KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

OPERATIVA FUNKCIONALNE MATRICE U JAVNOM STRATEŠKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE

SUPERVIZIJA PROCESA

STRATEŠKA PODRŠKA PROCESU

JAVNI STRATEŠKI PROCES
LOGISTIČKA PODRŠ PODRŠKA PROCESU OPERATIVNA PODRŠKA PROCESU

FUNKCIONALNI KAPACITETI I INSTITUCIJE U JAVNOM STRATEŠKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE
ODBORNICI I RADNA TELA OPŠTINE SKUPŠTINA OPŠTINE IZVRŠNO VEĆE OPŠTINE PREDSEDNIK OPŠTINE Supervizor JSP OPŠTINSKA UPRAVA
STRATEŠKI SAVET OPŠTINE

JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE OPŠTINE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

JAVNI STRATEŠKI PROCES - Javni Forum Tehnički Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAĐANI I UDRUŽENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

LOKALNA ZAJEDNICA LOKALNA ZAJEDNICA
ZAKONODAVNA VLAST IZVRŠNA VLAST

SKUPŠTINA OPŠ OPŠTINE (ODBORNICI I RADNA TELA)

PREDSEDNIK OPŠTINE (KABINET)

PREDSEDNIK OPŠTINE IZVRŠNA VLAST LOKALNE ZAJEDNICE
SUPERVIZOR JAVNOG UPRAVLJANJA
SUPERVIZOR JAVNOG STRATEŠKOG PROCESA

IZVRŠNO VEĆE OPŠTINE

STRATEŠKI SAVET OPŠTINE

OPŠTINSKA UPRAVA

JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE OPŠTINE

STRATEŠKA I LOGISTIČKA OPERATIVA U JAVNOM STRATEŠKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE
PREDSEDNIK OPŠTINE
STRATEŠKI SAVET OPŠTINE
KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ

IZVRŠNO VEĆE OPŠTINE

JAVNA PREDUZEĆA I USTANOVE OPŠTINE

OPŠTINSKA UPRAVA

JAVNI STRATEŠKI PROCES - Javni Forum Tehnički Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAĐANI I UDRUŽENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

FUNKCIONALNA MATRICA JAVNOG STRATEŠKOG PROCESA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
SUPERVIZIJA PROCESA STRATEŠKA PODRŠKA PROCESU

JAVNI STRATEŠKI PROCES
LOGISTIČKA PODRŠ PODRŠKA PROCESU OPERATIVNA PODRŠKA PROCESU

STRATEŠKA PODRŠKA U JAVNOM STRATEŠKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE
PREDSEDNIK OPŠTINE Supervizor JSP

STRATEŠKI SAVET Savetodavna podrška

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ Operativna podrška

JAVNI STRATEŠKI PROCES - Javni Forum Tehnički Forum - Koordinator TF - Operativni Forumi TF
SEOSKA I GRADSKA NASELJA
GRAĐANI I UDRUŽENJA PRIVREDA I PREDUZETNICI JAVNE USTANOVE I INSTITUCIJE

KANCELARIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ
OPERATIVNA PODRŠKA U JAVNOM STRATEŠKOM PROCESU LOKALNE ZAJEDNICE * DIJALOG * STRATEGIJA
KOMUNIKACIJA I AFIRMACIJA LOKALNOG PARTNERSTVA

* REFORME * RESURSI * OBRAZOVANJE * KOMUNIKACIJA

RAZVOJ I INTEGRACIJA LOKALNIH KAPACITETA

LOKALNI INFO PULTOVI

PROCESUIRANJE I IMPLEMENTACIJA JSP - STRATEGIJE MONITORING LOKALNOG RAZVOJA

* AKTIVIZAM * INFRASTRUKTURA * EKONOMIJA LOKALNA PARTNERSKA MREŽA * POLJOPRIVREDA * TURIZAM * STANDARDIZACIJA * INSTITUCIJE * REGULATIVA

RAZVOJNI TIMOVI - PROGRAMI I PROJEKTI

* PARTNERSTVO * INTEGRACIJA

STRATEŠKO OPERATIVNA FUNKCIONALNOST MISIJA - KANCELARIJE ZA EKONOMSKI RAZVOJ
PROCESUIRANJE JAVNOG STRATEŠKOG PROCESA 2012.

AFIRMACIJA I MONITORING SREDNJOROČNE I DUGOROČNE STRATEGIJE RAZVOJA 20122012-2016 20162016-2020 INSTITUCIONALNA INTEGRACIJA KANCELARIJE 2020.

,,Ići zajedno je početak. Ostati zajedno je progres. Raditi zajedno je uspeh.,,
BorskiEkonomskiForum - borefor
nezavisna mreža lokalnih ekonomskih inicijativa

BorskiEkonomskiForum - borefor
nezavisna mreža lokalnih ekonomskih inicijativa

* BorskiEkonomskiForum predstavlja nezavisnu mrežu ekonomskih aktivnosti I inicijativa građana BorskiEkonomskiForum zajednice sa ciljem da modifikuju ili čak osujete pojedine neprimerene i nedemokratske aspekte modifikuju osujete politike vlasti. * Nije uvek lako utvrditi na kojoj tački, aktivnosti vlasti postaju nedemokratske. Mnoge demokratski izabrane vlasti, konsultovaće nezavisne javne forume i načiniti kompromis sa njima, pošto je to javne suštinska odluka vladanja po načelu saglasnosti. * Pojedine interesne grupe imaju mnogo veći uticaj na vlast nego neke druge, zahvaljujući svojoj organizovanosti, bogatstvu i vezama. Uticaj na lokalnu vlast BorskiEkonomskiForum smatra demokratskim, demokratskim, samo ako potiče od javnog ekonomskog interesa građana lokalne zajednice i ne prihvata koncentraciju bogatstva ili moći u rukama nekolicine partijskih oligarha, demagoga i poltrona. oligarha, * Demokratska lokalna zajednica treba posvetiti, posebno nezavisno savetodavno mesto ekonomskim posvetiti, aktivnostima i inicijativama svojih građana, koji zastupaju javne interese i lokalnom stanovništvu koji u slučajevima svojih društvenih, ekonomskih ili psihofizičkih umanjenih sposobnosti, nije u mogućnosti svojih društvenih, ekonomskih psihofizičkih manjenih ad sa svojim ličnim stavom učestvuje u kontinuitetu javnog dijaloga o strateškim interesima u političkom procesu zajednice.

Rođen 1969.godine. Osnovnu i srednju školu završio u Boru. Diplomirani inženjer Univerziteta u Nišu od 1993.godine. U petnaestogodišnjoj profesionalnoj karijeri obavljao: analitičke, normativne, kordinativne i upravno-nadzorne poslove, strateške i izvršne, operativne i logističke, monitoring, supervizorske i savetodavne aktivnosti (sektori - građanski aktivizam, javna uprava i privatni multinacionalni - korporativni biznis; oblasti zaštita životne sredine, lokalni ekonomski razvoj, bankarstvo i osiguranje, marketing i prodaja proizvoda i usluga, preduzetnički konsalting i edukacija. Aktivan učesnik u sticanju savremenih vrednosti i iskustva ekonomije znanja i profesionalnih kodeksa poslovanja, participijent u internacionalnim i nacionalnim razvojnim programima i projektima razvoja lokalnih zajednica i regija (International SEED training ,,Train the trainer,, and National SEED training ,,Business plan,, - The World Bank Group & International Finance Corporation; Workshop participation: Strategical Planning, Project Menagement, Executive and Founds Menagement - USAID & CHF/ADF. Prema potrebi poslova koje obavlja, razvija savremenu bazu strateških operativnih i logističkih podataka (institucija i klijenata lokalnih zajednica u Timočkojm regionu). Komunicira i prati u kontinuitetu razvojne aktivnosti internacionalni i nacionalnih, agencija i fondova, asocijacija i poslovnih mreža u okruženju. U skladu sa razvojnim strategijama i poslovnim politikama , aktivno učestvuje u ruralnom i ekonomskom razvoju lokalnih zajednica i integraciji tržišne ekonomije u regionu.

Goran Stojanović
Unapređuje i prenosi moralni i profesionalni integritet. U izgrađenom dvodecenijskom bračnom partnerstvu, uživa porodične i roditeljske blagodeti. Globalni patriota, javno afirmiše neophodnost permanentnih promena u savremenom okruženju - budućnost zasnovanu na realnim potrebama i stečenim iskustvima, funkcionalno sadržajnim partnerskim vrednostima, standardima i lokalnim resursima. Uvek,drugaćiji i pozitivniji, prenosi entuzijazam, na svoje saradnike, prijatelje, sugrađane i komšije. Životnom rezultantom, potvrđuje mogućnost realizacije savremene vizije života i rada u Boru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful