MOTOBAJS d.o.o.

-

ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE - ČAMACA

PRIRUČNIK ZA INTERNU UPORABU
35000 SLAVONSKI BROD Lička 76; Tel/fax: 035/ 273-096 Fax: 035/265-010 (od 9:00 do 17:00 h) Info telefon svaki dan: (08-20 h) 091/ 204 8567 091/ 520 7172 E-mail: motobajs@gmail.com

ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE - ČAMACA TRGOVINA, USLUGE I PROIZVODNJA

1

MOTOBAJS d.o.o.-

ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE - ČAMACA

2

MOTOBAJS d.o.o.-

ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE - ČAMACA

3

ČAMACA 4 .o.MOTOBAJS d.o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .

MOTOBAJS d.o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.ČAMACA 5 .

MOTOBAJS d.o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.ČAMACA 6 .

ČAMACA 7 .o.MOTOBAJS d.o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .

ČAMACA 8 .- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.o.MOTOBAJS d.

o.o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .MOTOBAJS d.ČAMACA 9 .

o.ČAMACA 10 .o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .MOTOBAJS d.

za paljenje koristi kompresiju uslijed koje se grije zrak u cilindru.prije svakog uključivanja motora. DIESEL . Takovo hlañenje često je izvedeno na način da tekućinu koja hladi motor. pa se zbog toga dodaje odreñeni postotak ulja. pa do paljenja dolazi samozapaljenjem. takt . Povremeno je potrebno količinu ulja u karteru dopuniti novom. Uobičajeno je da se na manja plovila diesel motori instaliraju kao ugrañeni (stabilni) motori i to uglavnom četverotaktni. TAKT . PODMAZIVANJE I HLAðENJE MOTORA Na motorima koji se koriste na manjim plovilima .ekspanzija: Klip se nalazi u silazu drugog okretaja. Četverotaktni motori: Proces paljenja četverotaktnih motora se obavlja u dva okreta radilice. Naziva se još i radni takt 4. takt . obavlja se kompresija zraka 3.Benzinski. U tom je slučaju od velike važnosti omogućiti nesmetani dovod zraka do ventilatora. Dvotaktni motori: Princip rada dvotaktnog motora u osnovi je isti kao i četverotaktnog. s tom razlikom da dvotaktni motori obavljaju proces paljenja u jednom okretaju. ISPUH 1. 1. usisni i ispušni ventili su zatvoreni.o. takt . pa se savjetuje redovito kontroliranje razine ulja . Motor se može hladiti i zrakom pomoću ventilatora i protoka zraka.MOTORI MOTORI SE DJELE PREMA: RADU: 2-TAKTNI 1. Ugrañeni Diesel i Otto motori podmazuju se prskanjem ulja po njihovim pokretnim dijelovima. 2 -taktni i 4-taktni motor.ispuh: Klip se nalazi u uzlazu drugog okretaja. Vanbrodski benzinski motori koriste često sustav podmazivanja gorivom. Otto motor (benzinski): Mogu biti dvotaktni i četverotaktni.Nafta. Hlañenje motora može biti vodeno i zračno. Od velikog značaja za dobro funkcioniranje ovog sistema su crpke. a koja je radi zaštite motora slatka ili su joj dodana sredstva za zaštitu.. nego se nalazi u posebnom spremniku koji se naziva karter.KOMPRESIJA 3. ovisno o uputama proizvoñača.o. mazut.ISPUH ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .brodicama zastupljeno su dva načina podmazivanja motora. Diesel motor: Diesel motori mogu biti dvotaktni i četverotaktni. TAKT .MOTOBAJS d. Takovo gorivo poznato je pod imenom "mješavina". hladi morska voda. TAKT . cjevovodi i dovoljna količina tekućine u zatvorenom krugu..ČAMACA 4-TAKTNI TERMODINAMIČKOM PROCESU: OTTO .usisavanje: Klip se nalazi u silazu prvog okretaja. takt .. Diesel motori najčešće imaju vodeno hlañenje. TAKT . Otto motor je motor sa unutarnjim izgaranjem kod kojeg se goriva smjesa pali utjecajem vanjskog izvora na kraju takta kompresije. Priprema smjese obavlja se u rasplinjaču.kompresija: Klip se nalazi u uzlazu prvog okretaja. usisni i ispušni ventili su zatvoreni. KOMPRESIJA 2.USISAVANJE 2. Na manjim plovilima uglavnom se upotrebljavaju kao vanbrodski.EKSPANZIJA 4.. To je motor sa unutarnjim izgaranjem kod kojeg se goriva smjesa formira u cilindru na taj način da se ubrizga gorivo u zrak komprimiran klipom. Ulje se ne miješa sa gorivom. Sve manje se koriste na manjim plovilima. ispušni ventil je otvoren. TAKT .USISAVANJE. a drugi ekspanzija i ispuh. a do paljenja dolazi pomoću svjećice koja se napaja iz magnetskog indukcijskog generatora. za paljenje gorive smjese koristi iskru sa svjećice. usisni ventil je otvoren 2. Prvi takt čine usis i kompresija. TAKT – EKSPANZIJA. 11 .

ali i otkazivanje pojedinog sklopa na motoru uslijed vibracija ili udarca.Mjerač goriva u rezervoaru C . Za pokretanje motora na taj način potrebna nam je električna struja koju dobivamo iz akumulatora koji nam služi za njezino pohranjivanje. poglavito za područja zatvorenih mora: Sredozemno. Zbog toga prevrnut ili oštećen akumulator može biti opasan. pa je potrebno povremeno na njemu obaviti provjeru razine elektrolita i očistiti spojnice te pričvrstiti ih. Motor treba redovito servisirati te poznavati tehničke osnove za provjeru i otklanjanje kvarova te osnovne postupke u svezi sa tim. ne smije biti izložen suncu ili nekom drugom izvoru topline. Potrebno je izbjegavati radove i postupke koji bi mogli izazvati iskrenje u blizini spremnika za gorivo. Crno i Baltičko. a u blizini treba uvijek imati ureñaj za gašenje požara. ako ne sadržava masnoće. zabranjeno svako ispuštanje ulja.Brojač okretaja motora B .Temperatura rada motora E . osnovni problemi koji se javljaju pri startanju motora. Nakon krcanja potrebno je provjetriti prostor u kojemu se nalazi motor. kao što je kvar u sistemu dovoda goriva. Crveno.ČAMACA INSTRUMENTI Gdje je: A . U uporabi je najčešće dizel i mješavina benzina i ulja za podmazivanje. ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA Danas se daje poseban značaj zaštiti. okoliša. po Konvenciji. a vezano uz nju i zaštitu mora. Konvencija donosi paket propisa o zaštiti mora.o. pa se kod krcanja goriva treba strogo pridržavati odreñenih pravila: Spremnik goriva uvijek mora biti u ispravnom stanju. Akumulator se uporabom troši. a za vrijeme dopune goriva na brodici ne smije biti putnika. kvar na ureñaju za pokretanje motora i elektroinstalaciji. Vrlo je opasna ova druga smjesa.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . kvar uslijed pregrijavanja motora. Zbog navedenog svaka brodica mora imati odgovarajuću posudu za prikupljanje otpadaka koji će se potom odložiti na zato predviñeno mjesto na obali.Napon u akumulatoru OTKLANJANJE KVAROVA Čest uzrok kvaru na motoru je loše održavanje. pa se pri rukovanju istima savjetuje oprez.Pritisak ulja u motoru D . osim otpadaka hrane u razgradivom stanju. Republika Hrvatska je potpisnica različitih meñunarodnih konvencija o zaštiti okoliša pa tako i Meñunarodne konvencije o zaštiti mora od onečišćenja uljima i drugim otpadnim tvarima s brodova pod nazivom MARPOL . te mjere i predostrožnosti izbjegavanja kvarova uslijed lošeg održavanja. Većina akumulatora sastoji se od olovnih elektroda potopljenih u sumpornu kiselinu ublaženu destiliranom vodom. osnovni postupci pri mehaničkom oštećenju udarca propulzora. AKUMULATOR I GORIVO U današnje vrijeme sve učestalije koriste se motori koji se pokreću pomoću elektro pokretača.o. Budući da je Jadransko more dio Sredozemnog u njega je. 12 . goriva i krutih otpadaka. kao i ostale prostore kod kojih je moguć dotok benzinskih plinova i para.MOTOBAJS d. Ako se tijekom manipulacije gorivom dio goriva razlije odmah treba osušiti mjesto gdje se to dogodilo.

Brodice na vesla mogu ploviti i na udaljenostima koje su manje od 50 metara od obale. 5. područje plovidbe. a do tog pojasa dolaze točno odreñenim i obilježenim koridorom i to najmanjom mogućom sigurnom brzinom. namjenu. osim u slučaju kada je neophodno ploviti bliže. PONAŠANJE I RED U LUKAMA . materijalno. lučka područja i pravila na lučkim područjima. uvjeti sigurnosti plovidbe. mora i morskog okoliša primjenjuju se na sva plovila koje plove unutarnjim vodama. glisirati i skijati na vodi. broj i snagu porivnog ureñaja. 3. najveći dopušteni broj osoba.o. te isprave plovila. 11. Na kupalištima brodice moraju ploviti na udaljenostima od najmanje 50 metara od ograñenog prostora. 2.ČAMACA PONAŠANJE I PROPISI U PLOVIDBI Ne odreñuju li propisi lučke kapetanije drukčije. ISPRAVE NA BRODICI • Dozvola za plovidbu brodice koja sadrži: 1. stavljanje na tržište. unutarnjim morskim vodama. nosivost i visinu teretne vodne linije za brodice za gospodarske namjene. broj. broj trupa. U luci je zabranjeno plivati. datum i mjesto izdavanja dozvole. 13 . Kada gliser vuče skijaša. Provode ga ovlaštene osobe lučke kapetanije. prezime i adresu.Vježbanje skijanja na vodi može se obavljati samo na onim mjestima koja je za tu namjenu odredila lučka kapetanija. ZAKONI. datum pregleda s rokom valjanosti. utvrñivanje sposobnosti za plovidbu plovila. 9. jet-ski plovila i ostala plovila na mlazni pogon ili na zračnom jastuku moraju ploviti na udaljenostima koje su najmanje 300 metara od obale.osim ako to nije nužno radi sprječavanja očite štete i td. motorne brodice i brodice na jedra plove na udaljenosti od 200 metara od obale. duljina brodice. ako brodica ima ime.pravni odnosi glede plovila. a ako prostor nije ograñen na udaljenosti koja je veća od 150 metara od obale.MOTOBAJS d. za brodice za prijevoz putnika. 7. OSTALI PROPISI I PODZAKONSKI AKTI VEZANI ZA PLOVIDBU I PLOVILA su propisani od strane nadležnog Ministarstva i izdani u "Narodnim novinama". zabranjeno je paliti vatru na otvorenom ognjištu na brodici ili obali. način i uvjeti za stjecanje uvjerenja i svjedodžbi o osposobljenosti plovila i zapovjednika jahti. te nadzor nad provoñenjem odredaba važećih propisa. 8. Ako brodica dolazi iz inozemstva mora se prije izlaska zatražiti slobodan promet. ako ga ima. pristajanje. najveći dozvoljeni broj putnika. kupanje. Može se izdati na hrvatskom i engleskom jeziku. ime.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . naziv tijela koje izdaje dozvolu. oznaku i ime. Gliseri mogu glisirati na udaljenosti od najmanje 300 metara od obale i to samo na onim mjestima gdje glisiranje nije zabranjeno. 12. • Ostale isprave kao što su propisani atesti ili certifikati za odreñene ureñaje. tip i materijal gradnje.o. teritorijalnom moru i zaštićenoj ekološko-ribolovnoj zoni Republike Hrvatske. Njihovim odredbama ureñuju se plovidba. Skuteri. Tehnička pravila koje se odnose na prevenciju od onečišćenja unutarnjih voda. luke. pravni status. posada plovila.odnosi se na sidrenje. odnosno naziv i sjedište vlasnika. odreñivanje oznake i imena plovila. Svaka promjena posade i putnika mora se prijaviti Lučkoj kapetaniji. najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu sa osposobljenjima. uvjeti i nadzor nad gradnjom plovila. pozivni znak i godinu gradnje. područja plovidbe. 10. premještati ili uklanjati vezove i sidra drugih plovila . 4. uvjeti i pravila za plovidbu. upis i brisanje plovila iz očevidnika plovila. 6. održavanje čistoće i drugo. u njemu se moraju nalaziti dvije punoljetne osobe.

plastične. Brodica na jedra . MATERIJALU GRADNJE TRUPA . • U području plovidbe III.za javne.brodica za pogon koristi snagu vjetra. Ako takva brodica plovi s upućenim motorom kategorizira se kao motorna brodica. S položenim ispitom može upravljati s brodicom do 7 m dužine i porivnom snagom motora do 15kW u području plovidbe III i IV što obuhvaća plovidbu unutrašnjim teritorijalnim morskim vodama i vodama koje su pristupačne s mora.o. a uvjerenje takoñer vrijedi doživotno. IIIb – do 3 Nm od obale kopna ili otoka IIIc – do 1 Nm od obale kopna ili otoka • Područje plovidbe IV koje obuhvaća plovidbu lukama. BRODICA JE PLOVILO DUŽINE DO 12 m.. mogu postojati sljedeća ograničenja: IIIa – do 6 Nm od obale kopna ili otoka.o.područje plovidbe III i IV.. Voditelj brodice kategorije "B" može zapovijedati i upravljati s plovilom koje je upisano u očevidnik kao "brodica". KATEGORIJE PLOVIDBE • Brodica ili jahta ovisno o svojoj veličini.na plovidbu 6. Jedrilica Motorna brodica 14 . Do svoje 18-te godine imat će ograničenje snage motora do 15 kW. teritorijalnim vodama RH i vodama koje su pristupačne s mora. PORIVNOM SREDSTVU . Uvjerenje o osposobljenosti vrijedi doživotno. gospodarske i osobne potrebe . 3 ili 1 NM od obale kopna ili otoka. VODITELJ BRODICE KATEGORIJE "B" Kandidat mora imati najmanje 16 godina života. poludeplasmanske i gliserske Motorna brodica je ona brodica koja za pogon koristi motor. Sve to samo za osobne (turističke i športske) potrebe.brodice na vesla. aluminijske). Nema ograničenja porivne snage motora .drvene. konstrukciji i drugim tehničkim karakteristikama može ploviti u sljedećim područjima plovidbe: 1. gumene. ISTISNINE DO 30BT. Područje plovidbe I – obuhvaća meñunarodnu plovidbu svim morima i vodama koje su pristupačne s mora 2. Gliser jest brodica ili jahta koja pomoću mehaničkog porivnog ureñaja klizi po vodnoj površini. Područje plovidbe III – obuhvaća plovidbu unutrašnjim morskim vodama. a ne gospodarski prijevoz ljudi ili tereta uz naplatu. rijekama hrvatskoga Jadranskog slijeva do granicama do koje su one plovne morske strane. ova područja su podijeljena na tri zone ograničenja . Prema konstrukciji plovila.ČAMACA Kandidat za ispit mora imati najmanje 15 godina života. te Prokljanskim jezerom. zaljevima. Područje plovidbe II – obuhvaća meñunarodnu plovidbu Jadranskim morem 3. metalne (čelične. A PREVOZI do 12 OSOBA PODJELA BRODICA Brodice se dijele prema: NAMJENI .MOTOBAJS d. PODRUČJU PLOVIDBE -brodice unutarnje i pomorske plovidbe OBLIKU TRUPA – deplasmanske. jedra i motorne brodice.VODITELJ BRODICE KATEGORIJE "A" ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . To znači brodica do 12 m duljine ili do 15 BT-a te i prijevozom do 12 ukrcanih osoba kao i jahtom do 12 m duljine ili do 30 BT-a.

PLOVIDBA BEZ PROPISANE OPREME STROGO JE ZABRANJENA.brodica dužine 5-7 m osim navedenog mora imati: prijenosni protupožarni ureñaj.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . PREDNJI DIO BRODICE NAZIVA SE PRAMAC. zašiljen dok krma može biti zaobljena (guc) ili brodica može imati ravnu krmu .o. baterijsku svjetiljku. STABILNOST BRODICE Stabilitet je svojstvo brodice (broda) da zadrži mogućnost plutanja u uspravnom stanju. . šestar.gliser koji vuče skijaša mora biti dodatno opremljen retrovizorima i sigurnosnom narukvicom.MOTOBAJS d. rezervno rudo kormila. pasara. ZADNJI DIO KRMA. bez obzira na tip brodice. Nadvoñe je dio boka broda/brodice koji se nalazi iznad vode. Najčešći tipovi brodica koje danas susrećemo su gliser. alat za održavanje motora. Peljar Jadranskog mora. A STRANICE SE NAZIVAJU BOKOVI OBAVEZNA OPREMA BRODICE . .brodica dužine do 5 m mora imati: sidro s konopom. dužina i širina. bitve. tri crvene ručne buktinje i dovoljno prsluka za spašavanje za osobe koje su na brodici. Popis svjetionika. Pramac brodice je.krmeno zrcalo (pasara i gliser). STABILAN INDIFERENTAN LABILAN 15 . posudu za prikupljanje otpadaka. šest crvenih ručnih buktinja i dovoljno prsluka za spašavanje za osobe koje su na brodici. crpku ili ispolac. posudu za prikupljanje otpadnih ulja. guc i leut. tri konopa za privez. . kao i svakog drugog tijela su visina. skuter i jet-ski opremljene sigurnosnom narukvicom. a osobe koje njima upravljaju moraju imati prsluke i kacige. navigacijska svjetla. dva vesla s palcima ili rašljama. Gaz je dio brodice uronjen u more. a Nadgrañe je dio brodice koji se nalazi iznad glavne palube.ČAMACA ELEMENTI KONSTRUKCIJE I KONSTRUKCIJSKA OBILJEŽJA Glavne dimenzije brodica. čaklju.brodica dužine preko 7 m osim navedenog mora imati: dva navigacijska trokuta. ureñaj za zvučno oglašavanje. sjekiru i pomorsku kartu područja kojim plovi. prsluke za spašavanje za osobe koje se nalaze na brodici. kutiju prve pomoći.o.

o. krmeni i sidreni konop. Pomorska tradicija kaže da se konop mota u smjeru kazaljke na satu. Karakterizira ih velika prekidna čvrstoća i trajnost.ČAMACA SIDRA a) i b) Plužna sidra ili CQR c) Danforth sidro (drži jače i do 4 puta nego neka vrsta sidara) d) Sklopivo "mačak" sidro ZAVLAČNO SIDRO KONOPI Na brodicama se najčešće koriste sintetički konopi.o. Ne smrzavaju se i plutaju po površini.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . ali su osjetljivi na trenje i toplinu. a uz njih još i konop za tegljenje i rezervni konop. Svaka brodica mora imati pramčani. 16 .MOTOBAJS d. najčešće izmeñu dlana i lakta.

lako se veže i dobro drži. SIDRO. Brzo se veže i lako se vertikalno pomiče.MOTOBAJS d.o.. a na drugom kraju konopa nalazio se brod ili brodica. Muški uzao je uzao koji služi za povezivanje dvaju konopa iste debljine. Vrzin uzao |e uzao koji služi za vezanje odbojnika uz bok brodice. DUŽINA KONOPA KOD SIDRENJA ODREðUJE SE PREMA SLJEDEĆOJ FORMULI: DUBINA MORA (m) X 3 = DUŽINA KONOPA NA SIDRU 17 . Često se koristi. NA »MRTVOM« KRAJU SE OBIČNO VEĆ NEŠTO NALAZI (BRODICA. Pašnjak ili gasa je uzao koji služi za izradu omče na kraju konopa. a dobro drži. Zastavni uzao je uzao koji služi za povezivanje dvaju konopa različite debljine Ime je dobio po tome što se pomoću njega najčešće veže zastava na jarbol.o. Sidreni uzao je uzao koji služi za vezanje sidra na kraju sidrenog konopa SVAKI KONOP IMA »ŽIVI« I »MRTVI« KRAJ..) A »ŽIVIM« KRAJEM SE VEŽE UZAO. Plutačin uzao je uzao koji služi za vezanje brodice na kariku plutače.ČAMACA Uzlovi se koriste za spajanje dva konopa ili za vezivanje konopa za neki objekt. Tako dobivena omča stavlja se oko bitve.UZLOVI ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .

pomorske radiotelefonske postaje "Split Radio".ČAMACA METEOROLOGIJA Vremensku prognozu kao i izvješća i upozorenja svakodnevno daje Radio Zagreb.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o. "Rijeka Radio" i "Dubrovnik radio".o. Uvid u prognozu vremena takoñer se može izvršiti na oglasnim pločama Lučkih Kapetanija i njihovih Ispostava.MOTOBAJS d. ili putem . OBLACI .su pokazatelji vremenske prognoze 18 .

Barometar .visoki tlak. Traje par dana. Dolazak nevere može se prepoznati po teškim tamnim oblacima iz navedenih smjerova. Radi sigurnosti preporuča se zakloniti od direktnog udara vjetra.visoki tlak Ciklona . Barometarski tlak . jačine do 6 BO.vjetar s kišom.Visoki tlak Vrlo opasan vjetar. More / nivo . SW-NW Vjetar Brzina nekog vjetra izražava se u pomorstvu čvorovima. jačine do 12 Bo. VJETROVI NA JADRANU: BURA(GREGO) NE Vjetar Opasan vjetar. na otvorenom moru može stvoriti dosta visoke valove. jačina do 7 Bo. Stalne struje u Jadranu imaju smjer jugoistok . pri sparnom vremenu. Barometar . da bi se u odreñenoj situaciji moglo optimalno postupiti.MOTOBAJS d.nizak. Barometar promjenljivo Ciklona .more LEVANAT JUGO-ŠIROKO E SE Vjetar Vjetar JUGO-OŠTRO S Vjetar LEBIĆ(GARBIN) SW Vjetar PULENAT W Vjetar MAESTRAL NW Vjetar TRAMUNTANA NEVERA (Neverin) N Vjetar Dosta neugodan vjetar. jačine do 6 Bo. grmljavina i oborine}. često traje do tri dana.bura More / nivo . Plima (podizanje razine mora) i oseka (spuštanje razine mora) su vertikalne oscilacije morske razine. Barometarski tlak . a nastaju pod utjecajem gravitacionih sila Sunca i Mjeseca na Zemlju. pa je pri plovidbi potrebno češće kontrolirati svoju poziciju. jačine do 12 Bo. Svaka struja ima svoj smjer. Barometar . ali rijetko.visoka voda Barometar konstantno u padu / tlak nizak Vrijeme bez oblaka.o. jačine do 12 Bo. Mogu biti stalne i promjenjive. munjama (sijevanje. dolazi vrlo brzo. Vrlo dobar je za jedrenje. Za plovidbu morska struja može biti smetnja utoliko što usporava i skreće brodicu sa kursa. Donosi lijepo vrijeme. Iznenadan.nizak. Doseže jačinu i do 12 Bo. suh-hladan vjetar. Za razliku od vjetra čiji se smjer odreñuje "u ružu" vjetrova smjer struje se odreñuje "iz ruže" odnosno ako struja dolazi iz pravca sjevera naziva se južnom strujom. a može se izraziti i Beaufortovom (Boforovom) ljestvicom. brzinu i stalnost. Nepoznavanje karaktera pojedinog vjetra povećava mogućnosti nezgoda. ljeti puše najčešće noću. Doseže jačinu i do 12 Bo. Opasan vjetar. Obično puše ljeti .o. jačine do 9 Bo.Opasan vjetar s kišom.sjeverozapad uz našu. Burin Smjer: kopno .- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .poslijepodne. pa je iste potrebno što bolje upoznati. dolazi brzo. 19 . Anticiklonalna / bez oblaka i ciklonska / oblačna . Rijetko puše. Rijetko puše. Morske struje su horizontalna kretanja mora. traje par dana Barometar promjenljivo Opasan vjetar. obično se javlja u periodu svibanj-rujan. Obično puše zimi. dolazi brzo.ČAMACA Vjetar je jedan od najčešćih uzroka nezgoda i havarija na moru. a obratan uz talijansku obalu. Beaufortova ljestvica istovremeno daje i predviñenu visinu valova.niska voda Barometarski tlak u porastu /Visoki tlak Jačina (2-3) Bo. Barometar / Promjenljivo. Obično se javlja u ljetnoj sezoni. Traje kratko (1-2 sata).

MOTOBAJS d.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.ČAMACA 20 .o.

svaki mora skrenuti na svoju desnu stranu. brodu s ograničenim sposobnostima manevriranja i brodu koji ne može manevrirati. ne smije mu proći ispred pramca. JEDRILICE SA VJETROM NA ISTOJ STRANI jedrilica u privjetrini sklanja se s puta jedrilici u zavjetrini i prolazi iza nje. pod jedrima ili motorom. moraju se držati obale desnim bokom pa prolaze jedan pored drugoga lijevim bokom PRAVILO PRETJECANJA Plovilo koje pretječe dužno je sklanjati se. BROD NA MEHANIČKI POGON MORA SE UKLONITI S PUTA jedrenjaku.o.o. čak i onda ako je to jedrilica koja pretječe plovilo s motornim pogonom. JEDRILICE SA SUPROTNIM VJETROM Jedrilica koja ima vjetar s lijeva mora propustiti jedrilicu koja ima vjetar s desne strane BRODOVI I BRODICE KOJI IZLAZE IZ LUKE imaju prednost nad onima koji u luku ulaze.ČAMACA PRAVILO IZBJEGAVANJA SUDARA PRAVILO KANALA Sva plovila. BRODOVI U PROTUKURSU Približavaju li se brodovi motorom iz suprotnih kursova. VEĆI BRODOVI IMAJU PREDNOST nad manjima bez obzira na vrstu pogona.MOTOBAJS d. Jedrenjak se mora ukloniti s puta brodu koji ribari. KRIŽANJE BRODOVA S MOTORNIM POGONOM S puta se sklanja brod koji vidi preko svoje desne strane drugi brod. brodu koji ribari. brodu s ograničenim sposobnostima manevriranja i brodu koji ne može manevrirati.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . 21 . Brod koji ribari mora se ukloniti brodu s ograničenim sposobnostima manevriranja i brodu koji ne može manevrirati.

- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .ČAMACA U slučaju smanjene vidljivosti (magla. nego je stvar procjene zapovjednika plovila koje plovi u uvjetima smanjene vidljivosti. Ona nije propisana. Budući da je u gore navedenim uvjetima vidljivost znatno smanjena.zvukom -upozorili na svoju prisutnost. To je ona brzina koja će nam omogućiti pravodobno reagiranje na promjene u okolini koje bi mogle utjecati na sigurnost plovidbe.o.o. snijeg) mora se ploviti sigurnosnom brzinom. jaka kiša. 22 . Plovidba noću nije plovidba po smanjenoj vidljivosti.MOTOBAJS d. koriste se odreñeni zvučni signali da bi brodovi makar na taj način .

desni bok. uvijek bijele boje.bočna svjetla: lijevi bok.o. carina i slično.čunj .kružno svjetlo: svijetli u luku horizonta (puni krug) 360° .kugla . svijetli u luku horizonta 135° = 12 vjetrova . ali je uvijek žute boje . Bljesak u pravilnim razmacima s učestalošću od 120 ili više bljeskova u minuti.o. Upotreba: plovila na zračnom jastuku. svijetle svako u luku horizonta! 125° .- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . SIGNALNA TIJELA Crne su boje i ističu se tijekom dana .10 vjetrova .jarbolno svjetlo.krmeno svjetlo: bijele boje. policija. kapetanija. uvijek crvene boje.dvostruki čunjevi .cilindar VIDLJIVOST SVJETALA plovilo <12 m Jarbolno svjetlo 2 Nm Bočna svjetla 1 Nm Krmeno svjetlo 2 Nm Kružno svjetlo 2 Nm plovilo 12-50 m 5 Nm 3 Nm 2 Nm 2 Nm plovilo >50 m 6 Nm 3 Nm 3 Nm - VIZUALNE OZNAKE Zabranjen čvrsti vez Područje za skijanje na vodi Podvodni radovi Oznaka ronioca balon žute ili narančaste boje 23 .ČAMACA SVJETLA I OZNAKE NA PLOVILIMA SVJETLA Ističu se noću i danju pri smanjenoj vidljivosti: .svjetlo za tegljenje: isto kao krmeno svjetlo.MOTOBAJS d. svijetli u luku horizonta 225° = 20 vjetrova) . uvijek zelene boje.bljeskajuće svjetlo: vidljivo u cijelom luku horizonta.

BRODOVI KRAĆI OD 50 M: Ovakav brod kad plovi mora isticati bijelo jarbolno svijetlo.MOTOBAJS d. bočna svjetla (crveno i zeleno) i krmeno bijelo svijetlo. Danju takav brod mora isticati znak u obliku stošca. Brodska svjetla plovila moraju imati upaljena od zalaska do izlaska sunca ili danju za ograničene vidljivosti. a u svrhu izbjegavanja sudara. Ukoliko jedrenjak plovi s upaljenim motorom tada mora pokazivati svijetla propisana za brod na mehanički pogon. Bočna svijetla mogu biti kombinirana u jednoj svjetiljci (zeleno-crvena). sektor i intenzitet. bočna svjetla (crveno i zeleno) i bijelo krmeno svjetlo. drugo bijelo jarbolno svjetlo iza i iznad prvog. a donje zeleno. može umjesto bočnih svjetala i krmenog svijetla istači na vrh jarbola jedno kombinirano crveno-bijelo-zeleno svijetlo. od kojih je gornje crveno. a ako je moguće i bočna svijetla (ili kombinirano zeleno-crveno svijetlo). s vrhom okrenutim prema dolje.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o. Svjetla trebaju imati propisanu vidljivost. JEDRENJAK (JEDRILICE) Jedrenjak koji plovi noću mora imati bočna svijetla (lijevo-crvena. BRODICE KRAĆE OD 7 M I BRZINE ISPOD 7 ČVOROVA: Ovakvo plovilo može umjesto jarbolnog i krmenog svijetla isticati jedno bijelo svijetlo vidljivo sa svih strana. 24 . desno-zelena) i bijelo krmeno svijetlo. Osim tih svjetala mogu (ali ne moraju) isticati na vrhu jarbolu dva svijetla vidljiva sa svih strana. BROD KRAĆI OD 12 M: Ovi brodovi umjesto jarbolnog i krmenog svijetla mogu isticati: jedno bijelo svijetlo vidljivo sa svih strana horizonta i bočna svijetla.o.ČAMACA SVJETLA I ZNAKOVI ZA PLOVILA Svi brodovi u plovidbi noću moraju isticati svjetla po kojima se može odrediti smjer plovidbe. Brod na vesla može isticati svjetla za jedrenjake ili imati samo bijelu svjetiljku koju ističe dovoljno na vrijeme da izbjegne sudar. Jedrenjak kraći od 20 m. PLOVILA S MEHANIČKIM POGONOM BRODOVI DUŽI OD 50 M: Ovakav brod kad plovi mora isticati: bijelo jarbolsko svjetlo na prednjem dijelu broda.

25 . postavljena jedan iznad drugog. a drugo na krmi. Danju takav brod ističe na jarbolu dvije crne kugle jednu iznad druge.ČAMACA Ovakav brod vuče povlačnu mrežu kroz vodu i mora isticati dva svijetla jedno iznad drugog. postavljeno na prednjem dijelu broda. te dva crvena svijetla vidljiva sa svih strana. BROD KOJI JE ZAUZET RIBARENJEM: Brod koji je zauzet ribarenjem (ali ne kočarenjem) mora noću isticati dva svijetla vidljiva sa svih strana horizonta. Gornje svijetlo je crvene a donje bijele boje. bez obzira na dužinu. pri čemu je ono na krmi niže od pramčanog. vidljiva sa svih strana horizonta od kojih je gornje svijetlo zeleno. Danju mora istaći tri crne kugle.MOTOBAJS d. Brodovi od 20 m mogu umjesto tog znaka isticati košaru.o. mora isticati jednu crnu kuglu. od kojih je jedno na pramcu. Ako se spuštena mreža proteže od broda preko 150 m. Brod kraći od 50 m mora noću isticati samo jedno bijelo svijetlo. u smjeru pružanja mreže mora se noću istaknuti jedno bijelo svijetlo vidljivo sa svih strana. a donje bijele boje. NASUKANI BROD Nasukani brod mora imati svijetla kao usidreni brod. USIDRENI BROD DUŽI OD 50 M KRAĆI OD 50 M: Usidreni brod duži od 50 m mora noću imati dva bijela svijetla vidljiva sa svih strana. u smjeru mreže ističe se još jedan stožac s vrhom prema gore. BROD NESPOSOBAN ZA MANEVIRANJE Ovakav brod mora noću na najvidljivijem mjestu isticati dva crvena svijetla jedno iznad drugog vidljiva sa svih strana.o. Danju ovakav brod ističe znak kao i koća. postavljeno jedno iznad drugog. Danju usidreni brod. Ako se ovakav brod kreće kroz vodu osim propisanih svjetala mora isticati bočna svijetla i krmeno svijetlo. a ako se ribarske naprave protežu preko 150 m.RIBARSKI BROD BROD ZAUZET KOČARENJEM: ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . mora još isticati bočna svijetla i krmeno svijetlo. Danju takovi brodovi moraju isticati znak od dva stošca crne boje okrenuta jedan prema drugome vrhovima. Ukoliko se kreće.

pokazuje tri jarbolska svijetla. a ako ne plovi. Pored naznačenih svjetala tegljač još pokazuje: bočna svijetla i žuto krmeno svijetlo za teglenje (smješteno iznad krmenog). MANEVRIRANJE Kada je more mirno. jer se mogu zaplesti u pogonski vijak i prouzročiti štetu ili neugodnosti. a donje crveno. postavljena jedna iznad drugog. Tegljena plovila ističu bočna svijetla i krmeno svijetlo. Kod plovidbe po valovitom moru i vjetrovitu vremenu potrebno je poštivati nekoliko pravila : • nikada ne dozvoliti da vjetar i valovi udaraju u bok brodice • ne dozvoliti da vjetar i valovi udaraju direktno u pramac jer je takova plovidba spora i neugodna uz veliku potrošnju goriva • uvijek usmjeriti brodicu tako da vjetar i valovi dolaze pod kutom do 30° po pramcu. pokazuje jarbolska i sidrena svijetla propisana za brod njegove dužine.manevriramo njomesnaga motora koju upotrebljavamo mora biti optimalna. umjesto dva. mora isticati još i bočna svijetla i krmeno svijetlo. a srednji u obliku dvostrukog stošca (romba). Potrebno je pratiti ponašanje brodice. PELJARSKI BROD Ovaj brod noću mora imati na jarbolu dva svijetla vidljiva sa svih strana.ČAMACA BROD S OGRANIČENIM SPOSOBNOSTIMA MANEVRIRANJA Ovakav brod noću mora isticati tri svijetla vidljiva sa svih strana horizonta. gornje bijelo. jer može doći do udaranja u druge brodice ili molo. Ako plovi pokazuje još bočna svijetla i krmeno svijetlo. Bolje je upotrijebiti manju snagu motora jer je snagu uvijek lakše «dodati» nego «oduzeti». Danju ističe vertikalno jedan iznad drugog tri crna znaka. Kod izlaska iz luke i ulaska u luku uvijek se treba kretati najmanjom sigurnom brzinom i naročito obratiti pozornost na konope koji plutaju u blizini drugih plovila i plutače. Ukoliko je dužina teglja veća od 200 m svaki brod mora pokazivati znak dvostrukog stošca. od kojih je gornje i donje svijetlo crvene.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . rad motora i povremeno pregledavati horizont i more oko brodice zbog moguće potrebe za izbjegavanjem sudara. Kada brodicom obavljamo nekakvo pomicanje u svrhu pozicioniranja .o. dva svijetla. teškoća u plovidbi zapravo nema. jedan iznad drugoga.o. Nije dobro upotrebljavati preveliku snagu za manevar.MOTOBAJS d. a srednje bijele boje. Ukoliko je usidren pokazuje još i svijetla za usidrene brodove. Ako je tegalj duži od 200 m. postavljena jedno iznad drugog. Ako se takav brod kreće. 26 . gornji i donji znak u obliku kugle. BROD KOJI TEGLI Brod koji tegli (tegljač) mora noću pokazivati umjesto jednog jarbolskog svijetla (na svom prednjem dijelu).

o.MOTOBAJS d.ČAMACA 27 .- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.

o.MOTOBAJS d.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.ČAMACA 28 .

MOTOBAJS d.ČAMACA 29 .o.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .o.

- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .ČAMACA 30 .MOTOBAJS d.o.o.

gorenjem bačava katrana. • Neprekidan zvuk bilo kojom spravom za davanje signala u magli.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . • Signal radio-telegrafijom ili bilo kakvim drugim signalnim sustavom koji se sastoji iz grupe (SOS) Morseovim znacima. • Dimni signal koji ispušta dim narančaste boje.o. • Paljenje vatre na brodu (npr.MOTOBAJS d. • Signali koje daje radio-plutača za nuždu s podacima za odreñivanje položaja. • Raketa s padobranom ili ručna buktinja koja daje crveno svjetlo. • Signal radio-telefonijom koji se sastoji iz izgovorene riječi "MAYDAY". predviñen Meñunarodnim signalnim kodeksom. iznad koje ili ispod koje stoji kugla ili predmet sličan kugli. a koje se ispaljuju jedna za drugom u kratkim vremenskim razmacima. 31 .o.C. ulja i td. • Signal koji se sastoji od četverokutne zastave.ČAMACA SIGNALI OPASNOSTI • Pucanj vatrenim oružjem ili koji drugi eksplozivni signal ispaljen u razmacima od oko jedne minute. • Signal opasnosti N. • Rakete ili prskalice koje bacaju zvjezdice crvene boje.). • Obojene mrlje vode. • Ponavljanje raširenim rukama laganih pokreta od gore prema dolje.

od kojih su najčešći kolut i pojas . pojasevi. plutače. dati mu po mogućnosti topli napitak. SREDSTVA ZA SPAŠAVANJE Postoje mnoga sredstva za spašavanje kao što su koluti. To se čini pomoću ponjave od gumiranog platna koja se postavlja na otvor s vanjske strane pomoću konopa privezanih na njezine krajeve. Utopljenika izvući iz mora na plovilo ili kopno.prsluk. kvar) ili namjerno (sprečavanje potonuća). Tada se laktovima utopljeniku pritišće prsni koš a zatim ispružati njegove ruke preko njegove glave. Kada je u pitanju nepažnja najčešći je kod plovila s vanbrodskim motorom radi nepažljivog rukovanja spremnikom za gorivo. Po potrebi otići do liječnika.. Kolut za spašavanje Pojas za spašavanje NASUKAVANJE Može biti slučajno (nepažnja. i dr.o. Ako utopljenik počne disati i osvijesti se. U prvom slučaju potrebno je prije pokušaja odsukivanja provjeriti stanje plovila i ne odsukati prije nego se privremeno saniraju otvori nastali nasukavanjem. Utopljenika presvući u suho i skloniti ga u zaštićeni prostor. U tom slučaju postupak je slijedeći: kormilo je potrebno naglo okrenuti u istu stranu na koju je čovjek pao da bi se izbjeglo ranjavanje propelerom i unesrećenom dobaciti bilo kakav plutajući predmet. sidrom ili čakijom. 6. OŽIVLJAVANJE PRVA POMOĆ UTOPLJENIKU 1. rijede radi kvara. Na umjetan način pokušati uspostaviti disanje. Jedan od načina je da spasilac utopljenika položi preko svojega koljena s time da je lice utopljenika prema dolje. 5. posebno kada je poluprazan.o. Iz organizma (pluća i želuca) utopljenika izbaciti vodu.ČAMACA POSTUPCI SPAŠAVANJA. tako dugo dok ne doñe do disanja (radnja se može ponavljati i do dva sata). jastuci. Zatim s brodicom napraviti puni krug i čovjeku u moru prići sa zavjetrinske strane. potrebno je prije početka odsukivanja i nastavljanja plovidbe zatvoriti otvore kroz koje prodire more.. Zaštita se provodi pridržavanjem propisa o rukovanju gorivom i posjedovanjem propisane opreme za gašenje požara. Ako je nasukavanje bilo namjerno (radi sprječavanja prodora vode u plovilo). Utopljenika položiti na prsa i ritmičkim (ritam oko 15 u minuti) pritiskati leña utopljenika a zatim njegove ispružene ruke podizati prema gore iznad njegove glave. Plovilo odmah usmjeriti prema mjestu koje ima medicinsku pomoć. 2. čamci. 3. OTKLANJANJA I UBLAŽAVANJA NEZGODA PAD ČOVJEKA U MORE U najvećem broju slučajeva posljedica je nepažljivog kretanja po plovilu. 32 . Kod odsukivanja potrebno je olakšati nasukani dio plovila ili rasteretiti cijelo plovilo i zatim pokušati odsukivanje motorom. Slična reanimacija se može izvesti ako se utopljenik položi na leña. termalna zaštitna odjeća. splavi. 4. pa se iznad površine goriva stvaraju eksplozivne benzinske pare.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . POŽAR Najčešće nastaje radi nepažnje. Može se pokušati i usta na usta (utopljenik se položi na leña) s time da se kod upuhivanja zraka utopljeniku zatvori nos rukom (ritam takoñer oko 15 u minuti).MOTOBAJS d.

ISPRAVE RADIJSKE TELEFONSKE POSTAJE Dozvola za radijsku postaju . Tako se postiže bolji prijam i viša razina sigurnosti. BEZ OBZIRA DA LI NA BRODU ILI BRODICI POSTOJI RADIO-POSTAJA PO SILI ZAKONA ILI PO VOLJI VLASNIKA BRODICE. HITNOST I SIGURNOST upisuju se posebice pažljivo i punim sadržajem. Ako takova emisija postoji sačekati će da ista završi. a razmak izmeñu frekvencija mora biti 50 kHz. izvorom električne energije i ostalom opremom. To su: RIJEKA RADIO. INDETIFIKACIJA U pomorskoj radiotelefonskoj službi postoje dva načina identifikacije: • Identifikacija pozivnim znakom 9A654 • Identifikacija imenom radio postaje (naziv brodice) MB "Pag" • Identifikacija registracijskom oznakom brodice .16.SILBA → SILBA. 33 . OSOBA KOJA NJOME RUKUJE MORA POSJEDOVATI OVLAŠTENJE BRODSKOG RADIOTELEFONISTE. Za brodice tu materiju regulira Pravilnik o brodicama i jahtama. Sve poruka koje se odnose na pozive za POGIBELJ. Služba bdijenja obavlja se na VHF-u na frekvenciji od 156.8 Mhz .postaja Je skup ureñaja za održavanje radio veze.. PAG. Na onima koji ne moraju imati radiopostaju obavlja se po osobnom nahoñenju. SPLIT RADIO i DUBROVNIK RADIO. SILBA . a sadržava ime plovila.MOTOBAJS d. Izdaje ga Hrvatski zavod za telekomunikacije. VHF radioureñaj VHF radio ureñajem postiže se doseg od nekoliko desetaka milja. rad sa drugim radio-postajama itd).čamca npr. s mogućnošću smanjenja snage na 1W. tip ureñaja i dopuštene frekvencije. na zahtjev medicinske savjete i drugo. emitiraju meteorološka izvješća. SB-150 Služba bdijenja obavlja se neprekidno na brodovima koji moraju imati radio-postaju. kanalu. Svaki pomorski VHF ureñaj mora osigurati rad na frekventnom području od 156-163 Mhz. a razmjenu priopćenja obavlja na RADNOJ frekvenciji.o.je dokument kojim se dokazuje da brod ili brodica može upotrebljavati radiopostaju. Smještaj radijske postaje Brodska radio postaja ugrañuje se na najviše moguće mjesto iznad glavne palube. PAG.- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE . RAD NA POZIVNOJ FREKVENCIJI NESMJE TRAJATI DUŽE OD MINUTE OSIM U SLUČAJU OPASNOSTI Radio postaju pozivamo: IME POZVANE POSTAJE 3X OVDJE IME NAŠE POSTAJE 3X Kada je poziv primljen pozvana postaja odgovara: IME NAŠE POSTAJE 3X OVDJE IME SVOJE POSTAJE 3X PREDLAŽE RADNI KANAL → PAG. PAG OVDJE SILBA. pozivni znak. a sastoji se od prijemnika i predajnika sa antenom. Mora biti istaknuta na vidljivom mjestu na brodu. kanal VHF. Radio dnevnik . vrijedi trajno.SILBA OVDJE PAG.ČAMACA POMORSKA RADIO TELEFONIJA Pomorska radiotelefonska služba namijenjena je zaštiti života na moru i sigurnosti plovidbe.. One svojim radom osiguravaju normalno odvijanje plovidbe. PAG PRIJEðITE NA KANAL . Prilikom uspostave veze operater se služi POZIVNOM frekvencijom 156. vrstu službe. Snaga odašiljača takovog ureñaja je 25W.o.8 Mhz na 16.je knjiga u koju se kronološkim redom unose podaci bitni za rad radio postaje (početak i kraj rada. Obalne radio-postaje Obalnu radio-službu u Republici Hrvatskoj obavljaju tri obalne radio-posiaje. OPĆI POSTUPAK USPOSTAVLJANJA VEZE Prije svakog emitiranja operater će utvrditi da njegova emisija ne ometa emisije drugih brodova koje su već u tijeku. Meñunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru SOLAS i Pravilima za tehnički nadzor pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova propisano je koji brodovi moraju imati radio-postaju. smještenim na jednom mjestu na brodu. SILBA . Brodska radio.

MAY DAY. POZIVOM NA BROJ 9155 MOŽEMO OSTVARITI POZIV U POMOĆ . Ako su plovila blizu prelazi se i na smanjenje snage radio postaje sa 25W na 1W. 34 . .- ŠKOLA ZA VODITELJE BRODICE .znak sigurnosti. iznenadna oluja itd.o.o.GMDSS sustava koji je kompleksan i bogat mogućnostima i informacijama.ime (ili oznaka) broda 3x . PAN-PAN .MAY DAY 3x . kvar stroja. Drugi je po prioritetu u radio prometu.znak hitnosti .vrsta pogibelji i kakva se pomoć traži .THIS IS (ili OVDJE) 1x . prodora mora.znak opasnosti .MOTOBAJS d. SECURITE (sekurite) . pogašeno pomorsko svijetlo. uslijed eksplozije.pogibli.U koliko je čujnost i odašiljanje slabo tada se za svaku slovnu ili brojčanu oznaku izgovara tekst iz Meñunarodne tablice sricanja. požara itd.ČAMACA Ako je čujnost dobra u danjem radu imena radio postaja izgovaraju se samo jednom. ime i pozicija broda u pogibelji .MOŽEMO GA ZVATI I MOBITELOM. označava da brodu i osobama na njemu prijeti životna opasnost i da traži hitnu pomoć. To je samo inačica "Svjetskog pomorskog sustava za pogibelj i sigurnost" . olupina.žurnosti označava da radio stanica ima vrlo hitnu poruku u svezi s sigurnošću plovila ili osobe na njemu (čovjek u moru. POSTUPAK SLANJA PORUKE: .Na novijim radio postajama postoji tipka DISSTRES .).odašiljanje poziva u nuždi. Ima najveći prioritet u radio prometu. daje se kad je na bilo koji način ugrožena sigurnost plovidbe (važno navigacijsko ili meteorološko upozorenje) npr. RADIO TELEFONSKI POSTUPAK U SLUČAJU OPASNOSTI MAY DAY (mejdej) . bolest itd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful