ANALISIS PENYATA KEWANGAN

BAB 3

17.4 NISBAH KEWANGAN
Nisbah Kewangan

Kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan, kecekapan dan keberuntungan sesebuah perniagaan.

Dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu atau membandingkan dengan perniagaan lain.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

2

17.4 NISBAH KEWANGAN
1 5
A. Jenis-Jenis Nisbah Kewangan

Nisbah Kecairan

Nisbah Pelaburan

2
Nisbah Keberuntungan

3

4

Nisbah Hutang /Laveraj

Nisbah Aktiviti/ Pengurusan Aset
3

Pengurusan Perniagaan, KMPP

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO)
Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kerana kegagalan untuk menyelesaikan tanggungan ini mengakibatkan firma diisytihar muflis.

Contoh

Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang. Kecairan yang terlalu rendah akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan firma membayar hutang – firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa depan.

Pengurusan Perniagaan, KMPP

4

1. NISBAH KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO) Nisbah Kecairan Nisbah Semasa Nisbah Segera (Cepat) Pengurusan Perniagaan. KMPP 5 .

 Semakin tinggi nisbah semasa.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO)  Mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek.  Firma mampu membayar balik hutang jangka pendek seandainya nisbah semasa firma melebihi 1.  Nisbah yang kurang daripada 1 menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya.  Mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liabiliti semasa. KMPP 6 Contoh . semakin kukuh keupayaan firma membayar balik hutang jangka pendek. Pengurusan Perniagaan.

KMPP 7 .95 untuk setiap ringgit liabiliti semasanya dan ianya menunjukkan bahawa firma boleh membayar kesemua liabiliti semasanya dengan hanya menjual(mencairkan) separuh dari aset semasanya.NISBAH SEMASA (CURRENT RATIO) Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa Contoh  Nisbah ini membandingkan semua aset semasa dengan semua liabiliti semasa.  Nisbah Semasa = 78. Pengurusan Perniagaan.000 = 1.95 Firma mempunyai RM1.000.000  Nisbah semasa ialah 1.95 40.000.

KMPP 8 . dan pembelian secara kredit.  Lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. Oleh itu ianya mengambil masa untuk mendapatkan tunai.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh  Nisbah cepat mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai untuk menampung liabiliti semasa. Pengurusan Perniagaan. barang separuh siap dan barang siap. bahan mentah.  Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar melalui pengecualian nilai inventori kerana inventori sukar ditukar kepada tunai kerana inventori merangkumi 3 item.

tidak termasuk inventori.NISBAH CEPAT/SEGERA (QUICK RATIO/ACID TEST RATIO) Contoh Nisbah Cepat = Aset Semasa . Lebihan 5% liabiliti semasa lagi akan dijelaskan dengan penjualan inventori. KMPP 9 .95 RM 40 juta  Hanya 95% dari jumlah liabiliti semasa yang boleh dijelaskan oleh firma melalui penjualan aset semasanya. Pengurusan Perniagaan.Inventori Liabiliti Semasa  Nisbah Semasa = RM78juta – RM 40 juta =0.

KMPP 10 . NISBAH AKTIVITI /PENGURUSAN ASET Nisbah Aktiviti Tempoh Purata Kutipan Pusing Ganti Inventori Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Aset Tetap Pengurusan Perniagaan.2.

KMPP 11 . lebih baik.5kali inventorinya sebagai jualan.  Lebih tinggi.000.5  0. kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan.000 RM 40.000 = 0.000. Pusing Ganti Inventori =RM 20.5 menunjukkan firma telah menukarkan 0. Pengurusan Perniagaan.Contoh PUSING GANTI INVENTORI (INVENTORY TURNOVER) Pusing Ganti Inventori = Jualan Inventori  Menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventori kepada jualan.

00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.  Pusing Ganti Jumlah Aset = RM20 juta = 0.2 RM100 juta  Bagi setiap RM1.20. Pengurusan Perniagaan. KMPP 12 .Contoh PUSING GANTI JUMLAH ASET (TOTAL ASSETS TURNOVER) Pusing Ganti Jumlah Aset = Jualan Jumlah Aset  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualan.

Contoh PUSING GANTI ASET TETAP Pusing Ganti Aset Tetap= Jualan Aset Tetap  Menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset tetap firma untuk menjana hasil jualan.9 RM22 juta  Bagi setiap RM1. Pengurusan Perniagaan. KMPP 13 .90.  Pusing Ganti Aset Tetap = RM20 juta = 0.00 yang dilaburkan dalam aset oleh syarikat dapat menjanakan jualan sebanyak RM0.

Contoh TEMPOH PURATA KUTIPAN (AVERAGE COLLECTION PERIOD) Tempoh Purata Kutipan = Akaun Belum Terima Jualan Kredit Sehari  Mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutang daripada pelanggan.  Ia menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima. KMPP RM 2 juta = 36.  Nisbah Purata Kutipan = Pengurusan Perniagaan.5 hari RM 20 juta/365 14 .

Pengurusan hutang melibatkan persoalan sama ada firma berupaya untuk membayar faedah dan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung bersesuaian atau sebaliknya. Contoh Pengurusan Perniagaan. NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Menganalisis tanggungan hutang firma dan kebolehan firma untuk menguruskan hutang tersebut. KMPP 15 .3.

NISBAH HUTANG (DEBT RATIO) Nisbah Hutang Hutang Atas Ekuiti Hutang Atas Aset Liputan Faedah / Liputan Bunga Pengurusan Perniagaan. KMPP 16 .3.

 Jumlah Aset : Aset Semasa dan Aset Tetap  Nisbah Hutang atas aset = RM82 juta = 0. Nisbah Hutang Atas Aset = Jumlah Hutang x 100% Jumlah Aset  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.82@82% RM 100 Juta Pengurusan Perniagaan.HUTANG ATAS ASET  Menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang atau pihak ketiga iaitu pemberi pinjaman. KMPP 17 Contoh .

Dari pengiraan tersebut. KMPP 18 . diketahui bahawa 82% aset firma dibiayai oleh hutang dan hanya 18 % dibiayai oleh pemegang saham( ekuiti ) Pengurusan Perniagaan.

KMPP . Nisbah Hutang Atas Ekuiti = Jumlah Hutang Jumlah Ekuiti Pemilik Contoh  Jumlah Hutang : Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang.  Nisbah hutang atas ekuiti mengukur amaun hutang bagi setiap ringgit ekuiti.HUTANG ATAS EKUITI  Mengukur peratusan hutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh kreditor berbanding dgn yang dikeluarkan oleh pemegang saham.56 19 = Pengurusan Perniagaan. Nisbah Hutang Atas Ekuiti = RM 82juta RM18juta 4.

KMPP 20 .Nisbah hutang kepada ekuiti berjumlah 4.56 menunjukkan bahawa . Pengurusan Perniagaan.56 kali lebih banyak hutang berbanding ekuiti pemegang saham. Ianya menggambarkan firma lebih banyak bergantung kepada dana yang dibekalkan oleh kreditor daripada pemegang saham firma itu sendiri. firma mempunyai 4.

Nisbah ini juga mengukur kekerapan pendapatan firma boleh menampung belanja faedah. KMPP 21 . Pengurusan Perniagaan. Nisbah yang besar menunjukkan pendapatan operasi firma berupaya untuk membayar balik belanja faedah.Contoh LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA/NISBAH PELINDUNGAN FAEDAH Melihat kebolehan firma untuk membayar faedah daripada pinjaman yang diperolehi.

4 juta = 2. Pengurusan Perniagaan.LIPUTAN FAEDAH / LIPUTAN BUNGA Liputan Faedah = Perolehan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) Belanja Faedah Contoh  Nisbah Liputan Faedah = RM6.37 bagi setiap ringgit belanja yang ditanggungnya.37.37 RM2. KMPP 22 . Menerangkan bahawa syarikat firma memperolehi keuntungan dari operasinya sebanyak RM2.7 juta  Nisbah Liputan Faedah sebanyak 2.

pelaburan aset dan pulangan ekuiti. Ianya mengukur pulangan firma berbanding dengan jualan . KMPP 23 . Contoh Pengurusan Perniagaan. NISBAH KEBERUNTUNGAN (PROFITABILITY RATIO) Nisbah-nisbah di dalam kumpulan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti firma dalam menjana keuntungan.4.

KMPP 24 .4. NISBAH KEBERUNTUNGAN Margin Untung Bersih Pulangan Atas Aset (Pelaburan) Pulangan Atas Ekuiti Pengurusan Perniagaan.

MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Dikenali juga sebagai pulangan atas jualan. KMPP 25 . Menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan setelah ditolak dengan semua belanja firma. Pengurusan Perniagaan. Mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap RM jualan.

1%.MARGIN UNTUNG BERSIH / PULANGAN ATAS Contoh JUALAN (NET PROFIT MARGIN) Margin Untung Bersih = Untung Bersih x 100% (Pulangan Atas Jualan) Jualan  Margin Untung Bersih = 2.22 juta x 100% = 11.00 jualan syarikat mempu menjana keuntungan sebanyak 11.  Ini menunjukkan baki jualan yang telah ditolak dengan semua belanja syarikat. Pengurusan Perniagaan. KMPP 26 .1 % 20 juta  Setiap RM1.

PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Mengukur kadar keuntungan daripada setiap RM yang dilaburkan ke atas aset. Menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset. semakin baik kerana menunjukkan kentungan. Semakin tinggi. KMPP 27 . Pengurusan Perniagaan.

PULANGAN ATAS ASET / PULANGAN ATAS Contoh PELABURAN (RETURN ON ASSETS – ROA / ROI) Pulangan Atas Aset (ROA) = (Pulangan Atas Pelaburan ROI) Untung Bersih x 100% Jumlah Aset  Pulangan Atas Aset = 2.22 untung bersih dapat dihasilkan.2% menunjukkan bahawa setiap ringgit yang dilaburkan dalam aset. Pengurusan Perniagaan. RM0. KMPP 28 .2 juta x 100% = 2.2 % 100 juta  Pulangan atas aset 2.

PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap RM yang dilaburkan ke dalam perniagaan. Pengurusan Perniagaan. Membandingkan untung bersih syarikat dan jumlah ekuiti. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi. KMPP 29 Contoh .

3% 18juta  Pulangan atas ekuiti 12.3% memberi gambaran kepada pemegang saham syarikat bahawa setiap ringgit yang mereka sumbangkan menghasilkan keuntungan sebanyak RM 1.PULANGAN ATAS EKUITI (RETURN ON EQUITY – ROE) Contoh Pulangan Atas Ekuiti (ROE) = Untung Bersih x 100% Ekuiti  Pulangan Atas Ekuiti = 2.23 Pengurusan Perniagaan.2 x 100% = 12. KMPP 30 .

KMPP Nilai Aset Bersih 31 .NISBAH NILAI PASARAN(MARKET RATIOS) NISBAH NILAI PASARAN 1 2 Harga Perolehan Pengurusan Perniagaan.

NISBAH HARGA PEROLEHAN (PRICEEARNING RATIO .  Kedudukan nisbah ini menunjukkan tahap keyakinan pelabur ke atas prestasi firma.00  Nilai 40 menunjukkan pelabur berpendapat bahawa firma berpotensi mempunyai keuntungan yang lebih besar dimasa hadapan. Nisbah Harga Perolehan = Harga Saham Pendapatan Sesaham (EPS)  Nisbah P/E = RM 40 = 40 kali RM 1. Pengurusan Perniagaan.  Jika nisbah tinggi.P/E RATIO) Contoh  Pelabur dan pengurus menggunakan nisbah ini sebagai petunjuk prospek firma pada masa depan. KMPP 32 . pelabur menjangkakan keuntungan syarikat akan berubah pada masa depan kerana keyakinan yang digambarkan oleh nisbah.

00 Nilai Aset Bersih = Harga Pasaran Sesaham @ Semasa (RM 40) Nilai Buku Sesaham (RM 9. membayar liabiliti kepada kreditor dan pemegang saham keutamaan.  Bagi setiap nilai buku sesaham mampu menghasilkan peningkatan harga saham (lebih tinggi adalah lebih baik).44 kali lebih dari nilai buku sesahamnya.NILAI ASET BERSIH / NILAI BUKU SESAHAM Contoh  Di dalam mengira nilai pasaran. Pengurusan Perniagaan.44  Nilai 4. terlebih dahulu nilai buku sesaham syarikat dikira. KMPP 33 .00) = 4. Nilai Buku Sesaham = Ekuiti Saham Biasa ( RM18 juta) Jumlah Unit Saham ( 2 Juta) = RM 9.44 menunjukkan bahawa harga pasaran sesaham firma 4.  Nilai buku sesaham ialah lebihan bagi saham syarikat setelah ianya menjual asetnya. Pelabur yakin dengan pendapatan firma di masa hadapan.

KMPP 34 . Menilai Prestasi Kewangan ANALISIS ARAH ALIRAN /TREND ANALISIS KERATAN RENTAS Pengurusan Perniagaan.NISBAH KEWANGAN B.

 Contoh: TAHUN PULANGAN ATAS ASET 2006 -2.4% 2008 0.5% 2010 2. Pengurusan Perniagaan.22%  Semakin baik dari tahun tahun ke tahun.  Perbandingan nisbah tahun semasa firma dengan nisbah firma pada tahun sebelumnya. Pengurus hendaklah memperbaiki keadaan berdasarkan polisis kewangan sedia ada atau mengekalkan polisi sedia ada.  Dikenali juga sebagai analisis siri masa (time-series analysis).5% 2009 1.  Analisis dapat menunjukkan arah aliran (trend) kewangan firma.ANALISIS ARAH ALIRAN/TREND Contoh  Dilakukan dengan menggunakan analisis arah aliran (trend analysis).8% 2007 -1. KMPP 35 .

KMPP 2.27% 1.ANALISIS PERBANDINGAN INDUSTRI/KERATAN Contoh RENTAS  Dilakukan melalui analisis perbandingan (comparative analysis). Ini menunjukkan firma ini cekap dalam pengurusan keseluruhan aset.03% 4.15% Analisis Industri Pulangan Atas Aset menunjukkan firma T&T mempunyai Pulangan Aset yang tinggi daripada jumlah purata industri.35% 0.  Dikenali juga sebagai analisis keratan rentas (cross sectional analysis).96% 2. Firma Pulangan Atas Aset T&T A B C Purata Industri (T&T+A+B+C) / 4 Pengurusan Perniagaan. 36 .  Membandingkan suatu nisbah firma dengan nisbah firma-firma yang lain dalam industri yang sama dan tahun yang sama.

KMPP 37 . Kepentingan Nisbah Kewangan Pesaing 2 3 4 Pelabur / Pembiaya Pembekal Pekerja Pengurusan Perniagaan.KEPENTINGAN NISBAH KEWANGAN 1 5 Pengurusan C.

Pihak pengurusan boleh menentukan bagaimana untuk membiayai aktiviti firma. kegiatan yang patut diceburi oleh firma dan jumlah dividen yang patut dibayar kepada pemegang saham.1. Menilai prestasi kakitangan syarikat dalam usaha untuk memberikan bonus dan lain-lain. KMPP 38 Contoh . Pengurusan Perniagaan. PENGURUSAN Pihak pengurusan menggunakan nisbah kewangan untuk membuat analisis kewangan supaya dapat membuat perancangan dan kawalan dengan berkesan.

KMPP 39 .2.sama ada untuk melabur atau melepaskan pegangan ke atas saham syarikat. Contoh Pengurusan Perniagaan. PELABUR Pemilik firma iaitu pemegang saham sedia ada atau pihak yang berminat melihat perkembangan firma dari semasa ke semasa. Mengkaji keupayaan. kelemahan dan peluang dalam sesebuah firma .

sama ada masih ada ruang untuk mendapatkan pinjaman atau tidak.2. PEMBIAYA Melihat prestasi kewangan yang lepas dalam aspek kemandirian bagi mengetahui kemampuan syarikat membayar balik hutang. KMPP 40 . Contoh Pengurusan Perniagaan. Nisbah penggunaan hutang sedia ada.

PEMBEKAL Pembekal termasuklah kreditor yang memberi pinjaman atau bakal memberi pinjaman. Contoh Pengurusan Perniagaan. Pengurusan modal kerja syarikat. KMPP 41 . Mengetahui sama ada firma mampu membayar semua hutang-hutangnya dan faedah pinjaman dalam tempoh yang sepatutnya.3.

PEKERJA Golongan ini berminat untuk mengetahui kedudukan syarikat kerana prestasi syarikat biasanya menjadi asas kepada tuntutan kesatuan sekerja untuk mendapatkan bonus. Contoh Pengurusan Perniagaan.4. KMPP 42 . kenaikan gaji dan sebagainya.

5. PESAING Syarikat-syarikat pesaing menaruh minat terhadap nisbah/penyata kewangan kerana maklumat yang tersedia boleh dijadikan panduan bagi menyusun strategi seterusnya. KMPP 43 . Contoh Pengurusan Perniagaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful