RANCANGAN MENGAJAR HARIAN MINGGU KE 2 ( 05-09 JAN 2009 ) Tarikh: 05.01.2009 Hari: Isnin.Kelas: 5K4 Masa: ( 2 Masa- 10.20-11.

30 ) Tajuk: Rumusan Karangan- Keburukan meminjam wang dari ceti haram.( Menulis pengenalan dan kesimpulan rumusan ) Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapata) Menulis sebuah rumusan yang baik dan menarik dan dapat menyiapkan kerja dalamtempoh dua waktu yang diberikan. Fokus Utama: 4.2 Aras 2 ( ii ) Fokus Sampingan: 8.3 Aras 2 ( iii ) Aktiviti: 1) Mengedar kertas cetak rumusan karangan- Bacaan akaliah dan guru menerangkanteknikteknik membuat rumusan. Pembahagian kumpulan. 2) Guru memberi contoh-contoh yang sesuai- latihan bertulis. Sistem bahasa: Penjodoh bilangan ( 2-4 contoh yang sesuai ) Pengisian Kurikulum: Ilmu: Unsur sejarah. Nilai: Pandai menghargai. KBT: Menganalisis .BBB: Buku rujukan, papan tulis, pembaris. Refleksi : 20% –Ramai pelajar belum siap. Latihan kerja rumah

Pengisian Kurikulum:

ilmu: Pendidikan Moral. Nilai: Hormat-menghormati. KBT: Kajian masa depan. BBB: Buku teks, papan tulis

BBB: Buku teks. BBB: Buku kerja. Nilai: Berjimat cermat. Buku Rujukan. KBT: Belajar Cara Belajar. KBT: Membuat pilihan terbaik. Nilai: Mencintai alam sekitar. papan tulis. BBB: Buku teks. BBB: Kertas cetak. papan tulis Pengisian Kurikulum: Ilmu: Subjek Ekonomi. Nilai: Menjaga nama baik keluarga. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Moral. pembaris. papan tulis. Nilai: Pandai mengira. . pembaris Pengisian Kurikulum: Ilmu: Pendidikan Agama. Pengisian Kurikulum: Ilmu: Unsur Matematik. papan tulis. Nilai: Hidup berdikari. Buku rujukan. KBT: Kajian masa depan. BBB: Buku rujukan.Pengisian Kurikulum: Ilmu: Unsur Geografi. KBT: Membuat pilihan terbaik. pembaris. papan tulis . KBT: Membanding-bezakan. kamus.

Nilai : Sikap berterima kasih. Kemahiran berfikir MEMBANDING BEZA · MENGKLASIFIKASI ATAU MENGKATEGORI · MENELITI ATAU SEBAHAGIAN DAN KESELURUHAN · MEMBUAT SEKUAN · MENERANGKAN SEBAB · MEMBUAT RAMALAN · MENYUSUL PERIKSA ANDAIAN · MEMBUAT INFERENS · MENGESAHKAN SUMBER MAKLUMAT · MENJANA IDEA · MENCIPTA ANALOGI · MENCIPTA METAFORA · MEMBUAT KEPUTUSAN · MENYELESAIKAN MASALAH . pembaris . kamus.Pengisian Kurikulum: Ilmu: Unsur Sejarah. KBT: Kajian Masa Depan. BBB: Buku Rujukan.

Senarai Nilai-Nilai Murni • BAIK HATI • BERDIKARI • BERHEMAH TINGGI • HORMAT-MENGHORMATI • KASIH SAYANG • KEADILAN • KEBEBASAN • KEBERANIAN • KEBERSIHAN FIZIKAL DAN KEBERSIHAN MENTAL • KEJUJURAN • KERAJINAN • KERJASAMA • KESEDERHANAAN • KESYUKURAN • RASIONAL • SEMANGAT KEMASYARAKATAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful