P. 1
72023509 Lucrare Licenta Hanganu Alina Elena

72023509 Lucrare Licenta Hanganu Alina Elena

|Views: 453|Likes:
Published by ancaradioalfa

More info:

Published by: ancaradioalfa on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

text

original

Sections

 • Cuprins
 • CAPITOLUL I
 • 1. Principii generale, istoric şi drept comparat
 • 1.4. Autorităţile comunale şi orăşeneşti
 • 1.5. Consiliul local
 • 1.5.1. Consideraţii generale
 • 1.5.2. Alegerea, componenţa şi constituirea consiliilor locale
 • 1.5.3. Durata mandatului consiliului local
 • 1.5.4. Dizolvarea consiliului local
 • 1.6. Primarul si primaria
 • 1.6.1. Alegerea şi mandatul primarului
 • 1.6.2. Atribuţiile primarului
 • 1.6.3. Secretarul localităţii
 • 1.6.4. Serviciile publice locale
 • RELATII PUBLICE
 • 2.1. Diferenţieri terminologice : instituţie/autoritate
 • 2.3. Politicile publice
 • 3.1 Monografie
 • 3.2. Componenta si activitatea Consiliului Local Strugari
 • 3.3. Compartimentul relaţii publice
 • 3.4. Colaborarea primăriei cu instituţii şi fundaţii
 • CONCLUZII

UNIVERSITATEA „GEORGE BACOVIA” DIN BACĂU FACULTATEA DE MANAGEMENT SPECIALIZAREA : ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Relaţii publice în sistemul administrativ
Studiu de caz: Primăria Strugari

Indrumător lucrare, Lector univ. dr. Otilia Alina Lupu

Absolvent, Hanganu V. Alina Elena

BACĂU 2011

1

Cuprins
CUPRINS .....................................................................................2 INTRODUCERE.............................................................................5 NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE...........................................5 .................................................................................................6 ........................................................................................6 CAPITOLUL I........................................................................6 ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ................................................7
1. Principii generale, istoric şi drept comparat...................................................................7 1.3.2. Aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale............................................................................................10 1.4. Autorităţile comunale şi orăşeneşti..........................................................................11 1.5. Consiliul local..........................................................................................................12 1.5.1. Consideraţii generale.............................................................................................12 1.5.2. Alegerea, componenţa şi constituirea consiliilor locale.........................................12 1.5.3. Durata mandatului consiliului local........................................................................15 1.5.4. Dizolvarea consiliului local.....................................................................................15 1.6. Primarul si primaria...................................................................................................16 1.6.1. Alegerea şi mandatul primarului ............................................................................16 1.6.2. Atribuţiile primarului..............................................................................................18 1.6.3. Secretarul localităţii...............................................................................................19 1.6.4. Serviciile publice locale..........................................................................................20

................................................................................................22 CAPITOLUL II.............................................................................22 ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA –............................................22

2

RELATII PUBLICE........................................................................23
2.1. Diferenţieri terminologice : instituţie/autoritate.......................................................23 2.2. Activităţile relaţiilor publice ....................................................................................23 2.3. Politicile publice........................................................................................................26

CAPITOLUL III............................................................................30 DEPARTAMENTUL DE RELATII PUBLICE AL .................................30 PRIMARIEI STRUGARI .................................................................30
3.1 Monografie ................................................................................................................30 3.2. Componenta si activitatea Consiliului Local Strugari .........................................32

3.3. Compartimentul relaţii publice................................................................................32 3.4. Colaborarea primăriei cu instituţii şi fundaţii ...........................................................38

CONCLUZII................................................................................39

3

4

stabilind şi relaţiile dintre acestea. Pornind de la această delimitare se operează distincţia între administraţia publică şi cea privată. de organele reprezentative ale statului. ori fac parte din categoria celor care intră în relaţii cu oricare din aceste forme ale administraţiei. Administraţia publică este un gen de administraţie distinctă de administraţia particulară Ambele genuri de administraţie au mai multe specii. Complexitatea fenomenului administrativ reiese din faptul că în mod obişnuit vorbim de administraţie publică şi privată. căruia i se subordonează servitorul şi pe care acesta trebuie să-l slujească . apreciată în exclusivitate politic. de persoane care sub comanda altora execută decizii şi de persoane care pun în aplicare deciziile celor aflaţi într-o poziţie ierarhică superioară.INTRODUCERE NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Conceptul de administraţie. 5 . Din moment ce aceste distincţii sunt stabilite de lege este normal ca aceia care îndeplinesc servicii administrative să se supună legii. de cea a administraţiei publice locale. problema care se pune este aceea de a stabili care sunt serviciile publice şi care trebuie să fie modul de organizare a acestora. prin lege. fie în cea privată. prin intermediul administraţiei publice. de teoriile care stau la baza lor. în funcţie de autori. de perioada istorică în care acestea au fost formulate. oferindu-ne criteriile de deosebire între administraţia publică şi cea particulară şi posibilitatea de a sublinia particularităţile diferitelor specii ale celor două genuri de administraţie. Noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea pe care trebuie s-o definim şi anume. dimensiunile acestei distincţii rămânând la îndemâna Parlamentului. Termenul de administraţie derivă de la latinescul "administrare" care înseamnă a servi şi este în legătură cu cuvântul "magister" care îl desemnează pe stăpân. În principiu. chiar dacă fac parte din administraţia publică de stat. iar actul prin care face o astfel de distincţie este legea. de cea a trebuinţelor care au nevoie de o susţinere publică. Pe planul dreptului administrativ. Parlamentul îşi poate rezerva exercitarea unor funcţii proprii administraţiei publice sau poate încredinţa atribuţii administrative puterii executive. de administratori şi funcţionari publici care îndeplinesc funcţii administrative. De aceea trebuie să ne folosim de noţiunea generală care scoate în evidenţă trăsăturile comune tuturor genurilor de administraţie. a dus la naşterea unor multiple întrebări la care răspunsurile sunt date în maniere diferite. precum şi prerogativele specifice ale fiecăreia. din administraţia publică locală sau din administraţia publică privată. administraţia publică. fie în accepţiunea sa publică. după cum poate delimita sfera administraţiei publice de stat. determinarea serviciilor publice care intră în componenţa statului este o problemă variabilă în timp şi spaţiu. Elementul esenţial în stabilirea sferei serviciilor publice îl constituie delimitarea sferei trebuinţelor individuale şi colective care pot fi satisfăcute de sfera privată a societăţii civile. în realizarea acestei sarcini.

CAPITOLUL I 6 .

fără a putea lua decizii proprii. anularea sau reformarea actelor autorităţilor subordonate. puterii ierarhice a autorităţii executive. numite şi revocate de organele centrale. Organizarea centralizată a administraţiei publice reprezintă un sistem administrativ în cadrul căruia exercitarea atribuţiilor de către autorităţile administrative este supusă. Centralizarea exclude posibilitatea ca autorităţile locale să acţioneze în baza unei iniţiative proprii. Desconcentrarea administrativă presupune existenţa unor autorităţi centrale şi a unor autorităţi locale ale statului. de către organele ierarhice. există întotdeauna un dozaj între una şi alta.ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 1. iar răspunderea 7 . deoarece aceste autorităţi sunt prelungiri teritoriale ale administraţiei centrale. nu se poate realiza. soluţionarea problemelor administraţiei de stat. istoric şi drept comparat Principii contemporane de organizare a administraţiei locale Doctrina administrativă din ultimii ani când se referă la modul de organizare a administraţiei teritoriale se opreşte la trei principii fundamentale: a) principiul centralizării. de regulă. ci iau măsuri numai în numele statului. spun specialiştii. fără aprobarea venită de la centru. fie pe motive de ilegalitate. În virtutea principiilor care guvernează statul unitar. Prin aceste principii se încearcă a se rezolva cele două tendinţe care se manifestă în guvernarea şi administrarea unei ţări: tendinţa la unitate şi tendinţa la diversitate. se admite ideea potrivit căreia autorităţile administrative locale ale statului beneficiază de o putere proprie de decizie în anumite materii predeterminate. Cu toate acestea. în cele mai multe cazuri. b) principiul desconcentrării c) principiul descentralizării. dar aceste autorităţi sunt. Ele nu acţionează în nume propriu. Concentrarea administrativă este un sistem care. Principii generale. care se exercită sub controlul autorităţilor ierarhice superioare. deoarece acest sistem presupune gruparea tuturor autorităţilor administrative la sediul puterii executive. este dependentă de existenţa unei administraţii centrale şi a unei administraţii locale. în statele care dispun de un teritoriu cât de cât extins. În baza acestui principiu singura voinţă care permite soluţionarea problemelor celor administraţi este voinţa organelor centrale. organizate în toate unităţile administrativ-teritoriale. Organizarea administrativă. un control posterior în cadrul căruia se poate recurge la suspendarea. care presupune un control prealabil asupra activităţii autorităţilor locale. În baza desconcentrării administrative. Autorităţile locale acţionează în exclusivitate pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite de la centru. nu dispun de personalitate juridică. Centralizarea poate îmbrăca forma concentrării administrative şi forma desconcentrării administrative. sau chiar la înlocuirea organelor locale. direct sau indirect. sistemul administrativ îşi păstrează caracteristicile unui sistem centralizat. care pot merge până la revocarea din funcţie sau până la revocarea organului local. în exercitarea atribuţiilor acestora. Gradul de dependenţă al administraţiei locale de administraţia centrală reprezintă criteriul care separă sistemele centralizate de cele descentralizate. acestora din urmă încredinţându-li-se putere de decizie. Sistemele administrative centralizate dispun şi ele. Acestea din urmă pot recurge la sancţiuni disciplinare. pe întregul teritoriu. În fiecare ţară administraţia se prezintă într-un mod original. de autorităţi publice teritoriale. nu exprimă niciodată numai centralizare sau descentralizare. Deciziile luate de autorităţile administraţiei din teritoriu rămân însă decizii luate în numele statului.

fiind. e) stadiul atins de reglementările naţionale şi internaţionale. este anterioară statului. ca şi a dreptului de tutelă administrativă de la organele centrale de stat la reprezentanţii locali ai acestora. Actul atacat este suspendat de drept. se transformă în servicii publice descentralizate. denumit. cum susţine şi doctrina românească din perioada interbelică. control de tutelă. Ca realitate juridică. În alţi termeni. constituie corolarul indispensabil al democraţiei. aşa cum observăm şi din conţinutul art. exercitat. cum s-a exprimat şi profesorul Anibal Teodorescu. Formele şi limitele autonomiei locale Autonomia locală. ea reprezintă pentru organizarea administrativă ceea ce democraţia reprezentativă reprezintă pentru organizarea instituţională. în final. în cazul în care consideră actul ilegal. interese ce conduc la afaceri locale în cele mai diverse domenii de activitate. în final. Italia). p.119 din Constituţia României din 1991: "Administraţia publică din unităţile administrativteritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice". 532. un act al consiliului judeţean. Descentralizarea teritorială presupune existenţa unor interese comune ale locuitorilor dintr-o regiune geografică. “un mijloc de luptă contra puterii centrale". conferindu-i acestuia personalitate juridică Exemplul cel mai elocvent de descentralizare a serviciilor publice îl constituie universităţile. în virtutea dependenţei ierarhice a organelor locale ale administraţiei publice de stat faţă de cele centrale. ca element esenţial al autonomiei locale. între care: a) tradiţia istorică. De foarte multe ori cele două noţiuni se folosesc împreună. după unii autori. al celui local sau al primarului. implică ideea de autonomie locală. care prin dobândirea autonomiei. precum şi a unui control de tutelă. care se bazează pe recunoaşterea unui patrimoniu propriu şi a personalităţii juridice. instanţei de contencios administrativ. nu poate fi concepută în statele unitare. Descentralizarea. desemnate de comunitatea teritoriului. în faţa instanţei de contencios administrativ. II. vol. după tezele actuale. d) gradul de instrucţie civică sau politică. 1996) pe când în concepţia engleză. de funcţionari sau autorităţi ale administraţiei de stat. Profesorul Anibal Teodorescu atribuia desconcentrării administrative capacitatea de a lărgi atribuţiile agenţilor puterii centrale aşezaţi în judeţe sau în comune. Formula controlului de tutelă din Franţa conduce. care au competenţă materială generală.1 ( Antonie Iorgovan. descentralizarea teritorială presupune existenţa unor autorităţi locale alese. b) cadrul geografic. Nemira. exigenţele unităţii naţionale conduc la o interpretare restrictivă a descentralizării. c) resursele economice. Aceeaşi idee o găsim şi în opere actuale care precizează că obiectul desconcentrării îl constituie transferul atribuţiilor autorităţilor centrale la reprezentantul local al acestora (prefect). tradiţional. fără existenţa unui control din partea statului. autonomia locală a variat şi variază după mai mulţi factori. Ideea de descentralizare.agenţilor administrativi operează faţă de organele centrale. distincte de problemele naţionale. în faţa. intervenind direct în gestionarea şi administrarea "afacerilor" colectivităţii. “Tratat de drept administrativ”. mai mult sau mai puţin extins. date fiind particularităţile Regatului Unit al Marii Britanii 8 . soluţie preluată şi de Constituţia României din 1991. Marea Britanie) de către judecători. Descentralizarea tehnică se realizează prin acordarea unei anumite autonomii unui serviciu public." În concepţia de tip francez. care au atribuţii proprii. Ed. Principiul descentralizării presupune existenţa unor persoane publice locale. Descentralizarea. în unele ţări (Franţa. în articolul 122 alineat final care spune că "prefectul poate ataca. Principiul descentralizării sau ideea autonomiei locale comportă două forme: a) descentralizarea teritorială b) descentralizarea tehnică. ori la reprezentanţii locali ai statului. iar în altele (ex.

la nivelul lor. intitulată "Administraţia publică locală". În fine. 121 consacră. legea va stabili şi raporturile dintre consiliile locale şi primarii de la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. desemnate prin vot. ca autorităţi executive. care conţinea. ca autorităţi deliberative. legiuitorul român constituant consacră dubla natură a comunei şi oraşului: colectivitate şi unitate administrativ-teritorială. respectiv primarul. de la nivelul municipiului. pentru sistemul departamental. şi consiliul local. De asemenea. În legislaţia şi doctrina din multe ţări occidentale. terminologie cu care s-a operat şi la noi în perioada interbelică în Constituţie. 120 din Constituţie consacră şi noţiunea de subdiviziune administrativteritorială pentru municipii care. s-a consacrat distincţia dintre comună. pe de o parte. noţiunea de comună este folosită pentru a desemna atât comuna rurală.". ale administraţiei publice din unităţile administrativteritoriale. posibilitatea constituirii acestor subdiviziuni iar. precizează următoarele: "Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi oraşe sunt consiliile locale. Acesta. principii de ordin constituţional. şi anume: principiul autonomiei locale şi principiul descentralizării serviciilor publice. acela de auto-administrare locală (selfgovernment).3. sunt şi autorităţi care realizează administraţia publică. fac parte din categoria oraşelor. potrivit art. a fost redactat ca un capitol distinct al Titlului III . primarul. Rămâne. În Constituţia României din 1991.1. cu privire la "Instituţiile judeţene şi comunale". un singur articol (art. în virtutea regulilor prevăzute de alin. 108). ca localitate urbană.. a capitolului V. cu toate acestea. a primarilor. pe de altă parte. Acest principiu stă la baza raporturilor dintre autorităţile comunale şi orăşeneşti sau. ambele alese în condiţiile legii. Textul articolului 119 are următoarea redactare: "Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice".. În felul acesta. descentralizarea este înţeleasă într-un sens larg. corespunzător împărţirii administrativteritoriale a ţării. chiar în primul alineat. Unele se rezumă la inversarea unei norme de trimitere cum este cazul Constituţiei României din 1923. Aceste principii se vor regăsi atât în activitatea fiecărei autorităţi comunale. 2. art. Este de notorietate mondială lupta pentru autonomie statală a Irlandei de Nord. textul scoate în evidenţă că aceste autorităţi. şi primarii. Textul admite. astfel. valabilă ideea unei distincţii între selfgovernment-ul anglo-saxon şi descentralizarea continentală de tip francez. rolul coordonator al consiliului judeţean. Principiile administraţiei locale 1. cât şi în raporturile dintre autorităţile comunale (orăşeneşti) şi cele judeţene: Prin sintagma "administraţie publică" se desemnează activitatea pe care o desfăşoară autorităţile create pe baza principiului autonomiei locale. lăsând. după caz. pe de altă parte. scoate în evidenţă cele două principii de bază. Principiile organizării administraţiei locale potrivit Constituţiei din 1991 Constituţiile contemporane se deosebesc foarte mult în ceea ce priveşte modalitatea tehnică de reglementare a organizării administraţiei locale. judeţene. cât şi oraşul (comuna urbană). pe de-o parte şi autorităţile statului "implantate" în teritoriu. legiuitorul constituant român din 1991. a consiliilor locale şi. Se subînţelege că. astfel.3. respectiv. 119. Art. Articolul 120 al Constituţiei din 1991 arată ca autonomia locală în comune şi oraşe se realizează prin două autorităţi: consiliul local şi. să se înţeleagă că centrul de 9 . orăşeneşti sau judeţene. ca localitate rurală. Articolul 21 din Legea administraţie publice locale. şi oraş.Despre puterile statului.şi Irlandei de Nord. respectiv. art. cu care începe secţiunea a 2-a. de comunitatea locală. desemnate în mod democratic de către cetăţeni.

2. O a doua eroare care poate fi identificată în diferite lucrări are în vedere neglijarea distincţiei dintre administraţia de stat şi administraţia locală. autorităţile care funcţionează în unităţile administrativ-teritoriale sunt tratate ca autorităţi ale administraţiei locale. de realizarea unor modificări structurale în administraţia publică şi. reforma administraţiei publice a fost declanşată de adoptarea noii Constituţii a României. Atingerea acestui obiectiv este dependentă de o serie de factori de natură politică. atunci când este necesar la forţa de constrângere a statului. cărora le sunt aplicabile regulile autonomiei locale. în concepţia căruia administraţia de stat era atotcuprinzătoare şi actele sale erau executorii din oficiu. a legislaţiei privitoare la organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice. prima integrând-o pe cea de a doua. este dependentă de schimbarea comportamentului funcţionarului public în realizarea noilor sarcini care revin serviciilor publice. care decurge din prima. Această eroare este susţinută de faptul că unităţile administrativ-teritoriale în care funcţionează servicii publice exterioare ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale de stat. coincid cu colectivităţile locale. În felul acesta. în a cărei cuprindere intrau toate autorităţile administrative de la rege şi până la primar. Puterea executivă este redusă la şeful statului şi Guvern. legislativă. în toate cazurile fără a se admite practic posibilitatea controlului judecătoresc asupra acestora. Autonomia locală reprezintă un principiu şi un mod de organizare al administraţiei colectivităţilor locale. în toate statele europene. a rolului. O asemenea soluţie este neconstituţională şi respinge aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea şi funcţionarea serviciilor publice locale. Noua concepţie promovată de Constituţie şi de legile ulterioare respinge o asemenea abordare unilaterală a problematicii administraţiei publice. care nu poate fi implementat fără restructurarea întregului sistem al administraţiei publice.greutate al autonomiei locale se află la oraşe şi la comune. O a treia eroare. Guvernul are funcţia de a conduce administraţia publică. sub conducerea acesteia desfăşurându-şi activitatea administraţia publică. O primă eroare de acest gen o constituie aşezarea semnului de egalitate între puterea executivă şi administraţia publică. a raporturilor care se stabilesc între administraţie şi beneficiarii serviciilor publice pe care aceasta le prestează. 122 se consacră principiul tutelei administrative. care sunt reprezentantele colectivităţilor locale. fără a se face distincţie între serviciile publice ale ministerelor. Între timp. se regăseşte în tratarea autorităţilor administraţiei locale ca autorităţi ale puterii executive. recurgând. concepţia asupra administraţiei publice s-a modificat esenţial. 1. funcţiilor şi atribuţiilor componentelor acesteia şi. Această eroare este determinată de preluarea tale quale a concepţiei interbelice privitoare la puterea executivă. 10 . Problema esenţială cu care se confrunta reforma administraţiei publice este receptarea corectă a structurii administraţiei publice. economică şi socială. mai ales. Practic ne găsim în faţa unor erori de interpretare a Constituţiei şi a legislaţiei. Această eroare rămâne tributară regimului totalitar. Sub aspect legislativ. Aplicarea principiului autonomiei locale în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale Realizarea autonomiei locale în România este unul din obiectivele esenţiale ale reformei în administraţia publică. ceea ce duce la concluzia că între administraţia de stat şi administraţia locală nu există nici o deosebire.3. A patra eroare şi ultima are în vedere conceperea administraţiei publice pe ideea exclusivă de organ de stat care are rolul de a pune în executare legea. ale celorlalte autorităţi ale administraţiei publice locale. iar în art. mai ales.

ambele autorităţi fiind supuse rolului de autorităţi administrative autonome în rezolvarea treburilor publice din comune şi oraşe. În primul rând. ele definesc aplicarea atotcuprinzătoare a autonomiei locale în cadrul competenţelor care revin autorităţilor locale. 11 . Astfel în timp ce principiul autonomiei locale priveşte comunele. Ceea ce nu introduce textul art. descentralizării serviciilor publice. Subordonarea se face numai pe linia ierarhică specifică. textul legal stabileşte dimensiunea reală a autonomiei locale – asumarea în integralitate a responsabilităţii pentru gestionarea intereselor colectivităţii pe care o reprezintă În al treilea rând. în virtutea căreia consiliile sectoarelor se supun consiliului local al municipiului Bucureşti.119 că administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul autonomiei locale şi pe cel al descentralizării serviciilor publice. În al doilea rând. subiecte reale ale autonomiei locale. neputând înceta înainte de termen.69/1991. 1 al Legii nr. O problemă distinctă o constituie organizarea autorităţilor administrative autonome în subdiviziunile municipiilor. se cere a se face o distincţie intre treburile publice din comune şi oraşe şi treburile publice care depăşesc sfera locală.4. asupra actelor pe care le emit sau le încheie autorităţile administraţiei publice locale. textul legii recunoaşte existenţa în cadrul unităţilor administrativteritoriale a colectivităţilor locale. oraşe. Autorităţile comunale şi orăşeneşti În comune. mandatul de 4 ani al acestora. legea nu permite organizarea de alegeri anticipate pentru toate colectivităţile locale. cât şi crearea unor servicii publice descentralizate ori a unor servicii publice locale ori judeţene. este definit de Constituţie şi de lege. ca autorităţi ale administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală. ca o componentă a autonomiei locale. o astfel de organizare este realizată numai în municipiul Bucureşti. 3 al Legii nr. Cu alte cuvinte. Aceste două principii au o arie diferită de aplicare. în temeiul acestei legi. sub propria responsabilitate. 1 al art. În sfârşit. principiul descentralizării serviciilor publice are în vedere atât crearea şi sporirea competiţiei serviciilor publice desconcentrate. Statutul consiliilor locale şi al primarilor. alin. iar primarii de sector primarului general al municipiului Bucureşti. Din acest punct de vedere. Legea administraţiei publice nr.În România. în ceea ce priveşte autonomia locală. a intereselor colectivităţilor pe care le reprezintă. 1. municipii şi judeţe. în prezent. cât şi gestionarea. Aceste dispoziţii legale prezintă o dublă importanţă. decât în anumite colectivităţi locale. în numele Guvernului. celor două adăugându-li-se nivelul regional. spre deosebire de unele state în care administraţia locală se distribuie pe trei nivele. în cazurile prevăzute de lege. intrând în interesul general. identificate în Constituţie prin comune. administraţia locală este realizată pe două nivele. oraşele şi judeţele. oraşe şi municipii funcţionează. autorităţile administraţiei publice locale sunt alese prin vot direct sau indirect şi odată alese ele asigură continuitatea administraţiei publice locale. 215/2001 prevede că autonomia locală priveşte atât organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale. 69/1991 stabileşte în primul său articol că administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile administraţiei locale. Constituţia României stabileşte în art. este controlul de tutelă exercitat de prefect. potrivit Constituţiei. eligilibităţii autorităţilor administraţiei publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme de interes local. consilii locale şi primari.

120 vorbeşte despre alegerea consiliilor locale şi a primarilor în condiţiile legii. 1) 2(Legea privind alegerile locale. fără vreun amestec din partea autorităţilor administraţiei publice de stat sau autorităţilor administraţiei publice judeţene.25/1996 să generalizeze principiul şi pentru consiliile judeţene: "Consiliile locale. egal. Alegerea.70/1991 numai consiliile locale au fost alese prin vot direct. 1. consiliile judeţene. Legea nr. îndeosebi ale Legii din 1929. modificată şi completată prin Legea nr. abilitată cu deliberarea tuturor problemelor de interes local. direct. consiliile locale. Concomitent cu realizarea treburilor de interes local. 77 din 13 aprilie 1996 şi republicată. organizarea unor autorităţi ale administraţiei publice în subdiviziuni ale municipiilor este generată de implantarea unor servicii publice specifice administraţiei de stat în spaţii teritoriale ale municipiilor pentru a evita aglomerarea cetăţenilor la sediul primarului municipiului.2. în temeiul art. 215/2001. nr. actuala reglementare revine la denumirea de consilier.70/26 noiembrie 1991. pentru ca Legea nr. aceasta relevând coerenţa. În prima versiune a Legii nr. şi unitatea sistemului administraţiei publice româneşti. ca autorităţi administrative.Autonomia locală nu priveşte autorităţile constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti. primarii şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti se aleg prin vot universal. 70/1991 privind alegerile locale preia aceste principii. în sensul că ea deliberează asupra intereselor specifice ale colectivităţii locale şi hotărăşte cu privire la modul de realizare a acestora. o alegere cu protecţia anumitor grupuri etnice şi un vot 12 . pentru alegerea Camerelor Parlamentului. au obligaţia ca în unităţile administrativ-teritoriale în care sunt alese să aplice şi să respecte legea.79 din 18 aprilie 1996). Consideraţii generale Consiliul local este o autoritate colegială a administraţiei publice locale. cu o nouă numerotare a articolelor în Monitorul Oficial nr.1. dar nimeni nu opreşte ca într-o viitoare reglementare legiuitorul organic să vină şi cu o altă soluţie.5 al Legii nr.5.25/1996 (M. Legiuitorul constituant în alin. principiile reţinute. Of. Legiuitorul constituant s-a ferit să consacre. a fost publicată în Monitorul Oficial nr.5. şi pentru alegerea consiliilor locale. Prin caracterul colegial al compunerii lor. l din Legea nr. aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local ale comunei. secret şi liber exprimat. 1. Alegerea consiliilor locale Reluând firul reglementărilor din perioada interbelică.5. în art. ci colectivitatea locală în integritatea sa În aceste condiţii. 239 din 28 noiembrie 1991. componenţa şi constituirea consiliilor locale Potrivit prevederilor constituţionale.59 alin. Consiliul local 1. să satisfacă interesele naţionale. Această soluţie de alegere a consiliilor locale nu este singura posibilă potrivit Constituţiei. Rolul lor este acela de rezolvare a intereselor legitime ale cetăţenilor şi a unităţii administrativ-teritoriale. cum ar fi o alegere indirectă. Activitatea deliberativă a consiliilor locale. dezbaterile consilierilor în vederea adoptării hotărârilor de interes local. Această autoritate. subînţelegându-se că această lege trebuie să fie conformă Constituţiei. oraşului sau municipiului. Viceprimarii se aleg prin vot indirect de către consiliile locale" (art. se desfăşoară într-un cadru precizat de regulamentele proprii de funcţionare şi în limita competenţelor conferite de lege. ele reprezentând expresia realizării practice a principiului autonomiei locale. A. consiliile locale sunt constituite în comune şi oraşe. ca autorităţi ale administraţiei publice locale. Art. consiliile locale poartă amprenta caracteristică a unei adunări administrative. l al art. 1. se bucură de un statut autonom.

92/1990. după caz. 21 consilieri. d) să nu fie militari activi. raportată de Comisia Naţională pentru Statistică la data de 1 ianuarie a anului în curs sau. Remarcăm că votul liber exprimat este prevăzut expres de Constituţie numai pentru alegerea Camerelor Parlamentului şi a Preşedintelui României. Pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor la nivelul fiecărei circumscripţii şi secţii de votare se constituie o comisie electorală şi respectiv birou electoral. pe baza scrutinului de listă. 70/1991. c) domiciliul în unitatea administrativă pentru al cărui consiliu local candidează. art. la data de 1 iulie a anului care precede alegerile". el îşi poate pierde această calitate în urma hotărârii luate de majoritatea consilierilor. 17 consilieri. potrivit art. În ceea ce priveşte numărul consilierilor. procurori ori alt funcţionar căruia îi este interzisă. 15 consilieri. fraţii şi surorile acesteia. Legea privind alegerile locale stabileşte regula alegerii membrilor consiliilor locale pe circumscripţii electorale care sunt de fapt unităţile administrativ-teritoriale .comuna şi oraşul. • peste 400000 de locuitori. b) funcţia de primar. Potrivit Legii administraţiei publice locale. după cum urmează: • localităţi până la 1500 de locuitori. d) deţinerea unei funcţii de consilier în acelaşi consiliu de către soţul persoanei în cauză . funcţia de consilier este incompatibilă cu: a) funcţia de prefect şi subprefect.Lege nr. 37 alin. • de la 5001 la 10000 de locuitori. ascendenţii. candidatul în alegeri este supus unor condiţii stabilite de Constituţie şi de Legea nr. • urmează un nou prag la 20001 de locuitori cu 19 consilieri. 23 consilieri. • Pentru municipiul Bucureşti este prevăzut un număr de 55 consilieri (art. Persoana care a obţinut în alegeri calitatea de consilier şi se află într-o stare de incompatibilitate poate opta între a fi consilier sau a şi păstra calitatea care îl face incompatibil cu exercitarea mandatului de consilier. 2) Condiţiile de eligibilitate şi incompatibilităţi Pentru a fi ales în consiliul local. c) funcţia de membru al altui consiliu comunal sau orăşenesc. 9 consilieri. • de la 100001 la 200000 de locuitori. 29 al. • la pragul de 50000 – 100000 locuitori. 31 consilieri. 1 al Legii nr. în funcţie de populaţia comunei. judecători. În cazul în care numărul magistraţilor este 13 . pentru exercitarea mandatului în consiliul local. precum şi cu alte funcţii publice ale consiliilor locale şi judeţene şi din aparatul prefecturilor ministeriale şi ale celorlalte autorităţi guvernamentale. În cazul în care consilierul nu renunţă la funcţia sau calitatea care îl face incompatibil cu exercitarea acestui mandat. Efectele incompatilibităţii. Condiţiile de eligibilitate privesc: a) calitatea de alegător. el trebuie să se supună şi regulilor privitoare la incompatibilităţi. b) vârsta de cel puţin 23 de ani. 215/2001 precizează că: "Numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului. • de la 10001 la 20000 de locuitori. Ele sunt formate din magistraţi şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice care participă la alegeri în unitatea administrativ-teritorială respectivă. 13 consilieri.obligatoriu. Condiţiile de eligibilitate trebuie îndeplinite la data depunerii candidaturii în alegeri. 28 alin. 3 din Constituţie. Această soluţie a fost consacrată şi în Decretul . de la 200001 la 400000 de locuitori. 27 consilieri. oraşului sau a subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti. asocierea în partide politice. • între 3001 şi 5000 de locuitori. În cazul în care un candidat îndeplineşte condiţiile de eligibilitate şi devine consilier.

66. Ed. deci indiferent de numărul populaţiei de la începutul fiecărui an. 28 din Legea 215/2001 se arată: "consiliile comunale şi ale oraşelor sunt compuse din consilieri aleşi prin vot universal. Alegerea candidaţilor în funcţia de consilier se realizează prin scrutin de listă. se va face prin aplicarea "coeficientului electoral" 3. care formează un dosar semnat de preşedinte şi ceilalţi membri ai comisiei. pag. dar se oferă posibilitatea ca. în condiţiile stabilite de Legea privind alegerile locale" 4( Mircea Preda. a Legii 70/1991). Numărul consilierilor variază între 11 şi 31. în funcţie de acesta se determină numărul de consilieri ce urmează a fi aleşi. în şedinţa de constituire. în termen de 20 de zile de la data alegerilor. lit. Aceste norme dau expresie imperativelor statului de drept. C. în vederea validării alegerilor. constituirea consiliilor putând avea loc şi după împlinirea acestuia. în termenele prevăzute de lege. individual sau pe o listă cu candidaţi independenţi. a candidaturilor independente. reliefând caracterul democratic al alegerii autorităţilor administraţiei publice locale. individual. cel puţin egal cu numărul membrilor consiliului local. B. Probleme ale administraţiei publice locale”. Constituirea consiliilor locale O etapă importantă pentru formarea şi constituirea consiliilor locale este validarea alegerilor. fiind reglementat în funcţie de populaţia unităţii administrativ-teritoriale. Convocarea consiliilor locale în şedinţa de constituire este efectuată de prefectul judeţului. nefiind altceva decât rezultatul împărţirii numărului total de voturi valabil exprimate pentru toate listele şi candidaţii independenţi la numărul total al consilierilor din circumscripţia respectivă Comisia electorală de circumscripţie va repartiza fiecărei liste atâtea mandate de câte ori se include coeficientul electoral în numărul total al voturilor exprimate pentru lista respectivă. 133). în concordanţă cu prevederile art. prevăzut de lege în cadrul primei etape (reglementate în art. Acest termen este un termen de recomandare. Comisia electorală de circumscripţie va elibera certificatul doveditor al calităţii de consilier şi va transmite. Validarea mandatelor de consilier se face de consiliul local. consiliului local procesele-verbale şi celelalte documente. ca şi responsabilitatea acestora în faţa celor care i-au ales. Excepţia de la această regulă o constituie norma imperativă a ultimului alineat al art. Amiva. secret şi liber exprimat. Repartizarea mandatelor obţinute de fiecare listă de candidaţi şi de candidaţii independenţi. comisiile electorale şi birourile electorale se vor completa cu alţi jurişti sau alte persoane care au o reputaţie neştirbită şi care nu fac parte din nici un partid sau formaţiune politică. Depunerea candidaturilor pentru funcţia de consilier se face de către partide şi formaţiuni politice legal constituite. 29 al Legii administraţiei publice locale nr. un rol important îl joacă numărul membrilor săi şi modalitatea stabilirii acestora. egal. prin care cetăţenii au dreptul să-şi aleagă pe aceia pe care îi consideră apţi de a le reprezenta şi rezolva interesele lor. numărul de consilieri este invariabil. Pentru a determina compunerea consiliului local. Componenţa consiliilor locale În art. cetăţeanul să participe la ocuparea unui mandat de consilier.insuficient. consiliul este compus din 55 de consilieri. “Drept administrativ partea specială. Bucureşti. direct. aceasta fiind 14 . cât şi candidaturi independente. Numărul locuitorilor comunei sau oraşului care se are în vedere este cel de la începutul fiecărui an – 1 ianuarie – în care au loc alegerile. 1992. în condiţiile prevăzute de lege. care înseamnă că atât un partid sau o formaţiune politică poate propune un număr de candidaţi. similară listei partidelor. Normele legale sunt imperative şi întotdeauna numărul consilierilor este impar. 215/2001. 29 care stabileşte ca pentru municipiul Bucureşti. acest coeficient electoral.

Pentru conducerea lucrărilor şedinţei de constituire. Propunerea prefectului poate avea ca efect şi suspendarea din funcţie a persoanei în cauză. în aceste condiţii. la 4 ani. rezultă că legiuitorul a înţeles să stabilească ca dată care se ia în calcul pentru determinarea mandatului consiliului local cea de-a 20-a zi care urmează alegerilor locale generale şi nu o dată ulterioară rezultată din întârzierile ce se pot naşte în procesul constituirii consiliilor locale. mandatul consilierului se exercită de la data depunerii jurământului. de existenţa unor incompatibilităţi şi de confirmare a faptului că alegerea nu s-a produs prin fraudă electorală.5. la propunerea prefectului. Atât validarea cât şi invalidarea mandatelor consilierilor se hotărăşte de consiliul local cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi. în cazul neasigurării acestui drept. care nu pot fi luate în calcul ca termene de referinţă pentru determinarea mandatului de 4 ani.70/1991 privind alegerile locale precizează că data alegerilor se stabileşte cu cel puţin 60 de zile înaintea votării. Astfel. incompatibilitate.5. dar poate înceta înaintea împlinirii acestui termen. după 3 convocări succesive. Dizolvarea consiliului local 15 . 1. sau înaintea încheierii acestui termen în caz de dizolvare ori la data demiterii acesteia. 215/2001 constituirea consiliilor locale se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor. inclusiv recursului graţios sau recursului ierarhic. Mandatul de consilier poate înceta la data încheierii mandatului consiliului.4. Mandatul consiliilor locale nu este dependent de data efectivă a începerii mandatului unui consiliu local. consiliile locale se pot constitui la date diferite. De asemenea. Hotărârea Guvernului privind demiterea consiliului este supusă procedurii contenciosului administrativ. potrivit art. chiar în cursul mandatului de 4 ani. consilierii au obligaţia depunerii jurământului în faţa consiliului. Din coroborarea acestor texte legale. consilierul respectiv este considerat demisionat de drept. mandatul de consilier încetează înainte de termen în caz de demisie. Durata mandatului consiliului local Durata mandatului consiliului local este de 4 ani. în măsura în care la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială sau în caz de deces. Ca atare. Consiliile locale sunt legal constituite după validarea mandatelor a cel puţin două treimi din membrii acestora şi în urma depunerii jurământului. hotărârile luate putând fi atacate de cei interesaţi în justiţie. trei zile mai târziu. consiliile locale aleg. pentru a cărei constituire legală este necesară aceeaşi majoritate calificată. art. În vederea validării mandatelor. Guvernul este ţinut să stabilească data noilor alegeri locale generale în cele 80 de zile care curg de la expirarea a 4 ani de la data alegerilor generale precedente. Termenul de 4 ani poate fi dedus din interpretarea legii. pierdere a drepturilor electorale. 1. De altfel. Cu toate acestea. ceea ce presupune organizarea de noi alegeri. prin hotărâre a Guvernului. o comisie de validare a consiliului respectiv alcătuită din 3-7 membrii.legal constituită. asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri. în caz contrar. 31 Legii nr. 3 zile mai târziu. în condiţiile în care legea nu prevede data de la care acesta începe să curgă. Pe de altă parte. consiliile locale pot fi dizolvate dacă ele nu pot funcţiona datorită absenţei membrilor acestora. în cazul neîntrunirii cvorumului de două treimi legea admite convocarea de drept.7 al Legii nr. deci după constituirea legală a consiliului. Comisia de validare propune consiliului validarea sau invalidarea mandatelor în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. a unei noi şedinţe. După validarea mandatelor. în condiţiile legii contenciosului administrativ. Spre deosebire de mandatul consiliului local. legiuitorul a stabilit că aceasta să fie realizată de cel mai în vârstă consilier.3.

Legea cere ca hotărârea de dizolvare.24/1996) Până la alegerea noului consiliu. Organizarea alegerii noului consiliu local se stabileşte de Guvern. 60. alin. care. alin. alin.1.34. la propunerea prefectului. Consiliul local poate fi dizolvat.Reglementarea din 1996 aduce o inovaţie cu privire la această materie a dizolvării consiliului local consacrând şi instituţia dizolvării de drept alături de dizolvarea prin act juridic. l). fie de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti prin care a fost respinsă acţiunea consilierilor. iar oraşele reşedinţă de judeţ. ales în condiţiile legii. alin. alin. 1). primarul este ajutat de unul sau mai mulţi viceprimari care sunt aleşi de consiliul local pentru un mandat de 4 ani. ca şi motivele care au stat la baza emiterii sale să fie aduse. prin hotărâre de Guvern. Comunele şi oraşele au câte un primar şi un viceprimar. în activitatea sa. Prin aceasta. comunele şi oraşele au câte un primar ales prin vot direct. Această reglementare este reluată şi în Legea nr. c) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate plus unu şi nu mai există posibilitatea completării prin supleanţi până la două treimi (art. câte 2 viceprimari. 1. 61). egal. ia act de dizolvarea consiliului şi propune Guvernului organizarea de noi alegeri. 3 din Legea 215/2001).6. 215/2001 Dizolvarea de drept intervine în următoarele situaţii: a) consiliul nu se întruneşte timp de trei luni consecutiv.6 şi art. alin. la cunoştinţa membrilor consiliului. Hotărârea de dizolvare poate fi atacată de consilieri la instanţa de contencios administrativ.1 legii administraţiei publice locale. b) consiliul nu a adoptat în trei şedinţe consecutiv nici o hotărâre. Cazurile în care intervine dizolvarea de drept sunt comunicate de primar prefectului. direct. în acelaşi timp. 3 din Legea 215/2001). Ordinul prefectului poate fi atacat de consilieri la instanţa de contencios administrativ. 61 alin.70/1991. se consacră prevederi care statornicesc reguli privind alegerea primarilor prin vot universal. în termen de zece zile de la comunicare (art.4. 58. Alegerea şi mandatul primarului Primarul este autoritatea executivă a colectivităţilor locale care îndeplineşte. primarul rezolvă problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale.6. în redactarea dată prin Legea nr. în termen de cinci zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial. pe baza scrutinului uninominal. dacă nu s-a introdus o acţiune. care se află în relaţii de subordonare faţă de primarul general al municipiului Bucureşti. dacă a adoptat hotărâri repetate care au fost anulate irevocabil de instanţa de judecată întrucât au contravenit intereselor generale ale statului sau au încălcat Constituţia şi legile ţării (art. Hotărârea Guvernului de dizolvare se adoptă la propunerea motivată a prefectului.1 ). de prefect. şi rolul de reprezentant al statului în unitatea administrativ-teritorială în care este ales.33. 57. Se aleg primari şi în sectoarele urbane ale municipiului Bucureşti. în termen de 30 de zile calculate fie de la expirarea termenului de zece zile pentru sesizarea instanţei de contencios administrativ. secret şi liber exprimat. Primarul si primaria 1. Potrivit prevederilor constituţionale cuprinse în art. prin ordin. Regimul electoral pentru alegerea primarului este stabilit de dispoziţiile Legii privind alegerile locale nr. 58. în termen de .zece zile de la data aducerii oficiale la cunoştinţă de prefect (art. Pentru funcţia de primar alegerile se desfăşoară în circumscripţiile electorale 16 . iar municipiul Bucureşti are un primar general. în fiecare comună şi oraş care constituie o circumscripţie electorală (art.5( Este soluţia prevăzută de art. aleşi în condiţiile legii (art.

Candidaţii independenţi înscrişi în liste trebuie să fie susţinuţi de minim unu la sută din numărul total al alegătorilor înscrişi în liste. în cazul primarului general al Capitalei. ori extraordinară.organizate pentru alegerea consiliilor locale. cum se menţionează în art. Dosarul alegerii primarului se înaintează. 65 trebuie să depună jurământul în faţa consiliului aşa cum este prevăzut în legea organică. inclusiv cu calitatea de deputat sau senator. Dacă primarul ales a fost validat la judecătorie.4 din Legea nr. de drept. republicată.70/1991. ministerelor. în condiţiile stabilite de legea privind alegerile locale. cu pază militară. la judecătoria în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost ales. Invalidarea alegerii primarului poate avea loc în caz de fraudă electorală. conform art. 4l. rezultatul se prezintă în şedinţa de constituire a consiliului local sau. ale celorlalte autorităţi guvernamentale. excluzându-se dubla cetăţenie. dosarul se înaintează la Tribunalul Municipiului Bucureşti. de prefect sau subprefect. în măsura în care nu au fost reabilitate.215) Pentru funcţia de primar se depun candidaturi separate de către partide. iar certificatul alegerii ca primar se eliberează de biroul electoral de circumscripţie. În caz de paritate de voturi. Alegerile se vor organiza. pag. precum şi persoanele care au încheiat contracte cu administraţia locală pentru executarea de lucrări. Bucureşti. se organizează noi alegeri în termen de cel mult 45 de zile de la data invalidării. la secţiile de votare ale acestora şi sub conducerea aceloraşi instanţe electorale. cu alte funcţii publice ale consiliilor locale şi judeţene şi din aparatul prefecturilor. 70/1991. după caz. în cadrul căruia este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Puterea executivă şi administraţia publică. persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru abuzuri în funcţii politice. Pe buletinul de vot pentru alegerea primarului vor fi înscrise toate candidaturile care au fost depuse. pe teritoriul circumscripţiei electorale. 1994. este considerat demisionat de drept. La primul tur de scrutin un candidat este ales primar numai dacă obţine cel puţin jumătate plus unu din numărul alegătorilor care participă la alegeri. În cazul în care nu se realizează această majoritate.6( Ioan Vida. astfel validat.8l. Primarul. 215/2001). alin. dar nu mai puţin de 150 de susţinători (art. pentru alte infracţiuni intenţionate. alin. de încălcare a regulilor privitoare la condiţiile de eligibilitate sau în cazul constatării unei incompatibilităţi. alianţe electorale sau candidaturi independente. În cazul în care acesta refuză să depună jurământul. în cadrul căruia vor fi înscrişi candidaţii aflaţi în balotaj. fiind exceptaţi de la dreptul de a candida în alegeri militarii activi. pentru încălcare a drepturilor fundamentale ale omului. Regia Autonomă "Monitorul Oficial". se organizează al doilea tur de scrutin. 1 şi 2 din Legea nr. 63 alin. "Condiţiile de eligibilitate pentru funcţia de primar sunt circumscrise calităţii de cetăţean român cu domiciliul în ţară. 2 din Legea nr. Funcţia de primar este incompatibilă cu funcţia de consilier local. Validarea alegerii primarului se face în termen de 20 de zile de la data alegerilor de către un judecător desemnat de preşedintele judecătoriei în a cărei rază teritorială se află comuna sau oraşul. 17 . primarul se desemnează în urma unui nou tur de scrutin. Validarea primarului general al municipiului Bucureşti se face potrivit legii. alianţe politice. juridice sau administrative. în termen de două săptămâni. de către un magistrat sau un delegat al prefectului. prestării de servicii ori de furnizare". efectuată de către comisia electorală de circumscripţie. în ordinea rezultată din tragerea la sorţi. de către Tribunalul Municipiului Bucureşti (art. judecătorii şi procurorii. în cel mult 48 de ore. urmând să se organizeze noi alegeri în termenul stabilit de lege. vârsta de 23 de ani. republicată). intr-o şedinţă ulterioară. În caz de invalidare a mandatului primarului ales.

e) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local. el având două categorii de sarcini: a) de autoritate executivă a consiliului local şi b) de autoritate ce reprezintă puterea statală la nivelul comunei. 3 din Legea nr. informări. demisie. imposibilitatea de exercitare pe o perioadă mai lungă de 6 luni. b) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. 72 alin. hotărârea Guvernului putând fi atacată în faţa. atribuţiile acestuia se îndeplinesc de către un viceprimar desemnat de consiliu. incompatibilitate. 72 alin. Ca şi în cazurile de dizolvare a consiliului local. de drept. a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului. f) exercită funcţia de coordonator principal de credite. privind starea economică şi socială a comunei sau oraşului. 1. după validarea mandatelor. În 18 . demiterea primarului este supusă controlului judecătoresc. precum şi punerea în aplicare a legilor. Atribuţiile primarului Primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. instanţei de contencios administrativ. ca urmare a unei anchete judiciare. în termen de 3 zile de la adoptare îl sesizează pe prefect. precum şi hotărârile consiliului judeţean. g) verifică. a decretelor Preşedintelui României. din oficiu sau la cerere. d) prezintă consiliului local. schimbare a domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială. constatarea prin hotărâre judecătorească. Demiterea primarului se poate face prin hotărâre a Guvernului.2. 1 din Legea nr. încasarea şi cheltuielile sumelor din bugetul local şi le comunică de îndată consiliului local cele constatate. epidemiilor sau epizootiilor împreună cu organele specializate ale statului. Până la alegerea unui nou primar sau pe timpul suspendării din funcţie a acestuia. precum şi informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. h) ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor. la şedinţa consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală. Primarul participă.6. în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. rămasă definitivă. precum şi atunci când sunt compromise cu rea credinţă interesele comunei sau oraşului. c) poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum. cu privire la problemele de locale de interes deosebit. la propunerea prefectului. dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări. punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală. El poate fi prelungit numai în caz de război sau de catastrofă (art.Mandatul primarului este de patru ani şi se exercită până la depunerea jurământului de primarul nou-ales. că alegerea s-a făcut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale. pierderea drepturilor electorale. a prevederilor Constituţiei. catastrofelor. incendiilor. 215/2001). Legea precizează obligaţia consiliului local de a adopta o hotărâre prin care se ia act de încetarea mandatului primarului şi declară vacantă funcţia acestuia (art. 215/2001). în virtutea ordinului prefectului. Mandatul primarului poate înceta înainte de termen în caz de: deces. condamnare definitivă la pedeapsa privativă de libertate. anual ori de câte ori este necesar. în cazul în care dispoziţiile acestuia contravin intereselor generale ale statului sau încalcă ordinea de drept.

x) ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere. k) ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice. locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora. j) îndrumă şi supraveghează activitatea gardienilor publici. ţ) propune consiliului local spre aprobare. jandarmeriei. t) emite avizele. r) exercită controlul asupra activităţilor din târguri. 1. a conducătorilor regiilor autonome. instalarea semnelor de circulaţie. propune consiliului local numirea şi eliberarea din funcţie. acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborată pe tipuri de dezastre. l) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor. Deci. i) asigură ordinea publică şi liniştea locuitorilor. conform angajamentelor contractuale. Secretarul localităţii 19 . primarul are atribuţii deosebit de întinse şi variate rezultate din competenţa. s) conduce serviciile publice locale. cu excepţia secretarului. u) numeşte şi eliberează din funcţie. în condiţiile legii. pe care le exercită în vederea rezolvării treburilor publice din comune sau oraşe. proprietate a comunei sau oraşului. supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social. m) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie. o) ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general a localităţii şi le supune spre aprobare consiliului local asigurând respectarea prevederilor planului urbanistic general. oboare. pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă.6. n) ia măsuri pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale. ş) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă.acest scop.3. gardienilor publici. pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apă din raza comunei sau a oraşului. asigură funcţionarea serviciilor de stare civilă şi de autoritate tutelară. cu sprijinul serviciilor de specialitate. în condiţiile legii. organigrama. Potrivit alin. poate mobiliza populaţia. w) organizează evidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe. în condiţiile legii. precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. la ordinea şi liniştea publică. precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu. 68 al Legii administraţiei publice locale primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local. materială generală a acestei autorităţi. p) asigură repartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local. reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri. agenţii economici şi instituţiile publice din comună sau din oraş. 2 din art. desfăşurarea normală a traficului rutier şi pietonal. care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale. pieţe. numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate. industriale sau de orice fel. prin intermediul poliţiei. ai instituţiilor şi serviciilor publice de interes local. acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege. v) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei sau al oraşului. în condiţiile legii. statul de funcţii. q) asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice. în condiţiile legii. personalul din aparatul propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. în condiţiile legii.

Ed.Tratat de drept administrativ. în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii. 121 şi următoarele). Mârvan". Bucureşti. Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local sau primar. secretarul consiliului local nu poate face parte din vreun partid sau formaţiune politică.173) respectiv că "seviciul public este mijlocul prin care administraţiunea îşi exercită activitatea". asumându-şi răspunderea pentru legalitatea acestora. în termen de 10 zile. b) asigură buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter juridic din cadrul aparatului propriu al consiliului local. c) avizează proiectele de hotărâri ale consiliului local. adoptată cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. în principalele domenii de activitate. actele emise de către consiliul local sau de către primar. pag. investit în această calitate şi trebuie să aibă studii superioare juridice sau administrative. Librăriei CO S. 83 din Legea administraţiei publice locale se stabileşte că "fiecare comună. “Teoria generală a dreptului”. în condiţiile legii. principii generale.6. Serviciile publice locale Conform prevederilor art. k) legalizează semnături şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale. următoarele atribuţii principale: a) participă la şedinţele consiliului local. IV Bucureşti. cu respectarea prevederilor legale şi în limita mijloacelor financiare de care dispune". Institutul de arte grafice "E.9( Paul Negulescu. pag. Numirea şi "eliberarea din funcţie a secretarului se face de către prefect.52 alin. permanent. 87 din Legea administraţiei publice locale "Serviciile publice ale comunei sau ale oraşului se organizează de către consiliul local. 1930.4 din Legea nr. Legea prevede în art. cu excepţia celor care se eliberează de autorităţile publice centrale.4. De asemenea.69/1991. Ed. republicată) Secretarul îndeplineşte. 1934. Secretarul consiliului local este funcţionar public. Profesorii Mircea Djuvara şi Paul Negulescu defineau că "dreptul administrativ studiază compoziţia şi activitatea serviciilor publice"8( Mircea Djuvara. g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local. vol. 1. I.A. dacă legea nu prevede altfel. f) asigură convocarea consiliului local. la iniţiativa primarului sau a-unei treimi din numărul consilierilor". vol I. e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat. 88 că angajarea şi eliberarea din funcţie a personalului serviciilor publice locale se fac de către primar. în condiţiile legii. autorităţilor şi persoanelor interesate.Prin art. h) comunică şi înaintează. j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului. 20 . d) primeşte şi distribuie corespondenţa. i) asigură aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor şi dispoziţiilor de interes general. potrivit specificului şi nevoilor locale. numai la propunerea consiliului local. oraş şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiului are un secretar salarizat din bugetul local". urmăreşte realizarea răspunsului în termenul legal. eliberează extrase sau copii de pe actele de stare civilă.7 ( Art.

activităţile şi operaţiunile administrative şi tehnice pe care trebuie să le desfăşoare. În concluzie.Caracteristic pentru serviciile publice ale consiliului local este faptul că ele nu au dreptul de a emite acte administrative deoarece nu au calitatea de subiect de drept administrativ. Funcţionarea serviciilor publice se realizează pe baza unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului local. sunt subordonate primarului. aşa cum prevede legea organică. Serviciile publice ale consiliului local. ele fiind subordonate atât consiliului cât şi primarului care le organizează. Prin acest regulament li se stabilesc atribuţiile. serviciile publice ale consiliului local sunt acele compartimente funcţionale care realizează activitatea consiliului şi a primarului. prin acte şi operaţiuni tehnico-materiale şi care nu au capacitate juridică administrativă distinctă de cea a autorităţilor în numele cărora acţionează. 21 .

CAPITOLUL II ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA – 22 .

1. relaţia cost-beneficiu – pentru activităţile de relaţii publice vizează contribuţia acţiunilor cuantificate şi măsurabile. . care este atât de greu de câştigat.Profesionalismul în “Relaţii Publice” este un intermediar între organizaţia pe care o reprezintă şi întreg publicul organizaţiei.Activitatea de “Relaţii Publice” include activitatea de Relaţii cu publicul dar nu se rezumă la atât. ritualuri etc. ştiinţe politice şi istorie. Diferenţieri terminologice : instituţie/autoritate Instituţiile prezintă o diversitate în funcţie de nevoile sociale pe care le îndeplinesc şi de epoca istorică sau comunitatea căreia le aparţin. În procesul de cercetare specialistul în relaţii publice apelează la studiul cazurilor. nu de ficţiuni. Combinaţia de cuvinte “public” şi “relaţii” în expresia “RELAŢII PUBLICE” a fost utilizată prima dată de către Thomas Jefferson în anul 1807. 23 . ci prin creşterea calităţii activităţilor. având obligaţii faţă de ambele părţi.Activitatea de “Relaţii Publice” necesită o pregătire multidisciplinară incluzând pe lângă cunoştinţe din ştiinţele sociale şi cunoştinţe de economie. putem vorbi de o matrice instituţională ce include un nivel normativ şi un nivel expresiv. transformând un “termen” într-o disciplină universitară şi în acelaşi timp.“Relaţiile Publice” reprezintă un serviciu public. Relaţiile publice au la bază următoarele principii de bază după care se ghidează: .“Relaţiile Publice” se ocupă de fapte. În prezent. nu unul personal. a planurilor şi a programelor. într-o ocupaţie. . varianta cea mai eficientă de organizare socială. Dezvoltarea economică a făcut din organizaţie structura dominantă în toate domeniile sociale. cât şi pentru a descoperiri şi înţelege modul în care acesta gândeşte. Aşa cum remarcă Mihaela Vlăsceanu. convenţii. . dar care se pierde atât de uşor. Nivelul normativ cuprinde regulile formale (juridice şi morale) şi cele informale (tradiţii.) care definesc structura de bază a ordinii sociale. Regulile instituţionale se află în corespondenţă cu anumite valori şi se exprimă interacţional nu numai prin acţiuni sau comportamente. interviu. sondaj.2. . Se concentrează în egală măsură atât pentru identificarea publicului organizaţiei. se poate remarca o tendinţă de creştere a rolului Relaţiilor Publice nu prin creşterea dimensiunilor. cât şi într-o organizaţie.RELATII PUBLICE 2. În anul 1897 Bernays a fost cel care a înfiinţat primul curs de RELAŢII PUBLICE la Universitatea din New York. Interacţiunile umane se desfăşoară şi sunt raţionalizate atât într-un cadru instituţional. Activităţile relaţiilor publice Cercetarea în activităţile de Relaţii Publice oferă fundamental pentru o strategie de relaţii publice eficace. întemeiată pe forma raţional-legală de autoritate. chestionar. Planificarea constă în realizarea strategiilor. Până în anul 1897 expresia “Relaţii Publice” nu a cunoscut sensul modern. coduri. 2. cât şi în domeniul pentru care lucrează. ci şi prin atitudini specifice. discuţii de grup. iar din birocraţie. profesionalismul real – atât în domeniul relaţiilor publice. ceea ce înseamnă o provocare continuă pentru: credibilitatea.

prtotocol şi relaţii cu publicul • Relaţii cu publicul. relaţii cu publicul. Promovarea – are ca scop principal crearea opiniei asupra unei persoane. trebuie să remarcăm că relaţiile pulice sunt adesea. registratură şi arhivă • Relaţii cu publicul. cum sunt: direcţia tehincă. de la şi către organizaţie. care reprezintă doar o parte a acestora. • cultură. presă. viziunea şi obiectivele organizaţiei • Cerinţele mediului în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea • Tradiţiile pe care organizaţia le are Dată fiind importanţa pe care activităţile administraţiei publice locale le are asupra tuturor cetăţenilor. este în fapt o informare pentru cunoaşterea mediului economic. protocol. preşedinte de consiliu sau secretar). 24 . direcţia administraţie publică. Vom arăta în continuare câteva exemple: • Secretariat şi relaţii publice • Secretariat. Relaţiile cu publicul – reprezintă cea mai specializată activitate a relaţiilor publice. Reclama – urmăreşte să creeze dorinţa şi să motiveze cererea pieţii pentru un produs /serviciu. a unui management eficace de comunicare: Informaţiile de presă – informează şi atrag atenţia asupra unor fapte şi evenimete petrecute sau în curs de desfăşurare. subordonarea şi dimensiunea compartimentului de relaţii publice este proiectată şi realizată în funcţie de: • Misiunea. de la primar. direcţia informatică. produs. instituţiile descentralizate ale statului şi mass • media • Integrare europeană. greşit confundate cu relaţiile cu publicul. sănătate • Relaţii cu publicul. cuantificabilă. direcţia de coordonare ţi organizare. respectiv preşedinte. relaţii interne – externe. Relaţiile cu agenţii economici – care pot fi furrnizor. Reprezintă feed-bak-ul necesar reluării ciclului de activităţi. completând publicitatea şi promovarea. organizaţie sau idee. secretariat. subordonarea compartimentului cu atribuţii de tipul Relaţiilor Publice este extrem de diferită.Comunicarea include toate activităţile menite să asigure transmiterea de informaţii în ambele sensuri. direcţia juridică. Propaganda – urmăreşte generarea unor reflexe condiţionate menite să înlocuiască acţiunile cauzale. în concluzie. care imlică relaţiile cu comunitatea majoritară şi/sau minoritară şi relaţiile cu instituţiile guvernamentale. mass-media şi relaţii cu autorităţile • Secretariat. arereori grupat. Realizarea comunicării corecte impune elaborarea unui plan de comunicare şi a unor tehnici adecvate. etc. Evaluarea de imagine este o analiză post-factum. clienţi sau pur şi simplu concitadini. Probleme manageriale – trebuie cunoscute de profesionistul în relaţii publice în dublu scop: pentru a fi bine informat. pentru a analiza starea de spirit a publicului interesat. învăţământ. În acest context. Publicitatea – reprezintă o funcţiune de comunicare prin care se plasează o informaţie într-un mediu de ştiri. protocol. mass-media. fond locativ • Centru de informare pentru cetăţeni Atât în primării cât şi în consiliile locale. Structura. Compartimentul cu atibuţii specifice de Relaţii Publice se regăseşte în actualele structuri organizatorice ale Administraţiei Publice sub denumiri diferite. subordonarea organizatorică a compartimentelor de Relaţii Publice se găseşte la nivel înalt (primar. direct sau indirect. la directori ai unor direcţii. Reclama este un instrument al marketing-ului.

Autoritatea este clar definită. Acest lucru este uşor de identificat după modul în care organizaţiile administraţiei publice îşi creează imaginea. Elementele de bază sunt execuţia sarcinii şi asigurarea resurselor. institution înseamnă „un ansamblu de reguli stabilite în vederea satisfacerii unor interese generale”. grupurilor de presiune. care îşi desfăşoară activitatea într-un mediu stabil. Cultura de tip putere – specifică organizaţiilor mici. legi. superstiţii. Entităţile funcţionale ale acestor organizaţii sunt puternice şi specializate. care rămân totuşi nedeclarate. Aprecierea personalului se face după modul de îndeplinire al rolului. Culturile organizaţionale dominante într-o organizaţie influenţează întreaga activitate a acestora. • Cultura administrativă cu efecte în totalitatea ieşirilor din actul administrativ. Tipologia culturilor organizaţionale are un impact real în comportamentul organizaţional din administraţia publică. Manifestări: aspectele fizice ale organizaţiei. Reprezentare sub formă de reţea rectangulară. În administraţia publică cultura organizaţională are trei componente: • Cultura socială în care poate acţiona modelul anteprenorial – cultura de tip putere – precum şi cel birocratic – cultura de tip rol. • Cultura politică care se referă la ierarhie/egalitate. deşi există şi influenţează componentele vizibile. dar şi „organismul care le va aplica”. Soarta „calităţii” relaţiilor publice este în directă corelaţie cu natura culturii organizaţionale. Reprezentare sub formă de roi sau galaxie de stele. Reprezentare sub forma pânzei de păianjen. clasice. organizaţie şi indivizi. standarde acceptate şi/sau impuse în organizaţie • Componente „invizibile” Premisele: concepţii despre lume. Totodată comportamentul organizaţional al salariaţilor din administraţia publică lasă să transpară manifestări tipice ale culturii de tip putere. comportamentul faţă de beneficiari. Cultura de tip persoană – are în centrul său individul şi acţionează în scopul sprijinirii intereselor indivizilor. precum şi în calitatea managementului activităţilor specifice. regulile. loialitate/angajare. într-o structură de tip reţea. firmele de consultanţă. Acesta este sensul juridic.instituti/institutionis şi a fost împrumutat în limba română ca neologism din limba franceză . Termenul de instituţie provine din limba latină . legende. ca de exemplu asociaţiile arhitecţilor. cunoştinţe. birourile de avocaţi. valorile (morale). libertate/constrângere. sindicatelor. iar controlul aparţine unor persoane cheie. Acest model cultural are la bază puterea profesională şi mai puţin cea personală. Norme: reguli. cunoştinţele.institution. Valori morale: caracteristici specifice de etică şi conduită. Conform definiţiei din Dictionnaire Encyclopédique Larousse. încredere/neîncredere.Dimensiunea compartimentului de Relaţii Publice diferă de dimensiunile activităţilor pe care organizaţia şi le propune în domeniu. Normare este puternică. Cultura de tip rol – tipică organizaţiilor formale. În continuare vom prezenta câteva modele de cultură organizaţională (după Charles Handy – 1985). Sistemul decizional are la bază influenţele şi nu procedurile lor. organizaţiilor politice. Structura organizaţională se defineşte ca ansamblul pe care îl formează ideile. fără un obiectiv comun. care în administraţia publică se manifestă ca o cultură de tip putere şi uneori ca o cultură de tip rol. Cultura organizaţională are două tipuri de componente: • Componente „vizibile” Credinţe: idei. Cultura de tip sarcină – este orientată spre proiect – sarcină. Nu de puţine ori termenul de instituţie poate avea şi un sens politic. Reprezentare sub formă de templu. Sistemul normativ este restrâns. atitudinile comportamentale şi care se manifestă în modul în care sunt trataţi oamenii. 25 .

alte organe centrale). o instituţie poate fi atât o organizaţie de drept privat. Editura Lumina Lex. Fără a avea pretenţia unei definiţii acoperitoare. Şcoala franceză defineşte „administraţia” din punct de vedere material .  Criteriul funcţional . a clădi. În ceea ce priveşte sistemul administrativ din România. acte normative constitutive. de asemenea. Din punct de vedere teoretic. stabilite pe domenii de activitate.după care entităţile publice pot avea o competenţă generală (Guvern. Criteriile care stau la baza organizării administrative sunt următoarele:  Criteriul teritorial . repetate şi tipizate potrivit normelor juridice. ci unul organizat după reguli bine definite. structura instituţională publică înglobează ansamblul autorităţilor şi instituţiilor publice reglementate de Constituţie. dar şi din punct de vedere organic . de regulă. structure) şi provine din latinescul structura/struere.  Există. Parlagi): „instituţie = structură politică. cât şi un organism de drept public. socială sau administrativă care are ca obiect de activitate un anumit domeniu”. p. 2. dar confuză în acelaşi timp. În sens restrâns este folosită în sintagma INSTITUŢIE PUBLICĂ care desemnează un organ al administraţie publice centrale sau teritorial. Studiile de 26 . serviciile publice descentralizate ale ministerelor). • formă de organizare a raporturilor sociale. TERITORIALE (serviciile publice descentralizate ale ministerelor) şi LOCALE (consiliile locale şi primarii).care este destul de greu de diferenţiat de sensul juridic atunci când acesta desemnează un organism. O definiţie acoperitoare. Teorii. În definiţia de dicţionar (DEX) a termenului de „structură” regăsim şi sensul (II) „mod de organizare a unui domeniu de activitate”.DEX vine să clarifice polisemia cuvântului prin cele două sensuri de bază pe care le descrie: • organ sau organizaţie de stat care desfăşoară activităţi din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice. consiliile locale şi primarii) şi o competenţă specială (ministerele şi celelalte organe de specialitate subordonate sau autonome. care înseamnă a construi. ministere. Realităţi. vom defini INSTITUŢIA ca fiind entitatea juridică organizată printr-un act constitutiv în scopul satisfacerii unor interese generale.adică ansamblul organelor care realizează activitatea administrativă. doar cu atribuţii executive. dr. un sistem se poate organiza sub forma a două tipuri de structuri:  structura lineară (ierarhică) care asigură unitatea în conducere.236).  structura funcţională care determină pluralitatea conducerii.funcţie de care entităţile publice pot fi : CENTRALE (Guvern. Perspective. Ioan Alexandru . legi. Termenul de „structură” este un neologism preluat din limba franceză (fr.activitatea de a administra. competenţa sau activitatea. structura. adică de a gera o afacere.Administraţia publică. şi o structura mixtă (ierarhic-funcţională) care îmbină cele două tipuri de structuri şi este mai răspândită în realitatea administrativă 10(Prof. sfera relaţională.3. univ. Acest ansamblu de entităţi publice nu este unul amorf. Definiţia pe care o regăsim în Dicţionarul explicativ al limbii române . este cea din Dicţionarul de administraţie publică (Anton P. Elementele esenţiale ale unei instituţii sunt: scopul. Politicile publice Pâna prin anii 60 ştiinţa politică nu era interesată în mod special de studiul a ceea ce se întâmplă în interiorul guvernului şi de studiul mecanismelor guvernării. Structura instituţională cuprinde ansamblul funcţional şi coerent organizat al entităţilor juridice dintr-un anumit domeniu de activitate. Astfel. cum ar fi principiul separaţiei puterilor în stat sau principiul autonomiei locale. Bucureşti 1999.

se intensifică preocuparea pentru creşterea eficienţei deciziilor în materie de alocare a fondurilor publice şi de aici interesul pentru studierea manierei în care se iau deciziile politico-administrative. pe îmbunătăţirea relaţiei între Stat şi Cetăţean. prin intervenţia puterii publice. Procesul de realizare a unei politici publice cuprinde şase etape: 1. În această fază sunt concentrate elementele de negociere. Din anii 80 începe să se discute tot mai mult în termeni de reformă a guvernării. spre soluţionare. cultural al actorilor sociali. între Guvern şi Societatea Civilă. Aici rolul administraţiei este decisiv. încearcă cu ajutorul unui program de acţiune coordonat să modifice mediul economic. financiare. care pot schimba viziunea iniţială asupra unei politici publice. Implementarea unei politici publice . Se analizează modul în care diversele activităţi au condus la îndeplinirea scopurilor iniţiale.administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale. o problemă de politică publică poate fi definită ca acea condiţie sau situaţie care generează nevoi ori insatisfacţii. Domeniul politicilor publice (cercetarea şi analiza în domeniu) pot fi definite foarte bine ca ocupându-se de studiul deciziilor politico.este un stadiu critic de realizare a unei politici publice. de know how. aglomeraţia din închisori. 3. Politicile publice reprezintă acţiuni realizate de către guvern (central sau local) ca răspuns la problemele care vin dinspre societate. La nivel naţional. Evaluarea de politici publice . dictate de interese. 4. aglomerarea urbană sunt situaţii care ar putea constitui potenţiale probleme în condiţiile în care insatisfacţia şi disconfortul cresc. Cineva (o anume autoritate) trebuie să dezvolte un program care să se refere la rezolvarea problemei. Formularea cadrului de politică publică . Identificarea problemei .aici ne referim la toate eforturile pentru ca un anume program să fie adoptat ca şi program guvernamental. centrală sau locală. cultural al actorilor sociali. 2. dacă acestea consideră o anumită situaţie ca normală. un grup reuşesc să atragă atenţia asupra unei probleme. Guvern – central sau local). pentru a căror corecţie acţiunea guvernamentală este necesară.care are ca scop determinarea eficienţei unei politici publice. Adoptarea unei politici publice . accentul căzând pe creşterea performanţei în gestionarea banului public.este faza în care problema identificată este luată serios în consideraţie de către oficiali (putere publică şi politică). o persoană. mâncare alterată. Vorbim despre politici publice atunci când o autoritate publică.atunci când o anume problemă ajunge să fie considerată de către oficiali nu înseamnă automat că o politică publică va fi creată. Politicile publice sunt efectul deciziilor luate de guvernanţi. Preşedinte. După anii 60 creşte interesul pentru a afla ce se petrece în interiorul guvernului. studiul organizaţiilor politice. centrală sau locală încearcă cu ajutorul unui program de acţiune coordonat să modifice mediul economic. social. 6. Punerea pe agenda politică . Condiţii precum aerul poluat. analiza conceptelor cadru în ştiinta politică etc. Pentru scopul nostru. Politicile publice sunt acţiunile realizate de către guvern (central sau local) ca răspuns la problemele care apar dinspre societate.specialitate studiau extensiv procesul electoral. Gradul de disconfort sau insatisfacţie (care impune şi intervenţia guvernamentală) este măsurat de persoane în funcţie de un standard sau un criteriu. social. politicile publice pot să apară dinspre oricare dintre instituţiile majore ale Statului (Parlament. Problemele de politică publică Studii mai vechi privind formularea politicii publice acordă puţină atenţie naturii şi definirii problemelor în politica publică. 5. Vorbim despre politici publice atunci când o autoritate publică. Nu toate problemele identificate ajung şi pe agenda politică.are loc atunci când un eveniment. inevitabilă sau propria 27 . simbolice).

împreună formând elementele principale din care apar membrii unui subsistem specific de politică publică. indivizii care le compun sunt diferiţi şi pot avea interese diferite. articulate şi aduse în atenţia autorităţilor. Deşi această simplificare prin care privim un ansamblu de indivizi drept un actor unic poate uşura efortul nostru de a înţelege modul de desfăşurare a procesului politic. După cum s-a putut vedea. însă. îi putem grupa în cinci mari categorii de actori: oficialii aleşi. negociază şi încearcă să ajungă la soluţii cât mai bune pentru interesele lor. Nu întreaga societate este în egală măsură implicată în procesul de decizie. însă distrugerile provocate constituie o problemă de politică publică şi numeroase programe pentru atenuarea distrugerilor provocate de aceste fenomene naturale au fost iniţiate. comisii.). nici o acţiune guvernamentală nu va fi iniţiată deoarece situaţia respectivă nu este problematică. Ceea ce este sigur însă este că presa constituie legătura primordială dintre stat şi societate. regulile şi procedurile de operare. Subsistemele sunt forumuri în care aceşti actori discută problemele publice. în timp ce ultimele trei în cele ale societăţii. Nu orice situaţie devine o problemă de politică publică: Situaţiile nu se transformă în probleme decât în măsura în care sunt percepute ca atare. parlamentari aflaţi în „căutarea” unor probleme. actorii pot să fie indivizi sau grupuri. pot fi definite ca structurile şi organizarea statului. acest tip de acţiune este utilizat frecvent de oficialităţi. În sens restrâns. implicaţi direct sau marginal în procesul politicilor publice. Mass media Rolul presei în cadrul politicilor publice este unul controversat. Termenul de actor include atât actorii din cadrul statului (ministere. Uraganele şi cutremurele de pământ nu pot constitui probleme datorită caracterului imprevizibil al acestora. agenţii descentralizate. Nu trebuie însă pierdut din vedere faptul că aceste grupuri sunt doar aproximări: ele nu sunt omogene. ultimele fiind considerate caracteristici informale. etc.). în realitate. Instituţiile sunt regulile care ghidează comportamentul actorilor aflaţi în urmărirea interesului propriu. pentru care o soluţie guvernamentală este posibilă. în timp ce actorii implicaţi doar marginal pot fi consideraţi ca făcând parte dintr-o mai largă comunitate a politicii publice respective. cât şi pe cei din cadrul societăţii (sindicate. normele şi valorile care definesc instituţiile. grupurile de interese. grupuri de presiune. 28 . Modelarea mai apropiată de realitate a acestui proces ne cere să luăm în considerare în analiza noastră interesele individuale. care sunt alcătuite din toţi actorii care au legătură cu o anumită problemă publică. Profesorul Aron Wildavsky afirma că autorităţile mai degrabă vor ignora o problemă dacă aceasta nu este dublată de soluţia aferentă. Funcţionarii publici Oficialii numiţi au ca sarcină sprijinirea executivului în îndeplinirea sarcinilor sale. dar şi principiile. oficialii numiţi (funcţionarii publici). Primele două categorii se regăsesc în structurile statului. ei pot să joace un rol cheie în procesul politic. O situaţie devine problematică dacă se identifică cu un domeniul de intervenţie a statului. opiniile variind de la ai acorda un rol esenţial până la unul marginal. Multe din funcţiile de luare a deciziilor şi de implementare au fost preluate de aceşti funcţionari de la executiv. ea rămâne o simplificare. a societăţii şi a sistemului internaţional. etc. O abordare susţine că cei care participă direct în procesul politicilor publice pot fi consideraţi ca membrii ai unei reţele a politicii respective. datorită varietăţii imense a acestora. În mare. poziţie care îi permite influenţarea agendei administraţiei şi a opiniei publice.responsabilitate. ONG – uri. Putem să dăm câteva caracteristici formale de organizare: tipul de apartenenţă al membrilor la instituţia respectivă. organizaţiile de cercetare şi mass media. Politicile publice sunt realizate de către subsistemele politicilor.

Valori personale ghidează şi ele factorii de decizie. însă teoreticieni deciziei raţionale exagerează atunci când sugerează faptul că. deciziile luate de oficialităţi pot fi o reflecţie a dorinţei lor de supravieţuire a agenţiei. Tot de aici rezultă o altă caracteristică: semnalarea şi introducerea anumitor probleme publice în cadrul agendei administraţiei. chiar decisive în modelarea propriului comportament. ci. despre ceea ce constituie o politică publică corectă şi necesară. fie sunt acceptabile de către alegători sau de către public. profesionale. Sistemul de recompense şi sancţiuni îi determină pe membrii ei să promoveze şi să acţioneze în concordanţă cu valorile predeterminate ale agenţiei/organizaţiei. În a doua ipostază. admiraţia şi regulile decizionale. aceasta combină rolul reporterului (pasiv. semnalând probleme. de creştere a bugetului acesteia. ca şi dorinţa de a promova propriul interes materia sau financiar. Factorii de decizie nu sunt influenţaţi numai de interese personale. În analiza forţelor sociale şi politice care au un impact asupra factorilor de decizie. cât şi dintr-o perspectivă colectivă. Valori de policy. comportamentul oficialităţilor publice este exclusiv determinat de interese personale. Valorile organizaţionale pot da naştere la conflicte între agenţii cu atribuţii suprapuse ori concurente. Deseori acestea sunt dificil de identificat ori imposibil de izolat. Valori instituţionale/organizaţionale influenţează în special factorii de decizie birocratici. Profesiile au tendinţa de a forma anumite tendinţe în modul de soluţionare al problemelor care sunt ulterior „importate” în organizaţii. Indivizii sunt influenţaţi de o varietate de factori în momentul deciziei. de extindere a programelor ei şi de prezervare a puterii şi prerogativelor. profesionale sau organizaţionale. scopurile şi programele ei. analiza şi observaţia aprofundată permit identificarea acelor factori hotărâtori în luarea deciziei. Politicianul care acceptă să fie influenţat pentru a decide în favoarea unui interes urmăreşte şi un interes personal. conferinţe de presă. Procesul decizional poate fi studiat atât dintr-o perspectivă individuală. propriile valori (sau standarde ori preferinţe) ale acestora sunt frecvent ignorate. în centrul analizei se situează procesele prin care majoritatea sau consensul necesar luării unei decizii este obţinut. propria reputaţie sau poziţie. memorii etc. Orice persoană care lucrează pentru o perioadă îndelungată într-o agenţie/ organizaţie devine invariabil convinsă de importanţa agenţiei. afilierea la un partid politic. 5 categorii de valori care ghidează comportamentul factorilor de decizie: instituţionale. Oficialităţile publice dau frecvent declaraţii cu privire la deciziile luate (discursuri. Printre ele sunt incluse: valori. mărturii. care relatează şi descrie o problemă) cu cel al unui analist (activ. Unele organizaţii ajung să fie dominate de una sau două profesii precum economiştii (adepţi ai eficienţei şi ai pieţei) sau juriştii (adepti ai guvernării prin reglementare juridică). dar motivele expuse fie sunt controlate de ei. O serie de criterii care influenţează politica publică sunt discutate mai jos.). opinia publică. Factorii de decizie nu sunt simple bucăţi de lut ce pot fi modelate. politice şi ideologice. Valori profesionale ale personalului din cadrul unei agenţii. Parlamentarii pot vota în favoarea legislaţiei privind protecţia drepturilor omului deoarece 29 . interesele alegătorilor. personale.Rolul presei în cadrul politicilor publice rezidă în faptul că. dimpotrivă. Decizie şi criterii decizionale. valorile lor sunt importante. Importanţa valorilor personale nu poate fi negată. Într-o primă ipostază. care analizează şi oferă soluţii pentru o problemă). Este greu de specificat care din aceşti factori este crucial în luarea deciziei. Criteriul interesului public. fundamentul real rămânând de cele mai mute ori nedeclarat. ei pot acţiona foarte bine şi în conformitate cu propria viziune despre interesul public. accentul cade pe criteriile utilizate de indivizi în luarea deciziei. În consecinţă. Cu toate acestea.

si aruncat pe poalele dealului Tintirim se afla satul Iazu – nume dat oficial 30 . Calare pe un pinten de cal. Astfel putem identifica elemente clare de ideologie liberală sau social-democrată în diverse tipuri de politici.(vestitul lautar Ion Dragoi ). o cetate de vulturi din marea si incercata casta vultureasca a batranei si frumoase Moldove. peste culmea inpadurita a dealului Fundoaia . Valori ideologice. iar la soare –apune de Culmea Runcului isi ascunde frumusetea de ochi iscoditori ai celor ce calatoresc cu diferite mijloace de transport ce pleaca din Bacau prin Grigoreni . gasit in curtea scolii inaltate in staul Cetatuia . Doctrinele lor pun bazele unor atitudini şi opţiuni de politică publică diferite în materie de intervenţie a statului în favoarea persoanelor dezavantajate. ori pe la Magura spre Tg – Ocna. Spre soare-rasare de la Nadisa . chiar dacă o asemenea decizie le-ar periclita cariera politică. asa dupa cum a atestat tezaurul de argint apartinand imparatului Adrianus . cu oameni deschisi la fire . Ideologia marxist-leninistă a reprezentat pentru comunişti.sunt convinşi de moralitatea deciziei şi de faptul că egalitatea şanselor este un obiectiv al politicii publice viabil. mediului şi a drepturilor consumatorilor. Locuri frumoase . locuri bogate . o modalitate de raţionalizare şi legitimizare a politici publice oficiale. salariaţilor. ridicata de ostirile romane acum 20 de veacuri si mai bine . cel puţin parţial. In acest cuib minunat . Pe umarul Runcului dinspre Grigoreni si-n gavanul vaii de la subtioara acestuia infipt pe vechea vatra a Cetatuii . locuri manaoase pline de poezie si de vis. protejarea drepturilor şi libertăţilor civice. minorităţilor. CAPITOLUL III DEPARTAMENTUL DE RELATII PUBLICE AL PRIMARIEI STRUGARI 3. Ideologiile constituie un set de credinţe şi valori coerente şi relaţionate logic care prezintă versiuni simplificate ale realităţii şi oferă planuri de acţiune. aprigi la manie si vestiti lautari pana la meleaguriloe indepartate.1 Monografie Strajuita la miaza noapte de Culmea Margineni – Grigoreni si aparate la soare-rasare de Culmea Petricica . cladit in cetatea dealurilor din timpi pierduti in ceata vremurilor s-a plamadit si haladuit in trainice asezari .

Pamant proprietate a lor aveau doar nadisenii si o parte din Strugareni – celelalte sate fiiind asezate pe mosiile boieresti ale Braiestilor . Cu toate greutatile si necazurile ce apasa cetatenii acestei commune credinta in Dumnezeu i-a facut sa fie intodeauna darji sa nu ingenuncheze in fata impostorilor si celor care le strica linistea si viata . In anul 1962 au fost create prin unirea la un loc a pamanturilor intregii comune cele doua cooperative agricole de productie Strugari si Petricica. sa-I cumpere carti. sta asezat pe valea vechilor si disparate “sate de turlui” amintite in buricul domnesc dat “obstii Ungureni”(Luizi Calugara) in care se arata hotarul razesiei acestei coline ce porneste de la Arsura Carligatii . Pamantul . constructori de drumuri. A urmat deschiderea scolii din Petricica . In agricultura au ramas cei peste 40 de ani. Se gaseau doi invatatori calificati din cei 8 ce serveau scolile din comuna. dar care nu aveau local propriu .Ei sunt organizati in 5 biserici ortodoxe si 3 biserici catolice precum si doua case de rugaciuni de cult Adventist. Pe raza comunei erau 105 boierasi care stapaneau peste 1230 ha pamant .. deci ¼ din terenul comunei . In comuna in fiecare sat exista biserica .mergeau aici feciorii oamenilor mai cu dare de mana care aveau cu ce sa-l imbrace . In privinta confortului locuintelor taranesti existau in cele 8 sate 3 garnituri partiale de mobile facute de meseriasii locului si 15 masini de cusut. Miclestilor erau lipsiti de proprietate. In anul 1925 in intreaga comuna numai doua scoli aveau localuri proprii cele din Nadisa si Cetatuia . mizerie si saracie . 31 . unde marea majoritate a satenilor au aderat cu mult interes la acest mijloc de informare si educatie.Hotararea din 3-5 martie 1945 a PCR a desfiintat definitive clasa mosiereasca care mai tarziu va duce la o singura clasa sociala “taranimea”. Dezvoltandu-se industria si in special extractia si prelucrarea petrolului . locuinte etc. Acesti boierasi pandeau ca vulpile ochind sulinutele de teren a celor saraci din veccinatatea lor cautand prin viclenie si promisiuni vagi sa puna man ape acestea pentru a-si largi si mai mult stapanirea Viata taranilor de rand era foarte grea si mai ales ca razboiul lasasera numai saracie si necaz.in deceniul al IIlea al secolului XX . o mare parte din populatia comunei a luat drumul industriei devenind petrolisti .. Rachitis . Prima scoala sateasca isi deschide portile in satul Nadisa in anul 1868 pentru fii taranilor din toate satele din jur. Daca aceasta era situatia economica si culturala a comunei noastre comuna nu facuse nici-un fel de progress pe linie sanitara(referirea se face la nivelul anului 1942) ramanand tot un agent sanitary si un medic la spitalul din Tescani. sa-l incalte . Tot in sfera invatamantului merita amintit faptul ca in satul Iaz in anul 1928 i-si face aparitia un tanar invatator venit din Piatra Neamt care va pune bazele invatamantului . Acest teren repartizat pe cele 1400 de familii era faramitat in peste 6200 de parcele raspandite pe toate dealurile despartite prin haturi . suprafata totala de 4200 de ha din care numai arabil declarat 2100 ha. trece peste Piatra si se sprijina pe varsarea Turluilui in Tazlau. functionand prin casele oamenilor . iar prin grija carciumarului Paduraru acesta doneaza o casa noua ce o construia pentru carciuma sa fie facuta scoala satului care exista pana in prezent. mai mult cu 170 ha decat cei 937 tarani cu gospodarie mica ce aveau pana la 2 ha. In anul 1916 s-a deschis scoala din Iazu iar intre anii 1930-1938 scoala din Nasuiesti. Odata cu patrunderea cartii in randul satenilor a aparut si radiofonia .principalul mijloc de existenta cu exceptia a cca 100 de ha cultivabil aflat in posesia mosiereasca Cristescu din Petricica se afla in posesia populatiei din cele 8 sate . Politicienii dintodeauna au tinut populatia in intuneric . Prin schimbarea completa a sistemului opolitic la sate au aparut organizatiile “Frontul plugarilor” care au reunite in randurile lor marea masa a taranimii.Iaz .

în caz de război sau catastrofă. cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.ca unităţi teritoriale de bază şi judeţele. din legea administraţiei publice locale. la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului. între colectivităţile locale de bază şi stat Consiliul local Strugari este alcatuit din 9 persoane cu majoritate politica PSD. lunar. Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local. Activitatea consiliului local (art.2. În invitaţia la şedinţa se vor preciza data. desemnat de consiliul local cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie. precum şi în caz de suspendare din funcţie a acestuia atribuţiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau. Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. din rândul membrilor săi. respectiv de viceprimar. consiliul local alege un nou viceprimar 3. Conform art. Compartimentul relaţii publice 32 . în România administraţia publică locală este organizată pe două nivele. regii autonome. cât şi pe cele ale viceprimarului. până la încetarea suspendării. cât şi viceprimarul. cu cel putin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. 79. locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia. în condiţiile prevăzute la art. Conform art. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale. 215/2001 în caz de vacanţă a funcţiei de primar.ca unităţi teritoriale intermediare. cât şi cea de viceprimar. la convocarea primarului. 215/2001 viceprimarul exercită atribuţiile ce îi sunt delegate de către primar. din Legea nr. Primarul şi viceprimarul primesc. 82. 39-45) se desfăşoară pe perioada întregului mandat în şedinţe publice ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare. respectiv Municipiul Bucureşti .3. Componenta si activitatea Consiliului Local Strugari Potrivit Constituţiei. Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare. atât primarul. consiliul local deleagă un consilier care va îndeplini atât atribuţiile primarului. care poate fi prelungit. o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii. Primarul (viceprimarul). În caz de forţă majoră şi de maxima urgentă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraşului convocarea consiliului local se poate face de îndată. Convocarea consiliului local se face în scris. de unul dintre viceprimari.3. În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie. contractul de muncă al acestora la instituţii publice. respectiv comunele şi oraşele . societăţi naţionale. societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept. după caz. VICEPRIMARUL in persoana dlui Carausu Ciprian Stefan a fost ales de Consiliul local alege din rândul membrilor săi. la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului. Dacă devin vacante. din Legea nr. Durata mandatului viceprimarului este egală cu cea a mandatului consiliului local. un consilier care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului. Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani. În situaţia aceasta consiliul local poate delega prin hotărâre. Pe toată durata exercitării mandatului de primar.autoritate executivă (Anexa 1) PRIMARUL comunei Strugari se numeste Vasile Rotariu si a fost ales din primul tur de scrutin. în acelaşi timp. prin lege organică. ora. companii naţionale. prin hotărâre adoptată cu votul a doua treimi din numărul consilierilor în funcţie. atât funcţia de primar. în acelaşi timp. 70. Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare. ori decâte ori este posibil. pe toată durata exercitării mandatului.

Tot aici. pentru medic). Biroul Impozite şi taxe locale a avut ca sarcini principale impunerea contribuabililor.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor au fost primite 12 petiţii. selectarea personalului. aplicarea procedurilor organelor statului. semestriale. evaluarea performanţelor profesionale. . teren. respectiv în acţiuni de control fiscal ulterior. trimestriale.. respectiv aplicarea prevederilor Legii nr. formarea şi dezvoltarea profesională. Referentul din cadrul acestui birou sa ocupat cu impunerea. persoane fizice cât şi juridice. informarea publica directa a persoanelor. Activitatea pe linie de protecţie civilă in anul 2010 a constat în îndeplinirea obiectivelor specifice. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Pe parcursul anului 2010 în acest domeniu de activitate principalele obiective au fost aplicarea reglementarilor legale din domeniu. S-au întocmit situaţiile statistice lunare. regulamente şi ordine emise 33 . 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publică. respectiv secretar Aurel Melinte . de vechime. contribuabilii pot să-şi depună cereri (însoţite de documente justificative) pentru acordarea unor facilităţi fiscale – bonificatia. stagiu de cotizare în sistemul de pensii. Personalul de specialitate din cadrul acestui birou este la dispoziţia contribuabililor persoane fizice care doresc să-şi declare bunurile impozabile( clădiri.bransarea la internet pentru accesarea de informatii cit mai repede cu putinta. S-au eliberat un număr de 580 certificate şi adeverinţe. participă pe parcursul anului la efectuarea verificării declaraţiilor de impunere depuse. pentru stabilirea corectă şi declararea în termenele legale a impozitelor şi taxelor datorate de contribuabilii persoane juridice cu bunuri impozabile pe raza comunei Strugari. respectându-se termenul legal de transmitere a răspunsului În domeniul resurselor umane în anul 2010 s-a asigurat planificarea. informarea interna a personalului. În baza Legii nr. Nu au fost cazuri în care şedinţele sa nu fi fost publice. cel de bibliotecar şi de la serviciul de urgenţe. fiind vacante în continuare două posturi contractuale . În cursul anului 2010 au fost eliberate un număr de 480 de adeverinţe (respectiv de salariu. referitoare la fondul de salarii si numărul de personal. 8 imprimante. dacă se încadrează în prevederile legale de scutire sau reducere a impozitelor şi taxelor locale. Asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public S-a asigurat actualizarea permanenta a panourilor de afişaj din incinta instituţiei.233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. De asemenea s-a realizat calculul drepturilor salariale şi obligaţiilor datorate bugetului de stat. instrucţiuni. verificarea acestora precum şi constatarea eventualelor abateri de la legislaţia fiscala în vederea corectării lor . precum şi declaraţiile rectificative ori de câte ori sa modificat baza impozabilă în cursul anului fiscal. referent venituri Maria Petcu. persoanele juridice si-au depus declaraţiile anuale de impunere. referent contabil Nedelcu Enuta. constatarea şi controlul impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele juridice. La finele anului 2010. Întregul personal din acest compartiment. 2 copiatore. cursuri platite de consiliul local. Primaria STRUGARI deţine următoarele echipamente specifice IT : 8 calculatoare. alte echipamente electronice de birotica şi auxiliare In anul 2010 s-a avut in vedere modernizarea administratiei cu echipamente TIC noi cu sistem software integrat pentru managementul documentelor. precum şi aplicarea prevederilor Legii nr. auto). Personalul responsabil de îndeplinirea atribuţiilor în domeniul resurselor umane în anul 2010 a fost format dintr-un funcţionar public S-a organizat concurs de ocupare a funcţiei publice vacante de referent contabil si pentru agenti de politie comunitara . S-a asigurat instruirea şi perfecţionarea personalului prin participarea la cursuri organizate în principal de Institutul Naţional de Administraţie.

de organele superioare. autorizaţii de construire.S.1491/2004. cetăţenii fiind somaţi pentru intrarea în legalitate. Astfel. privind situaţia lucrărilor autorizate care au fost predate pe suport magnetic la Inspecţia de Stat în construcţii Bacău.colaborarea cu Circumscripţiile sanitarveterinare privind sănătatea animalelor . grădiniţe. Legea nr.37 avize tehnice S-au efectuat controale privind disciplina în construcţii. s-au emis: . principalul obiectiv al Biroului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului a fost îndeplinirea atribuţiilor specifice şi anume: . verificându-se veridicitatea declaraţiilor făcute şi existenta actelor de proprietate.Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă . . verificarea corelării declaraţiei privind culturile înfiinţate. materiale şi financiare necesare gestionarii situaţiilor de urgenţă pe anul 2010-2010 În cursul anului 2010 au fost întocmite un număr de 12 situaţii la cererea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău Pe linie de P. a Planurilor Urbanistice Zonale. efectuarea controlului periodic la construcţiile autorizate în vederea verificării stadiilor de execuţie şi a proiectelor de execuţie.tinerea evidentelor privind ofertele de vânzare a terenurilor extravilane şi eliberarea la scadenta a documentelor necesare înstrăinării. precum şi existenţa produselor destinate vânzării. De 4 de petiţii ale cetăţenilor. .întocmirea rapoartelor statistice pe baza datelor din registrul agricol .I . s-au întocmit 2 planuri sub formă de text şi grafic.întocmirea anchetelor prin sondaj privind producţia vegetala şi animaliera la gospodăriile populaţiei. participarea la trasarea pe teren a noilor amplasamente. . S-au încheiat situaţii. înaintate de către cetăţeni. de 2 petiţii. familii de albine. precum şi la cele efectuate de către Consiliul Judeţean Bacău.promovarea de modificari a Planurilor Urbanistice de Detaliu..evidenta in registrul agricol a efectivelor de animale. producţiile obţinute. de adrese şi somaţii către agenţii economici şi cetăţeni. S-a participat la controalele efectuate de Inspecţia de Stat în construcţii Bacău.. Având în vedere prevederile HG.preluarea cererilor de eliberare a certificatelor de producător. activitatea de Protecţia Mediului a constat în principal în următoarele atribuţii : . . s-au efectuat controale la scoli. S-au completat fişele de instructaj pentru situaţii de urgenţă pentru fiecare salariat si s-a efectuat instructajul periodic. înaintate de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău. .emiterea de certificate de urbanism.s-a întocmit răspuns la un nr. . de 6 de asemenea rapoarte. OU nr.înscrierea în registrul agricol a terenurilor agricole deţinute de persoanele fizice şi juridice.s-au soluţionat un nr. S-au rezolvat un nr.Planul dezvoltării şi modernizării bazei materiale pentru pregătirea de protecţie civilă. .eliberarea biletelor de adeverire a proprietăţii animalelor in vederea înstrăinării lor. .Planul cu principalele activităţi pe anul 2010 . Lunar şi trimestrial s-au întocmit şi trimis situaţii statistice predate la Direcţia de Statistica Bacău.18 de certificate de urbanism .s-au întocmit din oficiu un nr.elaborarea răspunsurilor la sesizările cetăţenilor în domeniul urbanismului. . . păsări.15 autorizaţii de branşamente . s-au întocmit : .. .481/2004 s-a întocmit Planul pentru asigurarea resurselor umane. evidenţiindu-se modul de folosinţa pe culturi. realizându-le in totalitate astfel: Activitatea de registru agricol . În cursul anului 2010.agenti economici si la gospodăriile populaţiei . În cursul anului 2010. acestea însumând un nr. s-a întocmit necesarul de materiale de intervenţie. . .asigurarea respectării disciplinei în construcţii. In cursul anului 2010 referentul agricol s-au preocupat in permanenta de materializarea sarcinilor de serviciu specifice conform posturilor. lunar si trimestrial. …4. Anul 2010 incepind cu 16 iunie sau declarat inchise gropile de gunoi de la nivelul localitatii comnei Strugari urmind ca gunoiul menajer sa fie ridicat de catre firme specializate in domeniu.21/2004. 8 adrese. . .asigurarea exploatării terenurilor- 34 .nu s-au aplicat sancţiuni persoanelor fizice şi nici agenţilor comerciali. Atribuţiile specifice protecţiei civile sunt îndeplinite de viceprimar până la ocuparea postului vacant În cursul anului 2010. mişcarea efectivelor de animale. în Consiliul Local. amenajării teritoriului şi disciplina în construcţii.5 autorizaţii de construire .

. în anul 2010 şi-a desfăşurat activitatea conform atribuţiilor prevăzute în fişa postului.s-au eliberat şi centralizat cererile pentru subvenţii prin A. De asemenea. ajutoare de şomaj. valoare cu 35 % mai mare ca şi bugetul anului precedent. de 6 acte de naştere. Bacau în baza legislaţiei agricole în vigoare. cumulat de la începutul anului 2010.P.U. valoare cu 35% mai mare ca şi bugetul anului precedent. precum şi cererile pentru înscrierea în registrul exploataţiilor agricole. nr.I.G. 416/2001. S-a întocmit trimestrial un raport care a cuprins măsurile întreprinse în vederea prevenirii şi combaterea marginalizării sociale conform Legii nr. De 143 menţiuni din care 63 primite din alte localităţi şi 80 proprii.au fost înregistrate 99 cereri la Legea 247/2005 . la cererea cetăţenilor. În cursul anului 2010. 115/04. Activitatea de cadastru . subvenţii. au fost efectuate planificări lunare pentru efectuare zilelor de muncă conform unei programări. deducerea impozitelor. Tot la cerere s-au cerut duplicate de la alte Primarii din ţara. De 16 livrete de familie la cerere sau la familiile căsătorite şi s-au operat şi întocmit menţiunile de divorţ în baza sentinţelor judecătoreşti. 35 . s-au depus la Primăria comunei Strugari un număr de 6 dosare în vederea acordării îndemnizaţiei de creştere a copilului până la 2 ani şi un număr de 2 dosare pentru acordarea alocatiei de crestere a copilului .S-au eliberat solicitanţilor adeverinţe în baza datelor ce rezulta din registrul agricol. sau efectuat un număr de 16 de anchete sociale privind reevaluarea persoanelor cu dezabilitati. În baza de date există un număr de 320 dosare de alocaţii complementare şi 15 dosare alocaţii monoparentale. de 12 acte de căsătorie. În cursul anului 2010. . cu modificările şi completările ulterioare.soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor cetăţenilor prin verificarea la faţa locului a celor afirmate si solicitate . şi 36 trusou care au fost înaintate Direcţiei de Muncă. ajutoare sociale. . pentru obţinerea de burse. Din 6 în 6 luni. s-au reevaluat dosarele de alocaţii complementare şi monoparentale şi s-au întocmit un număr de 1242 anchete sociale. in vederea verificării suprafeţelor de teren. Numărul beneficiarilor de ajutor social a însumat un număr de 47 familii şi persoane singure. şedinţe fond funciar 12 . s-au întocmit un număr de 36 dosare de alocaţii de stat pentru copii şi 23 dosare de alocaţii nou născuţi care au fost verificate privind legalitatea lor şi au fost înaintate pe bază de borderou la Direcţia de Muncă..înregistrarea unui nr. 116/2002. 416/2001.s-au intocmit si transmis documente de solutionare a uni numar de 5 documentatii la Comisia judeteana de fond funciar. s-au eliberat un nr.înregistrarea unui nr. 148/2005. Pe parcursul anului 2010 principalele activităţi în acest domeniu de activitate au constat in: .G.nr. Referentul din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială. cumpărarea de calculatoare . S-au operat un nr.au fost întocmite documentaţii pentru achiziţionarea de utilaje agricole subvenţionate de Ministerul Agriculturii . S-au soluţionat cererile cetăţenilor referitoare la eliberarea adeverinţelor de ajutor social. la cerere sau în baza adreselor sosite de la alte Primării din ţara.A.U. iar la partea de cheltuieli de 2848 mii lei. Referitor la ajutoarele sociale acordate în baza Legii nr. privind modificările şi completările Legii nr. alocaţii de naştere şi la acordarea ajutoarelor de urgenţă. privind venitul minim garantat. nr. de 19 acte de deces . înregistrarea unui nr. au fost efectuate măsurători. Solidaritate Socială şi Familie – Bacău. Solidaritate Socială şi Familie Bacău.05. s-au reevaluat toate dosarele de ajutor social. deces – 29. În vederea aplicării prevederilor O. Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Strugari a fost în anul 2010 la partea de venituri de 2848 mii lei. . s-au eliberat duplicatele de certificate după cum urmează: naştere – 45.2006. Conform Legii nr.rezolvarea sarcinilor primite prin fisa postului şi de la conducerea instituţiei. Conform O. 5/2003 cu modificările şi completările ulterioare s-au întocmit un număr de 47 ajutoare de încălzire cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social şi un număr de 789 de dosare pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru persoanele cu venituri mici altele decât beneficiarii de ajutor social. căsătorie – 25. .

în baza contractului de prestări-servicii de proiectare.Reabilitarea şi întreţinerea drumurilor Au fost realizate lucrări de reabilitare şi întreţinere a drumurilor în valoare totală de 700 mii lei. Reabilitare camin cultural in satul Strugari. a Serviciului de Asistenţă Comunitară. după cum urmează lei. b. investiţii. Toţi beneficiarii de ajutor social au prestat muncă în folosul comunităţii. Întocmirea Studiului de Fezabilitate „MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 200 DIN BJ 118 STRUGARI PÂNĂ ÎN DN 11 ONEŞTI BACĂU ”. cheltuielile materiale şi cheltuielile de capital ( investiţiile ).900 mii lei. lucrările de investiţii publice au fost finanţate şi din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării – privind echipamentele electronice .cheltuieli personal îngrijitori handicapaţi 74 mii lei Faţă de sumele din bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Strugari prezentat. în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de servicii . iar valoarea totală a ajutorului social a fost de 64 mii lei la care se adaugă 1. după cum urmează : .infiinţare parc (Anexa 2) .cheltuieli personal din instituţii de cultură – 0 lei: . Cheltuielile cu salariile din bugetul local au fost în valoare totală de 1611 mii lei plan .cheltuieli personal administraţie publică 433 mii lei. Ajutorul social În cadrul programului de ajutor social pe anul 2010 au fost înregistraţi ca eligibili un număr de 46 de beneficiari. pentru canalizarea comunei. S. atribuit prin procedura de cerere de oferte. 36 . COMUNA STRUGARI ”.F. în valoare de 64 mii lei . instituţii de cultură .balastarea drumurilor comunale. după cum urmează : Întreţinere prin asfaltare drumului comunal pe o lungime de 1. în valoare de 35 mii lei. Pe toate capitolele. h. pentru construirea unui camin social pentru batrini. Întocmirea Studiului de Fezabilitate „MODERNIZARE DRUM COMUNAL 197 FLORESTI –STRUGARI ”. repartizate pe capitole.F. g. realizat 1482 mii lei. e.mobilier si materiale didactice. în baza contractului de prestări servicii de proiectare. d. executânduse astfel lucrări de curăţare şi defrişare vegetaţie din şanţuri de scurgere ape pluviale . balastarea drunurilor satesti ale comunei. Reabilitare biblioteca comunala. . j. Întocmirea Studiului de Fezabilitate „ALIMENTARE APĂ . atribuit prin atribuire directă.reabilitare şcoala I-VIII Petricica . în baza contractului de prestări-servicii de proiectare.cheltuieli personal din învăţământ 974 mii lei.F. pentru – . studiu întocmit de către SC RUTIER CONEX XXI. în vederea atribuirii contractelor de achiziţie publică de servicii . f. lucrare efectuată cu cocietati specializate si prin mijloace proprii. întreţinere drumuri. în valoare totală de 99 mii lei. . a învăţământului şcolar şi preşcolar.reabilitare termica şcoala I-VIII Strugari i. Investiţii realizate în anul 2010 din bugetul local. a. iluminat public. cheltuielile cuprind: cheltuielile de personal. S.2 km . atribuit prin procedura de cerere de oferte. . studiu întocmit de către-SC INSTAL PLUS BACĂU. în valoare de 10 MII lei. studiu întocmit de către SC RUTIER CONEX XXI. Investiţii în învăţământ Intocmirea de S.Cheltuielile bugetului local au cuprins finanţarea administraţiei locale.constructia unei gradinite in satul Strugari . c.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Denumire indicator VENITURI TOTAL Impozite si taxe locale de la populatie. sumele communicate de DGFP Bacău C. crt. pe zile şi ore de muncă. din care: -impozit cladiri persoane fizice -TMT persoane fizice -impozit teren persoane fizice -alte impozite si taxe de la populatie -impozit teren extravilan proprietate -taxe judiciare de timbru -venituri din recuperarea cheltueililor de judecata -venituri din amenzi potrivit dspozitiilor legale -cote defalcate din impozit pe venit -echilibrare buget local Sume defalcate din TVA -sume defalcate pentru icasatorie si trusou -sume defalcate pentru energie termica -sume defa. existând o evidenţă clară a persoanelor care au prestat această muncă. Iluminat public Cheltuielile cu iluminatul public. în anul 2010 au fost de 50 mii lei. pentru finanţarea cheltuielilor cu caracter social. procentul realizat este departe de a fi mulţumitor. cota parte din impozitul pe venit conform Legii finanţelor publice locale. 37 . materiale şi lucrări de întreţinere (30 mii lei) In conformitate cu rectificarile de mai sus.curăţenie în comună. evidenta persoanelor AJOFM Sponsorizari Prevederi initiale 2 088 204 14 22 69 2 80 10 5 2 70 681 1116 12 230 164 Realizat 2 075 187 15 15 41 47 38 6 6 19 75 681 1116 11 223 164 % 97 5 5 Nivelul veniturilor bugetului local pe anul 2010 s-au stabilit in conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare avându-se în vedere hotărârile Consiliului Local. cu destinaţie specială. Chiar dacă se constată un progres in ceea ce priveşte gradul de incasare ale impozitelor şi taxelor faţă de anii precedenţi. 1.. privind impozitele şi taxele locale. k. sumele defalcate din TVA pentru finanţarea invătământului.cate pentru protectia persoanelor cu handicap + echilibrare sub MEC -ajutor social -servicii: comunitara. pentru echilibrarea bugetului local. reprezentând : consumul de energie electrică (20 mii lei ).J. etc. prevederile bugetare iniţiale şi definitive la partea de VENITURI precum şi realizarea acestora in cursul anului 2010 se prezintă astfel : Nr.

Fluieraşii. in stricta concordanţă cu veniturile realizate. trebuie precizat că s-au achitat toate viramentele reprezentând atât obligaţiile angajaţilor cât şi ale angajatorului.4. a unor concursuri şi festivaluri. ale patrimoniului cultural naţional şi universal. Şedinţele Consiliului Local s-au ţinut lunar. Din datele prezentate mai sus reiese că. 3. grup care îşi defăşoară activitatea sub patronajul Conferinţei Moldova . Organizarea şi desfăşurarea unor cursuri de formare profesională continuă. stimularea creativităţii şi talentului. faţă de bugetul de stat. In acelaşi timp. Organizarea şi susţinerea activităţii de documentare şi realizare a expoziţiilor temporare. inovaţie şi expertiză în formarea interpreţilor şi formaţiilor artistice de amatori . Conservarea şi transmiterea valorilor morale şi artistice comunităţii locale. Cele două instituţii au următoarele direcţii de colaborare: • • • • • • Organizarea şi desfăşurarea de activităţi cultural-artistice şi de educaţie permanentă. faţă de anul 2009. Organizarea şi susţinerea interpreţilor şi formaţiilor artistice de amatori. Aceasta reiese dintr-o comparaţie cu numîrul mare de persoane înscrise pentru a beneficia de ajutor social. încadrându-ne în numarul de posturi stabilit prin organigrama aprobată de Consiliul local.Cauzele realizării veniturilor la nivelul prezentat se datorează faptului că posibilităţile financiare ale populaţiei au scăzut şi . naţionale şi internaţionale.. 38 . al culturii tradiţionale si al creatiei populare în Căminul Cultural Strugari cu participarea Grupului instrumental . cheltuielile cu personalul se incadrează in prevederile definitive ale bugetului local. Colaborarea primăriei cu instituţii şi fundaţii Primăria Strugari a încheiat un protocol cu Conferinţa Moldova din Bacău referitoare la initierea şi desfăşurarea de proiecte şi programe in domeniul educaţiei permanente . constituit în cadrul comunităţiii Strugari. care reuşsc cu greu să-şi achite obligaţiile faţă de bugetul local rămânând cu restanţe la plată. inclusiv a participării interpreţilor şi formţiilor la manifestări culturale interjudeţene. cu analiza pertinentă a materialelor şi nu au fost cazuri de hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului care sa fie invalidate.. Formarea unui centru de resurse.

CONCLUZII 39 .

O altă categorie de servicii publice este aceea a serviciilor aparţinând localităţilor. Este cazul serviciilor publice organizate ca regii autonome sau societăţi comerciale. Descentralizarea realizată pe baze teritoriale presupune recunoaşterea personalităţii juridice a unităţilor administrativ-teritoriale. ne susţine afirmaţia în conformitate cu care aceste servicii sunt desconcentrate. Aşa-zisele principii adăugate de Legea administraţiei publice locale (elegibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale. între aceste structuri administrative se stabilesc raporturi juridice specifice. pe baze administrativteritoriale. constă din desprinderea unui serviciu public din competenţa locală sau centrală şi recunoaşterea personalităţii juridice. nu au un rol coordonator. ele făcând parte din structura organizatorică a primăriilor. 215/2001. . Aplicarea principiilor constituţionale ce fundamentează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.autorităţile administraţiei publice locale (comunale. etc. Structurile administrative organizate teritorial analizate sunt: . calificarea dată de Constituţie acestor servicii de a fi descentralizate este greşită. în sensul că atribuţiile ministerelor sunt exercitate în plan local de serviciile exterioare ale acestora. Legiuitorul român menţine la nivel local şi relaţia de desconcentrare. 40 . Avem în vedere serviciile de autoritate tutelară.serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi centrale organizate la nivel teritorial. astfel cum se conturează el în Legea nr. nivelul de organizare şi interesul pe care îl promovează. funcţionarea şi gestionarea autonomă a propriilor interese. municipale şi judeţene.autorităţile administrative autonome centrale care au organizate structuri teritoriale. Astfel. 215/2001. caracterizată prin subordonarea acestor servicii faţă de conducerea centrală. consultarea cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit şi subsidiaritatea). Între serviciile exterioare şi ministerele de care aparţin există o relaţie de desconcentrare. Menţinerea relaţiei ierarhice între aceste servicii şi ministere. iar pe de altă parte ea se înfăptuieşte şi prin intermediul autonomizării serviciului public. cuprinde din punct de vedere structural trei elemente: organizatoric. Legiuitorul român utilizează ca tehnici ale diminuării concentrării puterii atât descentralizarea cât şi desconcentrarea. Ele îşi au izvorul juridic în Constituţia României şi în Legea nr. Conceptul de autonomie locală. La rândul ei. felul competenţei. motiv pentru care nu pot fi considerate ca principii. alocarea unui patrimoniu şi existenţa unor organe de conducere cu caracter reprezentativ. descentralizarea se realizează pe de o parte. care să permită colectivităţilor locale organizarea. primarii şi prefecţii localităţilor). Descentralizarea pe baza autonomizării serviciului public. În funcţie de natura juridică. . legalităţii. orăşeneşti. esenţial în organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale.Există doar două principii ce fundamentează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice în România: autoritatea locală şi descentralizarea pe servicii. a unui patrimoniu şi a propriilor organe de conducere. funcţional şi gestionar. a determinat modificări profunde la nivel administrativ-teritorial în ceea ce priveşte autorităţile care participă la realizarea activităţii executive şi funcţiile acestora. stare civilă.

15/1990 – prin care s-a urmărit restructurarea economiei în scopul eficientizării acestei activităţi.Consacrarea descentralizării administrativ-teritoriale. Această regulă – stabilirea de relaţii de fidelitate – se aplică atât în sectorul privat cât şi în cel public. partidul sau administratorul încearcă să le instaureze. consumatorii şi cetăţenii se lasă atraşi de aparenţe. deci. dorind soluţii imediate la problemele care îl preocupă. organizaţiei sau instituţiei şi asupra ofertelor sale. de înţelegere şi încredere care să favorizeze imaginea organizaţiei. înlocuind-o cu concepţia modernă a controlului administrativ de legalitate exercitat de prefect. acela de a da o viziune pozitivă asupra întreprinderii. fie de societăţi comerciale. Deseori. respectiv atitudinile personalului. încurajând întreprinderea. pune problema raporturilor dintre autorităţile autonome locale şi cele centrale. În ceea ce priveşte gradul descentralizării pe servicii. serviciilor şi organizaţiilor. organizaţiei sau instituţiei o personalitate puternică care să-i permită să progreseze. Instituţiile administraţiei publice nu-şi pot implementa cu succes programele decât dacă au o bună relaţie cu cetăţenii. Obiectivul este de a crea o relaţie de comunicare. şi anume. Principiul descentralizării pe servicii. Electorul ca şi consumatorul vizează termenul scurt. acest principiu nu îşi găseşte o reglementare unitară într-un singur act normativ. ambele sectoare să uite chiar produsul. pentru că modificarea atitudinilor şi formarea unei imagini pozitive în rândul publicului sunt operaţii delicate şi de lungă durată. la fel şi sectorul public trebuie să valorizeze serviciile şi programele pe care legislatorul. organizaţia sau instituţia în demersul lor de seducere a clientelei. Se întâmplă uneori ca în această căutare continuă a unei imagini favorabile. 15/1990. fie de autorităţile administraţiei locale. Aceste raporturi au fost calificate ca fiind de tutelă. Publicitatea instituţională intenţionează să dea întreprinderii. marchează unele particularităţi ale reglementării sale în legislaţia română după anul 1989. să învingă rezistenţele pe care le opune mediul înconjurător şi dă ansamblului acţiunilor un nou avânt. primele dispoziţii legale – Legea nr. În momentul de fală legiuitorul român a abandonat concepţia tutelei administrative exercitate de organele centrale asupra autorităţilor autonome locale. în funcţie de autonomia mai mult sau mai puţin largă de care se bucură serviciul public girat. Dar fidelitatea în timp pentru un partid sau o marcă trebuie să transceadă termenul scurt. aceste componente se conjugă şi se influenţează. conţinutul conceptului fiind diferit în funcţie de evoluţia istorică. activităţile de participare socială a întreprinderii sau instituţiei. Imaginea publică are mai multe faţete: imaginea de produs. de obţinerea 41 . Este vorba. Dezvoltarea imaginii se face pe termen lung. organizaţie sau instituţie. arătăm că el este mai mic sau mai mare. imaginea de întreprindere. Construirea imaginii publice ar trebui să preocupe instituţiile din România. publicitatea ofertelor. ceea ce s-a urmărit a fost reorganizarea economică. au inclus şi serviciile publice în sensul că acestea erau desfăşurate fie de regii autonome. fie de regii autonome sau societăţi comerciale constituite în temeiul Legii nr. În primul rând. Aşa cum sectorul privat încearcă să impună o imagine favorabilă prin intermediul produselor. imaginea de marcă. serviciul sau programul pentru a se preocupa numai de percepţia imaginii. Imaginea publică se compune dintr-un ansamblu de fenomene destinate să structureze personalitatea întreprinderii sau instituţiei. constituindu-se într-un ansamblu care răspunde unui obiectiv comun. Astfel. funcţional şi gestionar. prin recunoaşterea caracterului autonom al colectivităţilor locale din punct de vedere organizatoric. Relaţiile publice Relaţiile publice regrupează acele tehnici de comunicare concepute de organizaţie sub forma dialogului cu diferitele publicuri. Instituţiile politice nu pot opera într-un mod adecvat decât dacă obţin susţinerea electoratului. În al doilea rând.

îşi propun să câştige simpatia şi să incite pe cei care apelează (jurnalişti. Consecinţele acestei situaţii: • mesajul poate căpăta credibilitate datorită releului de informare. • releul de informare poate redifuza mesajul fie prin tehnica “din gură în gură”. ci unui intermediar care are misiunea de a face ca mesajul să se repercuteze asupra receptorului final. în vederea susţinerii activităţii lor şi cu scopul de a favoriza dezvoltarea. Ţintele externe sunt: • puterile publice şi instituţionale. PR pot fi utilizate şi în cadrul comunicării interne. Relaţiile publice sunt o tehnică de comunicare fondată pe principiul reţelei de informare. • non cumpărători şi non consumatori. • PR pot fi coordonate de Departamentul de comunicare sau organizaţia poate apela la consilieri externi sau la firme independente de relaţiile publice. fie utilizând mass-media (în cazul jurnaliştilor). ansamblul mijloacelor utilizate de întreprinderi pentru a crea un climat de încredere în personalul pe care-l avea. • cumpărători şi consumatori. în relaţiile cu mediul înconjurător şi în general cu publicul. “relaţiile publice au reprezentat. • mediile financiare. 42 . Unger. şi sunt percepute ca veritabile informaţii şi nu ca mesaje publicitare. În concepţia lui G. deformarea altora sau doar ameliorarea lor. • sindicate şi asociaţii profesionale. PR informează. • utilizarea mass-media de către releul de informare nu presupune cumpărarea de spaţiu de către organizaţie. Ţintele de comunicare vizate de o acţiune de relaţii publice pot fi ţinte interne care sunt de resortul comunicării interne şi ţinte externe care fac obiectul comunicării externe. concurenţi şi distribuitori. Salleron.unui suport moral care să faciliteze activitatea organizaţiei. Transmiterea mesajului în PR E → Mesaj → Releu → iniţial de informare redifuzat Mesaj → final Receptor De cele mai multe ori însă receptorul final atribuie mesajul releelor de informare care devin surse aparente. decidenţi. agenţii de presă. Conform lui L. Mesajul nu este transmis direct receptorului final. • asociaţii pentru protecţia consumatorilor.) să transmită la rândul lor informaţiile prezentate. • riscul utilizării mas-media de către releul de informare constă în faptul că acesta are libertatea totală în redifuzarea mesajului organizaţiei. acţionarii. • grupurile socio-economice sau socio-culturale. relaţiile publice constau în: ansamblul mijloacelor de comunicare utilizat de o întreprindere pentru a crea un climat favorabil în mediul cu care aceasta se află în legătură. mesajele “trec” prin emisiunile de radio sau tv. la început. • mass-media naţionale şi internaţionale. Această situaţie poate implica: nedifuzarea unor mesaje. Odată cu trecerea timpului. lideri de opinie etc. • furnizori. ele au devenit un ansamblu armonios de relaţii sociale născute din activitatea economică într-un climat de loialitate şi de adevăr”.

2004 43 . II. vol. Ed. Ed Sedcom Libris. 1996 2. Antonie Iorgovan. Nemira. „Tratat de drept administrativ”.Bibliografie: 1. Adriana Zaiţ. Iasi. „Relaţii publice”.

Strategii şi politici publice. www. . Puterea executivă şi administraţia publică. Ioan Alexandru. „Teoria generală a dreptului”. Mircea Djuvara. Legea administratiei publice locale nr 69/1991.primariastrugari. 1930. Ed. vol I. Institutul European . Ed. 17.ro 44 . Bucuresti . 2003 4. Ed Polirom . Daniel Serbanica. Corneliu Anda. Polirom. Bucuresti. Probleme ale administratiei publice locale”. H . M. 1994. „Administraţia publică . Paul Negulescu. Bucuresti. Perspective”. Bucuresti . Florin – Mihai. Caprioara. „Tratat de drept administrativ”. tratat elementar”. 14. Ed. Verginia Vedinaş. 16. Amiva. Alexandru Taşnadi si Roxana Ungureanu. „Drept administrativ”. ASE. „Relaţii publice”. „Drept administrativ. Bucuresti.3. Florin Bondar. Mircea Preda. Bucuresti. Bucuresti. Librariei. 2003 9. C.. Ed Universul juridic. Ed. Ed. Realităţi. “Politici publice şi administraţie publică”. „Drept administrativ. Marvan”. Bucuresti. .principii şi strategii”.Teorii. 2008 5. Oficial nr 239/28 noiembrie 1991. Oficial nr 238/ 28 noiembrie 1991. 1999. 2007 10. 12. I. 2007 6. vol. Anton Trăilescu. Ed. Juridic . Regia autonoma „Monitorul Oficial”. „Relaţiile publice. Ed.partea speciala. Cristina Coman. 1992. Bucuresti . Ed. 15. 13. Ed ASE . 2006 8. „Drept administrativ ”. „Relaţii publice”.. 11. Lumina Lex. 2007 18. 2008 7. Legea privind alegerile locale nr 70/26 noiembrie 1991. Beck. Institutul de arte grafice „E. M. modificata si completata. Ioan Vida. Bucuresti. 1934.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->