Dokumentation Del 1

Gruppe 5 Feb11 Navn: Hold: Studienr.: Modul/semester: Vejleder: Vejleder brugt: Antal anslag: Gruppe 5 Feb 11 Modul 5 Helle Fedders Ja 9491     

Skavanker i alderdommen

Denne opgave er udarbejdet af en studerende på sygeplejerskeuddannelsen, UC Syddanmark, Campus Sønderborg. Opgaven er udtryk for den studerendes egne synspunkter. Kopiering eller anden gengivelse af opgaven er kun tilladt med den studerendes skriftlige tilladelse.

Dokumentation Del 1 Februar 2012

1

.................................................. 5 Sociologi og antropologi:............. 7 Osteoporose................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 Afgrænsning af problemerne.............................................................................................................................................................................................................................................................. 1 Dokumentation Del 1......................................................... 3 Epidemiologi:......................................................................................................................................................................................... 8 Fænomenologi – opgivenhed.................................................................................................................. 8 Problemformulering......................................................................................................................................................................................................................................Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Indholdsfortegnelse Skavanker i alderdommen..... 3 Gerontologi........................................................................ 7 Cystitis........................................................................................................................................................................................................................ 3 Case Sofie Petersen..................................................................................................................................................... 3 Problemerne...................................................... 9 Litteraturliste.... 10 2 .......................................... 5 Folkesundhed.............................................................................................................................................. 3 Sygdomslære......

Hun er overvægtig med et BMI på 30. Hun er uddannet koncertpianist og ægtemanden er præst. Hun har ydermere haft spontane frakturer grundet osteoporose. hvor hun klager over hovedpine og smerter i maveregionen samt hun virker omtåget og konfus. Hun bliver på en rejse pludselig dårlig. Ægteparret har en lille tæt vennekreds og rejser en del og interesserer sig for kunst og fremmede kulturer. men hun er velplejet og klarer til dagligt alt selv.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Dokumentation Del 1 Case Sofie Petersen 71 årige Sofie Petersen. er gift men har ingen børn. Hun er informeret om snarlig udskrivelse og er henvist til kommunens sundhedscenter via egen læge. blodprøverne viser hun har forstyrrelser i væskebalancen. Hun virker opgivende overfor den fremtidige plan. Problemerne Sygdomslære • • • • • • • • • • Frakturer som følge af osteoporose Cystitis Hovedpine Smerter i maven Konfus Ømhed i kroppen Højfebril Takykardi Øget respiration Forstyrrelser i væskebalancen 3 .

Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 4 .

Tørre læber. Psykologisk aldring: • • Hukommelse og indlæring. nedsat tørstcenter. hun er nok ikke så god til at håndtere forandringer og stress. Mestring. kan ikke huske hvad der er sket. Muskelatrofi Osteoporose Kronologisk aldring: • 71 år Fænomenologi: • • • • Virker opgivende for den forudstående plan for hjælp. Takykardi Perifert kold Homeostasen i ubalance. Hun har problemer med at adaptere. har ikke styr på hvad der er sket. Konfus. Hun er usikker på om antibiotikaen er den korrekte. 5 . og hvad der eller kan komme af forandringer i hendes liv. drikker ikke nok. Hun spørger hvor hendes mand er da hun vågner – slapper af da hun ved hvor han er og at han kommer om lidt.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Gerontologi Biologiske forandringer: • • • • • • • • Konfus. Hun føler at ferien er spoleret. Uopdaget cystitis.

Kvinder får hyppigere cystitis. Hendes sygdom kan dog medfører at hun mister overskuddet til det. må hun indstille sig på en ændret habitus. rejser og deres netværk. Epidemiologi: Hun har ikke noget epidemiologisk problem. • • • • • Hvor hyppigt forekommer de forskellige sygdomme / tilstande. men epidemiologien kan bruges til at komme frem til nogle af sygdommene. da hun måske ikke kan magte besøg. Hvilken epidemiologisk undersøgelse ligger bag behandlingsmåden for cystitis. Beskæftiger sig selv med musikken. Hyppighed af osteoporose i aldersgruppen 71 årige kvinder. i menopausen ændrer østrogenproduktionen sig og optagelsen af kalk forringes. Konfusitet ved cystitis har man funden frem til via epidemiologi. Social kapital – hun kan miste sin omgangskreds. • Sociologi og antropologi: Habitus: • Da hun ikke længere kan de samme ting som før. Felt: • Hun risikere at hendes sociale liv kan ændre sig. Kapital: • • • Økonomisk kapital – uændret Kulturel kapital – hun vil stadig være koncertpianist. 6 . Sundhedsbegrebet / sygdomsbegrebet.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Sociologisk aldring: • • Hun er pensionist men er aktiv.

Coping: Hun virker opgivende – har kun manden som støtte til mestring. Levekårshypotesen: gode sociale kår. De 5 mekanismer: • • Direkte effekt: Sofie har mand og venner. velstillet. Buffer teorien: Har kun manden og venner  begrænset netværk.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Netværkszoner: • • • Intimzonen – manden. kollegaer Udvidet zone – hun har ikke noget nu. Kvalitative sider: • Hun har stærke relationer til manden. kan trækkes tilbage. • • • 7 . Depressionshypotese: har det fint nu. har manden til støtte hende. at hun ikke har været så syg at der har været behov for indlæggelser før nu. Netværket hænger sammen med helbredet. kan hun komme ind i en ond cirkel. men da netværket ikke er så stort og evt. Effektiv zone – venner og evt. men lægen har henvist til sundhedscenteret. hvilket kan være et problem hvis det kun er ham hun har at trække på. Kvantitative sider: • Det kvantitative netværk er lille men tæt. Sociale relationer og helbred: • • Hun har et stærkt netværk som kan have været medvirkende til.

Dokumentation Del 1 Folkesundhed Gruppe 5 Feb11 • • Hendes henvisning til sundhedscenteret Folkesygdom = hun har en livsstilssygdom (hendes overvægt). 8 .

9 . Symptomer er pollakisuri. Saprofyticus. dysuri. Hendes nervøsitet omkring hendes medicin kan skyldes den ansigtsløse kommunikation til lægen. Cystitis er betegnelsen for betændelsestilstand i de nedre urinveje. ømhed og smerter over blæren og en let forhøjet temperatur kan ses. Hvor E. coli og Staph. men også at drikke rigeligt med væske (Schulze 2011. coli er tarmbakterier som bliver overført ved dårlig eller forkert hygiejne. som går ind og giver en mindre tillid til systemet når man ikke møder personen ansigt til ansigt (Giddens). s. dårlig blæretømning. empiriøs vandladningstrang. hvor det her er hendes habitus der skal ændres (Tangaard Andersen. 2010. nyresten eller kateter à demeure. da hun både er påvirket fysiologisk med de nævnte symptomer hun har. I modsætning til hendes relation til sygeplejersken.107-108). som hun har et ansigt til ansigt forhold til og hvor tilliden derved bliver større (Tangaard Andersen. Det forekommer oftest hos kvinder.58-60). nervøs overfor medicinen hun får og tankerne omkring efter hendes udskrivning og sundhedscenteret. Behandlingen er antibiotika efter en resistensbestemmelse. Årsagerne kan være bakterier fra perineum. hvor der bliver foretaget mikroskopi. dyrkning og resistens af urinen for at bestemme hvilken behandlingsform der skal tages i brug. Bakterierne der oftest er skyld i cystitis er E.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Afgrænsning af problemerne Cystitis Hun er sat i behandling for sin cystitis med antibiotisk behandling da hun kommer til sygehuset. Hendes cystitis påvirker hende på flere måder. Hun er højfebril ved indlæggelsen og hun har takykardi samt forhøjet respirationsfrekvens. s. psykologisk da hun er blevet konfus. 92-93). Hun har smerter i maveregionen og ømhed i kroppen. Sociologisk. s. Undersøgelsesmulighederne er at urinen stixes og sendes til M+D+R. hvor hun skal vænne sig til at spise anderledes og drikke rigeligt med væske fremover. 2010.

Hvis der skulle komme smerter kan disse også gå ind og påvirke hende. 2010. 38-58). ved at hendes habitus i hendes dagligdag skal ændres på flere måder (Tangaard Andersen. da hun håber på alt ordener sig og overlader til andre at ordne tingene (Dehlin. som er det stof der aktivere osteoblasterne som skal opbygge knoglemasse (Dehlin 2001. Hendes felt kan ændre sig hvis hun ikke kan forblive så social som hun er nu.113-114). hvor ældre kun kan optage 35% af calcium i tarmene i forhold til op mod 50% hos yngre (Dehlin 2001. s. Det er en tilstand hvor knoglemassen nedbrydes. Fænomenologi – opgivenhed. Knoglemassen er ikke ens hele livet igennem. s. Fænomenologisk kan det påvirke hende og hendes liv fremover. Hendes mestring af hendes sygdom er mindre god. dette skyldes nedsat produktion af østrogen. 2001. efter hun har haft flere spontane frakturer.867-874).55-58). da homeostasen er forandret på grund af hendes alder. 2010.58-60). 2001. da det kan give hende begrænsninger i hendes dagligdag. det virker som om hun har svært ved at overskue fremtiden. 1997. Den biologiske forandring kan ses ved den forandrede homeostase i kroppen. Da der kan opstå sammenfald af columna kan dette medfører mindre overskud til socialt samvær samt hendes forfængelighed sættes op.115116). Hun kan blive usikker og få frygt for at falde både i hjemmet og ude. s. da hendes udseende spiller en vigtig rolle. risikere hun at miste noget af omgangskredsen (Tangaard Andersen. Osteoporose Hun har fået konstateret osteoporose. Hun benytter sig af en passiv mestringsstrategi.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Den biologiske forandring spiller også en rolle. s. 10 . Osteoporose rammer mere end hver 3. s. s. Sociologisk og antropologisk set har sygdommen indvirkning på forskellige måder. den er aftagende med alderen og hos kvinder er det fra menopausen hvor nedbrydningen er størst. s.236-240). kvinde og udgør et stort sundheds og samfundsøkonomisk problem (Hoeck. Derfor vil det være sværere for hendes krop af tilpasse sig og komme i balance igen efter sygdom (Dehlin.

Sofie har i en alder af 71 år levet en livsstil med rejser og god mad. da hun kun har få til. 79-117). 40) Sofie skal føle en mening med livsstilsændringerne. (forebyggende sundhedsarbejde s. som hun selv har valgt og som er en del af hendes identitet. jo bedre helbred. hvorfor det er vigtigt. For at hun kan ændre sin livsstil og få bedre kostvaner. s. Ifølge Gibbens har gode sociale relationer betydning for helbredet. at støtte hende i livsstilsændringerne (Tangaard Andersen. s. samt starte træning. Hvis hun skal til. Ifølge Antonovsky skal der være en oplevelse af sammenhæng i forhold til personens generelle tillid til.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Hun virker opgivende over de forud stående opgaver hvor hun er henvist til at skulle tabe sig og ændre sin livsstil. at tilværelsen er begribelig. Hun har behov får information og samtale face to face med personalet.42). Dette kan være problematisk. jo dårligere adaptionsevne (Dehlin. vægttab. at ændre sin habitus på nuværende tidspunkt vil det være en svær adaption for hende. jo ældre man er. som de professionelle vejleder hende til. Sofie er henvist til sundhedscenteret af egen læge mhp. at hun ændrer sin habitus. Men Sofie har et lille kvantitativt netværk og en kvalitativt stærk relation til sin mand. 2010. 11 . 2001. Hun skal selv være positivt indstillet og ville forandre sit liv. 39-41 citat fra s. for at skabe tillid samt for at hun får støtte og forståelse for. Jo større kvantitative netværk man har. håndterbar og meningsfuld.

Hvordan vil livsstilsændringen påvirke Sofies identitet og sociale netværk? 12 .Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Problemformulering Vi vil med udgangspunkt i Sofies sygdomstilstande. se på hvordan denne kan påvirke hendes sociale netværk og hvordan dette evt. kan forhindres.

I:KamperJørgensen. Hans Christian (1997): Calcium og osteoporose. København: Hans Reitzels Forlag. Ove et al.en grundbog. (2001): Gerontologi: aldringen set i et biologisk. 13 . Pernille Tanggaard & Timm. København. (2005): Basisbog i sygdomslære. København: Munksgaard Danmark. I: Månedsskrift for praktisk lægegerning. Andersson. Almind. Bjarne (red. Ib (2009): Sundhedstilstanden og sundhedsarbejde globalt og i ulandene. Helle (2010): Sundhedssociologi . 1.: Munks-gaard Danmark. Dehlin. Finn.): Forebyggende sundhedsarbejde. psykologisk. Svend og Schroeder. København Bygbjerg. (7). Gert og Bruun Jensen. udg.Dokumentation Del 1 Gruppe 5 Feb11 Litteraturliste Andersen. 5.867-874 = 8 sider Schulze. Ingemar (2008): Epidemiologi for sundhedspersonale: en introduktion. Torben V. udg. socialt og samfundsmæs-sigt perspektiv. København: Hoeck. s.