You are on page 1of 142

Mc lc Word 2010

I. Nhng im mi trong Microsoft Word 2010........................................................................................... 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ti u Ribbons.............................................................................................................................. 4 H thng menu mi l................................................................................................................... 5 Chc nng Backstage View .......................................................................................................... 6 Chc nng Paster Preview ............................................................................................................ 7 Chc nng Text Effect .................................................................................................................. 8 Lu file di dng PDF v XPS c tch hp sn...................................................................... 9 Hin th thng tin chi tit ca file vn bn trong Office Button ................................................... 9 Kh nng m rng mn hnh....................................................................................................... 10 Chc nng chnh sa file Media chuyn dng............................................................................ 11 Chp nh ca s, ng dng a vo vn bn.......................................................................... 12 X l nh nh mt chng trnh chuyn nghip .................................................................... 12 Pht trin chc nng tm kim ................................................................................................ 13 Ty chon bao mt manh me ................................................................................................... 14

II. Ni dung chnh ....................................................................................................................................... 15 Chng 1: Thao tc cn bn trn Word 2010 ......................................................................................... 15 1. 2. 3. 4. 5. To mi vn bn ......................................................................................................................... 15 M mt vn bn to sn.............................................................................................................. 16 Lu mt vn bn son tho .................................................................................................... 16 Thao tc vi chut v bn phm.................................................................................................. 18 Chn khi v thao tc trn khi .................................................................................................. 26

Chng 2: Thc hin nh dng vn bn................................................................................................ 27 1. 2. nh dng vn bn ...................................................................................................................... 27 nh dng ct, tab, Numbering................................................................................................... 36

3. 4. 5. 6. 7.

Drop Cap..................................................................................................................................... 43 Watermark (nn bo v vn bn) ................................................................................................ 45 To tiu trn v di (Header and Footer) cho vn bn......................................................... 46 nh s th t cho trang vn bn ............................................................................................... 50 nh dng trang vn bn ............................................................................................................. 53

Chng 3: Thc hin chn cc i tng............................................................................................... 58 1. 2. 3. 4. 5. 6. Chn cc k t c bit................................................................................................................ 58 Chn ClipArt v hnh nh ........................................................................................................... 58 Chn v hiu chnh hnh v......................................................................................................... 59 Chn v hiu chnh lu .......................................................................................................... 60 V v hiu chnh biu ............................................................................................................. 61 Lp v hiu chnh biu thc ton hc ......................................................................................... 66

Chng 4: Thao tc vi bng biu.......................................................................................................... 67 1. 2. 3. 4. Thao tc to bn v hiu chnh bng........................................................................................... 67 nh dng ng vin v nn cho bng...................................................................................... 70 Chn cng thc ton hc vo bng ............................................................................................. 72 Chuyn bng thnh vn bn v ngc li ................................................................................... 75

Chng 5: H tr x l trong Word 2010 .............................................................................................. 77 1. 2. 3. Auto Correct v Macro ............................................................................................................... 77 To ghi ch v bo v ti liu Word. .......................................................................................... 83 Tm kim, thay th ...................................................................................................................... 87

4. Kim tra chnh t, ng php, t ng ngha, t ng chnh sa, t in mc nh v cng c m t ................................................................................................................................................. 91 5. 6. In ti liu Word ........................................................................................................................... 98 Trn ti liu (Mail Merge) ........................................................................................................ 102

Chng 6: Cc phm tt trong Word..................................................................................................... 111

1. 2. 3.

Cc loi phm tt: ...................................................................................................................... 111 Duyt thanh Ribbon bng Access Key (phm truy cp)............................................................ 113 Cc phm tt thng dng:.......................................................................................................... 115

Chng 7: Mt s mo hay trn Word 2010 ........................................................................................ 117 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cc cng c ha ca Word 2010 ......................................................................................... 117 S dng Word 2010 vit Blog.............................................................................................. 121 To mc lc trong Word 2010 .................................................................................................. 123 To trang ba trong Word 2010................................................................................................. 131 Tm nhanh t ng ngha trong Word....................................................................................... 131 Gi file qua Email t mi trng Word.................................................................................... 133 Th thut dng my tnh trong Word........................................................................................ 134 Th thut trnh in vn bn ngoi mun ................................................................................. 136 Mo in hnh kh giy ln bng my in nh .............................................................................. 139

11. To nhanh mt hoc nhiu dng ngu nhin .............................................................................. 141 12. To bng bng phm.................................................................................................................... 141 13. To ng k .............................................................................................................................. 141 14. B tnh nng t ng SuperScript............................................................................................... 141 15. Copy nh dng bng tnh ........................................................................................................... 142

I. Nhng im mi trong Microsoft Word 2010 1. Ti u Ribbons Nu bn vn ang dng b Office 2003 v quen thuc vi thanh menu chun nm pha trn ca s th hy chun b cho mt s i mi trong b Office 2010. Vi thanh menu theo giao din Ribbon, cc chc nng s c chia ra theo tng tab ring bit trn menu ch khng hin th ra ton b nh kiu menu c. Thc ra b Office 2007 cng c trang b kiu menu Ribbon, tuy nhin, menu ca Office 2010 c ti u thun tin hn cho ngi dng. Ngoi ra, bn cng c th to thm cc tab mi cha cc chc nng ca ring mnh.

Menu Ribbon trn Word 2010 C th khi mi chuyn qua menu mi, bn s gp t nhiu kh khn v s mi l, tuy nhin, mt khi quen thuc, bn s kh m chp nhn quay tr li s dng mu menu c trn Office 2003.

2. H thng menu mi l

Trc y, Office 2007 to ra s khc bit hon ton so vi Office 2003 cng nh cc phin bn Office c v mt giao din, c bit l menu ca chng trnh th gi y, Office 2010 li l to nn 1 cp mi v l mt s thay i v menu cng c ca chng trnh. Khi la chn trn menu cng c, thay v s xung 1 menu nh trc y,

ton b ca s Office 2010s thay i mu sc v s cung cp cho bn cc ty chn nh Save, Open, Close, Preview V trn cng, h thng menu mi cung cp cc thng tin chi tit v tc gi, kch thc tp tin, v cc thng tin v sa i file. Thm vo l mt ca s cho php bn xem trc ti liu dng trang in chc chn rng vn bn c trnh by theo ng bn. Ni mt n gin: H thng menu mi ca Office 2010 r rng v chi tit hn rt nhiu. 3. Chc nng Backstage View Trong Office 2010, nt bm ny c thay i bi mt tab mi trn Ribbon, nm trong cng bn tri. Khi bn click vo tab ny, mt mn hnh mi c gi l Backstage View s c hin ln. Trn mn hnh ny, danh sch bn tri s cha cc tc v, mn hnh bn phi s l ty chn cc chc nng tng ng vi tc v .

4. Chc nng Paster Preview Microsoft thu thp phn hi ca khch hng v cc phin bn Office trc v pht hin ra rng s ng ngi dng thng xuyn mt nhiu thi gian dn mt on vn bn hoc hnh nh vo ni dung son tho ca mnh. Nguyn do ca tnh trng ny l v ngi dng khng bit trc ni dung c dn vo vn bn s trng nh th no, v h phi lm li nhiu ln mi khin cho chng trng hp l v ph hp vi nh dng ca ni dung son tho. V l l do tnh nng Paste Preview c ra i.

Paste Preview cho php bn xem trc ni dung son tho s trng nh th no nu mt ni dung khc c dn vo trong , gip bn tit kim c thi gian. Ngoi ra tnh nng ny cn cho php lu gi nh dng ca ni dung cn dn, kt hp cc nh dng hoc loi b nh dng ca ni dung trc khi dn. 5. Chc nng Text Effect Thay v phi to mt i tng WordArt chn ch ngh thut vo trang vn bn, gi y vi Office 2010 cng vic n gin hn rt nhiu v ngi dng cng c thm nhiu la chn vi vic trang tr vn bn ca mnh. Khc vi phin bn Office 2007. Tnh nng WordArt ch c tch hp vo Excel v Powerpoint cn vi Word 2007 th mi s vn y nh trc nhng ti Office 2010 th khc. Vi tnh nng Text Effect bn c th s dng hon ton cc hiu ng p mt ca WordArt trong Excel hay Powerpoint 2007 trong Word 2010. Tht n gin bn ch cn la chn on vn bn cn p dng hiu ng sau nhp chut vo biu tng ca Text Effect trn thanh cng c ti th Menu Home, mt menu xung cho php bn la chn cc hiu ng cn p dng V bn hon ton c th p dng cc hiu ng c trong Text Effect vi vn bn ca mnh. Nu nh phi la chn Edit hiu chnh ni dung cho WordArt th gi y ngi dung c th chnh sa trc tip ni dung vn bn c hiu ng ca WordArt

Ngi dng c th chn, xa hay thay i Font, kch thc Font, mu sc, nh du vi vn bn mang hiu ng ca WordArt Ch : Chc nng ny ch s dng cho nhng file Word c to ra t Word 2010 v c nh dng *.docx nu ngi dng lu file di dng *.doc th cc hiu ng ny s t ng b g b khi vn bn 6. Lu file di dng PDF v XPS c tch hp sn Ngoi cc nh dng c h tr bi MS Office cc phin bn trc nh Doc, Docx th Office 2010 cng h tr lu file di nh dng PDF v XPS m khng phi ci t thm Add-in no nh Office 2007 7. Hin th thng tin chi tit ca file vn bn trong Office Button bit thng tin v file vn bn bn ang lm vic bn ch vic nhp chut vo nt Office Button. Mi thng tin s c hin th nh dung lng (tnh n ln lu cui

cng), s trang, s t, thi gian chnh sa, thi gian to, thi gian lu ln cui, ngi to

8. Kh nng m rng mn hnh Office 2010 cho php ngi dng m rng ca s son tho bng cch n hoc hin bng Menu Ribbon bng nt lnh Minimize the Ribbon nm pha trn gc phi ca s lm vic ca cc ng dng Office 2010 hoc nhn t hp phm Ctrl + F1

9. Chc nng chnh sa file Media chuyn dng Chc nng chnh sa file Media chuyn dng:

Khng ch bit n vi nhng cng c son tho vn bn v tnh ton, Office 2010 cn bit n vi cng c chnh sa nh v video mnh m. C th, bn c th d dng chnh sa v bin tp ni dung hnh nh cng nh video ngay trong trong Microsoft PowerPoint. Bn thm ch c th loi b nn ca hnh nh vi b Office mi. Ni cch khc, Office 2010 c rt nhiu tnh nng m bn c th lm c vi cc file media. Mc d n s khng phi l phn mm chnh sa nh chuyn dng nh Photoshop, nhng Office 2010 thc s lm cho vic to v chnh sa ni dung cc hnh nh d dng hn.

10. Chp nh ca s, ng dng a vo vn bn y l mt im mi c trong Office 2010, trong Menu Insert bn d dng nhn thy nt lnh Screenshot.

Khi nhp chut vo nt lnh ny mt menu hin ra cho php bn chp nh mt ng dng ang chy hay mt ca s ang c m chn vo ngay ti v tr con tr.

Khi nhp chut vo nt lnh Screenshot mt menu hin ra hin th cc ca s ang m v chng trnh ang chy ngi dng ch vic nhp chut vo i tng c c bc nh chn vo vn bn. Ngi dng cng c thm la chn chp tu chn bng cch la chn Screen Clipping chp nh nhng vng mnh mun. Khi chn lnh ny mn hnh my tnh s m i v con tr chuyn thnh du cng mu en ngi dng nhp chut v khoanh mt vng cn chp vng s sng ln v ngay khi th chut ngi dng s c c mt bc nh chn vo vn bn l vng va chn. 11. X l nh nh mt chng trnh chuyn nghip Vi Office 2010 ngi dng c thm nhiu la chn thit lp cc ch v hiu ng cho i tng picture c chn vo vn bn. Ch cn chn i tng ny sau vo Menu

Picture Tools\Format ngi dng c th d dng nhn tht cc la chn thay i hiu ng cho bc nh nh: Correction, Color, Artistic Effect.

12. Pht trin chc nng tm kim Nu nh vi Office 2007 v cc phin bn trc hp thoi tm kim khng c g khc bit th vi Office Word 2010 MS pht trin chc nng ny thnh mt chc nng kh linh hot v tc tm kim cng c ci thin ng k. Khi chn lnh tm kim hay nhn t hp phm Ctrl+F, ca s son tho s thu hp li v bn tri nhng ch cho hp thoi tm kim. Khi ngi dng nhp ni dung tm kim vo Search Document th cc t ging s c nh du ngay trong vn bn ng thi hp thoi cng hin ra mt phn on vn gn vi t ang tm kim ngi dng c th d dng di chuyn n vng c t ang tm kim

13.

Ty chn bo mt mnh m

Bn lun lo lng ni dung ti liu ca mnh s b thay i v truy cp tri php? iu ny s c hn ch ti a trong Office 2010. Phin bn Office mi cung cp nhng tnh nng cho php hn ch vic thay i m khng c s cho php ca tc gi, ngoi ra cn cung cp thm vo mt ch bo v (protection mode) trnh vic bn v tnh sa ni dung ca file ngoi mun. Office 2010 cho php bn chn la ai trong s nhng ngi nhn c ti liu ca bn c php chnh sa, hoc ch c xem m khng c quyn chnh sa.

II. Ni dung chnh Chng 1: Thao tc cn bn trn Word 2010 1. To mi vn bn Tng t nh Word 2007, phm tt to mt ti liu mi trong Word 2010 l Ctrl+N. Cch khc: Nhn chut vo Microsoft Office Button (hoc Tab File), chn New, nhn p chut v mc Blank document. To mt ti liu mi t mu c sn: Nhn Microsoft Office Button (hoc Tab File), chn New. Nhn nt Create to mt ti liu mi t mu chn.

2. M mt vn bn to sn Tng t nh Word 2007, phm tt m ti liu c sn l Ctrl+O. Bn cng c th vo Microsoft Office Button (hoc Tab File), chn Open.

3. Lu mt vn bn son tho Lu ti liu Phm tt lu ti liu l Ctrl+S (ging Word 2007). Cch khc: Nhn Microsoft Office Button (hoc Tab File), chn Save. Nu file ti liu ny trc cha c lu ln no, bn s c yu cu t tn file v chn ni lu. lu ti liu vi tn khc (hay nh dng khc), bn nhn Microsoft Office Button (hoc Tab File), chn Save As (phm tt F12, tng t nh Word 2007). Mc nh lu ti liu dng Word 2003 tr v trc Mc nh, ti liu ca Word 2010 c lu vi nh dng l *.DOCX, khc vi *.DOC m bn quen thuc. Vi nh dng ny, bn s khng th no m c trn Word 2003 tr v trc nu khng ci thm b chuyn i. tng thch khi m trn Word 2003 m khng ci thm chng trnh, Word 2007 cho php bn lu li vi nh dng Word 2003 (trong danh sch Save as type ca hp thoi Save As, bn chn Word 972003 Document). Mun Word 2010 mc nh lu vi nh dng ca Word 2003, bn nhn Microsoft Office Button (hoc Tab File), chn Word Options m hp thoi Word Options. Trong

khung bn tri, chn Save. Ti mc Save files in this format, bn chn Word 97-2003 Document (*.doc). Nhn OK.

Gim thiu kh nng mt d liu khi chng trnh b ng bt ng phng trng hp treo my, cp in lm mt d liu, bn nn bt tnh nng sao lu t ng theo chu k. Nhn Microsoft Office Button (hoc Tab File), Word Options, chn Save

4. Thao tc vi chut v bn phm 4.1 Thao tc vi chut: a. Sao chp dng vn bn: Mt trong nhng cng c nh dng hu ch nht trong Word l Format Painter (nt hnh cy c trn thanh cng c Standard). Bn c th dng n sao chp dng t mt on vn bn ny n mt hoc nhiu on khc v thc hin chc nng ny, dng chut l tin li nht. u tin nh khi vn bn c dng cn chp, bm mt ln vo nt Format Painter (nu mun dn dng vo mt on vn bn khc) hoc bm kp nt (nu mun dn dng vo nhiu on vn bn khc). Tip theo, dn dng vo nhng on vn bn no th ch cn nh khi chng l xong (nhn thm phm Esc tt chc nng ny i nu trc bn bm kp nt Format Painter). b. Sao chp hoc di chuyn dng hoc ct trong table: Trong mt table, nu bn mun chp thm hay di chuyn mt hay nhiu dng hoc ct th c th dng cch ko v th bng chut nh sau: chn dng hoc ct cn chp hoc di

chuyn, ko khi chn (nu sao chp th trc nhn gi phm Ctrl) t ti v tr m bn mun. c. Dng cy thc xem khong cch vn bn trn trang: Thng thng bn dng cy thc nh v cc dng vn bn, t khong cch l trang hay t cc tab dng. Nhng n cn mt cng dng khc khng km phn th v v tin li, l xem chnh xc (th hin trc quan bng s) khong cch ca vn bn so vi l, cnh trang hoc gia mi tab. bit khong cch mi phn nh th no, bn bm v gi chut ti mt v tr no trn thanh thc ngang, ng thi bm gi tip nt chut phi l s thy ngay khong cch gia mi phn l bao nhiu. d. Sao chp hoc di chuyn vn bn: Cng tng t nh table hay bt c i tng no khc trong ti liu, bn c th dng cch ko v th trong vic sao chp hoc di chuyn vn bn. y khng cn phi ni g thm v phng php ny (v chc hu ht chng ta u bit cch lm ny), nhng ch lu mt iu l c th dng c cch ny th tu chn Drag-and-drop text editing (menu Tools-Options-th Edit) phi c nh du. e. Phng to hoc thu nh ti liu: Khi cn phng to hoc thu nh ti liu, thng thng bn s chn t nt Zoom trn thanh Standard, nhng nh th cng hi bt tin v phi qua hai ba thao tc. Nu chut ca bn c 3 nt th c th nhanh chng phng to hay thu nh ti liu t nt chut gia, bng cch nhn gi phm Ctrl trong khi y nt chut ln (phng to) hoc xung (thu nh). f. M nhanh hp thoi Tabs v Page Setup: Khi cn chnh sa chi tit cc du tab dng trong on vn bn, bn s phi nh n hp thoi Tabs, hay khi thay i cc thit lp trang giy th bn li phi dng n hp thoi Page Setup. Thay v m cc hp thoi t menu Format-Tabs hay menu File-Page Setup, bn c th nhanh chng m chng bng cch bm kp bt k ch no trong thanh thc ngang (trong khong cch nhp vn bn, di cc hng s m hp thoi Tabs hoc trn hng s m hp Page Setup).

g. nh khi ton b ti liu: Trc khi cung cp mt dng no cho ton b vn bn, iu u tin m bn s lm l nh khi ton b chng v bn c th dng nhng cch nh bm menu Edit-Select All hoc nhn Ctrl+A. Nhng bn hy th cch ny xem, ch cn a chut v l tri vn bn (mi tn tr chut s nghing v phi) v bm nhanh 3 ln cng c th chn ton b ti liu c y. 4.2 Thao tc vi bn phm Cc phm thng dng trong Winword gm cc phm:

Cc phm di chuyn con tr: Phm : Di chuyn con tr ln mt dng. Phm : Di chuyn con tr xung mt dng. Phm : Di chuyn con tr sang phi mt k t. Phm : Di chuyn con tr sang tri mt k t.

Cc phm xo k t: Phm Delete: Xo k t ti v tr con tr (bn phi con tr). Phm Backspace: Xo k t lin tri v tr con tr. Phm Insert: chuyn i gia ch chn (Insert) v thay th (Overwrite) k t.

Cc phm iu khin: Phm Home: Chuyn v tr con tr v u dng vn bn cha con tr. Phm End: Chuyn v tr con tr v cui dng vn bn cha con tr. Phm Page Up: Chuyn v tr con tr ln trn mt trang mn hnh.

Phm Page Down: Chuyn v tr con tr xung di mt trang mn hnh. Mun v u vn bn: n ng thi Ctrl+Home. Mun v cui vn bn: n ng thi Ctrl+End. Thao tc nhanh trong vn bn vi cc phm tt thng dng

TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Phm tt Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+5 Ctrl+0 (zero) Ctrl+L Ctrl+R Ctrl+E Ctrl+J Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S

Tc dng Gin dng n (1) Gin dng i (2) Gin dng 1,5 To thm gin dng n trc on Cn dng tri Cn dng phi Cn dng gia Cn dng ch dn u 2 bn, thng l To file mi M file c Lu ni dung file

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ctrl+P F12 F7 Ctrl+X Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+Z Ctrl+Y Ctrl+Shift+S Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+P Ctrl+D Ctrl+B Ctrl+I Ctrl+U Ctrl+M

In n file Lu ti liu vi tn khc Kim tra li chnh t ting Anh Ct on ni dung chn (bi en) Sao chp on ni dung chn Dn ti liu B qua lnh va lm Khi phc lnh va b (ngc li vi Ctrl+Z) To Style (heading) -> Dng mc lc t ng Thay i phng ch Thay i c ch M hp thoi nh dng font ch Bt/tt ch m Bt/tt ch nghing Bt/tt ch gch chn n Li on vn bn vo 1 tab (mc nh 1,27cm)

28

Ctrl+Shift+M

Li on vn bn ra l 1 tab Li nhng dng khng phi l dng u ca on vn bn vo 1 tab Li nhng dng khng phi l dng u ca on vn bn ra l 1 tab La chn (bi en) ton b ni dung file Tm kim k t

29

Ctrl+T

30

Ctrl+Shift+T

31 32

Ctrl+A Ctrl+F Ctrl+G F5) Ctrl+H Ctrl+K Ctrl+] Ctrl+[ Ctrl+W Ctrl+Q Ctrl+Shift+> Ctrl+Shift+< (hoc

33

Nhy n trang s

34 35 36 37 38 39 40 41

Tm kim v thay th k t To lin kt (link) Tng 1 c ch Gim 1 c ch ng file Li on vn bn ra st l (khi dng tab) Tng 2 c ch Gim 2 c ch

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Ctrl+F2 Alt+Shift+S Ctrl+enter Ctrl+Home Ctrl+End Alt+Tab Start+D Start+E Ctrl+Alt+O Ctrl+Alt+N Ctrl+Alt+P Ctrl+Alt+L Ctrl+Alt+F Ctrl+Alt+D

Xem hnh nh ni dung file trc khi in Bt/Tt phn chia ca s Window Ngt trang V u file V cui file Chuyn i ca s lm vic Chuyn ra mn hnh Desktop M ca sInternet Explore, My computer Ca s MS word dng Outline Ca s MS word dng Normal Ca s MS word dng Print Layout nh s v k t t ng nh ghi ch (Footnotes) chn trang nh ghi ch ngay di dng con tr nh ch thch (nn l mu vng) khi di chuyn chut n mi xut hin ch thch Lp li lnh va lm

56

Ctrl+Alt+M

57

F4

58 59 60 61 62 63

Ctrl+Alt+1 Ctrl+Alt+2 Ctrl+Alt+3 Alt+F8 Ctrl+Shift++ Ctrl++ Ctrl+Space (du cch) Esc

To heading 1 To heading 2 To heading 3 M hp thoi Macro Bt/Tt nh ch s trn (x2) Bt/Tt nh ch s di (o2)

64

Tr v nh dng font ch mc nh

65

B qua cc hp thoi Chuyn i ch thng thnh ch hoa (vi ch ting Vit c du th khng nn chuyn) Phng to mn hnh (Zoom) Thu nh mn hnh

66

Ctrl+Shift+A

67 68

Alt+F10 Alt+F5 Alt+Print Screen Print Screen

69

Chp hnh hp thoi hin th trn mn hnh

70

Chp ton b mn hnh ang hin th

5. Chn khi v thao tc trn khi Chn khi Cch 1: nhp mouse t im u n im cui ca vn bn cn chn Cch 2: Nhp mouse t con tr text im u, gi Shift v nhp mouse im cui ca on vn bn cn chn Cch 3: Dng phm Home, End v phm mi tn trn bn phm di chuyn con tr text n im u Gi phm Shift v g cc phm mi tn thch hp di chuyn con tr text n im cui ca on vn bn cn chn Sao chp, di chuyn:

Lnh Cut

Biu tng

Phm tng ng ngha Ctrl + X Chuuyn on vn bn chn vo b nh Clipboard Chp on vn bn chn vo b nh Clipboard Dn on vn bn c trong

Copy

Ctrl + C

Paste

Ctrl + V

Clipboard vo v tr con tr text

nh du chn on vn bn Vo menu Edit chn Copy hoc Cut r con tr v tr kt qu chn Paste

Xa khi

Chn on vn bn cn xa. Nhn phm Delete trn bn phm

Chng 2: Thc hin nh dng vn bn 1. nh dng vn bn In m 1. Chn on text m bn mun in m, a con tr chut vo vng chn cho n khi xut hin thanh cng c Mini.

2. Nhn nt Bold (B). Bn cng c th s dng phm tt Ctrl+B. Lu , nhn Bold (hoc Ctrl+B) ln na nu bn mun b in m. In nghing Thc hin tng t nh in m, nhng thay v nhn nt Bold th bn nhn nt Italic (phm tt Ctrl+I). Gch di on text Nhn Ctrl+U gch di on text ang chn. Nhn Ctrl+U ln na b gch di. Ngoi ra cn c nhiu kiu gch di khc: * Gch di cc t, tr khong trng: - Chn on text bn mun gch di. - Ti th Home, nhm Font, bn nhn nt mi tn gc di bn phi.

- Trong hp Underline style, bn chn Word only. Nhn OK. * Gch i di t: Thc hin bc 1, 2 tng t trn. Trong hp Underline style, bn chn biu tng dng i. Nhn OK. * ng gch di trang tr: Thc hin bc 1, 2 tng t trn. - Trong hp Underline style, bn chn kiu mnh thch. - i mu ca ng gch di, nhn chut vo hp Underline color v chn mu mnh thch. Nhn OK. i mu ch 1. Chn on text bn mun i mu, di chuyn con tr chut vo vng chn xut hin thanh cng c Mini. 2. Nhn nt Font Color v chn mu mnh thch. i kch c ch 1. Chn on text, di chuyn con tr chut vo xut hin thanh cng c Mini. 2. tng kch c ch, bn nhn nt Grow Font (phm tt Ctrl+Shift+>). gim kch c ch, nhn nt Shrink Font (phm tt Ctrl+Shift+<). nh du (Highlight) on text nh du on text lm n trng ni bt hn. Cch thc hin: 1. Ti th Home, nhm Font, bn nhn vo mi tn bn cnh nt Text Highlight Color .

2. Chn mt mu dng t sng m bn thch (thng l mu vng). 3. Dng chut t chn on text mun nh du. 4. Mun ngng ch nh du, bn nhn chut vo mi tn cnh nt Text Highlight Color, chn Stop Highlighting, hoc nhn ESC. G b ch nh du text 1. Chn on text mun g b ch nh du. 2. Trong th Home, nhm Font, bn nhn chut vo mi tn cnh nt Text Highlight Color. 3. Chn No Color. nh dng ch s trn (Superscript), ch s di (Subscript) 1. Ch s trn (Superscript); 2. Ch s di (Subscript).

Chn on text cn nh dng. Trong th Home, nhm Font, bn nhn nt Superscript (phm tt Ctrl+Shift+=) nh dng ch s trn, hoc nhn nt Subscript (phm tt Ctrl+=) nh dng ch s di. CANH CHNH VN BN Canh tri, phi, gia, hoc canh u hai bn 1. Chn on vn bn bn mun canh chnh.

2. Trong th Home, nhm Paragraph, nhn nt Align Left canh l tri, nhn Align Right canh phi, nhn nt Center canh gia (gia 2 l tri v phi), hay nhn nt Justify canh u hai bn. Canh chnh nhiu ch trn cng 1 dng 1. Chuyn ch xem vn bn l Print Layout hoc Web Layout (Trong th View, nhm Document Views, chn nt Print Layout hoc Web Layout). 2. Nhn chut vo dng mi v thc hin nh sau: - Chn on text canh tri: Di chuyn con tr chut ch I sang tri cho n v tr cn g text, nhn p chut v g vo on text. - Chn on text canh gia: Di chuyn con tr chut ch I vo khong gia dng cho n v tr cn g text. Nhn p chut v g vo on text. - Chn on text canh phi: Di chuyn con tr chut ch I sang phi cho n v tr cn g text, nhn p chut v g vo on text. Thay i cc canh chnh theo chiu dc on text 1. Trong th Page Layout, nhm Page Setup, nhn chut vo nt mi tn gc di bn phi. 2. Trong hp thoi Page Setup, nhn vo th Layout. Ti mc Vertical alignment, bn chn mt loi canh chnh mnh thch (Top, Center, Justified, Bottom).

3. Ti mc Apply to, bn chn phm vi p dng l Whole document (ton vn bn), This section (vng hin ti), hay This point forward (k t y tr v sau). Nhn OK. Canh gia l trn v l di 1. Chn on vn bn bn mun canh gia so vi l trn v l di. 2. Trong th Page Layout, nhm Page Setup, nhn chut vo nt mi tn gc di bn phi. 3. Trong hp thoi Page Setup, nhn vo th Layout. Ti mc Vertical alignment, bn chn Center.

4. Ti mc Apply to, chn Selected text. Nhn OK. Tht l dng u tin ca on 1. Nhn chut vo on m bn mun tht l dng u tin. 2. Trong th Page Layout, nhn vo nt mi tn gc di bn phi ca nhm Paragraph. 3. hp thoi Paragraph, chn th Indents and Spacing. Ti mc Special, bn chn First line. Ti mc By, chn khong cch tht vo. Nhn OK. iu chnh khong cch tht l ca ton b on 1. Chn on vn bn mun iu chnh. 2. Ti th Page Layout, nhm Paragraph, nhn chut vo mi tn ln, xung bn cnh mc Left tng, gim khong cch tht l tri, hay ti mc Right iu chnh tht l phi. Tht dng tt c, tr dng u tin ca on 1. Chn on vn bn m bn mun iu chnh. 2. Trn thanh thc ngang, hy nhn chut vo du Hanging Indent v r n v tr bn mun bt u tht dng. Nu bn khng thy thanh thc ngang u c, hy nhn nt View Ruler pha trn ca thanh cun dc hin th n. To mt tht m Thay v tht dng vo trong, bn c th iu chnh tht ra ngoi so vi l tri bng cch: 1. Chn on vn bn m bn mun m rng sang tri. 2. Ti th Page Layout, nhm Paragraph, nhn nt mi tn hng xung trong mc Left cho n khi on vn bn nm v tr bn va . THAY I KHONG CCH TRONG VN BN To khong cch i gia cc dng cho ton b ti liu

Khong cch mc nh gia cc dng cho bt k ti liu trng no l 1.15. Bn c th to khong cch i (2) nu mun bng cch sau: 1. Trong th Home, nhm Styles, nhn chut phi vo nt Normal, chn Modify.

2. Bn di nhm Formatting, nhn nt Double Space. Nhn OK. Thay i khong cch dng cho on vn bn ang chn 1. Chn on vn bn mun thay i. 2. Trong th Home, nhm Paragraph, nhn nt Line Spacing. 3. Chn khong cch bn mun, chng hn 2.0 Ghi ch: Nu mun t nhiu khong cch gia cc dng nhng khong cch ny khng c trong menu xut hin khi nhn nt Line Spacing, bn hy chn Line Spacing Options, v nhp vo khong cch m bn thch. Cc kiu khong cch dng m Word h tr: - Single (dng n). Ty chn ny h tr font ln nht trong dng , thm vo mt lng khong trng nh b sung. Lng khong trng b sung ty thuc vo font ch m bn ang s dng. - 1.5 lines: Gp 1,5 ln khong cch dng n. - Double: Gp 2 ln khong cch dng n. - At least: La chn ny xc lp khong cch dng ti thiu cn thit ph hp vi font hoc ha ln nht trn dng.

- Exactly: C nh khong cch dng v Word s khng iu chnh nu sau bn tng hoc gim c ch. - Multiple: Xc lp khong cch dng tng hoc gim theo t l % so vi dng n m bn ch nh. V d, nhp vo 1.2 c ngha l khong cch dng s tng ln 20% so vi dng n. Thay i khong cch trc hoc sau cc on 1. Chn on vn bn bn mun thay i khong cch trc hoc sau n. 2. Trong th Page Layout, nhm Paragraph, bn nhn chut vo mi tn cnh mc Before (trc) hoc After (sau) thay i bng gi tr bn mun. Thay i khong cch gia cc k t 1. Chn on vn bn m bn mun thay i. 2. Trong th Home, nhn chut vo nt mi tn gc di phi ca nhm Font m hp thoi Font. 3. Nhn chn th Character Spacing hp thoi ny. Trong mc Spacing, nhn Expanded m rng hay Condensed thu hp khong cch v ch nh s khong cch trong mc By.

Co dn vn bn theo chiu ngang 1. Chn on vn bn bn mun cng ra hoc thu li.

2. Trong th Home, nhn chut vo nt mi tn gc di phi ca nhm Font m hp thoi Font. 3. Nhn chn th Character Spacing hp thoi ny. Ti mc Scale, nhp vo t l % m bn mun. Nu t l ny ln hn 100% th on vn bn s c ko ra, ngc li, n s c thu li. nh du s thay i v ghi ch trong ti liu Theo di s thay i trong khi chnh sa 1. M ti liu m bn mun theo di. 2. Trong th Review, nhm Tracking, nhn nt Track Changes. 3. Thay i ti liu theo bn (chn, xa, di chuyn hay nh dng vn bn...). Lp tc bn hng trang ti liu s xut hin nhng bong bng hin th s thay i ny. Tt ch theo di s thay i Trong th Review, nhm Tracking, nhn vo nt Track Changes mt ln na tt ch theo di trong khi chnh sa. Thay i cch Word nh du - Bn c th i mu v nhng nh dng m Word dng nh du s i trong ti liu bng cch nhn vo mi tn bn cnh nt Track Changes, v nhn chn mc Change Tracking Options.

- Nu bn mun xem tt c nhng thay i ngay trong ti liu thay v hin th nhng bong bng bn hng ti liu, nhm Tracking, nhn vo nt Ballons, sau chn Show all revisions inline. - lm ni bt vng hin th nhng bong bng (bn l ti liu), hy nhn nt Show Markup v chn Markup Area Highlight. 2. nh dng ct, tab, Numbering a. nh dng ct: Cch th nht: g vn bn trc, chia ct sau: - Bc 1: bn nhp vn bn mt cch bnh thng, ht on no th nhn Enter xung hng. Sau khi g ht ni dung vn bn, bn hy nhn Enter con tr xung hng to mt khong trng. - Bc 2: t khi ni dung cn chn (khng t khi dng trng trn), ti th Page Layput, nhm Page Setup bn chn cc mu ct do Word mc nhin n nh.

Nhn vo More Columns hin th hp thoi;

Presets One Two Three Left Right Number of Columns Line Between Width and Spacing Equal column width vung pha trc

: cc mu chia ct : Cc ct c rng bng nhau : Cc ct c rng khc nhau : S ct (nu mun s ct ch >3) : ng k gia cc ct : iu chnh rng v khong cch :Cc ct c rng ct bng nhau nu nhp chn vo

Cch th hai: chia ct trc, g vn bn sau (dng trong trng hp ton b vn bn c chia theo dng ct bo). - Ti th Page Layput, nhm Page Setup bn chn cc mu ct do Word mc nhin n nh - Nhp vn bn vo. - Ti th Page Layput, nhm Page Setup bn chnBreaks, Column Break: ngt ct khi bn mun sang cc ct cn li.

b. Ci t im dng tab (Tab stops) cho vic ci t tab c thun tin, bn nn cho hin th thc ngang trn nh ti liu bng cch nhn nt View Ruler u trn thanh cun dc.

Bn c th nhanh chng chn tab bng cch ln lt nhn vo tab selector l giao nhau gia thc dc v thc ngang ( gc trn bn tri trang ti liu) cho n khi chn c kiu tab mong mun, sau nhn chut vo thanh thc ngang ni bn mun t tab. Ty tng trng hp c th m bn c th s dng mt trong cc loi tab sau:

Tab tri: nhp liu.

t v tr bt u ca on text m t s chy sang phi khi bn

Tab gia:

t v tr chnh gia on text. on text s nm gia v tr t tab

khi bn nhp liu.

Tab phi:

N m bn phi cui on text. Khi bn nhp liu, on text s di

chuyn sang tri k t v tr t tab.

Tab thp phn:

Khi t tab ny, nhng du chm phn cch phn thp phn s

nm trn cng mt v tr.

Bar Tab:

Loi tab ny khng nh v tr cho text. N s chn mt thanh thng

ng ti v tr t tab.

Default tab stops: Khong cch dng ca default tab, thng thng l 0.5 Tab stop position: g ta im dng Tab Alignment chn mt loi tab l Left Center Right Decimal Bar (loi tab ch c tc dng to mt ung k dc mt ta nh)

Leader chn cch th hin tab o 1 None Tab to ra khong trng o 2-3-4 Tab to ra l cc du chm, du gch hoc gch lin nt

Cc nt lnh: o Set : t im dng tab, ta g c a vo danh sch o Clear : xa ta chn o Clear all : xa tt c ta im dng tab t

Nu bn mun t im dng tab ti v tr ph hp m khng th xc nh chnh xc khi nhn chut ln thanh thc ngang, hoc bn mun chn k t c bit trc tab, bn c

th dng hp thoi Tabs bng cch nhn p chut vo bt k im dng tab no trn thanh thc. Sau khi ci t im dng tab xong, bn c th nhn phm Tab nhy n tng im dng trong ti liu. c. Numbering S th t t ng cho php bn nh dng v t chc vn bn vi cc s, cc bullet (du chm trn).

Bulleted and Numbered

Cc danh sch Bullet c cc du chn trn, danh sch cc Number c cc s v danh sch cc Ountline l s phi hp gia cc s v cc ch ci ph thuc vo s t chc ca danh sch. thm mt th t t ng vo vn bn c sn: La chn vn bn bn mun to mt th t t ng Trong nhm Paragraph trn tab Home, kch vo nt danh sch Bulleted hoc Numbered

to mt th t t ng mi: t con tr vo ni bn mun chn th t t ng trong ti liu Chn nt danh sch Bulleted hoc Numbered Ri nhp ni dung bnh thng S th t t ng lng S th t t ng lng l danh sch c mt vi cp . to mt th t t ng lng: To th t t ng ca bn theo s hng dn pha trn Chn nt Increase Indent hay Decrease Indent

nh dng danh sch th t t ng Hnh nh chm trn v s c th c thay i bng cch s dng hp thoi Bullets or Numbering.

La chn ton b th t t ng thay i tt c cc du chm trn hay s, hoc t con tr ln mt dng trong danh sch th t t ng thay i mt Bullet Chn phi chut Chn vo mi tn bn cnh danh sch Bulleter hay Numbered v chn mt Bullet hay Numbering khc.

3. Drop Cap To mt ch hoa tht cp (Dropped Cap) Microsoft Word c tnh nng to ch nhn mnh gi l Drop Cap. l ch ci u cu c phng to v th xung. Kiu trnh by vn bn ny c tnh m thut cao. Nhp chut ln tab Insert trn thanh Ribbon v chn lnh Drop Cap trong nhm Text. Khi bn nhn ln nt lnh Drop Cap, mt menu x xung xut hin. Bn nhn ln dng Dropped lp tc mu t u tin ca dng u tin trn vn bn s c nhn mnh.

C 2 ch : 1. Dropped cap. 2. In-margin dropped cap. c th ty bin ch ci nhn mnh ny, bn nhn chut ln lnh Drop Cap Options trn menu ca Drop Cap. Trn hp thoi Drop Cap, bn c th chn v tr ca ch nhn mnh, font ch, s dng th xung v khong cch t ch nhn mnh ti cm text. Nhn OK hon tt.

. Sau ny, nu khng mun nhn mnh kiu Drop Cap na, bn ch vic vo li mn hnh Drop Cap v chn lnh None l xong.

4. Watermark (nn bo v vn bn) Hnh m Mt hnh m l mt nh trong sut m xut hin ngay sau vn bn trong ti liu. chn mt hnh m: Chn tab Page Layout trn vng Ribbon Chn nt Watermark trong nhm Page Background Kch chn Watermark bn mun hoc Chn Custom Watermark v to mt hnh m ring. b mt hnh m, thc hin cc bc nh trn nhng chn Remove Watermark.

5. To tiu trn v di (Header and Footer) cho vn bn Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn chut vo nt Header hay Footer.

Mt menu x xung vi cc Header, Footer mu cho bn chn. K n bn nhp ni dung cho Header hay Footer . Nhp xong nhn p chut vo vng ni dung ca trang, lp tc Header/ Footer s c p dng cho ton b trang ca ti liu. Thay i Header / Footer c bng Header / Footer mi Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn chut vo nt Header hay Footer. Sau chn li mt Header / Footer mi thay cho Header / Footer hin ti.

Khng s dng Header / Footer cho trang u tin Ti th Page Layout, bn nhn chut vo nt gc di phi ca nhm Page Setup m hp thoi Page Setup. K n m th Layout ra. nh du kim mc Different first page bn di mc Headers and footers. Nhn OK.

Vy l Header / Footer c loi b khi trang u tin ca ti liu. Trong Word 2003, bn cng c th loi b Header / Footer cho trang u tin bng cch vo menu File Page Setup > chn th Layout > nh du check Different first page > OK. p dng Header / Footer khc nhau cho trang chn v trang l

Ti th Page Layout, bn nhn chut vo nt gc di phi ca nhm Page Setup m hp thoi Page Setup. K n m th Layout ra. nh du kim mc Different odd and even bn di mc Headers and footers. Nhn OK. By gi bn c th chn Header / Footer cho cc trang chn trn mt trang chn bt k, chn Header / Footer cho cc trang l trn mt trang l bt k. Trong Word 2003, bn cng c th thc hin tng t bng cch vo menu File Page Setup > chn th Layout > nh du check Different odd and even > OK.

Thay i ni dung ca Header / Footer

Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn chut vo nt Header hay Footer. K n chn Edit Header / Edit Footer trong menu x xung chnh sa ni dung ca Header / Footer. Trong khi chnh sa bn c th nh dng li font ch, kiu ch, mu sc... cho tiu Header / Footer bng cch chn ch v s dng thanh cng c Mini xut hin bn cnh. Chnh sa xong bn nhn p chut ra ngoi vng ni dung ca trang ti liu. Xa Header / Footer Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn chut vo nt Header hay Footer. K n chn Remove Header / Remove Footer trong danh sch x xung.

To Header / Footer khc nhau cho cc vng khc nhau ca ti liu - Trc tin, bn cn to cc ngt vng phn chia cc vng trong ti liu. Nhn chut vo v tr mun t mt vng mi. Trong th Page Layout, nhm Page Setup, nhn nt Breaks v chn mt kiu ngt vng ph hp trong Section Breaks, v d Continuous (chng ta s tm hiu k hn v ngt trang / ngt vng nhng bi vit sau).

- Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn chut vo nt Header hay Footer. K n chn Edit Header / Edit Footer chnh sa ni dung cho Header / Footer. - Trn th Header & Footer, nhm Navigation, nu thy nt Link to Previous ang sng th nhn vo nt ny mt ln na ngt kt ni gia Header / Footer trong vng mi ny vi vng trc . Bn s thy mc Same as Previous gc trn bn phi ca Header / Footer bin mt. - Sau bn chnh sa Header / Footer cho vng mi ny v yn tm rng nhng Header / Footer ca cc vng trc khng b thay i theo. 6. nh s th t cho trang vn bn Chn s trang vo vn bn

S trang ny s c a vo Header hay Footer ty bn. thc hin, bn chn th Insert, ti nhm Header & Footer, bn nhn nt Page Number. Trong menu xut hin, bn tr ti Top of Page (chn s trang vo phn Header) hoc Bottom of Page (chn vo Footer). Word 2010cung cp sn kh nhiu mu nh s trang v bn ch vic chn mt trong cc mu ny l xong.

Thay i dng s trang Bn c th thay i dng s trang theo thch ca mnh m nh dng chun khng c sn. thc hin, bn nhn p vo Header hay Footer, ni bn t s trang. Ti th Design, nhm Header & Footer, bn nhn nt Page Number, chn tip Format Page Numbers.

Number format: Chn dng s th t Include Chapter Number: S trang s c km vi s chng Continue From Previous Section: S trang ni tip vi section trc Start at : S trang c bt u t s Trong hp thoi Page Number, ti mc Number format, bn hy chn mt kiu nh s mnh thch, sau nhn OK. Thay i kiu ch, c ch, mu sc ca s trang Nhn p chut vo Header hay Footer, ni bn t s trang ti . Dng chut chn s trang. Ti thanh cng c mini va xut hin bn trn, bn c th chn li font ch, c ch, nh dng li ch m, nghing, hay chn mu ty thch. Khi hiu chnh xong bn nhn p chut vo vng ni dung chnh ca ti liu. Bt u nh s trang bng mt s khc Bn c th bt u nh s trang bng mt con s khc, thay v 1 nh mc nh. Cch thc hin: Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn nt Page Number, chn Format Page Numbers. Trong hp thoi xut hin, bn chn Start at v nhp vo con s bt u khi nh s trang. Nhn OK.

Ghi ch: Nu ti liu ca bn c trang ba v bn mun trang u tin sau c bt u bng 1, ti Start at, bn hy g vo 0. Xa s trang nh Ti th Insert, nhm Header & Footer, bn nhn nt Page Number, sau chn Remove Page Numbers cui menu. Xa s trang trang u tin ca ti liu Trong ti liu, thng trang u tin khng c nh s v n l trang ba. p dng phn ghi ch th thut Bt u nh s trang bng mt s khc bn trn, trang ba vn c nh s l 0. V vy bn hy thc hin thm bc sau xa hn s trang trang u tin ca ti liu. - Nhn chut vo bt k vng no ca ti liu - Ti th Page Layout, bn nhn chut vo vung gc di bn phi ca nhm Page Setup m hp thoi Page Setup ra. - Nhn chut vo th Layout trong hp thoi, bn di Headers and footers, bn nh du chn vo hp kim Different first page. Nhn OK. By gi bn hy kim tra li xem, c ng l trang u tin khng c s trang, sau trang k c nh s 1 khng nh. 7. nh dng trang vn bn Chnh sa l trang v nh hng trang L trang c th c chnh sa qua cc bc sau: Chn tab Page Layout trn nhm Ribbon Trn nhm Page Setup, kch chn Margins Chn Default Margin, hoc Chn vo Custom Margins v hon thnh hp thoi.

thay i hng, kch thc hay ct ca trang: Chn tab Page Layout trn nhm Ribbon Trong nhm Page Setup, Chn Orientation, Size hay Columns Chn kiu thch hp.

p dng ng vin trang v mu sc p dng ng vin trang hay mu sc: Chn tab Page Layout trn nhm Ribbon. Trong nhm Page Background, Chn Page Colors v la chn mu mun p dng cho trang hoc Page Borders v chn ng vin thch hp cho trang.

To mt ngt trang chn mt ngt trang: Chn tab Page Layout trn nhm Ribbon Trong nhm Page Setup, Chn menu Breaks. Chn Page Break.

Chn mt Trang ba chn mt trang ba: Chn tab Insert trn nhm Ribbon Chn nt Cover Page trn nhm Pages. Chn mt kiu trang ba.

Chn mt trang trng chn mt trang trng: Chn tab Insert trn nhm Ribbon. Chn nt Blank Page trn nhm Page.

Chng 3: Thc hin chn cc i tng 1. Chn cc k t c bit Cc k hiu v k t c bit Cc k t c bit nh h thng chm cu, cch khong, hoc cc k t ha m khng c sn trn bn phm. chn cc k hiu v cc k t c bit: t con tr vo ni bn mun chn k hiu Chn tab Insert trn vng Ribbon Chn nt Symbol trn nhm Symbols Chn k hiu ph hp.

2. Chn ClipArt v hnh nh Word 2010cng cho php bn chn cc minh ha v hnh nh vo ti liu. chn cc minh ha: t con tr vo ni bn mun chn hnh minh ha hay hnh nh Chn tab Insert trn vng Ribbon Chn nt Clip Art Hp thoi xut hin v bn c th tm hnh mu

Chn hnh minh ha bn mun chn

3. Chn v hiu chnh hnh v chn mt hnh nh: t con tr vo ni bn mun chn Chn tab Insert trn vng Ribbon Chn nt Picture Duyt qua hnh nh bn mun chn v chn nh. Chn Insert

Kch thc ha (hnh nh) Tt c hnh v c th tng hay gim kch thc bng cch kch vo nh v kch vo mt gc ca nh ri ko tng hay gim kch thc nh cho ph hp.

4. Chn v hiu chnh lu Smart Art l tp hp cc loi ha bn c th s dng t chc thng tin trong ti liu. chn SmartArt: t con tr vo ni bn mun chn minh ha hay hnh nh Chn tab Insert trn vng Ribbon Chn nt SmartArt Chn vo SmartArt bn mun Chn mi tn pha bn tri chn vn bn hoc g vn bn trong ha.

hiu chnh SmartArt, chn Tab Design v cc nhm lin quan:

5. V v hiu chnh biu Biu l mt dng th hin bng hnh nh cc s liu ca mt bng tnh. Biu c hnh thnh bi trc tung v trc honh. Trc honh th hin loi d liu dng so snh. Trc tung th hin s lng hay n v o lng d liu dng so snh

Ti th Insert, nhm Illustrator, bn nhn vo Chart

Xut hin ca s chn kiu biu

Chn mt kiu biu v nhp hoc sa ni dung bng d liu trc tip trn bng d liu Data Sheet ca mn hnh Excel.

ng chng trnh Excel, biu lu li trn mn hnh Word

a. Thay i li kiu biu Chn biu , trn Tab Design chn nhm Type, Change Chart Type.

- Hy la chn loi biu theo danh sch Chart type v chn hnh biu bn Chart sub-type. - Chn nt Set as default chart nu mun kiu biu chn s c dng cho nhng ln v biu sau. Nhn nt OK hon thnh vic thay i kiu biu Chnh sa ni dung hin th trn biu Chn biu chnh sa biu , Tab Layout

C th chnh sa ni dung trong nhm Labels v nhm Axes. Labels: - Chart title: Tn biu - Axis title: Tiu trc - Legend: Ch gii - Data Labels: Hin th d liu v cc nhn gi tr - Data Labels: Hin th d liu v cc nhn gi tr Axes: - Axes: chnh sa, hin th d liu trn trc ta - Gridlines: Thay i ng k mt y biu

Quay & hin th biu theo hnh nh 3-D

Chn biu chnh sa biu , Tab Layout, nhm Background chn 3-D Rotation

Xut hin hp thoi Fmat Chart Area:

- Rotation: Quay biu theo chiu dc, chiu ngang. - Perspective: Phi cnh xa.

Bn c th s dng cc nt chc nng quay biu ph hp.

6. Lp v hiu chnh biu thc ton hc Cng c ton hc Word 2010 cho php bn chn cc cng thc ton hc. xem cng c ton hc: t con tr vo ni bn mun chn cng thc ton hc Chn tab Insert trn vng Ribbon Chn nt Equation trn nhm Symbols Chn cng thc ton hc ph hp hoc Chn Insert New Equation

chnh sa cng thc ton hc: Kch chn cng thc v tab Design s xut hin trn vng Ribbon

Chng 4: Thao tc vi bng biu 1. Thao tc to bn v hiu chnh bng To bng

to mt bng: t con tr vo trang ni bn mun to bng Chn tab Insert trn vng Ribbon. Chn vo nt Tables trn nhm Tables. Bn c th to mt bng theo mt trong 4 cch sau:

- nh du s dng v ct - Chn Insert Table v nhp s dng v ct - Chn vo Draw Table, to bng bng cch kch v nhp s dng v ct - Chn Quick Tables v chn bng.

Nhp d liu trong mt bng t con tr vo bn mun nhp thng tin. V bt u nhp Chnh sa cu trc bng v nh dng bng chnh sa cu trc ca bng: Chn vo bng v bn s thy c hai tab mi trn vng Ribbon l: Design v Layout. Hai tab ny dng thit k v b tr bng.

Trn tab Design, bn c th chn:

Table Style Options

Draw Borders

nh dng bng, Chn vo bng v chn tab Layout. Tab Layout ny cho php bn thc hin:

Xem Gridlines v Cc thuc tnh (c trn nhm Table). Chn dng v ct (c trn nhm Row & Columns). Xa bng, Dng v ct (nhm Rows & Columns). Trn hoc tch cc (c trn nhm Merge). Tng v gim kch thc (c trong nhm Cell Size). Canh l vn bn trong cc v thay i hng vn bn (nhm Alignment). 2. nh dng ng vin v nn cho bng
a. nh dng ng vin cho bng

To ng vin cho Tables ta lm cc bc sau: - T khi c bng v chn Tables Tools. - Chn tip Design, nhn vo nt Border chn All Borders

- Chn cc kiu ng vin v nhp OK b. T nn cho bng Phi hp mu sc to nn cho Tables. Bn c th thc hin theo cc bc sau: - Chn cc cn t mu, sau nhn vo Tables Tools chn Design. - Chn tip mc Shading v chn mu nn cho .

Bn c th phi hp cc mu cho Tables ca bn n tng hn 3. Chn cng thc ton hc vo bng Ngi dng vn ngh cng c Table ca Word n gin ch l trnh by d liu dng bng vi dng v ct nhng thc t, tuy khng th so snh c vi Excel v mt tnh ton, song Word cng cho php ngi dng c th thc hin c mt s php tnh cng, tr, nhn, chia h tr hn cho ngi dng. Cng c th ngi dng cho rng tnh ton trong Word cn chm hn l tnh bng tay ri in kt qu vo. Tuy nhin, im li th hn hn khi tnh ton lun trong Table ca Word l vic khi chnh sa d liu th my c kh nng cp nht kt qu, cn nu tnh bng tay th li phi tnh li v in li. Lc th tnh ton bng tay li chm hn.

Bng 1. Bng d liu cn tnh ton Ly v d c th nh bng 1. thc hin bng d liu trn, ngi dng thc hin qua ba bc: nhp d liu, tnh ton v nh dng. Bc 1. Nhp d liu tt c cc ct, tr ct Thnh tin

Bc 2. Tnh Thnh tin = S lng + n gi:

Hp thoi Formula - Kch chut vo u tin ca ct Thnh tin, chn lnh Layout, nhm Data, chn Formula (fx)

- Nhp cng thc tnh theo hai cch ti Formula:

e + Tnh trc tip theo cch dng a ch theo dng v ct ca Excel. Trong trng hp c th ny, S lng l ct D, n gi l ct C, dng cn tnh l dng 2, nn cng thc tnh s l =c2+d2 + Hoc c th s dng cc hm c trong Paste Function bn di hoc g tn hm vo. Trong Word c th s dng cc hm c bn nh: Sum (tnh tng), Count (m), Average (tnh trung bnh cng), Max (gi tr ln nht), Min (gi tr nh nht), Product (nhn) v c th s dng a ch v vng nh Excel. tnh Thnh tin c th vit nh sau: = Product(left) hoc = Product(c2:d2) - Chn ch nh dng ti Number Format (v d: #,##0)

Bc 3. Sao chp xung cc bn di: Bi en kt qu va tnh, chn copy v paste xung cc bn di ca ct thnh tin ri bm F9 cp nht theo dng. Bc 4. Tnh tng: kch chut vo cui cng ca dng Thnh tin v chn Layout/Formula, nhp cng thc =sum(above) v chn ch nh dng ti Number Format ri OK. Trong qu trnh lm vic, nu d liu ti cc ct S lng v n gi c iu chnh th ch cn bi en ct Thnh tin v bm F9 th my s t ng cp nhp kt qu theo s liu mi. Ch : nu ngi dng nhp sai kiu s liu hoc trong bng c cc dng Merge Cells th c th kt qu tnh ton s khng chnh xc. Hp thoi Formula - Formula: Hin th hm, cng thc tnh ton. Bt u mi hm hay cng thc u phi bt u t du = (SUM(ABOVE): Tnh tng cc gi tr trn). Bn phi in ng cng thc ca mi hm. - Number format: Cc nh dng kiu s - Paste Function: Cc hm c bn: ABS: Tr tuyt i AND: Hm v AVERAGE: Tnh trung bnh COUNT: m IF: Hm iu kin INT: Hm chia ly phn nguyn MAX: Hm ln nht MIN: Hm nh nht

MOD: Hm chia ly phn d NOT: Hm ph nh OR: Hm hoc ROUND: Hm lm trn SUM: Tnh tng 4. Chuyn bng thnh vn bn v ngc li Chuyn i t Table sang Text: t con tr vo mt bt k trong Table Trong th Layout, nhm Data, nhn nt Convert to Text

Hin th hp thoi sau:

Dng cc k hiu phn cch ni dung trong thuc Table o Paragrahp marks o Tabs du phn on (tng ng nhn phm Enter) c khong cch phm Tab

o Commas o

du phy Other du khc cc du nu bn trn, bn g vo du bn mun bn cnh

Nhn OK

Chuyn i t Text sang Table: Chn d liu mun chuyn i thnh Table Trong th Insert, nhm Tables, nhn Convert Text to Table

Hin th hp thoi sau:

Chn ty chn thch hp sau nhp nt OK Dng cc k hiu phn cch ni dung trong thuc Table o Paragrahp marks o Tabs o Commas o Other mun bn cnh : du phn on (tng ng nhn phm Enter) : c khong cch phm Tab : du phy : du khc cc du nu bn trn, bn g vo du bn

Chng 5: H tr x l trong Word 2010 1. Auto Correct v Macro


a. Auto Correct

tit kim thi gian v cng sc khi nhp ni dung cho mt vn bn ln trong c s lp li nhiu ln mt hay nhiu nhm t, bn c th thit lp chc nng AutoCorrect nhm thay th mt vi k t vit tt cho cc t bi cc t ngha m thng thng cc t ny di hn.

Chn biu tng Office 2010trn gc tri ca ca s Word, chn Options, chn Proofing, chn Auto Correct Options

Hin th hp thoi sau:

Correct TWo INitian CApitals : nu hai k t u tin trong mt t c g bng ch in th n s thay ch in th hai bng ch thng.

VD: g TWo INitian CApitals s c thay bng Two Initian Capitals Capitalize first letter of sentences : Word nhn bit sau du chm s bt u mt cu mi v k t u cu s c i thnh ch in nu chng ta g bng ch thng Capitalize name of days : K t u tin ca th (ngy trong tun c g bng ting Anh) s i thnh ch in. Correct accidental usage of cAPS LOCK key : khi g phm Caps Lock, n Caps Lock trn bn phm sng, lc ny chng ta c th g nhm trng thi ca bn phm bng cch gi phm Shift g k t u tin ca mt t, sau nh phm Shift g cc k t cn li ca t, sau khi g xong t ny Word s i t g v ng dng ng thi lm tt lun n caps lock. Replace text as you type : t ng g t sai thnh t ng

Trong hp hoi trn, t sai c lit k bn ct tri tng ng vi t ng bn ct phi. Nh vy ch khi no g ng t sai bn tri th Word s t ng thay th t ng bn phi. Nhp ni dung vit tt vo hp Replace. Nhp ni dung thay th cho ni dung vit tt vo hp With, sau click nt Add a vo danh sch AutoCorrect. Thc hin tun t cc bc nhp thm cc t vit tt khc. Khi thc hin xong, nhn OK thot khi hp thoi. Mun xo t vit tt no, bn click chn t trong danh sch v nhn Delete. Mun sa i, chn t trong danh sch v nhp li vo ni dung trong khung Replace hoc With. Trong khi g vn bn, mun s dng AutoCorrect bn nhp vo t vit tt, sau nhp thm du phn cch t (k t trng, du phy, du chm, du chm hi, . . .) a ni dung thay th tng ng vo vn bn.
b. Macro

Macros l cc tnh nng tin tin, c th lm tng tc hiu chnh hay nh dng m bn c th thc thi thng xuyn trong mt ti liu Word. Chng ghi li chui cc la chn m bn chn cho mt lot cc hnh ng c th c hon thnh trong mt bc. Ghi mt Macro ghi mt Macro: Chn tab View trn vng Ribbon Chn vo mi tn pha di Macros

Chn Record Macro, hp thoi xut hin nh sau:

Nhp tn (khng cha du cch)

Chn vo ni bn mun gn cho mt nt (trn Quick Access Toolbar) hay bn phm (chui cc phm) gn Macro cho mt nt trn Quick Access Toolbar: - Chn Button - Di Customize Quick Access Toolbar, la chn ti liu m bn mun Macro c sn.

- Di lnh chn: Chn Macro m bn ang ghi - Chn Add - Chn OK bt u ghi Macro - Thc thi cc hnh ng bn mun c ghi trong Macro - Chn Macros - Chn vo Stop Recording Macros

gn mt nt Macro cho mt phm tt: - hp thoi Record Macro, Chn Keyboard - Trong hp Press New Shortcut Key, nhp phm tt m bn mun gn cho nt Macro v Chn Assign

- Chn Close bt u ghi Macro - Thc thi cc hnh ng bn mun c ghi trong Macro - Chn Macros - Chn Stop Recording Macros Chy Macro Chy mt Macro ph thuc vo ni n c thm vo Quick Access Toolbar hay nu n c gn l mt phm tt.

chy mt Macro t Quick Access Toolbar, Chn vo biu tng Macro

chy mt Macro t phm tt, ch cn n cc phm m bn lp trnh chy Macro. 2. To ghi ch v bo v ti liu Word. a. Chn mt ghi ch 1. Chn on text hoc i tng bt k trong ti liu bn mun ghi ch. 2. Trong th Review, nhm Comments, nhn nt New Comment.

3. Nhp vo ghi ch ca bn trong bong bng hin th khung bn cnh ti liu. Xa ghi ch - xa mt ghi ch, nhn chut phi vo ghi ch , chn Delete Comment. - xa nhanh tt c ghi ch trong ti liu, nhn chut vo mt ghi ch bt k. Trong th Review, nhm Comments, nhn vo mi tn bn di nt Delete v chn Delete All Comments in Document. Thay i ghi ch 1. Nu cc ghi ch khng hin th trong ti liu, bn nhn nt Show Markup trong nhm Tracking ca th Review, sau nh du chn Comments. 2. Nhn chut vo bn trong mt bong bng c ghi ch cn sa. Sau sa li ni dung theo bn. Thay i tn ngi ghi ch

Bn cnh mi ghi ch lun c tn ca ngi s dng. Nu bn mun thay i tn ny, hy thc hin nh sau: 1. Trong th Review, nhm Tracking, nhn chut vo mi tn bn di nt Track Changes, sau chn mc Change User Name.

2. Trong hp thoi xut hin, bn di mc Personalize..., bn nhp vo tn ca mnh, sau nhn OK.

Lu l nhng ghi ch k t by gi tr i mi c tc dng vi tn mi. In ti liu km theo ghi ch v nhng nh du thay i 1. Nhn nt Microsoft Office Button (hoc Tab File) , sau chn Print. 2. Trong hp thoi Print, ti mc Print what, chn Settings, Print v nhn OK.

b.Bo v ti liu Word Word 2010 h tr sn tnh nng t password bo v vn bn vi tnh bo mt cao. Bn nhp vo biu tng tab File pha trn gc tri > chn Info > Click Protect Document and Click Encrypt with Password > nhp OK. Xc nhn li password > nhn OK.

Click the File tab, then Click Info. On the menu to the right Click Protect Document and Click Encrypt with Password.

Hp thoi Encrypt Document, bn nhp password vo. Click OK

T by gi, mi khi m file vn bn ny, Word s hin th ca s yu cu nhp password. Ch ngi no bit password mi c th xem c ni dung ca file.

Mun hy b, bn ch vic vo hp thoi Encrypt Document xa password bo v. 3. Tm kim, thay th Tm vn bn Bn c th nhanh chng tm kim mt t hoc cm t theo cch sau: - Trong th Home, nhm Editing, nhn nt Find (hoc nhn phm tt Ctrl+F).

Trong mc Find what ca hp thoi Find and Replace va xut hin, bn hy nhp vo on vn bn cn tm.

- tm mi mt t hoc cm t, bn nhn Find Next. tm tt c t hoc cm t cng mt lc trong vn bn, bn nhn Find in, sau nhn Main Document. - Mun kt thc qu trnh tm kim, bn nhn ESC. Tm v thay th vn bn

- Trong th Home, nhm Editing, nhn nt Replace (hoc nhn phm tt Ctrl+H).

- mc Find what, bn nhp vo on vn bn mun tm. - mc Replace with, bn nhp vo on vn bn mun thay th. - tm on vn bn tip theo, bn nhn Find Next. - thay th on vn bn, bn nhn Replace. Sau khi nhn xong, Word s chuyn sang on vn bn tip theo. - thay th tt c cc on vn bn tm c, bn nhn Replace All. Tm v t sng on vn bn tm c d dng nhn bit cc cm t tm c, bn c th t sng n trn mn hnh (khng t sng khi in ra). - Trong th Home, nhm Editing, nhn nt Find (Ctrl+F). - Trong hp Find what, nhp vn bn m bn mun tm. - Nhn Reading Highlight, sau chn Highlight All. - Tt c t tm c s c t sng. tt tnh nng ny i, bn nhn Reading Highlight ln na, chn Clear Highlighting.

Tm v thay th nhng nh dng c bit - Trong th Home, nhm Editing, bn nhn nt Replace (Ctrl+H). - Nhn nt More nu bn khng nhn thy nt Format.

- tm kim on vn bn vi nh dng c bit, bn hy nhp on vn trong Find what. Nu ch tm kim nh dng, hy trng ny. - Nhn nt Format, sau chn nh dng m bn mun tm. - Nhn vo Replace with, sau nhn Format, chn nh dng thay th. Nu bn cng mun thay th bng on vn bn, hy nhp on text vo Replace with. - Nhn Find Next, nhn tip Replace tm v thay th cc nh dng c bit. thay th ton b, nhn Replace All. Tm v thay th cc du on, ngt trang v cc mc khc - Trong hp thoi Find and Replace xut hin sau khi nhn Ctrl+H, bn nhn nt More nu khng thy nt Special. - Nhn vo Find what, sau nhn nt Special v chn mt mc cn tm. - Nhp nhng g bn mun thay th trong Replace with. - Nhn Find Next, Replace hoc Replace All. S dng k t i din khi tm kim - Bt hp thoi Find and Replace ln. - Nhn nt More m rng hp thoi. - nh du kim vo Use wildcards. - Nhp t cng nhng k t i din vo Find what. - Nhp nhng g bn mun thay th trong Replace with. - Nhn Find Next, Replace hoc Replace All. Bng cc k t i din i din Mt k t bt k Nhp V d ? s?t tm sat v set.

Mt dy k t

s*d tm sad v started. <(inter) tm interesting, Khng tm

Bt u mt t

<

intercept. splintered.

Cui mt t

>

(in)> tm in, within. Khng tm interesting.

Mt trong nhng k t ch nh

[]

w[io]n tm win v won.

Mt k t bt k trong dy [-]

[r-t]ight tm right v sight. Dy phi theo th t tng dn.

Mt k t bt k, tr nhng k t cho sn trong [!x-z] ngoc

t[!a-m]ck tm tock, tuck. Khng tm tack hay tick.

tm mt k t nh ngha nh mt k t i din, bn g du \ trc k t . Chng hn g \? tm du hi. Bn c th s dng du ngc n nhm cc k t i din v on text ch ra th t php tnh. V d g <(pre)*(ed)> tm presorted v prevented. Bn c th s dng k t i din \n tm kim mt biu thc v thay th bng mt biu thc c sp xp. V d g (Office) (Word) vo Find what v g \2 \1 vo Replace with. Kt qu l chng trnh s tm cm t Office Word v thay bng Word Office. 4. Kim tra chnh t, ng php, t ng ngha, t ng chnh sa, t in mc nh v cng c m t C nhiu tnh nng tr gip bn c v kim tra bn in th cho ti liu. Chng bao gm cc cng c: Spelling and Grammar (cng c kim tra chnh t v ng php),

Thesaurus (t ng ngha), AutoCorrect (t ng chnh sa), Default Dictionary (t in mc nh) v Word Count (cng c m t). Spelling and Grammar kim tra chnh t v ng php ca mt ti liu: t con tr vo u ca ti liu hoc u ca bt k on vn bn m bn mun kim tra Chn tab Review trn vng Ribbon Chn biu tng Spelling & Grammar trn nhm Proofing hoc n phm tt (F7).

Bt k mt li no s hin th mt hp thoi cho php bn chn mt cch vit hay ng php thch hp hn.

Nu bn mun kim tra chnh t ca mt t c th, bn c th kch chut phi vo bt k t no c gch di bi Word v chn mt s thay th.

T in ng ngha

T in ng ngha cho php bn xem cc t ng ngha. s dng t in ng ngha: Chn tab Review trn vng Ribbon Chn nt Thesaurus trn nhm Proofing. Cng c t in ng ngha s xut hin pha bn phi mn hnh v bn c th xem cc ty chn.

Bn cng c th truy cp vo t in ng ngha bng cch kch phi vo bt k t no v chn Synonyms trn menu.

To mt t in mc nh mi Thng th bn c cc t ng k thut chuyn mn m c th khng c cng nhn bi cng c kim tra chnh t v ng php trong Word. Do vy m bn c th ty chnh t in c nhng t bn mun cho vo. Chn nt Microsoft Office Chn nt Word Options Chn tab Proofing

Chn tab When Correcting Spelling Chn Custom Dictionaries, v hp thoi Custom Dictionaries xut hin.

Chn Edit Word List Nhp cc t c th s dng ca bn m khng c trong t in hin thi trong Word.

M S T TRONG TI LIU Word 2010 c th m s t ca ti liu trong khi bn g vn bn. Ngoi ra chng trnh cn c th m s trang, s on, s dng, s k t c hoc khng c khong trng.

m s t trong khi g vn bn Trong khi bn g vn bn, Word 2010 s t ng m s trang v s t c trong ti liu. Thng tin ny c hin th trn thanh trng thi gc di bn tri mn hnh: mc Page (s trang) v Wor ds (s t). m s t trong vng chn Bn c th m s t trong cc vng chn, v cc vng chn ny khng nht thit phi lin mch nhau. - Trc tin bn dng chut chn vng cn m. Nu cc vng khng lin mch nhau, sau khi chn vng u tin, bn gi phm Ctrl v chn thm cc vng khc. - Trn thanh trng thi cui mn hnh s hin th s t c trong vng chn. V d 110/1025 c ngha l trong vng chn c 110 t trn tng s 1025 t ca ti liu. Bao gm c textbox, footnote v endnote trong khi m t - Trong th Review, nhm Proofing, nhn nt Word Count. - Trong hp thoi Word Count, nh du check vo mc Include textboxes, footnotes and endnotes.

m s t trong textbox - Chn textbox m bn mun m t. - Trn thanh trng thi cui mn hnh s hin th s t c trong textbox. V d 110/1025 c ngha l trong textbox c 110 t trn tng s 1025 t ca ti liu. Xem s trang, s k t, s on v s dng c y thng tin v s trang, s k t, s on v s dng, bn thc hin mt trong hai cch sau: - Trong th Review, nhm Proofing, nhn nt Word Count. - Trn thanh trng thi gc di bn tri mn hnh, bn nhn chut vo mc Words. Hp thoi Word Count xut hin cho bn y thng tin m bn mun. 5. In ti liu Word nh dng trang in Mi khi to file mi, trong ca s vn bn c sn mt trang giy trng bt u son vn bn (thng l giy letter hoc giy A4). Ch khi no cn n chi tit chnh xc hn chng ta mi chn li kh giy khc Tab Page Layout, nhm Page Setup, chn mi tn di gc phi m hp thoi Page Setup

Chn loi giy Tab Paper

- Paper Size : chn loi giy, kch thc tng ng s hin ra trong width v height, nu chn Custom phi cho s o kch thc giy trong width v height t l cho trang in Tab Margins

Top

: L nh ca trang in

Bottom : L y ca trang in Left Right : L tri ca trang in : L phi ca trang in

Nu c dng lnh Mirror Margins lm sch (to tnh i xng gia cc trang) th lnh left v right s tr thnh Inside v Outside Gutter : Khong cch dng ng gy sch From edge: Khong cch t mp ca t giy n header hoc footer Orientation : chn hng in o Portrait : Giy dc o Landscape : Giy ngang Mirror margins : t l i xng nhau. Nu lnh ny c dng, giy s c phn bit l c trang l v trang chn (Odd and Even), thng p dng in sch. In ti liu -Tab File, chn Print

- Copies: chn s bn in - Printer : chn tn my in tng ng c ci t trong Windows. Nu my in ang s dng khng c tn trong danh sch ny (ngha l n cha c khai bo) th phi thc hin cc bc sau: o Nhp Start, chn Settings v nhp Printers.

o Nhp p vo biu tng Add Printer. o Thc hin cc bc ci t my in ca chc nng Add Printer Wizard - Pages : in s trang chn la bng cch g cc s trang vo, dng du , phn

cch cc trang ri rt, du gch ni - in cc trang lin tip 6. Trn ti liu (Mail Merge) 6.1 Cc Khi nim Trn th Trong thc t, i khi chng ta cn phi in vn bn gi cho nhiu ngi chng hn nh th mi, phiu bo im, giy chng nhn, bng tt nghip Thay v phi g nhng thng tin ca tng ngi vo ni dung ca tng giy chng nhn (rt d nhm ln), ta c c th dng cng c Mail Merge gii quyt vn trn mt cch nhanh chng. Tp tin data source Mt file cha d liu ngun thng c trnh by di dng bng biu n gin nh table, sheet (ca Excel, Access) bo m s ct, hng v ni dung trong cc . Tp tin main document Mt file vn bn mu c trnh by hon chnh a. Form letter Bc 1. To tp tin Main chnh trong WORD nh sau Cng Ty TNHH XYZ 999 Pasteur, Q.1, TP.HCM 8223344 TH MI Ngy 30 thng 10 nm 2009

Knh gi: Sinh nm: a ch: Mi sp xp thi gian n d cuc phng vn tuyn nhn s cho Cng ty. Thi gian: a im: Gim c Trn Vn A Bc 2. To tp tin ngun d liu trn Excel vi cc ct c tn tng ng (ch l tn ct khng nn vit du ting vit, v phi bt u d liu ngay ti Cell A1). * Ch : tp tin d liu ny bn c th to bng WORD, tuy nhin nu th hin trong Excel bn s c li hn nu bng d liu c h tr nhiu php tnh v hm phc tp. OBC HOTEN ng B ng inh nh Qu H L Ngc Hong vn Bnh PHAI NS Nam N Nam DIACHI THPHO TP.HCM Vng Tu TP.HCM BANG H H gi, ngy

1965 11 L Li 1966 22 Thy Vn 1975 33 L Lai 44 L Thng

ng

Phan thnh Tm Nguyn Thy

Nam

1970 Kit

TP.HCM

B ng

Hng Trn Ha Bnh

N Nam

1968 55 L Thnh Tn 1969 66 L Thi T

TP.HCM Bin Ha

H H

77 B ng B L Th Mng Vn L Vn Li Hng th Ngc H Hong B Tng th L N N Nam N 1973 o

Trn

Hng Th Mt

Du

1967 88 Ng c K 1968 99 Hng Vng

TP.HCM Vng Tu

1969 96 Pasteur

TP.HCM

Bc 3. Trn tp tin Main chnh trong Word Chn Start Mail Merge trn tab Mailings v sau chn Step by Step Mail Merge Wizard.

Trnh Wizard s m ra mt ca s bn phi ti liu. Ca s ny c th di chuyn bng chut n mt v tr mi trn mn hnh v bn cng c th thay i kch c ca n.

thc hin merge mail cn phi qua 6 bc, bn lm theo hng dn bng cch chn nhng ty chn ph hp ri nhn Next di cng ca hp thoi, nu mun quay li th nhn vo Previous. Trong mc Select document type chn sn Letters. Chn Next qua bc 2

Trong mc Select sartting document chn sn Use the current document. Chn Next qua bc 3

Trong mc Select recipients nhn nt Browse. Chn va m file danh sch excel lu.

Chn Sheet1, OK

hp thoi Mail Merge Recipents, ta c th loi b hoc trch lc nhng hng khng mun to th mi. Nhn OK.

Nhn Next qua bc 4.

Trong mc Write your letter, nhn chn More items

t con tr text v tr xc nh trong vn bn mu, ni cn chn d liu vo, ln lt chn cc field vo trong main document nh sau:

Nhn Next sang bc 5, bc ny nhn vo nt >> xem trc cc th mi tip theo

Nhn nt Next sang bc th 6.

Chn Print nu mun in cc th mi trc tip ra my in, chn Edit indidual letters nu mun xem trc cc th mi trong vn bn.

Trong hp thoi Merge to New Document c th chn to ra ton b cc th mi c trong danh sch hoc ch chn to th mi cho mt s ngi. b. Envelopes To nhng b th bng cch Mail Merge. Thc hin tng t phn From letter nhng chn Envelops thay v chn From letter bc1.

c. Labels To nhn bng cch Mail Merge. Thc hin tng t phn From letter nhng chn Labels thay v chn From letter bc1. d. Catologes To vn bn kiu danh sch bng cch Mail Merge. Thc hin tng t phn From letter nhng chn Catologes thay v chn From letter bc1. Ribbon cng l mt cch hu ch to mt Mail Merge v qu trnh x l rt ging vi cc bc trong trnh Wizard. Bng cch s dng thanh Ribbon, bn s c th truy cp vo nhiu tnh nng hn, chng hn nh t ng kim tra tm li trc khi bn hon tt vic ha trn. Ngoi ra cn c nhng yu t nng cao, chng hn nh s dng cc trng th hin cc thao tc hoc tnh ton trong ti liu.

Nhng lnh bn dng trn Tab Mailings trong bn nhm sau: - Start Mail Merge: y l im bt u t ni bn chn mt loi ti liu v sau chn, to, hoc chnh sa danh sch ngi nhn. - Write & Insert Fields: y l ni bn c th chn cc Merge Field v s dng Rules th hin cc thao tc tnh ton cho ti liu. - Preview Results: Bn cnh vic xem li ti liu ha trn, bn c th s dng tnh nng kim tra li mt cch t ng. - Finish: Hon thnh merge v kt hp cc ti liu c nhn ca bn vo mt ti liu ton din, hay in chng ra hoc gi th in t. Chng 6: Cc phm tt trong Word 1. Cc loi phm tt: C 2 cch s dng phm tt. Gi s in m mt ch bn c th s dng:

a. Phm truy cp cc Tab v lnh trn mn hnh. b. T hp phm khng nm trn thanh Ribbon. Nhiu ngi cho rng bt k s kt hp ca mt t hp phm no dn n vic thc thi mt lnh u c th gi l phm tt, v c bn th l mt cch ngh ng. Nhng trong bi ny chng ta s c mt nh ngha chnh xc hn v phm tt. Xc nh s khc bit rt quan trng v tng lot phm tt khc nhau s c phng thc hot ng khc nhau. Access Keys (phm truy cp) Access Key cho php bn truy cp thanh Ribbon, n lin h mt thit vi cc Tab, lnh v nhng th m bn nhn thy trn mn hnh. Bn s dng Acces Key bng cch nhn Alt ri sau nhn tip mt phm hoc mt chui tun t cc phm. Mi lnh trn thanh Ribbon, trong trnh n ca nt Microsoft Office v trn Quick Access Toolbar u c mt phm truy cp ring, mi phm truy cp c gn mt Key Tip. Key Tip l mt phin bn mi ca h thng k t gch chn m bn quen thuc cc phin bn trc khi mun truy cp cc trnh n bng cch s dng phm Alt. Key combinations (t hp phm) Cc t hp phm dng thc hin mt lnh no v n khng lin quan ti nhng g bn nhn thy trn mn hnh. Cc phm phi c nhn cng mt lc kch hot cc lnh, trong a s trng hp, d khng phi tt c, u c lin quan ti phm Ctrl (v d nhn Ctrl + C copy). T hp phm khng thay i trong phin bn Office 2007, n hot ng ging ht cc phin bn trc.

2. Duyt thanh Ribbon bng Access Key (phm truy cp) Khi bn mun dng bn phm thay v cc thit b tr nh con chut iu khin thanh Ribbon v nhng th khc trn mn hnh, trc tin bn phi bt chc nm iu khin bng bn phm. Ni cch khc bn phi chuyn t ch nhp liu sang ch thc thi lnh bng cch nhn phm Alt. Sau , bn s c rt nhiu ty chn duyt khp thanh Ribbon. a. Key Tip v cc biu tng hnh khin (Badges)

Ngay khi bn nhn phm Alt, bn s thy cc nhn nh, hoc khin nh hin ln ch ra Key Tip ca tng Tab. Khi bn nhn phm kch hot mt Tab, cc khin nh s hin th Key Tip cho tng lnh trong Tab . Ni cch khc, bn ch thy mi ln mt nhm Key Tip, v bn phi nhn mt la chn no trc khi thy nhiu hn. Key Tip l cch rt tuyt s dng phm tt bi bn khng cn phi ghi nh, mi th u hin th trn mn hnh. b. Tm hiu thm v Key Tip

Hnh bn tri: Trn Tab Insert Key Tip M c gn cho nt lnh SmartArt. Hnh bn phi: Trn Tab Page Layout Key Tip M c gn cho nt lnh Margins. Cc Key Tip c th trng lp trn cc Tab khc nhau, trong v d trn M l phm tt cho SmartArt trong Tab Insert nhng li l phm tt cho Margins trong Tab Page Layout. Bn ch c th thy v lm vic vi Key Tip ca Tab ang c kch hot. Nu bn l chn sai Tab th ch

cn nhn Esc hin th li Key Tip cho Tab v chn li Tab m bn cn. Lu : Nu c mt hp thoi ang m dng cng mt k t Key Tip vi mt Tab hoc mt lnh trn thanh Ribbon, th Key Tip ca hp thoi ny s c u tin. c. Di chuyn bng phm mi tn Ngoi Key Tip bn cng c th dng phm mi tn duyt thanh Ribbon. u tin bn cng nhn phm Alt chn thanh Ribbon lm tiu im, sau dng cc phm mi tn di chuyn: Phm MI TN TRI v MI TN PHI chuyn qua li gia cc Tab. Phm MI TN LN chuyn tiu im ln Quick Access Toolbar (t y bn c th dng phm MI TN TRI di chuyn sang nt Microsoft Office). Phm MI TN XUNG chuyn bn vo Tab ang kch hot v bn c th di chuyn tip trong bng cch s dng phm mi tn.. Mt im tin b so vi phin bn trc ca Microsoft Office l bn c th di chuyn ln / xung thay v ch l tri / phi. d. Phm TAB v thanh Ribbon Bn cng c th dng phm TAB di chuyn quanh thanh Ribbon. Sau khi nhn Alt chn thanh Ribbon, bn hy nhn phm TAB lin tc di chuyn qua cc nt lnh theo tng nhm ti Tab ang kch hot. Sau khi i mt vng ht cc ln trong Tab hin ti, tiu im s c chuyn theo th t nt Help, nt Microsoft Office, Quick Access Toolbar, cc Tab v quay tr li nhm u tin trong Tab hin ti. Nhn Shift + TAB di chuyn theo hng ngc li. Khi n c lnh m bn mun, hy nhn ENTER. Nu bn tng lm vic vi Mocrosoft Office trong nhiu nm v l mt chuyn gia v phm tt, bn thuc lng tt c cc phm tt. C th bn s bi ri khi tt c trnh n v phm tt c bin mt. Thc ra, thanh Ribbon v phm tt mi cn c mt t thi gian bn lm quen nhng mt khi nm bt c bn s nh gi cao n. Nu bn vn khng hi lng v mun tr li vi cc phm tt c th y l cu tr li: hu ht phm tt c u vn hot ng. Tuy nhin bn phi nh chnh xc v gi y

khng cn ni no trn mn hnh nhc bn cn phi nhn phm no. y l cch hot ng: Trong cc phin bn trc khi bn nhn Alt + E th trnh n Edit c m ln v bn nhn tip cc k t c gch chn truy cp cc lnh. Trong Office 2010khi nhn t hp Alt + E (hoc cc k t tt khc) s khng c trnh n no m ra. Thay vo , mt thng ip s hin th cho bn bit bn ang dng h thng phm tt c. Nu bn nh t hp phm tt th ch cn nhn tip thc hin lnh. Nu bn khng nh, hy nhn Esc hin th cc Key Tip. 3. Cc phm tt thng dng: Phm Ctrl+1 Ctrl+2 Ctrl+5 Ctrl+0 F12 F7 F4 Ctrl+Shift+S Ctrl+Shift+F Ctrl+Shift+P Ctrl+D Chc nng Gin dng n Gin dng i Gin dng 1,5 To thm gin dng n trc on Lu ti liu vi tn khc Kim tra li chnh t ting Anh Lp li lnh va lm To Style (heading) -> Dng mc lc t ng Thay i phng ch Thay i c ch M hp thoi nh dng font ch

Ctrl+M Ctrl+Shift+M Ctrl+T Ctrl+Shift+T Ctrl+F Ctrl+G F5) Ctrl+H Ctrl+K Ctrl+] Ctrl+[ Ctrl+Shift+> Ctrl+Shift+< Alt+Shift+S Ctrl+Enter Start+D Start+E Ctrl+Alt+N

Li on vn bn vo 1 tab (mc nh 1,27cm) Li on vn bn ra l 1 tab Li nhng dng khng phi l dng u ca on vn bn vo 1 tab Li nhng dng khng phi l dng u ca on vn bn ra l 1 tab Tm kim k t (hoc Nhy n trang s

Tm kim v thay th k t To lin kt (link) Tng 1 c ch Gim 1 c ch Tng 2 c ch Gim 2 c ch Bt/Tt phn chia ca s Window Ngt trang Chuyn ra mn hnh Desktop M ca s Internet Explorer, My computer Ca s MS word dng Normal

Ctrl+Alt+P Ctrl+Alt+L Ctrl+Alt+F Ctrl+Alt+D Ctrl+Shift+A

Ca s MS word dng Print Layout nh s v k t t ng nh ghi ch (Footnotes) chn trang nh ghi ch ngay di dng con tr Chuyn i ch thng thnh ch hoa (vi ch ting Vit c du th khng nn chuyn)

Alt+F10 Alt+F5 Alt+Print Screen Print Screen

Phng to mn hnh (Zoom) Thu nh mn hnh Chp hnh hp thoi hin th trn mn hnh

Chp ton b mn hnh ang hin th.

Chng 7: Mt s mo hay trn Word 2010 1. Cc cng c ha ca Word 2010 T nhng cng c v hnh v nh dng n gin cc phin bn trc, Office 2010 nng cp ng k tnh nng ha trong Word, gip cho ngi dng tha sc sng to m khng cn n s tr gip ca nhng chng trnh ha chuyn nghip nh Photoshop, Illustrator, CorelDraw Trong Word, cc i tng ha (Illustrations) c chia lm 05 loi: Picture (nh chp), ClipArt (nh v c sn khi ci t), Shapes (cc hnh v c bn), SmartArt ( cc hnh v, s c bit), Chart ( th) v WordArt (ch ngh thut nm trong nhm Text).

Qu trnh thao tc c thc hin qua hai phn: to i tng v nh dng i tng. khi to i tng, ta chn menu Insert ri chn nhm i tng trong phn Illustrations. - Vi Picture, ngi s dng phi chn tranh ni cha (v d trong My Pitures) - Vi ClipArt, ngi s dng phi chn tranh trong kho c sn ca chng trnh - Vi Shapes, ngi s dng phi chn hnh v ri kch chut vo vn bn - Vi SmartArt, ngi s dng phi chn loi s ri OK - Vi Chart, ngi s dng phi nhp s liu - Vi Word Art, ngi s dng phi chn mu v nhp ni dung Sau khi to i tng xong, ngi s dng phi kch chut vo i tng v chuyn sang menu Format nh dng. y l ni tp trung cc cng c nh dng i tng va to, bao gm

+ Nhm Adjust: iu chnh sng ti, tng phn, gm: - Brightness: iu chnh sng - Contrast: iu chnh tng phn

- Recolor: iu chnh tng mu. Vi tnh nng ny, ngi s dng c th chuyn ton b nh thnh dng n sc theo mt tng mu no . c bit, trong c tnh nng Set Transparent Color dng chuyn mt mng mu tr nn trong sut (thng dng loi b nn nh) - Compress Pictures: dng nn nh. Cc nh nguyn gc c th c dung lng rt ln (vi MB mt nh), khi chn vo trong vn bn th dung lng ca file Word s bng dung lng k t cng vi dung lng ca ton b nh. Nh th c th mt vn bn c kch c ln ti 100MB. gim dung lng nh, ta dng ch nn vi 03 mc: Print 220 ppi tt cho khi in ra my v hin th, Screen 150 ppi hin th tt trn mn hnh, Email 96 ppi dung lng nh - cht lng hin th khng tt - Change Picture: thay i nh - Reset Picture: khi phc nh tr v trng thi gc - Nhm Picture Styles: cc ch nh dng cho nh, gm: - Picture Shape: chn kiu khung nh (ch c vi i tng dng nh) - Picture Border: chn kiu vin khung nh - Picture Effects: chn kiu hiu ng cho nh

+ Nhm Shape Styles: cc ch nh dng cho cc i tng dng hnh v v th, gm: Shape Fill: chn kiu nn

- Shape Outline: chn kiu vit - Shape Effects: chn kiu hiu ng cho hnh v + Nhm Arrange: cn chnh v tr, khong cch gia cc i tng ha, gm: - Position: Chn v tr i tng so vi dng vn bn - Bring to front: a ln trn cng - Send to back: a xung di cng - Text Wrapping: chn ch dng vn bn bao quanh i tng (bao theo hnh vung, bao cht hay ph ln trn ) - Align: dng hng cc i tng c chn - Group: nhm v b nhm cc i tng c chn - Rotate: quay, lt cc i tng + Nhm Size: iu chnh kch c chnh xc cc i tng - Height: iu chnh chiu cao - Width: iu chnh rng - Crop: ct tranh + Nhm Shadow Effects: la chn cc hiu ng bng hai chiu + Nhm 3-D Effects: la chn cc hiu ng bng ba chiu + Nhm WordArt Styles: chn mu nh dng ch ngh thut + Bn cnh menu Format nh dng chung cc i tng ha, th vi nhng loi nh biu , th cn c thm hai menu l Design v Layout - Design: chnh sa thit k, d liu (i vi th) - Layout: chnh sa giao din

C mt im cn lu , tt c cc tnh nng ni trn ca Word 2010 ch hin th khi vn bn c to v lu theo nh dng Word 2010 (c ui l .docx). Nu lu nh dng Word 2003 th nhng tnh nng ring c ca Word 2010 nh cc dng biu c bit, cc kiu nh dng bng, to hiu ng ni s b n i. 1. S dng Word 2010 vit Blog

Mi khi bn vit bi mi cho Blog ca mnh, bn thng son tho bng cng c ca h thng Blog . Tuy nhin, cng c son tho thng khng p ng c cc chc nng m bn cn v cng hay b mt bi khi kt ni internet b rt! Nu bn ang s dng b Office 2010, bn c th dng Word 2010 lm cng c son tho mi khi vit Blog. Cc s dng nh sau: Bc 1: Nhp vo nt Office bn gc tri trn cng >> New >> nhp kp ln nt New Blog Post

Bc 2: Chng trnh s nhc bn ng k ti khon ca blog vi ng dng. Nhp nt Register now. Nu bn khng gp hp thoi yu cu to ti khon bn c th nhp vo nt qun l ti khon Manage account trn thanh cng c Blog Post.

Bc 3: Trong bng qun l ti khon, bn nhp New to ti khon ti ti khon ca Blog. Tip n, bn chn h thng blog no bn ang dung, Cung cp username v password.

Bc 4: Gi th bn c th son bi vit ca mnh trn Word 2007. Sau khi hon thnh, xut bn ln Blog, bn click nt Publish >> chn Publish ng bi ngay hay nt publish as draff lu li bn nhp.

Ngoi ra bn c th dng cc nt trn thanh cng c Blog post khc nh xem trang ch (nt Homepage), chnh sa (nt Open Existing). 2. To mc lc trong Word 2010 Cch d nht to mc lc t ng l tn dng cc Heading Styles m bn mun gp chng trong mc lc. V d: C Heading 1, Heading 2, ty theo ni dung ca ti liu. Khi bn thm hoc xa bt k Heading no t ti liu, Word s cp nht vo mc lc t ng. Word cng cp nht s trang trong mc lc khi thng tin trong ti liu c thm hoc xa. Khi bn to mt mc lc t ng, iu u tin bn ngh l nh du cc

mc trong ti liu. Mc lc c nh dng la vo cc cp ca cc Heading. Cp 1 s bao gm bt k ni dung no c nh dng vi kiu Heading 1. nh du mc lc Bn c th nh du cc mc trong mc lc t ng theo mt trong hai cch sau: s dng cc Heading c xy dng sn, hoc nh du cc mc vn bn ring. S dng cc Heading Styles c ci sn: La chn ni dung bn mun nh dng thnh Heading Chn tab Home Trong nhm Styles, Chn Heading 1 (hoc chn heading ty )

Nu bn khng thy Style bn mun, Chn vo mi tn m rng Quick Styles Gallery Nu style bn mun khng xut hin, Chn Save Selection as New Quick Style

nh du cc mc: La chn ni dung bn mun to Heading Chn tab References Chn Add Text trong nhm Table of Contents Chn Level bn mun p dng cho ni dung chn

To mc lc t ng to mc lc t ng t con tr vo ti liu ni bn mun t mc lc t ng

Chn Tab References Chn nt Table of Contents, Chn vo Insert Table of Contents v nh dng mc lc theo cch ring ca mnh.

Cp nht Table of contents Sau khi to ra bng mc lc cho ti liu, c th bn phi duy tr n. Bng mc lc s t ng cp nht khi ti liu c m; v cn hay hn na khi n cng t cp nht bt c khi no bn thm tn chng hoc tiu mi vo v lm thay i s trang ca ti liu.

Ch cn thc hin 2 bc sau: Bn cp nht mc lc bng cch Click vo tab References v sau chn Update Table trong nhm Table of Contents.

Khi cp nht bng mc lc bn s c hi rng bn mun cp nht ton b mc lc hay ch mun iu chnh s trang.

Chn iu chnh s trang nu bn thm ni dung lm tng s trang trong ti liu m khng thm tiu no mi, cn nu bn thm hoc thay i ni dung tiu th nn chn Update entire table. Bn nn trnh vic sa cha trc tip vo bng mc lc, v nu bn tng cp nht bng mc lc th bn s mt d liu thay i. thay i ni dung trong bng mc lc, th hy chnh sa trn ti liu, ch khng sa trc tip trn bng mc lc, sau click Update Table. Xa mc lc t ng xa mc lc t ng: Chn tab Referencs trn nhm Ribbon Chn Table of Contents Chn Remove Table of contents.

iu chnh mc lc Bn c mt bng mc lc ri, nhng bn li mun thay i chng. V d tiu trong ti liu ca bn c mu xanh nhng trong bng mc lc th khng. Bn thch mu xanh v mun trong bng mc lc cng c mu trng vi cc tiu trong ti liu. C th bng mc lc qu di v bn mun lm n ngn bt. Hoc cng c th bn hi lng v bng mc lc nhng vn mun c mt thay i nh. Chng hn bn mun thay i cc ng chm t qung gia cc mc v s trang. Hoc bn mun s trang nm gn cc mc hn. Thit k li bng mc lc Bn c bng mc lc, n trng c v n, nhng bn mun mu sc tng t nh tiu . y l cch thc hin: Trn Tab References, chn Table of Contents trong nhm Table of Contents v sau chn Insert Table of Contents. Trong hp thoi Table of Contents, chc chn rng mc From template c nh du trong hp Formats, sau chn Modify. Chn TOC 1 trong hp thoi Style chn cp cao nht hoc Level 1, trong bng mc lc TOC v sau chn Modify. Hp thoi Modify Style c m ra, s dng hp mu Font trong phn Formatting chn mu xanh. Sau khi click OK hai ln, hy xem trong mc Print Preview ca hp thoi Table of Contents v bn s thy rng Table of Contents, hay cn c vit tt l TOC 1 (hay Level 1), by gi l mu xanh. Nu bn mun thay i TOC 2 (Level 2) hay TOC 3 (Level 3) cng thnh mu xanh, th bn cng lm theo quy trnh trn bng vic chn TOC 2 hoc TOC 3 trong hp thoi Style trc khi i n hp thoi Modify Style. Sau khi

click OK, mt hp thoi xut hin vi ni dung hi bn c mun thay i bng mc lc hay khng, click OK v kt qu s hin thnh mu xanh nh mun ca bn. Bn mun thay i nhiu hn na? Word 2010cho ngi dng nhiu ty chn chn la trong hp thoi Modify Style, nhng hy lun nh chn Style m bn mun thay i trong hp thoi Style trc khi thc hin chc nng Modify Style. Ch rng khi click Format, bn s c la chn thay i nh Font, Paragraph, Tabs, bn cng c th thay i cc ci t ca tng phn v xem li chng trong mc Preview trc khi p dng cho bng mc lc. Cch lm ngn hoc ko di bng mc lc

Bng lc lc qu di, c l ch cn hai cp u tin TOC 1 v TOC 2 l ph hp vi ti liu ca bn. Mc Show levels hp thoi Table of Contents l ni bn c th chn cc phn cp bn mun th hin trong bng mc lc. Word 2010c n 9 cp khc

nhau. Lm ngn bng mc lc bng cch gim cp , cn mun ko di bng mc lc th bn hy tng cp ln. Bn c th xem trong Print Preview hoc Web Preview xem s iu chnh ca mnh, khi nhn thy hp l, th click OK hai ln. Cch thay i n gin bng mc lc Bn c th thc hin cc thay i nh m khng cn ri khi hp thoi Table of Contents. Chng hn thay i cc gch t qung gi cc mc v s trang (gi l Tab Leader), hoc thay i canh dng (align) ca s trang.

thay i Tab Leader, chn mc Tab leader xem li kiu gch ngang v dng. Nu bn xa hp Right align page numbers, th s trang s di chuyn li gn hn n bng mc lc v tab leaders s khng cn hiu lc. Nu bn mun xa b ton b s trang th hy b du chn hp Show page numbers.

3. To trang ba trong Word 2010 a. Thm mt trang ba Word 2010 cung cp sn cho bn mt b su tp cc trang ba kh p mt. Cc trang ba lun c chn vo u ti liu, khng ph thuc vo v tr hin ti ca con tr trong ti liu. - Trong th Insert, nhm Pages, bn nhn nt Cover Page. - Trong menu xut hin, bn hy nhn chn mt kiu trang ba mnh thch. Trang ba s c p dng vo ti liu v bn c th sa i ni dung cc dng ch mc nh bng dng ch mnh thch.

b. Xa trang ba xa trang ba, bn nhn chut vo th Insert, nhn nt Cover Page trong nhm Pages, sau nhn Remove Current Cover Page. 4. Tm nhanh t ng ngha trong Word Tra t ng ngha, phn ngha: S dng tnh nng Research, bn cn c th tra t ng ngha v t phn ngha. - Trong th Review, nhm Proofing, bn nhn nt Thesaurus.

- Gi phm Alt v nhn chut vo t cn tra. Kt qu s hin th trong khung Research bn phi.

- chn t ng ngha hoc phn ngha vo ti liu hin hnh, ni con tr ang ng, bn a chut vo t trong danh sch kt qu, nhn chut vo mi tn bn cnh t, chn Insert. - tm tip t ng ngha / phn ngha ca t trong danh sch tm c, bn nhn chut vo t trong danh sch kt qu. Ghi ch: Bn c th tm t ng ngha, phn ngha trong ngn ng khc (ngoi ting Anh) bng cch nhn chut vo hp danh sch bn di khung nhp liu Search for v chn mt ngn ng, v d nh ting Php (French) chng hn.

5. Gi file qua Email t mi trng Word D vn hay m hm th, chn chc nng to mi ri nh km file vn bn gi cho i tc, bn c th thay i thi quen ny bng cch gi ngay trn mi trng Word. iu kin l my tnh ca bn ci Outlook Express hoc Microsoft Express.

Khi c hm th e-mail do mt my ch h tr (theo giao thc IMAP hoc POP3), bn c th dng Outlook Express, Microsoft Express. Hm th webmail ca Google (Gmail) hay Yahoo cng h tr giao thc POP3 (nhng Yahoo ch dng c tnh nng ny bn ng ph). Cc bc thc hin nh sau: - M mt tp tin mun gi - Vo menu File > Share > Send Using E-mail. Chn tip mt kiu gi email Nh ni trn, lnh ny ch thnh cng khi Word pht hin mt h thng e-mail tng thch v hot ng khi cc chng trnh c ci t.

- Lc ny giao din gi th hin ra vi cc dng nh To..., CC...., Subject... Nu khng nh e-mail ca ngi gi, bn nhn vo biu tng hnh quyn v c s a ch v chn > OK. - Biu tng c du mi tn mu xanh v du chm than s gip bn t e-mail gi i ca mnh cp u tin no (thp, bnh thng, cao). Bn cng c th nh km cc file khc ngay trn mi trng Word bng cch nhn vo biu tng chic kp ghim. - Sau , nhn vo mc Send a copy. Ch rng vo ln u tin gi th theo cch ny, c th bn s c yu cu nhp ID, password v domain. Lc ny, bn ch cn g li ng nh khai bo i vi hm th Outlook hoc Microsoft Express to trc . 6. Th thut dng my tnh trong Word Mc d cng nng chnh ca Microsoft Word l son tho vn bn, song n cng cho php ngi dng thc hin cc php tnh c bn thng qua chic my tnh lm c tch hp vi tn gi Tools Calculate (kh ging vi tin ch Calculator trong th mc Accessories ca h iu hnh Windows). khai thc cng c b mt ny ca Microsoft Word, trc tin, bn cn t biu tng Tools Caculate ca n trn tab mi ca ca s son tho vn bn bng cch: To Tab mi trn Ribbon: click phi ln Ribbon, chn Customize the Ribbon:

Hp thoi Word Options hin th

Chn New Tab, ln lt i tn thnh Tab Caculator, v group Tinh Toan ct Choose commands from, chn All commands, di chuyn thanh cun chn Tools Calculate. Nhn nt Add thm vo biu tng vo Tab Caculator K tip, bn hy nhp vo mt php tnh, chng hn ((90+10)*2)/50. Hy nh du khi php tnh ny ri nhp chut ln nt Tools Calculate. Kt qu ca php tnh s c trnh by gc di tri ca ca s son tho vn bn (nm ngay sau dng ch The sesult of the calculation is).

7. Th thut trnh in vn bn ngoi mun C th hng ngy bn vn son tho ti liu bng chng trnh Word, nhng v yu cu an ton thng tin m bn tuyt i khng c in ra mt khi cha cn thit. Tuy nhin, chc nng Print trn thanh cng c ca Word lun thng trc sn sng thc hin lnh in cho d bn nh tay bm nhm. khng ch chc nng in tc thi khng cn xc nhn ca Word, bn c th thit lp ty chn thng bo trc khi thi hnh lnh in. Ty chnh ny rt cn thit trong trng hp bn thng xuyn x l hay xem li nhng trang ti liu b mt nht l trong vn phng s dng my in ni mng. Trc ht bn cn nhn vo nt Office c biu tng t ti gc nh pha tri mn hnh. Chn nt Word Options, k tip chn Trust Center trong danh sch, ri chn nt Trust

Center

Settings

V nhn vo Privacy Options. Sau nhn chut nh du mc Warn before printing... v bm nt OK.

Ngoi ra cn c mt cch nh dng khc i vi nhng ti liu mang ni dung ring t, n gin l gii php khng cho in vn bn ra giy. Bn cn la chn ton b trang

vn bn (Ctrl+A), sau bm nt chut phi v chn mc Font trong trnh n th, nh du vo mc Hidden ri n nt OK.

Kt thc bc ny, ni dung vn bn ca bn c n i. hin li trn mn hnh, bn vo Tab File/Options, nhn nh du mc Hidden text sau ng qun nhn nt OK.

Hon thnh bc ny, ton b ni dung vn bn hin th tr li trn mn hnh tuy nhin nu in bn s ch c kt qu l trang giy trng. 8. Mo in hnh kh giy ln bng my in nh Bn c mt my in mu ch in c c giy A4 nhng li mun in ra nhng tm nh c kch thc khng l trang tr trong gia nh? Cng c mang tn The Rasterbator s gip bn thc hin iu tng nh bt kh thi ny.

Chng trnh s kho lo ct tm nh s ca bn ra thnh rt nhiu phn nh bng nhau vi kch thc ca mi phn bng ng kh giy A4. Bn ch vic in ra ton b nhng phn ny, sau ghp li vi nhau cho chnh xc nh tr chi ghp hnh ca tr em v dn ln mt ni no chun b sn, bn s c mt tm nh to ng khng thua km g lm so vi cc poster qung co. Sau khi chn ngn ng cho mnh, thng l ting Anh, bn nhn vo Continue vo cc bc: Nhn vo Browse tm n bc nh cn in ri nhn Open hin ra ng dn n tm nh ri nhn Continue. Chn kh giy ca my in -> nu tm nh l kh ng th chn Portrait, nu l kh ngang th chn Landscape. sheets, bn thoi mi la chn s t m bn cn The Rasterbator ct ra cho mnh. Lu s t cng nhiu th tm nh ca bn cng ln v c th n mc khng l. Nn tnh ton k mt bng dn nh trc khi ra lnh cho The Rasterbator ct hnh. S t ti a m The Rasterbator c th ct cho bn l n 1.000 tm, sc to nn mt bng qung co kinh khng!

Bn mi nht ca chng trnh l Rasterbator Standalone 1.2 c th ti min ph ti http://arje.net/files/Rasterbator_Standalone_1.21.zip di dng file nn ZIP c dung lng 866 KB. Khi ti v my xong, bn ch vic bung th mc cha chng trnh vo cng v nhp p vo file Rasterbator.exe chng trnh t ng chy, khng 11. To nhanh mt hoc nhiu dng ngu nhin Nhm phc v cho vic to ra mt dng, mt trang hay nhiu trang trong word c th kim tra vic in n d dng. Chng ta c th nhp vo dng cng thc sau: =lorem() th mc nh vi 3 on, 6 dng hoc =lorem(s on cn in ra, s dng trn mi on). Bn cnh bn c th dng lnh rank vi c php tng t nh lnh lorem. 12. To bng bng phm Bng s kt hp gia phm + v , phm Enter v phm Tab trn bn phm, chng ta c th d dng v nhanh chng to ra cc bng tnh. Gi s, bn cn to mt bng tnh 4 ct v c 4 dng, bn thc hin nh sau: u tin bn nhn +----+----+-------------+--------+ sau nhn Enter cui dng. Mt bng tnh c xut hin, tip theo, bn t con tr chut ct cui cng v nhn Tab, mt dng mi s xut hin. rng ca bng tnh chnh bng s du - m bn nhn lc to bng. Tuy nhin bn c th thay i rng ny khi nhp liu. 13. To ng k to nhanh cc ng k ngang ca mt trang ti liu, bn ch cn s dng cc c bit c trn bn phm. Cc phm -, =, *, #,~ khi c nhn tng ng t 3 phm mi loi tr ln s to ra ng k n, i, ba, ng chm t nt v ng dzc dzc. Khi bn khng cn phi vo danh mc trn Ribbon thc hin. V d to ng k i, bn ch cn nhn === v nhn enter l xong. 14. B tnh nng t ng SuperScript Thng thng, khi bn g vo ngy theo kiu anh hoc nhng k t tng t nh 1st, 2nd,...,7th,th Word s t ng SuperScript k t thnh 1st, 2nd, ,7th,.Nu bn khng mun vy, sau khi g xong mi cm k t, bn nhn Ctrl +Z Word b p dng

thit t i vi cm k t . Nu bn mun p dng i vi ton b cc cm k t cho vn bn th bn hy vo biu tng Office gc trn bn tri, sau chn Word Options. Tip theo bn chn mc Proofing v chn AutoCorrect Options. Trong ca s AutoCorrect bn chn tab AutoFormat As You Type v check b mc chn Ordials(1st) with superscript nh hnh. 15. Copy nh dng bng tnh Bn va nh dng mt trong bng tnh v c nhiu cn bn nh dng ging nh vy. Bn c th di chuyn chut s dng chc nng Format Painter, nhng iu s tn nhiu thi gian. Hy nh dng mt trong s nhng bn cn nh dng v di chuyn chut n mt v tr cn sao chp nh dng, qut khi ny v nhn F4. Th l nh dng mi s c thit t.