Bibilografi

:
(Keselamatan Globalisasi dan makanan (2000), IBON Siaran Khas, ms 49) (Maxwell, S. dan Frankenberger, T. (1992), isi rumah keselamatan makanan: Konsep, petunjuk, Pengukuran Satu kajian semula Teknikal New York. dan Rom. UNICEF dan IFAD, ms 8) (Pazim @ Fazim bin Othman (2000), "Keselamatan Makanan di Malaysia", Prosiding Persidangan Produktiviti Asia di Tokyo. Produktiviti Organisasi Asia, ms 204-221) (Parikh, KS dan W.Tims (1989) "Makanan Penggunaan, Status Pemakanan dan Kelaparan kronik: Satu Penilaian Takat dan Opsyen Dasar". , Prosiding Persidangan Makanan Sedunia (dasar dan program makanan dan pertanian negara dan rantau utama) Iowa City: lowa State University Press, pp.3-42).

Al-Quran:
           (Surah al-Baqarah, 2:29) (Surah al-Baqarah, 2: 173) (Surah al-Baqarah, 2: 168) (Surah al-Maidah, 5:4) (Surah al-Maidah, 5:112-115) (Surah al-A’raf, 7:157) (Surah Yusuf, 12:43) (Surah Yusuf, 12:47-49) (Surah Yusuf, 12:58-102.) (Surah al-Nahl, 16:114) (Surah al-Mu’minun, 23:51)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful