Portal e-AR/ Surat persetujuan penyertaan dalam penyelidikan Surat Persetujuan Penyertaan dalam Penyelidikan Portal e-AR

Saya _________________________________________ dari kelas _________________ SK Satria Jaya, Kuching bersetuju/ tidak bersetuju (*) untuk terlibat sebagai peserta dalam kajian berkaitan meningkatkan kemahiran membaca. Saya telah ditaklimatkan tentang kesan penglibatan saya dalam kajian ini dan sedia maklum bahawa saya boleh menarik diri bila-bila masa diperlukan tetapi perlu dimaklumkan terlebih dahulu kepada Encik Norhadi Anwar bin Tamit, ahli pengkaji. Saya juga sedia maklum bahawa perbincangan forum secara online melalui portal e-AR adalah dipantau dan akan digunakan dalam penulisan laporan penyelidikan berkaitan. Namun, saya mempunyai hak untuk membaca laporan tersebut untuk tujuan penyemakan. Sekian.

(TANDATANGAN) TARIKH:

No. h/p.:

Chuah kim hwa/ Jabatan PIPK, IPG Kampus Batu Lintang, Kuching

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful