RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PROGRAM PEMULIHAN KHAS TAJUK / KEMAHIRAN 1. Hurufhuruf abjad kecil a – z.

OBJEKTIF Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut hurufhuruf yang dipaparkan dengan betul. Memadankan huruf-huruf kecil yang sama. Mengenal dan mengingat hurufhuruf kecil yang terdapat dalam Paparkan atau carta. Menulis huruf kecil yang disebut oleh guru atau yang didengar. ISI KANDUNGAN 1.1 Menyebut/mengenal nama huruf kecil secara turutan. 1.2 Menyebut/ mengenal nama huruf kecil secara rawak. 1.3 Mencari, mewarna, memilih huruf kecil tersembunyi. 1.4 Menulis huruf kecil di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. 1.5 Membentuk huruf kecil dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. 1.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. 1.7 Menyurih huruf kecil mengikut turutan. 1.8 Menyalin huruf kecil daripada kad-kad huruf kecil. 1.9 Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio. 2.1 Menyebut/mengenal nama huruf besar secara turutan. 2.2 Menyebut/ mengenal nama huruf besar secara rawak. 2.3 Mencari, mewarna, memilih huruf besar tersembunyi. 2.4 Menulis huruf besar di udara, di dulang, di atas pasir, huruf timbul dengan jari, di belakang kawan dan sebagainya. 2.5 Membentuk huruf besar dengan plastisin atau tanah liat mengikut urutan. 2.6 Menekap atau melukis huruf daripada kad-kad tebuk mengikut turutan. 2.7 Menyurih huruf besar mengikut turutan. 2.8 Menyalin huruf besar daripada kad-kad huruf besar. 2.9 Menulis huruf besar yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio. AKTIVITI

1.1 Paparkan kad-kad abjad
a –z. 1.2 Menyebut huruf pada carta abjad secara turutan a – z. 1.3 Menyebut kad-kad abjad bergambar: a-ayam b-bola c-cawan d-dadu 1.4 Mewarna gambar berabjad. 1.5 Melengkapkan lembaran kerja.

LITERASI Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

b.

c.

d.

2.

Hurufhuruf abjad besar A – Z

Pada akhir pelajaran murid dapat :

2.1 Paparkan kad-kad abjad
a – z. 2.2 Menyebut huruf pada carta abjad secara turutan a – z. 2.3 Menyebut kad-kad abjad bergambar: a-arnab b-bakul c-cermin d-durian 2.4 Mewarna gambar berabjad. 2.5 Melengkapkan lembaran kerja

a.

LITERASI Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

b.

c.

d.

e.

Menyebut hurufhuruf yang dipaparkan dengan betul. Memadankan huruf-huruf besar yang sama. Mengenal dan mengingat hurufhuruf besar yang terdapat dalam Paparkan atau carta. Menulis huruf besar yang disebut oleh guru atau yang didengar. Memadankan huruf besar dengan huruf kecil dan menyalinnya semula.

1

3

Hurufhuruf vokal a e i o u. e taling / e pepet

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. b. Mengenal hurufhuruf vokal dengan betul. Membunyikan vokal dengan sebutan bunyi yang betul. Memilih huruf vokal berdasarkan gambar dengan betul. Menulis huruf vokal pada gambar yang diberi dengan betul.

LITERASI Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan

c.

d.

3.1 Mengenal dan membunyikan vokal a, e, i, o, u dengan sebutan yang betul. 3.2 Mendengar bunyi-bunyi huruf vokal dari pita rakaman atau ‘language master’. 3.3 Menyesuaikan bunyi vokal dengan gambar. 3.4 Memilih kad gambar yang sesuai dengan huruf vokal. 3.5 Memilih huruf vokal dengan gambar yang sesuai. 3.6 Menulis huruf vokal berdasarkan gambar. 3.7 Memadankan huruf vokal dengan gambar. 3.8 Menulis huruf vokal pada perkataan yang tidak lengkap.

3.1 Paparkan kad-kad huruf
vokal a, e, i, o, u. 3.2 Memadankan kad cantuman huruf vokal dengan gambar: a-api e-ekor i-ikan o-otak u-ubi 3.3 Permainan menyebut atau menyambung bunyi vokal awalan. Contoh: Guru -i Murid - kan 3.4 Permainan domino gambar dengan vokal awal dan vokal dengan suku kata. 3.5 Latih-tubi atau melengkapkan vokal pada perkatan yang bergambar.

4

Suku kata KV

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar dengan betul. Membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata dengan betul. Memadankan suku kata KV dengan gambar yang diberi. Menulis suku kata KV berdasarkan gambar dengan betul.

LITERASI Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

b.

4.1 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan gambar. 4.2 Mengenal dan membunyikan suku kata KV berdasarkan kad suku kata. 4.3 Menyesuaikan suku kata dengan gambar atau gambar dengan suku kata. 4.4 Memilih kad suku kata berdasarkan gambar. 4.5 Menulis suku kata berdasarkan gambar.

4.1 Paparkan carta / kad suku
kata KV. 4.2 Menyebut suku kata KV dengan gambar yang diberi. 4.3 Menyesuaikan kad suku kata KV dengan gambar. . Contoh : ba-baju ca-cawan da-dahi 4.4 Latih-tubi mengeja / menyebut suku kata KV. 4.5 Menulis/melukis /mewarna gambar yang bersuku kata KV di bawahnya. 4.6 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.

c.

d.

5.

Perkataan KV + KV

LITERASI Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku

Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV yang betul. b. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang

4.7 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 4.8 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. 4.9 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. 4.10 Menulis perkataan berdasarkan gambar.

5.1 Paparkan gambar dengan
perkataan KV + KV. 5.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV. 5.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV. Contoh: ba + tu = batu da + hi = dahi

2

3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan V + KV. Ini baju Saya 2.6 5. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Contoh: u-ubi i-isi a-abu i-ibu 6. 6.1 Paparkan gambar dengan perkataan V + KV. Bapa beli baju 2. Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. b. 6 Perkataan dua suku kata V + KV LITERASI Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. d.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV + KV. Pada akhir pelajaran murid dapat : a. bermakna berdasarkan suku kata KV + KV.5 Membina.kata terbuka. c. 7. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan V + KV.7 bo + la = bola me + ja = meja Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 6.2 Menyatu dan memadankan suku . 7. 4. 7. 6. Menyatukan suku kata menjadi 7.6 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.5 5. Baju bapa baru 3. 6.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata V + KV.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.2 Menyatu dan memadankan dua suku kata berdasarkan gambar. b. 7.11 Membina.1 Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV +KV. Abu bawa ubi 6. Menyebut nama benda dengan perkataan V + KV yang betul. Baju ibu biru 3. 6. Bapa beli baju baru Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 6. Menyatukan dua suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KV.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KV + KV. 7. Pada akhir pelajaran murid dapat : a.suku kata berdasarkan gambar. 7 Perkataan KV + KV + KV LITERASI Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. 7.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.4 5. c. d.3 Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Membaca ayat-ayat mudah seperti: 1.5 Membina. 6. 6.4 Latih-tubi mengeja dan 3 .6 Membaca ayat-ayat mudah seperti: 1. 5. Mengeja perkataan V + KV.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. 6. 6. 7. Mengeja perkataan KV + KV. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. 6. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KV yang betul. Contoh: ke + ru + si ke + re + ta pe + li +ta 7. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.

c. kelompok dan individu seperti: 1. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK yang betul. Suku kata KVK Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. d. d. kelompok dan individu seperti: 1.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVK. 4 . 8.perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV + KV. 9. 8.4 Menulis dalam buku latihan perkataan yang didapati dari padanan kad. 8 Perkataan KVK Pada akhir pelajaran murid dapat : a. e.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. b. Bapa beli kereta 3. 7. b. 7. Mengeja perkataan KVK.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. LITERASI Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.3 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.3 Memadankan suku-suku kata KVK menjadi perkataan.6 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Tepi bot ada pelita 8. Mengeja perkataan KV + KV + KV.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 8.3 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. c. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Membunyikan suku kata KVK berdasarkan kad Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Ali ada kerusi 2. Contoh: beg cat bot pen dsb. Bas Baba cat kelabu 3. 8. 8.1 Membunyikan suku kata KVK berdasarkan carta atau kad-kad suku kata KVK. 8. 8. menyebut perkataan yang dipaparkan. 9. Rina beli beg baru 2.6 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 9.5 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 9. 8. 9.4 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KVK.2 Membaca kad-kad suku kata KVK. Membunyikan suku kata KVK berdasarkan carta dengan betul.2 Memadankan kad-kad suku kata KVK menjadi perkataan yang bermakna.2 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 7. 9.1 Meneliti dan membunyikan carta atau kad-kad suku kata KVK. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.3 Menulis suku kata menjadi perkataan. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.2 Menyebut kad perkatan KVK.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KV. 9. 9. Abu bawa pelita 7.

10 Perkataan V + KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar.5 Membina. 10.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan V + KVK.suku kata berdasarkan gambar. 10.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 9. 10. kelompok dan individu seperti: 1.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KVK. Mengeja perkataan KV + KVK. 10.suku kata berdasarkan gambar. 10. 10. 11 Perkataan KV + KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. 10. 11. c.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KVK.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan V + KVK. 11. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. 2.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVK.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. d. Contoh: i + kan a + yam e + nam 10. 10. 11.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 11. b.6 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.1 Paparkan gambar dengan perkataan KV +KVK.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis.6 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. 11.1 Paparkan gambar dengan perkataan V +KVK.2 Menyatu dan memadankan suku . Pada akhir pelajaran murid dapat : a.5 Menulis/mewarna 5 . Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata V + KVK. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVK yang betul. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. 3. 11. Contoh: po + kok ba + dak la + pan 11. 10.suku kata dengan betul. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan V + KVK yang betul.Ayah bela ayam dan itik. c.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 11. 10. 11. Ayah bela ayam. b. Mengeja perkataan V + KVK. e. 10. 10.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.5 Membaca semula perkataan yang ditulis dan memahami maknanya. Ayah bela itik.5 Membina.2 Menyatu dan memadankan suku . 11. 11.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata V + KVK.

e.4 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. e. d. kelompok dan individu seperti: 1. 3.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.7 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Itu pokok labu. 3. 12.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KVK + KV. 12. kelompok dan individu seperti: 1. Mengeja perkataan KVK + KV. c. 12. 12. Pada akhir pelajaran murid dapat : a. 11. 12. 12 Perkataan KVK + KV Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Ii lapan ekor ayam.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KV. Contoh: sum + bu kun + ci pin + tu 12. 12. 12. 12.6 Membina. 12. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KV. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 11. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. Badak sumbu tiga ekor.5 Menulis/mewarna gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KV. gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KVK. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.d. Menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betul. Kunci ibu sudah patah. 12. 12. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV yang betul.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVK +KV. b.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Rumah itu ada pintu. 12.5 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 2. 6 .suku kata berdasarkan gambar. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. Badak dalam zoo.2 Menyatu dan memadankan suku . 2.

9 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. 14. 14. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KVK.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 13. c.5 Membina.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KV + KV + KVK. 13.6 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. 14.3 Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KVK. 14.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KVK yang betul. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KV + KV + KVK. b. Mengeja perkataan KVK + KVK dengan betul. e.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. d. Ayah beli sampan 2. 13.7 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. Contoh: se + ko + lah pe + ma + dam ba + si + kal 14. b.8 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 14. Mengeja perkataan KV + KV + KVK dengan betul.2 Menyatu dan memadankan suku . 13.8 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.6 Memadankan perkataan dengan gambar.suku kata berdasarkan gambar. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. 13. Dalam bilik ada bantal.5 Membina. Pada akhir pelajaran murid dapat : a.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.suku kata berdasarkan gambar. 3.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 13.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 13. 14.1 Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV +KVK. kelompok dan individu seperti: 1.2 Menyatu dan memadankan suku .2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KV + KVK. Contoh: sam + pan lan + dak ban + tal cin + cin 13. Pada akhir pelajaran murid dapat : a. 13. 14. 14 Perkataan KV + KV + KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. c.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KVK. 14.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVK +KVK. d.13 Perkataan KVK + KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. 13.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KVK. 14.7 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 13. 13. 13. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KVK yang betul. 13. 14. kelompok dan individu 7 . 13. Menulis perkataan/ ayat 14. 14.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Emak beli cincin.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. 14.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KVK + KVK.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 14.

15. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV + KVK yang betul. 15. Mengeja perkataan KVK + KV + KVK dengan betul. kelompok dan individu seperti: 1.9 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. seperti: 1. 8 . Kakak atas jambatan.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVK + KV +KVK. 15. 15. 15.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. c. Pak cik kutip cendawan. 14. 15.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. Liza simpan pemadam 3.7 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. Contoh: ram + bu + tan jam + ba + tan cen + da + wan 15.6 Memadankan perkataan dengan gambar. 14.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KV + KVK. Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Ibu makan rambutan 2. 15.8 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.suku kata berdasarkan gambar. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. 15.3 Memadankan kad-kad suku kata menjadi perkatan KVK + KV + KVK. b. 3. 15 Perkataan KVK + KV + KVK Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. 15. 15. Basikal adik baru.8 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 15.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. Raju pergi sekolah 2.3 Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. 15.berdasarkan gambar dengan betul. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KV + KVK.7 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. e.2 Menyatu dan memadankan suku . 15. 15. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 15.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 15.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KV + KVK.5 Membina. d.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 15.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. e.

3 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK. Contoh: 9 . 17.7 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. 16. 16. Sarah beri wang kepada saya. b. 16.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.7 Menulis dalam buku latihan perkataan yang didapati dari padanan kad.4 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. b.1 Paparkan gambar dengan perkataan KV + KVKK. Mengeja perkataan KVKK dengan betul. 16. 18 Perkataan KV + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Atas lori ada tong. 2. Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan kad suku kata dengan betul. 17. b. 18.6 Memadankan sukusuku kata KVKK menjadi perkataan. 16. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVKK yang betul. c. 16.5 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna 18.16 Perkataan KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a. 16.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVKK. 17.5 Membaca kad-kad suku kata KVKK. 16.3 Menulis suku kata menjadi perkataan.4 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KV + KVKK. 16.8 Membaca semula perkataan yang ditulis dan memahami maknanya. membaca dan menulis perkataan. 17. kelompok dan individu seperti: 1. 18.8 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.1 Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan carta atau kad-kad suku kata KVKK. d. 17. 18. 18. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK yang betul. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 18. 16.4 Menulis perkataan 18. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. Contoh: wang tong zink 16.4 Meneliti dan membunyikan carta atau kad-kad suku kata KVKK.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Zink itu telah karat.2 Memadankan kad-kad suku kata KVKK menjadi perkataan yang bermakna. 17. 16.6 Menjawab soalan mudah.2 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. Membunyikan suku kata KVKK berdasarkan carta dengan betul.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVKK. 3. 17. 16.6 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan atau melengkapkan lembaran kerja.3 Membina.5 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. 17.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 16. 17 Suku kata KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.2 Menulis perkataan berdasarkan gambar.

1 Paparkan gambar dengan perkataan V + KVKK. perkataan V + 19.3 Mengisi suku kata awalan benda atau akhiran yang tertinggal dengan berdasarkan gambar.4 Menulis perkataan KVKK yang betul.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 19. berdasarkan gambar. 18. Mengeja dengan ayat yang sesuai.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan V + KVKK. 18. Menyatukan 19. 18.5 Membina.6 Memadankan perkataan berdasarkan suku dengan gambar.mengandungi suku kata tertutup’ng’ berdasarkan suku kata KV + KVKK. 19.8 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. d. 19.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah Pada akhir pelajaran murid dapat : 10 .5 Membina. 19. 2. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 18.8 Membaca ayat-ayat mudah V + KVKK dengan berdasarkan tajuk yang lalu. Payung Mona warna merah. 18.2 Menyatu dan memadankan . betul. kelompok dan individu seperti: 1. e. berdasarkan gambar. 18.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata V + KVKK. berdasarkan 19. Menulis yang dibaca melalui soalan yang perkataan/ ayat diajukan. 19. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. a. 19. betul. perkataan 19. 18. bermakna 19. Menyebut nama 19. Burung atas pokok. Saya ada tiga orang abang.7 Memahamkan ayat- 19 Perkataan V + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ 19. 18. 19. c.7 Memadankan perkataan c. e.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan V + KVKK.10 Menulis ayat-ayat mudah gambar dengan berdasarkan tajuk.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. membaca dan suku kata menjadi menulis perkataan dari kad suku perkataan yang kata. suku-suku kata berdasarkan A gambar. Contoh: u + dang o + rang a + bang 19.9 Memahamkan ayat-ayat d. Orang itu sudah pergi. 18. kelompok dan individu seperti: 1. Ali ada kucing. 3.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 3. ku + cing bu + rung pa + yung 18.7 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.6 Memadankan perkataan dengan gambar. b. 19. 2.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 18. a 19. Mengeja perkataan KV + KVKK dengan betul.9 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. Emak bawa udang dari pasar. kata V + KVKK.5 Menulis/mewarna perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KVKK.

10 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. 20. 2. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 20. 20. 20.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVK + KVKK. 20. 20.8 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Kumbang hitam atas kayu.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 20.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KVK + KVKK. e. Bintang cantik waktu malam.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Dalam kandang ada kambing. 19. 20. 20. 3.9 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Contoh: kan + dang bin + tang kum + bang 20. ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.7 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa 11 . kelompok dan individu seperti: 1. 20.5 Membina.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. c. 20.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 20. 20.6 Memadankan perkataan dengan gambar. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Mengeja perkataan KVK + KVKK dengan betul.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. d. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. 20.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.dipelajari dengan betul. 20.5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KVKK.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 20.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KVKK. b. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVK + KVKK. 20 Perkataan KVK + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KVKK yang betul. 19.

5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KV.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 22. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. 21.9 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. 21. 21. Bangku ada di kantin. 21. 21.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 21. 21.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. d.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. c.7 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 21. 21. b. 21. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KV yang betul. 21. Contoh: tang + ga nang + ka bang + ku 21. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVKK + KVK. 2. 20.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan 22. 21. 21. 21. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + 22.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. 3.10Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. kelompok dan individu seperti: 1.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. 21 Perkataan KVKK + KV Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a.6 Memadankan perkataan dengan gambar. 21.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVKK + KV. 21.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis.soalan pendek. e. 22.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KV. 21. 21.5 Membina.8 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK 12 .1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 22 Perkataan KVKK + KVK Konstruk 6: Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Dolah suka makan nangka. Rumah Ali ada tangga.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KVKK + KV. Menyatukan suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata KVKK + KV. 20.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. Mengeja perkataan KVKK + KV dengan betul.

23 Perkataan KVKK + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a. Mengeja perkataan KVKK + KVK dengan betul.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVKK + KVKK. Datuk pakai tongkat kayu. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.10Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KVKK + KVKK. 22. Contoh: kang + kung long + kang jeng + king 23.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. 23. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 23. 22.Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna .6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 23.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 2.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 22. 23.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.5 Membina.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KVKK + KVK. 23. d. 3.8 Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.9 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. 22.9. 23.Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ KVK yang betul.6 Memadankan perkataan dengan gambar. 22. . 23. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. Mengeja perkataan KVKK + KVKK dengan betul.5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KVKK. . Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. 22.5 Membina. 22. 22. 23.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. .7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. d. . b. 23. kelompok dan individu seperti: 1. 22.5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KVK. kelompok dan individu seperti: 13 .2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KVKK.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Tingkap itu besar. 22. 22. 23. b. gambar.8. Mangkuk kaca sudah pecah. c. 22. 23. Contoh: ting + kap mang + kuk tong + kat 22. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. + KVK.6 Memadankan perkataan dengan gambar. 23. 22.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 22. c.11Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. 23. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KVKK yang betul. 22. 23.

c a . 24.6 Memadankan perkataan dengan gambar.8 Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 25. 23. 24.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 24.5 Membina. 23.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KV + KV + KVKK. 24. M a.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.9 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Paparkan gambar dengan perkataan KV + KV + KVKK. 24.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 24. 24. Contoh: se + la + dang be + la + lang te + ro + pong 24. Mengeja perkataan V + KV + KVKK dengan betul.10. 24 Perkataan KV + KV + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat:: a a .4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 1.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. 23. 2. b a . 24.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.1 M d. Pak Mat guna teropong. 24.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 25.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 24.23. Petani tanam kangkung 2. Belalang terbang di padang. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KV + KVKK yang betul. 24. 25. 24. 25. 24.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KV + KVKK. Dalam zoo ada seladang. 24. b.11Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. 14 . kelompok dan individu seperti: 1. c. 25.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. Membaca 3 daripada 4 ayat-ayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. Tepi rumah ada longkang. Sani kena gigit jengking 23.11 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. 3. 3.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul.10 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. d a . Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KVKK.

1 Paparkan gambar dengan perkataan KVK + KV + KVKK.10Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. Kapal itu ada serombong. 26.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KVK + KV + KVKK.25 Perkataan KV + KVK + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat:: a. 25.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. Ali mandi guna pelampung. 25.8 Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. 26. Mengeja perkataan KVK + KV + KVKK dengan betul.3 Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. 25.1 Paparkan gambar dengan perkataan KV + KVK + KVKK. 25.11Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. 25. 3. b.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVK + KVKK.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVK + KV + KVKK.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 26. kelompok dan individu seperti: 1.6 Memadankan perkataan dengan gambar. 25.6 Memadankan perkataan dengan gambar. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 26. 25. 26. 25.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. Kumari suka makan belimbing. 25. Contoh: tem + pu + rung pen + da + yung pem + bo + rong 26. 25.9 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KV + KVK + KVKK. Contoh: be + lim + bing pe + lam + pong se + rom + bong 25. Mengeja perkataan KV + KVK + KVKK dengan betul. 25. c. 25.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 25. d. 25. 25. 26. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KV + KVKK. 25. 15 . c. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru. 26. 26. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVK + KVKK yang betul.5 Membina.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. b. 25. 25.5 Membina. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 26. 26 Perkataan KVK + KV + KVKK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a. 2. 25.3 Mengisi suku kata awalan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Menyebut nama benda dengan perkataan KVK + KV + KVKK yang betul.

5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVKK + KV + KVK. 26.5 Membina.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan.8 Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. 27. 27.11 Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. Tengkorak orang dalam peti. c. Mengeja perkataan KVKK + KV + KVK dengan betul. 27. Sampan itu ada pendayung. 26.11Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk. Aminah mendapat bungkusan. 3. Tempurung kelapa warna coklat. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 2. 26. 26.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.10 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 27.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek.d. d.6 Memadankan perkataan dengan gambar. kelompok dan individu seperti: 1.8 Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna. 27. 27. 27. Contoh: bung + ku + san teng + ko + rak pang + gi + lan 27.9 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. Panggilan telefon dari kakak. 27. 26.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. kelompok dan individu seperti: 1.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. b. 26. 26.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 16 . 27. 27. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. 27.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. 27. 26.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KVKK + KV + KVK. Pemborong ikan di pasar ikan. 27.9 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. 26. 27 Perkataan KVKK + KV + KVK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat:: a.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KVKK + KV + KVK.7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. 27. 3.5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KVK + KV + KVKK. 2. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. 26. 27. 27.1 Paparkan gambar dengan perkataan KVKK + KV + KVK.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. 27. Menyebut nama benda dengan perkataan KVKK + KV + KVK yang betul.10 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.7 Melengkapkan perkataan pada ayat.3 Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar.

5 Menulis/mewarna/me lukis perkataan/gambar yang lengkap dengan perkataan KV + KVKK + KVK.2 Menyatu dan memadankan suku-suku kata berdasarkan gambar. 29 Perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding .7 Memadankan perkataan dengan ayat yang sesuai. Contoh: pe + rang + kap me + nang + kap me + rang + kak 28. membaca dan menulis perkataan dari kad suku kata. rai. 28. Sang Kancil kena perangkap. 29. 28.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 28.2 Menyebut perkataan yang ada vokal berganding. 29. 28.5 Membina. 28.6 Memadankan perkataan dengan gambar. 27.1 Menyebut perkataan yang ada diftong.9 Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu. kai. 29.1 Menyebut Paparkan suku kata diftong.2 Menyebut ceraian kad-kad suku kata KV + KVKK + KVK. 28. Mengeja perkataan KV + KVKK + KVK dengan betul. 2.3 Menulis perkataan yang ada diftong dengan betul. Konstruk 7: Pada akhir pelajaran murid dapat : a.5 Membaca / mengeja 29. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan gambar dengan betul. 28 Perkataan KV + KVKK + KVK Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup’ng’ Pada akhir pelajaran murid dapat : a.2 Menunjuk suku kata yang disebut oleh guru.3 Memadankan kadkad suku kata menjadi perkatan KV + KVKK + KVK.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 29. kelompok dan individu seperti: 1. 28. Adik Salmah merangkak. 3.4 Latih-tubi mengeja dan menyebut perkataan yang dipaparkan. 28. Menyebut nama benda dengan perkataan KV + KVKK + KVK yang betul.4 Menulis perkataan yang ada vokal berganding dengan betul. 28. b. 28. Contoh: lau. 28.27.3 Mencantumkan suku kata diftong dengan suku kata yang lain menjadi 17 . pai 29.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. Mengeja perkataan yang melibatkan 29. 28. Menyebut perkataan yang ada diftong dengan betul.3 Mengisi suku kata awalan atau pertengahan atau akhiran yang tertinggal berdasarkan gambar. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah berdasarkan suku kata yang telah dipelajari dengan betul. 28. Pemburu itu menangkap ular.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 28. 28.1 Paparkan gambar dengan perkataan KV + KVKK + KVK.11Menulis ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk.4 Menulis perkataan berdasarkan gambar. b.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.1 Menyebut nama benda dalam gambar yang ditunjukkan oleh guru.10Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. 28. c.8 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 28. d. 28. 28. 29.8 Melengkapkan perkataan yang dipelajari pada ayat supaya menjadi ayat yang sempurna.

b.8. Menulis perkataan yan Menyebut perkataan yang ada diagraf. f. 29.4. Contoh: pulau.7 Membaca ayat-ayat yang mengandungi diftong dan vokal berganding.9 Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.7.5 Menulis dalam buku atau melengkapkan lembaran kerja.3 Mencantumkan suku kata digraf dengan suku kata yang lain menjadi perkataan yang bermakna. Contoh: nga.Menulis ayat-ayat yang mengandungi diagraf. 30. 29. 30.2. g. 30. Menyebut perkataan yang ada digraf dengan betul.3 Menulis perkataan yang ada diagraf. 29. 30. Contoh.Membaca ayat-ayat yang mengandungi diagraf. 30 Perkataan yang melibatkan huruf konsonan bergabung (diagraf). Mengeja perkataan yang melibatkan vokal berganding dengan betul. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan digraf dengan betul. 29. nyi 30. Menulis perkataan yang ada diagraf. ui. c. serai 29. Menyebut perkataan yang ada vokal berganding dengan betul. Mengeja perkataan yang melibatkan digraf dengan betul. 29.9 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan. Adik bermain buih sabun. 29. 30.4 Mengeja perkataan yang melibatkan diftong.6 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis. 30. Menulis perkataan yang melibatkan diagraf. 29. buih.1 Menyebut Paparkan suku kata digraf. 30.8 Menulis ayat-ayat yang mengandungi diftong dan vokal berganding.Memahamkan perkataan yang melibatkan diagraf. Kami berkelah di pulau. au.2 Menunjuk suku kata yang disebut oleh guru. e. perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. ia. Contoh: kail. 30. liar. 30. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah yang melibatkan digraf dengan betul. c.1. 30.8 Membaca ayat-ayat mudah secara mekanis.5 Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diagraf. pakai.7 Menjadikan vokal berganding perkataan yang bermakna. nyanyi.6. 29. Contoh: nganga. Fatimah pakai topi hijau. nya. d. kelompok dan individu seperti: 18 . ngu. sunyi 30.5 Menulis dalam buku atau melengkapkan lembaran kerja. Membaca 3 daripada 4 ayatayat mudah yang melibatkan diftong dan vokal berganding dengan betul. ngeri. d.11 Latihan ejaan terancang. kelompok dan individu seperti: 1.4 Mengeja perkataan yang melibatkan diagraf. nyi.6 Menyebut Paparkan suku kata vokal berganding. paut.10 Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. iu 29. tapai. sya. ngau. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan vokal berganding dengan betul. perkataan yang bermakna. 3. 30. Menulis perkataan/ ayat berdasarkan diftong dengan betul.3. diftong dengan betul.6 Memahamkan perkataan yang melibatkan diftong dan vokal berganding. punya. 2. 29. ai. tiup 29. Menyebut perkataan yang ada diagraf.Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. Konsturk 9: Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung Pada akhir pelajaran murid dapat : a. 30. 30.

30.12. 30. 30. Membaca ayat-ayat mudah berdasarkan tajuk yang lalu.3 Menyusun perkatan menjadi ayat yang lengkap.7 Menulis semula ayatayat dalam buku latihan.15.16.6 Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.1. 31. 31.Memahamkan perkataan yang melibatkan diagraf.1 Membaca ayat bergambar yang dipaparkan. .8 Melengkapkan lembaran kerja. 31. Membaca dan membina ayat mudah.2 Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan.4 Membina ayat mudah berdasarkan tajuk-tajuk yang pernah dipelajari.14. 31. 31. 2. Membina 3 ayat mudah berdasarkan perkataan/ gambar yang disediakan dengan betul. Membaca 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar yang diberi dengan betul.18. 31. d. 31. 31. 19 .7 Latihan ejaan terancang.7 Memahamkan ayatayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan.Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.5 Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan. 1.13. 30.5 Menyusun ayat berdasarkan perkataan/ gambar yang disediakan.Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 30. 31.Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 31.3 Menjawab soalan mudah.11. Malam ini sunyi. 30.Membaca ayat-ayat yang mengandungi diagraf. 31. 31. 31.17.Menulis ayat-ayat yang mengandungi diagraf.Latihan ejaan terancangyang melibatkan diagraf. 3. 30.Mengeja dan membunyikan terus perkataan yang telah disediakan.4 Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang disediakan.9. Kakak nyanyi dalam bilik. Kosntruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah Pada akhir pelajaran murid dapat: a.Membaca / mengeja perkataan yang melibatkan diagraf. Memahamkan ayat-ayat yang dibaca melalui soalan yang diajukan. . 30. b.2 Mengeja perkataan yang terkandung pada ayat. c. 31. . Ini Halim punya baju.6 Membina ayat secara berpandu. 31. 30. 30. 31. Menyusun perkataan menjadi 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar dengan betul.

2 Membaca petikan mudah. 32. 32. Membaca 3 daripada 4 ayat berdasarkan gambar yang diberi dengan betul. 20 . memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan Pada akhir pelajaran murid dapat : a.1 Membaca beberapa ayat yang dipaparkan. Menyusun ayat supaya betul susunannya berdasarkan gambar bersiri. Membaca dan menjawab soalan pemahaman.2 Mengeja perkataanperkatan pada ayat yang diajukan. 32.3 Membaca petikan mudah.4 Menjawab soalansoalan pemahaman.1 Membaca ayat-ayat yang disediakan. 32. b. 32.6 Pengayaan membina ayat / menyusun ayat / memadan ayat / mengisi tempat kosong / pantun dsb. d. c.32.5 Menulis dalam buku latihan atau lembaran kerja. 32. 32. 32. Membaca petikan mudah dengan betul.4 Menjawab soalan pemahaman. 32.3 Menyusun ayat supaya betul susunan mengikut turutan. Konstruk 12: Keupayaan membaca. 32. Bacaan dan pemahama n.

21 .