20 .01.2012 Subiect I. Determinaţi: 2( − 1) + 3n 1.

suma seriei ∑ 5n n≥1
n −1

 3n + 2  n 2. mulţimea de convergenţă a seriei ∑   ( 4 − 3x ) 4n + 5  n ≥0  3. punctele de extrem local ale funcţiei f ( x, y ) = 39 x − 36 y − x 3 − 3xy 2 + 2012

n

4. valoarea integralei

∫e
0

3x 5
2 x2

dx

3  II.1. Stabiliţi P  X < −  şi M(X) pentru v.a. cu densitatea f ( x ) = k ( 4 x + 1) , x ∈ ( − 2,−1) 2  2. Aflaţi probabilitatea ca extrăgând nerevenit 5 bile dintr-o urnă care conţine 7 bile mov şi 4 gri să se obţină 3 mov. 3. Există p pentru care v.a. date de -2 0 0 2p 3 2/9 p sunt independente? 1 Pentru P( X = 3) = p − , calculaţi P ( X = 0 Y = 0 ), P( {Y = −2} ∪ { X = 0} ) şi ρ X ,Y . 9 III.Pentru datele de selecţie:2,4,6,2,3,4,5,6, găsiţi S 2 , s 2 şi o estimaţie a parametrului repartiţiei cu densitatea f ( x ) = corect.
− 1 x 3e 2θ , x > 0 . Arătaţi că estimatorul găsit este absolut 4 96θ x