Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah

JADUAL PERLAKSANAAN

BIL 1

TARIKH 7 Feb

CATATAN Penyerahan soalan kerja kursus Bahasa Melayu Akademik 1.

2

8 Feb

Perbincangan soalan bersama Puan Zainab Hashim.

3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Feb 18 Feb 23 Feb 28 Feb 6 Mac 14 Mac 18 Mac 20 Mac 21 Mac

Pencarian maklumat tentang bentuk kata. Pencarian petikan yang sesuai. Menganalisis petikan Pencarian tentang frasa. Semakan semula tentang bentuk kata. Pembinaan ayat Semakan semula kerja kursus Penyemakan draf terakhir Kerja kursus dihantar

1

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah

PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.t dan selamat sejahtera.Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PN. ZAINAB HASHIM kerana memberi tugasan ini kepada saya. Saya juga ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu saya dalam memberi dorongan dan nasihat untuk menyiapkan tugasan ini, tidak lupa juga kepada rakan-rakan dan sahabat saya yang mana kami sentiasa bersama-sama berbincang di dalam kelas mahupun di luar kelas, memerah otak, mencari maklumat bersama-sama dan membuat rangka atau hasil kasar untuk menyiapkan tugasan ini. Oleh itu, sekiranya terdapat persamaan di dalam hasil kerja ini harap dimaafkan, dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan guru pelatih yang mana telah menjayakan kepada penyiapan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Melalui tugasan yang telah diberikan ini saya telah mempelajari dengan pelbagai banyak maklumat mengenai kemahiran belajar dan kepentingannya dalam kehidupan harian serta yang paling utama ialah dalam sistem pembelajaran di kelas mahupun di luar kelas. Sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada sesiapa sahaja yang terlibat mahupun tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Sekian terima kasih.

2

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah

PENGENALAN

1. Konsep

Morfem Bebas Terikat 2. Bentuk Kata Akar

Perkataan Dasar

Tunggal

Terbitan

Majmuk

Ganda

3. Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Pemajmukan

Penggandaaan

4. Golongan Kata

Kata Nama

Kata Kerja

Kata Adjektif

Kata Tugas

Rajah 1 Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolong kata. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.

3

kata terbahagi kepada empat bentuk. bentuk kata boleh terdiri daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem. Habibah Bt Mohd Samin dan Hasnah Awang (2010). pemajmukan dan penggandaan. kata tunggal boleh mengandungi hanya satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. dan penggandaan. BENTUK KATA Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2010). bentuk kata kala lampau kata Inggeris went bagi kata kerja go. pemajmukan. Dalam buku Kata Ganda Bahasa Melayu 4 . Kata tunggal merupakan bentuk kata dasar atau kata akar dan bentuk inilah yang membolehkan perkataan itu berdiri dengan sendirinya tanpa menerima proses pengimbuhan. mendefinisikan bentuk kata tunggal merujuk kepada perkataan-perkataan yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan. Goay Teck Chong. kata tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan. dan Zainuddin Ahmad (2009). Dalam bahasa Melayu. dan Zainuddin Ahmad (2009). menyatakan kata tunggal merupakan kata dasar yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan. penggandaan dan pemajmukan. Samin dan Hasnah Bt Awang (2010). iaitu:  Kata tunggal  Kata terbitan  Kata majmuk  Kata ganda Kata tunggal Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2010) mengkelesifikasikan kata tunggal sebagai bentuk kata yang terbentuk daripada satu morfem bebas tanpa sebarang imbuhan. Contohnya. pemajmukan dan penggandaan. Choo Say Thee. menyatakan berdasarkan proses pembentukan kata bahasa Melayu. Siti Hajar Abd Aziz (2008). Habibah Bt Mohd. Kamus linguistik (1997) mendefinisikan bentuk kata sebagai bentuk sesuatu kata yang berfungsi dalam paradigma tertentu. mendefinisikan bentuk kata sebagai unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Menurut Goay Teck Chong.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Choo Say Thee.

situ. dari segi persukuan kata boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Kata tunggal.  KV + KV + VK + KV  KV + KVK + KV + KV  KVK + KV + KV + KV  KVK + KV + V + KV  KV + KV + KV + KV  KV + KV + KV + KVK  KVK + KV + KV + KVK  KVK + KVK + KV + KV  KV + KV + V + KVK  V + KV + KVK + KV + KV . antaranya:  Kata tunggal satu suku kata                 KV VK KVK KKVK KVKK KKKV KKKVK  Kata tunggal tiga suku kata   KV + V + KV KV + V + KVK  VK + KV + KV  KV + KV + KV        V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV +VK KVK + KV +VK V + KV + KV V + KV + KVK  KVK + KV + KV  VK + KV +VK  V + KV +VK  KV + KV + KVK  KVK + KV + KVK  KV + KVK + KV  KV + KVK + KVK  KVK + KVK + KV  Kata tunggal dua suku kata V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK 5  Kata tunggal empat suku kata dan lebih. yakni yang tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain.  Kata tunggal empat dan lebih suku kata Dalam setiap jenis suku kata terdapat pola konsonan-vokal.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah (2008) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka menyatakan kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk kata dasar. Terdapat pelbagai jenis suku kata.Kebanyakan kata tunggal boleh diperluaskan bagi mewujudkan kata terbitan. seni. antaranya ialah:  Kata tunggal satu suku kata. Sesuatu suku kata boleh terbentuk sekiranya terdapat vokal mahupun disertai konsonan. terdapat juga kata tunggal yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti ini.  Kata tunggal tiga suku kata. dan sana. Namun demikian.  Kata tunggal dua suku kata. itu.

tua. Pola kata tunggal dua suku kata V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KV KV + KVK KVK + KV KVK + KVK Contoh perkataan Ubi . dram Teks . biar. buih. 5. stor. 2. leka. embun. ibu. senda . ekor . gua.vokal KV VK KVK KKVK KVKK KKKV KKKVK Ya . alas. cap. inti. anjung.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah   KVK + KV KVK + KVK Bil 1. dua. santai Contoh kata tunggal dua suku kata Bil Pola kata tunggal tiga suku 6 Contoh perkataan . tin. tangki. 4. rata . 11. undi. 5. cawan Bangku . lantai. lap Draf . liat . bah. uncang Sia . ru . 4. ikan. laga. 9. 2. yu Am Contoh perkataan Jong . 3. 8. bantu Jemput . buat. Pola gabungan konsonan . lada. apa Ais . golf. sendi. wang . dril. sua Kuih . bakul. 10. pulut. air. erti Umbut . bapa. 7. ria . 6. asli . ubat Ufti . iblis . dram. saya Mulut . 6. roh. bau. sandar . ini. aib Ulat . zink Skru Skrip . junjung. 3. krim . straw Contoh kata tunggal satu suku kata Bil 1. aur . pasung . impi. alat. mual Beta . 7. esa . bank .

hikayat. belangkas . 4. ziarah. haluan. kelompok Sempurna Contoh kata tunggal tiga suku kata Bil Kata tunggal empat suku kata dan lebih Contoh perkataan 1. Benua . usia. idea . laksamana . selamba Pelantar . istana. teratak. tempayan Royalti . 13. azali. 17. bidadari. amaran. 5. mentega. biasa. putera . 9. 12. tempias. martabat . kelemumur. terima. setia. rahsia. 3. kapiatalis . elaun. niaga Kiamat . kaedah. budaya. bendahara Sentiasa Sanubari . 19. deria Tempua . 6. dahlia. akliah Ideal . 6. 2. sementara Sandiwara . mertua. akaun Kelamin . siasat Urea . 2. biola . selesema Perajurit . bendera Ilmiah. 16. belia . akidah . KV + V + KV KV + V + KVK V + KV + V KV + KV + V KVK + KV + V KV + KV + VK KVK + KV + VK V + KV + KV V + KV + KVK VK + KV + KV KV + KV + KV KVK + KV + KV VK + KV + VK V + KV + VK KV + KV + KVK KVK + KV + KVK KV + KVK + KV KV + KVK + KVK KVK + KVK + KV Buaya . sengkuang . rumbia Ketiak . 8. hulubalang Sentimeter . belantara. sederhana . KV + KV + VK + KV KV + KVK + KV +KV KVK + KV + KV + KV KVK + KV + V + KV KV + KV + KV + KV KV + KV + KV + KVK KVK + KV + KV + KVK 7 Biduanda . delima Kemboja . rasuah . ikhtiar. 10. manfaat Udara . alamat. Matlamat . asasi . sekian Berlian . 18. 14. panorama . belanja.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah kata 1. 7. 5. agama Akibat . isteri. indera Berita . mulia. 4. keranda . 15. 7. keluarga Sayembara . umpama . 11. binatang . petua. amaun . ibarat Almari . 3. gelombang. muara. misteri . buapak .

Akronim tergolong dalam bentuk kata tunggal. mendefinisikan kata terbitan sebagai perkataan yang terhasil daripda proses pengimbuhan dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. sisipan dan apitan. antaranya ialah:   Kata akronim cantuman huruf awal perkataan – Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM). Siti Hajar Abdul Aziz (2008). 8 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 8. Kata terbitan terhasil daripada penggabungan kata dasar dengan imbuhan-imbuhan awalan. 10. KVK + KVK + KV + KV KV + KV + V + KVK V + KV + KVK + KV + KV KVK + KV + KV + KV + KVK KV + KV + KV + KV + KV + KV Dispensari. singgahsana Nasional. Terdapat pelbagai jenis akronim. 9. contohnya: perkataan mendukung di mana kata dasar bagi perkataan ini ialah dukung dan telah menerima imbuhan awalan men-. iaitu perkataan yang diterbitkan hasil daripada penggabungan dan penyingkatan beberapa perkataan. Kata nama akronim cantuman bahagian awal perkataan dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikutinya – jentera tolak (jentolak). 11. 12. akhiran. mesyuarat Universiti Kosmopolitan Maharajalela Contoh kata tunggal empat suku kata dan lebih Akronim merupakan kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. dan taman didikan kanak-kanak (tadika). hala laju (halaju) dan pukul rata (purata). menyatakan kata dasar yang telah menerima sekurang-kurangnya satu imbuhan akan menbentuk kata terbitan. dan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (Perhilitan).   Kata nama akronim cantuman suku awal perkataan – panggung wayang gambar (pawagam). Kata akronim cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutan – Perusahan Otomobil Nasional (Proton). debu bunga (debunga). dan Badan Pencegah Rasuah (BPR). Kata terbitan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.

mempunyai empat alomorf iaitu pe-.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf m. ng. i. Apitan hanya dapat bergabung dengan kata nama. Bentuk sisipan hanya wujud pada kata nama dan kata adjektif. Imbuhan akhiran dapat diimbuhkan pada kata dasar yang terdiri daripada kata nama dan kata kerja. ny. r. peN + mudah peN + nama peN + ngilu peN + nyanyi peN + rangkap peN + lawak 9 pemudah penama pengilu penyanyi perangkap pelawak . b) Akhiran – imbuhan yang ditambah pada bahagian akhir kata dasar.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah a) Awalan – imbuhan yang ditambah pada hadapan kata dasar bagi menghasilkan kata terbitan. dan w. kata kerja dan kata adjektif Imbuhan awalan Kata nama Kata kerja Kata adjektif  peN pe peR ke juru-  meN beR teR di mempeR dipeRRajah 2  ter se- Awalan kata nama a) Imbuhan awalan peN. pem-. l. Imbuhan awalan akan menjadi pe. peng-. d) Apitan – imbuhan yang telah ditambah pada bahagian awal dan akhir sesuatu kata dasar. n. Imbuhan awalan dapat diimbuhkan pada kata dasar yang terdiri daripada kata nama. pen-. c) Sisipan – imbuhan yang disisipkan antara unsur dalam kata dasar. kata kerja dan kata adjektif.

peN + beli peN + brek peN + fitnah peN + proses peN + veto pembeli pembrek pemfitnah pemproses pemveto Jadual 2 iii. c.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf g. Imbuhan awalan peN. h.menjadi pen. Imbuhan awalan akan berubah menjadi pem. e.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata dasar pinjaman yang bermula huruf b. z dan kata dasar pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. o. sy. Awalan peN. dan v. u.menjadi peng.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d. i. f.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah peN + wangi pewangi Jadual 1 ii. peN + gerak peN + khianat peN +hitung peN + angkat peN + edar peN + ikat peN + olah peN + ubat peN + kritik penggerak pengkhianat penghitung pengangkat pengedar pengikat pengolah pengubat pengkritik Jadual 4 10 . p. a. j. peN + dengar peN + curi peN + jaja peN + syarah peN + ziarah peN + tadbir peN + stabil pendengar pencuri penjaja pensyarah penziarah pentadbir Penstabil Jadual 3 iv. kh.

apabila diimbuhkan pada kata dasar yang terdiri daripada satu suku kata. peR + tapa peR + asap pertapa perasap Jadual 7 d) Awalan keAwalan ke.yang diimbuhkan pada kata dasar tertentu tidak melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. juru + bahasa juru + hias juru + jual jurubahasa juruhias jurujual 11 .diimbuhkan pada kata dasar tertentu.dapat diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut. ke + hendak ke + kasih kehendak kekasih Jadual 8 e) Awalan juruAwalan juru. tiada perubahan brntuk pada huruf awal kata dasar tertentu.pula akan menjadi penge. pe + tunjuk pe + sakit pe + kedai petunjuk pesakit pekedai Jadual 6 c) Awalan peRAwalan peR.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Imbuhan peng. Cap Syor Pam pengecap pengesyor pengepam Jadual 5 b) Awalan peApabila imbuhan awalan pe.boleh diimbuhkan pada kata nama dan kata kerja tanpa melibatkan perubahan bentuk pada huruf awal kata dasar tersebut.

ng. dan w. c.menjadi mem. dan z dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s. sy. r. men-. huruf-huruf ini digugurkan apabila diimbuhkan pada awalan meN. k.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf b dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf f.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf m. meN + dalam 12 mendalam . mem-. meN + baling meN + fitnah meN + proses meN + veto membaling memfitnah memproses memveto Jadual 12  Awalam meN.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d.  Awalan meN. me-..Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Jadual 9 Awalan kata kerja a) Awalan meN. ny. l.akan menjadi mem. dan meng-.mempunyai empat alomorf iaitu.menjadi me. Pegang Tekan Kunyah Saji memegang menekan mengunyah menyaji Jadual 11  Awalan meN. meN + masak meN + naik meN + nganga meN + nyanyi meN + rawat meN + lawan meN + wangi memasak menaik menganga menyanyi merawat melawan mewangi Jadual 10 Bagi kata dasar yang bermula dengan huruf p. dan s. t. p dan v. n. j.

bagi huruf vokal serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf k.yang boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. meN + gerudi meN + ghairah meN + khas meN + hias meN + arah meN + elak meN + oleh meN + ikat meN + umpan meN + kritik menggerudi mengghairah mengkhas menghias mengarah mengelak mengoleh mengikat mengumpan mengkritik Jadual 14 b) Awalan beR. beR + renag beR + rehat Jadual 16 c) Awalan teRberenag berehat 13 .berjumpa dengan huruf r. gh. kh. e.apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf g.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah meN + cipta meN + jerat meN + syarah meN + ziarah mencipta menjerat mensyarah menziarah Jadual 13  Awalan meN. salah daripada huruf r tersebut akan digugurkan. u. dan a. h bagi huruf konsonan. i. o. beR + ubah beR + solek beR + depan berubah bersolek berdepan Jadual 15 Apabila imbuhan beR.boleh menjadi meng.hanya mempunyai satu alomorf sahaja iaitu ber.

teR + bawah teR + duduk teR + jatuh teR + elok Jadual 17 Apabila imbuhan ini bertemu dengan huruf r. di mana ianya boleh diimbuhkan pada semua bentuk kata dasar. iaitu mempermemper + taruh memper + cantik mempertaruh mempercantik Jadual 20 f) Awalan dipeRAwalan jenis hanya mempunyai satu alomorf sahaja iaitu diper-. dipeR + jelas dipeR + main diperjelas dipermain Jadual 21 Awalan kata adjektif a) Awalan ter14 . di + marah di + tuduh dimarah dituduh Jadual 19 e) Awalan mempeRAwalan memper.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Awalan ini hanya mempunyai satu sahaja alomorf iaitu ter-. teR + rentang teR + rancang Jadual 18 terentang terancang terbawah terduduk terjatuh terelok d) Awalan diAwalan di. maka salah satu daripada huruf r tersebut harus digugurkan.ini hanya mempunyai satu alomorf sahaja.boleh digabungkan dengan semua bentuk kata dasar yang bermula bagi mewujudkan kata kata kerja ayat pasif.

i  . se + murah se + baik Jadual 23 semurah sebaik Imbuhan akhiran Kata nama Kata adjektif  . ter + cantik ter + murah tercantik termurah Jadual 22 b) Awalan seAwalan jenis juga akan membentuk kata adjektif juga apabila digabungkan dengan kata adjektif.an .kan Rajah 3 a) Akhiran kata nama Imbuhan jenis ini boleh bergabung dengan semua bentuk kata dasar. jemur + an Tuju + an jemuran tujuan Jadual 24 b) Akhiran kata adjektif 15 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Awalan jenis ini apabila digabungkan dengan golongan kata adjektif akan membentuk kata adjektif juga.

-an  Ber-…-an  Di-…-i  Di-…-kan  Diper-…-i  Diper-…-kan  Ke-…-an  Me-…-i  Me-…-kan  Mem-…i  Mem-…-kan  Memper-…-i  Memper-…-kan  Men-…-i  Men-…-kan 16  Meng-…-i  Meng-…-kan  Menge-…kan ...Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Imbuhan akhiran –i dan –kan hanya mempunyai satu bentuk sahaja. jalan + i ikut + i jalani ikuti Jadual 25: imbuhan akhiran –i beri + kan serah + kan berikan serahkan Jadual 26: imbuhan akhiran -kan Imbuhan apitan Apitan kata nama Apitan kata adjektif Apitan kata kerja  Ke-…-an  Pe-…-an  Pel-…-an  Pem-…-an  Pen-…-an  Peng-…-an  Penge-…-an  Per-…-an  Ke-…an  Ber-.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Rajah 4 Ke-…-an Pe-…-an Pel-…-an Pem-…-an Pen-…-an Peng-…-an Penge-…-an Per-…-an Kesihatan Perasmian Pelajaran Pembuatan Penciptaan Penghadaman Pengesahan Percintaan Jadual 27: imbuhan apitan kata nama Ke-…-an ketimuran Jadual 28: imbuhan apitan kata adjektif Ber-…-an Ber-…-kan Di-…-i Di-…-kan Diper-…-i Diper-…-kan Ke-…-an Me-…-i Me-…-kan Mem-…-i Mem-…-kan Memper-…-i Memper-…-kan Men-…-i Men-…-kan Berguguran Bertilamkan Dihargai Diserahkan Diperingati Diperindahkan Kebasahan Merasai Melukakan Membaiki Membentukkan Memperingati Mempertahankan Menzalimi Mendalamkan 17 .

:selerak Sisipan kata adjektif -em. Bentuk kata majmuk Kata majmuk rangkai kata bebas Contoh: Jam Alat Timbalan Tangan Tulis Pengarah Jadual 30 Jam tangan Alat tulis Timbalan Pengarah 18 .:sinambung Kata majmuk Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga menedefinisikan kata majmuk sebagai perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar.:serabut -in.:telunjuk Sisipan kata nama -em. dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. bentuk yang terhasil membawa makna yang tertentu.:seruling Imbuhan sisipan -el.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Meng-…-i Meng-…-kan Menge-…-kan Menghormati Menghapuskan Mengeposkan Jadual 29: imbuhan apitan kata kerja -el.:gemilang -er.:kemuning -er. kata majmuk ialah dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu maksud.

Pengandaan berentak Penggandaan penuh Penggandaan penuh ialah proses yang menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun tidak. mendefinisikan kata ganda sebagai kata dasar yang mengalami proses pengulangan akan menghasilkan bentuk kata ganda. iaitu: 1. Penggandaan separa 3.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Kata majmuk istilah khusus Contoh: garis tabung garis Lurus Uji Pusat Jadual 31 garis lurus tabung uji garis pusat Kata majmuk simpulan bahasa atau kiasan Contoh: makan buah batu Hati Hati Api Jadual 32 makan hati buah hati batu api Kata ganda Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Contohnya: 19 . Jenis kata ganda Terdapat tiga jenis kata ganda. Penggandaan penuh 2. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga pula mendefinsikan kata ganda sebagai perkataan yang mengalami proses pengulangan pada kata dasarnya sama ada pengulangan penuh atu sebahagian.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah  Penggandaan penuh kata tunggal: Meja-meja Ayat-ayat  Pengandaan penuh berimbuhan:  Dengan awalan Ketua-ketua Pembesar-pembesar  Dengan akhiran Amalan-amalan Jualan-jualan  Dengan apitan Persatuan-persatuan Kementerian-kementerian Penggandaan separa Penggandaan separa ialah proses yang menggandakan sebahagian kata dasar sahaja. Kata dasar tersebut boleh kata tunggal ataupun kata terbitan. Contohnya:  Penggandaan separa kata tunggal: Laki = lelaki Pohon = pepohon Siku= sesiku  Penggandaan separa kata berimbuhan:  Dengan awalan  Kata kerja Berlari-lari Tersenyum-senyum Ditanya-tanya Mencari-cari 20 .

Dalam penggandaan berentak. iaitu:  Penggandaan berentak pengulangan vokal  Kata nama Kuih-muih. seluruh kata dasar digandakan dan bunyibunyi tertentu diulang atau diubah. lauk-pauk  Kata kerja Gotong-royong. cerai-berai  Kata adjektif Hiruk-pikuk  Penggandaan berentak pengulangan konsonan  Kata nama 21 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah   Kata adjektif Sepandai-pandai Dengan akhiran    Kata nama Sayur-sayuran Kata kerja Doa-doakan Kata adjektif Amat-amati  Dengan apitan  Kata kerja Bersalam-salaman Memburuk-burukan Mengulang-ulangi Dimanja-manjakan Dibayang-bayangi  Kata adjektif Kekuning-kuningan Penggandaan berentak Penggandaan berentak ialah proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar itu. Terdapat tigas jenis penggandaan berentak.

amalan mengadakan rumah terbuka ternyata lebih memeriahkan suasana perayaan. Cina dan Melayu mengadakan rumah terbuka setiap kali menyambut perayaan masing-masing. batu-batan  Kata kerja Huyung-hayang. 22 . mundar-mandir  Kata adjektif Huru-hara. Rumah terbuka bermaksud perayaan agama yang diraihkan oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan untuk memupukkan persefahaman dalam kalangan rakyat di negara ini. Sama ada sambutan perayaan Deepavali. Tahun Baru Cina atau Hari Raya Aidilfitri. kucar-kacir  Penggandaan berentak bebas  Kata nama Anak-pinak  Kata kerja Ulang-alik  Kata adjektif Remeh-temeh PETIKAN Tajuk: Rumah Terbuka Cermin Perpaduan Oleh: Francis K Muka surat: 50-51(rujuk lampiran) Budaya rumah terbuka sudah menjadi sebahagian daripada sambutan perayaan di negara ini. Masyarakat India.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Gunung-ganang.

Bermula pada tahun 2000. Dalam kalangan pemimpin negara dan ahli politik. Matlamat utama rumah terbuka Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat melalui perkongsian perayaan dalam suasana yang aman dan harmoni. tetapi lebih bersifat mengalu-alukan kedatangan tetamu dan menghargai kehadiran mereka dalam bersama-sama berkongsi kegembiraan. Sambutan perayaan tersebut dikenali sebagai Rumah Terbuka Malaysia dan diraihkan di peringkat kebangsaan dengan anjuran bersama-sama kerajaan pusat dan kerajaan negeri. kerajaan telah memutuskan bahawa sebanyak enam perayaan kaum atau agama diangkat sebagai perayaan utama negara.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Rumah terbuka bukan bertujuan untuk mengembangkan agama kepada penganut agama yang lain. pengajuran rumah terbuka seolah-olah menjadi satu kemestian dan ditunggu-tunggu oleh rakyat. Hal ini menyaksikan penganjuran rumah terbuka secara besar-besaran di Padang . dewan serba guna dan hotel. (189 patah kata) 23 .

3 Sudah Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 4 Menjadi Kata terbitan Kata dasar: jadi Imbuhan awalan meN-: menjadi 5 Sebahagian Kata terbitan Kata dasar: bahagi Imbuhan akhiran –an: bahagian Imbuhan awalan se-: sebahagian 6 Daripada Kata majmuk Kata majmuk yang telah dimantapkan 7 Sambutan Kata terbitan Kata dasar: sambut Imbuhan akhiran -an: sambutan 8 Perayaan Kata terbitan Kata dasar: raya Imbuhan apitan pe-…-an: perayaan 9 Di Kata tunggal Kata tunggal satu suku kata Pola: KV 10 Negara Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: KV+KV+KV 11 Ini Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: V+KV 12 Masyarakat Kata tunggal Kata tunggal empat suku kata Pola: KV+KV+KV+KVK 13 14 India Cina Tergolong dalam kata nama Tergolong dalam kata nama 24 . 2 Rumah terbuka Kata majmuk Kata majmuk rangkai kata bebas: Rumah terbuka Tergolong dalam kata nama khas.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah ANALISIS PETIKAN Bil 1 Perkataan Budaya Bentuk kata Kata tunggal Huraian Kata tunggal tiga suku kata Pola: KV+KV+KV.

27 Atau Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: V+KVV 28 Hari raya aidilfitri Kata majmuk Kata majmuk rangkai kata bebas: Hari raya aidilfitri Tergolong dalam kata nama khas.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 15 Dan Kata tunggal Kata tunggal satu suku kata Pola: KVK 16 17 Melayu Mengadakan Kata terbitan Tergolong dalam kata nama Kata dasar: ada Imbuhan apitan kata kerja meng-…-kan: mengadakan 18 Setiap Kata terbitan Kata dasar: tiap Imbuhan awalan kata adjektif se-: setiap 19 Kali Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KV 20 Menyambut Kata terbitan Kata dasar: sambut Imbuhan awalan meN.menjadi me-: menyambut 21 Masing-masing Kata ganda Kata dasar: masing Kata ganda penuh: masing-masing 22 23 Sama ada Sambutan Kata majmuk Kata terbitan Kata majmuk rangkai bebas Kata dasar: sambut Imbuhan akhiran –an: sambutan 24 Perayaan Kata terbitan Kata dasar: raya Imbuhan apitan kata nama pe-…-an: perayaan 25 26 Deepavali Tahun baru cina Kata majmuk Tergolong dalam kata nama Kata majmuk rangkai kata bebas: Tahun baru Cina Tergolong dalam kata nama khas. 25 .

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 29 Amalan Kata terbitan Kata dasar: amal Imbuhan akhiran -an: amalan 30 Ternyata Kata terbitan Kata dasar: nyata Imbuhan awalan kata adjektif ter-: ternyata 31 Lebih Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 32 Memeriahkan kata tunggal Kata dasar: meriah Imbuhan apitan kata kerja me-…-kan memeriahkan 33 34 Suasana Bermaksud Kata majmuk Kata terbitan Kata majmuk rangkai kata bebas Kata dasar: maksud Imbuhan awalan kata kerja beR-: Bermaksud 35 Agama Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: V+KV+KV 36 Yang Kata tunggal Kata tunggal satu suku kata Pola: KVK 37 Diraihkan Kata terbitan Kata dasar: raih Imbuhan apitan kata kerja di-…-kan: Diraihkan 38 Oleh Kata tunggal Kata tunggal satu suku kata Pola: VKVK 39 Penganut Kata terbitan Kata dasar: anut Imbuhan awalan peN.menjadi pengPenganut 40 Pelbagai Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: KVV+KV+KVV 41 Dengan Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 42 Tujuan Kata terbitan Kata dasar: tuju Imbuhan akhiran –an: tujuan 26 .

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 43 Untuk Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: VK+KVK 44 Memupuk Kata terbitan Kata dasar: pupuk Imbuhan awalan meNmenjadi mem-:memupuk 45 Persefahaman Kata terbitan Kata dasar: faham Imbuhan akhiran –an: fahaman Imbuhan awalan kata adjektif se-: sefahaman imbuhan awalan peR-: persefahaman 46 Dalam Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 47 Kalangan Kata terbitan Kata dasar: kalang Imbuhan akhiran –an: kalangan 48 Rakyat Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KVK+KVK 49 Tidak Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 50 Bertujuan Kata terbitan Kata dasar: tuju Imbuhan apitan kata kerja ber-…-an: bertujuan 51 Mengembangkan Kata terbitan Kata dasar: kembang Imbuhan apitan meng-…-kan: mengembangkan 52 Kepada Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: KV+KV+KV 53 Tetapi Kata ganda Kata ganda penuh: tapi-tapi Kata ganda separa: tetapi 54 Bersifat Kata terbitan Kata dasar: sifat Imbuhan awalan kata kerja beR-: bersifat 27 .

64 Bermula Kata terbitan Kata dasar: mula Imbuhan awalan beR-: bermula 65 Pada Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KV 66 Tahun Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 67 Kerajaan Kata terbitan Kata dasar: raja Imbuhan apitan kata nama ke-…-an: kerajaan 28 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 55 Mengalu-alukan Kata ganda Kata ganda separa: alu Imbuhan apitan kata kerja meng-…kan: mengalu-alukan. 56 Kedatangan Kata terbitan Kata dasar: datang Imbuhan apitan kata nama ke-…-an: kedatangan 57 Tetamu Kata ganda Kata asal: tamu-tamu Kata ganda separa: tetamu 58 Menghargai Kata terbitan Kata dasar: harga Imbuhan apitan kata kerja meng-…i: menghargai 59 Kehadiran Kata terbitan Kata dasar: hadir Imbuhan apitan kata nama ke-…-an: kehadiran 60 Mereka Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: KV+KV+KV 61 Bersama-sama Kata ganda Kata ganda separa yang menerima imbuhan awalan beR-. 62 Berkongsi Kata terbitan Kata dasar: kongsi Imbuhan awalan beR-: berkongsi 63 Kegembiraan Kata terbitan Kata dasar: gembira Imbuhan apitan kata nama ke-…-an: kegembiraan.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 68 Telah Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 69 Memutuskan Kata terbitan Kata dasar: putus Imbuhan apitan kata kerja mem-…kan: memutuskan 70 Bahawa Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: KV+KV+KV 71 Sebanyak Kata terbitan Kata dasar: banyak Imbuhan awalan kata adjektif se-: sebanyak 72 Enam Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: V+KVK 73 Kaum Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KV 74 Diangkat Kata terbitan Kata dasar: angkat Imbuhan awalan kata kerja di-: diangkat 75 Sebagai Kata terbitan Kata dasar: bagai Imbuhan awalan se-: sebagai 76 Utama Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: V+KV+KV 77 Tersebut Kata terbitan Kata dasar: sebut Imbuhan awalan teR-: tersebut 78 Dikenali Kata terbitan Kata dasar: kenal Imbuhan apitan kata kerja di-…-i: dikenali 79 80 Malaysia Peringkat Kata tunggal Tergolong daripada kata nama Kata tunggal tiga suku kata Pola: KV+KVK+KVK 81 Kebangsaan Kata terbitan Kata dasar: bangsa Imbuhan apitan kata nama ke-…-an: kebangsaan 29 .

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 82 Anjuran Kata terbitan Kata dasar: anjur Imbuhan akhiran kata nama –an: anjuran 83 84 85 Kerajaan pusat Kerajaan negeri Matlamat Kata majmuk Kata majmuk Kata tunggal Kata majmuk istilah khusus Kata majmuk istilah khusus Kata tunggal tiga suku kata Pola: KVK+KV+KVK 86 Adalah kata tunggal Kata dasar: ada Partikal –lah: adalah tergolong dalam kata pemeri 87 Perpaduan Kata terbitan Kata dasar: padu Imbuhan apitan kata nama per-…-an: perpaduan 88 Melalui Kata terbitan Kata dasar: lalu Imbuhan apitan kata kerja me-…-i: melalui 89 Perkongsian Kata terbitan Kata dasar: kongsi Imbuhan apitan kata nama per-…-an: perkongsian 90 Aman Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: V+KVK 91 Harmoni Kata tunggal Kata tunggal tiga suku kata Pola: KVK+KV+KV 92 Hal Kata tunggal Kata tunggal satu suku kata Pola: KVK 93 Menyaksikan Kata terbitan Kata dasar: saksi Imbuhan apitan kata kerja men-…kan: menyaksikan 94 Pengajuran Kata terbitan Kata dasar: anjur Imbuhan apitan kata nama peng-…-an: penganjuran 30 .

97 Padang Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 98 Dewan Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 99 Hotel Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KVK 100 Pemimpin Kata terbitan Kata dasar: pimpin Imbuhan awalan peN. 103 Menjadi Kata terbitan Kata dasar: jadi Imbuhan awalan meN-: menjadi 104 Satu Kata tunggal Kata tunggal dua suku kata Pola: KV+KV 105 Kemestian Kata terbitan Kata dasar: mesti Imbuhan apitan kata adjektif ke-…an: kemestian 106 Ditunggu-tunggu Kata ganda Kata ganda separa yang menerima imbuhan awalan di- 31 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 95 Secara Kata terbitan Kata dasar: cara Imbuhan awalan kata adjektif se-: secara 96 Besar-besaran Kata ganda Kata ganda separa yang menerima imbuhan akhiran –an.menjadi pem-: pemimpin 101 102 Ahli politik Seolah-olah Kata majmuk Kata ganda Kata majmuk istilah khusus Kata ganda separa yang menerima imbuhan awalan se-.

Misalnya.Misalnya. Madya Dr. morfem yang dapat berdiri sendiri dalam ayat. “Ali makan ayam”. morfem terikat ialah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan hanya wujud bersama morfem yang lain. mempunyai intonasi 32 . manakala morfem bebas pula.Unit tatabahasa seterusnya ialah klausa.Contohnya. dimana Ali merupakan subjek dan makan ayam merupakan predikat. dimana ketidaksamaan fonem memberikan maksud yang berbeza. Frasa ialah rantaian perkataan yang mempunyai subjek dan perdikat.Morfem pula. kata merupakan unit tatabahasa tertinggi dan merupakan ungkapan fikiran yang lengkap. fonem /p/ seperti pagi dan fonem /b/ seperti bagi .Morfem bebas.Kata juga merupakan salah satu unsur dalam tatatingkat tatabahasa Melayu dan juga memberi maksud unit ujaran yang bebas dan memberi makna yang terdiri daripada gabungan beberapa bentuk.Menurut Siti Hajar Abd Aziz(2008). ialah unit pembeza yang mempunyai makna dan fungsi dalam pembentukan perkataan.Ayat merupakan unit pengucapan paling tinggi dalam tatatingkat tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.Klausa ialah binaan daripada sekurang-kurangnya satu perkataan atau lebih dan berpotensi diperkembangankan menjadi unit yang lebih besar.serta berpotensi menjadi ayat. Che Ibrahim bin Salleh.Unit tatabahasa yang terakhir ialah ayat.Morfem terbahagi kepada morfem bebas dan morfem terikat. perkataan “makan” terdiri daripada perkataan “ma + kan”.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah PENGENALAN AYAT KLAUSA FRASA KATA MORFEM FONEM Rajah 1 Berdasarkan rajah 1 fonem ialah unit perubahan bunyi dan mempunyai filtur bahasa.Menurut Prof. diucapkan dengan intonasi yang sempurna dimana dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.

rangkai kata atau klausa (anak ayat). Omar pula mendefinisikan frasa sebagai unit yang dalam skala tatatingkat nahu yang menduduki peringkat di atas kata dan di bawah klausa.Perbezaan antara klausa dan frasa dapat ditentukan dari segi subjek dan predikat. dimana dimulai dan diakhiri dengan kesenyapan. struktur.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah sempurna. Sekolah rendah Sekolah Sebuah sekolah Sebuah sekolah rendah Rajah 2 Sekolah rendah luar bandar Berdasarkan contoh pada rajah 2.Frasa merupakan slah satu unit tatabahasa dan juga salah satu unsur yang dikaji dalam bidang sintaksis.Frasa didefinisikan sebagai bahagian ayat kerana itu frasanya mungkin terdiri daripada kata. Manakala Asmah Hj. tidak lengkap jika tidak dikaji dari segi sintaksis.Siktaksis merupakan satu bidang kajian tentang tatacara binaan dan cara frasa. Dalam mengkaji sesuatu bahasa. frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. serta mempunyai subjek dan predikat. klausa dan ayat dibentuk.dimana klausa mempunyai subjek dan predikat manakala frasa tidak mempunyai subjek dan predikat. frasa ialah unit yang terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua patah perkataan atau lebih.Menurut Siti Hajar Abd Aziz (2008). ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Menurut Tatabahasa Dewan. sekolah bukan lagi boleh dikatakan sebagai perkataan tetapi boleh dinamakan sebagai frasa kerana bentuk perkataan sekolah tersebut telah diperluaskan. “frasa kerja”. dan konstruksi ayat. “frasa adjektif”. dan “frasa sendi nama” 33 .Dalam binaan frasa terdiri daripada “frasa nama”. Menurut Siti Hajar Abd Aziz(2008). sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

Habibah bt Mohd.Manakala Asmah Hj. mengatakan frasa terdiri dari sekurang-kurangnya dua kata yang letaknya berturutan tetapi tidak mempunyai subjek dan predikat. Menurut Tatabahasa Dewan frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Kamus Dewan Edisi Ketiga mendefinisikan frasa sebagai suatu kumpulan yang membentuk unit sinstaksis yang membina sesuatu klausa. misalnya frasa nama dan frasa kerja. predikat. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. objek. atau keterangan.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah DEFENISI FRASA Menurut Siti Hajar Abd Aziz(2008). ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih.Menurut Kamus Linguistik (1997). Choo Say Tee dan Zainuddin Ahmad melalui buku Bahasa Melaysia kertas 1 (2009). 34 . Samin dan Hasnah bt Awang(2010).Dalam nahu tranformasi generatif. Menurut Goay Teck Chong. Omar pula memdefinisikan frasa sebagai unit yang dalam skala tatatingkat nahu yang menduduki peringkat di atas kata dan di bawah klausa. frasa dari segi tatabahasa tradisional ditakrifkan sebagai sekumpulan kata membentuk unit sinstaksis dan bukan bertaraf ayat. Dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga menyatakan frasa diberikan takrif sebagai binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi unutuk menjadi unit yang lebih besar. rangkai kata atau klausa (anak ayat). menyatakan frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. frasa didefinisikan sebagai bahagian ayat kerana itu frasanya mungkin terdiri daripada kata. Tetapi aliran tradisional. frasa ialah binaan yang boleh terdiri daripada satu patah perkataan atau rentetan beberapa patah kata yang berfungsi sebagai konstituen dalam ayat sama ada sebagai subjek. frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua patah perkataan ataupun satu patah perkataan yang berpotensi untuk diperluaskan menjadi dua patah perkataan atau lebih.

frasa kerja. Kesimpulanya.Salleh (2009) mendefinisikan frasa sebagai binaan daripada sekurang-kurangya satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi sederetan perkataan.A. 35 . seperti rumus struktur frasa dan sebagai unit analisis seperti frasa nama dan frasa kerja.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Dari segi tatabahasa sistemik. Seterusnya. dari segi tatabahasa transformasi generatif. frasa digunakan dalam pencirian umum peringkat awal analisis. frasa merupakan salah satu daripada unit tatabahasa. frasa ialah satu perkataaan atau lebih yang dapat diperkembangkan dan membentuk unit sintaksis yang terdiri daripada frasa nama. frasa adjektif dan frasa sendi nama. N.

Mohd Rashid Darham menyatakan dalam laman sesawangnya. disamping boleh menggantikan kata nama. Asmah Hj.blogspot. baik dalam bilangan tunggal 36 . benda dan unsur abstrak. http://kitaberbahasa. dan lain-lain). Menurut Siti Hajar Abd Aziz (2008) menyatakan frasa nama terdiri daripada kata nama itu sendiri yang menjadi sebagai intinya. frasa kerja. haiwan. Frasa nama pula didefinisikan oleh Liaw Yock Fang bersama Abdullah Hassan sebagai frasa yang boleh menggantikan kata nama didalam ayat.com frasa nama ialah panggilan yang digunakan untuk manusia. Manakala Nik Safiah Karim yang menyentuh mengenai frasa nama memberi definisi sebagai binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. Omar pula mendefinisikan frasa nama sebagai frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. frasa dapat dikategorikan kepada empat iaitu.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah JENIS FRASA Frasa kerja Frasa nama FRASA Frasa adjektif Frasa sendi nama Rajah 3 Berdasarkan rajah 3 di atas. frasa sendi nama dan frasa nama. a) Frasa nama Frasa nama mengikut Kamus Dewan edisi ketiga memberi pengertian sebagai panggilan atau sebutan bagi orang (barang. tempat. pertumbuhan. frasa adjektif.

org yang telah dikendalikan oleh Deanz (bukan nama sebenar). mahupun objek. objek atau pelengkap ayat. mendefinisikan frasa nama ialah binaan yang dari sudut nahu boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang boleh berfungsi sebagai satu konstituen dalam binaan ayat. N. Hal ini bermakna FN mempunyai inti kata nama. Kamus linguistik (1997) menyatakan frasa nama merupakan kata atau kumpulan kata yang mengandungi kata nama sebagai inti.nusantaraku. Contohnya ialah: Subjek frasa nama Ali Ali Predikat frasa nama Seorang polis Seorang polis bantuan 37 . yang mengandungi subjek. frasa nama (FN) ialah frasa yang perkataan utamanya terdiri daripada kata nama. Habibah bt Mohd. predikat. Menurut laman sesawang http://www. Choo Say Tee dan Zainuddin Ahmad (2009). Frasa nama hanya berfungsi sebagai subjek dan predikat apabila pola ayat tersebut ialah FN + FN. dan berfungsi sebagai subjek. Kesimpulanya. Samin dan Hasnah bt Awang(2010).A. Sekurang-kurangnya satu kata nama menjadi inti apabila membentuk FN. kata nama terbitan atau kata ganti nama.Ia mungkin terdiri daripada satu patah perkataan sahaja ataupun sederetan perkataan. kata nama terbitan ataupun kata ganti nama yang dijadikan inti dalam binaan utama sesuatu ayat. jantan atau betina. Unsur lain boleh digunakan atau digugurkan. frasa nama ialah frasa yang terdiri daripada kata nama.Salleh(2009) menyatakan frasa nama berfungsi sebagai unsur dalam binaan sesuatu ayat di mana frasa nama itu boleh berfungsi sebagai subjek atau predikat dan boleh terbentuk daripada satu perkataan atau sederetan perkataan.Menurut Goay Teck Chong.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah atau jamak. frasa nama bole terbina daripada satu patah kata atau rentetan beberapa patah kata yang unsur intinya ialah kata nama.

iaitu:   Inti + penerang Inti + inti Inti ialah unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Binaan frasa nama Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan mahupun sederetan perkataan. Contoh-contoh dapat dilihat pada jadual 3 dan jadual 4: Frasa Nama Subjek Inti Guru Gejala Penerang Bahasa Melayu itu Rasuah guru kelas saya semakin berleluasa Predikat Jadual 3: inti + penerang Frasa Nama Subjek Inti Ibu Suami Inti Bapa Isteri wajib datang ke sekolah haruslah hormat-menghormati Jadual 4: inti + inti Predikat 38 . sederetan perkataan. ialah unsur yang menerangkan makna dalam sesuatu inti itu. Penerang pula.Misalnya. terdapat dua jenis hubungan antara perkataan.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah           INTI + PENERANG NAMA    Penerang nama keturunan Penerang nama jenis Penerang nama penyambut Penerang nama kegunaan Penerang nama kelamin Penerang nama tempat Penerang nama arah Penerang nama anggota badan Penerang nama tenaga penggerak Penerang nama hal atau perkara Penerang nama milik Penerang nama khas Penerang nama panggilan atau gelaran. INTI + PENERANG INTI + PENERANG BUKAN NAMA  Penerang penentu i. Penentu belakang  Penerang kata kerja atau akar     kata kerja Penerang kata adjektif Penerang kata adverb Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal 39 . Penentu hadapan ii.

Inti: kayu Penerang pengukur Inti + penerang nama kelamin Penerang nama kelamin ialah nama Anak lelaki yang menerangkan jenis jantina bagi inti Inti: anak Penerang lelaki Inti + penerang nama tempat Penerang nama tempat ialah unsur Anak kampung yang menerangkan lokasi bagi inti.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Rajah 4 Inti + penerang nama Inti + penerang nama Penerang Huruian nama Contoh keturunan Kaum Bugis Inti: Kaum penerang nama keturunan: Bugis keturunan menerangkan aspek salasilah pada inti kata nama. Inti + penerang nama kegunaan Penerang nama kegunaan ialah Kayu pengukur unsur yang menerangkan makna. fungsi atau peranan kepada inti. Inti + penerang nama jenis Penerang nama jenis ini Gelang emas Inti: gelang Penerang nama jenis: emas menerangkan jenis-jenis tertentu bagi nama-nama itu. nama kelamin: nama kegunaan: 40 . Inti + penerang nama Penerang nama penyambut Pemandu bas Inti: pemandu Penerang nama penyambut: bas penyambut menerangkan perkara atau benda yang menjadi objek atau penyambut kepada alat atau pelaku yang ada pada inti.

Inti: hari Penerang nama perihal atau perkara: perayaan Inti + penerang nama milik Penerang nama milik menerangkan Pakaian Faizol makna kepunyaan bagi benda Inti: pakaian Penerang nama milik: Faizol Inti + penerang nama khas Penerang nama khas ialah jenis Bandar Tawau perkataan yang merujuk kata nama khas bagi menerangkan inti. Inti: pintu Penerang nama arah: hadapan Inti + penerang nama anggota Penerang nama badan anggota badan Sarung kaki Inti: sarung Penerang badan: kaki Inti + penerang nama tenaga Penerang nama tenaga penggerak Kapal layar penggerak ialah unsur yang menyatakan daya yang menggerakkan benda dalam inti. penggerak: layar Inti + penerang nama perihal Penerang nama prihal ialah unsur Hari perayaan nama atau perkara yang menerangkan hal atau perkara tentang inti.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Inti: anak Penerang kampung Inti + penerang nama arah Penerang nama arah ialah unsur Pintu hadapan yang menrangkan hala bagi sesuatu inti. Inti: Bandar dalam inti. Inti: kapal Penerang nama tenaga nama anggota nama tempat: menerangkan bahagian tubuh badan yang berkaitan dengan inti. 41 .

belakang- belakang ialah unsur yang hadir sesuadah kata nama dan unsurunsur tersebut terdiri daripada 42 . dalam Inti: Abdul Rahim Penerang nama panggilan panggilan atau gelaran kekecualian atau gelaran: Tan Sri pembentukan perkataan. Jadual 5 Penerang bukan nama Penerang nama penentu Huraian Contoh Penerang penentu ialah unsur yang Penentu hadapan: memberikan sifat ketentuan pada kata nama dan kedudukannya boleh berada di hadapan atau di belakang inti. Terdapat dua golongan Penentu hadapan: Lima orang polis Inti: askar penerang penentu kata nama. di mana penerang berada di hadapan inti.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Penerang nama khas: Tawau Inti + penerang nama Penerang nama panggilan atau Tan Sri Abdul Rahim gelaran ialah unsur yang merujuk nama julukan atau penghormatan kepada Terdapat makhluk atau benda. iaitu:  Penentu hadapan- penentu Lima(bilangan) Orang(penjodoh bilangan) Penentu belakang: Calon ini penentu Inti: calon Penentu belakang: ini hadapan ialah unsur yang hadir di hadapan kata nama dan unsurunsur itu terdidri daripada kata bilangan  Penentu dan diikuti oleh penjodoh bilangan.

Inti + penerang kata kerja Penerang kata kerja atau akar kerja Tarikh lahir umumnya menerangkan perlakuan kepada inti.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah kata penentu itu dan ini. Dari(sendi nama) Kampung(nama) Inti + penerang bilangan Penerang bilangan ordinal ialah Tempat kelima kata bilangan yang menunujukkan kedudukan bilangan. dan matlamat. Inti: hari Penerang kata adverba: lusa Inti + penerang frasa sendi Penerang frasa sendi nama ialah Surat dari kampung nama unsur yang mengandungi kata sendi nama diikuti kata nama atau frasa nama. dan mendukung antaranya makna tempat. Inti: tarikh Penerang kata kerja: lahir Inti + penerang kata adjektif Penerang kata adjektif ialah unsur Emas tulen yang menerangkan makan sifat bagi inti. waktu. dari segi urutan Inti: tempat Penerang bilangan ordinal: kelima Jadual 6 Inti:surat Penerang frasa sendi nama: ordinal 43 . bahan asal. Inti: emas Penerang kata adjektif: tulen Inti + penerang kata adverba Penerang kata adverb ialah unsur Hari lusa yang menerangkan cara atau masa bagi kata nama inti.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah INTI + INTI INTI + INTI DENGAN MAKSUD SAMA ERTI Perkataan-perkataan yang mengisi keduadua inti dalambinaan frasa nama demikian membawa makna sama erti. INTI + INTI LAWAN ERTI DENGAN MAKSUD Perkataan-perkataan yang mengisi keduadua inti dalam binaan frasa nama jenis ini membawa makna yang berlawanan. iaitu merupakan semacam ulangan. Frasa nama inti rakan tubuh hutan Inti Taulan kerusi Badan Rimba jantan inti Frasa nama Inti Meja Betina pinggan Mangkuk tuan saudara Puan Saudari Jadual 7: inti + inti dengan maksud sama erti erti Jadual 8: inti + inti dengan maksud lawan 44 .

Penerang 45 Sesuatu inti berkemungkinan mempunyai lebih daripada . manakala unsur menerang merupakan unsur penerang bagi sesuatu inti tersebut di mana ianya hadir pada kedudukan yang kedua.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Rajah 5 Susunan Konstituen Frasa Nama Peraturan D-M (Hukum D-M) D-M ialah diterang (D) dan menerangkan (M). Bilangan dan Panggilan Sesuatu penerang boleh mendahului inti apabila perkataan tersebut menunjukan bilangan atau nama panggilan dan gelaran. Dalam konteks ini unsur yang diterangkan merupakan inti yang hadir pada kedudukan pertama. Kecualian Hukum D-M Pengecualian Hukum D-M iaitu di mana penerang mendahului unsur yang diterang dan boleh berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Rajah 6 Frasa Nama Diterangkan(D) Kelapa Penulis Jadual 9: peraturan D-M (Hukum D-M) Frasa Nama Penerang (M) Naib Ibu Jadual 10: kecualian Hukum D-M Frasa Nama Bilangan tiga sePenjodoh bilangan Orang Kuntum Jadaual 11: bilangan Frasa Nama Panggilan/gelaran Haji Tan Sri Inti Abidin Abdul Rahim Jadual 12: Nama panggilan dan gelaran Inti calon bunga Yang Diterangkan(D) yang dipertua Pejabat Menerangkan(M) Sawit Buku 46 .

Siti Hajar Abdul Aziz (2008) pula mendefinisikan frasa kerja sebagai frasa yag terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. frasa kerja didefinisikan sebagai sekumpulan perkataan utamanya terdiri daripada kata kerja. Frasa kerja ialah satu daripada konstituen utama dalam binaan ayat. 47 . kata kerjanya tidak perlu disambut oleh sesuatu frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya. Binaan frasa kerja Terdiri daripada dua jenis.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Frasa nama Inti Pintu Baju Penerang adjektif besar tebal Penerang kata nama Asrama Orang Jadual 13: penerang Penentu belakang ini Itu Frasa Kerja Binaan frasa kerja tanpa objek Binaan frasa kerja dengan objek Frasa kerja dengan kata bantu Frasa kerja dengan ayat komplemen Unsur keterangan dalam frasa kerja Rajah 7 b) Frasa kerja Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. iaitu:  Frasa kerja yang tidak mengandungi objek.

Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa kerja yang tidak mengandungi frasa nama sebagai objek terdiri daripada satu jenis kata kerja sebagai intinya. Antara contohnya ialah: Rahim bangun Faizol menangis Abidin pulang  Kata kerja tak transitif dengan pelengkap Kata kerja tak transitif yang dapat menerima pelengkap ialah kata kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap sekiranya tidak diikuti oleh unsur pelengkap. Jenis kata kerja tak transitif:  Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap Kata kerja tak transitif jeneis ini tidak memerlukan sebarang unsur sebagai pelengkap. iaitu kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah sejenis kata yang tidak perlu disambut oleh sebarang frasa nama sebagai objek untuk melengkapkannya.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah  Frasa kerja yang mengandungi objek yang kata kerjanya mesti disambut oleh frasa nama sebagai objek untuk melengkapkan kata kerja. Namun sesuatu unsur itu bukan objek kerana ayatnya tidask boleh dipasifkan. Unsur pelengkap dalam kata kerja tak transitif 48 .

Terbahagi kepada dua. Antara contohnya: Keadaan menjadi genting Antara contohnya: Mereka tinggal di Sabah Antara contohnya: Abidin bertilamkan rumput  menjadi lemah Faizol tinggal di kampung Badannya Kata kerja tak transitif dengan kata nama sebagai penerang Dia berbantalkan lengan Kata nama tersebut hanya menjadi penerang bagi kata kerja tak transitif dan bukan pelengkap kerana kata nama penerang boleh ditiadakan tanpa merosakkan kesempurnaan makna kata kerja demikian. iaitu: Frasa kerja yang mengandungi satu objek Frasa kerja yang mengandungi dua objek 49 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Kata adjektif sebagai pelengkap Frasa sendi nama sebagai pelengkap Kata nama sebagai pelengkap Pelengkap kata adjektif hadir sesudah kata kerja tak transitif untuk melengkapkannya. Frasa sendi nama sebagai pelengkap yang hadir selepas kata kerja tak transitif mendukung makna “tempat”. dan “menjadi” serta “ada”. Ayatayat yang mengandungi frasa nama sebagai objek itu boleh dipasifkan. Terdapat dua kumpulan yang memerlukan pelengkap iaitu kata kerja berimbuhan “ber…-kan”. Subjek Frasa kerja Kata kerja penerang daging kain Bapanya Abidin berniaga berjaja Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa kerja yang mengandungi frasa nama sebagai objek ialah kata kerja transitif sebagai intinya dan frasa nama yang mengikuti kata kerja itu sebagai objek atau penyambutnya.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah

Terdapat satu sahaja objek iaitu objek tepat yang hadir selepas kata kerja transitif. Contoh: Dia menjawab surat itu Mesin itu mengepam air Ubat itu menyihatkan badan

Terdapat dua objek yang berbeza dari segi fungsinya, iaitu objek pertama dikenali sebagai objek tepat yang hadir selepas kata kerja transitif. Seterusnya objek sipi di mana hadir selepas objek tepat. Contoh: Faizol menghadiahi kepada Siti Abidin mencarikan buah manga bunga

isterinya

Frasa kerja dengan kata bantu

Kata bantu aspek

Kata bantu ragam Kata bantu ragam hadir sebelum kata kerja dalam frasa kerja ialah perkataan yang menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan

Kata bantu aspek menerangkan waktu pada kata kerja yang dilakukan.

Kata bantu aspek:          Sudah Telah Sudah dilakukan Pernah Baru Sedang Masih Sedang dilakukan Mula Belum Belum dilakukan akan
50

Kata bantu ragam:          Mungkin Hendak Mahu Harus Enggan Boleh Dapat Mesti Patut

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah

Contoh: Saya pernah melihat orang itu. Faizol masih tidur lagi. Rahim akan menulis surat kepada ibunya.

Contoh: Abidin enggan memberikan kerjasama. Awak mesti berehat dahulu. Faizol hendak berhijrah ke Afrika

Kata bantu aspek tertentu boleh juga hadir bersama-sama kata bantu ragam secara berderetan, baik secara mendahului atau mengikutinya.

Kata bantu asapek + kata bantu ragam Faizol belum hendak makan kerana masih kenyang Frasa kerja dengan ayat komplemen

Kata bantu ragam + kata bantu aspek Faizol mesti akan datang lagi

Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen

Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen

Contoh: Faizol menafikan bahawa barang

Contoh: Pak cik faizol berkata bahawa tetamu anaknya dari kota. kejayaan Penduduk kampung itu beranggapan

peribadinya telah hilang. Dia menegaskan bahawa

bergantung pada usaha gigih.

bahawa penghulu mereka sudah berpindah.

Unsur keterangan dalam frasa kerja Unsur keterangan ini berfungsi sebagai frasa adverb. Dalam ayat susunan biasa, unsur keterangan hadir sesudah kata kerja. Dari segi kata kerja transitif, unsur keterangan hadir selepas objek. Jenis-jenis frasa keterangan dapat dilihat pada jadual di bawah.
51

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah

Frasa keterangan Keterangan tempat atau arah

Huraian

Contoh

Unsur yang membincangkan lokasi Rahim berasal dari Tawau terjadinya sesuatu peristiwa atau keadaan yang bentuknya terdiri daripada frasa sendi nama, kata sendi namanya ialah, di, ke, dari, daripada, kepada dan pada.

Keterangan waktu

Terdapat dua jenis iaitu frasa sendi Mesyuarat itu tamat pada nama yang mengandungi kata sendi pukul 10.00 malam. nama pada, dalam, sejak, dan hingga. Seterusnya, terdiri daripada frasa nama seperti semalam, dan dua dekad yang lalu. Rahim semalam. tiba di Tawau

Keterangan cara

Terdapat dua jenis iaitu terdiri Kereta daripada kata adjektif

api

itu

bergerak

yang dengan lajunya.

berfungsi sebagai kata adverba. Seterusnya, terdiri daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti oleh kata adjektif yang menerima kata pebenda –nya. Keterangan harapan tujuan atau Unsur yang menerangkan maksud Berjuanglah demi

sesuatu perbuatan atau kejadian kepentingan agama, bangsa, yang bentuknya terdiri daripada dan agama. frasa sendi nama. Kata sendi

namanya ialah demi, untuk, dan bagi. Keterangan alat Unsur yang menerangkan perkakas Rahim perab ayam itu

atau benda yang digunakan yang dengan cili. bentuknya terdiri daripada frasa sendi nama. Kata sendi namanya ialah dengan.

52

keserupaan yang bentuknya terdiri daripada frasa sendi nama. Keterangan bagai Unsur yang menerangkan Rahim bergaya bak artis. Kata sendi kewangaan. iaitu:  Frasa adjektif yang membawa maksud keserupaan Contoh: hijau daun  Frasa adjektif yang membawa maksud kiasan  Dua kata adjektif yang maknanya berlawanan. Faizol sangat cergas. Kata adjektif + kata adjektif Kata adjektif + kata nama Terbahagi kepada tiga jenis:  Dua kata adjektif yang menekankan unsur keserasian makna. dan terhadap. Kata sendi namanya ialah dengan. bagai. kata adjektif Contoh: Pelayan kedai Rahim rajin. . Keterangan hal Unsur yang menerangkan keadaan Jawatankuasa membuat yang bentuknya terdiri daripada teguran terhadap laporan frasa sendi nama. Binaan frasa adjektif: Unsur pengisi adjektif Binaan satu perkataan. Frasa adjektif ialah satu daripada konstituen utama dalam binaan ayat. Contoh: gelak tawa 53 Terdapat dua jenis. sebagai dan bak. c) Frasa adjektif Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Binaan dua perkataan. Kata sendi namanya ialah seperti. terdiri daripada frasa sendi nama. Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga pula menyatakan frasa adjektif ialah susunan perkataan yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sifat atau adjektif sebagai intinya. namanya ialah tentang. menyatakan frasa adjektif terdiri daripada kata adjektif sebagai intinya. mengenai. Muka Niza pucat.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Keterangan penyertaan Unsur yang menerangkan maksud Rahim masuk ke kelas itu ikut bersama-sama yang bentuknya dengan Faizol.

Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Unsur penguat dalam frasa adjektif Penguat hadapan Penguat belakang Penguat bebas Penguat belakang pula ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif. Contoh: Anak kecil itu terlalu nakal Pemandangan sangat indah. iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif. di Tawau Contoh: Perangai dia baik sekali. Contoh: Rahim sungguh berani Rahim berani sungguh. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Bas itu lambat benar. 54 .

Susunan frasa adjektif dalam ayat Frasa adjektif sebagai predikat Contoh: Malam ini (subjek) gelap benar (predikat) Gelap benar (predikat) malam ini (subjek) Frasa adjektif sebagai keterangan subjek Dia Kata adjektif sebagai penerang kata nama Contoh: predikat Frasa kerja keterangan berjalan sangat cepat Contoh: Pelajar(kata nama) baru(penerang). Semua pegawai harus bertanggungjawab. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Kerja sekolah dia belum siap lagi. Saya dapat mengejar abidin kerana dia belum terlalu jauh. Bagunan( kata nama) tinggi(penerang) 55 . belum. Kata bantu terdiri daripada sudah. Faizol belum sangat pandai bermain piano. Contoh:         Nur Ain dudah besar. Anak kucing faizol masih kecil. Contohnya: Nur Ain belum besekolah kerana masih amat kecil. masih. Buah yang diperam itu tentu sudah masak.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh kata bantu. dan harus.

56 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Unsur keterangan dalam frasa adjektif Keterangan hal atau keadaan Keterangan bandingan Keterangan cara Lukanya baik sendirinya dengan Keterangan tujuan Keterangan terhadap Keterangan kekerapan Faizol sakit selalu Keterangan waktu Keterangan musabab Ali selalu sakit ketika maish kecil dahulu. Kita harus cinta akan tanah air Keterangan tempat Kanak-kanak kakinya. itu sakit pada Buahnya manis ibarat gula Rahim pandai dalam semua mata pelajaran Persekitaran harus bersih demi kesihatan hidup kita Faizol lemah oleh sebab keletihan Frasa adjektif dengan ayat komplemen Frasa adjektif sebagai predikat dapat diikuti oleh ayat komplemen. Frasa sendi nama ialah satu daripada konstituen utama dalam binaan ayat. menjadikan ayat yang terhasil itu ayat majmuk. Ayat induk dengan frasa adjektif Para perserta amat sedar Rahim cukup insaf Faizol agak ragu Ayat komplemen bahawa persiapan mereka tidak mencukupi bahawa dia perlu membaiki prestasinya bahawa berita itu benar d) Frasa sendi nama Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga frasa sendi nama merupakan perkataan terdiri daripada satu kata sendi nama diikiuti oleh frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama.

Frasa sendi nama sebagai Frasa sendi nama boleh wujud sebagai keterangan unsur keterangan kepada frasa kerja. Kedudukan frasa sendi nama Huraian Contoh Predikat frasa sendi nama Predikat frasa sendi nama ialah konstituen Mereka ke sawah setiap pagi yang hadir selepas subjek dalam ayat yang Asal kapas daripada benang mempunyai susunan yang biasa. frasa adjektif dan frasa nama:  frasa sendi nama 57  Frasa sendi nama keterangan frasa kerja Contoh: yang menjadi Kereta api bertolak pada .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Binaan frasa sendi nama Binaan frasa sendi nama Kata sendi nama + frasa nama Contoh ke IP Kent kata sendi nama: ke frasa nama: IP Kent Kata sendi nama + kata arah + frasa Di belakang rumah nama Kata sendi nama: di Kata arah: belakang Frasa nama: rumah Kata sendi nama + frasa nama + frasa Dari Kota Kinabalu dengan ibunya keterangan Kata sendi nama: dari Kata nama: Kota Kinabalu Frasa keterangan: dengan ibunya Kata sendi nama + kata arah + frasa Di atas pangkuan ayah saban hari nama + frasa keterangan Sendi nama: di Kata arah: atas Frasa nama: pangkuan ayah Frasa keterangan: saban hari Kedudukan frasa sendi nama dalam ayat Frasa sendi nama boleh hadair sebagai predikat dalam pola ayat dasar bahasa Melayu dan sebagai unsur keterangan dalam ayat yang lain.

kata nafi bukan digunakan sebelum kata sendi nama pertama. tujuan. atau. masa. asal. dan alat. bandingan.  Frasa antaranya masa. tempat.  Frasa sendi nama yang menjadi keterangan mendukung bagi makna frasa nama keterangan frasa nama Contoh: Faizol dari serawak keterangan tempat. Penggunaan kata sendi nama secara umum dalam penggunaan sesuatu frasa sendi nama dalam ayat. Contoh:    Serangan itu datang dari dalam dan dari luar kota Ia makan dengan Faizol atau dengan Rahim Bidin bukan ke Tawau tetapi ke Kota Kinabalu 58 .  Frasa sendi nama yang menjadi keterangan mendukung kepada makna frasa adjektif sendi nama keterangan frasa adjektif Contoh: Faizol kurus seperti lidi  Frasa keterangan. dan tujuan. Dalam penggabungan frasa sendi nama yang menggunakan kata hubung tetapi. hal. pukul lapan pagi. masa.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah keterangan kepada frasa kerja boleh mendukung beberapa makna. hal. dan tujuan. dua kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara denggan menggunakan kata hubung seperti dan. penyertaan. sendi nama bandingan. tetapi. sumber. pembuat.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Dalam penggabungan frasa sendi nama dengan kata hubung dan dan atau .tidak membenarkan pengguguran bentuk se. kata sendi nama paa unsur kedua secara pilihan boleh digugurkan.unsur predikat boleh terdiri daripada kta nama am.kata nama yang menduduki subjek boleh terdiri daripada kata nama am. kata nama khas. Contoh:   Hasil kekayaannya bertambah dari setahun ke setahun Hasil kekayaan bertambah dari tahun ke tahun FUNGSI FRASA Subjek. dan kata nama terbitan. atau kata nama terbitan 59 Predikat frasa nama.frasa yang letaknya di hadapan predikat dalam susunan ayat biasa Predikat. kata nam khas.frasa yang letaknya selepas subjek dalam susunan ayat biasa Kata nama.secara berasingan. Contoh:   Ia melihat ke atas dan ke bawah Ia melihat ke atas dan bawah Kata sendi nama pada kedudukan unsur yang kedua tidak boleh digugurkan dalam frasa sendi nama setara yang tidak menggunakan kata hubung. Contoh:   Ia berjalan ke hulu ke hilir Ia berjalan ke hulu hilir Binaan yang menggunakan kata sendi nama dari dan ke. Kata sendi nama pada unsur yang kedua tidak boleh digugurkan jika kata sendi nama dalam bentuk setara itu ialah ke-. .

Objek sipi. ke. Frasa ini bertugas untuk menerangkan kata kerja dengan lebih lanjut.unsur predikat boleh terdiri daripada kata adjektif asal atau kata adjektif ganda. iaitu kata ini mengambil tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek Predikat frasa sendi nama. Dalam susunan ayat.unsur yang lazimnya terdapat dalam frasa kerja. keterangan hadir selepas kata kerja tak transitif atau selepas objek bagi kata kerja tak transitif Terdiri daripada: Objek tepat. Objek. kepada dan pada.bentuk kata nama yang menjadi penyambut lansung kepada kata kerja. Predikat frasa kerja juga boleh disertai kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam Kata adjektif yang berfungsi sebagai kata nama. Objek boleh terdiri daripada kata nama am.unsur predikat boleh terdiri daripada lata kerja tak transitif dan kata kerja terbitan.golongan kata ini boleh menjadi subjek.menerangkan waktu .menerangkan 60 lokasi terjadinya sesuatu peristiwa atau keadaan menggunakan kata sendi nama di. Kata kerja yang berfungsi sebagai kata nama.bentuk katanama yang menjadi penyambut tidak langsung Unsur keterangan terdiri daripada:  Keterangan tempat atau arah.kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk juga boleh menjadi unsur subjek Predikat frasa kerja. atau kata ganti nama. dari. daripada.unsur predikat terdiri daripada kata sendi nama yang diikuti oleh frasa nama.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Kata ganti nama. Predikat frasa adjektif.terdapat juga golongan kata adjektif yang boleh menjadi subjek.  Keterangan waktu.bentuk kata nama atau sederetan kata nama yang menjadi penyambut kepada kata kerja transitif. kata nama khas. iaitu kata ini mengambil tugas kata nama dan berfungsi sebagai subjek. Unsur keterangan.

Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah 15 CONTOH AYAT Contoh ayat Abidin kaum bugis Inti: Abidin Penerang nama keturunan: kaum bugis Abidin bersekolah di Tawau Inti: Abidin Kata kerja: bersekolah Huraian 61 .

Kata bantu ragam: dapat Huruian 62 .Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Penerang frasa sendi nama: di Tawau Abidin membeli pinggan mangkuk Inti: Abidin Kata kerja: membeli Inti + inti dengan maksud sama erti: pinggan mangkuk Abidin menyusun kerusi meja Inti: Abidin Kata kerja: menyusun Inti + inti dengan maksud lawan erti: kerusi meja Binaan frasa nama Contoh ayat Rahim mengabaikan tugasnya Subjek: Rahim Frasa kerja dengan satu objek: mengabaikan tugasnya Mak Rahim memasakkan Faizol makanan Subjek: Mak Rahim Frasa kerja dengan dua objek: memasakkan Faizol makanan Objek tepat: Faizol Objek sipi: makanan Faizol belum mandi Subjek: Faizol Kata bantu aspek: belum Kata kerja: mandi Rahim dapat melanjutkan pelajaran ke Subjek: Rahim London.

Kenangan pahit manis bersama si dia Contoh ayat tersebut terdiri daripada binaan dua kata ajektif yang maknanya berlawanan iaitu pahit manis. di mana maklumat yang saya diperolehi di dalam buku mudah ditemui. Ayat tersebut menerima unsur kata sendi nama iaitu di. kata arah belakang dan frasa nama rumah. Pemandangan di Tawau amat indah Pemandangan di Tawau indah amat Nur Ain Atilah sudah besar Frasa adjektif tersebut menerima unsur kata bantu seperti sudah.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah kata kerja: melanjutkan pelajaran Binaan frasa kerja Contoh ayat Pada malam kemarin bulan sungguh terang Huruian Contoh ayat tersebut terdiri daripada binaan satu kata adjektif iaitu terang. Oleh sebab itu. Binaan frasa adjektif Contoh ayat Kami sudah di Tuaran Huruian Binaan ayat tersebut terdiri daripada kata sendi nama di dan frasa nama Tuaran. Antaranya bagaimana untuk mencari maklumat. Kami bermain di belakang rumah Contoh ayat tersebut terdiri daripada binaan kata sendi nama di. Walaubagaimanapun. frasa nama iaitu Tuaran dan unsur keterangan iaitu tadi subuh. saya telah merujuk kerumitan ini kepada 63 . Dalam proses pencarian maklumat saya mengalami sedikit kesukaran dan kesenangan. Binaan frasa sendi nama Dalam binaan ayat tersebut mempunyai unsur penguat bebas iaitu amat REFLEKSI Kerja kursus berdasarkan ilmiah (kkbi) ini banyak memberi pengajaran kepada saya. Kami tiba di Tuaran tadi subuh. pemahaman terhadap maklumat didalam buku tersebut kurang saya fahami.

Hal ini kerana terdapat pelbagai petunjuk mahupun sumber yang membantu saya dalam menggunakan bahasa Melayu dengan cara yang betul dan mengaplikasikannya dalam penulisan kkbi ini agar penulisan ini lebih gramatis.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah rakan saya Mohd Faizol Bin Amat dan memudahkan saya untuk memahami maklumat yang terdapat di dalam buku tersebut. Daripada tugasan ini juga saya mendapati banyak petikan yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa Pustaka sangat berguna dalam memartabatkan Bahasa Melayu. BHD. Samin & Hasnah Bt Awang (2010). Cara Mudah Mengenal Pasti Kesalahan Lazim Dalam Bahasa Melayu. Revisi Bahasa Melayu Akademik 1 64 . Saya juga mengalami masalah berkenaan pengurusan masa yang tidak sistematik dan teratur. RUJUKAN Salleh. Selangor Darul Ehsan: Printis Book SDN. (2009). N. Habibah Bt Mohd. saya memperolehi pelbagai maklumat dalam kerja kursus ini. Hal ini disebabkan saya tidak mengagih-agihkan tugasan lain dan membuat jadual berkenaan tugasan tersebut. Saya juga telah belajar untuk menulis ayat dasar bagi membezakan yang mana satu subjek dan predikat. Akhir kalam. A.

BHD. Selangor Darul Ehsan: Oxford Fajar SDN. (1994).ed. Selangor Darul Ehsan: Pearson Malaysia SDN.). Hashim Haji Musa (1993). Choo. Kamus Linguistik.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1997). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). BHD. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Say Tee & Zainuddin Ahmad (2009).. BHD. Logman Teks Pra-U STPM Bahasa Melaysia Kertas 1. Kata Ganda Bahasa Melayu Tinjauan Bentuk Berdasarkan Data Korpus. (1st. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman SDN. (3th ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teck Chong. Majalah Dewan Budaya (2010). Binaan dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu Sudut Huraian dari Sudut Tatabahasa Generatif. Siri Pendidikan Guru Bahasa Melayu 1 Untuk PPISMP.Abdul Rahim Agus PPISMP Prasekolah Untuk PPISMP. Selangor Darul Ehsan: Dewan Bahasa dan Pustaka 65 . Goay. (2008). Kamus Dewan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful