BAB TIGA

METODOLOGI KAJIAN

3.1

Pengenalan

Kaedah utama yang telah dijalankan dalam mengkaji perancangan tempatan guna tanah di Tanjung Malim dan bandaraya Ipoh ialah melalui temubual dan soal jawab. Sesi soal jawab ini dilakukan diantara pelajar-pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam kursus

Geografi Bandar dan Metropolitan dengan pegawai perancangan bandar di Tanjung Malim dan Bandaraya Ipoh. Kaedah soal jawab ini lebih mengfokuskan ke arah perancangan

tempatan dari segi pembangunan dalam bidang petempatan, ekonomi, pusat pengajian dn lain-lain. Melalui pendekatan ini, segala maklumat yang berkaitan dengan ekonomi perancangan tempatan di Tanjung Malim dan Ipoh dapat diperolehi dengan lebih tepat dan jelas kerana ia dijawab sendiri oleh pegawai perancang Bandar.

Bagi sesi soal jawab dalam mengkaji dan memahami perancangan tempatan guna tanah di Tanjung Malim, pegawai perancang bandar yang terlibat di tanjung malim ialah En. Zuhairi Hashim. Segala maklumat yang berkaitan dengan perancangan tempatan guna tanah di tanjung malim telah dijawab oleh En. Zuhairi Hashim. Pegawai perancang bandar ini merupakan mereka yang berkelulusan sekurang-kurangnya diploma dalam bidang perancangan bandar dan Wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Manakala bagi pegawai perancang bandar di Bandaraya Ipoh, pegawai yang terlibat ialah Puan Jazlina yang mana sesi soal jawab adalah bersamanya. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, draf perancangan tempatan Ipoh 2020 merupakan satu panduan bagi Majlis Bandaraya Ipoh dalam mejalankan aktiviti perancangan dan pembangunan guna tanah secara terperinci bagi seluruh Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh sehingga tahun 2020.

Sejak dari dulu lagi pekan ini lebih dikenali sebagai Bandar Pendidikan. 3. Pekan ini bersempadan dengan negeri Selangor Darul Ehsan dan bersempadan topografi dengan negeri Pahang Darul Makmur.1. Tujuan mendapatkan sumber lain ini adalah untuk menambahkan lagi pengetahuan dan pemahaman dalam ekonomi perancangan tempatan guna tanah selain daripada maklumat sesi soal jawab dengan pegawai perancang bandar di Tanjong Malim dan Bandaraya Ipoh. Dengan berlatar belakangkan Banjaran Titiwangsa dan kedudukan pekannya di pinggir Sungai Bernam menjadikan pekan Tanjong Malim sebuah pekan pintu masuk ke negeri Perak yang menarik untuk dilawati. 3.1 Tanjong Malim Tanjong Malim adalah merupakan sebuah pekan yang terletak di selatan negeri Perak Darul Ridzuan.1 Latar Belakang Kawasan Kajian 3.Bagi kedua-dua Majlis Daerah Tanjong Malim dan Majlis Bandaraya Ipoh.2. matlamat mereka adalah sama yang mana ia berdasarkan Matlamat Dasar Perbandaran Negara yang ingin mewujudkan Bandar yang berwawasan dengan komuniti dan kehidupan yang sejahtera menerusi pembangunan perbandaran yang mampan disamping memandu pembangunan keseluruhan negara kea rah mencapai negara maju menjelang tahun 2020. Bidang . Rujukan yang diperolehi adalah daripada sumber-sumber internet melalui laman-laman rasmi portal kerajaan dan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan perancangan tempatan guna tanah di negara ini. Bandaraya Ipoh dan Taman Rekreasi Gunung Lang. kaedah lain yang digunakan selain daripada sesi soal jawab ialah dengan mencari rujukan mengenai kajian perancangan tempatan guna tanah di Tanjung Malim dan Bandaraya Ipoh.2. Selain daripada itu.2 Kawasan Kajian Kawasan kajian yang dilakukan merangkumi tiga kawasan iaitu di kawasan daerah Tanjung Malim.

manakala perkataan Malim (mu'alim) adalah berkaitan dengan penduduk di kawasan Tanjong itu yang sangat rajin beribadat pada ketika itu. Proton di Bandar Proton dan pembangunan kawasan-kawasan perumahan baru. Kawasan ini diterokai oleh seorang ulama' yang bernama Tuan Haji Mustafa bin Raja Kemala. Slim River pula sebagai pusat bandar pentadbiran di daerah ini oleh kerana Pejabat Daerah dan Tanah terletak di pekan ini. Kedudukan bandarnya terletak 84 km ke utara Kuala Lumpur dan 145 km ke selatan ibu negeri Perak iaitu Ipoh Selain dikenali sebagai bandar pendidikan. Berasaskan kepada kegiatan ekonomi yang sedia ada dan perancangan industri yang akan dirancangkan seperti industri automobil. Tanjong Malim dijangka bakal menjadi sebuah bandar yang pesat membangun di selatan Perak. Tuan List (wakil kerajaan Negeri Selat) dan Raja Itam telah menamakan bandar ini dengan nama Tanjong. Bandar Tanjong Malim ini bermula daripada sebuah tanjung (kawasan air / tanah yang wujud daripada hakisan sungai) yang sangat luas. Di antara pekan ini. Tanjong Malim juga berpotensi untuk menjadi sebuah bandar yang pesat membangun di kawasan selatan Perak. kawasan rekreasi dan lain-lain . Dari segi bentuk muka buminya. Tanjong Malim adalah merupakan sebuah kawasan tanah bercerun landai dan dikelilingi oleh bukit bukau (Banjaran Titiwangsa).pendidikan adalah sinonim dengan pekan ini kerana terdapatnya pusat pengajian tinggi di sini iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) yang pada awalnya ditubuhkan dengan nama Sultan Idris Training College (SITC) pada tahun 1922 yang berjaya melahirkan ramai cendekiawan dan golongan profesional. Pendapat ini yang mula diperkatakan sejak dahulu lagi telah diperkukuhkan dengan pembinaan kilang kereta nasional. Sempena dengan kedudukan tanjung yang sangat luas ini. Semua pekan dan pekan kecil ini terletak dalam lingkungan 30 km dari Tanjong Malim. Pejabat Daerah dan Tanah ini berpusat di Tanjong Malim. Di samping itu hospital juga ditempatkan di bandar ini. Tetapi sejak peristiwa pembunuhan Tuan Codner (Pegawai Daerah) oleh komunis di . Selain pekan Tanjong Malim terdapat beberapa pekan dan pekan-pekan kecil yang berhampiran dengan Bandar Tanjong Malim dan termasuk di dalam kawasan pentadbiran Majlis Daerah Tanjong Malim. Pada peringkat awalnya. perladangan dan perkilangan.

Berdasarkan keadaan sungai yang sempit ini orang Inggeris telah menamakan bandar ini Slim River yang bermaksud sungai sempit di dalam Bahasa Malaysia. pejabat ini telah dipindahkan ke Slim River. Sehingga tahun 1980-an.02 km/per 4 Kawasan Operasi 51. Tanjong Malim. Selepas tahun 1874. orang putih menyebutnya 'Epu' manakala orang Cina pula menyebutnya sebagai 'Ipoh' atau 'Paluh'. Luas kawasan Tanjong Malim 1 Daerah Kecil Slim River / Tanjung Malim 949. Ini jelas terbukti dari detik-detik sejarah yang akhirnya menaikkan taraf Ipoh sebagai Bandaraya dan Ibu negeri Perak Darul Ridzuan.2 BANDARAYA IPOH Ipoh pada mulanya hanyalah menjadi tumpuan tempat persinggahan dan perniagaan terpenting bagi daerah-daerah sekitarnya. 791 orang 3 Kawasan Pentadbiran MDTM 189.Simpang Empat. Sungai Kinta menjadi perhubungan utama di antara Ipoh dengn kawasan-kawasan lain dalam atau luar negeri Perak.74 km/per 3. Perkembangan pentadbiran Ipoh berkait rapat dengan keluasan kawasan pentadbiran Ipoh.2. Nama 'Ipoh' dipercayai berasal dari pokok 'Upas'.1.86 km / per 2 Jum Penduduk (64/km per-sumber RSN) 60.28 km/per 5 Kawasan Kawalan 137. Asal nama Slim River bermula daripada sungainya (Sungai Slim) yang sempit. perkembangan daerah Kinta amat lembab terutama masalah perhubungan melalui Sungai .

Ipoh telah menjadi bandar yang terbesar di negeri Perak dan kedua besarnya di Negerinegeri Melayu Bersekutu pada tahun 1895. dan pejabat pos juga dibina. Dalam bidang pelajaran. jalan raya wujud menghubungi kawasan perkampungan Gopeng dan pelabuhannya di Kota Bharu dan seterusnya menghubungkan kawasan perlombongan Papan dengan Batu Gajah Sehingga tahun 1889. dewan bandaran (town hall).Kinta. Manakala tahun 1889-1890. begitu juga longkang dan parit telah diperbaharui. Stesen keretapi. Dalam tahun ini juga. Kawasan lapang pertama telah diadakan pada tahun 1898 yang kini dikenali sebagai 'Padang Ipoh'. Pembekalan bahagian sistem pembentungan ditubuhkan pada tahun 1898 dan diperkenalkan penggunaan tangki najis pada tahun 1905. 'Kinta Saitary Board North' telah diwujudkan dan tahun 1916-1941 'Kinta District Board' yang diwujudkan diketuai oleh A. hospital telah mula dibina di Ipoh dan hospital baru pula dibina di antara kawasan stesen keretapi dan Balai Polis Pusat. . Padang kelab Luba Perak dibina pada tahun 1904.W. hotel. Perkhidmatan dan kemudahan awam disediakan. Pada tahun 1905-1915. Begitu juga panggung wayang dan kenderaan bermotor telah mula mengambil tempat di Ipoh. Jalan-jalan disusun semula dan pokok-pokok untuk berteduh ditanam. Jambatan kayu menyeberangi sungai kinta diganti dengan jambatan besi pada tahun 1900. kawasan pentadbiran bandar Ipoh berkembang hingga menyeberangi sungai kinta dan di sini wujudnya pekan baru (Ipoh New Town) ke jalan Anderson.S Jelf di bawah pentadbiran 'British Military Administration' mengambil tempat. 'Ipoh Sanitay Board' telah diwujudkan dan ia bertanggungjawab tentang kebersihan Ipoh. Dalam tahun 1884. Perkhidmatan bas bermula pada tahun 1910 dan tahun 1911.W Birch ( James Ewheeler Woodford Birch) telah dibina pada tahun 1909. lebih separuh rumah-rumah atap telah di robohkan dan diganti dengan bangunanbangunan jenis batu. gajah dan kereta lembu memakan masa yang lama. Sekola Menengah Rendah Inggeris yang pertama di daerah Kinta telah dibina dalam tahun 1895 dan dikenali sebagai Anglo Chinese Boys. 'Peoples Park dan kawasan memperingati J. Di antara tahun 1905-1914. Dalam tahun 1893.Ipoh. Kenderaan seperti sampan. Pada masa itu juga perhubungan jalanraya antara Ipoh dengan tempat-tempat lain di lembah kinta diperbaiki. Pejabat pendaftar kereta motor telah ditubuhkan di Ipoh.

Manakala dalam tahun 1946-1954. Daya tarikan utama taman ini ialah hamparan bukit batu kapur dan tasik yang belum diterokai. Sebagai Ibu negeri Perak Darul Ridzuan. Ibu negeri Perak Darul Ridzuan.keagamaan dan juga pendidikan. Pelbagai usaha telah diambil bagi mengindahkan lagi Taman Rekreasi Gunung Lang. Majlis Bandaraya Ipoh terus berusaha untuk menjadikan Bandaraya Ipoh sebagai sebuah bandar yang dinamik dan unggul. sukan. Gunung Lang berlatarbelakangkan pemandangan semulajadi yang terdiri daripada hamparan bukit batu kapur dan tasik yang menjadi daya tarikan utama pengunjung dari dalam mahu pun luar negeri. kebudayaan.S Walker menjadi pengerusi 'Ipoh Mengelembu Town Council' ditubuhkan pada tahun 1957-1962 diketuai oleh Encik Abdullah Bin Uni.S Drake dan pada tahun 1954-1956. kewangan. politik. Pembangunan seluas 28 hektar ini melibatkan kerjasama di antara Majlis Bandaraya Ipoh dan Jabatan Lanskap Negara pada tahun 1999. Pada 31 Mei 1962. Proses pembangunan baru telah dibuat melalui pembinaan fasa kedua taman tersebut. Tumbuh-tumbuhan berbau harum yang terdapat di sini telah memberikan aroma terapi . Majlis Perbandaran Ipoh dikenali sebagai 'Majlis Bandaraya Ipoh' dan ketua eksekutifnya bergelar Datuk Bandar.G Walker. Pada 27 Mei 1988.Kini dibawah pimpinan Datuk Bandar. 'Kinta Town Board' telah wujud yang bermula di bawah penyelarasan Major J. Di laluan utamanya di sepanjang taman tersebut terdapat pelbagai jenis bunga bougainvilleas yang berwarna-warni.1.3 TAMAN REKREASI GUNUNG LANG Taman Rekreasi Gunung Lang terletak di Jalan Kuala Kangsar bersebelahan dengan Lebuh Raya Utara Selatan. terdapat 85 spesis heliconia yang diimport khas daripada negara luar. 3. G.2. di antaranya ialah dengan menggabungkan kecantikan semulajadi serta menerapkan unsur-unsur moden dan tradisional. DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan telah mengishtiharkan taraf Bandaraya kepada Ipoh. perdagangan. Apa yang menarik. Ipoh telah dinaikkan ke taraf perbandaran dan dikenali sebagai 'Majlis Perbandaran Ipoh' yang dipengerusikan oleh E. Ipoh merupakan pusat pentadbiran.

Bentuk soalan yang dikemukakan oleh setiap pelajar-pelajar UPSI adalah lebih menjurus kepada usaha.3 Persampelan Bagi Kawasan Kajian Bagi persempelan kawasan kajian. institusi dan kemudahan masyarakat. perumahan. perindustrian. Apa yang menarik. pelancongan atau reka bentuk bandar. tumbuhan seperti orkid dan pokok buah-buahan tempatan telah dilabel mengikut nama masing-masing. Kedua-dua sesi soal jawab ini dijalankan di Majlis Daerah Tanjong Malim dan Majlis Bandaraya Ipoh yang mengambil masa hampir 2 jam sesi taklimat dan soal jawab bersama Pegawai Perancang Bandar. burung dan sekiranya bernasib baik boleh terserempak dengan burung helang. ia dilakukan dengan melalui sesi soal jawab dengan pegawai perancang bandar Daerah Tanjong Malim dan Bandaraya Ipoh. Bentuk soalan ini merangkumi perancangan tempatan ari aspek sektor perniagaan dan perkhidmtan. Antara pengalaman yang tidak dapat dilupakan adalah pengunjung harus menaiki bot mengelilingi tasik bekas tapak lombong tersebut sebelum tiba ke kawasan taman . Bentuk-bentuk soalan juga meliputi projek-projek yang telah dan akan dijalankan oleh pihak berkenaan dalam merancang dan melaksanakan projek-projek di kawasan pentadbiran masing-masing. infrastruktur dan utiliti. 3. . peranan dan tanggungjawab Majlis Daerah Tanjong Malim dan Majlis Bandaraya Ipoh. Tasiknya pula dipenuhi pelbagai jenis ikan selain daripada haiwan reptilia seperti cicak dan ular. Bukit di taman tersebut dihiasi dengan flora dan fauna semulajadi dan sekali sekala pada waktu petang pengunjung boleh melihat monyet. pengangkutan dan lalu lintas serta kawasan lapang dan rekreasi yang akan dilaksanakan.di sepanjang laluan pejalan kaki.

Dalam kajian tersebut. Dalam kajian tersebut. Manakala data sekunder diperolehi daripada rujukan sumber kedua seperti tesis. jurnal. sumber primer dan sekunder adalah penting untuk dijadikan rujukan bagi mendapat maklumat yang tepat. Dalam peringkat ini. sumber yang dikumpul dapat digunakan untuk memperolehi cara kajian yang tepat. dan keratin akhbar. . lembaran kerja. Peringkat ii : Ulasan Literatur. kerangka Teoretikal dan konseptual Peringkat ini memerlukan penyelidik untuk mengumpul kajian sebelum ini (kajian lampau) untuk mendapatkan maklumat. Peringkat i: Kajian Awalan Peringkat pertama kajian. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah maklumat yang ingin dicapai serta objektif yang perlu digariskan agar matlamat dapat dicapai. pembacaan yang banyak adalah penting bagi memahami isu yang dikaji serta membantu dalam proses membuat generalisasi kepada titik permulaan kajian dan juga membentuk rangka kerja yang mantap. Data primer diperolehi daripada tinjauan awal melalui temubual orang perseorangan dan soal jawab pegawai daerah. Peringkat iii: Pengumpulan Data Peringkat ini penting kepada penyelidik kerana. penyelidik memilih lokasi iaitu kawasan sekitar yang diurus tadbir oleh MDTM dan MBI serta guna tanah di kawasan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapat gambaran awal dan menambah pengetahuan mengenai kajian yang dijalankan.5 Pendekatan Kajian Dalam sesuatu kajian. terdapat lima peringkat kajian yang menjadi batasan penyelidikan.3. penyelidik boleh mengetahui kelemahan dan kekuatan kajian yang dilakukan pengkaji sebelum ini. Pengumpulan data dapat diperolehi daripada sumber primer dan sekunder.

Kaedah ini dilakukan ketika lawatan penyelidik bersama pensyarah dan rakan-rakan kuliah ke MDTM dan MBI. Gambaran permasalahan yang diperolehi membolehkan penyelidik melengkapkan kajian dengan pengumpulan data-data berkaitan. Antaranya tesis. Penyelidik turut meninjau permasalahan yang wujud bagi kawasan kajian. Mengemukakan maklumat yang memandu pembaca ke arah maklumat sekunder. dikritik atau diringkaskan. i. Penyelidik harus bijak menggunakan strategi pencarian tertentu agar maklumat yang diperlukan dapat ditemui. Internet Sumber maklumat dan maklumat terkini dengan mudah boleh didapati daripada internet. perangkaan dan statistik jabatan kerajaan. Segala persoalan dapat dijelaskan oleh pegawai daerah.a. internet. majalah. b. Ciri-ciri sumber sekunder adalah maklumat yang dinyatakan atau dijelaskan semula daripada sumber sebelumnya. Tinjauan Awal Tinjaun awal adalah bertujuan untuk medapat maklumat serta gambaran umum terhadap kawasan kajian. laporan banci. ii. jurnal. Maklumat yang terdiri daripada satu atau lebih maklumat sekunder sendiri yang telah dianalisa semula. Internet secara umumnya merujuk kepada . Soal Jawab Kaedah soal jawab dilakukan apabila terdapat soalan yang memerlukan penjelasan pegawai daerah dalam kajian tersebut. i. Sumber Sekunder Sumber sekunder didapati daripada pelbagai bahan. Sumber Primer Sumber primer dapat diperolehi daripada hasil temubual dan soal selidik.

. bagi memastikan kajian berjalan dengan lancar dan baik. Permasalahan yang wujud bagi kawasan kajian akan menentukan metodologi kajian yang akan dijalankan. kaedah-kaedah kajian secara keseluruhan serta terperinci perlu dirangka dan akan menjadi penduan dalam menjalankan penyelidikan dengan lebih baik. Oleh itu.gabungan jaringan computer yang berkomunikasi menggunakan sistem pertuturan yang sama di kenali sebagai TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).6 Kesimpulan Kawasan kajian merupakan perkara utama dalam sesuatu kajian penyelidikan. 3. Penyelidik juga boleh mendapat maklumat melalui Pangkalan data atas talian yang dilanggan oleh perpustakaan UPSI dengan melawat ke laman web perpustakaan UPSI.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful