Elektricni uređaji u motornim vozilima

Uređaji u automobilima za svoj rad koriste jednosmeru struju koja je sačuvana u akumulatoru.Osim akumulatora,u automobile postoje uređaji ya proizvodnju,raspodelu i potrošnju električne energije.Ako pažljivo pogledamo automobile,mogli bismo reći da je u njega ugrađena mala električna central.Pomoću generator,alternatora i akumulatora ona snadbeva energijom sve uređaje: elektropokretač (starter), razvodnik paljenja,bobinu,uređaje za osvetljavanje i signalizaciju vozila,sirenu,brisače,uređaje za grejanje,radio aparat,upaljač za cigarette,alarm itd. Alternator Alernator proizvodi potrebnu struju koja se uskladištava u akumulator.Njega pokreće motor preko kaiševa.Kad proizvodi više struje nego što je potrebno,on puni akumulator.Na provodniku koji povezuje alternator sa akumulatorom nalazi se regulator (regler),koji obezbeđuje potrošačima uvek isti napon električne energije. Delovi Alternatora
1. remenica 2. kuglicni lezaj 3. poklopac sa perajama 4. kuciste 5. kandzasti pol 6. pobudni namotaj 7. namotaj statora 8. stator 9. kuciste 10. ugljene cetkice 11. kondenzator

Osim mehaničke potpore aktivnom materijalu. sunđerasto olovo na negativnoj ploči.Ova energija je potrebna najpre za pokretanje motora. ELEKTROLIT .Akumulatorska baterija neprekidno obezbeđuje električnu energiju. rešetke služe i za provođenje struje kada se na akumulator priključi potrošač. čisto olovo je suviše mekano. Negativni materijal sadrži i male količine aditiva koji daju akumulatoru male performanse pražnjenja na niskim temperaturama.Elektrolit je razblažena sumporna kiselina.Dok alternator radi samo kada se motor okreće.Aktivni materijal se pravi od mešavine olovnog oksida i olovnog sulfata. AKTIVNI MATERIJAL . Ona služi kao provodnik za električne jone između pozitivne i negativne ploče kada se akumulator puni ili prazni. Kiselina učestvuje i u reakciji pražnjenja jer sulfatni joni hemijski reaguju sa aktivnim materijalom i stvara se olovo sulfat. Delovi akumulatora REŠETKE .12V ili 24V. .akumulatori su stalna rezerva električne energije.Akumulator Akumulatori na motorima imaju napon od 6V. SEPARATOR .Separator je izolator koji se stavlja između pozitivne i negativne ploče i sprečava kratak spoj između njih. tj. koja se prilikom inicijalnog punjenja pretvara u olovo dioksid na pozitivnoj ploči. Rešetka sa aktivnim materijalom se naziva ploča.Rešetka napravljena od olovne legure daje mehaničku čvrstinu aktivnom materijalu.

otporan je na kiselinu i može da podnese razne reagense (benzin. negativna elektroda 7. . 1. 4. On može biti otporan na visoke temperature i na uslove jako kiselinske oksidacije koja se javlja u akumulatoru. 3. dizel.pokreće motor. Za razliku od druge plastike polipropilen nije krt na hladnom. antifriz) koji se uobičajeno mogu naći na vozilu. Većina modernih separatora se pravi od mikroporoznog polietilena koji poseduje odgovarajuće karakteristike za primenu u akumulatoru. 2.utubljenog sa zmajcem. spojnica elektroda jednakog polariteta 8. kočiono ulje. jedan pol pregrada pegradni zid izmedju clanaka pozitivna elektroda pregrade izmedju + i – elektrode 6. tako da je otporan na udare tokom rukovanja.Separator mora biti mikroporozan da bi joni koji teku sa jedne na drugu ploču mogli da prodju kroz separator. KUTIJA I POKLOPAC .Prave se od polipropilena koji je laka ali jaka plastika. cep clanka Elektropokretač (starter) Elektropokretač predstavlja elektro motor jednosmerne struje.koji preko zupčanika na svom vratilu. 5.

7. viljuska. dvokraka poluga. elektromagnet 9. namotaji elektromagneta 10. pogonski zupcanik 4. polovi strujnog kola 12. Razvodna ruka 3.kartera i kondenzatora. spojnica (bendiks) 6. zupcanik na zamajcu 5. okretna tacka poluge (6) 8. Razvodna kapa 2. Delovi razvodnika za paljenje 1. Uloga razvodnika je da obezbedi varnice na svečicama svakog cilindra pojedinačno u tačno određenom trenutku. Telo razvodnika .Delovi elektropokretača 1. kontakt plocica negativnog pola Razvodnik paljenja Razvodnik paljenja se sastoji od razvodne kape.prekidača (platinska dugmad). osovina rotora 3. stator 2.razvodne ruke. vod od prekidaca 11.

kolo paljenja je zatvoreno.oko koga su namotani navoji primarne žice.Kada se struja prekine.relativno debelog poprečnog preseka.pomoću razvodne kutije.prenosi do odgovarajuće svećice. Usled indukcije u sekundarnom namotaju stvara se struja visokog napona (15. U tačno određenim intervalima razvodnik paljenja raspoređuje je na svećice pojdinih cilindara motora. Sistem za paljenje radne smeše omogućava da se pomoću električne varnice pali radna smeša (mešavina benzina i vazduha) u cilindrima motora.prolazak primarne struje namagnetiše jezgro od mekog gvožđa.Indukcioni kalem-Bobina Bobina se sastoji od mekog lisnatog gvožđa.Indukovana struja visokog napona iz bobine se prenosi na razvodnik paljenja. Oko tog namotaja nalazi se sekundarni namotaj žice veoma tankog preseka i velike dužine.Kada vozač da kontakt.Struja niskog napona (12 V) sprovodi se iz akumulatora kroz kontakt ključ i dalje kroz primarni kalem bobina.dolazi do razmagnetisanja magnetnog jezgra.000V).Razvodnik paljenja struje visokog napona. .Usled pojave varnice između elektroda svećice pali se radna smeša. Delovi Indukcionog kalema-Bobine Bobina se sastoji od: • • • • tela jezgra primarnog i sekundarnog namotaja Sistem za paljenje radne smeše.

html  http://www.vozite. Na vozilima se nalazi tri grupe svetlosnih uređaja čija je namena osvetljavanje puta. Stefan Nimčevic 8. Tehničko i Informatičko obrazovanje za 8 razred osnovne škole.pokretno svetlo.com/elektricne_komponente_na_vo zilu.rotaciona i treptajuća svetla.kratko).vozite. Uređaji za davanje svetlosnih signala: stop svetla.svetla za vožnju unazad.com/elektricni_uredjaji_na_motoru .parkirna svetla.označavanje vozila i davanje svetlosnih znakova. svetla za maglu. Uređaji za osvetljavanje puta: svetla za osvetljavanje puta na prednjoj strain vozila ( dugo. Uređaji za označavanje vozila: prednja i zadnja poziciona svetla.Uređaji za osvetljavanje u signalizaciju vozila. Izvori:  http://www.zadnja svetla za registarke tablice. Beograd.D " Oš Jovan Mikić" .html  Zavod za udžbenike.poka vači smera i uređaja za istovremeno uključivanje svih pokazivača smera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful