LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MENGAMALKAN SIKAP BERADAP SOPAN DAN BERBUDI PEKERTI MULIA DALAM PERGAULAN SEHARIAN KAEDAH

TOLAK TAMBAH OLEH PN. ROHANA BT NANYAN PN.HEZLIN HEZLINA BT HARIS SK METHODIST (ACS) SITIAWAN, PERAK. 1. ISU Sebagai guru Pendidikan Moral,didapati sikap beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian murid Tahun 4 Jingga masih di tahap sederhana.Ini mungkin disebabkan murid-murid ini terdiri daripada pelbagai bangsa dan latar belakang keluarga yang berbeza.Walaupun selalu ditekankan oleh guru-guru namun ianya masih tidak berkesan. 2. OBJEKTIF KAJIAN 2.1 Objektif Umum Meningkatkan amalan beradap sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian Murid-murid Tahun 4 Jingga. 2.2 Objektif Khusus 2.2.1 Meningkatkan kesedaran murid-murid tentang kepentingan beradap sopan 2.2.2 Memupuk amalan berbudi bahasa sebagai satu budaya sekolah. 3. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 10 orang murid dari Tahun 5 Merah.Murid-murid ini merupakan murid yang kurang mengamalkan sikap beradap sopan dan berpekerti mulia terutamanya semasa pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Moral . Kumpulan sasaran ini terdiri daripada pelbagai kaum. METHODOLOGI Beberapa tindakan telah dilaksanakan bagi memastikan kajian tindakan ini berjaya. Antaranya ialah : 4.1 Pemerhatian 4.2 Tindakbalas 5. PERLAKSANAAN TINDAKAN Berdasarkan pemerhatian awal,beberapa strategi telah dirancang untuk meningkatkan amalan bersopan- santun dan berbudi pekerti mulia dikalangan kumpulan sasaran supaya menjaga adab sopan dalam pergaulan agar disenangi oleh orang lain. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful