You are on page 1of 22

DECLARATIA 300 - DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

DECLARATIE Nr. Inreg

Luna

An

Valoare

Nr. OP

Data OP

Valoare Diferenta

300 96956A/22,02,2011

01

2011

18,860

98 28,02,2011

18,860

300 97286A/24,03,2011

02

2011

4,816

150 25,03,2011

4,816

300 113090A/21,04,2011

03

2011

31,969

227 22,04,2011

31,969

300 114115A/24,05,2011

04

2011

89,217

286 23,05,2011

89,217

300 396645114/23,06,2011

05

2011

-10,316

300 979028368/20,07,2011

06

2011

150,869

436 22,07,2011

150,869

300 385069335/22,08,2011

07

2011

115,963

498 24,08,2011

115,963

300 927620043/21,09,2011

08

2011

4,401

549 23,09,2011

4,401

sold suma negativa de TVA la sf per


de raportare
include sold suma negativa a TVA
reportate din per precedenta pt care
nu s-a solicitat rambursare

DECLARATIA 112 - DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA A


CONTRIBUTIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI PE VENIT SI EVIDENTA
NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE
DECLARATIE Nr. Inreg
112 FMBBDCD 500/23,02,2011

112 2874/22,03,2011

112 4997/21,04,2011

Luna

An

01

2011

02

03

2011

2011

Valoare

112 6984/17,06,2011

112 2886047/21,07,2011

05

06

2011

2011

2011

2011

virat in plus

83,226

100 28,02,2011

84,161

-935 Contributii

virat in plus

107,832

2011

107,832

24,993

151 25,03,2011

24,993

0 Impozit salarii

82,839

152 25,03,2011

82,839

0 Contributii

96,707

226 22,04,2011

21,838

0 Impozit salarii

224 22,04,2011

72,000

2,869 Contributii

225 22,04,2011

2,869

-2,869 Contributii

96,707

98,185

98,185

22,618

287 23,05,2011

22,618

0 Impozit salarii

75,567

288 23,05,2011

75,567

0 Contributii

91,367

91,367
21,304

353 21,06,2011

21,304

0 Impozit salarii

70,063

352 21,06,2011

70,063

0 Contributii

91,339

91,371

89,071

-32

437 22,07,2011

20,993

32 Impozit salarii

453 26,07,2011

32

-32 Impozit salarii

438 22,07,2011

70,346

90,684

70,112
08

virat in plus

-332 Impozit salarii

20,572

112 3948260/21,09,2011

-1,267

25,548

70,314
07

109,709
99 28,02,2011

21,025

112 3398033/22,08,2011

Valoare Diferenta

25,216

74,869
04

Data OP

108,442

21,838

112 6121/24,05,2011

Nr. OP

90,652
500 24,08,2011

499 24,08,2011

20,572

70,080
89,071

-32 Contributii

virat in plus

virat in plus

32
0 Impozit salarii

32 Contributii
0

virat in minus, se
inchide cu luna
06,2011

20,161

548 23,09,2011

20,161

0 Impozit salarii

68,910

547 23,09,2011

68,910
16,696
33,076
370
8,666
8,221
0
751
750
380

0 Contributii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

boli profesionale - angajator

emnizatii - angajator

t plata creantelor sal - angajator

DECLARATIA 300 - DECONT DE TAXA PE VALOAREA ADAUGATA


DECLARATIE

Nr. Inreg

Luna

An

Valoare

300
300

2614667/25,02,2011
3658830/25,03,2011

01
02

2010
2010

22,129
7,135

300

3694201/22,04,2011

03

2010

-3,501

300
300
300
300
300
300
300
300

2757691/21,05,2010
2795352/21,06,2010
2840378/22,07,2010
2934123/25,08,2010
2963486/22,09,2010
3007352/25,10,2010
3047335/23,11,2010
3067693/23,12,2010

04
05
06
07
08
09
10
11

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010

34,900
29,322
8,379
48,468
27,339
52,382

300

89615A/21,01,2011

12

2010

-6,299

300

96956A/22,02,2011

01

2011

18,860

98 28,02,2011

18,860

300

97286A/24,03,2011

02

2011

4,816

150 25,03,2011

4,816

300

113090A/21,04,2011

03

2011

31,969

227 22,04,2011

31,969

300

114115A/24,05,2011

04

2011

89,217

286 23,05,2011

89,217

300

396645114/23,06,2011

05

2011

-10,316

300

979028368/20,07,2011

06

2011

150,869

436 22,07,2011

150,869

300

385069335/22,08,2011

07

2011

115,963

498 24,08,2011

115,963

75,602

Nr. OP

Data OP

Valoare

03,01,2011

75,602

DECLARATIA 112 - DECLARATIE PRIVIND OBLIGATIILE DE PLATA A


CONTRIBUTIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI PE VENIT SI EVIDENTA
NOMINALA A PERSOANELOR ASIGURATE
DECLARATIE

Nr. Inreg

101

2694200/22,04,2010

102

3047336/23,11,2010

100

Luna

An

Valoare

Nr. OP

Data OP

2009

-2,757 DE RECUPERAT

01

2010

33,781
8213
16219
182
4201
4008
0
382
384
192

3047338/23,11,2010

01

2010

8,783
1,200

100

3047338/23,11,2010

02

2010

16,034
1,200

102

3047336/23,11,2010

02

2010

52,375
12710
25130
282
6455
6384

Valoare

0
499
610
305
102

3047336/23,11,2010

03

2010

58,373
14139
28001
314
7300
6974
0
639
671
335

100

3047338/23,11,2010

03

2010

102

3047336/23,11,2010

04

2010

2,750
17,810
1,200
48,617
11790
23342
261
6015
5890
0
470
566
283

100

3047338/23,11,2010

04

2010

15,078
1,200

100

3047338/23,11,2010

05

2010

17,865
1,200

102

3047336/23,11,2010

05

2010

59,457
14400
28518
319
7453
7097
0

647
682
341

102

3047336/23,11,2010

06

2010

62,737
15181
30071
337
7890
7489
0
689
720
360

100

3047338/23,11,2010

06

2010

2,750
18,599
1,200

710

3074211/14,12,2010

10

2009
27,731
22,087
43,746
490
11,482
10,942
0
1,004
1,052
526

22,489
17,967
35,585
399
9,324
8,902
0
808
856
428

2009
43,801
35,103
69,624
780
18,326
17,342
0
1,455

25,405
20,645
40,983
459
10,753
10,182
0
767

710

3074211/14,12,2010

12

1,667
834

979
490

102

3047336/23,11,2010

07

2010

97,431
23651
46803
516
12284
11439
0
1088
1100
550

100

3047338/23,11,2010

07

2010

29,748

102

3047336/23,11,2010

08

2010

75,386
18295
36243
398
9486
8850
0
838
851
425

100
102

3047338/23,11,2010
3047336/23,11,2010

08
09

2010
2010

100

3047338/23,11,2010

09

2010

22,972
75,194
18761
35581
390
9686
8696
0
826
836
418
2,750
23,924
36

102

3047336/23,11,2010

10

2010

100
710

3047338/23,11,2010
3074211/14,12,2010

10
08

2010
2010
22,972
18,295
36,243
398
9,486
8,850
0
838
851
425

710

710

3074212/14,12,2010

3074213/14,12,2010

09

10

79,723
19503
38093
418
10111
9361
0
887
900
450
24,921
22,352
17,808
35,277
387
9,231
8,608
0
815
828
414

2010
23,924
18,761
35,581
390
9,686
8,696
0
826
836
418

23,381
18,274
34,615
379
9,431
8,461
0
804
814
407

2010
24,921
19,503
38,093
418
10,111
9,361
1,530
887

23,977
18,766
36,634
402
9,726
8,996
1,471
852

900
450

865
433
82,055
20,085
39,245
431
10,435
9,566
0
913
920
460
25,435
81,033
19,807
38,697
425
10,337
9,495
0
903
913
456
7,761
24,911

102

3067693/23,12,2010

11

2010

100
102

3067693/23,12,2010
89615A/21,01,2011

11
12

2010
2010

100

89814A/21,01,2011

12

2010

01

2011

112 FMBBDCD 500/23,02,2011

112

112

2874/22,03,2011

4997/21,04,2011

02

03

2011

2011

112

6984/17,06,2011

04

05

2011

2011

78,028

2
31

03,01,2011
25,01,2011

24,272
81,033

30
30

25,01,2011
25,01,2011

7,761
24,911
109,709

25,216

99 28,02,2011

25,548

83,226

100 28,02,2011

84,161

107,832

107,832

24,993

151 25,03,2011

24,993

82,839

152 25,03,2011

82,839

96,707

74,869
6121/24,05,2011

03,01,2011

108,442

21,838

112

96,707
226 22,04,2011

21,838

224 22,04,2011

72,000

225 22,04,2011

2,869

98,185

98,185

22,618

287 23,05,2011

22,618

75,567

288 23,05,2011

75,567

91,367
21,304

91,367
353 21,06,2011

21,304

70,063
112

2886047/21,07,2011

06

2011

91,339
21,025
70,314

112

3398033/22,08,2011

07

2011

352 21,06,2011

70,063
91,371

437 22,07,2011

20,993

453 26,07,2011

32

438 22,07,2011

70,346

90,684

90,652

20,572

500 24,08,2011

20,572

70,112

499 24,08,2011

70,080

Diferenta

sold suma negativa de TVA la sf per


de raportare
include sold suma negativa a TVA
reportate din per precedenta pt care
nu s-a solicitat rambursare

0
0

sold suma negativa de TVA la sf per


de raportare

include sold suma negativa a TVA


reportate din per precedenta pt care
nu s-a solicitat rambursare

0
0
0
0

0
0

sold suma negativa de TVA la sf per


de raportare
include sold suma negativa a TVA
reportate din per precedenta pt care
nu s-a solicitat rambursare

Diferenta

DECLARATIE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT RECTIFICATIVA

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe ven - salarii
Varsaminte de la Pj pt pers cu handicap neincadrate
Imp pe ven - salarii
Varsaminte de la Pj pt pers cu handicap neincadrate

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator

Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator


CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe profit
Imp pe ven - salarii
Varsaminte de la Pj pt pers cu handicap neincadrate
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe ven - salarii
Varsaminte de la Pj pt pers cu handicap neincadrate
Imp pe ven - salarii
Varsaminte de la Pj pt pers cu handicap neincadrate

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator

CA somaj individ - asigurati


CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

Imp pe profit
Imp pe ven - salarii
Varsaminte de la Pj pt pers cu handicap neincadrate

RECTIFICATIVA privind declaratiile 100, 102 sau 103


Imp pe ven - salarii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

RECTIFICATIVA privind declaratiile 100, 102 sau 103


Imp pe ven - salarii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati

CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

Imp pe ven - salarii

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator

Imp pe ven - salarii


CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe profit
Imp pe ven - salarii
Varsaminte din profitul net

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe ven - salarii
RECTIFICATIVA privind declaratiile 100, 102 si 110
Imp pe ven - salarii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
RECTIFICATIVA privind declaratiile 100, 102 si 110
Imp pe ven - salarii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
RECTIFICATIVA privind declaratiile 100, 102 si 110
Imp pe ven - salarii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati

CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
4,027
20,085
39,245
431
10,435
9,566
0
913
920
460
1,163
0
19,807
38,697
425
10,337
9,495
0
903
913
456
0
0

CAS individ - asigurati


CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe ven - salarii
CAS individ - asigurati
CAS - angajator
CA pt accid de munca si boli profesionale - angajator
CASS - asigurati
CAS Sanatate- angajator
Contrib pt concedii si indemnizatii - angajator
CA somaj individ - asigurati
CA somaj - angajator
Contrib la fd. De garant pt plata creantelor sal - angajator
Imp pe profit
Imp pe ven - salarii

-1,267

virat in plus

-332 Impozit salarii

virat in plus

-935 Contributii

virat in plus

0
0 Impozit salarii
0 Contributii
0
0 Impozit salarii
0

Contributii
Contributii

0
0 Impozit salarii
0 Contributii
0
0 Impozit salarii

0 Contributii
-32
0

virat in plus
Impozit salarii
Impozit salarii

-32 Contributii

32

virat in plus
virat in minus, se
inchide cu luna
06,2011

0 Impozit salarii

32 Contributii

virat in minus, se
inchide cu luna
06,2011