P. 1
Panduan & Pen Gurus An PBS Menengah Rendah 2012

Panduan & Pen Gurus An PBS Menengah Rendah 2012

|Views: 4,057|Likes:
Published by Abu Zachary

More info:

Published by: Abu Zachary on Mar 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

Sections

 • KANDUNGAN
 • PRAKATA
 • 1. PENGENALAN
 • 2. PENGENALAN KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 3. PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 4. PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS)
 • 5. PENTAKSIRAN PUSAT(PP)
 • 6. PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)
 • 7. PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)
 • 8. MANUAL PENJAMINAN KUALITI
 • 9. PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 10. SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS)
 • 11. GLOSARI
 • LAMPIRAN
 • Dr. NA’IMAH BINTI ISHAK
 • 1 PENGENALAN
 • 1.1 Tujuan
 • 1.3 Pelaksanaan PBS di Peringkat Menengah Rendah
 • 1.4 Peraturan -Peraturan Am PBS di peringkatMenengah Rendah
 • 1.4.1 Syarat Pelaksanaan
 • 1.4.4 Jadual Pelaksanaan
 • 1.4.6 Pengurusan Evidens
 • 1.4.8 Penjaminan Kualiti
 • 2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • AKADEMIK BUKAN AKADEMIK
 • 2.1 Pentaksiran Sekolah (PS)
 • 2.2 Pentaksiran Pusat (PP)
 • 2.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK)
 • 2.4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi)
 • 3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 3.1 Jadual Pengoperasian PBS
 • Jadual 3.1 : Jadual Pengoperasian PBS
 • BIL PERKARA TEMPOH TINDAKAN
 • 3.2 Jawatankuasa PBSNegeri
 • 3.3 Jawatankuasa PBS Daerah
 • 3.4 Jawatankuasa PBS Sekolah
 • 4 PENTAKSIRAN SEKOLAH
 • 4.1 Pentaksiran Rujukan Standard
 • FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
 • STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI
 • Pernyataan Standard Deskriptor Evidens
 • Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pecapaian murid
 • 4.2 Standard Prestasi
 • 4.3 Kerangka Standard Prestasi
 • Jadual 4.3 : Kerangka Dokumen Standard Prestasi
 • Rajah 4.2 : Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah
 • 4.4 Sistem Pelaporan
 • 4.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah
 • 5 PENTAKSIRAN PUSAT
 • 5.1 Objektif Pentaksiran Pusat
 • 5.2 Rubrik
 • 5.3 Instrumen Pentaksiran Pusat
 • MULA
 • 5.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksaan Pentaksiran Pusat
 • 5.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat
 • 6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM
 • 6.1 Komponen PAJSK
 • Jadual 6.2 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum
 • Aspek (110 Markah)
 • Elemen Elemen Elemen
 • Nilai Skor Nilai Skor Nilai Skor
 • Jadual 6.3 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum
 • Aspek Elemen Skor
 • 6.2 BORANG-BORANG DALAM PAJSK
 • 7 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK
 • 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik
 • 8 MANUAL PENJAMINAN KUALITI
 • 8.1 Pementoran
 • 8.2 Penyelarasan
 • 8.3 Pemantauan
 • 8.4 Pengesanan
 • Aspek Pelaksanaan Tempoh Tindakan
 • Pementoran
 • Penyelarasan
 • Pemantauan
 • Pengesanan
 • 9 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
 • 9.2 Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat
 • 9.3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum
 • 9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik
 • 10 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

PANDUAN PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) PERINGKAT MENENGAH RENDAH

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

1

KANDUNGAN HALAMAN PRAKATA

1.

PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 Tujuan Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Peringkat Menengah Rendah (PMR) Peraturan-Peraturan Am Pelaksanaan Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Peringkat Menengah Rendah

2.

PENGENALAN SEKOLAH 2.1 2.2 2.3 2.4

KOMPONEN

PENTAKSIRAN

BERASASKAN

Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

3.

PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 3.1 3.2 3.3 3.4 Jadual Pengoperasian PBS Jawatankuasa PBS Negeri Jawatankuasa PBS Daerah Jawatankuasa PBS Sekolah

4.

PENTAKSIRAN SEKOLAH (PS) 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Pentaksiran Rujukan Standard Standard Prestasi Kerangka Standard Prestasi Sistem Pelaporan Peranan Pihak Yang Terlibat dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah

5.

PENTAKSIRAN PUSAT (PP) 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Objektif Pentaksiran Pusat Rubrik Instrumen Pentaksiran Pusat Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Pusat Istilah Institusi Pentaksiran Pusat 2

6.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) 6.1 Komponen PAJSK

7.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi) 7.1 Komponen Pentaksiran Psikometrik

8.

MANUAL PENJAMINAN KUALITI 8.1 8.2 8.3 8.4 Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan

9.

PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH 9.1 9.2 9.3 9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik

10.

SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) GLOSARI

11.

3

003.07.07.14. 2012 – KP.LP. 2 TAHUN 2011 : PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.14.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011 SURAT SIARAN SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL. __ TAHUN 2011 : PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1.LP.LP.003.0_ (_) BERTARIKH ___DISEMBER 2011.LAMPIRAN LAMPIRAN A PINDAAN SURAT PEKELILING LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL. 3 TAHUN 2011: PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP. Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK) Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE) Instrumen Pemantauan PBS Instrumen Pengesanan PBS LAMPIRAN B - LAMPIRAN C - LAMPIRAN D LAMPIRAN E LAMPIRAN F LAMPIRAN G - 4 .003.07.

Seksyen 68. Seksyen 69 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997. Semua maklumat dalam panduan ini hendaklah dipatuhi untuk memastikan integriti penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan terpelihara. Pentaksiran Pusat (PP). Komponen PBS terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS). Panduan ini merujuk kepada semua peruntukan yang terkandung dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67. NA’IMAH BINTI ISHAK Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia 5 . Dr.PRAKATA Saya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnia-Nya Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dapat dilaksanakan bagi Tingkatan 1 pada Sesi Persekolahan Tahun 2012 setelah kita menyaksikan pelaksanaannya bagi Tahun 1 di sekolah rendah pada tahun 2011. Terima kasih. Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah diterbitkan dengan tujuan memberi panduan dan rujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian PBS. Sukan dan Ko kurikulum (PAJSK) dan Pentaksiran Psikometrik (PPsi). Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

Sukan dan Kokurikulum. Pentaksiran Pusat.1 Tujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bertujuan Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) ini bertujuan memberi garis panduan pelaksanaan PBS kepada Jabatan Pelajaran Negeri (JPN). yang lebih memperincikan tatacara pengoperasian PBS di sekolah. 6 . Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan pihak pengurusan sekolah dalam menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah khususnya di peringkat menengah rendah. Pentaksiran Psikometrik serta dokumen Penjaminan Kualiti yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. 1.1 PENGENALAN Panduan Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di peringkat Menengah Rendah ini mengandungi peraturan dan manual pelaksanaan PBS. Panduan ini hendaklah dibaca bersama dokumen khusus berkaitan Pentaksiran Sekolah dan Standard Prestasi (DSP). Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

14. Mesyuarat Jemaah Menteri bertarikh 17 Disember 2010 telah bersetuju supaya penambahbaikan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan bagi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilaksanakan dengan memberikan penekanan kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).3 Perkara 3 (c): untuk mengadakan peperiksaan.Penilaian Murid.07. Bahagian II.2. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. dan 1.003. Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan: i.2 Dasar Pelaksanaan Pelaksanaan PBS bagi peringkat menengah rendah mulai Tahun 2012 adalah berdasarkan Akta Pendidikan 1996 (Akta 550): Seksyen 67 . 7 . memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah. Perkara 3 iaitu: 1. Selaras dengan arahan itu.2.1 Perkara 3 (a): untuk memberi nasihat. 2 Tahun 2011: Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Kebangsaan Bagi Penilaian Menengah Rendah (PMR) Mulai Tahun 2012 .KP.003. ii.07. 3 Tahun 2011: Pemakluman Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di Sekolah Rendah dan Menengah Rendah KP. Pindaan Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. garis panduan dan arahan tentang peperiksaan. Lembaga Peperiksaan.Peperiksaan dan Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997.05 (1) bertarikh 29 Julai 2011.14 (2) bertarikh 14 Februari 2011 Surat Siaran Lembaga Peperik saan Bil.2 Perkara 3 (b): untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan.1.LP. untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan.LP. Seksyen 68 .2. 1.

Kemahiran Hidup Science Bersepadu – Ekonomi Pendidikan Islam Rumahtangga Pendidikan Moral 20. PERKARA Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : Bahasa Melayu 15. Sejarah Bersepadu – Pertanian 13. Jadual 1. 8. Pendidikan Muzik 2.Pelaksanaan pada Tingkatan 1. Pendidikan Muzik Bahasa Inggeris 16. Kemahiran Hidup Bahasa Kadazandusun Bersepadu – Teknikal Mathematics 19. Bahasa Iban 18. Pendidikan Moral 20. Pendidikan Islam Rumahtangga 11. Pendidikan Seni Visual Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan 8 . Pendidikan Jasmani dan Bahasa Tamil Kesihatan Bahasa Iban 18. Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. Kemahiran Hidup 14. Bahasa Arab Kewarganegaraan 4. Bahasa Cina 17. Pendidikan jasmani dan 5. Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Bersepadu – Perdagangan dan Keusahawanan 2 3 4 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Bahasa Melayu 15. Jadual 1. Pentaksiran Pusat. 2 dan 3 BIL 1 KOMPONEN PBS Pentaksiran Sekolah 1. Mathematics 19. Pendidikan Sivik dan Bahasa Arab Kewarganegaraan Bahasa Cina 17.1 dan Jadual 1. Pendidikan Sivik dan 3.1 . 14. Kemahiran Hidup 7. 9. Bahasa Tamil Kesihatan 6. 12. 11. Kemahiran Hidup 9. 3. 2. Geografi 21. 4. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Bahasa Kadazandusun Bersepadu – Teknikal 8. 10.2 menunjukkan komponen PBS yang perlu dilaksanakan di peringkat menengah rendah mulai tahun 2012. Science Bersepadu – Ekonomi 10. Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Pentaksiran Pusat Mulai Tingkatan 1 Tahun 2012 Ujian Aptitud Am. Bahasa Inggeris 16. Kemahiran Hidup Sejarah Bersepadu – Pertanian Geografi 21.1. 5. 13. Kemahiran Hidup 12. Ujian Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti Dilaksanakan bagi mata pelajaran berikut : 1. 7.3 Pelaksanaan PBS di Peringkat Menengah Rendah PBS merangkumi Pentaksiran Sekolah. 6.

b. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Skor bagi kompenan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. v. .1. ii. Semua murid hendaklah didaftarkan dalam Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) mulai tingkatan 1. iv. iii. Semua murid Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan/ Sekolah Agama Bantuan Kerajaan/ Sekolah di bawah agensi kerajaan/Sekolah Menengah Agama Negeri/ (SABK)/Sekolah Menengah Agama Rakyat (SAR) dan Sekolah Swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah melaksanakan PBS di Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3.4. 2.4. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Mewujudkan fail Kes Khas Sekolah untuk memfailkan semua kes ponteng dan buang sekolah Menyimpan senarai nama murid beserta dengan surat amaran dan laporan tindakan dari unit disiplin sekolah di dalam fail Kes Khas Sekolah Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah.2 Pengurusan Kes Khas 1. 1. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. Kes Disiplin ( Kes ponteng dan buang sekolah). Mendapatkan surat doktor kerajaan/laporan mengesahkan murid berkenaan sakit. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Murid yang tidak hadir ke sekolah untuk tempoh masa yang panjang/lama atas sebab kesihatan. Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.4 Peraturan -Peraturan Am PBS di peringkat Menengah Rendah 1. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. 9 perubatan yang ii. Kes-kes khas adalah seperti berikut: a. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat.1 Syarat Pelaksanaan 1.

Mematuhi prosedur permohonan keperluan khas berikut:  Memastikan murid membuat permohonan kepada pihak sekolah.. iv. terhadap murid berkenaan dalam 10 . Murid dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. murid Disleksia/Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)/Attention Deficit Disorder/(ADD) Autisme/ Learning Disabilities (LD)  Murid Bisu  Murid Pekak  Murid Rabun  Murid Spastik/Cerebral Palsy ii. Skor bagi komponan Pentaksiran Pusat akan direkodkan berdasarkan hasil kerja semasa yang dilakukan oleh murid berkenaan. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah iv. Murid yang tidak membuat permohonan akan dianggap sebagai murid biasa. Kategori murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) adalah seperti berikut:  Murid Terencat Akal/Sindrom Down  Murid Buta  Murid Pelbagai Kecacatan/Ketidakupayaan lain.  Mengemukakan salinan dengan menggunakan Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan beserta dokumen sokongan seperti laporan perubatan atau kad OKU kepada Pengarah Peperiksaan melalui Pengarah Pelajaran Negeri. Murid perlu mengemukakan satu daripada dokumen berikut:  surat pengesahan daripada Pegawai Perubatan yang mengesahkan murid Orang Kurang Upaya (OKU). Borang Maklumat Murid Dari Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) boleh diperoleh dari JPN atau dimuat turun daripada laman sesawang Lembaga Peperiksaan. Mendapatkan dokumen rasmi sebelum mengkategorikan murid sebagai golongan Orang Kurang Upaya(OKU).iii. Tiada sebarang pengecualian pelaksanaan PBS. c. Mengenalpasti kategori murid dari golongan Orang Kurang Upaya (OKU) . atau  kad OKU bagi murid yang telah mendaftar sebagai OKU iii.

ii. iii. . Pengetua/ Guru Besar sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS Pejabat Pelajaran Daerah dan Pegawai PBS Jabatan Pelajaran Negeri. Murid yang bertukar dari sekolah kerajaan ke sekolah kerajaan yang lain. Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada murid berkenaan atau ke sekolah baru. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah.Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisma yang sesuai. ii. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Bagi komponan Pentaksiran Pusat. Pihak sekolah baru murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebabsebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor. e. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan jika skor semasa murid tidak dapat dikesan/diterima bagi komponan Pentaksiran Sekolah. d. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. v. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Pengetua/ Guru Besar sekolah memaklumkan pertukaran tersebut kepada Pegawai PBS Pejabat Pelajaran Daerah dan Pegawai PBS Jabatan Pelajaran Negeri. Pengetua/Guru Besar sekolah menyediakan segala keperluan khas murid berkenaan seperti perkhidmatan. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. iii. Memastikan evidens PBS murid berkenaan telah diserahkan kepada murid berkenaan atau ke sekolah baru. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut. Mengemaskini skor PBS murid berkenaan dalam SPPBS sebelum proses perpindahan tersebut . Pihak sekolah lama murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. peralatan atau perisian khas dalam pentaksiran PBS. vi. Murid yang bertukar dari Sekolah Agama Bukan Bantuan Kerajaan atau dari Sekolah Swasta. Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik. 11 ii. Pihak sekolah lama murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i.

Melaksanakan PBS sepanjang murid hadir ke sekolah. kejohanan Peringkat Negeri dan/atau g. Tiada sebarang pengecualian pelaksanaan PBS. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. Memohon untuk mendapatkan makluman bagi membuat tindakan lain yang dianggap sesuai dari Pengarah Peperiksaan bagi melaksanakan Pentaksiran Pusat untuk murid berkenaan. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum dan Pentaksiran Psikometrik.Pihak sekolah baru murid hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. Bagi komponan Pentaksiran Pusat. Sekolah Harapan dan Sekolah Integriti) Pihak yang bertanggungjawab ke atas murid berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. terhadap murid berkenaan dalam Murid berkenaan akan ditaksir dan dinilai menggunakan mekanisma yang sesuai. Melaksanakan PBS untuk murid berkenaan jika skor semasa murid tidak dapat dikesan/diterima bagi komponan Pentaksiran Sekolah. Mendapatkan surat rasmi dari sekolah lama murid yang menyatakan sebabsebab PBS tidak dapat dijalankan dan murid tiada skor. Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. Atlet yang terlibat dalam Kebangsaan/Antarabangsa. Memfailkan semua keputusan mesyuarat JK PBS Sekolah. 12 . Kaedah pelaksanaan PBS tertakluk kepada keputusan JK PBS sekolah. sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat. ii. Pihak yang bertanggungjawab ke atas murid berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Memohon untuk mendapatkan makluman bagi membuat tindakan lain yang dianggap sesuai dari Pengarah Peperik saan bagi melaksanakan Pentaksiran Pusat untuk murid berkenaan. iii. ii. murid tidak perlu melaksanakan PBS tersebut. Murid di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (Sekolah Menengah Henry Gurney. f. ii. iii. Sekolah Tunas Bakti. Sekiranya tempoh pelaksanaan dan penilaian PBS telah tamat.

3 Dokumen Rujukan 1. Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) i. a. 1. ii. 3. iii. LP menyediakan Manual SPPBS Pihak sekolah memuat turun Manual SPPBS dari laman sesawang LP dan mengedarkan kepada guru-guru. Guru mata pelajaran mesti memiliki dan menggunakan Dokumen Standard Prestasi yang disediakan oleh LP. Dokumen Standard Prestasi (DSP) i. Sebagai alternatif. iv. ii. Murid yang baru pulang dari bermastautin di luar negara. Pelaksanaan PBS hendaklah berpandukan Buku Pengurusan dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). buku kepada semua Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS. DSP boleh diperoleh dari laman sesawang LP. Pelaksanaan PBS hanya dilakukan untuk tahun semasa.h. Sebagai alternatif. iii. 13 . Dokumen Standard Prestasi (DSP) dan Manual SPPBS yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. ii. 2.3 Manual SPPBS i. Pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: i. LP menghantar buku kepada JPN/PPD JPN/PPD mengedarkan buku ke sekolah Pihak sekolah memperbanyakkan dan megedarkan guru yang terlibat dalam PBS. LP menghasilkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) Pihak sekolah memperbanyakkan dan mengedarkan Dokumen Standard Prestasi (DSP) kepada guru mata pelajaran yang terlibat dalam PBS. manual ini boleh diperoleh dari laman sesawang LP.4.

ii. Agenda Mesyuarat Pertama (Awal Tahun): i. iv. 14 .5 Jawatankuasa PBS Sekolah 1. daerah dan sekolah. iii. dasar pelaksanaan dan komponen PBS Agihan tugas JK dan menyediakan Carta Organisasi Jawatankuasa Induk PBS Melantik Pentaksir Sekolah Menetapkan sistem fail PBS Mengedarkan surat pekeliling/surat siaran pelaksanaan PBS Memaklumkan peraturan-peraturan am pelaksanaan PBS 2.kurangnya empat kali setahun. Sukan dan Kokurikulum  Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan)  Latihan/Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan  Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS viii Pengurusan evidens di tempat yang selamat dan bersistematik . vii. Guru mata pelajaran perlu memiliki kata laluan (SULIT) yang diberikan oleh LP/JPN/PPD/SU PBS/SU Peperiksaan. Cadangan Agenda Mesyuarat adalah seperti berikut: a.4. v. Menetapkan Jadual Kerja Pelaksanaan (Carta Gantt)  Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/Pentaksiran Psikometrik/Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 1. 2. 1. vi. iii. Menjelaskan konsep. Semua isu berkaitan pengoperasian PBS hendaklah dijadikan agenda Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum peringkat negeri.4. Jawatankuasa PBS Sekolah hendaklah Mengadakan mesyuarat sekurang. Pelaksanaan PBS hendaklah mematuhi Jadual Pengoperasian PBS yang disediakan oleh LP.4 Jadual Pelaksanaan 1.Sebuah naskhah hendaklah disimpan di Bilik Pengetua dan Bilik Operasi PBS.

iv. c. Agenda Mesyuarat Ketiga (Suku Tahun Kedua): i.. iii. Pengesahan Minit Mesyuarat Ketiga Post Mortem pelaksanaan PBS sekolah Tindakan susulan dan penambahbaikan pelaksanaan PBS Perancangan pelaksanaan PBS tahun berikut 15 . b. Agenda Mesyuarat Keempat (Akhir Tahun): i. ii.ix. d. ii. iii. ii. Pengesahan Minit Mesyuarat Kedua Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS  Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/PAJSK  Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan)  Latihan/Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan  Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain iv. Agenda Mesyuarat Kedua (Suku Tahun Pertama): i. iii. Pengesahan Minit Mesyuarat Pertama Isu-Isu Pelaksanaan dan kes-kes khas PBS Laporan Jawatan Kuasa Pelaksana PBS  Pentaksiran Sekolah/Pentaksiran Pusat/ Pentaksiran Psikometrik/PAJSK  Pogram Pembudayaan PBS (Murid/Guru/Ibu bapa/Jalinan & Jaringan)  Latihan/Penataran  Penyelarasan  Pementoran  Pemantauan  Pelaporan Prestasi Murid dalam SPPBS Hal-hal lain iv. Pengurusan pelaksanaan PBS bagi murid Berkeperluan Khas dan Kes-Kes Khas Hal-hal lain x.

Pelaporan formatif dan sumatif hendaklah dicetak daripada aplikasi SPPBS dan dimaklumkan kepada ibu bapa. Pelaporan formatif dan sumatif boleh dikeluarkan mengikut keperluan dan ketetapan JK PBS Sekolah. 2. Pelaporan tahap penguasaan murid yang dijana oleh aplikasi SPPBS dan PAJSK perlu dikeluarkan oleh pihak sekolah pada bila-bila masa mengikut keperluan. Evidens PBS diuruskan secara sistematik mengikut keputusan JK PBS Sekolah. d. login dan katalaluan SPPBS 4. Semasa .Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri. 1. Pelaporan PAJSK hendaklah dicetak daripada aplikasi PAJSK dan dimaklumkan kepada ibu bapa. Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber.4.Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa.Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan. 3. Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan bersistematik. e. 4. Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir. Sah . c.evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan penguasaan/pencapaian standard yang telah ditetapkan. menggambarkan 3.6 Pengurusan Evidens 1. Ciri-ciri evidens yang dikumpul: a.7 Pelaporan 1. b. 16 . 3.Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk menunjukkan kemampuan murid.ii. Auntentik . Tekal . Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah. 1.4. 2. Hal-hal lain Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian / pelaksanaan PBS di sekolah Pengetua hendaklah mengeluarkan surat pelantikan pentaksir sekolah. Kecukupan .

b. Penjaminan Kualiti hendaklah dilaksanakan mengikut Jadual Pengoperasian PBS yang telah ditetapkan di peringkat JPN. c.8 Penjaminan Kualiti 1. Terdapat empat mekanisme Penjaminan Kualiti yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah.1. Penjaminan Kualiti tersebut ialah: a. PPD atau sekolah. 17 .4. Pementoran Penyelarasan Pemantauan Pengesanan 2. d.

1.2 KOMPONEN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PBS merupakan satu pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif.1: Komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah 18 . Kategori akademik terdiri daripada Pentaksiran Sekolah (PS) dan Pentaksiran Pusat (PP). Sukan dan Kokurikulum Pentaksiran Psikometrik Rajah 2. PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH AKADEMIK BUKAN AKADEMIK Pentaksiran Pusat Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Aktiviti Jasmani. afektif dan psikomotor selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan kurikulum kebangsaan. manakala kategori bukan akademik terdiri daripada Pentaksiran Psikometrik (PPsi) dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK). Kedua-dua kategori ini memberi pengiktirafan dan autonomi kepada guru untuk melaksanakan pentaksiran formatif dan sumatif yang berasaskan sekolah. PBS mempunyai dua kategori iaitu akademik dan bukan akademik seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.

penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK. sikap dan personaliti murid. penggal dan tahun. direkod dan dilapor oleh guru sekolah yang berkenaan. BMI. 2. Contoh instrumen yang boleh digunakan ialah lembaran kerja. 19 . ditadbir.2 Pentaksiran sumatif dijalankan pada akhir setiap unit pembelajaran. kecenderungan. 2. minat.2. tugasan rumah dan ujian. pemerhatian.2 Pentaksiran Pusat (PP) Pentaksiran yang ditadbir. kemahiran menyelesaikan masalah. PS berfungsi sebagai pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) dan pentaksiran tentang pembelajaran (assessment of learning).1. senarai semak. aktiviti sukan aktiviti kokurikulum dan aktiviti ekstra kurikulum. 2. Pentaksiran ini tidak berasaskan kurikulum dan proses pengajaran dan pembelajaran.1 Pentaksiran Sekolah (PS) Pentaksiran yang dirancang. 2. dibina.3 Pentaksiran Aktiviti Jasmani. 2.1 Pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran.1. kuiz. diperiksa. direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh yang ditetapkan mengikut mata pelajaran. direkod dan dilaporkan melalui penyertaan. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah yang ditadbir. kemahiran berfikir.4 Pentaksiran Psikometrik (PPsi) Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan/atau pusat untuk mengukur kebolehan (innate ability dan acquired ability). diperiksa. laporan tugasan.

Mac. Pendaftaran SPPBS Tempoh pelaksanaan PBS Sekolah Sekolah 6. Disember JPN 3. Januari .3 PENTADBIRAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Jabatan Pelajaran Negeri. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah hendaklah memastikan pengoperasian PBS dilaksanakan berdasarkan perkara-perkara berikut: 3. April .1 Jadual Pengoperasian PBS Jadual 3. Penyelarasan dan Pengesanan Pengumpulan skor murid dalam SPPBS Pelaporan skor murid Sekolah/PPD/ JPN/ LP/ Bahagian KPM Sekolah 7. Julai .1 menunjukkan jadual pengoperasian PBS yang perlu dilaksanakan mulai tahun 2012.Disember Januari – Februari Sepanjang sesi persekolahan Sepanjang tahun dan mengikut keperluan Sepanjang tahun JPN/PPD/ Sekolah 4.1 : Jadual Pengoperasian PBS BIL 1. 8.Jun.September Oktober . Pemantauan. Jadual 3. 5. Mengikut keperluan Sekolah 20 . Aktiviti Penjaminan Kualiti: Pementoran. PERKARA Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke JPN Mengedarkan Surat Pekeliling dan Surat Arahan Pelaksanaan PBS ke PPD dan Sekolah Mesyuarat Jawatankuasa PBS Sekolah TEMPOH Disember LP TINDAKAN 2.

Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan. iii.2 Jawatankuasa PBS Negeri 3. BTPN Semua Ketua Penolong Pengarah.2.3. dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat negeri untuk dihantar Lembaga Peperiksaan.1 Senarai Ahli Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Jawatankuasa : : : : Pengarah Pelajaran Negeri Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Ketua Sektor SPP. Mengadakan mesyuarat penataran peringkat negeri. JPN Semua Ketua Sektor JPN Pengarah IPGM Ketua Nazir JNJK (Negeri) Ketua Penolong Pengarah. ii.2.2 Senarai Tugas i. ke 21 . iv. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat negeri. JPN Semua Pegawai Pelajaran Daerah YDP Majlis Pengetua YDP Majlis Guru Besar YDP Majlis Guru Cemerlang 3.

Mengadakan mesyuarat penataran peringkat daerah.2 Senarai Tugas i.3 3.1 Jawatankuasa PBS Daerah Senarai Ahli Jawatankuasa Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Jawatankuasa : Pegawai Pelajaran Daerah : Timbalan Pegawai Pelajaran Daerah : Penolong PPD (Peperiksaan/PBS) : YDP Majlis Pengetua Daerah YDP Majlis Guru Besar Daerah Semua Penolong PPD Semua Penyelaras Pusat Kegiatan Guru 3.3. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah. 22 . dan Menyediakan laporan pelaksanaan peringkat daerah untuk dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri.3. iii. Memastikan aktiviti penjaminan kualiti pengendalian PBS dilaksanakan.3. ii. iv.

3.1 Jawatankuasa PBS Sekolah Senarai Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah (Gred A) Pengerusi Naib Pengerusi : : Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (Jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (Jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/ Setiausaha PBS Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Latihan/Penataran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Penyelarasan) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pementoran) Guru Kanan Mata Pelajaran Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Ketua Panitia (PS dan PP) Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha Jawatankuasa : : 23 .4 3.4.

Semua keputusan mesyuarat diminitkan dan menjadi dasar atau punca kuasa kepada pengoperasian/pelaksanaan semua komponen PBS di sekolah. c. b. matlamat. Memastikan pengoperasian PBS di sekolah mengikut garis panduan yang ditetapkan.3 Senarai Tugas i. d. menyediakan jadual aktiviti dan sebagainya Mesyuarat Kali Kedua – Kajian Suku Tahun Pertama Mesyuarat Kali Ketiga – Kajian Suku Tahun Kedua Mesyuarat Kali Keempat – Post Mortem Pelaksanaan ii.2 Senarai Ahli Jawatankuasa Induk PBS Sekolah (Gred B) : : Pengerusi Naib Pengerusi Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran (PS dan PP) Penolong Kanan HEM (PPsi/Pembudayaan PBS) Penolong Kanan Ko-Kurikulum (PAJSK) Penyelia Petang (Jika berkenaan) Penolong Kanan Pendidikan Khas (Jika berkenaan) Setiausaha Peperiksaan/ Setiausaha PBS GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Latihan/Penataran) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Penyelarasan) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Pementoran) GKMP/Ketua Panitia Yang Dilantik (Pemantauan) Semua Semua Ketua Panitia Yang Dilantik (PS dan PP): Guru Cemerlang Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling (PPsi) Guru Penolong Yang Dilantik (PAJSK) Guru Mata Pelajaran (Pentaksir Sekolah) Setiausaha Jawatankuasa : : 3.4. Mengadakan 4 kali mesyuarat setahun: a.3.4. Nota: Pelantikan JK PBS Sekolah ini tertakluk kepada keperluan sekolah dan bergantung kepada keperluan pihak lain. Mesyuarat Kali Pertama – menetapkan hala tuju. 24 . iii.

Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. Pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses P&P. PS amat penting untuk menentukan keberkesanan guru dan pihak sekolah dalam usaha menghasilkan insan yang harmoni dan seimbang. PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolah sepenuhnya bermula daripada aspek perancangan. PS boleh dilaksanakan secara: 1. pemeriksaan atau penskoran. meningkatkan pengajaran guru serta mampu memberi maklumat yang sah tentang apa yang telah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satu proses P&P. 25 . PS mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaan murid. penggal atau tahun. Merujuk standard prestasi yang dibina berdasarkan standard kurikulum. Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhir unit pembelajaran. pentadbiran. 3. pembinaan item dan instrumen pentaksiran. PS merupakan aktiviti yang berterusan yang menagih komitmen yang tinggi serta hala tuju yang jelas daripada guru dan pihak sekolah untuk memperkembangkan potensi setiap murid ke tahap maksimum. 2. Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan seiring dengan P&P. 4. 2.4 PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponen utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran (P&P) kerana ia berperanan mengukuhkan pembelajaran murid. perekodan dan pelaporannya.

1 menunjukkan hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi. iaitu menggunakan Standard Prestasi untuk melihat kemajuan dan pertumbuhan (growth) pembelajaran serta pencapaian prestasi seseorang murid. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklum balas yang lengkap dalam bentuk data kualitatif dan kuantitatif yang merangkumi segala aspek tentang diri seseorang murid itu bagi membolehkan pihak yang bertanggung jawab mengenali. menghargai. faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum. Pentaksiran Rujukan Standard diperkenalkan. memahami. penting dan mempunyai potensi untuk menyumbang kepada pembangunan negara dan bangsa mengikut keupayaan dan kebolehan masing-masing. kemahiran dan potensi diri tanpa dibandingkan dengan orang lain. Pentaksiran Rujukan Standard tidak membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid lain tetapi melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan dan pertumbuhan (growth) murid dalam pembelajaran merujuk kepada pernyataan standard.1 : Hubung kait antara Standard Kurikulum dengan Standard Prestasi 26 . Ia merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu. bakat. kebolehan. Murid-murid dinilai secara adil dan saksama sebagai individu dalam masyarakat berdasarkan keupayaan. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang pecapaian murid Rajah 4.4. mengiktiraf dan memuliakan anak didik sebagai insan yang berguna. Rajah 4.1 Pentaksiran Rujukan Standard Dalam usaha penambahbaikan kepada pentaksiran sekolah sedia ada.

Kementerian Pelajaran Malaysia. 27 .Dokumen Standard Kurikulum dibangunkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum. Dokumen Standard Prestasi dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan. Ia mengandungi perkara-perkara yang patut dipelajari dan perlu disampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ia mengandungi panduan untuk mentaksir pencapaian murid mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum.

4. ibu bapa serta pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan dengan jelas matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Band 3. Selain itu. Dengan menggunakan Standard Prestasi: 1. Ibu bapa tahu apa yang telah dikuasai atau dicapai oleh anak-anak mereka selepas melalui proses pendidikan untuk satu tempoh tertentu.2 Standard Prestasi Standard Prestasi merupakan satu pernyataan yang menerangkan tentang pencapaian atau penguasaan seseorang individu dalam sesuatu bidang yang telah dilalui dalam satu tempoh pembelajaran berdasarkan satu penanda aras (benchmark) yang telah dikenal pasti. Band 2. 3. 28 . Murid tahu dengan jelas apa yang perlu dikuasai atau dicapai. Guru tahu matlamat yang akan dicapai dalam pendidikan murid di sekolah. Pernyataan Standard diletakkan dalam kategori mengikut Band (Band 1. Standard Prestasi memandu pentaksir bagaimana aktiviti pentaksiran boleh dan dapat dilaksanakan secara adil dan berfokus merujuk kepada standard yang ditetapkan. apa yang ditaksir dan kualiti yang harus ada pada setiap murid. guru. Band 5. Band 4. apa yang ditaksir dan kualiti yang diharapkan dalam sesuatu pentaksiran. Standard Prestasi juga menjadi sumber rujukan oleh semua pihak yang terlibat dalam pendidikan secara langsung dan tidak langsung seperti murid. Pihak yang berkepentingan tahu hasrat dan matlamat kurikulum dan sistem pendidikan negara dan kualiti yang ada pada murid yang keluar daripada sistem pendidikan tersebut. 2. Standard Prestasi juga boleh dijadikan kayu ukur standard pendidikan negara dan sebagai alat untuk membandingkan dengan standard pendidikan negara lain. 4. Band 6) yang disusun mengikut hieraki dan dijelaskan dengan deskriptor yang menyatakan tingkah laku terperinci yang boleh diperhati dan diukur dalam menentukan prestasi individu.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. BAND 6 5 4 3 2 1 STANDARD Tahu. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. Murid tahu perkara asas. serta tekal dan bersikap positif.2 : Kerangka Standard Prestasi 5 4 3 2 1 29 . Murid-murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik.2 menunjukkan kerangka Standard Prestasi yang digunakan dalam PS.3 Kerangka Standard Prestasi Jadual 4. Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.4. Jadual 4. Faham dan Boleh Buat Tahu dan Faham Tahu BAND 6 STANDARD Murid-murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu. Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru.

Evidens boleh dalam bentuk produk atau proses seperti gambar foto. Antara contoh instrumen yang sesuai digunakan ialah ujian bertulis. demonstrasi atau kuiz. Guru harus kreatif dalam memilih tugasan dan boleh menggunakan pelbagai jenis instrumen pentaksiran untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. grafik.3 menunjukkan kerangka Dokumen Standard Prestasi yang diguna pakai untuk Pentaksiran Sekolah. Deskriptor setiap pernyataan standard adalah berbeza bagi setiap tahun pembelajaran.3 : Kerangka Dokumen Standard Prestasi BAND Pernyataan Standard STANDARD Pernyataan Standard bagi sesuatu mata pelajaran diguna pakai dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 kerana pernyataan ini digubal berdasarkan Objektif Mata Pelajaran berkenaan. Deskriptor Pernyataan Evidens Evidens 30 . Kualiti ini juga merujuk kepada aspek-aspek yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir. artifak dan laporan. Pernyataan evidens (murid) adalah pernyataan yang menerangkan bagaimana murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat. Evidens merujuk kepada bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan. Deskriptor pula merujuk kepada perkara yang murid seharusnya tahu dan boleh buat berdasarkan standard pembelajaran yang diterakan dalam Standard Kurikulum bagi mata pelajaran berkenaan. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 2 3 4 5 6 Penerangan generik/umum tentang tahap kemajuan pembelajaran APA murid tahu dan boleh buat BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat Jadual 4.Jadual 4.

merekod dan melapor berdasarkan evidens Pilih standard kurikulum yang baru dan laksanakan pengajaran. pembelajaran dan pentaksiran seterusnya TAMAT Rajah 4. Setelah menilai pencapaian murid. Murid yang telah mencapai standard yang ditetapkan. 31 . iaitu guru menilai setiap murid secara berterusan tentang apa yang mereka tahu. faham dan boleh buat. pembelajaran dan menyediakan kaedah pentaksiran Pemulihan Guru melaksanakan pengajaran pembelajaran dan pentaksiran Belum mencapai Tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan Guru menilai prestasi murid.2 : Penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah Permulaan proses pembelajaran dan pengajaran ialah perancangan guru menyediakan perkara yang perlu diajar dengan memilih kandungan mata pelajaran yang terdapat dalam Dokumen Standard Kurikulum. mengikut kreativiti guru. produk atau diri murid itu. Guru juga boleh melakukan pentaksiran secara tidak formal. guru akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran kandungan yang berikutnya dalam dokumen Standard Kurikulum. menyediakan bahan-bahan pengajaran dan seterusnya menyampaikan kandungan tersebut kepada murid dengan menggunakan pelbagai strategi. Contohnya menggunakan kaedah pemerhatian. Guru kemudian akan mentaksir pemahaman murid tentang perkara yang diajar.Rajah 4. Pentaksiran juga boleh dilakukan dengan menggunakan pelbagai strategi dan instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan perkara yang ditaksir. guru akan merujuk dokumen standard prestasi untuk melaporkan pencapaian murid berdasarkan evidens yang dikemukakan oleh murid. Guru pilih standard kurikulum yang akan diajar MULA Guru merancang pengajaran.2 Menunjukkan penggunaan Standard Prestasi dalam Pentaksiran Sekolah. Guru akan merancang kaedah pengajaran. sama ada dalam bentuk proses.

Guru menentukan strategi pengajaran berdasarkan pengalaman pembelajaran untuk membantu murid.Sekiranya murid tidak mencapai standard yang ditetapkan. guru akan membuat sesi pemulihan untuk membimbing murid tersebut. 32 .

4.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Sekolah memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid 33 .1 Pentadbir Sekolah i. Menjadi pentaksir/pemudah cara dalam proses pengajaran.4 Sistem Pelaporan 4. vi.4. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan PS Menyediakan peralatan.2 Guru i. bahan dan jadual Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan PS Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod Menjalankan pementoran. ii iii iv v.5. pemantauan dan penyelarasan 4. ibu bapa dan masyarakat/organisasi luar. murid. guru.2 Sumatif Pernyataan deskriptor digunakan sebagai pelaporan prestasi murid 4.5.1 Formatif Pernyataan evidens atau evidens digunakan sebagai bukti pentaksiran tentang pencapaian murid 4. pembelajaran dan pentaksiran Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran Menyediakan instrumen pentaksiran Memberi maklum balas tentang pencapaian murid Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh ii iii iv v.4.4.

4.5.3 Murid i. ii iii iv Mengetahui dan memahami standard prestasi Mengetahui perkara yang perlu dikuasai Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan

4.5.4 Ibu Bapa i. ii Mengetahui dan memahami standard prestasi dalam sistem pentaksiran Memahami dan menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan anak

iii iv

Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences) Membantu anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan

4.5.5 Masyarakat/Organisasi Luar i. ii Mengetahui dan memahami transformasi pendidikan dalam aspek pentaksiran Memahami dan menyedari peranan yang boleh dimainkan dalam menjayakan pentaksiran di sekolah Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran

iii

34

5

PENTAKSIRAN PUSAT

Pentaksiran Pusat (PP) adalah pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah oleh guru berdasarkan tugasan dan rubrik penskoran yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan dalam tempoh tertentu mengikut mata pelajaran. Pelaksanaan Pentaksiran Pusat ini dirancang, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor di peringkat sekolah oleh guru mata pelajaran mengikut garis panduan dan jadual yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran Pusat dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran mengikut jadual yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Pentaksiran Pusat ini boleh disesuaikan mengikut kehendak guru mata pelajaran selagi tugasan tersebut disiapkan mengikut jadual pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. PP mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Holistik iaitu mampu memberi maklumat keseluruhan tentang pengetahuan dan kemahiran yang dicapai oleh murid. Berjadual iaitu pelaksanaan tugasan boleh mengikut kesesuaian masa dan persekitaran tetapi mesti disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan oleh LP Bersepadu iaitu tugasan yang menguji pelbagai konstruk dan konteks Autentik iaitu tugasan yang merujuk keadaan sebenar Merujuk rubrik penskoran berdasarkan tugasan.

2.

3. 4. 5.

5.1

Objektif Pentaksiran Pusat

Objektif Pentaksiran Pusat ialah untuk: 5.1.1. Mentaksir penguasaan dan pencapaian murid dalam aspek pemerolehan ilmu, penguasaan ilmu dan kemahiran serta penghayatan nilai dan sahsiah. 5.1.2. Memastikan maklumat yang dikumpul mengenai murid adalah mencukupi dan tepat dengan menggunakan pelbagai instrumen. 5.1.3. Check and Balance dengan Pentaksiran Sekolah.

5.1.4. Penyamataraan dan standardization

35

5.2

Rubrik

Rubrik merupakan satu bentuk skema penskoran yang ditetapkan untuk membuat ranking atau pemeringkatan terhadap pencapaian murid. Pemeringkatan pencapaian murid boleh berasaskan kriteria aras lemah ke cemerlang atau skor rendah ke skor tinggi. Rubrik memberikan penerangan tentang ciri-ciri kerja murid dengan jelas dan telus supaya murid boleh menganggar prestasinya. Kejelasan dan kefahaman tentang rubrik dapat meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan Pentaksiran Pusat. Rubrik terdiri daripada rubrik analitik dan rubrik holistik. 5.2.1. Rubrik Analitik Rubrik analitik terdiri daripada penerangan terperinci beserta agihan markah bagi setiap skor (point) untuk menilai hasil kerja murid. 5.2.2. Rubrik Holistik Rubrik holistik mengandungi kriteria dan kualiti untuk menilai hasil kerja murid secara keseluruhan.

5.3

Instrumen Pentaksiran Pusat

Pelbagai instrumen pentaksiran yang bersesuaian dengan konstruk yang akan ditaksir dalam sesuatu mata pelajaran digunakan. Antara instrumen yang digunakan ialah: 5.3.1. Tugasan bertulis Laporan atau dokumen dalam bentuk penulisan mengikut spesifikasi atau format yang ditetapkan. 5.3.2 Kerja amali Tugasan yang memerlukan murid mempraktikkan atau melakukan apa yang telah dipelajari dalam bentuk teori. 5.3.3 Penghasilan produk Tugasan yang memerlukan murid melaksanakan atau membuat atau menghasilkan satu produk berdasarkan kepada tugasan yang diberikan. 5.3.4 Projek Projek ialah satu bentuk tugasan yang dilaksanakan dalam aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan. Ia biasanya melibatkan aktiviti pengumpulan maklumat dan penyediaan laporan. Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan. Projek membolehkan murid mengintergrasikan pengetahuan serta kemahiran interpersonal dalam melaksanakan tugasan.

36

Pengoperasian Pentaksiran Pusat merangkumi: 5. dilaksanakan secara sistematik dan menepati jadual kerja yang ditetapkan. 37 .8 Kajian lapangan Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian yang dijalankan di luar bilik darjah atau makmal untuk mendapatkan data. kesahan dan kebolehpercayaan dalam pentaksiran. Bahagian Pengurusan Sekolah Harian.5 Kerja kursus Kerja yang ditugaskan kepada murid dan dilakukan untuk tujuan pentaksiran atau penilaian dalam menyempurnakan sesuatu program pembelajarannya. 5.3. Pejabat Pelajaran Daerah. Pejabat Pelajaran Bahagian.3. Perancangan Pentaksiran Pusat melibatkan Lembaga Peperiksaan dan pelbagai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia seperti Bahagian Pembangunan Kurikulum. Pentaksiran persembahan meliputi komponen praktikal sesuatu mata pelajaran dengan menentukan bagaimana murid menggabungkan teori dalam amali. kemahiran dan sikap dalam pelbagai situasi dan konteks yang sebenar.4. dalam 5. Bahagian Pendidikan Khas. sekolah serta agensi-agensi lain yang berkaitan.5. maklumat dan sebagainya. .9 Karya penulisan Tugasan yang memerlukan murid menghasilkan karangan atau kreativiti bentuk bertulis berpandukan kepada tugasan yang diberikan. 5.10 Kajian kes Tugasan yang memerlukan murid membuat kajian tentang sesuatu isu berdasarkan data atau maklumat terperinci yang dikumpulkan dalam masa tertentu atau yang ditetapkan.3.3. 5. Jabatan Pelajaran Negeri.7 5.3.3. Persembahan Persembahan ialah tugasan yang bersifat lebih fleksibel berbanding dengan ujian dan melibatkan tugasan menyeluruh yang merangkumi aspek pengetahuan. Ini dilakukan bagi memenuhi tujuan tertentu.6 Pemerhatian Satu instrumen yang memerlukan murid melaksanakan tugasan dengan cara melihat atau mengawasi sesuatu perkara secara berkala atau berjadual tentang apa yang dihasratkan.1 Perancangan Perancangan adalah untuk menyelaraskan kerja-kerja pengoperasian Pentaksiran Pusat supaya pelaksanaannya berjalan lancar menepati kehendak dan spesifikasi tugasan. Pelaksanaan Pentaksiran Pusat melibatkan perancangan yang menyeluruh di semua peringkat dengan memastikan prosedur adalah seragam dan dipatuhi bagi menjamin keadilan.

4. ii. kriteria yang dirujuk. perekodan dan pelaporan.4. 5. iv. Bila pentaksiran dilaksanakan.2 Penyediaan Jadual Kerja Tindakan utama dalam perancangan ialah menyediakan satu jadual kerja yang mengandungi maklumat mengenai aktiviti/tindakan yang akan dijalankan. persembahan/penghasilan mestilah berdasarkan kriteria yang ditetapkan mengikut mata pelajaran seperti dalam Panduan bagi setiap mata pelajaran  Perlu mencapai tahap yang ditetapkan 5. evidens yang dicari.3 Penataran Penataran ialah satu usaha untuk memastikan wujudnya kefahaman dan kesefahaman dalam kalangan pentaksir dan pengguna supaya skor yang diperoleh mempunyai darjah kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi. Penataran dijalankan dengan tujuan memberi penget ahuan. Bila pentaksiran dilaksanakan. Siapa yang terlibat. 38 . iii. v. Murid yang akan ditaksir. vi. Peringatan kepada murid ii. instrumen yang digunakan dan kaedah pemberian skor. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan ialah: i. kefahaman dan kesefahaman berhubung perkara yang ditaksir. Pemahaman tugasan yang dibekalkan. Penskoran. Kualiti tugasan  Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain  Tidak dibenarkan menciplak hasil kerja orang lain  Perlu mengikut spesifikasi penghasilan tugasan yang ditetapkan  Bagi tugasan berbentuk amali.Perancangan di peringkat sekolah merujuk kepada i. tempoh masa dan penglibatan/tanggungjawab.

5. 5. Rajah 5. 39 .4 Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan keselarasan kefahaman terhadap peraturan/skema penskoran/rubrik. gred/skala skor adalah seragam dan seterusnya meningkatkan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran bagi menjamin kualiti.2 menunjukkan Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah.1 menunjukkan Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat di semua peringkat manakala Rajah 5. Penyelarasan juga dilakukan dari aspek penskoran untuk memastikan konstruk.4.5 Pelaporan Pelaporan Pentaksiran Pusat merujuk kepada rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan. Pelaporan skor menunjukkan tahap penguasaan dan pencapaian murid dan boleh diperbaiki atau dipertingkatkan dari semasa ke semasa.4.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA MULA MULA JABATAN PELAJARAN NEGERI Menerima penataran PP dari KPM PEJABAT PELAJARAN DAERAH Menerima penataran PP dari JPN SEKOLAH Menyediakan bahan Penataran Menerima penataran PP dari PPD Taklimat kepada JK PBS Negeri Taklimat kepada JK PBS Daerah Taklimat kepada JK PBS Sekolah Mengadakan penataran PP peringkat Negeri Mengadakan penataran PP peringkat Daerah Mengadakan penataran PP peringkat Sekolah Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menyediakan laporan penataran Menerima rumusan penataran daripada sekolah Menghantar laporan penataran ke PPD Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menghantar rumusan keseluruhan penataran PP ke JPN Menerima laporan dari JPN Menghantar rumusan keseluruhan penataran PP ke KPM TAMAT Rajah 5.1 : Carta Alir Proses Penataran Pentaksiran Pusat 40 .

menskor berdasarkan evidence dan merekod Penyelarasan dan pemantauan Pelarasan skor Pembetulan skor dan pelaporan. pembelajaran dan pentaksiran Guru melaksana pengajaran. pembelajaran dan pentaksiran Pentaksiran semula Guru metaksir.MULA Guru merancang pengajaran.2 : Pelaksanaan Pentaksiran Pusat di Sekolah 41 . Merumus dan melapor dalam sistem dan memberi maklum balas TAMAT Rajah 5.

iii. ii. iv. Menyediakan ruang dan kaedah penyimpanan rekod. Mengetahui dan memahami rubrik penskoran. Menyediakan peralatan. Mempamerkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai. kekuatan dan kelemahan anak.5. 42 . iii.5. ii. 5. 5. iv. Menggalakkan anak mencapai tahap penguasaan mengikut keupayaan. iv. ii. bahan dan jadual. 5. vi. Mengetahui dan memahami rubrik penskoran dalam sistem pentaksira n. Membuat pemerhatian secara langsung dan tidak langsung untuk mendapatkan maklumat tentang tingkah laku murid dalam pembelajaran. Menyediakan kemudahan untuk melaksanakan Pentaksiran Pusat. Mengumpul rekod dan data pencapaian murid.5 Peranan Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksaan Pentaksiran Pusat Pentaksiran Pusat memberi penekanan terhadap peranan pentadbir sekolah.2 Guru i. Melaksanakan pentaksiran. v. Membantu memperbaiki pembelajaran murid berdasarkan maklumat yang diperoleh. ii.4 Ibu Bapa i. iii.1 Pentadbir Sekolah i. Mengetahui perkara yang perlu dikuasai.5.5. Memperbaiki prestasi untuk mencapai standard yang ditetapkan.3 Murid i. guru. 5. Memberi maklum balas tentang pencapaian murid. murid. iii. pembelajaran dan pentaksiran. Memahami dan menyedari potensi. iv.5. ibu bapa dan pihak yang berkepentingan. Menjadi pemudah cara dalam proses pengajaran. Mengadakan program pembangunan staf secara berterusan yang merangkumi aspek pengetahuan dan kaedah pelaksanaan Pentaksiran Pusat. Memahami dan mengiktiraf kewujudan perbezaan individu (individual differences).

Kesahan dan kebolehpercayaan skor pentaksiran dipastikan melalui penyelarasan dan pemantauan. Mendorong dan menggalakkan kreativiti dan inovasi.6 Istilah Institusi Pentaksiran Pusat Antara istilah institusi Pentaksiran Pusat yang digunapakai di sekolah adalah seperti berikut: 5.6. 43 .5.5 Kesahan dan Kebolehpercayaan Kesahan ialah sejauh mana skor sesuatu pentaksiran dapat menggambarkan relevan dan kecukupcakupan perkara yang ditaksir.5 Pihak yang berkepentingan/PIBG i. 5.6.6. Memberi pelbagai bentuk sokongan dalam aktiviti pentaksiran. Menggalakkan minat pembelajaran sepanjang hayat. iii.5.6. Mekanisme ini menjamin kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran. Rumusan skor akan dibuat berdasarkan prinsip rumusan yang telah ditetapkan. iv. 5. Ini dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dala m Dokumen KBSM/ Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Kebolehpercayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. 5.1 Ditadbir Usaha mengumpul maklumat pentaksiran dan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran atau pentaksir yang terlibat semasa PDP dan pengurusan evidens.3 Dilaporkan Rumusan skor oleh guru pentaksir bagi mendapatkan tahap penguasaan murid. pertumbuhan dan penyebaran ilmu. ii. Memberi komitmen terhadap usaha menjana pembangunan.2 Diskor Proses pemberian skor kepada perkara yang ditaksir berdasarkan peraturan penskoran/rubrik. 5.6. 5.4 Dimoderatkan Usaha memastikan skor murid disetarakan bagi tiap-tiap murid dalam sesebuah sekolah dan antara sekolah.

SUKAN DAN KOKURIKULUM Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) SEGAK BMI Sukan Kokurikulum Ekstra kurikulum Body Mass Index (BMI) Merekodkan tentang ketinggian dan berat badan bagi menentukan tahap jisim badan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Mengukur tahap kecergasan Penyertaan. 6. SEGAK. Sukan dan Kokurikulum (PAJSK) adalah sebagai panduan untuk menilai aktiviti fizikal dan kesihatan serta mengukur penyertaan. Ia juga sejajar dengan konsep Satu Murid Satu Sukan (1M1S). rohani dan intelek (JERI) seperti yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.1 Komponen PAJSK ekstra PAJSK merangkumi lima komponen. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti sukan: -Sekolah -Daerah -Negeri -Kebangsaan -Antarabangsa Penyertaan. Penglibatan dan Pencapaian dalam: -Kelab -Persatuan -Unit Beruniform Penyertaan. emosi. pembangunan modal insan dan perkembangan potensi murid dari segi jasmani. kokurikulum dan ekstra kurikulum. Penglibatan dan Pencapaian dalam aktiviti ekstrakurikulum: -Sekolah -Daerah -Negeri -Kebangsaan -Antarabangsa Rajah 6. penglibatan dan pencapaian murid dalam pelbagai aktiviti sukan. BMI.6 PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI. PAJSK memerlukan murid melibatkan diri dalam aktiviti bukan akademik sama ada di dalam atau di luar bilik darjah mengikut keupayaan murid. kokurikulum dan kurikulum seperti dalam Rajah 6. sukan.1 : Komponen PAJSK 44 . PAJSK dibangunkan untuk melengkapi sistem pentaksiran pendidikan di Malaysia supaya lebih holistik dan bersepadu.1.

Perkembangan fizikal murid ii.1 Pentaksiran BMI BMI dalam PAJSK tertumpu kepada mengukur berat badan dan ketinggian seseorang murid menggunakan piawaian ukuran Body Mass Index (BMI). a.1 Pentaksiran SEGAK SEGAK dalam PAJSK merupakan aktiviti fizikal yang dilakukan oleh murid sekolah untuk mengukur kecergasan berdasarkan kepada Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) yang ditetapkan. b. Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat iii. Objektif Pentaksiran BMI i. Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK 6. ii. Objektif SEGAK ialah menilai dan mengukur tahap kecergasan fizikal murid Konstruk yang diukur i. iii. Konstruk yang diukur i. Pelaksanaan Pentaksiran SEGAK i.6.1. SEGAK dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa ii. SEGAK terdiri daripada empat aktiviti iaitu "Naik turun bangku". a.1. Guru merekod skor murid semasa melaksanakan aktiviti SEGAK dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv. "Ringkuk" dan "Jangkaun". Skor mengikut tahap umur ini ditetapkan dengan menggunakan indeks skor standard yang telah diperakui di peringkat kebangsaan. Mengukur BMI murid Menentukan tahap keseimbangan lemak badan dengan ukuran ketinggian dan berat badan seseorang murid b. Kecergasan iii. "Tekan tubi". Tinggi Berat Tafsiran BMI 45 . Senaman c. ii.1.

sahsiah serta pembangunan diri seseorang murid. iv. Aktiviti sukan merangkumi aktiviti permainan dan pertandingan mempertingkatkan kemahiran yang melibatkan fizikal dan ketahanan mental. Pelaksanaan Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum i. iii. Pentaksiran BMI dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada pertengahan dan akhir tahun persekolahan tahun semasa Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terllibat Guru merekod berat badan dan ketinggian murid serta merekod dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan tafsiran BMI yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan ii. 46 . iii. kelab dan pasukan beruniform di peringkat sekolah. Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang aktiviti dijalankan mengikut kesesuaian guru atau berkala mengikut jadual yang ditetapkan oleh sekolah. (Jadual 6. iii. Penyertaan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan kokurikulum Pencapaian kokurikulum atau prestasi murid dalam aktiviti sukan dan c.1 menunjukkan Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum) a. b.3 Pentaksiran Sukan Dan Kokurikulum Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum dalam PAJSK adalah untuk mengukur aktiviti sukan dan kokurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia yang bertujuan membangun modal insan dalam usaha memupuk nilai. Pentaksiran Sukan dan Pentaksiran Kokurikulum dalam PAJSK mengandungi konstruk dan pelaksanaan yang hampir serupa. yang Aktiviti kokurikulum merangkumi aktiviti murid dalam persatuan. kebangsaan atau antarabangsa.c. PPD atau JPN Semua murid peringkat menengah rendah diwajibkan terlibat Guru merekod aktiviti sukan dan kokurikulum menggunakan Borang Pelaporan Sukan dan Kokurikulum (BPSK .Lampiran B) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan ii.1. daerah. Pelaksanaan Pentaksiran BMI i. negeri. ii. Objektif Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum ialah memberi skor kepada aktiviti sukan dan kokurikulum murid Konstruk yang diukur i. 6.

1. iii. Objektif Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum adalah untuk mengumpul maklumat dan memberi skor kepada aktiviti ekstra kurikulum murid.iv.2 adalah v.1 Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum merupakan satu usaha untuk mendapatkan maklumat. Konstruk yang diukur i. a. Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pemberatan wajaran aktiviti sukan dan kokurikulum berdasarkan tiga aspek seperti dalam Jadual 6. ii. mendorong melakukan kerja amal untuk kepentingan masyarakat setempat dan umum. membuat penilaian dan memberi skor untuk aktiviti bermanfaat di luar waktu persekolahan yang tidak dikendalikan oleh pihak sekolah. Perkhidmatan Anugerah daripada badan-badan lain Khidmat masyarakat Program NILAM b. 47 .3. Aktiviti ekstra kurikulum merupakan aktiviti yang boleh membentuk keperibadian yang terpuji. iv.2 Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum Aspek (110 Markah) Penglibatan (50 Markah) Elemen Jawatan Peringkat Komitmen Khidmat Sumbangan Penyertaan (40 Markah) Elemen Kehadiran Nilai Skor 10 40 Prestasi (20 Markah) Elemen Pencapaian Nilai Skor 20 Nilai Skor 10 20 10 6. Jadual 6. membina sahsiah yang baik.

2.3 Jadual 6. v. Aspek penglibatan murid merangkumi empat elemen seperti dalam Jadual 6. iv. anugerah daripada badan-badan lain.c.2.3 : Jadual Elemen Berdasarkan Aspek Ekstra Kurikulum Aspek Perkhidmatan Anugerah Khidmat Masyarakat NILAM Jawatan Rujuk Dokumen Anugerah Komitmen Rujuk Dokumen NILAM Elemen Skor 10 10 10 10 6.3 LAMPIRAN C – Borang Rumusan Aktiviti Sukan dan Kokurikulum 6.2 LAMPIRAN B – Borang Rekod Kehadiran 6. Lampiran C) dan memasukkan ke dalam aplikasi PAJSK yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan Guru mencetak pelaporan yang dijana oleh aplikasi PAJSK secara automatik apabila diperlukan Pemberatan wajaran aktiviti ekstra kurikulum adalah berdasarkan empat aspek iaitu perkhidmatan. Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum dilaksanakan secara berterusan sepanjang tahun semasa dan pada bila-bila masa di luar waktu persekolahan selepas aktiviti ekstra kurikulum dijalankan Semua murid peringkat menengah rendah terlibat secara sukarela. Penyertaan dan keselamatan murid dalam aktiviti ekstra kurikulum adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa. waris atau penjaga Pengesahan aktiviti ekstra kurikulum murid hendaklah dibuat melalui tandatangan dan cap penganjur Guru merekod aktiviti ekstra kurikulum menggunakan Borang Pelaporan Ekstra kurikulum (BPE. iii.2. vi.2 BORANG-BORANG DALAM PAJSK 6. khidmat masyarakat dan program NILAM ii.2.1 LAMPIRAN A – Borang Rekod SEGAK dan BMI 6.4 LAMPIRAN D – Borang Rumusan Aktiviti Ekstra kurikulum 48 . Pelaksanaan Pentaksiran Aktiviti Ekstra kurikulum i.

1 : Konstruk Yang Diukur Dalam Pentaksiran Psikometrik 49 .1 Komponen Pentaksiran Psikometrik Komponen PPsi terdiri daripada Ujian Aptitud dan Inventori Personaliti. Kemahiran Berfikir Aptitud Am Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Minat.7 PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Pentaksiran Psikometrik (PPsi) ialah suatu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan ciri (trait) psikologi. kecenderungan. Ciri (trait) psikologi yang diukur merangkumi aptitud dan personaliti murid. 7.1. kesediaan Aptitud Verbal Visual Kreativiti Kinentetik Aptitud Khusus Muzik Interpersonal Naturalis Pentaksiran Psikometrik Interpersonal Logik Matematik Komunikasi Penyesuaian budaya Kerja berkumpulan Nilai/ Akauntabiliti Inventori Personaliti Kepimpinan Keusahawanan Kestabilan rohani Keselesaan dalam pergaulan Kefungsian emosi Etika Rajah 7. Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran. Konstruk yang diukur dalam PPsi seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7. Hasil dapatan PPsi dapat digunakan untuk membantu mempertingkatkan pembelajaran murid. PPsi menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaranpembelajaran.

Membantu murid mengenal potensi diri iv. Pelaporan akan dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan 7.1. a. Konstruk Ujian Aptitud Am i. Membantu guru mengenalpasti strategi. Instrumen Ujian Aptitud Am disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv. Ujian ini juga dapat mengenal pasti kecenderungan murid berdasarkan kriteria tertentu. a. Objektif Ujian Aptitud Am i. Mencungkil potensi murid pada peringkat umur tertentu ii. Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan kerjaya 50 .7. Minat dan kecenderungan iv. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid ii. Kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan iii. Objektif Ujian Aptitud Khusus: i. kemahiran menyelesaikan masalah dan kecenderungan murid c. Membantu guru memahami psikologi murid b. Membantu murid mengenal potensi diri iii.1 Ujian Aptitud Am Ujian Aptitud Am mengukur kebolehan yang menggambarkan kemahiran asas murid secara hierarki. Mengenal pasti kemahiran berfikir. Mengenal pasti kemahiran berfikir. Ujian objektif aneka pilihan ii. Semua murid terlibat dalam pentaksiran iii. Kemahiran berfikir ii.2 Ujian Aptitud Khusus Ujian Aptitud Khusus adalah untuk mendapatkan maklumat khusus tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid dalam bidang tertentu yang tidak diukur dalam Ujian Aptitud Am. Pelaksanaan Ujian Aptitud Am i. kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan iii.1.

b. menganggar dan mengintepretasi ruang iii.3 Inventori Personaliti Inventori Personaliti ialah satu instrumen yang digunakan untuk mengumpul maklumat tentang sahsiah unik setiap murid a. iv. Semua murid terlibat dalam pentaksiran iii. bakat dan minat supaya boleh membantu orang lain. Logik Matematik (Pintar nombor): keupayaan seseorang individu menggunakan nombor dalam kehidupan seharian untuk membuat penyelesaian secara logikal. Intrapersonal (Pintar diri – refleksi kendiri): keupayaan seseorang individu memahami kendiri dengan menilai kekuatan. memahami maklumat dan memberi respons dalam pelbagai bentuk set komunikasi. ii. Visual – Ruang – Bukan Verbal (Pintar ruang): keupayaan seseorang individu mengguna. menghargai alam semulajadi seseorang individu vi. Kinestatik – Jasmani (Pintar jasmani): keupayaan seseorang individu mengawal dan memahami pergerakan tubuh. Kreativiti (Pintar minda): keupayaan seseorang individu melihat daripada perspektif berbeza serta menghasilkan idea dan konsep yang asli. Muzik (Pintar muzik): keupayaan seseorang individu menghargai. Naturalis (Pintar naturalisma): keupayaan mengenalpasti. Interpersonal (Pintar orang – pengalaman sosial): keupayaan seseorang individu berkomunikasi dan berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain. kelemahan. Pelaksanaan Ujian Aptitud Khusus i. Verbal (Pintar perkataan): keupayaan seseorang individu menggunakan bahasa. Objektif Inventori Personaliti i. v. Pelaporan akan disediakan oleh pihak sekolah 7. c. vii. menghayati dan menggubah muzik. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual ii. Membantu mengenal pasti personaliti murid supaya guru dapat menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 51 . Instrumen Ujian Aptitud Khusus disediakan oleh Lembaga Peperiksaan iv.1. ix. viii. Konstruk Ujian Aptitud Khusus i.

kejelasan dan amalan aspek kefungsian emosi individu vi. kefahaman dan amalan kepada agama viii. Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu b. ketaatan. Pelaksanaan Inventori Personaliti i. Komunikasi verbal (lisan) dan komunikasi bukan verbal dengan orang lain. Konstruk Inventori Personaliti Konstruk yang ditaksir adalah bersesuaian dengan budaya dan keperluan di Malaysia i. tertib. Kerja Berkumpulan: semangat dan sikap meyayangi organisasi. Ujian ini dilaksanakan pada bila-bila masa mengikut keperluan dan tidak berjadual ii. Keusahawanan: aktiviti yang mendatangkan manfaat pembangunan perniagaan yang berorientasikan keuntungan melalui x. kepercayaan. tolong menolong. bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain iii. Kepimpinan: satu kebolehan mempengaruhi serta meyakini orang lain ke arah pencapaian matlamat bersama ix. Pelaporan disediakan oleh pihak sekolah 52 . bertanggungjawab. Extraversion: sifat mudah mesra dan selesa dalam pergaulan iv. Tidak diwajibkan untuk semua murid dan terbuka kepada yang memerlukan sahaja iii. Instrumen disediakan oleh Lembaga Peperiksaan dan ditadbir oleh Sekolah iv. Etika: tingkah laku betul dan baik seseorang terhadap masyarakat dan organisasi c. Penyesuaian Budaya: kesediaan seseorang individu untuk menerima sesuatu idea untuk dijadikan sebagai suatu budaya dalam masyarakat vii. cekap. Kestabilan Rohani: individu yang mempunyai rohani yang stabil dalam aspek ketuhanan. individu dengan kumpulan dan individu dengan organisasi ii. Emotional Functionality: keseimbangan.ii. Membantu murid dan ibu bapa mengenal pasti personaliti murid dan menyedari potensi diri iii. Nilai/Akauntabiliti: ciri/trait yang menjelaskan sejauh mana seseorang individu mempunyai sifat-sifat seperti pemurah. teliti. tekal dan amanah v.

Jabatan Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk memastikan penjaminan kualiti pelaksanaan PBS. Maklumat yang tepat boleh membantu pembuat dan penentu dasar melakukan perubahan bagi tujuan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 53 . Ketua Panitia. Membantu guru menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS e. Membina rangkaian kerja dan hubungan profesional antara mentor dan guru yang dibimbing/mentee.2 Penyelarasan 8. Kualiti hendaklah menjadi tumpuan utama dalam semua aspek dan peringkat pentaksiran. Indikator atau petunjuk utama bagi penjaminan kualiti dalam pentaksiran adalah kesahan. d. Memberi bimbingan. 8. Guru Cemerlang. memudah cara dan membimbing guru untuk melaksanakan PBS mengikut prinsip dan prosedur pelaksanaan yang ditetapkan.1 Pementoran 8. khidmat bantu dan nasihat mengenai pelaksanaan dan pengurusan PBS b. Setiap individu yang terlibat dalam pembangunan atau pelaksanaan sistem pentaksiran pendidikan adalah bertanggungjawab menjamin kualiti dan mutu pentaksiran yang dikendalikan.1 Pementoran Pementoran PBS adalah proses membantu. kebolehtadbiran dan keadilan.4 Pengesanan 8.3 Pemantauan 8. Meningkatkan kompetensi dan keyakinan guru yang dibimbing/mentee.1 Objektif Pementoran: a. kebolehpercayaan. Pengetua. Meningkatkan kemahiran pelaksanaan pentaksiran dalam kalangan guru yang dibimbing/ mentee c. pegawai Pejabat Pelajaran Daerah.1.8 MANUAL PENJAMINAN KUALITI Manual Penjaminan Kualiti bertujuan memberi panduan kepada pihak yang berkenaan seperti guru mata pelajaran. Penjaminan kualiti bagi pelaksanaan PBS dapat dicapai melalui: 8. Guru Kanan Mata Pelajaran. Pentaksiran yang berkualiti akan menghasilkan maklumat yang tepat dan menunjukkan keadaan sebenar tentang tahap pembelajaran murid.

3 Jenis Mentor a. Informal 8.1.2 Jenis Pementoran a.1. 54 . Mentor Luaran terdiri daripada: i. Mentor Dalaman terdiri daripada: i. ii.1. Memastikan pelaksanaan pembelajaran pentaksiran seiring dengan pengajaran dan e. Mendedahkan penggunaan pelbagai jenis instrumen pentaksiran d. Membimbing guru menggunakan standard prestasi dan aplikasi Sistem Pengurusan PBS (SPPBS) b. GKMP/Ketua Panitia dan/atau Jurulatih Utama dan/atau Guru Cemerlang dan/atau Pengetua dan/atau Mana-mana guru yang dilantik b. Membantu guru menyediakan instrumen pentaksiran c. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau Mana-mana pegawai yang dilantik Kekerapan pementoran adalah mengikut keperluan 8. iv. ii. iii.8.4 Pelaksanaan Pementoran: a. Menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru yang dibimbing/ mentee. Mendapatkan maklum balas untuk penambahbaikan pengajaran f. iv. Formal b. v. iii.

Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru-guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS) b. 8. Jabatan Pelajaran Negeri. Memastikan skor yang diberi adalah adil bagi semua murid 8. Kekerapan aktiviti penyelarasan ditentukan oleh JK PBS dan perlu dijadualkan 8. Menyeragamkan skor Pentaksiran Sekolah yang diberikan oleh guru berdasarkan pernyataan standard.1 Objektif Penyelarasan: a.2.2. Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah c. Memastikan skor yang diberi menepati keupayaan dan prestasi murid e. tempat. Sebelum Penyelarasan i.2 Penyelarasan Penyelarasan PBS adalah proses penyeragaman skor merujuk kepada Standard Prestasi yang disediakan atau berdasarkan rubrik sesuatu tugasan. Penyelaras Luaran yang terdiri daripada personal yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. Memastikan kesahan dan kebolehpercayaan skor dalam pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah d. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah Mengadakan perbincangan mengenai  Kefahaman tentang standard prestasi atau tugasan  Kesesuaian instrumen yang digunakan  Kefahaman tentang penskoran  Pemilihan evidens murid untuk penyelarasan skor ii. masa penyelarasan oleh JK PBS.8.2. Menentukan tarikh.3 Pelaksanaan Penyelarasan: a. 55 . deskriptor dan evidens dalam dokumen Standard Prestasi b. Menyeragamkan skor Pentaksiran Pusat yang diberikan oleh guru berdasarkan rubrik sesuatu tugasan yang ditetapkan c.2 Penyelaras a.

Memilih evidens murid secara rawak mengikut pencapaian Membanding skor yang diberikan oleh guru Menyelaras pemberian skor Selepas Penyelarasan i. Menyediakan laporan pelaksanaan PBS untuk tujuan penambahbaikan. 8. c. Semasa Penyelarasan i. 8.b. 8. iii. ii. b. iv.3.3. d. Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia Pegawai Lembaga Peperiksaan Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Kekerapan aktiviti pemantauan adalah sepanjang tempoh pelaksanaan PBS. mengikut jadual yang ditentukan oleh Jawatankuasa PBS.3 Pemantauan Pemantauan PBS ialah proses memastikan pelaksanaan PBS mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan. Mengenal pasti masalah pelaksanaan PBS oleh guru di sekolah. ii. e. Pemantau Luaran yang dilantik dalam kalangan: i. Mengelakkan berlakunya penyelewengan dan ketidakakuran. ii.1 Objektif Pemantauan PBS: a. c. Memastikan arahan pelaksanaan PBS dipatuhi b. iii. Membantu menyelesaikan masalah pelaksanaan PBS oleh guru.2 Jenis Pemantau a. jika perlu . 56 . Pemantau Dalaman ialah guru yang dilantik oleh Jawatankuasa PBS peringkat sekolah (rujuk senarai JK PBS). Menyediakan laporan penyelarasan Menyelaras skor murid.

Selepas pemantauan i.  Menggunakan instrumen pemantauan yang telah dilengkapkan untuk memberi khidmat nasihat.2. Melaporkan dapatan pemantauan. Memberi cadangan tindakan susulan mengenai pelaksanaan PBS.  Membuat pemerhatian pelaksanaan PBS.4. Mencadangkan penambahbaikan menyeluruh instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS.8. b. b. Jabatan Pelajaran Negeri. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah Menyediakan instrumen pemantauan (contoh: senarai semak) ii. Memastikan pelaksanaan adalah mengikut garis panduan  Menyemak bahan dan maklumat yang dipantau.4 Pengesanan Pengesanan PBS adalah proses memastikan kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran dalam pelaksanaan PBS. c. Pegawai Lembaga Peperiksaan 57 . Menyenaraikan kekuatan dan keberkesanan pelaksanaan PBS kepada guru. 8. Sebelum Pemantauan i. Mengenal pasti kekuatan dan keberkesanan instrumen pentaksiran yang digunakan. Pengesanan dilaksana mengikut jadual dan prosedur yang ditetapkan. Menentukan tarikh. 8.1 Objektif Pengesanan PBS: a. tempat.3 Pelaksanaan Pemantauan: a. Semasa pemantauan i. Pegawai Pengesanan yang dilantik dalam kalangan: i. masa pemantauan oleh Jawatankuasa PBS. c. iii.4. kebolehpercayaan dan kebolehtadbiran instrumen pentaksiran. Meningkatkan kesahan. ii.2 Pegawai Pengesanan a. 8.

Menentukan tarikh. Guru Cemerlang dan/atau d. Mentor Luaran terdiri daripada a. Menyediakan instrumen pengesanan (contoh: senarai semak) b. Menyenaraikan pentaksiran. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah dan/atau d. Mentor Dalaman terdiri daripada a.3 Pelaksanaan Pengesanan PBS: a. Jadual 8. tempat. Mana-mana guru yang dilantik 2. 8. Mencadangkan penyelesaian.4. isu kebolehtadbiran dan kesesuaian instrumen ii. Jurulatih Utama dan/atau c. ii. masa pengesanan oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah. Semasa pengesanan i.1 : Jadual Kerja Penjaminan Kualiti Pelaksanaan PBS Aspek Pelaksanaan Pementoran 1. Pegawai Lembaga Peperiksaan dan/atau b. Mana-mana pegawai yang dilantik Tempoh Tindakan Sepanjang tahun dan mengikut keperluan JPN/PPD/Sekolah 58 . Selepas pengesanan i. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Aktiviti pengesanan diadakan semasa dan/atau selepas satu kitaran pelaksanaan PBS. Sebelum pengesanan i. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri iii. c.ii. GKMP/Ketua Panitia dan/atau b. Pengetua dan/atau e. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri dan/atau c. Memastikan cadangan penyelesaian dilaksanakan.

Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah JPN/PPD 9 PENGURUSAN EVIDENS PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Evidens murid yang telah dikumpul perlu diurus dengan baik dan sistematik. Pemantau Dalaman terdiri daripada guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah. Pemantau Luaran yang terdiri daripada: a. Sah Evidens yang dikemukakan hendaklah relevan dan menggambarkan penguasaan/ pencapaian standard yang telah ditetapkan b. Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah Sekurang-kurangnya sekali setahun Pentaksiran Pusat: Setelah tugasan selesai JPN/PPD/Sekolah Pemantauan 1. Pegawai Bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia b. Autentik Murid dapat membuktikan evidens yang dikutip adalah hasil kerjanya sendiri 59 . Evidens boleh didapati daripada pelbagai sumber. Pengurusan evidens murid di sekolah hendaklah memudahkan semua pihak yang terlibat dan dapat membantu menjayakan pelaksanaan PBS di sekolah. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri c. Guru atau pentaksir bertanggungjawab untuk memastikan evidens yang mencukupi dan sesuai untuk membuat pertimbangan atau keputusan terhadap penguasaan murid dalam perkara yang ditaksir. Ciri-ciri evidens yang dikumpul: a. Pegawai Pejabat Pelajaran Daerah Sepanjang tahun dan mengikut keperluan JPN/PPD/Sekolah Pengesanan 1. Peringkat Sekolah Penyelaras Dalaman yang terdiri daripada guru yang dilantik oleh JK PBS peringkat sekolah 2. 2. Peringkat Negeri dan Daerah Penyelaras Luaran yang terdiri daripada personal yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. Pegawai Pengesanan Luaran yang terdiri daripada Pentaksiran Pusat: a. Pegawai Lembaga Peperiksaan Ditentukan oleh LP b.Penyelarasan 1. Pegawai Lembaga Peperiksaan c. Pegawai Jabatan Pelajaran Negeri d.

Bahan cetakan (bulletin) i. kertas. simbol. peta.1. dan Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan ii.1 Pengurusan Evidens Pentaksiran Sekolah Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses. Semasa Evidens dapat membuktikan murid dapat membuat mengikut standard semasa d. skrin komputer.Kecukupan Adakah evidens yang dikumpul mencukupi untuk men unjukkan kemampuan murid c. Penulisan i. Foto i. reka bentuk geometri. biasanya dua dimensi. Grafik selalunya 60 . yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek – biasanya objek fizikal atau benda hidup yang dijalankan e. seni tanpa ton. Satu proses hasil kerja murid menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain ii. Contoh grafik ialah gambarfoto. lukisan. tipografi. b. kanvas. Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. graf. Gambar atau bayangan merupakan benda buatan manusia. c. Grafik i. Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempertengahkan bakat yang mereka ada serta diberikan perhatian d. pemberitahuan. nombor. Tekal Evidens yang dikumpul dapat membuktikan ketekalan perlakuan dan membuktikan keputusan yang sama diberi oleh pentaksir yang berlainan 9. 9. papan untuk tujuan jenama.1 Antara contoh evidens murid ialah: a. lukisan kejuruteraan atau imej lain. ilustrasi atau hiburan. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumat tercatat. Persembahan i.

Artifak i. Model i. Suatu penulisan yang berformat dan telah direncanakan untuk paparan dan tatapan satu tugasan h. Laporan i. ilustrasi dan warna ii. Produk i. Merupakan perekodan/pelaporan dalam bentuk audio atau visual k. Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Bahan ICT i. Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan sebarang bentuk dan teknologi Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) 9. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambakan perkara yang wujud dalam dunia sebenar f. b. Fail Showcase (FS) Fail showcase adalah untuk menyimpan evidens murid yang terbaik dan terpilih dalam band. ii. i. Salinan bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama.2 Penyediaan Fail Murid Terdapat dua fail yang disediakan untuk menyimpan evidens murid. atau kelas. g. Fail Perkembangan Murid (FPM) Fail Perkembangan Murid (FPM) adalah untuk menyimpan evidens murid. atau 61 .1. Fail ini boleh dijadikan bahan showcase. Hanya evidens terbaik dalam band tertinggi yang dicapai oleh murid disimpan dalam fail untuk tujuan aktiviti penjaminan kualiti. Rakaman i. Barangan atau rupa bentuk fizikal mana-mana objek atau perkhidmatan yang berkualiti atau yang dihasilkan j. Fail tersebut adalah seperti berikut: a.menggabungkan teks. Berbentuk fizikal yang mencirikan evidens yang boleh diketengahkan untuk menjadi contoh antara yang terbaik i. aliran kelas (contoh: semua kelas tahun 1).

iv.1.. dan Penciptaan bahan-bahan yang disampaikan melalui bahasa tulisan ii. Lembaran Kerja dan Artifak yang bersesuaian hendaklah diserahkan kepada murid setelah direkodkan dalam aplikasi SPPBS. Menulis aksara pada perantara dengan tujuan untuk membentukkan perkataan dan gagasan yang lain yang mewakili bahasa atau maklumat tercatat.3 Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a. Satu proses hasil kerja murid menggunakan dakwat yang dicipta melalui perpindahan dakwat ke atas satu permukaan Proses ulangan imej daripada satu permukaan yang disediakan ke atas sesuatu permukaan lain ii.1 Antara contoh evidens murid ialah: a. Evidens yang terbaik dan terpilih dalam band boleh dijadikan bahan showcase.2 Pengurusan Evidens Pentaksiran Pusat Evidens ialah bahan atau sebarang bentuk bukti dalam bentuk produk atau proses yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan.  Pihak sekolah dikehendaki menyediakan Fail Perkembangan Murid (FPM) dan Fail Showcase (FS) seperti perkara (a) dan (b) di atas di peringkat sekolah. Penulisan i.1. Nota: mata pelajaran. Buku Latihan jika digunakan hendaklah diserah semula kepada murid setelah direkod dalam aplikasi SPPBS. Guru hendaklah memberi maklumbalas kepada murid agar murid boleh membuat penambahbaikan dan pengayaan pembelajaran. b. atau murid  Penyediaan fail murid boleh dirujuk pada Perkara 9.2. Walau bagaimanapun kaedah pelaksanaannya tertakluk kepada keputusan JK PBS Sekolah. 62 . Evidens yang menunjukkan rekod prestasi perkembangan murid mengikut tahun semasa. 9. 9. d. muka surat 49. 9. Bahan cetakan (bulletin) i. c.iii. b.

ilustrasi atau hiburan. Merupakan persembahan visual yang ditunjukkan pada permukaan seperti dinding. Foto i. Barangan atau rupa bentuk fizikal mana-mana objek atau perkhidmatan yang berkualiti atau yang dihasilkan j. Laporan i. Grafik juga boleh merupakan bayangan atau menggambakan perkara yang wujud dalam dunia sebenar ii. f. nombor. Grafik selalunya menggabungkan teks. Produk i. Grafik i. papan untuk tujuan jenama. Merupakan perekodan/pelaporan dalam bentuk audio atau visual k. Sebarang bentuk penyimpanan evidens yang menggunakan sebarang bentuk dan teknologi Informasi Komunikasi danTeknologi (ICT) 63 . kanvas. tipografi. pemberitahuan. Rakaman i. Contoh grafik ialah gambarfoto. g. simbol. seni tanpa ton. reka bentuk geometri. yang mempunyai persamaan dengan suatu subjek – biasanya objek fizikal atau benda hidup yang dijalankan e. kertas. Suatu penulisan yang berformat dan telah direncanakan untuk paparan dan tatapan satu tugasan h. peta. Gambar atau bayangan merupakan benda buatan manusia. Pembentangan atau penglibatan murid dalam mempertengahkan bakat yang mereka ada serta diberikan perhatian d. Persembahan i. Salinan bahan yang dihasilkan dan salinan yang dicatatkan sebagai satu tinggalan sejarah atau telah dibuat sekian lama.c. Berbentuk fizikal yang mencirikan evidens yang boleh diketengahkan untuk menjadi contoh antara yang terbaik i. lukisan kejuruteraan atau imej lain. biasanya dua dimensi. graf. Bahan ICT i. lukisan. skrin komputer. ilustrasi dan warna Grafik boleh wujud sebagai grafik berfungsi atau berseni. Artifak i. Model i.

i. ii. Evidens murid disimpan ditempat yang selamat dan bersistematik secara tersusun dalam tempoh 3 hingga 6 bulan dan diserahkan kepada murid selepas aktiviti Penjaminan Kualiti dan kemasukan markah dalam Sistem Pentaksiran Pusat Lembaga Peperiksaan Evidens disimpan dalam bentuk hardcopy atau softcopy atau dalam bentuk apa sekalipun sebagai bahan bukti. Pelupusan i. 64 .9. Penyimpanan.3 Pengurusan evidens murid dilaksanakan oleh guru dengan kaedah seperti berikut: a. b. Evidens dilupus berdasarkan Jadual Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dengan cara mengembalikan evidens kepada murid untuk simpanan mereka.2.

9.4 Pengurusan Evidens Pentaksiran Psikometrik Evidens adalah terhad dan disimpan oleh guru bimbingan dan kaunseling di tempat yang selamat secara bersistematik dan tersusun. BMI. sukan. 65 .9. kokurikulum dan ekstra kurikulum menggunakan borang dan aplikasi SPPBS. Sukan dan Kokurikulum Guru merekod penyertaan.3 Pengurusan Evidens Pentaksiran Aktiviti Jasmani. penglibatan dan pencapaian murid dalam SEGAK.

Lembaga Peperiksaan. SPPBS akademik dibangunkan dengan kaedah webbased dan standalone manakala SPPBS bukan akademik dibangunkan secara standalone. Manual aplikasi ini boleh dimuat turun melalui laman web rasmi Lembaga Peperiksaan.LP.0_ (_) bertarikh __________Disember 2011. 66 . SPPBS digunakan untuk merekod dan menyimpan maklumat penguasaan murid dalam PBS serta menjana pelaporan apabila diperlukan. __ Tahun 2011: Penggunaan Aplikasi Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) Tingkatan 1.14.10 SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPPBS) dibangunkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk komponen akademik dan bukan akademik. 2012 – KP.003.07. Kementerian Pelajaran Malaysia mengeluarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.

CADANGAN CARTA ALIR 67 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN PUSAT (PP) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA L Mengedarkan Pekeliling Ke JPN A M P I R A N Menerima Pekeliling dari KPM Menyediakan Dokumen Taklimat Penataran Menyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD Menerima Taklimat dan Pekeliling daripada JPN Menyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Memberi taklimat kepada Pentaksir Sekolah Melaksanakan Pentaksiran Memantau Pelaksanaan di peringkat sekolah Menyelaras Pelaksanaan di peringkat sekolah Mengumpul dan merekod skor Menyediakan Laporan pemantauan dan penyelarasan Menghantar skor dan dokumen skor ke PPD Menerima dan menyemak dokumen dan skor Menghantar Laporan pemantauan dan penyelarasan ke LP Lengkap? Ya Menyediakan data kumpul daerah dan cetak Tidak Membuat pembetulan disahkan oleh PPD Menerima & Semak data dan Simpan Skor Menghantar data dan cetakan skor ke JPN serta failkan salinan Lengkap? Ya Menerima skor dan laporan dari JPN Tidak Membuat pembetulan Menghantar data skor ke LP TAMAT 68 .

SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Mengedarkan Pekeliling Menyerahkan Pekeliling Ke JPN Menerima Pekeliling dari KPM LPM Menyediakan Dokumen Taklimat Penataran Menyediakan surat arahan Meyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD kepada PPD Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD Menerima Taklimat dan Pekeliling daripada JPN Meyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Menerima Pekeliling dan taklimat daripada PPD Memberi taklimat kepada JK PBS Sekolah Melaksanakan Pentaksiran Memantau pelaksanaan di peringkat sekolah bagi menjamin kualiti pentaksiran Melantik Pemantau Mengumpul mengumpul dan merekod skor Menyediakan Laporan Menyediakan Laporan pemantauan dan pemantauan penyelarasan Menghantar data dan Hantar disket dan dokumen markah ke PPD dokumen skor ke PPD Terima dan semak disket Menerima dan semak dokumenmarkah dan dan markah Menghantar Laporan Menghantar Laporan pemantauan dan pemantauan ke LP penyelarasan ke LPM Lengkap? Ya Menyediakan data kumpul Sediakan disket kumpul daerah dan cetak Tidak Membuat pembetulan Buat pembetulan Menerima & Semak dan Terima & Semak disket dan Simpan Skor cetakan markah Hantar disket dan cetakan Menghantar data dan cetakan markah ke JPN markah ke JPN serta serta failkan salinan failkan salinan Lengkap? Ya Menerima Markah dan laporan dari JPN Tidak Membuat pembetulan Buat pembetulan Hantar disket data cetakan Menghantar dan skor ke markah ke LPM serta LP jika diperlukan failkan salinan TAMAT 69 .CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN SEKOLAH DAN PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI.

Pekeliling dan bahan pentaksiran daripada JPN Meyediakan surat arahan hadir taklimat kepada sekolah (Guru Bimbingan & Kaunseling) Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat kepada sekolah Menerima Pekeliling dan taklimat daripada PPD Memberi taklimat kepada JKP Sekolah Memantau Pelaksanaan di peringkat sekolah Melantik Pemantau Melaksanakan Pentaksiran Psikometrik Menyediakan Laporan pemantauan Mengumpul dan merekod keputusan Menghantar Laporan pemantauan ke KPM Menyediakan laporan deskriptif mengikut keperluan. Menghantar pekeliling dan bahan pentaksiran kepada JPN Menerima Pekeliling dan bahan pentaksiran dari KPM Meyediakan surat arahan hadir taklimat Penataran kepada PPD (Kemanusiaan) Menyerahkan dokumen dan memberi taklimat Penataran kepada PPD (Kemanusiaan) Menerima Taklimat. Kaedah analisis dan Manual pentaksiran.LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PSi) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Mengedarkan Instrumen. Tamat Menerima laporan dari JPN TAMAT 70 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENATARAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan bahan penataran Menjalankan penataran PBS peringkat kebangsaan Menerima penataran PBS dari KPM Mengadakan penataran PBS peringkat negeri Menerima penataran PBS dari JPN Mengadakan penataran PBS peringkat daerah Menerima penataran PBS dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan penataran PBS diperingkat sekolah Menyediakan Laporan penataran Menyediakan Laporan penataran Menyediakan Laporan penataran Menghantar Laporan penataran ke PPD Menerima laporan penataran daripada sekoalah Merumuskan laporan penataran peringkat daerah Menerima rumusan penataran daripada PPD Menghantar rumusan penataran ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan penataran PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 71 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PENYELARASAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan instrumen dan manual penyelarasan Menghantar pekeliling dan manual penyelarasan kepada JPN Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari KPM Mengadakan mesyuarat penyelarasan peringkat kebangsaan Menghantar pekeliling dan manual penyelarasan kepada PPD Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari JPN Melantik Penyelaras Luaran Menghantar pekeliling dan manual Penyelarasan kepada sekolah Menerima pekeliling dan manual penyelarasan dari PPD Menerima taklimat Penyelarasan di peringkat kebangsaan Melantik Penyelaras Dalaman Mengadakan taklimat Penyelarasan di peringkat negeri Menerima taklimat Penyelarasan di peringkat negeri Menerima taklimat Penyelarasan diperingkat daerah Mengadakan taklimat Penyelarasan Dalaman Menjalankan Penyelarasan PBS Mengadakan taklimat Penyelarasan di peringkat daerah Menjalankan Penyelarasan Dalaman PBS Menyediakan Laporan Penyelarasan Menyediakan Laporan Penyelarasan Menyediakan Laporan Penyelarasan dalaman Menghantar Laporan Penyelarasan ke PPD Menerima laporan penyelarasan dalaman daripada sekolah Merumuskan laporan penyelarasan dalaman Menerima rumusan penyelarasan dalaman daripada PPD Menghantar rumusan penyelarasan ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan penyelarasan PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 72 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PEMANTAUAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan Instrumen dan Manual Pemantauan Menghantar Pekeliling dan Manual Pemantauan kepada JPN Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari KPM Melantik Pemantau Luaran Peringkat Kebangsaan Menghantar pekeliling dan manual pemantauan kepada PPD Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari JPN Menjalankan Pemantauan PBS Peringkat Kebangsaan Melantik Pemantau Luaran Peringkat Negeri Menghantar pekeliling dan manual pemantauan kepada sekolah Menerima pekeliling dan manual pemantauan dari PPD Mengadakan taklimat Pemantauan Peringkat Negeri Menyediakan laporan pemantauan Menjalankan pemantauan PBS Menerima taklimat pemantauan dari JPN Melantik Pemantau Dalaman Menerima taklimat Pemantauan dari PPD Mengadakan taklimat Pemantauan Peringkat Daerah Menyediakan Laporan pemantauan Mengadakan taklimat pemantauan dalaman Menjalankan pemantauan dalaman PBS Menyediakan Laporan pemantauan dalaman Menghantar laporan pemantauan ke PPD Menerima laporan pemantauan dalaman daripada sekoalah Merumuskan laporan pemantauan dalaman Menerima rumusan pemantauan dalaman daripada PPD Menghantar rumusan pemantauan ke JPN L A M P I R A N Menghantar rumusan keseluruhan pemantauan PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 10 73 .

LAMPIRAN CARTA ALIR PROSES KERJA PEMENTORAN PBS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA JABATAN PELAJARAN NEGERI PEJABAT PELAJARAN DAERAH SEKOLAH MULA Menyediakan bahan pementoran Menjalankan pementoran PBS peringkat kebangsaan jika diperlukan Menerima bahan pementoran PBS dari KPM Mengadakan pementoran PBS peringkat negeri jika diperlukan Menerima banan penataran pementoran PBS dari JPN Mengadakan pementoran PBS peringkat daerah Menerima bahan pementoran PBS dari PPD Taklimat kepada J/K PBS Sekolah Mengadakan pementoran PBS diperingkat sekolah Menyediakan Laporan pementoran Menyediakan Laporan pementoran Menyediakan Laporan pementoran Menghantar Laporan pementoran ke PPD Menerima laporan pementoran daripada sekoalah Merumuskan laporan pementoran peringkat daerah Menerima rumusan pementoran daripada PPD Menghantar rumusan pementoran ke JPN Menghantar rumusan keseluruhan pementoran PBS ke KPM Meneriman laporan dari JPN TAMAT 74 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->