INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT _________________________________________________________________________

Nr. 586 / 02.02.2012

Către DIRECŢIA MODERNIZAREA PATRIMONIULUI, INVESTIŢII ŞI INFORMATIZARE

Urmare a adresei Direcţia Modernizarea Patrimoniului, Investiţii şi Informatizare cu numărul DMPII/0165/01.02.2012 cu privire la

Inspector Şcolar General, Prof. Mariana GHEORGHE Persoana de contact, Inf. Gabriel VÎRTINEANU

Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, 230053, Slatina, jud. Olt Tel: 0249 410927 Fax: 0249 412801 http//:isjolt.ot.e du.ro e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful