SINING NG PAGSASALAYSAY

Ang pagsasalaysay ay isang sining na labis na kinagigiliwang gamitin sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan. Kung ang paglalahad ay may layuning magpaliwanag, ang paglalarawan ay may layuning ipakita ang kabuuan o katangian ng bagay, ang pangangatwiran ay may layuning manghikayat, ang pagsasalaysay naman ay may layuning ikwento ang kawil ng mga pangyayari. Ito ay maaaring nasa anyong pasalita o pasulat. Kadalasan, ang salaysay ay batay sa sariling karanasan, nakita o obserbasyon, napakinggan, nabasa o maaari ring likhang-isip lamang ng may akda.

KATANGIAN NG PAGSASALAYSAY

•Makatawag-pansing pamagat

•Mahalaga at makabuluhang paksa

•Makabuluhang pagkakasunud-sunod ng pangyayari

•Kawili-wiling simula at wakas

MGA URI NG PAGSASALAYSAY

1. Salaysay na nagpapaliwanag

(Expository Narrative) (Narrative Incidents)
3. Salaysay na pang-kasaysayan

2. Salaysay ng mga pangyayari

(Historical Narration)

4. Kathang pangkasaysayan

(Historical Fiction) (Tale and Legend)

5. Saysayin at Alamat 6. Pabula at Parabula

(Fable and Parable)

7. Salaysay na pantalambuhay

(Biographical Narrative)
8. Salaysay ng nakaraan

(Reminiscent Narrative)
9. Salalysay ng pakikipagsapalaran

(Narrative Adventure)

10. Salaysay ng paglalakbay

(Travel Narrative)

11. Kathang Salaysay (Sketch)
12. Maikling Kwento (Short Story)

Ang maikling katha ay maaring uriin batay sa paksa o sa layunin ng may-akda. Ang mga ito ay ang mga sumusunod:

 Kwento

(Story of Dramatic Incident)

ng madulang pangyayari

 (Story

Kwento ng Pakikipagsapalarang Maromansa

of Romantic Adventure)

Kwento ng Pagi-ibig (Love Story)

 Kwento

(Story of Terror)

ng Katatakutan

 Kwento

(Humorous Story)

ng Katatawanan

 Kwento

(Story of Supernatural)

ng Kababalaghan

 Kwento

(Story of Local Color) (Story of Ingenuity)
ng Talino

ng Katutubong Kulay

 Kwento

 Kwentong

(Psychological Story)
(Tale)

Sikolohiko

 Salaysay

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful