PROIECT LA DISCIPLINA ECONOMIE EUROPEANĂ

Plecând de la premisa că trăim într-o lume globală, că trăim într-un spaţiu în care trebuie să avem cunoştinţe despre partenerii noştri europeni, proiectul urmăreşte cunoaşterea de către studenţi a istoriei, culturii, civilizaţiei, modului de organizare al statului, nivelului de dezvoltare economică al statelor membre ale Uniunii Europene ş.a.m.d. Proiectul trebuie să cuprindă date statistice, atât despre ţara pe care o analizează, dar şi despre UE 25, UE 15, zona Euro şi România. Tabelele cu date statistice vor avea următoarea formă (această formă poate fi modificată dacă studentul consideră necesar): Indicatorul Ţara analizată UE 25 UE 15 Zona Euro

În proiect, studenţii trebuie să urmărească următoarele puncte: MODUL DE ORGANIZARE A STATULUI (formă de guvernământ, instituţii reprezentative, unităţi administrativ-teritoriale etc.) GEOGRAFIE (max. 1 pagină) Se vor urmări : - poziţia geografică ; - lungimea frontierelor, principalele altitudini muntoase, - principalele cursuri de apă; - lacuri naturale şi antropice; - capitala şi principalele oraşe şi populaţia acestora. ISTORIE (1-2 pagini): trebuie precizate etapele apariţiei statului analizat, momentele importante ale istoriei, personalităţi care s-au remarcat de-a lungul istoriei şi meritele lor. Trebuie specificat numele personajului reprezentativ al istoriei tării respective : ex : Napoleon în Franţa). CULTURĂ (max. 1 pagină) : prin ce s-a remarcat ţara respectivă pe plan mondial, personalităţi reprezentative. ŞTIINŢĂ (max. 1 pagină) : prin ce s-a remarcat ţara respectivă pe plan mondial, personalităţi reprezentative, deţinători ai premiului NOBEL etc.)

care este situaţia grupurilor defavorizate din ţara respectivă.imigranţii.populaţia pe vârste. .cheltuieli cu protecţia socială a şomerilor . . concedii etc.structura populaţiei ocupate pe activităţi ale economiei naţionale. . . Trebuie realizată o analiză structurală a pieţei muncii. Toţi aceşti indicatori pot fi analizaţi pe total şi pe unităţi administrativ-teritoriale.greve declanşate. vor fi analizate fluxurile migratorii şi cauzele acestora.rate specifice de mortalitate. sexe. medii de provenienţă.numărul accidentelor de muncă .POPULAŢIA Va fi prezentată politica demografică a statului respectiv. inclusive pentru românii cate lucrază în ţara respectivă. sexe. pe sexe şi grupe de vârstă. situaţia femeii etc. care sunt principalele măsuri care urmăresc ocuparea forţei de muncă şi combaterea şomajului. după statutul profesional. protecţia copiilor instituţionalizaţi. sexe. pe total. .şomerii înregistraţi şi rata şomajului . medii de provenienţă. pe total şi pe medii .emigranţii.durata medie de viaţă . .numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale. . .persoane cuprinse în cursuri de calificare . pensionari. Aceşti indicatori pot fi prezentaţi pe total şi pe unităţi admistrativ-teritoriale. după statutul profesional.divorţuri . . . după naţionalitate şi ţara de destinaţie. .). apărarea intereselor tinerelor mame. care sunt aceste grupuri. pe grupe de vârstă. Vor fi avuţi în vedere următorii indicatori: . PIAŢA FORŢEI DE MUNCĂ Trebuie precizat în ce constă politica statului respectiv în domeniul ocupării forţei de muncă. pe grupe de vârstă. persoane cu handicap. care este situaţia în domeniul asistenţei sociale Vor fi avuţi în vedere următorii indicatori: .participarea populaţiei la forţa de muncă pe sexe şi medii . . care sunt măsurile care se iau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor.decese şi cauzele acestora. sexe şi mediu de provenienţă(urban/rural). Se vor avea în vedere următorii indicatori: . pe sexe şi grupe de vârstă.teritoriale. . .căsătorii . .populaţia pe unităţi administrativ-teritoriale şi principalele orase .mişcarea naturală a populaţiei.rate de fertilitate . . care ste regimul sindicatelor şi cum se desfăşoară conflictele colective de muncă. grupe de vârstă . . .migraţie internă . după naţionalitate şi ţara de destinaţie.populaţia şi densitatea populaţiei pe total şi unităţi administrativ . . sănătate. trebuie prezentate principalele oportunităi pe piaţa muncii. POLITICA SOCIALĂ Trebuie precizat în ce constă politica de protecţie socială a statului respectiv (referitoare la şomeri.

exporturile şi importurile pe activităţi ale economiei naţionale . Trebuie precizate măsurile prin care se încurajează investirea. pe total şi locuitor. COMERŢ EXTERIOR Trebuie prezentată politica comercială a statului respectiv. numărul centrelor de plasament . indicatorii sănătăţii (paturi de spital/100000 loc. principalii parteneri comerciali.investiţii nete pe activităţi ale economiei naţionale. politicile sectoriale. pe forme de proprietate. transporturile. . Indicatori ce vor fi avuţi în vedere : . turism.produsul intern brut pe categorii de resurse. neinstituţionalizate .rata de presiune socială . alocaţie din PIB pentru sănătate. politica cheltuielilor publice. medici/100000 locuitori. Aceşti indicatori pot fi prezentaţi pe total şi pe unităţi admistrativ-teritoriale. . cu principalele ţări .rata investiţiilor . structura exporturilor şi importurilor. construcţiile.rata de presiune fiscală . De asemenea trebuie prezentate date statistice pentru sectoarele economiei naţionale (obligatoriu pentru industrie. Aceşti indicatori pot fi prezentaţi pe total şi pe unităţi admistrativ-teritoriale. politica monetară. ECONOMIE Trebuie prezentate principalele politici macroeconomice ale ţării respective : politica fiscală. agricultura. alocaţii şi alte ajutoare acordate populaţiei . pe surse de finanţare. agricultură. . Trebuie realizată o analiză a investiţiilor în economie. cheltuieli pentru protecţia socială a persoanelor cu handicap. trebuie analizat în parte fiecare sector important al economiei : industria (şi în cadrul acesteia trebuie evidenţiate principalele ramuri şi subramuri). persoane adulte îngrijite în centre de asistenţă specială . . politica veniturilor.exporturile. numărul mediu al pensionarilor . pe elemente de structură. măsuri de încurajare a exporturilor. Trebuie avuţi in vedere următorii indicatori : . cât si a celor interne. De asemenea. pensia medie lunară . . importurile şi soldul operaţiunilor de comerţ exterior . politica bugetară. . politica valutară. . atât a celor străine. turismul.produsul intern brut. numărul copiilor din centrele de plasament . centre pentru asistarea adulţilor .comerţul exterior. inclusive la nivelul regiunilor de dezvoltare. . sistemul bancar etc.- - indemnizaţii de şomaj .

Site-urile guvernului şi ministerelor din ţara analizată. Trebuie prezentată politica de dezvoltare regională a ţării respective. 3. rezervaţii şi arii protejate din ţara respectivă.ro Publicaţiile EUROSTAT: Statistical Yearbook. 4. 11. modalităţile de finanţare a acestei politici (din surse interne sau din fonduri comunitare). 2. 10.MEDIUL ÎNCONJURĂTOR Trebuie prezentate principalele măsuri de protejare a mediului ambinant şi eforturile ce se fac pentru o dezvoltare durabilă a economiei .investiţii pentru protecţia mediului. domenii de mediuşi pe categorii de producători .ro www.go.ro www. Fiecare ţară membră a Uniunii Europene are un Plan Naţional de Dezvoltare pe perioada 2007 – 2013 şi un Plan Operaţional Regional 2007 – 2013.uniuneaeuropeana. 9.guv. site-ul EUROSTAT: Site-ul Comisiei Europene: www. Regions Statistical Yearbook. pe sectoare de activitate. eventual prezentate principalele parcuri naţionale. 12. principalele disparităţi regionale şi cauzele lor. Indicatori ce pot fi prezentaţi : .bnr.ro www. 6.calitatea apei de suprafaţă . . 5. 7.ro www.uniuneaeuropeana. .infoeuropa.chletuieli pentru protecţia mediului. Cărţi. 8.ro .ier. reviste. PRIORITĂŢI NAŢIONALE DE DEZVOLTARE Care sunt acestea ? În ce constă fiecare prioritate? Mijloace de informare : 1.eu Site-ul Institutului European din România : www. principalele obiective şi axele prioritare ale acestei politici. domenii de mediuşi pe categorii de producători DEZVOLTAREA REGIONALĂ Trebuie realizată o analiză socio-economică a fiecărei regiuni. pe sectoare de activitate.europeancomission. www. etc. alte publicaţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful