You are on page 1of 2

FORMULIER BEGELEIDINGSPLAN

Naam leerling:
Leerkracht:
Groep:
Cursusjaar:

Ingang van dit plan:

STAP A OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM


Vakgebied: Onderdeel:

STAP B REEDS GEBODEN HULP


Dit schooljaar, handelingsplan d.d.:
Dit schooljaar, werkaanpassingen of ondersteuning, nl.
Vorige schooljaren dmv handelingsplan(nen)
Vorige schooljaren, dmv werkaanpassingen of ondersteuning
STAP C SCREENING
Recente toetsgegevens:

STAP D.1 DOELSTELLING


Aan het einde van het jaar is het volgende niveau haalbaar:
Doelstellingen van de methode
Minimum doelen van de methode
Aangepaste doelen, toelichting bijgevoegd
Evaluatie van gestelde doelen d.m.v.:

STAP D.2 ORGANISATIE


Wie biedt de hulp?
Waar wordt de hulp geboden?
Wanneer wordt de hulp geboden?

STAP D.3 VORM VAN HULP


Ondersteuning met behulp van de methode:
Vervanging van methode door methode
Responsieve ondersteuning (praten, luisteren, zelfvertrouwen ondersteunen)
Werk/toets-aanpassing (specificatie toevoegen)
STAP D.4 ECOLOGIE
Op welke gebieden zal de leerling profiteren van een afwijkend programma?
Op het gebied van het voornoemde vak
Op sociaal-emotioneel gebied:
Op het gebied van vaardigheden:
STAP E INFORMERING BETROKKENEN
Contact met ouders Contact met CLB-er
STAP F EVALUATIE LOGBOEK
Datum Evaluatie over Bevinding leerkracht Bevinding leerling

STAP G.1 OVERLEGGEN


Bespreking met ouders Bespreking met CLB-er Bespreking met SBD
d.d. d.d. d.d.

Bevindingen Bevindingen Bevindingen

Afspraken Afspraken Afspraken

STAP G.2 VOORTZETTINGSBESLISSING


 We zetten dit begeleidingsplan voort op grond van

 We passen dit begeleidingsplan aan op grond van

 We stoppen dit begeleidingsplan en gaan verder met