You are on page 1of 6

‫لٍفِيَ عٍ ًو َنكِ (‪)l‬‬ ‫ك ولِهًانَِ ِبَاِقَيكَ َكٍَلكِ حًلْوٍَ َوبٍسًَ ألَحِ ُ‬ ‫تِ بِعَ َو ْن َ‬

‫‪ )l‬مِ َو َ‬
‫©‪©o.o‬؛‪ "¨¨°‬انا من داوى حزن البشر ونسى نفسه ‪ .....‬وانا من بكى حيل دون ماينسمع حسه "¨¨‪°‬؛©‪©o.o‬‬
‫سٌفيٍنَهَ‬
‫ب ًباَلٍ َ‬‫ج تَُلعْ ً‬ ‫لمًوْاَ ٍ‬
‫ي ‪ً ..‬قَامْتَ ُا ُ‬ ‫عدِلَ ُفيً ْزمًَانُ ْ‬ ‫حاٍوَ ْلتَ أُ ً‬ ‫كًَلمٍاَ ُ‬
‫ت َي ْغّنيّكْ‬
‫ل ُوقّا ْ‬
‫ح ِكتّي َبعّضْ ا َ‬
‫ت يِزدْا ْد مَ َع قَسّوّة ِزمْانّي ِثبْوّتي ~ ُويّاللّي تِغِ ّركْ ضَ ْ‬ ‫ت بِالذّا ْ‬ ‫~*‪َ ¤‬أنّا تَرّانيّ لَ ُو قِسّى ال َوقّ ْ‬
‫سكّوتِي ‪~*¤‬‬ ‫عَن بَعّضْ ال َمعّانّي ِ‬
‫‪ [ ]¤©§[]§©¤‬ماترتضي نفسي مذله وحقراان اردها عن من سعى لي بذلي‪..‬نفسي عزيزه ساميه فوق يافلن‬
‫‪..‬ابعد من نجوم الثريا محلي][‪:::¤©§[]§©¤‬‬
‫غريبه قصه الدمعه وهي تغسل جفون العين ‪ ..‬تريح جفن باكيها مع انها قمه احزانه‬
‫?‪ •?°‬صحيح اني صغير السن ولكن قدها وقدود • (‪ • )h‬ولي مع الدنيا مواقف ترفع الهامه •?‪??°‬‬
‫‪ .•[¦!•¤‬أحــبه كـثـر مـا تـكـسـر الــدمــعــة شـمـوخ إنـسـان‪¤•!¦]•.‬‬
‫فـــــــــــــــارقتنا وجيه علمتنا الكتابه ‪.....‬‬
‫واحتوتنا وجيـــــــــــه تلغي اللى كتبناه ‪.....‬‬
‫بــــــدايـه مالـهـا مـعـنـى ‪ ..‬نـهـايـه مـالـهـا مـضــمـون ‪ ..‬هــلبــــك دامـنـي مثـــلـك " كسـيـر ومـيّـت ومطـعـون‬
‫تعبت وحتى التعب صاااار تعبان مني‬
‫طعنت الذات لجل ارضي غرور افكاري العميا**حسبت الدنيا مثل امي ازعلها وترضيني‬
‫عزيزة نفس وأطباعي على أبوي ‪ . .‬شموخي بفعلي والكلمه ماأثنيها‬
‫ال خالقني مالي العز عيني ‪ ...‬وال لموت وليجي يوم وأنهان‬
‫لماقبل الذل وأنا من ساس الصقور ‪ ...‬طول عمري وأنا على العز متربية‬
‫«???»ليت الجروح ضيوف يومين وتروح«???»‬
‫حزينة لحظة المغرب ‪ ...‬وداع النور يطفيها ‪ ...‬عجيبة رقصة الموجة ‪ ,,,‬ودمع الغيم يبكيها‬
‫انا زماني حطني انسانه عاديه ‪ ...‬وأل طموحاتي لها أهداف وأبعاد‬
‫أنا تايهه بدنيا الهم ودنيـا الصمـت والحرمـان‪..‬أنا صورة أمل مجروح وصورة دمعة اليتام !‬
‫ك ِبدّالّي) (¯`•‪)_.‬‬ ‫ح مّاني ِمتْحَسفَه ِإ ْبعّادكْ بَسْ عِ ّزيْ ِلمْن يَرّضّى َب ْ‬ ‫(¯`•‪( )_.‬رّو ْ‬
‫ك ذِلّيّلْ §‪-=¤‬‬ ‫ي َي ّم ْ‬ ‫ي بيّوّمْ َأخْضَعْ وَْأجِ ّ‬ ‫حدْ ال ِهيّا ْم لّتظّنْ ِإنّ ْ‬‫حبْه لَ ّو ِتكْوّنْ بْ َقلّبيّ لَ ّ‬ ‫‪ §¤=-‬وّالم َ‬
‫ي ِدمُوَعُيْ وَأنُِا أ ُبكَي‬ ‫ك تَِلذِذ فِ ْ‬‫ك ِتكُرَة بُكَاِي***َأثِ ُر ْ‬ ‫س َب ْ‬
‫أ ُبكَ ُي ِتنَيْ وَأنُاِ أحِ ُ‬
‫«‪»ô)f(ô‬القلم لوحس باحساسي تكلم وانتثر حبرة على صفحة غلك«‪»ô)f(ô‬‬
‫¦‪…¤±‬اخاف اسامح وانصدم فيك بعدين وارد لحزاني ولوعة زماني…¦‪¤±‬‬
‫عيًني‬ ‫حتٍيً ٍُلفٌرٌقاكمٌُ أُلمًعتِ ُ‬ ‫ن فُ ُر َ‬‫نِ ُبعٌ ًدكٍ ًمِ ُبكٌيٍت ‪ْ %^%‬انِا بًسٌ ُمٍ ِ‬ ‫س ٍبنًي يًا اُلغٌظُيٍ ِم ً‬ ‫َل ل تحَُ ً‬
‫تبي الفرقا واقول ابـشر‪,‬تـرا مـثـلـك ابــي فـرقـاك‪....‬خلص اليوم انـا مـلـيــت حـيـاة الـذل مـابـيـهـا‬
‫صرّتْ ‪_¸,ّ¤‬‬ ‫‪ ¤ّ,¸_¸,ّ¤‬ال ِزمّنْ عّادْ وّتكَرّ ّر مَرّتيّنْ َأمْس َأنّا الخَسّرانّ وّاليوّمْ ِإنْتِ َ‬
‫سيْفِيٌ طَـ َعنْ ِتيُني¦‪¦¤)U(¤‬‬ ‫ف بَفْزعْلِْج وبْ ِ‬ ‫حبْت الْسٌي ْ‬ ‫ج كِثيْرٌ أطُـعٌونْ && سَ َ‬ ‫صدِر ْ‬ ‫¦‪¦¤)U(¤‬أنْا اذْكَ َر يُومُ جَيتُينَي وبْ َ‬
‫ش ِفّيكْ •• ِإذّا تَبِيّ الفَ ّرقْا تَرّى الوَضعْ عَادِيّ )_‪)¯´•.‬‬ ‫(¯`•‪ (_.‬لّت َغيّرْ المَوّضوعْ لّقّلتْ وِ ْ‬
‫ي تْوَطِيّ راسِيّ أَشْوّاقيّ ¸‪°¤ّ,‬‬ ‫ض الذِلّه •• ِتمْوّت وّت ْن ِدفّنْ لَوّ ِه ّ‬ ‫ي ونَ ْفسِي تَ ْرفِ ْ‬ ‫‪ ¸,ّ¤°‬عَ ْزيّزْ وّشامِخٍ رّاس ّ‬
‫ك تَصْفِقْ ال ِيمْنّى عَلّى يِسرّاكْ ™¨¨¨‪°‬‬ ‫ن مّاجعَلّت ْ‬ ‫ل تْ َفكِ ْر تِرجَعْ ِلمّاض ّيكْ وّحرّامْ إِ ْ‬ ‫‪ ™¨¨¨°‬تِوَلّمْ لِل ّفرّاقْ َو ّ‬
‫ع ّريّانْ لَ ّو يِلّبسْ عَلّى الذِلْ حِلّه »»™‬ ‫™«« عّاريّ الكَرّامّه لَ ّو تِحَلّى بْالَّلمْاس »« َ‬
‫ك بِال َزلّه وَُأمَشيّها »}©‬ ‫س ْ‬ ‫حسِ ِ‬ ‫صدْ وُأَسّامحْ ‪ُ ،،‬ومَرّاتْ أَ َ‬ ‫ك تِزِلّ ُوأَ ِ‬ ‫©{« مْرّاتْ أَشْوّف ْ‬
‫عيّني ‪¤ّ,¸_¸,ّ¤‬‬ ‫ت تِطيّحْ مِنْ ِ‬ ‫ت ِقدّامْ المَرّايّه َلجْلّ أَش ُو ِفكْ وُِإنّ ْ‬ ‫ح ْ‬ ‫‪ ¤ّ,¸_¸,ّ¤‬رِ ّ‬
‫حشّا َقدْ *‪»`¨´• ..¤‬‬ ‫ك يِ ِقدْ ال َ‬ ‫ح ِب ْ‬‫ل لّز ْم ِي ْهيّنْ الكَرّامّه ‪ ،،‬مَ ّرفْ ّوضْ لَوُ ِ‬ ‫«´¨`•‪ *¤..‬كّانْ الغَ ّ‬
‫ص ْد ِتكْ وِ ْزيّاده ¸‪°¤ّ,‬‬ ‫صدّه ِمثّلْ َ‬ ‫ش ّر بْ َ‬ ‫صدّكْ •• وَُأبْ ِ‬ ‫خّلكْ ْب َ‬ ‫ص ِدكْ َ‬ ‫ج ِبكْ َ‬ ‫ن كّانْ عّا ْ‬ ‫‪ ¸,ّ¤°‬إِ ّ‬
‫ل )§ ¸‪)'•.‬‬ ‫عذْرّها اليّو ْم مَ ْقبْوّ ْ‬ ‫عذْر عْادِيّ ¸¸ ُومّاكلْ غَلّطه ِ‬ ‫ب مِنْ ِ‬ ‫طيّ ْ‬‫('•‪ (§¸.‬مّاكلْ جَرّح يّ ْ‬
‫بَِ منًَُِه ا ًنَِتَهيًَِناًَِ«•§•»‬ ‫حَِ بًَا ً‬
‫ن ًتَغَاِضيًَِت ماَِ أشوًَِف•§•مَُِا وَديًَِ افًَِت ً‬ ‫«•§•»ل َتًُِحَسًَِبنيًَِ وَا ِ‬
‫ل ا ْنتّخوبّه طّوحْ عْقّالّه§ (‪§ )f‬‬ ‫§(‪§)f‬تعَلمتّ الصّبر مِن كنتّ طفّل بِالمّهد مَزمّومّ (‪ )f‬إليِنّ صّرت رَجْ ً‬
‫~(‪َ ¦§¤)U‬وفْــ®ــقْهَ َربّــ™ـــي بِغــ‪¤‬ــيَرْيّ ¦§‪®~)U(¤‬‬
‫ل ِكيَدّهْ‪?¶™[¦]i¦i‬‬ ‫خذّ ِمنّي َاِلعّلوُمَ َا َ‬ ‫ي فَيِ اَلّب َعدِ •«مِرّتَاحْ‪¹›•.¸²¸.•‹³‬كَذّابْ»• َ‬ ‫ن قَاّْلكّ ِإ ْن ّ‬‫?¶™]¦[‪i¦i‬مِ ّ‬
‫ق ٍبكٌ‪.....‬مًٌـلْعًوَن قَِـلًٌٍـبَْـي يِجَُْـيِ لَلٌٍ ْـمٍوٌت بٌٍَا ُيٍعْهَِأ‬ ‫مًْاٌِهٍْو خِطٍـْ ـًِأ يٌٍـٍوًم قٌَِلبُْي َتًعْل ِ‬
‫(‪.•.,¸¸,.•.™)w‬مٌـ•ـِنْ‪¤‬يٌـ‪£‬ـٌحِـ‡ـٌب‪¤‬اثـَ¶ـنيـِ•ـٌ ن‪¤‬مٌـ‪±‬ـاعٌمـ•ـرهْ‪¤‬هُـ§ـٌوا‪)w( ™.•.,¸¸,.•.‬‬
‫جَـِْربـ َهـٌوٍىٌ غِـيٍرُيـ بَـتع’ـرفًـ قَِـ ِديًٌَـ’ر‘يْـ‬
‫«§¶‪َ»§¶±¤¦¤ ¤¦¤±‬لنْ َيبكِيَ ِبناءً َب ْعدَ َفناِئهِ ِ*****إل الذي عانىَ الَعنا في بنائِه«§¶‪»§¶±¤¦¤ ¤¦¤±‬‬
‫حتَاج الوسادهٌ &&&&&&& ل ًو اتٌح ٍرِكْ صحّى منٌ نوًُمهُ واطلق علٌى حٌشوَد‬ ‫ي ّينّّامّ الّحزٌن مَايٌ ْ‬ ‫ى قّ ْلبٌ ٍ‬
‫عّل ُ‬
‫حكْ¶أنـ§ـاٍ¶لَِلغَيـ©ـَر¶وِ¶أبـ®َـكِي ¶عـَلـ§َـى ¶رِ ُوحَـ©ـي[¾‪? »™®±‬‬ ‫? «™©‪]¾±‬أضَـ®ـَ َ‬
‫ك قلبُهَ جِ ْفَاكْ¦‪¦¤)U(¤‬‬
‫ن ِقاَلْ ِل َ‬
‫شدْ نْسًاكْ مِ ْ‬
‫ن ِقاَلْ ِلكَ رَا ِ‬
‫س ُيكَ مِ ْ‬
‫ن قِاَلْ ِلكَ نْْا ِ‬
‫ك مًْا أ ْب ُيكِ مِ ْ‬
‫ن قَِالْ ِل َ‬
‫¦‪¦¤)U(¤‬مِ ْ‬

‫جَانَيِ عَزْاَةْ¦‪¦¤)U(¤‬‬ ‫جثْـمََانَهْ ُولَ ْ‬ ‫حتَ الَثـْ َرىَ *&&* شِل ْـتَ ِ‬ ‫حبْــاً ِا ْن ْدفِنَ تَ َ‬ ‫¦‪¦¤)U(¤‬آآآهْ ياَ ٍ‬
‫½ َكنًتٌ½ ًمتَوِ½قٍعٌ½أنُا½قًًل ًبكَ½حَجٍرَ½ِ‬ ‫مُا ِ‬
‫ح ْبهَاَا ‪ِ ...‬فدْيتِ ســـارهـ ‪.‬‬ ‫فِدي َتهْا وُفدِيْتَ الرْضِ الِلِي َتمْشِي عَلْيهاَ وُفدِيتْ الِلِي يتِفدَاهُا ُو ِفدْيتَ الِلِي ي ِ‬
‫¨¨»‪»®°‬خـ§ـان ويـ ـحسـ ـبنـ ـي اخـ^ـون «¦» شافنـ^ـي بـ ـعـ ـيـ ـون طبـ§ـعه«®‪¨¨«°‬‬
‫ض ماتجي تحتك حرير*~¨¨¨‪°‬‬ ‫‪*~¨¨¨°‬ل خـيـر فـي دنيـا إذا مـا سـرّتــك ^ ول خير بأر ٍ‬
‫؛‪¤ّ,¸¸,ّ¤‬؛‪°`°‬؛‪¤‬ـــــما يضيع العمر دامك له غرامـــــ‪¤‬؛‪°`°‬؛‪¤ّ,¸¸,ّ¤‬؛‬
‫جرْ َو يَخونْ¸‪:!||!.o°‬‬ ‫ن ِبكْ مَرَ ْه يِجيّ با ِ‬ ‫خرَفْ حِكاهْ َومِنْ خا ْ‬ ‫!||!‪ ¸°o.‬ل تامْنْ الْخَوانْ لو زَ ْ‬
‫ح َبكْ][‪°¨¨¨™¤ô§ô¤‬‬ ‫يّ فّيِْ ُ‬ ‫‪[]¤ô§ô¤™¨¨¨°‬اَلّْ وَ ْأ ْكبَرّْ عَ ْلِ ِيهُ ْم مّاْ َرْيِحُ ْو ِن ْ‬
‫سعٌٌاُدٍِـدٍِه§مًَـًَ«‪»±‬ـًَاًٌٍِدـدٌُ ٌرٍيٍِـٍ ِـٍِـتًَ»‪«°±°‬‬ ‫»‪«°±°‬مٍِـًَ‡ْـ ًرٍتِ§اٍِيٌَـُامٍِ§اٍَِلٍِـًَ¼ـًٌـ ًٌ ٍ‬
‫¦§¦‪-ô¦§¦ô-‬حـًـسًـبًيِ¦§¦الـُـلـٌـه¦§¦وحـُده¦§¦ونعـُمـُيِ¦§¦ا لـُوكـُيل‪¦§¦-ô¦§¦ô-‬‬
‫حبٌك ]|[§‪*¤‬‬ ‫ضعًفّ َل َ‬‫ت قُلبيّ ًولّ أ ُ‬ ‫*‪ [|]§¤‬ذُليًتنُيٌ بحٌبكَ ًماَ صُارّتَ َمحبُهً ‪ ¤‬ليتُنيً ّطعنَ ّ‬
‫ى تـَ¼ـجْـ¾ـمَـ½ـعُ ُوأَرَتـْ¼ـَاحُ فـِ¾ـِي أضْـ½ـلُـ¼ـعْـ¾ـِي‬ ‫ى كًـ¼ـأنْ الـْ¾ـهُـ½ـوُ َ‬ ‫أحَـ½ـبـِ¼ـكْ حَـ¾ـتـْ½ـ َ‬
‫ن مّـ¼ـٌاليْ®غـّ»ـيْـ«ـرّ® حبَـ¼ٌٍـكْ®‬ ‫®تـ§ـدّريْ®انّـ‡ـٍيْ®مّـ§ـوٍْت® أحّبـ«ٌـك®وأ ٌ‬
‫ن مايكَمـــِـل حـــَــــلهـ ‡?½‪¨° ™±‰‬‬ ‫¨‪ ‡?½‰±™ °‬أنِـ كَــــانْ لَــــكْ وُجهــــهَ القِمـَـــر ¨¨‪ ¨¨°«§»°‬الــَـزي ْ‬
‫وعـ»ـد‪¤‬مـ»ـنيِ‡راح¾أمشـ»ـيِ™ول§تـ«ـسـ«ـمع¶بـ«ـعـ« ـد¶عـ«ـنـ«ـي وبـ‪‰‬ـدل كل مافـ¶¶ـيني‬
‫أصـ‪°‬ـحابي وعنـ©ـوانـي‬
‫سمِتهْـ الشَا ِفيْهـ !!‬ ‫ح ٍر ًقنِيِـ ِببَ ً‬
‫حرًنيـِ بنِظًرٍتهْـ الحِاًدهـْ وُ َ‬ ‫!! سَ ِ‬
‫! ][(‪« [])f‬بًـ§ـُنـ½ٌـاتً الـُ§ـٌعـً½ـٌز ذٌلـٌ§ـًتهًـ½َـ ّم عيَـ§ُـوٌنـً½ـٌي» ][(‪[])f‬‬
‫ل بِـ¾ـيْـ¼ـنِـ½ـيٍ ُوبِـ¾ـيَـ¼ـنِـ½ـكْ™¦§¦«‪¦§¦»R‬‬ ‫ليِـ½ـجْـ¼ـيِـ¾ـبَ اَلـِ¼ـزعَـ½ـ ْ‬ ‫¦§¦«‪™¦§¦»R‬اَلـ¼ـلَـ¾ـ ْه َ‬
‫ي بَاٌلوجود‬ ‫حيٌَا ِتكْ وٌ ِإنْسَىٌ ٌأنْ ِ‬
‫ي مِنْ َ‬ ‫سمِ ْ‬ ‫لمٌَانِيْ وٌ ٌالَوُعٌ ُودْ وٌ ٌأمْحِي ٌأ َ‬ ‫خ ْذ بْقٌَايٌَا ِذكْ َريٌَا ِتكْ وٌ ٌا ٌ‬
‫ِ‬
‫[‪ ]¤¦®¦¤‬الـ ــمـ ـوت كلمـة وحـده بألـــف صـورة لهـا معنـى واحـد بـس واحـد يـخـتـصـرنـا فـي قـ ـبـ ـوره‬
‫[‪]¤¦®¦¤‬‬
‫‪o0o)u(o0o‬مــوتـــي ارحــم مـن عـيـشـه تـكـدر الـخـلـق ‪o0o)u(o0o‬‬
‫×‪ ×..)u(..‬يـ ـا جـ ـارح قـ ـلـ ـبـ ـي بـ ـحـ ـبــك ×‪×..)u(..‬‬
‫‪ .•[¦!•¤‬أحـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـك كـثـر مـا تـكـسـر الــدمــعــة شـمـوخ إنـسـان‪¤•!¦]•.‬‬
‫][«‪ []»¤‬الـحب يـسمـو بالـوفـا ما يـعرف اللـي يـخـون «‪ »¤‬أبـعـد ومـن بـعـد الجـفـا ل بـد تـعـرف مـن‬
‫أكـون][«‪[]»¤‬‬
‫«´¨` إن غـ ـبـ ـت حـ ـبـ ـي مـ ـا يـغـ ـيـ ـبـ ـي ´¨`»‬
‫~*‪ [¦]§¤‬بانـت ألعـيـب الـهــوى عـنـدك يـا مـعـدوم الـضـمـيـر ]¦[§‪~*¤‬‬
‫´* ‪ `* ¤‬احـبـكــ كـثـر مـا سـالـتــ دمـوعــ ومـا نـسـى نـاسـيــ´* ‪`* ¤‬‬
‫‪ xOo)w(oOx‬ذكـرت كلمـه قالـها الخـل يـوم ثـار ‪ OoO‬ل تـدعـي الفـرحـة وأنت مـيـت حـ ـ ـزيـ ـ ـن‬
‫‪xOo)w(oOx‬‬
‫ح َبكْ][‪°¨¨¨™¤ô§ô¤‬‬ ‫يّ فّيِْ ُ‬ ‫‪[]¤ô§ô¤™¨¨¨°‬اَلّْ وَ ْأ ْكبَرّْ عَ ْلِ ِيهُ ْم مّاْ َرْيِحُ ْو ِن ْ‬
‫]¦[‪ ¦¤‬لــو كــان قــلــبــي نــاوي الــيــوم يــنــســاك ‪ ¤¦¦¤‬لقــطــع عــروقــه وأنــزعــه مــن مــكــانــه ¦‪[¦]¤‬‬
‫`•‪¤¦¤`•.‬كثيــر النــاسـ حولك ‪ ¤¦¤‬ليتك تحاول تشوفني واحد من النــاسـ‪`•.•`¤¦¤‬‬
‫ي عبٍ ًونَك ¨‪[][]¨°‬‬ ‫لٍ فِ َ‬
‫تِ ِبعَ َو ْنكَ ولِهًانَِ ِبَاِقَيكَ َكٍَلكِ حًلْوٍَو َبٍسًَ اَلحِ ُ‬ ‫¨‪ [][]¨°‬مِوَ َ‬
‫]|[ أنا مو سيئ ابد لكن اسلوبك جبرني ]‪ [..|)%(|..‬البس آلف الوجوه حتى اخدع من خدعني ]|[‬
‫ل مَا ِف ِينْيْ ¨‪¨°‬‬
‫ب ْبكِ ْ‬
‫ي انِي ِإذَاَ حَب ْـيَتْ َأحِـ ْ‬‫حبْـ ‪2‬ـَليِنْ ][خَـطََا ْ‬ ‫ع َرفْت أَ ْل َعبْ عَـلَىَ ال َ‬ ‫ي ا ِنيْ ُوفَـيِـتْ ُومَاَ َ‬ ‫طاَ ْ‬ ‫¨‪ ¨°‬خَ َ‬
‫‪ ~*¤‬قـ ـلـ ـبـ ـي شـ ـكـ ـى مـ ـهـ ـمـ ـوم مـ ـنـ ـك تـ ـرى مـ ـحـ ـروم ‪~*¤‬‬
‫‪ ¤*~ˆ°‬لــيــتــكــ تـمـوتــ وأرتــاحــ أنــا مـنــكــ ‪°ˆ~*¤‬‬
‫? حـ ــ ـلـ ــ ــ ـوه احبــــ ـ ــ ـ ــك مـ ـ ـ ـن شفـ ـ ـ ـاتـ ـ ـ ـ ـك ?‬
‫? عـ ـ ـ ـ ـافـ ـ ـ ـ ـ ـك الـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ?‬
‫???إنســـى ياقلبـــيـ" هواهــمـ"‪..‬كيــفـ" ترضــى (بالمذلــهـ")?؟هـمـ" تسلــوا بكـ" تراهـمـ" وانــتـ" يااغافلـ لـكـ"‬
‫ال???‬
‫‪ ..~ْ})%({ْ~..‬روح لـ ـ ـهـ ـ ـم وش تـ ـبـ ـي بـ ـ ـي قريب جرحي يطيبي رحمة ال حبيبي ول رحمة عيونك‬
‫‪..~ْ})%({ْ~..‬‬
‫@}‪ --‬لــو ســنــيــن عــمــري تــضــيــع والــزهــور تــنــســى الــربــيــع مــا أنــســاهــا أبــد ‪@{ --‬‬
‫حبٌك ]|[§‪~*¤‬‬ ‫ضعًفّ َل َ‬ ‫ت قُلبيّ ًولّ أ ُ‬ ‫~*‪ [|]§¤‬ذُليًتنُيٌ بحٌبكَ ًماَ صُارّتَ َمحبُهً ~‪ ~¤‬ليتُنيً ّطعنَ ّ‬
‫~‪ ~¤])U([¤‬مَْسِكيٌنٌـِ قََل ٍبيْـ ُكمٍْـ ًيعُ ْانِيـْ ~‪~¤])U([¤‬‬
‫صِلٍووًِنيً ]‬ ‫صٍ ُعبِه يوٍُ ُ‬ ‫ي كِثي ًر بُسٍْ ْ‬ ‫كِ ي ٍبعًدِونًي ٍُْحاِوٍلوا ًِادٍُرْ ً‬ ‫][§][«‪ []§[]»¤‬وًٍُدهًِم ًْ ٍبسُِ ًيٍتعًِبوْني ُوعٍنْ وًِعيوًِن ً‬
‫[§][«‪[]§[]»¤‬‬
‫حيْ وٌروحَهّ سُوَى][‬ ‫حبَه تّزيدْ][ َمعّاهّ مانِيْ وَحِيدْ][رو ِ‬ ‫ك ْبعِيدْ][ ّقلّتْ‪:‬المَ َ‬ ‫][ قَا ْلوّا‪:‬حّبي َب ْ‬
‫][‪[]°l||l°‬تحسـ بلوعة المجروحـ يومـ انكـ تجاهلتهـ‪°l||l°‬رمزتـ بحرفـ حرمانيـ على صدر اللمـ ليتكـ][‪[]°l||l°‬‬
‫لِمُيَُِ][‬
‫جرُاّنْ ّمُِاتَِتِْ ُبهّا َّأحُّ َ‬
‫سِّيّ ِليَْنُ ِأ ْقِدُِامَّيُ وْالِرَابُعْ َِهُِ َ‬
‫حَِزُانُِ َمُِْنُّ رُا ُ‬ ‫][بُاقُّيّ ْثُِلَثَُِ َجُِرُ ّوحُِ ِْبُحَّكيْهُاِ َلكّْ ُوَأِرُ ْوحّ ُِالثُِالِْثَُِ أ ُ‬
‫جعَةً الْليل][‪[]lGl‬ال ِعيُونَ اللي مْنَ ا ْل ِبكَى كْحًلَها سَالْ][‪[]¤‬‬ ‫][‪[]¤‬عَلُى النْوَى عَلمِي ِبهِمَ َه ْ‬
‫~*‪ **[¦]$¤‬أل يا من نوى يبعد وعن دربي يصد الباب [[‪ $‬تروّى ليه تنسى شخص حبك وأنت‬
‫حبيته**]¦[‪~*¤$‬‬
‫حيُرَهُْ وَجُمَرُ ][][‬ ‫ف دَ ُم َعهُُا َ‬ ‫ن تُذَرُ َ‬ ‫عيَوُ َ‬ ‫][][ ُ‬
‫فَِ ُدِمَعُ َِوّقفٌَِ ًفيَِ َاِلُعيَُنّ جُمرّاٌحمُرٌَماْ جَُفّ][‬ ‫خيَّرَُهَ َّنزَُ ُ‬ ‫][ َِبًّاقَيَُ َِالَُِ ً‬
‫حبٌك ) ¸‪´•.‬‬ ‫ضعًفّ َل َ‬ ‫ت قُلبيّ ًولّ ُ‬ ‫¸‪ (´•.‬ذُليًتنُيٌ بحٌبكَ ًماَ صُارّتَ َمحبُهً ُليتُنيً ّطعنَ ّ‬
‫][‪[]-‬ل تناجي كفاك نضال‪،،‬دع لي غرامي وجد لك أمل‪،،‬ضع للغرام قدرٍ كفاك احتيال‪،،‬واعدل بحق غيرك كما‬
‫لك عدل][‪[]-‬‬
‫ب مَـ ــوجُود][‪[]¤‬‬ ‫عنْهـ و َكنٌهـ ما هُو ْ‬ ‫صدْ ‪ ¤‬وأصِد َ‬ ‫][‪[]¤‬واللْهـ لَجـ ـ ـازِي رَاعـٍ ـ ـي الْصَد باْلَــ ـ ــ ٌ‬
‫عدِنٍـْي لُـْو ْتغِـْيب عْـن بَالًـْك مَا أَغٍيـْب اوعِـًدنِي بًالسِؤاْل لْـ ُو يعِـُني ال ِبعْـد طَال][ ‪[] - + -‬‬ ‫][ ‪ [] - + -‬او ُ‬
‫ب ©وأنْا أَرِد ُيمْهـ َمعْشُوقِـ ـي مَـ ـاهُ ْو َنذِلْ][!][‬ ‫غدْر الْذيَا ْ‬ ‫حذِري َ‬ ‫صنْـينـي ا ْ‬ ‫][!][يـُومْ ٌأمْـ ـي تْوَ ِ‬
‫حبُ ِحَيٌُ ٍَوْيفٍُا َر ٍقكُ ][|(‪[]|)%‬‬ ‫][|(‪ []|)%‬اًلموٍُِتٌَْ َِماَهٍِْ َو تًِكتٍْفَنٌَ ًِبتَرْاٍَبكٌَِ ًلٍكنَِْ ًالموٍَتَِْ ًا َنٍكٌْ ِت َ‬
‫سيْت ~*‪¤‬‬ ‫حبْكـ رًاحـِ َاقِولـْ لٍك ْـ نٍ ً‬ ‫عمِريـْ اٍلَليْـ عٍطيِتـْ مٍثلَـ مًاقِلتْـ اً َ‬ ‫جرِحَي ٍْو ً‬ ‫‪ ~*¤‬واَلٍلَهـ والٍلْهـ وحًياِةْ ً‬
‫{(‪})w‬خـبـ¾ـروه إنـ™ـي عـلـ§ـى وصـ©ـلـه حـييـ‪±‬ـت وإن تـ»ـفـارقـ«ـنـا تـ‪£‬ـرى مـوتـ®ـي دنـ½ـا{(‪})w‬‬
‫«‪ ¨¤‬ل تـ ـغـ ـيـ ـب يـ ـا روح الـ ـروح ل تـ ـزيـ ـد عـ ـلـ ـي الـ ـجـ ـروح ¨‪»¤‬‬
‫][(‪ [])k‬بوسه ][ من ][ عندك ][ حبيبي ][ (‪ [] )F‬تسوى ][ عندي ][ الدنيا ][ كلها][(‪[])k‬‬
‫@{~؟!~}@ دامها اختارت فـ ـراق خلها قد التـ ـفـ ـاق شمعنى فيني الكون ضـ ـاق خل يضيق بها شـ ـوي‬
‫@{~؟!~}@‬
‫(¯`•‪ ({)_.‬إذا )}(~ تحبيني ~){( قلبك )}(~ شاريني ~){( ل )}(~ تخليني ~){( ول )}(~ لحظة ~)‬
‫(¯`•‪)_.‬‬
‫¨‪ ~)o.O ~)S°‬لــيــت ~{(*)}~ الــلــيــالــي ~{(‪ ~})%‬عــن ~{(‪ ~})%‬غــرامــك ~{(*)}~ نــهــتــنـــي‬
‫~(‪°S(~ O.o‬‬
‫••‪••.•`)G(´•.‬اعـــ ـــذريـــ ـــنـــ ـــي يـــ ـــا الـــ ـــهـــ ـــدايـــ ـــا ••‪••.•`)G(´•.‬‬
‫ل بدونك ما بها الكون غالي‬ ‫(‪ °¨¨™¤¦°¨¨™¤¦)%‬دامي على بالك ما همني الناس¨‪¦)*(¦°¨ °‬أص ً‬
‫(‪°¨¨™¤¦°¨¨™¤¦)%‬‬
‫«®‪ ™°.••.•°‬أنا باقي على عهدي ولو قبري يصير غطاي \(‪ /)%‬وإذا خنتك بعد موتي عسى ينكرني‬
‫ترابي«®‪™°.••.•°‬‬
‫][®][^][®][الـــعـــيـــد لــمــا أشــوفــك اقــدر اســمــيــه عـــيـــد ][®][^][®][‬
‫`~'*‪ `~'*¤!|)%(|!¤‬لـ ـمـ ـا تـ ـسـ ـألـ ـكـ ـم عـ ـلـ ـي لـ ـحـ ـد يـ ـدلـ ـهـ ـا عـ ـلـ ـي `~'*‪`~'*¤!|)%(|!¤‬‬
‫خفٌ تٍُ½مٌنّ½ ُدٍمّعٍةً½َامٍُيَّ§»‬ ‫½بٍَسُ½َ ّ‬ ‫«§تّمـ§ََِـِنٌٍيَتَِ½ِاٍَُِلمٍوٌٍتّ ِ‬
‫ن كلمتيِ أ ْرتَد][‪،‬؛‪[]،‬‬ ‫عشْره مِن أشكالكْ ‪،‬؛‪ ،‬يَخلونْي أذْل النفسْ أو عَ ْ‬ ‫ت ول غيِركْ ول َ‬ ‫][‪،‬؛‪[]،‬تٌرْى ل أْن َ‬
‫ي ًتعٍشَ ِقيُنْ ]|[§‪~*¤‬‬ ‫ب ِمثٍل ٌ‬ ‫صعِ ْ‬ ‫حبِ ْاتُ اٍَل ًرمُاٌلٍ‪ٌ..‬لكٍنْ ًا ِنتَيْ لً ِو ًب ِغيُتٍيْ ُ‬ ‫ى ُكثٍرَ ً‬ ‫ن َب ِغيْتُ اُعشِقًْ ِابًٍلقْ َ‬ ‫~*‪ [|]§¤‬اً ٍ‬
‫ي َب ُبكٍيُ عَليـ™ـهٌ أيـ ‪²‬ـامُ ٍلحَد مَانًسَاه عَهد عَلي انُي ل َتمِـ ُم كَـ‪°‬ـلمٍي‬ ‫مَـانـٍي بٍـمَـ¼ـيٍتُ لَ ٌو نٍسـ ‪¹‬ـ ُيتُي غَرَامٍـ ٌ‬
‫‪¤°`..`°¤‬أحب الشوق في عينك يناديك ويناديني ؛‪°`°‬؛ يبيك تحط بس يدك بيدي‪¤°`..`°¤‬‬
‫®™`‪ ×.¸¸.‬شفت المطر وشلون له الرض تشتاق×™®®™× هذا أنا أرضك "وكلك أمطاري×‪®™'.¸¸.‬‬
‫صِدٌ ُل تنا ُديِه]¦[‪~*¤$‬‬ ‫ي ِدفُا صُِوتك ًِول ًَِ أهدِابُك قلبُيِ ًواٌعرِفهُ لِين ُ ً‬ ‫~*‪[¦]$¤‬ما عاُِد يغُرِ ُ‬
‫تِ ًقدّميّ]§[‬ ‫]§[سَِيـَ‪ِ‰‬ـدّتي‪..‬أنّـ كًٍانّ ّأنّفًـّ‪%‬ـّك وّصٌلُ اٍَِلنَِجـَِ‪£‬ـوٍم فّاعلّميٍَِ أنّ اَلِنٌُجٍو َمِ تًُحٍ َ‬
‫صيّانّه ©؛‪¨¨°‬‬ ‫ب مُغلّقْ لِل ِ‬ ‫غيّر مَطروّد القَّل ْ‬ ‫ل مِنْ ِ‬ ‫خيّانّه •• تِ َفضّ ْ‬ ‫¨¨‪°‬؛© كِلْ الخَطّايّا َهّينْه كْوّد ِزيّفْ المِشّاعر وِال ِ‬
‫ل تُرْ ُوحّ«§¶‪)L(¤¦¤±‬‬ ‫ح بِ ْع ِيدَ أٌب ْعدّ وُلكْنَ َ‬ ‫ي ِي ْب َيكٌ‪±¤±‬رُ ّو ْ‬ ‫ك أنَا قَلبْ ِ‬ ‫«§¶‪»§¶±¤¦¤ )L(¤¦¤±‬مَا أ ْبٌيكْ أرُجُ ٌو ّ‬
‫‪»§¶±¤¦¤‬‬
‫حتِ‪»II‬‬ ‫ي ا ٍتغّـلـٌي صِدقتٍنْي ْورٌا ٍ‬ ‫ت يًا بّـنٌـْت رِوٍحٌي ‪ ....‬ابَ ْ‬ ‫ي تٍخِطيّ وقلِ ُ‬ ‫جتِن ٍ‬ ‫«‪ٌ II‬‬
‫حٍـٌَ‪ِ±‬ـًٍَب][‬ ‫حًَبٍَُـَ‪ُِ‰‬ـًٍَبًٍَيَِ َِقّـًٍَُ§ـٍرّرّتَِ َِ ْأنٌٍـٍَُ½ِـٍُاَِ َِ ُمٍنّـَ‡َِـٍكَِ ََِأٍنّسًٌٍَْ َ‬
‫][َِصٌٍُاْ ٌ‬
‫َِيـَ½ِـاجـَ½ِـرح مـَ½ِـن ويـَ½ِـن أبتـَ½ِـدي وانـَ½ِـت مـَ½ِـعي مـَ½ِـن مـَ½ِـولـَ½ِِـدي‬
‫عنّـِ½َُـًكًَُ][‬‫حِبَّـَِ½َِّـكٍَ َِلَِوٌ َِ َبِعٍيَُِـَ½ًِـّدَِ َِاَِلٍَـَِ½ًَ ْـًٌٍُدْاَِرَّ َِ ْ‬
‫][َِأَِ َ‬
‫يٍِ منّ حنٌَُِا ٍنكَِ ]§[‬‫]§[حَِبيبـَ‪%‬ـِـٍّي مهّـمًٍاّ صّـًّـّ‪%‬ـّار بّينٌيُ وَِب ٍينَِـَِ‪£‬ـك لتجٍرّمنـ‪±‬ـ َ‬
‫ن بالَِحـٍ‪±‬ـيل‬
‫½ـٍبكَِ صًعـ‪±‬ـٍَبَِ يخْـَ½ِـلٍيك «§» ربـَ½ِـك بـ‪ٍ±‬ـلكْ بإنسـَ½ِـا ّ‬ ‫§¼‪™±‬تـَ½ِـرٍي الـ‪±‬ـي يَحـَ ِ‬
‫يغـَ½ِـليك™‪§¼±‬‬
‫صٍادٍقٍ ٍو ٍكذٍاٍبٍ رٍ ٍز ٍقيٍ عٍلٍىٍ اٍلٍ وٍٍانٍتٍ رٍ ٍز ٍقكٍ عٍٍلىٍ اٍلٍ‬ ‫ج ٍتمٍعٍ ٍفىٍ اٍٍلحٍبٍ ٍ‬ ‫مٍٍايٍ ٍ‬
‫][‪[]-‬ل ل تناجي كفاك نضال‪،،‬دع لي غرامي وجد لك امل‪،،‬ضع للغرام قدرٍكفاك احتيال‪،،‬واعدل بحق غيرك كما‬
‫لك عدل][‪[]-‬‬
‫ن عيْنـْي ‪...‬السـٌبب جرحـٌي وُحرمـٌانيْ‪..‬أبتعْد ل لتْنـْادينـٌي‪ ..‬مْاألتـٌفتْ للـٌي تنْاسـٌانـْي‬ ‫طحٌت مٌن قلبـٌي وُم ٌ‬
‫عنْهـ و َكنٌهـ ماهُوبْ مَ ــوجُود][‪[]¤‬‬ ‫صدْ ‪ ¤‬وأصِد َ‬ ‫][‪[]¤‬واللْهـ لَجـ ـ ـازِي رَاعٍ ـ ـي ا ْلصَد ب ْالَــ ـ ــ ٌ‬
‫خ ِتيَا ِريْ‬‫ي ‪ ..‬فَ َق ْد ُكنْتَ إِ ْ‬
‫ن َقدَرِ ْ‬
‫ي ‪َ ..‬فإِنْ لَ ْم َتكُ ْ‬ ‫ح ُبكَ وإِنْ طَالَ ِإنْتِظَار ْ‬ ‫سأَظَلُ ُأ ِ‬ ‫َ‬
‫عمّريّ هٌذا مًوٍ طْبعّ اْلَبشّرٍ]¦[‬ ‫ي مِنّ هَ ٍو ْفيّناإْلِي خَسّر؟]¦¦[خَذتُيٍ أحُلمٌيّ وٍ ُ‬ ‫حبْ ً‬ ‫ي مَْا ٌقدِرّتيّ ُ‬ ‫]¦[يْاٍل ُ‬
‫™~‪¤°¨¨¨°‬قـ½ـوٍلـوٍلها‪¤‬تـ§ـكـفـ‪¤‬ـوٍن‪«¤‬أنـي»‪¤‬لـ¾ـها‪ ¤‬مـ¾ـشـ½ـتـاق‪™~°¨¨¨°¤‬‬
‫س ْد بْابَه]¦[‬
‫عّنكْ َ‬
‫س ْد بْا ِبكْ َولّت ْهتَمْ عَنْ إِللّي َ‬ ‫ب لَصحْابَه]¦[ ِ‬ ‫ش مّاترتّاحْ خَلْ الحُ ْ‬ ‫]¦[يّاقلّبيْ ّليّ ْ‬
‫حدٍ وُإن مِت مَا عَزَاكَ‬ ‫حدٍ أنَانِي وُجَا ِ‬ ‫ح ِبيَت لك وُا ِ‬ ‫حبِي ال ِغدِرَياقِلبِي مَا ِتعَرِفه َ‬ ‫الذِنب ذَ َنبِي ُوفِي أنَابِ ُ‬
‫`•‪( •._.••`¯•.¸¸.‬انا«•» منهو«•» يتبلني«•»انا«•»بس«•»شكوتي«•»ل«•») `•‪•._.••`¯•.¸¸.‬‬
‫ك أبٍسَمر ليُاليكُِ ‪ .....‬مًشتٍاق أبيًِ صٌوتكِ وحَشنٌيِ جٌنوّنكْ *)(§®‪)*(~*¤‬‬ ‫(*)ˆ~*‪*ً ()§®¤‬مًَشتاق أبَِي ِفرَح ٌ‬
‫‪¦¤™¨¨°‬اشتاق لـك لكـني كـ‪%‬ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ‪%‬ــم عندي لزوم ¦‪°¨¨™¤‬‬
‫]¦[‪§¦¶‰[¦]X.¸¸.X‬العالم قلبك صافيا كالزجاجه{‪}X‬يومك سجين الحب فكيت انا القيد §¦¶‪[¦]X.¸¸.X[¦]‰‬‬
‫شجٌـ َونْـٌَـيَ‪™¤§°§¤‬‬ ‫ي ينثر«¦»ْ الدمُع َه منُ عيَونيُ‪)َ‡±‬ـهَ وٌزٌَادْتْ َ‬ ‫ت يْمـ(‡َ‪±‬حَبيتُ اناَ الل ُ‬ ‫™‪¤§°§¤‬هَلٌـتْ اٌٌل َعبَـْـرٌ ْا ْ‬
‫حبّك‪¤¤‬وأنْا»مّالي»غيّر» ح ْبكّ‪¤¤‬واللُي« ُينًبًض«فْي«ظلّـوعْي‪¤¤‬مّاهْو«قـْـلبّ‬ ‫‪¤¤‬تْدريّ»أنْـ»ـّي»مّوت»أ ْ‬
‫ي«هْذا«قلّبكْ‪¤¤‬‬

‫«©«¦»اللـ ™ـي «¦»تــسـلـ™ــى«¦»با الهـ™ــوى»¦«¦»¦«تــ™ــرى¦»فراقــ™ـه «¦» يــ™ـوم«¦»‬


‫عيـ™ـد«¦¸‪°¨¨»©¨••.‬‬
‫«©¨•‪»¦¸.‬أحـبك«¦»كـثـر«¦»خـطوات»¦«الـثوانـي»¦«وكـثـ‬
‫ر«¦»مـاتبـكي«¦»فـي«¦»الـصـمت«¦»الـمعانـي«¦¸‪»©¨••.‬‬
‫«~™^¶‪ »~™^¶.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.‬فـ‪°‬ـقـ‪°‬ـدتـ ـالـ‪°‬ن‪°‬ـوم «‪ »¤±¦±¤‬سـ‪°‬ـامـ‪°‬ـرتـ ـالـ‪°‬ـنـ‪°‬ج‪°‬ـوم‬
‫«~™^¶‪~™^¶.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.‬‬
‫ي ©‪©¹°¨¨°¹‬‬ ‫ي ثّان ّ‬
‫©‪ ©°¹¨¨¹°‬عَلّى طَريّ ْقتَه ال َغدِرْ مّالّه أَشبْاه •• عَلّى طَريّ ْقتَه ال َغدِرْ شَ ّ‬
‫حبْ‬
‫ب َتهَشّ ْم يّاع ْم ف ْكنّي بَلّ ُ‬
‫ح ٍ‬
‫ت مِنْ ِ‬‫ص مَّليّ ْ‬‫ي مّاأ ِتكَلّ ْم َتعّالْ لَحظَه وّبادِلّنيّ الخَوّاطرْ ‪ ..‬خَلّ ْ‬ ‫ت َت ْبيّن ْ‬
‫سكِ ْ‬ ‫™ َتبِيّ أَ ْ‬
‫وّمشّاعرْ ™‬
‫ي مّابرّا ‪ ،،‬لّ يِلّدغْ المُ ْؤمِنْ َأ َب ْد مِنْ جِحِ ْر َم ِرتْيّنْ™‪™¤¦¤‬‬ ‫ك فِيْ خَفْوّق ّ‬ ‫™‪™¤¦¤‬وّشْلّونْ َأبَرّجعْ ِلكْ وّجرّح ْ‬
‫حسّابْه‪°‬؛«‬ ‫سبْ ِ‬ ‫‪°‬؛« حَسبْ المَصّالح كِلْ وّاح ٍد يِح ِ‬
‫صيِرّ ِإ ْبتِسّامْه )_‪)¯´•.‬‬ ‫خّليّها ِت ْ‬ ‫ت ِم ْنكْ ِدمّوعْ ¸¸ وَال لّأ َ‬ ‫سيّلّ ْ‬‫(¯`•‪ (_.‬الكِّلمْه إِلِلّي َ‬
‫ي ©‪©¹°¨¨°¹‬‬ ‫ي ِينّشغِلْ بْالّ ّ‬ ‫ل مّا ْفيّه دّاع ّ‬ ‫©‪ ©°¹¨¨¹°‬مَدّامْ إِنّ الخَطّا ِمّنكْ مّاه ْو ِبمِنّي َأجَ ْ‬
‫غِـ©ِـرٍتِ ه?دٍنـ?ٍـيّـ?ُـاهْ???‬ ‫???مَّـ?ِـسُـ?ـكٌـً’ـيًـً‘ـن?مًٍـ†ٌـن? ُ‬
‫حيٌاتُه دونٌٍ ح ٌرمًانَي¦‪¦¤)W(¤‬‬ ‫ى كًلٍ الزٌعُلٌٍ وأرخًصٍ ٌ‬ ‫ح نُسُ ٌ‬ ‫ن بًوٌ َ‬
‫يٍ فٌيٍ خاًطَري مٌ ُ‬ ‫حبٍ ل ًو ِيدًريٌ عُنً ال ُ‬ ‫حٍُبٌه ُ‬ ‫¦‪¦¤)W(¤‬ا ً‬
‫‪َ™£±ëXç‬الِ حٍسـ ْـبُيً عِـــلٍىْ اُهــٍلِ اَلْــهـْوِىٍ هــِمً فـٍـيْ الِـهــٍ ُوىً وِلـّــعونٍْيّ™‪⣱çXë‬‬
‫حدِ ‪َ±‬ليِ ٍ…‪¤§¤‬‬ ‫ضدْيٌِ‪ ¤ <: § <: ¤‬اقَـٍرٌب ‪ ±‬وٌُا ْ‬ ‫‪ً ¤§¤‬وٍِقًٍْفً ٍ ‪ُ ±‬‬
‫سنِهُ‪…¦±¤‬‬ ‫صُادًقَ وُاِحًد لِلفُ ٍ‬ ‫سنٌهِ‪َ¤…§…¤‬لكِنً صٌعبِ ت َ‬ ‫حدِ فَيِ الٍ ً‬ ‫ك ِتتٌعَ ُرفً عَلِىٍ اَُلفٌ وَِا ٍ‬ ‫سهِلُ ِا ُن ً‬ ‫…¦‪َ ¤±‬‬
‫طيًبً الَخُِاطًرٌ ٍ‪™¦±‬‬‫ع ًندِي‪¤¦¤‬تُعٍِالٍ وُ ً‬ ‫سهٌلِ َ‬ ‫ك مِوُ ً‬ ‫ي بًلِدٌ صَايِ َر ‪¤¦¤‬فَ ِر ُق ً‬ ‫™¦‪±‬اشًُوًفك ِويُن يٌِـًا ُمهِاجٍَ ِر ‪َ ¤¦¤‬قلِيٌ بِأ ٌ‬
‫…¦‪¤±‬تَــ ٍعبًتَ‪ …¦±¤‬اُصــٍ ِرخَ‪ ¤…§…¤‬مــَنً…¦‪¤±‬جِـرُوٌحـَي‪…¦±¤‬‬
‫صيٍِْبه‬
‫طِاَِْه اًلسُهًٍُم وحًٍَدُأً يَِْ ْ‬
‫سِهِْ َمِ مَِخِْطًِي ِوَِصَِْايَبَِ "" اَِحَِْداًُ خَِ َ‬
‫الِحُِبِ ٌمِثِل الًِ َ‬
‫ط َريُقْ ِا ِتبْعُهٌ §]¦[§½®‪~¤‬‬ ‫صدُيْقَ و ل ِر ِفيُقْ ول ِ‬ ‫حل ِ‬ ‫طمُوَ ٌ‬ ‫ي ذِكْ ُريَاتٌ وْ حِلمُ و آمُالْ و ِ‬ ‫س مَاَِل ٌ‬
‫~‪ §[¦]§½®¤‬رَُا ْ‬
‫(‪!)U‬انــت بحري وأنـا اليم‪...‬يقولــون الــي يقولـون‪...‬أنا بحبك متيــم‪ ...‬خل الحساد يموتــون ‪)U(!,,‬‬
‫رشـ§ـو علـ§ـى قبـ§ـري مـ§ـن دمـ§ـوع عيـ§ـنه‬
‫غدِرْ آه من الغَدِر‬ ‫غ ْربَه و َ‬ ‫صبُر‪ُ ...‬‬ ‫سيْفْ ال ّ‬ ‫ح ِتنِي‪...‬يا ِ‬ ‫صبُ ْر ذِبَ ْ‬ ‫سيْفْ ال ّ‬ ‫ِ‬
‫ت ُق َدمُيٌ‬ ‫ك فُوَقُ اَُلنٌجَوُم فُأعًل َميٌ اُنَ اٌُلنَجُ َو ٌم تُحٌ َ‬ ‫سيُ َدتُيٌ لَ ٌو كَاُنَ ُانٌَف َ‬‫اعًُلمَيٌ يًا َ‬
‫™‪⣱çXë‬تاهـت ّخطاوينا§ومنهو بدنيا§اليوم ياخـذّ بأياديانا!!!‪™£±ëXç‬‬
‫ىِ فَِرًق ~*‪[¦]§¤‬‬ ‫~*‪[¦]§¤‬الٌيُـِ نَسِاكَِـ انُِساهًِـ واًِليُـ هَِواِكـُ اٌهِواَهُِـ َواليَِـِ َقدُ ِر فَرٌَِقاكِـ ت َقِدَرُ عِل َ‬
‫~*‪ §*(§®¤‬حـ½ــرام تـ¾ـكـ¼ـون صـ½ـادق في زمـ¾ــن كـ¼ـاذب علـ½ـى نـ¾ـفـ¼ـسـ½ـه‬
‫§*)§®‪°ˆ~*¤‬‬
‫ْ ُ™ُ ْ َأحَـ‪َ±‬ـبّـكّ ‪ ¹ُ ™ُ ¹‬لَـَ‪ِ‰‬ـوُ ‪ °ُِ®°‬تِـَ‡ٌـحَـ‡ـٌبّ ‪ ²ُ ™ُ ²‬غَـِ¼َِـيّـ َريّ ‪³ُ ™ُ ³‬‬
‫ط ْبعُهم‬‫حبَه‪..‬وٌاّل َهدِمْ هُوّ َ‬ ‫ي قُصورْ اّلمَ َ‬ ‫ي ّمعّزْ َه بّق ْل ُبهُمْ‪ّ..‬أ ْبنِ ّ‬‫ع ْندُهُمْ‪..‬مّال ْ‬ ‫ت َقدّرِيّ ّ‬ ‫عّ ّرفْ ْ‬
‫][ نــٌصـ¾ـٌف زيـ¾ـٌنٌ الُخـ¾ـٌليُقً فــٌيُ عيـ¾ـٌونــُه وٌبـ¾ـٌاقٌــيٌ الـ¾ـٌزيــٌن فٌــيٌ بــٌاقـٌيـ¾ـٌه كــٌلـ¾ـُه][‬
‫ك تَدْعِي¦‪¦¤)U(¤‬‬ ‫ن مُتْ يِاحَاْلِي الشْوَُاقْ ِل ْ‬ ‫ب مَْا يدَِانْيِ *&&* وِاِ ْ‬ ‫ح ِ‬ ‫ي كُلَ ال ُ‬ ‫ح ْ‬‫¦‪¦¤)U(¤‬مَا دًُا ْم انْا ِ‬
‫حيٌاتُه دونٌٍ ح ٌرمًانَي¦‪¦¤)W(¤‬‬ ‫ى كًلٍ الزٌعُلٌٍ وأرخًصٍ ٌ‬ ‫ح نُسُ ٌ‬ ‫ن بًوٌ َ‬‫يٍ فٌيٍ خاًطَري مٌ ُ‬ ‫حبٍ ل ًو ِيدًريٌ عُنً ال ُ‬ ‫حٍُبٌه ُ‬‫¦‪¦¤)W(¤‬ا ً‬
‫فى ياقلب ل تحلم وتتوهم وتتوجع ‪ ...‬حبيبك راح مثل المس وعمر المس ما يرجع‬
‫اقضى نهاري بالمزح والتسالي ‪ ...‬واسهر بليلي في هموم ومعانات‬
‫مــا علموك ‪ ..‬إنه في غيابك يلف دنياي السكون‪..‬وفي وجودك تضحك أحزاني وتهون‬
‫تعال ووقع بجرحك أنا قلبي كتاب جروح … ول يهمك ترى غيرك جرحني وما افتكر فيني‬
‫خايف من الزمان يخليني بوسط رفك كتاب‪..‬يمر الوقت وانا ادعي‪..‬متى يا رب يقراني‬
‫??•?? ? ‪ )?????( ? ? ?::‬عايشه بعز أبــوها ومدلعتها أمــها ?‪?? •?•? ? ::‬‬
‫ال خالقني مالي العز عيني ‪ ...‬وال أموت وليجي يوم وأنهان‬
‫‪ ? ?-::‬دورت صحبة وفاء وازريت ل القاهـا لقيت خنجر بظهري حطهوه أصحابـي ? ‪?::‬‬
‫مثل ماللطفل دمعة تذوب قسوة المخلوق‪ .....‬أنا لي عاطفة ذابت تخيل والسبب مخلوق‬
‫نص حزن الكون مرسوم بعيني ونصه الثاني غدى بالقلب ذايب‬
‫نِ كًٍلمّتيًِ أٍ ْرُ َتِدْ‬ ‫ي أذِْلً اٍل ًنفِسّْ أٍوّ عٍَ ْ‬ ‫كٌِ ‪ ،‬يٍَخًلِونٍْ ً‬
‫شكٍاَِل ْ‬ ‫غيِ ًرِكٍْ وُِل عٍَشِْرً ِه مُِنّ ٍأ ً‬ ‫تٌِرٍْىُِ ل ْأٍنًتَِ وٍُل ّ‬
‫لترجع مابي الغل ذاك ينعاد فعلً أحبك بس عندي كرامة‬
‫?» ضـاع المـل في رجعتـك واقبـل اليـــاس ‪ ,,‬وأشـوف حلمــي مــــــات جـدام عينــ@@ــي «?‬
‫شفت البشر اجناس وسط الغدر غرقوا ‪ ...‬شفت بعيون الناس بعد الوفا افترقوا‬
‫حزُِانًي وٌلَوِعُةَ زِمًانٌيِ‪…¦±¤‬‬ ‫صدُ ٌم ٍف ِيكً ب ُع ِديُن ‪ ¤…§…¤‬وِا ُردً لَ ِ‬ ‫خاًفُ ٍاسٌُامًحِ وَانِ ً‬ ‫اَ ِ‬
‫ط َريُقْ ِا ِتبْعُهٌ §]¦[§½®‪~¤‬‬ ‫صدُيْقَ و ل ِر ِفيُقْ ول ِ‬ ‫حل ِ‬ ‫طمُوَ ٌ‬ ‫ي ذِكْ ُريَاتٌ وْ حِلمُ و آمُالْ و ِ‬ ‫س مَاَِل ٌ‬‫~‪ §[¦]§½®¤‬رَُا ْ‬
‫ي ِدمُوَعُيْ وَأنُِا أ ُبكَي‬ ‫ك تَِلذِذ فِ ْ‬ ‫ك ِتكُرَة بُكَاِي***َأثِ ُر ْ‬ ‫س َب ْ‬
‫أ ُبكَ ُي ِتنَيْ وَأنُاِ أحِ ُ‬
‫تبي الفرقا واقول ابـشر‪,‬تـرا مـثـلـك ابــي فـرقـاك‪....‬خلص اليوم انـا مـلـيــت حـيـاة الـذل مـابـيـهـا‬
‫ش ِفّيكْ •• ِإذّا تَبِيّ الفَ ّرقْا تَرّى الوَضعْ عَادِيّ )_‪)¯´•.‬‬ ‫(¯`•‪ (_.‬لّت َغيّرْ المَوّضوعْ لّقّلتْ وِ ْ‬
‫ي َتنََْاسَـٌَانـَْي‬
‫ي مْاَ أَلتِـٌ ِفتْ لِلِـٌ ْ‬
‫ل تْنـْادِيِنـٌ ْ‬ ‫ح ْرمَـٌَانِيْ ِأ ْب ِت ْعِدْ َ‬
‫عيْنـْي ْالْسٌِـبَبْ جَرْحٌِـيْ وُ ِ‬ ‫ت مِنْ قَ ْل ِبيْ ُومِنْ َ‬ ‫ح ْ‬ ‫§*)§®‪ °ˆ~*¤‬طِ ْ‬
‫§*)§®‪°ˆ~*¤‬‬
‫سيْت ~*‪¤‬‬ ‫حبْكـ رًاحـِ َاقِولـْ لٍك ْـ نٍ ً‬ ‫عمِريـْ اٍلَليْـ عٍطيِتـْ مٍثلَـ مًاقِلتْـ اً َ‬ ‫جرِحَي ٍْو ً‬ ‫‪ ~*¤‬واَلٍلَهـ والٍلْهـ وحًياِةْ ً‬
‫(‪»§|§®™)L‬يـ]§[ـنـ]§[ـاس]§[حـ]§ [ـبـ]§[ـيـتـ]§[واحـ] §[ـد«§|§®™(‪)L‬‬
‫جدّ‬ ‫ظ َرّتكْ سَا ُ‬ ‫لقُيْ حَ ً‬ ‫ك تَ َ‬‫سِ‬ ‫ي تُركَ ْع تَبُي تَاقّف َتعُزْ َنفُ ْ‬ ‫ق َتبُ ّ‬ ‫جمْبكَ أنّا وآثَ ْ‬ ‫شعَوُريْ ل ّو ٌيمَرٍ ّ‬ ‫ُ‬
‫سدْ بْابَه]¦[‬ ‫عّنكْ َ‬ ‫سدْ بْا ِبكْ َولّتهْتَمْ عَنْ إِللّي َ‬ ‫ب لَصحْابَه]¦[ ِ‬ ‫ش مّاترتّاحْ خَلْ الحُ ْ‬ ‫]¦[يّاقّلبْ ّليّ ْ‬
‫ل ا ْنتّخوبّه طّوحْ عْقّالّه§ (‪§ )f‬‬ ‫§(‪§)f‬تعَلمتّ الصّبر مِن كنتّ طفّل بِالمّهد مَزمّومّ (‪ )f‬إليِنّ صّرت رَجْ ً‬
‫| (‪| |,¤°`°¤,,¤°`°¤,| )u( )u‬تحب وتصدق وتوفي وبالخير يخونووونك| (‪| )u‬ولما تطيح ياقلبي ول كنهم‬
‫يعرفووونك| |‪|)u( )u( |,¤°`°¤,,¤°`°¤,‬‬
‫‪...[]§©¤*°‬ظنونك خلها عنك ‪..‬ابيك تغير اسلوبك ‪..‬حلفت وقلت لك غيرك ‪..‬محد بالحب يستاهل‪°*¤©§[]...‬‬
‫ي §ومَـ§ـعْ §هَـ§ــّذ ‪§°1‬خَـ§ـسّـ§ــرتِـ§ـيَـ§ــنـ§ِـيْ‬ ‫ئ §أدّر َ‬ ‫ي §كُـ§ــلَ §شّـ§ـ َ‬ ‫§¨`*‪¨*:·..·:‬خَـ§ـسّـ§ـ َرتِـ§ـ ْ‬
‫`*‪§¨*:·..·:‬‬
‫رشـ§ـو علـ§ـى قبـ§ـري مـ§ـن دمـ§ـوع عيـ§ـنه¸¸¸»¨‪•¨.¸¸.‬‬
‫غدِرْ آه من الغَدِر‬ ‫غ ْربَه و َ‬ ‫صبُر‪ُ ...‬‬ ‫سيْفْ ال ّ‬ ‫ح ِتنِي‪...‬يا ِ‬ ‫صبُ ْر ذِبَ ْ‬
‫سيْفْ ال ّ‬ ‫ِ‬
‫ي ِدمُوَعُيْ وَأنُِا أ ُبكَي‬ ‫ك تَِلذِذ فِ ْ‬ ‫ك ِتكُرَة بُكَاِي***َأثِ ُر ْ‬ ‫س َب ْ‬
‫أ ُبكَ ُي ِتنَيْ وَأنُاِ أحِ ُ‬
‫ت ُق َدمُيٌ‬‫ك فُوَقُ اَُلنٌجَوُم فُأعًل َميٌ اُنَ اٌُلنَجُ َو ٌم تُحٌ َ‬ ‫سيُ َدتُيٌ لَ ٌو كَاُنَ ُانٌَف َ‬
‫اعًُلمَيٌ يًا َ‬
‫™‪⣱çXë‬تاهـت ّخطاوينا§ومنهو بدنيا§اليوم ياخـذّ بأياديانا!!!‪™£±ëXç‬‬
‫ىِ فَِرًق‬ ‫~*‪[¦]§¤‬الٌيُـِ نَسِاكَِـ انُِساهًِـ واًِليُـ هَِواِكـُ اٌهِواَهُِـ َواليَِـِ َقدُ ِر فَرٌَِقاكِـ ت َقِدَرُ عِل َ‬
‫™~‪¤°¨¨¨°‬قـ½ـوٍلـوٍلها‪¤‬تـ§ـكـفـ‪¤‬ـوٍن‪«¤‬أنـي»‪¤‬لـ¾ـها‪ ¤‬مـ¾ـشـ½ـتـاق‪™~°¨¨¨°¤‬‬
‫س ْد بْابَه]¦[‬ ‫عّنكْ َ‬ ‫س ْد بْا ِبكْ َولّت ْهتَمْ عَنْ إِللّي َ‬ ‫ب لَصحْابَه]¦[ ِ‬ ‫ش مّاترتّاحْ خَلْ الحُ ْ‬ ‫]¦[يّاقلّبيْ ّليّ ْ‬
‫عيًني‬ ‫حتٍيً ٍُلفٌرٌقاكمٌُ أُلمًعتِ ُ‬ ‫نِ ُبعٌ ًدكٍ ًمِ ُب ٌكيٍت ‪ْ %^%‬انِا بًسٌ ُمٍنِ ُفرُ َ‬ ‫سبٍنًي يًا اُلغٌظُيٍ ِم ً‬ ‫ل ل تحَُ ً‬
‫غدِرْ ‪..‬آه من ال َغدِر(§®‪*¤‬‬ ‫صبُر‪¤®§®¤‬غُ ْربَه و َ‬ ‫سيْفْ ال ّ‬ ‫ح ِتنِي‪..‬يا ِ‬ ‫صبُ ْر ذِبَ ْ‬
‫سيْفْ ال ّ‬ ‫~*‪ِ )§®¤‬‬
‫حدٍوُإن مِت مَا عَزَاكَ‬ ‫حدٍأنَانِي وُجَا ِ‬ ‫ح ِبيَت لك وُا ِ‬ ‫حبِي ال ِغدِرَياقِلبِي مَا ِتعَرِفه َ‬ ‫الذِنب ذَ َنبِي ُوفِي أنَابِ ُ‬
‫تبي الفرقا واقول ابـشر‪,‬تـرا مـثـلـك ابــي فـرقـاك‪....‬خلص اليوم انـا مـلـيــت حـيـاة الـذل مـابـيـهـا‬
‫`•‪( •._.••`¯•.¸¸.‬انا«•» منهو«•» يتبلني«•»انا«•»بس«•»شكوتي«•»ل‬
‫له«•») `•‪•._.••`¯•.¸¸.‬‬
‫ك أبٍسَمر ليُاليكُِ ‪ .....‬مًشتٍاق أبيًِ صٌوتكِ وحَشنٌيِ جٌنوّنكْ *)(§®‪)*(~*¤‬‬ ‫(*)ˆ~*‪*ً ()§®¤‬مًَشتاق أبَِي ِفرَح ٌ‬
‫‪¦¤™¨¨°‬اشتاق لـك لكـني كـ‪%‬ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ‪%‬ــم عندي لزوم ¦‪°¨¨™¤‬‬
‫]¦[‪§¦‰[¦]X.¸¸.X‬العالم قلبك صافيا كالزجاجه{‪}X‬يومك سجين الحب فكيت انا القيد §¦‪[¦]X.¸¸.X[¦]‰‬‬
‫شجٌـ َونْـٌَـيَ‪™¤§°§¤‬‬
‫ي ينثر«¦»ْ الدمُع َه منُ عيَونيُ‪)َ‡±‬ـهَ وٌزٌَادْتْ َ‬ ‫ت يْمـ(‡َ‪±‬حَبيتُ اناَ الل ُ‬‫™‪¤§°§¤‬هَلٌـتْ اٌٌل َعبَـْـرٌ ْا ْ‬
‫(*)‪¦¤™¨¨°‬اشتاق لـك لكـني كـ‪%‬ـتـوم^^وارفعك فوق السماء والنجوم والباقي مالهـ‪%‬ــم عندي لزوم‬
‫¦‪)*(°¨¨™¤‬‬
‫‪¦¤™¨¨°‬لعـ™ـن«¦»ابـ™ـوو«¦» ذا«¦»الرمـ™ـش«¦»كـ™ـيف«¦»انـ™ـي«¦»مـ™ـن«¦»اسبـ™ـاب‬
‫ه«¦»اجـ™ــن ¦‪™¤‬‬
‫«©«¦»اللـ ™ـي «¦»تــسـلـ™ــى«¦»با الهـ™ــوى»¦«¦»¦«تــ™ــرى¦»فراقــ™ـه «¦» يــ™ـوم«¦»‬
‫عيـ™ـد«¦¸‪°¨¨»©¨••.‬‬
‫«©¨•‪»¦¸ .‬أحـبك«¦»كـثـر«¦»خـطوات»¦«الـثوانـي»¦«وكـثـر«¦»م‬
‫ـاتبـكي«¦»فـي«¦»الـصـمت«¦»الـمعانـي«¦¸‪»©¨••.‬‬
‫«~™^‪ »~™^.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.‬فـ‪°‬ـقـ‪°‬ـدتـ ـالـ‪°‬ن‪°‬ـوم «‪ »¤±¦±¤‬سـ‪°‬ـامـ‪°‬ـرتـ ـالـ‪°‬ـنـ‪°‬ج‪°‬ـوم‬
‫«~™^‪~™^.ˆ¦±¦§¦±¦ˆ.‬‬
‫«©¨•‪»¦¸ .‬وصارت§غيبتي«¦»عادي§يمر«¦»الوقت§ماتسأل»¦«¦»¦«قلب‬
‫ك§يسره«¦»بعادي§وقلبي«¦»في§غيبتك§يزعل«¦¸‪»©¨••.‬‬
‫هـ½ــذاك الــلـ‪£‬ـي تـ¾ـبي لـ¨ـه الخـ‪‰‬ــيرعـ*ـشـق غـ¼ــيرك وصـ‪¤‬ـارللـ‪£‬ـغيريـا قـ½ـلبي‬
‫ابـ*ـتعدوارحـ¼ــل يـا قـلـ¨ـبي لتـ‪‰‬ــسأل‬
‫ي ‪َ ¤®§®¤‬يكتبْ«¦»عَلىّ«¦»النصْبّ«¦» ماتوُلهْ«¦»‬ ‫ˆ~*‪)§®¤‬أوٍصْيـت«¦»مٍنهوّ«¦»يآحَافرٍ«¦»القبَرٍ«¦» ٍو يدرٍْين ّ‬
‫بكمّ «¦»حاجَه(§®‪~*¤‬‬

‫ع ِدنٍـْي لُـْو ْتغِـْيب عْـن بَاًلـْك مَاأَغٍيـْب اوعِـًدنِي بًسِؤاْل لْـ ُو يعِـُني ال ِبعْـد طَال][‬
‫][او ُ‬