BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

Maksud
Meyakini dan mempercayai bahawa segala yang berlaku ke atas manusia bahkan ke atas seluruh isi alam ini telah ditentukan oleh Allah S.W.T sejak dari azali lagi.

DALIL WAJIB BERIMAN KEPADA QADA’ DAN QADAR

Sabda Rasulullah S.A.W Ertinya : (Iman) kamu percaya kepada Allah,malaikatNya, kitabkitabNya,Rasul-rasulNya dan hari kiamat, dan kamu percaya pada ketentuan baik dan ketentuan buruk....(Hadis)

Maksud Qada’ dan Qadar
Erti Qada’
Bahasa : Hukum Syarak : Ketentuan @ ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas makhluknya sejak dari azali lagi.

Qada’ Mubram • Ketentuan Allah ke atas makhlukNya yang tidak boleh diubah. •

Qada’ Muallaq Ketentuan Allah ke atas semua makhlukNya tetapi boleh diubah dengan usaha dan ikhtiar manusia.

Contohnya : Ajal maut seseorang, jantina.

Contohnya : Seseorang yang gagal dalam peperiksaan boleh mencapai kejayaan sekiranya dia berusaha bersungguhsungguh.

'ASU 09'

KONSEP IKHTIAR DAN TAWAKKAL Erti Ikhtiar Cara manusia mencari jalan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Contoh : i) menunaikan solat ii) belajar Af’alul Ittirariah Perbuatan manusia yang lahir tanpa kehendak atau usaha manusia.W. Af’alul Ikhtiariah Perbuatan manusia yang lahir daripada usaha & kehendak manusia itu sendiri.Erti Qadar Bahasa : Pelaksanaan Syarak : Pelaksanaan di atas segala ketentuan Allah ke atas semua makhlukNya sejakdari azali lagi. Erti Tawakkal Berserah kepada Allah S.T setelah berusaha bersungguh –sungguh • AF’ALUL ‘IBAD Perbuatan –perbuatan manusia. Contoh : i) menggigil ii) kerana demam atau terlalu sejuk 'ASU 09' .

Contohnya : Kejayaan adalah daripada titik peluh sendiri bukan usaha orang lain. 'ASU 09' . RUMUSAN DARIPADA PEMAHAMAN YANG SALAH TENTANG QADA’ DAN QADAR PENDAPAT PERTAMA (Jabariyah) Tidak sesuai kerana boleh menyebabkan manusia menjadi malas berusaha. tetapi manusia mempunyai pilihan iaitu ikhtiar untuk menentukan untung nasibnya. Pendapat Ahli Sunnah Wal-Jamaah Golongan ini pula berpendapat manusia yang bebas menentukan untung nasibnya di atas kehendak Allah. PENDAPAT KETIGA (Ahli Sunnah Wal Jamaah) Adalah yang terbaik kerana percaya semua perkara ditentukan oleh Allah tetapi manusia diberi pilihan untuk menentukan hidupnya sendiri.W. Contohnya : Kehidupan seseorang yang masih boleh berubah sekiranya berusaha bersungguh-sungguh.PEMAHAMAN YANG SALAH TENTANG QADA’ DAN QADAR Pendapat Jabariyah Golongan ini berpendapat manusia tidak boleh mengubah apa-apa yang telah ditentukan oleh Allah S. PENDAPAT KEDUA (Qadariyah) Tidak sesuai kerana boleh menyebabkan manusia menjadi takbur dan sombong.T Pendapat Qadariyah Golongan ini berpendapat bahawa segala kejadian baik atau buruk ditentukan Allah.

jelas.Memantapkan akidah seseorang HIKMAH BERIMAN KEPADA QADA’ & QADAR Sabar & redha dengan takdir Allah Tidak putus asa sekiranya gagal Tidak sombong apabila berjaya AYAT MUHKAMAT Ayat yang tepat. terang.Tidak perlu kepada penjelasan AYAT MUTASYABIHAT Ayat yang kabur. Ia memerlukan penjelasan yang terperinci 'ASU 09' . samar-samar atau tidak jelas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.