Một số công ty Nhật tại Việt Nam : Isuzu Motors Ltd.

và Itochu Corporation - Nhật Bản Taiyo Consultants Co., Big Win Co. Ltd., Javitechs Co., Tập đoàn Ajinomoto - Nhật Bản Cty huu han NIPPON KOEI - Nhật Bản Summavina Investments Pte.Ltd. - Nhật Bản Kitoku Co. Ltd., Nhật Bản Cty Kimono Daigaku - Nhật bản Cty Apex international Inc - Nhật Bản Heisei Construction Co.Ltd.,Hasebe Corp. Nhật Bản Japan Vietnam Petroleum Co.Ltd(Japan),Conoco(Anh) Pacific Consultants International (PCI), Nhật Sumitomo-Nhật,Sumitomo-Singapore,Tego-Malaysia Cofectionery Kotobuki và Kotobuki Holding-Nhật Meiwa Industries Co.Ltd. Japan Kotobuki Foods Co.Ltd,Sugitani Co.,Ltd, Nhật Bản Yukio Kitamura-Nhật Cty Nissho-Iwai, Japan Cty Kyoto Terada Ltd.Japan Tohkemy Corporation - Japan Taisei Corporation-Japan Seung Chung q/tịch Hàn quốc, Nhật Kotobuki Holding Co.,Ltd., Nhật bản Hattori Tsuneco, Nhật Cty AC Real Estate Cor., Nhật bản Cty Ace-Cook,Cty Marubenni-Nhật Bản Cty Kotobuki Holding Ltd. Nhật bản Improve Co., Ltd. - Nhật Bản Các cty Kyoei, Mitsui và Itochu, Nhật bản Cty Precious Viêtnam -Nhật Mitsubishi Motors Corp,Mitsubishi Corp, Proton Metran Medical Instrument (Nhật) Cty Sanei Take Care Co.Ltd., Nhật Cty TNHH Yamachi Sangyo, Nhật Toyota Tsusho Corporation, Nhật bản Needlesharp Co.,Ltd.Nhật Tacmic SP (NB), Sumitomo (Sing) và Sumitomo (NB) Best Products Corporation Ltd., Nhật bản Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc, Nhật bản Everton Corporation và ựng Morio Kato, Nhật bản Logitem International Corp., Nhật

Ltd. Michinoku.. Nhật bản Kiuchi Sewing Co. Nhật Bản Cty cổ phần xây dựng HEISEI.(Nakayama 981.Indo Suzuki Motor Corp. CFA và PCI...Ltd. Nhật bản Cty Gunze và Cty Mitsui (Nhật) Nippon Sheet Glass và Tomen Corp... Nhật NM Cement Co.Ltd-Nhật Yazaki Corporation.Ltd. Nhật Sony Corporation. Nhật bản Yokoshokai Corporation Ltd.Nagamo Perfectur Nihon Seimitsu (Nhật) Kanematsu. Ltd. Nhật bản kanto Sanyo Semiconductors Co. Tecnoflex Co. Nhật Bản Kotobuki Holdings. Nhật bản Quinhon Plantation Co.Cty Wala-Wang Investment ..KanematsuNhật.Meiko Trans.Misubishi) DaihatsuMotor.. chế tạo khuôn mẫu ngành nhựa Hasegawa Co.Ltd. Nhật bản Cty Mitsubishi Electric Works Co.Ltd. Nhật Kurihara Kogyo Co. Ltd. Nhật Success Flower Co. Nhật Bản Plus Industrial Corporation.Kami-Takai-Gu.Honda... Nissho Iwai. Nhật bản Hasegawa Co. Takayama-Mura.net Cty Tosok. Rinkai. Nhật (Nihon Cement .Ltd...Kamigumi.Ltd.. Nhật NID Corp. Nhật bản Cty Glanz Co. Nhật Bản Kanematsu KG và Toyoma Kowan Unso.Suzue.PT Astra.. Nhật (Việt kiều)-Thiết kế.PT Mitra. Ohki.. Nhật XN thiết kế -ông Minami Quang..Ltd.. Nhật bản Pentax Corporation Muto Seiko và Tomen Corp.Cty Sanfood... Nhật bản Cty TANAKA. Nhật bản Shiroki Corporation. và Nissho Iwai Corp. Nhật bản AD-MESSE Co.. Nhật bản Tập đoàn Hazama.Aoki Seikr Kygyo.Ltd. Nhật Château Hill Co.Kao Vietnam cái này mình tìm thấy trên nhatban. Ltd-Nhật Asuzac Inc.

TomenN B Cty thực phẩm Huế-O.Ltd và Onward Kashiyama Co. Nhật bản FormosanUnionChemical.. Nhật bản Furukawa Electric Co...Ltd. Nhật bản Nichimen Corp. Sumitomo Wiring. Shimomura Rubber.. và Sumitomo Corp..(Nhật) Aircon Service Co. Nhật Bản Honda Motor Ltd. Nhật bản Fuji Bank-chi nhánh Hà nội Ohki Corp. Sumitomo Corp. Nhật bản Sanyo Electric.. Nhật bản Katecs Co. Nhật bản Kanematsu Corp. và Toyota Tsusho Corp.Nhật và SMPC Metal Industries Bhd Tokyo Mitsubishi Bank.Nhật và Kuo (Asia).. Hino Motors Ltd. Nhật bản Cty DIAPOLY CO. Nhật bản Ebara.lan Asan Computer. và Central Glass.(49%)& Daiichi Chinmi(51%).Ltd (Nhật Bản) Tsukuba Diecasting Toshi Kaihatsu Enginnering Co. Nhật bản Daryar. Nhật bản Nissho Iwai và Ryowa Metal Industry. Nhật bản Nissho Iwai Corp.Inabata. Nhật Bản Cty TNHH Mani Hanoi.Lotte Confectionery.Ltd.Ltd.FormosaSulnofationĐL. Nhật bản Mabuchi Motor Co. Tatemono... Hasegawa. Nhật bản Japan Jurong Engineering -Nhật Bản Toyota Motor Corp... Nobux Corp... Nhật bản Nissho Iwai Corp.Ltd.Sumitomo. NantaiPlastics&Maruben Nomura Trading Co. NB Tomoe Shokai Corp. Nhật Bản . Nhật và Asia Honda Motor.Marubenni Co. Nhật Lotte Co......Ltd (Nhật) Nichimen Corporation. Nhật bản Kao Corporation. Nhật Cty cổ phần Inax và Itochu. Nhật bản Matsushita Electric Industrial Co. Exe. Nhật Bản CtyEidai Kako.và Tosco Co..Ltd. T. và Nippon Commercial Development.Ind.LTD. Singapore Fujitsu Limited.. Nhậ Kyoei Steel.Ltd.Sanyu Consultants Inc.. Chukyo Rubber Co. Nhật bản Nissho Iwai Corp.. Nhật bản Nippon Suisan Kaisha Ltd. Nhật Yasuda Hosei Co. và Nisho Iwai.Ltd.. Nhật bản Sumitomo Eng.Ltd...Sanyo Electric Trading. và Lotteria Co. Yoshhiko Saita. MarubeniCo...

Nhật bản Nissin Kogyo Co. Nhật và Schmidt Medical Asia Ltd... Sumitomo. Nhật bản Nishishiba Electric và Niigata Engineering. Nhật Cty Furukawa Automotive Parts Inc. Showa. Nhật bản Nichimen Co & TQ-ONE Japan & MTC-ASIA Singapore Chibaken Shokuhin Ryutsu Center Co. Nhật bản Nihon Parkerizing và Mitsubishi Corp. Nhật bản Tone Geo Tech Co. Ltd..Takashimaya Nippatsu Kogyo và Mitsui.Ltd.Ctyđtử ThaiStanley (Nhật Asahi Glass Company Ltd. K.Unico Corp (Nhật Bản) Cty đtử Stanley.-ASI . .Nomura Trading-Nhật Asian Steel Investment Holding PTE. Ltd. Nhật Bản..... Nhật bản Cty Co-Cos Nobuoka và Cty Shinko Sangyo.. Nhật bản Konoike Transportation Co.Asian HondaThái Vina Investment Ltd.. Nhật bản Harada Industry Co.C. Ltd. Nhật bản Sumitomo Corporation...... Nippon Carbide Industries.LTD. Nissin Brake System . Itochu.Ltd. Nhật Cty FUTABA Corporation. Nhật bản Nippon Engineering Consultant Co.Ltd. LTD Cty Leisure Life. và Cty Shinjyo Eleméc Asian Honda Motor.Ltd.Ltd...Ltd & 2 Cty NB Itochu Corporation. LTD.. Nhật bản Yumeshin Company Limited. Nhật bản Toyota Tsusho Corp. Nhật Kotobuki Foods Co. Nhật Suzuyo. Nhật bản Kitano Co. Nhật Bản Konoike Transportation Co..Bonmax Co.Nhật Bản Saita Gumi Ltd. Nhật bản Rorze International Pte.Ltd..Nhật Bản Cty Quadrille Nishida.Thái Lan Fukuoka Seni Kogyo Co Ltd.. Nissho Iwai Corporation (Nhật Bản) Cty TNHH Mtex Matsumura Cor. Nhật bản On and On Co.S..NB Doshi Ghikenvà Honda Trading(Nhật).. Nhật Shimadzu Corp..Nhật bản Sasaki Shoko Co.Mr Lim Chin Guan (Sing) Cty Mitsumico Victor Company of Japan Limited. Nhật bản Mitsui Engineering & Shipbulding và Mitsui Co. Sundia Co Ltd.Ltd. Itochu. và Itochu Corp. Nhật bản Sumitomo Corp..

Nhật NIDEC CORP.. Nhật Asuza Food-Nhật Bản Keyoei Steel Limited... và The Yasuda InsuranceCo..Netsuren Co. Nhật Sumitomo Corp. TOSOK CORP (Nhật Bản) Nippon Ocean Works Co. Ltd.. Nhật bản Cty cao su Yokohama và Mitsubishi.. NEC Corporation. Nhật bản Công ty Estelle Co. Nhật bản Cty AG Ajikawa Corporation-Nhật Mitsui Toatsu Fertilizer.Ltd.. Nhật bản Overseas Merchandise Inspection Co. Nhật Bản Fujitsu Limited.LTD..M.Ltd.Nhật Bản Feel Nice. Nhật Cty FUJI IMPULSE Co.. Nhật Shirasaki Corporation-Nhật Bản Obayashi Seiko Corporation Mitsui Insurance Co. Nhật bản Japan Storage Bettery và Mitsubishi Corp. Ltd. M-tech Co. Nhật bản Yutaka Sangyo Corporation..Ltd.. và Nissho Iwai. Nhật Kinder Corporation. ..Ltd... và Mitsui Mining.& Nissho Iwai Cor. .Nissho Iwai Corp.. Nhật bản Natural House Co. Nhật Cty Sharpgain International Ltd. Nhật bản Cty cổ phần ASTY..Nhật Sumitomo Metal Industries-Sumitomo-Mitsui & Co..NBản Cty NTT Việt Nam. Ltd-Nhật Bản Fuji Electric Construction và Fujidenki. Nhật bản Công ty Sumitomo Rubber Industrial . Nhật Shinken Seihan Co. Nhật bản Mitani Sangyo Ltd.Nhật Bản Daiwa Plastics Co.. Ltd (Nhật Bản) Tayca Corp. Japan Logistics Co. Ltd.Ltd...Ltd. Nhật bản Mitsuba Corp. Nhật bản .. Nhật Nippon Steel Shipping Co. Nhật NAGAYAMA Co.. Nhật bản Công ty Dodwell B. Komatsu Co.Nhật Bản Wacoal Corporation...Ltd.S LTD (Nhật Bản) Rohto Pharmaceutical Co.Nhật Itochu Corp.. và các cá nhân Nhật bản Takaoka Electric MFG Co.

. Malaysia Cty Chiu Yi.Ltd...-Nhật Bản Cty Uzumaki Shoji Co. . Nhật bản MitsuBishi Corporation. Nichimen Corporation. Ltd.. ltd (NB) Cty TNHH TM Yuasa. Nhật Công ty YKK Holding Asia Pte Ltd (Nhật Bản) Cty Honda Motor Shinjuku Co.Nhật Bản Yumine Sewing Co.. Nhật bản Nidec Copal Corp và Nidec Corp Cty TNHH Vex Vietnam-Mr. Ltd-Nhật Bản Cty TNHH Ngọc Trai Phương Đông Cty Uchiyama Manufacturing Corp. Onishi Takashi. Nhật bản Organo Corp(NB) và Tetsugen Cor. Nhật Cty Taikisha Ltd.. International Cor. Nhật bản Cty cổ phần YASAKA. Kyoka Shokuhin Ltd Nhật Bản Cty Asti và Cty Sumitomo.Nhật bản Yabahsi International Co. Nhật bản Cty Fujikura Ltd.L.Nhật Ojitex Holding SDN. Nhật bản Cty Taiheiyo Shinju Co..Yamaha Motor. Nhật Bản Cty cổ phần Bandai. Nhật Cty Fujitsu Limited Nippon Cable System . Ltd. Ltd. Nhật Cty Hikosen Planning Co. Nhật và Hong Leong Industries. Ltd. Nhật GMT Co. và D. Ltd. Cty Fukushoku. Nhật bản Taihei Dengyo Kaisha. Nhật bản Cty Nippon Information technology Consulting Nhật Shotoku Shoji Cor. Đài loan và Cty Nippon Leakless. Ltd. Nhật bản Cty TNHH Hyoznemon Sài Gòn-Nhật Bản cty Inoue Co. Nhật bản Cty TNHH Omic Việt Nam-Nhật Bản Sanko Mold Co. Nhật bản Cty Nidec Tosok-Nhật Bản & Nidec Corporation Cty Epoch Company Ltd. ..Nhật Bản và Thai Steel Cable Công ty Selmar. Nhật Cty Senso.-Nhật Cty Just Nine. Nhật bản Toa Economic Laboratory.. Ltd. Cty Parker Processing Co. Taisho.BHD. Meiwa Corp. The Seiyu Ltd. Ltd.

.. Ltd Trường dạy NNTK 21 Topa. Ltd NB Cty TNHH xây dựng-Thương mại Thiên ý(Cty TNHH Tango Candy)-ông Soejima Masayoshi Cty TNHH Nissan Techno Matsuo Limited và Kawakita Agriculture Co. Ltd Cty Treasure Crown International :td..Nhật Bản Cty Maruei Industries Co. Nhật bản Cty Asatsu-Dk Inc. Nhật bản Cty Khang Hiếu-ông Watanabe Yasutaka..Ltd (Nhật Bản) Cty Tuv Rheinland Japan Ltd Cty Shonai-Nhật Bản First Kakoh Inc Mitani Sangyo C..Nhật Bản Ebara Corporation Cty Vinahiytt Co. Ltd Cty TNHH Quadrille VN Công ty Meiho Co.Ltd Cty Dịch vụ Kiểm hàng Tokinaga Việt Nam-ông Takushi Yamagami.. Nhật bản Vinaseiko Co. Ltd Mitani Sangyo Co.. Ltd Cty cổ phần Taisei Kaken-Nhật Bản Cty Nichias Corporation (Nhật Bản) Cty TNHH Estelle Pearls Cty Tetsugen-Nhật Sumitomo Bakelite-Nhật bản Mitani Sangyo Co... Ltd Công ty TNHH bút chì MITSUBISHI VIETNAM Cty Kurabe Industrial-Nhật Bản Nhật Bản Cty Sumiden Shoji (NB) Magx Co. Ltd Yazaki Corporation-Nhật Bản Hakuhodo Inc .Nippon Express Co. Cty TT ĐT Kỹ thuật VN-NB Canon Inc-Nhật bản Cty Karasawa Kasei Co.. Nhật Cty TNHH FUJIKASUI Engineering-Nhật Bản Cty TNHH Kabushiki Gaisha Steel Service Kimura JGC Corporation (NB) và JGC Singapore Pte.. Ltd. Cty Sohwa Co. Ltd ..

. LTD MORIHIRO MURAKUSHI .HiroshigeInd(NB).Nhật Bản Cty Kohki Corporation. (Nhật Bản) Công ty TNHH Global FAB-ông Gen Koike .Michio Goto Cty TNHH Amata Foods Service and Supply-ông Kazuhiko Ishii Công ty TNHH Matsuo Industries . Nhật Bản Abeism Corporation Maiko Co.. và 4 doanh nhân NB Iwasaki Electric MFG.. Ltd và SE Technical Co.Nhật Bản Cty TNHH Sakurai Cty TNHH giải pháp công nghệ thông tin-ô. Ltd Cty TNHH Công nghiệp U-Ton-2 cá nhân người Nhật Bản Cty Cổ phần Yanagi Arai Co.. Ltd.. Ltd..Nhật Bản Nagakura manufacturing Co... bà Miwako và ông Kôji Cty Gabb Co... Ltd và Ofuseiko Ltd. Ltd NTT Communications Corporation (NB) Cty World Furnishings và ông Masaharu Ichikawa HiroshigeCor. và Well Indochina Corporation TOA Corporation Cty Photron Limited Cty TNHH Prosh Saigon-ông KAZUHIRO URAMOTO. Nhật Bản . Taisho Co.-Cty Rorza Corporation Cty World Kaihatsu Kogyo Cty TNHH Fujikin Cty Tsuchiya TSCO Co. Nhật Bản FIGLA Co. Ltd Sumitomo Corporation Cty SATO KOSAKUSHO Ltd. Ltd. Ltd Nissho Iwai Corporation (NIC) Taiki Co. . Ltd. Ltd Fukuyama Gosei Co. Ltd. Meihan Seimitsu Co. Cty Moric Co....Hiroshige(Malay). Cty TNHH Toto... Ltd.Suzuki Ironworks Co. Ltd... Ltd Jesco Co. Cty Epson Kowa Corporation Cty TNHH Nagoya Precision Mold Cty quốc tế Yabashi Công ty TNHH Mulan.Nhật Bản Daiho Chemical Industry Co.. Mitsui NB Okaya Seiken Co.

Ltd Cty TNHH Happy And Lily Sanyo Seisakusho-Nhật Bản Cty Chubu Rika -Nhật Bản Cty cổ phần Palcosmo. Ltd..Nhật Bản Cty Osaka Lightning Rod Industry Co. Nhật Bản Cty TNHH ASIAN STEEL Cty TNHH SEED Fujikura Rubber Ltd. Ltd Cty TNHH Fanuc Cty TNHH Ludens-ông Sasaki Hiroshi Công ty Mani.Ltd và 4 cá nhân Nhật Bản Công ty Sankoh Industrial Electronic Co.. .Cty R Technical Reseach Co... Ltd và hiệp hội hợp tác Miroku Cty Tombow Pencil Co. Ltd và Sumitomo Cor (Nhật Bản) Toho Industrial (NB) Kayaba Industry Co.. Ltd.ông Sakakibara Masaru-Nhật Bản . Ltd-Nhật Bản Cty TNHH Mankichi Software.Nhật Bản Cty TNHH Ohara Plastics jushi Kogyo Cty cổ phần Eikoh. . Ltd Cty Maruyasu Co.. INC Cty Yamato Protec Corporation Cty Showa Kasei Kogyo Co.Nhật Bản Heiwa Shoji Co..Nhật Bản Cty Hikosen Fuji Denso Kogyo Company Limited Hiroshima Aluminum Industry Ransei Co.Nhật Bản Cty TNHH Mankichi Computer-4 chủ đầu tư Nhật Bản Cty Takako Industries... Ltd. Inc ... (Nhật Bản) Nichimen Corporation Tomiya Apprel co.. Ltd Japan New FurniTure Co.. Ltd Cty thiết kế tàu Kinada Cty TNHH dịch vụ và thương mại Nam Nhật-ông Koji Nishizuka-Nhật Bản Cty WDB Co. Ltd Cty Koshin Insatsusha Company Limited Cty Fuji Mold Industry Co. Ltd Cty Jin Fishing Net Cty Marubishi Industry và Cty Summit Industry Group Cty Nippon Kodo Co.

Nhật Bản Toyota Tsusho Corporation và Sugiyama Industries . quốc tịch Nhật Bản Cty Long Quy Sinh-ông Kajiwara Yukata..Nhật Bản Nagai Giken Limited Company .Nhật Bản Shine Kohgei Co.(4-36-12 Minaminagasaki Toshimaku.Nhật Bản Cty EBA Kogyo Co.Nhật Bản Công ty TNHH Yasufuku Rubber Industries . Domen-ông Domen Akihiro .Nhật Bản Cty TNHH Thiết bị Nagoya Việt Nam.Nhật Bản Japan Victory Express Co.Nhật Bản CTy TNHH Phụ tùng thiết bị điện G.Shibuya-Ku. Nhật Bản Cty Asatsu-DK Việt Nam.. Ltd. Ltd Cty Sensho Corporation Công ty TNHH Matsushita Electric & Sumitomo Corp.-Nhật Bản Okamoto Iron Works Co.Nhật Bản . ..S.Ltd.TokyoNa Công ty Tokyo Micro Inc. Ltd Công ty TNHH Sundia .Nhật Bản Cty Sanko Electric Co. Seamate Inc.. Nhật Bản Ricco Co.ông GEN KOIKE.1-Chome Hiroo. Ltd Cty Son Incorporated Company-Nhật Bản Cty Tetsugen Corporation.Tokyo Công ty TNHH C..Nhật Bản Công ty Cổ phần IF Nhật Bản .ông Tsuneyuki Kawasaki..Kyoei Manufacturing Co.Ltd.Ltd. bà Goto Yoshie . .-Japan Cty TNHH Marumitsu-Nhật Bản CTy TNHH Facos-Nhật Bản Unites Publishers Incorporation(3-10. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful