A VAGINA MONOLÓGOK

Eve Ensler
DEE-SIGN KIADÓ

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Eve Ensler: The Vagina Monologues The V-Day edition (Villard, New York) Minden jog fenntartva Fordította: Debreczeni Júlia, Pordán Ferenc, Szurdi András, Tandori Dezső Szerkesztette: Szurdi András Copyrigh © 1998, 2001 Eve Ensler Foreword © 1998 Gloria Steinem Hungarian translation © Non-Stop Kkt., 2002 Hungarian edition © Dee-Sign Publisher Ltd., 2002 Dee-Sign Kiadó, Budapest Felelős kiadó: Novák Erik Nyomta: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelős vezető: Mádi Lajos vezérigazgató ISBN 963 86134 3 2

ELŐSZÓ Gloria Steinem
Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik úgy nőtt fel, hogy a női családtagok a női nemi szerveket, belsőket és külsőket egyaránt – persze csak ritkán, és suttogva –, még egymás között is az "odalent" vagy "ott lent" kifejezésekkel jelezték. Én tehát az "ott lent" nemzedékből jöttem. Nem mintha nem ismerték volna a vagina, a szeméremajak, a vulva, csikló vagy a klitorisz szavat, hiszen szakképzett tanárok voltak, és így valószínűleg jóval több információhoz fértek hozzá, mint az átlag. Még csak nem is arról volt szó, hogy maradiak vagy netán – a saját kifejezésükkel élve –, "vaskalaposak" lettek volna. Az egyik nagyanyám például azzal kereste a kenyerét, hogy a szigorú protestáns egyháznak bértollnokként, álnéven prédikációkat írt – amiből persze ő maga egy szót sem hitt –, aztán pedig ezt a pénzt a lóversenyen megforgatta. A másik nagyanyám szüfrazsett volt és népnevelő, sőt, még képviselőnek is jelöltette magát egyszer, halálra rémítve ezzel a zsidó hitközség számos tagját. Anyám pedig, aki már évekkel születésem előtt újságírónőként dolgozott, ami abban az időben ritkaságszámba ment és lázadásnak számított, azzal büszkélkedett, hogy két lányát felvilágosultabb szellemben nevelte fel, mint amilyenben őt nevelték. Nem emlékszem rá, hogy valaha is használt volna akár egyetlen olyan trágár, szleng szót, mely a női testet mocskossá és szégyenletessé teszi, és én hálás vagyok neki ezért. Mint ez a könyv is bizonyítja, sok lány ennél jóval nehezebb körülmények között nőtt fel. Mindazonáltal nem hallottam azokat a szavakat sem, melyek, ha nem is önérzetesen vagy büszkén, de legalább pontosan fejezték ki ezeket a dolgokat. Például, egyetlen egyszer sem hallottam azt a szót, hogy csikló vagy klitorisz.

Évek teltek el, mire megtanultam, hogy csak a nők rendelkeznek ilyen kivételes szervvel az emberi testben, amely a gyönyörszerzésen kívül semmi más funkciót nem lát el. (Vajon ha ez az egyedülálló szerv a férfiak büszkesége lenne, mennyit hallanánk róla –, és vajon mi mindenféle jogosságának az igazolására használnák fel?) Amikor beszélni, olvasni, írni vagy testem gondját viselni tanultam, rendre elmondták nekem minden egyes csodálatos testrész nevét –, egyetlen intim testtájat kivéve. Ez

felkészületlenné, védtelenné tett engem az iskolában szokásos megalázó szavakkal, mocskos tréfákkal szemben, és a későbbiekben azzal a közhiedelemmel szemben is, hogy a férfiak, akár, mint szeretők, akár, mint orvosok, jobban ismerik a női testet, mint a nők maguk. Az önismeret és a szabadság szelleme, ami oly határozottan nyilvánul meg ebben a könyvben, akkor érintett meg engem először, amikor a főiskola után néhány évig Indiában éltem. A hindu templomokban és kegyhelyeken ott volt a "lingam", az absztrakt férfi-szimbólum, de ott volt a "yoni" is, a női nemi szerv szimbóluma: egy virágszerű forma, háromszög, vagy kétpontos ovális. Évezredekkel ezelőtt ezt a szimbólumot férfipátjánál hatalmasabbként imádták, és ez a szemlélet vonult be a Tantra hitbe is, amelynek alapvető tana szerint férfi nem képes egyedül elérni a szellemi beteljesedést, csakis szexuális és érzelmi közösülés útján, a magasabb rendű női szellemi energiával. Ez a hit annyira mély és széleskörű volt, hogy még a későbbi korok nőellenes, egyistenhívő vallásainak némelyikében is fennmaradt, habár az ebhez hasonló hiteket a kanonizált vallási vezetők megtagadták (és tagadják ma is), és az eretnekség vádjával illetik. Például: a gnosztikus kereszténység Zsófiát a Szentlélek női megnyilvánulásaként imádja, Mária Magdalénát pedig Krisztus legbölcsebb tanítványaként tiszteli. A tantrikus buddhizmus még mindig azt tanítja, hogy a

a misztikus extázis csakis Fravashi-n. hogy a fana. a női szellemiségen keresztül érhető el. az oltárokon az Ékkő benne van a Lótuszban. ahol minden egyes szobát más-más művésznő tervezett. az iszlám szufi misztikusai úgy hiszik. hogy több nő vált szexuálisan elérhetővé több férfi számára. amikor egy New York-i kávéházban üldögéltem Betty Dodson-nal (akivel megismerkedhet majd az olvasó ebben a könyvben). és még a katolikus egyház Mária kultusza is tartalmaz olyan hit-elemeket. és . és a világ más részein. amelynek nevét viseli. észre kellett vennem az irdatlan szakadékot.és férfialakban egyaránt ábrázolják. mint a lingam is benne van a yoni-ban. A hatvanas évek szexuális forradalma is csupán azt idézte elő. Los Angelesben. amelyet az erő és a hatalom jelképéből a romantika jelképévé silányítottak a férfiuralom évszázadai. ahol az isteneket még női. nem volt alternatívája a szexuális viselkedés kétkulacsos megítélésének. mint egy séta Judy Chicago Női ház-ában. politikai. csakúgy. Egészen a hetvenes évek feminista mozgalmáig nem létezett alternatíva a patriarchális vallások és Freud (a két végpont) mellett. és ahol először fedeztem fel a női szimbolizmust a saját kultúrkörömben. melyek sokkal inkább irányulnak az Anyára. A "szívforma" valószínűleg a női nemi szerv ősi szimbóluma. (Például az úgynevezett "szívforma" szimmetriája sokkal inkább emlékeztet a vulva alakjára. Számos országban. Ázsiában. vallási zsarnokságnak. A zsidó miszticizmus Shekiná-ja Shakti-nak. Afrikában. Isten női lelkének egyik változata. mint arra az aszimmetrikus szervre.buddhaság a vulvában lakozik. Amikor azonban hazatértem Amerikába. mohó "igen". Az ötvenes évek "nem"-jét egyszerűen csak felváltotta egy állandó. sem a női testet pasztán a szaporodás eszközének tekintő patriarchális. A felfedezéseknek ezeket a kezdeti éveit olyan érzéki emlékek szimbolizálják számomra.) Vagy. mint a Fiúra. az amerikai nő saját testéhez való viszonya és India yoni kultusza között.

a színházi közönség . mint az ország. ami valóban származtatható a "cunt" azaz pina szóból – a fordító] A női test ellen elkövetett erőszak különböző formáinak felszínre kerülése – nemi erőszak. Vagy amikor visszamentem dolgozni a Ms. a nők fizikai megalázása. törzs szavaknak. a születésszabályozással kapcsolatos terror. és hogy begyógyítsuk a sebeket. Magazin-hoz.igyekeztem rezzenéstelen arccal hallgatni az önkielégítés felszabadító erejéről szóló. gyermekkori szexuális zaklatás. melyeket több mint kétszáz interjúból gyűjtött vissze. őszinte felháborodást és dühöt váltott ki a nőkből. nemzetség. A nők józan eszét az mentette meg a tébolytól. és aztán költészetté formált. az erőszak ellen. elmesélhették másoknak is. hogy milyen szörnyűséges borzalmak történtek velük. HOGY HOL A CSIKLÓD?" Mikor pedig a feministák kiírták a PINA HATALOM! jelszót a kitűzőikre és a pólóikra. már világosan látszott. Végül is. hogy visszaköveteljék a szó méltóságát. hogyan éled újjá egy ősi hatalom. és így tomboló haragunkat pozitív energiává sikerült alakítani. az indoeurópai "cunt" (pina) szó Káli istennő Kunda vagy Cunti rangjából származik. és ugyanaz a szó gyökere. hogy végre nyíltan kimondhatták. intim monológokat –. Amikor először voltam tanúja annak.* [*A szavak angol eredetije "country" és "kin". lelkes magyarázatát. amivel a szomszédos asztaloknál hallgatózókat enyhén szólva sokkolta. leszbikusok elleni erőszak. munkahelyi szexuális zaklatás. vagy a női nemi szerv csonkítás bűnös nemzetközi gyakorlata – a feminizmus elmúlt három évtizede alatt mélyről jövő. ahogy Eve Ensler előadja a könyvben található. hogy a hirdetőtáblán elhelyezett humoros kis feliratok között a következő szöveg olvasható: "ESTE TÍZ ÓRA VAN – TUDOD-E. és azt vettem észre. Az igazság bátor kimondásából fakadó alkotó energia hozta létre ezt a könyvet és színdarabot is.

) "A Vagina monológok" értéke azonban nemcsak a negatív attitűdökkel terhes múlt megtisztításában nyilvánul meg. az egyik "amiről beszélünk". a szeretkezéstől a szülésig. a Kongresszusi Könyvtárban végzett kutatásom során rábukkantam egy ismeretlen szerző vallási épületek szerkezetéről szóló . azzal a bizonyos V-betűs szóval együtt. szexuális vagy spirituális. Egy kiadó már előleget is adott a könyvre. hadd osszam meg Önökkel még egy. A hetvenes években. a testünket is. mint nők. amelynek címében a vagina szerepel. hogy egy olyan könyv. mint hogy felosztjuk magunkat. hiszen ez az igazmondás útja. férfiak éppúgy. aztán egy józan pillanatában meggondolta a dolgot. És ez így van. meglehetősen megkésett felfedezésemet. hogy cenzúra nélkül közölte ezeket a női szavakat – a könyv címében is. a hadüzenet nélkül folyó nők elleni háborútól egészen a nők közötti szerelem újfajta szabadságáig. (Itt szeretném megköszönni a Villard könyvkiadónak. testi vagy szellemi. amelyet az elmúlt három évtizedben jártunk. de egy roppant személyes. és úgy döntött. Amennyiben Önök még mindig úgy gondolják. Úgy gondolom. Minden oldalon a kimondhatatlan kimondásának izgalma érződik –. távol esik az efféle filozófiai és politikai kérdésektől. az olvasók. magában a női testben gyökeredző lehetőségét is kínál a továbblépésre jövő felé. mint ahogy izgalmas a könyv megjelenésének saját. csak vigye máshová a könyvét. ha elolvassák ezt a könyvet – felszabadultabbak saját magukkal és egymással szemben is – de alternatívát találhatnak a jó öreg patriarchális ellentmondások feloldására: férfi vagy női. azt gondoltam: ezt én jól ismerem.számára –. két részre. nemcsak felszabadultabbak lesznek. inkább tartsa meg Eve Ensler a pénzt. és a másik "amiről nem beszélünk". A nők rábízták legbelsőbb élményeiket. Ezek a kettőségek ugyanis nem másból fakadnak. kulisszák mögötti története is.

hogy egyetemessé tegyék a tisztán hímnemű teremtés legendáját. az egész csupán a női testben lakozó hatalom megszerzésére és kézbentartására szolgál. az oltár. és végül a szent középpont. íves szerkezet. hogy újjászületünk az öröklétben. hogy szimbolikusan szülnek. hogy a hímnemű vallási vezetők gyakran hangoztatják. mindkét oldalon egy-egy petefészekszerű. Nem csoda. ahol a csoda történik – ahol férfiak szülnek. van egy központi vagina járat az oltár felé. hogy a hímnemű papság igyekszik távol tattani a nőket az oltártól. Bár ezzel a hasonlattal akkor találkoztam először. amely elfogadott tényként kezelte azt az állítást. hogy a férfiak magukhoz ragadják a teremtés yoni-energiáját. vagyis az anyaméh. akik a szellemiség szavait és szimbólumait terjesztik.és a nagyajkak. mint ahogy megpróbálják távol tartani a nőket a születésszabályozástól is. hogy szoknyát viselő lelkészek és papok a szülés nedveit utánzó vizet locsolnak a fejünkre. Hát persze. Nem csoda. Azóta nem éreztem többé a hagyományos idegenséget. hogy az ember bűnben született –. azáltal. papokkal – férfi és női papokkal –. hogy helyreállítsák a Teremtő szellemét minden élőlényben. csak azért. új nevet adnak nekünk. mintha egy követ hajítottak volna egy kútba. hiszen nőnemű lények hozták a világra. és megígérik. Szimbolikus vagy sem. amikor beléptem egy patriarchális vallási építménybe. Nem csoda. akik nem nézik le a női szexualitást.munkájára. Csak a patriarchátus törvényeinek engedelmeskedve születhetünk újjá férfiak által. az oltár visszaszerzését tervezgetve. A patriarchális vallások alap szertartása arról szól. miszerint a legtöbb patriarchális vallási építmény hagyományos szerkezete a női test alakjának utánzata. Így van ezekben egy külső és egy belső bejárat – mint a kis. Végigsétálok a vaginális főhajón. . mégis elevenemre tapintott.

miért pont én. én soha nem fantáziáltam lánykoromban arról. akár egy zsúfolt bolt túlsó végéből átkiabálva). hogy az egész beszélgetést harsány kiáltozás és felszabadult nevetés kísérte. hogy négyezer szilaj nővel együtt fogom . El nem tudtam volna képzelni. hogy egyszer majd híres "vagina-lady" leszek (ahogy gyakran szólítanak. anyái és lányai meggyógyítják önmagukat – és rendbe hozzák a világot. a jövő nagymamái. mint amilyenek ebben a könyvben is találhatóak. Például. akik elhatározták. BEVEZETÉS Nem tudom. a szeméremajkakat. Hosszú vita után. Arra gondoltam. hogy az olyan botrányos hangok és az olyan őszinte szavak segítségével. mire eljutottak idáig. amint szíveket rajzoltak a füzeteikbe. önérzetes lépés megünneplésére. amikor azoknak a kilenc-tizenhat éves lányoknak a beszélgetését hallgattam. Athénban. ami még fontosabb volt. hogy ők húsz-egynéhányan kitalálnak egy közös kifejezést. miközben kíváncsian figyeltem a kislányokat. végül az "energia-csomag" mellett döntöttek. milyen nagy és áldott utat tettek meg ezek a lányok. a csendben elsuttogott "odalent"-től.Ha az ötezer éves patriarchátus megdöntése nagy feladatnak tűnik. az útsorán megtett. hogy a testük szentség. amely magában foglal mindent: a vaginát. Erre gondoltam. De. hogy egy napon majd a vaginákról fogok beszélni görög tévéműsorokban. a klitoriszt. Bárcsak ősanyáim is tudták volna. hát koncentráljatok minden egyes. mert annyira hasonlít a saját testükre? Erre gondoltam akkor is. még az i-betűkre is szívecskéket tettek pont helyett: vajon azért vonzza őket ez az ősi forma. Hiszem.

biztosan svájcisapkát hordana. Színdarabíró voltam. és ráadásul. Akkoriban élte éppen a "francia korszakát". Ez mind nem szerepelt a terveim között. és soha nem is alakítottam tudatosan. Interjúkat készítettem. hogy a Vagina Királynők egyszerűen belém bújtak. Azonban bizonyos tekintetben még ekkor sem volt semmi közöm "A Vagina Monológok"-hoz. miközben az "igazi" darabomat írtam. hogy vegyem komolyan a dolgot.üvölteni diadalittasan a "vagina" szót Baltimore-ban. és segített nekem létrehozni a darabot. hogy harminckét nyilvános orgazmust élek át majd egyetlen éjszaka. hogy botrányt csináltam. egész lényemmel vágytam arra. Úgy gondolom. és a jövőjét megtervezni. ebben az értelemben nem sok közöm van "A Vagina Monológok"-hoz. és meglepett a nyíltságuk és az. Ez a dolog megszállt engem. hogy megtaláljam a visszavezető utat a vaginámhoz. Ariel Orr Jordan (akit. hogy miért voltam elsőrangú jelölt. Élettársam. Apám megbecstelenített szexuálisan és érzelmileg is. a vaginájukról kérdezgettem a nőket. aki azt mondta. hogy megkérdeztem a barátnőimet. hogyan kezdődött: talán. hogy egész folyamat észrevétlenül zajlott. Voltak exhibicionista hajlamaim. és erről most már meg vagyok győződve. hogy meghökkentett. a Vagina Királynők valahogy megvesztegettek) rávett arra. Emlékszem. A leghatározottabban nem emlékszem a darab megírására. Az az igazság. Nem igazán emlékszem már. . Soha nem terveztem meg a darabot. Éveken át írtam különböző darabokat valódi interjúk szövegeiből. amikor egy idős nő annyira megvetően beszélt a vaginájáról. sem azt. Volt egy barátnőm például. Mondjuk úgy. és elgondolkodtam azon. Feminista voltam. Előfordult már. azzal a beszélgetéssel. hogy milyen szívesen beszéltek a témáról. vajon más nők mit gondolnak erről. Most már látom. hogyha a vaginája felöltözne.

jó ügyet szolgáljon. estéről estére kicsi súgó kártyákat kellett a kezemben tartanom. hogy meg kell védenem ezeket a nőket és a történeteiket is – minden áron. Mikrofonba kellett beszélnem. mintha azok a nők. Hiába tudtam a szöveget.Jelen vagyok. ott lennének velem a kártyákon. Aztán egyszer a rendezőm. elbuktam. Gyakorlatokat végzek. Próbálok nem útban lenni. egy magas támlájú széken. vagy akik el akarták vinni az előadást egy-egy városba. hogy egyszerűen csak elmesélek néhány nagyon személyes történetet. Úgy éreztem. Mozdulatlanul ültem a színpadon. amiket előzőleg nekem is elmeséltek. Iszom a dögerős kávékat. hogy azzal valamit elmondjak. Minden alkalommal. úgy éreztem. A mikrofonba belekapaszkodtam. hiába hallottak anélkül is. hogy az valamilyen. vagy például a transzszexuális nőkről. és az hol kormánykerék. hogy vegyem le a cipőmet. "A Vagina Monológok" azonban a varázslatról szól és nem propagandaanyag. mintha egy űrhajóba másztam volna fel. Íme néhány a rejtélyek közül: Soha nem voltam előadóművész. amikor megpróbáltam monológot írni csak azért. akikkel az interjúkat készítettem. mint azok az emberek. . A vagina-történetek rámtaláltak. Az első évben harisnyát és bakancsot kellett hordanom előadás közben. Minden este. Attól kezdve csak mezítláb bírtam előadni a darabot. épp úgy. Olyan volt. Megpróbáltam. hogy én "A Vagina Monológok"-at előadom. hogy formában maradjak. Hiányoznak a monológok a változás koráról (a klimaxról). Joe Mantello rávett. Furcsán éreztem magam. Képtelen voltam megmozdulni a történetek mesélése közben. az előadások alatt. hol meg sebességváltó volt a kezemben. Az első három évben nem is jutott el a tudatomig. akik be akarták mutatni a darabot. és nekem.

hogy szerepelni fog "A Vagina Monológok"-ban) Vörös boák hat londoni újság címlapján az Old Vic-beli V-Napot követően – az angol újságos standokat elborította a vaginák tengere. Íme néhány példa.Sok minden. . ami "A Vagina Monológok" közben bekövetkezett egyszerre tűnik teljesen szürreálisnak. (Marlo Thomas "A Vagina Monológok"-ban) A POLGÁRMESTER FELESÉGE TRÁGÁR SZAVAKAT HASZNÁL. Tévé: Kathie Lee Gifford Calista Flockhart-tal és a stúdió teljes közönségével együtt kántálja a "vagina" szót az "Élőben Regis-szel és Kathie Lee-vel" showban. de képtelen rá. és ugyanakkor teljesen logikusnak. Újság címek: EZ A LÁNY VALÓBAN LEMEGY ODA. David Letterman megpróbálja kimondani a "vagina" szót. (Donna Hanover úgy döntött.

és ezalatt egyszer sem hangzik el az a szó. Egy nő előadás után a kioperált méhére kért tőlem autogramot. és elmagyarázta a vaginális jelentéstartalmát. hogy haladó szellemű Tovah Feldmanstern-nek megtiltották. Egy ismert szappanopera egyik epizódjában a szereplők jegyet vesznek "A Vagina Monológok" előadására. A CNN tíz percet szentel "A Vagina Monológok"-nak. Később visszavonja ezt az állítását. hogy felállva skandálják a "pina" szót. Egy női rabbi hamantash-t küldött nekem. leányiskolájában megrendezze "A Vagina Monológok"-at. Pina Műhely működik a Wesleyan Egyetemen. hogy "A Vagina Monológok" zavarba hozta.Barbara Walters a "The View"-ban bevallja. . Vagina-események: Glenn Close kétezer ötszáz embert vesz rá arra. túl harsánynak érezte a darabot. hogy vagina. ezért az iskolától függetlenül állította színpadra a darabot.

Teljességgel lehetetlen vállalatokat megnyerni a V-Napok szponzorálására. Gyakorlott bulizók százai eszik puszta kézzel a mályvaszínű vagina tortát. amit senki nem képes felvágni. Roseanna kétezer ember előtt alsóneműben adja elő a "Milyen szaga van a vaginának?" monológot. Babcsíra a vagina szőr. A klitoriszt árverésre bocsátják. Még a vaginális termékeket gyártó cégek sem akarják. kúp alakú műalkotásokat. Saját mondataival egészíti ki a szöveget. Mindig a darab ugyanazon pontjánál. többek közt Kínába és Törökországba is. Férfiak és nők egyaránt gyakran elájulnak az előadás alatt. Thandie Newton megvásárolja. vulva-lámpákat. Az emberek tárgyakat hoznak és küldenek nekem – vagina-termékeket: üvegből fújt vagina-szobrokat. és saját készítésű vagina-salátáját szolgálja fel nekem. kétszáz fontért. vaginababákat. melyek közül az egyik így hangzik: "Milyen szaga van a vaginádnak? – Mint a férjem arcának. A londoni V-Napi bulin felszolgálnak egy hatalmas vagina-tortát.Atlantában egy fiatalember szüleivel közösen meghív ebédre. hogy nevüket ezzel a szóval társítsák. "A Vagina Monológok" könyv és színdarab több mint húsz országba jut el." Alanis Morissette és Audra McDonald éneklik a pina részt. csikló-nyalókákat. .

jelek és esetek. nők százai kerestek meg előadás után. nem mehet be az előadásra. energia. A legnagyobb csoda természetesen a V-Nap: egy mozgalom. Az utolsó előadáson egy nőimitátor adja elő "A Vagina Monológok"-at. A darab felszabadította az emlékeiket. Vagina csodák. hogy az életlikról meséljenek nekem. Estéről . aki nem képes kimondani azt a bizonyos szót. katalizátor. Egyre több és több. a férfiak a "Vagina Krónikákra" kérnek jegyet. Megölelgetnek. Ahogy városról városra. országról országra utaztam a darabbal. miközben én anyaszült meztelen vagyok. Egy fiatal üzletasszony ront be az öltözőmbe. hogy elmondja: "végre megértette". Szülésznők viharzanak be az öltözőmbe. Két hónappal később a barátnőjével együtt térnek vissza. hogy közölje velem. és észre sem veszik. megköszönni. Kopogtatás nélkül. A jegyüzérek azt mondják a nőknek.A nők a "Monológokra". transzban jön be hozzám előadás után egy hetven év körüli férfi. és a nő köszönetet mond nekem. hogy végre valaki méltányolja a testnedveket. ő nem "száraz"! Ez hazugság! Jeruzsálemben két idős izraeli asszony bejön hozzám az öltözőmbe. a nők elleni erőszak Végnapja – mindez "A Vagina Monológok"-ból született. a fájdalmaikat és a vágyaikat.

jó formában maradni. Calista Flockhart. bátyáik. hogy semmi sem lehet annál fontosabb. Nem hiszem. Valentin-napon. bizakodó. mintha egy borzalmas alvilágra nyíló ajtó tárult volna fel előttem. szétzúzza. és nem merték elhagyni a férjüket. és terméketlenné teszi mindazt. 1998.estére ugyanazokat a történeteket hallottam – megerőszakolt nők: tizenévesek. akik rettegtek. kislányok. Winona Ryder. idős asszonyok. elvégezni az alapozó munkát. Mint az összes többi misztikus vagina-eseménynél. tápláló. hogy a férjük halálra verte őket. Az erőszak eltöri. akiket megerőszakoltak. Kezdtem egyre rosszabbul érezni magam.com nevű csoport tagjai voltak. Susan Sarandon. Lily Tomlin. hogy túloznék. megverik. megszületett az első V-Nap. Shirley Knight. alkotó és eleven. Kathy Najimy. mint jelen lenni. ami nyitott. itt sem volt más dolgunk. a legfontosabb és legszükségesebb. Kétezer ötszáz ember sorakozott fel a New York-i Hammerstein Ballroom előtt a mi első botrányos eseményünket várva. unokatestvéreik. az emberek többé már nem tisztelik és nem védik az Életet. Hazelle Goodman. ez a bűn mindannyiunk végét fogja okozni. és olyan dolgokat mondtak el nekem. mint hogy véget vessünk a nők elleni erőszaknak –. hogy a nők meggyalázása azt bizonyítja. BETTY. Marisa Tomei. és rettegésben tartják. Lois Smith. és hogy ha nem teszünk valamit ez ellen. megnyomorítják. Lassan ráébredtem arra. Nők. nagybátyáik és a szüleik. akik úgy menekültek meg az elől. Nők. akik közül elég sokan a Ferninist. és kitaláltuk a V Napot. amikről nem kellett volna tudnom – veszélyes volt ezeket tudni. Glenn Close. 1997-ben találkoztam női aktivistákkal. . megcsonkítják. meggyalázzák. főiskolások. a többit elvégzik a Vagina Királynők. megégetik. Margaret Cho. még mielőtt érettek lettek volna a szexre – mostohaapáik. Amikor a nőket megerőszakolják. nélkülözhetetlen életenergiát pusztítják el a Földön. Hannah Ensler-Rivel. február 14-én. Nők. Whoopi Goldberg.

Ulali. Natasha McElhone. melynek keretében a diákok és a tantestület rendezésében és előadásában színpadra állították "A Vagina Monológok"-at. hogy megvédjék nőtársaikat és véget vessenek az erőszaknak. Gloria Steinem. Dani Behr. Eddi Reader. Joely Richardson. Santa Fe-ben. Azóta többször is rendeztünk "hírességek éjszakáját" a londoni Old Vic-ben. az Afgán Nők Forradalmi Egyesülete. Melanie Griffith. amely azon munkálkodik. Az amerikai városokban és világszerte színpadra állított produkciók szintén jó szolgálatot tesznek az ügynek és támogatják a mozgalmat. Meera Syal. és semmi sem védi meg . egy csoport. "A Vagina Monológok" Off Broadway előadása közel egymillió dollárt szerzett a V-Nap mozgalomnak. a bevétel elérte a 100. olyan előadókkal.Klezmer Women. Ruby Wax. nem tanulhatnak. hogy felszabadítsa a nőket a Taliban borzalmas elnyomása alól. Jelenleg a V-Nap Alapítvány már világszerte támogatja a helyi szervezeteket. Aspenben. Ezek az előadások felhívták a figyelmet a nők elleni erőszak megszüntetésért dolgozó helyi csoportokra. és pénzt szereztek nekik. Egy fantasztikus este élményével ajándékoztak meg mindenkit.000 dollárt és megszületett a V-Nap mozgalom. Sophie Dahl. és Chicago-ban. ahol a nők nem ritkán saját életüket kockáztatják azért. Julia Sawalha. mint Cate Blanchett. Három év alatt több mint háromszáz főiskolán tartottak V-Napot. Katie Puckrik. 2000-ben a V-Napot megünnepelték Los Angelesben. Kate Winslet. A nők Afganisztánban nem dolgozhatnak. Jane Lapotaire. Thandie Newton és Gillian Anderson. Afganisztánban megalakult a RAWA. Élve eltemetik őket csadorjaik alá. Sarasotában. nem részesülhetnek orvosi ellátásban és nem léphetnek ki az utcára férfiak kísérete nélkül. Soraya Mire és Rosie Perez közösen adták elő "A Vagina Monológok"-at. Phoebe Snow.

majd álljunk félre. amivel könnyebben járhatják a falvakat és folytathatják felvilágosító és megelőző tevékenységüket. a megerőszakolt és súlyos lelki traumán átesett lányoknak és asszonyoknak. az hogy megtörtént. Nemrég vásároltunk nekik egy piros dzsipet. Mandeolo-projekt része – azé a projekté. végezzük el. amit kell. A V-Nap Alapítvány segít a RAWA-nak titkos. A V-Nap csodája. azzal a szervezettel. hogy segíteni tudjanak a hazájukban dúló háború áldozatainak. és az erőszak megszüntetését támogató stratégiával. mert meg kellett történnie. ahol a nők alapvető jogaiért küzdünk. (Kezdeményezés a Kenyában támogatjuk a Tasaru ez a Ntomonok-ot mozgalom a Biztonságos Anyaságért). Ez a valami misztikus. Ki tudja? Én mindenesetre a Vagina Királynőkre bízom magam. amely támogatásunk segítségével hamarosan meg fogja nyitni az első válságközpontot a megerőszakolt nők számára a volt Jugoszlávia területén. ahol szükség van ránk. Valami azért kiderült. amelyik új "felnőtté válási szertartás" bevezetésével küzd azért. ugyanakkor roppant praktikus. . És hosszasan sorolhatnánk még azokat a területeket. a törvénytelen kivégzések dokumentálásában és nyilvánosságra hozatalában. hogy legyünk ott. akárcsak "A Vagina Monológok" csodája. Talán a hívó szó. Horvátországban együtt dolgozunk a Háború Női Áldozatainak Központjával. hogy véget vessen a fiatal lányok hagyományos nemi szerv csonkításának. az aktív nőmozgalom megteremtésében. vagy a lelkiismeret parancsa… talán. Azt kívánja tőlünk. földalatti iskolák szervezésében.őket az erőszaktól. vagy a gyilkosságtól. Ez a központ többek között koszovói és csecsen nőket is kiképez majd arra. hogy kiegészítse már működő és sikeres programjaikat egy új. A V-Nap Alapítvány szoros együttműködésben dolgozik a Családtervező Alapítvánnyal. a nők védelmét.

az egész napos munka. Magától értetődő gondolat. A vagina miatt. A végére egészen kimerülsz. Csak hanyatt fekve tudod megnézni. a nők biztonsága és egyenjogúsága. olyanok. néha évekig feléje sem néznek. soha. Nincs nekem időm erre – mondta az üzletasszony –. rengeteg figyelemre és szeretetre van szüksége – akárcsak egy vaginának. Egyszer egy jól menő üzletasszonnyal készítettem interjút. nem ér rá a vaginájával foglalkozni. Izgultam a vaginámért.Az emberi faj túlélésének elengedhetetlen feltétele. amit nem gondolunk róla. sajog a hátad. ehhez én túlságosan elfoglalt vagyok. A VAGINA MONOLÓGOK Izgultok? Izgultok. amit a vagináról gondolunk. Nem könnyű megtalálni a vaginádat. ahonnan még senki nem tért vissza. A vaginám miatt. A nők hetekig. Megértő társakra volt szüksége… vaginákra. El kell találnod a helyes pozíciót. és még jobban féltem attól. A vaginák sötétségben és titokzatosságban élnek. aki azt mondta. ahogy ő is szokott izgulni értem. lehetőleg földig érő tükör előtt. ugye? Én is izgultam." . de megvalósulásához. a jó megvilágítást és a megfelelő szöget. Teljesen ki kell csavarodnod. nagy. hónapokig. mint egy "Bermuda Háromszög". Ezért vágtam bele ebbe az egészbe. Begörcsöl a nyakad. Féltem attól. "Ha a vaginádat akarod látni – mondta –.

nindzsónak. megsimogatnád a vaginámat?" Aggódom a vaginám miatt. ahol cicusnak hívják. egyedülálló nőkkel. nővérke. zsidó nőkkel. Beszéltem idős nőkkel. asszonypajtásnak. A legjobb indulattal is úgy hangzik. üzletasszonyokkal. egyetemi professzorokkal. Nevetséges és egyáltalán nem erotikus szó. kutyulinak. luknak. hadd szellőzzön a cicuskád. ázsiai nőkkel és amerikai nőkkel. punának. ha egyszer szeretkezés közben azt suttognád az izgatott férfi fülébe: – "Kedvesem. hogy az anyja mindig azt mondta neki: – "Ne vegyél bugyit a hálóinged alá kicsim. Izgatja őket a dolog. Ezekből lettek a vagina-monológok. picsának. még a neve miatt is aggódom! Van például. gyapjas tarisznyának. . brekinek. A nők maguknak sem vallják be. Kezdjük mindjárt a "vagina" szóval. fehér nőkkel. talán pont azért. De ha egyszer belekezdtek. mert eddig soha senki nem kérdezte őket erről. szemérmesek voltak. pucának. a nők nem nagyon akartak erről a témáról beszélni. le sem lehetett többé állítani őket. Képzeld el. marisnak. Egy nő mesélte. fiatal nőkkel. pinának. nuninak. hozza már azt a vaginát!" Vagina… vagina… akárhányszor ismételgeted. hogy vagina-interjúkat készítek. spanyol nőkkel. fekete bőrű nőkkel. mint valami fertőző betegség. férjezett nőkkel. színésznőkkel. leszbikusokkal. nunának. puncusnak. De hívják muffnak. Több mint kétszáz nővel készítettem interjút. mi történne. szárcsának. sufninak. kurvákkal.Elhatároztam. mézesbödönnek. puncinak. Az elején nehezen ment. megint máshol résnek." Máshol viszont kutyusnak nevezik. hogy beszélni fogok a nőkkel a vaginájukról. soha nem fogod szívesen kimondani. vagy egy orvosi eszköz: – "Siessen. indián nőkkel. de imádnak a vaginájukról beszélni.

Aggódom a vaginámért. minden vagina interjúban felbukkant. de sok olyan is van köztük. vagy nyílásnak. akár a frissen borotvált arcbőr. * Néhány monológ egy-egy nő saját. amelyiket több beszélgetésből állítottam össze. ahol Miminek nevezik. Rábeszélt arra.fióknak. de fájdalmas is. vörös kiütések lettek rajtam. azért dug félre. bukszának. Sokan nem szeretik a szőrt. ha nem szereted a szőrt körülötte. Elmentünk egy szexuális tanácsadásra. a vaginám olyan volt. Ez a téma: A SZŐR Nem szeretheted igazán a vaginát. Nem vagyok . személyes története. mert a különböző nők nagyon hasonló történeteket meséltek el. A most következő monológ egy asszony személyes története. mert én nem vagyok hajlandó szexuálisan a kedvére tenni. és aztán lángoló. hogy borotváljam le. A férjemet pedig pont ez izgatta fel. Ettől meztelen és védtelen lett a vaginám. mint amikor egy szúnyogcsípést elkapar az ember. lompos és ápolatlan. Van. Többször nem voltam hajlandó leborotválni magam. máshol prémnek. ahol azt mondta. Jó érzés volt. vágásnak. Viszketett és égetett. A férjemnek pedig szeretői lettek. kéjbarlangnak. lavórnak. bögrének. bár a témája szinte minden alkalommal. Első és egyetlen férjem például utálta. Amikor szeretkezett velem. mint egy gyereklányé. kisfazéknak. amikor hozzám ért. Azt mondta.

a férjem továbbra is ugyanúgy kajtatott más nők után. Amikor odalent a lábaim között szőrtelen voltam. duzzadt vaginámba. pázsit a ház körül. amikor hazaértünk. mert betegesnek gondolom. gyerekhangon kezdtem gügyögni. Megkérdezte. Akkor rájöttem arra. Aztán. Lett egy pár csepp vér a fürdőkádban.hajlandó leborotválni a vaginámat. Védtelen és kiszolgáltatott voltam. hogy azért. hogyha leborotválom a vaginámat. Így hát. akkor a férjem nem fog többet megcsalni? Azt is megkérdeztem tőle. A német nő erre azt mondta. a meztelen. Mondtam neki. ne akarjam ezt a sok kérdezősködéssel tönkretenni. de észre sem vette. annyira boldog volt. hogy nem véletlenül van ott szőrzet. ráadásul a bőröm is kidörzsölődött. amikor nekem feszült. hogy volt-e már hasonló esettel dolga? Azt válaszolta. Szeretni kell azt is. hogy eljött velem a tanácsadásra. amit kíván tőlem. a férjem megborotválhatta a vaginámat. annyira. ha szeretni akarod a vaginát. hogy már a babakrém sem segített. hogy a házasság kompromisszum. Ráadásul. hogy pont most kezdünk eredményeket elérni. ahogy élesen. Jutalmul. miért nem akarok a férjem kedvére tenni. mint levél a virág körül. éreztem. később. A tanácsadónő német kiejtéssel beszélt. * . védtelen kislánynak éreztem magam. Nem lehet válogatni. ahogy izgatottan. remegő kezekkel borotvált. durván hatol belém. Megkérdeztem tőle. és a mondatok között együtt érzően sóhajtozva kapkodta a levegőt.

Nercbundát. Tafota báli ruhát. Angórát. Selyemharisnyát. Balettszoknyát. Farmernadrágot. Rózsaszín boát. Vérvörös csokornyakkendőt. Nagyestélyit. Szmokingot. Hermelint és gyöngyöket. amit ne szerettem volna.Van néhány kérdés. Szűk szoknyát. és aztán kiválogattam a kedvenc válaszaimat. Bár. Álarcot. Áttetsző fekete csipke-bugyit. mosógépben moshatót. Valami praktikusat. Smaragdokat. Bőrdzsekit. hogy nem volt közöttük olyan válasz. amit minden nőnek feltettem. Megkérdeztem például a nőktől. ha felöltözne?" Sapkát. . hogy: "Mit viselne a vaginád. Bíbor bársonypizsamát. he kell vallanom. Flittert.

Nagy virágos kalapot. Fátyolból függönyt. Selyemkimonót. Szemüveget. Mackónadrágot. Tetovált képeket. Szögesdrótkerítést. Körömcipőt. Csipkét és bakancsot. Bíborszín tollakat, kagylót és gallyakat. Vattát. Kötényt. Bikinit. Átlátszó esőköpenyt.

*

"Mit mondana a vaginád, ha beszélni tudna?"

Lassabban. Te vagy az? Etess meg! Akarom. Finom, ez finom. Ez az, igen. Elölről! Kezdjük újra!

Nem, arra. Nyalj meg. Maradj. Ez igen! Jól gondold meg. Még. Kérlek, még. Ölelj! Játsszunk még! Ne hagyd abba. Még, még, még. Emlékszel rám? Kerülj beljebb. Még ne. Jaj, anyám! Igen, igen. Ringass el! Belépés csak saját felelősségedre. Ó, Istenem. Köszönöm, Uram. Itt vagyok. Gyerünk. Gyerünk. Találj meg. Köszönöm. Bonjour. Túl kemény. Ne csüggedj!

Hol van Jancsika? Na, így már jobb. Igen, ott. Ott.

* Készítettem interjúkat hatvanöt és hetvenöt közötti nőkkel. Ezek különösen szívbemarkoló interjúk voltak, talán azért, mert ezek a nők korábban soha nem beszéltek a vaginájukról. Sajnos a legtöbb ilyen korú nőnek nincs semmilyen kapcsolata a vaginájával. Szerencsésnek érzem magam, hogy én már egy újabb korban nőhettem fel. Beszéltem egy olyan hetvenkét éves asszonnyal, aki még soha nem látta a saját vagináját. Csak akkor ért magához, amikor mosakodott, véletlenül, soha nem szándékosan. Nem volt orgazmusa, egész életében – egyszer sem! Hetvenkét évesen aztán elment egy pszichológushoz, és az ott kapott bátorításnak köszönhetően, amikor hazament, meggyújtott néhány gyertyát, feltett valami kellemes zenét, beült a fürdőkádba és felfedezte a vagináját. Azt mondta, több mint egy órába telt, az izületei miatt, de amikor végre megtalálta és felfedezte a csiklóját, sírva fakadt. Érte szól ez a monológ.

AZ ÁRADAT
Ott lent? Nem jártam ott lent 1953 óta. Persze ennek semmi köze Eisenhowerhez. Nem, nem, az, ott lent, egy sötét pince. Nyirkos és dohos. Az ember nem akar oda lemenni, nekem elhiheted. Nyomasztó, fojtogató,

El lehet felejteni. nem tudtam mit csinálni vele. időnként meg kell szűntetni a szivárgást. mert minden háznak kell egy pince. és nem is gondolsz rá. hogy mi van nekik ott lent? Mi aztán nem csináltunk ilyesmit. Hallod a csöveket. penész-szag. meg minden. Egy ilyen okos lány. Én meg felizgultam. semmi ilyesmi. hogy legyen. Inkább hagyjuk. az Andy Leftkov Jóképű volt – legalábbis nekem tetszett. Nem tudok én erről beszélni. mint te. Szóval Andy. ahogy az én időmben mondták. Néha valami zaj van odalent. arról ott lent. Nem tudtam visszatartani. annakidején. ahogyan a filmekben szokás. Persze ott kell. fehér autóban. minek faggat magamfajta öregasszonyokat arról. meg mindenféle. A kocsijában ültünk. hogy menjek vele. hogy próbáljuk ki az új kocsiját… Nem. ott lent.áporodott és émelyítő. Hajaj! Kibírhatatlanul büdös van ott. Mint a pince a ház alatt. Úgy értem… mindegy. szóval úgy felizgultam. Úgy értem. mint én. apró állatok. Nem robbant fel. Egyszer elhívott. egy vadonatúj. és néha bent rekednek ott kisebb dolgok. hagyjuk. és nekem hát…. Tudod. Emlékszem. de sosem látod. hogy egyszer csak megindult az áradat. az is a ház része. Hát jó. amikor egyszer csak meglepetésszerűen magához rántott. hogy túl hosszúak a lábaim. volt egy fiú…. hogy ott van. az járt az eszemben. nem tudom elmondani. Mi van? Na. és a nedvesség is. Az ajtó egyébként zárva van. Pont úgy. "Jó parti". Hosszú lábaim vannak. Magas volt. keresztül . hát megpróbálom… Szóval. Nem. Nem akarok arról beszélni. Nem volt ennyire drámai. Beleeszi magát még a ruhákba is. Alig fértek el az ülés és a műszerfal között. az Andy Leftkov. nekem tényleg nagyon tetszett. Éppen a térdemet igazgattam. Andy nagyon jóképű volt. és megcsókolt. Mintha egy szivattyú a vágy vad erejével az élet vizét préselte volna ki belőlem. nem fogott tüzet. jó…. nem történt semmi katasztrófa odalent. és kész. különben a hálószoba volna odalent. Nyirkosság-szag.

amilyenek Atlantic City-ben vannak. de Andy azt mondta. mint a savanyú tejnek. Rákkoktélt eszünk. galambok repülnek ki az asztal alól – nem tudom. Az életben soha nem izgatott. Burt és én… egy étteremben. mit. Feltűzöm a blúzomra. egyenesen a vadonatúj autó ülésére. aztán rémülten . és hogy összepiszkoltam vele a kocsija ülését. Burt egy szál orchideát ad nekem. becsuktam a boltot is. meg rengeteg frakkos pincérrel. hogy olyan a szaga. hogy soha többet ki ne nyissam újra. és kis hajók. hatalmas csillárokkal. Burt és én. mit keresnek ott azok a galambok – és előtör az áradat. de az álmaimban mindig vele voltam. csalódottan. Nem pisi volt. örökre. hogy én egy "hülye. mit keres Burt Reynolds az én álmaimban? Nem tudom. hogy már megint mit csináltam. új.a bugyimon. onnan lentről. Mindig nevetünk. Találkoztam még azután is fiúkkal néha. Mindig ugyanaz az álom. és ugyanezzel a mozdulattal. Nevetséges hülyeségek. soha többet nem engedett közel senkihez. Óriás rákokat. Nevetünk. Megpróbáltam a ruhámmal felitatni a tócsát az ülésről. csodálatosan finom rákokat. és magához húz… az étterem közepén. és hogy nem szokott velem ilyesmi történni. amikor már megcsókolna. nedves folt. Andy nem szólt hozzám egy szót sem az úton hazafelé. Miért hülyeségek? Hát mondd meg nekem. Burt már derékig áll az áradatomban. hogy megint elönt az áradat. Aztán a szemembe néz. Kulcsra zártam. és az egész étterem megtelik vízzel. folyékony csaj" vagyok. Voltak álmaim. Azt mondta. Amikor megérkeztünk. de a szorongás. Burt és én. őrült álmok. Ömlik belőlem. A szép. és a szaga – amit. és akkor. a terem rengeni kezd. Halak úszkálnak benne. Meg akartam magyarázni neki. És csak nevetünk. sárga ruhámon szörnyen nézett ki a nagy. én ugyan nem éreztem. hogy váratlanul ért a csókja. kiszálltam és becsaptam magam mögött az autó ajtaját. Boldogok vagyunk együtt. Burt és én. csak ömlik és ömlik.

nem olyan. ahová nem megy senki. aminek bármi köze volt ahhoz. Már régóta nem olyan. előbb-utóbb elveszíti. hogy beszéljen neked.figyeli. a boszorkány bűnösségének . hogy a barátai. kinek kell ez az egész? Nincs igazam? Túlértékelik ezt a dolgot. Kivették a méhemet. Különben. ott lent. nagyon vicces. Mindennek mennie kellett. akinek beszéltem erről. lent. a csikló létezésével: mint az ördög csecsét említi. Most jobban érzed magad? (Elfordul. Ma már nincsenek ilyen álmaim. a csöveket. Találtam mást. te vagy az első ember. amikor megjegyezte. Bezárt pince. ott lent. láthatóan életében először szembesült a klitorisz. Az orvos azt hitte. Csak egy hely Egy hely. Imádom a kutyakiállításokat. a ház alatt. mint egy ember. De aztán kiderült. Na most boldog vagy? Elmondtam neked – kiszedted belőlem. és az antik tárgyakat. Dean Martin. Sikerült rávenned egy öregasszonyt. visszafordul. Hogy mibe öltözne? Mit viselne? Micsoda kérdés? Mi lenne rajta? Egy hatalmas figyelmeztető tábla: "ÁRVÍZ MIATT ZÁRVA" Hogy mit mondana? Mondtam már. VAGINA-TÉNYEK 1593-ban. Ott. Mióta mindent kipakoltak belőlem. aki beszél.) Tudod. az egész berendezést. hogy rákos vagyok. arról. hogy amit az ember nem használ. elúsznak mellettünk szmokingjaikban és estélyi ruháikban. Például a kutyakiállításokat. mindent. meg a többiek. és egy kicsit talán jobban érzem magam. jobbat helyette. Nem olyan ez…. egy boszorkányper során a vizsgálóbiztos (mellesleg házasember).

egy és egy fél centiméter hosszúságban. T I Z E N K É T É V E S V O L T A M. melyet nem illő látni. A válaszok valamiféle karénekké. közös dallammá olvadtak össze. hadd folyjanak egymásba a hangok – elvesztem a vér áradatában." Apámtól kaptam egy üdvözlőkártyát: "Az én kislányomnak. Nem tetszik. A boszorkányt pedig elítélték. – "Ünnep. Leírása szerint. amit a börtönőr észlelt elsőként. aki már nem is olyan kislány" .kétségbevonhatatlan bizonyítékaként. mint egy csecs. egy húsból való kis dudor. akképp kitüremkedvén. Második osztályos. a vizsgálóbiztos közszemlére tárta. – The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets * Sok nővel beszéltem a menstruációról. vad. A nők egymás feleleteit visszhangozták. amikor nem kell iskolába menni" – feleli. ahogy nevet. A Z A N Y Á M F E L P O F O Z O T T. A nézők közül még senki nem látott ilyesmit azelőtt. Megkérdezem az anyámat: – "Mi az a pirosbetűs nap?" "Olyan nap. Hagytam. lévén oly titkos helyhez kapcsolódik. hét éves vagyok. a bátyám valami piros-betűs napokról beszél nekem. Azonban végsőképpen mégsem kívánván rejtegetni ilyen furcsa egy dolgot.

Mindannyian nagyon vártuk. Vacsorát adtak a tiszteletére. Nyolcadik osztályban. későn mentem haza. Emeletes ágyunk volt. mielőtt megjött. Hetedikben az anyám észrevett valamit a bugyimon. A szőr is kezdett nőni a hónom alatt. a villanyt sem kapcsoltam fel. Tizenhárom éves voltam. Gumipelenkát adott rám. Anyám nagyon kedves volt: – "Gyere. a másik még nem. én voltam az egyik utolsó. és gyorsan bebújtam az ágyba. hogy végre megjöjjön. Még nem öltöztem fel. Lenéztem a lépcsőre. hogy megjöjjön. bugyiban voltam. Marcia.Meg voltam rémülve. kerítünk neked egy betétet" – mondta. A használt betéteket barna papírzacskóba csomagoltam és elrejtettem a padláson. Lenéztem. Azt mondta. amikor megjött neki. Emlékszem. de felemásan: az egyik hónaljam szőrös volt. hogy jöjjön már meg azonnal. és vért láttam. lemásztam mellé az alsó ágyra. Mindannyian nagyon vártuk. Anyám megtalálta a használt betéteket és betette az ágyamba. Tizenkét éves voltam. Az anyám kodeint adott. Olyan rémült voltam. Volt egy barátnőm. Anyám azt mondta: – "Hát ez nagyszerű. Tizenhat voltam. Egy éjszaka. . és ijedt. és ott volt." Középiskolában – barna maszat. a használtakat dobjam a mosogató alatti szemetesbe. Anyám is eléggé zavarban volt. Mindannyian azt akartuk. Az ő családja megünnepelte. Anyám megmutatta nekem azokat a vastag tisztasági betéteket.

Elizabeth Taylor babát kaptam tőle. Elmondtam anyámnak. A barátnőm megmutatta. mindannyian rosszlányok. Vörös cseppeket pillantottam meg a rózsaszín padlólapokon. OB-t használtam – és élveztem. fehér nadrág volt rajtam. . Az indiánok öt napig mohán ültek. Tíz és fél éves voltam. Magas voltam. Akkoriban még nem volt intim betét. és már nagyon vártam. Vérfolt a ruhámon. Anyára azt mondta. a templomban. – "Ne tegyél semmit bele a mézesbödönbe!" Vattát használtam. Nem nagyon látszott. Nem tudtam.Tizenhárom éves voltara. földöntúli eseménynek gondoltam a Felsóhajtottam: – "Végre!" A mamám nagyon örült. rongydarabot használjak. de azért én bűnösnek éreztem magam. Amikor láttam a tornateremben. hogyan kell feltenni a tampont. Barna trutyi a bugyimon. és csak nőttem tovább. Megmagyarázhatatlan. Azt gondoltam. Aztán kaptam tőle egy pofont. ahogy az ujjammal feldugtam. ez rettenetes. menstruációmat. Ellenezte a tampont. Tizenöt éves voltam. Tizenöt éves voltam. Tizenegy éves koromban történt. Egyszer csak folyni kezdett a vér. mint a sületlen tészta. Bárcsak indián lehetnék. hogy akkor ez most jó vagy rossz. Anyám azt mondta: – "Mazel tov". Szegény fekete lány voltam. Teljesen váratlanul ért. Figyelned kellett a ruhádat. Csak félig ment be. hogy megjöjjön. A vérzésem. azt hittem. hogy a fehér lányok tampont használnak.

A rémült emberek megérzik a szagát. A barátnőmnek volt egy jóstáblája. és a sarokba vágtam. és ott volt. összecsavartam a bugyimat. Ijesztő. ne fürödjek. Nő vagyok. Nagyon csendes és érett lettem. Anyám vizet melegített és bort adott nekem. Megéheztem." Anyám állandóan elmegyógyintézetekben volt." A barátnőim azt mondták: – "Ezentúl minden hónapban vérezni fogsz. Bezsongtam. Hányok. Kilenc és fél éves koromban történt. megkérdeztük. Azt mondják. és boldog. Tizenkét éves voltam. Nem akartam idegesíteni a szüleimet. Jó vietnámi asszony – dolgos. Anyám azt mondta: – "Nehogy megemeld a dobozt. Most lett felnőtt nő belőle. "Kedves Miss Carling. A hálószobámban volt egy csomó képregényem egy nagy dobozban. Soha nem hittem volna. Biztos voltam benne. kérem mentse fel a lányomat a kosárlabda alól. és én hamarosan elaludtam. erényes." A táborban azt mondták. Teljesen megváltoztatott. aztán lenéztem. nem bírok enni. amikor menstruálok. hogy mikor fogunk menstruálni. . hogy megjön. Nem tudott felkészíteni a dologra. Lenéztem. Fájt a hátam. Letisztogattak fertőtlenítővel.Nem vagyok felkészülve erre. hogy el fogok vérezni. és vért láttam. halszagom van. aki meg sem szólal.

középpontja lüktető és mély. hogy megtanulják szeretni és kielégíteni. rózsaszín puha kagyló. nyílik és csukódik. illata csodás. ahogy a vécécsészébe hullnak a cseppek. Tizenkét éves voltam. szertelen tulipán.Néha nagyon vörös. mégis izmosak. Neki szól ez a monológ. akik pontosan ugyanott élték meg életük első orgazmusát. hogy rátaláljanak a vaginájukra. hogy hazataláljanak. Szeretem. különbező időpontokban azon a tanfolyamon. * Az interjúk során kilenc olyan nővel találkoztam. és adott nekem egy vörös pamutblúzt. Csoportosan és egyénileg is foglalkozik nőkkel. Néha barna. és ez zavar. Mint a festék. A VAGINA MŰHELY A vaginám kagyló. Mindannyian a harmincas éveik végén. amelyet Betty Dodson. Anyám felpofozott. Mindannyian részt vettek. A vaginám virág. a negyvenes éveik elején jártak. kerek. . szirmai lágyak. ez a bátor és egészen rendkívüli nő vezetett. csukódik és nyílik. Apáin pedig lement egy üveg Sangriáért. Betty huszonöt éve segít a nőknek. nők ezreinek segített és segít abban.

szó szerint. hogyan látjuk. meg annyi. Az egyik nő. aki éppen terhes volt hatalmas. Így mondta. hogy rajzoljuk le "saját. Eszembe se jutott. amit mások mondtak róla. sikító. Be kell vallanom. Attól a nőtől. akiket magába szippant. aki megtanítja a nőket arra. aki ismeri és tanítja a vaginát. hogy megnézzem. Én pedig óriási fekete pontot. amiből pénzérmék potyogtak kifelé. hogy hazataláljanak a saját vaginájukhoz. esetleg felrobban a nagy forgásban. csak a képzeletem szüleménye volt. A vaginám egészen eddig csak valami elvont dolog volt a számomra. aki hisz a vaginában. hogy mit láttunk. Mindig is önálló lényként képzeltem el a vaginámat. mint egy hús-vér porszívóra. ami a közelébe kerül. A tanfolyamon tanultam. milyennek képzeljük mi. sovány nő Viktória-mintás pecsenyéstálat rajzolt. Tudni akarta. aztán elmeséltük a többieknek. a vonalak körülötte meg azok az emberek. Saját szememmel még sohasem láttam. különleges és gyönyörű vaginánkat". Egy másik. csillagként forogva saját galaxisában. hogy a két lábam közé illesztve. Mindig is úgy gondoltam a vaginámra. a vagina tanfolyamon. amit én a saját vaginámról tudtam. hogy egészen eddig. míg végül elégeti majd saját magát. testrészként hozzám tartozik.Nem mindig tudtam ezt. Soha nem éreztem például azt. vörös szájat rajzolt. tárgyak és atomok. A tanfolyamon kézitükör segítségével nézegettük saját vaginánkat. Első alkalommal arra kért minket. attól a nőtől. minden. a mi saját. hogy ezer apró vaginára szétszakadva ezer apró csillagként forogjon tovább. A fekete pont egy csillagászati fekete luk akart lenni. amelyik kedve szerint beszippant bármit. különleges és gyönyörű vaginánkat. körülötte kacskaringós vonalakkal. Sohasem gondoltam a vaginámra gyakorlati. vagy biológiai értelemben. aki a Vagina Műhelyt vezeti. Megalázóan ostoba és kínos .

és nem is próbáltara soha. Szintek alatt újabb szintek. de azt nem tudtam. olyan vörös. az a rengeteg szint. meg a tornateremben. Nem jelentkeztem. mert azok véletlen. Sokszor vízben történtek velem. Az ébredés. Nevetésre ingerelt. mi van odalenn. És lovaglás közben. Egyszer. Nem akartam mást. egy Cape Cod környéki kiránduláson. titokzatos és varázslatos. kék matracon görnyedve kézitükörrel keresgélni. És mókás volt. Úgy éreztem hiba lenne befolyásolni. bonyolult és véres belsőségeivel a bőr alatt. Izgalmasabb volt. és a vaginámat bámulni mindörökké. Lenyűgözött a látvány Amikor rám került a sor. amikor kezdetleges távcsöveikkel kémlelték a mindenséget. biciklizés közben. Amikor aztán először megláttam a vaginámat. amibe nem szabad beleavatkozni. Hamvas és üde volt. irányítani. Egy bejárat volt. Színjáték. Én nem jelentkeztem. és utána rendszerint csodásan ébredtem. mint a gondosan öntözött parkok Angliában.dolognak éreztem a fényes. hogy kinek volt már orgazmusa. és újabb szintek. Aztán a nő megkérdezte tőlünk. bizonytalanul. kinyílt és bezárult. mert volt ugyan orgazmusom. ez a természet csodája. Megértettem végre a vagina csodáját. esetleges orgazmusok voltak. időtlen és elegáns. Hollywood. mint egy rakott palacsintában a rétegek. Nem jelentkeztem. egy száj. a reggel volt. Úgy éreztem. Olyan nyers volt. pedig volt már nekem is. Orgazmus – rendelésre?! Nem . ahogy bújócskázott velem. főleg a kádban. csak feküdni csendben. Mint amikor először látsz felnyitott halat. nem túl magasra. megrémültem. Nem jött ki hang a torkomon. Ilyen reménytelenül érezhettek magukat a régi korok csillagászai. Két nő emelte fel a kezét. nagyon mókás. olyan friss! És ami legjobban meglepett. széttárt lábakkal a szőnyegen. hogyan kell előidézni. mint a Grand Canyon. nem bírtam megszólalni. Például álmomban történtek velem. Csak úgy történtek velem.

száraz. A baj persze az volt. hogy úrrá lesz rajtam a pánik. nyálkás dolgokat. hogy most vége. Aztán eljött a pillanat. Elfogott a rettegés. hogy jön valaki. mert éreztem. kiégett. frigid. halakat. Tudtam. hanyatt fekve a szőnyegen. Eddig én csak úgy éltem az életemet. hogy eddig azért nem mertem keresni a csiklómat. hogy meg fognak büntetni. Éreztem. kielégít. Talán azért. megajándékoz az orgazmussal. az önálltatásnak. egy nagy rakás szerencsétlenség vagyok… ó. . hogy majd valaki megteszi helyettem. mit tegyek. most vége az önbecsapásnak. Ott feküdtem. keserű és nyomorék nő. A pánik. rájöttem. amikor tízévesen elveszítettem a gyűrűmet úszás közben a tóban… újra meg újra lemerültem a tó fenekére kétségbeesetten tapogatva köveket. egyetlen pontot. kispolgárinak még az igényt is. amitől rettegtem. és amire vágytam. mert attól féltem. a saját középpontját keresgélve. hogy ez a csoda és titok már hosszú ideje nem lepett meg. fatalista módján. és nem tudtam másra gondolni. hogy nincs is csiklóm. A nő megkért minket. és azért minősítettem megjátszósnak. Régóta nem volt már ilyen csodálatos. tapogatózva. Ezért jelentkeztem a tanfolyamra is. a kétségbeesett pánik.lenne benne meglepetés és titok. a Vagina Műhelyben. a tükörrel a kezemben. varázslatos orgazmusom. és akkor én – nem tudom. aki kezébe veszi az életemet. söröskupakot és más gusztustalan. Talán csak zavaromban. nagyon is valóságos. Ez a csiklókeresés. túlontúl valóságos volt. és én kétségbe voltam esve emiatt. Istenem. de a gyűrűmet sehol nem találtam. megmondja. Egy csomó nő. véletlenszerű. miért –. Nem lett volna szabad úszás közben a gyűrűmet hordani. hogy vegyük elő a tükröt újra. keresgélve. a fénylő kék matracon. egy pontot. csak arra. és próbáljuk megtalálni a csiklónkat. hogy én egy hideg. sírva fakadtam. a csodát várva. a magam babonás. halott.

Békés visszatérés. a vaginám – én vagyok. megérkezem. Eltűnt. "Elvesztettem a csiklómat. hogy odanéztem volna. Házam bejárata és egyben maga a ház. saját magam. Meleg voltam és lüktető. A csiklóm én vagyok. és élő. behunyt szemmel csapkodtam magam körül. miközben fényes. a vérembe. ami én magam voltam. a sejtjeimbe. A nő felnevetett. Tudom. a megérkezés pillanata az örökkévaló gyönyörűségbe. kék matracomon hánykolódva. Izgatottan hívogató és marasztaló volt ez a remegés. amit el lehet veszíteni. Úgy éreztem magam. tettre kész. Visszapattantam és földet értem. Beléptem az izmaimba. Letettem a tükröt. Én magam vagyok a csiklóm. Eggyé kell vele válni. Visszafeküdtem és behunytam a szemem. A csikló nem olyan dolog. az ártatlanság és a vágy felé. hogy nem lett volna szabad úszás közben hordani" – mondtam neki. és fiatal. Odajött hozzám. Kívülről láttam. békés és gyengéd. rátettem az ujjam. és tovább. a színek. mint a Földre visszatérő űrhajós. izzadtan fuldokló nehéz zihálásomat. mintha rám szabták volna. ahogy lebegek a testem felett. majd robbanás a szinteken és a különböző szintek szintjein.A nő észrevette pánikos kapkodásomat. És akkor. Könnyű volt és kényelmes. Aztán a remegésből rengés lett. és akkor megérintett az érkezés gyönyörűsége. anélkül. arra a pontra. és végül belecsusszantam a vaginámba. A vaginám. ahogy lassan megközelítem magam. és megsimogatta a homlokomat. A robbanás utat nyitott a fény és a csend ősi birodalmába. . a zene. Amint elindulok. földet értem és visszapattantam. tulipán – a sorsom. Éreztem. Beleremegtem saját érintésembe. mondta. még mindig behunyt szemmel. A vaginám kagyló. Nem megtalálni kell. Én vagyok a csiklóm. és újra belépek a testembe. a hívogató pillanat.

drága holttengeri fürdősó illata és kellemes zene élvezete közben. Mindannyian ismerjük ezt a lemezt. hogy elhiszik a férfikultúra propagandaszövegét.VAGINA-TÉNYEK A csikló (a klitorisz) a legcélirányosabb testrész. mint a péniszben. a nyelvet és a csiklóban kétszer… kétszer… kétszer annyi idegvégződés van. saját magammal játszadozva. zavarba ejtő történet. Az egyetlen szerv. Egyesüljetek! Kívülről tudom az egészet. A vagina gyönyörű. minél dagadtabbra. MERT SZERETTE NÉZNI Hogyan szerettem meg a vaginámat? Szokatlan. A nők hamis öngyűlölete abból fakad. Lázadjunk fel ez ellen asszonyok! Világ Vaginái. és türelmetlenül várnánk. De nem ilyen helyen nőttünk fel. az ajkat. hogy hízzon már a combunk minél gyorsabban. ahol a vastag comb a divat. Én például gyűlöltem a párnás combomat és . Az idegszál koncentráció nagyobb a csiklóban. ha van egy gépfegyvere? – Natalic Angier Woman: Am Intimate Geography. akkor most édes süteményeket falnánk hanyatt fekve naphosszat. mint bárhol máshol az emberi testben. amelynek a színtiszta gyönyörszerzésen kívül semmi más feladata nincs. hogy egy kádban kellett volna megtörténnie. elfogadják az elnyomást és a rájuk osztott kisebbrendűség szerepét. Ha olyan helyen nőttünk volna fel. Tudom. Ugyan kinek kell egy pisztolyka. A csikló egész egyszerűen egy nagycsomó ideg: pontosabban nyolcezer idegszál. beleértve az ujjbegyet.

nem a vaginámban volt. mintha nem is a vaginám. Nem izgatta a szexi fehérnemű. kockás mintájú plüsstakaróval. akinek valami dolga volt vele. Esetleg miniatűr tájképeket: kristálytiszta tóról. Azt gondoltam. Lefeküdtem vele. hogy iszonyú ronda. leopárd-mintás szőnyegecskével. Talán meg sem ismerkedtünk volna. amit leejtettem. hogy egy idő után már képes voltam teljesen elfelejteni a vaginámat. de aztán egy életen át azt kívánták. Amikor visszaadta. azt játszottam. Bob hétköznapi ember volt. Nem volt magába forduló. ha nem veszi fel az aprópénzt. és akkor történt valami közöttünk. Nem volt igazán humoros vagy ékesszóló. horgolt faliszőnyeget. Nem vezetett gyorsan. Puha díszpárnákkal bélelt pamlagot. Amikor például egy férfi közösült velem. Bútorokat képzeltem oda. Nem volt goromba. És akkor találkoztam Bobbal. Nem voltak problémái és nem képviselt ügyeket. Nem nagyon kedveltem Bobot. bárcsak ne tették volna. sem visszautasító. Nyáron az árnyékba húzódott. se feltűnő. Azok közé tartoztam. hímzett asztalterítőt. Mindenkit sajnáltam. Nem szerette a fűszeres ételeket és a diszkó zenét. sovány és magas és jellegtelen és szürke. Bútorok. Nem lehetett felvágni rá. nem bennem. Annyira hozzászoktam ehhez a képzeletbeli játékhoz. hanem egy szőrmével bélelt muffban. És megesett a csoda. mint a ruhái.még jobban gyűlöltem a vaginámat. a keze véletlenül a kezemhez ért. hanem valami egészen más volna a lábaim között. Hogy kibírjam ezt az undort. . vagy ködös ír vidékről. akik megnézték milyen. Hányingerem lett tőle. vagy egy vörös rózsa szirmai közt vagy egy finom kínai porcelánban. Vagy éppenséggel csinos tárgyakat: tisztaselyem zsebkendőt. még csak alkoholista sem volt. vagy titokzatos. Nem beszélt az érzéseiről.

– Meg kell. de leginkább nézni imádta őket. jó. Amikor először szeretkeztünk. sokkal de sokkal többet. Szaporán vette a levegőt és mosolygott és bámult és felnyögött. Imádta a tapintásukat. – Sötét van – mondta. . – Ez szörnyű – mondtam. – Igen. És akkor azt mondta: – Na. ezt látom itt – mondta. rajta! – Előbb látni akarlak – mondta. – Itt vagyok – integettem. a szagukat. – Elegáns vagy és mély és ártatlan és vad. – itt vagyok az orrod előtt. – Csodaszép vagy – mondta. – Muszáj. de Bob nem válaszolt. Vetkőztetni kezdett. – nem látlak. – Itt vagyok – mondtam. – és még többet. – Biztosan láttál már vörös bőrdíványt – mondtam. és ő mintha a lelkemből olvasott volna. hogy lássalak – válaszolta. Hányingerem lett. mint egy gyönyörű. éhes vadállat. Bob? – kérdeztem riadtan. Visszafojtottam a lélegzetemet. Zihálni kezdett és megváltozott az arca.Kiderült. hogy Bob imádja a vaginákat. – Fölösleges – mondtam. – Ezt látod ott? – kérdeztem. Igazi műértő volt. Felkapcsolta a villanyt. azt mondta: – Nézni akarlak. – Hát kapcsold fel a villanyt – mondtam. csak folytatta a vetkőztést. Bob csak nézett és nézett. akkor hadd lássalak. – Nem lehetne inkább elkezdeni? – Nem – mondta. az ízűket. és legszívesebben meghaltam volna. hogy nézzelek. Egyáltalán nem volt már hétköznapi. Olyan volt. – Mit csinálsz. – Csak csináljuk.

Találkoznom kellett ezekkel a nőkkel. békés és boldog. ott voltam a vaginámban. ahogy néz engem.Mintha egy térképet tanulmányozna. a Newsday címlapján. együtt mentünk el. hogy a tisztaságot. Elkezdtem szeretni a vaginámat. és láttam. és nem volt csalódott. két hónapot töltöttem Horvátországban és Pakisztánban. az ártatlanságot örökre kiirtották az életükből. Interjúkat készítettem velük. Nedves lettem és izgatott. Néztem a fényben. És Bob alámerült bennem. Kétségbeesés és döbbenet ült az arcukon. hogy milyen őszintén izgatott. akiket a háborúban megerőszakoltak és most tértek haza egy boszniai táborból. A csoportképen egyikük sem. A képen hat fiatal nő volt látható. Kezdtem az ő szemével látni magam. de ennél is felkavaróbb volt az érzés. amit látott. hogy oda kell utaznom. de ő a vaginámat nézte így. Lauren Lloyd segítségének köszönhetően. és együtt érkeztünk meg. és interjúkat készítettem a Boszniából menekült nőkkel. Duzzadni kezdtem és büszkeség töltött el. ahogyan újra találkoztak az édesanyjukkal. nem undorodott tőle. vagy a holdat vizsgálná. Félkörben álltak mindannyian. egy tornateremben. Belül volt még egy kép róluk. amikor egy újságosstandon megakadt a szemem egy mélyen felkavaró fényképen. Bobnak tetszett. és együtt lógtam . csaknem egy egész órán át. egyetlen anya sem. Tudtam. és én is ott voltam vele. 1994-ben. vagy a szemembe feledkezne. Elolvastam a cikket. * 1993-ban Manhattanben sétáltam. mint egy híres festményt vagy egy vízesést. és egyetlen lány sem volt képes belenézni a kamerába. gyönyörűnek és kívánatosnak. egy angyal.

Szavakkal szólt egyre-másra. Van valami a lábaim között. hogyan történhetett ilyen.velük a táborokban. mi az. hogy megosztotta velem ezt a történetet. de lehet. Amikor az első utazásom után visszatértem New York-ba. Amerikában évente több mint félmillió nőt erőszakolnak meg. kávéházakban. Cserfes volt az én vaginám. mint ahogy csodálok és tisztelek minden nőt. hogy nálunk. türelmetlen. puha szalma. hamvas-harmatos rózsaszín mező volt. Nem tudom. minimum húszezer. Ó nem! Azóta nem. reszkettem a felháborodástól. mióta álmaimban egy döglött állat van odalent. Európa kellős közepén. igen. minden különösebb hadüzenet nélkül. AZ ÉN VAGINÁM AZ ÉN SZÜLŐFALUM VOLT A Vaginám: zöld rét. A következő monológ egy boszniai nő történetén alapul. abbahagyni sem próbálta. miért csodálkozom? Azt mondta. lenyugvó nap. Azóta nem. hogy hetvenezer nőt erőszakoltak meg. Már nem. beszélt folyton: igen. kedvesem érintése. Soha többé. vastag fekete horgászzsinórral odavarrva… és dögszaga lemoshatatlan… és . Nem érintem meg. nem bírt várni. Csodálattal és tisztelettel tölt el szelleme és az ereje. A boszniai nőkért szóljon ez a monológ. hogy 1993-ban. Egy barátnőm megkérdezte. Azóta még kétszer jártam Boszniában. a menekültközpontokban. módszeres háborús taktikával. Tombolt bennem a düh. itthon. Köszönöm. aki túlélte a korábbi Jugoszlávia területén lezajlott embertelenségeket. és senki nem tett semmit ez ellen. ó igen. Nem értettem. Tehénbőgés.

vagina-dalokat. átvérzi nyári ruhámat… átvérzik mindegyik nyári ruhámon. termékeny falu. sziklák repedéseit csiklandozó körforgás. Nem érintem meg többé. kecskék nyakában lógó kolompok dalait.dől a vér felhasított torkából. fekete maszkban… most borosüvegeket nyomnak belém… és seprű nyelét… aztán a seprű másik végét is. napégette kövekre fröccsenő víz. vastag puskacsövet nyomtak belém a katonák. felégették. mióta hosszú. termékeny falu. gennyes folyó lettem. elpusztultak a halak is. A Vaginám: zúgó folyó mentén. szörnyeteg orvos. vad őszi mezők énekét. Az én Vaginám: az én otthonom. Azóta nem. hol. Lemészárolták. kristálytiszta. mióta kezemben maradt egy leszakadt bőrdarab a vaginámból… ajkának egyik fele – mióta csonka lett. Máshol lakom. elpusztult bennem az élet. és én is csonka lettem vele. elsütik-e a fegyvert. vergődő agyamon. Nem tudom. Azóta nem. A Vaginám: zúgó folyó vize. mióta hallottam a kettévágott citrom sikolyával szétszakadó bőr hangját. . A Vaginám leánydalokat énekel. Elfoglalták. Hat. Azóta nem. Jéghideg a puskacső. megfagy tőle a szívem. A Vaginám: zúgó folyó mentén. Nem tudom. napégette köveket áztató. Nem járok arra. szülőfalum vagina-énekét. vagy keresztültolják riadt. mióta ürülék és égett hús bűzében hét napig használtak felváltva… és bennem hagyták mocskos spermájukat. Mérgezett vizű.

mely szerint a fiúk maszturbációját a herék sebészeti eltávolításával vagy a pénisz amputálásával gyógyították volna. Azokban az országokban. Ezzel szemben az orvosi szakirodalomban egyetlen olyan utalás sem található.vagy talán százmillió lány és fiatal nő él közöttünk. Az Egyesült Államokban a maszturbáció megszüntetésének céljából végzett utolsó feljegyzett klitorisz-eltávolítást 1948-ban hajtották végre – egy ötéves kislányon. évente közel kétmillió fiatal lány számíthat arra. főleg Afrikában. hogy kés. Gyakran "gyógyították" vagy "kezelték" őket. akik a maszturbáció révén értek el orgazmust. akit nemi-szerv csonkításnak vetettek alá. Amputálták vagy leégették a klitoriszt. hogy összevarrták a szeméremajkakat. de előfordult a kasztráció. hogy többé ne férhessenek hozzá a csiklójukhoz. – The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets VAGINA-TÉNYEK Nyolcvan. vagy "miniatűr erényövet" alakítottak ki. úgy. borotva vagy egy üvegszilánk segítségével . ahol ez az eljárás elterjedt.VAGINA-TÉNYEK A tizenkilencedik században orvosi esetnek tekintették azokat a lányokat. a petefészek sebészi úton történő eltávolítása is.

szepszis. – The New York Times. hogy az egész péniszt eltávolítanák. világos? A tampon. az azt jelentené. szerencsétlen. AZ ÉN DÜHÖS VAGINÁM A vaginára dühös. ugye? Egy csomó ember egyfolytában azon töri a fejét. Berágott. gyengéd és szerelmetes vaginám számára. Az én vaginámat nem lehet elkergetni ilyesmivel. Azzal töltik a napjaikat. Tudjátok. feldugdosni. 1996. amivel tönkretehetik az én kis puncimat. például – mi a franc az a tampon? Egy száraz. aki kitalálta! Miért nem bírnak . és veletek akar beszélni. szörnyű szülési fájdalmak. tartós vérzés. Muszáj beszélnie erről az egész szarságról…. A neves Afrika tudós. baszott vattacsomó –. a tövénél lévő lágy szövetekkel és a herezacskó egy részével együtt. hogy újabb kínzásokat találjon ki az én szegény. Nahid Toubia nem köntörfalaz: ha férfin hajtanának végre ennek megfelelő amputációt. sántítást okozó hegesedés. Az eljárást gyakran a "körülmetélés" kifejezéssel illetik. Nagyon berágott. öblögetni. fisztula sipoly. veszélyeztetett szülés és korai halál. A beavatkozás következményei rövidtávon: tetanusz. április 12.megcsonkítják. mi a pálya. és itt marad. és a záróizom sérülése. a vagina. A vaginám mérges. a húgycső. Hosszútávon: krónikus méhfertőzés. és bélhúr vagy tövisek segítségével összevarrják szeméremajkai egy részét vagy egészét. Kibaszott vaginaszomorítók! Mindenféle szarokat próbálnak belénk tömködni. hogy mindenféle beteg ötleteket dolgoznak ki. esetleg teljesen lemetszik a csiklóját. és beszélni akar. dugja fel magának.

ahelyett hogy ellazulna. Megsütik a halat. A vaginámat meg kell győzni.kitalálni valami ügyességet. és rögtön besokkol. Te nem utálod ezt a szöveget: – "Lazítsa el a vagináját. lazítsa el szépen. el kell csábítani. A vaginát meg kell dolgozni. egy űrhajóval kísérleteznének? Biztos meg lehetne csinálni ügyesebben is! Minek kell az a fasiszta acélkengyel. Miért nem készülnek valami kellemes. hogy aztán belenyomhassák azt a kellemetlen hideg vacakot? Hát ezt nem veszi be. hogy ne dörzsöljön az a rohadt tampon? Meglátja a vaginám. Erre van az előjáték. próbálják öblögetni. szó se lehet róla. Azokat meg ki találta ki? Hanyatt fekszem széttárt lábakkal. a lábam fent. Már hetekkel korábban védekezni kezd. mint a havasi gyopárnak. mint a rózsa szirmának – a puncinak legyen punciszaga! Állandóan ezt csinálják. be kell neki mutatkozni. ha egy pasas azzal fűz. vagy virágágyás. Kizárt dolog. Én nem akarom. a fejem lent. Nem kell folyton púderezni! Nehogy bevedd. Azok a hülye tusfürdő illatok – havasi gyopár. bársonyos anyaggal. amit magamra teríthetnék. hogy a puncinmak olyan szaga legyen. mintha valami idióta kalandfilmben. Hát ne lopják ki a halból a hal ízt! Azt akarom érezni. Így is jó szaga van. miközben egy pihe-puha pamuttakarón . elő kell készíteni a terepet. azért rendeltem halat! Aztán ott vannak azok a megalázó vizsgálatok. mint valami vécéfrissítő. Lazuljon el. hogy olyan illata van. aztán még lemosnák. Bezáródik." Miért? A vaginám nem hülye. és az a reflektor. meg kell nyerni a bizalmát. Egy elbaszott száraz vattacsomó ehhez nem elég! Ne akarjatok nekem földugni semmit. puha tapintású. akácméz. hogy illatozzon. erdei gyümölcs. és a jéghideg acélszerszám. amit feldugnak belém? Mi ez az egész? A vaginám ki van borulva ezektől a vizsgálatoktól. Azt mondja. merthogy hal íze van. Nem rózsaszirom illata. Ne dugdossatok és ne öblögessetek! A vaginámat nem kell illatosra mosdatni.

Olyat tervezzetek. beakad. beszélni. mert gyűlölitek. . csak gyémántok köröskörül. vidám rózsaszín vagy kékes-lilás kesztyűbe bújtatott kezét? Langyosítsátok meg a fémszerszámokat! Kedveskedjetek. nem. melegséget és simogatásokat. Hogy ezt ki találta ki? Nem bír helyben maradni. kidörzsöl mindenütt. De. A vagina lazán és szabadon szeret lenni. élvező vaginák – akikkel nem lehet szarakodni! Ha a vaginám beszélni tudna. kitárulkozni és beszélni. olvasni és tanulni. Változást akar. folyton elcsúszik. A nők egész nap csak élveznének. nem! Ilyet persze nem csináltok. és különböző vagina-hangokon vaginaparódiákat adna elő. Szexet akar. Kedvességet akar. Imádja a szexet. Szórakozni. ugyanúgy beszélne magáról. lábaimmal a prémes kengyelekben kedvtelve nézném az orvos barátságos. folyton élvező. ha a szexet élvezi. több ilyet akar majd. Csokoládét akar. hideg acélszerszámok és taraga bugyi. a metrón is. Persze ezt nem bírnátok elviselni. különösen. De. a taraga. Ez a legrosszabb. ha egy nő élvez valamit. ami örömet szerez neki. nem gúzsba kötve. Éhezik a mélységre. Mélyebbre akar hatolni. becsúszik mindenhová. Mozogni szeret. mi? Mindenütt boldog. A vaginának kényelemre van szüksége. A vaginám világra hozott egy hatalmas csecsemőt. ahogy én beszélek róla. Csillogó Harry Winston gyémántokat hordana – nem lenne rajta ruha. Tudjátok. Csendet és szabadságot és gyengéd csókokat akar. beépített francia csiklócsiklandozóval. forró. boldog vaginák lennének mindenütt. a szupermarketben is. Azt hitte. udvaroljatok a vaginámnak! De. mit? Csináljatok puha pamut bugyit. A vaginám most utazni szeretne. börtönbe zárva.fekve. beszélne a többi vagináról. nem! Inkább a kínzások: kicseszett száraz vattacsomók.

és hogy ezek a nők életükben először a menhelyen leltek biztonságra. ahonnan elmenekültek. védelemre vagy kényelemre. az én vaginám. és az emberek nagy része mit sem tud erről. Az elmúlt tíz év során nők százaival készítettem interjúkat. Élvezni akar. brutális és szélsőséges.Sikítani akar. Öt évvel ezelőtt találkoztam vele. A vaginám. akiket idegenek vagy családtagjaik megerőszakoltak. dolgoztam drogosokkal és alkoholistákkal. Akarni akar. az a hely. mint sok más történet. Együtt lógtunk. barátok lettünk. hogy beskatulyázzuk. Mindez idő alatt mindössze két olyan "hajléktalan" nővel találkoztam. amit az évek során hallottam. mindent akar. Szerencsétlen nők borzalmas szexuális agresszió áldozataivá válnak. Szeretném azt mondani. egy menhelyen. Nem akar dühös lenni többé. Terápiás csoportokat vezettem olyan nők számára. Moziba jártam velük. Valójában közel sem annyira felkavaró. ahogy ő elmesélte azt nekem. Hát. * Az elmúlt tíz év során gyakran kerültem kapcsolatba olyan nőkkel. akit nem molesztált valamelyik családtagja kislánykorában vagy ne erőszakoltak volna meg fiatalkorában. együtt étkeztem velük. és akiket az egyszerűség kedvéért csak "hajléktalannak" szoktunk nevezni. Mindenféle dolgokat csináltunk együtt ezekkel a nőkkel. De nem az. Kialakítottam egy elméletet. miszerint a legtöbb ilyen nő számára az "otthon" roppant ijesztő hely. szó szerint úgy. el akar élvezni. aztán elfelejthessük őket. hogy ez rendhagyó történet. Társadalmi helyzetük miatt ezek a nők nem részesülnek terápiás vagy egyéb . Ez a monológ egy nő személyes története. Akar. akiknek nincs otthonuk. a többi nő társaságában.

és ma csodálatos életet élnek. de a tapaszok mindig leesnek a vízben. de inkább nem teszem. drogfogyasztáshoz. akiket nem ismerünk. akiknek pedig nagy szükségük lenne ránk. valamiért megharagszik rám. Nem tudok pisilni. hogy befolyik oda a víz és annyira megtelik vele a testem. és sok esetben a halálukat okozza. hogy lezárjam a lyukat. Anyám megkérdezi. A KICSI NUNI 1965. hogy hagyjam békén a nunikámat. Szerencsére ez a történet másképp végződött. együtt. Ez a nő találkozott a menhelyen egy másik nővel. A sorozatos nemi erőszak felemészti önbecsülésüket. Félek. szívecskékkel díszített bugyiban alszom. december. A szerelmüknek köszönhetően kikerültek a menhelyek világából. ötéves kori emlék Anyám azt mondja nekem rekedt. egy káddugót. az ő csodálatos bátorságuknak. aki már tíz éves. hogy talán tönkretettem azt. hogy szétrobbanok. ami nem engedi. Hétéves kori emlék Edgar Montane. ott odalent. és egymásba szerettek. AIDS-fertőzéshez vezet. vészjósló hangon. a hálóingem alatt. Három. és a nőknek. Nekik írtam ezt a monológot. és ne vakargassam többet. hogy mi baja a . Úgy érzem. Egy dugaszt képzelek oda. még fürdés közben sem. Hazabicegek. Szörnyen megijedek.gyógykezelésben. hogy mindenféle dolgok belém menjenek. Néha még szeretném megérinteni magam. Nem merem megérinteni magam. Sebtapaszokat teszek a nunimra. prostitúcióhoz. és teljes erőből a lábaim közé üt. mintha teljesen összetörtem volna belül. a megsebzett nőknek.

felpróbálom az új fehér pamut melltartómat és a hozzávaló bugyit. ütések és támadások. és bedugja nagy. Egyedül játszom a pincében. hogy Edgar nem fogdosott. messzire innen. ugrálok. Mindenki sokat iszik. a ruhámon. és amikor elmondom neki. Tízéves kori emlék Apám házában vagyok. hogy mit tett velem Edgar. tisztátalan. hanem megütött. buli van. éles hangon visítok. harapni. és ráesek a nunimmal az ágytámla rúdjára. puska van nála. Körházba visznek. Kilencéves kori emlék Az ágyon játszom. Sikítok. véres hely. aki apám legjobb barátja. Mama. lehúzza rólam az új bugyimat. Akkor megjelenik apám. hogy a nunimnak végleg annyi. anyám pedig hét évre eltilt apámtól. ami szétszakadt. Biztos vagyok benne. Elátkozott hely Egy autópályát képzelek a lábaim közé. hogy fogdosson. kemény péniszét a nunimba. el is utazom rajta. szerencsétlen emlékek helye. Egyszer csak megjelenik a hátam mögött egy nagydarab ember.nunimnak. Alfred egy életre tolókocsiba kerül. hogy soha többé ne engedjem meg senkinek. Iszonyú robbanást hallok. a hajamon. amit az apám barátnőjétől kaptam. odalent. Tizenkét éves kori emlék A nunim fájdalmas. Magas. és összevarrják odalent. és Alfred is csupa vér. üvölteni kezd. Tizenhárom éves kori emlék . Alfred. de már bennem van. Próbálom elmagyarázni. és aztán vér van mindenütt. Próbálok rúgni. és tudod mit. karmolni. egyenesen a nunim szájából jön a hang.

Megkérdezi anyámat. hogy a nyelveink érezzék egymást. selyemruhába. Aztán átöltözik egy csoki színű. Ott helyben elhatározom. és készen állok. hú! Forró vagyok és vad. vadul beindulok. hogy az anyám örülne. miközben én a meztelen fekete nő fényképét bámulom az ágya fölött. nem hiszi. A lakása fantasztikus. hogy szeretek-e fiúkkal csókolózni. és én egész nap csak őt bámulom. Hű! Megkérdezi. Biztos . aztán a számba dugja a nyelvét. Megkérdezi. amiről mindig azt gondoltam. hangulatvilágítás. és megkérdezi. huszonnégy éves nő. Azt mondom. egy hasonló. Aztán azt mondja. hogy nőkkel csókolózom. mire én azt mondom. nincs-e kedvem felmenni hozzá. Aztán olyasmiket tesz velem és a nunimmal." Örülten. Levendulaszínű. Ahogy egymáshoz ér a testünk. és most…. hogy egy ilyen szép és sikeres nő érdeklődést mutat irántam. elegáns selyemruhába. Azt mondja: – "A vaginád olyan jó illatú. lazítsak. Kever magának egy vodkát. azonnal elélvezek. Gyengéden lefektet. Egyik nap elvisz magával kocsikázni. ha megtudná. amit ő. látszik. hogy érezzem…. hogy nála tölthetem-e az éjszakát. mint az első lágy tavaszi napok. hogy én is titkárnő akarok lenni." Erre mégiscsak tölt nekem egy italt. hogy mutat nekem valamit. ha megtudná. és persze az anyám az.A szomszédban lakik egy gyönyörű. bárcsak mindig így maradna nekem. mint ő. hogy nem szeretek. Anyám el van ragadtatva. Én félek. A hetvenes évek stílusa: süppedős párnák. amikor megcsörren a telefon." Akkor öltöztetni kezd. Én eddig azt gondoltam. hogy vodkát iszom. puhán szájon csókol. Nagyon szép. ugyanazt. "Nagyon szép vagy" – mondom neki. Mire én: – "De nekem csak ez fehér pamut melltartóm és bugyim van. hogy undorító. hogy mit kérek inni. áthajol hozzám. Azt mondja. hogy a leszbik mind rondák. és újra megcsókol. de közben már alig várom. Az alkohol a fejembe száll. hogy nem érintette férfi soha…. hogy nála legyek. olyan friss. ő pedig azt mondja: – "Te is". ellazulok. mire azt mondja. Mire én: – "Valószínűleg annak sem örülne.

hogy ne engedjen fiúk közelébe. és ezzel áldássá változtatta az átkot. kapkodom a levegőt. futottál?" – kérdezi gyanakodva. különösen a nők között. Életre keltette. Azt mondja. mire a nő azt válaszolja: – "Megbízhat bennem. hogy rájön. Klubunkat Harriet Lerner alapította húsz évvel ezelőtt. hogy megalapozza a "vulva" szó jelentésének és helyes használatának elterjesztését. hogy ha ki tudom elégíteni magam. hogy biztosan meleg lettem én is. hogy többet nem találkozunk. hiszen annyira beleszerettem. de azért próbálok természetesen viselkedni a telefonban.vagyok benne. és megtanít rá. ha tagjaink sorában üdvözölhetnénk Önt. Utólag aztán rájöttem. mindig mindenen rajta szokott kapni. hogy játsszak magammal. Baráti üdvözlettel. * A darab New York-i előadása alatt ezt a levelet kaptam: "A Vulva Klub tiszteletbeli elnökeként nagy megtiszteltetésnek vennénk. mert ő már tudja. csak tornázunk. asszonyom. mi történt. Rávesz. hogyan szerezzek különféle módokon örömet magamnak. hogy ő volt az én amúgy is szokatlan életemben a meglepő megmentő. Nagyon alapos. a lehető legszélesebb körben. Jót nevet rajtam. itt aztán nincsenek fiúk!" Később ez a csodálatos nő megtanít nekem mindent a nunimról. "Mi a baj. "Nem Mama. feltámasztotta az én szerencsétlen kis nunikámat. akkor soha többé nem leszek kiszolgáltatva a férfiaknak. Lihegek. Aztán anyám figyelmezteti a gyönyörű titkárnőt." – mondom neki. Jane Hirschman" . Reggel szorongva figyelem magamon a jeleket.

együtt a többi békával (énekelve): – "Kis Brekegő Cukorfalat. Mielőtt elneveztem volna valamelyiket." Közben táncoltunk. neonszínű pompázó békák. amíg a szövetéről.A VULVA KLUB Mindig is megszállottja voltam a dolgok elnevezésének. a humoráról is felismertem. a kabátzsebemben hordtam. Odaültettem az ágyamra. Aztán hangosan elismételtem az izgatottan várakozó többi békának. műanyagbékák. Barátommá tehetem. Amit a nevén tudok nevezni. elemmel működő békák." Aztán énekeltünk. hogy a béka elfogadta a nevet. például Aminek tudom a nevét. porcelánbékák. azt volt: megszelídíthetem. fel-alá táncoltam közöttük békaügetésben. mind. Megbizonyosodtam arról. a méretéről. és nevet adtam nekik. Körülvettem őket békabarátaikkal. általában a nevet ismételgettük. azt megismerhetem. izzadt mancsomban szorongattam. Felsorakoztattam a békákat. brekegve. boldog. flitteres csillogó ruhába öltöztettem őket és aztán odaállítottam mindegyiket a béka-kápolnába. "Kis Brekegő Cukorfalat. Kislánykoromban hatalmas békagyűjteményem plüssbékák. a szagáról. Mindegyiknek saját neve volt. Kis Brekegő Cukorfalat. a formájáról. hogy megismerjem. általában egy nagyszabású névadási ceremónia kíséretében. az újonnan elkeresztelt békával a kezemben vagy a karomban. Először az ünnepelt fülébe súgtam a neki szánt nevet (suttogva): – "Te vagy az én Kis Brekegő Cukorfalatom". Aztán nevet adtam mindegyiknek. attól . és figyeltem őt a nappali fényben. kicsi. akik közül némelyik még maga is névadás előtt állt. szükségem volt egy kis időre.

hogy IzéMizé egy kicsit félénk. mint egy Gladys. Nevet adni. már nem volt ilyen könnyű. hogy ne felejtsem el megmosni az "IzéMizémet". Sara Stanley. Végül aztán a testrészeimet is elneveztem. Nem olyan volt. hogy pisilnem kellett tőle. mint a kezemet elnevezni. annak. de ő olyan ember volt. aki elfogadja az ilyesmit. és ha türelmes lesz vele.függően. mint egy Veronica. de hamarosan szükségét éreztem. hogy mekkora volt. hogy nevet adjak mindennek. Sajnálatos módon ez a név velem maradt felnőttkoromban is. Elneveztem a szőnyegeket. az én IzéMizém. Volt akkoriban egy gyerekvigyázónk. De volt valami határozott és felnőttes a hangjában. Fárasztó. Az első közös éjszakánkon elmondtam a férfinak. Nem voltak olyan szépek. az óvodai nevelőm után. és hamarosan már ő is ezen a néven nevezte: – "Na. aki mindig beleütötte az orrát minden dolgomba. Olyan célszerű és gyakorlatias volt. fogy tetszett volna nekem ez a név Először nem is értettem. de létfontosságú ceremónia volt ez. ez sokkal nehezebbnek bizonyult. akkor biztosan feltárja majd a titkait. Igen. sipító hangon beszélt. mi van IzéMizével? Készen áll?" Én magam . azt mondta nekem. Névtelen maradt. de nagyon igyekvő. Az. a lépcsőfokokat. nem lehetett könnyen meghatározni. az ajtókat. a székeket. gondolom. A melleimet Bettynek hívtam. ott lent valami élő dolog volt. A vállamat Köpcösnek neveztem – mert erős és harcias. de azért nem is voltak csúnyák. Úgyhogy jobb híján elfogadtam. Randy egy kicsit meglepődhetett. ha csak a békák esetében jártam volna el így. ott lent. Nem is lett volna baj. akihez később feleségül mentem. A zseblámpámat például Bennek hívtam. Amikor egyik este fürödtem. és emiatt megszelídítetlen és ismeretlen. Nem mondhatom. Mindig olyan magas. az ott. A kezemet – Gladysnek. Nem. miről beszél.

és a név nem hangzott úgy. hogy valami görcs oldódik. Soha nem tudtam. Nem tudtam elképzelni IzéMizét. Nem felel. Ne tedd ezt velem. Vulva. . IzéMizé. Éreztem. kicsoda vagy micsoda ő. a te legnagyobb rajongód" – semmi válasz. IzéMizé" – de ő nem válaszolt. – Ki az az IzéMizé? – Hát az Izém. Teljesen elkeseredtem. Úgyhogy én is szóltam neki: – "Gyere már. Olyan volt. Az IzéMizé rossz név volt. IzéMizé néma volt és halott – eltűnt. – Hát az egész csomag odalent. aztán hónapokig. mintha hirtelen nem is lenne ott. amid van." Egyetlen szó. a Mizém… – Miről beszélsz? – kérdezte olyan hangon. Semmi mozgás. – mondtam. Végül nagy nehezen elmondtam a dolgot az egyik barátnőmnek. – Tudod. Vulva. ha szólok hozzá. Mindig is tudtam. – A vulvádról beszélsz. egyetlen hang sem jött válaszul. A férjem megszólította őt: – "Gyere szépen.soha nem voltam elégedett ezzel a névvel. Az egyik éjszaka a férjem és én éppen szeretkezéshez készültünk. aki akkoriban minden idejét egy új női csoportban töltötte. "Én vagyok az. Azt mondtam neki: – Tercsa. IzéMizé. mint egy hívogató nyílás vagy egy nyíló száj. – Minden. IzéMizé nem válaszol nekem. te lány? – Vulva? Mi is az pontosan? – kérdeztem Teresa-tól. Teresa-nak. úgyhogy nem is igazán lepett meg. "IzéMizé!" Napokig nem jelentkezett. ami hirtelen valahogy sokkal mélyebbnek tűnt az enyémnél. – felelte ő. aztán hetekig. ami később történt.

és jelen volt az összes többi testrész is – Betty és Gladys és Köpcös – akik minden kétséget kizáróan figyeltek. "Éppen csak belecsíptem a klitoriszukba. VAGINA-TÉNYEK Úgy tűnik. hanem csókolózva. hogy úgy járjanak. és eltáncoltuk a vulva-táncot.Aznap az éjjel. nem brekegve. ahogy valami egyértelműen megmoccant: – "Vulva. hallasz minket?" Jó érzés volt. – "aztán szorosan bekötöztem őket. Afrikában néhány helyen szép csendesen véget vetnek a női nemi-szerv csonkítás hagyományának. Guineában például. Csillogó szexi ruhába öltöztettük. Aja Tounkara Diallo Fatimatá-t. hogy valójában soha senkit nem csonkított meg. hogy lássuk. aki a "legfőbb metélő" tisztjét töltötte be a fővárosban. nem békaügetésben. odaállítottuk a test kápolnája elé. ott vagy?" Aztán elénekeltük a vulva dalát. Pont úgy. Conakry-ban. mint annak idején a békákat. rendszeresen támadták a nyugati emberjogi szervezetek. mintha nagy fájdalmak gyötörnék őket. elneveztük őt. hanem ölelkezésben. pár évvel ezelőtt bevallotta. hogy felsikítsanak" – mondta. vulva" – halkan. Először csak suttogva mondtuk ki: – "Vulva. vulva. és részt vettek az ünnepségben. a férjem Randy és én. vulva. és gyertyát gyújtottunk." – Center For Reproductive Law and Policy * . vajon meghallja-e – "Vulva. Aztán.

Mélység-szaga. Nincs szaga. Izzadság-szaga. délen. Rózsaillata. pézsmaillatú jázminerdő. Fahéj. Földszaga és pézsmaillata. Virágillata. Attól függ. Édes gyömbér-szaga. Nyirkos mohaszaga. ."Milyen szaga van a vaginának?" Földszaga. Ananász-szaga.és szegfűszegillata. Vadonatúj reggel-szaga. mély erdő. Orgonaillata. Vízszaga. Istenszaga. Mint a Paloma Picasso parfümnek. mély. Fincsi cukorkaillata. Pézsmaillata. Én-szaga. Mint a Csendes-óceánnak. Fűszeres. Nedves hulladék-szaga.

Erdei-illata. hogy javaslatokat tegyenek. hogy elmondhassák nekem a történeteiket. Pittsburgh-ben imádják a vaginákat. Újra meg . Érett gyümölcs-illata. Most már elég sok ilyen hely van.Őszibarack-szaga. Mennyország-szaga. a nők bejönnek az öltözőmbe az előadás után. Olyan egyszerűen. Gondolkozom azon. ezek a valóban érdekes történetek. Rengeteg meglepetés ért: Oklahoma City meglepett engem. Mint a könnyű. Szexi-szaga. Oklahoma City-ben rajonganak a vaginákért. hogy megválaszolják a kérdéseimet. hogy készítek egy vaginabarát térképet azokról a vaginabarát városokról. Mint egy szivacsnak. Ecet és vízszaga. Halszaga. olyan lényegretörően mesélik el őket. Pittsburgh is meglepett engem. Mint az eper-kivi teának. Már háromszor jártam ott. Mint a Kezdetnek. édes likőrnek. * Évek óta turnézom Amerikában (illetve most már az egész világon) ezzel a darabbal. Akárhová megyek. ahol jártam. Ezt szeretem a legjobban a turnézásban. Sajtszaga. Óceán-szaga.

És arra is. Vagy annak a gyönyörű fiatal nőnek a története Oklahomából. aki a mostohaanyjával keresett meg engem egy előadás után. mi történt. És. mert a túlélésünk múlik ezeken a beszélgetéseken. hogy az övé más. és azt gondolta. hogy a lánynak valójában sem vaginája. aki ötéves korában – amikor még nem tudott angolul. hisz csak nemrég érkezett meg Amerikába –. valami baj van vele. ő vagina nélkül született. de próbálta leplezni a könnyeit és a . Aztán.újra rádöbbenek. Az anyja megtalálta. és megvágta a vagináját. hogy mi történt valójában. A barátnőivel összehasonlították a nemi szerveiket. és ezt csak tizennégy éves korában vették észre. nem tudta elmagyarázni a szüleinek. hogy valaki megerőszakolta a kislányt. akik egyáltalán beszélnek a szenvedéseikről és a zavarodottságukról. mennyire elszigeteltek a nők. Milyen kevesen vannak azok. A férfi szemében a lány tisztátalan. védtelen vagináját bámulva. miközben legjobb barátjával játszott. hogy elmondják a történeteiket. és észrevette. hogy milyen fontos a nők számára. Elrohantak a kórházba. A szülők a kislány barátnőjének a bátyját vádolták az erőszakkal. megesett nővé vált. és gyakran mennyire elnyomottak az elszigeteltségükben. Az apja elvitte őt egy ismerős nőgyógyászhoz. aki megállapította. milyen mély a nők élete. ráesett egy tűzcsapra. Az apa rettenetesen elkeseredett. a kislány meztelen. A lány. egyszerűen csak eldugta a véres fehérneműjét az ágya alá. Egy New York-i előadás után hallgattam meg egy fiatal vietnámi nő történetét. hogy elmondja. hazafelé a kislány észrevette. hogy milyen különleges. És. akinek már nincs jövője. Mivel nem tudta elmondani. aki nem ismerte a "tűzcsap" kifejezést. hogy megosszák azokat másokkal. sem méhe nincsen. ahol egy egész csapatnyi férfi állta körbe az ágyát. hogy az apja nem néz rá. Soha többé nem tudott a lányára nézni. hogy mennyire szégyellnek erről a témáról beszélni.

Hevessége meggyőzött. tudni fogja. hogy gyógytornász. és azt mondta." És szereztek a lánynak egy új puncit. Pina. tejesen megtérített. Szeretem ezt a szót és visszakövetelem a méltóságát. maradta. amikor egy szenvedélyes nő berontott hozzám. Pina. és a vagina szerkezetéről akar beszélni velem. felhívtam. És amikor majd találkozol a férjeddel. A PINA SZÓ MÉLTÓSÁGÁNAK VISSZAKÖVETELÉSE Pina. Pina. és olyan érzékletes tisztasággal. Szeretem ezt a szót. és a lány megnyugodott és boldog volt. drágám. szinte sütött belőlük az egymás iránti szeretet. Megszerezzük neked a legjobb házilagos készítésű puncit Amerikában. Sőt. Pina. Tényleg szeretem ezt a szót. Aztán ott volt az a pittsburghi eset. olyan részletességgel. hogy amikor befejezte. hogy csökkentse a lánya fájdalmát. muszáj volt ledőlnöm pihenni. Az orvostól hazafelé menet kétségbeesetten vigasztalni próbálta a lányát: – "Ne aggódj. A szerkezet nagyon fontos. Több mint fél órát beszélt nekem a "pina" szóról. Előadásomban mondtam erről valami negatívat. hogy én egyáltalán nem értem ezt a szót. hogy újragondoltam és megértsem a szó méltóságát. Hallgasd csak. masszőr. és mire befejezte. Beszélgetés közben figyelmeztetett a "pina" szóra is. Elmondta. Neki szól ez a monológ. én nem értem a lényeget. beszélnie kell velem. hogy ezt direkt neki készítették. Minden rendben lesz. és amint hazaértem New York-ba. minden a legjobb lesz.szomorúságát. . Aztán egy órán keresztül beszélt nekem. és amikor az előadás után két nappal elhozta hozzám az apját. Segít nekem. amiből kiderült. Azt mondta.

szaggatott és izgató – N – puhá-N. mondd ki bátran: Pina. és hátrafelé fordított baseball-sapkát. Pina – szeretem ezt a szót – Pina! Pina! MEGKÉRDEZTEM EGY HATÉVES KISLÁNYT – Mit hordana a vaginád. P és I – milyen tökéletesen összeillenek. És jön az A – ah!. hogy mondd. mély-eN. P. izgalmas és ínyenc. és ott alul. mint pajzán. csak nekem. mondd ki: PINA! Mondd ki. melege-N. I. I – intim. bűnös. akarom. Vagy egy gyémántra. I. P – puhán. mint igen! Igen! Aztán az N. nagybetűvel. . és igen! I. Nana! N. mint viola és teknős.P. és nárcisz. N – áramütés. a nőnek. és ajándék és alázat. az Alma. mint napfény. – Mit mondana. P mint pihés. pajkos és pimasz. nekem. mint ingerlő. akarom. anya. és az enyém. az első betű. a kezdet. amit kincsek közt találtam. – Mire emlékeztet téged a vaginád? – Egy őszibarackra. ha beszélni tudna? – V-vel és T-vel kezdődő szavakat. és akarom. odaleNN. ha felöltözködne? – Magasszárú piros tornacipőt.

és én végre megtaláltam az igazi hivatásomat. selymet és bőrruhát. egyforma. AKI IMÁDTA BOLDOGGÁ TENNI A VAGINÁKAT Imádom a vaginákat. A nők fizetnek nekem. otthagytam az ügyvédi irodát. bilincset. hogy kielégítsem őket. . kötelet. Nagyon jó lettem benne. de aztán magával ragadott a dolog. érdektelenekké váltak. éppen. Harmincas éveim végére azonban megszállottja lettem annak. Nem így indultam. csak unalmas. Nem. Ez lett az én művészetem. hogy gyakoroljam a hatalmam. és. Az ügyvédi irodában nem voltak kellékek. Nekem ez a két dolog ugyanazt jelenti. Az adóügyek unalmasakká. milyen a szexuális teljesség. hogy felizgassam. hogy boldoggá tegyem a nőket. Felháborító dolgokat hordok. amikor dolgozom: csipkét. hogy valahol mélyen odabent egy nagyon. És kellékeket használok: korbácsot. kiváló. – Milyen szaga van a vaginádnak? – Hópehely-szaga. hogy ellenkezőleg: ügyvédként kezdtem. aki nem is tudta. nagyon okos agy van. sem izgalom. Olyan sok kielégítetlen nő volt.– Mi a különleges a vaginádban? – Tudom. Imádom a nőket. A nők fizetni kezdtek nekem. műfütyit. A N Ő. Misszióként kezdődött az egész.

Legalábbis olyan nyögdécselés nem. Kislánykoromban. hogy az ember akkor nyögdécsel. ott annyira izgató volt a pisilés. féktelen hangokat kiadni magából. ami miatt a nők kielégítését választottam. hogy egy nő képes ilyen hangos. Megrémültek tőle. amiről én beszélek. amit csináltak. felháborító. Minden a kontextustól függ. és meglehetősen jó szolgálatot tesznek nekem. Ez a legtöbb férfit zavarta. Nem hittem el. Aztán egyszer tizenéves koromban. és nem tudtak arra koncentrálni. és nem volt nyögdécselés. Ott jöttem rá. Semmi sötét.sötétkék kiskosztümök. ha szeretkezés közben furcsán nyögdécselő nőket láttam a moziban. hogy a nyögdécselés egy bonyolult nyelv. Akkor. Hangos voltam. Nyögdécselővé váltam. magnóra vettem. hogy nyögdécselni kezdtem. amikor várnia kell a kielégülésre. Elvesztették a . mindig hamisnak tűnt. és csaknem egy óráig tartott. Rájöttem arra is. különböző hangfekvésekben nyögdécseltem. mire végre eljutottunk egy koszos kis benzinkúthoz. Nem voltak keményedő mellbimbók. ha nem kapja meg rögtön. Most már tudom. különböző hangszíneket próbáltam. Nem voltak izgató ajkak. ha megfékezhetetlenül tör elő belőled. Tükör előtt gyakoroltam. Rájöttem. Furcsán hisztérikus lettem. ami megigézett. Semmi nedvesség az ember lábai között. valahol Louisana-ban a semmi közepén. Hihetetlen volt. nagyon kellett pisilnem. amelynek nyelvtana van. de amikor visszahallgattam. nevetnem kellett. hogy ez a lényeg: hogy a nyögdécselés volt az. hogy a nyögdécselés akkor a legjobb. elcsábított. az új munkám során. Az adóügyekhez például nem kellettek kellékek. Gyűlöltem azokat a kosztümöket. habár most is hordok ilyeneket időnként. Nyögdécselni akartam én is. hogy én egy Texaco benzinkút vécéjében. Autóban utaztunk. Pisiltem és hangosan nyögdécseltem. amit akar. ha meglepetésszerűen jön. hangosan nyögdécselek. misztikus előjáték.

ők lepődtek meg a legjobban saját feltörő nyögdécselésüktől. eltalálni a tempót és meglelni a pontos helyet. bonyolult tudomány. mert vékonyak voltak a falak. élvezd az utazást" jellegű rábeszéléssel. Nem szeretkezhettünk normális lakásokban. hogy a nők szeretik a nyögdécselésemet. érzékeny. ha én vagyok a nyögdécselésük oka. Sebészi műtét ez. néha még azt is. és különösen az. mint ahogy mindenki más és másképpen nyögdécsel. Fájni kezdett a fejem. ne aggódj. Megoldhatatlan. A férfiak azt gondolták. túl heves vagyok. amely mindenkinél máshol van. de soha nem erőszakosan. csendben hatástalanítom a riasztót. hogy felizgat más nők nyögdécselése. Néha a nő farmernadrágjában találtam meg ezt a pontot. mint egy karmester. Néha besettenkedem a hátsó ajtón. hírem ment. ahol laktam. Szeretkeztem csendes nőkkel. Néha egészen mindennapos .fonalat. és belopakodom. megtanultam elfojtani a nyögdécselést. Bűntudatom kezdett lenni a nyögdécselés miatt. mint egy tüsszentést. és furcsa tüneteim lettek. amivel kiszabadíthatom a Hangot. amivel kinyithatom a vagina száját. ezt a vad éneket. rendes lány lett belőlem. Rájöttem arra. A házban. és megtanítottam őket egy mélyebb. az emberek felismertek és megbámultak a liftben. és ami a még fontosabb. rájöttem arra. mert a hatalmamban tartottam ezeket a nőket. És nemcsak a fonalat. Néha a hatalmammal élve találtam meg ezt a helyet. A párnába nyögdécseltem. Szeretkeztem nyögdécselő nőkkel. akikből úgy varázsoltain elő a bűvös hangokat. áthatóbb nyögdécselésre. inkább amolyan "elviszlek valahová. a nyögdécselések megszállottja. a hatalom megszállottja. Rákaptam a dologra. Megtaláltam a kulcsot. feküdj vissza. Csendes. hogy bolond. reménytelen helyzetbe kerültem. és amikor megtaláltam bennük a megfelelő pontot. Megszállott lettem. amikor felfedeztem a nőket. a nyögdécselés fészkét.

zenei hang). Ilyenkor vártam. Néha kellékeket használtam. dübörgő hang). déli nyögdécselés (yeah! yeah! – déli akcentussal). mély. hang). hogy saját maguk találják meg a saját nyögdécselésüket. egészen a valódi. militáns biszexuális nyögdécselés (mély. angolszász protestáns-nyögdécselés (hang nélkül). Már azelőtt megtaláltam a nyögdécselést. felszínesebb nyöszörgésnek. kézzel. kitartóan. csecsemő-nyögdécselés (gügyögő hang). Nem dőltem be a kisebb. megtekert-lábujj-nyögdécselés. és végezetül a tripla-meglepetés-orgazmus-nyögdécselés. * . miközben salátát vagy csirkét ettünk. balzsamos ecettel összekeverve. Van csikló-nyögdécselés (halk. Van elő-nyöszörgés (csak utalásszerűen). míg meg nem nyitották saját magukat. mielőtt bármi elkezdődött volna. Grace Slick-nyögdécselés (rockénekes hang). agresszív.volt a dolog. határozott hang). velem végig kellett csinálni. a konyhában. a szájban megszülető hang). operaszerű. őszinte élvezet-nyögdécselésig. imádom a kellékeket. rajta-tovább-folytasd-csak nyögdécselés (mélyebb. havasi-nyögdécselés (jódlizás-szerű hang). gátlástalan. előttem. csak úgy. kutya-nyögdécselés (lihegő hang). néha pedig rávettem a nőket. félik vallásos-nyögdécselés (muzulmán kántálásszerű hang). díva-nyögdécselés elkínzott (magas. Nem. éhes géppisztoly-nyögdécselés. vaginális nyögdécselés (mély a torokban megszülető hang). és kombinált csikló-vaginális nyögdécselés. majdnem-nyögdécselés (körbe-körbejáró hang). Zen-nyögdécselés (eltorzult. elegáns nyögdécselés (mesterkélt nevető hang).

nem sok köze van hozzá. Vele együtt baszom magam. és ezt még nem tudtam megfogalmazni. hogy túl direkt. a nő többi részétől. – "szeretkezem egy nővel. Bennem van. de nem érezte. Viszont. A leszbikusok teljesen másképp látják a vaginákat." Azt mondta: – "Beszélned kell arról. Még a nyögdécselés is csak a vagina tárgyasítása. A férfiak még csak nem is voltak részei ennek az egyenletnek. ha elválasztom a vagina többi részétől. és én is bent vagyok magamban. felolvastam az elkészült szöveget annak a nőnek. mert nem szerettem a férfiakat.Miután befejeztem ezt a monológot. rossz dolog lenne az? ." Nem vagyok biztos benne. Vajon azért beszélek a vaginákról. hogy ő is benne lenne." – mondta. Úgyhogy készítettem vele még egy interjút. Úgy érezte. valahogy nem beszélek a vaginákról. Különben nem beszélhetsz a leszbikus szexről." – mondta. felizgassam az embereket? És. hogy akartam a szexről beszélni. – "azt akarom. az biztos. mindenféle heteroszexuális-kontextus nélkül. hogy leszbikus szemszögből közelítsd meg a dolgot." "Például. akinek a történetére az egészet alapoztam. hogy milyen behatolni egy vaginába. mi történik vele szex közben? Aggódom. * "Leszbikusként. Négy ujj van bennem: kettő az övé. túl izgató lesz a darab. ha így van. Úgy érezte. ha nem beszélek arról. Például én nem azért kívántam a nőket. hogy még mindig tárgyiasítom őket. Tetszett neki. kettő az enyém. hogyan beszélhetnék a vagináról. hogy izgalomba hozzam.

a vaginájába dugom az ujjaimat. hadd érezze. Mindkettő szopja. nagyon lassan beléhatolni. hagyom. " Vajon. és a félelem. amit mond." Rájövök. amíg a combjai közé nem ér az arcom. "az ujjaimmal. – "Belém hatolhat a partnerem. egyszerre mozgatom őket. mindkettő élvezi. leszbikusok. –. az. a vaginámba. "Szeretek játszani a vagina peremével. Ingereljük Észrevesszük. magamról. hogy mit jelent ez a szó. a szárasba. jól ismerjük a vaginát." – mondja. Róla. mi a helyes. " "Vannak más lyukak. ugyanaz. Megtapasztalhatom a saját nedvességemet. Még csak azt sem tudom. amely a vaginát sötétben tartja. A térdének dörzsölöm a nedvességemet. Megérintjük. hogy belém csúsztassa az ujjait. kielégítetlenségre ítéli? . Végigcsúsztatom a nedvességemet a lábán. más nyílások is: ott van például a száj. Több oka is van ennek: az izgatottság. a vaginája szopja az ujjaimat. ha beszélünk a vagináról. és amilyen felszabadult viszonyban van vele. a szájába dugom az ujjaimat. mikor duzzad meg a csikló." – mondta." – mondja –. miközben Hallgatom. " Rádöbbenek. Kihúzom a kezét a pinámból. Hogy mindezt elmondjam Önök. hogy nem tudom. "Aztán itt van a saját nedvességem. Szeretek lassan. a nyelvemmel. az ismeretlenségre. a félelem. A sajátunkat is észre vesszük. Nyalogatjuk. a lábujjaimmal. az ujjperceimmel. ahogy imádja a vaginát."Mi. hogy zavarban vagyok. a közönség előtt. aztán belenyomni három ujjamat. akkor azzal tényleg tönkretesszük a csodát? Vagy ez is csak egy olyan tévhit. Játszunk vele. az én távolságtartásom. Ki dönti el? Rengeteget tanulok abból. a szája szopja az ujjaimat. Ha szabad az egyik kezem.

jelen lenni a vaginánkban. átveszi az ujjaim helyét. – mondta. láthatatlan vagy megszégyenült. akik. hangosan beszélni róla. – "kerülj beljebb. hogy többé ne pusztíthassák el titokban. amikor hirtelen rádöbbentem. hogyan elégítsenek ki minket. álmunk ne lehessen soha többé elszakított. beszélni az éhségéről. Bizarr mulasztás. hogy egyetlenegy. túl konkrétnak. túl direktnek." Ahogy kimondjuk ezeket a szavakat. A szám behatol a vaginájába. következmények nélkül. Mégis. "Beszélned kell arról. A szám behatol a vaginájába. hogy mire van szükségünk. "A nyelvem a csiklójához ér. szeretni a vaginánkat. a magányáról és a humoráról. – "Rajta. azok merésznek. ismerni és megérinteni a vaginánkat. feszültnek. Kielégíteni magunkat. motorunk." Szeretni a nőket."A nyelvem a csiklójához ér." – mondom. Dylan-t. Shiva szült egy gyermekei. megtört. tudni. a fájdalmáról. veszélyesnek. hogy a mi középpontunk. Megkértek. mi köze van a vaginának a szüléshez?" Majd húsz éve örökbe fogadtam egy nálam nem sokkal fiatalabb fiút. amikor elmondtam ezt egy férfi újságírónak. hibásnak. lényegünk. néma. amik vagyunk. Tavaly a felesége. láthatóvá tenni. átveszi az ujjaim helyét. ő visszakérdezett: – "Miért. megcsonkított. a szüléssel kapcsolatos monológ sincsen benne. megtanítani a szeretőinket. vibrálónak és élőnek hatnak." * Már több mint két éve jártam a világot ezzel a darabbal. hogy milyen behatolni a vaginába". hogy legyek . bizalmas viszonyba kerülni azzal.

Unokám. és közben mintha csak mellékesen tenné – beszélt hozzánk. és ismeretlen nyögések eredtek minden pórusából. Ott voltam. Ott voltam. egészen eddig a pillanatig nem értettem meg a vaginát. Colette születését "csupán" lenyűgözött a vagina. Ott voltam a szobában. úgy. azóta viszont vallásos áhítattal imádom. ahogy teltek az órák. hogy felsikoltott hirtelen. a férje. minden vizsgálódásom ellenére. OTT VOLTAM A SZOBÁBAN Shiva-nak Ott voltam. beszélt. mintha kicsavarná egy teli hordó csapját.ott a szülésnél. és ott voltam. és ő csak rángott és négykézláb mászott. és az ukrán nővér. érzőn. Azt hiszem. és én. Mind ott voltunk: anyja. két karja csépelte a gömbvillámos levegőt. mikor szégyenlős szex-lukból . forgolódva. mikor megnyílt a vaginája. gumikesztyűs keze mélyen a vaginában.

nyomott mind keményebben – a lukon beláttam. megszentelt edény velencei csatorna. forgott benne még nemrég. ahogy az ukrán nővér sikamlós keze forgott. minden lyuk vérrögök tolultak. fogtunk egy-egy lábat. három" – hajtogatta. és láttam. megmentőre várva. a szélek körül verítékező vért. sötétlőt. Ott voltam.ősi árok lett vaginája. miközben férje számolt "Egy. Mind más volt: láttam zúzódás-kék színt. Az anyja és én. a fekete haj-pamacs. melybe beszorult egy picike gyermek. "Összpontosíts. és teljes erőnkből szélesre tártuk. a szart. ahogy mind besegítettünk. láttam a sárgásfehér folyadékot. kettő. ott volt már a csecsemő feje. keményen! Rajta!" . ahogy nyomott. Láttam vaginája színeit. kitártuk őt. a csontot mögötte – felejthetetlen emlék. szürkés rózsaszínt. vagy inkább mély kút. tört márvány-eres hólyagos paradicsom-vöröset.

mikor az orvos Tágította. és énekelt. Ott voltam és ámultan bámultam. Ott voltam és ámultan bámultam. Elfeledjük a vagina csodáját. megcsonkítva duzzadt-tépetten. és akkor előbb a kis fej… és aztán az a kaszáló szürke kar… és végül a test. összevérezte az orvos kezét – aki csak varrta. mi mással lenne magyarázható a tisztelet és állítat hiánya? Ott voltam. amint a vaginája hirtelen lüktető-vörös szívvé változott . tágította és kitárta és a vagina egy operaénekes szája lett. a kicsi test – jött elő a világra könnyező karjaink közé. védtelen. amint a vaginája kitárulkozva. varrta őt türelmesen. teli torokból énekelt. és nem tudtuk többé szemünket levenni onnan.És akkor belénéztünk kitárt lába közé.

. A szív megbocsát. és vérzik. Ahogy a vagina is. meghal értünk. magába fogad. Ahogy a vagina is.A szív áldozatokra képes. Megváltoztatja az alakját. és kienged. vérzik értünk e bajos. Ott voltam a szobában. Emlékszem. Értünk fáj és megfeszül értünk. gyógyul és gyógyít. Ahogy a vagina is. csodás világban. Kitágul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful