DAILY NEEDS STOCK No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Uraian Pasta Gigi Sabun Mandi Sabun Cuci Sabun Cuci Piring Minyak Rambut

Sikat Gigi 2012 7 8 9 2013 7 8

3 + + + + + +

4 + + + +

5 + + +

6 +

10

11

12

1

2

3

4

5

9

10

11

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful