P. 1
Bilant Si Audit Energetic

Bilant Si Audit Energetic

|Views: 1,561|Likes:
Published by Ivancu Ionel

More info:

Published by: Ivancu Ionel on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

BOGDAN HORBANIUC

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC
– Note de curs –

Iaşi 2009
1

CUPRINS CAP. 1.............................................................................................................................................4 NOŢIUNI INTRODUCTIVE ENERGIA.TRECUT, PREZENT, VIITOR...................................4 CAP. 2...........................................................................................................................................13 ENERGIA ELECTRICĂ. GAZUL NATURAL. COMBUSTIBILUL LICHID .........................13 2.1. Producerea şi distribuţia energiei electrice ............................................................................14 2.2. Gazul natural..........................................................................................................................16 2.3. Combustibilul lichid...............................................................................................................18 CAP. 3...........................................................................................................................................19 MANAGEMENTUL ENERGIEI ELECTRICE ..........................................................................19 3.1. Piaţa energiei electrice ...........................................................................................................20 3.2. Managementul consumului....................................................................................................24 3.3. Mecanisme de economisire a energiei ...................................................................................25 CAP. 4...........................................................................................................................................29 TEHNICI DE ANALIZĂ ENERGETICĂ ...................................................................................29 4.1. Introducere .............................................................................................................................30 4.2. Consumul anual .....................................................................................................................30 4.3. Indicatori de performanţă normalizaţi ...................................................................................31 4.4. Analiza funcţie de timp..........................................................................................................35 4.5. Analiza bazată pe regresie liniară ..........................................................................................37 CAP. 5...........................................................................................................................................41 BILANŢURI ENERGETICE .......................................................................................................41 5.1. Definiţii şi clasificări..............................................................................................................42 5.2. Principii generale de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice .......................................44 5.3. Indicaţii metodologice privind elaborarea bilanţurilor energetice.........................................48 5.4. Analiza bilanţurilor energetice reale......................................................................................56 5.5. Aprecierea eficienţei energetice a proceselor consumatoare de energie ...............................57 5.6. Elaborarea bilanţului energetic optimizat ..............................................................................60 5.7. Evaluarea eficienţei economice şi a impactului asupra mediului ..........................................61 5.8. Alte aspecte privind bilanţurile energetice ............................................................................63 CAP. 6...........................................................................................................................................65 AUDITUL ENERGETIC..............................................................................................................65 6.1. Introducere .............................................................................................................................66 6.2. Tipuri de audit energetic ........................................................................................................68 6.3. Auditul energetic preliminar ..................................................................................................70 6.4. Auditul energetic complet......................................................................................................71 6.5. Analize energetice..................................................................................................................73 6.6. Recomandări ..........................................................................................................................75 6.7. Raportul de audit energetic ....................................................................................................78 CAP. 7...........................................................................................................................................81 MONITORIZAEA CONSUMURILOR ENERGETICE ŞI TARGETING ENERGETIC..........81 7.1. Introducere. Conceptele de monitorizare şi targeting ............................................................82 7.2. Monitorizarea şi colectarea datelor........................................................................................82 7.3. Targeting energetic ................................................................................................................84 7.4. Raportarea ..............................................................................................................................85 ANEXE .........................................................................................................................................89 Anexa 1. Unităţi derivate în SI .................................................................................................90 Anexa 2. Prefixe şi factori de multiplicare/demultiplicare pentru unităţile de măsură ............91 Anexa 3. Echivalenţe între unităţi de măsură ...........................................................................92 Anexa 4. Model de bilanţ termoenergetic.................................................................................96 Anexa 5. Model de bilanţ electroenergetic .............................................................................103 Anexa 6. Calculul pierderilor de căldură în unele echipamente termoenergetice frecvent 2

întâlnite în industrie ................................................................................................................107 Anexa 7. Model de calcul al pierderilor de energie electrică pentru receptoarele şi instalaţiile curent folosite în industrie ......................................................................................................119 Anexa 8. Exemplu de calcul pentru determinarea emisiilor la un cazan de abur ...................127 Anexa 9. Consumuri aparate casnice ......................................................................................131

3

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

CAP. 1.

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ENERGIA.TRECUT, PREZENT, VIITOR

4

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

Bilanţul energetic reprezintă evaluarea cantitativă şi analiza schimburilor şi proceselor de transformare a energiei care au loc pe conturul unui sistem consumator şi/sau generator de energie sau pe conturul unei părţi componente a acestuia. Este un concept multidisciplinar, implicând cunoştinţe legate de producerea şi managementul energiei şi tehnologiile de aferente. Elaborarea şi interpretarea bilanţului energetic necesită colaborarea specialiştilor din domeniile termotehnicii şi instalaţiilor termice şi energeticii, iar aplicarea măsurilor de remediere a problemelor presupune cooperarea fără rezerve a managementul firmei care a comandat efectuarea bilanţului. Noţiunea de audit energetic este mai cuprinzătoare decât cea de bilanţ, deoarece presupune colectarea de date de pe teren, procesarea, analiza şi interpretarea lor şi găsirea unor căi de eliminare a consumurilor ineficiente, precum şi introducerea unor soluţii cu caracter de noutate pentru a creşte eficienţa energetică şi deci economică a conturului analizat. Bilanţul energetic complex este o formă intermediară între bilanţul propriu-zis şi auditul energetic şi, ca şi acestea, se efectuează în condiţii definite de spaţiu şi timp. În toate cazurile, decisivă este acurateţea datelor colectate din teren, condiţie care se realizează cu ajutorul unei aparaturi precise şi performante, operate de personal cu înaltă calificare, pregătit special. Tehnicile moderne de management al energiei constituie un beneficiar direct al bilanţurilor şi auditului energetice, deoarece asigură o integrare eficientă a tehnologiilor IT cu sistemele de monitoring în timp real al fluxurilor de energiei care traversează conturul analizat. În acest nou context, efectuarea bilanţului energetic capătă un conţinut nou, deoarece achiziţia continuă a unor imense cantităţi de informaţie din o multitudine de puncte ale conturului permite o cunoaştere mult mai aprofundată a fenomenelor care au loc şi deci se pot genera soluţii mult mai eficiente pentru deficienţele care se identifică. În prezent, România face mari eforturi de armonizare a legislaţiei în domeniul energiei cu legislaţia europeană. Odată cu schimbările survenite în abordarea problematicii energiei astfel încât să se realizeze o concordanţă cu strategiile şi obiectivele Uniunii Europene în acest domeniu, în România a apărut o nouă meserie, cea de auditor energetic, care va fi din ce în ce mai mult căutată, deoarece din ce în ce mai frecvent se solicită efectuarea de audituri energetice pentru clădiri şi unităţi economice, în scopul determinării soluţiilor de economisire a energiei.

5

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

Până în sec. XIX, progresul era limitat de cantitatea de efort pe care oamenii o puteau realiza cu ajutorul animalelor pentru a-şi putea hrăni familia, motiv pentru care economia avea un caracter rural. Odată cu stăpânirea forţei aburului, omenirea a putut face un salt imens, deoarece a avut dintr-o dată la dispoziţie o cantitate mult mai mare de energie pentru dezvoltare. Ştiinţa s-a dezvoltat într-un ritm ameţitor, comparabil cu o explozie faţă de „arderea” lentă timp de milenii care a ilustrat lentoarea progresului. Exemplul transportului terestru este ilustrativ: de la naşterea civilizaţiei umane şi până la începutul sec. XIX, tracţiunea s-a realizat cu forţă animală, viteza de deplasare rămânând neschimbată timp de mii de ani; odată cu apariţia tracţiunii cu abur şi apoi cu cea a motorului cu ardere internă, viteza a crescut dintr-o dată, iar rata de creştere a fost de neimaginat. Viteza progresului a devenit incredibilă. Un alt exemplu îl reprezintă avionul, care sa născut şi maturizat în sec. XX: distanţa pe care a zburat avionul fraţilor Wright pe plaja Kitty Hawk din Carolina de Nord în 1904 (actul de naştere a avionului) a fost mai mică decât lungimea unui Boeing 747, model care a intrat în serviciu în 1969! Oamenii din ziua de azi consideră energia ca pe un dat, ceva care vine de la sine, aşa cum sunt aerul şi apa. Deşi nu au o idee clară despre ce este energia, ei ştiu cum să o utilizeze, deoarece societatea actuală este în întregime bazată pe energie. Fără energie, am fi neputincioşi şi lipsiţi de mijloace de supravieţuire. Este suficient să ne imaginăm coşmarul unei zile fără electricitate, ca să putem realiza (şi doar parţial!) ce înseamnă viaţa fără toate „gadget”-urile cu care ne-am obişnuit: iluminat, aparate de uz casnic, televizor, radio, calculator etc. Consecinţele ar fi însă cu mult mai grave la nivel de economie: producţia ar înceta, transporturile ar fi parţial paralizate, comerţul ar fi aproape stopat, iar viaţa socială ar fi grav perturbată. Dacă în plus ar dispărea şi combustibilii, haosul ar fi total, iar ordinea socială ar degenera în anarhie şi război global. O asemenea posibilitate nu este ceva ce ţine de domeniul SF: într-o formă foarte mult atenuată faţă de scenariul apocaliptic descris mai sus, primul şoc petrolier din anii ’70 a produs perturbări extrem de grave în statele occidentale, care s-au văzut puse în situaţia de a supravieţui cu cantităţi mult reduse de petrol. În Anglia, lucrurile au luat o turnură şi mai dramatică datorită celei mai lungi greve a minerilor care s-a suprapus, astfel încât curentul electric a fost raţionalizat datorită deselor întreruperi, circulaţia vehiculelor a fost restricţionată, iar guvernul a fost obligat să introducă săptămâna de lucru de 3 zile pentru a economisi energia. Concluzia este că societatea industrială avansată este integral dependentă de un flux constant energie relativ ieftină, care oricând se poate reduce sau chiar întrerupe şi de aceea înţelegerea naturii energiei, a surselor acesteia şi a utilizării sale este esenţială pentru dezvoltarea civilizaţiei umane. Dacă ne referim la ţările în curs de dezvoltare sau cele slab dezvoltate, care 6

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

constituie majoritatea, aparent ele nu ar fi atât de afectate de o criză energetică, deoarece nu depind într-o atât de mare măsură de energie. Ideea este absolut falsă, fiindcă energie insuficientă înseamnă condamnarea la subdezvoltare. În timp de ţările dezvoltate fac risipă de energie (SUA consumă 26% din totalul mondial), cele mai puţin dezvoltate trebuie să facă faţă unor mari dificultăţi în obţinerea energiei necesare. Şi cum trei sferturi din populaţia Terrei se află în aceste ţări, decalajele devin şi mai grave. În plus, a pretinde unei ţări sărace să reducă emisiile de dioxid de carbon sună a ipocrizie din partea ţărilor dezvoltate, care îşi datorează nivelul înalt de dezvoltare tocmai exploatării extensive a resurselor de combustibili fosili. Pe de altă parte, producerea de energie constituie sursa primară de poluare şi de producere a dioxidului de carbon responsabil de efectul de seră şi de încălzirea globală. Producerea „curată” de energie rămâne un deziderat de neatins în contextul actual, deoarece omenirea nu ştie să producă energie altfel decât arzând combustibili fosili (ponderea hidroenergiei şi a energiilor regenerabile rămâne nesemnificativă, iar energetica nucleară este pusă la index datorită problemelor de poluare radioactivă a mediului de către deşeurile centralelor nucleare). Până (sau dacă) se va rezolva problema fuziunii nucleare controlate – scenariile optimiste prevăd un interval de peste 30 de ani, iar cele pesimiste spun că niciodată – trebuie să găsim acele căi şi tehnologii de producere a energiei necesare dezvoltării care să nu aibă impact semnificativ asupra mediului înconjurător. Din păcate, politicul îşi pune amprenta asupra problematicii energiei, aceasta fiind de multe ori utilizată ca armă în relaţiile internaţionale. Două exemple sunt edificatoare: în 1973 statele arabe, învinse în războiul de Yom Kippur, au instituit un embargo asupra exporturilor de petrol către Occident, ca răspuns la sprijinul acestuia faţă de Israel − primul şoc petrolier; în anii 2007 şi 2008, Rusia a sistat temporar furnizările de gaz natural către Ucraina pentru a o constrânge să renunţe la politica sa de apropiere de Occident şi să se reorienteze către tradiţionalele sale relaţii de subordonare în raport cu Moscova. Mai grav este în al doilea caz faptul că ţările care importau gaz natural din Rusia prin conducta ce traversează Ucraina au avut de suferit în mod direct de pe urma acestui şantaj (victime colaterale), deoarece nici ele nu au mai primit gaz. Alte implicaţii politice ale energiei sunt cele pe plan intern. Politicienii sunt foarte sensibili la problemele economice, deci vor reacţiona prompt şi la cele legate de energie, deoarece economia unei ţări nu poate funcţiona fără energie. Din păcate, factorul politic are o viziune pe termen scurt, urmărind doar interese de moment şi evitând luarea unor decizii care să-i afecteze 7

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

popularitatea. Din această cauză, în general nu se poate vorbi de strategii coerente pe termen mediu sau lung, iar dacă acestea există, sunt periclitate de schimbările de conjunctură ale priorităţilor partidului aflat la guvernare. Frica de măsuri nepopulare face ca acestea, deşi necesare, să fie amânate până ce este deja prea târziu, iar răul a fost deja făcut. Se pare că omenirea nu va reacţiona decât atunci când va fi constrânsă să o facă. Un semnal a fost de dat de şocurile petroliere din anii ’70, care au avut şi un efect pozitiv: datorită disponibilului mult redus de energie ieftină, naţiunile industrializate au început să caute fie soluţii de înlocuire a surselor clasice cu altele regenerabile (solar, eolian, geotermal), fie modalităţi de reducere a consumului de combustibil (în SUA, între 1973 şi 1988 consumul mediu de combustibil al autoturismelor s-a înjumătăţit, iar în 1990, un frigider era de trei ori mai eficient din punct de vedere energetic decât în 1973 − Fig.1.). Stadiul actual al consumului mondial arată că producem energie tot clasic, prin arderea combustibililor fosili, cu o mică pondere a hidroenergiei şi a nuclearului, iar regenerabilele sunt practic nesemnificative (Fig.2. arată situaţia din anul 2000). Interpretarea graficului din Fig.2. conduce la următoarele observaţii: − transportul reprezintă aproximativ 25% din consumul de energie. Creşteri semnificative se constată doar în ţările dezvoltate, dar apar limitări datorită gradului mare de aglomerare care conduce chiar la saturare. Ţări emergente cum ar fi China şi India au un potenţial de creştere important; − energetica este într-o continuă creştere şi, spre deosebire de transporturi, nimic nu pare să limiteze cererea de electricitate. Combustibilii lichizi pe bază de petrol sunt din ce în ce mai puţin folosiţi în energetică, în timp ce energetica nucleară este în creştere, cu toată opoziţia ecologiştilor. Cea mai spectaculoasă creştere este cea a regenerabilelor, dar pe sectorul unităţilor de mică putere, care contribuie cu o pondere redusă la total. Cărbunele este combustibilul cel mai folosit şi va fi şi în viitor, mai ales că o economie emergentă de prim ordin, China, are mari rezerve de cărbune.

8

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

Fig.1. − sectoarele industrial şi agricol oferă cea mai mare diversitate, atât în gama utilizărilor, cât şi în ceea ce priveşte combustibilii folosiţi. Aici, schimbările sunt cel mai greu de introdus, deoarece utilizatorii sunt în general dependenţi geografic de un anume combustibil; singurele măsuri eficiente care se pot lua, sunt cele care vizează creşterea eficienţei utilizării energiei; − predicţii sunt greu de făcut doar pe baza evoluţiei din ultimele decade, deoarece contextul s-a schimbat radical, iar presiunile asupra mediului economic s-au intensificat prin apariţia economiilor emergente, prin modificarea accesului la resursele de combustibili şi prin conştientizarea schimbărilor climatice care devin din ce în ce mai manifeste. Rezervele actuale de combustibili fosili ar ajunge, la nivelurile de consum actuale, pentru 40 ani (petrol), 60 ani (gaze naturale) şi 200 ani (cărbune) şi sunt distribuite după cum urmează: petrol: cele mai mari rezerve sunt în Orientul Mijlociu (65,3%), urmate de 9

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

America de Sud şi Centrală (9,1%), Africa (7,3%), fosta URSS (6,2%), America de Nord (6,1%), Asia-Pacific (4,2%), Europa (1,8%). Practic, raportul rezerve/consum este neschimbat, deoarece pe măsură ce consumul creşte, se descoperă noi zăcăminte. Acest raport va începe însă să scadă, deoarece cercetările geologice arată că în viitor se vor descoperi zăcăminte de patrol din ce în ce mai mici şi mai costisitor de exploatat. gaze naturale: Orientul Mijlociu (36,1%) la egalitate cu fosta URSS (36,2%), urmate de Asia-Pacific (7,9%), Africa (7,2%), America de Nord (4,9%), America de Sud şi Centrală (3,1%) şi Europa (3,1%). cărbune: Asia-Pacific (29,7%), America de Nord (26,2%), fosta URSS (23,4%), Europa (12,7%), Africa (5,6%), America de Sud şi Centrală (2,2%) şi Orientul Mijlociu (0,2%). Fig.3. ilustrează repartiţia consumului de energie al SUA în 1999 exprimat în exajouli, pe surse de combustibil şi pe tipuri de consumatori.

Fig.3. Producerea de energie va manifesta următoarele trenduri pentru următorii 25 ani: – creşterea cererii, cu o rată de 2,6% pe an; – creşterea ponderii nuclearului, dar nu foarte accentuată, datorită pericolelor şi mai ales 10

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

opoziţiei grupurilor ecologiste şi a lobby-ului pe care aceste îl fac; – creşterea consumului de gaze naturale şi a eficienţei utilizării acestora; – creşterea utilizării ciclurilor combinate cu turbine cu gaze; – uniformizarea utilizării cărbunelui şi generalizarea desulfurării; – reducerea utilizării combustibililor lichizi; – creşterea importanţei energiilor regenerabile (în special solar şi eolian), dar rămânând încă cu o pondere scăzută. Cel mai probabil scenariu va fi continuarea folosirii pe scară largă a combustibililor fosili ca sursă de energie pentru acoperirea cererii în continuă creştere. Doar o acţiune hotărâtă din partea factorului politic şi a opiniei publice va putea schimba optica în favoarea energeticii nucleare. Din acest punct de vedere, Franţa este un exemplu, 70% din energia sa electrică fiind produsă în centrale nucleare. Problemele ecologice se vor agrava şi vor trebui luate măsuri la nivel global pentru a limita efectele creşterii procentului de CO2 în atmosferă. În ceea ce priveşte eficienţa conversiei, actualmente acesta este de 35%, identică cu cea a centralelor pe cărbune, în timp ce ciclurile combinate cu turbine cu gaze realizează 50%, încă mult sub posibilităţi. Ţinta pentru următoarele două decenii este atingerea a 60% la centralele pe cărbune şi 75% pentru ciclurile combinate cu turbine cu gaze, ceea ce se va traduce în o reducere de 40-50% a emisiilor de gaze cu efect de seră. Pentru atingerea acestor obiective, se va acţiona în următoarele direcţii: – dezvoltarea modelării şi simulării la nivel de unitate de producere a energiei; – dezvoltarea de noi senzori şi sisteme de control pentru o mai bună funcţionare a unităţii de producere a energiei; – integrarea noilor tehnologii şi concepte; separarea gazelor, materiale pentru filtrele de fum; – arderea cu oxigen pur (oxicombustia) pentru a rezulta gaze de ardere fără oxizi de azot şi a face posibilă sechestrarea dioxidului de carbon; – gazificarea cărbunelui integrată cu lichefierea aerului. Înţelegerea modului în care energia este livrată consumatorului pleacă de la „combustibilul” utilizat pentru a o produce. Cum combustibilul nu se găseşte deobicei la locul de producere a energiei, acesta trebuie transportat fie prin conducte (gazul natural, petrolul şi apa la hidroelectric), fie cu mijloace specifice de transport, pe uscat sau pe apă (cărbunele, petrolul sau 11 – materiale avansate cum ar fi materialele ceramice pentru turbine, membrane pentru

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

combustibilul nuclear). Datorită acestui fapt, vor apărea costuri asociate transportului, care nu sunt deloc neglijabile. Costurile implicate de combustibil se clasifică în: − costuri directe; − costuri indirecte; − costuri indirecte legate de afectarea mediului înconjurător. Costurile directe sunt legate de preţul plătit pentru achiziţionarea combustibilului, cele indirecte sunt asociate cu transportul, stocarea şi manipularea combustibilului, iar cele indirecte legate de afectarea mediului înconjurător sunt costuri asociate echipamentelor de reducere a poluării şi taxelor de poluare. Deobicei, costurile de poluare sunt mai greu de identificat, deoarece producătorii de energie au tendinţa de a le „masca”, introducându-le în preţul de vânzare a energiei livrate, care este astfel crescut. La nivel mondial, repartiţia producţiei de energie pe categorii de combustibili este: 40,6% petrol, 25% cărbune, 24,2% gaze naturale, 7,6% nuclear şi 2,7% hidroelectric. Deşi rezervele de cărbune sunt foarte însemnate, totuşi accentul tinde să cadă pe gazele naturale, deoarece rezervele sunt mari (doar rezervele din ţările fostei URSS ajung pentru 50 ani pentru Europa şi consumul propriu), implică costuri de poluare mai reduse şi ciclurile combinate cu turbine cu gaze capătă o extindere din ce în ce mai pronunţată. Spre exemplu, producţia de cărbune a Franţei a scăzut cu 59% între 1990 şi 2000, iar a Germaniei cu 51,3%. Atunci când se vorbeşte de energie, este bine să se facă distincţia dintre energie primară şi energie livrată. De exemplu, gazul natural este combustibilul primar care este ars pentru a se produce energie electrică (energie livrată). În acest sens, energia electrică este întotdeauna o energie secundară (livrată), iar pentru fiecare unitate de energie electrică livrată unui consumator, se consumă mai multe unităţi de energie primară. Spre exemplu, la producerea electricităţii într-o centrală cu ciclu combinat randamentul global este de 47%, ceea ce înseamnă că producătorul va suporta costuri de producţie duble fată de preţul plătit pentru combustibil. În plus, intervin costuri de întreţinere, reparaţii, management etc. astfel încât preţul de livrare va fi mai mult decât dublu: în Anglia, acesta este de 3 – 5 ori mai mare decât costul combustibilului.

12

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

CAP. 2.

ENERGIA ELECTRICĂ. GAZUL NATURAL. COMBUSTIBILUL LICHID

13

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC

2.1. Producerea şi distribuţia energiei electrice
Distribuţia energiei electrice se face prin reţeaua de distribuţie care interconectează unităţile de producere (centralele termo-, hidro- sau nuclearo-electrice). Transmiterea la mare distanţă se face prin linii de înaltă tensiune, iar livrarea la consumatori se face prin linii de medie şi joasă tensiune. Energia consumată de către aceştia se măsoară cu contoare, iar ei vor plăti companiei producătoare sau de distribuţie (dacă nu este una şi aceeaşi) contravaloarea energiei consumate funcţie de tarifele fixate de vânzător pentru fiecare tip de consumator. Lanţul de conversie energetică este compus din următoarele procese: 1. Procesul de generare: Generarea are loc în unităţile de producere a energiei şi constă din conversia energiei combustibilului (energie primară) în energie electrică. Este procesul care răspunde integral de poluarea mediului şi care implică investiţii imense în centralele electrice şi costuri însemnate pentru achiziţia, transportul, prelucrarea şi stocarea combustibilului, de operare şi întreţinere. Problema generării este intrinsec legată de punerea în concordanţă a disponibilului cu necesarul. Acesta din urmă suferă mari fluctuaţii diurne şi sezoniere, legate de activitatea umană şi de factorii climatici şi astronomici. Fig.4. ilustrează curbele tipice de variaţie diurnă a sarcinii pentru Anglia. Deoarece energia electrică este dificil şi scump de stocat, se preferă producerea în regim de bază, astfel încât să fie acoperite necesităţile „de bază” prin unităţi de mare şi foarte mare putere, iar vârfurile de sarcină să fie preluate de unităţi de mai mică putere şi în general mai puţin eficiente, deoarece acestea intră în funcţiune doar pe intervale scurte de timp. Astfel apare o neeconomicitate a sistemului de producere a energiei electrice, care trebuie să menţină în stare de funcţionare un număr de unităţi care intră în funcţiune doar atunci când este nevoie, osturile de întreţinere împovărând astfel costurile generale. 2. Procesul de transmisie: Energia electrică este transportată la mare distanţă de-a lungul unei regiuni sau a unei ţări, sau chiar între ţări. Pentru creşterea economicităţii procesului, tensiunea este înaltă (400 kV). Acest proces implică investiţii mari în infrastructură (stâlpii, firele şi staţiile de transformare) şi deseori costurile cresc mult datorită terenului accidentat care trebuie parcurs. Costurile de întreţinere şi operare sunt deasemeni mari şi se vor regăsi în tarifele fixate de producător şi distribuitor. 3. Procesul de distribuţie. După ce a fost transmisă pe distanţe mari, electricitatea trebuie să ajungă la utilizatori. În diverse puncte ale reţelei de transmisie, fracţiuni din 14

În concluzie. Procesele descrise mai sus pot fi desfăşurate fie în totalitate de o societate de producţie. fie 15 . distribuitor sau vânzător). transportator. Companiile de producţie şi de distribuţie fac marketingul produsului (energia electrică) pentru a atrage clienţii şi aceştia odată câştigaţi. Pe 1 august la ora 6:00. Procesul de vânzare.4. alcătuind o structură integrată pe orizontală (ca în Europa). sistemul lucrează aproape tot anul mult sub capacitate. distribuţie şi vânzare a energiei electrice integrată pe verticală (ca în SUA – exemplu: Continental Edison). Dacă nu ar fi aşa. Costurile specifice acestui proces sunt administrative şi de management şi sunt recuperate prin defalcare pe numărul de clienţi. transport. valori standard pentru consumatori. astfel încât să poate fi facturate şi contravaloarea încasată. 4. dar totuşi el trebuie menţinut pe stand-by. în timp ce în restul anului cererea este mult mai redusă. s-a atins un minimum de 16 GW. Fig. orele 18:00). consumurile trebuie măsurate şi înregistrate. fie de companii specializate pe fiecare din procese (producător. Din Fig.. atunci fie ar fi depăşită capacitatea de producţie. în a căror factură sunt incluse periodic.4.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC energia care trece sunt prelevate şi injectate în reţelele locale care funcţionează la tensiuni medii (132 kV sau 33 kV) şi care sunt prevăzute cu substaţii de transformare care reduc tensiunea la 220 sau 380 V. adică o treime din maxim. pentru a fi oricând capabil să preia vârfurile de sarcină. rezultă că iarna consumul este maxim (48 GW pe 29 nov.

1 m3 de gaz natural are 1/1000 din energia unui volum egal de petrol. azot şi heliu.2. 38. atât din punctul de vedere al investiţiilor de infrastructură.73 kg/m3. ceea ce este de nedorit din toate punctele de vedere. companiile de electricitate sunt puse în faţa unei dileme: sau investesc ineficient fonduri imense pentru a construi unităţi de producţie suplimentare şi infrastructura de distribuţie aferentă. Tratarea constă în eliminarea acestor impurităţi. Asemănarea se extinde şi în sfera sistemului de măsurare a consumului şi de facturare. fixând tarife diferenţiate astfel încât clienţii să fie încurajaţi să consume mai mult în perioadele de gol de sarcină. Gazul natural este un amestec de hidrocarburi în care predomină metanul (peste 90%) şi are puterea calorică inferioară de aprox. deoarece furnizează energie sub formă de gaz natural direct la consumator prin intermediul unei conducte. 16 . Gazul brut (de zăcământ) poate fi „uscat” (cu relativ puţin lichid) sau „umed” (conţine fracţiuni însemnate de lichide). suferind fluctuaţii însemnate.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC reţeaua de distribuţie ar intra în regim de suprasarcină. motiv pentru care transportul său este o operaţiune scumpă. în timp de electricitatea nu. 2. acizi gazoşi. 2. ele optează pentru a doua variantă. spre deosebire de energia electrică. Evident. Procesul de colectare: Colectarea constă în transportul gazului natural brut de la locul de prelevare din zăcământ (sondă pe continent sau pe platformă maritimă) prin conducte subterane sau submarine până la unitatea de tratare. Gazul natural Companiile de gaz sunt asemănătoare celor de electricitate. Lanţul de energetic al gazului natural este compus din următoarele procese: 1. cât şi din cel al energiei consumate.6 MJ/m3 şi densitatea la stare normală de 0. Deosebirile constau în: − gazul este o sursă primară de energie şi obţinerea sa implică extragerea din zăcământ. În ambele situaţii ar trebui să se recurgă la întreruperi ale furnizării de energie. Din această cauză. − cererea de gaz este mult mai mult supusă factorului astronomic şi climatic. Procesul de tratare: Gazul brut este impurificat cu apă. sau descurajează consumul în perioadele de vârf de sarcină. iar întreţinerea şi operarea sunt costisitoare. − gazul poate fi stocat în cantităţi însemnate. fiind alcătuită din conducte şi staţii de compresoare. De aceea. distribuţia gazelor naturale implică investiţii însemnate în infrastructură. Datorită densităţii sale reduse şi a puterii calorice mici a hidrocarburilor care îl compun. Reţeaua de distribuţie este complexă.

Deoarece traseele sunt deobicei lungi şi foarte lungi (gazul natural furnizat de Federaţia Rusă Europei vine tocmai din Siberia). fără a periclita funcţionarea reţelei. – Stocarea unor mari cantităţi de gaz care să fie disponibile pentru a satisface o cerere mult peste medie. deoarece o reţea care în marea majoritate a timpului este sub-utilizată generează costuri exagerate. în care gazul de diverse provenienţe este amestecat astfel încât să rezulte un combustibil cu caracteristici fixate. acesta trebuie „uniformizat” din punctul de vedere al compoziţiei. Instalaţiile de ardere a gazului natural sunt proiectate să funcţioneze cu un combustibil având o anumită putere calorică şi cum gazul provenit diverse zăcăminte are compoziţii şi deci puteri calorice diferite. În practică. dar înseamnă si costuri mari legate de investiţii. Strategiile pe care companiile de distribuţie a gazului le au la dispoziţie sunt: – Construirea unei infrastructuri supradimensionate. societăţile de distribuţie a gazului natural recurg la toate cele trei soluţii pentru a minimiza costurile. Procesul de preparare are loc în staţii de preparare.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 3. Este deasemeni vital ca presiunea din reţea să nu scadă sub cea atmosferică. Procesul de transport. Cererea de gaz natural este puternic fluctuantă datorită factorului climatic. Soluţia este mult utilizată. este necesară compensarea pierderilor de presiune. Procesul de preparare. deoarece atunci poate pătrunde aer şi se formează un amestec exploziv foarte periculos. Soluţia implică investiţii mari şi nejustificate economic. Se realizează prin la presiuni standard conducte care duc gazul la punctele de alimentare ale reţelelor locale de distribuţie. sistemul de distribuţie trebuie să preia marile variaţii de sarcină. 17 . Tarifele aplicate de către o companie de distribuţie a gazului natural trebuie sa acopere costurile de: – extracţie. – Oferirea unor tarife speciale reduse acelor consumatori care acceptă riscul ca să nu le fie livrat gaz atunci când cererea creşte mult peste medie. De aceea. 4. Soluţia încearcă să pună în concordanţă necesarul cu disponibilul şi să constituie şi o măsură de siguranţă pentru întreruperea accidentală a furnizării de gaz. mai ales pentru utilizatorii care pot comuta pe o altă sursă (de exemplu combustibil lichid) atunci când livrarea de gaz natural le este întreruptă datorită unui vârf de sarcină. care să poată prelua vârfurile de sarcină. care se face în staţii de compresoare aflate la intervale regulate pe traseul conductei. procesare şi aducere a gazului la punctul de colectare.

ceea ce creşte costurile de operare şi de întreţinere. derivat din rafinarea petrolului. Există mai multe tipuri de combustibili lichizi. clasificaţi după viscozitate. este recomandabilă dotarea cu instalaţii de ardere care să fie echipate cu arzătoare atât pentru gazul natural. pentru ca în cazul în care acesta devine prea scump. Drept consecinţă. 18 . nu este supus unui tarif de către o companie de distribuţie. ceea ce implică faptul că preţul de achiziţie este supus unor însemnate fluctuaţii. să fie posibilă „comutarea” pe gaz natural. combustibilul lichid. cât şi pentru combustibil lichid. facturare şi încasare a facturilor. Stocarea combustibilului trebuie să fie suficientă pentru a asigura o rezervă pentru 3 săptămâni.3. atunci este necesară preîncălzirea sa. – marketing. extinderea pe care o au instalaţiile de ardere pentru combustibil lichid este foarte limitată. Combustibilul lichid Spre deosebire de energia electrică şi de gazul natural. măsurare a consumului.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC – transport al gazului prin conducte. iar dacă combustibilul utilizat este vâscos. 2. deoarece gazul natural este mult mai accesibil şi mai ieftin. Oricum. ci se achiziţionează de pe piaţa liberă.

3.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC CAP. MANAGEMENTUL ENERGIEI ELECTRICE 19 .

Suedia şi Finlanda). care a avut efecte benefice. Dacă furnizorul tradiţional devine prea scump. constatăm următoarele: Un client (o companie de exemplu) îşi acoperă necesităţile de căldură prin arderea combustibilului lichid. dar încă parţial incerte. statul trebuie să intervină prin reglementări care să protejeze consumatorul. obligând companiile respective să nu crească preţurile peste limite acceptabile şi să-şi perfecţioneze şi eficientizeze activitatea astfel încât ca rezultat. În cazul energiei. clientul va cumpăra de la cel care cere preţul cel mai mic.1. Din teoria economică generală. în sensul că în absenţa concurenţei preţul scapă de sub control. şi alte state dezvoltate au recurs la aceleaşi măsuri care au determinat apariţia unor pieţe de tip „spot” ale energiei: The Amsterdam Power Exchange (pentru Olanda. clientul este liber să renunţe la acesta şi să se orienteze spre altul mai ieftin. va fi cumpărătorul. Astfel. unde concurenţa face ca preţurile sa difere de la un furnizor la altul. încheind cu acesta un contract de livrare a cantităţii convenite. se ştie că orice monopol constituie un factor antieconomic. proces care a durat peste un deceniu. Anglia a fost „purtătorul de drapel” în dereglementarea pieţei energiei. Dacă pe 20 . în Spania. iar deţinătorul monopolului îşi va compensa ineficienţa (nefiind stimulat de concurenţă) mărind preţul produselor. în cazul energiei (ca şi în cazul oricărei activităţi economice care implică mari investiţii în infrastructură – exemplu: transporturile feroviare). indiferent de forma de proprietate (privată sau de stat). Astfel pe piaţa energiei a vorbi de concurenţă pare un nonsens. în Elveţia. preţurile sa scadă. statul încurajează o concurenţă limitată de condiţiile concrete. deoarece nu se justifică construirea de reţele paralele de distribuţie operate de companii concurente. Acolo unde este posibil totuşi. care o deosebesc radical de piaţa altor tipuri de materii prime sau produse. Piaţa energiei electrice Piaţa energiei electrice are particularităţi specifice. când progresele în domeniul tehnic şi financiar au făcut posibilă apariţia unei concurenţe incipiente. care trebuie reglementate prin măsuri legislative. Urmându-i exemplul. Pentru a se evita inconvenientele de ordin economic şi social inerente monopolurilor. The Nordpool (Norvegia. Pentru înţelegerea diferenţelor dintre cumpărarea de energie (electricitate de exemplu) şi de alt purtător de energie (combustibil lichid). Acest lucru a devenit posibil începând cu anii ’80. Dacă libera concurenţă trebuie să acţioneze pe piaţă pentru a asigura competitivitatea participanţilor. companiile de electricitate sau de gaz constituie monopoluri naturale. pe care îl cumpăra de pe piaţa liberă. monopolul este practic de neevitat. iar managementul unor organizaţii de asemenea dimensiuni este mai uşor în condiţii de monopol. Belgia şi Germania).BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 3. iar cel care îl „subvenţionează”.

atunci companiile producătoare vor creşte preţul. care deserveşte o arie geografică sau o întreagă ţară. iar clientul este vulnerabil deoarece furnizorul de energie electrică fixează preţul. Prin aceasta. pe baza unui tarif fixat de aceasta. Concurenţa existentă pe piaţă obligă producătorii de combustibil lichid să menţină un preţ scăzut al acestui produs. Este ceea ce se numeşte legea cererii şi a ofertei. iar diferenţele le recuperează de la consumatorii individuali (casnici) prin tarife crescute. Astfel. deci va trebui să plătească preţul cerut. care sancţionează drastic astfel de asocieri oculte. care fixează de comun acord un preţ crescut. O altă consecinţă. Aşa cum s-a arătat mai sus. o companie de electricitate ocupă o poziţie de forţă în care dictează preţurile. energie care îi este furnizată printr-un cablu proprietate a companiei şi care face parte dintr-o reţea de distribuţie deţinută tot de compania respectivă. Clientul cumpără energie de la o companie furnizoare. O consecinţă a existenţei pieţei libere este absenţa subvenţionării încrucişate. obligând clienţii să plătească mai mult. atunci nici piaţă nu există şi deci dispare efectul regulator extrem de important al acesteia: fluctuaţiile cererii nu mai sunt reflectate în preţuri. plătind un preţ incorect. iar tarifele preferenţiale pentru consumurile în afara orelor de vârf sunt doar rezultatul unor aproximări grosiere ale cererii. concurenţa ar fi de dorit în domeniul distribuţiei energiei. În acest context specific. în care un grup de clienţi subsidiază în mod involuntar unul sau alte grupuri de clienţi. iar unii clienţi (dacă nu toţi) au de suferit. deoarece nu este raţional a crea raţele paralele deservite de companii concurente. destul de gravă. Dacă nu există concurenţă. Cazul energiei electrice este fundamental diferit. dar este foarte dificil de obţinut o piaţă cu adevărat concurenţială. prin preţul crescut pe care este obligat să-l plătească pentru acelaşi produs. clientul nu are posibilitatea de opta pentru alt furnizor. iar dacă cererea scade. ele vor fi nevoite să scadă preţul pentru a putea vinde produsul. este că unele companii de furnizare a energiei oferă electricitate la tarife reduse unor consumatori industriali de mari dimensiuni. O practică blamabilă este formarea de carteluri. o singură companie 21 . deoarece altfel clienţii nu l-ar mai cumpăra. Consecinţele ultime ale acestei stări de fapt sunt o încărcare artificială a costurilor de producţie ale industriilor care cumpără electricitate de la un furnizor monopol scumpindu-le produsele în mod artificial. iar compania de electricitate îşi va supraîncărca schema cu angajaţi inutili şi îşi va accentua în timp ineficienţa. care nu este supus nici unei restricţii. orientându-se spre alte soluţii (trecerea pe gaz natural – de exemplu). Consecinţa: nu există concurenţă. Asemenea practici cad însă sub incidenţa legilor anti-cartel.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC piaţă cererea de combustibil lichid creşte. Apare fenomenul de subvenţionare încrucişată. în care consumatorul individual subvenţionează fără să ştie şi fără acordul său costurile cu energia ale consumatorului industrial.

este necesară punerea la punct a unor mecanisme complexe 22 . ele fiind suportate de către consumator. crearea unei pieţe a energiei devine posibilă. neinteresându-i problemele transportatorului legate de necesitatea de a avea suficientă încărcare pentru satisfacerea cererii instantanee. În acest caz. care cumpără pe piaţă energie „en-gros” (plătind taxe transportatorului pentru utilizarea reţelei de transport) şi apoi o oferă consumatorilor. Taxele de utilizare a reţelei sunt incluse în preţul de vânzare a energiei. – este asigurată evoluţia viitoare a pieţei energiei. furnizori şi consumatori) pot constata că acestea sunt corecte şi echitabile. – se creează o piaţă „spot” care reflectă cu fidelitate nivelul cererii şi costurile de producţie şi care astfel devine un indicator al costurilor reale de producţie şi al evoluţiei acestora. În acest fel. deoarece producătorii de energie intră în competiţie pentru a furniza transportatorului energie la preţul cel mai convenabil. care pentru vinde energie direct consumatorilor. astfel încât partenerii (producători. în care producţia. se îndeplinesc următoarele criterii care definesc o piaţă liberă a energiei: – este posibilă intrarea în competiţie a diverşilor producători şi furnizori de energie. Astfel. – consumatorii au libertatea de a negocia furnizarea energiei cu diverşi producători şi/sau furnizori. taxele de utilizare a reţelei trebuie să fie transparente şi egale pentru toţi competitorii şi să fie stabilite printr-un mecanism regulator bazat pe un comun acord. acoperind un anume teritoriu. noi producători independenţi pot intra pe piaţă. care pot astfel alege preţul cel mai convenabil. Companiile de distribuţie şi clienţii pe de altă parte. deoarece se generează noi probleme care trebuie soluţionate. distribuie şi vinde energia. Ea va căuta să procure energie la cel mai mic preţ şi nu o interesează ce contracte individuale s-au încheiat între furnizori şi clienţi. transportul şi distribuţia sunt separate. O altă soluţie o constituie integrarea pe orizontală. Dezvoltarea unei pieţe a energiei nu rezolvă totuşi problema. Procesul de distribuţie poate fi şi el deschis liberei concurenţe prin acceptarea accesului pe piaţă a „angrosiştilor” de energie. Pentru a se concilia aceste interese opuse. – activităţile de pe piaţă sunt transparente. În scopul asigurăiri unei concurenţe libere şi cinstite. rezultatul fiind o reducere a preţului energiei livrate consumatorilor. transportă. vor dori să obţină energie la cel mai mic preţ. apare un conflict de interese între cerinţele tehnice şi cele financiare: compania transportatoare este interesată să-şi exploateze reţeaua astfel încât să poată satisface cererea instantanee prin obţinerea de la producători a unei cantităţi suficiente de energie.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC integrată pe verticală (privată sau de stat) produce. Mai mult.

fie închiriate de la furnizorul de electricitate. Datele sunt prelucrate automat în centre specializate şi rezultatele sunt comunicate tuturor părţilor implicate. În ani 2000 – 2001. Aceste contoare. menite a dereglementa sectorul energetic şi a desfiinţa ceea ce se considera ca fiind un monopol controlat de guvern. deoarece altfel pot surveni consecinţe foarte greu de controlat. eliminându-se astfel monopolul cu toate defectele şi neajunsurile sale. pe care era tranzacţionată prin licitare toată energia produsă. care a suportat consecinţe grave ale deregularizării sectorului energetic şi ale introducerii pieţei libere. transport şi distribuţie era de tip vertical. tarifare şi reglementare. organizaţie non-profit care superviza sectorul energetic şi care funcţiona ca o piaţă de energie en-gros. cu companii private pe acţiuni care produceau. Procesul de dereglementare trebuie condus cu foarte mare atenţie. legiuitorul spera că se va dezvolta o piaţă liberă a energiei după modelul clasic. Au fost însă neglijaţi factori care aveau să anuleze practic măsurile cu caracter pozitiv luate: 23 . Alte schimbări operate au fost: − înfiinţarea unui operator independent de sistem pentru controlul operaţional şi managementul reţelelor de transport. pentru o funcţionare în bune condiţii a pieţei. este necesară o contorizare cât mai precisă şi în timp real a consumului la fiecare utilizator (în special marii consumatori industriali) prin contoare „inteligente” care transmit la distanţă la intervale regulate (deobicei ½ h) date privind consumul. Lecţia sectorul energetic al Californiei este ilustrativă. Structura de producţie. Deasemeni.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC de licitare. rezultând astfel preţul de piaţă al acesteia. a fost înfiinţată o autoritate la nivel de stat. sunt fie achiziţionate de consumator. Caracterul benefic al existenţei unei pieţe a energiei electrice nu trebuie înţeles în sensul că odată ce aceasta operează. Prin dereglementare. uneori cu efecte catastrofale. iar instalarea şi întreţinerea lor se face numai de operatori autorizaţi. Un exemplu este cel al statului California. California Power Exchange. În acest fel. Cauza au constituit-o măsurile legislative din 1996. transportau şi distribuiau energia electrică acoperind fiecare o arie geografică. cel mai populat şi dezvoltat stat american s-a confruntat cu o criză majoră în domeniul energiei concretizată în dese întreruperi ale furnizării electricităţii care afectau largi arii geografice ale statului. toate vor decurge bine. care sunt scumpe. − obligarea companiilor energetice (cum ar fi Southern California Edison sau Pacific Gas and Electric) să vândă pe piaţă energia produsă altor companii private din domeniul transportului şi al distribuţiei.

2. care defineşte maniera de control a programării consumului şi modul de negociere a contractului de furnizare cu companiile de distribuţie astfel încât acesta să fie cât mai avantajos. această eroare de concepţie a făcut ca energia insuficientă disponibilă pe o piaţă cu competitivitate redusă să determine o explozie a preţurilor la California Power Exchange de la 30 USD/kWh în ianuarie 2000 la 330 USD/kWh în ianuarie 2001 cu un „vârf” de 1400 USD/kWh în ianuarie 2000 datorită sărbătorilor de iarnă. care se determină înmulţind puterea maximă cerută cu intervalul de timp. Autorităţile au trebuit să repare greşelile comise. deoarece – aşa cum s-a văzut – preţul este variabil şi depinde de intervalul orar în care s-a făcut consumul. Din aceste cauze. În tabelul de mai jos sunt date valorile gradului de încărcare pentru câţiva consumatori tipici: 24 . unde preţurile sunt foarte volatile şi să o vândă consumatorilor la preţ fix. companiile de electricitate erau obligate să vândă în pierdere. iar statul California s-a confruntat cu o criză majoră datorită întreruperii furnizării de energie. Acesta din urmă reprezintă raportul dintre consumul mediu în kWh şi consumul maxim pe intervalul de timp dat. Prima greşeală a legislativului californian a fost să oblige companiile de distribuţie să cumpere energie de pe piaţa liberă. − din motive legate de necesitatea protecţiei mediului. consumul maxim şi gradul de încărcare. Coroborată cu a două greşeală (interzicerea construcţiei de noi centrale).BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC − noul cadru legislativ interzicea companiilor de distribuţie să crească preţul electricităţii vândute clienţilor până pe 31 martie 2002. Aceste două elemente care au fost subestimate ca şi consecinţe posibile. dar răul era deja făcut. Blocajul care a survenit a determinat companiile de distribuţie să recurgă la singura soluţie posibilă în aceste condiţii: au încetat să cumpere energie. în timp ce ele erau obligate să achiziţioneze energie pe piaţa liberă. au condus la efecte dezastruoase. Elementele care trebuie luate în calcul sunt consumul anual. în timp ce cererea de energie creştea anual cu 2%. Managementul consumului Este foarte important de controlat câtă energie electrică se consumă şi când. 3. producătorii de energie au devenit reticenţi în a vinde energie unor companii care erau evident în mari dificultăţi financiare. Apare astfel noţiunea de management al consumului (load management). a fost interzisă construirea de noi centrale electrice. pe care preţul era supus legii cererii şi ofertei. motiv pentru care au intrat rapid în insolvenţă după ce au înregistrat pierderi de 9 miliarde USD. iar Pacific Gas and Electric a şi dat faliment. În tot acest timp.

o companie de distribuţie este pusă în situaţia de a face faţă unor suprasarcini în timpul zilei.. La polul opus se situează consumatorii cu grad de încărcare redus. căile de acţiune sunt diferite. şi aceasta în orele de vârf când toţi consumatorii au încărcări mari. consumă doar timp de 8 – 10 ore pe zi. Asemenea sisteme stochează căldura sau frigul produse cu consum de energie electrică în timpul nopţii şi le restituie ziua. 0.5 . Clădirile cu birouri de exemplu.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Consumator Industrial.85 0. 2 schimburi Industrial. Văzută de pe poziţiile acestora..6 0. dar utilizatorul este cel care generează cererea. 3 schimburi Industrial. Cum puterea disponibilă este fixă. Mecanisme de economisire a energiei În complexul sistem tehnologic şi economic al producerii şi distribuţiei energiei electrice... Problema poate fi rezolvată consumând în perioada de gol de sarcină (noaptea) prin utilizarea unor sisteme de stocare termică. 3. problema economisirii energiei capătă conţinut diferit.3 . 0.. 0.. atunci evitarea acestor 25 .3 . Societatea de distribuţie va vinde în acest caz energie la tarife reduse (off-peak). „nivelând” astfel curbele de consum. deoarece companiile furnizoare sunt interesate de consumatori care să cumpere cât mai multă energie.3.6 0.. iar consumatorul va dori să cumpere această energie cât mai ieftin şi s-o utilizeze atunci când are nevoie de ea.. 0... 0.25 . Furnizorul încearcă să stimuleze cererea..45 .6 . aplatizându-şi curbele de sarcină. deoarece interesele lor nu ţintesc spre aceleaşi obiective: furnizorul va încerca să vândă cât mai multă energie fără a suprasolicita reţeaua.75 0.4 0.7 .5 Clienţii care au un grad de încărcare mai ridicat vor fi într-o poziţie mai favorabilă în procesul de negociere a contractelor de furnizare a energiei electrice. Chiar dacă ambii parteneri sunt conştienţi şi convinşi ca trebuie să economisească energia şi s-o gospodărească (manage) raţional.. doi parteneri joacă rolul de factori determinanţi: compania de distribuţie şi consumatorul. În anumite perioade ale anului. 1 schimb Complex hotelier Spital Magazin Restaurant Grad de încărcare 0. cât şi pentru consumator..4 0.. 0. ceea ce este benefic atât pentru furnizor. 0.

economiile 26 . cu cât consuma mai mult. Acest tip de atitudine s-a dovedit neraţional. Într-adevăr.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC situaţii se poate face fie investind în capacităţi de producţie suplimentare (care sunt neeconomice deoarece nu vor lucra decât la vârf de sarcină). abordarea s-a schimbat. în special prin „bascularea” pe consum de noapte şi prin utilizarea becurilor economice de ultimă generaţie. Un efect secundar. fie încurajând consumatorii să-şi reducă consumul în aceste perioade prin oferirea de tarife reduse pentru perioadele de gol de sarcină (noaptea). adică să obţină de la consumatori o reducere cu 1000 MW a cererii la vârf de sarcină. scăzând presiunea asupra infrastructurii. S-a dovedit că astfel unei companii de electricitate îi revine mai ieftin să cheltuiască fonduri însemnate pe studii de fezabilitate. orientând-se spre a doua categorie de măsuri. O campanie de succes a fost cea dusă de Pacific Gas and Electricity. b. încercând să vină în întâmpinarea cererii crescute prin investiţii în infrastructură. soluţii pe partea de furnizare – depind de furnizor (ex: construirea de noi capacităţi). deoarece a încurajat risipa în loc să ducă la economii de energie. campanii de persuasiune şi de informare a consumatorilor şi pe tarife reduse acordate utilizatorilor de becuri economice. Sub presiunea factorilor legislativ şi de reglementare. prin care se urmăreşte determinarea consumatorilor să-şi schimbe comportamentul vizavi de utilizarea energiei. Puse în faţa unor consumuri crescute cu până la 40% în timp de vară (aerul condiţionat) şi a opoziţiei Comisiilor pentru Utilităţi Publice la construirea de noi capacităţi de producţie. reducerea consumului în perioadele de vârf de sarcină). care a fost pentru prima dată definit şi aplicat în SUA în anii '80 ai secolului trecut. decât să investească într-o nouă capacitate de producţie. soluţii pe partea de consum – depind de consumator (ex. Se conturează astfel două categorii de soluţii ale problemelor generate de suprasolicitarea reţelei de distribuţie: a. cu atât plătea mai puţin. pentru a eficientiza noile unităţi de producţie. permiţând astfel companiei e distribuţie să-şi administreze resursele mai eficient şi să reducă costurile. Astfel s-a născut conceptul de management al părţii de consum (demand-side management – DSM). companiile de electricitate americane au dezvoltat programe de convingere a utilizatorilor de a reduce consumul. care a anunţat că vrea să „construiască” o nouă „centrală electrică” prin economisirea a 1000 MW. devenind treptat o măsură de economisire unanim acceptată. S-a ajuns la o situaţie în care consumatorul. a fost încurajarea consumatorilor să consume cât mai mult. Abordarea tradiţională a companiilor de electricitate a fost să ia măsuri din prima categorie. manifestat pregnant în SUA. care altfel erau subutilizate.

1500 USD. transport şi distribuţie. EPRI (Electrical Power Research Institute) din SUA defineşte DSM ca „planificarea. Generalizare soluţiilor DSM are drept consecinţe următoarele: – reducerea consumului de combustibil.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC realizate prin reducerea consumului sunt însemnate. în timp ce 1 kW de frig (care se obţine electric) stocat în costă maximum 400 USD.35 = 2. – reducerea pierderilor în reţelele de distribuţie. În plus. 1 kWh energie economisită înseamnă 1/0. ceea ce explică sprijinul financiar substanţial pe care-l oferă companiile de electricitate în vederea implementării sistemelor de stocare termică (căldură şi frig) şi utilizări becurilor economice. Rezultă în mod clar superioritatea soluţiilor şi tehnologiilor DSM.. Astfel.86 kWh energie primară mai puţin. Trecerea de la proprietatea de stat la cea privată a făcut posibilă o diversificarea a paletei de 27 . deoarece acestea trebuie armonizate şi sincronizate pe mai mulţi operatori. În scopul stimulării companiilor de electricitate să recurgă la DSM în defavoarea dezvoltării de noi capacităţi de producţie. – reducerea pierderilor în reţelele de transport la mare distanţă. unde companiile de electricitate sunt integrate pe verticală. Ontario Hydro (Canada) a calculat că acoperirea vârfurilor de sarcină prin soluţii de tip a) ar costa-o de 4 ori mai mult decât aplicarea solustiilor de tip b). În Europa. dacă observăm că la o centrală electrică având randamentul global de 35%. iar cei care sunt chemaţi să implementeze soluţiile DSM (şi deci şi să suporte costurile în cea mai mare măsură) sunt companiile de distribuţie. unde integrarea industriei energetice este pe orizontală. punerea în practică a soluţiilor DSM este uşor de realizat. – eliminarea investiţiilor în capacităţi suplimentare de producţie. unde integrarea sectorului energiei este pe orizontală. în late ţări.. Cercetări aprofundate au dovedit că 1 kW de nouă capacitate costă 1200 . guvernul SUA permite acestora să recupereze costurile aferente din prin creşterea tarifelor aplicate consumatorilor. Ca rezultat. iar în multe cazuri acesta este proprietate de stat. acest lucru este mai greu. Companiile de electricitate au tot interesul să încurajeze consumatorii să facă economii sau să consume în perioadele de gol de sarcină. beneficiarii principali sunt producătorii şi companiile de transport. – reducerea emisiilor poluante. implementarea. şi monitorizarea acţiunilor companiilor de electricitate în scopul determinării consumatorilor să utilizeze energia electrică astfel încât să modifice în mod favorabil curbele de sarcină”. Dacă în SUA. deoarece astfel nu vor fi obligate să investească în noi capacităţi. majoritatea companiilor cheltuiesc mai mult de 5% din profit pe investiţii în DSM. măsurile DSM sunt mai greu de implementat din motivele expuse mai sus.

S-a ajuns însă la situaţia paradoxală în care energia consumată pe timp de noapte a devenit mai scumpă decât cea de pe timpul zilei. Un exemplu ilustrativ este Marea Britanie. tarifele au fost flexibilizate. datorită capacităţii mari de stocare la nivel naţional. Drept urmare.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC măsuri DSM disponibile. utilizarea mai raţională a capacităţilor de producţie. În acest fel. aceştia din urmă practic subvenţionau clienţii cu sisteme de stocaj. 28 . pentru a răspunde mai bine situaţiei reale şi a nu dezavantaja unii clienţi în favoarea altora. utilizarea mai eficientă a reţelei de distribuţie a energiei electrice. realizându-se următoarele obiective: nivelarea curbelor de sarcină. Cu toate acestea. care ridica foarte mult consumul pe timp de noapte. măsurile DSM au constat în 7 tarife diferenţiate care încurajau consumul off-peak şi stimularea folosirii stocării termice nocturne. Înainte de privatizare. Aparatele de stocare termică s-au comercializat în cantităţi mari ca urmare a acestei politici de succes. acest preţ de noapte crescut rămânea încă mai mic decât cel plătit pe timp de zi de clienţii care nu aveau sisteme de stocaj termic şi care plăteau preţuri din altă grupă de tarife. care a reprivatizat sectorul energiei sub guvernarea conservatoare a lui Margaret Thatcher.

4. TEHNICI DE ANALIZĂ ENERGETICĂ 29 .BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC CAP.

4. se calculează costul mediu pe kWh pe fiecare tip de energie. prin comparaţie cu alte cazuri similare.2. Urmează analiza acestora. În prezent există o mare varietate de tehnici de analiză numerică sau statistică a datelor numerice experimentale colectate din punctele de măsură de pe contur care servesc la înţelegerea modului în care energia este valorificată într-un anumit mod. În tabelele de la sfârşitul subcapitolului sunt date unităţile din SI şi prefixele. Introducere Colectarea şi prelucrarea datelor recoltate din conturul cercetat constituie o primă etapă a procesului de efectuare a bilanţului sau auditului. deoarece dacă rezultatele sunt incorect interpretate. se întocmeşte un tabel după următorul model: Tip energie Electrică Gaz metan Comb. în prezent sunt comercializate pachete software dedicate care prelucrează automat întreg volumul de date colectate. iar în anexele de la sfârşitul cursului sunt daţi factorii de conversie în alte sisteme de unităţi. a gradului global de valorificare a energiei. Scopul analizei este de a identifica procesele şi locurile care trebuie îmbunătăţite sau modificate astfel încât eficienţa utilizării energiei să crească.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 4. până la calcule foarte complicate care necesită manipularea unor imense volume de date şi care pot fi efectuate doar utilizând softuri cu grad înalt de specializare.1. atunci la fel vor fi şi concluziile şi recomandările. a eficienţei utilizării acesteia şi evaluarea. Complexitatea acestor tehnici merge de la calcule ce pot fi efectuate manual. le interpretează şi oferă soluţii de îmbunătăţire acolo unde sunt identificate consumuri sau pierderi de energie nejustificate. Mai mult. Se parcurg următorii paşi: – se convertesc în kWh mărimile exprimate în alte unităţi sau în multipli ai unităţilor din SI. Consumul anual Determinarea consumului de energie al entităţii analizate pe timp de un an permite formarea unei imagini generale asupra energiei consumate. care constituie o fază decisivă. afişează rezultatele. – – – se calculează procentajele din total pentru fiecare tip de energie. combustibil şi costuri. lichid TOTAL 30 Cantităţi achiziţionate Consumuri kWh % RON Costuri % RON/kWh .

se întocmeşte un tabel ca mai jos pentru evidenţierea tendinţelor. pentru a se evidenţia anumite particularităţi care fac ca una din ele să folosească energia mai 31 .5 Această tehnică de analiză este una grosieră. Lichid (%) 62 Consumuri energie Electricitate (%) 9 Gaz natural (%) Comb.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC – se desenează diagrame-felie de tort ca în figura de mai jos pentru o ilustrare cât mai sugestivă a contribuţiei fiecărui tip de energie la consumuri şi la costurile totale.3. Anul 2004/2005 (an de referinţă) 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Consum (%) 201456.2 220403.2 203.9 +0. Lichid (%) 53 38 Costuri – dacă se dispune de datele similare din anii precedenţi.216. utilitatea sa este limitată.4 +17. fără a face defalcări şi fără a intra în detalii cum ar fi influenţa factorului climatic etc.4 197562. Aceste informaţii sunt insuficiente pentru a face comparaţii şi a trage concluzii de esenţă.0 Modificare – –1. Electricitate (%) 12 26 Gaz natural (%) Comb. 4. ea oferind doar informaţiile generale.5 236800.9 +9. De aceea. Indicatori de performanţă normalizaţi Analiza comparativă a două entităţi similare ca funcţie şi tip prin este necesară de multe ori. deoarece ia în considerare doar indicatori globali. care constituie o bază de plecare.

780 600. această comparaţie nu este concludentă datorită unor particularităţi legate de: – dimensiuni..480 200.280 240.. 32 . 1. – orarul activităţilor care se desfăşoară...420 290.1270 720.355 250.410 230. Drept consecinţă..240 220. – condiţiile geografice şi de expunere la soare... Totuşi. Ele nu trebuie considerate ca absolute.320 650. Tab..430 1450.. Ore standard pe an şi performanţe medii ale diferitelor spaţii Tipul de clădire Creşă Şcoală Restaurant Clădiri publice Fast-food Magazin (ventilat mecanic) Hypermarket Universitate Birouri climatizate Birouri ventilate natural Centre de calcul Biblioteci Hotel mic Hotel mediu Hotel mare Bănci Muzee şi galerii de artă Cinematografe Teatre Ore standard pe an 2290 1660 – – – – – 4250 2600 2600 8760 2540 – – – 2200 2540 3080 1150 Performanţe medii (kWh/m2) 370.620 1070... doar făcută prisma consumurilor anuale..1750 520...240 410..830 325.430 190....330 310. trebuie luate în considerare şi caracteristici specifice cum ar fi starea locală a vremii şi zona climatică... care fac posibilă compararea entităţilor similare ca tip şi funcţie.. Reperele variază de la ţară la ţară funcţie de datele climatice.. pentru diverse tipuri de entităţi... Tabelul de mai jos prezintă câteva... numite şi repere. gradul de ocupare etc.. Astfel au fost imaginaţi aşa-numiţii indicatori de performanţă normalizaţi (normalized performance indicators . Din aceste cauze.. – condiţiile climatice locale.. ci doar ca ghid în evaluarea performanţelor clădirii şi ca termen de comparaţie cu alte clădiri similare. au putut fi definite şi valori de referinţă standard (yardsticks).420 180..NPI).900 Aceste valori de referinţă standard exprimate în kWH/m2 pe an (uneori kWh/m3) sunt determinate pe baza analizei statistice a consumurilor de energie ale diverselor categorii de spaţii şi clădiri...BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC eficient decât cealaltă......290 340..

economii substanţiale se vor realiza. Deşi cele mai spectaculoase posibilităţi de realizare a unui management energetic eficient sunt cele oferite de clădirile cu performanţe slabe. se stabileşte o temperatură exterioară de referinţă. atunci încălzirea este necesară. Prin introducerea conceptului de grade-zile. peste care nu este necesară încălzirea spaţiului respectiv. performanţele unei clădiri pot fi considerate: – – – bune: bune proceduri de management al energiei şi un control al consumurilor bun. dacă diferenţa dintre cele două valori (de referinţă şi medie zilnică) temperatură este de 1oC. în Anglia aceasta este de 15.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Indicatorii de performanţă normalizaţi sunt universali şi pot aplicaţi oriunde în lume. consumul de căldură este mai mare decât în cele mai puţin reci. În lunile mai reci. atunci rapoartele dintre numerele de grade-zile pentru două luni de comparaţie şi cel al consumurilor de combustibil vor fi egale. Existând o relaţie liniară între numărul de grade-zile şi consumul de combustibil. deoarece temperaturile exterioare sunt mai reduse şi persistă mai mult timp. dar se mai pot determina căi de economisire. De exemplu. Funcţie de valorile acestor indicatori. Conceptul de grade-zile îşi are originea în proiectarea serelor în horticultură. obţinem valoarea cumulată de grade-zile pentru luna respectivă. Prin adunarea acestor deficite zilnice pe parcursul unei luni. atunci înseamnă că 1 grad-zile s-a acumulat. acceptabile: proceduri rezonabile de management al energiei şi un control al consumurilor bun. Dacă această diferenţă persistă 5 zile. îmbunătăţiri se pot obţine şi la clădirile cu performanţe bune. trebuie luate imediat măsuri de remediera a situaţiei. atunci un număr de 5 grade-zile s-a adunat. Schimbarea valorii de referinţă înseamnă recalcularea numărului de grade-zile. se pot genera tabele cu numărul lunar de grade-zile de încălzire. Astfel. lucru care se face cu formula: NGZ = −k t − t 1− e ( b 0 ) tb − t0 33 . Astăzi. În acest fel. Prin introducerea măsurilor de creştere a eficienţei utilizării energiei. făcând observaţii şi măsurători pentru diverse locaţii.5oC. Dacă temperatura medie exterioară a unei zile este sub această valoarea de referinţă. acest concept este utilizat pentru a evalua consumul de căldură pentru încălzirea unui spaţiu şi oferă măsura variaţiei temperaturii exterioare. Temperatura de referinţă este stabilită în mod convenţional de către fiecare ţară. slabe: consum de energie exagerat de mare. care pot fi utilizate pentru estimarea sarcinilor de încălzire pentru aceste spaţii. dar economii semnificative sunt posibile.

obţinându-se consumul total.1 1. iar t0 este temperatura medie lunară. rezultând consumul anual normalizat. 5. Se înmulţeşte consumul total obţinut mai sus cu un coeficient de utilizare. 2. Acest coeficient se calculează astfel: 34 . tb este temperatura de referinţă. Constanta k se determină din datele statistice pentru o perioadă îndelungată (20 ani) şi este pentru Anglia de 0. care ţine seama de numărul de ore de utilizare a spaţiului respectiv pe an. creşă Universitate Birouri Bibliotecă. Indicatorii de performanţă normalizaţi se determină pentru o clădire conform următoarei proceduri: 1. Dacă nici una din metodele de mai sus nu este posibilă.97 "Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade zile" pentru localitatea respectivă.0 0. atunci se recurge la cifrele orientative din tabelul de mai jos: Tipul de clădire Şcoală Spital. Se evaluează consumul anual pentru încălzire fie prin contorizare separată (asta însă ar implica colectarea de date pe tot parcursul anului). muzeu. Se determină consumul total al clădirii.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC unde NGZ este numărul mediu de grade-zile. fie prin metoda regresiei liniare (vezi mai jos). 4. Se adaugă consumul de energie alta decât pentru încălzire.71. galerie de artă Biserică Hotel Bancă Sală de spectacol Fabrică Procentul corespunzător încălzirii 75 50 75 75 70 90 60 75 75 80 3.9 Numărul de grade-zile anuale standard se ia din standardul SR 4839 . Se aplică o corecţie prin care se ţine seama de variaţiile climatice şi de expunere exprimate prin intermediul următorilor coeficienţi: Coeficientul climatic = grade-zile anuale standard grade-zile efective clădire Coeficientul de expunere: Tip expunere Acoperită (centru oraş) Normală (urban/rural) Expusă (coastă/pantă) Coeficient de expunere 1.

rezultând încadrarea spaţiului (clădirii) în una din categoriile bune. Fig.. 1. Analiza funcţie de timp Dacă există suficiente date colectate. 6. Se compară valoarea obţinută a NPI cu valorile de referinţă din Tab. aceasta înseamnă că sau au fost deficienţe sau progrese semnificative în managementul energiei. ca în Fig.5. Acolo unde apar diferenţe mari între consumuri pentru perioade similare ale unor ani în care regimul termic exterior nu a suferit mari abateri de la medie. care sunt consecinţa unor deficienţe privind modul în care are loc utilizarea energiei. . rezultând indicatorul de performanţă normalizat NPI. deoarece pun în evidenţă tendinţele generale şi anumite tipare de consum şi permit identificarea unor „anormalităţi” în curbele de consum. Se împarte consumul anual normalizat la suprafaţa totală încălzită a spaţiului (clădirii). fiind necesară o aprofundare a analizei pentru identificarea fără dubiu a cauzelor acestor diferenţe.4. 5. acceptabile sau slabe. atunci se poate trasa un grafic al variaţiei consumului funcţie de timp. sau gradul de utilizare a spaţiului respectiv a fost mult diferit. Reprezentările grafice de acest tip constituie un instrument extrem de valoros în analiza energetică. 7. 4. 1. Pentru 35 .BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Coeficientul de utilizare = număr standard de ore de utilizare pe an număr efectiv de ore de utilizare pe an Numărul standard de ore de utilizare pe an se ia din tabele de tipul Tab.

este necesară recurgerea la tehnici mai sofisticate. fie prin modificări ale modului de operare a sistemului.6. cum ar fi regresia liniară. − Identificarea tendinţelor generale în ceea ce priveşte modificările survenite în consumul energetic. adică a consumului de energie ce corespunde încărcării minime.6. Fig. Atunci când creşte numărul de grade-zile lunare. ceea ce reflectă absenţa unui mod de operare aflat sub control. ca în Fig. Analiza funcţie de timp mai poate fi rafinată prin reprezentarea concomitentă a două variaţii. − Identificarea unor anomalii cum sunt cele reprezentate de maxime sau minime de 36 . unde sunt trasate graficele pentru consumul de energie în termeni de combustibil ars (gaz natural) şi pentru numărul de grade-zile pentru a se poate trage concluzii asupra gradului de concordanţă între cele două variabile. ce va fi prezentată mai jos. ce pot fi explicate fie prin modificări ale eficienţei sau ale valorii sarcinii termice. − Identificare eventualei lipse a unui tipar clar precizat. − Identificarea sarcinii de bază. Asemenea reprezentări grafice permit: − Identificarea tiparelor ciclice ale sarcinii termice sezoniere.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC aceasta. consumul de energie (gaz natural) trebuie să crească.

consum de apă funcţie de numărul de unităţi produse. ca atât gradul de încredere este mai ridicat. Trebuie să se ţină cont aici şi de posibilitatea ca rezultatele măsurătorilor să fi fost eronate datorită unor cauze ce trebuie identificate. yi). Justificarea aplicării metodei regresiei liniare este susţinută de raţionamentul euristic pe baza căruia există o dependenţă de tip liniar între două variabile cum ar fi. În ecuaţie. adică să găsim ecuaţia de forma y = a + bx. trebuie găsită dreapta care aproximează cel mai bine aşezarea acestora într-o diagramă y = f(x). În mod frecvent. atunci concluziile trase pe baza unui set insuficient de date au gard redus de credibilitate. a 37 .5. Analiza bazată pe regresie liniară Regresia liniară este o metodă statistică. Avantajul metodei este că furnizează o ecuaţie ce poate fi aplicată pe întregul domeniu de variaţie a variabilei x şi chiar efectuarea de extrapolări în anumite limite. este consumul de gaz natural. deoarece poate duce la concluzii eronate. iar noi trebuie să determinăm dreapta care aproximează cel mai bine succesiunea punctelor. atunci le putem reprezenta grafic într-o diagramă consum de gaz natural = f(numărul de grade-zile). În exemplul considerat. consumul de gaz metan pentru încălzire şi numărul de grade-zile pe durata unei luni. Ecuaţia va permite astfel efectuarea de predicţii asupra consumului de energie. Punctele astfel obţinute se înşiruie aproximativ liniar.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC consum care nu se justifică şi care se pot datora unor modificări neprevăzute în modul de operare. Cu cât avem la dispoziţie mai multe date. fiind un instrument valoros în analiza energetică. asemenea erori se datorează modului de analiză defalcat pe luni calendaristice. Într-adevăr. consum de gaz natural funcţie de numărul de unităţi produse. bazată pe metoda celor mai mici pătrate şi se foloseşte atunci când pentru un set de date reprezentate de perechile de valori (xi. Tehnica regresiei liniare trebuie folosită cu circumspecţie. Metoda regresiei liniare se foloseşte pentru a determina dependenţe de tipul: – – – – – consum de gaz natural funcţie de numărul de grade-zile. care au durate diferite. care descrie o dependenţă între date reprezentate discret. consum de electricitate funcţie de numărul de unităţi produse. iar cea dependentă y. Dacă avem la dispoziţie datele respective colectate pe o durată mare de timp. asemenea erori sunt excluse. consum de electricitate pentru iluminat funcţie de gradul de ocupare a spaţiului. variabila independentă x este numărul de grade-zile. de exemplu. dacă datele sunt puţine. La analizele care iau ca bază de calcul săptămâna. 4.

Se poate arăta că: a⋅n + b⋅ n n ∑ i =1 xi = ∑ yi i =1 n şi a⋅ ∑ i =1 n xi + b ⋅ ∑ ( x i ) 2 = ∑ x i ⋅ yi i =1 i =1 n Cele două relaţii de mai sus permit determinarea coeficienţilor a şi b din ecuaţia dreptei. fie un spital pentru care au fost obţinute următoarele date: Grade-zile lunare Consum gaz [GJ] 72 482 88 520 95 634 106 570 169 671 204 860 244 903 265 940 290 1007 298 1210 332 1020 345 1131 Se obţin următoarele valori: ∑ xi = 2508 i =1 12 12 ∑ yi = 2508 i =1 12 ∑ xi2 = 635280 i =1 38 .. cu i = 1 . iar b este panta dreptei. Fie perechile de date (xi. yi). n. Rezolvând sistemul format din cele două ecuaţii de mai sus.. obţinem: a = i =1 ∑ ( x i ) 2 ⋅ ∑ yi − ∑ x i ⋅ ∑ x i ⋅ yi i =1 i =1 n n n n n⋅ ∑ ( x i )2 − ⎢ ∑ x i ⎥ ⎢ ⎥ i =1 n ⎡ n i =1 2 ⎤ ⎦ ⎣ i=1 n⋅ b= ∑ x i ⋅ yi − ∑ x i ⋅ ∑ yi i =1 i =1 n n n n⋅ ∑ ( x i )2 − ⎢ ∑ x i ⎥ ⎢ ⎥ i =1 n ⎡ n i =1 2 ⎤ ⎦ ⎣ i=1 Pentru exemplificare.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC reprezintă ordonata punctului x = 0.

ceea ce arată un grad înalt de corelare.73 b = 2. care în acest caz este de 4040. Se pot întâlni situaţii în care împrăştierea mare a punctelor din diagramă să pună sub semnul întrebării valabilitatea metodei în sensul că deşi am trasat dreapta care aproximează cel mai bine plasarea acestor puncte. consumul lunar este de 336. fără legătură cu realitatea.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ∑ xi ⋅ yi = 2340830 i =1 12 Rezultă: a = 336.7.3553 Cu aceste valori. care constituie consumul de bază.: 1400 1200 Consum [GJ] 1000 800 600 400 200 0 0 100 200 Grade-zile lunare 300 400 y = 336. care este cuprins între 0 şi 1 (corelare perfectă): n ∑ ( x i − x ) ⋅ ( yi − y ) r= i =1 ⎡ 2 n xi − x ⋅ yi − y ⎢ ⎢ i =1 i =1 ⎣ ∑( n ) ∑( ) 2⎤ ⎥ ⎥ ⎦ unde x şi y reprezintă valorile medii ale lui x şi y. r = 0. yi).73 GJ. multiplicat cu 12 (numărul de luni). Ecuaţia obţinută arată că la zero grade-zile. tendinţa reprezentată de dreaptă să fie doar formală. Pentru exemplul considerat.787 GJ. 39 . Tabelul de mai jos dă valorile minime ale lui r pentru diverse valori ale numărului de perechi (xi. rezultă graficul din Fig.7.3553x Fig. ne dă consumul de bază anual. Pentru a vedea cât de bine se corelează dreapta cu datele. Acesta.73+2. se determină coeficientul de corelare r al lui Pearson.96.

561 0.206 0.402 0.767 0. yi) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Valoare minimă r 0.641 0.380 0.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Număr de perechi (xi.425 0.362 40 .464 0.

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC CAP. 5. BILANŢURI ENERGETICE 41 .

agent economic la care se raportează fluxurile de energie care intră. definiţiile şi clasificările bilanţurilor energetice sunt: Bilanţ energetic reprezintă metoda sistematică de urmărire şi contabilizare a fluxurilor energetice. 42 . Proces tehnologic cuprinde o succesiune de activităţi care concură la realizarea unui produs finit/semifinit. bilanţul energetic serveşte la verificarea conformităţii rezultatelor funcţionării cu datele de referinţă. Bilanţ electroenergetic reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie electrică. secţie. Bilanţ complex reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea tuturor formelor de energie ale căror fluxuri sunt monitorizate în interiorul conturului de bilanţ. 792 bis din 11 noiembrie 2003 de către Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE). Proces de consum final de energie este procesul în care energia este folosită în scopul realizării de produse neenergetice sau de prestări de servicii. uzină. Partea I nr. intermediare sau finale. care dispune de una sau mai multe linii tehnologice. Instalaţie este obiectivul rezultat prin conectarea funcţională a mai multor echipamente cu scopul de a se crea condiţiile de desfăşurare a unui proces tehnologic complex. respectiv. Proces de transformare energetică reprezintă procesul care are drept scop trecerea de la o formă sau un purtător de energie la o altă formă sau purtător de energie sau modificarea parametrilor caracteristici ai unei forme sau ai unui purtător de energie. În sistemele industriale şi în instalaţii. caracteristic agentului economic ce are în patrimoniu tot ce este în conturul de bilanţ analizat sau auditat. Bilanţ termoenergetic reprezintă tipul de bilanţ energetic care urmăreşte contabilizarea fluxurilor de energie termică (inclusiv cea eliberată prin arderea combustibililor). Definiţii şi clasificări Conform Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice Publicat în Monitorul Oficial. După procesul de consum final de energie nu mai au loc transformări energetice. instalaţie. ies din contur. la sfârşitul căruia rezultă unul sau mai multe produse. Secţie este subunitatea administrativ-organizatorică a unei uzine (fabrici). Contur de bilanţ este suprafaţa imaginară închisă în jurul unui echipament.1. Echipament este agregatul în care se desfăşoară un proces tehnologic.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 5.

mai multe secţii şi are ca obiect realizarea unor produse finite. – bilanţul pe apă de răcire. Auditor energetic autorizat este persoana fizică sau juridică care deţine autorizaţia de auditor energetic. care desfăşoară activitate lucrativă. – bilanţ complex (termoenergetic si electroenergetic).BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Uzină este unitatea administrativ-organizatorică. – bilanţ pe secţie. care reuneşte. de măsură şi control). Agent economic este unitatea administrativ-organizatorică cu personalitate juridică. – bilanţul pe azot şi oxigen. După conturul de cuprindere: – bilanţ pe instalaţie. Sinonim: fabrică. – bilanţ real. după complexitate. – bilanţul pe alte materiale cu rol de purtător (de exemplu: piesele calde care rezultă dintr-un proces tehnologic). – bilanţ pe agent economic. – bilanţ de proiect: – bilanţ de omologare: – bilanţ de recepţie. Clasificarea bilanţurilor energetice Bilanţurile energetice se clasifică după următoarele criterii: Criteriu de clasificare Tipuri de bilanţ – bilanţ pe echipament. După felul de energie: După natura purtătorilor de energie: – bilanţul pe agenţi frigorifici. 43 . – bilanţ pe uzină. – bilanţ termoenergetic. După numărul formelor de energie: după conţinut şi etapă de elaborare: – bilanţ simplu (termoenergetic sau electroenergetic). – bilanţ electroenergetic. – bilanţul pe abur. – bilanţul pe combustibil. – bilanţul pe aer comprimat (tehnologic.

• de către unităţile producătoare pentru omologarea de echipamente tehnologice. În mod convenţional sunt considerate energie utilă 44 . La elaborarea bilanţurilor energetice este obligatorie utilizarea Sistemului Internaţional de unităţi de măsură. bilanţ electroenergetic şi bilanţ complex.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC – bilanţ optim. 5. împreună cu cele de proiectare şi de construcţii montaj. dar pot fi deduse cu suficientă precizie prin măsurarea altor mărimi (determinare indirectă). în cazul bilanţurilor în care principalele mărimi sunt determinate prin măsurători directe (metoda recomandată). Se recomandă unităţilor care achiziţionează echipamente din import să solicite furnizorilor caracteristicile energetice strict necesare elaborării bilanţurilor de recepţie. După felul fluxurilor de energie considerate: – bilanţ energetic calitativ (sau bilanţ exergetic). cât şi a celor necesare efectuării măsurătorilor pentru bilanţuri energetice. pentru recepţia echipamentelor şi instalaţiilor. Principii generale de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice Bilanţul energetic este o formă practică de exprimare a principiului conservării energiei şi pune în evidenţă egalitatea între energiile intrate şi cele ieşite din conturul analizat pentru o anumită perioadă de timp. Energiile ieşite din conturul bilanţului se compun din energiile sub orice formă folosite în mod util şi pierderile de energie. în cazul bilanţurilor în care unele mărimi nu pot fi măsurate direct. – bilanţ energetic cantitativ. • ± 5%. Eroarea maximă (neînchiderea bilanţului) admisă pentru toate tipurile de bilanţ energetic trebuie să fie inferioară următoarelor valori: • ± 2.2. Se recomandă elaborarea bilanţurilor energetice: • de către unităţile de proiectare pentru procesele tehnologice în curs de proiectare. care au colaborat la realizarea obiectivului. se vor elabora: bilanţ termoenergetic. • de către unităţile de cercetare-proiectare pentru proiectarea de echipamente tehnologice. se menţionează că vor trebui să fie prevăzute atât aparate de măsură necesare conducerii corecte a procesului tehnologic. pentru varianta final adoptată. • de către unităţile beneficiare ale obiectivelor de investiţie.5%.

precum şi căldura absorbită de reacţiile endoterme precum şi căldura conţinută în resursele energetice refolosibile.) pentru procesele de sudură electrică. până la atingerea parametrilor ceruţi prin reţeta procesului tehnologic. bobine de reactanţă etc.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC următoarele: pentru acţionările electrice diferenţa dintre energia absorbită din reţea şi suma cantităţilor reprezentând pierderile electromagnetice şi mecanice în electromotorul şi mecanismul antrenat pentru acţionările mecanice pentru acţionările mecanice ale generatoarelor electrice pentru generatoarele de abur energia echivalentă lucrului mecanic la arborele maşinii de acţionare energia la bornele generatorului minus energia consumată de serviciile proprii ale grupului energia conţinută de aburul debitat în conductă. uscarea materialelor după caz. de electroeroziune.a. topirea. linii. energia la bornele aval ale elementului considerat energia la bornele de alimentare a electrozilor 45 . vaporizarea. pe care procesul examinat le pune la dispoziţia altor procese pentru procesele de transport energia conţinută de cantităţile de combustibil sau de ceilalţi purtători de energie rămase după transport şi operaţiile de manipulare de la încărcare/descărcare pentru elementele de reţea electrică (transformatoare. mai puţin energia echivalentă absorbită de serviciile proprii ale generatorului de abur pentru procesele termice căldura necesară pentru încălzirea. de acoperiri metalice ş.

sau prin neetanşeităţile instalaţiei. • căldura sensibilă a vaporilor evacuaţi în atmosferă de către maşinile unelte (ciocane. • energia electrică pierdută prin efect Joule. • căldura pierdută (radiaţie şi convecţie) de suprafeţele exterioare ale echipamentelor.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC pentru iluminatul electric pentru procesele electrochimice (electroliză. purjare. 46 . pulberi. la ieşirea directă din proces. Bilanţul de proiect pentru echipament se elaborează pe baza calculelor analitice. documentaţii. Bilanţul de proiect Bilanţul de proiect trebuie să reprezinte soluţia optimă. ca şi pierderile electromagnetice şi mecanice ale motoarelor. prospecte. în materialele rezultate din proces ca asociate produsului propriu-zis (zgură. la temperatura cu care acestea părăsesc procesul sau.. socotită la ieşirea din proces. corespunzătoare condiţiilor tehnico- economice cele mai avantajoase realizabile în stadiul actual al tehnicii. drenare. respectiv.) pentru procesele de transformare a energiei energia fluxului luminos util (se preia din manuale. a datelor furnizate de literatura de specialitate sau de situaţii analoage cunoscute. determinată prin calcul energia obţinută după transformare Pierderile de energie aferente procesului tehnologic sunt considerate următoarele: • căldura sensibilă conţinută de gazele de ardere sau/şi de gazele tehnologice rezultate din proces. buletine de încercare etc. • căldura nedezvoltată ca urmare a unei combustii incomplete (chimic sau mecanic) aferentă procesului tehnologic. prese). • căldura conţinută în cantităţile de masă care se pierd prin evaporare. efect Corona.) energia teoretic necesară reacţiilor chimice specifice procesului. de către maşinile termice cu piston sau de către conductele de însoţire (de menţinere caldă) a traseelor şi rezervoarelor din industria chimică şi similare. • căldura sensibilă conţinută în rebuturile de fabricaţie. balast.) ca şi căldura sensibilă a produsului propriu-zis la ieşirea din recuperatorul de resursă (dacă există) sau. instalaţia de recuperare a resursei energetice refolosibile. după caz. reglare etc. • căldura evacuată din proces de către agenţii de răcire. în deşeuri. respectiv din instalaţiile de recuperare (dacă există). masă inactivă etc. din instalaţia de recuperare (dacă există). în caz contrar. galvanotehnică etc. • căldura conţinută de resursele energetice refolosibile la ieşirea din proces. decantare. oferte. cenuşă.

abaterile revin spre rezolvare proiectantului. Valorile de referinţă se înscriu în cartea tehnică a echipamentului. În cazul în care la probele de omologare nu se realizează valorile de proiect. frecvenţă etc. la un moment dat. în sensul corelării caracteristicilor lor tehnologice şi energetice. diferenţele până la valorile nominale ale parametrilor evidenţiază fie erori de montaj. Corecţiile odată operate. Până la rezolvarea definitivă a diferenţelor. un echipament (instalaţie). performanţele echipamentelor (instalaţiilor) la variaţiile de regim de exploatare. Se vor utiliza curbele de corecţie date de fabricant pentru evaluarea abaterilor parametrilor reali de la valorile nominale (reţetă. care. analiza comparativă a avantajelor şi dezavantajelor de ordin tehnologic şi energetic ale unor echipamente cunoscute. pe principiul conexiunii optime a echipamentelor care compun instalaţia. respectiv a instalaţiei. cu care se fabrică acelaşi produs ca şi cu echipamentul în curs de proiectare. bilanţul de recepţie constituie bilanţul de referinţă pentru unitatea de exploatare. temperatură. putere calorifică. Bilanţul de omologare Bilanţul de omologare validează concordanţa valorilor obţinute prin măsurători de omologare cu cele de proiect.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC experienţă în exploatarea unor echipamente asemănătoare. Se vor efectua probe de funcţionare şi măsurători de bilanţ la cel puţin trei niveluri de sarcină ale echipamentului (instalaţiei) dintre care unul va fi la sarcina nominală. fie erori de proiectare (în cazul în care omologarea s-a făcut echipament cu echipament şi nu pe ansamblul instalaţiei). cauzele şi soluţionarea acestora. îndeplinind aceeaşi funcţie. Bilanţul de proiect pentru instalaţie se elaborează de către proiectantul instalaţiei. se va adopta configuraţia care asigură cel mai mic consum de energie pe unitatea de produs.). punând în evidenţă abaterile valorilor parametrilor reali de la valorile de referinţă stabilite în bilanţul de recepţie. presiune. Abaterile rezultate reprezintă fie erori de 47 . astfel încât să rezulte o instalaţie care exploatează optim resursa energetică pusă la dispoziţie. realizează consumuri energetice diferite.Bilanţul de proiect reprezintă obiectul de referinţă pentru bilanţul de recepţie. fie nealinierea perfectă a parametrilor individuali ai echipamentelor care compun instalaţia. Bilanţul real Bilanţul real se referă la situaţia în care se găseşte. Bilanţul de recepţie Bilanţul de recepţie se elaborează la punerea în funcţiune a unui echipament (instalaţie) în condiţiile concrete de exploatare. iar valorile parametrilor tehnologici şi energetici realizaţi la omologare devin valori de referinţă pentru bilanţul de recepţie. cât şi parametrii nominali ai echipamentului (instalaţiei). În cazul în care schema instalaţiei se poate realiza în diverse variante de echipare.

sau foarte apropiată de cea nominală.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC întreţinere şi exploatare. formule de calcul). aplicate aceleiaşi instalaţii. Ecuaţia de bilanţ. 5. caracteristici tehnice şi clasa de precizie. Se recomandă ca în timpul probelor de bilanţ încărcarea să fie egală. completate cu valori calculate analitic. Calculul componentelor de bilanţ (expresii analitice. precum şi căldura reacţiilor exoterme la care participă combustibilii şi/sau materia primă. Tabelul de bilanţ şi diagrama Sankey. şarjă. fie uzură. Schemă şi puncte de măsură. Schema fluxului tehnologic. 48 . ciclu. El comportă transformarea în aceeaşi unitate de măsură a energiei. Bilanţul optimizat Bilanţul optimizat se elaborează de fiecare dată când se elaborează şi bilanţul real. Bilanţul complex Reprezintă cumularea celor două categorii de bilanţuri simple menţionate. în aceeaşi perioadă de timp. Bilanţul simplu (termoenergetic. tonă). El ia în considerare efectul implementării măsurilor de creştere a eficienţei identificate prin analiza bilanţului real. Indicaţii metodologice privind elaborarea bilanţurilor energetice INDICAŢII METODOLOGICE GENERALE O lucrare de bilanţ energetic are structura următoare: Definirea conturului. Caracteristicile tehnice ale principalelor agregate şi instalaţii conţinute în contur. Aparate de măsură folosite. Bilanţul electroenergetic se referă la energia electrică. Bilanţul real se elaborează operând cu cantităţi de energie măsurate. Stabilirea unităţii de referinţă asociate bilanţului (oră.3. electroenergetic) Bilanţul termoenergetic se referă la căldura fizică conţinută în purtătorii de energie (abur. an. Fişă de măsurători. apă fierbinte. gaze de ardere). Bilanţul real constituie baza pentru evaluarea potenţialului de resurse energetice refolosibile. Prezentarea sumară a procesului tehnologic (parametrii tehnici şi economici).

Calculul elementelor de impact asupra mediului.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Analiza bilanţului (compararea componentelor utile şi de pierderi cu cele realizate în procese şi instalaţii similare. ale energiei util folosite în contur. În funcţie de natura procesului tehnologic. ale energiei generate în contur prin reacţii exoterme. pe ciclu. Bilanţul optimizat. echipamentul (respectiv instalaţia) se va afla în stare perfect curată. de regulă un an. în limitele normale de variaţie ale acesteia. În cazul în care consumurile energetice sau producţia sunt influenţate sensibil de anumiţi parametri (caracteristicile materiilor prime. bilanţul se execută pentru câteva mărimi caracteristice ale acestor parametri (mărimile limită.). se aleg cel puţin trei mărimi ale sarcinii. sarcină medie anuală din perioadele de funcţionare efectivă. de omologare. bilanţul se execută numai pentru această sarcină. Pentru cazul sarcinii practic constante. bilanţul real se determină pentru următoarele mărimi ale sarcinii (încărcare): sarcină nominală. normală). de recepţie. ale energiei livrate în afara conturului pentru a fi folosită în alte contururi. De regulă. următoarea:– pentru elaborarea bilanţului real. echipamentul (respectiv instalaţia) se va afla în stare normală (stare medie de uzură). pe şarjă sau pe unitatea de produs realizat. Calculul de eficienţă economică a principalelor măsuri stabilite.Starea tehnică şi de curăţire a echipamentului sau instalaţiei va fi. Determinarea mărimilor necesare 49 . bilanţul energetic poate fi întocmit orar. Plan de măsuri şi acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice. acesta se va întocmi pentru o perioadă calendaristică mai mare. sarcină maximă curent realizată în perioada analizată. medie. În scopul luării în consideraţie a cât mai multor factori care influenţează elementele unui bilanţ (diversele componente ale energiei intrate în contur. În cazurile în care nu se pot crea condiţiile necesare executării bilanţului la sarcinile de mai sus. pentru care se elaborează bilanţul. cunoscute pe plan intern. Observaţie: Pentru recepţia sau omologarea instalaţiilor nu se efectuează decât bilanţuri orare sau pe cicluri de funcţionare. de proiect. extern şi în literatură). sarcină minimă curent realizată în perioada analizată. după caz. temperatura exterioară etc. nu se execută bilanţuri anuale. ale pierderilor de energie). – pentru elaborarea bilanţului de omologare şi a celui de recepţie.

În procesul tehnologic mai pot apărea şi alte fenomene chimice (reducere.) 50 . dacă determinarea lor comportă dificultăţi apreciabile şi reprezintă mai puţin de 1% din totalul energiei intrate sau ieşite. N2. cu conţinut mic de balast (O2. se admite să se aplice metoda determinărilor indirecte. Observaţie: Unele elemente ale bilanţului pot fi neglijate. iar căldura absorbită de reacţiile chimice endoterme se consideră că iese din contur. stabilită prin determinări făcute concomitent cu desfăşurarea măsurătorilor de bilanţ. disociere termică) sau fizice (topire. CO2) şi cu conţinut de sulf sub 2%. cu folosirea căldurii de ardere a componentelor. BILANŢUL TERMOENERGETIC Căldura dezvoltată (eliberată) prin arderea combustibililor se calculează pe baza puterii calorifice a acestora. Valorile parametrilor tehnologici şi energetici cu care operează bilanţul. care nu poate depăşi limita de 2.5% din totalul energiei intrate.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC elaborării bilanţului se va face pe baza măsurătorilor directe. pe baza analizei gazelor de ardere. Observaţii: – În cazul combustibililor gazoşi este permisă stabilirea puterii calorifice (în afară de metoda calorimetrică) şi pe baza analizei elementare. Aparatele folosite pentru măsurători trebuie să dispună de verificare metrologică în conformitate cu normativele în vigoare. În cazul când o mărime nu poate fi determinată direct.Căldura dezvoltată de reacţii chimice exoterme se consideră că intră în contur. – În cazul combustibililor lichizi sau gazoşi. a ecuaţiei de ardere a fiecăreia şi a proporţiilor lor în gazul combustibil. cât şi evenimentele apărute în perioada de măsurători se vor consemna în fişe. condensare etc. Se consideră conţinut mic de balast când suma proporţiilor O2 + N2 + CO2 este sub 5%. Elementele bilanţului se vor prezenta atât sub formă de tabel cât şi ca diagramă Sankey. este permisă determinarea puterii calorifice pe cale indirectă. Modul de calcul al căldurii reacţiilor chimice endoterme şi exoterme (altele decât arderea combustibililor) se preia din literatura de specialitate privind fiecare reacţie. respectând prevederile normativelor în vigoare referitoare la asigurarea probei reprezentative de combustibil. Aceste elemente intră în poziţia "necorelarea bilanţului". dar poate fi dedusă cu suficientă precizie prin măsurarea altor mărimi. vaporizare. – În cazul combustibililor micşti este obligatorie măsurarea cantităţii şi determinarea directă a puterii calorifice a fiecăruia.

Dimpotrivă. În lipsa acestor date. în care echipamentele sunt conectate după o anumită schemă. Pierderile de căldură prin radiaţie şi convecţie în mediul exterior se vor stabili prin calcule. Conţinutul de căldură al fluidelor se calculează ca produs între cantitatea de masă care trece prin punctul considerat şi entalpia fluidului în acelaşi punct. pentru a forma o instalaţie. În cazul proceselor tehnologice complexe. identificarea intrărilor (ieşirilor) responsabile de neînchiderea bilanţului este facilitată de condiţia că fiecare intrare trebuie să fie egală cu ieşirea de la echipamentul anterior. respectiv endoterme. nu se ia în consideraţie nici la intrare. randamentul intern al acesteia şi randamentul său mecanic. BILANŢUL ELECTROENERGETIC Bilanţul electroenergetic se elaborează diferenţiat pentru următoarele tipuri de echipamente şi instalaţii: – – Observaţii: Receptoare electrice. Elemente de reţea. Este permis ca pentru hidrocarburile complexe să se calculeze căldurile specifice cu ajutorul relaţiilor analitice care pornesc de la structura moleculei şi de la legăturile între atomi şi/sau radicali. În cazul unor diferenţe importante între totalul intrărilor şi ieşirilor. se vor face determinări de căldură specifică în laborator. 51 . se va lua în consideraţie atât la intrare cât şi la ieşire. dacă o parte din materia primă intrată se transformă în cadrul procesului într-un produs secundar (sau în deşeu) combustibil. Acestea vor fi luate în consideraţie cu cantităţile de căldură şi cu semnul corespunzător (+ pentru degajare. Entalpia se găseşte în tabele sau se calculează cu ajutorul relaţiilor analitice specifice date în manualele de specialitate. în timpul măsurătorilor de bilanţ. Echivalentul lucrului mecanic tehnic dezvoltat de maşinile de forţă se va calcula ca produs între debitul de fluid intrat. diferenţa dintre entalpia acestuia la intrarea şi la ieşirea din maşină. . se vor examina eventualele omisiuni de reacţii exoterme. nici la ieşire. cantitatea de căldură conţinută de această parte. dacă această materie nu urmează să fie consumată prin combustie în cadrul conturului. Acest echivalent reprezintă o cantitate "ieşită" din contur.pentru absorbţie). ci transformată (fizic sau chimic). Căldura chimică a materiei care intră într-un contur.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC cu schimb de căldură.

Exemple: energia de pompare. energia electrică se transformă. pompă. energia necesară compresiei. bobine de reactanţă. având fiecare erorile sale specifice de determinare. intervalele de citire fiind de maximum 15 minute. alteori nemăsurabilă. este permisă şi determinarea ei prin calcul. –Egalitatea între cantităţile intrate în şi cele ieşite din contur este totdeauna asigurată. factor de putere şi timp. transformatoare. Observaţii: – În majoritatea cazurilor. tensiunii şi factorului de putere. ca diferenţă a celor două valori precedente. bandă rulantă. încălzire cu arc electric. intervalele fiind mai mici de 15 minute. într-o formă de energie (mecanică. pe baza măsurătorilor simultane de curent. în calculele de bilanţ electric nu este permisă folosirea aparatelor de măsură curente. maşini unelte. a pierderilor de energie. pe baza aparatelor de măsurare a puterii. În asemenea cazuri. instalaţii de compensare a factorului de putere. în cadrul conturului. În cazul în care în conturul considerat funcţionează consumatori perturbatori.procese de electroliză. tensiune.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC – Prin receptor electric se înţelege ansamblul echipamentului electric şi tehnologic:acţionări electrice . Este permisă şi 52 . – determinarea prin calcul. încălzire cu radiaţii infraroşii. încălzire cu inducţie electromagnetică. – Prin elemente de reţea se înţeleg: linii electrice. – stabilirea cantităţilor de energie absorbite util.simetrizare etc. – În cazul receptoarelor încărcate simetric (motoare electrice trifazate) este permisă şi măsurarea monofazică. termică).procese electrotermice: încălzire electrică cu rezistoare. după care valoarea măsurată se înmulţeşte cu numărul de faze. – În lipsa aparatelor de măsurare a energiei sau a puterii. instalaţii de filtrare . împreună cu incinta încălzită. compresor. sau a măsurării simultane a curentului. – Este permisă şi măsurarea indirectă a energiei prin intermediul mărimilor putere şi timp.motorul electric de antrenare şi instalaţia antrenată: moară.. altele calculate.. Bilanţ electroenergetic pentru receptoare electrice Bilanţul electroenergetic pe un contur dat presupune: – măsurarea cantităţilor de energie electrică activă intrate în contur pe perioada de referinţă. energia utilă poate fi direct calculată (deci nu ca diferenţă între energia intrată şi suma pierderilor). puterile se vor măsura cu aparate specializate pentru regim deformant.– În unele cazuri. uneori măsurabilă şi ea. – Valorile care intervin în bilanţ sunt unele măsurate.

). în funcţie de configu-raţia liniilor şi de aparatele de care se dispune. respectiv. folosind metodele analizei armonice. Pierderile electromagnetice apar în cuprul şi fierul motorului. în bilanţuri această separare. Întrucât separarea pierderilor mecanice este adesea dificilă.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC determinarea prin calcul a puterilor fundamentalei şi armonicilor. Energia electrică este purtătorul de bază.a. nu se mai face. motoarele dintr-o schelă de extracţie a ţiţeiului. electrochimie etc. energia utilă se va determina prin calcul (termotehnic. iar pierderile mecanice apar atât în motorul propriu-zis. Pentru aceste procese.la intrarea în contur) şi are un grad de încărcare β : β= P (abs ) ∑ P(nom) Cu ajutorul motorului echivalent se determină suma pierderilor în motoarele individuale reale. bilanţul electroenergetic se elaborează ţinând cont şi de procesele termice şi chimice desfăşurate. Bilanţ electroenergetic al elementelor de reţea Pierderile de energie electrică în liniile electrice se pot determina după caz prin măsurători directe (linii radiale fără sarcini racordate de-a lungul lor).). motoarele dintr-o ţesătorie ş.) se vor lua măsuri de protejare prin incinte Faraday atât a legăturilor electrice la aparate. în general. Metoda de determinare a pierderilor depinde de regimul de lucru al motorului. factorului de putere ale motoarelor majoritare. este admisă folosirea noţiunii convenţionale de "motor echivalent". în timp ce căldura este folosită fie ca auxiliar.a. cât şi a aparatelor propriuzise. Pierderile de energie electrică în 53 . Sub această formă ea generează resurse energetice refolosibile. se compun din pierderi electromagnetice şi din pierderi mecanice. sau prin calcule. Pierderile de energie în motoare electrice. Deoarece pe parcursul procesului energia se înglobează în produs şi/sau în pierderi. puterea absorbită egală cu suma puterilor absorbite de motoarele individuale reale (care se citeşte într-un singur punct . Ca valori nominale ale randamentului şi factorului de putere ale motorului echivalent se consideră valorile randamentului şi. El este motorul fictiv a cărui putere nominală este egală cu suma puterilor nominale ale motoarelor reale pe care le cuprinde. termochimic. care au funcţii tehnologice asemănătoare şi puteri apropiate (motoarele dintr-o secţie de prelucrări mecanice. Pentru un grup de motoare electrice. Pentru măsurători executate în spaţii în care sunt prezente câmpuri electromagnetice importante (electroliză. cât şi în mecanismul antrenat. fie ca rezultat al transformării energiei electrice. energia electrică intrată în contur se va stabili prin măsurători. În cazul proceselor electrotermice şi de electroliză. reţeaua scurtă a cuptoarelor electrice cu arc ş.

cât şi energia electrică intrată/ieşită din contur se vor determina prin măsurători. se trage concluzia că din secţiile productive se evacuează apă la canal şi se va proceda la identificarea locurilor şi cauzelor reale ale pierderilor de apă. compresoare de aer etc. în bilanţul electroenergetic se ţine cont şi de consumul de energie electrică activă al serviciilor interne ale staţiei (instalaţii de răcire forţată. . În acest caz. Observaţie: "Utilităţile" ca resurse energetice sunt semnalate la nivelul echipamentelor.oxigen. bobine de reactanţă etc.aer comprimat pentru aparatele de măsură şi control. . care se distribuie prin reţele în cadrul unităţii) se va elabora pentru fiecare agent în parte. amoniac.aer comprimat.). . el va cuprinde un bilanţ de masă. Neînchiderea bilanţului semnifică existenţa unor puncte de pierderi pe traseu şi/sau erori de înregistrare la aparate. se vor determina prin calcule.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC transformatoare. Bilanţul de masă se va elabora după aceleaşi principii ca şi cel al apei de răcire. . Bilanţul electroenergetic se va elabora conform punctului. consumul de energie electrică al serviciilor interne. Observaţie: Circuitul de apă de adaos va fi prevăzut şi el cu aparat de măsurare a debitului.apă de răcire. . 54 . Cantitatea de apă de adaos va fi comparată cu pierderea prin evaporare adoptată la proiectarea turnurilor de răcire..a. . iar "ieşirile" se vor înregistra la aparatele de consum ale secţiilor productive. un bilanţ termoenergetic şi un bilanţ electroenergetic (pentru cazul producerii cu compresie mecanică a agentului frigorific). . Observaţie: Pentru o staţie de transformare. Bilanţul pe agenţi frigorifici (apă răcită. În cazul unor diferenţe importante. cu ocazia elaborării bilanţului real. sole. "Intrările" sunt constituite din cantităţile de apă refulate de pompe.azot.abur. Bilanţul pe apa de răcire va fi un simplu bilanţ de masă.condensat.agenţi frigorifici (distribuiţi prin reţea). propan ş. BILANŢUL PE "UTILITĂŢI" Bilanţul energetic se elaborează pe următoarele "utilităţi": .

de diametrul şi de izolaţia termică a conductei. Se va elabora un bilanţ de masă şi un bilanţ termoenergetic. bilanţul pe reţeaua de distribuţie a agentului frigorific. Observaţie: Bilanţul pe "aer de măsură şi reglare" se elaborează similar cu bilanţul pe aerul comprimat "tehnologic". Se va elabora pentru fiecare instalaţie de aer comprimat în parte. ţinând seama de temperatura fluidului din interiorul conductei. În bilanţul termoenergetic vor figura la "intrări" cantităţile de căldură conţinute în aburul care intră în conturul reţelei.Bilanţul pe instalaţia de producere a frigului se va elabora ca orice bilanţ termoenergetic. precum şi pierderile de căldură (frig) către exterior prin pereţii reţelei de distribuţie. de temperatura ambiantă. respectiv. însă va cuprinde în conturul său şi dispozitivele suplimentare de reţinere a prafului şi de reducere a conţinutului de vapori de apă. Neînchiderea 55 . iar la "ieşiri" cantităţile de căldură (frig) primite de către instalaţiile tehnologice racordate la ea. cantităţile de abur măsurate în punctele de injecţie de la furnizorul extern. Bilanţul pe aer comprimat se va elabora pentru aerul "tehnologic" şi separat pentru cel de "măsură şi reglare". Bilanţul pe reţeaua de distribuţie va avea la "intrări" cantitatea de căldură (frig) debitată de instalaţiile de producere a frigului.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Conţinutul bilanţului termoenergetic este următorul: – – bilanţul pe instalaţia de producere a frigului în cazul procedeului cu absorbţie. cantităţile de căldură care se livrează secţiilor productive. precum şi către eventualii consumatori externi. Bilanţul pe azot şi oxigen se va elabora după aceeaşi metodă ca şi bilanţul pe aer comprimat pentru unităţile care produc azot şi/sau oxigen ca produs principal (gaz inert pentru protecţie la executarea sudurilor. obţinute ca produse între debitul masic şi entalpia aburului în punctul respectiv. pierderile de căldură prin pereţii conductelor reţelei de abur. către maşinile de forţă din centrala proprie. ca bilanţ de masă.). Bilanţul pe abur va cuprinde în conturul său toată reţeaua de abur. la "ieşiri" bilanţul va cuprinde. pentru crearea de perne protectoare în rezervoare din materiale inflamabile etc. pe de o parte. iar la "ieşiri" vor figura cantităţile măsurate în punctele de livrare către secţiile productive. ca şi cele de la centrala proprie. Dacă aburul din reţea este de mai multe presiuni calculele se vor efectua pentru fiecare presiune în parte. maşinilor de forţă din centrala proprie şi consumatorilor externi. iar pentru unităţile în care azotul şi/sau oxigenul rezultă ca produs secundar (la fabricile de oxigen) numai dacă azotul este folosit. ca bilanţ energetic. În bilanţul de masă se vor nota: la "intrări". Acestea din urmă se vor stabili prin calcule tehnice. Pierderile de căldură se determină prin calcule tehnice. iar pe de altă parte.

4. diagrama Sankey (prezintă în mod sugestiv bilanţul energetic). Analiza bilanţurilor energetice reale Bilanţul energetic real va fi supus unei analize foarte amănunţite pentru a formula concluzii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a proceselor. neînchiderea la diferenţe mari semnifică existenţa unor puncte de scăpări de abur sau de amestec de abur şi materie primă în curs de prelucrare. Bilanţul pe condensat va cuprinde un bilanţ de masă şi unul termoenergetic. experienţa specialiştilor în bilanţuri energetice. 5. Neînchiderea bilanţului cu diferenţe mici semnifică prezenţa unor erori în indicaţiile aparatelor sau nesimultaneitatea citirilor. corespunzător unor particularităţi ale procesului tehnologic. proiecte. indicatorii de eficienţă energetică calculaţi pentru situaţia existentă. 56 . care trebuie identificate şi analizate. Analiza bilanţului energetic real porneşte de la informaţiile furnizate de: – – – – – – – fluxurile de energie intrate. respectiv instalaţiilor analizate (materiale pentru izolaţii termice. Neînchiderea la diferenţe mai mari semnifică existenţa în reţea a unor scăpări importante de masă. transformate în valori de energie primară (t.p. brevete etc.). cât şi pe linie tehnologică. proprietăţile materialelor care condiţionează creşterea eficienţei energetice ale echipamentelor. în Uniunea Europeană). care trebuie să fi fost semnalate la verificarea bilanţului de masă. atât pe linie energetică. Conturul trece prin toate punctele de măsură prin care aburul intră în secţiile productive şi prin punctul de măsurare al condensatului colectat în vederea returnării către furnizorul de abur. legate de echipamente identice sau asemănătoare cu cele examinate. respectiv ieşite din contur.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC bilanţului cu diferenţe mici semnifică erori comise la stabilirea parametrilor aburului sau/şi la calcularea pierderilor de căldură. Măsurătorile pe "intrări" şi pe "ieşiri" se vor organiza astfel încât citirile să se facă simultan în toate punctele. nivelul indicatorilor de eficienţă energetică realizaţi în ţări dezvoltate (de exemplu.e. BILANŢ ENERGETIC COMPLEX Bilanţul energetic complex se bazează pe datele bilanţurilor termoenergetic şi electroenergetic ale instalaţiei considerate.

Pentru măsurile de creştere a eficienţei energetice. livrate în exterior şi a celor consumate de serviciile auxiliare ale instalaţiei de transformare şi suma energiilor folosite în proces. al căror nivel se compară cu cel rezultat din bilanţurile anterioare. Cei mai importanţi indicatori de eficienţă energetică sunt: PENTRU PROCESELE DE TRANSFORMARE ENERGETICĂ: • Randamentul energetic brut. care pot fi stabiliţi pe baza datelor determinate prin bilanţurile energetice. care face obiectul bilanţului optimizat. în care se înscriu toate măsurile tehnice.). se vor folosi indicatori de eficienţă. organizarea întregii activităţi. îmbunătăţirea exploatării. de eliminare sau reducere a pierderilor prin: îmbunătăţirea proceselor energetice şi tehnologice. 5. posibile. cu cei obţinuţi în instalaţii similare din ţară şi străinătate. Aprecierea eficienţei energetice a proceselor consumatoare de energie Pentru aprecierea din punct de vedere calitativ şi cantitativ a unui proces sau a unei instalaţii. ηb definit ca raport dintre suma energiilor utile.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC catalizatori. se va determina eficienţa economică. Pe baza analizei se determină indicatorii de eficienţă energetică reali. control. De asemenea. determinarea cauzelor şi clasificarea lor. cât şi cu cei rezultaţi din bilanţurile de proiect. reglare şi automatizare (permit o mai bună conducere a proceselor). Pe baza concluziilor rezultate din analiza bilanţului real se va elabora un plan de măsuri. evidenţiindu-le pe categorii şi potenţiale energetice. analiza trebuie să scoată în evidenţă toate resursele energetice refolosibile. ∑ [ E (i ) + E ( sa)] ∑ E ( u ) este procesului suma tuturor energiilor utile livrate în exteriorul ∑ E ( sa ) este suma energiilor consumate de serviciile auxiliare 57 . – caracteristicile tehnice ale aparatelor de măsură. omologare şi recepţie. valorificarea resurselor energetice refolosibile. gaze inerte etc. ηb = unde: ∑ [ E (u ) + E ( sa)] . Analiza bilanţurilor energetice trebuie să conducă la: localizarea pierderilor de energie. cât şi la stabilirea măsurilor care trebuie aplicate pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici.5.

cn(X / Y).BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ∑ E ( i ) este suma energiilor intrate în proces. ∑ E (Yi) unde: ∑ E(Xi) este suma energiilor de forma X intrate în proces ∑ E(Yi) este suma energiilor de forma Y livrate în exterior ∑ E(Ysa) este suma energiilor de forma Y consumate de serviciile auxiliare ale instalaţiei de transformare • Consum specific net de energie. rezultate din procesul de transformare. exprimat în unitate de produs [u. • Randamentul energetic net. este dat de relaţia: c (c / Z ) = unde: ∑ B (i ) . definit ca raport dintre suma energiilor utile.p. ∑ E (i ) • Consum specific brut de energie. definit ca raport între suma cantităţilor de combustibil şi gaze calde primite din afara procesului şi consumate în cadrul procesului pentru realizarea unui volum V(Z) de producţie a produsului considerat.].p. livrate în exteriorul procesului şi suma energiilor intrate în proces: ηb = ∑ E (u ) . V (Z ) ∑ B(i) este suma cantităţilor de combustibil şi gaze calde intrate în contur [t. de forma X pentru producerea de energie de forma Y.].V(Z) este volumul producţiei din produsul Z. definit ca raport între suma cantităţilor de căldură primite din afara procesului şi 58 .e. se defineşte prin relaţia: cb ( X / Y ) = ∑ [ E ( Xi) + E (Ysa) . ∑ E (Yi) PENTRU PROCESELE DE CONSUM FINAL DE ENERGIE • Consumul specific de combustibil pentru realizarea unei unităţi din produsul Z : c(c/Z). η n . cb(X/Y). de forma X pentru producerea de energie de forma Y şi este definit de relaţia: cn ( X / Y ) = ∑ E ( Xi) . • Consumul specific de energie termică pentru realizarea unei unităţi din produsul Z: c(t/Z).

V (Z ) 59 . termice. se defineşte ca raport între energia care este recuperată şi totalul resurselor energetice refolosibile disponibile: i( RER) = ∑ E (rec) . este dat de relaţia: c(t / Z ) = ∑ Q(i ) .BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC consumate în cadrul procesului pentru realizarea unui volum V(Z) de producţie a produsului considerat. a combustibililor şi gazelor calde intrate în proces din exteriorul acestuia [t.e. V (Z ) unde: ∑ E(i) este suma energiilor electrice. se defineşte prin relaţia: v(en / Z ) = ∑ C (en) .]. se defineşte cu relaţia: c(complex / Z ) = ∑ E (i ) . • Gradul de recuperare a resurselor energetice refolosibile în contur sau în afara acestuia : i(RER). V (Z ) ∑ W(i) este energie electrică intrată în contur din exteriorul acestuia [kWh]. • Consumul specific de energie electrică pentru realizarea unei unităţi din produsul Z : c(e/Z). V (Z ) unde ∑ Q(i) este energie termică intrată în contur din exteriorul acestuia [J]. este dat de relaţia: c (e / Z ) = unde: ∑ W (i) . • Consumul specific complex de energie pentru realizarea unei unităţi din produsul Z: c(complex/Z). ∑ E (i ) • Valoarea costurilor energetice pentru realizarea unei unităţi de produs Z: v(en/Z).p. definit ca raportul dintre suma cantităţilor de energie electrică primite din afara procesului şi consumate în cadrul procesului pentru realizarea unui volum V(Z) de producţie a produsului considerat. E ( RER) • Ponderea consumului de energie electrică în consumul total de energie pentru realizarea unei unităţi de produs Z : p(e/Z). se defineşte prin relaţia: p (e / Z ) = ∑ W (i ) .

bilanţ real şi bilanţ optimizat. bilanţ de omologare. de aceea.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC unde: ∑ C(en) sunt cheltuielile totale cu energia pentru realizarea unui volum V(z)de producţie a produsului considerat [lei] • Ponderea costurilor energetice în costul total al unităţii de produs al produsului Z: p(C(en). În cazul în care schimbarea tehnologiei existente nu se justifică din punct de vedere economic.] Exprimarea eficienţei energetice a procesului se face la fazele de: bilanţ de proiect.p. vor fi reduse până la limita minimă justificată din punct de vedere tehnico-economic Scăderea semnificativă a energiei utile (şi implicit a energiei intrate) se obţine prin schimbarea tehnologiei existente cu una modernă. cât şi specialişti tehnologi. se defineşte prin relaţia: p[C (en)] = v(en / Z ) . să scoată în evidenţă toate resursele energetice refolosibile.e. deşi au aceeaşi tehnologie folosesc forme de energie în proporţii diferite. În cadrul acestei analize. Elaborarea bilanţului energetic optimizat Bilanţul optim reprezintă situaţia în care energia folosită în mod util în proces. bilanţul optimizat va scoate în evidenţă diminuarea pierderilor de energie (la tehnologia existentă). cu datele de proiect. Analiza bilanţului energetic real trebuie să conducă la localizarea pierderilor. Analiza trebuie. cât şi pe linie tehnologică. La baza elaborării bilanţului optim stă analiza bilanţului real. pentru a se putea trage concluzii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire a proceselor. toate datele de bilanţ trebuie comparate cu cele din bilanţurile anterioare. c( Z ) unde c(Z) reprezintă costul total al unităţii de produs Z [lei/u. în 60 . atât pe linie energetică. cât şi cu alte date de la agenţi economici similari sau din literatura de specialitate. Pentru a face posibilă compararea între procesele care fabrică acelaşi produs. cât şi la măsurile care trebuie aplicate pentru ameliorarea şi optimizarea indicatorilor tehnico-economici. cât şi pierderile de energie. Această analiză trebuie să fie foarte amănunţită. bilanţ de recepţie.6. la analiza bilanţului energetic trebuie să participe atât specialişti energeticieni. Pe baza concluziilor rezultate din analiza bilanţului real se elaborează un plan de măsuri. evidenţiindu-le pe categorii şi potenţiale. 5. determinarea cauzelor lor. de asemenea.p. folosind tehnologii diferite sau. indicatorii de eficienţă se vor calcula per total energie după ce s-au făcut transformările necesare în t.

valoarea economiilor la costurile de funcţionare (considerate egale în fiecare an). PSR are avantajul de a fi uşor de calculat şi datorită faptului că de regulă factorii de decizie sunt interesaţi de acele investiţii care se recuperează foarte repede. Planul de măsuri întocmit va fi prezentat astfel: Nr. au perioadă simplă de recuperare a investiţiei mare. Economii estimate Costuri de investiţie Durata de recuperare 5. • măsuri cu investiţii mari (schimbări tehnologice). în funcţie de nivelul investiţiei. 2. 61 . atât pe linie energetică. cât şi pe linie tehnologică. în vederea eliminării sau reducerii într-o măsură cât mai mare a pierderilor de energie şi valorificării resurselor energetice refolosibile. care.reprezintă investiţiile suplimentare necesare pentru implementarea măsurii de economisire considerând că lucrările de realizare a investiţiilor se realizează întrun singur an. de regulă.low cost).Cel mai simplu indicator economic de decizie privind ierarhizarea unor variante concurente este reprezentat de Perioada Simplă de Recuperare (PSR) care reprezintă timpul. această metodă este relativ des folosită. în care costurile de investiţii se recuperează din valoarea economiilor la costurile de funcţionare: PRS = I . R . R în care: I .crt. în ani.7.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC care se vor trece toate măsurile tehnice necesare. • măsuri cu investiţii modice (cu perioadă simplă de recuperare mai mică de 5 ani). în următoarele categorii şi anume: • măsuri fără investiţii (no cost . Măsurile care prezintă eficienţă economică se clasifică. Denumirea măsurii 1. Evaluarea eficienţei economice şi a impactului asupra mediului EVALUAREA EFICIENŢEI ECONOMICE Un aspect important al auditului energetic este cuantificarea costurilor pentru economia de energie respectiv investiţiile necesare pentru implementarea măsurilor de economisire.

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Este recomandabil însă ca pentru investiţiile cu perioadă mai lungă de recuperare acest indicator să fie utilizat împreună cu alte instrumente de decizie. VNA se calculează cu următoarea formulă: VNA = – I + P . Analizele de costuri pe durata ciclului de viaţă ţin cont de faptul că un leu deţinut astăzi este mult mai valoros ca unul obţinut cândva în viitor. Acest indicator se calculează pentru fiecare variantă în parte şi se alege acea variantă care prezintă cea mai mare valoare a VNA. venituri. Se creează astfel un tabel care indică fluxurile monetare pe toată 62 . Pentru a creşte precizia indicatorilor financiari de decizie este necesar să se cunoască costurile pe ciclul de viaţă. Pentru compararea variantelor de utilizare a energiei este necesară convertirea tuturor fluxurilor financiare ale fiecărei variante pe baze echivalente. dar care prezintă recuperări iniţiale cu valoare mare pe o perioadă redusă în detrimentul unor variante de investiţii mult mai avantajoase care asigură profituri mari pentru perioade lungi de timp. Acest tip de evaluare este utilizat pentru ierarhizarea variantelor concurente în cadrul proiectelor. Din acest motiv este necesar ca principiul să fie aplicat oricărui flux de bani care ies sau intră în bugetul agenţilor economici. În cazul în care durata de realizare a investiţiei este mai mare de un an şi deci şi economiile anuale nu sunt egale pe toată durata ciclului de viaţă. profit) în fiecare an şi însumarea valorilor anuale.Durata ciclului de viaţă pentru diferite echipamente. El singur poate conduce la alegerea unor variante mai puţin profitabile. în care P reprezintă valoarea actuală (în prezent) care poate fi plătită prin plăţi anuale egale R cu o rată anuală de actualizare de i procente în decurs de n ani. costuri. Valorile factorului de actualizare sunt determinate prin programe simple de calculator şi sunt prezentate în literatura de specialitate sub formă tabelară funcţie de numărul de ani ai ciclului de viaţă n şi de rata de actualizare i. Analizele de costuri pe durata ciclului de viaţă evaluează toate costurile (nu numai costurile iniţiale) şi iau în consideraţie valoarea în timp a banilor. Indicatorul reprezintă valoarea rămasă după ce au fost recuperate costurile de investiţii din valoarea economiilor de funcţionare în valori actualizate la momentul iniţial. Un indicator financiar de decizie care are în vedere şi variaţia valorii banilor în timp este Venitul Net Actualizat (VNA). instalaţii şi clădiri este dată în tabele din literatura de specialitate. VNA se calculează prin actualizarea anuală a tuturor fluxurilor monetare (investiţii.

În situaţia în care nu se dispune de această aparatură. Factorul de emisie reprezintă cantitatea de poluant evacuat în atmosferă. 63 . 1 din Anexa 1 la Ordinul MIR nr. 245/20. De fapt reprezintă rata de actualizare minimă i pentru care investiţia se recuperează strict în perioada analizată. Calitatea de auditor energetic se dovedeşte prin autorizaţie.06. pentru postevaluări pe diferite perioade de timp.1001/1994. În cazul utilizării mai multor tipuri de combustibil. Alte aspecte privind bilanţurile energetice În conformitate cu art. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI Principalele emisii de poluanţi evacuate la coşurile de fum ale cazanelor de abur şi apă caldă sunt emisiile de SO2 şi NO(x) (cu efecte sinergice la scară regională). emisiile de pulberi cenuşă zburătoare (cu efecte la scară locală) şi emisiile de CO2 (cu efecte la scară globală). indicativ PE .2002. act ce atestă competenţa tehnică a specialiştilor care efectuează bilanţuri energetice în România şi se obţine de la Comisia de autorizare a auditorilor energetici. ce activează în cadrul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei. 5. Metoda se bazează pe utilizarea factorilor de emisie. pulberi (cenuşă zburătoare) şi CO2 din centralele termice şi termoelectrice". fiind în concordanţă cu cea folosită în prezent în ţările Uniunii Europene. evaluarea emisiilor se face conform "Metodologie de evaluare operativă a emisiilor de SO2. NO(x).BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC perioada analizată compusă din durata de realizare şi durata ciclului de viaţă al obiectului investiţiei aşa numitul "cash-flow".8. inclusiv pentru întocmirea inventarelor şi a rapoartelor statistice. raportată la unitatea de căldură introdusă cu combustibilul în cazan. bilanţurile energetice vor fi întocmite numai de persoane fizice şi juridice autorizate. pentru verificări ale încadrării în norme. cantitatea de poluant se determină prin însumarea cantităţilor calculate pentru fiecare dintre aceştia.Determinarea corectă a emisiilor de poluanţi se realizează pe baza măsurătorilor efectuate cu aparatură specializată. se calculează prin interpolare şi reprezintă valoarea pentru care VNA devine egală cu zero. precum şi pentru elaborarea unor prognoze. Rata Internă de Recuperare (RIR) este un indicator financiar de decizie pe baza căruia se pot realiza comparaţii pertinente ale variantelor analizate. Metodologia poate fi aplicată şi de alte unităţi interesate care nu dispun de metodologii proprii.

se va face de către Comisia de autorizare din Agenţia Română pentru Conservarea Energiei. 64 . B sau C.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Conform Anexei 1 din Ordinul MIR 245/20. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de auditor energetic este de 2 ani cu posibilitatea prelungirii cu încă un an. Bilanţurile energetice vor fi executate conform Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice.2002 se definesc 3 clase şi trei tipuri de bilanţuri energetice: Clasa A B C Electroenergetic P < 250kW 250 < P < 1000 kW P > 1000 kW Termoenergetic P < 500kW 500 < P < 2000 kW P > 2000 kW Complex 750 < P< 3000 kW P > 3000kW Pe baza acestei clasificări.06. Persoanele juridice având calitatea de auditor energetic sunt autorizate să efectueze bilanţuri energetice de clasa A. conform Procedurii de monitorizare a activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice. Monitorizarea activităţilor de elaborare a bilanţurilor energetice. persoanele fizice având calitatea de auditor energetic sunt autori-zate să efectueze numai bilanţuri energetice de clasa A sau B.

AUDITUL ENERGETIC 65 .BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC CAP. 6.

procedee şi metodologii aplicate unei entităţi (clădire. încearcă să pună un diagnostic care să evidenţieze cauzele care au generat problemele constatate. apoi îl supune unor investigaţii mai mult sau mai puţin complexe sau de rutină (tensiune arterială. 66 . Scopul auditului este de a emite un set de concluzii cu privire la starea sistemului şi a deficienţelor constatate şi de a propune soluţii de remediere. – stabilirea măsurilor fezabile din punct de vedere economic ce trebuie întreprinse pentru ameliorarea stării de fapt în sensul economisirii energiei prin creşterea eficienţei utilizării acesteia. – identificarea momentelor şi locurilor unde energia este utilizată cu eficienţă scăzută şi a cauzelor determinante. pe baza informaţiilor şi datelor colectate. Pentru aceasta. tehnici. precum şi a evalua eficienţa mecanismelor de control intern ale sistemului supus auditului. Auditul se bazează pe colectarea unui mare volum de informaţii şi date din sistem şi prelucrarea acestora. întreprindere etc. RMN. EKG. analiza sângelui. Întâi. el recurge la anamneză (chestionarea amănunţită a pacientului cu privire la antecedentele acestuia şi la motivele pentru care s-a prezentat la consult). organizaţii. Introducere Auditul în general poate fi definit ca evaluarea unei persoane. În etapa a doua.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 6.1.) prin care se urmăreşte: – determinarea stării consumurilor de energie şi de fluxuri de substanţe purtătoare de energie pe o perioadă dată. Auditul este întreprins pentru a certifica validitatea şi credibilitatea informaţiei. doctorul poate stabili o schemă de tratament prin care speră să rezolve problema sau să amelioreze starea pacientului. pentru a determina cu grad înalt de încredere starea sistemului. ecografii etc. întreprinderi. proiect sau produs. Auditul energetic este parte a managementului energetic şi constituie un ansamblu de metode. proces. radiografii. de multe ori prin metode statistice. sistem. medicul trebuie să constate starea pacientului. În exact aceeaşi manieră decurge şi auditul: colectare informaţii din sistem – prelucrare date obţinute – stabilire cauze – propunere măsuri de remediere sau ameliorare. După stabilirea şi confirmarea diagnosticului prin eventuale explorări suplimentare. Auditul este aproape similar cu consultul la care medicul îl supune pe pacientul care se prezintă pentru evaluarea stării de sănătate şi eventuala prescriere a unui tratament pentru remedierea problemelor constatate.).

starea sistemului şi posibilităţile de ameliorare a managementului energetic în sensul economisirii energiei. gradul de utilizare a spaţiilor analizate. sau prin modernizarea echipamentelor existente. presiuni. În centrul atenţiei vor sta consumurile energetice de bază. 67 . Prin auditul energetic se realizează dezideratul monitorizării consumurilor de energie în condiţiile controlului şi eficientizării continue ale acestora.) prin măsurare directă în zonele de pe conturul sistemului. cu accent pe prelucrarea automată a datelor prin utilizarea unor sisteme de achiziţii de date interfaţate cu calculatoare pe care rulează softuri specializate. exploatarea utilajelor etc. expunerea la soare etc. tiparele de operare şi practicile uzuale în utilizarea energiei. Procesarea informaţiei obţinute – se prelucrează datele recoltate din sistem prin diverse metode şi tehnici. 3. Auditul energetic este elementul fundamental al sistemului de management energetic. pe baza cărora se interpretează informaţiile obţinute. Identificarea cauzelor – plecând de la interpretarea informaţiilor. caracteristicile conturului analizat: alte fluxuri de energie (pierderi către exterior. 4. tehnici de economisire. Misiunea auditului este de: – a stabili măsuri imediate (care nu suportă întârziere. constituind instrumentul pe bază căruia se elaborează orice strategie sau program de management al energiei pentru orice entitate consumatoare de energie. Propunerea de măsuri – plecând de la cauzele identificate. se propun măsuri de creştere a eficienţei utilizării energiei prin ameliorări ale echipamentelor sau tehnicilor de management energetic.). deoarece vizează deficienţe grave.). măsuri de eficientizare şi modernizare întreprinse. diagrame. se identifică zonele şi perioadele de utilizare ineficientă a energiei şi se determină cauzele acestor deficienţe în funcţionarea sistemului de management al energiei.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Auditul energetic cuprinde etapele generale ale oricărui audit. râuri din vecinătate etc. temperaturi. 2. particularizate pe problematica managementului energiei: 1. Se generează tabele. regim de temperaturi exterioare (caracteristici climatice locale).). parametrii reali ai confortului termic din spaţiile analizate. – managementul energiei (tipare de consum. variaţia în timp a mărimilor energetice respective. caracteristici geografice (relief. mărimi electrice etc. Colectarea informaţiei din sistem – se obţin date cu privire la: – – – – – mărimile energetice (debite. modele de simulare.

evidenţiind avantajele economice pe care le aduc direct organizaţiei prin economisirea energiei şi reducerea poluării mediului şi indirect prin scăderea cheltuielilor de întreţinere-reparaţii. 68 . încurajarea economisirii energiei şi evitarea practicilor care implică consumuri nejustificate de energie.) şi chiar (atunci când aceasta are o fundamentare economică foarte solidă) achiziţia şi implementarea unui sistem global de management al energiei. Datele primare utilizate sunt citirile diverselor contoare şi aparate de măsură şi facturile de energie plătite către furnizori pe o perioadă care deobicei este ultimul an financiar. este important de ştiut foarte clar ce se urmăreşte. Auditul preliminar este în general expeditiv şi urmăreşte doar determinarea consumurilor de energie şi a costurilor aferente.2. Auditul complet acoperă întregul sistem şi se face pe baza unei analize foarte la nivel de detalii a tuturor interacţiunilor energetice folosind sisteme sofisticate de achiziţii de date şi prelucrarea acestora cu softuri specializate. vizând aspecte cu grad crescut de complexitate. – a identifica şi propune implementarea acelor măsuri de îmbunătăţire a managementului energetic care să aducă organizaţiei avantaje de ordin financiar: reorientarea spre tarife mai convenabile printr-o reprogramare a activităţilor astfel încât acestea să se desfăşoare în intervalele de tarif preferenţial. 6. pentru ca efortul financiar şi nu numai să nu fie exagerat faţă de scopul urmărit. Raportul de audit va cuprinde un plan detaliat de măsuri pentru îmbunătăţirea managementului energiei în sistemul auditat.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ce trebuie rapid remediate) şi de a identifica acele direcţii de acţiune care necesită o investigare mai aprofundată. Tipuri de audit energetic Auditul energetic se clasifică în: – – – audit preliminar. temporizatoare etc. achiziţionarea unor dispozitive de economisire (termostate. – a fundamenta economic măsurile pe termen mediu şi lung ce trebuie întreprinse şi care implică un efort investiţional însemnat. audit complet. audit specific. Fiecare tip de audit are caracteristici specifice şi diferă de celelalte prin nivelul de aprofundare analizei. Necesarul de resurse implicat fiind foarte diferit.

sistemele de control al parametrilor aerului sunt greşit reglate: de exemplu. rezultând valorile din tabelul de mai jos: Tipul de audit Preliminar Costuri în USD/m2 (la nivelul anului 1997) 0. sistemele complexe vor necesita audituri scumpe (pentru un spital costă mai mult decât pentru o şcoală).00 – 5. fişe de consum. provocând consumuri energetice exagerate. acordându-le toată asistenţa solicitată.333 0.333 – 0. Costurile unui audit pot fi însemnate. programe etc. iar în final se fac recomandări cu privire la acţiunile şi măsurile ce trebuie întreprinse. În efectuarea oricărui audit trebuie avute în vedere principalele cauze ale risipei de energie. pentru că de cele mai multe ori.144 – 0. Analiza sistemului-ţintă implică o cercetare amănunţită a consumurilor de energie şi a costurilor. izolaţia termică prost proiectată sau executată: pierderile devine inacceptabil de mari.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Auditul specific este axat pe evaluarea performanţelor energetice ale unui anumit sistem- ţintă al clădirii sau întreprinderii în scopul operării de modificări care să reducă consumul de energie (de exemplu. California Energy Commission a făcut o analiză a costurilor. s-ar putea ca desenele originale ale instalaţiilor să fie depăşite datorită modificărilor care s-au efectuat în timp. Bineînţeles.556 (< 4500 m2) < 1. o setare greşită a sistemului de temporizare face ca instalaţia să funcţioneze în afara orelor 69 . cum ar fi fabricile. Spre exemplu. desene. instalaţia de iluminat).556 – 1. diagrame. acestea sunt identificate prin audit. fiind suprasolicitate în timpul exploatării. Risipa de energie este cauzată în principal de: – – – proiectarea defectuoasă a sistemelor IVAC ale clădirii: acestea sunt subdimensionate.) şi să colaboreze cu aceştia pe tot parcursul auditului.778 (iluminat) 0. crescând odată cu complexitatea acestuia.00 (IVAC şi sisteme de control) 2. scheme. astfel încât auditorii vor trebui să facă scheme ale situaţiei actuale a instalaţiilor. Managementul organizaţiei ale cărei clădiri sau spaţii de producţie sunt supuse auditului energetic va trebui să pregătească în mod foarte serios toate materialele pe care le solicită auditorii (facturi.333 (> 22500 m2) Specific Complet Rezultă că va trebui ales tipul de audit care corespunde cel mai bine tipului de aplicaţie dorit. În unele situaţii.

la unităţile productive. facturile de energie pe perioada vizată. practici incorecte. – – multe organizaţii nu au o cultură a eficienţei energetice. prezentarea rezultatelor şi stabilirea priorităţilor şi emiterea de recomandări. – – exploatare defectuoasă a sistemelor clădirii. de tipul utilizării iluminatului artificial în perioadele de lumină naturală. cei care îşi desfăşoară activitatea în clădire sunt preocupaţi de confortul propriu. altitudinea şi orientarea clădirii. curăţarea frecventă a filtrelor de aer etc. în multe ţări. Constatările de mai sus se explică prin aceea că: – – proiectanţii caută soluţiile care implică investiţii minime. tehnologii depăşite aflate încă în uz.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC de program. Datele care trebuie colectate sunt: – – – – – localizarea geografică a obiectivului auditat. date climatice locale şi numărul de grade-zile pe perioada vizată de audit. Energia poate fi economisită fără costuri suplimentare (mergând până la 20%). Suma totală plătită pe energie oferă şi informaţii asupra posibilităţilor de economisire. nefiind interesaţi să economisească energie. Prin prelucrarea datelor colectate din facturi este posibilă construirea unei imagini clare a tiparelor de consum şi a costurilor asociate. 6. Dacă facturile de energie nu sunt disponibile. Etapele auditului sunt: colectarea datelor. forţa de muncă este mai scumpă decât energia. doar printro bună gospodărire (management): stingerea luminii la părăsirea biroului. Auditul energetic preliminar Auditul preliminar urmăreşte să determine consumurile de energie ale unei entităţi. se colectează şi informaţii asupra volumului şi structurii producţiei pe perioada vizată. sau întreţinere insuficientă. uitând că deobicei acestea ridică mult costurile de operare. deoarece nu ei sunt cei care plătesc facturile de energie. atunci trebui solicitat 70 .3. analiza acestora. costurile aferente şi locurile unde au loc consumurile de energie.

). În situaţia în care instalarea de noi sisteme de măsură nu este justificabilă economic (costuri prea mari) sau posibilă. Aceste consumuri parţiale nu trebuie confundate cu consumurile independente.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC concursul companiilor furnizoare de utilităţi sau de combustibili. 6. energie electrică etc. – citirile diverselor contoare şi aparate de măsură a energiei. Dacă debitul şi temperatura apei de alimentare sunt contorizate. Auditul energetic complet Auditul energetic complet face apel la aceleaşi tehnici ca şi cel preliminar. Trebuie acordată atenţie tipurilor de tarife aplicate. Din aceste cauze mulţi agenţi economici preferă o subcontorizare. La unităţile mari există contoare generale şi contoare care măsoară consumurile parţiale pe secţii sau compartimente de lucru. iar aparatele sunt scumpe. este necesară identificarea a noi puncte de măsură şi instalarea de aparate de măsură ai parametrilor cercetaţi (temperaturi. se va urmări determinarea următoarelor elemente: – – – consumurile de energie. ci să fie trecut doar consumul total şi suma ce trebuie plătită. or pe factură s-ar putea ca defalcările să nu fie efectuate. Pentru aceasta. deoarece implică în general oprirea instalaţiei sau secţiei respective. instalând doar strictul necesar. deoarece diverse părţi ale clădirii sau unităţii productive pot fi alimentate la tensiuni diferite şi opt fi supuse unor regimuri diferite de tarif. Analiza datelor a fost descrisă în capitolul anterior. debite. O relaţie generală pentru limita superioară a energiei consumate este: P Consum anual de energie = ef ⋅ τa [ kWh ] η unde Pef este puterea efectivă furnizată de instalaţie. performanţele energetice ale obiectivului auditat în comparaţie cu alte obiective similare. atunci energia consumată la producerea apei calde menajere se poate calcula cu relaţia: 71 . auditorul trebuie să estimeze consumul parţial al instalaţiei sau clădirii respective.4. iar τa este timpul anual de operare în ore. deoarece suma consumurilor parţiale trebuie să fie egală cu consumul general. ce tipuri de energie se utilizează. Opţiunea instalării de noi aparate de măsură trebuie considerată cu circumspecţie. dar intrând mult în detalii. Pentru un audit preliminar. η este randamentul.

ca este căldura specifică a apei.0 2.0 0.0 2. taa este temperatura apei de alimentare. Consumul mediu necesar de energie este dat în tabelul următor: Tipul de clădire Birou (ocupare 5 zile/săptămână) Birou (ocupare 6 zile/săptămână) Magazin (ocupare 5 zile/săptămână) Magazin (ocupare 6 zile/săptămână) Fabrică (ocupare 5 zile/săptămână şi un singur schimb) Fabrică (ocupare 6 zile/săptămână şi un singur schimb) Fabrică (ocupare 7 zile/săptămână şi 2 sau 3 schimburi) Depozit Clădiri rezidenţiale Hoteluri Spitale Spaţii de învăţământ qs [W/m2] 2.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC maa ⋅ ca ⋅ ( t − t aa ) η ⋅ 3600 Consum anual de energie = ⋅ τa [ kWh ] unde maa este debitul mediu al apei de alimentare. Sistemul de încălzire Încălzitor cu gaz cu vas de stocare Boiler cu gaz sau cu combustibil lichid cu vas de stocare Încălzitor electric rezistenţă pentru regim off-peak Încălzitor instantaneu multipunct cu gaz Încălzire centrală cu schimbătoare de căldură locale Încălzire centrală cu schimbător central şi reţea de distribuţie Eficienţa [%] 52 56 80 62 60 56 Dacă nu se cunoaşte consumul de apă de alimentare.0 Un audit complet comportă următoarele 10 etape: 1.0 29.5 8.0 1.5 1. Colectare date şi informaţii 3. consumul de energie se poate determina cu ecuaţia: Consum anual de energie = 0. Efectuarea de teste şi măsurători 4. t este temperatura apei calde. iar η este randamentul instalaţiei.0 11. Calcul bilanţuri şi eficienţe energetice 5.0 9.0 17.0 12. S este suprafaţa. Planificare 2. Identificare căi de economisire şi elaborare de proceduri 72 .024 ⋅ qsp ⋅ S ⋅ N z [ kWh ] unde qs este consumul mediu necesar de energie pe mp [W/m2]. iar Nz este numărul de zile lucrătoare pe an. În tabelul de mai jos sunt date valorile eficienţei câtorva sisteme de încălzire a apei.

Elaborare plan de acţiune 10. Analizele energetice se împart în analize complete. identificarea şi cuantificarea economiilor de energie posibile (realizabile). Calcul costuri implementare măsuri de economisire 8. (în cazul analizei speciale). În particular. elaborarea de recomandări fundamentate economic pentru realizarea economiilor de energie identificate. Principalele obiective ale unei analize energetice sunt: – determinarea performanţei energetice a obiectivului vizat: întregul sistem – clădire. este important de cunoscut care este structura managementului organizaţiei şi practicile legate de procurarea energiei şi consumul acesteia. este important de identificat centrele de decizie responsabile de costurile de operare. aprovizionarea cu diverse forme de energie. elaborarea de recomandări pentru îmbunătăţirea managementului energetic al obiectivului. (în cazul analizei complete) sau părţi ale acestuia – instalaţii. – – – – identificare şi cuantificarea principalelor fluxuri de energie. precum şi frecvenţa şi calitatea 73 . care abordează în profunzime toate aspectele legate de interacţiunile energetice ale obiectivului şi analize speciale. Caracteristicile managementului şi operării sistemului Deoarece cultura organizaţională joacă un rol determinant în tiparele de consum. utilaje etc. Elaborare raport de audit către beneficiar 6.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 6. fabrică etc. Ierarhizare măsuri în ordinea urgenţei 9. utilajele şi echipamentele din sistem clădirile care aparţin sistemului analizat. Analize energetice Analizele energetice sunt parte a auditului şi permit auditorului să cunoască fluxurile de energie care traversează conturul analizat şi să identifice locurile unde se produce risipa de energie. Calcul economii de energie şi reduceri costuri 7. Analiza energetică completă implică analize ale următoarelor aspecte: – – – – caracteristicile managementului şi operării sistemului.5. care se focalizează pe anumite aspecte.

O alta potenţială sursă de pierderi o constituie reţelele de distribuţie a aburului. se vor urmări practicile de operare colectând date cu privire la: utilizarea alocată spaţiului sau clădirii. care ţin ferestrele mult timp deschise. condiţiile de confort: temperatura aerului. Dacă nu. La sistemele de climatizare se vor măsura energiile 74 . numărul şi tipul de ocupanţi. se poate cunoaşte cum şi de ce este consumată energia şi se poate afla când practicile reale diferă de cele statuate de managementul organizaţiei. Din acest motiv. apei calde. instalaţia de ardere a boilerului trebuie să funcţioneze cu exces de aer minim. orarele de activitate în spaţiul respectiv. Boilerele produc căldură pentru încălzire şi apă caldă. eficienţa utilajelor şi echipamentelor trebuie să fie cât mai ridicată astfel încât pierderile să fie minime. practicile de operare a utilajelor şi echipamentelor. auditorul va recomanda renegocierea contractelor de furnizare a energiei şi a tarifelor. Aprovizionarea cu energie Urmăreşte determinarea tarifelor plătite şi cunoaşterea contractelor de furnizare a energiei pentru a se afla dacă achiziţionarea energiei se face la cele mai convenabile favorabile condiţii şi la cele mai joase preţuri.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC întreţinerii. cu accent pe caracteristici speciale cum ar fi fumătorii. Tot pentru minimizarea pierderilor prin gazele de ardere. umiditate relativă. dar o parte însemnată din căldura degajată prin arderea combustibilului se evacuează la coş odată cu gazele de ardere. Astfel. se impune analiza gazelor de ardere pentru a se determina excesul de aer real şi a-l compara cu cel minim. În timpul auditului. Se va realiza o urmărire a variaţiei încărcării (sarcinii) prin citirea la intervale de 30 minute a consumului şi se va trasa curba de sarcină pentru a se putea identifica vârfurile de sarcină şi cauzele care le determină. La energia electrică se va verifica dacă organizaţia a ales tarifele în concordanţă cu tipul de încărcare propriu. Utilajele şi echipamentele din sistem Pentru o utilizare şi un management cât mai bun ale energiei. aerului comprimat şi agentului de răcire pentru climatizare (în cazul sistemelor centralizate de producere a frigului pentru climatizare). se recomandă studierea posibilităţii recuperării acestei călduri. sistemele mecanice şi electrice. deoarece un factor redus conduce la facturi de plata mari. nivelele de iluminare. Deasemeni se va determina factorul de putere al sistemului analizat. Pentru a se reduce aceste pierderi.

vârfuri de consum neobişnuite. se începe prin colectarea informaţiei necesare. pentru a se aloca într-un mod mai judicios timpul şi resursele.). Dacă au mai fost audituri anterioare. Reţelele de distribuţie a agenţilor de lucru vor fi cercetate în privinţa calităţii şi integrităţii izolaţiei termice şi a eventualelor puncte unde au loc scăpări (neetanşeităţi. 2. Recomandări Odată ce s-a stabilit ce tip de audit se va aplica. îşi înrăutăţesc caracteristicile funcţionale şi performanţele şi că revine mai scump a le repara decât a le înlocui cu altele moderne şi cu performanţe mult îmbunătăţite. activitatea pe teren (vizita) şi prelucrarea informaţiilor. desene echipamente mecanice. Se va ţine cont că mari pierderi de căldură au loc prin supraventilare. Se va ţine cont că utilajele.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC utilă şi consumată pentru a se determina eficienţa frigorifică medie. Se vor căuta zonele cu pierderi de căldură însemnate. Activităţi preliminare Acestea sunt necesare pentru o bună cunoaştere a obiectivului vizat şi vor reduce la minimum timpul petrecut pe teren şi perturbările în activitatea personalului. Cele trei faze sunt: activităţi preliminare. Identificare tipare sezoniere. Colectare date privind consumurile de energie pe ultimii doi ani. dimensiunile şi orientarea clădirii şi vârsta acesteia. Clădirea Se vor analiza forma. pe măsură ce îmbătrânesc. apă caldă) pentru o mai uşoară identificare a zonelor cu potenţial de economisire. Deasemeni se va studia posibilitatea recuperării căldurii cedate la condensator. precum şi modificările şi adăugirile operate ulterior. recomandându-se analiza prin termografie în infraroşu. se vor solicita 75 . iluminat. resurse şi efort şi creşte eficienţa acţiunilor. De aceea.6. verificare corectitudine facturare. 1. Orice neetanşeităţi trebuie notate. Obţinere desene ale clădirii cu datele de proiectare. 6. Defalcare consumuri şi costuri pe tipuri de energie (încălzire. O manieră organizată de lucru economiseşte timp. scheme reţele de alimentare şi distribuţie electricitate şi agenţi. Construire de tabele de date şi diagramele aferente. la fel ca şi spaţiile în care uşile spre exterior stau mult timp deschise. Activităţi: 1. perforări provocate de coroziune etc. este bine a se defalca procesul de audit în trei componente. climatizare. în special la clădirile vechi cu ferestre vechi.

birceag multifuncţional. Opţional: cameră cu termoviziune. Deobicei vizita se derulează de-a lungul unei întregi zile. planuri de viitor care ar putea influenţa consumurile de energie. descriere. Auditorul este liber să-şi elaboreze propriile formulare. Calcularea suprafeţei totale aproximative pe baza dimensiunilor exterioare ale clădirii. care să corespundă mai bine modului propriu de lucru. lanternă. luxmetru. Desenarea unui plan simplu al clădirii şi multiplicarea acestuia pentru adnotări la in timpul activităţilor pe teren. gradul de ocupare. Calcularea indicelui de utilizare a energiei în (kWh/m2)/an şi compararea acestuia cu cel al unor clădiri similare. principalele echipamente consumatoare de energie. 3. cameră digitală. 6. dar poate fi mai lungă funcţie de complexitatea şi dimensiunile clădirii. nivelele de iluminat şi alte elemente. în care se vor trece toate datele colectate. calculator de buzunar. 2. 4. Indicele de utilizare a energiei se calculează împărţind consumul anual pe toate formele de energie (inclusiv combustibili) la suprafaţa totală aproximativă şi constituie un indiciu valoros în evidenţierea potenţialului de economisire a energiei. se recomandă utilizarea formularelor-tip pentru audit. 76 . Activitatea pe teren (vizita) Scopul acesteia este de a lua contact direct cu obiectul auditului. 5. ruletă. zonele de încălzire. Materialele indispensabile pentru efectuarea vizitei sunt: carnet de însemnări. se face o discuţie cu managerul clădirii pentru trecerea în revistă a profilurilor consumurilor de energie şi informarea asupra unor aspecte cum ar fi orarele de ocupare a spaţiilor. 7. Vor fi omise suprafeţele mari care nu sunt încălzite sau climatizate sau nu sunt ocupate. termometru. Elaborarea unui profil al clădirii care include: vârsta. practici de exploatare şi întreţinere. Activităţi: 1. Se găsesc chiar manuale de audit. Pe copii separate se vor nota localizările echipamentelor de control IVAC şi ale contoarelor de energie. caracteristici constructive.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC materialele scrise pentru studiere. cum ar fi Metodologie de calcul al performantei energetice a clădirilor care conţin toate datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea auditului. Dacă sunt disponibile. sisteme mecanice şi electrice. La începutul vizitei.

încălzitoare electrice. Se fac termografii în infraroşu ale clădirii din toate unghiurile. fotografii etc. se pot trage concluzii privind managementul energiei clădirii şi se pot determina cauzele deficienţelor constatate. ventilatoare de evacuare aer viciat etc. spaţiilor de lucru. 4. 77 . descrieri. Pe baza lor. sistemului de iluminat. se pot uşor insera sau scoate elemente pentru completare. Organizarea fotografiilor luate la faţa locului. pentru a se constata locurile în care pierderile termice sunt însemnate. Pe copii ale schiţei se notează existenţa şi amplasarea echipamentelor cum ar fi boilere. Acestea sunt utile la documentarea condiţiilor existente şi a locurilor inspectate. 5. Se măsoară temperaturile spaţiilor. Notarea pe planul clădirii a locurilor unde au fost luate şi adăugarea de comentarii. utilaje de bucătărie. Astfel. Se organizează tot materialul (grafice. Se identifică tipurile echipamentelor de iluminat şi se măsoară nivelele de iluminat. Prelucrarea informaţiilor Este etapa în care informaţiile colectate de pe teren sunt procesate şi aduse într-o formă uşor accesibilă interpretării. 3. 3. 3. formulare de date. Se confruntă schiţa de plan întocmită cu situaţia de pe teren şi se notează modificările majore constatate. permiţând elaborarea unu set de propuneri de ameliorare. diagrame. se notează condiţiile generale tot ce pare important de menţionat. Se fac la fiecare locaţie fotografii ale echipamentelor de orice tip. aparate de aer condiţionat sau distribuitoare de aer de climatizare dacă clădirea este dotată cu centrală de climatizare. Activităţi: 1. Se completează informaţiile ce au fost doar trunchiat notate. 2. holurilor şi ale exteriorului. spaţiilor comune. Se completează formularele de date pentru audit. note.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 2.) într-un biblioraft. inclusiv acoperişul. Revederea şi clarificarea însemnărilor făcute la faţa locului.

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 6. fără a obliga persoana care-l citeşte să parcurgă tot materialul. fiecare susţinută de o analiză cost-beneficii. 78 . detalii constructive. planuri. un plan de acţiuni de management al energiei pentru viitor. ştiut fiind faptul că orice ameliorare se traduce în termeni de economii la cheltuielile cu energia. Un rezumat de sinteză (executive summary) este recomandabil. materiale şi produse. orare de operare. Iată ce recomandă Metodologia de calcul al performanţei energetice a clădirilor. construcţiilor şi turismului: ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT ENERGETIC Raportul de audit energetic se elaborează pe baza analizei tehnice şi economice a soluţiilor de reabilitare/modernizare energetică a clădirilor. echipamente. Acesta va trebui să includă: – – – – – descrierea obiectivului. incluzând aplicarea măsurilor de îmbunătăţire propuse şi măsuri de monitorizare a consumurilor de energie. evitându-se termenii sau formulările prea tehnice. Raportul de audit energetic Procesul de audit are rolul de a evidenţia şi identifica posibilităţile de îmbunătăţire a managementului termic al clădirii. descrierea tarifelor plătite şi a contractelor de furnizare a a energiei în curs de derulare.7. Oricât de puţin importantă. desene. elaborată în 2006 de către Ministerul transporturilor. Deoarece raportul de audit se adresează în primul rând managementului firmei ca factor de decizie. o prezentare a tuturor informaţiilor şi datelor privind consumurile de energie şi a analizelor efectuate. fluxuri de energie. acesta trebuie redactat într-un limbaj accesibil nespecialiştilor. oricare din aceste posibilităţi trebuie menţionată în raportul de audit. o prezentare detaliată a posibilităţilor de îmbunătăţire a managementului energetic. pentru a scoate în evidenţă esenţialul raportului. Posibilităţile vor fi ierarhizate funcţie de importanţa lor reflectată în economiile pe care le determină.

Date de identificare a auditorului energetic pentru clădiri sau a biroului de consultanţă energetică care a efectuat analiza termică şi energetică şi auditul energetic al clădirii.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Raportul de audit energetic conţine elementele necesare alegerii soluţiilor de modernizare energetică a clădirii. Întocmirea raportului de audit energetic este un element esenţial al procedurii de realizare a auditului energetic şi reprezintă o prezentare a modului în care a fost efectuat auditul. a principalelor caracteristici energetice ale clădirii. Forma în care este întocmit raportul de audit energetic. telefon. prezentarea acestuia. cod poştal. • Numărul de telefon al proprietarului sau al administratorului clădirii (responsabil). • Adresa clădirii: stradă. certificat de atestare. claritatea şi uşurinţa de interpretare a conţinutului acestuia sunt esenţiale pentru beneficiarul raportului. adresă. număr. • Numele auditorului energetic pentru clădiri. modul de redactare. a măsurilor propuse de modernizare energetică a clădirii şi instalaţiilor aferente acesteia. ţinând seama de faptul că în final acesta va fi cel care va decide în privinţa modernizării energetice a clădirii. nr. Această prezentare trebuie adaptată de fiecare dată funcţie de beneficiarul potenţial al raportului. precum şi a concluziilor referitoare la măsurile eficiente din punct de vedere economic. oraş şi judeţ / sector. Raportul de audit energetic al unei clădiri trebuie să cuprindă următoarele elemente: Date de identificare a clădirii supuse auditului energetic şi a proprietarului / administratorului acesteia. nr. 79 . • Numele şi prenumele proprietarului (în cazul unui singur proprietar) sau denumirea asociaţiei de proprietari (în cazul mai multor proprietari) şi numele administratorului clădirii.

rata anuală de depreciere a monedei utilizate etc. rata anuală de creştere a preţurilor energiei. • Sinteza raportului de analiză termică şi energetică cu prezentarea clădirii în starea sa actuală şi principalele caracteristici energetice care atestă performanţa energetică actuală a construcţiei şi instalaţiei de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acesteia.. • Indicatorii de eficienţă economică a pachetelor de măsuri preconizate. • Economii de combustibil estimate pentru fiecare pachet. Prezentarea detaliată a pachetelor de măsuri tehnice propuse pentru modernizarea energetică a clădirii – sub forma unui dosar tehnic de audit energetic al clădirii. • Nr. • Sugestii privind realizarea lucrărilor de modernizare şi privind finanţarea acestora. • Data efectuării raportului de audit energetic. Prezentarea generală a raportului de audit energetic şi sinteza pachetelor de măsuri tehnice cu eficienţa economică cea mai mare. dosarului de audit energetic. • Descrierea detaliată a măsurilor de modernizare energetică preconizate şi rezultatele analizei tehnice şi economice ale fiecărui pachet de măsuri. • Costul total al fiecărui pachet de măsuri. 80 . • Date de intrare pentru analiza economică a măsurilor tehnice preconizate: preţuri pentru energie. propuse pentru modernizarea energetică a clădirii: • Scurtă prezentare a fiecărui pachet de măsuri preconizate.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC • Data efectuării analizei termice şi energetice.

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC CAP. MONITORIZAEA CONSUMURILOR ENERGETICE ŞI TARGETING ENERGETIC 81 . 7.

deoarece oferă baza de informaţii necesară analizei şi monitorizării energiei.4 şi care va reprezinta reperul de bază în evaluarea performanţei viitoare. Acesta va cuprinde următoarele elemente-cheie: – – delimitarea unor arii de control al energiei (ACE) în structura organizaţiei.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC 7. ceea ce presupune punerea la punct a procedurilor şi metodelor de colectare sistematică şi regulată a datelor privitoare la consumurile de energie.2. Totuşi. emiterea periodică de rapoarte de management energetic de către fiecare ACE. un volum prea mare de date îngreunează analiză prin efortul de prelucrare nejustificat de mare. altfel rezultatele vor conduce la concluzii false şi la măsuri ineficiente sau chiar greşite. auditul oferă doar o imagine a unei stări de fapt sau a unor evoluţii trecute. secţie etc. Dacă unitatea are doar contoare generale. fixând targeturi (obiective) de atins. Pentru a se aborda şi latura viitorului în sensul controlului consumurilor de energie pe baza constatărilor şi concluziilor auditului. 7. se completează programul de control al performanţelor energetice ale entităţii vizate. pe baza metodei de analiză bazate pe regresie. Toate acestea se cuprind într-un program de monitorizare şi targeting. trebuie să se recurgă la monitorizare. atunci întreaga unitate va reprezenta o ACE. fabrică.). procese sau structuri de costuri. prezentată în cap. stabilirea performanţei energetice standard pentru fiecare ACE. procedurile şi tehnicile de colectare trebuie să fie foarte bine puse la punct şi să nu lase loc de erori. care pot fi departamente. Totuşi. Delimitarea ariilor de control al energiei se va face funcţie de structura contorizării consumurilor de energie. Introducere. Organizarea datelor culese trebuie 82 . atunci subunităţile vor fi şi ACE. Monitorizarea şi colectarea datelor Colectarea datelor este elementul fundamental. este posibil a se stabili consumul real al unei entităţi (clădire. Conceptele de monitorizare şi targeting Prin efectuarea auditului energetic. – monitorizarea consumului de energie pentru fiecare ACE. – – fixarea unor ţinte (targeturi) realizabile pentru fiecare ACE. În plus. Dacă însă există contorizare parţială (contoare parţiale pe fiecare subunitate). ţinând cont că doar îmbunătăţind performanţele se pot realiza reduceri ale costurilor. Volumul de date colectate trebuie să fie suficient pentru a putea efectua o analiză credibilă.1. De aceea. care să reflecte modul de aplicare a măsurilor stabilite şi rezultatele obţinute.

a înscrierii valorilor citite în plaja rezonabilă de valori pentru mărimea respectivă etc. Precizia citirilor aparatelor de măsură şi control trebuie să fie ridicată. Preluarea manuală a datelor poate fi imprecisă şi supusă erorilor şi de aceea este recomandabilă preluarea automată. Aparatele de măsură constituie o a doua sursă primară de informaţii. . este necesar a se instala aparate suplimentare. pentru a putea fi corect citite şi prelucrate.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC deasemeni să fie corectă. agenţi termici industriali. – ordin de mărime greşit cu factori de 10 sau chiar 100. căldură. De aceea. după care pot fi descărcate în computere care prelucrează datele.construiesc o bază de date pentru o perioadă îndelungată de timp şi cu un volum mare de informaţii din cele mai variate. a datei la care au fost făcute citirile. dar se asigură astfel toate informaţiile necesare. – scrierea neglijentă a cifrelor citite. Acestea se fac prin intermediul unor softuri specializate rulate pe computer. – omiterea citirii. Aceste softuri pot efectua următoarele: . – pierderea citirilor. care poate duce la confuzii.înregistrează date privind toate tipurile de energie. cât şi facturate. 83 . se recomandă o verificare atentă a datelor citite şi înscrise în fişele sau formularele de citiri. – înscrierea a prea multe cifre. dar aceasta implică investiţii suplimentare. Varianta cea mai evoluată o constituie monitorizarea şi targetingul computerizate. prin verificarea numărului de cifre. Facturile constituie o sursă primară de informaţii asupra consumurilor de energie sub diverse forme (combustibili. pentru a se evita erorile. Se pot utiliza unităţi portabile în care se introduc citirile şi care le stochează în format digital. – citirea altui aparat de măsură decât cel impus. ceea ce încarcă costurile. energie electrică. atât măsurate.). Acolo unde aparatura de măsură instalată nu este suficientă pentru colectarea de date suficiente. gaze comprimate etc. Deşi considerată o operaţie de rutină. O variantă şi mai perfecţionată nu mai necesită introducerea manuală a datelor. citirea indicaţiilor aparatelor de măsură poate fi deseori sursa unor erori cum ar fi: – inversarea unor cifre. acestea fiind transmise prin semnal radio de către aparatele de măsură şi stocate direct în unităţile portabile.

procesează tarife din cele mai complexe.operează cu variabile din cel mai variate (grade-zile. . se aleg consumurile cele mai mici. pentru care se obţine o linie de trend ce constituie noul target. se fixează ţintele (targeturile) de atins. ceea ce conduce la o colectare şi prelucrare a informaţiilor la intervale de 1 oră sau mai scurte. Fig.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC . Ţintele energetice ulterioare vor fi îmbunătăţiri ale performanţelor energetice standard. ceea ce permite o cunoaştere practic în timp real a performanţei energetice a clădirii. O metodă de ameliorare a ţintelor. Acestea trebuie să fie iniţial performanţele energetice standard. care au fost stabilite pentru respectiva arie de control al energiei (ACE) şi care se pot determina prin analiza datelor de consum energetic. 7.7.generează automat rapoarte de management energetic.). Unele softuri specializate permit chiar interfaţarea cu sistemul general de management al clădirii (dacă acesta există şi este operaţional).3. . Marele avantaj al sistemelor de monitoring şi targeting computerizate îl constituie bazele masive de date care se construiesc şi care permit o analiză pe perioade de timp îndelungate a performanţei energetice.analizează automat informaţiile obţinute. . 84 . folosind inclusiv prelucrarea statistică.). atunci se va proceda la un audit energetic pentru stabilirea unor performanţe energetice standard credibile.7. niveluri de producţie etc. este de a trasa prin regresie liniară o linie dreaptă printre punctele plasate cel mai jos în diagrama istoricului consumurilor (vezi Fig. Astfel. Dacă aceste informaţii nu există. Targeting energetic La conceperea programului de monitorizare şi targeting energetic.

Raportarea Raportarea este un element-cheie în orice program de monitorizare şi targeting energetice. La firmele mici. realizându-se ameliorări succesive.4. Acestea trebuie să fie credibile şi fezabile. Acolo unde consumurile sunt foarte mari. Acolo unde este posibil. La firmele mari şi cu structură complexă.8. Consumurile energetice trebuie revizuite periodic pentru a menţine presiunea în sensul reducerii lor. astfel încât acţiunile de remediere să fie prompte şi eficace. 7. exemplifică un asemenea raport. raportarea se face 85 . iar la cele mari şi cu consumuri ridicate. altfel acţiunea eşuează. Raportul trebuie să fie cât mai simplu şi să conţină indicaţii asupra locurilor şi cauzelor consumurilor exagerate de energie şi să fie elaborat periodic. Periodicitatea raportării depinde de dimensiunile organizaţiei. săptămânal.8. Fig. Fig. O altă metodă de ameliorare o constituie elaborarea de planuri de acţiune pentru reducerea consumurilor de energie prin care să se stabilească noile ţinte.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Printr-o reevaluare periodică a targeturilor energetice. Prin elaborarea de rapoarte. de către un soft specializat. raportarea se face lunar. aceasta este lunară. informaţiile vitale ajung la managementul firmei şi astfel devin sursa de decizii şi acţiuni în sensul reducerii consumurilor de energie. se recomandă generarea automată a raportului. se repetă procedura de mai sus.

Avantajul constă în aceea că managementul firmei este informat doar atunci când performanţa energetică a sistemului este fie prea slabă. în timp ce managerului firmei i se raportează trimestrial. Tehnici de raportare Modul de organizare a datelor în raport poate fi diferit funcţie de elementele care se doreşte a fi evidenţiate. care trebuie schimbat. Tabelul de mai jos ilustrează periodicitatea raportării funcţie de nivelul de management. deoarece o raportare prea frecventă îngreunează procesul prin aglomerarea cu date şi consumarea nejustificată de resurse. atunci compararea prin tabele de tipul celui din Fig.9. În aceste situaţii. Tabelele comparative Acestea sunt utile pentru evidenţierea performanţei energetice a unor ACE similare. atunci se risipeşte multă energie deoarece reacţia la semnalarea unor deficienţe vine cu întârziere. secţia Bingley plăteşte prea mult pentru electricitatea consumată ceea ce ar indica un tarif defavorabil. unui manager operaţional i se raportează săptămânal. compară performanţa energetică a unor unităţi subsidiare aparţinând aceleiaşi firme. Deasemeni.9 este inutilă. Nivelul de management Firmă Departament Manager ACE Manager energetic Frecvenţa raportării Trimestrial Lunar Anual Anual Anual Anual Trimestrial Lunar Săptămânal Săptămânal Ştiut fiind că generarea unui număr ridicat de rapoarte periodice poate produce o „sufocare” a managerilor operaţionali cu informaţii irelevante şi u supraîncărcare a personalului responsabil de producerea rapoartelor. ceea ce impune o analiză în detaliu a cauzelor.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC zilnic.10) 86 . Dacă organizaţia este compusă din subunităţi ACE diferite. Burnley şi Macclesfield). Interpretarea datelor arată că de exemplu. De exemplu. fie foarte bună. secţia de la Crewe consumă mai mult decât cele cu suprafeţe similare (Bingley. Dacă intervalele dintre rapoarte sunt prea mari. Trebuie găsit totuşi un echilibru. Tabelul din Fig. în care se generează un raport doar atunci când consumul de energie iese din nişte limite predeterminate. o tehnică de evitare a unei asemenea situaţii este raportarea prin excepţie. Se folosesc următoarele tehnici de raportare: 1. se recurge la o comparaţie prin prisma abaterii de la target (Fig. O altă problemă este nivelul de management căruia i se adresează raportul de monitorizare şi targeting.

Acest tip de diagramă este foarte util la evidenţierea problemelor. se va recurge la cele mai simple şi clare reprezentări grafice. care nu are pregătirea de specialitate care să-i permită să înţeleagă reprezentări mai complexe derivate din tehnici speciale de analiză.10. dar cu condiţia să fie înţelese de persoana care le citeşte.12. De aceea.) este o reprezentare funcţie de timp a consumului faţă de consumul normat şi va fi uşor înţeleasă şi interpretată de către o persoană care nu are pregătire de specialitate. 87 .BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Fig. 2. astfel putându-se lua imediat măsuri de remediere. Tehnici grafice Acestea constituie nişte instrumente eficiente.) arată abaterea consumului real de la consumulţintă.9. Diagrama normată (Fig. Fig. Diagrama deviaţiilor (Fig. care pot fi înţelese de managementul superior al firmei.11.

12. 88 .11.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC Fig. Fig.

BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ANEXE 89 .

S v. w.s) m3/kg 2 kilogram pe secundă metru cub pe secundă kilogram pe metru cub newton newton joule pascal watt metru pătrat pe secundă newton secundă pe metru pătrat (pascal secundă) metru cub pe kilogram FENOMENE TERMICE Căldură specifică Căldură Coeficient global de transfer Conductivitate termică Difuzivitate termică Coeficient convectiv Flux termic Densitate de flux Energie Entalpie Entropie Exergie c Q k λ a α Q J/kgK J W/m2K W/mK m /s W/m K W W/m2 J J J/K J 2 2 joule pe kilogram kelvin joule watt pe metru pătrat kelvin watt pe metru kelvin metru pătrat pe secundă watt pe metru pătrat kelvin watt watt pe metru pătrat joule joule joule pe kelvin joule MT–3θ–1 L MT MT–3 L2MT–2 L2MT–2 L2MT–2 θ–1 L2MT–2 –3 qs E H S E 90 . f Hz m MECANICĂ hertz metru Debit masic Debit volumic Densitate Forţă Greutate Lucru mecanic Presiune Putere Viscozitate cinematică Viscozitate dinamică Volum specific m V ρ F G L p P ν η v MT L3T–1 L–3M LMT–2 LMT–2 L2MT–2 L–1MT–2 L2MT–3 L2T–1 L–1MT–1 L3M–1 L2T–2θ–1 L2MT–2 MT–3θ–1 LMT–3θ–1 LT 2 2 –1 kg/s m3/s kg/m3 N N J Pa W m2/s Ns/m (Pa. c V metru pe secundă la pătrat metru pătrat metru pe secundă metru cub FENOMENE PERIODICE ŞI ONDULATORII Frecvenţă Lungime de undă λ ν.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ANEXA 1. UNITĂŢI DERIVATE ÎN SI Mărimea fizică Nume Unitatea de măsură Simbol Nume m/s2 m2 m/s m3 Notaţie Dimensiuni LT–2 L2 LT–1 L3 T–1 L –1 SPAŢIU ŞI TIMP Acceleraţie Arie Viteză Volum a A.

001 0. PREFIXE ŞI FACTORI DE MULTIPLICARE/DEMULTIPLICARE PENTRU UNITĂŢILE DE MĂSURĂ Factor 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24 Valoare 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 000 1 000 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 1000 100 10 1 0.01 0.1 0.000 001 0.000 000 000 000 000 001 0.000 000 000 001 0.000 000 000 000 000 000 001 0.000 000 000 000 000 000 000 001 Prefix yotta zetta exa peta tera giga mega kilo hecto deca – deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto Simbol Y Z E P T G M k h da – d c m μ n p f a z y 91 .000 000 001 0.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ANEXA 2.000 000 000 000 001 0.

71605·10 0.172·10 35.393701 –3 39. .3871·10 28.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ANEXA 3.20903·10 8.969·10 264.8 914.19599·10 1.3168 764.413 29.5735·10 1 1728 46656 277.5735·10 16. 1. 1.78541·10 28.30795·10 dm cm 219.3871·10 28.36127·10 9.7·10 61023.0277778 0. 1.78541·10 3 3 3 3 16.555 4.16 9.969 –3 –6 –9 US gal 264.0034·10 –3 –3 –3 –6 –9 –4 dm cm in ft 10 3 3 10 mm 3 3 16.111111 1 –4 –6 –4 cm in ft mm 2 2 –2 6.94444·10 1 9 1.78541·10 28.3.555·10 4.54609·10 3.20903·10 8.083333 1 3 yd 1.555·10 4.78541 28.133681 1.3147·10 35.7·10 3 6 6 6 6 35.30795·10 1.419 231 1.28084·10 0.7639 10.3147 35.1951·10 –3 –6 –9 3 US fl oz 33.09361 –2 1.969·10 219.7639·10 10.7 61023.73387 1.5735 3 3 29.80469 yd 3 UK gal US gal UK fl oz US fl oz –6 –6 –3 –3 28.969·10 219.5735·10 1. Unităţi de măsură pentru volum m m 3 3 3 dm (litru) 10 1 10 10 –6 –3 –3 –3 –3 –3 –6 –3 3 3 cm (ml) 10 1 10 –3 6 3 3 mm 10 10 10 1 3 in 3 ft –3 –6 –9 3 1 10 10 –3 –6 –9 9 6 3 61023.3871·10 28.1.9144 cm 2 10 1 –1 10 2.413·10 29.3168·10 764.172·10 264. Unităţi de măsură pentru lungime m cm mm in ft yd m 1 –2 10 –3 10 –2 2.44 mm 3 10 10 1 25.3701·10 1 12 36 ft 3.814·10 33.814 –3 –6 3 1.54609 3.160544 0.1951·10 35.19599·10 7.172·10 264.30795 1.555·10 4.20903·10 0.continuare yd m 3 3 3 UK gal 219.19599 1.3871 28. ECHIVALENŢE ÎNTRE UNITĂŢI DE MĂSURĂ Tab.3147·10 35.4 304.28084·10 –3 3.3333333 1 Tab.2.004438·10 Tab. Unităţi de măsură pentru suprafaţă m m 2 2 2 2 cm 10 1 10 –4 –2 2 mm 10 1 10 2 in 2 ft –4 –6 2 yd –4 –6 –3 2 1 10 10 –4 –6 4 6 2 1550 1550·10 1550·10 1 4 5 10.3701 0.836127 144 1296 yd 2 Tab.54609·10 3.78704·10 1 27 0.28084 –2 3.3048 0.1951·10 3 3 33.54·10 0.4516 9.4 in 39.3147·10 5.09361·10 0.09361·10 –3 1. 1.814·10 33.7·10 61023.30795·10 1.4516·10 6.3.1951 35.3168·10 764.36127·10 2 3 645.48 91.413·10 16.54609·10 3.54 30.814·10 –3 –6 mm 92 .7639·10 6.3168·10 764.413·10 29.172 –3 –6 –9 UK fl oz 35.

037037 1 5.50062·10 7.09714 –3 –6 oz (tr.45038·10 0.53 2 93 .0538 2.953·10 0.3495 31.continaure mm Hg (torr) Pa (N/m ) 7. apoth).BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC in ft 3 2.80665 133.01972·10 10.274·10 16 1 1.178 –3 4.50062·10 kPa MPa bar 7.316 –3 4.038 14.01972·10 1.86808·10 –5 3. US gal = US gallon.89476·10 47.49089·10 33.08854·10 4.8639·10 –2 –5 –3 –3 –2 –4 703.0685714 –3 –6 oz (av) 35.89476·10 47.322·10 0. UK fl oz = UK fluid ounce.101325 6.07 4.50062 7.8854 2. Unităţi de măsură pentru forţă N N kN MN lbf 1 10 10 3 6 kN 10 –2 MN 10 –6 –3 lbf 0.6 160 133.86923·10 9.08854·10 2.101972 1.1507 32.3495·10 31. ozf (ounce-force) = uncie-forţă.832675 0.3495·10 453.1507·10 14.78014·10 ozf lbf (pound-force) = livră-forţă.224809·10 –6 –7 2 5 ozf 3.0625 0.80665·10 133.78014·10 2.20095 1 0.4.8639·10 10 –4 –4 13.1 9.7 153.960759 1 3 3 7.322·10 1.5951·10 1.5833 0.20462·10 1 0.322 1.49089·10 33.86923 0.95114·10 3.01972·10 1. ap) = ounce (troy.20462 2. 1.03323 7.0078125 yd UK gal US gal UK fl oz US fl oz –3 –3 –5 1 0. .1035 oz (tr. US fl oz = US fluid ounce.316·10 –4 Tab.60465·10 6.48052 201.1507·10 32.01463 4 3 –3 in Hg 2.986923 –6 –3 lbf/in 2 –4 lbf/ft 2 –2 in H2O 4.554113 957. 1.5951 1.44822·10 4.4.88243·10 –4 in H2O in Hg 345.59237 28.980665 9. 1.20462·10 2.80665·10 mm H2O mm Hg atm lbf/in lbf/ft 2 2 98.59237·10 28.322·10 9.14335·10 0.ap) 32.59694·10 3.08854·10 20.89476·10 47.89476 47.329·10 –3 0.80665·10 133.ap) 31.49089·10 33.86923·10 9.1035·10 3 3 3 6 3 lb 2.01972·10 10 1 4 2 5 4 1 10 3 6 5 4 1 10 10 3 2 10 10 1 0.224809 0.38639 6.278014 2. Tab. oz (av) = ounce (avoir).8803·10 2.1972 1.8803·10 2.145038 145.71629·10 –5 UK gal = UK gallon.94607·10 4.59694 3.1035·10 lb (pound) = livră.01325 –3 –6 –4 –4 kgf/cm (at) 9.614 26908.507 25852.274 35.00650527 3.274·10 35.01325·10 6.88243 25.4·10 13. Unităţi de măsură pentru masă kg kg g mg lb oz (av) 1 10 10 –3 –6 g 10 1 10 –3 –3 –3 3 mg 10 1 453.224809·10 0.01972·10 1.228 1 1.80665·10 –3 –3 2 –2 –6 –6 10 1 0.44822 4.50062·10 3 2 2 –3 atm 9.953·10 29.01463·10 4.80665·10 133.974 1.5.249089 3.03323·10 4 1.45359237 28. Unităţi de măsură pentru presiune Pa (N/m ) Pa (N/m ) kPa MPa bar 2 2 2 kPa 10 –3 MPa 10 10 –6 –3 bar 10 10 –5 –2 kgf/cm (at) 1.57644 996. oz (tr. ounce = uncie Tab.01463·10 2.8803 2.00625 0.00750592 0. 1.911458 1 –3 –6 10 0.721 128 0. ounce = uncie Tab.01972 1 –5 –5 –5 –2 2 mm H2O 0.0665 9.4 345.8803·10 0.4.0307·10 25.2953 3 2 –4 1.01463·10 4.59694·10 16 1 3 6 1 10 3 –3 –4 10 1 4.01325·10 6.44822·10 1 0.04084 0.8639·10 2 2 5 3 9.22884 168.0625 0.

724069·10 1.562 7.972 1.20233 70.5862 2.169 251.31579·10 1 0.35582·10 1.101972 101.1868·10 1.138255 107.76616·10 –10 –7 0.5.96832 3.65522·10 7.76616·10 2.559·10 1 760 51.5.724069·10 1.14·10 9.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC kgf/cm (at) mm Hg atm lbf/in lbf/ft 2 2 2 735.80665·10 4.6799 0.4 0.845·10 6 –3 –9 9 2.701 3.34228 1 10 10 3 9 –3 –3 –3 1 10 6 –4 10 1 3.29487·10 3.1868·10 1.77778·10 2.7262 3 393.05506·10 3 2.77778·10 10 –3 1 3600·10 3 –3 3600·10 3600·10 4.947817 947.23832·10 0.80665·10 4.2233 14.67841·10 1.05506 6 –3 4.77778·10 –10 –7 –4 kgfm 0.67098·10 –9 2 5 5 8 1 10 3 2. 1.1868 3600 3600·10 9.01972·10 3.014139 0.068046 4.0393701 in H2O in Hg 0.08803 3088.38846·10 0.8 1.93701·10 0.35582 1.26935·10 8 –3 –3 4.03602 0.846 859.845·10 2.238846 238.34228·10 10 –3 3 –4 Gcal 2.238846 238.37562·10 2.77778·10 2.277778 –3 –7 –4 MWh 2. Unităţi de măsură pentru energie (căldură) J J kJ MJ kWh MWh kgfm cal kcal Gcal ft lbf Btu 1 10 10 3 6 3 6 kJ 10 –3 MJ 10 10 –6 –3 kWh 2.1868·10 1.01972·10 1.101972 1.491154 –3 –4 2.04816·10 0.53524 406.14 3412.38846·10 859.6959 1 6.935·10 426.967841 9. Tab. Unităţi de măsură pentru putere (flux termic) W W kW MW 1 10 10 3 6 kW 10 –3 MW 10 10 –6 –3 kgfm/s 0.845·10 3 –6 6 859.96832·10 3.93071·10 cal J kJ MJ kWh MWh kgfm cal kcal Gcal ft lbf 0.163·10 1.38846·10 –10 –7 –4 ft lbf 0.0361273 0.1868·10 3 9 1 10 –6 3 –6 3600 9.80665 4.163·10 1163 3.77778·10 0.96832·10 1.192222 1 13.845·10 859.0334211 Tab.817 3412.163 –7 –4 –9 –6 –6 –3 9. 1.9213 2.23301 3.72542·10 2.47817·10 0.05506·10 –6 –3 –6 –3 1 2.08803·10 –10 –7 9 5 Btu 9.51996·10 Btu ft lbf = foot pound force.959 28.94444·10 0.559 –4 0.737562 737.03 3.935 4.65522·10 2.204816 2.28507·10 1 6 –3 3 –4 2.959·10 29.251996 2.1868 4.323832 3.22 144 1 5.359131 1.846 2.01972·10 5 1 10 3 1 94 .5951 –2 28.2233·10 14.1868·10 4186.35582·10 3.93071·10 1 426.073559 1 –4 mm H2O 735.38846·10 2.67098·10 3.163·10 1.845 859.34228·10 10 –9 –6 859.845·10 2.7845 2116.23832·10 1 778.1868·10 4.782 27.7149 0.86832 25.45932·10 –4 –3 –5 –3 14.996 0.0193368 0.38846·10 5 kcal 2.163·10 1. Btu = British thermal unit.

216158 5 Btu/h 3.93071·10 cal/s W kW MW kgfm/s cal/s kcal/h ftlbf/s Btu/h 0.96832 4.37562·10 7.4617 14.846 2.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC kgfm/s cal/s kcal/h ft lbf/s Btu/h 9.238846 238.737562 737.34228 1 0.6.857783 1 0.35582·10 2.67 ) 9 95 .118593 0.1868·10 1.80665·10 4.23301 3.163·10 –3 9.286 3.62625 1 3 6 Tab.93071·10 1.1868 1.163·10 –6 1 0.80665 4.163 1.38846·10 2.41214 3.293071 9.08803 0.67 9 T 5 9 t + 491.845 859.15 t[ C] T – 273.426935 0.35582·10 2.67 tR Temperatura în scara 5 (t F − 32) + 273.251996 3 –3 ft lbf/s 0.0298849 –3 –6 –3 –3 –4 –6 –6 –7 1.15 o Fahrenheit tF[ F] 9 Temperatura în scara o Rankine tR[ R] 5 tR 9 5 (t R − 491.35582 0. Relaţii de transformare ale temperaturilor T[K] Temperatura în scara absolută T[K] Temperatura în scara o Celsius t[ C] T t + 273.562 7.67 5 tF + 459.138255 0.6 1 1.277778 0.15) + 32 5 9 t + 32 5 tF tR – 459.41214·10 33.845·10 8.4322 3.80665·10 4.15 t 5 (t F − 32) 9 o tF[ F] o tR[ R] o 9 (T − 273. 1.1658 0.845·10 859.0699986 5 kcal/h 859.1868·10 1.323832 0.41214·10 3.

96 . MODEL DE BILANŢ TERMOENERGETIC ▪ Schema bloc a instalaţiei A gaze necondensate vapori produs 10 8 7 materie primă 12 C4 9 11 apă de răcire 13 14 Produse la depozitare 1 S1 4 3 2 K2 6 15 R3 16 abur 10 bar condens 10 bar P6 fluid de bază la instalaţia B 5 Legendă 2 Puncte din schemă pentru care se fac calcule Punct de măsură pentru debit Punct de măsură pentru temperatură (pe panou) Idem. local Punct de măsură pentru presiune.BILANŢ ŞI AUDIT ENERGETIC ANEXA 4.

dar rezultă din bilanţul de masa ▪ T16 temperatura de saturaţie la presiunea ▪ H16 entalpia lichidului la presiunea ▪ D5 şi D6 neputându-se măsura. dar se deduce din bilanţul de masă ▪ D4 nu se măsoară. 97 . p = P15. D1 + D7 + D15 = D4 + D8 + D16 D9 T9 D10 T9 D11 T12 PC4 H9 H10 H12 Q9 Q10 Q12 QEC4 Vapori produs Apa de răcire D8 T8 D11 T11 H8 Q 8 H11 Q11 Faza lichidă Faza gazoasă Apa de răcire Pierderi radiaţie Total ieşire __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total intrare QIC4 Notă: ▪ T temperatura (oC) ▪ Q debit de căldură (flux termic) (kJ/h) H D entalpie (kJ/kg). ▪ Se verifica dacă pe coloană este satisfăcut bilanţul de masă: Condensatorul C4 D8 = D7 + D10 + D13. D4 = D1 + D7 – D8. debit (kg/h). refierbătorul R3 a fost inclus in conturul colonei K2. p = P15.▪ Bilanţurile pe echipamentele instalaţiei A Preîncălzitorul S1 INTRĂRI Materie primă Fluid de bază D1 D4 T1 T3 H1 H3 Q1 Q3 Materie primă Fluid de bază Pierderi radiaţie ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ IEŞIRI D1 D4 PS1 QES1 T2 T4 H2 H4 Q2 Q4 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total intrare QIS1 Total ieşire Coloana K2 Materie primă Reflux Abur 10 bar D1 D7 T2 T9 H2 H9 Q2 Q7 Fluid de bază Vapori produs Condens 10 bar Pierderi radiaţie D4 D8 D15 PK2 T3 T8 T16 H3 H8 H16 Q3 Q8 Q16 D15 T15 H15 Q15 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Total intrare QIK2 Total ieşire QEK2 Notă: ▪ D8 se măsoară.

Data …………………. Căldura evacuată cu produsul la depozit 3.▪ Bilanţul real pe instalaţia A INTRĂRI 1. Căldura evacuată cu gazele necondensabile 4. Căldura evacuată cu condensatul 5.……(ora.anul) 98 . Căldura introdusă cu apa de răcire 4. Căldura evacuată cu fluidul de bază la instalaţia B 2. Căldura introdusă cu materia primă 2. căldura evacuată cu condensatul este „utilă” şi se va include la numărător.. Echivalentul pierderilor de energie electrică 8. luna. Echivalentul energiei electrice absorbite Total intrări [kJ/h] Q1 Q15 Q11 QW14 QI IEŞIRI 1. Echivalentul energiei electrice utile 7. Căldura introdusă cu aburul 3. ziua. în expresia randamentului. Căldura evacuată cu apa de răcire 6. Pierderi prin radiaţie (PS1 + PK2 + PC4) Total ieşiri [kJ/h] Q4 Q13 Q10 Q16 Q12 QUW14 QPW14 PI QE ▪ ▪ Eroarea bilanţ e= QE − QI ⋅ 100 QI Randamentul convenţional de transformare energetică: ηe = Q13 + QUW14 ⋅ 100 QI Notă: În cazul în care condensatul se returnează furnizorului.

Materie primă 2. Reflux coloană 3. sau din cadrul altor instalaţii din aceeaşi unitate sau chiar din cadrul altor unităţi din apropiere . Reflux coloană 3. care limitează valorificarea resursei potenţiale reprezentată de ieşirea respectivă. ca : .nivel de temperatură. Ieşire fluid de bază din S1 5.proprietăţi fizico-chimice importante (toxicitate.condensatul de 10 bar (pct. Greutăţi specifice 1.conţinut de căldură. 4). . 10). Apa de racire 5. Ieşire materie primă din S1 3.). corozivitate. Intrări materie primă in S1 2. Gaze necondensate 4. Materie primă 2.▪ Organizarea notării datelor Temperaturi citite Simbol 1. În acelaşi timp resursa menţionată se compară cu procese utilizatoare posibile din cadrul aceleiaşi instalaţii in care se generează resursa.a. .fluidul de bază (pct. Gaze necondensate [oC] T1 T2 T3 T4 T8 T9 Simbol D1 D7 D10 D11 D13 [m3/h] Simbol R1 R7 R10 [kg/m3] Notă: Indicii corespund cu punctele numerotate pe schema bloc a instalaţiei ▪ Unele măsuri de creştere a eficienţei energetice a proceselor tehnologice În principiu. . Intrare fluid de bază in S1 4. conţinut de suspensii s. Referitor la procesul tehnologic se analizează următoarele: .gazele necondensate (pct.debit. 16). se examinează fiecare ieşire din contur. Utilizatorii prezumtivi ar putea fi: 99 . Produs la depozit etc. Reflux coloană etc. . Debite citite 1. . Vârf de coloană 6.

se reţin ca fezabile unele din măsurile examinate. care. că : gazele pot fi arse într-un generator de abur. 100 . plasat între S1 şi K2. Qp.5 bar se va verifica dacă poate preîncălzi suplimentar alimentarea coloanei K2. [MJ/h]. arderea este stabilă) . într-un preîncălzitor S1`. iar căldura pierdută cu condensatul Q16 se diminuează corespunzător. Calculele conchid de exemplu. aburul de 2. după considerarea unui randament de generare a aburului este 10 bar primă S1 Qv Qp Qg [MJ/h]. nu se recomandă să fie răcit mai profund decât în prezent.- gazele necondensate să fie folosite drept combustibil intr-un generator de abur de 10 bar. I. să fie cedată în preîncălzitorul de materie Se determină valoarea economiilor nete de energie ţinând cont şi de cheltuielile anuale de exploatare şi întreţinere ale instalaţiilor preconizate a se realiza. căldura aburului de 2. de care procesul are nevoie la refierbătorul R3 . Se fac calculele tehnico-economice estimative privind dimensiunile echipamentelor noi preconizate şi se stabilesc (tot estimativ) cantităţile de căldură recuperabile. ci de 2. fără a apela la un combustibil suport (deşi gazele conţin balast.5 bar este necesar în instalaţia vecină (B). deoarece conţine componenţi care congelează. obţinut prin destinderea condensatului de 10 bar ca şi căldura care se va transfera în preîncălzitorul suplimentar propus. la ieşirea din S1. fluidul de bază evacuat din S1 ar putea preîncălzi apa de alimentare pentru generatorul de abur preconizat. sau apa pentru necesităţi igienico-sanitare din unitate.5 bar. iar condensatul de 2. Se evaluează cheltuielile de investiţie.5 bar obţinut prin destinderea condensatului de căldura ce urmează. şi se evidenţiază câştigul energetic după cum urmează: căldura recuperabilă de la gazele necondensate. fluidul de bază. preîncălzirea suplimentară a alimentării coloanei K2 este posibilă şi eficientă. condensatul de 10 bar să se destindă la 2. Se calculează durata aproximativă de recuperare a investiţiei pe seama economiilor nete de energie. pentru fiecare lucrare.5 bar. însă nu se poate produce abur de 10 bar. [MJ/h]. care devin cantităţi "utile" . Observaţie: Căldura aburului Qv. In consecinţă.

Căldura introdusă cu apa de răcire QW14 8. 8. 101 . 7. Căldura introdusă cu apa de alimentare a generatorului de abur Qa Total intrări QI' = QI +Qg+Qa 1. 3. 9. IEŞIRI Căldura evacuată cu fluidul de bază Căldura evacuată cu produsul la depozit Căldura evacuată cu gazele de ardere (1 – ηc) ∗ Qg Căldura evacuată cu condensatul Q16 . 5.Qv Căldura evacuată cu apa de răcire Căldura evacuată cu aburul produs Echivalentul energiei electrice utile (inclusiv noile pompe) Pierderi prin radiaţie (inclusiv S1` şi generatorul de abur) Echivalentul pierderilor de energie electrică (inclusiv noile pompe) Total ieşiri ▪ [kJ/h] Q4 Q13 Qga Qco Q12 Qab QUW14` PI` QW14` QE Randamentul convenţional de transformare energetică : (Q η= ▪ Eroarea de bilanţ: 13 ` + QUW14 + Qab + η c ⋅ Q g ⋅ 100 ) QI + Q g + Qa e= QE ` − QI ` QI ` Notă: În cazul în care se returnează furnizorului. 4.▪ Bilanţul termoenergetic optimizat pe instalaţia A INTRĂRI [kJ/h] Q1 5. căldura evacuată cu condensatul este „utilă” şi se va include la numărător în expresia randamentului. Căldura introdusă cu aburul Q15 Q11 7. Echivalentul energiei electrice absorbite 9. Căldura introdusă cu materia primă 6. 6. 2. Căldura introdusă cu gazele combustibile necondensate în cazanul de abur Qg 10.

▪ Diagrama Sankey a QI 100 b = Gcal / h % Q1 a% Q 15 Q11 c% QW 14 d% b% CONTURUL INSTALATIEI A QPW14 e% PI f% Q4 g% QUW14 k% Q16 l% Q10 h% Q13 i% Q18 j% 102 .

7 kV. cenuşă şi gips cu ajutorul dozatoarelor. iar lungimea de 14 m. Energia intrată (Ei) este cea absorbită din reţeaua electrică. – mecanice în mecanismul antrenat Ecuaţia de bilanţ (orar) se scrie astfel: Ei = Eu + ∑ ΔE = Eu + ΔEL + ΔEînf + ΔEFe + ΔEmec. Producţia morii este de 42 t/h. cu rotorul deschis: U2 = 1. umplute parţial cu corpuri de măcinare.mecanism [kWh] Pentru întocmirea bilanţului s-au măsurat următoarele elemente: – energia activă consumată în patru jumătăţi de oră consecutive. Prd = 54 kW puterea şi curentul absorbite de motor având circuitul rotoric deschis: Ird = 40 A. drept energie utilă (Eu) se consideră energia mecanică dezvoltată la finele lanţului cinematic. iar în camera finisoare corpurile de măcinat acţionează prin lovire şi în special prin frecare.motor + ΔEmec. pentru obţinerea cimentului. MODEL DE BILANŢ ELECTROENERGETIC 1 Procesul tehnologic În moara de ciment se introduce clincher. aceasta deducându-se ca diferenţa între Ei şi suma ΔE a pierderilor. puterea şi curentul absorbite de motor la mersul în gol al acestuia (decuplat de reductor şi de P0 mot = 85 kW moară): Io mot = 44 A. rezistenţa specifică a cablului: Rsp = 0.1462 Ω/km (de obicei menţionată de către fabricant). 2 Ecuaţia de bilanţ şi calculul componentelor acestuia Bilanţul se face numai pentru energia activă. dar cu bile): P0 = 1375 kW I0 = 130 A. Principalele pierderi sunt: – electrice în linia de alimentare ΔEL ΔEînf – electrice în înfăşurările motorului ΔEFe – electrice în circuitul magnetic al motorului ΔEmec. rezistenţa rotorului: U1= 6 kV. de un motor electric asincron. zgură. rezistenţa statorului: r1 = 0. – energia reactivă medie consumată orar: Eri = 148 kvarh. Ei1= 800 kWh Ei2 = 750 kWh Ei3 = 690 kWh Ei4 = 740 kWh . În camerele 1 şi 2 măcinarea se realizează în general prin lovire. 103 . Moara este antrenată.0185 Ω. iar greutatea bilelor de măcinare 109 t. Diametrul morii este de 3 m. r2 = 0.mot – mecanice în motor ΔEmec. prin intermediul unui reductor de viteză. se realizează în morile tubulare rotative în trei camere blindate. Operaţia de măcinare a clincherului şi adaosurilor.ANEXA 5. puterea şi curentul absorbit de motor la mersul în gol al morii (fără material de măcinat. lungimea cablului de alimentare al motorului: L= 76 m (conform cu schema monofilară reală sau de proiectare). cu inele colectoare. În acţionările electrice.171 Ω.mecanism. – energia activă medie consumată orar: Ei = 1490 kWh. tensiunea de alimentare: tensiunea între fazele înfăşurării rotorice. prevăzut cu compensator de fază pentru îmbunătăţirea factorului de putere alimentat la tensiunea de 6kV şi având puterea nominală de 1600 kW şi turaţia de 980 rot/min.

[A] Im valoarea medie a curentului măsurat la capătul alimentat al liniei [A] n numărul de intervale egale la care se face citirea curentului 800 2 + 750 2 + 690 2 + 740 2 k = 4⋅ = 1. curentul statoric când circuitul rotoric este deschis.7 [kWh] 2 [kWh] unde: ΔEinf = 3 ⋅ k 2 ⋅ I med ⋅ R ⋅ τ ⋅ 10 − 3 f e f în cazul motoarelor asincrone cu inele se recomandă să fie egal cu 1.2 ⎢ ⎝ 1.98 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥ ⋅ 1 ⋅ 10 −3 ≈ 25.7 ⎠ ⎥ ⎦ ⎣ 2 ⋅ r ⋅ 10 − 3 ) ⋅ τ [kWh] unde: ΔE = (P − 3 ⋅i Fe rd 1d 1 f 2 rotorului [kWh] Prd i1d r1 este puterea absorbită de motor când circuitul rotoric este deschis.08 A ≈ 144 A 3 ⋅ U ⋅τ 3 ⋅ 6000 ⋅ 1 – factorul de formă al curentului: 2 I mp ∑ Eik unde: ≈ n⋅ kf = Im ∑ Eik Imp valoarea medie pătratică a curentului măsurat la capătul alimentat al liniei.1462·0.01. rezistenţa statorului [Ω] 104 .012 1442·1. S = 3 x120 mm2: RL = Rsp·L = 0. τf timpul de funcţionare [h]. [A]. U1 tensiunea între faze la inelele U2i (măsurată cu rotorul blocat şi circuitul deschis) [V].012 ⋅ 144 2 ⋅ ⎢0.171 + 0.076 = 1. măsurată cu ajutorul ampermetrului.98 ⋅ ⎜ 1 ⎟ ⋅ r2 . valoarea medie aritmetică a curentului absorbit de motor în intervalul τ f kf Imed [A]. ⎜U ⎟ ⎝ 2i ⎠ rezistenţa rotorului [Ω]. r2 tensiunea între fazele statorului [V].0111·1·10-3 = 0. Re rezistenţa echivalentă a motorului [Ω]. r1 rezistenţa rotorului redusă la stator [Ω] r’2 ⎛U ⎞ r’2 = 0.01 f 800 + 750 + 690 + 740 – rezistenţa liniei de alimentare a motorului (6 kV) I med = = 2 (∑ Eik )2 + E ri 1490 2 + 148 2 L = 76 m.0185 ⋅ 0. 2⎤ ⎡ ⎛ 6 ⎞ ΔEinf = 3 ⋅ 1. măsurată cu ajutorul wattmetrului [kW].0111 [Ω] 3 Calculul pierderilor ( τ f = 1h ) 2 [kWh] ΔE = 3 ⋅ k 2 ⋅ I med ⋅ R ⋅ τ ⋅ 10− 3 f L L f ΔEL = 3·1. Re este: unde: Re = r1 + r’2 [Ω] rezistenta statorului [Ω].Se vor calcula: – curentul mediu absorbit: ⋅ 10 −3 = 144. Pentru motoarele asincrone cu inele colectoare.

mot = P0 mot ⋅ τ f − ΔE fe − 3 ⋅ k 2 ⋅ Re ⋅ I 0 mot ⋅ τ f ⋅ 10 −3 [kWh] unde: f Re = r1 + r’2 2 ⎡ ⎛ 6 ⎞ ⎤ ΔEmec.5 ⎝ 1.9 7. implică creşterea cu 29% a consumului specific aferent.8) = 109.5 +1271. o încărcare sub 25% din capacitatea nominală.71 în cuprul motorului 53.05 în linia de alimentare Total ieşiri 1490.62 2.nom = ⋅ 100 = 93. orice subîncărcare ducând la creşterea consumului specific.98 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥ ·1302·1·10⎝ 1. η g E η g = u ⋅ 100 = 7.012· ⎢0.mot = 85·1 – 53.5) 1490 η mot.2 3.179 ≈ 53.2 85.0185 ⋅ 0.38 109.2 –3·1.2 + 29.5 + 53.5 + 53.5 1.171⋅10−3 ⋅1 = 53.2 ( ) [kWh] 2 ΔE mec. 105 .0 100.7 ⎠ ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ 3 ≈ 1271.7 ⎠ ⎥ ⎢ ⎣ ⎦ 2 ΔEmec.00 Energie ieşită 109.5 1.38 1.1 92.5–53.171 + 0.9 [kWh] Rezultatele bilanţului sunt centralizate în tabelul următor şi în diagrama Sankey din figura de mai jos: [kWh] [%] Mărimea caracteristică Energie intrată.mecanism = P0 ⋅ τ f − ΔEinf − ΔE fe − 3 ⋅ k 2 ⋅ Re ⋅ I 0 ⋅ τ f ⋅ 10−3 f 2 [kWh] [kWh] 2 ⎡ ⎛ 6 ⎞ ⎤ ΔEmec.0 100. Pierderi 25.0% 1600 4 Măsuri generale de economisire a energiei în cazul acţionărilor electrice În cazul acţionărilor electrice la care pierderile mecanice în utilajul antrenat sunt mari – cazul antrenării morilor de ciment – se impune încărcarea utilajului cât mai aproape de capacitatea nominală.mecanism=1375·1–29. med = ⋅ 100 = 92.2 + 29.93% din sarcina nominală) se determină cu relaţia: 1490 − (25.7 0. astfel.7 + 25. luată din reţea 1490.8 [kWh] Energia utilă Eu: Eu = 1490 – (0.98 mecanice în motor 1271. la moara analizată.ΔEFe = 54 − 3 ⋅ 402 ⋅ 0.5) η mot.98 ⋅ ⎜ ⎟ ⎥ ·442·1·10-3 = 29.0185 ⋅ 0.38% Ei randamentul motorului la sarcina medie (1490 kW .171 + 0.2–3·1.01 · ⎢0.57 în fierul motorului 29.00 Randamentele energetice ale antrenării sunt: randamentul energetic global.32 mecanice în moară şi reductor 0.2 + 29. Energie utilă (pentru măcinare) 1380.5 ⋅ + 53.9 7.73% 1490 randamentul motorului la puterea nominală (1600 kW): 1600 1600 − (25.

sub 45% din puterea nominală.2 kWh 106 . trebuie studiată eficienţa economică a înlocuirii cu un motor de putere mai mică – dacă tehnologic este posibil.2 kWh ΔEmec. Pentru motoarele asincrone. cu timpi mari de subîncărcare. Dacă încărcarea unui motor asincron este între 45% şi 70 % din puterea nominală. între diferite operaţii tehnologice (faze de lucru). ΔEmec. la o durată de funcţionare mai mare de 1500 h/an. la care durata de mers în gol. iar sarcina sa este cuprinsă în domeniul (33% ÷ 44%) din cea nominală. timp îndelungat.32% = 1271. diverse studii au dovedit eficienţa montării comutatoarelor stea-triunghi numai atunci când acest motor are în funcţionare permanentă conexiunea triunghi.2 kWh ΔEinf =1.62% = 1380.98 % = 29.5 kWh ΔEFe = 3.Ei = 100% = 1490 kWh Σ ΔEp motor = 7. analiza tehnico-economică a înlocuirii lor cu motoare de putere mai mică – numai dacă tehnologic este posibil. deoarece până la intrarea în regimul normal de funcţionare apar pierderi suplimentare de energie electrică.5 kWh ∑ E p = 92.26 % = 108.1 kWh Eu = 7. de exemplu dacă durata de funcţionare totală a motorului este mai mare de 1500 h/an. se impune montarea unui comutator stea-triunghi. La un motor cu conexiune normală stea. la care se constată funcţionarea. este mai mare de 20% din întregul timp de funcţionare a motorului.57% = 53.38% = 109.mot = 1. prin regimul tranzitoriu al utilajului.9 kWh Diagrama Sankey pentru antrenarea morii de ciment La utilajele cu mase importante în rotaţie – de exemplu cazul morilor de ciment – se impune limitarea/evitarea pornirilor şi opririlor dese. se impune obligativitatea realizării unui studiu al eficienţei tehnice şi economice privind montarea de limitatoare de mers în gol. se impune imperativ.71 % = 25. la o sarcină mai mică decât 33% din cea nominală şi în ipoteza imposibilităţii înlocuirii acestuia cu un motor de putere mai mică.mecanism = 85. Pentru motoarele electrice.

în [m3N/kg combustibil]. Calculul pierderilor de căldură în unele echipamente termoenergetice frecvent întâlnite în industrie 2. se determină cu următoarele relaţii: − Volumul de gaze de ardere uscate: Vgau = VCO2 + VSO2 + VCO + VN 2 + VO2 a + 0.1.0 De asemenea.2 ⋅ a + 1.867 ∗ a − VCO [% procente de VSO2 = 0. La bilanţurile 107 VHO2 = 11.00161 ⋅ x ⋅ VN 2 − 0. Vgau = 1. Volumele de gaze de ardere elementare.24 ⋅ f + 0. se cunoaşte analiza gazelor de ardere după ultima suprafaţă de schimb de căldură din conturul de bilanţ al echipamentului.Anexa 6.1 Pierderile de căldură cu gazele de ardere 2.1 Combustibili solizi Se consideră cunoscută compoziţia elementară a combustibilului: Elementul Părţi de greutate C a H b S c N d A e W f O g unde: a + b + c + d + e + f + g = 1. CO2 + SO2 + CO + N2 + O2 + N2 = 100 volum] Excesul de aer “є” se va determina prin calcul.8 ⋅ d .375 ∗ c ' unde: ∗100 RO2 + CO c’ – sulful combustibil din sulful total c. − Volumul de gaze de ardere: Vga = Vgau + VHO2 La elaborarea bilanţurilor de proiect se consideră că arderea este completă.867 ∗ RO2 = CO2 + SO2 O Vo2 = 2 ⋅ Vgau 100 N VN 2 = 2 ⋅ Vgau 100 CO VCO = ⋅Vgau 100 VCO2 = 1.7 c’ unde: 0.79 x – este umiditatea absolută a aerului în [g/kg aer uscat].

de omologare. pentru bilanţurile reale.5 ⋅ CO ) 2 2 [% volum]. − Într-o serie de procese rezultă ca un produs al disocierii termice care se petrece în echipament (cuptoare rotative în industria cimentului. − Excesul de aer “ε”. − Pentru arderea completă: N ε= unde: 2 N − 3. se determină pe baza analizei gazelor de ardere. − Uneori oxidul de carbon reprezintă obiectivul procesului tehnologic (la gazeificarea cărbunilor). este compus din elemente determinate prin analiză − Pentru arderea incompletă: N [% volum]. de recepţie sau reale. care necesită o atmosferă reducătoare). ε= unde: 2 . ▪ In cazurile care se încadrează în categoriile de mai sus. prezenţa oxidului de carbon în gazele de ardere se va stabili prin analiza acestora. oxidul de carbon reprezintă un element necesar procesului tehnologic (la cuptoarele din metalurgie.7619 ⋅ O 2 2 O2 – este determinat prin analiză (% de volum). în asemenea cazuri. Observaţii: ▪ La elaborarea bilanţurilor energetice oxidul de carbon se va considera în mod diferenţiat: − La cazanele energetice. de omologare şi de recepţie. − În alte cazuri. O2 şi CO au fost stabiliţi prin analiză RO2 = CO2 +SO2 N2 = 100 – RO2 . cuptoare înalte în siderurgie).7619 ⋅ (O − 0. N − 3. prezenţa oxidului de carbon reprezintă o funcţionare defectuoasă a instalaţiilor de ardere. − Entalpia gazelor de ardere evacuate pentru 1kg de combustibil ars se calculează cu relaţia: 108 . procentul de CO se va compara cu cel impus prin normativele interne de fabricaţie. calculul se va adapta corespunzător normelor interne de specialitate. iar N2 se determină cu ajutorul relaţiei: N2 = 100 – RO2 –O2 unde: RO2 = CO2 + SO2.O2 – CO Pentru bilanţurile de proiect valorile lui “ε” se adoptă conform datelor din literatura de specialitate.

− Debitul de combustibil care generează gazele de ardere este: aev – cota parte de cenuşă (% greutate din total). care la rândul lor au trei componente: − q4zg – pierderi prin particulele combustibile cuprinse în zgură. − q4ev – pierderi prin particule combustibile antrenate de gazele evacuate din echipament (cuptor. [kJ/kg K] c ga = tev – temperatura gazelor de evacuare din ultima suprafaţă de schimb de căldură a echipamentului cc – căldura specifică a cenuşii. care se va calcula cu relaţia: cc = 0.1. cCO2 ⋅ VCO2 + cSO2 ⋅ VSO2 + cCO ⋅ VCO + c N 2 ⋅ VN 2 + cO2 ⋅ VO2 + c HO2 ⋅VHO2 Vga [0C].1.17 * tev/1000 conform Tabelului 2. 109 . la presiune constantă. q4 – pierderile nearse de natură mecanică [% greutate]. − q4căz – pierderi prin particule combustibile căzute prin grătar. cazan). − Pierderile prin zgură se calculează cu relaţia: q 4 zg = a ⋅ C ⋅ e ⋅ 33907 zg zg .84 + 0. a gazelor de ardere la temperatura tev. În relaţia de mai sus “e” reprezintă conţinutul de cenuşă al combustibilului conform analizei elementare.I ev =V a + e ⋅ ev ⋅ cc ⋅ tev ga ga ev 100 c t [kJ/kg combustibil] unde: cga – căldura specifică medie. [kg/h] unde: B – reprezintă debitul orar de combustibil introdus în focar (cuptor) [kg/h]. (100 − C ) ⋅ H i zg [%] q a ⋅C ⋅ e ⋅ 33907 = caz caz 4caz (100 − C )⋅H caz i a ⋅ C ⋅ e ⋅ 33907 = ev ev 4ev (100 − C ) ⋅ H ev i [%] q [%] Aici valorile “a” reprezintă părţi din cenuşa aferentă cantităţilor de zgură. evacuată cu gazele de ardere B = c 100 − q 100 4 ⋅ B. căzute prin grătar sau evacuate cu gazele de ardere (azg + acăz +aev = 100) şi se vor lua din Tabelul 2.

Tipul focarului Pentru cărbune pulverizat Turn Cu evacuare hidraulică a zgurei Cu grătar lanţ sau în trepte Idem Felul combustibilului huile. − Volumul orar de gaze de ardere evacuat se calculează cu relaţia: V h = Bc ( VCO2 + VSO2 + VCO + VN 2 + VO2 + VH 2O ) + P (Vg1 +Vg2 +…+ Vgn) ga unde: P– este producţia fizică orară a echipamentului [t/h.2 Ccăz [%] Cev [%] 25 – 0. Valoarea Hi din relaţiile de mai sus reprezintă puterea calorifică inferioară a combustibilului. [m3/h] [kJ/kg Vgi – volumul de gaze de reacţie din componenta i (i = CO2. 3 2.5. 3 20. O. puterea calorifică inferioară se va calcula cu relaţia lui Mendeleev: Hi = 33907 C + 102976 H – 10884 (O – Sv) – 2512 (9 H + W) combustibil] unde C. Ele sunt prezentate în Tabelul 2. cât şi gaze rezultate din reacţii chimice.5.65 50 40 76 – 72 20 55 – 65 30 . H. Ccăz.). In lipsa acesteia. m3/h etc. respectiv din particulele căzute prin grătar sau evacuate cu gazele de ardere. Ea se va determina în laborator. 21 15 Vc reprezintă conţinutul de materii volatile raportat la starea combustibilă. volumul componentelor respective va fi majorat corespunzător. 1 0.1 acăz [%] aev [%] 85 . CO.5. ligniţi ligniţi Czg [%] 1 0.20 Valorile Czg. W sunt părţile de greutate din analiza elementară. cu bomba calorimetrică. 9 30. şisturi. m3N/m3 etc].2. 20 10 15 – 20 Tipul focarului Pentru cărbune pulverizat Turn Turn Cu grătar lanţ Cu grătar înclinat Felul combustibilului huile ligniţi. Sv. în % greutate. 2 9. − Cantitatea orară de căldură evacuată prin entalpia gazelor de ardere se determină cu relaţia: Qga = Bc ⋅ I ev [kJ/h] In acele cazuri în care din echipament se evacuează atât gazele de ardere. Componenta Sv cuprinde numai sulful combustibil (organic şi mineral). ligniţi. ligniţi. şisturi cu conţinut mic de cenuşă cărbuni cu conţinut mare de cenuşă cărbuni sortaţi cărbune mărunt azg [%] 15 – 35 50 60 4–8 15 Tabelul 2. şisturi huile necoxificabile.5 Vc 1. H2O etc. de o unitate de producţie fizică orară [m3N/t. Cev reprezintă conţinutul de materii combustibile din zgură. Tabelul 2.]. generat 110 .

În volumele de gaze elementare se vor cuprinde şi gazele de reacţie dacă acestea există.20. Entalpia gazelor de ardere se calculează cu relaţia de la combustibili solizi neglijând ultimul termen. prin analiza gazelor de ardere.5 ⋅ H ) 2 2 4 2 N2 = 100 – RO2 –O2 – CO – CH4 – H2.incompl. în m3N/kg combustibil. în punctul în care gazele de ardere părăsesc ultima suprafaţă de schimb de căldură din conturul echipamentului. H2 fiind determinate. O2.ch combutibil] Pierderile procentuale prin ardere chimică incompletă sunt: 100 [%] Hi − Cantitatea orară de căldură evacuată cu gazele de ardere ca rezultat al arderii q3 = Qard.incompl. Pentru bilanţul de proiect se va adopta pentru є o valoare cuprinsă între 1. = VCO ⋅12636 + VCH 4 ⋅ 35774 + VH 2 ⋅10784 [kJ/kg 111 . se determină ţinând cont de de arderea incompletă chimic datorită prezenţei CO.7619 ⋅ (O − 0. Cantitatea de căldură evacuată cu gazele de ardere. de recepţie şi real. ca rezultat al arderii chimice incomplete.5 ⋅ CO − 2 ⋅ CH − 0. CH4.incompl. pentru bilanţurile de omologare. se va calcula cu relaţia: Qard.0 Se consideră excesul de aer “ε”.1. chimice incomplete se determină cu relaţia: h Qard .ch. ε= unde: N 2 N − 3. în % de volum.chim. RO2 = CO2 + SO2.incompl . CH4 şi H2. care se referă la cenuşă. CO.2 Combustibili lichizi Se consideră dată compoziţia elementară a combustibilului: Elementul Părţi de greutate C a H b S c N d A e W f O g unde: a + b + c + d + e + f + g = 1.15 şi 1. Excesul de aer se va determina prin calcul. Componentele RO2.ch = Bc ⋅ VCO ⋅12636 [kJ/kg [kJ/h] 2. Volumele de gaze de ardere elementare.− Cantitatea de căldură evacuată cu gazele de ardere ca rezultat al arderii chimice incomplete este dată de relaţia: Q = VCO ⋅ 12636 ard .

Se va constata dacă este cazul să se ia în consideraţie şi gazele rezultate din reacţii chimice. se va determina cu ajutorul bombei calorimetrice. de recepţie şi reale.1 şi 1. transmisia căldurii din 112 . În cazul regimului discontinuu.15. cu răcire completă a instalaţiei (până la temperatura mediului ambiant) sau cu răcire incompletă. de recepţie şi reale.3 Combustibili gazoşi Se consideră dată compoziţia elementară a combustibilului: Elementul Părţi de volum N2 CH4 C2H6 + C2H4 C3H8 C4H10 C5H12 peste C5 a b c d e f g H2 h CO CO2 H2S i j k (H2O)va l unde: a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l = 1. ca rezultat al arderii chimice incomplete.2 Pierderile de căldură în mediul înconjurător prin radiaţia şi convecţia pereţilor Calculul pierderilor de căldură prin pereţi se execută diferit pentru regimul continuu sau discontinuu de utilizare a echipamentului sau instalaţiei. Pentru funcţionarea continuă a instalaţiei.combustibil]. Volumul de gaze de ardere elementare. Pierderile de căldură cu gazele de ardere. în practică predomină regimul ciclic. La elaborarea bilanţurilor de omologare. în m3N/m3N combustibil. Cantitatea de căldură evacuată cu gazele de ardere se calculează cu relaţia de la combustibili solizi şi se exprimă în kJ/m3N gaz combustibil. după ultima suprafaţă de schimb de căldură din conturul echipamentului. Puterea calorifică a combustibilului gazos se va determina prin metode calorimetrice. se vor calcula cu relaţiile de la combustibili solizi care sunt aplicabile la elaborarea bilanţurilor de omologare. În lipsa posibilităţilor de acest fel. Termenul referitor la cenuşă se ignoră.00 Se consideră cunoscută analiza gazelor de ardere. excesul de aer “є” se va determina prin calcul. Puterea calorifică Hi. reluarea procesului făcându-se de la temperatura atinsă la finele perioadei de răcire.1. 2. Hi = 35703 b + 61476 c + 91013 d +118385 e + 145750 (f + g) +10741 h + 12636 i + 23371 k 2. pentru combustibil lichid. se determină cu relaţiile care ţin cont de analiza elementară a combustibililor şi analiza gazelor de ardere. se va folosi relaţia lui Mendeleev (pornind de la analiza elementară). Pentru bilanţul de proiect se va adopta pentru є o valoare cuprinsă între 1.

[s]. Relaţia de calcul utilizată în cazul cunoaşterii temperaturii exterioare a unui element de perete este următoarea: Q rc = α ⋅ (T − T ) ⋅ S ⋅ τ e p a [J] unde: [W/m2K]. pereţi laterali. vatră). [W/m2K]. Pentru funcţionarea discontinuă. [m2]. prin pereţi. m = 3. are loc un proces de acumulare a căldurii în materialele din care sunt construiţi pereţii şi o transmitere a căldurii către mediul ambiant.25 pentru perete orizontal cu suprafaţa exterioară dirijată în sus. [K]. până la atingerea regimului termic stabilizat. În perioada încălzirii. spre mediul ambiant are loc în regim termic stabilizat. măsurată [K].55 pentru perete vertical.interior. [W/m2K].coeficientul total de transfer de căldură e c r αc = coeficient de transfer de căldură prin convecţie αr = coeficient de transfer de căldură prin radiaţie Tp – temperatura medie a suprafeţei exterioare a elementului de perete considerat Ta – temperatura S– τde limitele de influenţă a instalaţiei calde suprafaţa elementului considerat durata pentru care se execută bilanţul α = m⋅4T −T c p a m este coeficientul care depinde de poziţia peretelui: m = 2.625 pentru perete orizontal cu suprafaţa exterioară dirijată în jos. m = 1. pe măsură ce temperatura pereţilor creşte în mod progresiv. unde: dincolo α = α + α . Pierderile de căldură prin pereţi se determină astfel: ▪ se împarte întreaga suprafaţă a instalaţiei în zone caracteristice (boltă. α = r T T C p 4 [( ) − ( a )4 ] T − T 100 100 p a unde: C = coeficientul de radiaţie de la suprafaţa exterioară spre mediul ambiant [W/m2K4]. aerului ambiant. 113 . pierderile de căldură prin pereţi se compun din pierderile în perioada de încălzire şi pierderile din perioada de regim termic stabilizat. iar acestea în elemente de suprafaţă de egală temperatură. ▪ se determină pierderea de căldură pe fiecare element. ▪ se însumează pierderile de căldură a tuturor elementelor.

în care au fost împărţiţi pereţii. conform relaţiilor de calcul din literatura de specialitate. la exterior.3 Pierderi de căldură prin izolaţia termică a conductelor şi rezervoarelor Ele se stabilesc prin calcul pornind de la temperatura medie a fluidului din interior. csi – căldura specifică medie respectiv [J/kg K] i Tmed a materialului din stratul s Pierderile prin radiaţie şi convecţie ale pereţilor în perioada de încălzire se determină cu suficientă exactitate. de la temperatura medie exterioară şi de la caracteristicile termice şi geometrice ale izolaţiei utilizate. împărţind durata totală a perioadei de încălzire în intervale de timp astfel alese.Căldura acumulată. de egală temperatură. compus din mai multe straturi de materiale diferite: Q = v ⋅ ρ ⋅ (c ⋅ T f − c T i ) acj ∑ js s sf med si med s [J] unde: [m3]. fără derivaţii între punctul termic sau centrala termică şi punctul de consum. La elaborarea bilanţurilor energetice de omologare. In calculele de optimizare temperatura mediului ambiant se va considera. vjs – volumul materialului din stratul s. Tmed – temperatura medie a stratului la sfârşitul. pentru localitatea în care se află obiectivul. se determină prin însumarea căldurilor acumulate de volumele de perete corespunzătoare elementelor de suprafaţă. [kg/m3]. corespunzătoare grosimii optime a izolaţiei termice. Pentru reţele şi conducte termice (aeriene sau în canale). corespunzător elementului j ρ s – densitatea materialului din stratul s f i Tmed . Căldura pierdută pe întreaga perioadă de încălzire se obţine prin însumarea căldurilor pierdute pe toate intervalele luate în consideraţie. temperaturile necesare calculelor se vor stabili prin măsurători. sau derivaţii obturate. 2. la f Tmed . iar în interiorul construcţiilor se va admite 20°C. aceste temperaturi se adoptă. iar apoi se verifică prin calcule iterative. de recepţie şi reale. csf. stabilită prin compararea între costul pierderilor de căldură prin izolaţie — pe o durată de viaţă de 5 ani pentru instalaţiile în aer liber şi de 10 ani pentru instalaţiile amplasate în interior — şi costul (de reînnoire) a izolaţiei termice. Pentru un element “j” de suprafaţă. încât pe fiecare interval să aibă loc o creştere a temperaturii cu 20 – 33% din diferenţele dintre temperatura finală şi iniţială a suprafeţei exterioare a elementului din perete. la bilanţul de proiect. pierderea procentuală de 114 . cea medie anuală precizată prin standardele în vigoare. Qac. Valoarea de referinţă cu care se vor compara pierderile stabilite prin calcul va fi cea optimă. respectiv începutul perioadei de încălzire [K].

i e [m2].4 Pierderile de căldură prin vatra cuptoarelor În cazul cuptoarelor cu vatră aşezată direct pe fundaţie (pe vatră aflându-se fie topitură. retur la punctul termic sau centrală termică. ▪ se calculează suprafaţa interioară a echipamentului. 115 T2 . T1 . a cărei suprafaţă este Fv. pierderile prin vatră se vor calcula astfel: ▪ se calculează suprafaţa exterioară a zidăriei echipamentului.186 d 100 100 S .5 Pierderile de căldură datorită radiaţiilor prin gurile de încărcare .suprafaţa orificiului [kJ/h] [m2]. t4 .temperatura absolută a mediului ambiant . t2. exclusiv vatra: Se [m2].căldură prin izolaţii se stabileşte cu relaţia: t −t p = (1. de ieşire la punctul consum.coeficientul de diafragmare care are valorile prezentate în Tabelul 2. exclusiv vatra: Si ▪ se calculează suprafaţa medie: S= S ⋅S . [K].sunt temperaturile de intrare şi respectiv. [m2] ▪ se calculează pierderile prin pereţi qrc în procente din căldura introdusă în spaţiul de lucru: Qp = qrc B Hi/S 100 ▪ Pierderile prin vatră Qv.descărcare Pierderile de căldură datorită radiaţiilor prin gurile de încărcare .96 ⋅ S ⋅ ϕ ⋅ [( 1 ) 4 − ( 2 ) 4 ] ⋅ 4.3.2 3 ) 100 t −t 1 4 [%] unde: t1.descărcare. t3 . 2. 2. vor fi: [kJ/m2h] Qv = 0. fie material solid în curs de tratare).75 Qp Fv [kJ/h] Observaţie: La cuptoarele aşezate pe picioare vatra va fi tratată ca şi un perete lateral.temperatura absolută din interiorul echipamentului [K]. şi respectiv. ca şi prin alte orificii se vor calcula cu relaţia Stefan – Boltzmann: T T Q = 4. unde: φ .sunt temperaturile de tur.

61 0.55 0.70 0.76 0.72 0.89 0.84 0.64 0.68 0.42 0.62 0.72 0.52 0.49 0.66 0.73 0.85 0.89 0.75 0.91 0.51 0.46 0.73 0.49 0.59 0.42 0. Tabelul 2.53 0.52 0.70 0.67 0.55 0.52 0.86 0.43 0.64 0.58 0.57 0.69 0.52 0.69 0. în cazul în care bilanţul se referă la tona de oţel (şi.83 0.72 0.42 0.71 0.56 0.53 0.50 0.70 0.55 0.56 0.78 0.59 0.45 0.47 0.87 0.43 0.36 0.74 0.61 0.82 0.44 0.72 0.56 0.Se poate adopta valoarea medie T2 = 298 K.63 0.68 0.67 30 45 60 116 .62 0. implicit.85 0.65 0.68 0.47 0.60 0.60 0.3 Grosimea peretelui [mm] Lăţimea orificiului [mm] Înălţimea orificiului [mm] 150 250 450 600 750 15 150 300 600 900 1200 1500 150 300 600 900 1200 1500 150 300 600 900 1200 1500 150 300 600 900 1200 1500 0.60 0.79 0.78 0.49 0.66 0.59 0.64 0. la şarjă) se va ţine seama de raportul dintre timpul cât acestea sunt deschise şi timpul de elaborare a şarjei.58 0.82 0.43 0.55 0.57 0.49 0.48 0.descărcare şi prin alte orificii.57 0.39 0.49 0.76 0.71 0.77 0.36 0.31 0.55 0.76 0.66 0.42 0.48 0.66 0.70 0.56 0.36 0.63 0.65 0.63 0.63 0.87 0.63 0.79 0.81 0.68 0.80 0.47 0.63 0.61 0.73 0.68 0. La calcularea pierderilor prin gurile de încărcare .55 0.

volumul de produse care răbufnesc. sau bobine inductoare. c – căldura specifică a apei [J/kgK]. sunt răcite cu apă. cu interstiţii fireşti la uşi etc. măsurători de temperatură..2. respectiv. controlul vizual al zidăriei ş. ▪ 8% se va adopta pentru o atmosferă închisă relativ (interstiţiile menţionate anterior.a. ▪ 20% pentru o atmosferă nesatisfăcător închisă (capace permanent deschise sau lipsă. cantitatea de căldură pierdută cu apa de răcire se va calcula cu relaţia: Q = D ⋅ (t − t ) ⋅ c [kJ/h] a e i unde: D te şi ti – debitul de apă [kg/h] – temperatura apei la ieşirea. pe lângă interstiţiile menţionate anterior. acesta se determină prin calcul.). 2. cunoscând materialul introdus în echipament şi reacţiile chimice care au loc. Acest volum se ia egal cu 4% până la 20% din volumul orar de gaze generat de echipament şi anume: ▪ 4% se va adopta pentru o atmosferă închisă (doar cu interstiţiile din jurul electrozilor. In ceea ce priveşte volumul V0.7 Pierderile de căldură prin apa de răcire La cuptoarele ai căror pereţi laterali.). prin interstiţii etc.6 Pierderile de căldură datorate răbufnirii produselor de ardere Pierderile de căldură datorită răbufnirii produselor de ardere prin orificiile de lucru. capac sau schelet metalic. 117 . la intrarea în sistemul de răcire al echipamentului [°C]. redus la condiţiile normale [m3N/h]. plus închiderea-deschiderea cu grijă a orificiilor de lucru pentru luarea de probe. uşi. Valoarea H0 reprezintă entalpia gazelor din interiorul echipamentului la temperatura de regim a acestuia [kJ/ m 3N]. plus o folosire fără precauţie a acestora). se vor calcula cu relaţia: Q r = V 0 H0 [kJ/h] unde: V0 .

care merge la canal. în clincher ş. se consideră căldura conţinută în piesele calde rezultate din procesul de laminare a metalelor. în industria siderurgică precum şi în cea energetică se răceşte cu apă.a. fără a mai fi răcită. 118 .2.8 Pierderi de căldură prin materialele evacuate Pierderile de căldură prin materialele evacuate (de exemplu. Aceeaşi căldură este recuperată util în cazul în care zgura se foloseşte la fabricarea de vată minerală în imediata apropiere a furnalului. In mod asemănător. zgura) se consideră ca atare numai în cazul în care acestea se răcesc cu un agent care se evacuează inutil: zgura.

1. fără sarcini racordate de-a lungul lor.5.8 şi cos ϕ =1. trebuie montate câte două contoare la fiecare capăt al liniei. În cazul unei linii în care energia circulă în ambele sensuri. în cadrul prezentului model de calcul s-au cuprins liniile electrice.2 Determinarea prin măsurări şi calcule: ΔE = 3 ⋅ k ⋅ I 2 ⋅ R ⋅ τ ⋅ 10− 3 L f m L f [kWh] în care: 119 . în kWh. în funcţie de configuraţia liniilor şi de aparatele de măsurat de care se dispune. În acest caz. ale contoarelor care înregistrează energia care circulă dinspre capătul 2 spre capătul 1. ale contorului din capătul amonte al liniei.ΔE2 ΔE1 şi ΔE2 [kWh] în care: sunt diferenţele dintre indicaţiile. la începutul şi sfârşitul perioadei τ. la începutul şi sfârşitul perioadei τ ale contorului din capătul amonte al liniei.1 Măsurarea directă cu ajutorul contoarelor trifazate de energie activă montate la ambele capete ale liniei se poate face numai în cazul liniilor radiale (fără ramificaţii). 1. 50% şi 100% din sarcină. bobinele de reactanţă trifazate şi motoarele electrice. Metoda nu este indicată în cazul liniilor cu perioade lungi de mers în gol. după caz. În cazul unei linii în care energia electrică circulă într-un singur sens. Model de calcul al pierderilor de receptoarele şi instalaţiile curent folosite în industrie energie electrică pentru Între receptoarele şi instalaţiile curent folosite în industrie. Determinarea pierderilor de energie electrică în liniile electrice Pierderile de energie electrică în liniile electrice de curent alternativ trifazat se pot determina. din care unul cu blocaj pentru unul din sensurile de circulaţie a energiei. de la cele două capete ale liniei. pierderile pe un timp τ sunt date de relaţia: ΔE L = ΔE ' −ΔE ' + ΔE ' ' −ΔE ' ' 1 2 1 2 [kWh] în care: ΔE'1 şi ΔE''2 sunt diferenţele între indicaţiile. transformatoarele. prin măsurări directe sau prin calcule. Transformatoarele de măsură trebuie să fie cel puţin de clasă 0. ΔE''1 şi ΔE'2 idem. egale şi de acelaşi sens. care înregistrează energia care circulă dinspre capătul 1 spre capătul 2. 1. pierderile ΔEL pe un timp τ sunt date de relaţia: ΔEL = ΔE1 . la cos ϕ =0. respectiv al contorului din capătul aval. şi numai dacă atât contoarele cât şi transformatoarele de măsură folosite au erori cât mai mici.Anexa 7. la 10%.

pentru 24h) la care se face citirea curentului.3. valoarea curentului. în [0C]-1. [h] rezistenţa echivalentă. Im este valoarea medie a curentului măsurat la capătul alimentat al liniei: n ∑ I i I = i =1 m n [kA] Imp valoarea medie pătratică a curentului măsurat la capătul alimentat al liniei: n 2 ∑ I i I = i =1 mp n [kA] n Ii RL numărul de intervale egale (minim 24. [Ω].006 θ L max temperatura maximă admisă a conductorului . care are valorile: α = 0. [0C].kf I kf = este coeficientul de formă al funcţiei I = f (t) şi reprezintă variaţia în timp a curentului din linie I. definit cu relaţia: mp I m Se realizează prin măsurători într-un interval de 24h (o zi) alegându-se în acest scop. a liniei. rezistenţa se determină cu relaţia: ⎡ ⎤ I2 mp ⎢ ⎥ R = R ⋅ ⎢1 + α ⋅ (θ −θ ) ⋅ + α ⋅ (θ −θ ) eL m L max Lm aer am ⎥ I2 ⎢ ⎥ max ⎣ ⎦ Rm [Ω ] în care: rezistenta electrică a liniei.α = 0. o zi reprezentativă. a unei linii electrice de curent alternativ trifazat ReL [ Ω ]: 1. aluminiu şi oţel – pentru conductoare din oţel. coeficient de temperatură al rezistenţei. pentru conductoare din cupru.004 aluminiu.1 În cazul unei linii radiale (fără ramificaţii) şi fără sarcini racordate de-a lungul ei. în capătul alimentat al liniei [kA]. 120 . măsurată la mijlocul intervalului i.3 Determinarea rezistenţei echivalente. care se determină timpul de funcţionare a liniei τf 1. calculată la temperatura conductorului: θ α Lm - [0C] şi a aerului θ am [0C]. pe fază. pe fază.

a materialului conductoarelor. cu wattmetre trifazate de laborator şi a intensităţii curentului cu un ampermetru de laborator la capătul din amonte al linie. la temperatura θ Lm l Rm = ρ s [Ω] 1. cunoscându-se elementele constructive ale liniei. θ am Imp Imax intensitatea maximă admisibilă a conductoarelor Rezistenţa Rm se poate determina după cum urmează: ▪ cu linia scoasă de sub tensiune. [A]. Rm fiind dată de relaţia: P −P R = 1 2 ∗10− 3 [ Ω ] m 3I 2 P1. rezistenţa echivalentă ReL a ansamblului liniei şi a derivaţiilor rezultă din formula: 2 2 ⎡ 2 n I mL I mi ⎤ 1 ⎢ n 2 I mi ⎥ + ⋅ ∑ k fi ⋅ Ri 20 ⋅ R ReL = ⋅ ∑ I mi 2 2 3 ⎢i = 1 I max L i 20 I 2 I max i ⎥ max L i = 1 ⎣ ⎦ [Ω] în care: I max L este intensitatea maximă admisibilă (din condiţiile de încălzire) a conductorului de la capătul din amonte al liniei [A]. P2 sunt I puterile măsurate la respectiv la cel din aval intensitatea curentului. ramura fiind porţiunea de reţea. prin măsurarea simultană a puterii active la cele două capete. [A].secţiune s . [0C]. [A].rezistivitatea ρ [mm2/m] în care: simultan [kW] capătul [A]. [A]. ▪ cu linia în funcţiune. măsurată simultan cu P1 şi P2 . [mm2]. 121 ImL Imi intensitatea medie curentului la capătul din amonte al liniei i intensitatea medie a curentului în ramura i a reţelei Imax i intensitatea maximă admisibilă a conductoarelor ramurii i a reţelei Ri20 rezistenţa ramurii i a reţelei. [A]. [0C]. la 20 ºC n numărul de ramuri ale reţelei.2 În cazul unei linii cu derivaţii sau cu sarcini racordate de-a lungul ei. dintre: . din amonte al liniei.lungimea l .3.θ θ Lm aer temperatura conductoarelor în momentul măsurării lui Rm temperatura medie a aerului în timpul exploatării temperatura aerului în momentul măsurării lui Rm intensitatea medie pătratică a curentului în linie [ 0C]. [m]. la capătul din amonte. cu ajutorul unei punţi Wheastone. [ Ω ]. ▪ Prin calcul.

numărul de puncte de consum. sau .două derivaţii.între două sarcini racordate sau . Observaţii: Rezistenţa electrică Ri20.. se dau mai jos câteva relaţii aproximative. ▪ pentru o linie cu ramificaţii. se poate considera: 122 . linia fiind construită din porţiuni cu rezistenţe kilometrice r diferite. fără derivaţii. a ramificaţiei i în care: Pi sarcina medie a ramificaţiei i PLa sarcina medie a întregii linii cu ramificaţii [kW]. [ Ω ]. [ Ω ]. pentru situaţii mai des întâlnite în practică: ▪ pentru o linie radială cu conductoare din acelaşi material şi cu secţiune constantă cu m sarcini concentrate de-a lungul său. n ⎤ ⎡ ∑ Ri ⋅ β i ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ReL = R La ⋅ ⎢1 + i = i ⎥ n ⎢ R ⋅ ( ∑ β )2 ⎥ La i ⎥ ⎢ i =1 ⎦ ⎣ [Ω] în care: RLa Ri rezistenta pe fază a porţiunii de linie de la capătul din amonte până la prima ramificaţie rezistenta pe fază. P β = i i P La n numărul de ramificaţii. cunoscând valoarea rezistivităţii ρ. fără derivaţii: 1 1 1 R = ⋅ r ⋅ l ⋅ (1 + ) ⋅ (2 + ) eL 6 m m r L m lungimea totală a liniei. kfi factorul de formă al curbei curentului ramurii i a reţelei. se calculează cum s-a arătat anterior. în [km]. ▪ pentru o linie radială. cu sarcini concentrate de-a lungul său.între o derivaţie şi o sarcină racordată.între capătul din amonte şi prima derivaţie sau sarcină racordată. corespunzător temperaturii de 20 0C. sau . Dacă la linia precedentă. unde: este rezistenţa de fază în [ Ω /km]. Întrucât formula de mai sus este laborioasă. [kW]. linia principală depăşeşte cu mult lungimea medie a ramificaţiilor. a conductorului linie. se aplică relaţia precedentă pentru fiecare porţiune având un r constant şi se adună apoi rezultatele.

Coeficientul de sarcină β se determină cu relaţia: β =k ⋅ m f I n Im In I în care: intensitatea medie a curentului ce străbate transformatorul. la medie tensiune. sc ΔP pierderea de putere activă suplimentară. la funcţionarea sa în scurtcircuit. pierderile de putere activă se determină cu relaţia: în care: ΔP = ΔP + β 2 ⋅ ΔP + β 2 ⋅ ΔP + β 2 ⋅ ΔP + ΔP T (3) 0 I scI M scM J scJ s . medie. 0 ΔP pierderea de putere activă în transformator. T ΔP pierderea de putere activă în transformator. 123 . iar pierderile de putere activă la funcţionarea în scurtcircuit se consideră egale cu pierderile în cupru şi se iau din cataloage sau din cartea tehnică a transformatorului respectiv. Pierderile de energie activă în transformator la funcţionarea în gol se consideră egale cu pierderile în fier. se poate considera: ReL = RLa [Ω] [Ω] iar dacă partea neramificată din amontele liniei principale depăşeşte cu mult totalul lungimii 2. În cazul transformatoarelor cu trei înfăşurări. ΔP ΔP . Determinarea pierderilor de energie electrică in transformatoare (cu două şi respectiv trei înfăşurări) Pierderile de putere activă într-un transformator se pot determina cu ajutorul relaţiei: în care: ΔP = ΔP + β 2 ⋅ ΔP + ΔP T 0 sc s ΔP pierderea totală de putere activă în transformator. respectiv joasă tensiune. intensitatea nominală a curentului. transformatorului. ce apare în cazul transformatoarelor s cu răcire forţată (prin măsurători). ΔP scI scM scJ pierderile în scurtcircuit ale înfăşurărilor de înaltă.n ⎡ ⎤ ∑ Ri ⎥ ⎢ ⎢ ⎥ ReL = R La ⋅ ⎢1 + i = 1 2 ⋅R ⎥ ⎢ n La ⎥ ⎢ ⎥ ⎦ ⎣ ramificaţiilor. β coeficientul de sarcină al transformatorului. la funcţionarea sa în gol.

medie. respectiv joasă tensiune. Pentru transformatoare cu trei înfăşurări. Relaţia de calcul pentru pierderile ΔEm de energie este: ΔE m = ΔEinf + ΔE Fe + ΔE mec [kWh] Metoda de determinare a pierderilor depinde de regimul de lucru al motorului. în general în lucrările de bilanţ această separare nu se mai face.β . rezistenţa pe fază a bobinei. timpul de funcţionare în sarcină. [h]. τfJ reprezintă timpul de funcţionare în sarcină a înfăşurărilor de înaltă. pierderile de energie electrică activă sunt: ΔE a (3) = ΔP ⋅ τ + β 2 ⋅ ΔP ⋅ τ + β 2 ⋅ ΔP ⋅τ + β 2 ⋅ ΔP ⋅ τ + ΔP ⋅ τ I scI fI M scM fM J scJ fJ s s 0 t în care: τfI.τfM. iar pierderile mecanice apar atât în motorul propriu-zis cât şi în mecanismul antrenat. 3. curentul mediu pe fază timpul de funcţionare a bobinei [A]. măsurată printr-o metodă oarecare τ f 4.β I M . Determinarea pierderilor de energie în motoare electrice Pierderile de energie în motoarele electrice se compun din pierderi electromagnetice şi din pierderi mecanice. respectiv joasă tensiune. Pierderile de energie electrică în bobinele de reactanţă trifazate Pierderile de energie electrică activă în cele trei faze ale bobinei de reactanţă se determină cu relaţia: 2 ΔEbr = 3 ⋅ k f ⋅ I m ⋅ Rbr ⋅ τ f ⋅ 10 −3 [kWh] în care: kf Im Rbr factorul de formă al curentului. medie. Pierderile de energie electrică activă în transformatoare se calculează cu relaţia: ΔE = ΔP ⋅ τ + β 2 ⋅ ΔP ⋅ τ + ΔP ⋅ τ în care: a sc f s s 0 t τt τf τs este timpul total de conectare. [Ω]. Întrucât separarea pierderilor mecanice este adesea dificilă. Pierderile electromagnetice apar în cuprul şi fierul motorului. timpul de funcţionare a instalaţiilor auxiliare de răcire. Pierderile la mersul în gol ΔP şi pierderile în scurtcircuit ΔP se citesc pe eticheta sc 0 transformatorului sau din documentaţia acestuia. 124 .β J coeficienţii de încărcare ai înfăşurărilor de înaltă.

[1.98( U1 2 ) ∗ r2 U 2i [Ω].01). 125 P1 P0 i1 i0 este puterea absorbită de motor la o sarcină oarecare puterea de mers în gol a motorului cuplat cu utilajul antrenat curentul absorbit la sarcina P1 curentul corespunzător lui P0 . [Ω]. în care: factorul de formă al funcţiei cuprinse în domeniul se recomandă valoarea pentru care subliniem valori (pentru motoarele asincrone cu inele. τf R timpul de funcţionare rezistenţa echivalentă a motorului. [V].r1 r2' rezistenta statorului rezistenţa rotorului redusă la stator r2' = 0.1] kf = 1. [A]. Imed valoarea medie aritmetică a curentului absorbit de motor în intervalul τ f [A ]. în care: [Ω]. frânări sau inversări de sens repetate) pierderile se determină astfel: 4. Re = rindus Re ≈ rstator Re = r1 + r2' care pentru diferitele tipuri de motoare se defineşte astfel: [Ω] [Ω] [Ω] pentru motoarele asincrone cu inele colectoare: în care: .1 Cazul motoarelor cu regim de lucru practic uniform În cazul motoarelor cu regim de lucru practic uniform (fără opriri. r2 U1 U2i rezistenţa rotorului tensiunea între fazele statorului deschis) P −P 1 0 ⋅ 103 3(i 2 − i 2 ) 1 0 tensiunea între fazele inelele rotorului (măsurată cu rotorul blocat şi circuitul pentru motoarele asincrone fără inele colectoare: R = e [Ω] în care: [kW]. pentru motoarele de curent continuu: pentru motoarele sincrone: [h]. [V]. [A].01 ÷ 1. [kW].4. [Ω]. repausuri.1 Pierderile în înfăşurări 2 ΔEinf = 3 ⋅ k 2 ⋅ I med ⋅ Re ⋅ τ f ⋅ 10 − 3 f kf [kWh] I = f(t).1.

ci numai împreună cu pierderile în fier. Pentru un motor. [Ω]. măsurată cu ajutorul wattmetrului ampermetrului rezistenta statorului [W]. [A].1. reprezintă o cotă foarte mică în raport cu pierderile în regim tranzitoriu şi pot fi neglijate.2 Pierderile în circuitul magnetic (fier) ▪ Pentru motoarele asincrone cu inele colectoare: ΔEFe = ( Prd − 3i12d ∗ R1 ) ∗τ f ∗10 −3 [kWh] în care: Prd i1d R1 puterea absorbită de motor când circuitul rotoric este deschis. cele două categorii de pierderi se stabilesc împreună. cu ajutorul relaţiei: 2 ΔEFe + ΔEmec = ( P0 − 3i0 ∗ Re ) ∗τ f ∗10 −3 [kWh] 4. f nf mec numărul de frânări mecanice. afară de motorul asincron cu inele colectoare. măsurată cu ajutorul ▪ Pentru toate celelalte feluri de motoare.Rezistenţele rindus. r1 şi r2 se determină prin măsurare cu ajutorul punţii sau prin metoda voltmetru – ampermetru.). curentul statoric când circuitul rotoric este deschis. suma pierderilor datorită funcţionării în regim tranzitoriu pe o perioadă este: ΔE τ f tranz = Δe (n + n + 3n + 4n ) p p frmec frinv inv [kWh] în care: Δep np este pierderea pe un ciclu de pornire. numărul de porniri în perioada τ . electrice sau prin inversarea sensului curentului. ca şi cele mecanice.3 Pierderi mecanice ▪ Motoare de curent continuu. 4. În această categorie intră motoarele al căror regim de lucru comportă repetate perioade de regim tranzitoriu (porniri. determinarea pierderilor în fier este foarte dificilă. inversări de sens etc. opriri. Având în vedere faptul că aceste pierderi sunt practic independente de sarcină. La motoare de curent continuu pierderile în fier sunt foarte mici în raport cu pierderile mecanice şi de aceea se pot neglija (ΔEFe ≈ 0) ▪ Motoare asincrone cu inele colectoare: 2 ΔEmec = P0 − ( Prd − 3i12d ∗ r1 ) − 3i0 ∗ (r1 + r2' ) [kWh] ▪ Pentru toate celelalte categorii de motoare nu se determină pierderile mecanice separat.1. Pentru această categorie de motoare pierderile în circuitul magnetic (Fe) şi înfăşurări provocate de curentul de magnetizare. 4.2 Cazul motoarelor cu regim de lucru variabil. 126 .

în perioada τ . viteza unghiulară de rotaţie la funcţionarea în gol momentul opririi [rad/s]. ▪ se opreşte alimentarea motorului. până la realizarea vitezei de rotaţie caracteristică regimului de mers în gol. ▪ se trasează curba de oprire n=f(t). K= 1+r1/r2. [N m s2] în care: J momentul de inerţie polar al ansamblului motor – mecanismul antrenat. cu ajutorul unui tahometru. [rad/s]. ▪ la intervale egale de timp. viteza de rotaţie a motorului. Anexa 8.mecanismul antrenat. Exemplu de calcul pentru determinarea emisiilor la un cazan de abur Se consideră un cazan de abur având următoarele caracteristici tehnice: ▪ Puterea termică: > 300 MWt ▪ Sarcina medie: 80 % ▪ Combustibil: 127 . determinate anterior. K=1. este tocmai mărirea Δn0. f [kWh] în care: Pierderea pe un ciclu de pornire se determină cu relaţia: Δe p = K ⋅ J ⋅ n0 ⋅ Δn0 K coeficient ce depinde de tipul motorului şi care are valorile: pentru motoarele de curent continuu cu excitaţia în derivaţie. pentru motoarele asincrone cu rotorul în scurt circuit şi pentru motoarele sincrone cu pornirea în asincron. se determină prin metoda lansării care constă în următoarele etape: ▪ se aduce în stare cuplat. pentru restul motoarelor asincrone. se măsoară. ▪ tangenta trigonometrică a unghiului format de această tangentă cu axa absciselor. J= n0 ⋅ Δn0 n0 ΔE mec [kWh s2/rad2] ΔEmec pierderile mecanice în motor şi mecanism. Δn0 variaţia vitezei unghiulare de frânare. cât mai scurte.I. f ninv numărul de cicluri de inversare a sensului de rotaţie. care are unitatea de măsură S. din momentul deconectării până la Mărimea Δn0 . ansamblul motor . ▪ se duce tangenta geometrică la această curbă în punctul t=0 (ce reprezintă motor nealimentat cu energie electrică). K=2. în perioada τ .

85.7 ⋅10 2 E = 100 ⋅103 ⋅ 6.85) ⋅ 80 − 50 ].Valoare Mărimea UM Lignit Păcură -suport- Hi – puterea calorifică inferioară a combustibilului S – conţinutul de sulf al combustibilului B1 – cantitatea de lignit consumată în perioada respectivă ▪ Emisii de SO2 − Lignit: kJ/kg % kg 6700 1.03 0.80 + 0.58 ≈ 2.74 ⋅10− 6 = 1800 1SO 2 [kJ/kg] [kg] − Păcură: S 3 r = 0. SO H 2 i m SO S 1.15 2 = 64 = 2. 50 128 .2. a = 0.56 ⋅10− 6 ε SO 2 38456 38456 E [kg/kJ] = 10 ⋅103 ⋅ 38. = . L − 50 ] 50 [kg/kJ] La sarcina de lucru de 80%: ε ε NO NO (80%) = ε x x NO (100%)[a + (1 − a ) ⋅ x (80%) = 2.8 1.56 ⋅10− 6 = 580 [kg] SO 2 2 E =E +E = 1. r = 0.6 ⋅10− 7 x L = 80.456 ⋅103 ⋅1.85 + (1 − 0. = = 0.03.74 ⋅10− 6 SO 3 6700 6.06 = = = 1.84 ⋅10− 2 = = ε = 2. 100 100 2 ⋅ 0.6 ⋅10− 7 [0.7 ⋅103 ⋅ 2. 100 100 m 32 S 2 ⋅ 0.0115 ⋅ 0. ε NO = 2.15 100000 38456 3 10000 m SO 2⋅ S 100 m s ε = ⋅ (1 − r ) .40 [t] SO 1SO 2 SO 2 2 2 ▪ Emisii de NOx − Lignit: La sarcina cazanului de 100% (Pt > 300MWt).

456 ⋅103 ⋅ 2.75 80 − 50 ].5 ⋅10− 7 x [kg/kJ] [kg] = 100 ⋅103 ⋅ 6.75) ⋅ x x (80%) = 2.ε NO (80%) = 2.97) 0.5 ⋅10− 6 = 1000 p − Păcură: Se consideră ε =0 p 129 .52 ⋅10− 7 = 97 x =E +E = 0.52 ⋅10− 7 = 10 ⋅103 ⋅ 38. y = 97%.03 = = 1.25 ⋅ 0.94 = 2.17 + 0.40 ⋅ 0. 50 [kg/kJ] La sarcina de lucru de 80%: ε ε NO NO (80%) = 2.8 ⋅10 −7 x [kg/kJ] L = 80. a = 0.6] = 2.8 ⋅10− 7 ⋅ [0.6 ⋅10− 7 ⋅ 0.15.27 1NO 2 NO x x [t] [kg] E E 2 NO NO x ▪ Emisii de pulberi (cenuşă zburătoare) − Lignit: A ⋅ (1 − x) ⋅ (1 − y ) H i ε p = a = 40%.5 ⋅10− 6 6700 6700 [kg] E = 100 ⋅103 ⋅ 6. x = 0.5 ⋅10− 7 = 170 E 1NO x − Păcură: La sarcina cazanului de 100% (Pt >300MWt).40 ⋅ (1 − 0. ε NO = 2.7 ⋅103 ⋅1.15) ⋅ (1 − 0.75 + 0.75 + (1 − 0.7 ⋅103 ⋅ 2.85 ⋅ 0. [kg/kJ] ε p = 0.8 ⋅10− 7 ⋅ [0.097 ≈ 0.

18 0. [kg/kJ] [kg] ε CO 2 = 3. iar rezultatele Element de calculaţie Emisii SO2 Emisii NOX Emisii de pulberi U.M. Valoare t SO 2 t NO x tp tCO 2 2.456 ⋅103 ⋅ 72 ⋅10− 6 = 27688 [kg] [t] =E +E = 65.66.7 ⋅103 ⋅ 0.98 ⋅10− 4 = 65600 . 1CO 2 − Păcură: Cu factorul UE: E = 72 ⋅10 − 6 kg / kJ .6 + 27.7 = 93.3 1.4 0.7 ⋅103 ⋅ 98 ⋅10− 6 = 65600 1 Cu formula: mCO2 mC m CO 2⋅ C m 100 C ε = CO H 2 i = 44 = 3.▪ Emisii de CO2 − Lignit: Cu factorul UE: = 98 ⋅10− 6 ε CO 2 [kg/kJ] [kg/kJ] E = 100 ⋅103 ⋅ 6.3 E 1CO 2CO CO 2 2 2 sunt centralizate în tabelul următor: Calculul exemplificat a fost preluat din Anexa 2 Normativul PE 1001/1994.66 ⋅ 0.3 Emisii CO2 130 . 12 C = 18 %.659 = = 0.0 93. ε CO 2 2CO 2 = 10 ⋅103 ⋅ 38.98 ⋅10− 4 6700 6700 E = 100 ⋅103 ⋅ 6.

Consumuri aparate casnice 131 .Anexa 9.

10/1995 privind calitatea în construcţii. revizuirea acesteia.MINISTERUL TRANSPORTURILOR. 9318/21. 45 şi art.12.2006 şi nr. 5 alin. — Anexele nr. Asachi Iaşi. astfel: a) Partea I – „Anvelopa clădirii”. prevăzută în anexa nr. unitate aflată în coordonarea Ministerului Transporturilor. 16/20. b) Partea a II – a – „Performanţa energetică a instalaţiilor aferente clădirii”. 8837/08. Art. c) Partea a III –a – „Auditul şi certificatul de performanţă a clădirii”. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. Construcţiilor şi Turismului. Universitatea „Transilvania” Braşov şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor-INCERC Bucureşti. având în vedere procesul-verbal de avizare nr. 2 la prezentul ordin. — Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor-INCERC Bucureşti. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. 20463/12. *) Anexele nr. prevăzută în anexa nr. indicativ Mc 001/1 – 2006. elaborată de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti. precum şi al art.3. cu modificările ulterioare. Universitatea Tehnică Cluj Napoca. va monitoriza implementarea metodologiei şi va propune. 38 alin. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României Partea I bis şi în Buletinul Construcţiilor editat de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia ConstrucţiilorINCERC Bucureşti . Art.12.12. Universitatea Tehnică Gh. în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti – UAUIM. construcţiilor şi turismului emite următorul ORDIN Art. 4 alin. indicativ Mc 001/3 – 2006. denumită în continuare metodologie. Universitatea Politehnică Timişoara.2006 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală.12. 2 din Legea nr. CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI ORDINUL Nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.1. 2 pct. Construcţiilor şi Turismului._________________ din______________________ pentru aprobarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor". În conformitate cu art. indicativ Mc 001/2 – 2006. (4) din Hotărârea Guvernului nr.2. cu modificările şi completările ulterioare. avizul nr.2006 ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. în temeiul art. (1) din Legea nr. (2) Metodologia este structurată pe trei părţi. 1 la prezentul ordin. 3 la prezentul ordin. ori de câte ori este necesar.2006 al Asociaţiei de Standardizare din România. — (1) Se aprobă reglementarea tehnică "Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor". prevăzută în anexa nr. ministrul transporturilor. precum şi avizele nr. pentru a reflecta progresul tehnic în domeniul eficienţei energetice a clădirilor.

.decembrie 2006 - ...Anexa nr... 1 la OMTCT nr.. . /2006 METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PARTEA I – ANVELOPA CLĂDIRII Indicativ Mc 001 / 1 – 2006 ....

al însoririi şi al iluminatului natural I. Cerinţe de performanţă şi niveluri de performanţă termică.11. generală şi de detaliu. pentru elementele anvelopei clǎdirilor şi pentru ansamblul acesteia I. Domeniu de aplicare I. Particularitǎţi de aplicare a metodologiei pentru clǎdirile existente care urmeazǎ a fi modernizate termic şi energetic .8.2. Obiect I. care influenţeazǎ performanţele clǎdirii sub aspect termic. Condiţii de climat interior şi de iluminat natural pentru asigurarea confortului higrotermic şi vizual I. energetică şi de permeabilitate la aer a anvelopei clădirilor I. Bibliografie I. Parametri de climat exterior specifici pentru aplicarea motodologiei I.13.6.7.14.4. energetică şi de permeabilitate la aer.9. Elemente privind concepţia constructiv-arhitecturală.5.3. Stabilirea prin calcul a valorilor parametrilor de performanţă termică. I.1. Terminologie şi notaţii I.10.12. Regimuri de utilizare a clǎdirilor şi influenţa acestora asupra performanţei energetice I. Definirea şi ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei clădirilor şi a parametrilor de performanţǎ termo-higro-energeticǎ asociate acestora I. Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate în contact cu solul I. al ventilării naturale. Evaluarea influenţei sistemelor solare pasive şi a sistemelor de protecţie solarǎ asupra performanţei energetice a clǎdirii.CUPRINS I.

al însoririi şi al iluminatului natural A7.6 Performanţa termică a anvelopei A7.14) Metodă de calcul simplificată pentru determinarea rezistenţelor termice corectate la clădirile existente – Tabele cu valori precalculate pentru coeficienţii de corecţie r.9 Clasificarea clădirilor în raport cu poziţia în mediul construit A 9.1 (cap. A13. uşilor şi obloanelor A 9.4 (cap.8 Tipuri de spaţii interioare A7.10) Parametri de performanţă termică a elementelor de anvelopă în contact cu solul şi temperaturi ale spaţiilor subzonelor secundare ale clădirilor A11 (cap.13)Înălţimea planului util pentru funcţiuni uzuale A14 (cap.6 (cap.5 Rezolvări volumetrice particulare A7. al ventilării naturale.9) Performanţa termică a ferestrelor.5) – Caracteristicile termotehnice ale materialelor de construcţie A7 (cap.4 Valori informative ale coeficientului de reflexie pentru diverse materiale sau suprafeţe A7.2 (cap.7 Optimizarea luminării naturală a spaţiilor interioare A7. A12 (cap.13)Valoarea iluminării pentru cerinţe specifice ale funcţiunilor spaţiului interior.1 Elemente de conducere.3 (cap. 11) Temperatura punctului de rouă pentru diferite temperaturi şi umidităţi relative ale aerului interior.9) Calculul numeric automat – metoda de calcul pentru determinarea rezistenţelor termice corectate – validarea programelor de calcul A 9.Elemente privind concepţia constructiv-arhitecturală care influenţează performanţele clădirii sub aspect termic. . A13.2 Variaţia luminii naturale A7.12) Metodă de calcul pentru evaluarea influenţei sistemelor de protecţie solarǎ asupra performanţei energetice a clǎdirii.3 Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperilor în funcţie de destinaţia acestora/funcţiuni A7.9) Tabele cu valori ale intensităţii radiaţiei solare A10 (cap.ANEXE: A5 (cap. trecere şi de control al luminii A7.7) .

Partea a II-a – Performanţa energetică a instalaţiilor aferente clădirii. . Reglementarea tehnică stabileşte. Reglementarea oferă de asemenea şi un instrument pentru: − verificarea realizării unui nivel de confort higro-termic şi a unor condiţii igienico-sanitare corespunzătoare pentru utilizatori. raportul dintre perimetrul construit şi aria construită.-(3) d) şi se referă atât la clădirile noi. .-(1).) .Partea I . de asemenea. cât şi la cele existente care urmează a fi modernizate din punct de vedere termic şi energetic sau pentru care urmează să se elaboreze un certificat de performanţă energetică. art.-(2) a). . . Obiect Prezenta reglementare tehnică reprezintă prima parte dintr-un ansamblu de trei reglementări tehnice care sunt în deplin acord între ele: Partea I – Anvelopa clădirii. 372/2005. gradul de vitrare etc. g) şi 4.I. sau elemente de construcţie interioare care delimitează spaţiul încălzit faţă de spaţii mai puţin încălzite). . funcţiunea şi regimul de utilizare a clădirii. inclusiv a parametrilor climatici exteriori.amplasarea clădirii pe teritoritoriul ţării şi în cadrul unei localităţi: influenţa poziţiei şi orientării clădirilor. transpunând în România prevederile Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European prin Legea nr. Acestea au ca obiectiv stabilirea unei metode coerente de evaluare şi certificare a performanţei energetice atât pentru clădirile noi cât şi pentru cele existente. 1 . având diverse funcţiuni.alcătuirea elementelor de construcţie ale anvelopei clădirii.condiţiile de iluminat natural. Prezenta reglementare este elaborată în conformitate cu cap. În prezenta Partea I a reglementării. cu referire la art 4. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. III.vechimea clădirii (la clădiri noi. la clădiri existente etc. cerinţele de performanţă şi valorile normate/valori de referinţă ale nivelurilor de performanţă termică ale clădirii şi elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii. 4 din Legea nr.volumetria clădirii (ex: raportul între aria anvelopei clădirii şi volumul de aer încălzit. (PEC). la stabilirea performanţei energetice a unei clădiri. Prezenta reglementare tehnică . zone climatice etc. f).sistemele solare pasive şi dispozitivele de protecţie solară.condiţiile de climat interior.). precum şi a unor condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţii şi proceselor tehnologic la clădirile industriale .stabileşte metodolologia de determinare a caracteristicilor higro-termo-energetice ale elementelor care alcătuiesc anvelopa clădirii – subsistem al produsului clădire (elemente de construcţie exterioare.1. în contact direct cu aerul exterior şi cu solul. Partea a III-a – Auditul si certificatul de performanţă energetică a clădirii. diferenţiate pentru diversele categorii şi tipuri de clădiri. . în vederea utilizării lor în Partea a II-a.destinaţia. 4. se au în vedere următoarele aspecte: . care vizează caracterizarea celorlalte subsisteme ale produsului clădire care sunt instalaţiile şi echipamentele clădirii şi în Partea a III-a care tratează metoda de întocmire a auditului energetic al clădirii şi a certificatului de performanţă energetică a clădirii.

cuplate sau înşiruite. creşe. fie fac parte din zone construite protejate conform legii. Prevederile prezentei reglementări nu se aplică la următoarele categorii de clădiri: − clădiri şi monumente protejate care. internate. policlinici. Metodologia prevăzută în prezenta reglementare tehnică se va utiliza la stabilirea/verificarea performanţei energetice a clădirilor (PEC) noi şi existente în vederea elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii precum şi la analiza termică şi energetică. 2 . clădiri de învăţământ. ş. trebuie să existe o riguroasă corespondenţă. li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior. − clădiri utilizate ca lăcaşuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios.). cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 m2. ateliere şi clădiri nerezidenţiale din domeniul agricol care necesită un consum redus de energie: − clădiri nerezidenţiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an. ş. I. din zone industriale. − clădiri independente. Domeniu de aplicare Prevederile prezentei reglementări se aplică la următoarele categorii de clădiri (noi şi existente): − − − − − − − − − − clădiri de locuit individuale (case unifamiliale. − clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani. a. alte tipuri de clădiri consumatoare de energie (de exemplu: clădiri industriale cu regim normal de exploatare). clădiri pentru sport. spitale. cum sunt: spaţiile frigorifice. − clădiri cu regim special de exploatare. cămine. cărora dacă li se aplică cerinţele. Prevederile prezentei reglementări se utilizează la determinarea parametrilor de calcul stabiliţi în partea a II-a şi în partea a III-a.2. tip duplex. respectiv întocmirea auditului energetic al clădirilor care urmează a fi modernizate din punct de vedere termic şi energetic. Prevederile prezentei reglementări nu se aplică clădirilor şi încăperilor la care se impun cerinţe speciale ale regimului de temperaturi şi de umiditate. hoteluri şi restaurante. fie au valoare arhitecturală sau istorică deosebită. grădiniţe. clădiri de locuit cu mai multe apartamente (blocuri). clădiri pentru servicii de comerţ. birouri.− evaluarea gradului de izolare termică a clădirii în raport cu valorile de referinţă stabilite în scopul reducerii consumului de energie termică în exploatare şi a protecţiei mediului prin reducerea emisiilor poluante în atmosferă. Între modelele de calcul folosite în cele 3 părţi.a. cele cu mediu agresiv.

SR EN ISO 10211-1:1998/AC :2003 – Punţi termice în construcţii. SR EN ISO 6946:1998/A1:2004 – Părţi şi elemente de construcţie. Mărimi fizice şi definiţii . Calculul necesarului de energie pentru încălzire. Calculul necesarului de energie pentru încălzire. în funcţie de activităţile desfăşurate. SR EN 673:2000 . sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire. Bibliografie [1] Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor. electricitate produsă prin cogenerare.Sticlă pentru construcţii. SR EN ISO 832 :2002/AC :2002/AC :2003 . Transfer de căldură prin radiaţie. în regim de iarnă-vară. SR EN ISO 7345:2002 – Izolaţie termică. Clădiri de locuit. Calculul transmitanţei termice. SR EN ISO 10077-2:2004 – Performanţa termică a ferestrelor. condiţiile de climat interior. Partea 1 : Metode generale de calcul. SR ISO 7730:1007 – Ambianţe termice moderate. Partea 1 : Metodă simplificată. instalaţia de iluminat integrată a clădirii. SR EN ISO 9346:1998 – Izolaţie termică.I. SR EN ISO 9251:2002 – Izolaţie termică. SR ISO 6240 :1998 – Standarde de performanţă în clădiri. centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau de bloc. SR EN ISO 832 :2002/AC :2002 . SR EN ISO 10077-1 :2002 – Performanţa termică a ferestrelor. Metodă de calcul. 3 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] . Calculul fluxurilor termice şi temperaturilor superficiale. SR EN 673:2000/A1:2002 . Metodă de calcul. Partea 1 : Metode generale de calcul. Determinarea transmitanţei termice U. ventilaţia şi ventilaţia naturală. Vocabular. SR EN ISO 832 :2002 . SR ISO 6241:1998 – Standarde de performanţă în clădiri. uşilor şi obloanelor. SR EN 673:2000/A1:2002/A2:2004 .3. Partea 2 : Punţi termice liniare. Metodă de calcul. Determinarea caracteristicilor luminoase şi solare ale vitrajelor. Mărimi fizice şi definiţii. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Metodă de calcul. Condiţii de transfer de căldură şi proprietăţi ale materialelor. Determinarea transmitanţei termice U. Mărimi fizice şi definitii. SR EN ISO 10211-1:1998 – Punţi termice în construcţii. Rezistenţă termică şi transmitanţă termică. Calculul transmitanţei termice – Partea 2 : Metodă generală. Fluxuri termice şi temperaturi superficiale. Determinarea indicilor PMV şi PPD şi specificarea condiţiilor de confort termic. Partea a II-a. Conţinut şi prezentare. SR EN 410:2003 .Performanţa termică a clădirilor. Metodă de calcul. inclusiv electrice.Sticlă pentru construcţii. NP 008-97 – Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii. instalaţia de climatizare. SR EN ISO 6946:1998 – Părţi şi elemente de construcţie. Clădiri de locuit.Sticlă pentru construcţii. bazate pe surse de energie regenerabilă. Transfer de masă.Performanţa termică a clădirilor. SR EN ISO 10456 – Materiale şi produse pentru construcţii. inclusiv izolarea acestora. Auditul şi certificatul de performanţă energetică ale clădirii. Principii de elaborare şi factori de luat în considerare. uşilor şi obloanelor. SR EN ISO 10211-2 :2002 – Punţi termice în construcţii.Sticlă pentru construcţii. SR EN ISO 9288:2002 – Izolaţie termică. Rezistenţă termică şi transmitanţă termică. Calculul necesarului de energie pentru încălzire. Proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate şi de proiectare .Performanţa termică a clădirilor. Determinarea transmitanţei termice U. Instalaţiile de încălzire şi apă caldă de consum. Clădiri de locuit.

Partea 1: Metodă simplificată. STAS 6648/2-82 Instalaţii de ventilare şi climatizare. Calculul şi prezentarea datelor climatice.Dispozitive de protecţie solară aplicate vitrajelor. Calculul temperaturii interioare a unei încăperi în timpul verii. fără climatizare. SR 4839/1997 – Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. Determinarea necesarului de căldură de calcul al serelor simplu vitrate. Metode de calcul simplificate. Coeficient de pierderi de căldură prin transfer. industriale şi agrozootehnice. Metode simplificate şi valori aproximate. Arii şi volume convenţionale. SR 1907-3/1997 – Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea spaţiilor. fără climatizare.Dispozitive de protecţie solară aplicată vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă. Temperatură superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficilae critice şi condensului interior. STAS 6221-1989 – Clădiri civile. Neceasarul de căldură de calcul. Iluminatul natural al încăperilor – Prescripţii de calcul STAS 4908-1985 – Clădiri civile. Aparate şi metode de măsurare a mărimilor fizice. 10/1995 privind calitatea în construcţii − Legea privind performanţa energetică a clădirilor nr. SR EN ISO 15927-1 :2004 – Performanţa higrotermică a clădirilor. SR 1907-1/1997 – Instalaţii de încălzire. Metode de calcul. Valori de proiectare tabelate. Partea 4: Date orare pentru evaluarea necesarului energetic anual pentru încălzire şi răcire. SR EN 13363-1:2003 . 372/2005 4 . SR EN ISO 13790:2004 – Performanţa termică a clădirilor. Transmitanţă termică liniară. industriale şi agrozootehnice. SR EN ISO 13791:2006 – Performanţa termică a clădirilor. SR EN ISO 15927-5 :2006 – Performanţa higrotermică a clădirilor. Temperaturi interioare de calcul. Partea 2: Metodă detaliată de calcul. Metodă de calcul. SR EN 13363-2:2006 . SR EN ISO 13370 :2003 – Performanţa termică a clădirilor. Neceasarul de căldură de calcul. Calculul şi prezentarea datelor climatice. SR EN ISO 14683 :2004 – Punţi termice în clădiri. Partea 5: Date pentru sarcina termică de proiectare pentru încălzirea spaţiilor. Partea 1: Mediile lunare şi anuale ale elementelor meteorologice simple. Calculul şi prezentarea datelor climatice. SR EN 27726:1996 – Ambianţe termice. Proprietăţi higrotermice. SR 1907-2/1997 – Instalaţii de încălzire. Prescripţii de calcul. SR EN ISO 13792:2006 – Performanţa termică a clădirilor. Criterii generale şi proceduri de validare. La elaborarea metodologiei s-a avut în vedere respectarea prevederilor din următoarele acte legislative: − Legea nr. SR EN 13788:2002 – Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie. Neceasarul de căldură de calcul. Parametri climatici exteriori. SR EN 13789: – Performanţa termică a clădirilor. SR EN ISO 15927-4 :2004 – Performanţa higrotermică a clădirilor. Metodă de calcul.[26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] SR EN ISO 12524 – Materiale şi produse pentru construcţii. Calculul temperaturii interioare a unei încăperi în timpul verii. Transferul termic prin sol. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă.

ventilarea şi iluminatul. care poate fi considerată ca fiind caracteristică pentru performanţa acelui material sau produs când este încorporat într-o parte de construcţie. caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor. Termenul clădire defineşte atât clădirea în ansamblu. necesităţi care includ în principal: încălzirea. Densitatea fluxului termic (q) : Fluxul termic raportat la suprafaţa prin care se face transferul căldurii. inclusiv instalaţiile aferente. prepararea apei calde de consum. Performanţa energetică a clădirii (PEC) . Punte termică: Porţiune din anvelopa unei clădiri. sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori. Parte a elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii în care fluxul termic este mai intens decât în rest. I. Flux termic (Φ) : Cantitatea de căldură transmisă la sau de la un sistem. cum există la intersecţiile între perete/pardoseala/tavan. Terminologie şi notaţii Reglementarea tehnică utilizează terminologie. Anvelopa clădirii: Totalitatea suprafeţelor elementelor de construcţie perimetrale. fiind modificat printr-o : a) penetrare totală sau parţială a anvelopei clădirii de către materiale cu o conductivitate termică diferită şi/sau b) schimbare în grosimea structurii şi/sau c) diferenţă între suprafeţele interioare şi exterioare.4. care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat. răcirea. Performanţa energetică a clădirii se determină conform unei metodologii de calcul şi se exprimă prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolaţia termică. 5 . care delimiteză volumul interior (încălzit) al unei clădiri. raportată la timp.4. de mediul exterior sau de spaţii neîcălzite din exteriorul clădirii. expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate. în condiţii interioare şi exterioare specifice.1 Terminologie Termenii utilizaţi în prezenta reglementare tehnică sunt: Clădire: ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate. inclusiv climatul interior al clădirii.energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii. proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori. delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii. având caracteristici termice care sunt uniforme sau care pot fi considerate ca fiind uniforme. în care valoarea fluxului termic este sensibil modificată ca urmare a faptului că izotermele nu sunt paralele cu suprafeţele elementelor de construcţie. care influenţează necesarul de energie. de grosime constantă. Conductivitate termică de calcul (λ) : Valoare a conductivităţii termice a unui material sau produs de construcţie. cât şi părţi ale acesteia.I. în care energia este utilizată pentru asigurarea confortului higrotermic interior. Strat termic omogen: Strat de material izotrop. simboluri şi concepte armonizate cu cele utilizate în standardele europene de referinţă.

Regim (termic) staţionar: Ipoteză convenţională de calcul termotehnic. Coeficient de transfer termic (U): Transmitanţă termică : Fluxul termic în regim staţionar. în condiţii exterioare şi interioare specifice. Coeficient de cuplaj termic (L): Fluxul termic în regim staţionar. în care se consideră că liniile de flux sunt perpendiculare pe elementul de construcţie. cu o conductivitate termică echivalentă. Transmitanţă termică liniară (ψ): Termen de corecţie care introduce influenţa liniară a unei punţi termice. Calcul bidimensional (2D): Model de calcul termotehnic. Izoterme: Curbe care unesc punctele având aceleaşi temperaturi.Punte termică liniară: punte termică având o secţiune uniformă în lungul uneia din cele trei axe ortogonale. care pot fi considerate ca fiind caracteristice pentru performanţa acelui produs când este încorporat într-o parte de construcţie.liniare şi punctuale . Transmitanţă termică punctuală (χ): Termen de corecţie care introduce influenţa punctuală a unei punţi termice. 6 . Rezistenţă termică (R): Valoare a rezistenţei termice a unui produs de construcţie. Suprafaţă adiabatică: Suprafaţă prin care nu se produce nici un transfer termic. Strat omogen : Strat de grosime constantă. Inversul rezistenţei termice. sau lucrări de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa clădirii. al câmpului de temperaturi. ale căror costuri depăşesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii. în calcule 1-D ale coeficientului de cuplaj termic L. bidimensional de temperaturi. determinate pe baza unui calcul al câmpului plan. raportat la diferenţa de temperatură între două medii care sunt legate între ele din punct de vedere termic. electrice şi iluminat. în care se ţine seama de influenţa punţilor termice liniare şi care se bazează pe un calcul plan. în care se ţine seama de influenţa tuturor punţilor termice . tridimensional. raportat la suprafaţa şi la diferenţa de temperatură dintre temperaturile mediilor situate de o parte şi de alta a unui sistem. dar care poate fi considerat ca un strat omogen. Strat cvasiomogen: Strat alcătuit din două sau mai multe materiale. având caracteristici termotehnice uniforme sau care pot fi considerate uniforme. apă caldă de consum. în cadrul căreia se consideră că temperaturile nu variază în timp. Calcul tridimensional (3D): Model de calcul termotehnic. în regim staţionar. Diferenţa de temperatură raportată la densitatea fluxului termic. bidimensional. Lucrări de renovare: lucrări de modernizare efectuate asupra anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire. gaze naturale. având conductivităţi termice diferite. printr-un element de construcţie. ventilaţie şi climatizare. în calcule 1-D ale coeficientului de cuplaj termic L.şi care se bazează pe un calcul spaţial. al câmpului de temperaturi. Calcul unidirecţional (1D) : Model de calcul termotehnic simplificat.

şi iluminarea pe un plan orizontal. provenind fără obstrucţii. Influenţele geamurilor. de la semisfera cerului Factorul de lumină naturală: raportul între iluminarea într-un punct al unui plan dat. petelor etc. sunt incluse. contribuţia luminii solare directe trebuie să fie luată în considerare separat 7 . Temperatură operativă: temperatură uniformă a închiderii unei incinte cu care un ocupant ar schimba aceeaşi cantitate de căldură prin radiaţie şi convecţie ca şi în cazul unei incinte reale neuniforme Componenta cerului : raportul dintre acea parte a iluminării într-un punct al unui plan dat care este receptată direct de la cer (sau printr-o sticlă limpede). provenind fără obstrucţii. pentru care repartiţia luminanţelor este presupusă sau cunoscută. caracterizată de temperaturi uniforme diferite ale închiderii. şi iluminarea pe un plan orizontal. La această mărime este exclusă contribuţia solară directă la cele două valori ale iluminărilor considerate. În calculele iluminatului interior. datorită luminii incidente directe sau indirecte a cerului. provenind fără obstrucţii. şi iluminarea pe un plan orizontal. şi iluminarea pe un plan orizontal când lumina provine de la semisfera cerului fără obturări. de la semisfera cerului Componenta reflactată internă: raportul dintre acea parte a iluminării într-un punct al unui plan dat din interior determinată de fluxul reflectat de către suprafeţele interioare iluminate direct sau indirect de către cer.Coeficient de emisie (ε): Fluxul radiant al unui corp în raport cu fluxul radiant al corpului negru în aceleaşi condiţii de temperatură. Temperatura suprafaţei interioare: temperatura suprafeţei interioare a unui element al anvelopei Temperatură medie radiantă: temperatură superficială uniformă a închiderii unei incinte cu care un ocupant ar schimba aceeaşi cantitate de căldură prin radiaţie ca şi în cazul unei incinte reale. de la semisfera cerului Componenta reflectată externă: raportul dintre acea parte a iluminării într-un punct al unui plan dat din interior determinată de primirea directă a luminii de la suprafeţele exterioare iluminate direct sau indirect de către cer. a cărui repartiţie a luminanţelor este presupusă sau cunoscută. a cărui repartiţie a luminanţelor este presupusă sau cunoscută. a cărui repartiţie a luminanţelor este presupusă sau cunoscută.

860 kcal Tabelul 4.1 Se foloseşte sistemul internaţional de unităţi de măsuri (SI). iluminare factor de temperatură la intersecţia punţilor termice liniare factor de temperatură al unei punţi termice liniare factor de temperatură al unei plăci plane cu rezistenţă termică uniformă acceleraţie gravitaţională factor de transmisie a energiei solare totale (factor solar) factor de ponderare a temperaturii intensitate a radiaţiei solare intensitate luminoasă coeficient de transfer termic superficial.4.2. W/m2 m2 m J/(kg. aporturi specifice de căldură (de la surse interioare) arie lăţime (a unui element de construcţie) căldură specifică masică capacitate termică grosime diametru eficacitate luminoasă energie.163 m2 h oC/kcal = 0. simboluri şi unităţi de măsură Simbol a A b c C d D e E 3D f Rsi Mărime difuzivitate termică.860 kcal/h = 1J/s = 1.K).1 – Mărimi. lx m/s2 W/m2 cd W/(m². m. J/kg W/K W/K W/K m W/K.I. 2D f Rsi 1D f Rsi g gs gθ I I c .1. iar indicii sunt daţi în tabelul 4.2 Notaţii Simbolurile şi unităţile de măsură ale principalilor termeni utilizaţi sunt prezentate în tabelul 4.860 kcal/(m3 h oC) = 3600 J = 0.K) J/K m m lm/W J.2. entalpie coeficient de pierderi termice prin transmisie (al unei clădiri/zone) coeficient de transfer termic coeficient de pierderi termice prin transmisie coeficient de pierderi termice datorate împrospătării aerului / prin ventilare lungime coeficient de cuplaj termic 8 Unitate de măsură m2/s. în care : 1W 1 m2 K/W 1W/(m3K) 1Wh = 0.γ h H HT Hv l L . înălţime.

în zona de câmp a unui element de construcţie) transmitanţă termică corectată / coeficient corectat de transmisie termică prin suprafaţă (a unui element/subansamblu de construcţie) viteză volum debit volumic timp temperatură absolută (termodinamică) temperatura cerului (temperatura bolţii cereşti) diferenţă de temperatură umiditate absolută 9 U’ v V W/(m2.K/W m2.K) rezistenţă termică a unui strat de aer (neventilat) rezistenţă termică totală (de la mediu la mediu. W Pa Pa K Pa Pa W/m2 J m K/W 2. M na P p • număr de schimburi de aer pe oră Perimetru.K) m/s m3 m3/s s K K K g/kg • V t T Tc ∆T x .K/W m2K/W W/(m2. în zona de câmp a unui element de construcţie) rezistenţă termică corectată (a unui element/subansamblu de construcţie) transmitanţă termică unidirecţională / coeficient unidirecţional de transmisie termică prin suprafaţă (de la mediu la mediu.K) kg kg/s h-1 m.Simbol L2D m coeficient de cuplaj termic liniar masă debit masic Mărime Unitate de măsură W/(m. putere presiune diferenţă de presiune diferenţă de temperatură presiune de saturaţie a vaporilor de apă presiune parţială a vaporilor de apă densitate de flux termic (flux termic unitar) căldură raport al diferenţelor de temperatură rezistenţă la transmisie termică a unui strat omogen j (din alcătuirea unui element de construcţie) rezistenţă la transfer termic superficial (interior /exterior) ∆p ∆T ps pv q Q ζRsi Rj Rs (Rsi .K/W m2. Rse) Ra R R’ U m2.

K4) s.Simbol cos φ φ Ф η α ε θ θr ρ ψ χ λ factor de putere umiditate relativă flux termic randament Mărime Unitate de măsură % W 0 0 coeficient de absorbţie a radiaţiei solare (al unei suprafeţe) emisivitate a unei suprafeţe (pentru radiaţia termică) temperatură. kg/(ms) - Λ σ τ µ ρf τf αf τp NOTĂ: În cadrul relaţiilor de calcul utilizate în prezenta reglementare tehnică s-au păstrat notaţiile utilizate în standardele europene.K) W/K W/(m. al unui perete C C kg/m3 W/(m. coeficient dinamic de viscozitate coeficient de reflecţie a radiaţiei solare directe.67×10-8) constantă de timp. al unei fereastre coeficient de transmisie a radiaţiei solare directe. al unei fereastre coeficient de absorbţie a radiaţiei solare totale. -. 10 .K) W/(m2⋅K) W/(m2. în grade Celsius temperatură a punctului de rouă densitate (masă volumică) transmitanţă termică liniară / coeficient de transmisie termică liniară (a unei punţi termice liniare) transmitanţă termică punctuală / coeficient de transmisie termică punctuală (a unei punţi termice punctuale) conductivitate termică conductanţă termică constanta Stefan-Bolzman (σ = 5. factor de corecţie a temperaturii exterioare factor al rezistenţei la permeabilitate la vapori. al unei fereastre coeficient de transmisie a radiaţiei solare totale.

– pentru timp.2 – Indici i e cd cv r s θ t T f g w p V v ac a zi sp max min interior exterior conducţie convecţie radiaţie suprafaţă. iar pentru diferenţe de temperaturi . se utilizează grade Celsius (oC). panou opac volum viteza apa calda menajera activ zilnic specific maxim minim Exponenţi 1D se referă la un model geometric uni-dimensional 2D se referă la un model geometric bi-dimensional 3D se referă la un model geometric tri-dimensional NOTĂ: Se foloseşte sistemul internaţional de măsură (SI). se utilizează atât W. primit. pentru putere. cu următoarele precizări: – pentru temperaturi.2. cât şi J/s. tâmplărie perete. solar temperatură timp temperatură ramă (toc+cercevea) vitraj fereastră.Kelvini (K).Tabelul 4. 11 . se utilizează pe lângă secundă (s) şi ora (h). presiune.

Aria anvelopei se determină având în vedere exclusiv suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale. planşeele care delimitează clădirea la partea inferioară. orizontale – elemente de construcţie care fac un unghi cu planul orizontal mai mic de 60 grade (de exemplu planşeele de peste ultimul nivel.3 Volumul clădirii – V – reprezintă volumul delimitat de suprafeţele perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii. elemente interioare care delimiteazǎ spaţiile încǎlzite de spaţii adiacente neîncǎlzite sau mai puţin încǎlzite (ex: pereţii şi planşeele care separă volumul clădirii de spaţii adiacente neîncălzite sau mult mai puţin încălzite. inclusiv suprafaţa adiacentă rosturilor deschise). - clasificare în funcţie de poziţia elementelor de construcţie în cadrul anvelopei clǎdirii: ▪ ▪ verticale – elemente de construcţie care fac un unghi cu planul orizontal mai mare de 60 grade (ex: pereţilor exteriori).2.2 Convenţii de stabilire a caracteristicilor dimensionale ale elementelor de anvelopă necesare pentru calculul valorilor parametrilor de performanţǎ termicǎ a acestora.5. ▪ - clasificare în funcţie de tipul elementelor de construcţie: ▪ ▪ opace (ex: partea opacă a pereţilor exteriori.bowindouri.2 Aria anvelopei clădirii .I. reprezintă volumul încălzit al clădirii. I. elemente vitrate – elemente al căror factor de transmisie luminoasă este egal sau mai mare de 0. planşeele de peste pivniţe şi subsoluri neîncălzite.1) în care : Aj ariile elementelor de construcţie care intră în alcătuirea anvelopei clădirii. faţă de mediul exterior .5.A . inclusiv suprafaţa adiacentă rosturilor). pereţii vitraţi şi luminatoarele).1 Anvelopa unei clădiri este alcătuită dintr-o serie de suprafeţe prin care are loc transfer termic. se calculează cu relaţia: A = ΣAj [m2] (5.5. prin care are loc transfer termic. Definirea şi ierarhizarea elementelor componente ale anvelopei clădirilor şi a parametrilor de performanţǎ termo-higro-energeticǎ asociaţi acestora I.tâmplăria exterioară. precum şi planşeele intermediare).05 (de exemplu: componentele transparente şi translucide ale pereţilor exteriori şi acoperişurilor .2. I.1 Elemente componente ale anvelopei clădirii - clasificare în raport cu poziţia în cadrul sistemului clădire: ▪ ▪ elemente exterioare în contact direct cu aerul exterior (ex: pereţilor exteriori.2.5.reprezentând suma tuturor ariilor elementelor de construcţie perimetrale ale clădirii.a).2. ignorând existenţa elementelor de construcţie interioare (pereţii interiori structurali şi nestructurali. elemente în contact cu solul.5. ganguri de trecere ş. cuprinzând atât încăperile încălzite direct (cu 12 . de sub poduri. precum şi de spaţiul rosturilor închise). I. I.5.

cât şi încăperile încălzite indirect (fără elemente de încălzire). vestibuluri. suprafeţele elementelor de construcţie perimetrale care alcătuiesc împreună anvelopa clădirii. planşee. în cazul în care casa scării se ridică peste cota generală a planşeului terasei. La clădirile cu terasă. înălţimile şi ariile. Mansardele. În acest sens se consideră ca făcând parte din volumul clădirii: cămări.elemente de încălzire). de subsol şi de aerul exterior (pereţi. pereţii exteriori ai acesteia se consideră ca elemente ale anvelopei clădirii. holuri de intrare. se includ în volumul clădirii.4 Lungimile punţilor termice liniare (l) se măsoară în funcţie de lungimile lor reale. precum şi balcoanele şi logiile.camerele de pubele. de exemplu la clădirile de locuit .încăperile cu temperaturi mult mai mici decât temperatura predominantă a clădirii. Lungimile. ca elemente delimitatoare. . se face cu luarea în consideraţie a acestei denivelări. spre exterior. se determină şi se verifică cu relaţiile: P=Σlj.5. următoarele: − intersecţia dintre pereţii exteriori şi planşeul de terasă (în zona aticului sau a cornişei). se delimitează de mediile exterioare prin feţele interioare ale elementelor de construcţie. − intersecţia dintre pereţii exteriori şi planşeul de pod (în zona streşinii). La casa scării de la parter. existente în cadrul ariilor A determinate mai sus. precum şi la holurile de intrare în clădire care au planşeul inferior denivelat. încălzite la temperaturi apropiate de temperatura predominantă a clădirii.2) I. x Ca principiu general. La clădirile cu acoperiş înclinat. H=ΣHj. A=ΣAj Volumul clădirii . − intersecţia dintre pereţii exteriori şi placa pe sol (în zona soclului). pe ansamblul clădirii. în situaţiiile în care casa scării continuă peste cota generală a planşeului podului. puţul liftului şi alte spaţii comune.verandele.este delimitat de aria anvelopei şi este egal cu suma volumelor tuturor încăperilor din clădire: V=ΣVj [m3] (5.2. în principal. podeste). 13 . rampe. chiar în situaţia în care ele sunt închise cu tâmplărie exterioară.2. − intersecţia dintre pereţii exteriori şi planşeul peste subsolul neîncălzit (în zona soclului). determinarea volumului şi a suprafeţei anvelopei precum şi a suprafeţelor tuturor elementelor de construcţie care separă aceste spaţii. casa scării. debarale.V . − colţurile verticale (ieşinde şi intrânde) formate la intersecţia dintre doi pereţi exteriori ortogonali. în consecinţă ele sunt delimitate la extremităţi de conturul suprafeţelor respective. precum şi încăperile de la subsol. se consideră pereţii dintre casa scării şi pod şi planşeul sau acoperişul de peste casa scării. lipsiţi de o termoizolaţie semificativă. Nu se includ în volumul clădirii: . Punţile termice liniare care trebuie în mod obligatoriu să fie luate în considerare la determinarea parametrilor “l” şi “ψ ” sunt. dar la care căldura pătrunde prin pereţii adiacenţi.

după un interval de timp de îmbătrânire.3 Parametri definitorii pentru caracterizarea higro-termică a materialelor I. al unui material este o mărime adimensională care arată de câte ori stratul de material este mai puţin permeabil decât un strat de aer de aceeaşi grosime. caracteristicile higrotermice de calcul ale materialelor de construcţie se vor considera astfel: − pentru materialele tradiţionale aflate în regim normal de exploatare şi la care. în condiţii specifice. stâlpişori din beton armat monolit protejaţi sau neprotejaţi.3. în urma analizei termice. ş. c. − conturul tâmplăriei exterioare (la buiandrugi.a). conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică a materialului aflat în stare uscată. Pentru condiţiile climatice din ţara noastră conductivitatea termică de calcul este definită pentru o temperatură medie de 00C şi o umiditate de exploatare stabilită conform următoarelor convenţii: − pentru materialele nehigroscopice (care nu conţin sau nu păstrează apa de fabricaţie).5.2 Conductivitate termică de calcul este valoarea conductivităţii termice a unui material sau produs de construcţie. atunci când se dispune de date privind umiditatea reală a materialului. µ.). µ .3. conductivitatea termică de calcul se va stabili astfel: o prin conversia conductivităţii de calcul corespunzătoare regimului normal de exploatare (definit la pct.3. I. 5.5. în urma analizei termice.5. nu s-au constatat degradări: conform datelor din Anexa A5.1 Caracteristicile higrotermice ale materialelor de construcţie utilizate la evaluarea performanţelor energetice ale clădirilor sunt: conductivitatea termică. căldura specifică masică.5.3. atunci când este încorporat într-un element de construcţie.5. s-a constatat creşterea umidităţii peste umiditatea de echilibru. în W/(m⋅K). care poate fi considerată ca fiind caracteristică pentru performanţa acelui material. factorul de permeabilitate la vapori de apă/rezistenţă la vapori de apă. − pentru materialele la care.3.4 La evaluarea performanţelor termice ale clădirilor. I. I. − intersecţia pereţilor exteriori cu planşeele intermediare (în zona centurilor şi a consolelor din beton armat monolit. solbancuri şi glafuri verticale). avându-se în vedere condiţiile reale de exploatare referitoare la temperatura şi umiditatea materialului (document recomandat SR EN ISO 10456). conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică corespunzătoare umidităţii de echilibru a materialului aflat într-un mediu ambiant cu temperatura de 230C şi umiditatea relativă de 50%.− punţile termice verticale de la intersecţia pereţilor exteriori cu pereţii interiori structurali (de ex. λ. I. în J/(kg⋅K). pereţii din beton armat adiacenţi logiilor.a. − plăcile continue din beton armat care traversează pereţii exteriori la balcoane şi logii. specific pentru fiecare tip de material.2) la condiţiile reale constatate (document recomandat SR EN ISO 10456). − pentru materialele higroscopice.3 Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori. ş. Conductivitatea termică de calcul se stabileşte pe baza conductivităţii termice declarate. Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori este utilizat la verificarea elementelor de construcţie componente ale anvelopei clădirii la riscul de condens interstiţial. conductivitatea termică de calcul este conductivitatea termică a materialului aflat în stare uscată. − pentru materialele termoizolante care conţin în pori alte gaze decât aerul. 14 .

3. atunci când nu se dispune de date privind umiditatea reală a materialului. a modificării în timp a grosimii şi a compoziţiei materialelor.3.2. 15 . Totodată. care nu sunt cuprinse în anexa A5 sau în tabelul 5.o prin utilizarea coeficienţilor de majorare a conductivităţii termice prezentaţi în tabelul 5. altele decât cele date în anexa A5.1. − pentru materialele termoizolante noi. pentru a ţine seamă de influenţa asupra valorilor declarate a incertitudinii de măsurare.1. conform datelor din tabelul 5. conductivitatea termică de calcul se va stabili pe baza conductivităţii termice declarate de producător (document recomandat SR EN ISO 10456). a reprezentativităţii eşantioanelor pe care se fac măsurările. luându-se în considerare condiţiile reale de exploatare. − pentru alte materiale. pentru materialele termoizolante se recomandă majorarea cu 20% a conductivităţilor termice declarate.3.

3.3.1 3.1 2.035 0.2 Clasa A1 Clasa A2 Clasa A 3 Clasa A4 Clasa A5 Clasa A6 Tip de material Densitate aparentă ρ Conductivitate termică de calcul λ 1 Produse din vată minerală (din rocă) kg/m3 2 18≤ ρ < 25 25≤ ρ < 35 35≤ ρ < 60 60≤ ρ < 100 100≤ ρ < 160 160≤ ρ ≤ 200 7≤ ρ < 9.040 Factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori µD 4 1 1 1 1 2 2 Produse din vată de sticlă Clasa B1 Clasa B2 Clasa B3 Clasa B4 Clasa B5 Clasa B6 Clasa B7 Materiale plastice celulare Polistiren expandat Clasa P1 Clasa P2 Clasa P3 Clasa P4 Clasa P5 Clasa P6 Polistiren extrudat Plăci fără gaz inclus altul decât aerul Plăci expandate cu hydrofluorocarburi HCFC Produse din spumă rigidă de poliuretan Plăci debitate din blocuri spumate continuu şi expandate cu HCFC Plăci spumate continuu sau debitate din blocuri spumate expandate fără gaz inclus altul decât aerul Plăci spumate continuu injectate între două panouri rigide .033 0.042 0.039 0.5 2. crt.1.033 30 30 30 30 60 60 0.4 2.036 1 1 1 1 1 1 1 3.1.3.5 1.2 3.1.038 0.1 1.2 1.expandate fără gaz inclus altul decât aerul Sticlă celulară 37≤ ρ < 65 15≤ ρ ≤ 30 0.5≤ ρ < 12.2 3.1.5 9.3 3. 0 1 1.000 3.Tabelul 5.Carcateristici higrotermice ale unor materiale termoizolante Nr.040 60 60 28≤ ρ ≤ 40 25≤ ρ ≤ 40 0.037 0.3 3.034 0.2.040 0.5 12.037 0.expandate cu HCFC .1 3.3 2.2 2.1 3.6 2 2.046 0.3 1.3 37≤ ρ ≤ 60 37≤ ρ ≤ 60 110≤ ρ ≤ 140 0.1.038 0.041 0.4 3.047 0.1 .5≤ ρ < 18 18≤ ρ < 25 25≤ ρ < 50 50≤ ρ < 80 80≤ ρ ≤ 120 W/(mK) 3 0.4 1.4 16 .7 3 3.2.042 0.1 3.6 2.038 0.6 3.2 3.5 3.050 60 60 20.046 0.1.037 0.3.040 0.042 0.035 0.035 150 150 9≤ ρ < 13 13≤ ρ < 16 16≤ ρ < 20 20≤ ρ < 25 21≤ ρ < 35 35≤ ρ ≤ 50 0.

15 1. sau betoane uşoare Zidărie din piatră Beton armat Beton cu agregate uşoare Tencuială Pereţi din paiantă sau chirpici Vată minerală în vrac.60 Zidărie din blocuri de b.15 1.03 1.15 Polistiren extrudat 1.10 1.c.10 1.20 1.20 1. condens vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • afectată de condens • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • afectată de condens • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • afectat de condens • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • afectat de condens • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) Coeficient de majorare 3 1.10 1.10 1.10 1.3.15 1.03 1.30 Polistiren expandat 1.10 1.a.15 1.10 1.10 17 . saltele.30 1.05 1.20 1.02 1.05 1. pâsle Plăci rigide din vată minerală 1.03 1.2 .Coeficienţi de majorare a conductivităţii termice a materialelor de construcţie în funcţie de starea şi vechimea lor Material 1 Zidărie din cărămidă sau blocuri ceramice Starea materialului 2 vechime ≥ 30 ani • în stare uscată • afectată de condens • afectată de igrasie vechime ≥ 20 ani • în stare uscată • afectată de condens • afectată de igrasie vechime ≥ 20 ani • în stare uscată • afectată de condens • afectată de igrasie • afectat de condens • afectat de igrasie vechime ≥ 30 ani • în stare uscată • afectat de condens • afectat de igrasie vechime ≥ 20 ani • în stare uscată • afectată de condens • afectată de igrasie vechime ≥ 10 ani • în stare uscată.03 1.30 1.30 1.05 1.10 1. fără degradări vizibile • în stare uscată.30 1. cu degradări vizibile (fisuri.Tabelul 5. exfolieri) • afectaţi de igrasie.30 1.

fără degradări vizibile • în stare uscată.25 Spumă de poliuretan aplicată in situ 1. a anvelopei clădirii (R’M). în scopul 18 . respectiv transmitanţă termică corectată. pentru fiecare tip de element de construcţie perimetral.rezistenţa la difuzia vaporilor de apă.cu luarea în considerare a influenţei punţilor termice. stabilite în mod convenţional. . .30 1. .10 1. raportul dintre rezistenţa termică corectată şi rezistenţa termică unidirecţională (r). cu valoarile normate/de referinţă: rezistenţele termice minime. a anvelopei clădirii (U’clădire). rezistenţe termice (R’).15 1. • compararea valorilor calculate pentru ansamblul clădirii (R’m).4 Parametri de performanţă caracteristici elementelor de anvelopă necesari la evaluarea performanţei energetice a clǎdirilor Parametrii de performanţă caracteristici elementelor de anvelopă. .20 1.15 1. normate. medie. medii.10 1. necesari pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor sunt : rezistenţe termice unidirecţionale (R).indicele de inerţie termică D. Alţi parametri utilizaţi sunt: .factorul optic pentru vitraje. medie. cu valoarile normate/de referinţă: rezistenţele termice. cu degradări vizibile (fisuri. respectiv transmitanţe termice (U’) corectate cu efectul punţilor termice.coeficientul de absorbtivitate a suprafeţei corelat cu culoarea şi starea suprafeţei. Se determină următorii parametri: − Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie (R’).30 Plăci din aşchii de lemn liate cu ciment I.raportul de vitrare etc.coeficienţii de inerţie termică (amortizare. microorganisme) • în stare umedă vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • afectate de condens • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) Coeficient de majorare 3 1. rezistenţe termice corectate. respectiv transmitanţele termice corectate (U’) .Material 1 Poliuretan rigid Starea materialului 2 vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • afectat de condens • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) vechime ≥ 10 ani • în stare uscată • cu degradări vizibile datorită expunerii la radiaţiile UV • în stare umedă datorită infiltraţiilor de apă (în special la acoperişuri) vechime ≥ 10 ani • în stare uscată. respectiv transmitanţe termice unidirecţionale (U).20 1.10 1. rezistenţă termică corectată.20 1. minime necesare din considerente igienico-sanitare şi de confort (R’nec). permiţând : • compararea valorilor calculate pentru fiecare încăpere în parte.25 Elemente din lemn 1.5. . defazaj). pe ansamblul clădirii (R’m).

1) 19 . în scopul economisirii energiei în exploatare (U’max). este facultativă. I.1. prin asigurarea indicilor globali de confort termic PMV şi PPD. în %. normate/de referinţă. permiţând : • verificarea riscului de condens superficial. se atrage atenţia asupra importanţei efectuării următoarelor verificări : − evaluarea comportării elementelor de construcţie perimetrale la fenomenul de condens superficial. • verficarea condiţiilor de confort interior.6. Parametri de climat exterior specifici pentru aplicarea motodologiei I. − evaluarea stabilităţii termice a elementelor de construcţie perimetrale şi a încăperilor. − evaluarea comportării elementelor de construcţie perimetrale la difuzia vaporilor de apă. − temperatura exterioară de proiectare pentru iarnă. a anvelopei clădirii (R’M). medii. utilizată la determinarea sarcinii termice de proiectare a unei clădiri. − evaluarea indicilor globali de confort termic PMV şi PPD şi indicatorii disconfortului local determinarea cărora. a anvelopei clădirii (U’clădire).conform Metodologiei partea a II-a şi prevederilor din reglementarea tehnică : Auditul şi certificatul de performanţă energetică ale clădirii. Umiditatea relativă a aerului exterior este raportul dintre presiunea vaporilor de apă din aerul umed şi presiunea de saturaţie a vaporilor la aceeaşi temperatură şi se calculează cu relaţia: ϕ= p psat (θ ) (6. prin compararea temperaturilor minime cu temperatura punctului de rouă. Rezistenţa termică corectată. în W/m2. − umiditatea relativă a aerului exterior. respectiv compararea valorilor calculate pentru ansamblul clădirii (U’m). măsurată conform metodologiei stabilite de Organizaţia Mondială de Meteorologie (WMO). la clădirile de locuit existente. în funcţie de temperaturile medii de pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale. cu transmitanţele termice maxime.6. − Pentru evitarea riscului de apariţie a unor fenomene legate de confortul interior şi condiţiile minime igienico-sanitare. în 0C. aceşti parametri se utilizează pentru determinarea consumului anual de energie total şi specific (prin raportare la aria utilă a spaţiilor încălzite) pentru încălzirea spaţiilor la nivelul sursei de energie a clădirii . în m/s. stabilite în mod convenţional. Temperatura aerului exterior este temperatura aerului dată de termometrul uscat. în 0C. Temperaturile pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie. Temperatură exterioară de proiectare pentru iarnă este temperatura aerului exterior cu o anumită perioadă de revenire. − viteza vântului de referinţă. respectiv transmitanţei termice corectate. medie. − intensitatea radiaţiei solare.− economisirii energiei în exploatare (R’min).1 Definiţii În prezenta parte 1 a metodologiei se utilizează următorii parametri climatici exteriori: − temperatura aerului exterior. oportunitatea efectuării acestei verificări se va stabili de la caz la caz.

Intensitatea radiaţiei solare reflectate este intensitatea radiaţiei generată prin receptarea radiaţiei solare globale reflectată în sus de un plan orientat în jos.1. I. globală. în câmp deschis. corespunzătoare temperaturii T.umiditatea relativă a aerului. − valori convenţionale.6. în Pa. măsurată pe un plan orizontal. intensitatea radiaţiei solare poate fi: totală.3) Intensitatea radiaţiei solare este fluxul radiant pe suprafaţă generat prin receptarea radiaţiei solare pe un plan având o înclinare şi orientare oarecare. Intensitatea radiaţiei solare totală este intensitatea radiaţiei solare generată prin receptarea pe un plan oarecare a radiaţiei totale de la întreaga emisferă. calculată cu relaţiile: ⎛ 17 . 105 ⋅ exp⎜ ⎟ ⎝ 265 . fără obstacole în imediata apropriere şi se calculează ca valoarea medie.5 + θ ⎠ (6. a valorilor instantanee. cu excepţia unghiului solid care este utilizat la măsurarea intensităţii radiaţiei solare directe.2 Tipuri de date necesare Datele necesare pentru stabilirea parametrilor de climat exterior utilizaţi în prezenta metodologie sunt: − Temperatura aerului exterior: − valori medii orare în anul climatic reprezentativ.presiunea de saturaţie a vaporilor. difuză. pe o perioadă de la 10 minute până la o oră. − valori medii lunare.în care: ϕ . Viteza vântului de referinţă este definită ca fiind viteza vântului măsurată la o înălţime de 10 m deasupra nivelului solului. Intensitatea radiaţiei solare difuze este intensitatea radiaţiei solare generată prin receptarea radiaţiei solare disperse dinspre întrega boltă cerească.875 ⋅ θ ⎞ psat = 6 . Intensitatea radiaţiei solare globală este intensitatea totală a radiaţiei solare.269 ⋅ θ ⎞ p sat = 6 .3 + θ ⎠ pentru θ ≥ 0. în %.1. p . În funcţie de condiţiile de receptare. Intensitatea radiaţiei solare directe este intensitatea radiaţiei solare generată prin receptarea radiaţiei solare care provine dintr-un unghi solid care înconjoară concentric discul solar aparent.presiunea vaporilor de apă. psat(θ) .2) ⎛ 21. (6. directă. reflectată. pentru θ < 0. − − − Umiditatea relativă a aerului exterior Intensitatea radiaţiei solare Viteza medie a vântului 20 . 105 ⋅ exp⎜ ⎟ ⎝ 237 .

Utilizarea acestor tipurilor de valori ale parametrilor climatici prezentaţi mai sus se precizează la locul potrivit în diferitele etape ale calculului performanţei energetice a clădirilor. În cazul în care sunt disponibile date, aceste valori pot fi extrase din tabele sau hărţi realizate prin prelucrarea datelor meteorologice în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare (document recomandat SR EN 15927-1). În lipsa unei baze de date climatice complete, se pot utiliza valorile date în următoarele documente recomandate: − SR 4839-1997 (temperaturi medii lunare); − STAS 6648/2-82 (temperaturi medii zilnice pentru lunile de vară, intensitatea radiaţiei solare); − SR 1907/1-97 (viteza convenţională a vântului de calcul, în funcţie de zona eoliană). Temperaturile exterioare convenţionale de calcul se consideră în conformitate cu harta de zonare climatică a teritoriului României, pentru perioada de iarnă. SR 1907-1/97 cuprinde această hartă, conform căreia teritoriul României se împarte în 4 zone climatice, astfel : - zona I θe = - 12oC θe = - 15oC - zona II θe = - 18oC - zona III θe = - 21oC - zona IV
I.6.3 Metode de prelucrare a datelor climatice

Stabilirea valorilor parametrilor necesari pentru calculul performanţei energetice a clădirilor se va face pe baza datelor măsurate conform metodologiei stabilite de Organizaţia Mondială de Meteorologie şi prelucrate în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare (documente recomandate: SR EN 15927/1 şi SR EN 15927/5).
I.7. Elemente privind concepţia constructiv - arhitecturală, generală şi de detaliu, care influenţează performanţele clădirii sub aspect termic, al ventilării naturale, al însoririi şi al iluminatului natural.

Cerinţele minime de performanţă energetică a clădirilor se stabilesc pentru diferitele categorii de clădiri, aparţinând principalelor pachete de programe arhitecturale în care se încadrează clădirile rezidenţiale clădirile publice şi cele de producţie, atât pentru cele noi, cât şi pentru cele existente. Cerinţele ţin seama dacă clădirile şi-au păstrat funcţiunea pentru care au fost proiectate sau au suferit refuncţionalizare în cadrul ciclului de viaţă.
I.7.1 Clasificarea clădirilor în raport cu poziţia în mediul construit ţine seama de:

Amplasament (acces, vecinătăţi, însorire/umbrire, expunere la vânt, condiţionări impuse de peisajul natural s.a.); Orientarea în raport cu punctele cardinale şi faţă de vântul dominant; Poziţia faţă de vecinătăţi (clădiri, obstacole naturale etc.) La stabilirea performanţei energetice a unei clădiri şi la elaborarea certificatului energetic al acesteia, fie că este vorba de o clădire nouă sau de una existentă, se va ţine seama de o serie de date care intervin în faza de proiectare, cu considerarea eventualelor modificări. În Anexa A7.9 se fac o serie de precizări.

21

I.7.2 Elemente arhitecturale şi de construcţie care influenţează performanţa energetică a clădirii din punct de vedere termic şi al iluminatului natural.

Obiectivul dezirabil, în condiţiile actuale ale schimbării climatice, care afectează tot globul pământesc, rămâne cel prin care se realizează controlul insolării clădirii: umbrire pe timp de vară şi însorire pe timpul iernii. Echilibrarea heliotermică (reducerea pierderilor de căldură în sezonul rece şi reducerea câştigului de căldură în sezonul cald prin conformarea volumetriei clădirii şi orientare) reducerea necesarului de energie pentru încălzirea sau răcirea unui spaţiu depinde de compactitatea clădirii şi orientarea faţă de punctele cardinale, de forma volumetrică a clădirii şi de raportul dintre volum şi suprafaţă - exprimat prin indicele de formă al clădirii pentru o anumită amplasare geografică.

Fig. 7.2.1.1 Favorizarea ventilării naturale utilizând răcirea adiabatică a anvelopei pentru care s-a prevăzut paravanul cu sprinklere I.7.2.1 Rezolvări volumetrice particulare (volumetrii compacte, cladiri U, L, Y etc. decupaje în volumetrie etc.) Au fost făcute următoarele constatări: − Pentru clădirile U, L, H, Y aportul maxim anual de energie solară pe suprafaţă de fereastră orientată Sud – Sud-Est la 18º spre Est faţă de axa Nord-Sud este de 255,9 kWh/m2, în timp ce spre Vest este de 88,9 kWh/m2, iar spre Est este de 42,9 kWh/m2. − In cazul unei construcţii de formă compactă, pentru optimizarea relaţiei însorire – necesarul de căldură în realizarea confortului interior clădirii există un raport optim între lungimea şi lăţimea în plan a suprafeţei construite, care este de 1:1,6. Există un raport limită de 1:2,4 dintre laturile dreptunghiului ipotetic ce delimitează suprafaţa construită la sol, dar acesta devine eficient numai cu condiţia schimbării de direcţie către Sud – Est a planului, după ce a fost depăşit raportul de 1:1,6 a porţiunii de plan orientate către Sud. In ceea ce priveşte volumetria compactă a clădirii, considerând 100% necesarul energiei consumate în menţinerea temperaturii de confort în interiorul unei construcţii de forma unui cub, procentul creşte spre 200% odată cu diviziunea întregului în opt cuburi componente şi recompunerea lor în diferite scheme de organizare. În raport cu energia consumată în interiorul cubului pentru menţinerea temperaturii de confort considerată 100%, o construcţie sub formă de semicalotă sferică consumă numai 96%, o clădire cilindrică, 98%, în timp ce pentru un spaţiu piramidal este necesar un consum de energie de 112%.(Anexa A7.5) Performanţa termică a anvelopei (Anexa A7.6) se realizează prin: • controlul mărimii golurilor, geometria ferestrelor, tipul de etanşeizare al tâmplăriilor şi creşterea performanţelor acestora, selectarea tipurilor de geamuri, utilizarea sistemelor de umbrire (interior şi exterior), optimizarea luminării naturale şi controlul strălucirii, reducerea pierderilor de căldură şi a câştigului de căldură; • optimizarea izolării termice în vederea reducerii consumului de energie necesar pentru încălzirea sau răcirea spaţiilor interioare clădirii (pierderi sau câştig de căldură prin anvelopa clădirii);
22

• •

utilizarea calităţii de masă termică a anvelopei clădirii; asigurarea integrităţii anvelopei clădirii astfel încât să se asigure confortul termic şi să se prevină condensul (utilizarea corectă a barierei de vapori şi evitarea punţilor termice).

Procesul de evaporare poate fi exploatat cu succes în răcirea adiabatică a anvelopei (fig. 7.2.1.1) clădirilor în sistem pasiv, caz în care se apelează la tehnologii cu ajutorul cărora se produce dispersia fină a apei sau utilizarea apei ca agent de răcire a spaţiilor interioare şi se asociază altor tipuri de tehnologii integrate în elementele constructive (planşee, pardoseli). Sunt folosite oglinzile de apă (ajutate şi ele în procesul de răcire adiabatică de fântâni arteziene sau alte instalaţii) sau sunt create special suprafeţe inundate imediat lângă construcţie. Stocajul termic în masa construcţiei este un concept important al proiectării ecologice integrate. De fapt fiecare spaţiu ce adăposteşte o funcţiune, facilitează prin convecţie (prin intermediul aerului interior) schimbul termic către suprafeţele ce-l delimitează, pereţi interiori, planşee sau anvelopa clădirii, spre exterior. Acestea se află într-o stare continuă de schimb de radiaţii reciproce (radiaţie directă sau difuză ce pătrunde prin intermediul ferestrei, lumina artificială, ocupanţii, diferite alte obiecte sau dotări interioare).

Fig. 7.2.1.2 Concept de ventilare şi luminare naturală

Turnurile termice (fig. 7.2.1.2) punctează volumetria, străbătând nivelurile şi pot fi asociate unor spaţii care necesită ventilare forţată (clădirile rezolvate pe plan adânc, birourile peisagere etc.); de asemenea, pe timpul verii ele pot asigura buna ventilare în sistem pasiv sau pot funcţiona în sistem mixt pasiv / activ; în acest din urmă caz, unele dintre ele vor fi concepute ca prize de aer şi prevăzute cu tehnologie integrată de purificarea aerului. Acest tip de asigurare a ventilării devine necesară în anumite regiuni caracterizate de un grad ridicat de poluare sau în zone susceptibile de a prezenta poluarea aerului în condiţii meteorologice nefavorabile (vânt dinspre direcţia unor zone ce prezintă un grad ridicat de poluare industrială, de exemplu). Caracterul lor versatil şi anume acela de a se constitui pe timpul iernii în masă structurală de stocaj poate fi speculat prin asocierea cu spaţii anexă şi prin poziţionarea în cadrul configurării spaţiale, care să permită recepţionarea directă, pe fiecare nivel, a energiei radiante solare. I.7.2.2 Tipuri de spaţii interioare: spaţii funcţionale principale ale programului arhitectural, spaţii tampon (circulaţii, spaţii anexa, spaţii care cer luminare zenitală), spaţii versatile sau convertibile (sere, poduri), spaţii tranzitorii (porticuri, prispe), spaţii care comunică (spaţii publice - pasaje, atriumuri). Spaţiile tampon orientate spre Nord, Nord-Est şi Nord-Vest sunt spaţii care în mod obişnuit îndeplinesc această funcţiune: windfang, vestibul, casa scării, coridoare, băi şi grupuri sanitare, garaje etc. dar şi alte tipuri de spaţii destinate activităţilor care reclamă lumină zenitală (săli de laborator, ateliere de pictură etc.) sau spaţii funcţionale polivalente.

23

Spaţiile versatile sau convertibile (Anexa A7.8): sere, atriumuri, pasaje, poduri etc. fie că adăpostesc funcţiuni specifice programului, fie că inserează construcţiei spaţii complementare acesteia, îndeplinesc în acelaşi timp, înafara rolului funcţional şi rolul de capcane solare. Terasele acoperite şi închise pe timp de iarnă, dar deschise pe timpul verii, orientate spre Sud, cunoscute ca sere sunt considerate spaţii versatile sau convertibile şi prezintă valenţe ecologice materiale apreciate mai ales pentru suplimentarea suprafeţei anvelopei care poate primi tehnologie proactivă. În aceiaşi categorie se înscriu podurile / mansardele, a căror învelitoare este concepută cu un sistem de protecţie termică eficient şi de asemenea spaţiile tranzitorii interior – exterior, fie că este vorba de curţi interioare prin intermediul cărora se asigură funcţie de poziţionarea în cadrul planului, buna ventilare pe timpul sezonului cald sau prezervarea unui microclimat propice pe timpul sezonului rece, fie că este vorba de pergole, portice etc. Logiile, prispele şi foişoarele închise cu materiale transparente pot fi considerate de asemenea spaţii versatile. Spaţiul care comunică este mai mult decât un simbol şi implicit este încărcat de valoare ecologică non-materială. Strada interioară care corespunde coridorului de distribuţie spre spaţiile propriu-zise ale programului (clădirea şcolii poate fi socotită reprezentativă în acest caz), va cuceri de multe ori prin extensie, funcţie de dimensiuni, şi calificativul de atrium (în cazul altor programe publice – clădiri de birouri, sedii administrative, bănci etc.). Din punct de vedere al valorii ecologice materiale, aceasta va fi concepută astfel încât să se asigure o bună luminare - zenitală prin luminatorul central - să se realizeze temperatura de confort interior printr-o optimă cooperare cu masa structurală interioară şi o bună ventilare prin judicioasa amplasare a turnurilor termice. Microclimatul poate fi ameliorat prin prevederea spaţiilor de tranziţie exterior - interior (prispe, foişoare, terase deschise şi acoperite, pergole) şi al spaţiilor exterioare din imediata vecinătate a construcţiei - amenajări exterioare peisagere sau arhitecturale (terase, plantaţii - grădină, alei dalaje, terenuri de sport, oglinzi de apă etc.). Fiecare spaţiu care corespunde unei anumite activităţi din cadrul temei programului arhitectural va fi gândit, din punct de vedere tehnic, în colaborarea cu mediul climatic.

Fig. 7.2.3 Spaţiu de tranziţie – terasa acoperită umbrită, amplasată spre Sud I.7.2.3 Intrânduri, ieşinduri, balcoane, cornişe, ancadramente Pentru a putea profita pe timpul iernii de aportul caloric al razelor Soarelui, în interiorul spaţiului construit orientat spre Sud, este necesar să apreciem adâncimea logiilor, balcoanelor sau a copertinelor şi dimensiunea golurilor implicit înălţimea parapetului ferestrelor. Acelaşi lucru trebuie urmărit pentru prevenirea impactului razelor Soarelui asupra faţadelor orientate Sud, în perioadele de caniculă. Dacă notăm cu L adâncimea logiei, balconului sau a copertinei şi cu H înălţimea cunoscută a golului atunci putem afla dimensiunea L utilizând următoarea formulă de calcul:
24

L = H tg β, unde β este chiar latitudinea locului. Tehnologiile brise-soleil-urilor orizontale sau verticale se bazează pe această formulă. Pentru cazurile nefavorabile întâlnite mai ales în arhitectura care trebuie să răspundă constrângerilor impuse de contextul locului, în condiţii de orientare Vest şi de supraîncălzire a faţadei sunt insuficiente şi nerecomandate elemente de umbrire orizontale sau verticale. Este necesară combinarea acestor două elemente concomitent cu înclinarea lor în plan orizontal sau vertical. Se recomandă consultarea unei hărţi a însoririi, care pune în evidenţă cele două coordonate importante ale Soarelui: altitudinea şi azimutul specifice unor latitudini într-un ecart de 5°, pentru fiecare lună a anului şi pentru fiecare oră a zilei. Construcţia grafică care combină unghiul de umbrire orizontal cu unghiul de umbrire vertical poartă numele de masca umbririi. Proiectarea faţadelor umbrite se poate realiza şi cu ajutorul unor programe de calculator specializate.Tehnologiile de umbrire fixe reprezintă un compromis şi sunt indicate cele reglabile mecanic pentru a realiza o umbrire eficientă. Din studii a reieşit că utilizarea jaluzelelor şi obloanelor salvează 10% din energie necesară realizării confortului interior. I.7.2.4 Structură şi flexibilitate funcţională Modulul repetabil al structurii definit de axele clădirii, împreună cu asocierea punctelor umede (băi, grupuri sanitare, bucătărie etc.) pot conduce la flexibilitate funcţională – element definitoriu în cazul reabilitărilor cu refuncţionalizare a clădirilor. Aceast aspect trebuie gândit în strânsă legătură cu repartizarea tuturor elementelor descrise la pct 7.2.2 care sunt specifice în controlul pasiv al unei clădiri. În cazul turnurilor termice şi al partiurilor cu adâncimi mari, proiectarea structurii de rezistenţă trebuie să răspundă flexibilităţii funcţionale.
I.7.3 Recomandări privind utilizarea resurselor locale la realizarea clădirilor.

Se recomandă utilizarea următoarelor materiale şi produse fabricate pe plan local datorită faptului că se conservă energia înglobată şi se reduce consumul de resurse naturale: materiale recuperate şi fabricate din deşeuri; produse şi materiale reciclabile; materiale din surse regenerabile; materiale nepoluante; materiale rezistente în timp cu un ciclu de viaţă de cel puţin 50 de ani; materiale care pot fi reutilizate, reciclabile sau sunt biodegradabile.
I.7.4 Factorii care determină iluminarea naturală a încăperilor din punct de vedere arhitectural

Performanţa energetică a unei clădiri include aspecte privind iluminatul natural, o rezolvare optimă prezentând numeroase beneficii, inclusiv o economie considerabilă de energie prin reducerea necesarului de iluminat artificial (electric), încălzire şi răcire. Un spaţiu cu iluminat natural corespunzător şi cu un sistem de control al iluminatului artificial poate să conducă la obţinerea unei economii de energie electrică în cadrul iluminatului clădirii de 30 – 70%. Tendinţa actuală este de integrare a luminii naturale şi a luminii artificiale, având permanent în vedere obţinerea unui mediu luminos confortabil, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. O integrare optimă a celor două componente echivalează cu performanţe tehnologice, prin care
25

orice variaţie a luminii naturale este corectată automat, în sens pozitiv sau negativ, fie prin iluminatul artificial, fie prin sistemele de protecţie solară. Strategia de iluminat natural are în vedere: - caracteristicile luminii naturale în funcţie de amplasament - vecinătăţile construite şi neconstruite (vegetaţie, relief)) - tipul clădirii (atrium, liniar, nucleu central, curte interioară, celular, grupat, „open space” etc.). Principalii factori arhitecturali care determină iluminarea naturală a încăperilor şi care intră în ecuaţiile de calcul pentru iluminatul natural al unui spaţiu interior (document recomandat STAS 6221-89) sunt; orientarea clădirii faţă de punctele cardinale; mărimea, poziţia şi caracteristicile ferestrelor; raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperilor în funcţie de destinaţia acestora/funcţiuni; efectele de reflexie (în legătură cu amenajarile peisagere exterioare – de exemplu peluza sau pavaj ăi cu finisajele clădirilor învecinate); distribuţia luminii – controlată prin planul urbanistic (regimul de înălţime al clădirii stabilit în funcţie de unghiul de cer şi lăţimea străzii) sau prin dimensionarea ferestrelor (pentru evitarea contrastului şi a fenomenului de orbire); finisajul suprafeţelor interioare (pereţi, pardoseală, tavan). I.7.4.1 Orientarea clădirii faţă de punctele cardinale Lumina naturală poate fi accesibilă pentru orice orientare, dar trebuie realizate studii speciale în ceea ce priveşte dimensiunile suprafeţelor vitrate, tipul de sticlă folosit, protecţia solară optimă pentru fiecare punct cardinal în parte. Din punct de vedere al strategiei iluminatului natural, orientarea optimă trebuie gândită pentru fiecare funcţiune în parte, ţinând cont de caracteristicile fiecărui punct cardinal: − sud – aport de radiaţie luminoasă şi termică; protecţia solară este cel mai uşor de realizat, prin elemente orizontale; orientare indicată pentru sistemele solare pasive − nord – aport de radiaţie luminoasă, nu şi termică − est şi vest – protecţie solară mai greu de realizat, datorită unghiurilor variate ale soarelui I.7.4.2 Concepţia spaţial – volumetrică Volumetria arhitecturală de ansamblu şi rezolvările de detaliu determină rolul elementelor constructive în relaţie cu lumina naturală (Anexa A7.1): - elemente de conducere (galerie, portic, atrium, curte de lumină, sere); - elemente de transmisie (ferestre, luminatoare, sere); - elemente de control (suprafeţe separatoare, ecrane flexibile, ecrane rigide, filtre solare, elemente obturante). I.7.4.3 Mărimea, poziţia şi caracteristicile ferestrelor În funcţie poziţia suprafeţei vitrate, iluminatul natural se clasifică în (Anexa A7.1): iluminat lateral - suprafaţa vitrată este inclusă în faţadă (verticală) iluminat zenital - suprafaţa vitrată se află la partea superioară (orizontală) a unui spaţiu interior iluminat global – suprafeţe complexe, de tip seră
26

Există o variaţie semnificativă a nivelului de iluminare naturală în funcţie de dispunerea ferestrelor: lateral pe o parte, lateral pe două părţi, diferite soluţii de iluminat zenital (fig. 1 - Anexa A7.2). De asemenea, pentru aceeaşi dimensiune de fereastră, există variaţii ale nivelului luminii naturale în funcţie de poziţionarea pe verticală a golului respectiv (de menţionat că înălţimea parapetului trebuie corelată cu cerinţele de siguranţă în exploatare pentru fiecare caz în parte) (fig. 2 - Anexa A7.2). I.7.4.4 Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperilor în funcţie de destinaţia acestora/funcţiuni La construcţiile civile, la încǎperile la care se apreciază că iluminarea nu este riguros legată de producţia şi destinaţia încăperii, realizarea condiţiilor de iluminare se verifică, în mod aproximativ, pe baza raportului dintre aria ferestrelor încăperilor şi aria pardoselii acesteia, conform datelor din tabelul din Anexa A7.3 . Pentru încăperile la care iluminarea este legată de producţia şi destinaţia încăperii şi care a fost stabilită prin calcul, va trebui ca valorile rezultate să satisfacă şi condiţiile din Anexa A7.3, care se vor considera minimale. I.7.4.5 Efectele de reflexie Efectele de reflexie ce pot influenţa aportul de lumină naturală într-un spaţiu provin din trei mari categorii :
• • •

mediul exterior neconstruit - vegetaţie, dalaje, trotuarul de gardă al construcţiei, suprafeţe de apă, fântâni arteziene faţadele construcţiilor învecinate - finisajul faţadelor învecinate (reflectanţă mare pentru culori deschise, pastelate), elemente reflectante (panouri sticlă, placaje metalice etc.) elemente ale clădirii studiate - elemente constructive de protecţie solară dispuse la exterior, dimensiunile ferestrelor

I.7.4.6 Distribuţia luminii – controlată prin planul urbanistic În cazul în care se analizează performanţa energetică a unei clădiri se ţine seama de o serie de caracteristici avute în vedere la proiectare (asupra cărora se poate interveni prin corectare sau amplificarea efectului):
− Regimul de înălţime al clădirii este stabilit prin studii de însorire, în funcţie de un minim de ore de lumină necesar pentru vecinătatea cea mai defavorabilă (ţinând cont de funcţiunea pe care aceasta o are). − La stabilirea înǎlţimii clǎdirilor, se recomandǎ ca în planurile de sistematizare sǎ se ţinǎ seama de lǎţimea strǎzii, astfel ca unghiul de cer sǎ nu depǎşeascǎ limitele de la 27º la 45º pentru lǎţimea de stradǎ de 6m la 20m. − La dimensionarea ferestrelor se va avea în vedere asigurarea uniformitǎţii luminii în încǎpere, pentru evitarea contrastului şi fenomenului de orbire (document recomandat: STAS 6221- 89)

27

I.7.4.7 Finisajul suprafeţelor interioare Finisajele interioare ale pereţilor, pardoselilor şi mobilierul sau alte elemente de amenajare interioară devin suprafeţe reflectante, contribuind la iluminatul natural al încăperilor în funcţie de culoare şi textură (Anexa A7.4). În cazul cînd în încăperi reflexia se datorează şi altor suprafeţe, în afară de zugrăveala pereţilor şi tavanului, valoarea factorului mediului global de sporire prin reflexie se poate stabili prin calcul. I.7.4.8 Tehnologii contemporane Preocupările contemporane de integrare a luminii naturale cu iluminatul artificial, au condus la noi tehnologii de captare şi introducere a luminii naturale în zone ale clădirilor, precum şi numeroase tehnologii integrate anvelopei (în special suprafeţelor vitrate) pentru controlul iluminatului natural:
• • • • • •

tuburile de lumină – dispozitive care captează, transmit lumina naturală printr-un sistem de suprafeţe reflectante şi o distribuie uniform printr-un difuzor microprismatic în spaţiile interioare care nu beneficiază de suprafeţe vitrate sistem de captare cu heliostat cu oglindă - sistem de reflexii pentru transmiterea luminii în zonele de interes elemente optice holografice - elemente incluse în anvelopa clădirii, care realizează controlul energiei solare, prin redirecţionarea radiaţiei solare directe şi indirecte ferestre inteligente cu peliculă de cristale de polimeri pentru controlul reflectanţei geamului prin intermediul unui dispozitiv de monitorizare şi autoreglare integrat în panoul de sticlă; geamuri electrocromice cu transmisie variabilă a luminii sisteme de control al luminii naturale, necesar datorită caracterului variabil al acesteia şi un sistem de control al luminii artificiale suplimentare necesare în fiecare moment instrumente de proiectare asistata a iluminatului natural, utilizabile în faza iniţială a proiectelor pentru dimensionarea optimă a ferestrelor, astfel încât să se obţină o performanţă energetică şi ambientală superioară

I.8. Regimuri de utilizare a clǎdirilor şi influenţa acestora asupra performanţei energetice I.8.1 Clasificarea clădirilor în funcţie de regimul lor de ocupare

În funcţie de regimul de ocupare, clădirile se împart în două categorii: − clădiri cu ocupare continuă – în care intră clădirile a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă, în intervalul “ora 0 – ora 7” cu mai mult de 70C sub valoarea normală de exploatare; − clădiri cu ocupare discontinuă – în care intră clădirile a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 70C pe o perioadă de 10 ore pe zi, din care 5 ore în intervalul “ora 0 – ora 7”.
I.8.2 Clasificarea tipurilor de funcţionare ale instalaţiilor de încǎlzire

Tipurile de funcţionare ale instalaţiilor de încălzire sunt: − încălzire continuă; − încălzire intermitentă. Aspecte legate de tipurile de funcţionare ale instalaţiilor de încălzire sunt tratate în partea a II-a a metodologiei.

28

I.8.3 Clasificarea clădirilor funcţie de inerţia termicǎ inclusiv modul de stabilire a valorii acesteia

În funcţie de inerţia termică, clădirile se împart în trei clase: − inerţie termică mică; − inerţie termică medie − inerţie termică mare. Încadrarea clădirilor în una din clasele de inerţie se face conform tabelului 8.3.1, în funcţie de valoarea raportului:
⎛ ⎜ ⎜ ⎝

∑m
j

j

⎞ ⋅ Aj ⎟ ⎟ ⎠

Ad

(8.3.1)

în care: mj - masa unitară a fiecărui element de construcţie component j, care intervine în inerţia termică a acestuia, în kg/m2; Aj - aria utilă a fiecărui element de construcţie j, determinată pe baza dimensiunilor interioare ale acestuia, în m2; Ad - aria desfăşurată a clădirii sau părţii de clădire analizate, în m2. Tabelul 8.3.1 – Clase de inerţie termică
⎛ ⎜ ⎜ ⎝


j

Raportul

⎞ m j ⋅ Aj ⎟ ⎟ ⎠ Ad

Inerţia termică mică medie mare

până la 149 kg/m2 de la 150 până la 399 kg/m2 peste 400 kg/m2

La determinarea clasei de inerţie se va avea în vedere următoarele: − dacă aria desfăşurată a spaţiului încălzit aferent clădirii analizate este mai mică sau egală cu 200 m2, calculul raportului dat de relaţia (8.3.1) se va face pe întreaga clădire; − dacă aria desfăşurată a spaţiului încălzit aferent clădirii analizate este mai mare de 200 m2, calculul raportului dat de relaţia (8.3.1) se va face pe o porţiune mai restrânsă, considerată reprezentativă pentru clădirea sau partea de clădire analizată.
I.8.4 Corelaţii între regimul de ocupare al clădirii şi inerţia termică a acesteia

În funcţie de categoria de ocupare şi de clasa de inerţie, clădirile de împart în două categorii: − clădiri de categoria 1, în care intră clădirile cu “ocupare continuă” şi clădirile cu “ocupare discontinuă” de clasă de inerţie termică mare; − clădiri de categoria 2, în care intră clădirile cu “ocupare discontinuă” şi clasă de inerţie medie sau mică.

29

I.9. Stabilirea prin calcul a valorilor parametrilor de performanţă termică, energetică şi de permeabilitate la aer a anvelopei clădirilor I.9.1 Precizarea valorilor de calcul a parametrilor date de intrare

I.9.1.1 Temperaturi I.9.1.1.1 Temperaturi interioare convenţionale de calcul
Temperaturile interioare ale încăperilor încălzite (θi)

Temperaturile interioare convenţionale de calcul ale încăperilor încălzite, se consideră conform reglementărilor tehnice în vigoare (document recomandate SR 1907-2/97). Dacă într-o clădire încăperile au temperaturi de calcul diferite, dar există o temperatură predominantă, în calcule se consideră această temperatură; de exemplu, la clădirile de locuit se consideră θi = +20oC. Dacă nu există o temperatură predominantă, temperatura interioară convenţională de calcul se poate considera temperatura medie ponderată a tuturor încăperilor încălzite:
θi =

∑θ ⋅ A ∑A
ij j

j

[oC]

( 9.1.1)

în care: Aj aria încăperii j având temperatura interioară θij . Temperaturile interioare ale spaţiilor neîncălzite (θu) Temperaturile interioare ale spaţiilor şi încăperilor neîncălzite se determină exclusiv pe bază de bilanţ termic, în funcţie de temperaturile de calcul ale încăperilor adiacente, de ariile elementelor de construcţie care delimitează spaţiul neîncălzit, precum şi de rezistenţele termice ale acestor elemente. În calcule se va ţine seama în mod obligatoriu şi de numărul de schimburi de aer în spaţiului neîncălzit. Tot pe bază de bilanţ termic se vor determina temperaturile θu din rosturile închise, podurile şi etajele tehnice, precum şi cele din balcoanele şi logiile închise cu tâmplărie exterioară. Pentru determinarea temperaturii convenţionale de calcul dintr-un spaţiu neîncălzit de tip cămară sau debara, se face un calcul de bilanţ termic, utilizându-se relaţia generală :

θu =

∑ (θ ⋅ L ) + 0 ,34 ⋅V ⋅ ∑ (n ∑ L + 0 ,34 ⋅V ⋅ ∑ n
j j j

j

⋅θ j

)

[oC]

( 9.1.2)

j

în care : Lj

θj
V nj

coeficienţii de cuplaj termic aferenţi tuturor elementelor de construcţie orizontale şi verticale care delimiteza spaţiul neîncălzit de mediile adiacente: aer exterior sau încăperi încălzite, în [W/K]; temperaturile mediilor adiacente: aer exterior (θe ) sau încăpere încălzită (θi ), în [oC]; volumul interior al spaţiului neîncălzit [m3]; numărul de schimburi de aer datorită permeabilităţii la aer a elementului j, în [h-1].
30

I.9.1.1.2 Temperaturi exterioare Temperaturile exterioare utilizate la calculul performanţelor termice ale elementelor de construcţie perimetrale care alcătuiesc anvelopa clădirii sunt temperaturile exterioare de calcul stabilite în funcţie de zona climatică de calcul pentru perioada de iarnă, conform pct. 6. I.9.1.2 Caracteristici higrotermice ale materialelor de construcţie Caracteristicile higrotermice ale materialelor de construcţie din alcǎtuirea elementelor de anvelopǎ se determină conform pct 5.3. I.9.1.3 Rezistenţe la transfer termic superficial Rsi şi Rse; Rezistenţele la transfer termic superficial (Rsi şi Rse) se consideră în calcule în funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic; Rsi =1/hi şi Rse =1/he. Pentru calculul câmpului de temperaturi în vederea verificării temperaturilor superficiale, valoarea rezistenţei la transfer termic superficial interior Rsi, în cîmpul curent al elementului şi pentru îmbinări 2-D sau 3-D în anvelopă, se consideră diferenţiat (documente recomandate: SR EN ISO 10211-1:1998 şi SR EN ISO 10211-1/AC:2003).

31

Tabelul 9.1.1 - Coeficienţi de transfer termic superficial hi şi he [W/(m2K)] şi rezistenţe termice superficiale Rsi şi Rse [m2K/W]
Elemente de construcţie în contact cu: • exteriorul • pasaje deschise (ganguri) Elemente de construcţie în contact cu spaţii ventilate neîncălzite: • subsoluri şi pivniţe • poduri • balcoane şi logii închise • rosturi închise • alte încăperi neîncălzite hi/Rsi he/Rse

DIRECŢIA ŞI SENSUL FLUXULUI TERMIC

hi/Rsi

he/Rse
*)

i

e, u

8 0,125

24 0,042

8 0,125

12 0,084

e, u

8 0,125

24 0,042

*)

8 0,125

12 0,084

i

i

6 0,167

24 0,042

*)

6 0,167

12 0,084

e, u

*)

Pentru condiţii de vară : he = 12 W/(m2K), Rse = 0,084 m2K/W

Valorile rezistenţelor termice superficiale interioare din tabelul 9.1.1 sunt valabile pentru suprafeţele interioare obişnuite, netratate (cu un coeficient de emisie ε = 0,9); valorile din tabel au fost determinate pentru o temperatură interioară evaluată la + 20 oC. Valoarea rezistenţei termice superficiale exterioare din tabelul 9.1.1 corespunde următoarelor condiţii: - suprafaţa exterioară netratată, cu un coeficient de emisie ε = 0,9 ; - temperatura exterioară θe = 0 oC - viteza vântului adiacent suprafeţei exterioare v = 4 m/s

32

Pentru alte viteze ale vântului rezistenţa termică superficială exterioară se poate considera orientativ astfel:
v Rse

[m/s] 1 2 3 4 5 7 10

[m K/W] 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02

2

I.9.1.4 Rezistenţe termice ale straturilor de aer neventilat Rezistenţele termice ale straturilor de aer neventilat (Ra) se consideră, în funcţie de direcţia şi sensul fluxului termic şi de grosimea stratului de aer (document recomandat SR EN ISO 6946), pentru toate elementele de construcţie, cu excepţia elementelor de construcţie vitrate. Pentru modul în care se pot considera în calculele termotehnice straturile de aer în care există un oarecare grad de ventilare al spaţiului de aer, deci o comunicare cu mediul exterior, se poate consulta documentul recomandat este SR EN ISO 6946.
I.9.2 Calculul rezistenţei termice şi a transmitanţei termice totale, unidirecţionale a elementelor de construcţie opace

Calculul ţine seama de prevederile din actele normative în vigoare (document recomandat: SR EN ISO 6946). Rezistenţa termică totală, unidirecţională a unui element de construcţie alcătuit din unul sau mai multe straturi din materiale omogene, fără punţi termice, inclusiv din eventuale straturi de aer neventilat, dispuse perpendicular pe direcţia fluxului termic, se calculează cu relaţia :
R = Rsi + ΣRj + ΣRa + Rse

[m2K/W]

(9.2.1)

Relaţia (9.2.1) se utilizează şi pentru determinarea rezistenţei termice în câmp curent, a elementelor de construcţie neomogene (cu punţi termice). În calculul unidirecţional, suprafeţele izoterme se consideră că sunt paralele cu suprafaţa elementului de construcţie. La elementele de construcţie cu straturi de grosime variabilă (de exemplu la planşeele de la terase), rezistenţele termice se pot determina pe baza grosimilor medii ale acestor straturi, aferente suprafeţelor care se calculează . Transmitanţa termică/coeficientul unidirecţional de transmisie termică prin suprafaţă se determină cu relaţia :
U= 1 R

[W/(m2K)]

(9.2.2)

Dacă valorile R şi U reprezintă rezultate finale ale calculelor termotehnice, ele pot fi rotunjite la 3 cifre semnificative (2 zecimale).

33

I.9.3 Calculul rezistenţei termice şi a transmitanţei termice - corectate cu efectul punţilor termice, a elementelor de construcţie opace – descrierea metodelor de calcul.

Documente recomandate: − SR EN ISO 10211-1: « Punţi termice în construcţii – Fluxuri termice şi temperaturi superficiale – Partea 1 : Metode generale de calcul », − SR EN ISO 10211-2: « Punţi termice în construcţii – Calculul fluxurilor termice şi temperaturilor superficiale – Partea 2 : Punţi termice liniare » ; − SR EN ISO 14683: « Punţi termice în construcţii – Transmitanţe termice liniare – metodă simplificată şi valori precalculate ». − SR EN 13789: « Performanţa termică a clădirilor. Coeficient de pierderi de căldură prin transfer. Metodă de calcul». Punţile termice la clădiri determină o modificare a fluxurilor termice şi a temperaturilor superficiale în comparaţie cu cele corespunzătoare unei structuri fără punţi termice. Aceste fluxuri termice şi temperaturi pot fi determinate cu un grad suficient de exactitate prin calcule numerice (documente recomandate: EN ISO 10211-1 pentru flux termic tridimensional, EN ISO 10211-2 pentru flux termic bidimensional). Pentru punţile termice liniare este mai operativ să se utilizeze metode simplificate pentru estimarea transmitanţelor termice liniare/coeficienţilor de transmisie termică liniară (document recomandat: SR EN ISO 14683). Fluxul termic disipat prin anvelopa clădirii, Φ, între mediile interior şi exterior, având ca temperaturi θi şi θe, poate fi calculat cu relaţia:

Φ = HT (θi - θe)

[W]

(9.3.1)

Coeficientul de pierderi termice prin transmisie HT, se calculează cu relaţia:
HT = L + L s + Hu

[W/K]

(9.3.2)

unde:
L Ls

Hu

este coeficientul de cuplaj termic prin anvelopa clădirii, definit prin relaţia (9.3.3), în [W/K]; este coeficientul de cuplaj termic prin sol, (document recomandat: SR EN ISO 13370) şi care se admite a fi calculat în regim staţionar (document recomandat: SR EN ISO 13789), în [W/K]; coeficientul de pierderi termice prin spaţii neîncălzite (document recomandat: SR EN ISO 13789), în [W/K].

Clădirile pot avea punţi termice semnificative, unul dintre efecte fiind cel de creştere a fluxurilor termice disipate prin anvelopa clădirilor. În acest caz, pentru a se obţine un coeficient de cuplaj termic corect, este necesară adăugarea unor termeni de corecţie prin transmitanţele termice liniare şi punctuale, după cum urmează:
L= ΣUjAj + Σψklk + Σχj

[W/K]

(9.3.3)

unde:
L Uj Aj

ψk

este coeficientul de cuplaj termic, în [W/K]; ; este transmitanţa termică a părţii j de anvelopă a clădirii, în [W/(m2K)]; este aria pentru care se calculează Uj, în [m2]; este transmitanţa termică liniară a punţii termice liniare k, în [W/(mK)];
34

lk

χj

este lungimea pe care se aplică ψk, în m; este transmitanţa termică punctuală a punţii termice punctuale j, în [W/K].

Valorile transmitanţelor termice liniare depind de sistemul de dimensiuni ale clădirii utilizat în calculul ariilor, efectuat pentru fluxurile unidimensionale. Transmitanţa termică liniară, ψ, se calculează cu relaţia:

ψ j=
unde:
L2D Uj lj

1 2D (L - ΣUjAj) lj

[W/(mK)]

(9.3.4)

este coeficientul liniar de cuplaj termic obţinut printr-un calcul bidimensional al componentei care separă cele două medii considerate, în [W/K] ; este transmitanţa termică prin suprafaţa componentei unidimensionale j care separă cele două medii considerate, în [W/(m2K)]; este lungimea din modelul geometric bidimensional pe care se aplică valoarea Uj, în metri.

Pentru toate calculele transmitanţelor termice liniare ψ, există posibilitarea optării pentru trei sisteme de dimensiuni ale clădirii pe care se bazează calculul (document recomandat: SR EN ISO 13789): − dimensiuni interioare, măsurate între feţele interioare finisate ale fiecărei încăperi ale unei clădiri (excluzând grosimea elementelor despărţitoare interioare); − dimensiuni interioare totale, măsurate între feţele interioare finisate ale elementelor exterioare ale unei clădiri (incluzând şi grosimea elementelor despărţitoare interioare); − dimensiuni exterioare, măsurate între feţele exterioare finisate ale elementelor exterioare ale unei clădiri. Metoda aleasă în reglementările româneşti este cea cu dimensiuni interioare totale, măsurate între feţele interioare finisate ale elementelor exterioare ale unei clădiri. Rezistenţa termică corectată se determină la elementele de construcţie cu alcătuire neomogenă; ea ţine seama de influenţa punţilor termice asupra valorii rezistenţei termice determinate pe baza unui calcul unidirecţional în câmp curent, respectiv în zona cu alcătuirea predominantă. Rezistenţa termică corectată R‘ şi respectiv transmitanţa termică corectată/coeficientul corectat de transmisie termică prin suprafaţă U' se calculează cu relaţia generală :
U' = 1 R
'

=

1 + R

∑ (Ψ ⋅ l ) + ∑ χ
A A

[W/(m2K)]

(9.3.5)

în care : R rezistenţa termică totală, unidirecţională, aferentă ariei A; l lungimea punţilor liniare de acelaşi fel, din cadrul suprafeţei A. Rezistenţa termică corectată se mai poate exprima prin relaţia :
R’ = r . R

[m2K/W]

(9.3.6)

în care r reprezintă coeficientul de reducere a rezistenţei termice totale, unidirecţionale :
r = 1+ R⋅

[∑ (Ψ ⋅ l ) + ∑ χ ]
A

1

[-]

(9.3.7)

35

Transmitanţele termice liniare ψ şi punctuale χ aduc o corecţie a calcului unidirecţional, ţinând seama atât de prezenţa punţilor termice constructive, cât şi de comportarea reală, bidimensională, respectiv tridimensională, a fluxului termic, în zonele de neomogenitate a elementelor de construcţie. Punţile termice punctuale rezultate la intersecţia unor punţi termice liniare, de regulă, se neglijează în calcule. Transmitanţele termice liniare ψ şi punctuale χ nu diferă în funcţie de zonele climatice; ele se determină pe baza calculului numeric automat al câmpurilor de temperaturi, pe baza indicaţiilor din anexa A9.3. Pentru detalii uzuale se pot folosi valorile precalculate din tabelele cuprinse în Cataloage cu valori precalculate ale transmitanţelor termice liniare şi punctuale.
I.9.4 Calculul transmitanţei termice a elementelor vitrate

I.9.4.1 Transmitanţa termică a elementelor vitrate (ferestre şi uşi) Transmitanţa termică a elementelor vitrate se va calcula, fie utilizând metoda simplificată (document recomandat EN ISO 10077-1 “Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 1 - Metodă simplificată”), fie metoda numerică bidimensională (document recomandat SR EN ISO 10077-2 “Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2 - Metodă generală”) Transmitanţa termică a unui element vitrat simplu (fereastră, uşă cu sau fără panou opac – figura 9.4.1 ) se calculează cu relaţia:
Uw = Ag ⋅ U g + Af ⋅ U f + Ap ⋅ U p + l g ⋅Ψ g + l p ⋅Ψ p Ag + Af + Ap

[W/(m2K)]

(9.4.1)

în care: Ug este transmitanţa termică a vitrajului, în W/(m2K); Uf este transmitanţa termică a ramei, în W/(m2K); Up este transmitanta termică a panoului opac (dacă este cazul) , în W/(m2K); Ag este aria vitrajului, în m2; este aria ramei, în m2; Af Ap este aria panoului opac (dacă este cazul, în m2; este perimetrul vitrajului, în m; lg este perimetrul panoului opac (dacă este cazul), în m; lp ψg este transmitanţa termică liniară datorată efectelor termice combinate ale vitrajului, distanţierului şi ramei (pentru vitraj simplu Ψg=0), în W/(mK); ψp este transmitanţa termică liniară pentru panoul opac (dacă este cazul), în W/(mK) (ψp ≠ 0 dacă panoul opac are la margine o punte termică datorită unui distanţier mai puţin izolat, altfel (ψp = 0).

36

Figura 9.4.1 – Fereastră simplă
Legenda 1 – toc 2 – cercevea 3 – vitraj (simplu sau multiplu)

Trasmitanţa termică a unui element constituit din două elemente vitrate separate (ferestre duble – figura 9.4.2) se calculează cu relaţia:
U= 1 / U w1 1 − R si + R s − R se + 1 / U w 2

[W/(m2K)]

(9.4.2)

în care: Uw1 Uw2 Rsi Rse Rs

este transmitanţa termică a elementului vitrat exterior, în W/(m2K); este transmitanţa termică a elementului vitrat interior, în W/(m2K); este rezistenţa la transfer termic superficial interior, în m2K/W; este rezistenţa la transfer termic superficial exterior, în m2K/W; este rezistenţa termică a spaţiului dintre vitrajul celor două elemente, în m2K/W.

Figura 9.4.2 – Fereastră dublă
Legenda 1 – toc 2 – cercevea 3 – vitraj (simplu sau multiplu) a – interior b – exterior

Trasmitanţa termică a unui element constituit din două elemente vitrate cuplate (o ramă şi două cercevele separate – figura 9.4.3) se calculează cu relaţia 9.4.1 unde Ug se calculează cu relaţia:
Ug = 1 1 / U g1 − R si + R s − R se + 1 / U g 2

[W/(m2K)]

(9.4.3)

în care: Ug1 Ug2 Rsi Rse Rs

este transmitanţa termică a vitrajului exterior, în W/(m2K); este transmitanţa termică a vitrajului interior, în W/(m2K); este rezistenţa la transfer termic superficial interior, în m2K/W; este rezistenţa la transfer termic superficial exterior, în m2K/W; este rezistenţa termică a spaţiului dintre vitrajul celor două elemente, în m2K/W.

37

Figura 9.4.3 – Fereastră cuplată
Legenda 1 – vitraj (simplu sau multiplu) a – interior b – exterior

I.9.4.2 Transmitanţa termică a ramei Transmitanţa termică a ramei elementului vitrat, Uf, se determină prin calcul numeric sau prin măsurări. În lipsa unor date mai precise, pot fi utilizate valorile orientative date în cele ce urmează. Pentru rame din profile de PVC cu rigidizare metalică: • Uf = 2,2 W/(m2K) – pentru profile cu 2 camere; • Uf = 2,0 W/(m2K) – pentru profile cu 3 camere; • Uf = 1,8 W/(m2K) – pentru profile cu 4 camere; • Uf = 1,7 W/(m2K) – pentru profile cu 6 camere. Pentru rame din lemn, transmitanţa termică, Uf, poate fi extrasă din figura 9.4.4 de mai jos, în funcţie de grosimea ramei şi tipul de lemn.

Figura 9.4.4 – Transmitanţa termică pentru rame din lemn
Legenda X – grosimea ramei, df, în mm Y – transmitanţa termică a ramei, Uf, în W/(mK) 1 – lemn tare 2 – lemn moale

Pentru rame din metal fără întreruperea punţii termice transmitanţa termică este Uf = 5,9 W/(m2K), iar pentru cele cu întreruperea punţii termice Uf se poate calcula cu relaţia:
Uf = 1 R si ⋅ Af ,i / Ad ,i + R f + R se ⋅ Af ,e / Ad ,e

(9.4.4)

în care:
38

Rsi Rse Rf Af,i Af,e Af,di Af,de

este rezistenţa la transfer termic superficial interior, în m2K/W; este rezistenţa la transfer termic superficial exterior, în m2K/W; este rezistenţa termică a secţiunii ramei, în m2K/W; este aria proiectată a feţei interioare a ramei, în m2; este aria proiectată a feţei exterioare a ramei, în m2; este aria feţei interioare a ramei aflată în contact cu aerul, în m2; este aria feţei exterioare a ramei aflată în contact cu aerul, în m2;

Rezistenţa termică a secţiunii ramei se poate lua din figura 9.4.5, linia 2.

Figura 9.4.5 – Rezistenţa termică Rf a secţiunii ramei din metal cu întreruperea punţii termice
Legenda X este cea mai mică distanţă, d, dintre secţiunile de metal opuse, în mm; Y este rezistenţa termică, Rf, a secţiunii ramei, în m2K/W;

I.9.4.3 Rezistenţa termică a spaţiului dintre două elemente vitrate La elementele vitrate duble sau cuplate, rezistenţa termică a spaţiului dintre vitrajul celor două elemente, Rs, poate fi considerată conform tabelului 9.4.1 de mai jos.
Tabelul 9.4.1 – Rezistenţa termică a spaţiilor de aer neventilat, Rs, în m2K/W, pentru ferestre cuplate sau duble, verticale
Grosimea stratului de aer mm 6 9 12 15 50 O faţă acoperită cu o emisivitate normală de: 0,1 0,2 0,4 0,8 0,211 0,190 0,163 0,132 0,299 0,259 0,211 0,162 0,377 0,316 0,247 0,182 0,447 0,364 0,276 0,197 0,406 0,336 0,260 0,189 Ambele feţe neacoperite 0,127 0,154 0,173 0,186 0,179

I.9.4.4 Transmitanţa termică liniară Transmitanţa termică liniară a joncţiunii ramă/vitraj poate fi determinată prin calcul numeric. Dacă nu sunt disponibile date mai precise, pot fi utilizate valorile orientative date în tabelul 9.4.2 de mai jos.

39

Tabelul 9.4.2 – Transmitanţe termice liniare, ψ, pentru distanţieri de aluminiu şi metal
Material pentru ramă Vitraj dublu sau triplu, sticlă neacoperită, spaţiu umplut cu aer sau gaz Vitraj dublu cu emisivitate joasă, vitraj triplu cu două acoperiri cu emisivitate joasă, spaţiu umplut cu aer sau gaz

ψ

ψ

W/(m⋅K) 0,06 0,08 0,04

Ramă de lemn şi ramă de PVC Ramă de metal cu întreruperea punţii termice Ramă de metal fără întreruperea punţii termice

W/(m⋅K) 0,05 0,06 0,01

I.9.4.5 Transmitanţa termică a vitrajului Transmitanţa termică a vitrajului simplu sau a vitrajului stratificat, Ug, (de exemplu geam de siguranţă, antiefracţie, antiglonţ ) se calculează cu relaţia: 1 [W/(m2K)] (9.4.5)în care: Ug = dj R si + ∑ + R se
j

λj este rezistenţa la transfer termic superficial interior, în m2K/W; Rsi este rezistenţa la transfer termic superficial exterior, în m2K/W; Rse este grosimea panoului de sticlă sau a stratului de material j, în m; dj este conductivitatea termică a sticlei sau a stratului de material j, în W/(mK). λj Transmitanţa termică a vitrajului multiplu, Ug, se calculează (document recomandat SR EN 673 “Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice U. Metodă de calcul”) cu relaţia:
Ug = R si + 1

∑λ ∑
+
j j j

dj

[W/(m2K)]
R s , j +R se

(9.4.6)

în care: Rsi Rse dj

λj

Rs,j

este rezistenţa la transfer termic superficial interior, în m2K/W; este rezistenţa la transfer termic superficial exterior, în m2K/W; este grosimea panoului de sticlă sau a stratului de materil j, în m; este conductivitatea termică a sticlei sau a stratului de material j, în W/(mK). este rezistenţa termică a spaţiului de aer, în m2K/W.

Dacă nu sunt disponibile alte date mai precise, pentru vitrajele duble sau triple umplute cu aer sau alte gaze pot fi utilizate valori orientative ale transmitanţei termice, Ug, date în tabelul 9.4.3 de mai jos.

40

Tabelul 9.4.3 – Transmitanţa termică, Ug, în W/(m2K), pentru vitraj dublu sau triplu umplut cu aer sau alt gaz
Vitraj Tip Sticlă Emisivitate normală Dimensiuni mm
4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-20-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-20-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-20-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-20-4 4-6-4 4-9-4 4-12-4 4-15-4 4-20-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4 4-6-4-6-4 4-9-4-9-4 4-12-4-12-4

Tip de gaz (concentraţia gazului ≥ 90% Aer Argon Kripton
3.3 3,0 2,9 2,7 2,7 2,9 2,6 2,4 2,2 2,2 2,7 2,3 1,9 1,8 1,8 2,6 2,1 1,8 1,6 1,6 2,5 2,0 1,7 1,5 1,5 2,3 2,0 1,9 2,0 1,7 1,5 1,8 1,4 1,2 1,7 1,3 1,1 1,6 1,2 1,0 3,0 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,3 2,1 2,0 2,0 2,3 2,0 1,7 1,6 1,6 2,2 1,7 1,5 1,4 1,4 2,1 1,6 1,3 1,2 1,2 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,3 1,5 1,2 1,0 1,3 1,0 0,9 1,3 0,9 0,8 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,1 1,1 1,2 1,8 1,7 1,6 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 1,0 0,8 0,6 0,9 0,7 0,5

Sticlă neacoperită (sticlă normală)

0,89

O foaie de sticlă acoperită Vitraj dublu O foaie de sticlă acoperită

≤ 0,4

≤ 0,2

O foaie de sticlă acoperită

≤ 0,1

O foaie de sticlă acoperită Sticlă neacoperită (sticlă normală)

≤ 0,05

0,89 ≤ 0,4 ≤ 0,2 ≤ 0,1 ≤ 0,05

2 foi de sticlă acoperită 2 foi de sticlă acoperită 2 foi de sticlă acoperită 2 foi de sticlă acoperită

Vitraj triplu

I.9.4.6 Transmitanţa termică a ferestrelor/uşilor cu obloane În cazul în care fereastrele/uşile sunt prevăzute cu obloane, acestea introduc o rezistenţă termică suplimentară rezultată din rezistenţa termică a stratului de aer închis între oblon şi fereastră/uşă şi rezistenţa termică a oblonului însuşi. Transmitanţa termică a ferestrei/uşii cu oblon se calculează cu relaţia:
Uws = 1 1 / U w + ∆R

[W/(m2K)]

(9.4.7)

41

6 ).4 de mai jos. în W/(m2K). este rezistenţa termică suplimentară datorită stratului de aer închis între oblon şi fereastră/uşă şi a oblonului închis însuşi. b3 se consideră numai pentru una din laturi. Lungimea rostului total .4.6 – Definirea dimensiunii rostului din jurul oblonului Legenda 1 . în W/(m2K).b2 şi b3 sunt dimensiunile medii ale rosturilor de la partea inferioară. este transmitanţa termică a ferestrei/uşii.4. Sunt definite 5 categorii de permeabilităţi la aer ale obloanelor în funcţie de rostul total dintre oblon şi mediul înconjurător.4.oblon a – interior b – exterior 42 . superioară şi laterală dinspre oblon (conform fig. deoarece rosturile laterale influenţează permeabilitatea mai puţin decât rosturile de la partea superioară şi inferioară. Rezistenţa termică suplimentară dată de prezenţa unui oblon închis depinde de permeabilitatea la aer a acestuia. 9. bsh = b1 + b2 + b3 Figura 9.unde: Uws Uw ∆R este transmitanţa termică a ferestrei/uşii cu oblon.8) unde b1.4. conform tabelului 9. bsh se calculează cu relaţia: (9. bsh.

25 Rsh+0.4.14 m2K/W obloane etanşe ∆R=0.17 m2K/W • • (9.4.4 .55 Rsh+0.4. obloane veneţiene din lemn cu voleţi suprapuşi masivi.11) obloane cu permeabilitate scăzută la aer: ∆R=0.4.4.10) obloane cu permeabilitate medie la aer (de exemplu obloane mobile masive. în funcţie de clasa de permeabilitate la aer a oblonului.Pentru clasele de permeabilitate 2 şi mai mari.80 Rsh+0. Dacă nu sunt disponibile valori măsurate sau calculate pentru Rsh. 43 .5. cu relaţiile: • • • obloane cu permeabilitate foarte mare la aer: ∆R=0.4.95 Rsh+0. dacă accesul la cutia oblonului rulant este prevăzut cu garnituri de etanşare tip bordură sau tip perie pe ambele feţe ale perdelei sau dacă capătul perdelei este presat cu un dispozitiv (arc) pe un material de etanşare la suprafaţa interioară a feţei exterioare a cutiei oblonului rulant.Tabelul 9. pot fi utilizate valorile orientative date în tabelul 9. Rostul superior este considerat egal cu 0.3 m2⋅K/W. b) Alte obloane Existenţa efectivă a garniturilor sub formă de bandă pe trei părţi şi pe a patra parte rostul mai mic de 3 mm.11 m2K/W (9. nu trebuie să existe deschideri în interiorul oblonului însuşi. cu voleţi legaţi): ∆R=0. Rezistenţele termice suplimentare date de prezenţa unui oblon închis pot fi calculate. NOTA 2 . obloane rulante din lemn.9) (9.08 m2K/W obloane cu permeabilitate mare la aer: ∆R=0.12) (9.Obloanele sunt de clasă de permeabilitate 5 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii : a) Obloane rulante Rosturile laterale şi inferioare sunt considerate egale cu 0 dacă garniturile sub formă de bandă acoperă dispozitivele de ghidare şi respectiv rigla finală.13) unde Rsh este rezistenţa termică a oblonului însuşi. material plastic sau metal. Pentru storurile exterioare sau interioare se utilizează relaţiile de mai sus cu Rsh = 0.4. Relaţiile de mai sus sunt valabile pentru Rsh < 0.Relaţii între permeabilitate şi rostul total dintre oblon şi mediul înconjurător Clasă Permeabilitatea oblonului bsh (mm) 1 Permeabilitate foarte mare bsh > 35 2 Permeabilitate la aer mare 15 ≤ bsh < 35 3 Permeabilitate la aer medie 8 ≤ bsh < 15 4 Permeabilitate la aer scăzută bsh ≤ 8 5 Impermeabilă bsh ≤ 3 şi b1 + b3 = 0 sau b2+ b3 = 0 NOTA 1 .09 m2K/W (9.

simplă. cu o foaie de geam .4 cm .94 5.33 5.34 0.10 0.82 1..16 0.12 0. cu două foi de geam la distanţă de 8.carămizi presate din sticlă cu goluri.39 0.14 0. cu trei foi de geam . rezistenţa termică a tâmplăriei exterioare (ferestre şi uşi vitrate) din lemn.simplă. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanţă de 8. Tabelul 9. cu o foaie de geam R' m2K/W 0. tip S (Nevada): ⋅ pereţi simpli ⋅ pereţi dubli . montat simplu .88 3.4.27 2.4cm .18 0.4. montat dublu .4.13 0..23 2.70 3.57 0.03 3.12 0.45 5.6 – Rezistenţe termice pentru elemente de construcţie vitrate ELEMENTUL DE CONSTRUCŢIE VITRAT TAMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN LEMN . montate simplu .56 4. a luminatoarelor şi a pereţilor exteriori vitraţi poate fi considerată conform tabelului 9.18 0.26 3.12 cm .27 0.20 Rezistenţe termice suplimentare în funcţie de permeabilitatea la aer a obloanelor1) ∆R 2 m ⋅K/W Permeabilitate la Permeabilitate Permeabilitate aer ridicată la aer medie la aer scăzută 0.18 Uw W/ (m2K) 5.triplă.43 0.12cm .75 1.triplă.96 2.09 0.6.31 0.55 2.26 0..30 0.45 3.cuplată.Tabelul 9.27 0.56 3.geam profilit tip U.7 Valori orientative pentru rezistenţa termică şi transmitanţa termică a unor elemente de construcţie vitrate Pentru elementele vitrate tradiţionale.simplă.01 0.29 0. cu două foi de geam şi un geam termoizolant LUMINATOARE .simplă.din plăci PAS ⋅ simple ⋅ duble PEREŢI EXTERIORI VITRAŢI .22 3.plăci presate din sticlă..plăci PAS.55 0.5 .56 2..dublă.cu două foi de geam la distanţă de 1 … 3 cm .9.33 1...4.33 0.70 5..22 0.cuplată.19 0.56 1.56 44 . cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanţă de 2.cu o foaie de geam ..vitrine cu rame metalice.44 0.15 0.69 0. cu două foi de geam la distanţă de 2.dublă. cu două foi de geam la distanţă de 2.51 0.22 0. pentru ferestre/uşi cu obloane închise Tip de oblon Rezistenţa termică caracteristică a oblonului Rsh.19 0.31 0..22 0.23 5..4 cm .geam profilit tip U.15 0.cu un geam termoizolant . ∆R.Rezistenţa termică suplimentară. cu o foaie de geam şi un geam termoizolant la distanţă de 2.18 0.4cm . de 80 mm grosime .30 Obloane rulante din aluminiu Obloane rulante din lemn şi material plastic fără umplutură spumată Obloane rulante de material plastic cu umplutură spumată Obloane din lemn cu grosimi de la 25 mm până la 30 mm I.17 0.geam profilit tubular .42 0. cu un geam termoizolant . m2⋅K/W 0.

7 1.3 1.3 2.5 1.5 2.5 45 .9 2. Uw [W/(m2K)].9 0.5 1.7 şi 9.6 2.3 1.2 3.9 3.1 2.2 2.0 2.7 1.9 2.6 1.3 2.4 2.2 1.8 2.7 1.1 3.5 2.8 4.8 3.4 2.3 3.6 1.4.8 4.1 2.1 1.1 0.4 2.5 3.7 1.7 2.3 1.3 2.7 2.6 1. pentru tâmplăria cu un geam termoizolant.7 2.7 1.Pentru tâmplăriile metalice simple.7 1.0 2.3 2.6 3.7 0.0 3.2 1.1 0.3 4.3 3.4 4.6 2.1 3.3 1.0 2.2 3.8 2.6 3.5 2.8 2.8 de mai jos.1 2.9 3.7 1.9 3.2 2.4 2.4 Simplu Dublu Triplu 5.4 2.5 2.7 2.0 6.9 2.5 1.9 2.4 2.8 1.6 2.4 1.6 3.9 1.4 2.5 3.2 1.2 3.8 2.4 2.8 2.0 1.2 2.1 0.8 2.0 4.0.5 2.4 1.3 1.9 3.1 1. cu procentul de arie a ramei de 30% din întreaga arie a ferestrei Uw [W/(m2K)] Tip de vitraj Ug W/(m2⋅K) 1.3 2.1 2.3 1.6 2.1 2.0 Uf W/(m2⋅K) aria ramei 30% 2.6 1.0 1.6 1.9 1.6 1.1 4.9 1.1 2.5 1.4 2.1 1.3 3.4 5.7 1.0 3.5 1.7 2.1 2.8 2.5 2.3 2.28 m2K/W.9 2.7 1.4.6 3.7 2.1 2.4 3.3 3.7 – Transmitanţe termice pentru ferestre. în funcţie de procentul de arie a ramei.6 1.4 1. transmitanţa termică a vitrajului şi a ramei.2 2.2 2.4.5 1.3 2.5 3.7 1.2 3.3 3.6 2.3 2.8 2.4 2.2 3.2 2.4 2.6 2.5 1.4 4.6 1.7 2.1 4.5 2.0 1.8 1.0 1.1 3.3 1.7 3.2 2.3 2.1 2.5 2.0 2.3 2.4 1.5 2.9 2. de tipul de vitraj.1 3.8 1.1 2.0 4.9 1.0.6 2.4 2.6 4.9 1.8 1.1 2.2 2.2 2.0 3.6 1.6 3.1 2.8 1.9 1. Pentru ferestre moderne. Tabelul 9.0 2.4 2.1 2. pot fi utilizate valorile orientative date în tabelele 9.7 2.7 3.8 2.0 1.0 1.3 2.2 1.1 2. realizate din profile din oţel se pot considera următoarele rezistenţe termice : .1 1.5 3.7 1.7 1.9 2.9 0.1 1.7 7.5 2.2 1.4 2.0 1.5 2.8 3.8 1.9 2.9 1.2 2.2 2.9 2.0 1.8 1.6 2.6 1.9 2.8 5.9 2.17 m2K/W pentru tâmplăria cu o foaie de geam simplu .5 1.0 1.1 2.7 2.9 1.9 2.3 2.

0 1.3 1.9 Uf W/(m2⋅K) aria ramei 20% 2.3 3.7 2.5.1 1.5 1.1 3.0 2.9 1.4 3.8 1.7 2.7 1.8 1.1 2.7 1.6 2.3 2.3 3. se calculează cu relaţia : 1 ΣAj R'm = ----.7 2.2 2.7 2.3 2.6 1.4 2.9 2.6 3.8 2.4 1.0 4.5 2.2 2.9.6 1.1 1.0 5.2 3.9 1.8 – Transmitanţe termice pentru ferestre.1 2.6 2.0 1.4 1.5 2.0 0.8 2.7 2.0 0.4 3.3 2.2 1.1 2.1 2.6 2.1 1.5 1.8 1.3 2.2 2.4 2.8 1.7 1.5 2.2 1.3 1.6 2.4 1.1) în loc de U'j se introduce transmitanţa termică unidirecţională Uj .0 1.0 2.4 1.2 3.1 2.6 1.5.2 2.3 1.7 1. Uw [W/(m2K)].9.4 5.0 5.1 1.2 3.2 2.3 3.4 1.9 2.5 3.1 2.0 1.5 1.9 3.1a) U'm Σ (Aj .2 3.0 1.5 2.2 3.3 7.4 1.6 1.1 2.5 1.9 1.5 2.7 5.6 2.0 2.2 Simplu Dublu Triplu 5.9 2.0 3.8 1.0 1.9 1.1 3.0 3.0 2.1) este valabilă şi pentru determinarea rezistenţelor termice medii ale unor elemente de construcţie alcătuite din două sau din mai multe zone cu alcătuire omogenă.2 1.7 2.8 1.4 1.5 1.9 1. U'j) în care : U'j transmitanţe termice corectate [W/(m2K)] aferente suprafeţelor Aj .7 1.1 1.2 3.0 1.9 2.9 0.3 2.7 1.8 3.9 2.5 1.3 1.4 1.3 2.0 1.4 2.6 2.1 5. cu procentul de arie a ramei de 20% din întreaga arie a ferestrei Uw [W/(m2K)] Tip de vitraj Ug W/(m2⋅K) 1.3 1.5 1.8 2.7 2.1 1.4 2.6 2.8 5.2 2.6 1.3 3.2 2.9 1. obţinându-se rezistenţa termică medie Rm = 1/Um.0 5.0 2.2 2.6 1.7 1.3 2.2 2. Relaţia (9.8 2. în această situaţie în relaţia (9.6 2.5 1.5 2.5 2.4 3.0 2.5 2.8 1.2 2. 46 .3 2.1 1.= --------------[ m2K/W] (9.7 0.1 1.3 2.1 2.6 3.9 2.0 1.8 2.4 3.4 2.9 2.1 0.4 1.3 2.3 3.8 1.4 4.7 2.1 2.2 1.2 2.8 1.9 2.8 1.9 3.Tabelul 9.5.5 1.8 1.4 2.8 4.2 2.1 3.7 3.0 2.0 1.3 2.8 3.6 1.2 2.9 1.3 2.5 2.5 3.4 2.8 2.9 1.5 Calculul indicatorilor globali: I.9 1.4 2.0 0.4 2.7 1.7 1.0 2.1 Rezistenţa termică /transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii Rezistenţa termică corectată medie (R'm) a unui element de construcţie al anvelopei clădirii/ transmitanţa termică corectată medie a unui element de construcţie al anvelopei clădirii.5.8 2.6 2.9 4.9 0.2 2.6 2.0 3.9 1.8 2.6 2.7 2.3 1.4.1 2.5 1.8 2.6 1.7 1.3 3.0 1.8 I.

40 .θe se utilizează diferenţa de temperatură (θi . Trebuie avute în vedere şi prevederile din capitolul 12. precum şi cele din Partea a II-a a Metodologiei. la un nivel sau la ansamblul clădirii. U'j = -----[W/K] (9. Aportul de căldură utilă specific al radiaţiei solare se calculează cu relaţia: AFij Qs = 0.3) În cazul elementelor de construcţie care separa spaţiul interior încălzit de un spaţiu neîncălzit.2 ) R'j în care indicele j se poate referi la o suprafaţă a elementului de construcţie.6. Fluxul termic Φ aferent unui element de construcţie se calculează cu relaţia generală : Φ = Lj .1) [kWh/m2.Rezistenţa termică corectată medie a anvelopei clădirii (R'M) / transmitanţa termică medie a anvelopei clǎdirii (U'clădire). la o încăpere. ∑ I Gj ⋅ g i .1b) Coeficientul de cuplaj termic (L).5.9. conform prevederilor din capitolul 7. an]. cu considerarea condiţiilor de amplasament al clǎdirilor. an] Au ij în care: Qs cantitatea de căldură datorată radiaţiei solare. se ţine seama de efectele de umbrire date de vecinătăţile naturale şi construite etc. valorile L se pot însuma. aferent unui element de construcţie se calculează cu relaţia generală : Aj Lj = Aj .5. se calculează cu relaţia : 1 ΣAk = ----.6 Evaluarea aporturilor solare datorate elementelor de construcţie vitrate Pentru evaluarea aporturilor solare datorate elementelor de construcţie vitrate se ia în considerare influenţa elementelor arhitecturale cu care se realizează sisteme solare pasive şi sistemele de protecţie solară.9. U'k) [ m2K/W] R'M (9. pe un m3 volum încălzit. Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie. pe durata sezonului de încălzire. Pentru ansamblul mai multor elemente de construcţie. recepţionată de o clădire.= --------------U'clădire Σ (Ak . Nu se ţine seama de aportul de căldură al radiaţiei solare prin suprafeţele opace. ∆θ [W] ( 9. IGj radiaţia solară corespunzătoare unei orientări cardinale “j” [kWh/m2.θu) în care θu reprezintă temperatura din spaţiul neîncălzit. I.6. în locul valorii ∆ θ = θi .5.1 Metodă simplificată de evaluare a aporturilor solare Aportul de căldură al radiaţiei solare (Qs) se consideră că se realizează numai prin suprafeţele vitrate (ferestre şi uşi exterioare. valorile Φ se pot însuma. determinată pe baza unui calcul de bilanţ termic. (9. I. 47 . De asemenea. prevăzute cu geamuri).

gi AFij Au

factor de transmisie a energiei solare totale prin geamurile “i” ale tâmplăriei exterioare; aria tâmplăriei exterioare prevăzută cu geamuri clare de tipul “i” şi dispusă după orientarea cardinală “j” [m2]; aria suprafeţei utile, încălzite – direct sau îndirect – a clădirii, [m2].

Radiaţia solară disponbilă se determină cu relaţia: 24 IGj = (9.6.2) [kWh/(m2.an)] D12 ⋅ I Tj 1000 în care: durata convenţională a perioadei de încălzire, corespunzătoare temperaturii D12 exterioare care marchează începerea si oprirea încălzirii θeo=+12°C [zile]; intensitatea radiaţiei solare totale, cu valori în funcţie de orientarea cardinală “j” şi ITj de localitatea în care este amplasată clădirea [W/m2].

Duratele convenţionale ale perioadei de încălzire D12, valorile medii ale intensităţii radiaţiei solare totale (ITj), pe un plan vertical cu orientarea “j”, precum şi pe un plan orizontal se vor considera utilizând valorile prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, precum şi tabelelor din Anexa 9.6. Pentru clădiri amplasate în localităţi care nu sunt cuprinse în tabele, valorile intensităţilor radiatiei solare totale IGj se pot determina prin medierea valorilor corespunzătoare pentru cele mai apropiate 3 localităţi. Suprafeţele având o înclinare faţă de orizontală, egală sau mai mare de 30o vor fi considerate suprafeţe verticale, iar cele cu o inclinare mai mică de 30o - suprafeţe orizontale. Orientarea “j” este definită de direcţia pe care o are o dreaptă perpendiculară pe suprafaţa geamului, în cadrul sectoarelor care delimitează, cu o abatere de ± 22,5o, direcţiile cardinale N, NE, E, SE, S, SV, V şi NV. În poziţiile limită dintre sectoare, se va considera valoarea cea mai mică dintre cele 2 valori ITj adiacente. Factorul de transmisie a energiei solare totale (gi) prin geamurile clare ale tâmplăriei exterioare se va considera astfel: geamuri duble (2 geamuri simple, sau un geam termoizolant dublu) g = 0,75 geamuri triple (3 geamuri simple, sau un geam simplu + un geam termoizolant dublu, sau un geam termoizolant triplu) …………… g = 0,65 geam termoizolant dublu, având o suprafaţă tratată cu un strat reflectant al razelor infraroşii ………………………………….. g = 0,50 geamuri triple (un geam simplu + un geam termoizolant dublu sau un geam termoizolant triplu), având o suprafaţă tratată cu un strat reflectant al razelor infraroşii………………………… g = 0,45 geam termoizolant triplu, având 2 suprafeţe tratate cu straturi reflectante ale razelor infraroşii………………………………………. g = 0,40 La tâmplăriile cu suprafeţele înclinate, în calcule se vor consideră ariile lor nominale, măsurate în planul lor. La tâmplăriile exterioare la care aria liberă a geamurilor (Ag) este mai mică decât 60 % din aria tâmplăriei respective (AF), aria acesteia se va consideră în calcule: [m2] (9.6.3) AF = 1,5 Ag Dacă aria tâmplăriei exterioare (AFj) este mai mare decât dublul ariei părţii opace (APj) a respectivului perete, aria tâmplăriei exterioare care se va considera în calcule, se va limita la valoarea:

48

AFj =

2 (AFj + APj) 3

[m2]

(9.6.4)

Aportul de căldură solară Qs nu se va considera în calcule la determinarea necesarului anual de căldură la clădirile industriale de producţie încălzite la o temperatură interioară medie mai mică de 18oC (θi < 18oC). Pentru a se ţine seama de prevederea unor dispozitive de protecţie solară se vor avea în vedere prevederile de la 9.4.

I.9.7

Evaluarea pierderilor termice cauzate de permeabilitatea la aer a anvelopei clǎdirii

Pierderile termice cauzate de permeabilitatea la aer a anvelopei clădirii (document recomandat SR EN ISO 13790:2004) sunt exprimate prin coeficientul de pierderi termice datorate împrospătării aerului/prin ventilare, calculat cu relaţia:
& Hv = ρa ⋅ ca ⋅ V

(9.7.1)

în care: Hv este coeficientul de pierderi termice datorate împrospătării aerului/prin ventilare, în W/K; ρa ⋅ ca este capacitatea termică volumică; ρa ⋅ ca = 1200 J/(m3K) sau ρa ⋅ ca = 0,34 Wh/(m3K); & V este debitul mediu volunic de aer proaspăt, în m3/s sau m3/h. sau cu relaţia: Hv = ρa ⋅ ca ⋅ na ⋅ V

(9.7.2)

în care: ρa ⋅ ca este capacitatea termică volumică; ρa ⋅ ca = 1200 J/(m3K) sau ρa ⋅ ca = 0,34 Wh/(m3K); na este numărul mediu de schimburi de aer pe oră, în h-1; V este volumul încălzit, în m3. Pentru clădirile de locuit şi asimitate acestora, numărul mediu de schimburi de aer pe oră poate fi evaluat, în funcţie de: − categoria de clădire; − clasa de adăpostire a clădirii; − clasa de permeabilitate la aer a clădirii, utilizând datele din tabelul 9.7.1.

Tabelul 9.7.1 – Numărul de schimburi de aer, na, pentru clădiri de locuit şi asimilate acestora
Categoria clădirii Clădiri individuale (case unifamiliale, cuplate sau însiruite ş.a.) Clădiri cu mai multe apartamente, cămine, internate, ş.a. dublă expunere simplă expunere Clasa de adăpostire neadăpostite moderat adăpostite adăpostite neadăpostite moderat adăpostite adăpostite neadăpostite moderat adăpostite adăpostite Clasa de permeabilitate la aer ridicată medie scăzută 1,5 0,8 0,5 1,1 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 1,2 0,7 0,5 0,9 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 1,0 0,6 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Încadrarea clădirilor în clasele de adăpostire se face conform tabelului 9.7.2.

49

Tabelul 9.7.2 – Încadrarea clădirilor în clasa de adăpostire
Clasa de adăpostire neadăpostite moderat adăpostite adăpostite Tip de clădire clădiri foarte înalte, clădiri la periferia oraşelor şi în pieţe, clădiri la şes clădiri în interiorul oraşelor, cu minim 3 clădiri în apropiere, clădiri la şes protejate de arbori clădiri din centrul oraşelor, clădiri în păduri

Încadrarea clădirilor în clasele de permeabilitate la aer se face conform tabelului 9.7.3

Tabelului 9.7.3 - Încadrarea clădirilor în clasele de permeabilitate la aer
Clasa de permeabilitate la aer ridicată medie scăzută Tip de clădire clădiri cu tâmplărie exterioară fără măsuri de etanşare clădiri cu tâmplărie exterioară cu garnituri de etanşare clădiri cu ventilare controlată şi cu tâmplărie exterioară cu măsuri speciale de etanşare

Numărul de schimburi de aer poate fi determinat şi în funcţie de tipul şi starea ferestrelor/uşilor şi lungimea rosturilor ferestrelor şi uşilor exterioare (document recomandat STAS 1907-1/97). În acest caz pot fi utilizate următoarele valori pentru coeficientul de infiltraţie prin rosturi: i1 = 0,04 – pentru ferestre şi uşi în stare bună, cu etanşare specială; i2 = 0,14 – pentru ferestre şi uşi în stare bună dar fără etanşare specială; i3 =0,20 – pentru ferestre şi uşi în stare deterioarătă (neetanşe), rezultând următoarele relaţii pentru calculul numărului de schimburi de aer:
na1 = 0 ,52 ⋅ na2 V L V = 1,82 ⋅ L V = 2 ,60 ⋅ L

(h-1) (h-1) (h-1)

(9.7.3) (9.7.4) (9.7.5)

na3

în care: este lungimea rosturilor, în m; L este volumul încălzit, în m3. V Dacă, din calcule, va rezulta o valoare na ≤ 0,5 h-1, se va considera un număr de 0,5 schimburi de aer pe oră. De exemplu: Dacă V = 50 m3 şi L = 16 m, rezultă: -1 -1 na1 = 0 , (h ) – se va considera na1 = 0 ,5 (h ) 17
na2 = 0 ,58

(h-1) -1 na1 = 0 ,83 (h )

50

I.9.8 Determinarea ratei de ventilare a unui spaţiu ocupat, cu condiţia de menţinere a confortului fiziologic
Condiţia de menţinere a confortului fiziologic este ca valorile concentraţiilor apaţinând CO2 şi vaporilor de apă să nu depăşească valorile (document recomandat NP 008-97): • 1600 mg/m3 (cca. 0,05%) pentru CO2; • 15.400 mg/m3, în regim de vară, respectiv 9.450 mg/m3 în regim de iarnă, pentru conţinutul de vapori de apă în aer. Verificarea valorii ratei de ventilare necesară, exprimată prin numărul necesar de schimburi de aer între interior şi exterior se face cu relaţiile: N pers ⋅ g (9.7.6) C ex + C 0 ⋅ exp(− n a t f ) + 1 − exp(− n a ⋅ t f ) = C max n a ⋅ Va ⋅ ρ a în care: – concentraţia de noxe minimă ca urmare a ventilării naturale a incintei; C0 – concentraţia de noxe caracteristică mediului exterior natural; C ex C max – concentraţia maximă de noxe din spaţiu ocupat, la finele intervalului de timp t f ; CL – concentraţia de noxe maxim admisă în spaţiul ocupat, document recomandat NP 008-97; N pers – numărul de persoane din incintă; – debitul de noxe degajat de o persoană; g Va – volumul de aer din incintă, în m3; na – rata de ventilare, în s-1; – timpul la care se încheie activitatea din spaţiul ocupat, în s; tf – densitatea aerului, în kg/m2. ρa

[

]

C max ∠C L

(9.7.7)

În cazul unor activităţi organizate care se desfăşoară în timp finit este necesar ca la momentul t f (de încheiere a activităţilor) şi să se respecte inegalitatea din relaţia (9.7.7). Este cazul în special al spaţiilor în care se desfăşoară activităţi didactice, iar t f este reprezentat de durata orei de curs. În cazul ventilării spaţiului cu un debit constant de aer proaspăt, rata de ventilare minimă admisă se determină cu relaţia:
na =

(C L − Cex ) ⋅ Va ⋅ ρ a

N pers ⋅ g

[s-1]

(9.7.8)

I.9.9 Verificarea riscului de condens superficial şi din interiorul elementelor opace de anvelopă
Verificarea elementelor de construcţie componente ale anvelopei clădirii la riscul de condens superficial şi interstiţial este obligatorie în etapa de audit energetic în care se face analiza soluţiilor de îmbunătăţire a performanţei termo-energetice a clădirii, pentru fiecare soluţie selectată. (documente recomandate: SR EN 13788: “Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de construcţie – Temperatură superficială interioară pentru evitarea umidităţii superficiale critice şi condensului interior – Metodă de calcul “ - atunci când sunt disponibile date climatice medii lunare (temperaturi şi umidităţi relative)).

51

I.10 Stabilirea prin calcul a parametrilor de performanţǎ termicǎ a elementelor de anvelopǎ aflate în contact cu solul.
Document recomandat: SR EN ISO 13370: “Performanţa termică a clădirilor – Transferul termic prin sol – Metode de calcul.” Documentul recomandat SR EN ISO 13789, acceptă, pentru elementele de construcţie în contact cu solul, ipoteza utilizării condiţiilor de calcul în regim termic staţionar. Pentru realizarea unui calcul considerând regimul termic nestaţionar se ţine seama de prevederile de la 10.1. Pentru calculul numeric se pot utiliza prevederile din Anexa 9.3.

I.10.1 Parametri de performanţă termică a elementelor de anvelopă în contact cu solul şi temperaturi ale spaţiilor subzonelor secundare ale clădirilor
Spaţiile ocupate şi spaţiile neocupate ale căror elemente de construcţie perimetrale sunt amplasate sub CTS sunt caracterizate de flux termic disipat către mediul natural exterior sau de flux termic recepţionat dinspre mediul natural exterior prin intermediul solului şi al straturilor de material care constituie elementele perimetrale amplasate sub CTS. Influenţa unor spaţii aflate în apropiere, caracterizate de temperaturi diferite de cele ale mediului exterior natural poate fi neglijată. Capacitatea termică semnificativă a solului asociată variaţiei aleatoare a principalilor parametri climatici cu pondere importantă în bilanţul termic al spaţiilor ocupate şi neocupate din clădiri, determină caracterul puternic nestaţionar al transferului de căldură care generează atât fluxurile termice cât şi nivelul de temperatură din spaţiile construite. Relaţiile de bilanţ termic utilizează temperaturi exterioare modificate care includ efectele defazajului şi amortizării undelor termice caracteristice elementelor de construcţie cu masivitate foarte ridicată. (în cazul de faţă solul este asimilat unui material de construcţie). În toate cazurile se determină fluxurile termice generate de transferul de căldură dintre spaţiile construite ocupate sau neocupate şi aerul exterior, precum şi fluxurile termice generate de prezenţa pânzei de apă freatică din sol. Se au în vedere următoarele cazuri: 1. Spaţiu (ocupat sau neocupat) caracterizat de temperatura θs (constantă sau variabilă în funcţie de bilanţul termic al spaţiului), caracterizat de pereţi verticali neizolaţi termic adiacenţi solului cu înălţimea hs sub CTS (cota terenului sistematizat), precum şi de pardoseală neizolată termic; 2. Caz similar cu cel anterior cu deosebirea faptului că atât pereţii verticali cât şi pardoseala sunt termoizolaţi; 3. Combinaţii între situaţiile specifice cazurilor 1 şi 2 cu referire la starea pereţilor verticali şi a pardoselii din punct de vedere al dotării cu izolaţie termică; 4. Clădire plasată pe un soclu cu înălţimea hsc deasupra CTS, cu subcazurile: 4.1 Soclul fără termoizolare şi parsoseala clădirii neizolată termic; 4.2 Soclul şi pardoseala izolate termic; 4.3 Combinaţii între starea soclului şi pardoselii din punct de vedere al dotării cu izolaţie termică. Relaţiile pentru determinarea fluxului termic la nivelul elementelor de construcţie perimetrale menţionate, în cazul incintelor subterane, sunt:
2 2 Qvek = Alat a1hs + a2 hs + a3 ⋅ θ s + b1k hs + b2k hs + b3k

[(

)

]

(10.1)

52

2 3 2 Q pard ,ek = Apard c1 hs + c 2 hs + c 3 ⋅ θ s + d1k hs + d 2 k hs + d 3 k hs + b4 k

[(

)

]

(10.2) (10.3)

Qfk = Alat

θs − θa
f 2 hs

⎛ ⎞ θ − θa f ⋅ ln⎜1 + 2 hs ⎟ + Apard s ⎜ ⎟ f1 f1 ⎝ ⎠

în care:
θs θa

hs ha Alat

Apard

- temperatura interioară constantă sau variabilă a spaţiului ocupat sau neocupat, în 0C; - temperatura pânzei de apă freatică, egală cu temperatura exterioară medie anuală a localităţii în care este amplasată clădirea, în 0C; - adâncimea la care se află amplasată pardoseala, sub CTS, în m; - adâncimea pânzei de apă freatică, sub CTS , în m; - suprafaţa laterală a elementelor de construcţie verticale amplasate sub CTS, în m2; - suprafaţa pardoselii, în m2.
ha − hs

f1 = 0 , + 2 ,2δ iz + 17
f2 = 0 ,50

λs

[m2K/W] [m2K/W]

π λs

δ iz

- simbolul Weierstass-Kronecker; δ iz = 1 - element dotat cu izolaţie termică δ iz = 0 - element fără izolaţie termică - conductivitatea termică a solului (considerat mediu izotrop), în W/(mK).

Coeficienţii a1, a2, a3, c1, c2, c3 se prezintă în tabelele A.10.1.1.a şi A.10.1.1.b (Anexa A.10.1) iar coeficienţii b1k, b2k, b3k, d1k, d2k, d3k şi d4k se prezintă în tabelele A.10.1.2.a şi A.10.1.2.b (Anexa A.10.1) cu valori distincte pentru fiecare lună a anului caracterizată de indicativul (k). Relaţiile pentru determinarea fluxului termic la nivelul soclului clădirilor amplasate la înălţimea hsc faţă de CTS şi a fluxului termic la nivelul pardoselii, sunt următoarele:
2 2 Qsck = Alatsc a1 hsc + a2 hsc + a3 ⋅ θ s + b1k hsc + b2 k hsc + b3 k

[(
(

)

] ]

(10.4) (10.5) (10.6)

2 2 3 2 Q pard ,sc ,ek = Apard − Alat ,sc + 4hsc ⋅ c1 hsc + c 2 hsc + c 3 ⋅ θ s + d1k hsc + d 2 k hsc + d 3 k hsc + b4 k

) [(

)

Q pard ,sc ,f = Apard

θs − θa
f1

Relaţiile (10.1) … (10.6) determină:
Qve k
Qpard ,ek Qf k Qsc k Qpard ,sc ,f

sc

- fluxul termic mediu disipat/pătruns către/dinspre mediul exterior natural prin pereţi verticali subterani, în luna k, în W; - fluxul termic mediu disipat/pătruns către/dinspre mediul exterior natural prin pardoseala incintei, în luna k, în W; - fluxul termic disipat către pânza de apă freatică, în W; - fluxul termic mediu disipat/pătruns către/dinspre mediul exterior prin soclul clădirii, în luna k, în W; - fluxul termic disipat către pânza de apă freatică, în W; - indice cu semnificaţia de “soclu”

53

Pe baza relaţiilor (10.1) … (10.6) se determină parametrii termodinamici şi mărimile geometrice şi termice care intră în bilanţul termic global al spaţiilor subterane. Rezultă:

Re =

Alat + Apard Alat Apard + Rve R pde
Apard Alat θ ev k + θ pdk R ve R pde Alat + Apard Re

(10.7)

θ eRk =

(10.8)

în care:

Rve = a1hs2 + a 2 hs + a3
2 R pde = c1hs + c2 hs + c3

(

)

−1

(10.9) (10.10)

(

)

−1

2 θ evk = −Rve b1k hs + b2 k hs + b3 k

(

)
)

(10.11) (10.12) (10.13)

3 2 θ pdk = −R pde d1k hs + d 2 k hs + d 3 k hs + d 4 k

(

Rf =

Alat + Apard Alat Apard + Rvf R pdf

în care:
R vf = f2 h s ⎞ ⎛ f ln ⎜ 1 + 2 h s ⎟ ⎟ ⎜ f1 ⎠ ⎝

(10.14)

R pdf = f1

(10.15)

Relaţiile pentru determinarea fluxurilor termice, în cazul incintelor subterane devin:
Qek = Alat + Apard Re Alat + Apard Rf

(θ s − θ eR )
k

(10.16)

Q fk =

(θ s − θ a )

(10.17)

În cazul clădirii amplasate pe un soclu de pământ, rezultă:
R esc =
2 Apard + 4hsc 2 Apard − Alat + 4hsc Alat + R esc R pdsc

(10.18)

54

θ esck =

2 Apard − Alat + 4hsc Alat θ esck + θ pdsck R esc R pdsc 2 Apard − Alat + 4hsc Alat + R esc R pdsc

(10.19)

în care:
2 Resc = a1hsc + a2 hsc + a3

(

)

−1

(10.20) (10.21)

2 R pdsc = c1hsc + c2 hsc + c3

(

)

−1

2 θ esck = −R esc b1k hsc + b2 k hsc + b3 k

(

) )

(10.22) (10.23) (10.24)

3 2 θ pdsck = −R pdsc d1k hsc + d 2 k hsc + d 3 k hsc + d 4 k

(

R psc = f1

Fluxurile termice se determină cu relaţiile:
Qsce =
2 Apard + 4hsc

R esc Apard R fsc

(θ s − θ esc )
k

(10.25)

Qfsck =

(θ s − θ a )

(10.26)

În relaţiile de calcul specifice incintelor subterane, Alat se referă la pereţi verticali aflaţi în imediata apropiere a mediului exterior natural. Valoarea hs ≤ 2,8 m. Temperaturile spaţiilor θs pot fi cunoscute din condiţiile de confort termic şi fiziologic, caz în care: θs = θi0 ;
θ i 0 - temperatura interioară convenţională de calcul, document recomandat: SR 1907/2, în funcţie

de tipul de incintă sau variază în funcţie de bilanţul termic al spaţiilor, caz în care:
θs = θsk

Temperaturile spaţiilor neocupate variază în funcţie de variaţia parametrilor climatici exteriori şi în funcţie de fluxurile termice caracteristice echipamentelor precum şi elementelor de construcţie adiacente spaţiilor neocupate. Se disting următoarele cazuri: 1. Subsolul neîncălzit ocupă în totalitate spaţiul de sub planşeul spaţiilor ocupate. Ecuaţia de bilanţ termic care este o ecuaţie algebrică liniară având ca necunoscută temperatura θ s k , este următoarea:
A APL θ i − θ sk + 2πAδ a θ apa − θ sk − Qek − Qfk − 0 ,33 nasbVsb θ sk − θ ek − Pesb θ sk − θ ek = 0 R PL o R Pesb

(

)

(

)

(

)

(

)

(10.27)

în care fluxurile termice Qe k şi Qf k se explicitează sub forma relaţiilor (10.16) şi (10.17). Celelalte notaţii au următoarea semnificaţie:
55

APL APesb

RPL RPesb

δa

- suprafaţa de transfer de căldură a planşeului adiacent spaţiilor ocupate sau neocupate adiacente, în m2; - suprafaţa de transfer de căldură prin elementele de construcţie supraterane ale subsolului, în m2; - rezistenţa termică a planşeului, în m2K/W; - rezistenţa termică a elementelor de construcţie supraterane ale subsolului, în m2K/W; - simbolul Weierstrass-Kronecker
δ a = 1 - subsol cu instalaţii termice δ a = 0 - subsol fără instalaţii termice

A

- coeficient de transfer de căldură caracteristic echipamentelor termice din subsol determinat cu relaţia:
A=


j

Lj ⎛ δ iz ln⎜1 + 2 j ⎜ λiz dc j ⎝ 1 ⎞ 0 ,33 ⎟+ ⎟ de j ⎠

Lj de j
dc j

- lungimea tronsoanelor “j”, în m; - diametrul exterior al tronsonului “j” (inclusiv termoizolaţia), în m; - diametrul conductei “j” netermoizolată, în m; - grosimea termoizolaţiei aferentă tronsonului “j”, în m; - conductivitatea termică a izolaţiei, în W/(mK); - temperatura apei vehiculată prin instalaţiile termice din subsol, determinată în funcţie de temperatura exterioară medie lunară specifică localităţii în care se află clădirea:
θ apa = 0 ,50 (45 + m ⋅ θ e + n )

δ iz j λiz θ apa

Coeficienţii “m” şi “n” se determină în funcţie de zona climatică de iarnă în care se află localitatea, conform tabelului 10.1.

Tabelul 10.1 – Valorile coeficienţilor “m” şi “n” Zona climatică I II II IV

m -1,067 -1,034 -0,934 -0,934

n 52,67 51,33 49,33 49,33

56

Figura 10.1 Dimensiunile unei conducte din instalaţiile termice care traversează subsolul tehnic 2. Subsolul neîncălzit ocupă parţial spaţiul de sub planşeul parterului. Se utilizează ecuaţia (10.27) în care se modifică APL prin adăugarea suprafeţei adiacentă unui spaţiu ocupat parţial amplasat sub cota CTS. Transferul de căldură prin pardoseala acestui spaţiu către subsolul neocupat se neglijează. 3. Subsolul este încălzit la temperatura θ i 0 . În acest caz fluxurile termice disipate către mediul exterior natural se determină cu relaţiile (10.16) şi (10.17) în care θ s = θ i 0 . Fluxurile termice disipate dinspre spaţiul ocupat al unei clădiri amplasate pe sol la cota hsc deasupra CTS se determină cu relaţiile (10.25) şi (10.26). Valoarea hsc ≥ 0 . Se face menţiunea că în toate cazurile: Q > 0 semnifică flux termic disipat Q < 0 semnifică flux termic pătruns. În cazul în care subsolul neocupat se învecinează cu un spaţiu a cărui temperatură este necunoscută, determinarea temperaturilor ambelor spaţii se face prin rezolvarea sistemului de ecuaţii de bilanţ termic liniare caracteristice fiecărui spaţiu în parte. O soluţie simplificată este prezentată pentru cazul a trei clase de spaţii neocupate (de exemplu subsol, casa scărilor şi pod). 1. Ecuaţia de bilanţ termic a subsolului este ecuaţia (10.27) care include un termen suplimentar datorat transferului de căldură dintre subsol şi spaţiul neocupat adiacent subsolului şi spaţiilor ocupate. Rezultă ecuaţia:
As APL θ io − θ sk + 1 E1θ io + (E 2 − 1)θ sk + E 3 + 2πAδ a θ apa − θ sk − Qek − Qfk − 0 ,33 nasbVsb ⋅ R PL R s1

(

)

[

]

(

)

⋅ θ sk − θ ek

(

)

A − Pesb θ sk − θ ek = 0 R Pesb

(

)

(10.28)

care se rezolvă în raport cu temperatura θ s k . S-a notat:
As1 Rs1

- suprafaţa de transfer de căldură dintre spaţiul neocupat 1 şi spaţiul subsolului neocupat, în m2; - rezistenţa termică a elementelor de construcţie care sunt adiacente atât subsolului cât şi spaţiului 1, în m2K/W.

57

2. Temperatura spaţiului 1 neocupat se determină cu relaţia:
θ1k = E1θ i o + E2θ s k + E3

(10.29)

3. Temperatura celui de al doilea spaţiu neocupat, 2, se determină cu relaţia:
θ 2 k = B2θ i o + B3θ s k + B4

(10.30)

Coeficienţii B şi E sunt conţinuţi în Anexa A.10.2. În Anexa A.10.3 se prezintă succesiunea etapelor de calcul privind transferul de căldură prin sol şi cel caracteristic spaţiilor neocupate învecinate cu solul. Pentru calcule economice aferente realizării auditului energetic al clădirilor existente se va considera grosimea izolaţiei termice aferente subsolului (pereţi/pardoseală) de 0,10 m echivalent polistiren expandat.

I.11 Cerinţe de performanţă şi niveluri de performanţă termică, energetică şi de permeabilitate la aer, pentru elementele anvelopei clǎdirilor şi pentru ansamblul acesteia
Se prevăd valori, diferenţiate pe de o parte pentru diferite tipuri de clǎdiri, pe de altă parte pentru clădiri noi şi pentru cele existente care se reabilitează/modernizează, pentru următoarele cerinţe de performanţă (condiţii tehnice de performanţă):

− rezistenţe termice corectate minime admisibile / normate / de referinţă - din condiţii de igienă şi confort termic în spaţiile locuite/ocupate ; transmitanţe termice corectate maxime admisibile / normate / de referinţă - din condiţii de igienă şi confort termic în spaţiile locuite/ocupate; − rezistenţe termice corectate minime admisibile / normate / de referinţă - din condiţii de economie de energie, transmitanţe termice corectate maxime admisibile / normate / de referinţă - din condiţii de economie de energie, − temperaturi superficiale minime pentru evitarea riscului de condens pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirilor, − debite minime de aer proaspăt etc.
Rezistenţele termice, pentru clădirile noi, sunt normate astfel: - pe considerente de confort higrotermic, în mod indirect, prin limitarea diferenţelor de temperaturi între temperatura aerului interior şi temperatura superficială interioară, medie, aferentă fiecărei încăperi în parte şi fiecarui tip de element de construcţie: ∆θimax=θi - θsi m [K] (11.1) - pe considerente termoenergetice, în mod direct, prin stabilirea unor valori minime R'min ale rezistenţelor termice corectate, medii pe clădire, pentru fiecare tip de element de construcţie.

I.11.1 Rezistenţa termică, necesară din considerente de confort higrotermic, se calculează, cu relaţia:

∆θ R'nec = -------------αi • ∆ θ i max

[m2K/W]

(11.2)

58

în care : ∆ θ i max diferenţa maximă de temperatură, admisă între temperatura interioară şi temperatura medie a suprafeţei interioare ∆ θ i max = θ i - θsim Valorile ∆ θ i max se dau în tabelul 11.1, în funcţie de destinaţia clădirii şi de tipul elementului de construcţie. La elementele de construcţie care separă încăperea considerată de un spaţiu neîncălzit, în loc de valoarea ∆ θ = θ i - θ e , în relaţia (11.2) se introduce diferenţa de temperatură (θ i - θ u), în care θ u reprezintă temperatura în spaţiul neîncălzit, determinată pe baza unui calcul de bilanţ termic. La elementele de construcţie care separă încăperea considerată de un spaţiu mai puţin încălzit, în loc de valoarea ∆ θ, în relaţia (11.2) se introduce diferenţa dintre cele două temperaturi interioare convenţionale de calcul. Relaţia (11.2) nu se aplică la suprafeţele vitrate. Rezistenţele termice corectate R’ ale tuturor elementelor de construcţie ale clădirilor, calculate pentru fiecare încăpere în parte, trebuie să fie mai mari decât rezistenţele termice necesare :

R' ≥ R'nec

[m2K/W]

(11.3)

Condiţia (11.3) se aplică şi la elementele de construcţie adiacente rosturilor închise, izolate faţă de mediul exterior, la verificarea termotehnică a elementelor de construcţie interioare, spre încăperile neîncălzite sau mai puţin încălzite, precum şi la clădirile încălzite cu sobe. La elementele de construcţie ale încăperilor în care staţionarea oamenilor este de scurtă durată (de exemplu casa scării, holurile de intrare în clădirile de locuit, ş.a.) valorile ∆ θ i max din tabelul 11.1 se măresc cu 1 K. Pentru încăperile clădirilor de producţie cu degajări importante de căldură, valoarea ∆ θ i max nu se normează, dacă este îndeplinită una din următoarele condiţii : - degajările de căldură depăşesc cu cel putin 50 % necesarul de căldură de calcul ; - densitatea fluxului termic degajat este de cel putin 23 W/m2 de element de construcţie ; - suprafaţa interioară a elementului de construcţie este supusă unui flux radiant permanent sau este spălată de aer uscat şi cald. Rezistenţele termice ale elementelor de construcţie vitrate trebuie să fie mai mari decât valorile R’nec din tabelul 11.2. Pentru elementele de constructie uşoare - cu excepţia suprafeţelor vitrate - sunt valabile valorile R’nec de mai jos, prin care se urmăreşte a se compensa inerţia (exprimată prin greutate) redusă, prin rezistenţe termice sporite : pentru 20 kg/m2 R’nec = 2,50 m2K/W 2 pentru 50 kg/m R’nec = 2,00 m2K/W 2 R’nec = 1,80 m2K/W pentru 100 kg/m pentru 150 kg/m2 R’nec = 1,60 m2K/W Transmitanţa termică corectată din considerente igienico-sanitare reprezintă inversul rezistenţei termice, necesară din considerente igienico-sanitare:

U’nec =

1 R' nec

[W/( m2K)]

(11.4)

59

Trebuie respectată condiţia : U’ ≤ U'nec [W/( m2K)] (11.5)

Tabelul 11.1 Valori normate ∆ θ i max
Grupa clădirii I Destinaţia clădirii • • • • • • • IV • Clădiri de locuit, cămine, internate Spitale, policlinici, ş. a. Creşe, grădinţe Şcoli, licee, ş.a. Alte clădiri social - culturale, cu regim normal de umiditate Clădiri sociale cu regim ridicat de umiditate Clădiri de producţie cu regim normal de umiditate Clădiri de producţie cu regim ridicat de umiditate *)
ϕi (%)

Pereţi 4,0

∆ θ i max Tavane

[K] Pardoseli 2,0

60

3,0

II III

50

4,5

3,5

2,5

60
≤75

6,0
∆ θr

4,5 0,8 • ∆ θ r

3,0

3,5

*) ∆ θ r = θ i - θ r

Tabelul 11.2 Rezistenţe termice necesare pentru elementele de construcţie vitrate
Grupa clădirii I II III IV Tâmplăria exterioară 0,39 0,32 0,29 0,26 de circulaţie, R'nec [m2K/W] Luminatoare 0,32 0,29 0,26 0,23 indiferent de grupa Pereţi exteriori vitraţi 0,32 0,29 0,26 0,23 clădirii, se admite

OBSERVAŢII: 1) La casa scării şi la alte spaţii R'nec = 0,26 m2K/W 2) La vitrine se admite R'nec = 0,22 m2K/W

I.11.2 Rezistenţa termică corectată minimă, admisibilă, stabilită pentru clădirile noi, pe criterii de economie de energie în exploatarea clǎdirilor.

Trebuie să fie îndeplinită condiţia : [m2K/W] R’m ≥ R’min

(11.6)

Valorile R'min , pentru clădirile noi, se dau în tabelul 11.4….11.6. La clădirile existente care urmează a fi reabilitate şi modernizate, valorile au caracter de recomandare şi se utilizează pentru calculul parametrilor clădirii de referinţă conform părţii a 3-a a metodologiei : Auditul şi certificatul de performanţă energetică ale clădirii. Transmitanţa termică corectată maximă, admisibilă (normată/de referinţă), stabilită pe criterii de economie de energie în exploatarea clǎdirilor reprezintă inversul rezistenţei termice corectate minime: 1 (11.7) U’max = [W/(m2K)] R' min

60

Trebuie îndeplinită condiţia: [W/(m2K)] U’m ≤ U’max

(11.8)

Tabelul 11.3 Valorile normate şi valorile limită apreciate, ale rezistenţelor termice la clădirile de locuit noi
SIMBOLUL

R’nec
ELEMENTUL DE CONSTRUCŢIE I

R’min
Cladiri Cladiri noi exist.**) m2K/W
1,50 3,50 3,50 1,65 4,50 0,55 1,40 3,00 3,00 1,65 3,00 0,40

VALORI LIMITĂ APRECIATE

Zona climatică II III m2K/W
1,09 1,46 1,31* 1,46* 2,33 0,39 1,19 1,58 1,42* 1,58* 2,53

IV
1,28 1,71 1,54* 1,71* 2,73

minR’
2

maxR’

m K/W 0,50 0,50 0,50 0,30 1,00 0,30 4,00 5,00 5,00 3,00 5,00 1,50

E

Pereţi exteriori de terasă

1,00 1,33 1,20* 1,33* 2,13

T Planşee S P F Plăci pe sol Tâmplărie exterioară de pod peste subsolul neîncălzit

* valori orientative; valorile exacte se determină pe baza unor factori de corecţie determinaţi printr-un calcul de bilanţ termic. ** valori orientative pentru clădiri existente care se reabilitează (clădire de referinţă)

În Tabelul 11.3 se dau, pentru clădirile de locuit, valorile apreciate ca valori limita (minime şi maxime) pentru rezistenţele termice corectate, medii pe ansamblul clădirii, aferente fiecărui element de construcţie. La stabilirea valorilor limită maxime s-au avut în vedere: - posibilităţile tehnice actuale şi pentru viitorul apropiat; - utilizarea materialelor termoizolante în condiţii de eficienţă economică (pe baza unor calcule de optimizare); - practica actuală şi tendinţele din alte ţări.

61

sub terase sau poduri Planşee peste subsoluri neîncălzite şi pivniţe Pereţi adiacenţi rosturilor închise Planşee care delimitează clădirea la partea inferioară.) Plăci pe sol (peste CTS) Plăci la partea inferioară a demisolurilor sau a subsolurilor încălzite (sub CTS) Pereţi exteriori.50 4.10 1.22 0.4 Rezistenţe termice minime R'min ale elementelor de construcţie.50 4.55 3.42 0.65 1.00 1.80 0.10 0.20 0.80 3. ELEMENTUL DE CONSTRUCŢlE CLADIRI DE LOCUIT EXISTENTE CARE NOI SE REABILITEAZĂ*) U' max [W/(m2K)] CLADIRI DE LOCUIT NOI EXISTENTE CARE SE REABILITEAZĂ*) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pereţi exteriori (exclusiv suprafeţele vitrate.a.50 0.60 0.71 2. inclusiv pereţii adiacenţi rosturilor deschise) Tâmplărie exterioară Planşee peste ultimul nivel.65 1. ş.40 0.00 4.40 2.24 2.90 4. pe ansamblul clădirii – la clădirile de locuit R' min [m2K/W] Nr.33 0.50 1.33 0. la demisoluri sau la subsoluri încălzite 1.29 0.90 0.20 0. crt.00 0.40 3.50 *) valori pentru clădirea de referinţă 62 . de exterior (la bowindouri.00 3.Tabelul 11.50 0.33 0. sub CTS. ganguri de trecere.22 0.67 1.60 0.

80 2.10 1.80 a [m2K/W] 2.10 1.43 0.00 1.60 1.10 1.10 1.30 0.39 0.10 d [m2K/W] 0.75 0.25 1.10 1.00 3. creşe şi policlinici II III IV I Clădiri de învăţământ şi pentru sport II III IV I Birouri.05 1.35 1.00 1.15 1. următoarele valori: Tabelul 11.10 1.00 1.10 1.10 1.43 0.15 1.43 0.20 2.20 3.80 2.90 3.50 1. clădiri comerciale şi hotelierex) II III IV I Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) II III IV 63 . pentru clădirea de referinţă.30 3.15 c [W/(mK)] 1.60 1.50 1.Pentru clădiri cu altă destinaţie decât locuirea se dau.39 e Spitale.10 1.43 0.10 1.10 1.10 1.10 1.32 0.10 1.39 0.10 1.43 0.20 1.50 1.35 1.5 .80 1.10 1.10 2.10 1.30 1.70 1.00 2.30 1.70 0.43 0.90 3.00 3.39 0.05 1.43 0.40 b [m2K/W] 1.43 0.20 1.pentru clădiri de categoria 1 Tipul de clădire Zona climatică I [m2K/W] 1.10 1.25 1.43 0.80 2.05 1.40 1.00 3.43 0.65 0.10 3.32 0.

20 1.85 0.43 0. Clădirile cu “ocupare discontinuă” sunt acele clădiri a căror funcţionalitate permite ca abaterea de la temperatura normală de exploatare să fie mai mare de 70C pe o perioadă de 10 ore pe zi. Din această categorie fac parte: şcolile.30 1.40 1.32 0. spitalele. definită conform cap.00 2.60 0.25 0.40 1. amfiteatrele. Din această categorie fac parte: creşele.20 e [m K/W] 2 1..90 0.50 1.ora 7”) cu mai mult de 70C sub valoarea normală de exploatare.20 1.90 2.29 0.65 0.50 1.43 0.30 1.20 1.8 ca fiind acele clădiri a căror funcţionalitate impune ca temperatura mediului interior să nu scadă (în intervalul “ora 0 .50 1.5 şi 11.43 0.95 1.29 0.70 2.43 0.55 0. creşe şi policlinici II III IV I Clădiri de învăţământ şi pentru sport II III IV I Birouri.60 1.40 1.20 1.20 1.6 .43 0.39 0.10 2.15 1.15 1.80 2. sălile de spectacole.20 1.40 1.00 0.25 1.70 2.ora 7”.90 3. restaurantele.30 1. din care cel puţin 5 ore în intervalul “ora 0 .43 0.20 1.20 1. clădirile 64 • .20 1.6 semnificaţia notaţiilor este următoarea: • În clădiri de categoria 1 intră clădirile cu “ocupare continuă” şi clădirile cu “ocupare discontinuă” de clasă de inerţie mare.43 0. cu excepţia celor din clasa de inerţie mare.20 1.20 1.20 1.00 2.30 1.43 0.43 0. internatele.20 1.10 3.40 1.90 3.10 1.80 2.70 1.20 1.10 1.30 1. clădiri comerciale şi hotelierex) II III IV I Alte clădiri (industriale cu regim normal de exploatare) x) II III IV Pentru partea de cazare se aplică prevederile pentru locuinţe În tabelele 11.50 1.32 Spitale.60 1.39 0.20 1.43 0.20 1. clădirile administrative. În clădiri de categoria 2 intră clădirile cu “ocupare discontinuă”.60 0.20 3.pentru clădiri de categoria 2 Tipul de clădire Zona climatică I a [m K/W] 2 b [m K/W] 2 c [m K/W] 2 d [W/(mK)] 1.20 1.20 1. etc.70 2.90 3.Tabelul 11.

. e .3 Temperaturi superficiale normate I.rezistenţa termică minimă.min ≥ θr.9) R 'nec p2 = R 'm R 'min 100 [%] (11.10) I.industriale cu unul sau două schimburi. (11. cu relaţiile: R' p1 = m 100 [%] (11. b .pentru clădirile noi . a planşeelor de la ultimul nivel (orizontale sau care fac cu planul orizontal un unghi mai mic de 600.compararea cu valorile rezistenţelor termice necesare (R’nec). normate din considerete igienico-sanitare.compararea cu valorile rezistenţelor termice minime (R’min). R'min.din considerente de economie de energie. temperatura punctului de rouă este 12°C. exprimată în m2K/W.transmitanţa termică liniară maximă pe perimetrul clădirii. Valorile temperaturilor superficiale medii pe încăpere (θsi min) se limitează indirect prin normarea indicatorilor globali de confort termic PMV şi PPD. a pereţilor transparenţi sau translucizi aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit. R'min.3. este temperatura punctului de rouă.11. precum şi a indicatorilor specifici disconfortului local: 65 . calculată luând în considerare dimensiunile nominale ale golului din perete. R'min.1 Verificări generale Temperaturile superficiale se limitează inferior astfel încât să nu apară fenomenul de condens pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie: θsi. [oC] în care θr. minime şi maxime. d . exprimată în m2K/W ..rezistenţa termică minimă. c . exprimată în W/(mK). aflaţi în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit. etc.rezistenţa termică minimă.rezistenţa termică minimă. a planşeelor inferioare aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit. la nivelul soclului. Compararea cu valorile normate R’nec şi R’min se face determinând procentul de realizare a acestor valori.11. a componentelor opace ale pereţilor verticali care fac cu planul orizontal un unghi mai mare de 600. exprimată în m2K/W. în condiţiile unei temperaturi interioare de calcul θi = +20 °C şi a unei θr = umidităţi relative a aerului umed interior φ = 60%. exprimată în m2K/W. normate . 8). a . în ceea ce priveşte rezistenţele termice medii (R’m) se face prin: . .compararea cu valorile apreciate ca valori limită.11) Pentru clădiri de locuit. Aprecierea performanţelor realizate de elementele de construcţie perimetrale existente. aflate în contact cu exteriorul sau cu un spaţiu neîncălzit. de clasă de inerţie medie şi mică (definite în cap. R'min.

15) θi . . În zona punţilor termice. bidimensional. temperatura punctului de rouă se calculează astfel: − se determină presiunea parţială a vaporilor de apă la interior.Tsi min) [oC] (11. în funcţie de temperatura interioară convenţională de calcul θi şi de umiditatea relativă a aerului interior ϕi .-------------hi . temperaturile superficiale minime θsi min se dau în tabelele cuprinse în cataloage de valori precalculate pentru punţi termice uzuale. Pentru cazurile şi detaliile curente.13). în pascali. Mai exact.14) La elementele de construcţie adiacente spaţiilor neîncălzite în locul valorii ∆θ = θi .θ ’e θ ’si min = θ ’i ----------. trebuie să fie mai mari decât temperatura punctului de rouă θr : θsi (θsi min . cu relaţia : ps • ϕi pvi = ----------[Pa] (11..14). ϕi umiditatea relativă a aerului umed interior. temperaturile θsi se determină printr-un calcul automat al câmpului de temperaturi. devine presiune de saturaţie. Temperaturile de pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie. cât şi în dreptul tuturor punţilor termice. această valoare a temperaturii este temperatura punctului de rouă θr . se introduce diferenţa de temperatură (θi . temperatura minima (θ’si min ) se poate determina cu relaţia : θ ’i .θe în care : θi = + 20 0C θe = . calculată cu relaţia (11. Pentru alte condiţii de temperatură (θ’e şi θ’i ). În mod curent.θe . Valorile din tabele sunt valabile pentru zona II climatică şi pentru o temperatură interioară θi = +20o C.temperatura suprafeţei pardoselii. − se determină temperatura pentru care presiunea parţială a vaporilor de apă.asimetria temperaturii radiante.12) Temperatura punctului de rouă θr se poate determina din anexa A11. de temperaturi. în relaţia de calcul (11. Temperatura pe suprafaţa interioară a elementelor de construcţie fără punţi termice (sau în câmpul curent al elementelor de construcţie cu punţi termice) se determină cu relaţia : ∆θ θsi = θi .variaţia pe verticală a temperaturii aerului.Te = 35 K 66 . temperatura punctului de rouă poate fi determinată. R [oC] (11. aproximativ. θsi colţ ) ≥ θr [oC] (11. în procente.15 0C θi . atât în câmp curent. prin interpolare liniară.θu). .( Ti . pentru determinarea temperaturilor minime θsi min este suficient a se face calculul câmpului plan. Pentru alte valori θi şi ϕi decât cele din anexa A11.13) 100 în care : ps presiunea de saturaţie corespunzătoare temperaturii aerului interior.

se poate determina valoarea medie a raportului ecartului de temperatură superficială. de temperaturi. tridimensional.= -------∆θ R' [-] (11. În cazul în care nu se face un astfel de calcul. R’ în care : R’ rezistenţa termică specifică corectată. într-un anumit punct.19) fRsi (x.18). Dacă intervin numai două medii.3 θsi min . 67 . folosind relaţia : θi .18) fRsi2D = si min unde: ζRsi (x. fie ansamblului clădirii. după necesităţi.16) în care : θsi min temperatura superficială minimă. se poate calcula valoarea maximă a raportului ecartului de temperatură superficială ζmax. este factorul de temperatură pentru suprafaţa interioară.θsi m Rsi ζm = ----------------. temperatura minimă se poate determina numai pe baza unui calcul automat al câmpului spaţial.19).La colţurile ieşinde de la intersecţia a doi pereţi exteriori cu un planşeu (la tavan sau la pardoseală). în locul valorii ∆θ din relaţiile (11. se poate determina cu relaţia: ∆θ θsi m = θi .θsi min ζmax = -------------∆θ sau [-] (11. Pe baza temperaturii superficiale minime θsi min. Utilizând calculul numeric se poate determina limita inferioară a temperaturilor superficiale minime.005. aferentă. temperaturile superficiale pot fi exprimate sub formă adimensională printr-una din relaţiile (11.----------[oC] (11.17) hi .y) este raportul diferenţelor de temperatură pentru suprafaţa interioară. se poate considera valoarea : θsi colţ = 1. La elementele de construcţie adiacente spaţiilor neîncălzite.θu).0.17). sau factorul de temperatură al unei punţi termice liniare fRsi2D (document recomandat SR EN ISO 10211-2). se introduce diferenţa de temperatură (θi .3 θi [oC] (11. fie unei încăperi. (11. într-un anumit Pe baza temperaturii superficiale medii θsi m .19): θi .20) Raportul diferenţelor de temperatură sau factorul de temperatură trebuie să fie calculat cu o eroare mai mică de 0. aferentă unui element de construcţie. determinată pe baza câmpului plan de temperaturi.y) θ − θe ∆θ [-] (11.18) sau (11. Temperatura superficială medie. (11.

să se calculeze temperatura întrun punct oarecare al suprafeţei interioare cu coordonate (x.1). Factorul de temperatură calculat este utilizat pentru evaluarea riscului de condens superficial şi de dezvoltare a mucegaiului (document recomandat SR EN ISO 10211-1). g2 şi g3 şi valorile efective ale temperaturilor la limită θ1. Aceşti factori permit. trebuie utilizaţi factorii de ponderare a temperaturii g. În mod normal punctul de interes este cel având temperatura superficială interioară cea mai joasă.y) + g3 (x. este mai mic decât oricare dintre punţile termice liniare. ca funcţie liniară de aceste temperaturi la limită. Temperatura în punctul de coordonate (x. Figura 11.3.y). calculaţi cu modelul geometric 2-D. 2 În consecinţă.y) se determină cu relaţia: θsi (x.y)θ2 + g3 (x. Acest punct se poate deplasa dacă temperaturile la limită se schimbă.Dacă intervin trei temperaturi la limită.21) g1 (x. considerate izolat (a se vedea figura 11. înlocuind în relaţia (11.y) = g1 (x. La intersecţia a două punţi termice liniare (de exemplu intersecţia unui stâlp cu o centură de planşeu) sau la intersecţia a trei punţi termice liniare (de exemplu îmbinarea a doi pereţi exteriori cu 3D acoperişul).y) + g2 (x.y) = 1 (11. θ2 şi θ3 . factorii de temperatură f RsiD .22) Calculul factorilor de ponderare a temperaturii g în punctul considerat se poate efectua utilizând prevederile cuprinse în anexa A din documentul recomandat SR EN ISO 10211-2. pentru toate valorile temperaturilor la limită.3. factorul minim de temperatură f Rsi . oricare ar fi ele. Se calculează temperatura superficială interioară θsi în punctul considerat. nu furnizează valori sigure pentru estimarea fenomenului de condens superficial într-o încăpere.21) valorile calculate pentru g1.y)θ3 cu: (11.y)θ1+ g2 (x.1– Exemplu de intersecţie a două punţi termice liniare cu indicarea poziţiei factorului minim de temperatură 68 . calculat cu un model geometric 3-D.

sunt luate în considerare 2 numai cele două punţi termice care au valorile cele mai scăzute pentru f RsiD (a se vedea figura 11. Aceste cazuri pot fi calculate utilizând alte metode (document recomandat SR EN ISO 10211-1). 3D Valoarea limită inferioară pentru f Rsi poate fi calculată pornind de la factorii minimi de 2 temperatură f RsiD ai punţilor termice liniare care se intersectează. se poate obţine un rezultat mai exact printr-un calcul 3-D (document recomandat SR EN ISO 10211-1). se utilizează o metodă simplificată de calcul. valoarea calculată f Rsi poate totuşi să fie utilizată ca valoare indicativă.3.5.1).3. pentru o estimare preliminară.I.2 – Exemplu a patru punţi termice liniare într-un plan (planşeul) 3D La intersecţia a trei punţi termice liniare.11. Această metodă simplificată cuprinde relaţii pentru calculul celei mai mici valori limită la aceste intersecţii. Dacă aceste valori limită indică un risc de condens superficial sau nu satisfac valorile limită prescrise. Se iau în considerare numai cele două punţi termice liniare având factorii de temperatură cei mai mici Figura 11.2 Metodă simplificată de calcul pentru intersecţia de punţi termice liniare Pentru a se obţine valori sigure ale factorului minim de temperatură la intersecţia a două sau trei punţi termice liniare. limita inferioară pentru f Rsi se determină cu: 69 . b) dacă mai mult de două punţi termice liniare fac parte din acelaşi plan. atunci când nu sunt disponibile rezultate ale unui calcul 3-D. 3D Dacă nu este satisfăcută condiţia c). în următoarele condiţii: a) puntea termică 3-D este rezultatul a două sau trei punţi termice liniare care se intersectează (a se vedea figura 11.2). Metoda de calcul simplificat nu poate fi utilizată pentru calculul factorului de temperatură la punţi termice punctuale izolate.3.3. c) raportul dintre valorile maxime şi minime ale coeficientului de transfer termic al oricărei părţi a anvelopei adiacente punţilor termice liniare considerate să nu depăşească 1.

y − 1 1D f Rsi (11.coeficientul de transfer termic liniar ψ al punţii termice liniare. este factorul minim de temperatură al punţilor termice liniare orientate în direcţia axei x.3D f Rsi = 1 1 2 f RsiD .12. dacă sunt utilizate trei temperaturi la limită.19). ca valori care sunt independente de temperaturile la limite: . adiacente punţilor termice liniare.24) Factorii de temperatură ai părţilor de anvelopă omogenă termic se determină cu: 1D f Rsi = Rt + Rse Rt + Rse + R si (11.7.25) În final. Determinarea caracteristicilor luminoase şi solare ale vitrajelor” SR EN 673: “Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice U. Temperatura superficială interioară cea mai scăzută din fiecare încăpere care face parte din mediul interior.23) unde: 3D f Rsi 2 f RsiD 1D f Rsi este valoarea limită inferioară a factorului minim de temperatură al punţii termice 3-D. . Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă.factorii de temperatură fRsi sau raporturile diferenţelor de temperatură ζRsi pentru punctele cu temperaturile superficiale cele mai scăzute din fiecare încăpere considerată (inclusiv amplasamentul acestor puncte). 70 . Dacă se intersectează numai două punţi termice liniare.coeficientul de cuplaj termic L între mediul interior şi cel exterior. calculată cu aceeaşi valoare Rsi (la fel pentru axa y şi axa z). I. este temperatura minimă calculată cu ajutorul relaţiei (11. este media aritmetică a factorilor de temperatură ai părţilor de anvelopă omogene termic. rebuie prezentate următoarele rezultate. Partea 1: Metodă simplificată” SR EN 410: “Sticlă pentru construcţii.z − 2 1D f Rsi (11. Metodă de calcul. ecuaţia (11. y + 1 2 f RsiD .x + 1 2 f RsiD . trebuie specificaţi factorii de ponderare a temperaturii. calculată cu valoarea Rsi utilizată. Evaluarea influenţei sistemelor solare pasive şi a sistemelor de protecţie solarǎ asupra performanţei energetice a clǎdirii Documente recomandate: SR EN 13363-1: “Dispozitive de protecţie solară aplicată vitrajelor. .23) devine: 3D f Rsi = 1 2 f RsiD .” Se va ţine cont de condiţiile de amplasament ale clǎdirilor conform specificaţiilor din cap.x + 1 1 2 f RsiD .

1 reprezintă cantitatea de energie netă caracteristică sistemului de tip spaţiu solar. la exterior. Recomandări privind utilizarea eficientă a diferitelor tipuri de protecţii solare (de la plantaţii până la cele mai noi sisteme tehnologice precum şi prezentarea caracteristicilor constructive şi criteriilor de performanţă termică a elementelor componente (vitraj. permit orientarea aerului cald către spaţiul interior (în sezonul rece) sau către exterior (în sezonul cald). Se are în vedere sistemul format dintr-un perete captator vertical acoperit la exterior cu vopsea absorbantă în spectrul radiaţiilor scurte (αabs =0. jaluzele şi transperante. metoda de determinare. Performanţa energetică a spaţiului solar (zona climatică II) pentru spaţiu solar fără vehicularea aerului între spaţiul solar şi spaţiile ocupate se determină din graficul din fig. a sistemelor pasive de captare a radiaţiei solare de tipul Spaţiu Solar ventilat/neventilat sunt prezentate în Partea a II-a a metodologiei În Anexa 12 se prezinta o metodă simplificată pentru estimarea transmisiei totale a energiei solare a unui dispozitiv de protecţie solară aplicat unui vitraj. Prezenţa spaţiului solar contribuie la reducerea consumului de căldură al clădirii. 12. Fantele practicate la partea superioară şi inferioară a peretelui captator precum şi la părtile superioară şi inferioară a vitrajului. element de acumulare a căldurii. iar pentru dispozitivele de protecţie solară montate la interior acest spaţiu este ventilat.1. Pentru evaluarea efectului energetic al spaţiului solar se utilizează metoda directă. Dispozitivele de protecţie solară sunt montate în paralel cu vitrajul. Se face referire la valoarea transmitanţei termice a elementelor transparente. aplicat peste structura termoizolantă a clădirii (Rc ≥ 1.40 m2K/W).08 0. rezistenţa termică minimă a elementului de acumulare a căldurii. amplasarea fantelor de circulaţie a aerului şi debitele recomandate de aer proaspăt introdus în spaţiul ocupat adiacent) sunt făcute în capitolul 7. cât şi pe factorul de transmisie luminoasă şi pe factorul de reflexie al dispozitivului de protecţie solară. U pentru care se prezintă. Metoda este aplicabilă atunci când factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului este cuprins între 0. la exteriorul acesteia. confecţionat din beton masiv cu grosime de 0. Jaluzelele sau storurile trebuie să poată fi reglate astfel încât să nu existe transmisie solară directă.15 şi 0. spaţiul dintre dispozitivele de protecţie solară şi vitraj nu este ventilat. la interior sau integrate şi pot fi : storuri.85.91 0.90). Exterior peretelui de beton se amplasează un vitraj (simplu sau dublu) cu proprietăţi selective sau neselective. x Eficienţa utilizării sistemului pasiv de captare a radiaţiei solare este determinată de caracteristicile constructive şi funcţionale ale sistemului. Pentru orientările SE.81 CSV = 0. care se bazează atât pe coeficientul de transfer termic şi pe cel de transmisie a energiei solare totale a vitrajului.79 Valorile din graficul din figura 12. de asemenea. Pentru celelalte zone climatice (mediul urban) se utilizează următorii coeficienţi de corecţie: Zonă climatică de iarnă I III IV Coeficient de corecţie 1.20 m.88 71 . SV se introduc coeficienţii de corecţie: CSE = 0. raportată la suprafaţa de captare a radiaţiei solare cu orientare Sud.Elemente de calcul a eficienţei energetice şi economice a sistemelor arhitectural constructive de control solar pasiv. Se presupune că pentru dispozitivele de protecţie solară montate la exterior şi dispozitivele de protecţie solară integrate.

pentru capacitatea termică de 1 W/m2.2.(sel.) 72 .) În cazul vehiculării aerului preluat din exterior şi introdus ca aer preîncălzit în spaţiul locuit/ocupat.) XII I Luna II III IV Perf.Performanţa energetică medie a sistemului spaţiu solar amenajare perete SUD (gc=0 W/mp. 25 20 Q [kWh/mp.Performanţa energetică medie a sistemului spaţiu solar amenajare perete SUD (gc=1W/mp.] 10 8 6 4 2 0 X XI Perf.) Figura 12.(n-sel.energ.energ.) Figura 12.2 .energ.) XII I Luna II III IV Perf.(sel.energ.(n-sel. Performanţa Energetică este prezentată în graficul din figura 12.1.16 14 12 Q [kWh/mp.] 15 10 5 0 X XI Perf.

1 m. • umiditatea absolută/umiditatea relativă. Temperatura de radiaţie poate fi stabilită pe baza temperaturii măsurate cu termometrul globului negru şi a temperaturii şi vitezei aerului din jurul termometrului cu glob negru.7 m pentru poziţia în picioare • la nivelul abdomenului: 0. 1. 1. I.Coeficienţii de corecţie sunt cei menţionaţi anterior. Determinarea indicilor PMV şi PPD şi specificarea condiţiilor de confort termic” şi SR EN 27726 “Ambianţe termice.5 Temperatura interioară convenţională Temperatura interioară convenţională este temperatura interioară stabilită printr-un sistem de reglare în regim normal de încălzire. • asimetria temperaturii de radiaţie. I.1. măsurată la o anumită înălţime. Aparate şi metode de măsurare a mărimilor fizice” ) şi care influenţează confortul uman din punct de vedere higrotermic sunt: • temperatura aerului.1. • viteza aerului.1. I. I.13. 73 .1 m.6 m.1. • temperatura medie de radiaţie.1.13.1 m pentru poziţia în picioare • la nivelul gleznelor: 0.3 Asimetria temperaturii de radiaţie Asimetria temperaturii de radiaţie se defineşte prin diferenţa dintre temperatura de radiaţie plană de pe două feţe opuse ale unui mic element (temperatura de radiaţie plană fiind temperatura uniformă a unei incinte pentru care radiaţia pe una din feţele unui mic element plan este aceeaşi ca în mediul real neuniform).13.13. forma acestor pereţi şi poziţila lor în raport cu omul.13.4 Temperatura interioară Temperatura interioară este media aritmetică a temperaturii aerului şi a temperaturii medii de radiaţie considerate în centrul încăperii (sau a zonei ocupate). I. • temperatura interioară. pentru poziţia aşezat.13.2 Temperatura medie de radiaţie Temperatura medie de radiaţie este temperatura pereţilor unei incinte virtuale pentru care temperatura pereţilor este uniformă şi schimburile de radiaţie între această incintă şi om sunt egale cu schimburile de căldură prin radiaţie în incinta reală. Această înălţime poate să difere.13 Condiţii de climat interior şi de iluminat natural pentru asigurarea confortului higrotermic şi vizual I.1 Temperatura aerului Temperatura aerului este temperatura dată de termometrul uscat. • temperatura convenţională.1 Parametri de climat interior Principalii parametri definitorii pentru aerul interior (documente recomandate: SR ISO 7730 “Ambianţe termice moderate. Ea poate fi calculată . pe baza datelor privind temperaturile pereţilor înconjurători. pentru poziţia aşezat. pentru poziţia aşezat şi în picioare. I. în funcţie de destinaţia încăperii: • la nivelul capului: 1.

1) în care: Wg pa p este raportul de umiditate. (document recomandat: SR 1907/2). Ea este utilizată la evaluarea confortului termic şi a disconfortului local produs de curenţii de aer. exprimată în mod curent prin presiunea parţială a vaporilor de apă (presiunea parţială a vaporilor de apă dintr-un amestec de aer umed fiind presiunea pe care ar exercita-o vaporii de apă conţinuţi în acest amestec dacă ei ar ocupa singuri volumul pe care îl ocupă aerul umed la aceeaşi temperatură) şi prin raportul de umiditate (raportul dintre masa vaporilor de apă a unui eşantion de aer umed şi masa aerului uscat din acelaşi eşantion). în Pa.2) în care: ϕ pa pa. în ansamblu. Umiditatea relativă poate fi exprimată şi în procente I 13. este presiunea atmosferică totală. în Pa. Pentru mediul interior mărimea ce trebuie avută în vedere este modulul vectorului viteză.61298 pa p − pa (13.1.7 Viteza aerului Viteza aerului se defineşte prin modul şi direcţie. Umiditatea relativă a aerului este catitatea de vapori de apă din aer în raport cu cantitatea maximă pe care el o poate conţine la o anumită temperatură şi se calculează cu relaţia: ϕ= pa pa . temperatura medie de radiaţie. în funcţie de destinaţia diferitelor spaţii.1.2 Parametri de confort termic Senzaţia termică resimţită de om este reprezentată de senzaţia termică a corpului său. Acestă senzaţie este influenţată nu numai de parametrii de mediu (temperatura aerului. în Pa. umiditatea şi viteza aerului) ci şi de îmbrăcăminte şi de activitatea pe care o desfăşoară în mediul termic respectiv.sat (13. este presiunea parţială a vaporilor de de apă. este presiunea parţială a vaporilor de apă. este presiunea de saturaţie a vaporilor de apă. Relaţia dintre cele două mărimi este: W g = 0 . I. în Pa.sat este umiditatea relativă a aerului.Temperatura interioară convenţională se va considera. Senzaţia termică a omului este o mărime subiectivă şi se defineşte prin indicele PMV (votul mediu previzibil) sau indicele PPD (procentul previzibil de nemulţumiţi).13.13.6 Umiditatea absolută şi umiditatea relativă Umiditatea absolută a aerului este cantitatea de vapori de apă conţinuţi în aer. pe o scară cu 7 niveluri caracterizate astfel: 74 . Indicele PMV reprezintă opinia medie a unui grup important de persoane care îşi exprimă votul privind senzaţia termică în raport cu mediul termic înconjurător. I.

este un factor de corecţie.4).7 până la 1. pe baza datelor privind parametrii de mediu (temperatura aerului. al însoririi şi al iluminatului natural. Calitatea aerului interior depinde de calitatea aerului care pătrunde din exterior şi de factorii de contaminare ai aerului din interiorul încăperilor.3 Elemente privind concepţia constructiv-arhitecturală. în 0C.6 de la 0.2 până la 0. pct. activitatea (producţia de energie metabolică) şi rezistenţa termică a îmbrăcăminţii sau utilizînd valori tabelate în funcţie de nivelul de activitate.5 de la 0. astfel: < 0. temperatura medie de radiaţie. θa θr este temperatura aerului.2 m/s sau dacă diferenţa dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie este mai mică de 40C. în care un ocupant schimbă aceeaşi cantitate de căldură prin radiaţie şi prin convecţie ca într-o ambiantă neuniformă reală.6 0. în 0C. presiunea parţială a vaporilor de apă).0 0.13. Temperatura operativă se poate calcula cu relaţia: θ o = A ⋅ θ a + (1 − A)θ r (13.3) în care: θo este temperatura operativă. ceea ce corespunde unui indice PMV cuprins în domeniul: . este temperatura medie de radiaţie. al ventilării naturale.1. dat în funcţie de viteza aerului.5 <PMV< + 0.7 A va.Nivel +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 Senzaţie resimţită foarte cald cald călduţ neutru răcoros rece foarte rece Indicele PMV se determină prin calcul din ecuaţia de bilanţ termic al corpului uman.5 I. generală şi de detaliu. 13.0. Temperatura operativă este temperatura uniformă a unei incinte radiante negre. temperatura operativă se poate considera ca fiind media dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie (în acerst caz temperatura operativă este identică cu temperatura interioară. în 0C. viteza relativă a aerului şi temperatura operativă (document recomandat: SR ISO 7730) Indicele PPD reprezintă procentul de persoane susceptibile de a avea senzaţia de prea rece sau prea cald în raport cu mediul ambiant şi furnizează informaţii privind disconfortul termic. rezistenţa termică a îmbrăcăminţii. Se poate considera ca acceptabil pentru confortul uman o ambianţă caracterizată de un indice PPD mai mic de 10%. care influenţeazǎ performanţele clǎdirii sub aspect termic. 75 . în m/s A Pentru medii în care viteza aerului este mai mică de 0. viteza relativă a aerului.2 0.

Factorul de lumină naturală În calculele de iluminat natural.. Pentru celelalte clǎdiri. drept igienice. lipsa de concentrare. pentru comparaţie. clase. punerii acestora în lucru sau diferitelor mirosuri. Pentru obţinerea confortului vizual.13. ateliere. se ia în considerare lumina difuză a zilei. ambii parametri fiind dependenţi de cerinţele funcţionale ale spaţiului studiat.2) şi iluminarea minimǎ simultanǎ din încǎperea respectivǎ. se recomandǎ factorul de uniformitate de 1/3.. tocmai datorită variaţiilor sale foarte mari (aceasta face obiectul studiilor de însorire). 76 . Factorul de uniformitate este determinat de raportul dintre nivelul de iluminare recomandat în planul util specific fiecărei funcţiuni (Anexa A13.1. Asigurarea normelor de igienă pentru locuinţele colective prevăd: .în cadrul ansamblului urbanistic se admit maxim 5% apartamente neînsorite. trebuie corelate cu aspectele calitative ale mediului luminos. In funcţie de specificul încăperilor. nu şi lumina directă a soarelui. verticală (raft. Uniformitatea în planul util. Pentru încǎperile de învǎţǎmânt. sunt incluse şi nivelurile de lumină realizate natural. specifice pentru fiecare funcţiune.1/6.însorirea minimă de 1 ½ ore la 21 decembrie pentru cel puţin o cameră.. reumatismul. oglindă) sau înclinată (pupitru.pentru muncǎ în mişcare. în funcţie de felul cum se desfǎşoarǎ activitatea: pentru munci cu caracter static. el trebuie să fie asigurat pe suprafaţa de referinţă . Confortul vizual este o stare subiectivă. dar şi de la o activitate la alta. se recomandă realizarea nivelurilor de iluminare prezentate în ANEXA 13. aspectele cantitative. dificultatea în respiraţie. putem considera limitele normative de ventilare naturală.Atunci când niciunul dintre aceşti factori nu influenţează în vre-un fel luarea unei decizii. pentru apartamentele de 2 camere şi pentru cel puţin 2 camere pentru apartamentele de 3 sau 4 camere. .planul util .. toate acestea cunoscute ca simptom SBS (Sick Building Syndrome) sunt tributare nerespectării normelor de confort ale spaţiilor interioare. lumina fiind necesar sǎ fie primitǎ în general dintr-o singurǎ direcţie. la volumul de aer şi la poluanţii prezenţi în interior datoraţi diferitelor produse industriale sau materiale de construcţie. laboratoare. I. acestea se raportează la numărul de indivizi utilizatori în acelaşi moment ai spaţiului respectiv. Respectarea normelor de igienă în cazurile de mai sus este foarte importantă datorită diferenţei ce apare între durata teoretică şi cea reală de însorire. frisoanele.1/3. care diferă de la om la om. Se recomandǎ pentru clǎdiri de locuit. Nivelul de iluminare trebuie să fie în concordanţă cu specificul activităţii desfăşurate în încăpere. realizarea unei iluminǎri avînd un factor de uniformitate de minimum 1/10. lumina fiind necesar sǎ fie primitǎ din mai multe direcţii. Oboseala. factorul de uniformitate va fi de1/4.4 Definirea parametrilor de iluminat natural şi niveluri de performanţǎ pentru asigurarea confortului vizual. iritarea mucoasei nazale şi lăcrămarea. birouri). Principalii parametrii ai iluminatului natural sunt nivelul de iluminare şi uniformitatea în planul util. factorul de uniformitate va fi de 1/2. . unde.care poate fi orizontală (masă. planşetă). auditorii.

lumina artificială va funcţiona pe toată perioada de lucru Metoda descrisă mai sus este un instrument de lucru deosebit de simplu şi eficace. fiind independent de momentul zilei sau anotimp şi se exprimă prin formula: DF = (EHint / EHext)x100 unde EHint . Dezavantajul metodei este faptul că permite calculul doar pentru cer acoperit uniform şi nu poate analiza diferitele situaţii variabile determinate de mişcarea soarelui. exprimată ca procent din aria pardoselii: DF = 1 / 10 (Af /Ad)x100 unde Af – suprafaţa ferestrelor Ad – suprafaţa pardoselii) Avantajul metodei constă în faptul că modelul distribuţiei luminii naturale în încăpere poate fi calculat o singură dată. cu iluminat natural generos • pentru DF cuprins între 2 – 5%. Factorul de lumină naturală DF (Daylight Factor) este elementul determinant de evaluare a luminii naturale disponibile în interiorul clădirilor (document recomandat metoda CIE). În faza de proiectare a unei construcţii noi. proprietăţile sticlei).Cantitatea de lumină naturală a unui spaţiu interior este determinată de internsitatea luminii naturale la un moment dat. iluminatul artificial va fi conceput pentru a suplimenta lumina naturală • pentru DF mai mic de 2%. se poate optimiza consumul energetic pentru utilităţi – iluminat 77 .iluminarea punctului fără obturări Factorul de lumină naturală are trei componente.iluminarea punctului interior EHext . poziţionare. Cunoscând distribuţia factorului de lumină naturală. acest model nu se schimbă în timp. El depinde de condiţiile meteo. Se determină astfel valorile minimă. vegetaţie). de nori şi de componenta directă a razelor de soare. de caracteristicile suprafeţelor vitrate (dimensiuni. medie şi maximă ale condiţiilor de lumină naturală în încăperea respectivă sau în spaţii interioare similare. O formulă de calcul foarte simplă consideră că valoarea minimă a factorului de lumină naturală întro încăpere este egală cu o zecime din aria ferestrelor. de eventualele protecţii solare sau obstacole exterioare (construcţii. iluminatul artificial nu este necesar pe întreaga perioadă a programului de lucru. nivelul iluminării naturale în spaţiul interior se obţine prin multiplicarea acestuia cu iluminarea exterioară disponibilă la un moment dat. Factorul de lumină naturală este asociat unui punct din spaţiul interior. odihnitor. corespunzătoare celor trei căi prin care lumina naturală ajunge în spaţiul interior: componenta cerului componenta reflectată externă componenta reflactată internă Fiecare din aceste componente se calculează prin metode specifice. interiorul este luminos. dar metoda de calcul ia în considerare condiţii de cer acoperit. Concluziile determinărilor făcute pe baza metodei: • pentru încăperi cu DF mai mare de 5 %.

deteriorarea caracteristicilor termoizolante ale materialului. cu utilizarea unor valori precalculate şi întabelate. − La determinarea rezistenţelor termice unidirecţionale ale plăcilor pe sol.5 W/(mK) în loc de 2.0 W/(mK). igrasie sau infiltraţii de apă. Metodologie.examinarea stării în care se află materialul (în stare uscată.electric. Particularitǎţi de aplicare a metodologiei pentru clǎdirile existente care urmeazǎ a fi modernizate termic şi energetic Pentru clădirile existente rezistenţele termice unidirecţionale ale elementelor de construcţie perimetrale. produsă în timp. − Pentru calcule simplificate. Conductivitatea termică se stabileşte concret prin: . ca urmare a diferiţilor factori. . .1) Coeficientul de majorare aferent unui material de construcţii se obţine prin multiplicarea coeficientului care depinde de vechimea materialului cu cel mai mare din coeficienţii care depind de starea materialului (condens. se poate scrie sub forma: − d R = R+ [m2K/W] (14.orientativ – la pct 5.determinări de laborator ale unor probe extrase “in situ”. . a materialelor termoizolante. în cazul când pământul şi umplutura de peste CTS sunt nisipuri şi pietrişuri cu umiditate ridicată. sortul şi caracteristicile termotehnice ale materialului termoizolant prevăzut în proiectul iniţial. Partea a 2-a – capitolul Iluminat artificial). asupra conductivităţii termice. în special. igrasie. Pentru o clădire existentă.14. Factorul de lumină naturală este un element care intervine în ecuaţia pentru determinarea consumului de energie electrică necesar pentru iluminatul artificial (v. dar în principal ca urmare a umezirii materialului prin infiltraţii şi/sau condens interior.0 m sub CTS se va considera λp1 = 2. cu suprafeţele vitrate cunoscute. care se dau .examinarea proiectului iniţial. încălzire.2) λ 78 . îmbătrânirii şi deteriorării în timp a materialelor care intră în alcătuirea elementelor de construcţie şi. I. valorile normate ale acestora vor fi corectate prin multiplicarea cu coeficienţii de majorare ”a”.felul.3: λ = a . în special schimburile termice). ventilaţie – prin corelarea aportului de lumină naturală cu dimensiunile suprafeţelor vitrate (având în vedere şi alte aspecte. cu aceleaşi metode ca şi pentru clădirile noi. infiltraţii).) Pentru a ţine seama de efectul negativ al umezirii. climatizare. λnormat [W/(m . Conductivitatea termică de calcul a materialului termoizolant se stabileşte în funcţie de: . . conductivitatea termică de calcul a pământului pe adâncimea de 3. relaţia de calcul a rezistenţelor termice unidirecţionale pentru toate elementele de construcţie cu excepţia plăcii pe sol şi a tâmplăriei exterioare. de regulă. se pot întocmi calcule economice de optimizare a consumului de energie prin corelarea programului de lucru cu iluminatul natural disponibil. afectat de condens. etc.identificarea materialului prin sondaje şi/sau decopertări locale. se detemină. K)] (14.

la care se adaugă rezistenţele la transfer termic superficial interior şi exterior [m2K/ W]: − dj R = Rsi + Rse + ∑ ( ) λj d grosimea de calcul a stratului termoizolant [m] λ conductivitatea termică de calcul a materialului termoizolant [W/(mK)] − Pentru calcule simplificate. fie exclusiv pe baza câtorva sondaje sau/şi decopertări locale. lungimile punţilor termice liniare de acelaşi fel (j). cu luarea în consideraţie atât a tasării iniţiale. cât şi a celei produse în timp. fisurate. se consideră . egale cu rezistenţele termice corectate (R’). cu stratul termoizolant de grosime variabilă. − Rezistenţele termice corectate (R’) ale elementelor de construcţie neomogene şi cu punţi termice.cu valorile considerate pentru clădirile noi.4) R’ = (ψ ⋅ l ) ∑ j j (1 − ∑ p ) i + ∑ (p ⋅ U ) + i i R A în care: R rezistenţa termică unidirecţională din câmp curent [m2K/W]. transmitanţele termice liniare aferente punţilor termice de acelaşi fel (j). ψj [W/(mK)]. putrezite.00 şi cota stratului invariabil (CSI). cu utilizarea unor valori precalculate şi întabelate.de regulă . Dacă starea tâmplăriei de lemn nu este corespunzătoare (tocul şi/sau cercevelele sunt umezite. suport al stratului termoizolant sau al şapei [m] d grosimea de calcul a stratului termoizolant [m] λ conductivitatea termică de calcul a stratului termoizolant [W/(mK)] − Grosimea stratului termoizolant este cea efectivă. se consideră grosimea medie.în care: − R rezistenţa termică a tuturor straturilor. cu excepţia stratului termoizolant. cu excepţia plăcilor pe sol. rezistenţele termice unidirecţionale (R).72 + 0. confirmate prin 1-2 sondaje. din cadrul suprafeţei A lj [m]. existentă la data analizei termice şi energetice. relaţia de calcul a rezistenţelor termice unidirecţionale pentru plăcile pe sol poate fi scrisă sub forma: d [m2K/W] R1 = 2. ponderată cu suprafeţele. la care se adaugă rezistenţa la transfer termic superficial interior [m2K/W] h înălţimea măsurată între nivelul pământului din exteriorul clădirii (CTS) şi faţa superioară a plăcii din beton slab armat. 79 . A suprafaţa pentru care se face calculul [m2]. − Pentru elementele de construcţie vitrate (tâmplărie exterioară şi pereţi exteriori vitraţi). La terasele fără beton de pantă. se determină pe baza relaţiilor de calcul: 1 [m2K/W] (14. în funcţie de amploarea şi natura defectelor. Grosimea “d” se poate stabili fie pe baza datelor existente în proiect. degradate) rezistenţele termice se vor reduce cu până la 15 %.3) λ în care: R1 rezistenţa termică unidirecţională a tuturor straturilor cuprinse între cota ±0.5 h + (14.

ψ − transmitanţa termică liniară. Coeficienţii de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale “r” ale tuturor elementelor de construcţie. aferentă ariei totale a zonelor neizolate sau mai puţin izolate termic [W/(m2K)]. ψj. A aria totală a elementului de construcţie.pi Ui ponderea zonelor neizolate sau mai puţin izolate termic decât zona de câmp curent [-]. − U transmitanţa termică unidirecţională. se pot determina cu relaţia: r= R' = R1 3. caracterizată prin aceiaşi rezistenţă termică unidirecţională [m2].diferenţa dintre temperatura interioară şi temperatura exterioară convenţională de calcul [K]: ∆θ= θi . medie. unidirecţionale. Ui . a tuturor straturilor cuprinse între cota ±0. cu excepţia plăcilor pe sol.θp ∆θ . A. în ipoteza acceptării calculului în regim staţionar. medie.5 − l (1 − p) + U⋅ p ⋅ R 1 + 3. ponderată. l lungimea însumată a tuturor punţilor termice liniare [m].00 şi CSI. transmitanţele termice prin suprafaţă. aferente zonelor (i) [W/(m2K)]. pi. 80 . Coeficientul de reducere a rezistenţei termice unidirecţionale “r” ale plăcilor pe sol.6) în care: p ponderea însumată a tuturor zonelor neizolate sau mai puţin izolate termic [-].7) în care: R1 rezistenţa termică unidirecţională. ponderată. se determină pe baza relaţiei: R’ = 1 Σ(ψ ⋅ l ) ⎡ (1 − Σp ) ⎤ j j i + Σ(p ⋅ U )⎥ ⋅ ∆θ p + ⎢ i i ⎥ ∆θ A ⎢ R1 ⎣ ⎦ [(m2K/W] (14. la care se adaugă rezistenţa la transfer termic superficial interior Rsi.θe R1 .diferenţa dintre temperatura interioară şi temperatura pământului la cota stratului invariabil (CSI) [K]: ∆θp = θi . aferentă lungimii însumate a tuturor punţilor termice liniare [W/(mK)].cu aceleaşi semnificaţii ca mai sus. lj. [m2K/W].5) în care: ∆θp .5 ⋅R 1 ⋅ Ψ⋅ ( ) S − [-] (14. Rezistenţele termice corectate ale plăcilor pe sol. se pot determina cu relaţia: r= R' = R 1 l (1 − p) + U⋅ p ⋅ R + R ⋅ψ ⋅ ( ) A − − [-] (14.rezistenţa termică unidirecţională din câmp curent [(m2K/W]. din câmp curent.

− r1 = 3. l lungimea însumată a tuturor punţilor termice liniare [m]: l = Σlj Ponderea însumată a tuturor zonelor neizolate sau mai puţin izolate termic.9) [-] (14. cu suficientă exactitate. Ψ şi U au aceleaşi semnificaţii ca mai sus. cu excepţia plăcilor pe sol: 1 r1 = [-] − l 1 + R ⋅ψ ⋅ ( ) A r2 = 1 (1 − p) + U⋅ p ⋅ R − (14. se pot determina în mod simplificat. care ţine seama de prezenţa.cu aceleaşi semnificaţii ca mai sus Determinarea simplificată a rezistenţelor termice corectate. r2 coeficientul de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale din câmp curent. Coeficienţii de reducere “r1” şi “r2” se determină cu următoarele relaţii: la toate elementele de construcţie. lj lungimile corespunzătoare valorilor ψi.10 0. Ψ . cu ajutorul coeficienţilor de reducere − − Rezistenţele termice corectate ale tuturor elementelor de construcţie. a unor zone neizolate sau mai puţin izolate termic [-]. se calculează cu relaţia: A' ΣA'i = p = Σpi = [-] (14. existente în cadrul ariei elementului de construcţie considerat.p.95 ≤ r2 = − (1 − p) + U⋅ p ⋅ R 1 în care p. A. A . dar mai operativ. R = r1 ⋅ r2 ⋅ R [m2K/ W] (14. se calculează cu relaţia: − Σ(ψ j ⋅ l j ) ψ = [W/(mK)] (14. l.12) − Coeficientul liniar de transfer termic. care ţine seama de influenţa punţilor termice liniare [-]. La placa pe sol. în cadrul ariei elementului de construcţie perimetral. în loc de R se consideră rezistenţa termică R1. U .5 − [-] (14.K)].14) A A 81 . mediu. definite mai sus [m]. ponderat. l.11) [-] (14.8) în care: r1 coeficientul de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale din câmp curent.13) l în care: ψj transmitanţele termice liniare aferente diferitelor detalii caracteristice din cadrul ariei A [W/(m.5 ⋅ R 1 ⋅ψ ⋅ ( ) A 1 ≤ 1. cu excepţia suprafeţelor vitrate. cu relaţia: R’ = r .10) - la plăcile pe sol: l 1 + 3.

15) A' p în care: − U i coeficienţii de transfer termic aferenţi diferitelor zone neizolate sau mai puţin izolate termic [W/(m2 K)].la planşeul peste subsolul neîncălzit şi la placa pe sol.în care: Ai’ ariile zonelor neizolate termic sau mai puţin termoizolate.la planşeele de terasă şi de pod: chepenguri. în situaţia în care stratul termoizolant este amplasat sub placă: suprafeţele din dreptul pereţilor structurali şi a grinzilor din beton armat (care întrerup continuitatea stratului termoizolant). . A’ = Σ A ' i ponderile ariilor A ' din totalul ariei A [-] : i A' p’i = i A Coeficientul de transfer termic unidirecţional.). Pentru detalii importante care nu se găsesc în aceste acte normative. neizolate sau mai puţin termoizolate [(m2K/W] − Zonele neizolate termic care se iau în considerare la determinarea parametrilor “p” şi “ U ” sunt. în principal. 82 O serie de valori aproximative U i se dau în Tabelul 14.a. în situaţia în care stratul termoizolant este amplasat sub pardoseală: suprafeţele din dreptul pereţilor structurali şi nestructurali (care întrerup continuitatea stratului termoizolant). precum şi toate zonele la care nu s-a prevăzut strat termoizolant (de ex.1. . existente în cadrul ariei totale a elementului de construcţie [m2]. Transmitanţele termice unidirecţionale U i aferente zonelor neizolate sau mai puţin termoizolate.16) Ri în care: Ri rezistenţele termice unidirecţionale ale zonelor “i”.. următoarele: . a holului de intrare în clădire ş. ponderat. coşuri de fum. aferent ariei A’. precum şi toate zonele la care nu s-a prevăzut strat termoizolant. zona casei scării. mediu. ş. recipienţi de scurgere ş. .la planşeul peste subsolul neîncălzit şi la placa pe sol. se calculează cu relaţia: 1 Ui = [W/(m2 K)] (14. Coeficienţii liniari de transfer termic ψj se pot lua din cataloagele special întocmite cu valori precalculate. se determină cu relaţia: pi − Σ( U i ⋅ A' ) Σ(U ⋅ p i ) i = i U= [W/(m2 K)] (14. A’ aria însumată a tuturor zonelor neizolate termic şi a celor mai puţin termoizolate [m2]. ventilaţii. străpungeri de instalaţii.a.a. coeficienţii ψj se pot determina pe baza unui calcul numeric automat al câmpului de temperaturi.

zonele de punţi termice nestrăpunse ale pereţilor exteriori.conturul tâmplăriei exterioare (la buiandrugi.punţile termice verticale de la intersecţia pereţilor exteriori cu pereţii interiori structurali (de ex.intersecţia dintre pereţii exteriori şi planşeul de pod (în zona streşinii). pentru care nu se introduc în calcule coeficienţi ψi: stâlpi. Lungimile punţilor termice liniare (l) se măsoară în funcţie de lungimile lor reale. .a. 83 . . .- la pereţii exteriori: zonele de punţi termice străpunse. în principal. solbancuri şi glafuri verticale). tălpi şi grinzi din beton armat monolit etc. la determinarea parametrilor − “p” şi “ U ” sunt. Punţile termice liniare care trebuie în mod obligatoriu să fie luate în considerare la determinarea parametrilor “l” şi “ψ ” sunt. tălpi şi grinzi din beton armat monolit.a. ş. Ariile elementelor de construcţie perimetrale (A) se măsoară în conformitate cu prevederile de la pct 5. bulbi.intersecţia dintre pereţii exteriori şi placa pe sol (în zona soclului). . . stâlpişori din beton armat monolit protejaţi sau neprotejaţi. de regulă.intersecţia dintre pereţii exteriori şi planşeul de terasă (în zona aticului sau a cornişei). existente în cadrul ariilor A.) . .2. următoarele: .plăcile continue din beton armat care traversează pereţii exteriori la balcoane şi logii. bulbi. Zonele mai puţin izolate termic care se iau în considerare.colţurile verticale (ieşinde şi intrânde) formate la intersecţia dintre doi pereţi exteriori ortogonali. . în principal. ş. de lăţime relativ mare. pentru care nu se introduc în calcule coeficienţi liniari de transfer termic: stâlpi. toate protejate la exterior cu un strat termoizolant subţire. pereţii din beton armat adiacenţi logiilor.intersecţia dintre pereţii exteriori şi planşeul peste subsolul neîncălzit (în zona soclului).a).intersecţia pereţilor exteriori cu planşeele intermediare (în zona centurilor şi a consolelor din beton armat monolit. ş.

00 0.1 TRANSMITANŢELE TERMICE (Ui) CARACTERISTICE ZONELOR NEIZOLATE TERMIC SAU MAI PUŢIN TERMOIZOLATE Ui Grosimea zone neizolate zone mai puţin peretelui ELEMENTUL DE CONSTRUCŢIE termic termoizolate mm W/(m2K) PLANŞEE SUB TERASĂ 2.95 1.05 Nr.40 3.40 1.25 PLANŞEE PESTE SUBSOL NEÎNCĂLZIT 2. protejate cu zidărie din cărămizi pline 125 mm Zone de punţi termice din beton armat.00 2.25 1.90 0.75 PLĂCI PE SOL 0.00 2.20 1.65 1.90 1.55 2.35 1.15 1. protejate cu polistiren celular 25 mm+ zidărie din cărămizi pline 125 mm Zidării şi soluţii monolit 75 Zone de punţi termice din beton armat. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Zidării şi soluţii monolit Zone de punţi termice străpunse din beton armat PEREŢI EXTERIORI Zone de punţi termice din beton armat.60 1.40 2.10 2.30 1.00 1.70 1.05 1.10 2.75 1.20 2.75 2.10 1.TABELUL 14.30 3.15 1.85 1. protejate cu plăci sau fâşii BCA GBN 35 cu grosimea în mm de: 100 125 150 84 .85 3.55 1.95 0.95 0.55 1.25 PLANŞEE SUB POD NEÎNCĂLZIT 3. crt.35 Panouri mari prefabricate 220 270 320 150 200 250 300 350 400 450 500 325 375 425 475 525 575 350 400 450 500 550 600 200 250 300 350 250 300 350 250 300 350 250 300 350 3.50 1.

A14.la pereţii exteriori..6 şi A14.. iar în Tabelele A14. influenţa acestor punţi termice poate fi.25 W/(m2K) . − − - 85 . p şi U .. iar în locul lungimii totale “l” se consideră perimetrul “P”.. în aceste cazuri valorile “ U ” aferente acestor zone vor fi majorate cu 10.3. În Tabelele A14.30%.8 .75 W/(m2K) . în locul lungimii “l” se consideră.valorile − coeficienţilor de reducere “r2”.1.pentru placa pe sol La determinarea rezistenţelor termice corectate R’ cu ajutorul coeficienţilor de reducere “r1” şi “r2”.2 şi A14.35 W/(m2K) .1. l/A. În Tabelele A14.A14. l/A şi ψ .5. perimetrul “P”. p.7. şi anume zona neizolată termic. neglijată în calcule.. pe lângă coeficienţii “r2” aferenţi diferitelor valori U .25 W/(m2K) . coeficienţii de transfer termic ψ şi U nu mai trebuie să fie ponderaţi. respectiv de la parter (la planşeul peste subsolul neîncălzit şi la placa pe sol). A14.8.există. valorile coeficienţilor “r1” şi “r2” se pot determina prin interpolare. măsurat pe conturul feţei interioare a pereţilor exteriori de la ultimul nivel (la planşeele de terasă şi de pod). i care sunt: − U = 2. punţile termice respective vor putea fi − considerate “zone neizolate sau mai puţin termoizolate”. nu există valori precalculate pentru coeficienţii “ψ ”. acoperitor. majorarea fiind cu atât mai mare cu cât lăţimea punţii termice este mai mică.. . pentru unele punţi termice.pentru planşeele peste subsolul neîncălzit − U = 0. de regulă. determinate în funcţie de parametrii R (R1).A14.1. colţurile intrânde ale pereţilor exteriori au valori negative. cu excepţia punţilor termice geometrice (de la colţuri şi de pe conturul tâmplăriei exterioare). în funcţie de lăţimea zonei.5 . − s-au În Tabelele A14.pentru planşeele de terasă − U = 3.. se vor avea în vedere următoarele: − − . de departe. − − În aceste condiţii..1 se dau valorile coeficienţilor de reducere “r1”. de regulă. ψ şi U decât cele din tabelele A14.cea mai semnificativă punte termică liniară este.pentru planşeele de pod − U = 2.pentru alte valori R(R1).A14. . având în vedere că. intersecţia suprafeţelor orizontale cu pereţii exteriori ai clădirii.4 din Anexa A14. Aria elementului de construcţie orizontal (A) este aria suprafeţei mărginită pe contur de perimetrul (P) definit mai sus. − calculat şi coeficienţii “r2” corespunzători transmitanţelor termice U ale zonelor neizolate termic. în situaţia în care. în general. un unic tip de zonă diferită (în ceea ce priveşte alcătuirea şi gradul de izolare termică) de zona de câmp.Elementele de construcţie orizontale (planşeele de terasă şi de pod. planşeul peste subsolul neîncălzit şi placa pe sol) prezintă următoarele particularităţi: . determinate în funcţie de parametrii R (R1).

valorile coeficienţilor liniari de transfer termic (ψ).valorile transmitanţelor termice aferente zonelor neizolate sau mai puţin termoizolate (U).- în situaţia în care. rezistenţa termică medie a elementului de construcţie se detemină în final cu relaţia : 1 ΣAj R'm = ----. .17) U'm Σ (Aj .[ m2K/W] (14. în Tabelele din Anexa A14 nu se găsesc valorile necesare pentru − − parametrii p. determinând valorile R.= --------------. . Dacă la o clădire există două sau mai multe alcătuiri diferite la acelaşi element de construcţie (de exemplu o zonă cu pereţi exteriori nestructurali şi altă zonă cu pereţi structurali din beton armat monolit cu strat termoizolant la exterior). alese astfel încât produsul “p⋅ U ”.lungimea punţilor termice raportată la aria elementului de construcţie considerat (l/A. În această situaţie. U'j) în care : U'j transmitanţele termice corectate [W/(m2K)] aferente suprafeţelor Aj . l/A.8). calculele se vor face. .aria zonelor neizolate sau mai puţin termoizolate. se poate aprecia un coeficient global de reducere “r”.rezistenţa termică unidirecţională din câmp curent (R). coeficienţii ψ sunt cu atât mai mari cu cât punţile termice au o lăţime mai mare şi sunt mai puţin protejate (de exemplu punţi termice străpunse). în locul produsului “r1⋅r2” din relaţia (14. cu cât următorii parametri sunt mai mari: . coeficienţii “r1” şi “r2” pot fi determinaţi pe baza altor valori − − ai acestor parametri. separat pentru fiecare alcătuire în parte. 86 . de regulă. Valorile coeficienţilor globali de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale “r” sunt cu atât mai mici. Pentru calcule aproximative la fazele preliminare de proiectare.zonele neizolate termic). P/A). coeficienţii U sunt cu atât mai mari cu cât zonele respective se caracterizează prin rezistenţe termice mai mici (de ex. r2 şi R’ distincte. raportată la aria elementului de construcţie considerat (p). respectiv “ψ ⋅ (l/S)” să fie egal cu cel al parametrilor căutaţi. . r1. U şi ψ .

5) 87 .ANEXA A5 (la cap.

88 .

89 .

90 .

91 .

92 .

AL ÎNSORIRII ŞI AL ILUMINATULUI NATURAL ANEXA A7.1 ELEMENTE DE CONDUCERE. AL VENTILĂRII NATURALE.ANEXA A7 (la cap. 7) ELEMENTE PRIVIND CONCEPŢIA CONSTRUCTIV-ARHITECTURALĂ CARE INFLUENŢEAZĂ PERFORMANŢELE CLĂDIRII SUB ASPECT TERMIC. TRECERE ŞI DE CONTROL AL LUMINII 93 .

Variaţia luminii naturale în funcţie de dispunerea ferestrelor: lateral pe o parte. Neufert) Fig. Neufert) 94 . 2. 1. lateral pe două părţi sau în diferite soluţii de iluminat zenital (cf. Graficul de variaţie a luminii naturale în funcţie de dispunerea pe verticală a aceleiaşi ferestre (cf.ANEXA A7. 2 VARIAŢIA LUMINII NATURALE Fig.

.1/8 1/4.săli de haltere. laboratoare – farmacii ..1/4 1/8. vestiar.1/12 1/6.1/4 1/8.la laboratoare de cercetări şi control Încăperi de învăţămînt: .. bibliotecă. depozit combustibil Încăperi de spitale şi instituţii medicale: ... box.1/12 1/5.1/10 1/5.... camere de zi.1/7 1/6.camere.. săli de tratament . laboratoare . coridor .alte încăperi afară de sălile de operaţii cu anexele lor Încăperi la clădiri administrative Biblioteci – săli de lectură Săli de sport: ..1/14 1/5... săli de desen sau lucru manual.magazii de efecte.1/6 1/5.. săli comune 95 .laboratoare de preparare Încăperi la hoteluri: .1/10 1/3.......săli de naştere.de locuit . cameră duş... cantine: .săli de mese .săli de gimnastică şi sport ..3 RAPORTUL DINTRE ARIA FERESTRELOR ŞI ARIA PARDOSELII ÎNCĂPERILOR ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ACESTORA/FUNCŢIUNI (document recomandat STAS 6221-89) Destinaţia încăperilor Raportul dintre aria ferestrelor şi aria pardoselii încăperii 1/6. laborator....celelalte încăperi .. camere personal.... cabinet medical ...săli de clasă.1/10 1/10. grădiniţe.1/10 1/10.. WC. ping-pong .saloane bolnavi TBC.1/7 1/5. camere de aşteptate..1/8 1/8..cabinet medical Încăperi de restaurante..1/9 1/6.. duşuri .1/6 1/4. cămine: . saloane copii bolnavi . atelier.1/6 1/6.1/5 1/10.saloane bolnavi.scări Încăperi de lucru: .vestiare..spălător... scrimă. intervenţii şi pansamente.1/8 Încăperi la locuinţe: ...1/6 1/4...1/5 1/7.ANEXA A7..1/4 1/3.coridoare Încăperi de creşe.birou.săli de joc la grădiniţe ...1/7 1/3.

10 0.05.17 ..21 0.0..0.05 0..08.28 0.0.20 0..75 0..80 0..44 0.01.0..0..80 0.0.42 0..4 VALORI INFORMATIVE ALE COEFICIENTULUI DE REFLEXIE PENTRU DIVERSE MATERIALE SAU SUPRAFEŢE (document recomandat STAS 6221-89) Nr.28 0.. verde sau albastră deschis Hîrtie albastră mediu Hîrtie albastră închis Hîrtie cenuşie închis Hîrtie neagră Ecran de pînză albă Tencuială de ipsos Tencuială obişnuită Ţiglă nouă Ţiglă veche Lemn de arţar Lemn de stejar Lemn de nuc Lemn băiţuit Granit Nisip obişnuit Pămînt Pomi vara Suprafeţe verzi în natură Strat de nori Zăpadă curată Stofă neagră Catifea neagră Îmbrăcăminte de culoare deschisă 96 Coeficientul de reflexie 0.0.70 0..54 0..30.35 0.50 0.70.10..0.72.10 0..0..80 0.0.03 0. crt..10.57 0.0.45 0.0..30 0.35..05.30.18 0..10 0..40.002.70 0...80 0.0.50..40.50 0.0...25 0..0.0.80 0.002 0..ANEXA A7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Materialul sau suprafaţa Zugrăveală albă (nouă) Zugrăveală albă (veche) Zugrăveală cenuşie Zugrăveală crem Zugrăveală verde deschis Zugrăveală verde închis Zugrăveală albastră deschis Zugrăveală roz Zugrăveală roşie Zugrăveală brună Vopsitorie lac alb lucios Vopsitorie lac de aluminiu Plăci marmură albă cu luciu Plăci marmură mată Sticlă de geam transparent Sticlă de geam mătuită cu nisip Sticlă opacă Sticlă stratificată pentru difuziune Plăci de oţel Hîrtie desen albă Hîrtie galbenă..0.0...0.25 0...45 0.30 0..45 0.0...11..10 0.008 0.85 0...03.03.60...20 0.0..30.80.0..05 0....0.60 0.16 0.001.70 0.16 0.25.80 0.0..15...

7.6 1:2.ANEXA A7.2 97 .1 Raportul limită de 1: 2.5.5.4 Fig.5 REZOLVĂRI VOLUMETRICE PARTICULARE N V E E S 1:1 1:1.4 dintre laturile dreptunghiului ipotetic ce delimitează aria construită devine eficient prin schimbarea de direcţie S – E 133% 100% 142% 98% 200% Fig. 7.

3 Graficul pune în evidenţă exprimat în procente pierderea şi câştigul de căldură pentru o clădire a cărei formă în plan este dreptunghiulară sau pătrată. în funcţie de orientarea cardinală 98 .Fig. 7.5.

1 Suprafaţă de fereastră orientată spre Sud şi masa termică care stochează căldura pe timpul zilei şi o cedează spaţiului funcţional pe timpul nopţii ziua perete – masa termica noaptea fante închise Fig.6.2 Sistemul de câştig de căldură izolat. 7.6 PERFORMANŢA TERMICĂ A ANVELOPEI ZIUA NOAPTEA Fig. 7. Operare pe timp de zi şi în timpul nopţii 99 .6. Spaţiu solar (seră).ANEXA A7.

soare perete masa termica sticla ziua fante inchise noaptea Fig. 7.6.3 Modul de operare al unui perete – masă termică sau perete Trombe pe timpul zilei şi pe timpul nopţii 100 .

7.7.7 OPTIMIZAREA LUMINĂRII NATURALĂ A SPAŢIILOR INTERIOARE Fig.ANEXA A7. 7.8 TIPURI DE SPAŢII INTERIOARE Fig.8.1 Dispozitive de umbrire pe faţada orientată spre Vest ANEXA A7.1 Tip de atrium spinal Spaţii care comunică aflate sub un luminator central 101 .

− în zone antropizate în care se pot evidenţia aspecte şi criterii ecologice. La apariţia unei noi funcţiuni pe un amplasament trebuie păstrat specificul amplasamentului. în timp. • să se poată reduce pierderile de căldură datorate infiltraţiilor de aer (controlul direcţiei vântului). fie in cadrul aşezărilor rurale.volumetric încât: – să fie utilizate toate oportunităţile solar pasive pentru încălzirea. prin creşterea rădăcinilor sau prin creşterea coroanei. 102 . Clădirea se poate afla sau poate fi construită pe un amplasament care prezintă următoarele caracteristici : − în zonă preponderent antropizată – structură urbană istoric constituită. Este necesar să se întocmească proiectul de arhitectură peisageră pentru utilizarea vegetaţiei native care are ca avantaje directe: conservarea apei. Alegerea amplasamentului trebuie să se facă pe bază criterială. locuri de odihnă şi să fie utilizate materiale şi culori reflectante cel puţin pe o suprafaţă de 30%.9 CLASIFICAREA CLĂDIRILOR ÎN RAPORT CU POZIŢIA ÎN MEDIUL CONSTRUIT 7.1 Amplasamentul Proiectul clădirii şi proiectul de amenajare peisageră sunt un răspuns la microclimatul local şi la problemele de mediu specifice amplasamentului. O asemenea strategie aplicată la nivel urban poate conduce la 50% reducere din necesarul de căldură al unei construcţii care în condiţii vitrege de microclimat beneficiază de măsurile de izolare higrotermică optimă. Clădirea trebuie să fie astfel situată pe amplasament şi configurată spaţial .ANEXA 7. Orientarea spaţiilor interioare funcţionale ale clădirii şi a spaţiilor deschise exterioare faţă de punctele cardinale trebuie realizată astfel încât: • să se asigure optima luminare naturală a încăperilor şi câştigul de căldură necesar. reducerea cantităţii de pesticide. copacii şi iarba contribuie la creşterea umidităţii şi reduc impactul pe care ploile torenţiale îl pot produce în imediata vecinătate a clădirii. mari daune fundaţiilor sau acoperişurilor. – să se adopte strategia proiectării solare pasive atât pentru amenajarea peisageră cât şi pentru clădire. In general. pietonale. răcirea şi luminare naturală a spaţiilor interioare. – să se limiteze suprafeţele din amplasament ocupate de parcaje şi de drumurile de acces. fie ale dezvoltării urbane locale (ţesut urban nou constituit sau în curs de structurare – suburbii). Trebuie să se propună prin proiectul de amenajare peisageră umbrirea pe cel puţin 30% a suprafeţelor amenajate pentru parcaje. a formele de relief sau a vecinătăţilor construite). reducerea mortalităţii plantelor şi cost de întreţinere redus şi pentru selectarea acelor copaci care plantaţi lângă clădire să nu aducă. • se se poată asigura ventilarea naturală. • să se beneficieze de un câştig maxim de energie solară captată în sistem pasiv şi să poată fi controlată însorirea nedorită (şi datorită vegetaţiei.1. puţin alterat de acţiunea de antropizare. fie în zone în care predominante sunt caracteristicile geosistemului natural.

2. Faţadele scurte vor fi orientate spre Nord-Est şi SudVest şi este de preferat ca o faţadă orientată Vest să nu prezinte ferestre.1.continentală) zona 3 (aridă) zona 4 (tropicală) Fig.2 Orientarea clădirii în raport cu punctele cardinale şi faţă de vântul dominant zona 1(rece) zona 2 (temperat . cu preocuparea pentru asigurarea umbririi.1 Orientarea clădirii în raport cu punctele cardinale 1 2 3 Formă Orientare Amplasarea spaţiilor tampon Cea mai favorabilă orientare a unei clădiri multietajate (Fig.1) aflată în zona temperat continentală. Se recomandă decupajul volumetric controlat pentru adoptarea unor soluţii specifice proiectării solar – pasive.2.1. 7. Insorirea spaţiilor funcţionale este foarte importantă din punct de vedere igienico-sanitar mai ales în cazul locuinţelor şi a programelor arhitecturale pentru învăţământ. care se deschide spre peisaj. Fig. indiferent că este vorba de clădiri rezidenţiale sau publice.1.2 Soluţii utilizate în optimizarea luminării naturale a spaţiilor interioare 103 . contrazice orientarea cardinală favorabilă. 7.1.2. Excepţie fac clădirile situate în siturile urbane aglomerate în care nu s-a ţinut cont de climat sau în siturile în care vederea spectaculoasă. este aceea în care axul lung al clădirii este orientat Est–Vest. pe timp de vară.7. în aşa fel încât axul transversal perpendicular pe acesta să facă un unghi de 18° spre Est faţă de axul Nord-Sud. 7. pe faţada lungă orientată spre Sud-Est.

care necesită luminare zenitală. în interiorul spaţiilor. Controlul luminării naturale este necesar în cazul unor programe arhitecturale cum sunt şcolile.). a clădirilor ale căror faţade prezintă deschideri de mari dimensiuni. prin testarea machetelor în tunelul de vânt. 104 . • alte strategii şi tehnologii utilizate în sporirea luminării naturale a spaţiilor interioare. indiferent că este vorba despre relief. experienţa în domeniu arată că sunt preferate şi construcţiile cu posibilităţi de stocaj mediu. Distribuţia verticală a temperaturii aerului în atmosferă este un alt factor important. fie integrate anvelopei. dar cu posibilităţi de ventilare ziua şi mai ales noaptea în sezonul cald.7) şi / sau utilizarea vegetaţiei care permite luminii naturale să pătrundă în interiorul spaţiilor având şi efect în reducerea strălucirii şi a supraîncălzirii. Elementele din peisaj şi felul în care acestea se succed sau se combină. au faţade curbe sau primesc pe faţade alte tipuri de tehnologii fie ele de umbrire. • utilizarea sistemelor. funcţie de orientarea cardinală a formelor de relief. oraş sau alte tipuri de aşezări influenţează sistemul complex de impact al vântului în foarte multe feluri. Mai puţin importante sunt aceste probleme în cazul spaţiilor din cadrul programelor arhitecturale de cazare – tranzit sau temporare. Sistemul vânturilor locale este în mare parte generat de diferenţele de temperatură ale aerului deasupra pământului sau deasupra apei. Profilul vertical dat de viteza constantă a vântului este diferit in oraş faţă de zonele verzi din proximitatea lui. In proiectul pentru o nouă aşezare schemele de analiză a direcţiei vântului şi a brizelor au devenite operaţionale prin studiile sistemului de vânturi şi brize: vânturi cauzate de inversiuni termice. cu ajutorul configurării spaţiale a ferestrei. fără alte măsuri adiţionale de ventilare. în condiţiile în care acest spaţiu este utilizat mai ales dupăamiezele. cea opusă catedrei trebuie să reprezinte ca suprafaţă 1/3 din suprafaţa peretelui). clasa pe plan pătrat necesită luminarea pe două laturi fie adiacente (golul pe a doua latură. In cazul clădirilor de birouri luminarea naturală s-a dovedit foarte importantă sub aspect psihologic şi aceasta a condus la găsirea unor rezolvări particulare prin introducerea atriumurilor în cazul clădirilor compacte rezolvate pe plan în adâncime (cunoscut ca spaţiu al biroului peisager sau spaţiu deschis etc. brize – zi / noapte. în timpul zilei. Poate fi predictibilă. atelierele artiştilor plastici etc. Pentru alte încăperi cum sunt bucătăriile din locuinţe trebuie evitată orientarea spre Vest. integrate tâmplăriei sau montate pe tavanul încăperii. de deflectare a luminii / tavane reflectorizante – în scopul de a permite luminii naturale să pătrundă în adâncimea spaţiului încăperii (însoţită de un studiul necesar pentru evitarea strălucirii sau contrastului excesiv). în văi sau pe pantele delurilor sau munţilor. însă. • selectarea geamurilor în funcţie de factorul de transmisie luminoasă. Interacţiunea dintre curenţii de aer şi suprafeţele clădirilor este un fenomen foarte complex şi greu de calculat. diferite tipuri de atrium. fie opuse. Este importantă proiectarea unor clădiri cu înaltă capacitate de stocaj. sisteme de redirecţionare a luminii. curţi interioare). utilizarea lamelelor verticale reglabile spre Est şi Vest (Anexa 7. • utilizarea dispozitivelor de umbrire cum sunt copertinele amplasate pe faţada orientată spre Sud. funcţie de orele zilei sau ale nopţii. atelierele de meşteşugărit este important ca ele să fie orientate şi să primească lumină dinspre Nord.Optimizarea luminării naturală a spaţiilor interioare se poate realiza prin: • configurarea spaţial – volumetrică şi strategia de proiectare privind controlul luminii care pătrunde în interiorul spaţiilor (luminatoare. geometria ferestrelor. brize – munte / vale etc. deci în funcţie de cantitatea de lumină care pătrunde. • utilizarea senzorilor pentru controlul iluminatului electric în funcţie de starea vremii. fie suplimentarea pe o latură a suprafeţei vitrate. Testele trebuie făcute inainte ca peisajul urban să sufere alterări majore. Vântul este perceput la nivelul solului sau la înălţimea omului ca rafală de vânt. Controlul luminării naturale este necesară şi în spaţiile muzeale. Pentru unele încăperi cu destinaţie specială cum sunt laboratoarele. Se recomandă testarea clădirilor de dimensiuni mari. viteza şi direcţia sa se modifică mult în timp şi funcţie de caracteristicile spaţiale.

Copacii cu coroană bogată au efect de umbrire pe timpul verii şi lasă razele Soarelui să însorească clădirea pe timpul iernii.2. Utilizarea corectă a vântului şi a presiunii exercitate asupra anvelopei pot conduce la ventilarea naturală chiar şi în cazul clădirilor foarte înalte sau foarte joase. Plantele în general şi copacii în mod special produc răcirea prin evaporare pe timpul verii. Pentru zonele urbane au fost evidenţiate prin studii efectele locale nefavorabile pentru construcţii şi spaţiile dintre ele: efectul Wise. geometria clădirii. Aceşti copaci. suprafeţe de apă cu rol ecologic etc. temperaturile interioare şi exterioare. paravane spălate de apă. efectul Venturi. mediul construit înconjurător. dar efectul psihologic poate fi socotit mult mai important decât influenţa asupra temperaturii exterioare şi implicit din interiorul clădirii. Tehnologia computerizată avansată este un instrument pentru simularea mişcărilor aerului în interiorul spaţiului construit în funcţie de condiţiile exterioare privind: viteza vântului. efectul de canal etc. plantaţi în imediata vecinătate a clădirii. Fig. tipul şi gradul de permeabilitate al anvelopei. perioadă în care îşi pierd frunzele..Deasemenea se recomandă testarea pe machetă în tunelul de vânt a unui grup de clădiri. efectul de incintă.1. ajută eficient în realizarea controlului pasiv al umbririi. Plantaţiile .7.3.1. 7.Efecte de umbrire şi de însorire Fig.4 Controlul secţiunii clădirilor în zonele aglomerate urbane caracterizate prin densitatea construcţiilor 105 .2. efectul de piramidă. care prezintă zonele exterioare dintre ele amenajate mai ales acolo unde se vor amplasa fântâni.

b. 1. c.2.2. Calcul plan. Calcul plan.1. CÂMPUL DE TEMPERATURĂ a. b. Calcul plan. CALCULUL NELINIAR AL CÂMPULUI DE TEMPERATURĂ ŞI A CÂMPULUI DE DIFUZIE A VAPORILOR DE APĂ-variaţia conductibilităţii termice cu temperatura şi umiditatea.1.3. bidimensional (2-D).1. Calcul unidirecţional (1-D). bidimensional (2-D) c. REGIMUL TERMIC STAŢIONAR 1. Calcul spaţial. bidimensional (2-D). 1.1. Calcul la condens spaţial. CÂMPUL DE TEMPERATURĂ a. PRINCIPALELE CATEGORII DE PROGRAME DE CALCUL AUTOMAT pentru determinarea câmpului de temperaturi. tridimensional (3-D) DE DIFUZIE A 1. a fluxurilor de căldură şi a celorlate mărimi termotehnice derivate din acestea. tridimensional (3-D). Calcul plan.1. 106 . a câmpului de presiuni a vaporilor de apă. tridimensional (3-D). bidimensional (2-D). tridimensional (3-D). Calcul unidirecţional (1-D). 1. Calcul spaţial. Calcul unidirecţional (1-D) . a.2.1. CALCULUL NELINIAR AL CÂMPULUI DE TEMPERATURĂ ŞI AL CÂMPULUI DE DIFUZIE A VAPORILOR DE APĂ-variaţia conductibilităţii termice cu temperatura şi umiditatea. c.2. b. Calcul la condens plan. c.ANEXA A 9. Calcul unidirecţional (1-D).2. Calcul spaţial. REGIMUL TERMIC NESTAŢIONAR 1. Calcul la condens unidirecţional (1-D) b.3 CALCULUL NUMERIC AUTOMAT – METODA DE CALCUL PENTRU DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE CORECTATE – VALIDAREA PROGRAMELOR DE CALCUL PROGRAME GENERALE ŞI PROGRAME DE TIP EXPERT PENTRU EVALUAREA AUTOMATĂ A PERFORMANŢEI TERMOENERGETICE A CLADIRILOR SAU A UNOR PARŢI DIN ACESTEA 1. b. tridimensional (3-D) . bidimensional (2-D). CÂMPUL DE TEMPERATURĂ ŞI CÂMPUL VAPORILOR DE APĂ a. a. c. în vederea evaluării performanţei energetice a clădirilor Programe de calcul elaborate în România şi utilizate în practica curentă de cercetare şi proiectare începând cu anul 1978 1. Calcul spaţial.

1. Subdiviziunile modelului geometric Modelul geometric.. c.. Alegerea planurilor de decupaj (principale de separare) şi a dimensiunilor de calcul unde se poziţionează acestea sau simplificarea modelul geometric se face cu respectarea regulilor de modelare prevăzute în documentele recomandate: C 107-2005/ Partea a 3-a şi SR EN ISO 10211-1/1998. în mod obligatoriu. punctul 3 şi SR EN ISO 10211/1-98.. d.2. Optimizare termoenergetică. în urma căreia se formează o reţea de calcul în nodurile căreia se scriu ecuaţiile numerice adecvate. 2. e. 1. modelul geometric pentru calculul câmpului de temperaturi sau a câmpului de difuzie a vaporilor de apă se obţine prin decuparea din elementul real a zonelor care prezintă interes pentru calcul. se efectuează în conformitate cu prevederile din documentele recomandate C 107-2005/ Partea a 3-a.2.3. se împarte cu ajutorul unor planuri de secţionare (planuri secundare). capitolul 5. Evaluarea prin metode aproximative a rezistenţa termice a elementelor anvelopei clădirii. Pe baza câpului de temperaturi. din distribuţia temperaturilor se poate determina fluxul de căldură şi celelate mărimi termotehnice derivate din acestea necesare evaluării performanţei energetice a clădirilor 2. Calculul coeficientilor globali de izolare termică G şi G1.1. formând reţeaua ortogonală de calcul a câmpului de temperaturi. c. PROGRAME DE CALCUL TERMOTEHNIC AUTOMAT CU CARACTER GENERAL. Se prevăd. Etc. Elaborarea şi editarea certificatului energetic al clădirilor. 107 . diferiţi pe fiecare direcţie a sistemului cartezian de discretizare. metoda bilanţului termic. Modelul geometric În sistemul cartezian de coordonate. Etc. capitolul 5. Aexa J. Evaluarea prin metode aproximative a transmitanţei termice a ferestrelor şi uşilor. pe suprafeţele elementului. pe baza unui set de reguli. precum şi în zonele în care se modifică condiţiile de contur. Generalităţi Metodele de calcul de mare exactitate sunt cunoscute ca metode numerice (metoda elementelor finite. cuprins între planurile de decupaj. planuri de secţionare între materiale cu caracteristici termotehnice diferite. b. STRUCTURA GENERALĂ A PROGRAMELOR DE CALCUL AUTOMAT 2.4. metoda fâşiilor finite. precum şi necesitatea modificării acestora (îndesirea reţelei de calcul). Paşii reţelei de calcul NrPaşi. În urma rezolvării sistemului de ecuaţii se obţin temperaturi în nodurile reţelei de calcul şi temperaturi în orice punct al elementului (prin interpolare). b.1. Trasarea izotermelor de referinţa pe faţadă clădirilor. PROGRAME DE CALCUL CARE AUTOMATIZEAZĂ METODELE DE CALCUL MANUALE SAU METODELE APROXIMATIVE DE CALCUL ( programe utilitare de calcul) a. metoda difereţelor finite. a. în axul geometric al punţilor termice liniare sau punctuale.…). Utilizarea acestor metode numerice presupune o subdivizare a clădirii analizate. 2. metoda elementelor de frontieră..

2.tot =NrPaşiX*NrpaşiY*NrpaşiZ >= 500. tridimensional (3-D) a) Programe de calcul pentru detalii constructive NrPaşi . de laţimea sau înălţimea unei încăperi NrPaşi.tot =NrPaşiX*NrpaşiY*NrpaşiZ >= 20.000.2.planurile orizontale şi verticale de decupaj sunt adiabatice (flux termic nul pentru sistem) cu excepţia din cap.2.6. b) Programe de calcul pentru un element decupat din anvelopa NrPaşi .0 mm sau 0. Amplitudinea de variaţie sinusoidală a temperaturii aerului exterior stabilită la nivel naţional.3.2.1 mm . Calcul spaţial. Viteza de circulaţie a aerului exterior stabilită la nivel naţional.400. Umidităţile relative de calcul ale aerului interior şi exterior vor fi utilizate cele prevăzute în documentele recomandate: C 107-2005/ Partea a 3-a.4.3. 108 .000. cu următoarele precizări : .tot =NrPaşiX*NrpaşiY*NrpaşiZ >= 2. 2. cap. Descrierea modelului geometric şi amplasarea reţelei de discretizare ( de calcul): - pentru detalii care conţin în componenţa lor şi elemente metalice. şi SR EN ISO 13788. . fişiere text (Programe de categoria A).000. 2.tot : 2. 5 şi SR EN ISO 10211/1-98. amplasarea reţelei se face manual. stabilită la nivel naţional.tot =NrPaşiX*NrpaşiY*NrpaşiZ >= 200. b) Programe de calcul pentru elemente decupate din anvelopa clădirii.2. Parametrii climatici de calcul Calculul câmpului de temperaturi se va face pe baza temperaturilor la limită prevăzute in documente recomandate: C 107-2005/ Partea a 3-a.2. pentru diverse categorii de programe de calcul automat.tot =NrPaşiX*NrpaşiY>= 4.temperatura în interiorul spaţiilor neîncălzite va fi egală cu temperatura Tu rezultată dintr-un calcul de bilanţ termic. bidimensional (2-D) a) Programe de calcul pentru detalii constructive NrPaşi. programul de calcul trebuie să permită utilizarea paşilor de discretizare de ordinul 1. c) Programe de calcul pentru pentru o faţadă a clădiri (secţiune orizontală) NrPaşi. rezultat în urma experienţei acumulate în practica curentă de cercetare si proiectare.000.3 din SR EN ISO 10211/1-98. d) Programe de calcul pentru pentru o secţiune orizontala prin întreaga clădire sau pentru o secţiune verticală prin clădire (inclusiv prin sol) NrPaşi.tot =NrPaşiX*NrpaşiY>= 15. cap.000. d) Programe de calcul pentru pentru întreaga clădire (inclusiv prin sol) NrPaşi . Variaţia orară a temperaturii aerului exterior stabilită la nivel naţional. Presiunea atmosferica.000. Variaţia orară a intensitaţii radiaţiei solare directe şi difuze stabilită la nivel naţional.000.tot =NrPaşiX*NrpaşiY>= 200. 6.tot =NrPaşiX*NrpaşiY>= 80. 2.3. Numărul minin total de paşii de calcul ai reţelei de discretizare. amplasarea reţelei se realizează in mod grafic (Programe de categoria B) amplasarea reţelei se realizează automat de către program (Programe de categoria C). Calcul plan.1.1.2. NrPaşi. care influenţează parametrii de calcul la condens. c) Programe de calcul pentru pentru o faţadă a clădiri (inclusiv prin sol) NrPaşi .000.

8. Întroducerea datelor de intrare: . în mod automat. pentru ficare caz în parte. Caracteristicile termotehnice de calcul Conductivităţile termice de calcul ale materialelor de construcţie.introducere manuală. 2. Ecuaţiile de echilibru energetic Sistemul de ecuaţii va fi generat de către programul de calcul.6. 2. Pentru rezovarea sistemului de ecuaţii se pot utiliza metode directe de rezolvare sau metode iterative de rezolvare. se vor lua în calcul în conformitate cu prevederile din documentele recomandate: SR EN ISO 10456.introducere grafică (Programe de categoria B şi C) 2. rezultatele de calcul sunt prezentate tabelar şi grafic sub formă de: o suprafeţe izoterme o curbe izoterme o suprafeţe izoflux 109 . C 107-2005/ Partea a 3-a şi SR EN ISO 10211-1/1998. 2. a straturilor de aer şi a condiţiilor pentru luarea în consideraţie a materialelor cvasiomogene din componenţa structurii elementului de construcţie.abaterea maximă de la valoarea 0 a echilibrului energetic în nodurile reţelei.5. fişiere text (Programe de categoria A) . pe baza caracteristicilor reţelei de discretizare şi pe baza caracteristicilor termotehnice ale materialelor amplasate in jurul nodurilor reţelei. anexa A. prin scrierea ecuaţiilor de echilibru energetic în nodurile reţelei de calcul. . In cazul metodelor iterative de rezolvare a sistemului de ecuaţii se vor preciza criteriile de convergenţa a rezultatelor şi precizia cu care programul efectuează calculele εmax : . Alocarea memoriei de calcul Programul de calcul trebuie să permită alocarea dinamică a memoriei calculatorului pentru stocarea datelor de intrare.diferenţa maxima a temperaturii în nodurile reţelei între două iteraţii succesive. a datelor necesare rezolvării sistemului de ecuaţii şi a datelor cu rezultatele obţinute. densitatea aparentă si căldura specifică. Conductivităţile termice variabile cu temperatura şi umiditatea se vor lua în considerare cele din agrementele tehnice pentru materiale. rezultatele de calcul sunt prezentate tabelar. cataloage de prezentare a produselor sau din literatura de specialitate. Conductivităţile termice de calcul ale terenului din sol se vor lua în conformitate cu prevederile din documentele recomandate: C 107-2005/ Partea a 3-a şi SR EN ISO 13370-2003. Programe de categoria B şi C.2.9.7. Rezistenţa termică superficială interioară Rsi şi exterioară Rse sunt cele precizate în normativele amintite mai sus. Raportul cu rezultate - Programe de categoria A. salvarea şi stocarea imaginilor grafice cu rezultate.

coeficientul de cuplaj termic L3D. b. . .1. • caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor. • condiţii de contur. Conditii de convergenţa pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii • echilibrul energetic al fluxurilor termice în fiecare nod j al reţelei de calcul. . • valorile câmpului de temperatură în oricare punct al elementului (inerpolare bidimensională sau tridimensională). CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE PENTRU PRINCIPALELELE CATEGORII DE PROGRAME DE CALCUL HIGROTERMIC 3. aflat in interiorul elementului sau pe suprafaţa acestuia.temperatura de calcul a aerului interior Өi.temperaturile de calcul la limita aplicate (în număr nelimitat) Өu.coeficientul de cuplaj termic L2D. Өsi. ..rezistenţa termică specifice corectate R’.coeficientul punctual de transfer de caldură χ. . Regimul termic staţionar a. medii si maxime Rmin.coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţa exterioră he.temperatura de calcul a aerului exterior Өe.coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţa interioră hi. • caracteristicile termotehnice de calcul ale pământului din sol (daca este cazul). . c. medii si maxime pe suprafeţele elementului Өsi. Date de intrare pentru program : • condiţii geometrice (formă şi dimensiuni. • fluxul de căldură Φ. • raportul diferenţelor de temperatură ζRsi . Rse. .alte marimi fizice derivate . sau . .suprafeţele pe care se aplică valorile pentru: hi. Rmax. 110 . amplasarea punţilor termice . • factorul de temperatură pe suprafaţa interioară fRsi .densitate de flux q. • localizarea punctelor cu temperatură minimă Өsi. .rezistenţele termice superficiale interiore Rsi.. ..coeficientul liniar de transfer de caldură Ψ .max. . . cu valori constante in timp şi care nu depind de temperatură şi umiditate.umiditatea relativă a aerului φi. .min. cu valori constante în timp : .. Өsi.med. .rezistenţe termice minime. • echilibrul energetic al fluxurilor termice de pe faţa interioară cu cele de pe faţa exterioară a elementului Φsi=Φse. Rmed.. . Date de ieşire pentru program (rezultate): • câmpul de temperatură în nodurile reţelei de calcul.min. . .3. he sau Rsi.).coeficientul de cuplaj termic L. ΣΦj=0. • temperaturile minime.rezistenţele termice superficiale exteriore Rse.

max.coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţele interioare hci. .temperatura aerul care se întroduce în încapere în cazul ventilării mecanice Өav. • fluxul de căldură variabil pierdut prin elementul de construcţie Φ. hri. o factorul de aport solar pentru aer fsa . . • condiţii de contur.c şi radiative ΦI.umiditatea relativă a aerului φi şi φe. Date de ieşire pentru program (rezultate): • câmpul de temperatură variabil în nodurile reţelei de calcul pentru fiecare pas de timp de calcul.min. hre. amplasarea punţilor termice . Өa. directe ID şi difuze Id.med. Өop. • fluxul de căldură variabil din radiaţie solară intrat în încăpere prin suprafeţele vitrate Φs.parametrii solari : o factorul de însorire fs . . • valorile variabile ale temperaturii operative Өop.Regimul termic nestaţionar a. • amortizarea şi defazajul amplitudinii de variaţie sinusoidală a temperaturii aerului exterior AӨe. • fluxul de căldură variabil consumat pentru împrospătarea aerului. • valorile variabile ale temperaturii aerului interior Өa.temperaturile orare de calcul aplicate la limita (în număr nelimitat) Өu.max.3. .min.2.rata orară a ventilării : pentru împrospătarea aerului. Өop. .amplitudinea de variaţie sinusoidala a temperaturii aerului exterior AӨe.temperatura orară de calcul a aerului exterior Өe.min.intensitatea orară de calcul a radiaţiei solare. • localizarea punctelor cu temperatură minimă Өsi. . • valorile câmpului de temperatură în oricare punct al elementului (inerpolare). o factorul de reflectare solară a încaperii fsl . 111 . o factorul de repartiţie solară pentru suprfeţele interioare fd: o absorbanţa solară a suprafeţelor exterioare verticale şi orizontale αsr . . Өop.med.coeficienţii de schimb superficial de căldură pe faţa exterioră hce.r. Өa. medii si maxime pe suprafeţele elementului Өsi. . • temperaturile minime.. Өa. cu valori constante in timp şi care nu depind de temperatură şi umiditate. pe orientari cardinale.. • temperatura interioara pe timp de iarnă sau pe timp de vară în încăperi sau clădiri neclimatizate..med. b.proprietaţile straturilor care compun vitrajul : τj.proprietaţile emisive ale straturilor de finisaj interior şi exterior : ei şi ee. curbele de încălzire răcire ale unei încaperi sau clădiri Өa sau Өop.min. pentru perioade de minimum un an de zile. naturale datorită infiltraţiilor şi a ventilării mecanice h-1. • caracteristicile termotehnice de calcul ale pământului din sol (daca este cazul). • caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor. Date de intrare pentru program : • condiţii geometrice (formă şi dimensiuni. .max.intensitatea orară de calcul a aporturilor interne de caldură convective ΦI. sau . Өsi. . Өsi. . cu valori variabile în timp : .). ej şi ρj. datorită infiltraţiilor şi a ventilării mecanice Φv.

a câmpului de presiuni a vaporilor de apă. 3.4. 4. Programe de calcul pentru determinarea temperaturii interioare pentru evitarea umiditaţii superficiale critice şi condensului interior a. pentru diverşi paşi ai timpului de calcul şi la sfârşitul duratei de calcul. δt • echilibrul energetic al fluxurilor termice de pe faţa interioară şi cele de pe faţa exterioară a elementului cu cantitatea de căldura acumulată în masa elementului de construcţie Φsiδθ Φse:= c ∗ ρ ∗ . Date suplimentare specifice de intrare pentru program : • Permeabilitaţile la vapori ale materialelor. cu cantitatea de căldura acumulată în δθ nod ΣΦj= c ∗ ρ ∗ . a fluxurilor de căldură. în vederea evaluării performanţei 112 . VALIDAREA REZULTATELOR OBŢINUTE CU AJUTORUL PROGRAMELOR DE CALCUL AUTOMAT Programele de calcul şi alte produse informatice existente în utilizare curentă. nou achiziţionate sau a noilor programelor de calcul concepute pentru determinarea câmpului de temperaturi. nod aflat in interiorul elementului sau pe suprafaţa acestuia. Date suplimentare de intrare pentru program : • caracteristicile termotehnice de calcul ale materialelor. • câmpul de difuzie a vaporilor de apă în nodurile reţelei de calcul. • cantitatea de apa condensată în element pe perioada rece a anului. presiunile de saturatie ale vaporilor de apă şi umidităţile relative de calcul ale aerului interior şi ale aerului exterior se vor utiliza cele prevăzute în documentele recomandate: C 107-2005/ Partea a 3-a şi SR EN ISO 13788. δt 3. • gradul de umezire suplimentară a straturilor de material termoizolant. cu valori variabile in timp şi care depind de temperatură şi umiditate. Calculul neliniar în regim termic staţionar sau nestaţionar a. • cantitatea de apa evaporată din element pe perioada caldă a anului.• • necesarul variabil de energie pentru încălzirea încăperii sau clădirii pe timp de iarnă Qi şi necesarul anual de energie Qian necesarul variabil de energie pentru ventilarea încăperii sau clădirii pe timp de vară Qv şi necesarul anual de energie Qvan d. Condiţii de convergenţa pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii • incrementul de timp de calcul ∆t = ∆tmin din codiţii de convergenţa a soluţiei în fiecare nod al reţelei de calcul. b. a necesarului de energie pentru încălzire şi ventilaţie şi a celorlate mărimi termotehnice derivate din acestea. • echilibrul energetic al fluxurilor termice în fiecare nod j al reţelei de calcul. b. se utilizează date din agrementele tehnice şi din literatura de specialitate. Date de ieşire suplimentare pentru program (rezultate): • valorile variabile ale caracteristicilor termotehnice de calcul ale materialelor. Date de ieşire pentru program (rezultate): • câmpul de temperatură în nodurile reţelei de calcul.3.

4. Prezentarea fenomenului fizic real pe care îl abordează programul de calcul automat.1. WI_17_PrEN 15265:2005 (normativă). fără climatizare: testele de validare (informativă) cuprinse în SR EN ISO 13791:2006. din SR EN ISO 10211/1-98 (normativă). stadiul actual de rezolvare pe plan naţional şi internaţional. vor fi omologate pe baza testelor naţionale de validare a programelor de calcul. Metodologia naţională de validare şi agrementare precizează condiţiile. existente in normativele de specialitate disponibile. (2-D) şi (3-D). 113 . care analizează secţiuni complexe prin anvelopa ce depăşesc dimensiunile unei încăperi sau care analizează clădirea în ansablul ei. existente sau a programelor nou concepute pentru evaluarea performanţei termoenergetice a clădirilor sau a unor părţi din acestea. cu precizarea că unele dintre acestea au un caracter aplicativ limitat : . o Calculul energiei pentru încălzirea şi ventilarea spaţiilor : testele de validare cap. 2.. din EN ISO 10077/2-2003 (normativă). cu luarea în considerarea a suprafeţelor care limitează încăperea ca suprafeţe izoterme.9. Descrierea modelului fizic de simulare a fenomenului fizic real analizat. cu neglijarea punţilor termice şi a stocajului termic în acestea. o pe baza testelor de validare din Anexa D.2. in regim nestaţionar. Prezentarea modelul matematic care îmbracă modelul fizic adoptat (ecuaţiile analitice diferenţiale aferente) . şi criterii de validare cap. pentru calcule (1-D). Programe de calcul in regim staţionar pentru detalii constructive sau pentru elemente decupate din anvelopa clădirii. cap A. cu un montaj in schema electrică spaţială : o Calculul temperaturii interioare a unei încăperi în timpul verii.energetice a clădirilor. Programe de calcul in regim staţionar. pe baza testelor naţionale specifice de validare a diverselor categorii de programe de calcul. (2-D) şi (3-D) o pe baza testelor de validare din Anexa A. Programe de calcul in regim nestaţionar.Programe de calcul in regim staţionar pentru calcule (1-D): o Calculul factorilor de transmisie solară si luminoasă : testele de validare Anexa C din EN 13363-2:2005 (informativă). 3. - - DATE MINIMALE CONŢINUTE DE DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ DE PREZENTAREA A PROGRAMELOR DE CALCUL AUTOMAT SUPUSE COMISIEI DE VALIDARE 1. Până la definitivarea metodologiei naţionale de validare şi agrementare a programelor de calcul automat enumerăm câteva teste de validare. şi A. etapele şi procedura de validare a programelor de calcul automat.8. de calcul la condens sau cele de calcul neliniar. Prezentarea detaliată a structurii datelor de intrare referitor la: Caracteristicile termotehnice ale materialelor componente • conductivitaţi termice de calcul • densitaţi • caldura specifică • factorul rezistenţei la permeabilitate la vapori de apă • variaţia conductivitaţii termice cu temperatura şi umiditatea • emisivitaţi • etc. se validează pentru utilizare pe teritoriului României pe baza metodologiei naţionale de validare şi agrementare a produselor informatice pentru calcule termotehnice.

etapele şi procedura de validare a programelor de calcul automat a performanţei termoenergetice a clădirilor sau a unor părţi din acestea este în curs de elaborare. soft şi hard. Conţinutul raportului cu rezultatele obţinute şi modul de prezentare a acestora. . • exemple numerice de calcul.in nodurile de pe feţele elementului. • condiţii de convergenţă a soluţiei sistemului. 114 .numărul minim de paşi de discretizare .condiţii de indesire a reţelei de calcul 4. 4.Codiţii de contur • temperaturi de calcul • umiditaţi de calcul • rezistenţe superficiale • intensitatea radiaţiei directe şi difuze • viteza vântului • presiunea atmosferică • orientarea cardinala a elementului de construcţie (clădirii) • etc. simetrie sau de continuitate) • planurilor auxiliare • reţelei de calcul . concluzii desprinse. . eventual a siglei. Manual de utilizare a programului de calcul automat. limite si condiţi de utilizare a programului de calcul. • metoda de rezolvare a modelului matematic. . • alte date utile comisiei de validare şi viitorilor utilizatori.3 Condiţii geometrice pentru alegerea : • planurilor de decupaj (adiabatice. programului de calcul automat şi a datelor de identificare a autorilor şi a firmei/persoanelor de contact (maxim A4 pe ambele feţe). 6. • prezentarea modului de abordare şi rezolvare a testelor normative de validare a programelor de calcul. care să cuprindă: • recomandări.. Prezentarea reclamei comerciale. . 7. • modul de întroducere sau de generare a datelor de intrare • modul de generare a sistemului de ecuaţi • resursele.pe ansamblul elementului studiat. necesare pentru utilizarea programului de calcul automat.precizia de calcul pentru temperaturi..4 Descrierea detaliata a algoritmului de calcul • metoda numerică care îmbracă modelul matematic. NOTĂ Metodologia care prevede condiţiile.in nodurile interioare.precizia de calcul pentru fluxuri termice: . 5. cu datele de intrare şi rezultatele obţinute prezentate detaliat şi în mod expicit.

Pentru rezolvarea sistemului dinamic neliniar de ecuaţii rezultat. Pentru întocmirea tabelelor cu performanţa termică a vitrajelor duble şi triple. Formulele de bază indcate pentru radiaţia solară şi pentru transferul de căldua exprimă bilanţul energetic pentru fiecare strat.la proiectarea reabilitării termice a clădirilor Au fost determinate valori ale transmitantei termice a vitrajelor duble si triple. uşilor şi obloanelor. transmitanţa termică a elementelor vitrate se calculează prin metode simplificate (document de referinţă SR EN ISO 10077-1 “Performanţa termică a ferestrelor. Pentru spaţiile ventilate. in condiţii climatice medii multianuale: θe = 5 oC . Calculul transmitanţei termice. 115 . ipoteza care se depărtează mult de caracterul neliniar şi dinamic de interacţiune între temperatură şi transferul radiativ şi convectiv al căldurii prin sisteme vitrate.proiectare a noilor clădiri . Pentru determinarea performanţei termice a vitrajelor se recomandă utilizarea metodelor numerice bidimensionale (document de referinţă SR EN ISO 10077-2 “Performanţa termică a ferestrelor. Deteminarea fluxurilor de căldură şi a caracteristicilor solare şi luminoase ale vitrajului şi ale dispozitivelor de protecţie solară 1. uşilor şi obloanelor.in faza de expertizare a fondului de clădiri .EN 13363 pentru determinarea fluxurilor de căldură şi a caracteristicilor solare şi luminoase ale vitrajului şi ale dispozitivelor de protecţie solară. In mod operativ curent. uşilor şi obloanelor. se utilizează metodele şi documentele recomandate : . Modelul fizic nu limitează numărul de straturi. . Partea 2 . Suprafeţele vitrate reprezintă zone cu permeabilităţi termice ridicate prin care se disipează în atmosferă un procent insemnat din energia termică consumată pentru încălzirea clădirilor (15 %-45%).SR EN ISO 10077-2 metode numerice bidimensionale (2-D) pentru performanţa termică a ferestrelor.ANEXA A 9.in faza de auditare a a fondului de clădiri . θi = 20oC. spaţiul n reprezintă mediul interior iar spţiul 0 mediul exterior extérieur. umplute cu diferite gaze.Metodă simplificată”). Pot fi întocmite tabele cu rezultate determinate în condiţii statice pentru proprietaţile fizice ale gazelor. Principiile de calcul Ansamblul vitrajului şi dispzitivele de protecţie solară sunt compuse dintr-o succesiune de straturi de material separate de spaţii umplute cu de gaz. Datele conţinute în tabelele care pot fi întocmite sunt utile şi indispensabile pentru determinarea performanţei termice a vitrajelor pentru activităţi de : . Straturile de material şi spaţiile sunt numerotate cu indicele j de 1 la n. Partea 1 . Prezentare generală Suprafeţele vitrate reprezinţa o pondere însemnată din suprafaţa anvelopei clădirii. expresiile convecţiei bidimensionale convertite în formule unidimensionale. Fluxul de radiatie solară şi căldura sunt considerate că se transferă unidimensional.Metodă generală”). este recomandată utilizarea un proces iterativ de calcul. Calculul transmitanţei termice. Straturile de de material sunt considerare omogene şi cu conductivitaţi termice care nu variază cu temperatura.4 PERFORMANŢA TERMICĂ A FERESTRELOR UŞILOR ŞI OBLOANELOR A.

Caracteristicile optice şi solare ale vitrajelor Pentru fiecare lungime de undă λ şi pentru fiecare strat al vitrajului j. 2. I’j(λ) fluxul radiativ spectral normalizat spre exterior . 116 . 1 . ρ’j(λ) factorul de reflexie spectrală a feţei orientate spre interior .Fig. mediul exterior este caracterizat şi de viteză vântului. factorul de transmisie spectrală a feţei orientate spre interior . factorul de reflexie spectrală a feţei orientate spre exterior . schema unui sistem constituit din straturi de material spaţii Legenda Te Temperatura aerului exterior Tre Temperatura radiantă exterioară ve Viteza vântului exterior Ti Temperatura aerului interior Tri Temperatura radiantă interioară 1 Exterior 8 Radiaţie solară 2 Stratul 1 9 Factor de transmisie solară şi 3 Spaţiul 1 luminoasă directă 4 Stratul j 10 Factor de reflexie solară şi 5 Spaţiul j luminoasă directă 11 Transfer termic radiativ şi 6 Stratul n 7 Interior convectiv (direct şi indirect) NOTĂ Ambianţa interioară şi exterioară sunt caracterizate de temperatura aierului şi de temperatura radiantă . asupra fluxul radiativ spectral normalizat Ij si I’j se pot scrie următoarele ecuaţii de echilibru (Figura 2) : Ij(λ) = τ j(λ) · Ij-1(λ) + ρ’j(λ) · I’j(λ) I’j(λ) = ρj(λ) · Ij-1(λ) + τ’j(λ) · I’j(λ) (1) unde: τ j(λ) τ’j(λ) ρj(λ) factorul de transmisie spectrală a feţei orientate spre exterior . Ij(λ) fluxul radiativ spectral normalizat spre interior .

1 Radiaţia termică Fluxul de caldură prin radiaţie depinde de temperatura sistemului cuplat cu alte fluxuri de căldură care apar în sistem. qth.τ j(λ) ) · Ij-1(λ) + (1 . (3) . (4) . factorul de reflexie solară directă ρe.j densitatea de flux radiativ către interior . ε’j emisivitatea efectivă a feţei orientate spre interior . Pentru radiaţia termică se utilizează schema din figura 3 unde sunt prezentate. factorul de absorbţie spectrală αej se calculează pe baza datelor spectrale (document recomandat SR EN 410:1998). 3. valorile fluxului radiativ spectral Ij(λ) şi I’j(λ) se obţine: . Transferul de căldură 3. τth.factorul de transmisie spectrală : τ j(λ) = In(λ). Factorul de transmisie luminoasă directă τv şi factorul de reflexie luminoasă directă ρv se calculează în acelaşi mod.factorul de reflexie spectrală : ρj(λ) = I’0(λ). q’th. (2) După rezolvarea sistemului de ecuaţii şi după ce se cunosc.ρj(λ) .j factorul de transmisie solară directă . pentru fiecare faţă a straturilor care compun sistemul.j densitatea de flux radiativ către exterior.ρ’j(λ) – τ’ j(λ) ) · I’j(λ) Pentru fiecare strat j. factorul de transmisie solară directă τe. εj emisivitatea efectivă a feţei orientate spre exterior . 117 . pentru fiecare strat j. vitraj sau strat de protecţie solară : Tj temperatura absolută .factorul de absorbţie spectrală : (5) αj(λ) = (1 . Schema cu datele caracteristice stratului j şi fluxurile spectrale aferente Ecuaţia (1) se scrie pentru fiecare strat j al vitrajului rezultând un sistem cu n ecuaţii având ca necunoscute valorile lui Ij(λ) şi I’j(λ). Sistemul de ecuaţii se rezolvă punând condiţiile la limită : I0(λ) = 1 şi In(λ) = 0.Figura 2.

fluxul radiativ net spre exterior qe = q’th. în stratul j qth. unde temperaturile sunt scrise la puterea a patra : qth.Figura 3. determină cu ajutorul unui spectofotometru in infraroşu.n (9) .j = τth.0 (8) .j-1 – ε’j · q’th.respectiv Tr.fluxul radiativ net spre interior qi = q’ th.j) · q’th.ε’j – τth.j-1 = (1 .2.j) · qth.j · qth. qth.flux termic net .n = σ · Tri4 (7) După rezolvarea sistemului de ecuatii şi determinarea temperaturilor Tj.din radiaţie termică.2 Transferul de căldură prin conducţie şi convecţie în spaţii închise cu suprafeţe vitrate Figura 4.j + εj · σ · T j4 (6) Condiţiile la limită sunt date de temperaturile radiante exterioare si interioare.j-1 + (1 .j-1 + τth. Datele caracteristice ale stratului j si densitaţile de flux radiativ aferente Emisivitatea efectivă ε este este dedusă din emisivitatea normală εn. care se corectează după procedura descrisă in SR EN 673 anexa A.n −q th.e şi Tr.j + (εj + ε’j) · σ · T j4 (10) 3.0 = σ · Tre4 . Pentru fiecare strat j al sistemului vitrajului se scriu ecuaţii de echilibru energetic radiativ rezultând un sistem de ecuaţii complex. se pot calcula : .j · q’th. Prezentarea schematică a datelor caracteristice ale unui spaţiu închis şi densitatea fluxului de caldură prin conducţie et convecţie 118 .εj – τth.aj = εj · qth.i : qth.0 −q th.j-1 + ε’j · σ · Tj-14 q’th.

0 =hg. se pot calcula : caldura netă rezultata în stratul j (prin conducţie şi convecţie) est dată de : qc. închis intre suprafeţe vitrate(Figura 4).Legenda 1 Stratul j 2 Spatiu de gaz j 3 Stratul j+ 1 λj Conductivatea termică a gazului intr-un spaţiu j la temperatura Tm = (Tj + Tj+1)/2 sj Grosimea stratului de gaz din stratul j hg. λ conductivitatea termică a gazului la temperatura Tm.j Densitatea fluxului de caldural prin conductie şi convecţie de la stratul j la stratul j + 1 Conductivatea termică a gazului intr-un spaţiu limitat j.aj este radiaţia termică absorbită .i . Nu numărul adimensional Nusselt.aj este căldura rezultantă prin conducţie şi convecţie.e = qc. (13) După rezolvarea sistemului de ecuatii şi determinarea temperaturilor Tj.e . în fiecare nod al reţelei de calcul.0 = hc.j · ( Tj+1 − Tj ) (14) densitatea de flux de căldură prin convecţie spre ambiaţa exterioară est dată de relţia : qc.n = hg.j = Nuj · λj / sj (11) medie unde λj este conductivatea termică a gazului din spaţiul închis j sj grosimea stratului de gaz.j Conductanta termică a gazului din spaţiul j qc.pentru la temperatura aerului : T0 = Te . Bilanţul energetic în regim termic staţionar Prin scrierea bilanţului energetic în fiecare nod j al reţelei de calcul rezultă un sistem agebric neliniar de ecuaţii : α ej · I + qth.j -1 · ( Tj-1 − Tj ) + hg.a.n = hc.pentru coeficientul de transfer termic prin convecţie : hg. document de referinţă SR EN ISO 673:2000.pentru la temperatura aerului : Tn+1 = Ti . α ej este factorul de absorbtie solară a stratului j .aj + qc. (12) Condiţile la limită pentru interior sunt : .aj = hg. este dată de către relaţia : hg. Condiţii la limită Condiţiile la limită pentru exterior sunt : .a. qth. 119 . .aj = 0 (17) în care I este intensitatea totală a radiaţiei solare .pentru coeficientul de transfer termic prin convecţie : hg.j = (Tj + Tj+1)/2 .0 ·(T1 −Te ) (15) densitatea de flux de căldură prin convecţie dinspre ambiaţa interioară est dată de relţia : qc.n · (Ti −Tn) (16) 4. la temperatura Tm.i = qc. . qc.

j · ( Tj+1 − Tj ) = 0 (18) După scrierea ecuaţiei de bilanţ energetic. pentru fiecare pas al calculului iterativ. rezultă un sistem de ecuaţii algebric neliniar .τ j(λ) ) · Ij-1(λ) + (1 . datorită modificării coeficienţilor sistemului de ecuaţii.j-1 – ε’j · q’th. 120 . în fiecare nod al reţelei de calcul. datorită caracterului neliniar şi dinamic de interacţiune între temperatură şi transferul radiativ şi convectiv al caldurii.ρ’j(λ) – τ’ j(λ) ) · I’j(λ)] +εj · qth.În formulare completă.ρj(λ) . Caracterul dinamic impune rescrierea sistemului de ecuaţii. se recomanda utilizarea unui proces iterativ.j + (εj + ε’j) · σ · T j4 + hg. Pentru rezolvarea sistemului de ecuaţii rezultat.j -1 · ( Tj-1 − Tj ) + hg. ecuaţia de bilanţ energetic pentru nodul j al reţelei de calcul devine : I · [(1 .

8 76.7 15.1 68.1 101.5 68.3 72.2 91.8 95.8 207.9 23.6 14.5 25.0 78.2 51.9 119.8 73.9.8 48.7 67.0 73.1 76.2 74.1 79.9 76.8 55.2 94.2 46.2 86.0 73.5 10.3 10.1 11.4 138.9 28.4 162.7 BACĂU LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.3 60.5 60.5 70.4 22.8 23.9 13.5 78.4 33.6 47.1 122.5 43.9 97.5 31.7 37.6 33.5 80.8 33.6 77.4 64.1 12.4 14.9 79.8 95.1 28.5 76.8 43.7 74.8 12.7 111.2 35.6 30.1 25.8 73.4 60.5 121.7 53.8 57.3 27.8 13.6 109.4 80.7 60.4 79.0 50.3 224.1 87.5 48.6 77.1 52.2 54.3 36.1 64.4 10.7 92.1 92.8 13.5 53.1 90.5 82.7 36.0 120.9 72.1 15.2 71.6 16.9 76.7 176.4 76.3 38.6 84. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 74.5 207.8 46.3 64.7 79.9 93.6 94. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 66.7 23.0 37.5 86.3 50.8 239.8 96.2 27.2 13.4 26.5 152.3 64.6 233.0 120.9 88.4 50.4 73.9 43.9 124.valori medii zilnice [W/m²] ALEXANDRIA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.8 51.1 48.8 41.6 94.8 101.3 14.5 51.0 69.9 77.2 82.7 53.2 41. Id – Oriz.7 111.7 64.2 43.2 77.3 88.8 79.2 20.1 101.2 85.2 67.2 20.2 19.2 229.8 88.7 25.7 71.5 23. Id – Vert.3 254.1 48.9 75.8 39.0 46.5 19.4 115.4 85.0 25.7 28.8 37.6 100.8 52.4 70.1 22.4 33.5 107.8 101.8 121.8 98.7 84.9 89.6 48.0 19.3 57.4 28.2 77.9 38.3 57.7 33.3 100.1 26.8 75.4 13.4 38.8 53.8 90.7 78.8 54.3 102.5 107.2 197.6 58.4 55.4 29.1 39.1 76.6 51.6 38.9 30.5 86.6 27.7 105.9 59.6 58.9 116.3 50.5 16.0 122.9 77.8 85.4 61.2 82.8 95.7 78.5 47.6 Intensitatea radiaţiei solare totale (IT) şi difuze (Id) pe plan vertical şi orizontal .9 66.8 88.1 11.1 138.0 89.9 124.8 28.9 168.7 29.ANEXA A.3 45.3 11.8 101.2 71.0 10.0 14.1 100.0 28.8 88.1 85.1 34.1 87.8 101.9 13.4 69.8 64.7 90. Id – Oriz.8 51.0 48.2 64.3 78.3 121 .7 92.5 92.9 112.7 100.2 26.0 67. Id – Vert.6 109.0 11.5 85.

4 95.0 73.8 233.7 Municipiul BUCUREŞTI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.8 99.1 53.9 70.3 50.1 87.8 78.5 114.4 95.8 53.4 38.9 86.3 76.6 91.8 100.3 24.9 30.2 81.3 45.7 83.6 13.3 12.1 88.2 60.8 87.4 9.8 125.6 14.5 120.4 54.9 14.9 59.1 91.8 73.4 50.7 56.2 20.0 27.6 34.2 56.5 28.1 25.5 32.6 76.8 14.5 34.1 215.2 105.1 77.3 101.8 83.3 99.1 9.2 175.9 13.6 100.2 79.3 11.8 119.6 86.1 107.7 47.5 12.1 66.4 94.7 39.6 77.2 10.7 13.9 50.3 73.3 16.8 68.3 101.2 108.5 200.9 86.4 28.3 30.0 14.1 136.0 53.7 19.2 28.5 240.7 23.8 94.3 88.6 48.3 13.6 24.9 34.1 84.8 68.7 162.6 88.7 89.6 60.0 25.8 45.6 198.1 114.9 110.5 15.6 101.6 66.2 66.6 92.1 121.3 49.1 122.3 51.4 28.1 72.1 13.9 75. Id – Oriz.2 90.1 114.8 119.9 28.4 71.4 11.9 74.0 215.5 23.8 49.2 36.9 55.1 72.8 47. Id – Vert.3 14.3 53.2 13.4 73.5 33.8 39.2 86.9 30.9 77.0 11.3 98.4 68.9 64.0 105.9 69.9 88.8 73. Id – Oriz.3 19.7 18.8 90.9 78.2 12.1 79.2 71.4 65.3 57.9 100.1 48.2 77.4 99.4 203.7 49.8 73.4 45.0 16.6 55.4 80.6 64.9 70.1 51.1 28.8 57.2 46.6 53.3 91.7 75.8 34.3 48.1 22.3 46.4 152.6 233.5 42.4 77.0 84.3 28.2 47.0 60.7 28.0 44.4 72.0 28.4 22.6 46.0 90.3 53.0 57.2 20.0 96.2 205.0 41.0 124.2 10.3 77.1 85.3 30.6 59.1 58.6 29.5 28.0 105.5 73.2 45.4 97.7 BOTOŞANI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.1 69.4 49.0 74.0 52.7 19.2 13.3 27.6 57.4 94.2 74.0 119.4 116.6 79.2 37.1 39.4 90.7 51.7 10.0 124.2 28.1 64.0 79.6 72.1 35.6 112.7 85.9 85.9 59.2 71.8 23.1 38.8 47.0 90.9 44.8 63.8 77.2 10.6 43.0 75.2 54.5 93.1 69.7 69.7 92.6 22.1 104.9 103.8 92.6 101.7 106.9 87.1 203.1 223.6 27.0 73.1 81. Id – Vert.9 10.4 63.6 52.4 75.5 160.0 79.4 63.7 12.1 49.7 23.6 71.4 46.9 23.2 77.8 91.8 99.2 76.6 63.9 53.7 78.0 36.6 48.3 25.2 77.1 75.7 23.9 38.2 15.3 238.1 72.8 97.8 94.4 93.7 46.6 78.6 127.2 48.4 102.1 104.5 85. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 70.7 10.8 76.3 102.2 108.5 65.7 81.3 68.0 91.1 14.8 27.4 73. Id – Oriz.0 26.3 36.3 24.2 44. Id – Vert.4 33.2 111.1 38.6 37.5 96.1 73.1 53.9 18.9 65.4 33.6 93.2 96.4 56.0 39.7 122 .9 123.5 35.1 71.9 138.4 65.8 32.4 92.1 25.1 13.8 79.3 79.6 62.4 171.5 59. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 73.4 30.7 13.5 50.2 50.7 28. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 76.7 44.0 20.6 80.7 76.3 11.8 37.1 70.2 64.9 91.2 54.1 78.4 37.0 38.5 89.0 78.6 94.1 107.2 76.7 41.8 29.0 81.8 75.8 167.3 66.0 67.9 22.4 74.8 13.9 123.7 88.6 68.2 78.BÂRLAD LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.3 69.

1 91.2 34.6 65.7 74.8 28.4 CĂLĂRAŞI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.2 170.4 34.2 13.8 20.2 39.8 50.1 115.2 77.4 91.5 100.9 116.1 61.6 54. Id – Vert.9 61.7 60.7 77.8 41.5 93.2 69.7 84.9 94.4 50.5 90.0 13.6 50.8 27.0 15.4 39.0 129.3 26.3 99.3 70.2 50.9 57.6 97.6 107.9 30.2 30.3 74.9 169.9 69.9 77.4 113.3 121.1 74.4 37.4 13.6 92.3 58.5 38.2 11.4 70.7 12.4 32.9 100.7 34.2 89.4 88.8 79.6 74.3 133.0 16.6 100.2 165.7 46.9 238. Id – Vert.4 15.1 59.4 92.3 38.4 28.1 98.3 50.0 31. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 98.8 93.6 15.1 47.4 55.6 23.3 36.1 205.9 131.2 75.6 109.2 40.9 84.2 28.2 37.5 60.7 23.4 93.0 159.8 31.3 125.2 44.4 34.3 69.0 64.1 73.0 24.6 73.6 55.7 12.8 76.4 78.4 32.2 50.5 50.4 87.8 88.5 81.7 13.0 87.9 46.6 111.1 52.4 74.7 92.1 16.5 69.5 28.7 78.4 91.4 88.5 89.5 29.4 51.6 85.0 58.4 29.0 60.1 219.3 CÂMPINA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.4 109.7 105.6 12.6 82.8 35.7 27.8 77.4 43.0 13.0 50.7 15.6 30.4 36.8 218.6 89.7 37.6 202.5 114.0 123 .1 85.9 81.9 85. Id – Oriz.3 110.7 122.2 43.3 85.0 78.5 90.1 39.9 91.6 52.7 25.3 50.0 70.9 83. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 78.1 110.1 74.7 73.1 86.0 42.0 39.9 65.4 39.8 99.8 73.7 15.4 15.0 59.1 90.7 58.5 66.3 99.0 25.7 66.0 89.0 37.9 116.4 75.3 94.4 81.0 68.1 83.5 52.0 74.2 84.1 90.8 27.9 66.1 55.8 41.6 85.8 73.0 28.5 90.7 100.7 137.4 73.4 75.2 211.2 69.5 31.4 118.6 75.4 24.4 109.2 63.3 100.0 252.1 163.7 23.4 232.2 56.0 103.6 79.8 108.1 29.2 12. Id – Oriz.3 95.6 75.4 94.6 65.9 12.5 69.0 34.8 15.8 17.6 111.9 59.0 76.1 55. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 78.1 64.0 203.9 75.6 123.4 93.7 37.1 66.3 75.5 75.4 72.2 11.0 100.1 26.8 50.3 100.2 68.1 117.7 72.4 52.0 86.4 28.2 31.4 61.7 69.6 123.0 161. Id – Oriz.0 234.6 20.5 16.8 48.8 82.6 114.1 93.7 50.1 58.8 21.5 79.3 39.2 80.0 38.6 60.6 31.6 114.4 55.2 27.6 15.2 17.4 58.5 52.0 70.4 77.9 11.2 12.8 80.3 25.6 73.1 75.9 83.2 11.1 83.4 79.2 16.2 66.8 88.1 11.6 55.4 20.2 50.9 39.9 38.4 53.0 88.5 74.3 64.6 91.4 65.9 38.4 70.2 70. Id – Vert.1 55.2 45.7 86.2 94.8 84.6 107.8 79.8 56.3 54.1 132.3 15.2 251.3 58.5 89.7 65.1 11.8 87.2 15.1 68.9 20.7 77.0 35.2 25.0 77.7 31.1 37.CALAFAT LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.4 84.6 13.1 27.8 60.9 74.4 48.9 27.2 27.0 51.5 64.1 88.8 97.8 50.7 100.0 95.3 110.9 61.4 74.4 82.6 21.4 189.9 122.0 90.2 52.1 38.5 72.1 110.7 84.3 90.0 93.4 118.1 29.1 95.0 57.0 48.0 117.5 15.9 15.1 115.9 73.0 61.8 76.

4 95.2 9.6 CONSTANŢA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.5 32.3 74.8 77.9 73.3 68.8 82.0 75.0 12.CARANSEBEŞ LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.5 66.3 56.2 32.1 76.7 70.9 71.0 100.0 71.2 11.3 15.9 97.4 97.8 108.6 76.5 77.2 53.1 99.5 11.3 49.4 109.2 50.3 42.8 35.0 35.6 108.8 95.3 14.1 152.6 54.4 77. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 92.8 52.7 31.6 25.0 63.1 73.2 85.2 24.0 84.7 90.4 72.1 227. Id – Vert.7 64.5 99.3 100.5 50.4 84.4 101.7 80.1 215.0 47.3 27.7 68.4 23. Id – Oriz.9 99.9 120.0 85.4 79.9 91.4 18.8 63.0 124.5 15.1 119.3 60.5 118.1 19.1 69.9 12.2 36.0 20.9 204.3 16.7 37.5 77.3 54.1 81.2 116.7 49.7 161.3 12.3 136.2 117.9 76.7 11.7 72.8 26.8 37.7 83. Id – Vert.5 20.1 12.3 120.4 12.3 13.9 45.9 97.1 93.5 28.1 50.6 39.8 14.3 24.3 82.2 25.2 15.3 77.9 50.6 35.7 112.1 81.1 13.1 38.8 80.9 90.9 19.3 39.8 24.8 96.4 9.8 54.1 20.0 80.2 69.2 99.5 100.7 79.2 36.6 102.7 236.0 204.7 69.7 68.5 46.3 81.1 31.3 57.2 28.1 24.5 67.9 56.7 57.8 95.2 91.9 84.4 14.7 38.8 20.9 73.9 50.2 38.8 70.3 76.8 25.5 65.5 94.9 56.5 57.3 36.6 108.3 232.6 46.9 75.5 76.2 108.1 248.0 38.4 77.6 108.5 94.9 202.6 47.1 58.8 93.1 26.4 63.0 38.0 108.9 63.6 83.6 176.1 120.4 88.3 28.4 23.9 33.3 29.1 54.7 87.8 10.8 77.5 39.0 60.0 255.9 23.3 48.3 86.7 153.2 15.7 21.9 48.2 48.3 78.4 40.4 79.9 107.6 165.9 69.6 80.1 51.9 38.1 67.1 29.9 12.2 78. Id – Oriz.2 28.6 71.8 16.7 14.6 78.9 46.3 113.5 118.2 61.2 82.1 28.3 120.6 34.6 227.7 124 .2 35.4 191.8 30.7 94.0 108.0 54.9 54.2 50.8 79.9 70.1 35.9 77.3 56.2 70.6 40.5 55.8 100.5 102.3 102.3 101. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 72.9 19.8 17.5 64.0 63.7 108.5 70.3 36.9 43.4 55.5 35.8 83.2 15.5 29.3 101.9 102.6 14.5 60.1 78.8 70.9 102. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 71.2 65.5 84.4 91.5 27.9 69.3 110.0 31.0 90.7 67.2 77.5 68.7 96.5 74.7 54.2 9.9 31.4 52.8 78.5 38.7 112.8 89.7 28.0 14.4 48.2 11.9 61.8 77.4 78.1 34.0 75.9 36.0 CLUJ-NAPOCA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.2 79.3 85. Id – Oriz.4 72.4 68.3 15.5 49.5 77.9 68.3 75.7 66.5 95.9 84.6 123.2 108.3 175.8 70.1 120.3 129.8 56.4 44.7 102.8 92.1 24.5 90.2 60.9 28.2 101.8 93.8 68.5 14.4 74.8 30.9 89.0 46.7 83.0 49.2 50.9 63.2 46.2 52.4 76.3 14.7 219.6 34.0 97.9 19.8 9.9 28.4 134.7 102.9 17.3 102.9 41.1 63.9 28.4 28.0 80.1 51.4 89.5 73.2 54.5 65.1 85.9 74.8 97.2 25.0 67.1 84.5 25.1 85.2 10.9 57.8 43.9 80.5 77.1 120.2 84.6 88.3 47.8 48.6 53. Id – Vert.9 122.8 90.8 84.4 35.

8 12.4 74.8 120.8 74.1 92.6 80.3 45.0 DOROHOI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.9 41.5 42.CRAIOVA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.7 74.5 71.9 50.9 87.8 88.8 20.3 42.3 54.3 13.8 80.9 41.1 76.1 90.4 210.3 20.4 93.0 57.0 35.9 75.9 99.0 74.0 92.9 24.1 75.2 67.3 58.0 38.5 217.4 20.4 154.6 112.2 45.3 96.4 27.2 57. Id – Oriz.0 75.3 80.2 73.7 88.9 101.6 15.9 28.0 46.2 15.3 16.4 115.5 33.4 65.8 56.3 52.3 85.7 CURTEA DE ARGEŞ LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.9 118.5 79.5 108.4 75.7 68.7 76.9 29.6 80.4 56.1 85.6 52.0 27.4 31.8 55.1 66.6 99. Id – Vert.7 116.9 101.3 69.5 50.0 58.7 61.7 116.8 52.3 58.9 51.3 30.3 36.2 65.9 23.0 59.1 45.1 70.2 29.9 118.9 136.1 32.9 63.8 87.8 23.0 83.6 15.6 18.3 97.4 36.8 29.8 73.2 135.9 67. Id – Oriz.8 72.0 93.5 112.8 85.5 108.4 218.6 39.8 104.5 77.2 54.2 71.8 63.3 22.5 56.2 74.6 39.1 25.4 102.1 65.2 166.2 22.0 78.7 76.5 52.1 151.5 69.0 13.8 38.5 235.3 166.8 72.3 85.7 61.3 74.9 12.0 90.5 115.5 11.3 33.0 61.4 85.2 81.0 15.2 76.8 87.1 38.1 9.2 81.3 121.1 27.7 45.3 11.0 61.8 16.9 14.1 98.5 245.9 84.7 72.2 109.1 49.7 38. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 66.2 34.0 96.4 73.0 77.1 50.4 65.9 74.1 203.4 91. Id – Vert.2 71.6 34.9 79.1 46.3 64.8 69.3 44.3 37.4 87.3 94.7 29.9 48.6 24.4 67.2 96.6 67.5 93.6 12.4 40.2 235.2 25.2 46.7 85.7 32.0 31.1 61.7 100.8 104.7 79.3 34.2 48.9 87.3 125 .0 84.9 14.3 30.4 11. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 76.9 59.1 84.3 69.8 12.0 27.8 36.2 50.9 113.5 15.0 12.4 53.7 27.9 74.7 113.5 26.5 102.7 13.8 76.1 59.0 80.6 92.2 86.6 77.4 93.0 49.0 117.6 28.6 99.5 34.2 92.0 16.5 11.1 73.9 100.8 99.4 221.4 73.7 88.4 45.8 34.8 121.6 75.6 34.8 15.6 30.3 11. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 90.0 71.3 57.2 36.9 89.3 11.1 23.6 74.0 124.8 87.3 27.8 80.8 35.9 65.8 229.4 49.0 124.6 51.5 26.8 72.2 88.6 27.5 129.3 24.3 12.8 73.1 91.5 85.9 93.5 49.6 45.1 33.9 101.4 100.0 74.2 59.6 38.5 102.9 101.5 82.8 23.6 59.5 77.5 15.9 28.6 87.7 69.2 73.7 15.6 65.1 61.6 56.8 193.8 67.3 12.1 160.8 61.0 88.2 112.7 10.6 97.9 25.9 50.3 195.2 63.5 82.5 50.4 57.7 19.7 12.9 27.0 45.4 82.5 84.3 121.7 72.9 48.1 20. Id – Vert. Id – Oriz.2 71.3 22.7 45.2 70.4 28.3 78.2 112.0 117.9 82.3 49.6 37.7 90.3 10.0 83.1 91.8 174.0 24.4 110.8 13.8 59.4 102.0 80.2 50.3 77.3 88.7 38.7 44.2 64.7 63.9 51.8 70.9 9.0 72.6 91.7 71.2 91.6 49.1 18.9 75.0 87.9 53.3 16.5 30.8 64.8 56.4 130.5 102.5 80.0 36.6 35.0 79.2 67.4 192.2 65.

6 203.7 50.3 31.6 31.6 102.0 104.2 77.7 50.7 12.0 11.3 51.2 105.1 81.6 84.5 127.1 64.2 70.2 33.5 31.2 33.8 14.2 79.2 24.7 199.3 20.9 66.1 58.5 78.5 29.2 59.7 33.1 76.4 79.4 16.0 23.3 13.4 134.3 40.8 100.6 123.2 14.2 76.2 105.DRĂGĂŞANI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.7 46. Id – Oriz.5 114.0 78.3 207.8 88.4 48.1 11.4 50.9 71.2 29.6 26.6 83.3 52.5 119.4 84.2 46.6 11.9 74.8 59.9 29.9 69.6 90.7 GALAŢI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.7 29.7 58.5 13.4 100.1 231.1 63.1 15.5 56.3 70.4 100.8 31.9 126.5 69.3 27.5 18.4 116.9 90.8 38.9 233.3 74.8 77.2 26.1 18.4 113.4 76.2 88.8 54. Id – Oriz.2 67.7 83.3 92.8 51.7 93.5 76.2 65.9 15.3 58.6 135.8 93.1 75.2 48.8 12.5 120.2 81.0 13.0 12.0 171.5 14.6 90.8 19.7 66.3 69.0 78.2 59.6 89.5 60.1 119.2 44.3 71.3 77.3 110.8 155.5 61.4 56.8 172.7 228.9 24.5 61. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 88.5 74.6 59.1 86.2 79.1 9.2 76.5 67.9 39.9 65.6 74.1 26.2 77.8 27.5 65.7 24.8 99.1 90.4 69.2 11.9 116.0 64.8 82.4 IAŞI LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.8 41.8 83.3 78.9 52.8 79.9 116.3 134.8 74.8 114.2 22.6 94.9 104.2 74.9 97.9 51.4 58.4 88.4 72.4 51.1 34.8 233.9 90.5 82.5 50.3 19.8 51.2 66.3 75.8 10.4 13.7 15.7 164. Id – Oriz.4 24.8 290.3 12.6 38.2 24.3 69.7 92.4 76.2 36.7 72.4 13.5 22.5 44.1 54.9 96.8 39.1 44.2 36.4 81.3 35.5 228.8 11.7 121.6 78.9 27.8 11.3 87.5 34.5 91.3 83.6 94.1 14.6 43.7 44.5 92.6 78.4 34.4 114. Id – Vert.1 46.2 39.8 62.1 48.2 59.4 51.4 37.2 38.9 36.4 35.8 100.6 55.1 58.5 53. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 80.8 77.2 71.2 89.2 74.9 89.4 69.5 103. Id – Vert.1 38.6 74. Id – Vert.5 35.6 78.8 26.0 14.5 120.2 48.6 46.9 135.8 26.8 64.3 38.4 60.9 73.6 15.2 95.1 20.9 34.3 49.3 83.0 92.0 24.1 73.2 22.0 102.8 59.3 200.7 76.7 15.9 78.6 102.1 162.8 93.2 64.4 96.5 10.6 71. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 66.5 92.7 43.1 91.1 29.1 53.8 133.2 66.3 52.8 97.6 12.2 9.3 83.1 28.6 122.2 126.7 26.1 69.2 39.8 230.1 93.9 85.3 46.5 34.4 56.4 88.0 88.7 79.8 69.7 23.3 110.0 104.7 88.9 24.4 30.2 83.2 69.7 102.4 37.7 34.0 51.2 38.9 126.5 76.3 78.4 74.4 89.8 12.8 107.4 92.9 73.6 89.2 73.2 71.3 79.5 120.9 49.9 104.9 51.3 100.0 73.7 55.6 29.7 69.4 63.7 39.9 54.1 44.3 85.2 50.7 121.6 80.8 89.5 28.2 29.6 29.4 67.3 28.4 116.4 15.5 67.8 93.8 51.2 163.2 73.8 107.6 13.2 23.7 102.9 78.8 29.5 92.5 92.6 108.9 74.5 59.7 28.5 244.7 121.5 43.8 50.5 126 .9 46.6 92.8 19.5 43.3 90.7 91.4 16.2 14.6 83.8 97.

5 31.0 226.7 18.8 57.4 48.9 90.4 78.8 28.1 11.4 90.6 16.5 23.9 76.1 74.3 14.9 57.5 11.6 109.5 76.9 230.0 63.1 28.0 73.0 114.2 77.3 66.6 85.6 81.6 99.2 18.5 59.7 42.0 69.6 79.3 28.0 52.4 34.1 203.7 57.6 81.0 71.8 74.7 60.5 127 .0 66.7 93.3 95.4 24.1 89.1 10.7 93.6 71.6 76.7 68.5 51.2 26.9 97.3 33.9 53.4 15.9 81.8 27.1 108.6 195.8 33.7 102.9 58.2 94.9 84.9 91.9 90.0 109.7 69.2 44.7 59.0 119.3 35.2 162.7 12.0 82.0 48.9 74.6 19.0 70.7 69.5 20.1 78.4 34.5 10.5 70.0 242.8 15.2 27.0 13.1 48.9 27.9 71.9 27.9 59.4 65.8 116.4 PREDEAL LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.0 172.7 66.7 133.7 67.1 90.9 28.7 28.7 75.5 97.1 79.1 20.8 103.0 15.3 97.1 78.1 16.2 14.1 84.5 89.1 52.0 117.8 103.1 95.0 34.8 74.2 44.9 124.7 23.3 70.0 15.7 66.9 36.5 11.0 37.4 57.9 68.8 25.6 10.1 19. Id – Oriz.3 46.4 72.3 60.1 108.2 82.4 34.8 67.6 94.2 43.2 68.1 59.7 68.6 45.9 61.6 68.6 56.6 59.1 93.1 30.4 68.7 12.4 90.8 37.6 68.0 66.2 48.2 77.2 84.4 100.1 78.5 108.1 52.8 37.7 38.7 23.7 13.3 28.0 109.3 73.9 50. Id – Vert.1 114.5 36.0 95.9 82. Id – Vert.8 65.3 91.2 40.6 12. Id – Vert.2 93.5 68.5 24.2 99.1 116.2 100.6 15.4 96.5 76.3 94.5 111.2 63.7 65.6 59.9 103.2 16.9 24.2 60.8 64.3 55.6 73.7 102.5 22.5 151.5 49.1 78.1 90.0 79.3 29.2 39.7 78.2 75.2 15.8 120.1 78.1 84.8 45.1 93.3 48.7 29.8 116.2 81.3 77.3 49.1 85.8 42.7 43.6 76. Id – Oriz.9 204.0 24.3 73.2 78.5 55.1 51.7 226.6 193.4 38.9 11.5 12.7 107.3 63.0 16.0 35.0 132.3 69.9 25.2 126.4 64.5 50.2 60.5 78.3 66. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 91.5 134.8 82.9 23.1 52.3 36.1 39.8 202.9 13.3 56.2 72.7 81.6 70.9 85.2 79.9 36.2 84.9 73.7 107.6 48.2 91.9 53.8 99.6 34.4 119.6 109.3 54.6 75.4 56.2 86.4 73.0 60.7 49.5 15. Id – Oriz.7 46.6 63.6 27.2 33. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 69.9 23.1 32.8 78.1 205.2 28.5 38.2 56.6 77.1 66.7 73.8 38.2 100.6 15.9 71.1 105.9 13.8 92.2 76.0 119.9 64.7 50.5 116.3 35.2 36.4 55.2 53.5 23.4 20.2 14.6 51.6 90.2 14.3 58.4 46.9 103.1 69.4 48.1 78.6 83.3 46.7 84.7 167.9 44.3 11.1 144.7 75.1 68.0 27.4 74.6 60.6 10.8 77.9 82.9 69.5 105.8 86.4 69.2 79.0 54.9 39.7 64.6 73.0 29.4 75.2 29.9 100.2 91.ORADEA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.3 35.2 11.9 35.5 29.9 13.7 RÂMNICU SĂRAT LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.3 99.6 113.0 76. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 82.1 230.4 34.5 78.7 53.9 125.3 71.2 165.8 28.3 49.2 36.5 164.3 13.0 56.6 115.2 88.2 31.5 109.5 90.4 86.2 61.9 51.7 32.

6 23.4 26.0 SIBIU LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.0 41.3 100.5 89.9 62.1 228.8 95.1 72.0 52.4 74.4 51.0 105.3 11.9 87.7 92.7 19.1 26.8 22.3 54.9 12.1 54.2 11.2 250.2 36.1 114.3 29.5 50.2 82.2 50.1 45.6 100.9 24.6 107.2 76.7 14.6 78.9 54.8 51.7 89.6 55.0 105.5 90.1 100.1 162.0 93.9 29.4 106.8 90.0 121.1 13.9 52.3 128 .4 123.4 164.8 83.9 21.6 74.6 75.8 82.8 154.7 73.3 27.2 58.5 38.0 72. Id – Oriz.4 74.8 33.2 28.3 84.5 90.9 77.3 81.3 69.5 110.3 74.1 77.8 27.9 63.5 79.8 39.3 88.7 15.8 70.9 29.6 69.2 27.4 25.5 78.4 85.0 90.8 72.8 45.1 199.3 45.3 25.2 16.9 69.3 59.5 57.0 48.5 79.1 120.2 58.4 38.1 49.5 29.7 50.0 63.7 49.3 75.7 33.8 86.1 14.4 93. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 69.6 76.5 74.8 55.4 66.7 87.6 65.8 101.8 16.5 25.8 78.4 34.2 47.7 98.7 115.9 100.5 13.2 13.8 50.8 88.9 118.2 71.3 40.7 13.7 70.9 220.1 80.7 28. Id – Vert.1 89.7 10.8 97.9 50.0 19.9 205.7 58.0 90.8 38.6 78.0 64.4 79.3 119.1 56.9 10.8 73.8 100.2 23.9 54.0 12.9 91.3 74.3 SATU MARE LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.2 38.1 93.5 45.7 40.0 109.2 48.1 49.9 81.1 36.3 66.8 83.4 47.3 58.1 32.9 91.6 64.2 34.0 37.4 93.4 66.0 33.9 11.1 101.1 75.7 23.5 52.0 97.2 170.2 28.0 49.6 114.6 43.1 14.5 77.5 25.2 15.1 36.0 50. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 79.1 46.2 9.1 31.3 36.1 54.3 104.7 33.9 43.9 68.5 90.9 67.3 67.7 34.0 85.1 75.1 18.8 33.2 116.2 74.7 15.2 68.3 100.1 101.8 161.1 21.0 241.7 28.0 63.7 226.3 73.ROŞIORI DE VEDE LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.7 23.0 31.9 68.4 12.3 78. Id – Vert.3 70.8 63.6 47.5 30.3 13.8 99.8 74.7 12.5 71.0 109.6 75.6 12.9 97.6 34.1 25.7 115.3 62.7 85.9 9.5 33.7 15.3 21.7 196.0 82.2 79.8 92.6 122.7 88.9 55.9 19.9 75.3 125.5 54.4 95.9 51.2 78.5 64.8 29.3 10.0 61.9 207.0 69.3 24.7 16.0 13.7 75.7 27.7 12.3 77.5 110.5 51.1 132.4 110.5 16.0 75.9 63. Id – Vert.3 106.6 77.9 233.3 100.3 40.6 49.1 35.8 11.1 63.3 65.0 28.1 76.6 98.7 36.9 9.3 104.9 38.9 67.9 59.0 77.6 100.0 82.1 68.3 10.3 92.1 87.1 50.4 76.7 61.2 50.3 58.9 19.6 39.5 61.0 77.3 86.3 74.3 68.3 21.8 48.6 38.3 82.5 52.5 103.0 45.8 165.8 37.3 9.1 28. Id – Oriz.0 195.2 118.7 27.4 76.9 33.5 103.8 78.0 14.6 94.4 26.4 122.3 79.7 109.3 61.4 18.3 84.6 117.5 138.8 89.5 73.9 77.3 75.9 99.7 46.9 80.7 46.9 98.9 78.1 125.9 57.6 82.4 110.0 28.0 57.7 44.8 51.1 58.9 38. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 71.1 98. Id – Oriz.2 89.2 81.5 88.5 72.4 123.8 54.9 28.4 88.2 86.9 216.6 75.2 67.5 22.

8 120. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 78.5 117.8 26.3 101.5 77.6 100.9 39.4 12.0 91.6 103.8 29.7 23.1 216.2 77.7 19.2 109.4 27.0 27.4 11.4 67.1 105.1 56.5 12.6 49.0 24.0 52.7 39.9 105.6 50.6 85.7 49.2 46.1 37.1 76.7 48.0 46.7 85.8 66.0 63.2 64.1 105.1 15.6 87.6 74.5 76.3 97.1 78.5 88.6 79.6 49.4 228.2 76.0 120.3 13.9 112.2 112.3 81.7 29.0 196.2 76.6 47.5 36.5 69.5 95.8 64.2 32.3 97.6 87.4 13.4 38.0 28.8 56.2 37.7 13.2 121.8 92.7 80.5 69.6 31.5 173.5 222.4 80.9 91.3 77.7 88.1 74.0 197.0 48.2 52.2 10.7 63.4 117.3 87.4 71.8 98.3 58.7 60.9 69.1 98.4 71.2 112.1 75.2 69.7 39.1 111.8 29.6 55.0 37.4 86.9 76.2 75. Id – Vert.3 88.4 75.8 89. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 73.1 36.8 234.8 45.2 64.3 169.2 79.0 11.6 92.7 78.6 74.1 9.7 13.7 78.3 24.2 33.4 68.6 34. Id – Oriz.4 110.2 167.3 76.4 9.6 91.2 33.2 69.0 18.2 85.9 14.3 12.0 98.5 53.3 36.1 92.1 35.2 112.9 50.1 37.9 99.3 53.2 78.6 63.3 35.1 20.5 68.7 52.0 28.9 62.4 42.2 238.2 74.5 47.5 50.6 129 .6 103.3 105.3 78.3 49.2 207.4 20.8 69.3 25.4 31.2 24.6 93.1 105.7 114.1 92.0 31.5 100.4 117.7 13.7 29.0 37.0 68.5 20.6 52.4 41.1 73.4 68.8 63.8 80.3 73.9 105.2 TÂRGU JIU LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.0 55.7 23.1 66.7 104.6 35.5 53.2 93.2 57.2 93.4 93.8 65.0 37.1 59.0 78.5 28.2 49.4 39.2 76.9 31.5 79.2 81.7 10.9 70.3 52.7 34.9 30.8 15.2 100.0 130.5 46.1 168.0 87.7 65.7 29.6 43.0 11. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 65.8 19.4 73.6 18.7 57.5 64.2 203.4 122.2 74.8 72.8 29.5 48.9 32.5 35.6 80.3 26.4 20.6 9.0 62.6 65.2 14.2 109.3 105.9 20.1 46.3 14.5 12.2 73.9 221.1 47.6 69.2 90.6 100.6 56.0 81.1 105.2 64.8 25.7 15.8 72.6 76.5 69.0 64.8 50.9 13.8 52.9 76.8 96.2 38.4 28.6 84.7 122.8 76.3 55.2 56.4 114.2 92.5 22.8 74.0 18.2 100.0 88.3 101.SIGHET LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.9 15.7 48.2 58.2 13.5 84.8 79.4 77.4 98.3 68.8 34.8 49.4 57.6 119.3 14.5 97.6 33.8 80.3 49.6 80.8 70.9 59.4 76.9 87.6 19.7 31.7 15.2 38.2 23.9 13. Id – Oriz.5 129.1 77.0 78.8 72.8 44.3 88. Id – Vert.7 112.4 26.4 82.4 79.3 48.3 98.7 56.2 76.0 9.7 97. Id – Oriz.8 43.2 72.5 24.2 98.2 238.4 25.1 82.5 88.8 28.9 78.8 157.2 53.6 53.5 95.8 74.2 20.2 78.2 200.7 55.5 45.1 34.6 93.6 53.8 77.0 11.1 66.2 37.8 90.8 72.6 57.6 24.4 9.0 9.2 150.8 25.1 72.2 94.5 TÂRGU MUREŞ LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.1 14.2 108.6 95.9 91.7 97.9 14.7 81.9 27. Id – Vert.8 64.6 100.4 40.6 28.3 37.5 52.8 76.3 60.6 15.6 127.

6 11.9 TIMIŞOARA LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.3 76.7 91.0 10.5 103.0 16.5 69.8 204.9 104.4 14.8 28.1 73.9 73.3 110.3 78.1 15. Id – Oriz.3 84.5 54.0 51.8 50.5 87.7 236.8 79.8 12.6 80.0 234.5 79.8 88.5 48.7 61.1 70.4 35.7 66. Id – Oriz.7 27.4 102.0 63.6 73.4 65.1 100.3 101.8 53.3 49.2 52.6 34. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 79.2 82.6 39.5 162.7 107.6 72.4 16.4 61.9 16.5 30.4 29.8 169.7 69.6 36.7 15.0 50.6 13.5 50. Id – Vert.6 41.9 69.6 124.5 77.9 104.6 10.6 119.8 121.5 86.6 90.9 36.4 30.2 209.6 34.9 47. Id – Oriz.1 48.0 64.8 69.9 15.7 72.1 87.4 106.0 98.3 107.6 73.7 74.2 79.6 13.3 101.9 57.6 11.2 78.2 19.0 23.7 28.1 66.4 30.5 38.7 35.5 79.3 83.6 26.6 58.3 213.4 14.6 TURNU MĂGURELE LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.3 110.5 66.9 39.4 165.3 91.4 36.2 90.5 66.5 70.5 37.8 91.6 50.0 36.3 86.1 19.8 88.2 26.7 24.5 69.1 13.8 30.3 115.2 14.1 166.8 58.0 23.2 39.2 45.0 92.6 26.6 22.0 34.3 63.7 85.4 16.0 73.0 82.9 97.3 15.7 55.3 68.1 42.6 22.8 76.1 111.5 81.4 52.6 111.2 29.7 67.6 111.4 101.2 49.3 70.6 25.1 41.9 75. Id – Vert.6 78.9 38.0 233.4 30.3 62.5 36.7 90.3 128.1 92.3 84.5 90.9 75.7 13.3 28.9 46.4 43.1 79.1 82.4 35.3 45.4 88.9 26.1 205.3 74.6 25.3 103.7 71.9 38.8 122.8 36.4 106.9 79.6 40.1 77.2 98.4 58.7 75.1 37.9 19.1 111.9 52.9 13.3 254.2 20.9 49.0 43.4 12.6 84.4 76.9 88.0 156.7 63.9 51.3 79.9 74.9 104. Id – Vert.6 78.3 69.6 32.3 62.9 71.8 68.1 111.8 53.9 104.0 13.8 32.9 65.9 56.6 93.0 24.4 25.2 26.1 73.8 54.7 90.7 73.5 100.3 85.1 24.4 113.1 131.0 77.1 28.9 97.0 246.6 52.6 85.1 10.9 139.5 50.6 100.4 69.6 81.0 10.8 29.1 49.9 91.9 78.6 130 .1 58.6 50.2 78.1 31.7 38.0 64.7 99.6 31.3 47.5 78.4 36.6 75.9 58.7 12.5 86.3 28.6 89.TÂRGU SECUIESC LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.9 83.4 84.2 10.9 93.3 11.4 200.2 74.7 39.3 81.7 21.0 64.7 70.7 57.3 29.7 23.9 70.9 39.5 119.1 124.3 46.5 84.9 79.6 21.1 63.8 127.7 124.1 30.9 39.0 73.7 124.2 52.6 114. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 76.9 59.7 83.8 99.2 110.5 56.4 81.8 65.0 14.5 100.9 101.6 26.3 29.1 89.1 97.8 51.1 24.1 90.0 165.4 84.4 50.7 118.4 68.0 10.0 53.2 200.6 39.4 15.4 48.5 86.3 107.7 21.5 80.7 121.8 49.5 58.7 52.4 97.3 74.7 79.3 45.7 89.6 15.2 19. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 68.4 65.6 49.9 110.1 64.0 58.3 75.8 15.0 85.1 76.4 50.1 79.6 45.0 96.8 51.2 75.2 49.3 15.7 55.2 11.0 94.3 103.5 118.6 228.2 90.6 65.7 81.3 29.6 114.7 93.3 79.5 54.7 86.7 26.6 93.1 39.3 65.1 58.2 12.6 79.

4 80.2 85.6 109.7 56.8 49.6 95.4 37.3 33.7 41.8 55.8 62.0 99.4 51.0 52.5 84.0 170.6 85.0 232.8 56.5 93.4 58.5 80.1 82.8 50.0 95.1 78.0 248.9 44.5 81.0 73.9 85.6 117.2 58.8 74.5 77.1 74.0 31.0 14.1 24.8 84.0 117.8 94.5 66.5 118.1 51.6 82.8 70.3 50.TURNU SEVERIN LUNA IT S IT S-V IT V IT N-V IT N IT N-E IT E IT S-E IT Oriz.9 20.5 73.3 97.3 14.2 123.7 82.3 132.6 96.0 11.5 62.6 75.0 79.6 109. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 86.7 12.5 39.2 46.7 28.3 58.6 58.8 15.4 29.0 31.4 88.4 37.6 15.6 20.7 108.0 28.7 50.8 35.1 53.6 94.8 62.3 75.8 91.8 12.0 90.8 79.4 69.6 35.5 29.1 62. Id – Oriz.9 29.6 66.2 69.1 115.5 28.2 55.7 131 .3 161.0 82.1 70.8 73.0 88.0 203.6 97.5 90.5 43.8 23.2 123.8 16.8 27.8 116.1 98.6 100.4 28.0 77.4 11.8 39.9 16.8 35.8 65.3 13.2 137.9 58. Id – Vert.4 78.1 115.9 89.5 73.3 13.1 33.4 85.2 24.1 239.

1453 -0.1356 -0.3516 b3k 0.05 -27.1302 -0.500 -0.721 20.0746 0.910 -3.0124 Perete izolat b2k -0.593 -1.723 -3.7576 -4.065 -1.a Coeficienţi a1 a2 a3 Perete neizolat 0.6) • Pereţi laterali verticali (a1.15·10-3 -5.757 1.3537 1.342 0.10.15 5.505 -7..1.96 b1k -0.a Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII b1k 0.980 7.1.3126 0.493 1.897 7.0647 0.0061 -0.20 -3.2636 0.305 16.193 -0. a2.0013 -1.06 -33.882 14.000 -5. a3) Tabelul A.10.1.9200 Perete izolat 0.915 -7.ANEXA A 10 PARAMETRI DE PERFORMANŢĂ TERMICĂ A ELEMENTELOR DE ANVELOPĂ ÎN CONTACT CU SOLUL ŞI TEMPERATURI ALE SPAŢIILOR SUBZONELOR SECUNDARE ALE CLĂDIRILOR ANEXA A.00 -24.0158 132 .000 10.672 0. (10.b Coeficienţi c1 c2 c3 Perete neizolat 0.1806 -0.4331 1.796 19.9596 1.0187 -0.90 -7.00 -14.47 -16.100 -1. c3) Tabelul A.0354 -0.5411 -2.0800 -0.1.0632 0.210 -2.609 1.585·10-2 0.726 -0.0756 -2.10..1596 -0.4832 Perete izolat 4.2352 • Pereţi verticali (b1k.0945 -0.450 1.397 -1.690 4.1.1868 -0.1) .0308 -0.8227 0. c2.85 -42.10. b2k.358 Perete neizolat b2k -1.204 0.31 -36..698 -3.731 -6.720 17.700 -3.56 -39.1400 -0.3415 • Pardoseală (c1.1 Valorile coeficienţilor numerici din ecuaţiile (10.0080 -0.219 -5.361 b3k 2.2. b3k) Tabelul A.139 -3.

2.2.593 -8.2.4479 -1. d3k.518 -1.681 -3.9067 2.1787 -1.10.4396 -0.345 3.2.146 0.5967 0.0102 d4k -1.1295 0.1322 0.221 5.3) D1 = C5 ⋅ t e + C6 + C7 − 0 .563 -1.0669 0.1218 1.10.4136 -3.3142 0.1983 0.0256 0.4) D2 = C2 C1 (A.149 1.2798 0.1.106 -0.2 Valorile coeficienţilor incluşi în relaţiile (10.10.550 -3.3114 0.1867 -0.783 -8.8181 4.8013 0.6016 -1.8705 -0.3858 6.10.074 -3.4676 -7.0156 -0.10.0893 0.9472 -0.0412 0.2545 0.5523 -0.7) 133 .• Pardoseală (d1k.6) D4 = C4 C1 (A.10.2914 0.2.065 0.869 ANEXA A.2.0864 0.30) E1 = D 2 + B2 ⋅ D3 1 − B3 ⋅ D 3 D4 1 − B3 ⋅ D 3 (A.2) E3 = D1 + B 4 ⋅ D 3 1 − B3 ⋅ D 3 (A.762 2.10.0227 -0.445 -3.1025 0.0328 -3.5553 d4k -1.2374 -2.4879 0.b Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII d1k -0.1655 -2.142 -5.6464 -0.0734 -0.148 1.1284 -0.869 -5.3194 6.005 0.3477 -2.9568 -2.29) şi (10.0702 -0.1098 0.946 5.890 -0. d2k.1147 -2.2284 -0.3967 -1.492 d1k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pardoseală izolată d2k d3k 0.2.5) D3 = C3 C1 (A. d4k) Tabelul A.053 -6.9242 -1.522 -1.2645 -0.10.942 -0.0137 Pardoseală neizolată d2k d3k 0.345 0.0372 -2.10.438 -3.1) E2 = (A.2.861 ⋅ δ CS ⋅ q R ( 0 ) ⋅ ARcs ⋅ γ (θ e ) C1 (A.0656 0.1174 -1.222 -6.

12) C6 = ∑R j APeCS j PeCS j ⋅ t EPeCS j (A.33 ⋅ n aΣCS ⋅ VCS − 0.10. P RCS .2.P RCS .P R i .2.CS R i . S + ACS .CS C2 = (A.2.10.8) + 0. P +∑ j APeCS j RPeCS j +∑ n AFeCSn RFeCSn + (A.10.P RCS .10.14) B2 = A2 A1 (A. CS Ri .2.10) C4 = ACS .19) 134 .2.15) B3 = A3 A1 (A.2. S RCS .9) C3 = ACS .2. P ⋅ VCS (A.P + ∑R j AAcPj AcPj + ∑R n AAcFn AcFn + 0 .2.18) A2 = Ai .17) A1 = Ai .16) B4 = A4 A1 (A.10.13) C7 = ∑R n AFeCSn FeCSn ⋅ t EFeCS n (A. E ⋅ VCS (A.2.2.P (A.10.C1 = Ai .P R i .P + 0 . S (A.11) C 5 = 0.10.10.861 ⋅ δ CS ⋅ q R ( 0) ⋅ ARCS ⋅ ω (θ e ) Ai .10.33 ⋅ naCS .2.10.2.33 ⋅ n aΣP ⋅ VP (A.10.10. S RCS .33 ⋅ n a CS. CS + ACS .P + ACS .

A3 = ACS . -0.011 ω(te) -0.10.1 – Coeficienţii γ (θ e ) şi ω (θ e ) 135 .20) A4 = ∑R j AAcPj AcPj ⋅ t E AcP + j ∑R n AAcFn AcFn ⋅ t E AcF + 0 .016 -10 -5 0 te [°C] 5 10 15 Zona IV Zona III Zona II Zona I b) Figura A.012 -0.P RCS .2.10. P ⋅ VP (A.P + 0 .014 -0.22) Notă: Zona secundară este de tip culoar de trecere sau casa scării Funcţiile γ (θ e ) şi ω (θ e ) sunt reprezentate în figura A. incalzita direct − pentru zona sec undara neîncalzita. (A.10.21) δ CS = ⎨ ⎧1 ⎩0 − pentru zona sec undara.015 -0. E ⋅ VP ⋅ θ e n (A. în raport cu zona climatică în care este amplasată clădirea.2.2.8 -0.33 ⋅ naCS .10.10.2.4 -0.013 -0.2.3 γ(te) -0.9 -10 Zona IV Zona III Zona II Zona I -5 0 5 10 15 te [°C] a) -0.33 ⋅ naP .6 -0.7 -0.5 -0.1.

Se determină rezistenţa termică medie: Re .ANEXA A.16) A.relaţia (10.10.10.relaţia (10. Se determină rezistenţele termice: Rvf . Se determină fluxul termic disipat prin sol către aerul exterior.9) şi Anexa A. Se determină temperatura exterioară medie de referinţă lunară: θ eR k .relaţia (10. în fiecare lună (k): Qe k .2 Transfer de căldură către pânza de apă freatică 1.10.10) şi Anexa A.3.10.relaţia (10.14) R pdf . Se determină fluxul termic disipat către pânza de apă freatică în fiecare lună (k): Qf k .1.relaţia (10.3.10.relaţia (10.3 Succesiunea etapelor de calcul privind transferul de căldură prin sol şi cel caracteristic spaţiilor neocupate învecinate cu solul A.12) 4.1.11) θ pd k .relaţia (10.15) 2. Se determină suprafeţele: Alat Apard în conformitate cu C 107/3.7) 5.1 R pd .17) 136 .1 3.relaţia (10.relaţia (10.3. Se determină rezistenţele termice: Rve . 2.1 Subsol neocupat/ocupat A.8) 6.13) 3. Se determină temperaturile exterioare de referinţă lunare: θ ev k . Transfer de căldură către aerul exterior 1.1.relaţia (10.relaţia (10. Se determină rezistenţa termică medie: Rf .10.

(10. 137 . (10.3.24) 2.θ s k .2. Clădire cu un singur spaţiu neocupat (subsol): Ecuaţia (10.relaţia (10.relaţia (10. Determinarea fluxurilor termice disipate prin sol în cazul incintelor de tip subsol şi spaţii ocupate caracterizate de temperatură de confort sau tehnologică θ i 0 se face cu relaţiile (10. Se determină temperatura exterioară medie de referinţă lunară: θ esc k .3 Determinarea temperaturii spaţiilor neocupate θ s k 1. Clădire cu trei spaţii neocupate (zone): Ecuaţia (10. Se determină rezistenţele termice: Resc . 2.22) θ pdsc k . Se determină fluxul termic disipat către pânza de apă freatică în fiecare lună (k): Qfsc k .26) în care θ s k = θ i 0 .2 Clădire amplasată subteran pe un soclu A.1 3.3.spaţiul 2 adiacent spaţiului 1.10.relaţia (10.18) 5.10.relaţia (10.17). Se determină suprafeţele: Alat Apard în conformitate cu C 107/3.relaţia (10.relaţia (10.1 Transfer de căldură către aerul exterior 1. Ecuaţia (10.30) .10. Se determină temperaturile exterioare de referinţă lunare: θ es k .28) .10.29) .A.2 Transfer de căldură către pânza de apă freatică 1.relaţia (10. Se determină fluxul termic disipat prin sol către aerul exterior: Qsce .3.1 R pdsc .relaţia (10.267) A. Ecuaţia (10.2.20) şi Anexa A.25) A. Se determină rezistenţa termică medie: Resc .10.21) şi Anexa A.16). Se determină rezistenţa termică: Rfsc .3.27) 2.19) 6.spaţiul 1 adiacent subsolului.relaţia (10.23) 4.10.25) şi (10.

4 + 11.5 22 + 22.2 + 1.7 + 7.9 + 0.0.6 + 1.6 + 9.3 + 19.4 + 14. Ti .2 + 2.9 + 12.5 18 + 18. în oC 12 + 12.3 + 0.2 + 12.1 + 1.4 .2 + 16.7 + 6.3 + 13. 0 + 4. 11) TEMPERATURA PUNCTULUI DE ROUĂ (θr) PENTRU DIFERITE TEMPERATURI ŞI UMIDITĂŢI RELATIVE ALE AERULUI INTERIOR [oC] Umiditatea relativă a aerului ϕi % 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Temperatura aerului interior.6 + 7.0 + 5.0 + 11.5 + 6. 0 + 19.5 + 3.1 + 8.3 + 15.2 + 12.1.4 + 5.3 + 10.0 .8 + 7.5 + 10.7 + 4.6 + 4.9 + 4.5 + 11.6 .2.7 + 5.4 + 14.5 + 12. 4 + 16.7 + 8.1 .2.6 14 + 14.4 + 17.4 + 5.5.2 + 20.0 + 21.5 .7 + 9.2 + 10.0 20 + 20. 5 + 15.4 + 0.0 + 13.4 + 16.4 + 8.2.6 + 8.1.9 .0 16 + 16.4 + 11. 0 + 10.ANEXA A11 (la cap.6 + 10.3 .3 + 7.4.2 + 7.9 .5 + 9.3 + 0.5 + 12. 2 + 18.2 .8 + 5.3.0 + 17.2 + 14.1.3 + 15.0 + 15.4 + 13.5 + 11.1 + 9.7 + 2.1 + 2.1 138 .6 . 3 + 17.5 + 13.4 + 18.1 + 3.7 + 6.1 + 13.6.5 + 7.9 + 3.5 .4 + 9.

SR EN 13363-1: “Dispozitive de protecţie solară aplicată vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solară şi luminoasă.15 şi 0. Poziţia dispozitivului de protecţie solară. element de acumulare a căldurii.85. spaţiul dintre dispozitivele de protecţie solară şi vitraj nu este ventilat. 139 . Se prezinta o metodă simplificată pentru estimarea transmisiei totale a energiei solare a unui dispozitiv de protecţie solară aplicat unui vitraj. Se fac recomandări privind utilizarea eficientă a diferitelor tipuri de protecţii solare (de la plantaţii până la cele mai noi sisteme tehnologice). Se ţine seama de efectele de umbrire date de vecinătăţile naturale şi construite etc. Se prezintă elemente de mentenanţă. Se prezintă limitele constructive şi funcţionale şi utilizarea prin completare cu prepararea/preîncălzirea apei calde de consum în sistem pasiv/activ. la exterior sau între foile de geam. într-un sistem de vitraj dublu. amplasarea fantelor de circulaţie a aerului şi debitele recomandate de aer proaspăt introdus în spaţiul ocupat adiacent). Metoda este aplicabilă atunci când factorul de transmisie a energiei solare totale a vitrajului este cuprins între 0.1 EVALUAREA APORTURILOR SOLARE DATORATE ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE VITRATE Se ia în considerare influenţa elementelor arhitecturale cu care se realizează sisteme solare pasive şi a sisteme de protecţie solară şi cu considerarea condiţiilor de amplasament al clǎdirilor. Se presupune că pentru dispozitivele de protecţie solară montate la exterior şi dispozitivele de protecţie solară integrate.ANEXA A12 METODĂ DE CALCUL PENTRU EVALUAREA INFLUENŢEI SISTEMELOR DE PROTECŢIE SOLARǍ ASUPRA PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLǍDIRII A12. iar pentru dispozitivele de protecţie solară montate la interior acest spaţiu este ventilat. Se prezintă caracteristicile constructive şi criteriile de performanţă termică a elementelor componente (vitraj. Se prevede o metodǎ simplificatǎ. care se bazează atât pe coeficientul de transfer termic şi pe cel de transmisie a energiei solare totale a vitrajului. Determinarea transmitanţei termice U. cât şi pe factorul de transmisie luminoasă şi pe factorul de reflexie al dispozitivului de protecţie solară. jaluzele si transperante. rezistenţa termică minimă a elementului de acumulare a căldurii. Dispozitile de protectie solara sunt montate in paralel cu vitrajul. la interior sau integrate si pot fi : storuri. Metodă de calcul. Determinarea caracteristicilor luminoase şi solare ale vitrajelor”. Partea 1: Metodă simplificată”) Se prezintă elemente de calcul a eficienţei energetice şi economice a sistemelor arhitectural constructive de control solar pasiv. SR EN 673: “Sticlă pentru construcţii. Jaluzelele sau storurile trebuie să poată fi reglate astfel încât să nu existe transmisie solară directă. a sistemelor pasive de captare a radiaţiei solare de tipul Spaţiu Solar ventilat/neventilat. poate fi la interior.”). Documente recomandate: SR EN 410: “Sticlă pentru construcţii. asa cum s-a mentionat. la exterior.

1. 1.2 – Indici W/(m2·K) W/(m2·K) - Indice B E G T V Date caracteristice Notare dispozitiv de protecţie solară exterior vitraj total vizibil Vitraj : Vitrajul este caracterizat de următoarele elemente: Ug Coeficient de transfer termic al vitrajului. Determinarea transmitantei termice Ug este în conformitate cu documentele recomandate SR EN 673. g τ v factor de transmisie luminoasă a vitrajului. 140 . factor de transmisie al energiei solare totale. Tabelul 1. ‘ ρv factor de reflexie luminoasă a vitrajului pe faţa opusă celei în contact direct cu radiaţia. ρe factor de reflexie solară directă a vitrajului pe faţa aflată în contact direct cu radiaţia. τ e factor de transmisie solară directă a vitrajului. ρv factor de reflexie luminoasă a vitrajului pe faţa aflată în contact direct cu radiaţia incidentă. ' ρe factor de reflexie solară directă a vitrajului pe faţa opusă celei în contact direct cu radiaţia.1 Determinarea factorului de transmisie solara si luminoasa a dispozitivelor de protectie solara aplicata vitrajelor. EN 674 sau EN 675. U pentru care se prezinta deasemenea metoda de determinare. definitii. Termeni.2.Se face referire la valoarea transmitantei termice a elementelor transparente.1 – Simboluri şi unităţi de măsură Simbol Mărime fizică Unitate de măsură G U G Α Ρ τ factor de transmisie a energiei solare totale coeficient de transfer termic conductanţă termică factor de absorbţie factor de reflexie luminoasă factor de transmisie luminoasă Tabelul 1. simboluri si unitati de masura Simbolurile sunt prezentate în tabelul 1. iar indicii sunt prezentaţi în tabelul 1.

(document recomandat: EN 13363-2 „Dispositifs de protection solaire combinés à des vitrages – Calcul du factor de transmission solaire et lumineuse -Partie 2: Méthode de référence”. τ v şi ρv.) a.1. pot fi utilizate datele specifice pentru vitrajele indicate în tabelul A. B ⋅ (1 − g ) ⋅ h2 h1 (1) unde: α e. B ⋅ h h + τ e .1 – Alcătuire caracteristică a dispozitivului de protecţie solară montat la exterior Legenda 1 2 3 4 5 Exterior Dispozitiv de protecţie solară Spaţiu neventilat Vitraj Interior Factorul de transmisie totală a energiei solare al unui vitraj şi al unui dispozitiv de protecţie solară montat la exterior.1 prezintă schematic instalarea dispozitivelor exterioare de protecţie solară. B − ρe. este dat de: gt = τ e. 2 4 1 3 5 Figura 1. iar valorile parametrilor studiaţi g sunt ajustaţi matematic pe baza unui calcul de referinţă mai precis. B h1 = 6 W/(m2·K) h2 = 18 W/(m2·K) 141 (2) (3) (4) . Dispozitiv de protecţie solară montat la exterior Figura 1. trebuie să se determine în conformitate cu documentul recomandat SR EN 410. B = 1 − τ e.Parametrii g. Dacă nu sunt disponibile nici un fel de date exacte. B ⋅ g + α e.1. Factor de transmisie a energiei solare totale NOTĂ – Formulele se bazează pe un model fizic simplu.

3. B ⋅ ⎟ ⎜ h2 ⎟ ⎝ ⎠ (6) unde: α e. Dispozitiv integrat de protecţie solarǎ Figura 1. Figura 1.2 prezintă schematic montarea la interior a dispozitivelor de protecţie solară.⎛ 1 1 1⎞ h=⎜ + + ⎟ ⎟ ⎜U ⎝ g h1 h2 ⎠ −1 (5) a. fie are aplicată o peliculă de joasă emisivitate.2 – Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară montat la interior Legenda 1 2 3 4 5 Exterior Vitraj Spaţiu de aer ventilat spre interior Dispozitiv de protecţie solară Interior Factorul de transmisie totală a energiei solare al unui vitraj şi al unui dispozitiv de protecţie solară montat la interior este dat de: ⎛ h⎞ g t = g ⋅ ⎜1 − g ⋅ ρ e . B − α e . B h2 =18 W/(m2·K) ⎛ 1 1⎞ h=⎜ + ⎟ ⎜U ⎟ ⎝ g h2 ⎠ −1 (7) (8) (9) a.2. 142 .3 prezintǎ schematic montarea dispozitivelor de protecţie solarǎ între douǎ foi de geam. B = 1 − τ e. Metoda de calcul este valabilă pentru un sistem în care geamul exterior nu este peliculizat şi geamul interior este fie nepeliculizat. Dispozitiv de protecţie solară montat la interior Figura 1. B − ρe.

B h3 = 3 W/ (m2·K) (12) ⎛ 1 1⎞ h=⎜ + ⎟ ⎟ ⎜U ⎝ g h3 ⎠ −1 (13) A12. Dispozitiv de protecţie solară montat la exterior Figura 3.1 prezintă schematic instalarea dispozitivelor exterioare de protecţie solară. U IN CAZUL SUPRAFEŢELOR VITRATE ECHIPATE CU ELEMENTE DE PROTECŢIE SOLARĂ b. B = 1 − τ e. 143 . B − ρe. B ) ⋅ (10) h3 unde: (11) α e.1. B + (1 − g ) ⋅ ρ e .3 – Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară integrat Legenda 1 2 3 4 5 6 Exterior Vitraj simplu nepeliculizat Dispozitiv de protecţie solară Spaţiu de aer neventilat Vitraj simplu peliculizat sau nepeliculizat Interior Factorul de transmisie a energiei solare totale a unui dispozitiv de protecţie solară amplasat între două geamuri (integrat).Figura 1.2 DETERMINAREA TRANSMITANŢEI TERMICE. este dat de relaţia: h g t = g ⋅ τ e. B + g ⋅ (α e .

b. W/m2. se poate considera având valoarea 0.K/W.K/W. m2. Dispozitiv de protecţie solară montat la interior Figura 3.K.08 m2. Rse. Rsev. m2. 144 . Rse – rezistenţa termică a elementului de protecţie solară. W/m2. U – transmitanţa termică a elementului vitrat.2 prezintă schematic montarea la interior a dispozitivelor de protecţie solară. Rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat. Rezistenţa termică a elementului de protecţie solară.2.1– Alcătuire caracteristică a dispozitivului de protecţie solară montat la exterior Legenda 1 2 3 4 5 Exterior Dispozitiv de protecţie solară Spaţiu neventilat Vitraj Interior 1 1 = + Rse + Rsev Ut U unde : Ut – transmitanţa termică a elementului vitrat cu protecţie solară. Rsev – rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat. este de tip conductiv şi depinde de reglarea elementului de protecţie solară şi de grosimea şi materialul din care este alcătuit.K/W.2 4 1 3 5 Figura 3.K.

Rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat. Rsi. Rvsi.6 prezintǎ schematic montarea dispozitivelor de protecţie solarǎ între douǎ foi de geam. Metoda de calcul este valabilă pentru un sistem în care geamul exterior nu este peliculizat şi geamul interior este fie nepeliculizat.K. Rsi – rezistenţa termică a elementului de protecţie solară. W/m2. 145 . Rvsi – rezistenţa termică a spaţiului de aer dintre elementul de protecţie solară şi elementul vitrat.Figura 3.K/W. Dispozitiv integrat de protecţie solarǎ Figura 2. Rezistenţa termică a elementului de protecţie solară.10 m2.3. U – transmitanţa termică a elementului vitrat. m2. se poate considera având valoarea 0.K. este de tip conductiv şi depinde de reglarea elementului de protecţie solară şi de grosimea şi materialul din care este alcătuit. b.K/W. W/m2. fie are aplicată o peliculă de joasă emisivitate.K/W. m2.2– Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară montat la interior Legenda 1 2 3 4 5 Exterior Vitraj Spaţiu de aer ventilat spre interior Dispozitiv de protecţie solară Interior 1 1 = + Rvsi + Rsi Ut U unde : Ut – transmitanţa termică a elementului vitrat cu protecţie solară.

W/m2.K.K/W. se poate considera având valoarea 2 W/m2. 146 .K.3– Alcătuire caracteristică a unui dispozitiv de protecţie solară integrat Legenda 1 2 3 4 5 6 Exterior Vitraj simplu nepeliculizat Dispozitiv de protecţie solară Spaţiu de aer neventilat Vitraj simplu peliculizat sau nepeliculizat Interior 1 1 1 = + Rs + Ut U h unde : Ut – transmitanţa termică a elementului vitrat cu protecţie solară.Figura 3. este de tip conductiv şi depinde de reglarea elementului de protecţie solară şi de grosimea şi materialul din care este alcătuit. h – conductanţa termică a stratului de gaz dintre elementul de protecţie solară şi unul dintre elementele vitrate. U – transmitanţa termică a elementului vitrat. W/m2. W/m2. Rezistenţa termică a elementului de protecţie solară. Rs.K. Rs – rezistenţa termică a elementului de protecţie solară. h. Conductanţa termică a spaţiului de gaz dintre elementul de protecţie solară şi unul dintre elementele vitrate. m2.K.

B ) 147 . În situaţia în care dispozitivul de protecţie solară este deschis la 45˚.1 0. VALORI CARACTERISTICE PENTRU VITRAJE ŞI DISPOZITIVE DE PROTECŢIE SOLARĂ Tabelul A. B = 1 − τ e .1 Acestea sunt valori caracteristice ale factorilor de transmisie şi de reflexie ai materialelor dispozitivelor de protecţie solară.B° = 0.4 Alb 0.75 peliculă de joasă emisivitate NOTĂ – Datele furnizează o estimare prudentă pentru sarcina de răcire 0.75 + 0.B Opac Mediu translucid Foarte translucid 0.B° = ρ e.3 0. Coeficientul de absorbţie este α e.15 0.82 transparent Geam triplu 2. B .A.0 0.6 0.0 0. caracteristicile de mai sus sunt aplicabile când dispozitivul de protecţie solară este închis.2 0.15 ⋅ ρ e.B Pastel Închis 0.4 Factor de reflexie ρe. şi presupunând că nu există o pătrundere directă a radiaţiei solare. B − ρ e.7 0.85 0. trebuie să se utilizeze următoarele valori corectate: 45 τ e.72 0.65 ⋅ τ e.B + 0.2 0.4 0.2 – Valori referitoare la dispozitive tip de protecţie solară Factor de transmisie τ e.75 transparent Geam dublu transparent cu o 1.70 ⋅ τ e.5 0.0 0.6 0.B ⋅ (0.65 0. Se presupune că factorii de transmisie şi de reflexie ai luminii au valori egale cu cei pentru energia solară. În cazul storurilor sau al jaluzelelor.1 0.75 0.1 – Valori referitoare la vitraje tip Coeficient de transfer termic Ug 2 Produs Factor de transmisie a energiei solare totale g Factor de transmisie a luminii τ v Factor de reflexie a luminii ' ρ = ρv W/(m ·K) Geam simplu 5.08 0.2 Negru 0.B 45 ρ e.90 Geam dublu 3.3 0.17 Tabelul A.7 0.20 0.

75 ) ⋅ = 0.8 1.2 ⋅ (1 − 0.4 ⋅ + 0. transparent. de absorbţie şi de reflexie al unui cazul dispozitivelor de dispozitiv de protecţie solară protecţie solară de tip storuri sau jaluzele. Următoarele valori sunt preluate din tabelele A. deschise la 45 ˚ (c) Principiul corecţiei factorului de transmisie în cazul obloanelor deschise la 45˚ B.8 W/m2·K 1 1 1 + + 3.75 + 0.2 ρe.B = 1 – 0.B = 0.8 g t = 0.82 g = 0.4 = 0.B = 0.21 6 18 148 .1.0 18 6 1.4 .1 şi A. EXEMPLU DE CALCUL PENTRU UN DISPOZITIV DE PROTECŢIE SOLARĂ APLICAT UNUI VITRAJ Această anexă prezintă un exemplu de calcul pentru cele trei poziţii ale unui dispozitiv de protecţie solară de culoare pastel.Principii ale transmisiei energiei solare la dispozitivele de protecţie solară Legenda 1 Dispozitive de protecţie solară deschise la 45 ˚ (b) Nici o pătrundere directă în (a) Factor de transmisie.4 U = 3.2: Dispozitiv solară: de protecţie Vitraj: τv = 0. combinat cu un vitraj dublu.2 – 0. Dispozitiv de protecţie solară montat la exterior h= 1 = 1. mediu translucid.4 ·K ρv = ρv’= 0.15 a.75 τe.2 ⋅ 0.Fig 3.0 W/m2 αe.

0 18 = 2.4 + (1 − 0.2 = 0.t = 0 .a.4 149 .75 ⋅ ⎜1 − 0.179 1 − 0.75 ⋅ 0.2.t = 0.5 W / m2·K 1.17 1 − 0 .15 ⋅ 0 .2 + 0.75 ⋅ 0.87 ⋅ 0.75) ⋅ 0.6 W / m2·K 2. Dispozitiv de protecţie solară montat la interior h= 1 1 1 + 3.4 ⋅ ⎟ = 0.07 ⋅ 0.75 ⋅ (0.4 − 0.6 ⎞ ⎛ g t = 0.2 = 0 .48 18 ⎠ ⎝ a.4 Factorul de transmisie solară directă : τ e .34 3 g t = 0.3.82 ⋅ 0 .0 3 = 1.5 = 0. Dispozitiv de protecţie solară integrat h= 1 1 1 + 3.4) ⋅ Factorul de transmisie luminoasă : τ v .

5 II 80 60 2.3 şi 1 Detalii între 1 şi 10 Detalii peste 10 - Valoare minimă E lx c % Valoare recomandată E c lx % 200 5 140 3.ANEXA 13.1 Detalii între 0.1 Valoarea iluminării pentru cerinţe specifice ale funcţiunilor spaţiului interior (document recomandat STAS 6221-89) Valoarea iluminării Caracterul lucrărilor care se execută în încăpere Categoria de muncă Gradul de precizie I Lucru de precizie deosebită Lucru de mare precizie Lucru de precizie Lucru de precizie mică Lucru brut Lucru care necesită suprevegher ea generală a procesului de producţie Iluminare laterală Iluminare de sus şi combinată cu laterală Valoare medie E c lx % 400 10 Dimensiunile obiectului de distingere (mm) Detalii sub 0.3 Detalii între 0.5 280 200 7 5 III IV 40 20 1.0 0.25 16 0.1 şi 0.0 0.8 120 80 3 2 V VI 10 0.5 80 32 2.5 160 100 4 2.0 1.4 40 1 150 .

bolnavi şi de naştere.Camere de zi. sanatorii.Săli de spectacol şi degajamentele acestora ..Săli de mese.1. policlinici.Săli de: consultaţii.Săli sportive şi de cultură fizică .. holuri şi săli de gimnastică în şcoli .Scări ..Camera de joc şi triere la cămine de copii şi creşe .1. coridoare. case de odihnă.00 m deasupra pardoselii La nivelul pardoselii 0..Foaieruri şi holuri în hotele .Încăperile de deservire la spitale. 151 .85. policlinici . laboratoare şi ateliere de învăţămînt . bucătării.00 m deasupra pardoselii 0.Săli de recreaţie.Săli de cazane.Laboratoare ale instituţiilor de cercetări şi control . stabilimente publice ca băi. grupuri sanitare la alte clădiri decît cele specificate la categoria de muncă V . sanatorii. .85..Săli de desen .00 m deasupra pardoselii II La nivelul pardoselii 0. cămări - Suprafaţa planului de lucru 0. auditorii.Vestibuluri.Încăperi pentru laboratoare microbiologice . de dormit. garderobe etc.Încăperi auxiliare la spitale. la locuinţe . în una din categoriile prevăzute în funcţie de specificul lor...Săli de lectură în biblioteci .85. sanatorii . pansamente.Expoziţii şi muzee iluminate natural .00 m deasupra pardoselii La nivelul pardoselii V La nivelul pardoselii VI La nivelul pardoselii OBSERVAŢIE: Alte încăperi neprevăzute în tabelul anexă I se vor încadra prin asimilare. holuri ce primesc lumina directă. .85.Săli de aşteptare.Noduri sanitare în creşe şi grădiniţe . grupuri sanitare.. vestiare. internate. cămine de copii . farmacie şi cameră de gardă la spitale. creşe.Săli de festivităţi . duşuri.Camere de dormit în cămine.. bucătării. depozite. instrumente.1. hoteluri. vestibuluri. oficii.Clase.1. policlinici.00 m deasupra pardoselii III IV 0.85..Ateliere de pictură .ANEXA 13.2 Inălţimea planului util pentru funcţiuni uzuale (document recomandat STAS 6221-89) Categoria de muncă I Denumirea încăperilor .Birouri obişnuite de lucru şi în încăperi administrative . spitale etc.1. holuri şi vestibuluri în gări .Săli de expunere pentru obiecte colorate . săli de prelucrarea alimentelor la restaurante – cantine.

aria totală a elementului de construcţie. ponderea însumată a tuturor zonelor neizolate sau mai puţin izolate termic [-]. care ţine seama de prezenţa. caracterizată prin aceiaşi rezistenţă termică unidirecţională [m2]. Σ(ψ j ⋅ l j ) = coeficientul liniar de transfer termic. aferentă ariei totale a zonelor neizolate sau mai puţin izolate termic [W/(m2K)]. ponderată. medie. mediu. a unor zone neizolate sau mai puţin izolate termic [-]. transmitanţa termică unidirecţională. care ţine seama de influenţa punţilor termice liniare [-].ANEXA A14 METODĂ DE CALCUL SIMPLIFICATĂ PENTRU DETERMINAREA REZISTENŢELOR TERMICE CORECTATE LA CLĂDIRILE EXISTENTE – TABELE CU VALORI PRECALCULATE PENTRU COEFICIENŢII DE REDUCERE/CORECŢIE “r1” ŞI “r2” LEGENDA l p A − lungimea însumată a tuturor punţilor termice liniare [m]. coeficientul de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale din câmp curent. la care se adaugă rezistenţa la transfer termic superficial interior [m2K/W] coeficientul de reducere a rezistenţelor termice unidirecţionale din câmp curent. în cadrul ariei elementului de construcţie perimetral. ponderat [W/(mK)] l U R R1 r1 r2 ψ − 152 .00 şi cota stratului invariabil (CSI). rezistenţa termică unidirecţională a tuturor straturilor cuprinse între cota ±0. rezistenţa termică unidirecţională din câmp curent [m2K/W].

79 0.40 0.54 0.87 0.86 0.97 0.91 0.82 0.91 0.88 0.95 0.87 0.75 0.98 0.82 0.68 0.99 0.64 0.10 0.95 0.94 0.20 1.91 0.93 0.94 0.68 0.83 0.86 0.50 0.60 0.77 0.83 0.98 0.98 0.77 0.34 0.96 0.97 0.20 0.80 0.89 0.94 0.98 0.93 0.98 0.92 0.94 0.92 0.99 0.61 0.98 0.92 0.90 0.81 0.85 0.94 0.72 0.00 0.89 0.95 0.40 0.72 0.88 0.72 0.46 0.95 0.84 0.63 0.60 0.83 0.63 0.29 0.60 0.88 0.86 0.93 0.97 0.30 0.89 0.46 0.82 0.86 0.93 0.77 0.97 0.95 0.72 0.91 0.93 0.86 0.30 0.93 0.40 0.50 0.93 0.85 0.30 0.90 0.29 0.90 0.97 0.98 0.93 0.40 0.85 0.82 0.86 0.94 0.86 0.87 0.83 0.92 0.20 1.10 0.1 Coeficienţi “r1” pentru planşee de terasă şi de pod R l/A 0.39 0.20 1.91 0.95 0.94 0.83 0.81 0.92 0.20 0.87 0.80 0.58 0.95 0.50 0.91 ψ 0.87 0.72 0.74 0.98 0.93 0.98 0.63 0.34 0.96 0.95 0.30 0.95 0.82 0.97 0.84 0.95 0.80 0.78 0.87 0.10 0.88 0.93 0.50 0.72 0.74 0.76 0.90 0.84 0.97 0.71 153 0.93 0.73 0.90 0.83 0.92 0.78 0.40 0.67 0.81 0.76 0.56 .85 0.70 0.92 0.82 0.78 0.93 0.95 0.54 0.96 0.34 0.95 0.69 0.78 0.80 0.80 0.69 0.91 0.00 0.63 0.20 1.34 0.82 0.97 0.86 0.86 0.93 0.29 0.92 0.69 0.94 0.54 0.84 0.10 0.89 0.89 0.10 0.97 0.93 0.94 0.93 0.66 0.81 0.87 0.86 0.83 0.82 0.89 0.46 0.95 0.90 0.87 0.50 0.39 0.78 0.97 0.99 0.80 0.89 0.30 0.89 0.98 0.34 0.83 0.86 0.84 0.82 0.76 0.10 0.20 1.90 0.40 0.89 0.96 0.77 0.54 0.94 0.40 0.97 0.66 0.78 0.91 0.30 0.46 0.89 0.91 0.70 0.89 0.59 0.81 0.72 0.99 0.89 0.81 0.95 0.10 0.71 0.78 0.76 0.92 0.74 0.86 0.89 0.87 0.67 0.98 0.95 0.90 0.97 0.74 0.30 0.64 0.39 0.10 0.93 0.50 0.94 0.89 0.99 0.70 0.50 0.98 0.98 0.63 0.89 0.80 0.40 0.40 0.78 0.87 0.96 0.95 0.85 0.95 0.76 0.84 0.96 0.82 0.20 2.81 0.98 0.10 0.54 0.93 0.97 0.93 0.99 0.46 0.99 0.95 0.91 0.97 0.89 0.75 0.72 0.50 0.80 0.93 0.71 0.81 0.40 0.86 0.76 0.86 0.97 0.89 0.64 0.30 0.50 0.82 0.91 0.97 0.96 0.94 0.63 0.30 0.96 0.97 0.93 0.95 0.79 0.94 0.20 0.29 0.91 0.61 0.96 0.86 0.96 0.84 0.94 0.98 0.61 0.89 0.75 0.80 0.93 0.39 0.91 0.98 0.83 0.70 0.39 0.91 0.TABELUL A 14.71 0.20 0.29 0.

95 0.94 0.97 0.95 0.96 0.95 0.91 0.91 0.80 0.95 0.50 0.86 0.98 0.81 0.93 0.74 0.95 0.98 0.81 0.98 0.70 0.69 0.98 0.66 0.86 0.77 0.97 0.69 0.95 0.95 0.30 0.91 0.90 0.94 0.87 0.91 0.10 0.92 0.99 0.92 0.91 0.84 0.90 0.78 0.50 0.74 0.64 0.84 0.84 0.95 0.93 0.90 0.98 0.60 0.10 0.98 0.20 0.98 0.82 0.97 0.94 0.78 0.92 0.50 1.40 0.99 0.91 0.72 0.91 0.95 0.97 0.93 ψ 0.71 0.2 Coeficienţi “r1” pentru planşee peste subsoluri neîncălzite R l/A 0.99 0.90 0.94 0.96 0.89 0.80 0.92 0.20 1.89 0.97 0.96 0.85 0.75 0.93 0.98 0.89 0.40 0.87 0.97 0.96 0.80 0.95 0.86 0.91 0.20 0.95 0.84 0.93 0.90 0.00 0.92 0.94 0.20 0.40 0.83 0.40 0.81 0.98 0.98 0.98 0.93 0.95 0.97 0.30 0.98 0.94 0.67 0.97 0.30 0.84 0.99 0.98 0.82 0.97 0.60 0.89 0.98 0.89 0.89 0.89 0.94 0.90 0.94 0.86 0.99 0.98 0.87 0.95 0.97 0.87 0.30 0.98 0.99 0.81 0.97 0.82 0.70 0.96 0.83 0.91 0.83 0.93 0.89 0.72 0.40 0.99 0.80 0.83 0.97 0.98 0.76 154 0.92 0.40 0.85 0.85 0.93 0.40 0.20 0.92 0.94 0.80 0.98 0.40 0.93 0.97 0.89 0.97 0.99 0.98 0.88 0.50 0.97 0.85 0.95 0.93 0.81 0.50 0.20 1.86 0.87 0.97 0.78 0.82 0.91 0.98 0.75 0.93 0.91 0.99 0.94 0.93 0.96 0.97 0.30 0.93 0.82 0.40 0.94 0.97 0.96 0.86 0.78 0.10 0.97 0.93 0.50 0.94 0.76 0.81 0.74 0.98 0.95 0.76 0.20 1.99 0.93 0.93 0.91 0.76 0.98 0.99 0.75 0.78 0.84 0.96 0.90 0.75 0.94 0.97 0.68 0.80 0.99 1.91 0.87 0.97 0.99 0.00 0.88 0.94 0.64 0.93 0.91 0.98 0.91 0.83 0.95 0.95 0.10 0.86 0.10 0.97 0.89 0.97 0.91 0.30 0.50 0.94 0.50 0.86 0.96 0.88 0.94 0.77 0.80 0.89 0.96 0.71 0.00 0.89 0.80 0.88 0.97 0.97 0.95 0.99 0.89 0.99 0.94 0.TABELUL A 14.89 0.87 0.99 0.89 0.20 0.30 0.40 0.72 0.92 0.95 0.70 0.84 0.93 0.96 0.84 0.87 0.89 0.87 0.84 0.94 0.94 0.20 1.90 0.10 0.92 0.98 0.99 0.97 0.61 .77 0.98 0.30 0.86 0.99 0.89 0.87 0.95 0.78 0.90 0.93 0.10 0.94 0.91 0.98 0.68 0.91 0.86 0.83 0.60 0.97 0.95 0.86 0.10 0.81 0.20 0.40 0.30 0.93 0.72 0.93 0.96 0.78 0.86 0.95 0.95 0.98 0.92 0.93 0.93 0.98 0.96 0.99 0.92 0.83 0.99 0.86 0.95 0.95 0.98 0.89 0.89 0.10 0.30 0.50 0.81 0.

37 1.73 0.99 0.13 0.09 0.55 0.20 1.48 0.00 1.41 0.36 0.23 0.92 0.50 0.21 0.10 0.40 0.30 0.75 1.48 0.13 0.37 0.87 1.80 0.30 0.41 0.89 0.99 0.21 0.36 1.36 0.26 0.89 0.20 6.30 0.65 0.18 2.48 0.44 1.20 5.62 0.21 0.26 0.59 0.78 0.91 0.84 0.58 0.46 0.48 0.80 0.40 0.50 0.30 0.TABELUL A 14.50 0.58 0.78 0.06 1.30 1.49 0.20 4.44 0.26 0.71 1.36 1.40 0.28 0.00 0.80 0.45 0.51 0.80 0.41 0.56 0.67 0.84 0.42 1.22 1.99 0.57 1.48 0.40 0.53 0.18 0.58 0.90 1.45 0.32 0.50 0.91 0.10 0.01 0.08 0.50 0.44 0.00 0.26 0.51 0.80 0.67 0.67 0.28 0.44 0.40 0.26 155 1.29 1.26 0.51 0.37 1.27 0.90 1.21 0.10 0.97 0.20 5.37 0.65 1.58 0.40 0.71 0.20 2.84 0.01 0.31 0.56 0.49 0.60 1.67 0.89 0.32 1.06 0.18 0.41 0.24 0.38 0.62 0.45 0.28 0.30 0.42 1.65 0.92 0.08 0.37 1.15 1.80 1.52 0.67 0.33 0.80 1.10 0.3 Coeficienţi “r1” pentru placa pe sol R1 l/A 0.61 0.59 1.61 0.31 0.72 0.84 0.21 0.44 0.33 1.72 0.39 1.37 0.32 0.53 0.10 0.29 0.30 0.40 1.65 0.13 0.42 0.71 1.29 0.24 0.89 0.32 0.35 0.86 0.53 0.40 0.10 0.33 0.78 0.19 0.31 0.92 0.23 0.19 0.71 0.78 0.36 1.31 0.20 0.73 0.84 2.49 1.46 0.40 0.67 0.48 1.51 0.50 0.56 1.73 0.78 0.40 1.50 0.64 0.51 0.36 0.01 0.41 0.33 1.99 0.32 1.57 0.92 0.46 0.40 0.23 0.60 0.42 1.99 0.30 0.33 1.27 0.37 0.99 0.67 0.27 0.58 0.30 1.62 1.55 0.58 0.84 0.20 1.48 0.42 0.29 0.20 4.01 0.52 1.61 1.42 0.97 2.34 0.30 0.71 1.59 0.41 0.37 0.37 1.24 0.44 0.86 0.99 0.73 0.10 0.29 0.48 ψ 0.55 0.55 1.53 1.84 0.53 0.46 0.80 2.71 0.30 1.52 0.67 0.50 0.75 0.32 0.48 0.48 1.45 0.32 0.20 3.21 0.16 .21 0.67 0.30 0.44 1.09 0.50 0.53 0.71 1.02 1.00 1.37 0.67 1.26 0.78 0.26 0.13 0.09 0.52 0.31 0.40 0.27 0.39 1.10 0.42 0.29 0.50 2.58 0.32 0.64 0.92 0.62 0.55 0.40 0.78 1.45 0.99 0.13 0.56 1.73 0.46 0.28 0.73 0.84 0.23 0.89 0.58 0.50 0.30 0.79 0.40 0.31 0.17 0.59 0.36 0.18 0.45 0.13 0.80 0.67 0.73 0.39 0.75 0.50 0.22 0.36 0.95 0.30 1.57 1.65 0.77 1.34 0.21 0.46 1.49 1.13 0.80 0.26 0.00 0.00 0.65 1.20 3.20 0.59 0.44 1.56 1.67 1.58 0.13 0.99 0.92 0.06 0.52 0.37 0.

97 0.87 0.98 0.90 0.87 0.64 0.89 0.95 0.96 0.80 2.91 ψ 0.81 0.81 0.83 0.95 0.78 0.91 0.80 0.60 0.86 0.78 0.78 0.25 0.90 0.75 0.86 0.20 0.85 0.89 0.98 0.87 0.91 0.93 0.96 0.97 0.70 0.85 0.TABELUL A 14.20 0.83 0.89 0.86 0.87 0.60 0.94 0.94 0.58 0.97 0.95 0.91 0.89 0.89 0.81 0.83 0.68 0.93 0.76 0.20 0.98 0.66 0.90 0.75 0.99 0.83 0.71 0.92 0.84 0.92 0.66 0.60 0.97 0.95 0.82 0.95 0.98 0.96 0.97 0.86 0.81 0.94 0.95 0.72 0.80 1.93 0.89 0.82 0.61 0.93 0.40 1.00 1.60 0.60 1.85 0.90 0.98 0.70 0.95 0.78 0.00 1.87 0.97 0.85 0.97 0.84 0.89 0.79 0.69 0.89 0.91 0.86 0.95 0.90 0.82 0.92 0.84 0.93 0.85 0.75 0.76 0.94 0.96 0.78 0.76 0.74 0.98 0.40 1.91 0.74 0.80 1.98 0.98 0.70 0.98 0.00 1.97 0.98 0.77 0.92 0.85 0.92 0.97 0.82 0.80 2.73 0.98 0.95 0.98 0.93 0.40 0.96 0.96 0.88 0.97 0.97 0.93 0.86 0.00 1.93 0.74 0.78 0.93 0.20 1.61 0.81 0.93 0.94 0.00 1.83 0.84 0.80 2.89 0.87 0.95 0.78 0.80 0.64 0.91 0.88 0.80 0.70 0.93 0.92 0.84 0.95 0.88 0.95 0.93 0.82 0.72 0.97 0.00 0.86 0.89 0.76 0.76 0.20 0.4 Coeficienţi “r1” pentru pereţi exteriori R l/A 0.95 0.93 0.75 0.93 0.87 0.64 0.97 0.92 0.88 0.87 0.98 0.81 0.98 0.05 0.91 0.98 0.89 0.89 0.80 0.71 0.80 2.84 0.56 .81 0.89 0.99 0.97 0.84 0.98 0.94 0.89 0.93 0.98 0.77 0.84 0.90 0.91 0.97 0.61 0.93 0.82 0.71 0.95 0.83 0.60 1.99 0.87 0.94 0.95 0.94 0.97 0.93 0.81 0.96 0.83 0.77 0.00 1.15 0.67 0.83 0.86 0.99 0.91 0.35 0.84 0.91 0.72 0.86 0.95 0.94 0.00 0.40 0.93 0.71 156 0.95 0.40 0.94 0.86 0.99 0.86 0.94 0.20 1.87 0.99 0.98 0.91 0.98 0.95 0.74 0.83 0.86 0.74 0.94 0.59 0.86 0.80 0.81 0.94 0.70 0.82 0.68 0.97 0.86 0.81 0.86 0.91 0.68 0.93 0.77 0.91 0.69 0.72 0.00 0.00 0.99 0.76 0.76 0.89 0.95 0.20 1.63 0.96 0.90 0.40 0.80 0.40 1.78 0.77 0.79 0.81 0.82 0.78 0.97 0.99 0.10 0.80 0.67 0.65 0.74 0.60 1.68 0.97 0.69 0.94 0.95 0.87 0.92 0.93 0.80 0.93 0.91 0.63 0.30 0.89 0.40 0.60 1.96 0.20 1.99 0.94 0.80 0.20 0.40 1.89 0.85 0.60 1.89 0.80 0.90 0.86 0.94 0.40 1.98 0.96 0.87 0.89 0.78 0.

68 0.87 0.95 0.56 0.80 0.74 0.90 0.20 0.94 0.58 0.74 0.69 0.90 0.70 0.75 0.84 0.40 1.75 0.00 1.91 0.54 0.91 0.82 0.70 0.94 0.87 0.72 0.85 0.81 0.61 0.99 0.77 0.00 1.63 0.53 0.72 0.60 0.70 0.82 0.75 0.69 0.70 0.47 0.69 0.80 0.66 0.65 0.98 0.78 0.00 1.92 0.77 0.57 0.72 0.66 0.84 0.20 0.40 1.72 0.82 0.87 0.78 0.77 0.93 0.68 0.78 0.91 0.67 0.82 0.94 0.96 0.70 0.81 0.61 0.59 0.60 0.66 0.63 0.57 0.84 0.40 0.40 1.51 0.87 0.69 0.63 0.56 0.82 0.61 0.98 0.60 1.95 0.92 0.90 0.88 0.92 0.78 0.44 0.63 0.90 0.64 0.96 0.89 0.97 0.51 0.76 0.54 0.85 0.00 0.20 1.76 0.80 0.86 0.88 0.66 0.83 0.60 0.94 0.95 0.91 0.60 1.51 0.78 0.86 0.80 1.80 2.00 0.82 0.91 0.92 0.40 0.75 0.65 0.97 0.98 0.60 1.53 0.57 0.68 0.93 0.72 0.80 2.85 0.61 0.20 1.41 157 .74 0.54 0.97 0.60 1.48 0.87 0.83 0.58 0.78 0.66 0.91 0.70 0.75 0.67 0.64 0.81 0.84 0.63 0.80 0.8 1.91 0.89 0.72 0.61 0.71 0.80 0.80 0.54 0.70 0.66 0.58 0.82 0.80 0.60 0.97 0.63 0.89 0.93 0.89 0.63 0.81 0.79 0.76 0.75 0.65 0.90 0.00 0.95 0.47 0.91 0.93 0.91 0.87 0.86 0.20 1.86 0.90 0.61 0.78 0.82 0.84 0.88 0.57 0.80 1.40 1.86 0.46 0.99 0.86 0.89 0.70 0.95 0.66 0.90 0.79 0.90 0.61 0.80 0.86 0.58 0.60 1.64 0.66 0.00 0.68 0.87 0.60 0.60 0.93 0.87 0.81 0.95 0.50 0.78 0.44 0.55 0.90 0.75 0.59 0.64 0.65 0.57 0.98 0.93 0.00 1.82 0.63 0.58 0.92 0.92 0.63 0.40 1.73 0.84 0.90 0.72 0.68 0.70 0.60 0.84 0.94 0.93 0.95 0.93 0.60 0.85 0.90 0.20 1.78 0.86 0.97 0.87 0.89 0.82 0.78 0.86 0.40 0.95 0.70 0.82 0.89 0.73 0.95 0.92 0.76 0.49 0.90 0.74 0.51 0.44 0.74 0.93 0.68 0.57 0.84 0.89 0.78 0.76 0.50 0.50 0.60 0.73 0.53 0.76 0.53 0.56 0.92 0.80 1.75 0.97 0.84 0.61 0.80 2.67 0.20 0.97 0.63 0.60 0.0.53 0.74 0.91 0.46 0.70 0.69 0.74 0.95 0.56 0.86 0.40 0.89 0.57 0.54 0.89 0.89 0.82 0.50 0.72 0.80 1.97 0.47 0.70 0.80 0.76 0.87 0.80 0.53 0.78 0.85 0.78 0.93 0.20 1.64 0.93 0.20 0.80 2.54 0.61 0.86 0.

00 1.04 0.99 0.95 0.60 0.92 0.88 0.94 0.95 0.98 0.94 0.97 0.87 0.84 0.04 0.98 0.85 0.01 0.88 0.80 0.95 0.93 0.97 0.89 0.93 0.98 0.99 0.03 0.99 0.98 0.00 0.00 0.97 0.01 0.99 1.97 0.97 0.00 1.02 1.03 0.96 0.99 0.99 0.86 0.99 0.00 0.94 0.90 0.88 0.96 0.94 0.50 0.91 2.00 0.83 0.99 0.04 0.96 0.00 1.95 0.90 0.90 0.05 0.99 0.00 1.03 0.94 0.91 0.98 0.99 0.93 0.96 0.86 0.99 0.97 0.01 1.99 0.99 0.95 0.84 0.97 0.93 0.02 1.99 0.85 0.89 0.03 0.96 0.95 0.84 0.91 0.90 0.97 0.97 0.01 0.93 0.98 0.93 0.00 0.02 1.83 0.84 0.25 0.00 1.00 1.99 0.87 2.99 0.95 0.88 0.85 158 2.96 0.85 0.02 1.95 0.98 0.95 0.03 0.01 0.95 0.80 0.92 0.97 0.98 0.03 0.96 0.05 0.94 0.90 0.20 0.99 0.95 0.05 0.93 0.90 0.00 1.98 0.05 0.04 0.92 0.96 0.05 0.97 0.93 0.98 0.92 0.97 0.97 0.00 1.88 0.99 0.98 0.98 0.93 0.87 0.94 0.99 1.97 0.00 0.96 0.98 0.98 0.89 0.01 0.98 0.TABELUL A 14.91 0.04 0.92 0.78 3.99 0.91 0.99 0.95 0.96 0.93 0.99 0.00 1.92 0.80 0.99 0.96 0.98 0.99 0.88 0.97 0.89 0.79 0.87 0.87 0.95 0.98 0.96 0.05 1.95 U 1.04 0.91 0.98 0.95 0.92 0.99 0.86 0.95 0.50 1.00 1.98 0.93 0.04 0.01 0.99 0.96 0.92 0.92 0.94 0.00 1.93 0.97 0.03 0.97 0.98 0.92 0.99 0.50 1.95 0.91 0.98 0.05 0.87 0.02 0.97 0.91 0.94 0.97 0.97 0.99 0.99 0.96 0.89 0.94 0.95 0.89 0.00 0.95 0.93 0.96 0.99 0.92 0.94 0.92 0.96 0.02 0.01 1.91 0.83 3.97 0.93 0.82 0.87 0.97 0.98 0.02 2.93 0.01 1.89 0.80 3.93 0.97 0.97 0.96 0.00 1.93 0.92 0.98 0.87 0.96 0.89 0.03 0.99 0.94 0.93 0.98 0.93 0.00 1.02 1.81 0.5 Coeficienţi “r2” pentru planşee de terasă şi de pod R p 1.00 1.96 0.97 0.00 0.97 0.93 0.90 0.97 0.89 0.86 0.05 0.02 1.95 0.82 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.96 0.01 0.97 0.85 0.01 1.91 0.98 0.96 0.91 0.00 0.95 0.02 1.98 0.95 0.98 0.96 0.83 0.01 0.97 0.94 0.96 0.99 0.77 .99 0.04 0.90 0.91 0.99 0.90 0.97 0.99 0.93 0.99 0.96 0.86 0.92 0.95 0.88 0.89 0.98 0.98 0.94 0.98 0.98 0.00 0.25 1.60 0.96 0.88 0.96 0.90 0.94 0.81 0.98 0.01 1.00 1.90 0.95 0.00 1.01 1.86 0.94 0.94 0.98 0.96 0.97 0.98 0.97 0.00 0.95 0.99 0.40 0.98 0.

91 0.87 0.60 0.95 0.08 1.75 0.89 0.01 1.65 0.78 0.02 1.69 0.67 0.96 0.03 1.46 0.86 0.22 1.10 1.00 0.75 0.57 0.74 0.67 0.78 0.82 0.83 0.06 1.94 0.61 0.79 0.69 0.78 0.43 0.65 0.08 1.77 0.03 1.15 1.56 0.25 0.42 0.50 0.21 1.82 0.97 0.03 1.72 0.93 0.02 1.47 0.69 0.04 1.83 0.65 0.80 0.98 0.36 .96 0.39 0.03 0.61 0.69 0.70 0.94 0.69 0.79 0.00 1.94 0.74 0.56 0.20 0.14 1.30 0.86 0.91 0.95 0.71 0.85 0.74 0.00 U 1.84 0.54 0.85 0.50 0.80 0.25 0.15 0.64 0.83 0.15 2.98 0.00 1.00 1.56 0.87 0.25 0.81 0.76 0.68 0.77 0.63 0.71 0.96 0.63 0.57 0.98 0.02 1.88 0.60 0.00 0.00 0.89 0.00 1.06 1.92 0.80 0.54 0.74 0.93 0.83 0.15 1.93 0.50 0.60 0.67 0.05 1.63 0.86 0.02 1.20 0.60 0.53 0.03 1.89 0.88 0.68 0.53 0.53 0.45 0.72 0.66 0.50 1.30 0.20 0.45 2.09 1.06 1.02 1.05 1.97 0.92 0.93 0.06 1.05 1.74 0.87 0.56 0.57 0.83 0.15 1.74 0.89 0.00 1.03 1.93 0.43 0.50 0.30 0.85 0.40 0.63 0.89 0.50 0.89 0.57 0.79 0.86 0.64 0.56 0.83 0.83 0.69 0.08 1.87 0.82 0.85 0.86 0.81 0.10 0.00 0.75 0.72 0.78 0.77 0.16 1.00 1.00 1.51 0.89 0.10 0.81 0.04 1.18 1.82 0.40 0.11 1.94 0.10 0.20 0.53 0.74 0.69 0.80 0.10 0.04 1.66 0.93 0.83 0.70 0.77 0.71 0.25 0.53 159 2.20 0.51 0.15 1.80 0.46 0.96 0.60 0.53 0.73 0.27 1.25 0.14 1.90 0.68 0.67 0.03 1.14 1.10 0.59 0.83 0.79 0.10 1.77 0.58 0.74 0.77 0.51 0.75 0.70 0.88 0.56 0.80 0.20 0.57 0.43 3.91 0.83 0.11 1.77 0.62 0.87 0.12 1.14 1.25 0.77 0.73 0.48 0.57 0.94 0.59 0.74 0.47 0.63 2.72 0.61 0.11 1.47 0.50 0.20 0.97 0.90 0.88 0.94 0.86 0.6 Coeficienţi “r2” pentru planşee peste subsoluri neîncălzite R p 0.06 1.52 0.63 0.63 0.91 0.61 0.44 0.69 0.04 1.83 0.49 0.77 0.95 0.30 0.80 0.05 1.68 0.87 0.66 0.00 0.78 0.80 0.49 0.77 1.TABELUL A 14.63 0.62 0.67 0.10 0.89 0.70 0.87 0.91 0.59 0.10 0.85 0.15 0.76 0.66 0.40 3.20 0.85 0.70 0.25 0.20 0.56 0.78 0.01 1.18 1.95 0.00 1.66 0.30 0.10 0.63 0.56 0.66 0.63 0.79 0.50 0.75 0.83 0.95 0.91 0.89 0.65 0.15 1.87 0.02 1.81 0.85 0.94 0.70 0.67 0.51 0.09 1.30 1.00 1.30 0.71 0.81 0.72 0.30 0.06 1.60 0.25 0.73 0.75 0.91 0.

02 1.20 0.00 0.03 1.95 0.95 0.97 0.01 1.03 1.96 0.25 0.95 0.96 0.15 3.95 0.97 0.10 1.95 0.25 1.06 1.98 0.95 0.10 1.95 0.95 0.95 0.95 U 0.15 4.01 1.95 0.97 0.95 0.05 1.95 0.30 1.00 0.03 1.10 0.00 1.95 0.95 0.97 0.20 0.95 0.95 0.95 0.99 0.35 1.08 1.06 1.95 0.00 1.10 0.95 0.95 0.95 0.95 0.20 0.99 0.95 0.95 0.95 0.00 1.95 0.10 1.04 1.00 0.98 0.98 0.50 0.95 0.95 0.98 0.95 0.99 0.06 1.95 0.95 0.95 0.08 1.95 0.TABELUL A 14.25 0.95 0.99 0.01 1.97 0.97 0.99 0.95 0.20 0.96 0.09 1.07 1.95 0.05 1.06 1.95 0.00 1.15 5.95 0.95 0.96 0.04 1.01 1.00 0.10 0.99 0.03 1.02 1.02 1.96 0.95 0.25 0.95 0.99 0.95 .95 0.08 1.95 0.02 1.95 0.01 1.95 0.95 0.30 0.95 0.95 0.50 0.02 1.97 0.03 1.95 0.95 0.01 1.99 0.96 0.05 1.95 0.95 0.03 1.05 1.95 0.98 0.03 1.02 1.01 1.275 1.03 1.00 0.97 0.95 0.04 1.98 0.06 1.98 0.02 1.95 0.30 0.08 1.95 0.225 1.95 0.08 1.95 0.97 0.04 1.15 5.375 1.01 0.95 0.98 0.03 1.95 0.95 0.00 1.95 0.00 1.15 4.95 0.00 1.02 1.97 0.99 0.15 2.95 0.95 0.95 0.98 0.10 0.98 0.95 0.95 0.03 1.04 1.95 0.05 1.05 1.97 0.10 1.10 0.30 0.95 0.10 1.30 0.96 0.95 0.05 1.99 0.96 0.00 0.95 0.07 1.95 0.95 160 0.95 0.05 1.00 1.95 0.01 1.50 0.10 0.95 0.95 0.95 0.25 0.10 1.97 0.95 0.10 1.95 0.95 0.95 0.95 0.07 1.06 1.10 1.00 1.97 0.7 Coeficienţi “r2” pentru placa pe sol R1 p 0.95 0.04 1.06 1.99 0.10 1.04 1.95 0.95 0.20 0.95 0.99 0.02 0.95 0.95 0.95 0.03 1.95 0.96 0.95 0.95 0.95 0.05 1.95 0.97 0.02 1.95 0.98 0.10 1.95 0.95 0.30 1.05 1.95 0.95 0.03 1.30 0.02 1.00 0.95 0.95 0.01 1.10 1.95 0.03 1.08 1.15 6.95 0.30 0.95 0.20 0.10 0.95 0.95 0.01 1.95 0.00 1.95 0.95 0.96 0.00 1.96 0.10 1.99 0.03 1.95 0.00 1.01 0.95 0.04 1.98 0.03 1.97 0.95 0.98 0.01 1.98 0.98 0.99 0.95 0.99 0.03 1.20 0.02 1.20 0.25 0.03 1.50 0.94 0.02 1.01 1.15 3.02 1.95 0.03 1.04 1.01 1.95 0.25 0.96 0.95 0.95 0.25 0.95 0.325 1.00 1.03 1.98 0.95 0.97 0.00 1.95 0.00 0.96 0.96 0.07 1.95 0.00 1.00 0.10 0.95 0.07 1.20 0.95 0.04 1.95 0.99 0.95 0.98 0.07 1.25 0.95 0.95 0.10 1.95 0.95 0.09 1.30 0.95 0.

62 0.97 0.57 0.25 0.11 1.87 0.40 0.86 0.69 0.61 0.83 0.82 0.76 0.11 1.77 0.25 1.74 0.91 0.00 1.94 0.00 1.05 1.02 1.75 0.05 0.74 0.82 0.84 0.95 0.74 0.25 1.61 161 2.03 1.61 0.25 0.71 0.02 1.94 0.79 0.05 0.83 0.02 1.05 0.78 0.00 1.05 0.71 0.43 0.98 0.77 0.03 1.89 0.05 0.68 0.52 0.85 0.98 0.97 0.01 1.10 0.52 0.10 1.09 1.81 0.10 1.96 0.20 0.87 0.20 0.83 0.87 0.09 1.72 0.09 1.90 0.56 0.00 1.06 1.89 0.02 1.66 0.14 1.68 0.62 0.56 0.96 0.69 0.49 0.93 0.87 0.83 0.57 0.93 0.73 0.43 4.86 0.93 0.05 1.03 1.12 1.69 0.87 0.80 0.00 1.25 0.83 0.78 0.83 0.91 0.08 1.98 0.20 0.05 0.97 0.86 0.65 0.90 0.89 0.57 0.06 1.00 0.65 0.10 1.76 0.75 0.83 1.69 0.93 0.89 0.64 0.91 0.72 0.60 0.14 1.20 0.69 0.95 0.67 0.02 1.10 1.83 0.96 0.40 0.95 0.48 3.51 0.25 0.16 1.20 0.20 0.00 1.92 0.99 0.79 0.92 0.56 0.45 0.01 1.55 0.85 0.99 0.80 0.89 0.00 0.88 0.94 0.15 0.65 0.02 1.87 0.60 0.04 1.63 0.20 0.02 1.91 0.98 0.60 0.03 1.18 1.86 0.85 0.83 0.69 0.89 0.01 1.56 0.03 U 1.10 1.80 0.73 0.82 0.67 0.98 0.06 1.15 0.11 1.50 1.50 0.68 0.87 0.02 1.83 0.05 0.92 0.99 0.65 0.82 0.18 1.05 0.72 0.79 0.98 0.74 0.19 1.10 1.68 0.91 0.51 0.79 0.95 0.93 0.98 0.03 1.51 0.20 0.57 0.73 0.87 0.61 0.04 1.96 0.86 0.00 1.88 0.59 0.79 0.04 1.01 1.74 0.00 1.50 0.69 0.47 0.00 0.96 0.15 0.81 0.10 1.15 0.14 1.94 0.88 0.08 1.25 0.63 0.04 1.15 0.95 0.20 0.75 0.96 0.97 0.97 0.00 1.88 0.04 1.02 1.82 0.88 0.15 0.50 1.92 0.47 0.00 0.93 0.15 0.10 0.04 1.88 0.96 0.05 1.03 1.74 0.53 0.66 0.77 0.52 0.97 0.78 0.02 1.76 0.80 0.48 0.91 0.89 0.93 0.77 0.67 0.21 1.25 0.8 0.03 0.53 3.67 0.25 0.06 1.96 0.72 0.84 0.91 0.90 0.00 0.90 0.89 0.91 0.80 0.78 0.06 1.TABELUL A 14.02 1.86 0.93 0.11 1.04 1.93 0.03 1.97 0.82 0.08 1.74 0.59 0.99 0.8 Coeficienţi “r2” pentru pereţi exteriori R p 0.93 0.05 1.66 0.92 0.06 1.70 2.09 1.05 0.62 0.80 0.93 0.00 1.95 0.77 0.85 0.14 1.59 0.98 0.15 0.94 0.01 1.01 1.39 .84 0.64 0.01 1.86 0.78 0.96 0.79 0.89 0.04 1.83 0.78 0.72 0.63 0.95 0.93 0.89 0.10 0.95 0.92 0.95 0.95 0.

162 .

3 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE APĂ CALDĂ DE CONSUM II. 2 la OMTCT nr.4 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT II.5 METODE ALTERNATIVE DE CALCUL PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR .... .1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE II......2 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE SI AL EFICIENTEI ENERGETICE A INSTALATIILOR DE VENTILARE SI CLIMATIZARE II.decembrie 2006 - . /2006 METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PARTEA a II-a – PERFORMANŢA ENERGETICĂ A INSTALAŢIILOR DIN CLĂDIRI Indicativ Mc 001 / 2 – 2006 II.Anexa nr..

4. Calculul energiei primare si a emisiilor de CO2 Anexe Anexa II.D – Pierderi de căldură ale sistemului de distribuţie Anexa II.1.7.2 Normative şi standarde conexe 1.E – Factori de corecţie pentru sarcina hidrodinamică Anexa II.1.3.5. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea clădirilor 1.9. Calculul pierderilor de caldura si performanta cazanelor 1.8.1.A – Clasificarea instalaţiilor de încălzire Anexa II.F – Consumul anual de energie electrică auxiliară Anexa II.Introducere 1. Qd 1. Principiul metodei de calcul 1.6 Calculul pierderilor de căldură ale instalaţiei de încălzire 1. Calculul pierderilor de căldură la nivelul subsistemului de distribuţie.1.1 Obiective şi domenii de aplicare .1.C – Factori de performanţă energetică Anexa II.Necesarul de energie electrica pentru distributia agentului termic de incalzire si energia auxiliara recuperata 1.B – Eficienţa emisiei de căldură Anexa II.1 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE ŞI A EFICIENŢEI CUPRINS 1.G – Exemplu de calcul pentru un subsistem 1.10. Simboluri şi definiţii 1.1.1.1.II.

optimizarea performanţei energetice a unei clădiri în proiectare prin aplicarea metodei pentru mai multe variante posibile de realizare.stabilirea unui nivel convenţional de performanţă energetică pentru clădirile existente. 2 . 2. modificările sau revizuirile ulterioare ale acestora nu se aplică acestei norme decât dacă sunt incluse prin modificare sau reviyuire.evaluarea conformităţii cu normele care prevăd limite de consum energetic.Metodologia de calcul prezentată în această normă are la bază pachetul de standarde europene privind performanţa energetică a clădirilor elaborat ca suport pentru aplicarea Directivei EC 91/2002 şi răspunde cerinţelor din Legea 372/15. Pentru referinţele datate. Număr annual de grade-zile Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor – Partea I. . prin calcularea necesarului energetic cu sau fără implementarea măsurilor de reabilitare.certificarea energetică a clădirilor. SR EN ISO 13790 – Performanţa termică a clădirilor. 1. .A.2005. . Normative şi standarde conexe Prezenta normă cuprinde prin referinţe datate sau nedatate prevederi din alte publicaţii citate în text şi enumerate mai jos. O clasificare a instalaţiilor de încălzire este prezentată în anexa II. Aplicarea metodei de calcul depinde de tipul instalaţiilor de încălzire. Metoda de calcul poate fi utilizată pentru următoarele aplicaţii: . .12. .1.Instalaţii de încălzire. Calculul necesarului de energie pentru încălzire SR 4839 .predicţia resurselor energetice necesare în viitor la scară naţională sau internaţională prin calcularea necesarului energetic al unor clădiri reprezentative pentru întregul segment de clădiri. Se va lua în calcul performanţa energetică a sursei de căldură numai în cazul clădirilor cu sursă termică individuală. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a publicaţiei la care se face referinţă.evaluarea efectului asupra unei clădiri existente al măsurilor posibile de conservare a energiei. Acestă normă descrie structura metodei de calcul a consumului de energie termică pentru încălzirea unei clădire şi a eficienţei energetice a sistemului de încălzire pînă la branşamentul clădirii.

Perioada de calcul Perioada de timp considerată la calcularea pierderilor de căldură şi aporturilor (lună. Pierderi de căldură ale clădirii 3 .5. 1.3.1.3.3.7. Eficienţa energetică a instalaţiei de încălzire Raportul dintre necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii şi consumul de energie pentru încălzire.c.1. 1.1. Definiţii Pentru utilizarea acestei norme sunt valabile definiţiile cuprinse în SR EN ISO 7345 precum şi următoarele definiţii.8. Consumul de energie pentru încălzire Energia livrată sistemului de încălzire pentru a satisface necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii.1. Simboluri şi definiţii 1. Spaţiu încălzit Cameră/încăpere încălzită având temperatura interioară constantă.3. utilizând un sistem adiabatic de distribuţie şi energia consumată în acelaşi scop utilizând o reţea reală de distribuţie.). 1.1. 3.3.1.2. 1.9. Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii Căldura care trebuie furnizată spaţiului încălzit pentru a menţine temperatura interioară la o valoare constantă prestabilită (set-point. 1.1. Eficienţa energetică a consumatorului Raportul dintre energia consumată pentru încălzirea unui spaţiu cu un sistem ideal de emisie a căldurii care conduce la o distribuţie uniformă a temperaturii interioare şi energia consumată în acelaşi scop utilizând un consumator real cu un sistem real de reglare.4.3. care conduce la o distribuţie neuniformă a temperaturii interioare.c. 1. Zonă termică Acea parte a spaţiului încălzit/clădirii care are următoarele caracteristici: . etc.3.1.variaţie spaţială neglijabilă a temperaturii interioare.1. prestabilită (set-point). referinţă). perioada.1. zi . 1.3.1.1. 1. Eficienţa energetică a reţelei de distribuţie Raportul dintre energia consumată pentru încălzire şi/sau pentru furnizarea a. .6. 1.3.3.3.aceeaşi temperatură interioară de referinţă (set-point).

1.11. Pierderi recuperate (utilizate) de căldură ale sistemului de încălzire Acea parte a pierderilor recuperabile de căldură care reduc necesarul de căldură pentru încălzire şi care nu sunt luate direct în calcul prin reducerea pierderilor de căldură ale sistemului de încălzire.3.1. Aceste pierderi includ pierderile recuperabile de căldură.14.1. Aceste pierderi conţin şi pierderile recuperabile de căldură.1.3.1. reţelei de distribuţie şi sursei. 1.c care se poate recupera în scopul reducerii necesarului de căldură pentru încălzire.3. Pierderi de căldură ale reţelei de distribuţie Pierderile de căldură ale sistemului de distribuţie spre spaţii încălzie sau neîncălzite. 1.1.1.1. Pierderile totale de căldură ale sistemului de încălzire Suma pierderilor de căldură ale emisiei.1.3. 1.17. 3. 1.18. Energia primară Energia care nu a constituit încă subiectul vreunui proces de conversie sau transformare (exemplu: energia conţinută în petrolul existent dar neexploatat încă). Pierderi recuperabile (utilizabile) de căldură ale sistemului de încălzire Acea parte a pierderilor de căldură ale unui sistem de încălzire şi furnizare a a.3. Pierderi de căldură ale sursei de căldură Pierderile de căldură ale generatorului de căldură care apar atât în timpul funcţionării cât şi pe durata nefuncţionării precum şi pierderile de căldură generate de reglarea reală a funcţionării sursei .3. 1. aceste pierderi conţin pierderi recuperabile de căldură. 3. 1.c. Pierderi de căldură ale sistemului de emisie Pierderile de căldură la nivelul corpurilor de încălzire cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii interioare şi de sistemul real de reglare.1.13.10.Suma dintre pierderile de căldură prin transmisie şi ventilare.12.16. Perioada de încălzire (perioada de funcţionare a sistemului de încălzire) 4 . Coeficientul de (funcţionare în) sarcină redusă Raportul dintre căldura furnizată pe durata perioadei de calcul şi valoarea maximă a căldurii pe care ar putea să o furnizeze sursa în aceeaşi perioadă.15.3.

randament Temperatură °C Densitatea apei kg/m3 Indici a c d in em e f g gl aer Control Distribuţie Intrare în sistem Emisie Exterior Final Generare Pierderi generare gs h i l nr off on p la Aporturi Căldură Interior pierderi Pierderi nerecuperate Off/oprit On/pornit primar r s t out w x 0 Recuperat Stocat Total Ieşire din sistem A. indice Moment iniţial 5 .c.c.3.2. perioada de timp s Temperatură termodinamică K Cantitate de căldură. unităţi şi indici: Simboluri şi unităţi de măsură Simbol c e E f m & M t T Q Φ V V& W η θ ρ Denumirea mărimii UM Căldură specifică J/(kg·K) Coeficient de performanţă a sistemului (factor de extrapolare) Energie primară J Factor de conversie Masă kg Debit masic Kg/s Timp. energie J Putere termică W Volum m3 Debit volumic m3/s Energie electrică auxiliară J Eficienţă. Simboluri şi unităţi de măsură În acest document sunt utilizate următoarele simboluri.Perioada de timp în care sistemul de încălzire furnizează energie termică pentru satisfacerea necesarului de căldură pentru încălzire şi preparare a a. 1.c.c.

c.4. Consumul auxiliar de energie poate fi disponibil ca valoare pentru fiecare subsistem (încălzire Wh. ventilatoarelor. se calculează cu relaţia următoare: Qf. Qrx. Principiul metodei de calcul 1.Qrhh .Qrwh) + Qth [J] (1.h = (Qh .2 Consumuri auxiliare de energie Energia auxiliară. =pierderile totale de căldură ale subsistemului de încălzire. în Joule (J). săptămână) consumul de energie pentru încălzirea clădirilor. Energie primară Consum de energie pentru încălzirea clădirii Necesar de căldură pentru încălzirea clădirii Figura 1. această componentă reprezintă o parte a lui Qth.1).c. Qrwh =căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a. aceste pierderi includ Qth componenta Qrhh (figura 1.4. Qrhh =căldura recuperată de la subsistemul de încălzire (componente termice sau electrice).4.c.h. Ww) sau ca valoare globală (W). este utilizată pentru acţionarea pompelor de circulaţie. în Joule (J) . respectiv a. lună.5 .1. Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor Pentru o perioadă determinată (an.3 Pierderi de căldură recuperabile şi recuperate 6 . de obicei sub forma energiei electrice. vanelor şi dispozitivelor automate de reglare.1-Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor 1. O parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură. măsurare şi control. calculat conform capitolui 1.c. în Joule (J). Qf.1. (componente termice sau electrice) şi utilizată pentru încălzirea clădirii.1) în care: Qh = necesarul de energie pentru încălzirea clădirii. în Joule (J) . 4. 1.

ci este considerată prin reducerea necesarului de căldură pentru încălzire deoarece valoarea pierderilor de căldură recuperate depinde de interacţiunea dintre anvelopa clădirii şi vasul de stocare. pierderile termice devenind recuperabile.4. pot contribui la încălzirea încăperii. 1. o parte substanţială a energiei auxiliare consumate de subsistemul de distribuţie se transformă în căldură şi se transmite direct apei calde. Metoda prezentată în acest standard nu ia în considerare pierderile sistemelor de încălzire cauzate de neuniformitatea distribuţiei temperaturii interioare.5 Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire. 1. Această parte a pierderilor de căldură recuperate nu este luată în calcul la determinarea performanţei energetice a subsistemului de preparare a a.4 Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirilor Necesarul de căldură pentru încălzirea unei clădiri. Altfel. Qh se calculeaza conform capitolului 1. Qh.5. atunci doar o mică parte din degajările termice vor fi recuperate. Qth 7 . de ineficienta sistemelor de reglare. În acesă normă se face distincţie între două tipuri de pierderi de căldură recuperate : 1. 2.pierderi de căldură recuperate care sunt luate în mod direct în calcul prin reducerea pierderilor de căldură.4.c.c. . . Valoarea pierderilor recuperate depinde de factorul de utilizare (raportul degajare/pierdere) deoarece dacă degajările termice dintr-un spaţiu încălzit sunt foarte mari comparativ cu pierderile de căldură ale spaţiului.c. pierderile de căldură ale unui vas de stocare a a.În cazul unei clădiri sau a unei părţi dintr-o clădire nu toate pierderile de căldură ale sistemului de încălzire obţinute prin calcul sunt în mod obligatoriu pierdute. de pierderile recuperabile şi de energia auxiliară care vor fi calculate separat la nivelul subsistemelor de emisie a căldurii şi de distribuţie. Documentul recomandat pentru calculul necesarului de căldură al clădirilor este SR EN ISO 13790.c. Exemplu: pierderile termice ale unei conducte sunt nerecuperabile doar dacă aceasta nu se află în interiorul clădirii. Efectele încălzirii intermitente a unei clădiri utilizând un dispozitiv ideal de programare pot fi calculate cu o metodă detaliată în SR EN ISO 13790 şi sunt luate în considerare la determinarea necesarului de căldură. O parte din valoarea calculată este recuperabilă. Spre exemplu.pierderi de căldură recuperate care sunt luate în calcul prin reducerea necesarului de căldură pentru încălzirea clădirii. Spre exemplu. emisia termică a conductei poate contribui la încălzirea spaţiului. Această parte a pierderilor de căldură recuperate se ia ulterior în considerare la calcularea performanţei energetice a subsistemului de distribuţie.

Necesarul de energie este dat de suma dintre energia termică transmisă clădirii de corpurile de încălzire (sistemul de emisie termică) şi pierderile de căldură recuperate. inclusiv dispozitivele de reglare şi control( acolo unde este cazul).prin divizarea anului într-un număr de perioade de calcul (luni.4. Pierderi recuperabile Calculele se realizează pentru fiecare subsistem în parte până când se obţine consumul energetic al Pierderi Pierderi Pierderi subsistemului de Pierderi generare a căldurii (sursa). formând împreună pierderi de căldură recuperabile ale fiecărui subsistem. inclusiv dispozitivele de reglare şi control. -sistemul de distribuţie a căldurii către consumator. Pentru fiecare subsistem se calculează pierderile de căldură Qh.4.x care se adaugă energiei termice transferate. -sistemul de stocare. a consumului final şi a consumului primar de energie pe durata unui an. o parte a pierderilor de căldură şi o parte a pierderilor de energie auxiliară sunt recuperabile (şi utilizate la încălzirea clădirii). 1.6 Perioade de calcul Scopul metodei de calcul este determinarea necesarului de energie pentru încălzirea clădirii. Calculul începe cu determinarea necesarului de energie şi se termină cu calculul energiei primare consumate. Wx. Electricitate Sursa Electricitate Energie primara Consumator Distributie Energie auxiliara 8 Directia de calcul Pierderi la conversie . inclusiv dispozitivele de reglare şi control. în cazul sistemului de încălzire.2.utilizând datele înregistrate pe toată durata anului şi valori medii. aşa cum se arată în figura 1. Dacă există. Pentru fiecare subsistem al sistemului de încălzire. -sistemul de genenerare a căldurii (pentru clădiri dotate cu surse termice individuale) inclusiv dispozitivele de reglare şi control.Pentru calcularea acestor pierderi de căldură sunt considerate următoarele subsisteme ale sistemului de încălzire: -sistemul de transmisie a căldurii la consumator. săptămâni) efectuînd calculele pentru fiecare subperioadă şi însumând apoi energia consumată în fiecare subperioadă. Se ţine cont şi de faptul că pierderile de energie electrică se adaugă pierderilor de energie ale subsistemelor sistemului de încălzire. determinându-se astfel energia consumată.7. Acest obiectiv poate fi realizat în două moduri: . . se calculează separat. nerecuperabile nerecuperabile nerecuperabile nerecuperabile Caldura Caldura+ Pierderi Caldura+ Pierderi Caldura+ Pierderi Stocare Gaze nat. necesarul de energie electrică. 1. Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire a clădirii Sensul de calcul al pierderilor de căldură este opus sensului de consum al energiei (sens energetic). Pierderile de căldură ale unui subsistem includ pierderile recuperabile dar nu şi energia auxiliară consumată.

2.Figura 1. valorile tabelare şi o metodă mai detaliată de calcul vor fi descrise în secţiuni separate ale acestei norme relativ la fiecare subsistem (consumator-emisie. 1.c.x prin utilizarea următoarelor date privind subsistemul: . -diferite tipuri de energie utilizate în clădire. Totuşi. -mai multe surse de căldură. .căldura care trebuie furnizată (necesarul energetic pentru încălzire). Qout. Pierderile recuperate de căldură ale diferitelor subsisteme sunt calculate şi scăzute din necesarul de căldură prin micşorarea pierderilor totale de căldură ale subsistemului în cauză. Wx. -o singură sursă de căldură utilizată atât pentru diferite sisteme de încăzire cât şi pentru prepararea a.pierderile de căldură recuperabile. Zonarea sistemului de încălzire Structura unui sistem de încălzire poate fi complexă.consumul de energie termica Qin. incluzând: -mai multe tipuri de corpuri de încălzire montate în mai multe zone ale clădirii. 9 . stocare şi generare-sursă) sau tip de tehnologie.8.c. Qr.. distribuţie. .4. Aceşti parametrii utilizaţi de metodologia de calcul.consumul de energie electrică. se calculează doar o singură dată aceste pierderi de căldură recuperate şi se scad din valoarea finală a pierderilor totale de căldură. Astfel.indicatori de performanţă energetică. metodologia prezentată permite o simplificare semnificativă prin care se evită calcularea iterativă a pierderilor de căldură recuperate. Această abordare nu este din punct de vedere fizic corectă deoarece pierderile de căldură recuperate ar trebui scăzute direct din consumul energetic al fiecărui subsistem.x sau a pierderilor de căldură. . Direcţia de calcul şi structura sistemului de alimentare cu căldură Calculele se realizează pentru fiecare subsistem în parte până când se obţine consumul energetic al subsistemului de generare a căldurii (sursa). -mai multe sisteme de stocare a energiei(dacă este cazul).x. Orice metodă de calcul pentru un anumit subsistem de instalaţii trebuie să furnizeze următoarele mărimi: .

necesitând ponderi adecvate. Nivelul C: Pentru fiecare subsistem. Exemplul 2: Consumul de energie al diferitelor subsisteme de distribuţie/stocare a căldurii pentru încălzire. sarcinilor termice şi altor date considerate constante (sau mediate) pe durata de calcul. pierderile de căldură. consumurile de energie electrică sau coeficienţii de performanţă sunt tabelate. ulterior se însumează valorile aferente fiecărei zone şi se continuă cu calculele pentru subsistemul comun de distribuţie a căldurii. se pot calcula separat iar după însumare se continuă cu calculele pentru subsistemul comun de generare a căldurii. Selectarea valorilor potrivite se face în concordanţă cu tipul subsistemului.9. respectiv pentru prepararea a.4.). consumurile de energie electrică sau coeficienţii de performanţă sunt calculaţi.c.Utilizarea valorilor medii globale poate fi nepractică. Nivelul B: Pentru fiecare subsistem. poate fi imposibilă sau poate conduce la erori de calcul mult prea mari. Exemplul 1: Consumul de energie şi pierderile de căldură la consumator aferente diferitelor zone ale sistemului de căldură se pot calcula separat. Acest tip de “modularitate” este întotdeauna posibil dacă principiul aditivităţii pierderilor de căldură este respectat.c. Metode simplificate şi detaliate pentru calculul pierderilor totale de căldură Pentru determinarea pierderilor totale de căldură se pot aplica subsistemelor metode simplificate sau detaliate de calcul. Aceste dificultăţi pot fi soluţionate urmărind structura sistemului de furnizare a căldurii. 10 . în funcţie de cunoştinţele tehnice actuale sau standardele disponibile şi de gradul de precizie solicitat. Nivelul D: Pierderile şi coeficienţii de performanţă sunt calculaţi în urma simulărilor dinamice. pierderile de căldură. Selectarea valorilor potrivite se face în concordanţă cu tipul întregului sistem de instalaţii termice. luând în considerare variaţia în timp a valorilor variabilelor (temperatura exterioară. Metoda de calcul ţine cont de fenomenul fizic (detaliat sau simplificat) sau corelaţii. Exemplul 3: Consumul de energie al unui subsistem de distribuţie se poate calcula şi repartiza mai multor subsisteme de generare (surse de energie termică). Calculele sunt realizate pe baza dimensiunilor sistemului. Nivelul A: Pierderile de căldură sau coeficienţii de performanţă sunt furnizaţi într-un tabel pentru întregul sistem de încălzire. 1. temperatura apei etc. Nivelul de detaliere a metodologiei de calcul se poate clasifica după cum urmează.

Figura 1. Termenii principali ai bilantului energetic sunt prezentati schematic în figura 1. NOTA – tinând seama de faptul că aporturile de căldură pot conduce la creşterea temperaturii interioare peste valoarea conventionala de calcul.1 Principiul metodei de calcul şi datele necesare Metoda de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură anual al unei clădiri are la bază întocmirea unui bilanţ termic aşa cum indică figura 1.1. în bilanţ se va introduce aportul surselor alternative şi va fi inclusă energia recuperată din diverse surse. Bilanţul energetic include următorii termeni (se ia în considerare numai căldura sensibilă): – pierderile de căldură prin transmisie si ventilare de la spatiul încalzit catre mediul exterior . – aporturile solare. – degajările interne utile de căldură. – pierderile de căldură aferente producerii.5. – energia introdusă în instalaţia de încălzire.3. distribuţiei. – pierderile de căldură prin transmisie si ventilare între zonele învecinate.5. cedării de căldură şi aferente reglajului instalaţiei de încălzire. Calculul necesarului de căldură pentru încălzirea clădirilor 1. În funcţie de structura instalaţiei de încălzire.3.3 – Bilantul energetic privind încălzirea unei cladiri Legenda 11 . pierderile termice suplimentare corespunzatoare se iau în considerare prin intermediul unui factor de utilizare care reduce aporturile de caldura.

pierderi termice prin transmisie Qm . Apoi. 10) se calculează necesarul de căldură. se definesc.conturul instalatiei de apa calda Qg .caldura metabolica Qhw . Qs. pentru perioada de calcul. 11) se calculează necesarul anual de căldură. 4) pentru calculele pe sezonul de încalzire se defineste sau se calculeaza durata si datele climatice ale sezonului de încalzire.2 Procedura de calcul Procedura de calcul este sintetizata în cele ce urmeaza.caldura pentru preparare apa calda Qs . 1.căldură recuperată din ventilare Qhs .aporturi totale ηQg .degajări de căldură interne 1 . 1) se definesc limitele spatiului încalzit si.aporturi solare pasive QL .conturul zonei încalzite 2 . 2) în cazul încalzirii sau ventilarii cu intermitenta.pierderi din instalatia de încalzire QT . pentru toate perioadele de calcul.aporturi utile 3 . Qth. Qi. η. 12) se calculeaza necesarul de energie pentru încalzire.Q .pierderi termice prin ventilare Qr . pentru fiecare perioada de calcul (luna sau sezon de încalzire): 5) se calculeaza temperatura interioara pentru fiecare perioada.pierderi termice totale Qi . pentru calcul multi-zonal documentul recomandat este SR EN ISO 13790 anexa B. tinând seama de pierderile sau de randamentul instalatiei de încălzire.energie recuperata QVr . noapte. 6) se calculeaza pierderile de căldură totale. 8) se calculeaza aporturile solare. 9) se calculeaza factorul de utilizare al aporturilor de căldură.necesar de energie pentru încălzire Qoa . daca este cazul ale zonelor diferite si ale spatiilor neîncalzite. QL.3 Definirea conturului şi a zonelor de calcul 12 .conturul cladirii 5. perioadele care sunt caracterizate de program de încalzire sau ventilare diferit (de exemplu zi. sfârsit de saptamâna). 3) în cazul calculului pentru o singura zona: se calculeaza coeficientul de pierderi al spatiului încalzit.5.conturul centralei termice 4 . Qh. Qh. 7) se calculeaza degajările interne de căldură.necesar de energie pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum Qh .degajări de căldură de la alte aparate QV .

chiar daca temperatura interioara conventionala nu este uniforma. si raporturile aporturi / pierderi difera cu mai putin de 0.1 Calcul pentru o singura zona În cazul în care întreg spatiul încalzit este încalzit la aceeasi temperatura.4 Date de calcul 1. dacă: a) diferenta între temperaturile interioare conventionale de calcul ale zonelor este mai mica de 4K. cu diferente semnificative între temperaturi interioare conventionale sau aporturi de caldura.2 Calcul multi-zonal În alte cazuri. definite conform “Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor – Partea I” 1.3.s este suprafata incalzita a zonei s.2.5. 1.3.1 Contur al spatiului încalzit Conturul spatiului încalzit consta în toate elementele de constructie care separa spatiul încalzit considerat de mediul exterior sau de zone încalzite sau spatii neîncalzite adiacente. sau b) este probabil ca usile între zone sa fie deschise În astfel de cazuri. temperatura interioara utilizata este: ∑ A fl . Afl.5.2) în care θi.3.4 (de exemplu între zonele cu expunere spre sud si zonele cu expunere spre nord).5. În acest caz.5.2 Zone termice 1.5.4.s s (1. iar degajările interne si aporturile solare sunt relativ reduse sau repartizate în mod uniform în cladire. În acest caz. se aplica modul de calcul mono-zonal.s este temperatura interioara conventionala a zonei s.3.1 Originea si tipul datelor de calcul 13 . fiecare zona poate fi calculata independent utilizând procedura pentru o singura zona si considerând un contur adiabatic între zone.s *θ i .5.s θi = s A ∑ fl . se aplica modul de calcul mono-zonal. Necesarul de energie al cladirii este suma valorilor necesarului de caldura calculate pentru fiecare zona în parte. Împartirea în mai multe zone nu este necesară.2. 1. cladirea se împarte în mai multe zone.

Va debitul de aer vehiculat prin clădire. Degajările pot fi determinate într-o prima etapa pentru fiecare perioada de ocupare si apoi mediate tinând seama de durata fiecarei perioade.g transmitanta totala la radiatia solara. Dimensiunile de calcul ale elementelor de constructie trebuie sa fie aceleasi pe tot parcursul calculului.Qi degajări de căldură interne medii pe perioada de calcul. 14 . se utilizeaza valori conventionale. NOTA 1 . calculat conform Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor – Partea I. inclusiv aerul pătruns dinspre spaţiile neîncălzite. . rata ventilarii în lunile reci) si pentru fiecare interval al unui program de functionare cu intermitenta (de exemplu debitul de ventilare. pereti solari ventilati si spatii solare. precum si pentru calculul efectului încalzirii cu intermitenta. coeficientul de transmisie termica al ferestrelor datorita închiderii obloanelor în timpul noptii). se culeg separat urmatoarele date pentru fiecare orientare (de exemplu: orizontal si vertical sud si nord). Atunci cînd nu există date disponibile se poate face apel la standardele europene în măsura în care valorile pot fi asimilate. respectiv de neocupare. cum ar fi izolatie transparenta.Qs aporturi solare medii pe perioada de calcul. ♦ Datele de calcul pentru necesarul de căldură pentru încălzire sunt următoarele: .Fsj factor de umbrire. se utilizeaza valorile indicate de norme în acest sens. Pentru optimizarea unei cladiri care se proiecteaza sau pentru reabilitarea unei cladiri existente. Calculul pentru o saptamâna este deseori mai usor. . Pentru estimarea necesarului de energie sau aprecierea conformitatii cu reglementari sau specificatii. . neocupata de o rama.Unii coeficienti liniari de transfer de caldura ai puntilor termice depind de tipul de dimensiuni folosit. NOTA – În cladiri cu alta destinatie decât de locuit degajările interne variaza substantial între perioade de ocupare. .FFj factor de reducere pentru rama. . exterioare sau interax. ♦ Date de calcul pentru aporturile de căldură . Se culeg date suplimentare pentru elemente de constructie receptoare a radiaţiei solare. adica fractiunea transparenta a ariei Aj .Informaţiile necesare pentru efectuarea calculelor pot fi obtinute din standarde nationale sau din alte documente corespunzatoare si acestea trebuie utilizate în cazul în care sunt disponibile. Pentru aceste valori documentul recomandat este SR EN ISO 13790 anexele E si F. dar este obligatoriu sa se pastreze acelasi tip de dimensiuni pe parcursul întregului calcul si sa fie clar indicate în raport. Se pot utiliza dimensiunile interioare. adica fractiunea umbrita medie a ariei Aj .HT coeficientul de pierderi termice prin transmisie. Datele de calcul necesare pentru un calcul mono-zonal sunt enumerate mai jos. . Pentru pereti exteriori vitrati.Aj aria golului din anvelopa cladirii pentru fiecare fereastra sau usa. în scopul obtinerii unor rezultate comparabile pentru diferite cladiri. Anexa H indica o serie de informatii pentru datele utile determinarii aporturilor solare. Unele dintre aceste date pot fi diferite pentru fiecare perioada de calcul (de exemplu factorii de umbrire.

1.5. sau τ  constanta de timp a spatiului încalzit.5. modul respectiv de functionare cu intermitenta . În figura 1. sfârsituri de saptamâna si vacante). durata ei.θe media lunara sau pe sezonul de încalzire.5.Is radiatia solara totala lunara sau pe perioada de încalzire pe unitatea de suprafata pentru fiecare orientare j.1 Program de funcţionare cu intermitenţă În cazul în care se aplica încalzirea cu intermitenta. perioadele (perioada) de calcul se împart(e) în intervale de încalzire normala alternând cu intervale de încalzire redusa (de exemplu nopti.3 Date climatice Metoda de calcul necesita urmatoarele date: .5. 2. numarul de aparitii ale acestui tip de perioada într-o perioada de calcul. modul de restabilire a încalzirii si puterea termica maxima în perioada de restabilire a încalzirii. . Toate intervalele de încalzire normala au aceeasi temperatura interioara conventionala de calcul.4 este prezentat un exemplu în care perioada de calcul include patru tipuri A de perioade de încalzire redusa si un tip B de perioada de încalzire redusa (sfârsit de saptamâna).5. fiecare perioada de încalzire redusa este caracterizata prin: 1. 1.2 Date de calcul pentru consumul de energie Q hs pierderi de căldură ale instalatiei de încalzire. Pot fi mai multe tipuri de perioade de încalzire redusa cu programe de functionare diferite. 3.4. în J/m2.4. În cadrul fiecarei perioade de calcul.C capacitatea termica a spatiului încalzit. unde este cazul.5 Încalzire cu intermitenţă 1. a temperaturii exterioare. temperatura interioara conventionala sau puterea termica redusa. 5. 1.♦ Caracteristici dinamice . 4. 15 .

Împartirea în perioade diferite usureaza evaluarea debitului mediu de aer pe fiecare dintre acestea. NOTA 2 – Având în vedere faptul ca programele de încalzire se definesc în mod uzual pe durata unei saptamâni.Figura II. în acest caz se poate utiliza media în timp a temperaturilor interioare conventionale. 16 . c) constanta de timp a cladirii este mai mica decât 0. Pentru calculul temperaturii interioare corectate din fiecare perioada de încalzire redusa se poate aplica procedura definita de standardul SR EN ISO 13790 anexa C pentru reduceri saptamânale si anexa D pentru vacante.1.5. utilizarea cladirii.4 – Exemplu de program de functionare cu intermitenta Legenda θ temperatura interioară convenţională t timp tc perioadă de calcul N perioadă de încalzire normala A perioada de încalzire redusa tip A B perioada de încalzire redusa tip B Împartirea în perioade distincte nu este necesara în următoarele cazuri: a) variatia temperaturii interioare conventionale între perioade de încalzire normala si perioade de incalzire redusa sunt mai mici decât 3 K. b) constanta de timp a cladirii este mai mare de trei ori durata celei mai lungi perioade de încalzire redusa. instalatia de încalzire etc.2 Temperatura interioară corectată Temperatura interioara corectata reprezinta temperatura interioara constanta care conduce la aceleasi pierderi termice ca si în cazul încalzirii cu intermitenta pe perioada considerata.5. Se considera ca instalatia de încalzire are puterea termica suficient de mare pentru a permite încalzirea cu intermitenta. 1. în acest caz se poate utiliza temperatura interioara conventionala pentru functionare normala pentru toate perioadele.2 ori durata celei mai scurte perioade de încalzire redusa. definirea acestora este mai usoara în cazul în care calculele se efectueaza pentru o saptamâna din luna. La nivel national pot fi furnizate valori ale temperaturii interioare corectate în functie de tipul cladirii. în acest caz se poate utiliza media în timp a temperaturilor interioare conventionale. NOTA 1 – În cladiri de locuit variatia temperaturilor interioare conventionale si debitele de ventilare sunt adesea legate de ocupare.

θ iad. încalzita la o temperatura interioara uniforma.6 Pierderi de căldură ale clădirii(calcul pentru o singură zonă) 1. tj este durata perioade de încalzire j.1. calculat conform 1.5. sunt : QL = H( θi .3) în care θI este temperatura interioara de calcul. conform SR 4839. se calculeaza cu relatia (1. In scopul simplificarii notatiilor indicele j este omis în cele ce urmeaza. QL.θe ) * t [J] (1. pierderile termice totale. spitale.4): QL = ∑ N j H j (θ iad .5. 1. încălzită la o temperatură interioară uniformă.4) în care N numarul de tipuri de perioade de încalzire (de exemplu 3: pentru normal. pentru o perioada sau sub-perioada de calcul data.6. Aceasta relatie de calcul se aplica cladirilor cu regim continuu de incalzire cum ar fi cladiri de locuit. Relatia (1. Rezultatul relatiei adaptate trebuie sa fie acelasi cu cel al ecuatiei (1.3) poate fi adaptata pentru a permite utilizarea gradelor-zile.1 Incălzire fără intermitenţă (Incălzire continuă) Pierderile de căldură. t este durata perioadei de calcul. gradinite cu program continuu.6.5) . Hj este coeficientul de pierderi termice al cladirii în perioada j.3 Coeficientul de pierderi de căldură Coeficientul de pierderi de căldură al unei clădiri mono-zona.5): H = HT + HV [W/K] 17 (1. NOTA – ∑N t j =1 N j j este egal cu durata perioadei de calcul.j este temperatura interioara corectata a perioade de încalzire j.2 Incalzire cu intermitenta În cazul în care se aplica împartirea în perioade de încalzire diferite. se defineste cu relatia (1.3) pentru orice cladire. pentru o perioadă de calcul dată. θe este temperatura exterioara medie pe perioada de calcul. Nj este numarul de perioade de încalzire de fiecare tip pe durata perioadei de calcul.5. H este coeficientul de pierderi termice al cladirii. ale unei cladiri mono-zona încalzita la o temperatura uniforma si pentru o perioada de calcul data. 1. QL.3. conform ecuaţiei 1. noapte si sfârsit de saptamâna). ale unei clădiri mono-zonă. j − θ e ) * t j j =1 N [J] (1. Cu toate acestea.5.6. atunci când se aplica împartirea în perioade de încalzire calculul se efectueaza pentru fiecare perioada de încalzire. etc.6.5.2.

expunere etc. j − θ e ) * t j + Φ G * t [J] (1. în perioada de ocupare. In calcule se utilizeaza media debitului de aer pentru fiecare perioada de încalzire.7) 2.4 Cladire cu pierderi de căldură semnificative prin sol În cazul în care pierderile de căldură prin sol reprezinta o parte importantă din pierderile termice totale. pentru stabilirea Va se poate utiliza metoda din SR EN ISO 13790 anexa G. 1. ρa * ca = 0.6) în care: Va este debitul de aer vehiculat prin spatiile incalzite rezultate din ventilarea mecanica si naturala ca este capacitatea termica volumica a aerului. HV se calculeaza astfel: HV = ρa * ca * Va [W/K] (1. Coeficientul de pierderi termice prin ventilare. este dat în m3/s. dar fara pierderi termice prin sol. Pentru elementele anvelopei care includ sisteme de ventilare. ΦG reprezinta fluxul termic disipat prin sol. Pentru cladiri de locuit. utilizarii cladirii. Numarul de schimburi minim acceptabil pentru clădiri de locuit trebuie să asigure cerinţele igienico-sanitare şi este indicat în Metodologie Partea I. se efectuează calculul detaliat al pierderilor termice prin sol conform Metodologie partea I. calculat conform Metodologie Partea I. ρa * ca = 1200 J/(m3K). Pentru cladiri cu alta destinatie. valoarea pierderilor de căldură totale QL se calculeaza in urmatoarele cazuri: 1. Daca Va este dat în m3/h.8) în care H' este coeficientul de pierderi termice prin transmisie.este coeficientul de pierderi termice prin transmisie. climat.. Va . se stabileşte conform unui standard adecvat pe baza tipului cladirii. O valoare orientativă poate fi considerată Vamin = 15 m3/hpers.6. 1. fara împartire în perioade de încalzire diferite: QL = [H’(θj – θe) + ФG] * t [J] (1. QVr 18 . debitul de aer. expunere etc. Va. debitul de aer se stabileşte din informatii la nivel national pe baza tipului cladirii. În acest caz.5. se poate consulta SR EN ISO 13790 anexa E. NOTA 1 – Daca debitul de aer. climat.7 Recuperarea caldurii din ventilare. în cazul împartirii în perioade de încalzire diferite: QL = ∑ N j H 'j (θ iad .în care HT . utilizarii cladirii.34 Wh/(m3K).5. NOTA 2 – Dacă nu se precizează altfel.

5. Se tine seama de diferenta dintre debitul de introducere si de evacuare a aerului.h este fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile încălzite.5. 1. de 19 . Φ i este fluxul termic mediu al degajărilor interne. 1. degajari metabolice care provin de la ocupanti. 2. Φ i. degajarile de caldura interne se calculeaza cu relatia (1. În acest caz.9. se pot utiliza valorile degajarilor de caldura interne indicate în SR EN ISO 13790 anexa K. altele decât instalatia de încalzire. 1.2.Pentru calculul căldurii recuperate din aerul evacuat QVr. prin reducerea debitului real de aer proportional cu eficienta recuperarii caldurii.u este fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile neîncălzite. Un exemplu sunt cele prezentate în standardul SR EN ISO 13790 anexa E.2 Aporturi solare 1. cum ar fi pereti solari ventilati sau alte elemente de anvelopă ventilate. de neetanseitati si infiltratii prin anvelopa cladirii si de recircularea aerului.1 Ecuatia de baza Suprafeţele care se iau în considerare pentru calculul aporturilor de căldură iarna. pereţii situaţi în spatele unei placări transparente sau a izolaţiei transparente Aporturile solare depind de radiaţia solară normală corespunzătoare localităţii. Pentru calculul degajarilor de căldură se utilizează fluxurile termice medii lunare sau pe sezonul de încalzire.5.9. ca de exemplu : 1.h + (1 .1 Degajari de căldură interne Degajarile de căldură interne. 1.b) Φi.9): Qi = [Φi.5.5. se recomandă metoda prezentată în standardul SR EN ISO 13790 anexa G.9. b este factor de diminuare NOTA – Daca nu se specifica altfel.9 Aporturi de căldură Aporturile care influenţează necesarul de căldură al unei clădiri se compun din degajări de căldură de la sursele interioare şi din aportul radiaţiei solare. pereţii şi planşeele interioare ale serelor şi verandelor. sunt vitrajele.8 Elemente speciale Pentru clădirile avînd elemente de anvelopă speciale. Qi. sunt necesare metode de calcul speciale. cuprind toata cantitatea de caldura generata în spatiul încalzit de sursele interne.9) unde : Φ i.u ] * t = ΦI* t [J] (1. degajari de caldura de la aparate si instalaţia de iluminat. în funcţie de perioada de calcul stabilită.

ISO 9050 prezintă o metodă de determinare a transmitanţei totale la energia solară pentru radiaţiile perpendiculare pe vitraj.3 Transmitanţa totală la energia solară a vitrajelor În principiu.11) unde : A este aria totala a elementului vitrat n (de exemplu. Pentru ferestre sau alţi pereţi exteriori vitraţi. Aporturile solare din spaţiile neîncălzite sunt înmulţite cu (1 .Isj este radiatia solară totală pe perioada de calcul pe o suprafata de 1 m² având orientarea j. în absenţa umbririi.2. FS este factorul de umbrire al suprafetei n. de umbrirea permanentă şi caracteristicile de transmisie şi absorbţie solară ale suprafeţelor receptoare.b).2 Aria receptoare echivalentă a elementelor vitrate Aria receptoare echivalentă As a unui element de anvelopă vitrat (de exemplu o fereastră) este: AS = A FS FF g (1. În fiecare termen. aria ferestrei)(m2).orientarea suprafeţelor receptoare. 1.5.9. 20 . Pentru o perioadă de calcul dată.9. transmitanţa totală la energia solară g utilizată în relaţia (1.12) trebuie să fie media în timp a raportului dintre energia care traversează elementul expus şi energia incidentă pe acesta. se iau în considerare numai elementele de umbrire si de protectie solara permanente. Pentru calculul aporturilor prin suprafeţele opace expuse radiatiei solare. iar a doua pentru toate suprafeţele n care captează radiaţia solară. aporturile solare prin suprafeţe vitrate se calculează cu relaţia următoare : QS = ∑ [ I sj ∑ Asnj ] + (1 − b)∑ [ I sj ∑ Asnj. vertical sud). NOTA – Isj poate fi înlocuit printr-un factor de orientare care se înmulţeşte cu radiaţia solară totală pe unitatea de suprafaţă pentru o orientare (de exemplu. adica aria unui corp negru care conduce la acelasi aport solar ca suprafata considerata. unde b reprezintă factorul de diminuare. g este transmitanta totala la energia solara a suprafetei n. FF este factorul de reducere pentru ramele vitrajelor.Pentru definirea factorului de umbrire si a transmitantei la energia solara a vitrajului. în J/ m². 1. Primul termen corespunde spaţiului încalzit şi cel de-al doilea este pentru spaţiul neîncălzit.5. egal cu raportul dintre aria suprafetei transparente si aria totala a elementului vitrat.Asnj este aria receptoare echivalenta a suprafetei n având orientarea j.10) unde: . NOTA . . se poate consulta standardul SR EN ISO 13790 anexa F. prima sumă se efectuează pentru toate orientarile j.2.u ] j n j j [J] (1.

5.ps este radiatia solara totală primită de suprafaţa receptoare cu umbriri permanente pe durata sezonului de încalzire.4 Factori de umbrire Factorul de umbrire..10.3 Aportul total de căldură Aporturile totale de căldură la interiorul unei clădiri sau încăperi.5.2.9. g ⊥ . Is este radiatia solară totală pe care ar primi-o suprafaţa receptoare în absenţa umbririi. proeminenţe. FS . 5. care poate varia între 0 şi 1. 2. Aceste metode sunt prezentate în anexa F din standardul SR ISO 13790.5 Elemente speciale Sunt necesare metode speciale pentru calculul aporturilor solare ale unor elemente receptoare solare pasive. 4. cum ar fi spatiile solare neventilate. 1. elemente topografice (coline. ps Is (1. arbori etc.14) 1. NOTA – SR EN ISO 13790 anexa H prezintă informaţii despre factorii de umbrire.5. poziţia elementului vitrat faţă de suprafaţa exterioară a peretelui exterior.5.). alte clădiri.9. 3. reprezintă suma dintre degajările interioare şi aportul radiaţiei solare: Qg = Qi + QS [J] (1. alte elemente ale aceleiaşi clădiri .Aceasta valoare.12) NOTA – Documentul recomandat pentru calculul valorilor g ⊥ şi a unor valori tipice pentru factorii de transmisie solară este standardul SR EN ISO 13790 anexa H. Qg.9. 1. reprezintă reducerea radiaţiei solare incidente cauzată de umbriri permanente ale suprafeţei considerate datorită unuia din următorii factori: 1. 1. elementele opace cu izolatie transparenta si elementele de anvelopa ventilate.2.13) unde : I s. Necesarul de căldură pentru încălzirea unei clădiri 21 . este puţin mai mare decât media în timp a transmitanţei şi se utilizează un factor de corecţie: g = Fw g ⊥ (1. Factorul de umbrire este definit astfel : FS = I s .

10. Factorul de utilizare. η 1.10. este un factor de diminuare al aporturilor de căldură. prevăzut pentru a compensa pierderile termice suplimentare care apar atunci când aporturile de căldură depăşesc pierderile termice calculate.10.5.3 Constanta de timp a clădirii Constanta de timp. caracterizează inerţia termică interioară a spaţiului încălzit.17) C este capacitatea termica interioara a cladirii.5. Necesarul de căldură pentru încalzirea spaţiilor se obţine pentru fiecare perioadă de calcul cu relaţia: Qh=QL .ηQg [J] (1.4 Capacitatea termică interioară a clădirii 22 . 1.10. se calculează pentru fiecare perioadă de calcul. QL.1 Raportul aporturi / pierderi Pentru a calcula factorul de utilizare al aporturilor de căldură trebuie stabilit un coeficient adimensional care reprezintă raportul dintre aporturi şi pierderi. η.15) in care se impune QL = 0 si η = 0 în cazul în care temperatura exterioara medie este superioara temperaturii interioare. Qg. τ.2 Factorul de utilizare al aporturile de căldură. Nota: Daca exista valori conventionale ale constantei de timp pentru clădiri tipice acestea pot fi luate in calcul direct. γ. Aceasta se determină cu relaţia următoare: τ= C H (1.5. si aporturile de căldură.1 Relaţia generală Pierderile termice.5.2. H este coeficientul de pierderi termice al cladirii. 1. astfel: γ= Qg QL (1.5.10.16) 1.

grosimea stratului i din elementul j Suma se efectueaza pentru toate straturile fiecarui element de construcţie.Capacitatea termică interioară a clădirii.5. fie în mijlocul elementului de constructie. 1.18) unde: χj . pornind de la suprafata interioara pâna fie la primul strat termoizolant. Aceasta valoare poate fi aproximata si se accepta o incertitudine relativa de zece ori mai mare decât cea corespunzatoare pierderilor termice. furnizata la nivel national.caldura specifica masica a materialului stratului i. se calculează prin însumarea capacitaţilor termice ale tuturor elementelor de construcţie în contact termic direct cu aerul interior al zonei considerate: C = ΣχjAj = ΣjΣi ρij cij dij Aj (1.19) (1.densitatea materialului stratului i din elementul j cij .capacitatea termica interioara raportata la arie a elementului de constructie j.20) unde a este un parametru numeric care depinde de constanta de timp τ. pe baza tipului constructiei. Aj . din elementul j dij . Tabelul 1.10. la distanta cea mai mica. C.aria elementului j.21) Valorile pentru a0 si τ0 sunt indicate în tabelul 1. definit prin relatia: a = a0 + τ τ0 (1. 23 .2.5 Calculul factorului de utilizare Factorul de utilizare al aporturilor de căldură se calculeaza astfel: daca γ ≠1 daca γ = 1 η= 1−γ a 1 − γ a +1 a η= a +1 (1. grosimea maxima fiind indicata în tabelul 1. ρij .1 – Grosimea maxima considerata la calculul capacitatii termice Aplicare Determinarea factorului de utilizare Efectul intermitentei Grosime maxima cm 10 3 Capacitatea termica interna a unei cladiri poate fi calculata de asemenea ca suma a capacitatilor interne ale tuturor elementelor de constructie.1.

8 15 30 70 Figura 1.8 0. camine si penitenciare: I Metoda de calcul lunar Metoda de calcul sezonier Cladiri încalzite numai în timpul zilei (mai putin de 12 h pe II zi). hoteluri. precum cladirile de locuit. birouri. precum cladiri destinate educatiei. cladiri pentru conferinte si comerciale 1 0. spitale.Tabelul 1.2 – Valori ale parametrului numeric a0 si ale constantei de timp de referinta τ0 Tipul cladirii a0 0 [h] Cladiri încalzite continuu (mai mult de 12 h pe zi). pentru clădiri din categoria I(încălzite continuu) si II(încălzite discontinuu).5 prezinta factorii de utilizare pentru perioadele de calcul lunar si pentru diverse constante de timp. 24 .

Prima si ultima zi a sezonului de încalzire. Sezonul de încalzire cuprinde toate zilele pentru care aporturile de caldura.23) unde : θed este temperatura exterioara medie zilnica. calculate cu un factor de utilizare conventional. valabil pentru o perioada de calcul lunar.5.1 Metoda de calcul lunar Necesarul anual de energie termică este suma valorilor lunare ale necesarului de energie pentru lunile în care necesarul de caldură are valori pozitive: Qh = ∑ Qhn n (1.11. 1. θid este temperatura interioara medie zilnica.11 Necesarul anual de energie pentru încălzirea unei clădiri 1. doua zile. Factor de utilizare pentru constantele de timp de 8h.2 Metoda de calcul pe sezonul de încalzire (metoda simplificata) Aceasta metoda este o metoda simplificata si se aplica exclusiv cladirilor din categoria I (încălzite continuu).5. suma se ia în considerare numai pentru acel sezon de încălzire. o zi. NOTA 2 O instalatie de încalzire cu un raspuns lent si un sistem de reglare imperfect pot afecta în mod semnificativ utilizarea aporturilor. 1.5. o saptamana si infinit.Figura 1.5. sus) si pentru cladiri incalzite numai pe timpul zilei(cladiri din categoria II. jos) NOTA 1 Factorul de utilizare se defineste independent de caracteristicile instalatiei de încalzire. η1. nu compenseaza pierderile termice. adica atunci când: θ ed ≤ θ id − η1Q gd H * td (1.11. pentru cladiri incalzite continuu(cladiri din categoria I. 25 . presupunând reglarea perfecta a temperaturii si flexibilitate infinita. adica durata si conditiile meteorologice medii ale acestuia pot fi stabilite la nivel national pentru o zona geografica data si pentru cladiri tip.22) Daca durata sezonului de încalzire este specificată la nivel national.

Dacă nu sunt disponibile alte date climatice se pot utiliza valorile indicate în SR 4839. Aporturile de căldură din formula (1. 4. td este durata unei zile. Figura 1.h. conform 1.12 Consumul de energie pentru încalzire Pentru o perioadă dată.23) este utilizată o interpolare liniară. aşa cum arată figura 1.Qr unde: Qh . calculat cu γ = 1. Qgd reprezinta aporturile solare si interne medii zilnice. Temperatura θed se numeşte “temperatură de echilibru” şi reprezintă temperatura exterioară pentru care aporturile utilizate egaleaza pierderile de căldura ale clădirii. Valorile medii lunare ale temperaturilor şi ale aporturilor de căldură zilnice sunt corespunzătoare zilei a 15-a a fiecărei luni. 6.22. 2.reprezinta necesarul de energie pentru încălzirea clădirii. 5. este dat de relaţia următoare: Qf. Pentru calculul simplificat.6. temperatura interioară începutul perioadei de încălzire număr zile de încălzire curba de variaţie a temperaturilor medii lunare temperatura de echilibru sfârşitul perioadei de încălzire temperatura medie a sezonului de încălzire Necesarul de căldură al clădirii se calculează pentru întregul sezon de încălzire. H este coeficientul de pierderi termice al cladirii.6 Stabilirea perioadei de încălzire 1. 7.η1 este factorul de utilizare conventional.400 s. Qf. [J] (1. consumul total de energie al clădirii (energia termică furnizată la branşamentul instalaţiei de încălzire).24) 26 . 3. standardul referitor la “Număr grade –zile”.h = Qh + Qth . Pentru a obţine zilele limită pentru care este îndeplinită condiţia (1. adica 24 h sau 86. 1.23) pot proveni dintr-o valoare convenţională la nivel naţional sau regională a radiaţiei solare totale zilnice la limitele sezonului de încălzire. perioada de încălzire poate fi stabilită grafic prin intersecţia valorii temperaturii de echilibru pentru perioada de încalzire cu curba de variaţie a temperaturilor exterioare medii lunare corespunzătoare localităţii.5.

în cazul în care nu sunt luate în considerare direct prin diminuarea pierderilor. Qth .Qr . Se includ de asemenea pierderile de căldură suplimentare datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii în incinte şi reglarea imperfecă a temperaturii interioare. NOTA – Necesarul şi consumul de căldură se vor exprima în [J] sau [kWh] în funcţie de scopul aplicării metodei de calcul 27 . inclusiv pierderile de căldură recuperate. în cazul în care nu sunt luate deja în considerare la temperatura interioara convenţională.este căldura recuperată de la echipamentele auxiliare. de la instalaţiile de încălzire şi de preparare a apei calde menajere şi de la mediul înconjurător.reprezintă totalul pierderilor de căldură datorate instalaţiei de încălzire. inclusiv sursele de energie regenerabile.

se exprimă ca sumă a pierderilor de căldură ale tuturor subsistemelor menţionate mai sus.2 Pierderi datorate distribuţiei neuniformă a temperaturii interioare.6. tipul izolaţiei termice. 6.1 sau 1. amplasarea lor. tipul dispozitivelor de reglare şi control etc. în J.2.c = pierderi de căldură cauzate de dispozitivele de reglare a temperaturii interioare. Qg = pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării. inclusiv dispozitivele de reglare şi control. temperatura agentului termic. -sistemul de genenerare a căldurii (pentru clădiri dotate cu surse termice individuale) inclusiv dispozitivele de reglare şi control.str + Qem. în J. pe durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal. în J.1. în J. în J. Qs = pierderi de căldură ale sistemului de stocare(dacă există). -sistemul de stocare. inclusiv dispozitivele de reglare şi control( acolo unde este cazul). Qem. 1. 28 . -sistemul de distribuţie a căldurii către consumator.2. Qem.str Pentru a calcula pierderile de caldura datorate distributiei neuniforme a temperaturii interioare se folosesc valori experimentale stabilite pentru eficienţa sistemelor de transmisie a căldurii asa cum se indica in paragraful 1. în J.. Qth.25) în care: Qem = pierderi de căldură cauzate de un sistem non-ideal de transmisie a căldurii la consumator. Qem Pierderile sistemului de transmisie a căldurii se calculează astfel: Qem = Qem. astfel: Qth = Qem + Qd + Qs + Qg [J] (1.26) în care: Qem.c [J] (1. 6 Calculul pierderilor de căldură ale instalaţiei de încălzire Pentru calcularea acestor pierderi de căldură sunt considerate următoarele subsisteme ale sistemului de încălzire: -sistemul de transmisie(emisie) a căldurii la consumator.emb + Qem. Qd = pierderi de căldură ale sistemului de distribuţie a căldurii către consumator. Qem. inclusiv dispozitivele de reglare şi control.2.emb = pierderi de căldură cauzate de poziţia corpurilor de încălzire.6. Pierderile totale de căldură ale sistemului de încălzire a unei clădiri. valoarea acestor pierderi termice depinde de configuraţia sistemului de conducte de distribuţie.1 Pierderile de căldură ale sistemului de transmisie. în J.6.str = pierderi de căldură cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii.

30) în care: A = aria suprafeţei de încălzire prin radiaţie. atunci este necesară separarea calculelor pentru fiecare zonă omogenă din punct de vedere al sistemului de încălzire prin radiaţie. sol. spaţiul neîncălzit sau clădirea adiacentă.29) Prin combinarea relaţiilor 1. în W/m²·°C. astfel: Qe.str = 1 − η em η em ⋅ Qh [J] (1.28 şi 1.a = [(Ue/Ui)* Qi + A*Ue*(θi .θe)*t [J] (1. Ue = coeficientul de transfer termic între nivelul de montare al serpentinei încălzitoare şi exterior.θe)]* t [J] (1.3 Pierderi de căldură ale sistemelor de încălzire prin radiaţie cauzate de disiparea căldurii către exterior. Comentarii: Considerarea în calcule a creşterii temperaturii în elementul de construcţie se face doar o singură dată.1.str se pot calcula astfel: Q em . plafon sau pereţi şi se calculează doar atunci când elementul de construcţie încălzitor conţine o suprafaţă orientată către exteriorul spaţiului încălzit.29 se obţine: Qe. Qem.θi)* t [J] (1.6. calculată conform Metodologie – Partea I Pierderile de căldură ale sistemelor de încălzire prin radiaţie cauzate de disiparea căldurii către exterior se calculează după cum urmează: -se determină necesarul de energie termică al încăperii.emb Acestea pierderi apar la sistemele de încălzire prin radiaţie de pardoseală. către sol. Dacă caracteristicile suprafeţelor emisive (exemplu: grosimea sau tipul izolaţiei termice) sunt diferite în cadrul aceleiaşi clădiri.B conţine exemple de valori pentru eficienţa sistemelor de transmisie a căldurii datorate distributiei neuniforme a temperaturii interioare. 1.a = A*Ue*(θm .1 Utilizarea valorilor tabelare ale eficienţei pentru distribuţia neuniformă a temperaturii (calcul de nivel B) Dacă se cunoaşte eficienţa sistemului de transmisie a căldurii ηem atunci pierderile de căldură suplimentare ale acestuia.27) Anexa II.28) -se determină pierderile de căldură către partea neemisivă a suprafeţei radiante. către alte clădiri sau către alte spaţii neîncălzite.1. în m². În cazul clădirilor mari este importantă utilizarea valorii echivalente a lui Ue. astfel: Qi = A*UI*(θm .2.6. Qem. 29 .

cu valoarea diferită de 1 doar dacă la calcularea lui U nu s-a luat în calcul şi acest fenomen. în m2·K/W. t = timpul. adică Q em . a spaţiului neîncălzit sau a clădirii învecinate. θe θi = temperatura interoară. b = factorul de corecţie a temperaturii care ţine cont de reducerea temperaturii (spre exemplu. în °C. xj = procentul pierderilor de căldură (între 0 and 100%).32) în care: Rj = rezitenţa termică a elementului de construcţie încălzitor. în W/m²·°C. dat de relaţia x j = 100 ⋅ Rj 1 − Rj b ⋅U [%] (1. în m2. în ore. Transferul termic către sol poate fi calculat conform Metodologiei – Partea I. în °C.31) în care: Aemb = aria suprafeţei radiante. între elementele încălzitoare ale serpentinei). între nivelul de montare a serpentinei încălzitoare şi spaţiul încălzit. în °C. U = coeficientul global de transfer termic al elementului de construcţie încălzitor. în W/m²·°C. a solului. θm = temperatura medie a suprafeţei încălzitoare. Cazul elementului de construcţie în contact cu solul Procentul pierderilor de căldură este calculat cu relaţia: 30 .Ui = coeficientul de transfer termic între nivelul de montare al serpentinei încălzitoare şi spaţiul încălzit. emb = Q h ⋅ emb ∑A A emb zone ⋅ xj 100 [J] (1. = temperatura exterioară. Figura 1.7: Transferul termic în cazul suprafeţelor de încălzire încorporate în elementele de construcţie O altă posibilitate de a exprima pierderile de căldură ale unui element de construcţie încălzitor (suprafaţă radiantă) este de a calcula pierderile ca un procent din necesarul de căldură pentru încălzirea încăperii.

Sistemele reale de reglare produc oscilaţii ale temperaturii în jurul valorii de referinţă prestabilite din cauza caracteristicilor fizice ale sistemului de control. Aceste oscilaţii conduc la creşterea sau descreşterea disipărilor de căldură prin anvelopa clădirii comparativ cu disipările de căldură calculate în ipoteza unei temperaturi interioare constante. AG = aria elementului de construcţie în contact cu solul. Anexa II.c = 1 − ηc ηc ⋅ Qh [J] (1.33) în care: LG = componenta constantă a coeficientului pierderilor de căldură.B conţine exemple de valori ale mărimii ηc.6.6. pierderile de căldură pe care le implică utilizarea unui sistem real de reglare sunt date de: Q em. ηC (calcul de nivel B) Dacă se cunoaşte eficienţa sistemului de reglare.4. 1.c = Qh·(ec .35) 31 .34) în care: ηc = eficienţa sistemului de reglare. Toate metodele de calcul sunt de nivel B.x j = 100 ⋅ Rj AG − Rj LG [%] (1. neluând în calcul influenţele pe care reglarea centrală sau locală le poate avea asupra eficienţei sursei de căldură sau asupra pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie.2 Bazele metodei utilizând factorul de performanţă energetică (calcul de nivel B) Influenţa sistemului de reglare este cuantificată cu ajutorul coeficientului denumit factor de performanţă energetică. Metoda de calcul depinde de forma în care datele sunt disponibile relativ la performanţa sistemului de reglare: eficienţa sistemului de reglare ηce sau factorul de performanţă energetică ece sau creşterea echivalentă a temperaturii interioare ∆θi.4. amplasării senzorilor şi capacităţii sistemului de încălzire de a reacţiona corespunzător la influenţa factorilor exteriori.6. Acesta exprimă relaţia dintre energia utilizată de către sistemul real de transmisie a căldurii şi energia utilizată de un sistem ideal. 1. în m2.1 Metodă bazată pe eficienţa reglării.1) [J] (1.c Această metodă se referă doar la sistemul de reglare al consumatorului (sistemul de emisie). Pierderile suplimentare de căldură cauzate de sistemul de reglare se pot calcula astfel: Qem.4 Pierderi de căldură ale sistemelor de încălzire cauzate de reglarea temperaturii interioare. ec.1. Qem. Pierderile de căldură ale sistemului de transmisie a căldurii se pot calcula în mai multe feluri. 1.

6.1. 32 .avg + ∆θ i θ i − θ e.36) b) . ∆θi şi media sezonieră a diferenţei dintre temperatura interioară şi exterioară. 1. cu un factor dat de raportul dintre creşterea echivalentă a temperaturii interioare ca urmare a reglajului. utilizând creşterea echivalentă a temperaturii spaţiului încălzit.prin multiplicarea necesarului de căldură al clădirii.C se regăsesc exemple de factori de performanţă energetică pentru diferite tipuri de corpuri de încălzire.4.prin recalcularea necesarului de căldură al clădirii. adică: ∆Qem .c = Qh ⋅ θ i − θ e.În anexa II.avg [J] (1. Qh.3 Metodă utilizând creşterea temperaturii interioare echivalente (calcul de nivel B) Creşterea echivalentă a temperaturii interioare se poate utiliza la calcularea creşterii corespunzătoare a pierderilor de căldură în două moduri: a) .

r Qd . Calculul pierderilor de căldură la nivelul subsistemului de distribuţie. (1.7.i ) ⋅ Li ⋅ t H i (1.38) Pierderile de caldura lineare qd. respectiv retur.i ⋅ Li ⋅ t H i . prin transmisie catre mediul ambiant cu temperatura θa depind de coeficientul de încărcarea medie a sistemului de distribuţie a căldurii βD şi se calculează cu relaţia: 33 .i.u energia termica pierduta in sistem [J sau kWh/pasul de timp] energia recuperata [J sau kWh/pasul de timp] energia nerecuperata [J sau kWh/pasul de timp] Energia termica pierdută pe reţeaua de distributie in pasul de timp(perioada) tH este: Qd = ∑ U i' ⋅ (θ m − θ a . Qd Pierderile de caldură din sistemele de distribuţie depind de temperatura medie a apei din conducta de tur. de temperatura ambianţei şi de caracteristicile izolatiei termice a conductelor.1. aceeasi temperatura a agentului termic si aceeasi temperatura a aerului exterior energia termica pierdută este data de relatia simplificata: Qd = ∑ qd . 1. 7.37) cu U’ valoarea coeficientului de transfer de caldura in W/mK θm θa L i tH temperatura medie a agentului termic in 0C temperatura aerului exterior(ambianţă) in 0C lungimea conductei indicele corespunzator conductelor cu aceleasi conditii la limita numarul de ore in pasul de timp (h/pasul de timp) Pentru partile (tronsoanele) din sistem care au acelasi coeficient U’.1 Metoda de calcul Datele de bază necesare în metoda de calcul sunt următoarele: L U’ θm θa tH lungimea conductelor din zona de calcul valoarea coeficinetului de transfer de caldura in W/mK pentru fiecare tronson de conducta temperatura medie a aerului interior in 0C temeperatura aerului exterior(ambianţă) in 0C numarul de ore in pasul de timp in h/pasul de timp numarul de robinete ce trebuie luate in considerare Rezultatele se refera la: Qd Qd .

(1.39) In sistemele de distributie cu temperatura de alimentare constanta.). suporturi neizolate. (1. j ( β D ) = q d ( β D ) ⋅ fU . relatia poate fi scrisa astfel: qd .3. Daca se considera o lungime totala a conductei LH in spatiul incalzit si respectiv LU in spatiul neincalzit.2 Pierderea de căldură a elementelor conexe Pierderile de căldură ale unui sistem de conducte trebuie să ia în considerare nu numai pierderile aferente conductelor dar şi pe cele ale elementelor conexe (robinete. Lungimea echivalentă pentru armături 34 . pierderile de caldura prin transmisie catre spatiile neincalzite se calculeaza astfel : ' ∆θ UU ' + UU ⋅ .3: Tabel 1. q d .41) adica se tine seama de coeficientii de transfer de caldura unitari si de diferenta de temperatura dintre spatiile incalzite si neincalzite. La o diferenta intre temperatura spatiului incalzit si cel neincalzit calculata ca ∆θU = θ a − θU si ' coeficienti de transfer de caldura unitari pentru spatiile incalzite respectiv neincalzite U’ si U U . etc. . U ) (1. temperatura medie θm este constanta si nu depinde de sarcina medie. j (β D ) = qd (β D ) ⋅ ( .8.7. Pentru pierderile prin corpul robinetelor inclusiv flansele de imbinare.7. armaturi. j ( β D ) = U i' (θ m ( β D ) − θ a .40) U' qd (β D ) sau notand termenii cuprinsi in paranteza cu fU .q d . Pentru a lua in considerare pierderile in elementele conexe se consideră o lungime echivalentă.9 şi 1. coeficientul de recuperare din pierderea de caldura a conductelor poate fi calculat astfel: an = U ∆θU LH + LU (1 + ) U' θ m (β D ) − θ a ' U LH (1. lungimea echivalentă considerată depinde de gradul de izolare asa cum arata tabelul 1. 1.7. .42) Temperatura medie a agentului termic θm şi coeficientul de încărcarea medie a sistemului de distribuţie a căldurii βD se calculează conform capitolului 1. j ) .

. 1. respectiv diametrul exterior al conductei (m) αa .r = ∑ q d .3 Pierderile de căldură recuperabile şi nerecuperabile Luand in considerare suma tuturor lungimilor conductelor aflate in spatii incalzite se pot deduce pierderile de caldura recuperabile Qd .0 1. [J. kWh] (1.coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m²K) λD –coeficientul de conductie a izolatiei (W/mK) Pentru conductele pozate subteran coeficientul de transfer U’ se calculeaza cu relatia: 35 .5 Aceasta valoare se va insuma cu lungimea conductelor.7.r in pasul de timp utilizat. Qd .5 Lungimea echivalenta [m] D>=100mm 6.u [J.0 2.7.r . care ia in considerare atat transferul de caldura prin radiatie cat si prin convectie este dat de relatia: U '= π d 1 1 ⋅ ln a + ( ) 2 ⋅ λD di α a ⋅ d a in care: (1.44) 1.i ⋅ t H i .r + Qd . kWh] (1. d a –diametrele conductei fara izolatie.Robinete incluzand si flansele de prindere neizolate izolate Lungimea echivalenta [m] D<=100mm 4.43) In mod similar luand in considerare lungimea conductelor din spatiile neincalzite se pot calcula pierderile de caldura nerecuperabile Qd. 1. j ⋅ Lr .45) d i .u.4 Pierderile totale de căldură Pierderile totale de caldura se calculeaza ca suma pierderile recuperabile si cele nerecuperabile: Qd = Qd .5 Calculul coeficientului unitar de transfer U’ (W/mK): Valoarea coeficientului U’ de transfer de caldura pentru conductele izolate.7.

1 Aproximarea lungimii conductelor in sistemul de distributie din zona considerata In metoda simplificata aproximarea lungimii conductelor in cladirea sau zona considerata se poate face pe baza lungimii L.r energia recuperabila in zona respectiva (J sau kWh/pasul de timp) Qd . laţimii B. armături.7. Reteaua orizontala de distributie poate fi amplasata in spatiu incalzit sau neincalzit (in subsol). Aceste conducte sunt in spatiu incalzit. Distributia conductelor in interiorul unei cladiri LS LA Lungimea racordurilor.46) unde z – adancimea de pozare λE – coeficientul de conductie al solului (W/mK) 1. in pereti dubli.6 Metoda de calcul simplificata Datele de baza necesare pentru aplicarea metodei simplificate sunt urmatoarele: L B hG nG θm θa tH lungimea zonei considerate latimea zonei inaltimea nivelurilor numarul de niveluri in zona respectiva temperatura medie in zona temperatura din spatiile adiacente zonei (incalzite sau neincalzite) numarul de ore de functionare a instalatiei de incalzire in pasul de timp utilizat (h/pasul de timp) numarul de robinete.8. lungimea conductelor pe coloane (pe verticala). Figura 1. inaltimii hG a nivelelor si numarul nivelelor (nG) ale clădirii sau zonei considerate. Lungimea conductelor in sistemele de distributie este: LV lungimeaconductelordintresursasibaza coloanelor de distributie.7.6. 36 . suporturi de sustinere a conductelor Rezultate: Qd pierderea de caldura in sistemul de transport si distributie a caldurii din zona respectiva Qd .U em ' = π 1 1 4⋅ z D 1 ( ⋅ ln + ) ⋅ ln 2 λD d λE D (1.u energia nerecuperabila in zona respectiva (J sau kWh/pasul de timp) 1.

7.0325 ⋅ L ⋅ B + 6 0.025 L ⋅ B ⋅ hG ⋅ nG 0. Aproximatii standard pentru sisteme bifilare Valori Simbol Unitate de masura 0 C Retea de dsitributie Coloane Racorduri Temperatura din spatiile adiacente Lungimea Li conductelor in pereti exteriori Lungimea Li conductelor in interiorul cladirii 13 respectiv 20 2 L + 0.4.55L ⋅ B ⋅ nG Tabel 1. Aproximatii standard pentru sisteme monofilare Valori Simbol Unitate de masura m Retea de dsitributie Coloane Racorduri Lungimea L conductelor in interiorul cladirii 2 L + 0.55L ⋅ B ⋅ nG m m 2 L + 0.6.2 Aproximarea coeficientului de transfer U’ În metoda de calcul simplificată se acceptă valori aproximative pentru coeficientul de transfer termic U’.01625 ⋅ L ⋅ B 2 20 0. 37 . Orientativ pot fi folosite valorile indicate in tabelul 1.5.6 impreuna cu figura 1.8.025L ⋅ B ⋅ hG ⋅ nG + = 2( L + B)nG 0.025 L ⋅ B ⋅ hG ⋅ nG 20 0.Tabel 1.0325 ⋅ L ⋅ B + 6 0.1L ⋅ B ⋅ nG 1.

38 .r energia recuperabila in zona respectiva (kWh/pasul de timp) Qd .6 Valori orientative pentru U’ [W/mK] pentru cladiri noi si existente Anul Distributia Coloane in pereti exteriori Coloane in pereti interiori constructiei orizontala Zona V Zona S Zona A Zona S Zona A > 1995 0.0 1. Valorile corespund condiţiilor precizate în anexă.00/0.255 0.D.400 0.55 izolatie dar cu valoare U mica(U=0.400 0.1.200 0.u energia nerecuperabila in zona respectiva (kWh/pasul de timp) Metoda de calcul tabelară combină ipotezele metodei de calcul simplificate cu temperaturile de calcul utilizate la proiectare furnizînd valori anuale ale pierderilor de căldură în kWh/an.80 izolatie Pereti cu 1.0 1.0 1. Metoda tabelară este prezentată informativ în anexa II.7 Metoda de calcul tabelară (simplificata) Datele de baza necesare pentru aplicarea metodei simplificate sunt urmatoarele: A θm tH aria pardoselii incalzite (m2) temperatura medie in zona numarul de ore de functionare a instalatiei de incalzire in pasul de timp utilizat (h/pasul de timp) Rezultate: pierderea de caldura in sistemul de transport si distributie a caldurii din zona respectiva (J sau Qd kWh/pasul de timp) Qd .255 0.0 Conducte in Pierderi totale / pierderi pereti recuperabile exteriori Pereti fara 1.1995 0.75/0.400 0.0 1.400 < 1980 0.300 0.4W/ m2K) 1.0 A > 1000 m2 3.255 0.7.400 0.400 Conducte neizolate A <= 200 m2 1.90 izolatie la exterior Pereti fara 0.400 0.35/0.255 1980 .Tabel 1.400 0.200 0.0 A<= 500 m2 2.

50) βi . temperatura pe ducere si intoarcere ca si temperatura medie a sistemului de conducte se pot stabili in functie de coeficientul de incarcare medie a fiecarei portiuni: θ m ( β i ) = ∆θ a ⋅ β in + θ i 1 (1. (1.e – este partea termică recuperată din energia electrică de acţionare a pompelor. QN .in = Qh + Qem +Qd – kWd.48) θ v ( β i ) = (θ va − θ i ) ⋅ β in + θ i θ r ( β i ) = (θ ra − θ i ) ⋅ β in + θ i unde 1 1 (1.8 .in .1.energia transportata incluzand pierderile de caldura in pasul de timp.in QN ⋅ t H .sarcina nominala(de calcul) in zona (cladirea) respectiva tH .e kWd.1 pentru incalzire prin pardoseala) temperatura interioara 0C θI 39 .51) n exponent depinzand de corpurile de incalzire (1.9.47) unde: Qem. calculata conform relatiei urmatoare : Qem.9 Calculul temperaturilor tur/retur ce depind de sarcina termica Pentru sistemele de incalzire la care temperatura pe conducta de ducere depinde de variatia temperaturii exterioare.numarul de ore de functionare a instalatiei de incalzire in pasul de timp utilizat (h) 1.8 Calculul coeficientului de încărcarea medie a sistemului de distribuţie a căldurii.7.7.49) (1.33 penentru radiatoare si 1.coeficientul de incarcare medie a unei portiuni din sistem ∆θ a diferenta intre temperatura medie a agentului termic si temperatura interioară ∆θ a = θ va + θ ra 2 − θi (1. conform 1. βD Coeficientul de încărcare medie a sistemului de distribuţie a căldurii se calculează cu relaţia următoare: βD = Qem.

3 Calculul randamentului sezonier Randamentul sezonier se calculeaza in functie de randamentul sezonier brut si net al cazanelor.937 1. Tabelul 1. 1. 1.11. L stabiliti dupa cum urmeaza: 40 . ηg. b.9.2 Eficienta bruta a cazanului Pentru calculul randamentului brut se utilizeaza factorii de conversie din tabelul 1.net .net (1.0 Incarcatura min 30% 91.8. ηg.10 si 1. V.7 indica valoarea maxima acceptata de norme pentru eficienta neta. in functie de tipul cazanului.1.brut= f × ηg.net [%] Cazane cu condensare Cazane fara condensare Incarcatura maxima 101. Randamentul se calculeaza in functie de tipul de cazan. 8.8.8. Calculul pierderilor de căldură şi performanţa cazanelor Performanta cazanelor care alimenteaza sistemele de incalzire din cladiri se aprecieaza prin randamentul sezonier al acestora.901 Propan sau butan 0.7: Eficienta maxima neta in procente.8 in ecuatia urmatoare: ηg.0 Incarcatura maxima 92.8: Factori de conversie f Combustibil Factor de conversie f Gaz natural 0. in functie de tipul de cazan si tipul de combustibil utilizat.0 Incarcatura min 30% 107.1 Eficienta neta a cazanului Pentru ca rezultatele sa acopere solicitarea cazanului in sarcina variabila se considera randamentul la incarcare maxima si randamentul la sarcina minima de 30%.1 Randamentul sezonier brut Pentru a stabili randamentul sezonier brut al cazanelor se aplica relatiile de calcul indicate in tabelul 1.0 1.3.52) Tabelul II. de tipul de combustibil si de modul de functionare. 1. Ecuatiile caracteristice din acest tabel depind de randamentul brut la sarcina maxima si sarcina minima si de parametrii p.1.921 Cherosen sau gaz lichefiat 0. Tabelul 1.8.

Parametrul p: ♦ cazan pe gaz.0 – 4p 41 .10 care se va aplica pentru calculul randamentului brut sezonier. Parametrul b: ♦ cazane cu acumulare ( pornit. . diz < 10mm: L = 0.5(ηmax + ηpart) – 2.b=1 3. Parametrii V.cu stocaj functional b=1.0055diz .daca grosimea izolatiei.daca grosimea izolatiei.0945-0. diz ≥ 10mm: L = 0. Tabelul 1. .394/diz In functie de categoria cazanului in tabelul 1.9: Categorii de cazane Fara condensare Gaz Modular Hidrocarburi Modular Temperaturi scazute Cu condensare Gaz Modular Hidrocarburi Modular On/Off On/Off On/Off Cazane clasice Cazane instant cobinate (inc+acc) Cazane cu acumulare combinate(inc+acc) Unitate primara combinata de stocare 101 103 105 107 102 104 106 107 201 202 203 X X X X X X X X X 101 103 105 105 102 104 106 106 On/Off 201 202 203 X X X X X Tabelul 1.5(η max + η part) – 2.oprit sau modulare) si unitati primare de stocaj .oprit sau modulare) .10: Eficienta sezoniera bruta η pentru cazane pe gaz Cazan pe gaz Nr. din specificatii si factorul de pierdere L folosind urmatoarea ecuatie: . Ecuatie Pornit oprit normal 101 η = 0. ec.cu flacara de veghe p=1 .1.5 – 4p Normal modular 102 η = 0.8 se indica numarul ecuatiei din tabelul 1.L: ♦ pentru cazane cu acumulare si unitati primare de stocaj se calculeaza volumul de acumulare V in litri.9 si 1.fara flacara de veghe p=0 2.fara stocaj functional b=0 ♦ cazane in condensatie (pornit.

7 + (0.5(ηmax + ηpart) Instantaneu 202 η= 0.net (1.Combinatie pornit/oprit instantaneu Combinatie modular acumulare Combinatie pornit oprit cu acumulare 103 104 105 106 107 η = 0.kWd. Ecuatie Normal 201 η = 0.8 Amestec cu acumulare 203 η = 0.net Qg.brut 1.55) .8.5(ηmax + ηpart ) – 2.5(ηmax + ηpart ) – 2.1 – 4p η = 0.56) pentru sistemele de incalzire care utilizeaza combinat surse clasice si neconventionale sau regenerabile de energie: Qg.8 + (0.out 1 − η g .out = Qh + Qem + Qd .out = Qh + Qem + Qd .5(ηmax + ηpart) – 2. ec.53) Calculul pierderilor de caldura ale generatorului (sursei) Pierderea de caldura totala la nivelul generatorului se calculeaza in functie de randamentul sezonier net cu relatia urmatoare: Q g = Q g .209 × b × L × V) – 4p η = 0.out = Qh + Qem + Qd -kWd.4 (1.e + Qacc (1.8 + (0.out – se calculeaza in functie de tipul de cazan: pentru cazane de incalzire: Qg.209 × b × L × V) 1.5(ηmax + ηpart ) – 1.3.2 Randamentul sezonier net Pentru a calcula randamentul sezonier net al cazanelor se aplica ecuatia urmatoare: ηg.net = 1/f × ηg.Qrg (1.e (1.11: Eficienta bruta sezoniera η pentru cazane utilizand hidrocarburi Cazane pe hidrocarburi Nr.8 – 4p η = 0.5(ηmax + ηpart ) – (0.209 × b × L × V) – 4p η= 0.pentru cazane de incalzire si preparare apa calda de consum: Qg.5(ηmax + ηpart) – 2.57) Qrg – energia furnizata de sursele regenerabile in perioada de calcul 42 .e + Qacc .54) η g .8.539 × L × V) – 4p Tabel 1.kWd.5(ηmax + ηpart) – 2.

58) 1. Qg. astfel: Bg.out η g .in : Q g .net (1.8.in ηar Pci (II.8.6 Consumul de combustibil la nivelul sursei Consumul de combustibil necesar pentru a asigura energia Qg.1.in la nivelul sursei se calculeaza in functie de puterea calorifica inferioara a combustibilului si randamentul de ardere ηar.in = Q g .in = Qg .59) 43 .5 Calculul necesarului de energie termica la nivelul sursei.1.

(1. factorul corespunzator sarcinii partiale influenteaza la fiecare pas de timp cererea de energie.1 Generalitati Necesarul suplimentar de energie pentru retelele de transport si distributie depinde de marimea debitului vehiculat. Consumul de energie electrică pentru distribuţia agentului termic de încălzire şi energia auxiliară recuperată 1. Prezenta normă ia in considerare numai factorii ce inflenteaza esential performanta sistemului (sarcina termica.2 Sarcina hidrodinamica In toate calculele este importanta pierderea de sarcina din sistemul de distributie pentru regimul nominal (de calcul).9. latime si numar de niveluri. Debitul este calculat la sarcina de incalzire Q N pe zone si la o diferenta de temperatura ∆θ HK a sistemului de incalzire. 2778 ⋅ ∆ p ⋅ V . V P ∆p ∆ Debitul volumic in punctul de calcul [m³/h] Presiunea diferentiala (inaltimea de pompare) necesara in punctul de calcul (conditii de calcul) [kPa] . Modul de abordare este acela de a separa valoarea pierderilor de sarcina ce depind de dimensionarea conductelor si factorul de pierderi al pompelor ce tine de randamentul acestora.9. In timp ce valorile debitului si ale pierderilor de sarcina sunt importante pentru dimensionarea pompelor. lungime. (1.1. Sarcina hidrodinamica se calculeaza cu relatia urmatoare: Phydr = 0. 3600 ⋅ Q N V= c p ⋅ ρ ⋅ ∆θ HK . 1. modul de reglare si automatizare etc.60) unde .). Calculul puterii pompei la functionarea acesteia necesita cunoasterea randamentului pompei in orice punct de functionare. lucru ce nu poate fi cunoscut decat prin efectuarea unor simulari de functionare.9. . de pierderile de sarcina si conditiile de functionare ale pompei. Calculul este realizat pentru o zona a cladirii cu o anumita suprafata echivalenta.61) 44 .

9.3.9.3 Detalierea metodei de calcul 1. Puterea corespunzatoare punctului de functionare (de dimensionare) calculat la sarcina de incalzire [W] [K] [m] [kPa] [-] [h/an] [-] [-] Q N . 1.1 Date de baza/ rezultate Datele de baza (de intrare) pentru aplicarea metodei sunt redate mai jos.62) unde: z coeficientul de pierderi de sarcina locale si echipamente [%] R pierderea de sarcina distribuita [kPa/m] Lmax ∆p HF ∆p HKV ∆pSR ∆pWE ∆pext lungimea celui mai deazavantajat circuit in sistemul de incalzire [m] Presiunea diferentiala la corpurile de incalzire (pierderea de sarcina) [kPa] Presiunea diferentiala pentru robinetele de reglare ale corpurilor de incalzire [kPa] Presiunea diferentiala pentru robinetele corespunzatoare zonelor [kPa] Presiunea diferentiala la furnizarea caldurii [kPa] Presiunile excedentare [kPa] Toate au de fapt semnificatia unor pierderi de sarcina. Observatie. Phydr .sarcina termica de calcul ∆θ HK diferenta de temperatura a sistemului de incalzire proiectat Lmax lungimea maxima a conductei pentru zona respectiva ∆p diferenta de presiune (pierderea de sarcina) pe circuitul zonei de calcul βD sarcina medie pe sistemul distributie tH numarul de ore de incalzire pe an fp factor de corectie pentru temperatura agentului termic fsch factor de corectie pentru retelele de distributie 45 .unde: cp ρ ∆θ HK caldura specifica densitatea apei diferenta de temperatura a sistemului de incalzire proiectat [kJ/kg K] [kg/m³] [K] Pierderea totala de sarcina in regimul nominal pentru o zona este determinata de rezistentele hidraulice ale conductelor (incluzand pe cea a echipamentelor): ∆p = (1 + z ) R ⋅ Lmax + ∆pHF + ∆pHKV + ∆pSR + ∆pWE + ∆pext (1.

9.hydr = Phydr 1000 ⋅ β D ⋅ t H ⋅ fV ⋅ f Sch ⋅ f A ⋅ f Ab (1.e factorul energetic pentru functionarea pompelor de circulatie [-] Necesarul de energie pentru pompele din sistemele de incalzire este dat de valoarea Phydr precum si de sarcina de încărcare medie a sistemului de distributie a caldurii βD si numarul de ore de incalzire in pasul de timp tH.hydr necesarul anual de energie hidraulică.hydr · ed . Factorii de corectie fV .64) unde: Phydr sarcina hidrodinamica in regimul de calcul βD factorul de incarcare (sarcina medie) in sistemul de distributie a caldurii 46 [W] [-] .fA factor de corectie pentru corectia suprafetelor de incalzire fAh factor de corectie pentru echilibrarea hidraulica ed.M necesarul lunar de energie electrica de pompare [kWh/luna] Qd. Factorul f Ab ia in considerare echilibrarea hidraulica a sistemului de distributie a caldurii.a energia recuperabila din mediul ambiant [kWh/perioada] 1.e (1. Wd . [kWh/a] ed .e necesarul annual de energia electrica de pompare [kWh/an] Wd.r.3. f Sch si f A includ cei mai importanti parametrii legati de dimensionarea sistemului de incalzire .e factor energetic pentru functionarea pompelor de circulatie calculat de prezenta normă în funcţie de: factor de corectie pentru randament fη factor de corectie pentru sarcina partiala fπ fAusl factor de corectie pentru punctul de functionare factor de corectie pentru reglare fR [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] Rezultatele se refera la: Wd.e = Wd . [kWh/a] Wd .e necesarul anual de energie electrică.e.2 Metoda de calcul detaliata Consumul de energie electrică pentru pompele de circulatie din sistemul de incalzire se calculeaza cu relatia urmatoare: Wd .63) unde Wd .

M Qd.r.1.4.9.E.1 Metoda de calcul Pentru factorii de corectie definiti fV ּ fA cererea de energie poate fi exprimata doar depinzand de orele de incalzire pe pasul de timp si de factorul de incarcare medie pentru sistemul de distributie.calculata simplificat βD factorul de incarcare medie [-] tH timpul de functionare a incalzirii pe an [h/an] fSch factor de corectie pentru reteaua de distributie [-] f Abgl factor de corectie pentru echilibrarea hidraulica [-] ed. 47 .e. Factorul de corectie pentru sistemul de distributie este necesar pentru a face distinctia intre sistemul mono si bifilar. calculata simplificat prin standard pentru functionare intermitenta Rezultatele se refera la: Wd.9. Q N sarcinii termice. ∆θ HK diferenta de temperatura in regimul de calcul [K] in sistemul de distributie din zona respectiva Lmax lungimea maxima a circuitului de incalzire din zona respectiva [m] ∆p presiunea diferentiala a circuitului din zona [kPa].e Wd.4 Metoda de calcul simplificata Pentru a aplica o metoda de calcul simplificata este nevoie de urmatoarele marimi: Phydr sarcina hidrodinamica in regimul de calcul pentru zona respectiva in [W] calculata pe baza .e factorul de energie distribuita pentru functionarea pompei de circulatie [-]. a cererea totala de energie de pompare cererea lunara de energie de pompare energia recuperata pe partea de agent termic de incalzire energia recuperata din mediul ambiant [kWh/a] [kWh/a] [kWh/pasul de timp] [kWh/pasul de timp] 1.r. 1.tH fp fsch fAf fAh numarul de ore de incalzire pe an factor de corectie pentru temperatura agentului termic factor de corectie pentru retelele de distributie factor de corectie pentru dimensionarea suprafetelor de incalzire factor de corectie pentru echilibrarea hidraulica [h/an] [-] [-] [-] [-] Calculul factorilor de corectie pentru metoda detaliata este prezentat in anexa II.w Qd.

66) ∆p FBH Pierderea de sarcina aditionata pentru incalzirea prin pardoseala ∆pWE pierderea de sarcina la cazan Se pot utiliza aproximatii pentru circuitul primar si secundar.2 Lungimea maxima a circuitului zonei poate fi aproximată ca: Lmax = 2( L + Cu: L B B + nG ⋅ hG + lc ) 2 (1.a se consulta anexa II. Daca nu exista date furnizate de catre producator se pot utiliza urmatoarele valori: ∆p FBH = 25 kPa incluzand vane si distribuitorul ∆pWE . Wd .1.hydr = Phydr 1000 ⋅ β D ⋅ t H ⋅ f Sch ⋅ f Abgl (1.Deasemenea si factorul de distributie poate fi exprimat in functie de factorul de incarcare si tipul reglarii. = L+B pentru [m] [-] [-] sistem monofilar nG hG lc c 48 . ∆p = 0. pierderea de sarcina in circuitul de incalzire si in sistemul de producere. Ca variabile raman numai lungimea maxima a circuitului.E tabel E.67) lungimea circuitului latimea zonei (partii din cladire) [m] numarul nivelelor incalzite de pe zona de calcul inaltimea medie a nivelelor de pe zona de calcul =10 pentru sistem bifilar lc.13 ⋅ Lmax + 2 + ∆pFBH + ∆pWE Cu: Lmax lungimea maxima a circuitului [m] [kPa] [kPa] (1. 30%.65) O aproximare pentru inaltimea de pompare in punctul de dimensionare poate fi facuta avand in vedere o pieredere specifica de presiune de 100Pa/m si o suplimentare a acesteia cu cca.

5 Consumul de energie in cazul metodei simplificate Factorul de pompare poate fi calculat cu o metoda simplificata asemanatoare celei aplicate in metoda detaliata si in aceleasi ipoteze.1.max Ppump = 1. consumul de energiei se calculeaza simplificat astfel: ed .E. Ppump .e = f e ⋅ (C P1 + C P 2 ⋅ β D ) cu C P constanta (a se consulta tabelul E.68) f e factor de randament dat de relatia: ⎛ 200 ⎞ ⎟ ) ⋅ 1.9.1 Factor de corectie pentru sistemul de conducte f Sch .9.9.5 ⋅ b pentru pompe care nu au caracteristici cunoscute (pentru cladiri f e = (1.5 Pentru cladirile existente o aproximare destul de buna pentru Ppump este aceea de a utiliza valoarea inscrisa pe eticheta pompei.6 ⋅ m+ 0. figura E. .sistem bifilar: .25 . fe = Ppumpe Phydr pentru pompe cu caracteristici cunoscute 0.2) .25 + ⎜ ⎜P ⎟ ⎝ hydr ⎠ noi b=1.2 Factor de corectie privind echilibrarea hidraulica f Abgl f Ab = 1 pentru sisteme echilibrate din punct de vedere hidraulic f Ab = 1.2.4) .sistem monofilar: _ f Sch = 1 f Sch = 8.1.2.4. pentru cladiri existente b=2 si Phydr exprimata in W).9.factorul de corectie pentru stabilirea punctului de functionare f Ausl = 1 5 (a se vedea figura E.E) −1 (1.4.1.11 (a se vedea anexa II. Aceste ipoteze se refera la: .3 anexa II.factorul de reglare fR.7 _ cu m debitul masic din corpul de incalzire in raport cu debitul total din circuit [%] 1.factor de randament f e = fη ⋅ f Aust si aproximarea curbei de randament de pompare Astfel. pentru sisteme dezechilibrate din punct de vedere hidraulic 1. Pentru situatia unor pompe nereglabile se va lua in considerare 49 .2 Factori de corectie 1.4.

9. 50 .7. de tipul cazanului. Factorul de functionare in modul setat pe perioada de noapte este: α seth = 1 − α r − α b 1. de tipul de funcţionare a pompei şi de alcătuirea sistemului de încălzire.M cererea lunara de energie de pompare [kWh/a] energia recuperata pe partea agentului termic de incalzire [kWh/pasul de timp] energia recuperata din mediul ambiant [kWh/pasul de timp] Metoda tabelara combina toate ipotezele facute in metoda simplificata si.F sunt prezentate valori orientative privind consumul auxiliar annual de energie electrică pentru sisteme de încălzire cu circulaţie prin pompare.1.9. 1.e Qd. astfel ca cererea de energie electrica este : Wd .e ⋅ (α r + 0.6 ⋅ α seth + α b ) (1.inaltimea de pompare corespunzatoare punctului de functionare real.7 1. În anexa II.1 Metoda de calcul tabelara Date de baza/rezultate (1.e = Wd .70) Datele de baza in metoda tabelara sunt cele enumerata mai jos si sunt parte din cele redate la metoda detaliata.69) Valoarea cuprinsa intre paranteze reprezinta economia de energie realizata prin reglarea prin intermitenta. a cererea totala de energie de pompare [kWh/a] Wd.r. in cazul sistemelor mai deosebite de incalzire ofera valori pentru necesarul de energie electrica in kWh/a. in plus.e.r.hydr ⋅ ed .9. Consumurile sunt estimate în funcţie de aria suprafeţei încălzite.6 Functionarea intermitentă a pompelor In metoda simplificata factorul de timp in modul de utilizare cu debit maxim (boost) este presupus a fi 3%. A aria pardoselilor incalzite din zona de calcul [m²] tipul sursei sistem monofilar sau bifilar modul de reglare al pompei Rezultatele se refera la: Wd.w Qd.

Ambele fractiuni energetice sunt recuperabile.r . Energia recuperata din apa este: Qd .9.8 Energia recuperabilă In timpul functionarii pompelor de circulatie o parte din energia electrica este transformata in energie termica si transferata apei. O alta parte din energia termica este transferata (transmisa) mediului ambiant.e Energia recuperata din aer este: [kWh/a] (1.a = 0.72) 51 .w = 0.25 ⋅ Wd .71) Qd .1.r .e [kWh/a] (1.25 ⋅ Wd .

i) [kWh/a] (1. fpex. electrică.i .i Tabel 1. Factor de conversie 1. pornind de la valoarea energiei consumată. conform tabel 1. lună.w.i consumul de energie utilizand energia i.i + Qf. săptămână).Consumul de energie primară poate fi mai mic sau mai mare decât consumul final de energie după cum sunt sau nu utilizate surse de energie regenerabilă. astfel: Ep = Σ (Qf.05 1. kWh/a).1. Wh consumul auxiliar de energie pentru încălzirea spaţiilor (J.i) – Σ(Qex. ventilare. energia consumată de o clădire prin utilizarea unei anumite energii de tip Qf.i x f pex.i + Qf. Energia primară se calculează. preparare apă caldă de consum şi iluminat.v.h. fp. calculată conform prezentei metodologii. răcire.1 2.1.1 1.c. 1.12. care poate avea valori identice cu fp. kWh/a).i x f p.l.i ·+ Qf.i factorul de conversie în energie primară.3 1.i + ΣWh·x fp.10 Calculul energiei primare şi a emisiilor de CO2 Calculul consumului de energie primară se face separat pentru fiecare tip de utilizator (incălzire. Qex. Factori de conversie in energie primara Combustibil Lignit Huila Pacura Gaz natural Deseuri Energie regenerative (lemn) Energie electrica. 52 .10.i = Qf. răcire. este dată de relaţia urmatoare: Qf.73) unde termenii reprezintă energia consumată pentru: incălzire. (J. cogen. etc).12.8 Notă . având valori tabelate pentru fiecare tip de energie utilizată (termică.i + Qf. Energia primară Pentru o perioadă determinată de timp (an. apă caldă de consum. etc) şi pentru fiecare tip de combustibil sau sursa energetică.74) în care: Qf.1 1.i energia produsă la nivelul clădirii şi exportată.2 1. kWh/a). în Joule (J.I factorul de conversie în energie primară.I [kWh/a] (1. pe acelaşi interval de timp. iluminat.

2 Emisia de CO2 Emisia de CO2 se calculeaza similar cu energia primară utilizand un factor de transformare corespunzator: ECO2 = Σ (Qf.14.292 0.i) unde fCO2.025 - Tabel 1. reprezinta factorul de emisie stabilit conform tabelelor 1.h Qh [-] (1.13.224 1) Valoare aplicată în Franţa În anexa II.i x f CO2. Ep.09 Iarna extreme 0.24 1) Valoare pentru cea mai mica Pci 2) Valoare folosita in UK Combustibil Factor emisie CO2 (kg/kWh)2 0. Qh = necesarul de căldură pentru încălzire.10.036 Termoficare 0.205 Lemn 0. Emisii de CO2 la utilizarea combustibililor convenţionali Factor emisie CO2 (kg/kWh)1 Carbune 0. 1. 53 .13 si 1.557 Incalzire 0.G este prezentat un exemplu de calcul privind pierderile de căldură.h = energia primară consumată de sistem.194 0.i) – Σ(Qex.10. Tabel 1.i x f CO2ex.1. randamentul şi energia primară calculată în general pentru un subsistem al sistemului de încălzire.1 Performanţa energetică primară a instalaţiilor de încălzire Performanţa unui sistem de încălzire este dată de relaţia următoare: e= E p.270 Gas 0.1.342 Combustibil lichid 0.1.i+ ΣWh·x f CO2.270 0. în J.14. în J.75) în care e = coeficientul de performanţă energetică a sistemului de instalaţii. Emisiea de CO2 la utilizarea electricităţii Electricitate Factor emisie CO2 (kg/kWh)1 Medie anuala 0.

maxim 95°C maxim 95°C 1.retele de termoficare . .incalzirea utilizand corpuri de incalzire electrice alti agenti termici .inst.clasa I pentru cladiri de importanta vitala pentru societate .1. destinatia si tipul cladirii incalzite . de inc. maxim 6 ata si maxim 159°C gaze de ardere . industriale .inst. industriale. maxim 6 maxim 115.cu circulatie naturala .tuburi radiante aer cald . natura agentului termic utilizat apa fierbinte. maxim maxim 115°C 150°C maxim 150°C de joasa presiune. de inc. organizare santier .inst. prin radiatie de joasa temp.cu centrale de tratare a aerului 2.cu agregate cu focar propriu.Anexa II.clasa a III-a pentru cladiri de importanta normala .cu preparare centralizata .cu circulatie fortata . maxim 1.clasa a IV-a pentru cladiri de importanta redusa 54 . de inc.incalzirea utilizand corpuri de incalzire cu ulei .2°C bar si maxim 159°C de medie presiune.clasa a II-a pentru cladiri de importanta clasa de importanta a deosebita cladirii . aeroterme sau dispozitive multifunctionale . industriale .cu preparare locala .retele urbane .7ata si abur saturat.inst. CRITERIUL DE CLASIFICARE TIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE SUBTIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE OBSERVATII/EXEMPLE maxim 65°C apa calda. clasa.A CLASIFICAREA INSTALATIILOR DE INCALZIRE NR. CRT.

cu abur. gaze de ardere .cladiri tertiare destinatia cladirii .la distanta mare de cladire in interiorul cladirii . CRT. apa fierbinte. cu temperatura elementului radiant de maxim 3000°C incalzire convecto. cu temperatura elementului radiant de maxim 50°C incalzire preponderent .de temperatura inalta.multifamiliala de tip cladiri insiruite incalzire preponderent .de temperatura joasa.NR.CT.de temperatura medie.cu apa calda sau abur de joasa presiune 3. . PT de cvartal .cladiri rezidentiale .unifamiliala tipul constructiv al . cu temperatura radiativa (>50%) elementului radiant de maxim 100°C .cu apa calda (incalzire prin pardoseala. proportia intre transferul termic prin radiatie si transferul termic prin convectie 4. numarul de conducte utilizate la transportul agentului termic pozitia de amplasare a sursei de energie 6.cladiri agro-zootehnice .la distanta mica de cladire incalzite .sisteme de incalzire cu corpuri statice radiativa (~50-50%) cu vas de expansiune deschis cu vas de expansiune inchis doar cu supape de siguranta sistem mixt sistem monotubular sistem bitubular sistem multitubular in exteriorul cladirii . tipul sistemului de asigurare a instalatiei de incalzire contra suprapresiunilor 5.la subsolul cladirii incalzite 55 . retele urbane .cu gaze de ardere sau radianti electrici .convectoare convectiva (>50%) .multifamiliala de tip bloc cladirii rezidentiale .retele de termoficare.cazul instalatiilor de incalzire cu agent termic cu parametrii diferiti . CRITERIUL DE CLASIFICARE TIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE SUBTIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE OBSERVATII/EXEMPLE . plafon sau panouri montate in pereti) .cladiri industriale .

reglare si gestionare la nivel de bransament(consumator) .reglare la nivelul sursei si contorizare la bransament(consumator) .mai putin de 3 ani instalatie veche .perimetrala .radiala .variatia debitului . natura energiei utilizate .combustibili solizi (carbuni sau masa incalzire cu lemnoasa) 56 .) 7. mai mult de 10 ani .pe terasa/ultimul nivel al cladirii incalzite .superioara pozitia consumatorilor .la un etaj tehnic (intermediar) . .variatia temperaturii si a debitului 9.incalzire locala (cu sobe. mai mult de 3 ani (garantie expirata) . vechimea instalatiei 10.variatia temperaturii . nivelul la care se realizeaza gestionarea energiei termice si reglarea parametrilor agentului termic 8. CRITERIUL DE CLASIFICARE TIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE SUBTIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE OBSERVATII/EXEMPLE incalzite .mai putin de 10 ani. semineuri.arborescenta configuratie .NR.mixta energie conventionala. tipul reglajului parametrilor agentului termic gestionare si reglare centrala reglare centrala si gestionare locala reglare si gestionare locala reglaj calitativ reglaj cantitativ reglaj mixt .inelara .peste 20 ani instalatie noua (in garantie) instalatie inexistenta fizic (proiectata) .in interiorul incaperilor incalzite . convectoare pe gaze naturale etc.mai putin de 20 ani. tipul retelei de distributie 11. CRT.inferioara amplasare fata de .contorizare si reglare la nivelul sursei .

gaze naturale . externa sau sisteme mixte 57 .de confort .furnizare en.CET. statii locale .cu recuperare interna.incalzire locala . modul de asigurare a microclimatului incalzire discontinua incalzire de garda .pe perioada de inocupare a spatiilor interioare .tehnologica . sol la potential termic mai scazut decat cel al agentului termic utilizat) .NR. CLU. aer.combustibili lichizi (pacura.energie recuperata din caldura reziduala (gaze de ardere.conform unui program . termica . GPL) .energie recuperata prin utilizarea pompelor de caldura (apa. CRT. apa.energie solara . aer la potential termic mai mare decat cel al agentului termic utilizat) . electrica si en. CRITERIUL DE CLASIFICARE TIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE SUBTIPUL INSTALATIEI DE INCALZIRE OBSERVATII/EXEMPLE combustibili fosili .energie geotermala energie din biomasa .sisteme de incalzire solara pasive sau active energie electrica cogenerare energie regenerabila energie recuperabila incalzire continua 12.

84 0. ηe.05* 0.75 0.93 0.84 0.88 (A-spaţii ventilate.96 0.90 0.95 Ventilo-convectoare 0.1.78 >10m B 0.B În tabelul B1 si B2 sunt indicate valorile eficienţei transmisiei de căldură.83 B 0.96 0.70 0. utilizate la determinarea pierderilor de căldură generate de distribuţia neuniformă a temperaturii interioare.91 0.93 0. Nota 2: Valorile din tabelul B1 sunt precizate cu titlu informativ in anexa A a proiectului de standard european prEN 15316/2.92 Încălzire cu aer cald (T<60°C) 0.96 1.91 0.60 58 .94 0.90 0.77 0.93 0.83 0. ηe.88 0.Anexa II. Eficienţa transmisiei de căldură.86 1.96 0.01* 0.89 0.93 0. B-spaţii neventilate) 5-10m B 0. Valorile din tabelul B1 sunt valabile pentru încăperi cu înălţimea de maximum 4m şi includ de asemenea efectul diferenţei dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie.00 1.93 0.86 0.94 0. în W/m² < 20 20-40 40-60 > 80 0.83 Nota 1: Valorile supraunitare apar în cazul sistemelor de încălzire caracterizate de o temperatură interioară a aerului mai scăzută care implică pierderi mai mici în urma procesului de ventilaţie.1”Space heating emission systems”.70 A 0.93 0.89 0.94 0.78 A 0.00 1.85 0. pentru încăperi cu înălţimea mai mare de 4m <5m Înălţimea camerei Sistemul de transmisie a A căldurii Încălzire prin radiaţie 0. Tabel B2.97 0.00 1. ηe.90 0. Valorile din tabelul B2 sunt valabile pentru incaperi cu inaltimi mai mari de 4m. Tabel B1.85 0.80 0.90 Încălzire cu aer cald (T>60°C) 0. in functie de tipul corpului de incalzire pentru incaperi cu inaltimea maxima de 4m Tipul sistemului de încălzire Radiator sub fereastră Radiator lângă perete interior Convector sub fereastră Pardoseală radiantă Plafon radiant Încălzire cu aer cald Necesarul mediu anual de căldură. Eficienţa transmisiei de căldură.

ηc in functie de sistemul de transmisie a căldurii Sistemul de reglare Tipologie Radiatoare şi convectoare Panouri radiante izolate de elementele de construcţie K = 0.91 0.87 off) cu histerezis 0.93 0.98 0.96 0. Eficienţa sistemului de reglare.88 off) cu histerezis 0. 59 . B2.98 0.94 0.(0.96 Reglare proporţională reglarea (banda proporţională temperaturii 1°C) agentului termic 0.6·g · γu) K=1 Reglare tot-nimic (on0.93 0.93 off) cu histerezis Reglare locală + 0. în funcţie de tipul corpurilor de încălzire şi al dispozitivelor de reglare.97 0.94 0.96 0.97 0.94 Reglare proporţională distribuit (banda proporţională 2°C) Valorile indicate sunt valabile pentru încăperi cu temperatura constantă sau pentru sisteme de încălzire setate în regimul de funcţionare pe timp de noapte.95 0.96 0. Nota 2: Valorile din tabelele B1.95 Reglare proporţională + reglarea (banda proporţională temperaturii 1°C) agentului termic 0.90 (banda proporţională 2°C) Reglare tot-nimic (on0.02. În cazul încălzirii intermitente fără utilizarea unui dispozitiv de optimizare.94 Reglare centralizată ηc = K.1”Space heating emission systems”.98 0.95 Reglare proporţională distribuit (banda proporţională 2°C) Reglare tot-nimic (on0.92 off) cu histerezis Reglare zonală 0.98 Panouri radiante încorporate în elementele de construcţie K = 0.99 0.92 0.97 0.96 0. valorile din tabel se micşorează cu 0.96 0.Eficienţa reglării.95 0.98 0.97 0. ηc. are valorile din tabelul B3.92 Reglare proporţională (banda proporţională Reglare zonală 1°C) 0.92 Reglare proporţională (banda proporţională Reglare locală 1°C) Reglare proporţională 0.94 0.97 0. Tabelul B3. Dacă există dispozitiv de optimizare valorile indicate sunt valabile fără nici o modificare.89 Reglare proporţională (banda proporţională 2°C) Reglare tot-nimic (on0. B3 sunt precizate cu titlu informativ in anexa A si B a proiectului de standard european prEN 15316/2.

02 +0.4 optimizată pe perete Se adaugă la valorile +0.3 călzire înglobate banda de reglare 2°C în elementele de Reglare on-off locală.02 1.C C1.1.H.01 +0.5°C Reglare electronică 1.1 exterior Reglare electronică 1.01 1.01 1.05 1.01 1.01 1.01 1. 1.01 qce+1. 1.01 1.07 1.01 1. construcţie banda de reglare 1.03 +0.11 1.06 1.01 1.04 3.08 1.01 1.01 1.ce. în kWh/m2an Necesarul de căldură.e căldură încălzire qH.01 1.7 încălzire directă Reglare locală Pe perete exte-rior.01 1.Anexa II.01 1.02 +0. ec. În acelaşi tabel sunt indicate pierderile de căldură suplimentare.Reglare on-off locală.04 1.03 +0.0 0.01 1.7 Reglare electronică 1. Factorul de performanţă energetică conform DIN 4701-10 Tabelul C1 conţine valorile factorului de performanţă energetică pentru sistemul de transmisie a căldurii conform normelor germane.02 1.02 +0.01 qce+1.07 1.1 interior precedente: Elemente de în.01 1.0 0.08 1.01 1.02 1. 1.5. Tabel C1: Factorul de performanţă energetică pentru reglarea transmisiei de căldură. pe m2 ca urmare a procesului de transmisie a caldurii.1 0.02 1.4 acumulare Pe perete Se adaugă la valorile interior precedente: +0.4 optimizată Încălzire electrică Pe perete exte-rior.01 1. de 0.7 Reglare electronică 1.02 +0.02 1.0 1.01 1.01 1. conform DIN 4701-10 Sistemul Pierderi de de Sistemul de reglare Factorul de performanţă energetică.01 1.09 1.0 1.01 1.03 1.01 0.01 +0.02 1.01 1.02 1.01 1.04 1.01 0.05 4. între aporturile termice (interioare şi exterioare) şi pierderile de căldură.1 Radiatoare Radiatoare Ipoteze considerate la determinarea valorilor din tabelul C1: 60 . Se ţine cont de procesul de reglare.02 1.01 1.04 3. 1°C 1.06 1.06 1. qh. în kWh/m2an 40 50 60 70 80 90 Încălzire cu apă caldă Robinet termostatic pentru reglare 1.02 +0.07 1.05 1.02 +0.06 1. tipul corpurilor de încălzire şi tipul dispozitivelor de reglare. Valorile indicate au fost calculate în ipoteza unei distribuţii uniforme a temperaturii interioare şi pentru un raport g.03 1.02 1.3 proporţională cu banda de 2°C pe perete Idem.01 0.

este dat ca funcţie de factorul denumit „sarcină de încălzire relativă medie anuală”. funcţie de temperatura exterioară. alimentate cu apă caldă având temperatura de maxim 75°C şi o cădere de temperatură de 12-20K. .încălzirea este continuă. Factorul de performanţă energetică.. Corecţiile ∆e1 pentru factorii de influenţă neincluşi în diagramele de la C2. Furnizarea apei calde cu temperatură constantă nu schimbă semnificativ valorile. βQ. orientarea camerei. fără 61 . ocupanţii etc. e1. care se calculează astfel: Qh t an ⋅ q D în care: = căldura necesară pentru încălzirea clădirii. Diagramele sunt valabile doar pentru sisteme de încălzire cu radiatoare sau pardoseală radiantă.7m) cu un perete exterior conţinând o fereastră şi înconjurat de alte încăperi cu aceeaşi temperatură interioară. spaţiul (încăperea) de sub pardoseală fiind încălzit(ă). funcţionarea cu setare în regim „de noapte” şi funcţionarea în regim de noapte cu reincalzire la putere maxima. Încăperea de referinţă utilizată în simulările numerice este un birou (4x5x2. nu intermitentă. cauza fiind condiţiile dinamice care implică o diferenţă suplimentară comparativ cu un sistem ideal de încălzire.2 şi C2. în J Qh tan = 8670h = sarcina de încălzire nominală (de calcul). factorul de performanţă energetică nu este influenţat de sistemul de reglare centrală.1 Generalităţi Factorul de performanţă energetică este estimat din diagramele de la figurile C2. Pentru un sistem cu reglare automată locală.3 sunt valabili pentru reglarea centralizată a temperaturii apei calde furnizate.încălzirea de pardoseală: montare uscată sau umedă.2 şi C2. .4. Se presupune că radiatoarele sunt instalate sub fereastră iar sistemul de pardoseală radiantă nu este însoţit de sisteme perimetrale de încălzire suplimentare.). Funcţionarea sistemului Factorii de performanţă energetici din diagramele de la C2. Factorul de performanţă energetică este întotdeauna mai mare pentru sistemul cu posibilitatea setării regimului de noapte decât sistemul cu funcţionarea continuă 24 de ore.2 şi C2.radiatoare: cu inerţie mică. Sunt considerate 3 tipuri de reglare centralizată: încălzirea continuă timp de 24 de ore.3 sunt date în C2. nivelului de izolare şi aporturilor interioare (mărimea ferestrelor. C2.încălzire electrică cu stocare de căldură. în W qD βQ = (C2-1) Sarcina de încălzire relativă medie anuală include influenţa masei clădirii.3. Valorile din diagrame sunt determinate pe baza calculării temperaturii operative (de confort) în centrul încăperii. Factorul de performanţă energetică conform VDI 2067-20 C2. .

Corecţiile pentru alte situaţii sunt indicate în C2.1).2).inerţie termică.4 (tabelul C2. Radiatoarele sunt dimensionate pentru apă caldă de joasă. Corecţii pentru diferenţe mai mici de 12K sau mari de 25K sunt precizate în C2.2 Factorul de performanţă energetică pentru radiatoare Diagramele C2. Factorii de performanţă energetică indicaţi în diagrame pentru fiecare clasă de temperaturi sunt determinaţi pentru o diferenţă de temperatură tur-retur de 12-25K. umplute cu apă). banda proporţională va influenţa factorul de performanţă energetică.4. Pardoselile radiante sunt clasificate în grele (înglobate în beton) şi uşoare (panouri montate „uscat”.1).4).2. efectul pasului dintre ţevi şi al temperaturii nominale a apei este nesemnificativ.4 (tabelul C2.4 (tabelul C2. Totuşi. Cu un sistem de reglare Pi sau ONOFF. Corecţiile pentru benzi proporţionale de 1K sau de 3K sunt indicate în C2. Reglarea debitului de apă caldă sau reglarea temperaturii apei calde pe tur nu influenţează semnificativ pierderile de căldură. tabelul C2.1-C2.4.05m2K/W). Histerezisul nu are nici o influenţă. oţel etc. Pentru pardoselile radiante. C. considerând valorile absolute ale consumurilor anuale de căldură.3 indică valorile factorului de performanţă energetică e1 pentru radiatoare în cele 3 cazuri: radiatoare cu funcţionare continuă (C2. radiatoare cu regim de funcţionare nocturnă (C2. Pardoselile radiante sunt dimensionate conform cu EN 1264. Diagramele pentru radiatoare corespund unei bande proporţionale de 2K. se obţin valori mai mici pentru cazul sistemului cu posibilitatea setării regimului „de noapte”. Dacă totuşi sistemul central reglează temperatura medie de tur şi retur funcţie de temperatura exterioară. Reglarea locală Pentru reglarea locală.3).) şi uşoare (panouri). diagramele prevăd valori şi în cazul încăperilor fără sistem de reglare locală.4 (tabelul C2.4 (tabelul C2. Ipoteza în care sunt valabile diagramele este: acoperirea pardoselii radiante cu parchet din lemn (0. Tipul corpului de încălzire Diagramele acoperă două tipuri de corpuri de încălzire: radiatoarele (C2. 62 .2) şi pardoselile radiante (C2.6).2) şi radiatoare cu regim de funcţionare nocturnă şi reincalzire la putere maxima (C2. există un factor de corecţie ale cărui valori sunt indicate în C2. Pentru o vană termostatică de radiator. Corecţiile pentru o reglare de tip ON-OFF sunt indicate în C2. Radiatoarele sunt clasificate în grele (fontă.5). existând doar un sistem central de reglare a temperaturii apei de încălzire. Corecţiile pentru alte tipuri de pardoseli (gresie. diagramele pentru radiatoare ca şi pentru pardoselile radiante indică valori pentru cazul regulatoarelor PI cu un senzor de temperatură montat pe perete.3).3). medie sau înaltă temperatură (C2. mochetă) sunt indicate în C2.

βQ Factor de performanţă energetică. e1 Radiator greu Curba superioară: temperatură de alimentare scăzută Curba inferioara : temperatură de alimentare mare Factor de performanţă energetică. e1 Radiator uşor Curba superioară: temperatură de alimentare scăzută Curba inferioara : temperatură de alimentare mare Radiator uşor Curba superioară: temperatură de alimentare mare Curba inferioara : temperatură de alimentare scăzută Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Factor de performanţă energetică. βQ Factor de performanţă energetică. βQ Factor de performanţă energetică.Robinet termostatic de Factor de performanţă energetică. e1 Radiator greu Curba superioară: temperatură de alimentare mare Curba inferioara : temperatură de alimentare scăzută Sarcină de încălzire relativă medie anuală. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Sarcină de încălzire relativă medie anuală.1: Radiatoare cu funcţionare continuă 63 . βQ Figura C2. e1 Temperatură medie de alimentare Curba superioară: radiator greu Curba inferioara : radiator uşor Temperatură medie de alimentare Curba superioară: radiator greu Curba inferioara : radiator uşor Sarcină de încălzire relativă medie anuală.

βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Factor de performanţă energetică.Robinet termostatic de Factor de performanţă energetică. e1 Factor de performanţă energetică. e1 Radiator greu Curba superioară: temperatură de alimentare scăzută Curba inferioara : temperatură de alimentare mare Factor de performanţă energetică.2: Radiatoare cu regim de funcţionare nocturnă 64 . e1 Temperatură medie de alimentare Curba superioară: radiator greu Curba inferioara : radiator uşor Temperatură medie de alimentare Curba superioară: radiator greu Curba inferioara : radiator uşor Sarcină de încălzire relativă medie anuală. βQ Figura C2. βQ Factor de performanţă energetică. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Radiator greu Curba superioară: temperatură de alimentare mare Curba inferioara : temperatură de alimentare scăzută Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Radiator uşor Curba superioară: temperatură de alimentare scăzută Curba inferioara : temperatură de alimentare mare Radiator uşor Curba superioară: temperatură de alimentare mare Curba inferioara : temperatură de alimentare scăzută Sarcină de încălzire relativă medie anuală. βQ Factor de performanţă energetică.

Corecţiile pentru alte situaţii sunt indicate în C2. e1 Factor de performanţă energetică.1-C2. e1 Radiator greu Curba superioară: temperatură de alimentare scăzută Curba inferioara : temperatură de alimentare crescută Radiator greu Curba superioară: temperatură de alimentare crescută Curba inferioara : temperatură de alimentare scăzută Sarcină de încălzire relativă medie anuală.3 indică valorile factorului de performanţă energetică e1 pentru pardoseli radiante. 65 . βQ Factor de performanţă energetică. βQ Factor de performanţă energetică. βQ Factor de performanţă energetică.Robinet termostatic de Factor de performanţă energetică. e1 Sarcină de încălzire relativă medie anuală.3: Radiatoare cu regim de funcţionare nocturnă şi reincalzire C2.4. e1 Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Temperatură medie de alimentare Curba superioară: radiator greu Curba inferioara : radiator uşor Temperatură medie de alimentare Curba superioară: radiator greu Curba inferioara : radiator uşor Sarcină de încălzire relativă medie anuală. βQ Figura C2. βQ Factor de performanţă energetică. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală. e1 Radiator uşor Curba superioară: temperatură de alimentare scăzută Curba inferioara : temperatură de alimentare crescută Radiator uşor Curba superioară: temperatură de alimentare crescută Curba inferioara : temperatură de alimentare scăzută Sarcină de încălzire relativă medie anuală.3 Factorul de performanţă energetică pentru pardoseli radiante Diagramele C2.

∆e1 On-off -0. e1 Factor de performanţă energetică. e1 Setare de noapte cu reîncălzire maximă Curba superioară: sistem greu Curba inferioara : sistem uşor Sarcină de încălzire relativă medie anuală.Fără control local Factor de performanţă energetică. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală.2. e1 Setare de noapte Curba superioară: sistem greu Curba inferioara : sistem uşor Sarcină de încălzire relativă medie anuală.2 şi C2.03 Pentru radiatoare. βQ Factor de performanţă energetică.4 Corecţia ∆e1 pentru cazurile neconsiderate in diagramele de la C2. βQ Sarcină de încălzire relativă medie anuală.2 sunt indicate corecţiile pentru regulatoare având banda proporţională de 1K sau 3K. 66 . senzorul de temperatură fiind montat pe perete.0 performanţă energetică. În tabelul C. e1 Încălzire continuă Curba superioară: sistem greu Curba inferioara : sistem uşor Încălzire continuă Curba superioară: sistem greu Curba inferioara : sitem uşor Sarcină de încălzire relativă medie anuală.1 Tabelul C2. diagramele din figura C2. βQ Factor de performanţă energetică. diagramele din figurile C2.3 Pentru reglarea locală.2 corespund unui reglator având banda proporţională de 2K.2 şi C2. Corecţiile pentru reglarea de tip ON-OFF sunt indicate în tabelul C2.1: Corecţia ∆e1 pentru reglarea locală de tip on-off Reglare locală de tip: Continuă Corecţia coeficientului de +/-0. βQ Figura C2.4: Factorul de performanţă energetică pentru pardoseli radiante C2. e1 Setare de noapte Curba superioară: sistem greu Curba inferioara : sistem uşor Factor de performanţă energetică.3 corespund unui regulator de tip PI.

03 Regim noapte -0.03 +0.02 -0. +0.2 pentru radiatoare corespund unei căderi de temperatură în radiatoare (tur-retur) de 12…25K.2: Corecţia ∆e1 funcţie de valoarea benzii proporţionale a vanei termostatice a radiatorului 1K 2K 3K Valoarea benzii proporţionale a vanei termostatice a radiatorului +/-0.03 Tabelul C2.6: Corecţia ∆e1 funcţie de tipul de pardoseală 67 . Corecţia corespunzătoare unui control central al temperaturii medii a apei calde pe tur şi retur este precizată în tabelul C2. Tabelul C2.5. Corecţiile pentru radiatoare caracterizate de căderi de temperatură mai mici de 12K sau mari de 25K sunt cuprinse în tabelul C2.04 +0.02 -0.6 conţine corecţiile care intervin în cazul pardoselilor radiante cu o suprafaţă finită diferită de parchet din lemn (0.16 ∆e1 Tabelul C2. Tabelul C2.3: Corecţia ∆e1 funcţie de valoarea medie de reglare centralizată a temperaturii apei Pardoseală radiantă fără reglare locală Reglare centralizată a temperaturii medii pe tur şi retur Corecţia coeficientului de performanţă energetică.02 performanţă energetică.02 Corecţia coeficientului de -0.06 > 26°C Continuă +0.02 -0.4: Clasificarea radiatoarelor funcţie de valoarea temperaturii de proiectare a apei Clasificare Valoarea temperaturii apei Temperatură joasă <50°C Temperatură medie 51-70°C Temperatură înaltă 71-90°C Diagramele din C2.04 Reîncălzire -0.3.4 indică clasificarea radiatoarelor funcţie de temperatura nominală a apei calde pe baza căreia s-au realizat diagramele de la C2. Tabelul C2.3 corespund unui reglaj central al temperaturii apei calde pe tur.03 Regim noapte +0. valorile indicate de diagrama C2. ∆e1 Pentru pardoselile radiante fără reglare locală.2.Tabelul C2.02 +0.0 +0.5: Corecţia ∆e1 pentru radiatoare funcţie de diferenţa tur-retur a tempeaturilor apei de încălzire (valori unitare pentru diferenţe între 12-25°C) Radiatoare Reglare locală Reglare tip Vană Diferenţa tur-retur a Funcţionare PI termostatică temperaturilor apei de încălzire < 11°C Continuă -0.05m2K/W).03 Reîncălzire +0. Tabelul C2.

r Qd.1 Pierderi de caldura anuale ale sistemelor de distributie Pierderi de caldura anuale (5000 ore incalzire) la temperatura de calcul [kWh/an] Suprafata 90/70 oC 70/55 oC 55/45 oC 35/28 oC incalzita A [m2] Sp. astfel: B = 2.4 + 0.r Qd.3) Calculul tabelar se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: incarcarea medie a sistemului de distributie β = 0. astfel: L = 11. valorile se corecteaza cu un factor: f = Nr.nein Sp.D Calculul tabelar al pierderilor de caldura anuale ale sistemului de distributie a caldurii ( prEN 15316/2.u Qd.nein Sp.0059 •AN latimea zonei depinde de suprafata incalzita.inc Sp. Pentru un numar de ore de incalzire diferit de 5000.r 100 1133 2375 865 1681 674 1187 388 446 150 1265 3562 966 2522 753 1781 433 669 200 1383 4749 1056 3363 823 2375 473 893 300 1592 7124 1216 5044 948 3562 545 1339 400 1783 9499 1362 6726 1061 4749 611 1785 500 1964 11873 1499 8407 1169 5937 672 2231 600 2138 14248 1632 10088 1272 7124 732 2678 700 2308 16623 1762 11770 1373 8311 790 3124 800 2475 18998 1890 13451 1473 9499 847 3570 900 2641 21372 2016 15133 1572 10686 904 4016 1000 2805 23747 2142 16814 1669 11873 961 4463 Obs.0 Mochetă +0. U = 0. ∆e1 de Gresie +/-0.inc Sp. U = 0.u Qd.72•ln(AN) + 6.nein Sp.255 W/mK Coloanele sunt in interiorul zonei Distributia este bitubulara Tabel D.nein Sp.4 numarul annual de ore de incalzire = 5000 lungimea zonei depinde de suprafata incalzita.r Qd.1.inc Sp.0 Parchet +/-0.02 Anexa II.u Qd. ore/ 5000 68 .Tipul pardoselii radiante Corecţia coeficientului performanţă energetică.inc Qd.2 W/mK Valoarea U pentru coloane si racorduri in spatii incalzite.62 numarul de niveluri a zonei: nG = AN/(L•B) A – aria zonei [m2] Valoarea U pentru partea orizontala a distributiei in spatii neincalzite.u Qd.

1.7 cu m raportul intre debitul de agent termic din corpul de incalzire in raport cu debitul total din circuit [%] 3. E. Factor de corectie pentru echilibrarea hidraulica a sistemului de distributie a caldurii f Ab 69 .1 pentru alte tipuri de configuratii inclusiv cele „in forma de stea”.96 in cazul unei supradimensionari a suprafetelor de incalzire 4. Pentru sistem monofilar factorul de corectie este dat de: f Sch = 8.Anexa II. Factor de corectie pentru dimensionarea suprafetelor de incalzire f A f A = 1 pentru dimensionare in functie de sarcina termica calculata (necesarul termic) f A = 0.E Factori de corecţie pentru calculul sarcinii hidrodinamice (prEN 15316/2. anexa B) 1. Factorul de corectie corespunzator sistemului de conducte f Sch f Sch = 1 pentru sistem de conducte bitubular cu distributie orizontala pe fiecare nivel f Sch a se consulta tabelul E. Factorul de corectie pentru corelarea temperaturii agentului termic in functie de variatia temperaturii exterioare fV Factor de corecţie fv Aria construită AN (m2) Figura E.6 ⋅ m + 0.3. Factorul de corectie fv pentru sistemele cu posibilitate de corelare a temperaturii agentului termic in functie de variatia temperaturii exterioare: fv = 1 pentru sisteme fara posibilitate de corelare a temperaturii agentului termic in functie de variatia temperaturii exterioare (adica temperatura constanta a agentului termic) sau temperatura mai ridicata decat cea necesara. a se vedea fig. 2.1.1.

pentru sisteme ne-echilibrate din punct de vedere hidraulic 5.f Ab = 1 pentru sisteme echilibrate din punct de vedere hidraulic f Ab = 1. sarcina partiala si Înălţtime pompare H [m] posibilitatea reglarii furnizarii caldurii (figura E. Factorul de pierderi Pentru a lua in considerare functionarea sistemului la sarcini partiale si reglarea functionarii sistemului in scopul optimizarii performantelor sistemului de pompare a agentului termic se aplica urmatoarea relatie ed .25 . Figura E. randamentul pompei. factorul de pierderi ia in considerare cele mai importante influente asupra necesarului de energie -dimenisiunile conductelor de transport.1 Factorul de corectie al randamentului fη Factorul de corectie pentru randament este dat de relatia intre valoarea puterii de referinta in punctul utere P1 [W] 70 Debit [m3/h] .e = fη ⋅ fTL ⋅ f Aust ⋅ f R unde fη factor de corectie al randamentului [-] fTL factor de corectie pentru sarcina partiala [-] f Ausl factor de corectie pentru alegerea punctului de functionare f R factor de corectie pentru reglarea furnizarii caldurii [-] [-] Cu acesti 4 factori. Corelatia dintre factorii de corectie 5.2).2.

ref ⎛ 200 ⎞ ⎟ ) = Phydr⋅ (1. f Ausl 71 . fTL Coeficient de sarcină parţială. Factor de corectie pentru sarcini partiale 5. βD Figura E. Factor de corecţie pentru sarcină parţială.de functionare si pierderea de sarcina calculata in regimul nominal.3.3 arata ca factorul de corectie pentru sarcini partiale de functionare depinde de sarcina medie in sistemul de distributie. Phydr Puterea de referinta se calculeaza prin relatia liniarizata: Ppumpe .ref 5.25 + ⎜ ⎜P ⎟ hydr ⎠ ⎝ 0. Figura E.3.2 Factorul de corectie pentru sarcini partiale fTL Acest factor ia in considerare imposibilitatea reglarii functionarii pompei adica modificarea randamentului la sarcini partiale. 5 fη = Ppumpe. Factorul de corecţie pentru alegerea punctului de funcţionare.

Abaterea faţî de puterea de referinţă a pompei se calculează astfel: f Ausl = Ppump Ppump . Factor de corecţie pentru pompe cu turaţie variabilă 6 .pompe cu turaţie variabilă (a se vedea figura E. Funcţionarea cu intermitenţă a pompelor In furnizarea cu intermitenţă a căldurii există trei moduri de funcţionare (figura E. fR 72 .ref unde Ppump puterea reală a pompei [W] Ppump.ref puterea de referinţă [W] 5.4.pompe nereglabile .Factorul de corecţie ia in considerare valoarea puterii pompei reale.5): funcţionare la debit minim (set back mode) funcţionare la debit maxim (boost mode) Factor de control.4) f R f R Figura E.4 Factor de corecţie pentru reglarea pompei f R = 1 .

e = Wd .e.hydr ⋅ ed .5.e In modul de funcţionare cu debit minim (set back) este necesar a se distinge intre: modul „oprit” In acest mod de funcţionare cererea de energie este nulă.seth t H 1000 setarea temperaturii agentului termic 73 .max Energia electrică in acest mod este: P Wd .seth = α seth ⋅ pump .reg = α r ⋅ Wd . reglarea prin intermitenţă este pusă in evidenţă printr-un factor de timp: Wd .e . seth + Wd .seth = 0.seth = 0 setarea temperaturii agentului termic şi viteza minima a pompei Când pompa funcţionează cu viteza minima puterea este aproape o valoare constantă si se presupune că: Ppump .e . Funcţionarea cu intermitenţă Necesarul de energie electrica pentru cele trei moduri de funcţionare este data de suma energiilor pe fiecare fază de funcţionare: Wd . Wd .e .3 ⋅ Ppump .e .boost In modul de funcţionare normal.e .- mod de funcţionare normal Temperatura interioară Temperatură redusă Tempera t ă Timp Temperatură redusă Figura E.reg + Wd .

4) fR = 1 pentru cazul in care reglarea se face in buclă închisă (temperatura interioară este setată la o valoare constantă).boost = α b ⋅ pump . caracteristicile pompei si modul in care este setat (programat) robinetul. b) Existenta robinetelor de limitare a debitului Aceste robinete sunt utilizate pentru asigurarea unui debit minim la sursa sau o diferenta de presiune de valoare maxima pe consumator. luna din an): t αR = R tP factorul de funcţionare cu debit maxim (boost) αb este in funcţie de numărul de ore de funcţionare in acest mod din perioada totala de incălzire t α R = boost tP Factorul αseth reprezintă atunci diferenţa: α seth = 1 − α r − α b - 7.e. β D = β + (1 − β ) ⋅ ' D ' D Vmin . Aproximaţii aplicate metodei de calcul In anumite situaţii se acceptă anumite aproximări pentru sistemul de conducte sau de armături: a) Sistem monofilar Debitul total in circuitul de incalzire si al pompei este constant. Cât timp pompa lucrează în modul cu debit maxim (boost). puterea pompei Pboost puterea pompei in regimul de calcul Ppump. cu V debitul volumic nominal [m³/h] 74 . V . Funcţionarea robinetului este dictata de pierderea de sarcina din sistem. este egală cu Cererea de energie electrică in modul cu debit maxim (boost) este luată in considerare de factorul αb care depinde de timpul de funcţionare in acest mod din perioada de incălzire. Cererea de energie la debit minim (pentru modul set back) poate fi calculată ca pentru modul normal de funcţionare .In cazul existenţei robinetelor termostatice la corpurile de incălzire acestea vor acţiona in sensul creşterii debitului pentru compensarea unei temperaturi mai scăzute. Cererea de energie electrică este: P Wd . Factorul de sarcina parţială este βD=1. săptămâna. Factorul de corecţie pentru reglarea pompei este (figura E. Pompa lucrează tot timpul in regim nominal.boost ⋅ t H 1000 Factorii de timp se calculează cu relaţiile ce iau in calcul perioadele de funcţionare in modurile respective: factorul αr corespondent modului normal de functionare pe o perioda de timp tr ca numar de ore din timpul tP (perioada de timp poate fi zi. .

98 Apartamente 1.8. 8.3. Factor de corecţie pentru forma reţelei de distribuţie.M β D . fsch Forma reţelei Reţea inelară Coloane Radială Case individuale 1.92 0. Necesarul lunar de energie Metoda detaliată de calcul ca şi metoda simplificată se bazează pe necesarul anual de energie.M = Wd .Y ⋅ β D .Y cu factorul de incărcare mediu lunar βD. Calculul lui βD este prezentat in capitolul 7. Tabel E.75 0. Pierderi de sarcină pentru cazane Tip cazan Cazan standard Cazan mural Cazan în condensaţie ∆pWE (kPa) 1 20 20 Tabel E.75 0.90 CP2 0.93 0.M si cel anual βD.25 0.1.25 0.0 0. sistem bitubular.10 75 .98 Tabel E. Constanta CP pentru calculul factorului de consum energetic al pompelor (metoda simplificată) Funcţionare Fără reglaj ∆pconst ∆pvarianil CP1 0.Y ⋅ t H .0 0.e. Atunci când se cere calculul necesarului lunar se utilizează relaţia următoare: Wd . Vmin debitul minim volumic [m³/h] Debitul minim este luat in considerare din cerinţele sursei (cazanului) sau de pierderea maxima de sarcina la consumator.e.Y şi timpii de funcţionare ai incălzirii corespunzători..M ⋅ t H .2.

1. Consumul auxiliar annual de energie [kWh/an] pentru 5000 ore de încălzire Cazane cu volum de apă standard Cazane cu volum redus de apă A[m2] Sistem bitubular cu corpuri statice pompe fără reglaj 99 126 151 196 238 278 316 354 391 427 463 ∆pconstant 64 82 98 127 154 180 205 229 253 276 299 ∆pvariabil 53 68 82 106 129 150 171 192 211 231 250 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 A[m2] pompe fără reglaj 105 151 206 349 544 799 915 1021 1125 1226 1326 ∆pconstant 68 98 134 226 352 517 592 661 728 794 858 ∆pvariabil 57 82 112 189 294 432 495 553 609 664 718 Incalzire prin pardoseala cu sistem bitubular pompe fără reglaj 193 246 294 379 458 532 602 671 738 803 867 ∆pconstant 125 159 190 245 296 344 390 434 477 520 561 ∆pvariabil 105 133 159 205 248 288 326 363 399 435 469 pompe fără reglaj 198 263 333 497 709 979 1122 1254 1384 1510 1635 ∆pconstant 128 170 215 322 459 634 726 812 895 977 1058 ∆pvariabil 107 142 180 269 384 530 607 679 749 817 885 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 A[m2] Sistem monotubular cu corpuri statice pompe fără reglaj 109 141 170 224 274 323 370 417 463 509 554 ∆pconstant ∆pvariabil pompe fără reglaj 115 164 222 369 568 827 950 1063 1174 1283 1390 76 ∆pconstant ∆pvariabil - 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 .F.Anexa II.

A – suprafata incalzita * Valorile sunt conform prEN 15316-2.3/Anexa A 77 .

o strategia de reglare (locală. o tipul strategiei de reglare a temperaturii încăperii/zonei şi dispozitivele utilizate (vană termostatică. corpuri de încălzire montate de-a lungul pereţilor/ferestrelor). Einx Eoutx B1 Winx Electricitate Woutx B2 Wx Qinx Subsistemul x Qoutx Qnrx Figura G.1. o amplasarea elementele de încălzire înglobate în pereţii exteriori. trebuie determinată performanţa sistemului de transmisie ţinând cont de: o tipul sistemului de încălzire.). OUTPUTuri) pentru un sistem oarecare x. Pe baza acestor date. PI sau PID) şi capacitatea acestora de a reduce oscilaţiile. o dispozitive de încălzire înglobate în ementele de construcţie exterioare. INPUTuri) şi mărimile calculate (IEŞIRI. conform prEN 15316-1/Anexa A 1 Generalităţi Necesarul de căldură pentru transmisia căldurii realizată de consumator (corpurile de încălzire) include pierderile suplimentare de căldură cauzate de următorii factori: o distribuţia neuniformă a temperaturii interioare în fiecare zonă termică (exemple: stratificarea termică a aerului. se determină: o pierderile de căldură ale sistemului de transmisie. o tipul sistemului de reglare (regulator cu sau fără optimizare). o pierderile recuperabile de căldură. regulator P.1 – Subsistemul x 78 .G Exemplu de calcul pentru un subsistem (subsistemul de transmisie a căldurii). Figura 1 ilustrează mărimile necesare realizării calculelor (INTRARI. Influenţa acestor factori asupra necesarului de căldură depinde de: o tipul corpului de încălzire.Anexa II. o caracteristicile dispozitivelor de încălzire încorporate în elementele de construcţie. Pentru a respecta structura generală a calculului pierderilor de căldură. centralizată etc. o consumul auxiliar de energie.

B2 -limitele posibile ale subsistemului pentru un bilanţ energetic E -energia primară Q -căldura W -energia electrică -consumul net de energie electrică al subsistemului Wx in -intrare de energie (INPUT) out -consum de energie (OUTPUT) nr -pierderi de căldură nerecuperate x -se înlocuişte cu e pentru consumator (emisie. Calculul realizat în acest mod implică o eficienţă de 100% a transferului de energie electrică către următorul subsistem. respectiv de electricitate (valori uzuale: fh≅1. 2 Bilanţul energetic al unui subsistem Bilanţul energetic al unui subsistem se bazează pe relaţia: Qoutx+Qnrx=Qinx+Wx (2) Notă: Nu se introduce factorul de conversie în energie primară în această ecuaţie. fw≅2-3). eficienţa energetică primară ’x a fiecărui subsistem x este definită prin: η x' = E outx f h ⋅ Q outx + f w ⋅ W outx = E inx f h ⋅ Q inx + f w ⋅ W inx + f h ⋅ Q nrx (3) Această abordare prezintă dezavantajul că eficienţa unui subsistem depinde şi de energia electrică utilizată de următoarele subsisteme. Astfel. abordare individuală B2 este graniţa energetică individuală a subsistemului. 4 Eficienţa energetică primară a unui subsistem. eficienţa energetică primară este definită astfel: 79 . abordare globală B1 este graniţa energetică a sistemului descris ca un lanţ de subsisteme. Conversia unui consum în energie primară se face pe baza formulei: E=Q·fh+W·fw (1) în care fh şi fw sunt factorii de conversie în energie primară a consumului de căldură. transmisie) d pentru distribuţie s pentru stocare g pentru sursă (generare) z pentru alte situaţii. Corespunzător acestei graniţe. pentru care produsul eficienţelor subsistemelor este egal cu eficienţa întregului sistem.Legendă: B1. 3 Eficienţa energetică primară a unui subsistem.

cea de-a treia valoare se poate calcula aplicând bilanţul energetic dat de ecuaţia A2. Dacă 2 din cele 3 mărimi Qinx. ecuaţia 5 se poate utiliza la determinarea pierderilor suplimentare de căldură sau a celor nerecuperate caracteristice subsistemului: Qnrx=Qinx-Qoutx=(eh-1)·Qoutx (6) 6 Alţi factori de performanţă ai unui subsistem În cazul calculelor aferente unui sistem de încălzire special se pot utiliza alţi factori de performanţă specifici metodei generale de calcul. Wx. Wx şi Qnrx sunt determinate.η x' ' = fh f h ⋅ Q outx ⋅ Q inx + f w ⋅ W inx (4) Această abordare prezintă avantajul că eficienţa unui subsistem nu depinde şi de performanţa celorlalte subsisteme. De obicei toate aceste valori sunt proporţionale cu Qoutx. Totuşi. eh. Qoutx. ca raport între căldura cheltuită de subsistem şi căldura furnizată: eh = Q inx Q outx (5) Dacă se cunosc valorile acestui coeficient. De regulă se cunoaşte valoarea căldurii furnizate de subsistem. 5 Factorul de utilizare energetică a unui subsistem Altă modalitate de a exprima performanţa energetică a unui subsistem este de a calcula factorul de utilizare a energiei. fiind necesară calcularea lui Qinx şi a consumului net de energie electrică. Eficienţa globală se va determina pe baza însumării pierderilor de căldură şi a intrărilor de energie. De aceea valorile tabelate necesare pentru un subsistem se regăsesc printre următoarele rapoarte (sau inversele lor): η hx = Q outx Q inx I hx = Q nrx Q outx I wx = Wx Q outx (7) 80 . în acest caz produsul eficienţelor subsistemelor nu mai este egal cu eficienţa globală a întregului sistem.

C.Anexa II. Wx Qw. e.c. A Necesar căldură 100 ÎNCĂLZIRE B C Qx Necesar kWh/peri oadă PREPARAREA A.c. Qhd Energie consumată la distribuţie. Id+Sls Pierderi la sursă.C. Qh.1. Wx . Qrhh căldură.G2 Exemplu de formular de calcul pentru determinarea energiei consumate pentru încălzire şi prepararea a. Is+Slg kWh/peri oadă kWh/peri oadă kWh/peri oadă kWh/peri oadă kWh/peri oadă kWh/peri oadă kWh/peri oadă kWh/peri oadă Pierderi de Energie Pierderi Pierderi Energie Pierderi de căldură. Qhs Energie consumată la stocare. 20 Pierderile sistemului Sle Pierderile la consumator. Qx+Sle Pierderi la distribuţie. Ie+Sld Pierderi la stocare.c.x 10 2 2 0 0 0 Ie 110 2 2 20 0 0 Sld 15 4 10 10 2 5 Id 125 6 12 30 2 5 Sls Is - 0 0 10 1 6 125 6 12 40 3 11 Slg Ig 25 150 1 7 16 28 0 40 0 3 0 11 Necesar net de căldură kWh/peri oadă 133 Pierderi de căldură recuperate 14 + Pierderi de căldură recuperate 3 81 . Qhe Energie consumată la transmisie. D E F Necesar a.c. Qrwh .x auxiliară recuperabil auxiliară recuperabil e. Qhg Energie consumată la sursa.

h Wh Energie totală pentru încălzire 140 Qf.45 82 .c.54 120 9 129 6.Energie finală Q f Căldură /energie Factor conversie energie primară Energie primară. e=E/Q kWh/perioad ă kWh/perioad ă - Qf.w Ww Energie totală pentru a. Q·f Coeficient performanţă. 43 133 7 40 3 1 3 - 3 3 - E 133 21 154 1.c.

metodă de calcul orară Calculul debitelor de aer pentru ventilare naturală şi mecanică Calculul consumului de energie pentru ventilarea clădirilor Calculul consumului anual de energie pentru sistemele centralizate şi descentralizate de climatizare şi aer condiţionat ANEXE Documente recomandate 1 . oportunitatea climatizării Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor . Notaţii Calculul temperaturii interioare în perioada de vară.2 2.II.5 2.6 2.3 2.2 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE SI AL EFICIENTEI ENERGETICE A INSTALATIILOR DE VENTILARE SI CLIMATIZARE CUPRINS 2. clasificarea sistemelor de ventilare şi climatizare şi aer condiţionat.7 2. verificarea confortului interior.4 2.1 2.8 Terminologie.metodă de calcul lunară Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor .

astfel. inclusiv în perioada caldă când este necesară răcirea. astfel de instalaţii sunt justificate în sălile de operaţii. ventilarea se poate face cu un circuit care asigură funcţia de introducere sau de evacuare a aerului sau cu două circuite (de introducre şi de evacuare). Climatizarea este procesul prin care se asigură în încăperi.1 Terminologie. Astfel se realizează diluarea/eliminarea poluanţilor exteriori: umiditate. După dimensiunea spaţiului ventilat. clasificarea sistemelor de ventilare şi climatizare şi aer condiţionat. Climatizarea se poate realiza cu aparate de climatizare sau prin sisteme numai aer sau prin sisteme aer-apă (cu ventiloconvectoare. aer proaspăt (exterior) şi se elimină din încăperi aer poluat. create de factori naturali: diferenţe de temperatură şi vânt. In fig. In funcţie de energia care asigură deplasarea aerului. conducte) este conceput pentru a realiza procesul în condiţiile cerute de normele sanitare (concentraţii admise. praf. se controlează strict şi viteza curenţilor de aer şi concentraţia prafului. Un caz particular îl constituie climatizarea numai aer. grinzi de răcire). In funcţie de presiunea aerului din interiorul încăperilor. mijloacele mecanice intră în funcţiune numai când diferenţele de presiune create de factorii naturali sunt insuficiente pentru realizarea debitului de aer necesar. cu limite mici de variaţie. In fig. Debitul de aer al instalaţiilor de climatizare poate fi constant sau variabil. grad de expunere admis etc). se obţine ventilarea combinată. se face ca urmare a neetanşeităţilor clădirii sau prin deschiderea ferestrelor. în depresiune sau echilibrate. Din cauza consumurilor mari de energie. de multe ori. mecanică sau hibridă.1 este redată schema de clasificare a instalaţiilor de ventilare. instalaţiile sunt în suprapresiune. mişcarea aerului pe acest circuit se face în general mecanic. Ventilarea mecanică se realizează prin mijloace mecanice (ventilatoare). Instalaţiile cu două circuite pot fi în depresiune dacă debitul introdus este mai mic decât cel evacuat. Climatizarea este de cele mai multe ori cuplată cu ventilarea. vapori. In funcţie de numărul de circuite de aer. Ventilarea este procesul prin care se aduce în încăperi. numită şi aerisire. In cazul ventilării organizate. se poate realiza o ventilare locală (de exemplu prin aspiraţie locală) sau generală. In cazul ventilării hibride.2 este prezentată schema de clasificare a instalaţiilor de climatizare. 2. Climatizarea se poate realiza cu controlul umidităţii interioare pe toată perioada de utilizare a instalaţiei sau numai iarna (control parţial al umidităţii) sau fără controlul umidităţii. Ventilarea naturală poate fi organizată sau neorganizată. în cazul unor procese tehnologice cu cerinţe speciale pentru condiţiile interioare. o temperatură interioară prescrisă. ejectoconvectoare. Instalaţiile de ventilare cu un circuit sunt sau în depresiune (cu circuit de aspiraţie) sau în suprapresiune (cu un circuit de introducere). în suprapresiune dacă debitul introdus este mai mare decât cel evacuat sau echilibrate. gaze. 2 . In cazul unui singur circuit. sistemul de ventilare (deschideri. ventilarea poate fi naturală. de înaltă presiune. Instalaţiile de aer condiţionat sunt un caz particular al instalaţiilor de climatizare care asigură în interiorul încăperilor temperatura şi umiditatea aerului. Ventilarea neorganizată.2. cu debit de aer variabil (VRV). în laboratoare şi în industrie. cealaltă funcţie se realizează natural. Prin folosirea ventilării locale împreună cu ventilarea generală. dacă cele două debite sunt egale. în raport cu presiunea exterioară acestora. Ventilarea naturală se realizează datorită diferenţelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii. 2. instalaţiile de climatizare sunt în acelaşi timp şi instalaţii de ventilare.

In funcţie de mişcarea aerului din încăperile ventilate/climatizate/condiţionate care determină modul în care sunt preluaţi poluanţii interiori şi eficienţa proceselor de transfer în interior.CONDITIONAREA AERULUI criteriu .dimensiunea spatiului ventilat VENTILARE LOCALA VENTILARE GENERALA VENTILARE COMBINATA Fig.sursa de energie pentru circulaţia aerului VENTILARE NATURALA ORGANIZATA NEORGANIZATA VENTILARE HIBRIDA VENTILARE MECANICA MONOFLUX (CU UN CIRCUIT) DUBLU FLUX (CU DOUA CIRCUITE) criteriu . 2. prin mişcare de tip piston sau prin deplasare. ventilarea se face prin amestec turbulent.1 Schema de clasificare a instalaţiilor de ventilare 3 .tratarea aerului FARA TRATARE NUMAI VENTILARE CU TRATARE SIMPLA SAU COMPLEXA .presiunea interioara din IN DEPRESIUNE IN SUPRAPRESIUNE ECHILIBRATA criteriu .CLIMATIZARE . criteriu .

pentru o suprafaţă cu o orientare m2 şi un unghi de inclinare date. ce depinde de modul de operare orar al dispozitivelor de protecţie 4 . inclusiv rama (tâmplaria) m2 UM aria de captare efectivă a radiaţiei solare.cu baterii de încalzire zonale . In tabelul 2. ca şi pentru facilitarea folosirii acestor relaţii.AER . Simbol Mărime AF As bl c Cm Fcer Ff fp aria totală a elementului vitrat.2 sunt daţi indicii specifici.cu 1 ventilator de refulare .2 Clasificarea instalaţiilor de climatizare 2.cu baterii de încalzire şi răcire zonale . 3 sau 4 conducte de apă caldă sau/şi rece) cu sau fără aer primar (proaspăt) cu 1 canal de aer (cald sau rece) . 2.2 Notaţii.1. în zona considerată factor de reducere a aporturilor de căldură coeficient de corecţie cu indici specifici pentru diferite situaţii capacitatea termică internă a clădirii kJ/K factor de corecţie ce tine cont de schimbul de căldură prin radiaţie al m2K/W peretelui către bolta cereasca factor de formă dintre elementul opac şi bolta cereasca factor adimensional funcţie de căldura acumulată în fereastră. în text sunt explicate detaliat toate notaţiile complexe folosite. Principalele notaţii utilizate în capitolul 2 sunt cuprinse în tabelul 2. foarte importante pentru aplicarea corectă a diferitelor relaţii de calcul.cu ventilatoare zonale cu 2 canale de aer (cald şi rece) cu reglare pe partea de apă sau de aer .cu 2 ventilatoare de refulare cu ventilo convectoare cu ejectoare (inclusiv grinzi de răcire) Fig.APA NUMAI AER sisteme cu presiune joasă sau înaltă sisteme cu debit de aer constant sau variabil cu 2. Datorită necesităţii unor precizări în utilizarea notaţiilor.1 Principalele notaţii utilizate în capitolul 2. Tabelul 2.

zi Pa W W/m2 MJ l/s m². integrată pe perioada de calcul coeficient de conductivitate termică W/(m.extra m h-1 °C. egal cu raportul dintre aria tamplariei (ramei) şi aria totala a geamului factor de umbrire al fereastrei datorat elementelor exterioare de umbrire cu care aceasta este prevazută factor de transmisie a energiei solare totale al unui element de construcţie coeficient de transfer de căldură (termic).K) lungime număr de schimburi orare de aer dintre interior şi exterior număr de grade-zile presiune putere electrică flux termic unitar cantitate de căldură (de energie) debit de aer de ventilare rezistenţă termică timp temperatura absolută (termodinamică) coeficient global de transfer de căldură (coeficient de transfer termic) viteză volum debit volumic debitul suplimentar pentru ventilarea nocturnă suplimentară V . al unei suprafeţe emisivitatea unei suprafeţe eficienţă ε 5 .K) m/s m3 m3/s m3/s g/kg kJ/(m2K) - • V x X α umiditate absolută capacitatea termică internă a unui element de construcţie coeficient de absorbţie a radiaţiei solare.Simbol Fs.K/W s K W/(m². conductanţă coeficient de transfer de căldură superficial coeficientul de transfer de căldură prin transmisie coeficientul de transfer de căldură prin ventilare - UM W/K W/(m².K) W/K W/K Intensitate a radiaţiei solare W/m2 radiaţiae totală primită de 1 m2 de suprafaţă receptoare.u Ft Fu g H h HT HV I Is k L na NGZ p P q Q qV R t T U v V V • Mărime factor de reducere a aporturilor solare datorată efectelor de umbrire pentru o aria de captare efectivă factor de tâmplărie (de reducere a suprafetei ferestrei). în condiţiiile MJ/m2 lipsei oricărui element de umbrire exterior.

2. răcire şi ventilare .K4) J/(m². Indici utilizaţi pentru notaţiile din capitolul 2 referitor la apă caldă de consum ac ap.factorul de transmisie (sau transmitanţa) a energiei solare prin elementul vitrat randament temperatură.V τ η θ ρ σ χ ηR λR C kg/m3 W/(m2.constanta de timp a clădirii .e ar an C c can cer circ contr cor e ev F I i il interm de la aparatură electrică referitor la apă rece anual referitor la climatizare convecţie referitor la canalizare referitor la bolta cerească referitor la recircularea apei calde de consum care depinde de sistemul de control corectat exterior evacuat al fereastrei referitor la incălzire interior de la iluminat intermitent 6 .67×10-8) capacitate termică raportată la suprafaţă factorul de utilizare a pierderilor de căldură. în grade Celsius densitate / masă volumică constanta Stefan-Bolzman (σ = 5. puterea termică fluxul de căldura cedat (disipat) de instalaţiile de încălzire.K) - raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură ale clădirii (zonei) în modul de răcire Tabelul 2.R . în situaţia răcirii UM % W/m2 W W s % o Φ Φ I .Simbol ϕ Mărime umiditate relativă flux de căldură unitar fluxul de căldură.

intr j. pe toată perioada de calcul referitor la transferul de căldură umbrit referitor la ventilare vacanţă referitor la zonă de referinţă 7 . înainte) m mz nc nec necirc nepref oc oe P pierd pref p proc psv r R rec S s se si sist supl sursa T tot Tr u V vac z o intodus indici ai unor elemente de însumare mediu multizonă neclimatizat necesar fără circulaţie nepreferenţial de la ocupanţi obstacole exterioare referitor la perete pierderi preferenţial protejat referitor la procese tehnologice protecţie solară variabilă radiaţie răcire recuperat solar de suprafaţă suprafaţă exterioară suprafaţă interioară referitor la sistem suplimentar de la surse de căldură transmisie (conducţie) total. k (cu .

temperatura aerului este uniformă în întreg volumul încăperii . în absenţa sistemului de climatizare (răcire).temperatura medie de radiaţie este calculată ca media ponderată cu suprafeţele a temperaturilor superficiale pentru fiecare element de construcţie interior .proprietăţile termofizice ale materialelor elementelor de construcţie sunt constante .3.5 W/m2K 2.3.efectele punţilor termice asupra transferului de căldură sunt neglijate . condiţii la limită) .definirea condiţiilor de calcul privind datele climatice (în funcţie de amplasarea clădirii) .2.coeficienţii de schimb de căldură prin convecţie şi prin radiaţie (lungime de undă mare) pentru fiecare suprafaţă interioară sunt consideraţi în mod separat . Acest calcul permite astfel studiul evitării supraîncălzirii încăperilor pe timpul verii încă din faza de proiectare. Domeniu de aplicare Clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora. care vor fi denumite generic ”clădiri”.valorile coeficienţilor de schimb de căldură sunt: .conducţia căldurii prin fiecare element de construcţie este monodimensională .stabilirea elementelor de construcţie care delimitează încăperea studiată (suprafeţe. 2.coeficient de schimb de căldură prin convecţie la exterior: hce = 8 W/m2K .distribuţia spaţială a părţii radiative a fluxului de căldură datorat surselor interioare este uniformă .calculul parametrilor termofizici (în regim permanent şi în regim dinamic) şi al parametrilor optici (pentru elementele de construcţie opace şi transparente) 8 . oportunitatea climatizării 2.1 Ipoteze de calcul Ipotezele principale luate în considerare la elaborarea metodologiei de calcul: .2.5 W/m2K . orientare.dimensiunile fiecărui element de construcţie sunt considerate pe partea interioară pentru fiecare element de delimitare a încăperii . verificarea confortului interior.3.3.5 W/m2K .coeficient de schimb de căldură prin convecţie la interior: hci = 2.3.încăperea este considerată ca un spaţiu închis delimitat de elementele de construcţie .5 W/m2K . 2.3 Calculul temperaturii interioare în perioada de vară.straturile de aer din cadrul elementelor de construcţie sunt considerate ca fiind delimitate de suprafeţe izoterme . pe baza rezultatelor obţinute se poate determina necesitatea utilizării unei instalaţii de climatizare (răcire) pentru asigurarea confortul termic al ocupanţilor în perioada de vară.3. De asemenea.stabilirea încăperii pentru care se studiază temperatura interioară .3 Metoda de calcul 2.2 Metoda şi principalele relaţii de calcul Etapele principale ale metodei de calcul sunt următoarele: .coeficient de schimb de căldură la interior (convecţie + radiaţie): hi = 8 W/m2K.distribuţia radiaţiei solare pe suprafeţele interioare ale încăperii nu depinde de timp .1.coeficient de schimb de căldură prin radiaţie (lungime de undă mare) la interior: hri = 5.suprafeţele elementelor de construcţie sunt considerate izoterme . Obiectiv Determinarea temperaturii care se realizează în interiorul unui local în perioada de vară.coeficient de schimb de căldură la exterior (convecţie + radiaţie): he = 13.3.coeficient de schimb de căldură prin radiaţie (lungime de undă mare) la exterior: hre = 5.

θem – temperatura echivalentă a aerului exterior pentru elementele exterioare „uşoare”.elemente exterioare opace grele . respectiv grele. Res. 9 . ponderată prin intermediul coeficienţilor de transfer termic convectiv şi prin radiaţie θm – temperatură de „masă” (inerţială) Notaţiile utilizate pentru rezistenţele termice (K/W) şi capacităţile termice (J/K) din fig. Pe baza schemei din figură. 2.3 sunt următoarele: Rei – rezistenţa termică corespunzătoare ventilării.definirea scenariului de ventilare calculul degajărilor de căldură de la surse interioare evaluarea temperaturii operative maxime. medii şi minime zilnice pentru încăperea studiată (temperatura operativă este definită ca media dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie) pe baza ecuaţiilor de bilanţ termic scrise pentru încăpere . Rem – rezistenţa termică a elementelor exterioare uşoare. luminatoare.elemente exterioare opace uşoare . Din punct de vedere al inerţiei termice şi al transparenţei. în cadrul metodei se ţine cont de prezenţa elementelor de construcţie interioare pentru efectuarea bilanţului termic al localului (denumite elemente interne sau interioare).3 Schema de calcul pentru transferul de căldură prin elementele de construcţie ale încăperii (analogie electrică) De asemenea. de transparenţă şi de poziţie. elementele de delimitare la exterior ale unui local se clasifică în: . elementele componente ale anvelopei unei construcţii sunt considerate în funcţie de inerţia termică. 2.elemente transparente (ferestre.determinarea temperaturii interioare convenţionale a unei încăperi neclimatizate în perioada de vară pe baza valorilor de temperatură operativă stabilite conform punctului anterior (aceasta serveşte la stabilirea supraîncălzirii încăperii şi necesitatea climatizării).3). Metoda de calcul se bazează pe analogia electrică pentru modelarea proceselor de transfer termic ce au loc la interiorul şi exteriorul unei clădiri (fig. 2. respectiv „grele” din punct de vedere al inerţiei θs – temperatura medie dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie. uşi vitrate) - Fig. „Nodurile” de calcul din schema de mai sus reprezintă: θi – temperatura aerului interior θe – temperatura aerului exterior θes.

H 2 = H1 + H es . temperatura θm.5) θ op = 2 unde: hrs = 1. Pentru un moment de timp t . Cm – capacitatea termică medie zilnică a elementelor de construcţie ale încăperii. Ecuaţiile de bilanţ termic scrise pentru fiecare nod de calcul din fig.3 sunt obţinute pe baza integrării în timp cu pas de 1 oră. In funcţie de tipul elementului de construcţie.t −1 2 (2.Ris.2) ⎛ Φ ⎞ H msθ m + Φ s + H esθ es + H1 ⎜θ ei + i ⎟ ⎜ H ei ⎟ ⎠ ⎝ θs = (H ms + H es + H1 ) (2.6) Rei 1 H is = coeficient de schimb de căldură prin convecţie şi radiaţie (calculat cu relaţia 2.5(H + H )⎥ em ⎦ 3 ⎣ θ m .1) Valorile medii ale temperaturilor în nodurile de calcul considerate se obţin cu relaţiile: θm = θ m.t-1 astfel: ⎡ ⎤ ⎛ ⎞ cm ⎢θ m .t + θ m. Rms . Fluxurile de căldură considerate sunt corespunzătoare nodurilor de calcul θi. în cadrul metodei de calcul sunt necesare diferite mărimi.4) iar temperatura operaţională (media dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie) se determină astfel: ⎛ h ⎞ h θ i + ⎜1 + ci ⎟θ s − ci θ i ⎜ h ⎟ hrs rs ⎠ ⎝ (2. 2.2 hri şi: 1 1 .rezistenţa termică ce corespunde schimbului de căldură dintre suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie şi aerul interior.t −1 ⎜ ⎜ 3600 − 0.t (2. cu notaţiile corespunzătoare.5(H + H ) ⎟ + Φ mtot ⎥ ⎟ em ⎠ 3 ⎝ ⎦ =⎣ ⎡ ⎤ cm ⎢ 3600 + 0.7) Ris 10 . In tabelul 2. H 3 = H1 = ⎛ 1 ⎛ 1 1 ⎞ 1 ⎞ ⎜ ⎜ ⎜H +H ⎟ ⎟ ⎜H + H ⎟ ⎟ ms ⎠ ⎝ 2 is ⎠ ⎝ ei ⎡ ⎛ Φ i ⎞⎤ H 3 ⎢Φ s + H esθ es + H1 ⎜ ⎜ H + θ ⎟⎥ ⎟ ⎝ ei ei ⎠⎦ ⎣ Φ mtot = Φ m + H emθ em + H2 unde: 1 H ei = coeficient de schimb de căldură datorat ventilării (calculat cu relaţia 2.3) θi = H isθ s + Φ i + H eiθ ei (H is + H ei ) (2. θs şi θm.t se determină în funcţie de valoarea de la pasul de timp precedent θm.3 sunt indicate mărimile necesare pentru fiecare tip de element de construcţie.

datorat fie surselor interioare. Tabel 2.9) Rms 1 H em = coeficient de schimb de căldură între exterior şi suprafaţa interioară (cf. 2. 2. 2. 2. 2. radiaţia solară (radiaţie Sb2 Elemente transparente de lungime de undă mare + convecţie) Factor de transmisie pt.10) Rem Cm capacitate termică a elementelor din structura anvelopei (cf.11) θes temperatura echivalentă a aerului exterior pentru componentelor exterioare uşoare (cf.3 Parametrii necesari pentru efectuarea calculelor (elemente de construcţie) Tip element de construcţie Mărime Notaţie Coeficient global de transfer termic U Elemente exterioare opace (transmitanţă termică) Sf uşoare (din punct de vedere Factor solar al inerţiei) Radiaţie solară incidentă Rsi Arie A Coeficient global de transfer termic U Elemente exterioare opace (transmitanţă termică) Sf grele (din punct de vedere Factor solar al inerţiei) Radiaţie solară incidentă Rsi Arie A Coeficient global de transfer termic U (transmitanţă termică) Factor de transmisie pt.8) Res 1 H ms = coeficient convenţional de schimb de căldură la interior ( cf. pentru două iteraţii succesive este mai mică de 0. 2. 2.23) H es = Calculul este iterativ şi este repetat până când este respectat criteriul de convergenţă pentru temperatura interioară.01°C. fie radiaţiei solare Φi directe sau aporturilor de căldură convective datorate lamei de aer interioare ventilată a vitrajului (cf.1 coeficient de schimb de căldură global între interior şi exterior (cf. fie radiaţiei solare directe Φs (cf.14) fluxul de căldură în nodul de aer θi. radiaţia solară (pentru Sb3 lama de aer interioară ventilată) Radiaţie solară incidentă Rsi Arie A Capacitatea termică specifică (raportată la C suprafaţă) Toate elementele Arie A Debit de aer (ventilare) n Încăpere Volum încăpere V 11 . Criteriul de convergenţă se consideră îndeplinit dacă diferenţa dintre temperatura θm la ora 24. 2.22) fluxul de căldură în nodul de „masă” θm datorat fie surselor interioare.21) fluxul de căldură în nodul θs datorat fie surselor interioare. radiaţia solară (radiaţie Sb1 directă de lungime de undă mică) Factor de transmisie pt. 2. fie radiaţiei Φm solare directe (cf.13) θem temperatura echivalentă a aerului exterior pentru componentelor exterioare grele (cf.

In continuare se prezintă termenii care intervin în ecuaţiile 2.10) cu H Th = ∑ (AyU y ) y =1 HTh corespunde componentelor exterioare opace grele.9) coeficient convenţional de transfer de căldură între exterior şi suprafaţa interioară: H em = 1 ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ ⎜H −H ⎟ ⎟ ms ⎠ ⎝ Th h (2. coeficientul de transfer de căldură prin convecţie şi radiaţie: H is = At ⎛ 1 1 ⎞ ⎜ − ⎟ ⎜h his ⎟ ⎠ ⎝ ci c (2.1-2.5: • coeficienţii de transfer de căldură: coeficientul de transfer de căldură datorat ventilării: H ei = 0.8) - coeficient convenţional de transfer de căldură la interior: H ms = his Am unde Am se determină cu relaţia 2.34qv unde qv (m3/h) reprezintă debitul volumic de aer de ventilare. cu o valoare de 20 kJ/m²K de suprafaţă pe sol: 12 .HTf): H es = H TI + H Tf H TI = ∑ ( AkU k ).12 - (2.7) unde his = hci + hrs şi At = ∑ Ai reprezintă suprafaţa totală a elementelor de construcţie în contact i =1 cu interiorul coeficientul de transfer de căldură global între mediul interior şi cel exterior (acest coeficient corespunde componentelor opace exterioare uşoare . Capacitatea termică echivalentă a încăperii Cm.6) (2.HTI şi ferestrelor . H Tf = ∑ (A jU j ) l w k =1 k =1 (2. se determină cu relaţia următoare. luând în considerare o perioadă de 24 de ore şi ţinând cont de inerţia mobilierului.

suprafaţa utilă a clădirii sau a zonei. suprafaţa componentului i.0*Asol 3.5*Asol 2.5*Asol • temperaturi exterioare echivalente: θ es = θ ei + Φ sl H es Φ sh H Th (2.4 Valori convenţionale pentru Cm şi Am Clasa de inerţie Cm Foarte uşoară 80*Asol Uşoară 110*Asol Medie 165*Asol Grea 260*Asol Foarte grea 370*Asol Am 2.4): Tabel 2.14) Radiaţia solară incidentă la nivelul suprafeţelor exterioare este luată în considerare prin: I sr = f s I D + I d + I r unde: fs ID Id factorul de reducere a radiaţiei solare directe componenta directă a radiaţiei solare componenta difuză a radiaţiei solare 13 . Această suprafaţă este luată în considerare ca Asol fiind egală cu suprafaţa încălzită pentru clădirile de locuit.13) θ em = θ ei + (2. Suprafaţa echivalentă de transfer de căldură cu mediul ambiant Am este determinată cu relaţia: 2 Cm (2.11) unde: Ci Ai c capacitatea utilă jurnalieră a componentului i.12) Am = ⎛ c ⎞ ⎜ ⎟ 2⎟ ⎜ A C i i ⎟ ⎜ ⎜ ⎟ ⎝ i =1 ⎠ ∑ Valorile pentru Cm şi Am sunt determinate în funcţie de clasa de inerţie a clădirii sau a zonei conform clasificării din tabelul următor (2.5*Asol 2.5*Asol 3. numărul de componente ce delimitează spaţiul interior.Cm = ∑ ( Ai Ci ) + 20 Asol i =1 c (2.

j j =1 n (2.r .r fluxul de căldură radiativ al fiecărei surse Fluxurile de căldură în nodurile de temperatură se determină cu relaţiile: Φ i = Φ svl + f sa Φ sd + Φ int c Φ s = Prs (1 − f sa )Φ sd + Prsd Φ int r Φ m = Prm (1 − f sa )Φ sd + Prmd Φ int r (2. se determină cu relaţia: Φ svl = ∑ [ASb 3 I sr ] j j =1 w (2.21) (2. pentru componentele grele este determinat cu relaţia: h ⎡ ⎛ q U ⎞⎤ Φ sh = ∑ ⎢ A⎜ S f I sr + er ⎟⎥ ⎜ he ⎟⎦ y y =1 ⎣ ⎝ ⎠ (2. datorat radiaţiei solare absorbite şi radiaţiei reci (spre bolta cerească).c = ∑ Φ i . r = ∑ Φ i . j j =1 n (2.20) unde: n numărul de surse interioare de căldură Φ i.18) Fluxul de căldură datorat surselor de căldură interioare se determină: Φ i . datorat radiaţiei solare absorbite dar şi radiaţiei reci (spre bolta cerească) pentru componentele uşoare (opace şi transparente) este determinat cu relaţia: l ⎡ w ⎡ ⎛ ⎛ q U ⎞⎤ q U ⎞⎤ Φ sl = ∑ ⎢ A⎜ S f I sr + er ⎟⎥ + ∑ ⎢ A⎜ S b 2 I sr + er ⎟⎥ ⎜ he ⎟⎦ k j =1 ⎣ ⎜ he ⎟⎦ j k =1 ⎣ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ (2.15 ) Fluxul de căldură transmis încăperii.17) Fluxul de căldură datorat radiaţiei solare transmis încăperii datorită creşterii temperaturii aerului ce trece prin straturile de aer ventilate din ferestre.19) Φ i .16 ) • fluxul de căldură în nodurile de temperatură: Fluxul de căldură datorat radiaţiei solare directe la nivelul elementelor transparente se determină cu relaţia: Φ sd = ∑ A(1 − f lf )S b1 I sr w y =1 [ ] y (2.22) (2.c .Ir componenta reflectată a radiaţiei solare Fluxul de căldură transmis încăperii.c fluxul de căldură convectiv al fiecărei surse Φ i .23) 14 .

3.4 Stabilirea temperaturii interioare a unei încăperi neclimatizate. temperatura operativă este calculată conform relaţiilor prezentate la § 2.2.24). 24 ⎡∑h ⎛ (θ op (h ) + θ op (h + 1) + θ op (h + 2)) ⎞⎤ − D ⎢ ⎜ 3 ⎟⎥ ⎠⎦ ⎣ ⎝ In relaţia (2. notaţiile corespund următoarelor mărimi: l – numărul total de elemente interne uşoare h – numărul total de elemente opace grele w – numărul total de elemente vitrate Sf – factor solar pentru fiecare element opac Sb1 – factor de transmisie pentru radiaţia solară (radiaţie directă de lungime de undă mică) a elementului vitrat Sb2 – factor de transmisie pentru radiaţia solară (radiaţie de lungime de undă mare + convecţie) a elementului vitrat Sb3 – factor de transmisie pentru radiaţia solară (pentru lama de aer interioară ventilată) a elementului vitrat Isr – radiaţia solară incidentă pe suprafaţă fIf – factor de pierdere solară a ferestrelor fs – factor de umbrire datorat protecţiilor solare fsa – partea aporturilor solare transmise direct aerului din încăpere qer– flux specific de căldură de la exterior spre bolta cerească Se propun ca valori convenţionale: fIf = 0 fsa = 0. H ⎞ Prs = ⎛ At − A m − es ⎜ his ⎟ ⎝ ⎠ At A Prm = m At Prsd şi Prmd reprezintă părţile radiative ale aporturilor solare directe în nodurile θs şi θm Prsd = ( At − Am − Aw − H es / his ) / At − Aw Prmd = Am (A − A ) t f unde Af este suprafaţa totală a elementelor vitrate: Af = ∑ Aj j =1 w In ecuaţiile de mai sus.1 2.Prs şi Prm reprezintă componentele radiative ale aporturilor interioare în nodurile θs şi θm. Temperatura interioară convenţională a unei încăperi neclimatizate în perioada de vară este considerată ca fiind valoarea maximă a mediei pe trei ore consecutive a valorilor temperaturii operative: (2. la calculul temperaturii interioare convenţionale se ţine seama de influenţa inerţiei termice a clădirii prin introducerea coeficientului D determinat astfel: 15 .24) tic = max h=1.3. în perioada de vară Determinarea acestei temperaturi permite efectuarea de analize privind supraîncălzirea încăperii pe perioada sezonului cald şi oportunitatea prevederii unui sistem de climatizare.3. De asemenea.

ferestre deschise noaptea şi închise ziua: Ziua Noaptea Sfd 0. prin rotunjirea valorii obţinute la valoarea cea mai apropiată.5 Tabel 2.5 0. definită ca fiind raportul dintre suprafaţa de deschidere efectivă a ferestrei şi suprafaţa totală a ferestrei.5 0. .1 0.5 Schimburi de aer realizate prin aerisire.5 0.5 n (h-1) 0.ferestre doar pe o faţadă – tabel 2. Pentru utilizarea metodologiei de calcul a temperaturii operaţionale.constantă de timp secvenţială a volumului studiat (încăpere).5 3 .25) unde: E – ecart de temperatură între media zilei de calcul şi media lunară 1 B1 = (1 + Rms H ) C = 0. Debitul de aer pentru ventilare naturală neorganizată (aerisire) se poate considera astfel: .5 – 2.0 4.ferestre deschise noaptea şi închise ziua: Ziua Noaptea Sfd 0. cu: Cms .ferestre pe două faţade – tabel 2.ferestre deschise ziua şi noaptea: 0.1 °C.5 0.0 7.5 2.debitul de aer de ventilare: Pentru calculul temperaturii interioare este necesar să se cunoască debitul de aer de ventilare.5 n (h-1) 2. Debitul de aer pentru ventilare mecanică se detremină în conformitate cu Normativul de ventilare I5. Sfd.⎛ 1 ⎞ ⎜ ⎡⎛ −4 2 2 ⎞⎤ 2 ⎟ ⎜ ⎢ ⎜1 + 4.pierderi de căldură medii prin pereţi şi prin ventilare: H = H th + H es + H ei Temperatura interioară convenţională trebuie determinată cu o precizie de 0.ferestre deschise ziua şi noaptea: 0.6 Schimburi de aer realizate prin aerisire.1 0.5 .6 sunt indicate valori uzuale pentru numărul de schimburi de aer n (h-1) pentru încăperi în funcţie de poziţia ferestrelor pe faţade şi suprafaţa lor de deschidere.0 7.1 0.9 Sfd -1 n (h ) 0.1 0. pentru ferestre pe o singură faţadă: .1 0.76 ⋅ 10 ⎜ ⎢ ⎟ ⎥ ⎠ ⎝ ⎦ ⎜ ⎣ ⎟ ⎝ ⎠ (2.75 E ⎜1 − ⎢ ⎝ ⎜ ⎢ ⎟ ⎛ −4 C 2 ⎞ ⎥ ⎟ ⎜1 + 4.0 2.5 1. Tabel 2.5 1. pentru ferestre pe două faţade: . se dau mai jos valori recomandate pentru diverse mărimi ce intervin în cadrul metodei.9 Sfd n (h-1) 2.5 7.5 16 .76 ⋅ 10 C (1 − B1 ) ⎟ ⎥ ⎟ ⎠⎥ ⎟ D = 0.0 4.capacitate termică secvenţială ce caracterizează amortizarea temperaturii în perioada de vară pe o perioadă de 12 zile. H . In tabelele 2.1 0.278C ms H .6 Mărimea care intervine în mod direct la stabilirea debitului de aer este suprafaţa de deschidere a ferestrei Sfd.0 .

- puterea surselor interioare de căldură: In tabelele de mai jos sunt date valori recomandate pentru estimarea fluxului de căldură provenit de la surse interioare. Tabelul 2.7 Fluxul de căldură de la surse interioare, pentru clădiri rezidenţiale (W/m2) Ora Bucătărie Sufragerie Dormitor 1 5 0 5 2 5 0 5 3 5 0 5 4 5 0 5 5 5 0 5 6 5 0 5 7 10 1 2 8 10 1 2 9 7 1 2 10 7 1 0 11 7 10 0 12 10 10 0 13 15 10 0 14 15 10 0 15 10 1 0 16 5 1 0 17 5 1 0 18 15 15 0 19 15 15 0 20 15 15 0 21 10 15 0 22 5 10 2 23 5 0 5 24 5 0 5 Tabelul 2.8 Fluxul de căldură de la surse interioare, pentru clădiri nerezidenţiale (W/m2) Tip clădire Birou de proiectare Birou informatică Birou personal de conducere Sală de calculatoare Sală de conferinţe Hol Birou Restaurant Oameni (W/pers) 155 130 130 130 130 130 130 150 Iluminat (W/m2) 22 9 12 9 9 5 15 20 Echipamente (W/m2) 7 35 7 350 5 5 16 3

Calculul se face pentru ziua cea mai caldă din perioda de funcţionare a clădirii respective. Dacă destinaţia clădirii conduce la o funcţionare continuă, se consideră parametrii climatici exteriori pentru luna iulie. Temperatura obţinută se apreciază ca fiind acceptabilă sau nu, calculând votul mediu previzibil PMV, nota de confort sau procentul de nemulţumiţi (PPD), în conformitate cu partea I a Metodologiei, § 13.

17

2.4 Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor şi al consumului de energie pentru sistemele de climatizare - metodă de calcul lunară
2.4.1 Domeniu de aplicare: clădiri climatizate, fără controlul umidităţii interioare. Calculul se aplică la clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora, care vor fi denumite generic ”clădire”. Se consideră numai căldura sensibilă, nu şi cea latentă. 2.4.2 Obiectiv: calculul energiei necesare răcirii clădirilor pentru asigurarea unei temperaturi interioare prescrise precum şi al energiei consumate de sistemul de climatizare în acest scop. Aceste determinări sunt necesare pentru rezolvarea următoarelor tipuri de aplicaţii: a) aprecierea măsurii în care sunt atinse obiectivele energetice reglementare existente (ex. indici de proiectare); b) compararea performanţelor energetice pentru diverse variante de proiectare, pentru o clădire dată; c) propunerea unui nivel standard, privind performanţa energetica a clădirilor existente (indici de evaluare); d) evaluarea efectului implementării unor măsuri de conservare a energie la clădirea existentă, prin posibilitatea calculării consumurilor în variantele ”cu” şi ”fără” măsuri de conservare; e) predicţia necesarului de resurse energetice la nivel regional, naţional sau internaţional, prin calculul energiei consumate de clădiri reprezentative din fondul construit existent. 2.4.3 Conţinut general

Metoda include calculul următoarelor mărimi definitorii pentru performanţa energetică a clădirilor climatizate: - fluxul de căldură prin transmisie şi pentru ventilarea clădirii, atunci când aceasta este răcită la o temperatură interioară constantă; - contribuţia surselor interne de căldură şi a aporturilor solare la bilanţul termic al clădirii considerate; - necesarul anual de energie pentru răcire, pentru menţinerea unei temperaturi interioare prescrise în clădire/zonă - (la nivelul clădirii); - consumul anual de energie al sistemelor de răcire utilizate - (la nivelul surselor); - consumul auxiliar anual de energie pentru răcire şi ventilare. Clădirea poate avea mai multe zone termice, cu temperaturi interioare prescrise diferite şi poate avea sisteme de răcire cu funcţionare intermitentă.
2.4.3.1 Principalele date de intrare Principalele date de intrare necesare pentru efectuarea calculelor sunt: - caracteristicile elementelor de anvelopă şi ale sistemelor de ventilare; - sursele interne de căldură şi umiditate, - climatul exterior; - descrierea clădirii şi a elementelor sale, a sistemelor de încălzire/răcire şi scenariului lor de utilizare; - date privind sistemele de încălzire, răcire, apă caldă de consum, ventilare şi iluminat: ▪ partiţionarea clădirii în zone de calcul determinate de parametrii de confort diferţi şi/sau scenarii de funcţionare diferite;

18

▪ pierderi de energie la sursele de răcire sau pe traseul de distribuţie al agentului termic până la consumatori şi eventuale recuperări ale acestei energii prin utilizarea recuperării căldurii, surselor regenerabile sau degajărilor interioare; ▪ debitul de aer şi temperatura aerului refulat (introdus) pe cale mecanică (fiind în prealabil preîncălzit sau/şi prerăcit); ▪ elementele de comandă şi control utilizate pentru menţinerea parametrilor de confort la valorile prescrise, de proiectare. 2.4.3.2 Principalele date de ieşire Principalele date de ieşire (rezultate) ale metodei de calcul sunt: necesarul de energie lunar şi anual pentru răcirea clădirilor ; consumul de energie lunar şi anual pentru răcirea clădirilor ; durata sezonului de răcire; consumul de energie auxiliar pentru răcire şi ventilare. 2.4.3.3 Datele de ieşire adiţionale Acestea sunt: valori lunare pentru principalele elemente ce intervin în bilanţurile de energie: transmisie, ventilare, surse interne, aporturi solare; contribuţia surselor de energie regenerabile; pierderile din sistem (pe partea de încălzire, răcire, apă caldă, ventilare şi iluminat) şi eventualele recuperări ale acestora.

-

-

2.4.3.4 Descrierea procedurii de calcul Necesarul de energie pentru răcire va fi calculat pe baza bilanţului termic efectuat pentru întreaga clădire sau pentru fiecare zonă a clădirii. Aceste valori constituie date de intrare pentru bilanţul de energie la nivelul sistemului de răcire.

Structura procedurii de calcul este descrisă în cele ce urmează. Detalierea procedurii de calcul este prezentată în diferitele subcapitole menţionate în continuare: - Definirea conturului tuturor spaţiilor condiţionate (răcite) şi a celor necondiţionate, conform § 2.4.4.1, - Definirea partiţionării clădirii în mai multe zone; dacă acest fapt este necesar, se va proceda conform § 2.4.4.2, - Calculul, pentru fiecare perioadă şi zonă a clădirii, a energiei necesare pentru răcire QR, conform § 2.4.5 precum şi a duratei sezonului de răcire, conform §2.4.6, utilizând informaţiile prezentate în § 2.4.7 – 2.4.12, - Combinarea rezultatelor obţinute în diverse perioade şi pentru zone deservite de acelaşi sistem şi calculul consumului de energie pentru răcire ţinând cont de energia disipată, se face conform recomandărilor de la § 2.4.13. - Combinarea rezultatelor pentru diferite zone cu diferite sisteme se face de asemenea conform §2.4.13. Calculul poate fi realizat în doua etape, dacă există interacţiuni semnificative între zonele termice sau între sisteme şi bilanţul energetic al clădirii (de exemplu căldura disipată de sisteme influenţează bilanţul de energie al clădirii). De asemenea, pentru situaţii deosebite, calculul necesarului de energie pentru răcire se poate efectua în două sau trei etape succesive: de exemplu, în prima etapă, se realizează calculul necesarului de energie, fără să se ia în considerare ventilarea nocturnă sau ventilarea care se realizează în afară perioadei de ocupare, iar în a doua şi în a treia etapă, se pot integra efectele acestor tipuri de ventilare (dacă ele există), ţinând cont de rezultatele obţinute în prima etapă.

19

Bilanţul de energie la nivelul clădirii include următorii termeni (numai căldură sensibilă): - transferul de căldură prin transmisie, dintre spaţiul climatizat şi mediul exterior, datorat diferenţelor de temperatură, - transferul de căldură pentru încălzirea/răcirea aerului de ventilare introdus mecanic sau natural, datorat diferenţelor de temperatură dintre spaţiul climatizat şi aerul introdus, - transferul de căldură prin transmisie şi ventilare dintre zonele adiacente, datorat difenţelor de temperatură dintre zona climatizată şi spaţiile adiacente, - sursele interioare de căldură (inclusiv cele negative, care absorb căldură), - sursele de căldură solare, directe (radiaţie solară pătrunsă prin ferestre) sau indirecte (radiaţie solară absorbită în elementele opace de închidere ale clădirii), - căldura acumulată sau cedată în masa clădirii, - energia necesară pentru răcirea clădirii sau a unei zone a acesteia; sistemul de răcire extrage căldura pentru a micşora temperatura interioară sub un nivel maxim prescris.

Metoda de calcul prezentată este o metodă cvasi-staţionară. Efectul inerţiei termice a clădirii în cazul răcirii intermitente sau a opririi sistemului de răcire va fi luat în calcul prin introducerea unei ajustări a temperaturii interioare sau a unei corecţii aplicate necesarului de frig calculat pentru cazul răcirii continue a clădirii. Folosirea unui “factor de utilizare a căldurii” transferate prin transmisie şi prin ventilare permite luarea în considerare a faptului că numai o parte din această căldură diminuează necesarul de frig. Partea neutilizată a acestui transfer de căldură are loc în perioade în care climatizarea nu funcţionează (de exemplu noaptea). Bilanţul nu ia în considerare parte neutilizată a transferului de căldură, care se consideră că este contrabalansat de nerespectarea perfectă a temperaturii prescrise la interior. Perioada de calcul utilizată de metoda prezentată este de o luna. Calculele lunare oferă rezultate corecte la nivel anual, însă rezultatele obţinute pentru lunile de început şi sfârşit ale perioadei de răcire pot avea erori relative importante.
Necesarul de energie al clădirii pentru răcire este asigurat prin furnizarea de energie de către sisteme de răcire adecvate. Energia consumată la nivelul sistemului, rezultă din bilanţul de energie pentru răcire care include urmatorii factori: necesarul de energie pentru răcirea clădirii sau zonei; energia furnizată de sistemele ce utilizeaza energie regenerabilă; pierderile de energie care au loc la generare, stocare, distribuţie şi emisie în sistemele de răcire; energia introdusă în sistemele de răcire; ca un caz particular, energia primară produsă de aceste sisteme de răcire (de exemplu energie electrică ce rezultă dintr-un sistem de co sau trigenerare).

Bilanţul de energie al fiecărui sistem cuprinde de asemenea şi energia recuperată în sistem de la diverse surse şi la diferite nivele. In diagrama din fig. 2.4 este reprezentat un bilanţ global de energie pentru clădire şi sisteme (relativ simplificat, deoarece nu cuprinde toate recuperările de energie, sursele regenerabile şi o eventuală producţie de energie prin cogenerare). La nivelul sistemului, s-a considerat echipamentul de generare termodinamică a frigului GTF. Acest echipament absorbe căldura din clădire, cu consum de energie primară introduse în sistem.

20

Qsurse,R

QS

Qint

ηQTr QR

QRsist CTA

CLADIRE
Qrec cl Qpierd aer
nivel

Qneconv
CTA

CTA

Qen prim R

QRsist F
Qpierd
ar

Qaux

Qen prim tot

SISTEM

GTF

Qpierd GTF

Fig. 2.4 Diagrama energetică pentru răcire în clădiri climatizate. Notaţii: Qsurse,R – căldura totală pătrunsă în încăpere, provenită de la sursele de căldură, exterioare şi interioare, în situaţia răcirii încăperilor; QS – căldura provenită de la soare, Qint – căldura degajată de sursele interioare; QTr – căldura totală schimbată de clădire cu exteriorul, prin transfer (poate avea şi sens invers, în funcţie de temperatura interioară şi exterioară, Qrec,cl – căldură evacuată la nivelul clădirii (de exemplu prin ventilare nocturnă; din punct de vedere al răcirii se poate considera o recuperare a energiei, deoarece micşorează sarcina de răcire), QR – energia necesară pentru răcirea clădirii; QRsistCTA – energia necesară pentru răcire, la nivelul centralei de tratare a aerului; QRsistF – energia necesară pentru răcire la nivelul generatoruluin de frig (sursei de frig); QneconvCTA – energie neconvenţională utilizată pentru răcire, la nivelul centralei de tratare a aerului CTA; Q pierd aer – energia consumată pentru tratarea pierderilor de aer prin neetanşeităţile conductelor şi datorită încălzirii aerului rece vehiculat în sistem; Qpierd ar – energia consumată datorită încălzirii apei în reţelele de apă rece, la transport, distribuţie etc, datorită căldurii care pătrunde în sistem; QpierdGTF – pierderi în sistemul de generare a frigului, Qaux – energie primară consumată pentru echipamente auxiliare (pompe, ventilatoare), care include energia suplimentară datorită pierderilor de aer din sistem, prin neetanşeităţile conductelor.

21

2.4.4. Definirea conturului clădirii şi a zonelor de calcul

Pentru o abordare corectă a calculului energetic, trebuie definit de la inceput conturul clădirii. De asemenea, în caz de necesitate, se delimitează zonele interioare de calcul, caracterizate prin temperatură prescrisă diferită şi/sau de scenarii diferite de utilizare; în acest caz bilanţul termic trebuie efectuat la nivelul fiecarei zone. Prin urmare, pentru calcul pot apare următoarele situaţii: - întreaga clădire poate fi modelată ca o singura zonă, - clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare (calcul multi-zonal), ţinând cont de cuplajul termic dintre zone, - clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare (calcul multi-zona), fără a ţine cont de cuplajul termic dintre zone.
2.4.4.1 Limitele clădirii Limitele clădirii cuprind toate elementele componente ale anvelopei ce separă spaţiul răcit sau încălzit (condiţionat) de mediul exterior (aer, apă, sol), de alte zone climatizate sau de zonele adiacente neclimatizate. Aria pardoselii Ap corespunde pardoselii utile. Aria se va calcula utilizând dimensiunile interioare ale încăperii. (Pentru detalii vezi partea I a Metodologiei). 2.4.4.2 Definirea zonelor termice ale clădirii Din punct de vedere termic, clădirea poate fi considerată: - ca o singură zonă termică sau: - clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare, ţinând cont de cuplajul termic dintre zone, - clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare, fară a ţine cont de cuplajul termic dintre zone. Partiţionarea clădirii în ”zone termice” este necesară în cazul următoarelor situaţii : a) spaţiile sunt răcite pe cale mecanică şi temperaturile prescrise pentru răcire diferă cu mai mult de 4 K; b) există mai multe sisteme de încalzire/răcire ce funcţionează simultan şi acoperă arii diferite în interiorul clădirii climatizate, c) Există mai multe sisteme de ventilare ce deservesc diferite zone ale clădirii climatizate; dacă există un sistem de ventilare ce deserveşte mai mult de 80% din volumul clădirii (zonei), celelalte spaţii se consideră deservite de acelaşi sistem, considerat ca ”sistem principal”, d) Debitele de ventilare a spaţiilor climatizate, raportate la 1 m2 de pardoseală utilă, diferă între ele cu mai mult de 4 ori. Aceasta condiţie nu este aplicabilă atunci când uşile de separare dintre spaţiile ventilate sunt supuse unor deschideri frecvente sau când mai mult de 80% din aria pardoselii are aceeaşi rată de ventilare (număr de schimburi orare).

Fiecare zonă termică interioară poate fi caracterizată de parametri diferiţi (temperatură) sau scenarii diferite de temperatură pe durata unei zile. In cazul definirii mai multor zone, bilanţul termic se efectuează separat pentru fiecare zonă în parte. Spaţiile neclimatizate de dimensiuni reduse pot fi incluse în cadrul unui spaţiu mare climatizat dar în acest caz trebuie privite şi ele ca spaţii climatizate. Decizia cu privire la luarea în considerare sau nu a cuplajului termic dintre zone depinde de scopul calculului şi de complexitatea clădirii şi a sistemelor sale. Dacă o clădire este divizată în mai multe zone, fără cuplaj termic între zone, calculul se face utilizând procedura monozonă pentru fiecare zonă în parte şi presupunând frontiere adiabatice între zonele adiacente.

22

Dacă nici una dintre cele două proceduri mai sus enunţate (”monozonă”, respectiv ”multizonă fără cuplaj termic între zone”) nu poate fi aplicată, se recurge la procedura de calcul multizonă cu cuplaj termic între zone.
2.4.4.2.1 Calculul monozonă Dacă se aplică ipoteza de calcul a clădirii formate dintr-o singura zonă, iar zona respectivă cuprinde spaţii cu temperaturi prescrise diferite (cu diferenţe mai mici de 4K), temperatura interioară în perioada de răcire se scrie ca o medie ponderată dintre temperaturile interioare din aceleaşi zone (θj) cu suprafeţele pardoselilor zonelor j (Ap,j): ∑ A p , jθ i , j (2.26) θi = j ∑ Ap , j
j

în care : θ i, j temperatura prescrisă a spaţiului j în perioada de răcire, [ºC];
Ap,j

aria pardoselii utile a spaţiului j, [m2];

Dacă se aplică procedura de calcul monozonă iar zona respectivă cuprinde spaţii cu utilizări diferite (relativ la surse de caldură interioare, ore de iluminat, de ventilare, debite de ventilare etc.) se va utiliza ca valoare a temperaturii zonei, o medie ponderată cu parametrii stabiliţi în funcţie de utilizare, de acelaşi tip cu media ponderată a temperaturilor.
2.4.4.2.2 Calculul multizonă, fără cuplaj termic dintre zone Pentru calculul multizonă fără cuplaj termic între zone, orice transfer termic prin transmisie sau prin transport de aer dintre zone nu este luat în considerare. Din acest motiv, calculul multizonă fără cuplaj termic reprezintă o procedură de aplicare succesivă a calculului monozonă. Cu toate acestea, condiţiile la limită şi iniţiale pot fi cuplate, de exemplu, pentru cazul zonelor deservite de acelaşi sistem de răcire sau care au aceleaşi surse interioare de caldură. Pentru zonele deservite de acelaşi sistem de răcire, energia necesară este egală cu suma energiilor necesare calculate pentru fiecare zonă în parte (conform § 2.4.13). Pentru zonele care nu sunt deservite de acelaşi sistem de răcire, energia consumată este egală cu suma energiilor consumate (utilizate) calculate pentru fiecare zonă a clădirii în parte (conform § 2.4.13). 2.4.4.2.3 Calculul multizonă, considerând cuplajul termic dintre zone Pentru calculul multizonă care consideră cuplajul termic dintre zone, este luat în considerare orice transfer termic prin transmisie sau prin transport de aer interzone. Procedura de calcul pentru acest caz este detaliată în Anexa II.2.B.

2.4.5 Necesarul de energie pentru răcire 2.4.5.1 Procedura de calcul Această procedură este utilizată pentru a obţine necesarul de energie pentru răcire pentru intreaga clădire sau pentru o zonă a acesteia, conform următoarelor etape de calcul:

a) b) c) d) e) f)

calculul transferului de căldură prin transmisie, conform § 2.4.7; calculul transferului de căldură prin ventilare, conform § 2.4.8; calculul aporturilor de căldură de la sursele interioare, conform § 2.4.9; calculul aporturilor solare, conform § 2.4.10 calculul parametrilor dinamici, conform § 2.4.11 calculul necesarului total de energie pentru răcire QR conform § 2.4.12.

23

2.4.5.2. Relaţii generale de calcul Pentru fiecare zonă a clădirii, necesarul de energie pentru răcire, pentru fiecare lună de calcul se calculeaza conform relaţiei: Q R = Qsurse,R - ηR QTr,R

pentru situaţia Q R > 0,

(2.27)

în care: Q R - energia necesară pentru răcirea clădirii, [MJ]; QTr,R- energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii clădirilor, [MJ]; Qsurse,R - energia totală furnizată de sursele de căldură, în situaţia răcirii clădirii, [MJ]; ηR - factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii; cf. § 2.4.11

Observaţie - Pentru simplificarea scrierii, în cele ce urmează nu se va mai utiliza indicele “R”, caracteristic situaţiei de răcire, toate evaluările fiind făcute pentru această situaţie. Transferul de căldură total dintre clădire şi mediul adiacent neclimatizat se scrie:
QTr = QT + QV

(2.28)

în care, pentru fiecare zonă şi pentru fiecare perioadă de calcul: QTr – căldura totală transferată, [MJ]; QT - căldura transferată prin transmisie, v, § 2.4.7, [MJ]; QV - căldura transferată prin aerul de ventilare, v. § 2.4.8, [MJ]; In funcţie de diferenţele de temperatură cu care se calculează termenii QT şi QV şi de coeficienţii de transfer, (relaţiile 2.30 şi 2.33), termenul QTr poate fi negativ (căldură extrasă din clădire) sau pozitiv (căldură care pătrunde în clădire) – vezi fig. 2.4. Căldura totală de la sursele interioare, Qsurse :
Qsurse = Qint + QS

(2.29)

în care:
Qint - căldura degajată de sursele interioare , [MJ]; QS - căldura provenită de la soare , [MJ].

Sistemele de încălzire/răcire constituie ele însele surse interioare de căldură, uneori negative (care absorb căldură). Deoarece căldura datorată acestor surse, depinde de necesarul de energie al clădirii, trebuie să se facă un calcul în două etape: iniţial se evaluează necesarul de energie al clădirii fără aceste surse şi după aceea se include şi energia care provine de la aceste surse.

2.4.6. Durată sezonului de răcire

Pentru această metodă de calcul, durata sezonului de răcire se determină prin numărarea zilelor pentru care energia necesară pentru răcire este mai mare ca zero; pentru lunile caracterizate de un raport ”pierderi/surse interne” ridicat, se aplică un factor de corecţie <1 . Metoda este similară celei expuse la § 1.5.11.2 pentru calculul duratei sezonului de încălzire. Durată sezonului de răcire poate fi redusa prin aplicarea unor tehnici care conduc la economii de energie pentru răcire (de exemplu, prin utilizarea ventilarii nocturne); în aceste situaţii este necesară evaluarea perioadelor de funcţionare ale eventualelor sisteme auxiliare, pastrând pentru calculul necesarului de energie, doar perioada de timp în care funcţioneaza sistemul de răcire de bază.

24

2.4.7. Transferul de căldura prin transmisie (conducţie) 2.4.7.1. Calculul energiei disipate de clădire prin transmisie Fluxul de căldură total prin transmisie este calculat pentru fiecare lună a anului şi pentru fiecare clădire/zonă, cu relaţia: QT = Σk { HT,k. (θi – θe,k)}.t (2.30) în care: HT,k - coeficientul de transfer de căldură prin transmisie, al elementului k, către spaţiul sau zona de temperatură θe,k, [W/K]; θi - temperatura interioară a clădirii sau a zonei, cf. § 2.4.12, θe,k - temperatura spaţiului, a mediului exterior sau a zonei adiacente elementului k, t - durata de calcul, determinată conform Anexei II.2.A, [Ms]. 2.4.7.2. Coeficienţii de transfer termic prin transmisie Valorile coeficienţilor de transfer de căldura prin transmisie, HT,k ai elementelor k, se stabilesc conform părţii I a Metodologiei. în continuare se fac numai câteva precizări importante. Pentru fereastre, raportul dintre aria tâmplariei şi aria vitrată trebuie determinată de asemenea conform părţii I a Metodologiei. Ca o simplificare, se admite utilizarea aceluiaşi raport pentru toate ferestrele clădirii, de regulă 0,3 sau 0,2, valori ce conduc în cazul răcirii, la o valoare mai mică a coeficientului global de transfer termic prin fereastra UF. Transferul de căldură prin transmisie cuprinde atât transferul prin suprafeţele corespunzătoare elementelor ce delimitează zonele de temperaturi diferite, cât şi cel datorat punţilor termice punctuale sau liniare. In cazul unor proprietăţi termofizice diferite ale elementelor de construcţie pentru situaţiile de încălzire şi răcire, trebuie considerate valori diferite ale coeficienţilor de transmisie pentru fiecare mod în parte. Acest lucru apare evident în special în cazul ferestrelor cu jaluzele (sau alte elemente de umbrire) reglabile pe poziţii de iarnă sau de vară, în cazul transferului prin sol sau către spaţii puternic vitrate. In cazul transferului de căldură prin sol, se face o diferenţiere între coeficientul de transfer prin transmisie aferent situaţiei de iarnă şi cel corespunzător situaţiei de vară, întrucât aceşti coeficienţi includ atât efectele de regim staţionar (caracteristice transferului perimetral) cât şi pe cele periodice (caracteristice transferului prin suprafaţă). In calculul coeficientului de transfer termic către o zonă adiacentă neclimatizată, se utilizează un factor de reducere b subunitar, pentru a ţine cont de diferenţa de temperatură mai redusă în realitate faţă de cazul în care transferul are loc direct către mediul exterior.

Valoarea temperaturii θ e ,k se stabileşte în funcţie de urmatoarele situaţii :
- Transfer de caldură spre mediul exterior : în acest caz θ e,k este egală cu temperatura

mediului exterior, determinata conform anexei II.2.A. - Transfer de caldură către o zonă adiacentă climatizată : temperatura θ e,k este egala în acest caz cu valoarea prescrisă a temperaturii din zona climatizată. - Transfer de caldură către o zonă adiacentă neclimatizată : temperatura θ e,k este egală cu temperatura mediului exterior, determinata conform anexei II.2.A ; - Transfer de caldură către spaţii adiacente foarte vitrate (tip seră): în acest caz, trebuie urmată aceeaşi procedură ca în cazul spaţiilor adiacente neclimatizate. Efectul radiaţiei solare asupra temperaturii ce se stabileşte în interiorul spaţiilor foarte vitrate este luat în considerare ca parte din calculul referitor la aporturile solare, dezvoltat în cadrul capitolului 2.4.10.

25

- Pentru calculul cu zone cuplate termic, transferul de căldură către spaţiile adiacente climatizate ţine cont de o temperatură θ e,k egală cu temperatura spaţiului(ilor) adiacente, conform anexei II.2.B ; - Pentru calculul cu zone necuplate termic, transferul de căldură către alte zone climatizate nu se ia în considerare; - Transferul de căldură către sol: în acest caz, temperatura θ e,k este egală cu temperatura mediului exterior, determinata conform anexei II.2.A. - Transfer de căldură către clădirile adiacente: temperatura θ e,k reprezintă temperatura clădirii adiacente, bazată pe valori care corespund structurii şi utilizării acesteia din urmă.
2.4.7.3. Efectul protecţiei nocturne Efectul radiaţiei nocturne trebuie luat în considerare mai ales în cazul ferestrelor protejate prin dispozitive exterioare (obloane sau jaluzele). Pentru aceasta, se introduce un factor adimensional stabilit în funcţie de căldura acumulată în fereastră, care la rândul său, depinde de modul de utilizare a dispozitivelor de protecţie: U F ,cor = U F + p • f p + U F (1 − f p ) (2.31)

în care: UF,cor:
UF UF+p fp

coeficientul global de transfer termic corectat pentru ansamblul fereastră-protecţie [W/m2K]; coeficientul global de transfer termic pentru fereastra neprotejată, [W/m2K]; coeficientul global de transfer termic pentru fereastra+ protecţie, [W/m2K]; factor adimensional funcţie de căldura acumulată în fereastră şi de temperatura interioară prescrisă.

Coeficientul global UF+p corespunde perioadei de la apusul Soarelui până la ora 7 dimineaţa pentru toate zilele în care temperatura exterioară medie zilnica este mai mica de 10oC, iar coeficientul global al ferestrei, considerată neprotejată, este UF la toate orele. Scenariile (orarele) de închidere a jaluzelelor sunt în general diferite de la o regiune la alta şi pot fi diferite de asemenea în funcţie de tipul de utilizare a clădirii.
2.4.7.4. Situaţii speciale Sunt necesare metode particulare pentru a calcula influenţa următoarelor elemente de construcţie speciale: - Pereţi solari ventilaţi; - Alte elemente ventilate ale anvelopei; - Surse interioare de joasă temperatură. Dacă o sursă interioară de căldură cu potenţial important, are o temperatură apropiată de temperatura interioară, cantitatea de căldură transferată aerului interior este puternic dependentă de diferenţa de temperatură dintre temperatura sursei şi cea a aerului ambiant; în acest caz, sursa nu trebuie modelată ca orice sursa interioară, ci trebuie reprezentată în cadrul transferului de căldura prin transmisie. Temperatura θe,k reprezintă în acest caz temperatura sursei, iar valoarea coeficientului de transmisie Ht,k al elementului este egală cu produsul dintre suprafaţa expusă [m2] şi coeficientul de transfer termic U [W/m2K]. 2.4.8. Transferul de căldură prin ventilare 2.4.8.1. Calculul energiei disipate de clădire prin ventilare Energia disipată de clădire prin ventilare, se calculează în fiecare zonă conform relaţiei: QV = Σk{HV,k(θi - θintr,k}.t

(2.32)

in care:

26

QV HV,k θintr,k,

θi
t

energia totala transferată de zona z, prin ventilare, în MJ; coeficientul de transfer prin ventilare datorat aerului refulat în zona z, prin elementul k, [W/K]; temperatura de introducere (refulare), [K]; temperatura interioară a clădirii (zonei) conform § 2.4.12, [K]; durata de calcul, determinată conform Anexei II.2.A, [Ms].

Observaţie - QV se va introduce cu semnul rezultat din calcul. Valoarea negativă a fluxului QV indică un aport de căldură prin aerul de ventilare.
2.4.8.2. Coeficienţii de transfer termic prin ventilare Valorile coeficientului de transfer pentru ventilare HV,k corespunzător elementului k

traversat de debitul volumic de aer

introducere θintr,k ale acestui debit, pentru una din următoarele situaţii: - ventilare naturală inclusiv infiltraţii de aer din exterior – în acest caz θintr,k este egala cu temperatura aerului exterior θe conform Anexei A; - ventilare naturală ce include infiltratii de aer din încăperile adiacente neconditionate sau din poduri, mansarde sau alte spaţii închise insorite (sere) – în acest caz, θintr,k este egala cu temperatura echivalenta a spaţiilor adiacente, conform Anexei A; - pentru calculul zonelor cuplate, ventilarea include infiltraţia de la zonele adiacente - θintr,k este egala cu temperatura acestor zone, conform Anexei B; - ventilare provenită de la un sistem de ventilare mecanică – caz în care θintr,k este egală cu temperatura de introducere a aerului ce intră prin acest tip de sistem, determinată conform § 2.6. Pentru sisteme ce utilizează recuperatoare de căldură, condiţiile sunt precizate în continuare.

V V,k sunt date în § 2.6, în funcţie de valorile temperaturii de

In cazul în care debitul de aer volumic

transfer de căldură prin ventilare HV,k, poate fi calculat pentru fiecare zonă a clădirii şi pentru fiecare lună de calcul, conform relaţiei:

V V,k este cunoscut (dată de intrare), coeficientul de
(2.33)

H V ,k = ρ a ca V V ,k ,
în care:

V V,k
ρ a ca

debitul volumic aferent elementului aeraulic k, [m3/s], conform § 2.6; capacitatea calorică a aerului refulat poate fi considerată cu valoarea de 1200 J/m3K

2.4.8.3. Situaţii speciale In cazul unor proprietăţi diferite ale aerului în funcţie de sezon sau de tipul de sistem utilizat şi scenariul sezonier sau zilnic de funcţionare (de ex. ”vara/iarna”, ”ventilare de zi/de noapte”, ”cu recuperarea căldurii/fără recuperarea căldurii”), trebuie considerate valori diferite pentru temperatura de refulare θintr,k şi pentru capacitatea calorică a aerului refulat, conform stării aerului refulat. 2.4.8.3.1. Cazul utilizării recuperatoarelor de căldură Intrucât prezenţa unei unităţi de recuperare a căldurii reprezintă un element important în bilanţul de căldură al clădirii sau zonei (influenţeaza utilizarea aporturilor de la surselor interioare, supraîncălzirea zonei etc.), efectul utilizării recuperării căldurii asupra temperaturii aerului introdus trebuie luat în considerare în mod particular în calculul necesarului de energie pentru răcire. Recuperarea căldurii din aerul evacuat se ia în considerare prin reducerea debitului de aer real, proporţional cu eficienţa recuperatorului sau înlocuind temperatura exterioară cu temperatura aerului introdus, obţinută ca funcţie de temperatura zonei şi de eficienţa recuperatorului.

27

Pentru a determina datele de intrare în situaţia recuperării căldurii, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: - valorile coeficientului de transfer termic pentru ventilare HV,k sau ale debitului de aer

volumic refulat V

V,k,

ale temperaturii aerului introdus şi energia adiţionala utilizată în

-

-

sistem (aferentă puterii ventilatoarelor, dezgheţului etc.) trebuie să se folosească aceleaşi date climatice utilizate pentru toate calculele din această metodă, conform celor specificate în Anexa II.2.A; dacă unitatea de recuperare a căldurii nu are un bypass acţionat în funcţie de temperatura interioară sau în funcţie de sezon, acest lucru trebuie luat în considerare permanent prin calculul efectiv al temperaturii de introducere θintr,k rezultată de trecerea aerului exterior prin recuperator; daca unitatea de recuperare a căldurii este oprită sau by-passată pentru a reduce riscul de ingheţ al aerului în recuperator, modelul de calcul trebuie să ţina cont de acest lucru; de asemenea, în măsura posibilităţilor, trebuie să se ia în considerare şi eventualele surse de căldură din aerul exterior ce pot modifica temperatura aerului ce intră în recuperator şi implicit, cea de de ieşire din aparat θintr,k.

2.4.8.3.2. Cazul ventilării nocturne Efectul ventilării nocturne poate fi evaluat astfel : - debitul volumic mediu suplimentar şi factorii de corecţie ce ţin cont de diferenţa de temperatură, de efectele dinamice şi de eficienţa sistemului, se calculează conform relaţiei :

∆V V ,k = ctemp cdin cefic V V ,extra ,k
în care:

(2.34)

∆V V , k
ctemp cdin cefic

termen de debit suplimentar datorat ventilarii nocturne, în m3/s ; coeficient adimensional ce ţine cont de temperatura nocturna în raport cu temperatura medie pe 24 de ore ; în lipsa unor valori bine precizate, se poate lua ctemp=1 ; coeficient adimensional ce ţine cont de inerţia constructiei ; în lipsa unor valori bine precizate, se poate lua cdin=1 ; coeficient adimensional ce ţine cont de eficienta sistemului de ventilare nocturna ; în lipsa unor valori bine precizate, se poate lua cefic=1 ; debitul suplimentar datorat ventilarii nocturne, în m3/s ;

V

V , extra , k

- în timpul perioadei de răcire, trebuie precizate ca date suplimentare de intrare, scenariile de funcţionare ”zilnic” şi ”săptămânal” ale sistemului de ventilare nocturn, ca şi debitul volumic de aer suplimentar. Acest debit suplimentar poate fi calculat în funcţie de tipul clădirii, climat, expunere la vânt,

utilizare etc. Debitul de aer nocturn suplimentar

V

trebuie însumat la debitul diurn V , extra , k

V

V ,k

pe

perioada de noapte, adică între orele 23 pm şi 7 am, pentru toate zilele corespunzătoare perioadei de răcire. Sunt posibile scenarii diferite de funcţionare în raport cu cel prezentat. Ele pot diferi funcţie de ziua saptămânii, de zilele de weekend şi de tipul de utilizare al clădirii. Un exemplu în acest sens este redat în Anexa II.2.D

28

2.4.8.3.3. Alte situaţii speciale Sunt necesare metode de calcul speciale atunci când sunt intâlnite următoarele situaţii: - pereţi solari ventilaţi; - alte elemente de anvelopă cu strat de aer ventilat; - pompe de căldura ce utilizează aerul evacuat ca sursă termică; dacă debitul de aer necesar funcţionarii corecte a pompei de căldură este mai mare ca debitul ce ar fi trebuit introdus în calcul ca dată de intrare, trebuie utilizată valoarea maximă dintre cele două debite.
2.4.9. Degjări de căldură de la surse interioare 2.4.9.1. Calculul energiei disipate de sursele interioare de căldură Sursele de căldură interioare, inclusiv cele cu contributii negative la bilantul termic, constau din orice tip de căldură degajată la interiorul spaţiului conditionat, (altele decât căldura introdusă controlat pentru încălzirea şi răcirea acestui spaţiu sau cea utilizată pentru prepararea apei calde de consum). Aceste surse de căldură includ: - căldura metabolică degajată de ocupantii spaţiului; căldura degajată de aparate electrice aflate în încăpere şi de corpurile de iluminat; căldura degajată sau absorbită datorită curgerii apei calde şi reci prin instalaţiile ce strabat încăperea, inclusiv cele de canalizare; - căldura disipată sau absorbită de instalaţiile de ventilare, încălzire sau răcire, înafară celei introduse controlat pentru climatizarea spaţiului respectiv; - căldura ce rezultă (sau care este absorbită) din procesele tehnologice desfasurate în încăpere sau din prepararea hranei.

Energia totală disipată de sursele de căldură, în situaţia răcirii clădirii, într-o zonă a acesteia, Qsurse,R se calculează cu relaţia: (Pentru simplificarea scrierii, în cele ce urmează, nu se va mai folosi indicele “R” corespunzător răcirii)

Qsurse = ∑ Qsurse,k + ∑ (1 − bl )* Qsurse,nc ,l
k l

(2.35)

în care:

Q

surse , k

= Φ surse ,med ,k t

Qsurse ,nc ,l = Φ surse ,med ,nc ,l t

unde:
Qsurse Qsurse,k Qsurse,nc,l

energia furnizată de sursele interioare de căldură în timpul lunii considerate, [MJ]; energia furnizată de sursa k în spaţiul climatizat, în timpul sezonului sau lunii considerate, [MJ]; energia furnizată de sursa interioară l dintr-un spaţiu adiacent neclimatizat, în timpul sezonului sau lunii considerate, [MJ]; factor de reducere al efectului sursei interioare l din spaţiul adiacent neclimatizat, fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară k, obţinut pe baza datelor definite la § 2.4.9.2, [W];

bl Φ surse,med ,k

29

Φ surse ,med ,nc ,l t

fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară l, aflată în spaţiul adiacent neclimatizat, obţinut pe baza datelor definite în § 2.4.9.2 , [W]; durată perioadei de calcul (luna sau sezon), conform Anexei II.2.A, [Ms];

Un spaţiu adiacent neclimatizat reprezintă un spaţiu neclimatizat aflat în afară conturului ce delimitează spaţiul pentru care se calculează necesarul de energie pentru răcire. în cazul unui spaţiu neclimatizat adiacent mai multor zone climatizate, valoarea fluxului de căldură Φ surse,med ,nc ,l cedat spaţiului climatizat datorită sursei l, trebuie divizată pentru fiecare zonă climatizată în parte.
2.4.9.2. Fluxul de căldură mediu degajat de sursele interioare Pentru calcularea degajărilor de căldură de la sursele interioare, se fac următoarele precizări: - o parte din căldura degajată de sursele interioare, poate fi recuperată fie în clădire, fie chiar în sistemul care se calculează, fie în alt sistem; în cele ce urmează se consideră numai căldura recuperată în clădire; - pentru simplificare, cantităţile mici de căldură disipate în sistem şi recuperate în clădire pot fi ignorate în calculul necesarului de energie pentru răcire, putând fi evaluate în cadrul calculului performanţei energetice globale a sistemului, prin introducerea unor factori de corecţie; - o sursă rece, ce contribuie la eliminarea unei cantităţi de căldură din zona de calcul trebuie tratată ca o sursă obişnuită, dar de semn opus (negativă); - dacă o sursă caldă de mărime importantă are o temperatură apropiată de cea a mediului ambiant interior, fluxul de căldură degajat depinde în mod esenţial de diferenţa de temperatură dintre sursa şi mediu; în acest caz, acest flux va fi luat în considerare ca transfer de căldură prin transmisie, (cf. § 2.4.7.4.)

Cu aceste observaţii, fluxul total de căldură datorat surselor interioare se scrie:

Φ surse = Φ oc + Φ ap ,e + Φ il + Φ acm+c + Φ i ,r ,V + Φ proc

(2.36)

în care: Φ surse Φ oc Φ ap,e Φ il Φ acm+c

fluxul de căldură total datorat surselor interioare, cedat încăperii climatizate, [W]; fluxul de căldură cedat de ocupanti, cf. § 2.4.9.2.1., [W]; fluxul de căldură cedat de aparatura electrică, cf. § 2.4.9.2.1., [W]; fluxul de căldură cedat de iluminat, cf. § 2.4.9.2.2., [W]; fluxul de căldură cedat de instalaţiile de apă caldă menajeră şi canalizare, cf. § 2.4.9.2.3 şi cap.3, [W]; fluxul de căldură cedat de instalaţiile de încălzire, răcire şi ventilare, cf. § 2.4.9.2.4., [W]; fluxul de căldură cedat de procese tehnologice şi prepararea hranei, cf. § 2.4.9.2.5., [W];

Φ

I , R ,V

Φ proc

2.4.9.2.1.Căldura metabolică degajată de ocupanti şi căldura de la aparatura electrică Valorile orare şi săptămânale ale fluxului de căldură cedat de ocupanti şi de aparatura electrică aflată în încăpere trebuie determinate în funcţie de tipul şi gradul de ocupare al clădirii, de modul de utilizare a clădirii, şi de scopul calculului. In absenţa altor valori, pot fi utilizate datele din Anexa II.2.D, în care există informaţii detaliate pentru clădiri rezidenţiale şi din domeniul terţiar, cât şi valori globale pentru un anumit număr de utilizări ale clădirilor.

30

flux de căldură de la sistemul de ventilare din spaţiul climatizat. în funcţie de utilizarea clădirii şi scopul calculului. ele pot fi neglijate. răcire şi ventilare se scrie : Φ I . apă caldă de consum şi canalizare către/de la încăperea climatizată. [W]. se scrie conform relaţiei: Φ acm +c = Φ acm .2. Căldura degajată de la iluminatul artificial Valoarea fluxului de căldură degajat de la iluminat Φ il este suma dintre: .circ ⋅ Lacm. fluxul de căldură datorat circulatiei apei reci şi canalizarii interioare. Dacă se apreciază ca fiind neimportante în raport cu alte fluxuri de căldură. fluxul de căldură unitar cedat de instalaţia de apă caldă de consum.circ precum şi fluxul de căldură datorat apei calde de consum în afară sistemului de circulaţie.fluxul de căldură degajat de alte aparate de iluminat prezente în încăpere şi care nu fac parte din prima categorie : corpuri de iluminat decorative. [m]. apa caldă de consum şi canalizare. lungimea conductelor din sistemul de circulaţie a apei calde menajere din zona de clădire considerată. [W/m] . Observaţii pentru încălzire: Valoarea fluxului de căldură de la sistemul de încălzire Φ I se referă la disiparea de căldură în zona considerată.9. [W] .V fluxul de căldură total. Φ acm.37) fluxul de căldură cedat/primit de instalaţiile de apa rece.necirc precum şi fluxul de căldură datorat circulatiei apei reci şi canalizarii interioare. fluxul de căldură datorat apei calde de consum în afară sistemului de circulaţie.R . [W]. [W]. ϕ acm. flux de căldură de la sistemul de răcire din spaţiul climatizat.2.necirc Φ ar + c Φ acm. Observaţie : Fluxul de căldură nu cuprinde căldura evacuată direct prin sistemul de ventilare utilizat pentru evacuarea căldurii de la corpurile de iluminat (dacă este utilizat un astfel de sistem). flux de căldură datorat apei calde din sistemul de circulatie permanentă. disipat de la sistemele de încălzire. răcire şi ventilare Fluxul de căldură disipat de la sistemele de încălzire.9.2.circ (2.4. [W].4. 2.2. ingropate etc.3.circ Lacm.V = Φ I + Φ R + ΦV (2. Φ ar + c se determină conform capitolului 3.38) în care : Φ I .circ Φ acm. iluminat de siguranţă. răcire şi ventilare ΦI ΦR ΦV flux de căldură de la sistemul de încălzire din spaţiul climatizat.4. 2. Căldura disipată sau absorbită de la sistemele de încălzire. trebuie utilizate valorile existente în documentaţia de specialitate.necirc + Φ ar +c în care: unde: Φ acm+c Φ acm. [W]. [W].circ Valoarea fluxului de căldură unitar ϕ acm. Pentru toate aceste dispozitive.circ = ϕ acm.9. ventilatoare şi componente 31 . apă rece şi canalizare Fluxul de căldură cedat/primit de instalaţiile de apă rece. provenită de la surse de energie auxiliară (pompe.2. lampi speciale.fluxul de căldură cedat de corpurile de iluminat şi .circ + Φ acm .4. Căldura degajată de la instalaţiile de apă caldă. R.

2. Pentru a lua în considerare aria şi caracteristicile suprafeţei de captare a radiaţiei solare. Căldura disipată datorită aerului care este introdus în zona respectivă. 2. datorită radiaţiei solare (aportul solar) se calculează cu relaţia: Qs = Qs . fie ca medii lunare.k Fsu . circulatie. fie ca o medie pe intreg sezonul de încălzire.electronice).k As .4.k ) şi Qs . Observaţii pentru sistemul de răcire: Valoarea fluxului de căldură provenit de la sistemul de răcire Φ R se referă la sursele de energie auxiliară (pompe.Φ proc . absorbtie şi reflexie a radiaţiei solare. Aceste date trebuie considerate.c = ∑ (I s . într-o zonă a clădirii. Căldura de la sistemul de ventilare care nu conduce la creşterea temperaturii aerului introdus. j = ∑ (I s . energia totală pătrunsă în interior. 2. Observaţii pentru ventilare: Valoarea fluxului de căldură transferat de la sistemul de ventilare. j As .4. precum şi de caracteristicile de transfer ale acestor suprafeţe. j Fsu .10. 32 . aceste date trebuie obţinute ca valori medii lunare. include de exemplu căldura disipată de motoarele ventilatoarelor plasate înafara curentului de aer şi de ventilatoarele locale care brasează aerul.4. trebuie luată în considerare printr-o creştere a temperaturii de introducere şi de aceea nu trebuie considerate ca o sursă interioară în sine.10 Aporturi de căldură solare 2. pentru luna considerată. precum şi la căldura disipată în procesele de emisie. [MJ]. distribuţie şi inmagazinare a căldurii din sistemul de încălzire.9. este de multe ori nevoie de a calcula necesarul de energie de încălzire sau răcire fără a lua în calcul aceste surse potentiale.1 Calculul aporturilor solare totale Aporturile de căldură solare sunt funcţie de radiaţia solară la nivelul localitatii în care se află clădirea. circulaţie. Astfel. distribuţie şi stocare din sistemul de răcire.nc .depinde de tipul de utilizare a clădirii şi de scopul calculului şi poate fi determinat pe baza documentaţiei de specialitate. Căldura degajată de la procese tehnologice şi prepararea hranei Fluxul de căldură transferat către sau de la încăpere ce rezultă din procese tehnologice sau de preparare a hranei . Observaţie : Inainte de a calcula căldura disipată sau absorbită de la sistemele de încălzire sau răcire.nc . precum şi efectul umbririi acesteia se introduce în calcule mărimea denumită arie de captare efectivă. Pentru această metodă.5. j )nc j k unde: Qs energia solară totală pătrunsă în zona de calcul climatizată. ventilatoare şi componente electronice) din zona considerată precum şi la căldura disipată în procesele de emisie.c + ∑ (1 − b j )Qs . j j [ ] (2. datorată aporturilor solare ale zonei de calcul şi de la zonele adiacente (neclimatizate). de coeficienţii lor de transmitere.39) în care: Qs . de orientarea suprafeţelor receptoare. ΦV se referă la căldura disipată în zona de calcul de către sistemul de ventilare.

10. radiaţia solara totala integrată pe perioada de calcul.k As. [MJ/m2]. răcire sau verificarea confortului termic de vară). Radiaţia solară directă este singura componentă redusă de obstacolelor ce produc umbra.2.1.j energia solară pătrunsă în zona de calcul. radiaţia difuză şi cea reflectată de sol ramân neschimbate. aceeaşi interpretare ca la As.1 (pentru suprafeţe vitrate).2. şi § 2. elemente opace exterioare. integrată pe perioada de calcul.k. aticuri.c Qs. factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente exterioare. copaci etc. Is radiaţia totală primită de planul captator în conditiiile lipsei oricărui element de umbrire exterior. egală cu energia solară captată de 1 m2 al suprafetei k. aria de captare efectivă a suprafeţei k.nc. 2. prin reflexie. determinată conform § 2.clădiri invecinate. pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat.10.forme de relief invecinate (dealuri. factor de reducere a aporturilor de la spaţiul neclimatizat j.k Is.2. [MJ]. pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat.).10. trebuie alese valori medii adecvate scopului urmărit (încălzire. în consecinţă. Caracteristicile de captare ale acestor suprafeţe depind de climatul local şi de factori dependenţi de perioada de calcul.j Is. Se ia în considerare în calcul un factor subunitar Fsu denumit factor de reducere al aporturilor solare datorat umbririi exterioare.k.). energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată. [MJ/m2]. [m2]. . [MJ]. Arii de captare efective a radiaţiei solare Ariile de captare a radiaţiei solare se determină pentru toate tipurile de elemente perimetrale ale unei clădiri. precum şi pereţi aflaţi în spatele unor elemente de acoperire sau izolaţii transparente.4. pereţi şi planşee interioare din spaţii tip seră. pentru o orientare şi înclinare dată a acesteia. aceeaşi interpretare ca la Is. pentru luna considerată. produce aceeaşi radiaţie ca cea obstrucţionată. [MJ/m2].k As.2 (pentru elemente de anvelopă opace). Aria de captare efectivă a radiaţiei solare pentru elemente vitrate Aria de captare efectivă a unui element de anvelopa vitrat se calculeaza cu relaţia: 33 . balcoane etc.4. datorată aporturilor solare din zona adiacentă “j”. 2.retragerea fereastrei faţă de planul exterior al peretelui. cum ar fi poziţia soarelui sau raportul dintre radiaţia directă şi difuză. Factorul Fsu se exprimă prin relaţia: Fsu = I su Is în care: Fsu factor de reducere al aporturilor solare datorat umbririi exterioare radiaţia totală primită de planul captator în prezenţa elementelor de umbrire Isu exterioare.4. [m2]. neclimatizată).2. prin elementele perimetrale exterioare ale clădirii. pentru o orientare şi un unghi de înclinare dat. care captează radiaţia solară (suprafeţe vitrate exterioare. în zona considerată. Aceasta este echivalent cu un obstacol care. ce se determina conform Anexei A.Qs.10.elemente de construcţie exterioare ale clădirii (cornise. . . a ariei de captare efectiva corespunzatoare suprafeţei k. integrată pe perioada de calcul. Acest factor reprezintă reducerea fluxului de căldură solar patruns în încăperea climatizată datorită prezentei unor elemente de umbrire permanente cum ar fi: .4.j bl Fsu.

42) în care: Fτ .control automat motorizat al acesto elemente. [m2]. cum ar fi: .transmitanţa la incidenţă normală a radiaţiei solare Parte I a metodologiei stabileşte metodele de calcul pentru determinarea transmitanţei totale a suprafeţelor vitrate echipate cu dispozitive de protecţie solară. cu care Fu aceasta este prevazută. factor de corecţie în funcţie de durată de utilizare a elementelor de umbrire mobile.2.2. în situaţia în care sunt utilizate elementele de umbrire mobile.control automat inteligent al elementelor mobile 2. Umbrirea elementelor vitrate trebuie luată în calcul atunci când radiaţia solară incidentă pe suprafată elementului la ora de calcul depaseste 300 W/m2 şi neglijată dacă radiaţia este inferioară acestei valori de prag. Ca o alternativă. inclusiv rama. se poate utiliza o pondere fixă a ramei pentru intreaga clădire Ft = 0. Reducerea aporturilor solare prin utilizarea elementelor de umbrire mobile. Transmitanţa maximă se obţine la incidenţă normală a radiaţiei solare (unghi de incidenţă zero) şi scade odată cu creşterea unghiului de incidenţă.fară nici un fel de control solar. factor de umbrire al fereastrei datorat dispozitivelor de umbrire mobile.2. . aporturile solare prin elementele opace nu pot fi neglijate.factor de corecţie a transmitanţei τn . se ia în considerare prin factorul de reducere a aporturilor.10.41) aria totala a elementului vitrat.control manual al elementelor de umbrire mobile. . ponderea ramei din aria efectivă de captare a ferestrei trebuie determinată conform specificaţiilor tehnice ale ferestrelor. este posibilă definirea unor alte valori de prag la nivel naţional. în situaţia în care elementele de umbrire mobile nu sunt utilizate. τu fu Factorul fu se determină pe baza unor aşa cum este aratat în Anexa II. transmitanţa totală a ferestrei. Aria de captare efectivă a radiaţiei solare pentru elemente opace Pentru situaţiile de răcire vara sau a determinării conditiilor de confort de vară. Pe de alta parte. dacă pierderile de căldura prin radiaţie (către bolta cerească) sunt estimate ca importante. pierderile prin transmisie pot fi 34 . diferenţiate în funcţie de de tipul de control solar existent.D.43) în care: Fu τ Factorul de reducere a aporturilor solare datorat elementelor de umbrire mobile transmitanţa totală a ferestrei. Pentru a modela acest fenomen.2. F = Fuτ (1 − Ft )AF în care: AF Ft (2. care se calculează cu relaţia: Fu = (1 − f u )τ + f uτ u / τ [ ] (2. folosind relaţia: τ = Fττ n (2. se introduce un factor de corecţie a transmitanţei în funcţie de unghiul de incidentă. Ca o alternativă la această ipoteză. Transmitanţa elementului vitrat reprezintă media temporală a raportului dintre energia solară transmisă prin elementul vitrat neumbrit şi energia solară incidenta. τ factor de transmisie (transmitanţa) a energiei solare prin elementul vitrat Relativ la factorul de tâmplărie. egal cu raportul dintre aria ramei şi aria totala a geamului.4. factor de tâmplărie (de reducere a suprafeţei ferestrei). pentru fiecare fereastră.AS . .

pentru condiţiile României. [ºC]. Factorul de corecţie Fcer se calculează cu relaţia : Ap Rp. Fluxul de căldura unitar transferat prin radiaţie către bolta cerească se srie sub forma: (2. p = Fcerα p R p . valoare ce corespunde la o temperatură medie a suprafeţei exterioare de 10 ºC. perioada de calcul. radiaţia solară totală integrată (energia solară) la nivelul elementului opac. [W/m2K]. p (2.e = 4εσ (θ se + 273) (2.44) As . 0. determinată conform Partea I a Metodologiei. [Ms] .e coeficient de transfer de căldură prin radiaţie la exterior. hr.intensificate în acelaşi timp. 35 .P t fluxul de căldură unitar datorat transferului de căldură prin radiaţie către bolta cerească.se Fcer = 1 − ϕ cer t α p I s. Aria de captare efectivă a unui element opac de anvelopa (perete.e ∆θ e−cer în care: Ff factor de formă dintre elementul opac şi bolta cerească (1 pentru terasă orizontală deschisă. θ se La o prima aproximare.5 pentru un perete exterior ne mascat) . nemascată de vreun element constructiv.e poate fi aproximat prin relaţia : 3 hr . Coeficientul de transfer de căldură prin radiaţie la exterior hr. [m2K/W].67*10-8 W/(m2K4). Up coeficientul global de transfer termic al peretelui.seU p Ap în care: Fcer factor de corecţie ce ţine cont de schimbul de căldură prin radiaţie al peretelui către bolta cerească. [m2].47) unde: ε σ emisivitatea suprafetei exterioare a peretelui. rezistenţa termică a elementului exterior opac. media aritmetică dintre temperatura suprafeţei exterioare a peretelui şi temperatura bolţii cereşti.p (m2) se calculeaza cu formula: (2. Atunci când temperatura boltii ceresti nu este disponibilă în bazele de date climatice. determinat conform Partea I a Metodologiei . [m2K/W].46) ϕ cer = F f hr . [W/m2] . diferenţa medie de temperatură ∆θ e−cer va fi luată egală cu 11K.45) în care : ϕ cer Is. αp aria totala a peretelui considerat de calcul. [MJ/m2 ] . egală cu 5. [W/m2K] . terasă) As. diferenta medie de temperatură dintre aerul exterior şi temperatura aparentă a bolţii ∆θ e−cer cereşti. fapt modelat prin introducerea unui factor de corecţie al efectului aporturilor solare asupra zonei climatizate. [ºC]. hr. constanta Stefan-Boltzmann. coeficient de absorbţie a radiaţiei solare de către elementul opac considerat.e poate fi luat egal cu 5 W/m2K.

9 Tabelul 2. pentru fiecare lună şi pentru fiecare zonă considerată: ηTr.R αR +1 αR 1 − λα R R = α R +1 .R = .8 1. conform următoarelor relaţii: Notând: λR raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii. 1 − λR . constanta de timp de referinţă pentru răcire. determinate cf § 2. săli de spectacole. magazine Valorile lui α 0 r si τ 0 r pot fi furnizate şi la nivel naţional.11.9. care se calculează cu relaţia: α R = α0R + unde: τR τ 0R (2. constanta de timp pentru răcire.4.metoda sezoniera II Clădiri răcite numai pe parcursul zilei (mai puţin de 12 ore/zi): şcoli.2. determinat conform tabelului 2.4.2.4.5. Factorul de utilizare a pierderilor de căldură este funcţie de raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură şi de inerţia termică a clădirii. . în ore.48) ηTr . locuinte . Aporturi de căldură solare în încăperi puternic vitrate (sky-domuri) Ariile de captare efectivă a radiaţiei solare în încăperile cu grad mare de vitrare (skydomuri) nu pot fi calculate în acelaşi mod ca pentru ferestrele obişnuite. Calculul parametrilor dinamici 2. hoteluri. R = 1 în care.12.R factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii.10.R aporturile de căldura totale pentru răcire.0 15 30 15 36 . λR raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de răcire.9: Valorile parametrului numeric α 0 R si ale constantei de timp de referinţă τ 0 R Tipul de clădire referitor la funcţionarea sistemului de răcire α 0R τ 0 R [ore] Clădiri răcite continuu (mai mult de 12 ore pe zi): clădiri rezidentiale.50) τ α 0R R parametru numeric de referinţă.2.daca λR =1 atunci ηTr . determinată conform tabelului 2.3.daca λR < 0 atunci ηTr . spitale. efectele dinamice sunt luate în considerare prin introducerea unui unui factor de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii.4. modul de calcul al aporturilor solare prin aceste elemente va fi descris de modele detaliate. aceste aspecte sunt descrise în § 2. [MJ] – cf § 2.1.5. (2.4.1 Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură In metoda de calcul lunară. Efectul inerţiei termice a clădirii în cazul răcirii intermitente sau opririi furnizării frigului este luat în considerare prin introducerea unei ajustari (corecţii) a temperaturii interioare prescrise sau a unei corecţii aplicate necesarului de energie pentru răcire. αR parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a clădirii pentru răcire τR.4. QTr. Q γ R = surse .3. 2.metoda lunara .11.R energia totală transferată între clădire şi mediul exterior.0 0. determinată conform 12.2. în situaţia răcirii clădirilor.2.R Qsurse. birouri. [MJ]. I τ 0R 1.R (2.daca λR>0 şi λR ≠ 1 atunci .49) Qt .

Valori convenţionale ale constantei de timp pentru diverse tipuri de clădiri pot fi calculate pentru tipuri de clădiri reprezentative construite. HT coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii. aria elementului j.52) j j i τR în care: Cm Xj Aj ρ ij capacitatea termică internă a clădirii. Valori curente sunt date în partea I a Metodologiei. Constanta de timp a clădirii pentru răcire Constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire τ R caracterizeaza inerţia termică clădirii/zonei în timpul perioadei de răcire. 2. calculat conform § 2. Cm se obţine prin insumarea capacităţilor termice ale tuturor elementelor de construcţii aflate în contact cu aerul interior al zonei luate în considerar Cm = ∑ X j A j = ∑∑ ρ ij cij d ij A j (2. capacitatea termică internă a elementului interior j.4. [W/K]. [ore]. valabile pentru perioade de 2. cij d ij 37 .5 este reprezentată variaţia factorului de utilizare ηtR pentru o perioadă de calcul lunară şi pentru diverse constante de timp ale clădirilor din clasa I. [m]. o saptămână şi infinit. Se calculează cu relaţia : τR = unde : Cm / 3. [m2]. [kJ/K]. densitatea materialului din stratul i al elementului j. Fig.5 Nomogramă pentru determinarea factorului de utilizare a pierderilor pentru răcire ηt. Capacitatea termică internă a clădirii sau a unei zone.11. presupunand un control perfect al temperaturii şi flexibilitate optima a controlului. grosimea stratului i al elementului j.2. căldura specifica a materialului din stratul i al elementului j. 48 ore . în modul de răcire.4.6 HT (2. calcul lunare şi clădiri răcite continuu (clădiri tip I). [kJ/(kgK)]. NOTA: Factorul de utilizare a pierderilor de căldura pentru răcire se defineşte independent de caracteristicile sistemului de răcire.7. 24. Un sistem de răcire ce răspunde lent şi un control imperfect al temperaturii interioare poate afecta utilizarea optimă a pierderilor.In figura 2. [kg/m3]. [kJ/(m2K)]. Cm capacitatea termică a clădirii.51) constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire. [kJ/K].R pentru constante de timpτ R : 8.

determinat conform § 2. aR. Tabelul 2. raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură ale clădirii (zonei) în modul de răcire.Cazul răcirii în regim intermitent Datorită variaţiei diurne a parametrilor climatici în perioada de vara şi a inerţiei termice a clădirii.1. energia necesară pentru răcire.5. calculată conform § 2.4. determinat cu relaţia: ⎞ ⎛ τ (2. trebuie utilizată ca temperatură interioară.4. constanta de timp pentru răcire. determinată conform § 2.10 şi jumatate din grosimea peretelui.11.int erm (2.11.interm energia necesară pentru răcire. [MJ].int erm )QR .int erm QR + (1 − a R .2. controlul şi setarea termostatului de ambianţă corespunde unei situaţii de răcire în regim continu.int erm = a R .12. 2. NOTA 1: Factorul de corecţie aR.4.tot.5..int erm ⎛ 0 R ⎞⎜ 1 ⎟(1 − f R .2.54) a R .4. constanta de timp de referinţă pentru răcire. N ) ⎜ τ ⎟⎜ R ⎠⎝ ⎝ λR⎟ ⎠ având ca valoare minima: a R .interm=3 .4.10 Grosimea maxima considerată în calculul capacităţii termice interioare Grosime maxima Aplicaţie [m] Determinarea factorului de utilizare pentru 0.4. presupunând că pentru toate zilele lunii.int erm = f R .interm QR energia necesară pentru răcire ţinând cont de efectul intermitenţei.interm ţine cont de faptul că impactul intermitenţei de funcţionare a sistemului de răcire asupra necesarului de energie este funcţie de lungimea perioadei de 38 .10 încălzire sau răcire Efectul încălzirii sau răcirii intermitente 0.interm factor adimensional de corecţie pentru răcirea intermitentă. funcţionarea unui termostat programat pentru funcţionare de zi/noapte sau pornit/oprit are un efect mai mic asupra necesarului de răcire decât ar avea pe perioada de iarnă.53) unde: QR.Suma este realizată pentru toate straturile aceluiaşi element de perete.12. [MJ].interm τR τ 0R λR şi numărul de zile dintr-o săptămână (ex. asupra necesarului de încălzire. [ore]. temperatura prescrisă θi (în grade Celsius). Acest fapt conduce la diferenţe importante în procedurile de calcul pentru modul de răcire.03 2.N bR. QR.tot .11. 5/7) .4.4. începand dinspre suprafaţa interioară şi până la primul strat izolant. [ore]. Cazul funcţionării în regim continu Pentru răcirea continuă a clădirii pe toată perioada sezonului de răcire. [MJ]. Energia necesară pentru răcire în cazul răcirii intermitente se calculeaza cu relaţia: QR . factor de corelaţie empiric cu valoare constanta bR. controlul şi setarea termostatului de ambient corespund perioadei de intermitenţă.12 Condiţii interioare de calcul 2. Grosimea maximă luată în calculul capacitatii termice interioare este valoarea minimă dintre cea dată în tabelul 2. presupunând că pentru toate zilele lunii. determinată conform § 2.int erm = 1 − bR . N în care: factor reprezentand raportul dintre numărul de zile din saptămână cu răcire normală f R. calculată conform § 2.

[MJ].tot .13 Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirilor 2.6. QR . 2 – clădiri cu inerţie mică 2. necesarul de energie pentru răcire calculat conform § 2.5. setările şi controlul termostatului de ambianţă sunt cele corespunzatoare perioadei normale.4. Necesarul de frig în timpul perioadei de vacanţă se calculează astfel: . şi b) pentru perioada de vacanţă. presupunând că pentru toate zilele lunii. ţinând cont de durata acestor perioade de-a lungul unui an calendaristic: QR .intermitenţă. 39 .pentru luna ce include o perioadă de vacanţă. utilizand următoarea relaţie: QR .56) în care: QR. [MJ].12. N QR + (1− f R .13.tot . de raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură şi de inerţia termică a clădirii – a se vedea figura 2.an necesarul anual de răcire pentru zona considerată.se interpoleaza liniar rezultatele obţinute ţinând cont de raportul dintre perioada de timp de vacanţă şi perioada de timp normală.vac QR (2.3. perioadele de vacanţă în timpul sezonului de răcire conduc la o reducere importantă a necesarului de frig. .4. se calculează însumând necesarul de energie pe perioadele distincte din an în care este necesară răcirea.vac = f R .4. 10/31) . pentru fiecare zonă Necesarul anual de energie pentru răcire. calculul se face diferenţiat: a) pentru perioada de răcire normală. presupunand ca pentru toate zilele lunii. j j (2. Cazul răcirii cu perioade mari de întrerupere a funcţionării In anumite clădiri cum ar fi şcolile.4. pentru o zonă de clădire dată.vac unde: QR .1 Necesarul de energie anual pentru răcire.55) necesarul de energie pentru răcire ce ţine cont de perioadele de vacanţă. [MJ]. Metoda nu este aplicabila pentru cazuri complexe 2. necesarul de energie pentru răcire calculat conform § 2.vac f RN Obs.an = ∑ QR .5. raportate la numărul total de zile al perioadei (ex. aR. N )QR .6 Nomograma de alegere a factorului de corecţie aR. setările şi controlul termostatului de ambianţă sunt cele corespunzatoare perioadei de vacanţă.4.interm τR τR τR τR raportul λR Figura 2.interm pentru răcirea intermitentă 1 – clădiri cu inerţie mare . factor reprezentând numarul de zile din luna cu răcire normală. [MJ].

mz = ∑ QR .R pentru fiecare resursa de energie i. pierderile de energie şi energia auxiliară consumată cuprind etapele de generare.R (inclusiv pierderile de energie din sisteme).mz necesarul de caldură anual pentru răcire pentru clădirea multizonă deservită de aceeaşi combinaţie de sisteme ca şi zona z. Qsist. energia anuală utilizată pentru răcire.R unde: Qsist.j necesarul de răcire al zonei considerate pentru luna j.R = R η sist . se determină în funcţie de energia necesară pentru răcire. Prima variantă este totuşi preferabilă. în acest caz se utilizează\relaţia: Q (2. [MJ]. incluzand pierderile de energie la generarea.4.una din urmatoarele 3 variante: a) calcul direct al energiei totale utilizate de sistemul de răcire Qsist. [MJ].an . Aceste trei opţiuni de calcul ar trebui să conducă la acelaşi rezultat final.13.4.R η sist .4.1 Pierderile de energie ale sistemului In cazul existenţei unei singure combinaţii de sisteme de răcire şi ventilare în clădire.6.an .R şi Qsist.i pentru fiecare resursă de energie i. transportul. inclusiv pierderile de energie ale sistemului. z 2. energia anuală necesară pentru răcire. QR .13. distribuţie.5.3 Energia totală utilizată pentru sisteme de răcire şi de ventilare 2. se obţine prin însumarea necesarului de energie al tuturor zonelor z deservite de aceeaşi combinaţie de sisteme considerate: QR .R. eficienta globala a sistemului de răcire. [MJ] .2 Necesarul de energie anual pentru răcire.3.4.QR. transport. într.57) z în care: QR . control. [MJ]. partea electronica de comanda şi control. cu exceptia cazului cand sunt raporttate separat ca energie auxiliara.58) Qsist . acumularea. 2.pierd.aux. determinat conform § 2. pentru o combinaţie dată de sisteme de răcire şi ventilare. Lungimea sezonului de răcire ce determină perioada de funcţionare a sistemelor de răcire se obţine conform § 2. 40 . întrucât conduce cel mai direct la calculul energiei totale utilizate. pentru o combinaţie de sisteme In cazul unui calcul multizonă (cu sau fară interacţiune termică între zone). z (2.4. necesarul de caldură anual pentru răcire pentru zona z. Calculul separat al pierderilor este justificat deoarece : .pierderile sistemului care sunt recuperate în clădire (ca surse calde sau reci) sunt luate deja în considerare în cadrul necesarului de energie pentru răcirea cladirii..13.an . b) calculul pierderilor de energie şi energiei auxiliare consumate pentu răcire: Qsist. Pierderea totala de energie a sistemului ar trebui luată egala cu pierderile de energie directe plus cele recuperate în sistem.R QR energia utilizată de sistemul de răcire. [MJ] . [MJ]. iar alegerea reprezintă doar o alegere personală. incluzând sau tratând separat energia auxiliară. distributia şi emisia de agent termic din sistem. care deservesc zone diferite. c) pierderile de energie ale sistemului pot fi indicate prin intermediul unei eficienţe globale a sistemului. exprimate în MJ.an . energia necesara pentru răcire a cladirii sau zonei. acumulare şi emisie de energie din cadrul fiecarui sistem în parte.

2 Rezultate pe grupuri de zone şi pe intreaga cladire 41 . 2. pe partea de agent secundar (de răcire) . consumul de energie datorat condensării vaporilor de apă pe bateria de răcire din centrala de tratare a aerului. La nivelul generatorului termodinamic de frig. acesta se referă numai la căldura sensibilă. Pierderile de energie datorită încălzirii pe circuit a apei reci. trebuie să fie luată în considerare la nivelul circuitului secundar de răcire. Aceste pierderi trebuie evaluate în funcţie de clasa de etanşare a sistemului de conducte şi de locul de montaj al acestora.centrală frigorifică.nivelul clădirii. nu este rezonabil sa se atribuie cantitatea de combustibil utilizata pentru producerea căldurii şi electricităţii ca pierdere de energie în sistem. . Diferenţa esenţială dintre cele două circuite este că în primul circuit. de cele mai multe ori. La acestea se adaugă energia auxiliară necesară funcţionării pompelor. energia care iese din sistem reprezintă un consum suplimentar de energie. . după cum s-a menţionat la începutul § 2. inclusiv energia auxiliară suplimentară.nivelul sursei de frig.circuitul energie primară . recuperatoarelor etc. nu mai ajunge în încăperi. La nivelul centralei de tratare a aerului. Qneconv CTA. Qpierd aer. .contribuţia energetică a surselor neconvenţionale. . Evaluarea contribuţiei surselor neconvenţionale trebuie să se facă cu luarea în considerare a tuturor componentelor sistemului de recuperare. fluxul de energie care iese din sistem are un rol pozitiv. CTA. datorită încălzirii aerului rece pe conducte.centrală de tratare .nivelul sursei de frig.consumul suplimentar de energie la nivelul CTA. pe partea de agent primar (agent frigorific).4.4 s-au pus în evidenţă patru nivele la care trebuie calculate pierderile şi aporturile de energie în sisteme şi anume: . In diagrama energetică din fig.centrală frigorifică şi .consumul suplimentar de energie datorită pierderilor de aer prin neetanşeităţile sistemului de transport şi distribuţie a aerului.pentru clădirile cu cogenerare. micşorând necesarul de răcire la fiecare nivel iar pe circuitul al doilea. Qpierd ar. Pierderile de aer din sistem conduc la pierderi mari de energie în sistem deoarece aerul tratat.3. Pierderile de energie ale sistemului pot include şi pierderile energetice ale clădirii datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii şi controlului imperfect al temperaturii ambientale..4. De asemenea sunt puse în evidenţă două circuite energetice distincte: . GTF sunt evidenţiate două intrări: pe de o parte este energia primară furnizată sistemului frigorific şi pe de altă parte este energia (căldura) absorbită de circuitul secundar care va alimenta centrala de tratare a aerului.nivelul centralei de tratare a aerului. trebuie evaluate în detaliu următoarele componente energetice: . .13.circuitul clădire .4. 2. Evaluarea la nivelul clădirii a energiei care iese din sistem (prin transfer de căldură şi prin ventilare nocturnă au fost detaliate la § 2. O defalcare trebuie realizata într-un mod cât mai raţional.în cazul a mai mult de un agent termic de transport a energiei în clădire poate să nu apară în mod evident care parte din energia utilizată de unul din agenţi este utilizată şi care parte este pierdută. dacă acestea nu au fost deja considerate în cadrul corecţiilor la temperatura interioară. ventilatoarelor. Se menţionează că nu a fost introdus în bilanţul de energie pentru răcire.

. . Liniile includ diversele zone sau grupuri de zone. Energia primară consumată de sistem (ex.Rezultatele calculelor sunt redate în tabelul 2. acest tabel fiind repetabil pentru diverse alte sisteme ce deservesc alte zone.energia utilizată la ventilatoare.13. din cauza factorilor de conversie ce trebuie aplicaţi acestor forme de energie.11. . Pentru energia utilizată în sistemele de ventilare. Tabelul 2. Pentru fiecare altă resursă de energie se adaugă o coloană suplimentară în tabel.energia utilizată pentru dezgheţ şi în recuperatoarele de caldură. zonele A Sistem de ventilare. a se vedea § 2. deservite de către fiecare grup de sisteme în parte.3.6. Liniile şi coloanele din tabel trebuie adaptate pentru clădirea studiată.4.energia utilizată pentru preîncălzirea aerului exterior. 2. la dreapta.11 Tabel centralizator al calculelor de consum de energie Utilizarea energiei Sursa de energie alte surse neconventionale sistem urban Energia necesară pentru răcire Energia utilizată răcire Pierderi energie răcire Sistem de ventilare. Energia produsă şi consumată in-situ este indicată printr-o valoare pozitiva în celula corespunzatoare.3 Utilizarea anuală de energie suplimentară de către sistemele de ventilare Energia anuală adiţională cerută de un sistem de ventilare include: . Un numar negativ în dreptul totalului pe o linie a tabelului semnifică energia exportata către alte sisteme sau clădiri. Energia produsă de sistem este indicată printr-o valoare negativă în celula corespunzatoare.energia utilizată pentru prerăcirea aerului exterior. 42 surse solare electricitate petrol gaz . Cantităţile de energie exportate (electricitate sau căldură în majoritatea cazurilor) sunt contabilizate separat. Gaz pentru cogenerare) este indicată în celula corespunzatoare din tabel. zonele B Sub-total Producţie solar termic Producţie solar fotovoltaic Producţie cogenerare Total Pentru fiecare sistem ce produce energie in-situ se adaugă o linie în matricea clădirilor fără producţie proprie. rezultatele din toate aceste tabele putând fi la nevoie insumate pentru a afla valorile consumurilor de energie pentru întreaga clădire. Coloanele includ date pentru cele mai importante resurse de energie.

1 Domeniul de aplicare şi obiectiv Metoda de calcul orar este o alternativă de calcul a consumului de energie pentru răcirea clădirilor. 2.5. . Temperatura interioară prescrisă (de calcul) este temperatura aerului interior.deoarece modelarea realizată este mai apropiată de fenomenele fizice şi de regimul de utilizare. Energia necesară pentru încălzire/răcire (pozitivă/negativă) se calculează ca fiind energia ce trebuie adăugată/extrasă la fiecare oră în/din nodul care reprezintă aerul interior (θi ) pentru a menţine temperatura interioară prescrisă. Descrierea modelului Modelul analogic conectează 5 noduri prin 5 conductanţe şi o capacitate. aporturi solare sau degajari de caldura de la surse interioare. Se fac în plus următoarele precizări: . sursele interioare de căldură. modul de ventilare. Conţinut general Metoda are la bază un model analogic termo . deoarece majoritatea aparatelor de control şi reglare reacţionează la această valoare. § 2. într-o singura pereche “rezistenţă-capacitate”.metodă de calcul orar 2.2.5 Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor .electric şi utilizează o schemă de tip R-C (Rezistenţe . în special pentru încăperile climatizate în care comportamentul termic în regim dinamic are un impact semnificativ. fig. scrisă ca o medie dintre temperatura aerului interior θi şi temperatura medie de radiaţie θmr 43 . Energia totală pe perioda de calcul (lună.temperatura θs. cu intermitenţă mare de funcţionare sau în alte situaţii speciale. Domeniul de aplicare ca şi obiectivul metodei orare sunt aceleaşi ca pentru metoda lunară simplificată (v. Pentru calcul. . temperatura medie de radiaţie.2.2.temperatura aerului introdus (refulat) pentru ventilare θintr. Modelul face distincţie temperatura aerului interior şi temperatura medie a suprafeţelor interioare (temperatura medie de radiaţie). se urmăreşte : . sezon de răcire) se va calcula prin însumarea valorilor orare. 2. θi temperatura aerului exterior. Din punct de vedere termic. Datele de intrare privitoare la funcţionarea sistemului pot fi introduse cu variaţii orare utilizând tabele de variaţie (temperatură interioară prescrisă. nodurile corespund temperaturilor următoare: temperatura aerului interior. datorita posibilitătţii de a lua în considerare partea convectivă şi radiativă pentru iluminat. Este o metodă dinamică ce modelează rezistenţele şi capacităţile termice precum şi fluxurile de căldură emise de sursele interioare. utilizarea dispozitivelor de umbrire etc. degajări de la surse interioare de căldură etc). 2. rezultatele obţinute sunt mai apropiate de realitate. Metoda este simplificată deoarece combină rezistenţa la transfer termic şi capacitatea termică a clădirii sau a unei zone.1.Capacităţi) – cf.realizarea unui nivel de acurateţe ridicat.7. se utilizează un pas de timp orar. Prin modelul realizat. θmr .reprezentarea relativ simplă a fenomenelor de transfer de căldură dintr-o clădire şi o formulare matematică uşor de implementat informatic.5. Această abordare îmbunătăţeşte gradul de reprezentare a confortului termic interior şi creşte acurateţea reprezentării schimburilor de caldura prin radiaţie.5. θe . pentru intreaga cladire.metoda orară permite introducerea unor scenarii de funcţionare orare referitoare la temperaturile prescrise.4). Metoda este în mod special de preferat celei lunare în cazul clădirilor cu inerţie termică mare.

7 Modelul simplificat cu 5 rezistenţe şi o capacitate (5R-1C) Mărimile de intrare în model sunt obţinute pe baza următoarelor date: . între Hms şi Hem. a fluxului provenit de la soare şi cel degajatat de sursele interioare.Transferul prin elementele masive care au o conductanţă totală Hop are două componente : .4. pentru ferestre HF şi elementele masive de anvelopa se determină HT conform § 2. prin interimediul coeficientului de transfer prin ventilare (conductanţei) HV. . θmr. O conductanţă de cuplare His este introdusă între nodul aerului interior şi cel al suprafeţei interioare. ΦI/R θintr HV θi His Φia θe HF θs Hms ` Φst Hem θmr Cm. prin conductanţa Hem şi .4. caracterizata prin inertie termica nulă şi conductanţă HF.Transferul de căldură datorat ventilării se scrie ca o conexiune între nodul de temperatură al aerului θi şi nodul de temperatură caracteristică aerului refulat θintr.8. θs şi θmr.7. şi transferul prin elementele masive.conductanţa de cuplare His este egala cu : His = his At şi At = Rat . Am Φm Figura 2. prin conductanţa Hms.coeficienţii de transfer termic prin ventilare Hv şi temperatura aerului introdus în încăperi (de refulare) θintr obtinute conform § 2.59) 44 . şi cel cu temperatura medie de radiaţie θmr. Masa termica care caracterizează inerţia elementelor masive este reprezentată printr-o capacitate unică Cm plasată în nodul de temperatură θmr. Transferul prin fereastră are loc între nodurile de temperatură exterioara θe şi nodul de temperatură θs. Efectul surselor de caldura interioare este materializat prin impartirea în mod egal pe cele 3 noduri de temperatură: θi.coeficienţii de transfer termic prin transmisie. Ap unde: (2. Transferul de caldură prin transmisie este divizat între transferul prin fereastră.transferul dintre nodul de temperatura θs. .transferul dintre nodul de temperatura exterioara θe şi nodul de temperatura medie de radiaţie a elementelor masive.

10.2 şi 2.3. prepararea hranei.1 W(m2. în acest paragraf. ΦI.R.5.1/ Hms) (2. se detaliază procedura specifică de calcul pentru următoarele mărimi : .1 Calculul fluxurilorde căldură care constituie solicitări ale nodurilor interioare de calcul: Φia . pentru a fi introduse în relaţiile (2. dacă se impune o temperatură interioară prescrisă (de set-point) sau temperaturile interioare care se stabilesc dacă se impune un disponibil de energie maxim pentru încălzire sau răcire.I. . precum şi căldura pătrunsă în interior ca urmare a aporturilor solare.4.10).9). [m2] Ap Aria utilă a pardoselii. se poate considera cu valoarea his=3. metabolism etc.R.temperaturile în nodurile interioare de calcul.5Φ surse + Φ S ) .4 sunt exprimate în MJ. după cum urmează (corespunzătoare nodurilor cu temperaturile : θi . Am pentru: hms coeficientul de transfer de căldură dintre nodurile de temperatură θs şi θmr .5.4..4).degajările de căldură de la sursele interioare şi aporturile solare ce vor fi distribuie ca solicitări pentru nodurile de calcul interioare. sunt divizate în cadrul modelului orar în trei componente. Valorile obţinute conform § 2.2.036.2. . iar QS caldura totală pătrunsă la interior datorită aporturilor solare (conform § 2. (2. provenind de la iluminatul electric. se vor diviza prin 0.61) ca fluxuri de căldură exprimate în W. considerat Rat=4.5.conductanţa de cuplare dintre nodurile de temperatură θi şi θs. [m2].45 W/(m2.5 * Φ surse ⎪ Am ⎪ (0. θm şi θs) : ⎧ ⎪ ⎪Φ ia = 0.1At ⎟ ⎪ ⎠ ⎝ ⎩ în care : Φsurse (W) şi ΦS (W) reprezintă căldura totală degajată de sursele interioare (conform § 2. his coeficientul de transfer de căldură la interior (prin convecţie).2. Ecuaţiile modelului orar simplificat Schema generala de calcul este aceeaşi cu a modelului de calcul lunar (§ 2. His At aria tuturor suprafeţelor elementelor perimetrale ale înăperii/zonei de calcul.K) Rat raport dintre aria tuturor suprafeţelor şi aria pardoselii. 2.5 Divizarea conductanţei HT între Hms şi Hem se face considerând rezistenţele 1/ Hms şi 1/ Hem înseriate şi atunci: Hem = 1/(1/ HT . 45 . care poate fi considerat hms = 9.necesarul de încălzire sau răcire Φnec.5Φ surse + Φ S ) ⎜ At 9.K) Am aria efectivă a elementelor masive se determină conform § 2. Φst şi Φm Degajările de la sursele interioare de căldură către interiorul zonei climatizate. atunci când în aceste noduri există o solicitare cunoscută (un flux de cădură pentru încălzire/răcire.61) ⎨Φ m = At ⎪ ⎪ ⎛ A H ⎞ ⎪Φ st = ⎜1 − m − es ⎟(0. 2.4.2.60) unde: Hms = hms .

7θ s Temperatura operativă este egală cu media ponderată dintre temperatura aerului interior şi temperatura medie de radiaţie.2. în absenţa sistemelor. Temperaturile au valori medii orare cu excepţia θm.2 Determinarea temperaturii aerului şi a temperaturii operative pentru o valoare cunoscută a unui flux de caldură disponibil.2.tot ] . θm. Pentru pasul de timp considerat.2. respectiv t-1.60).5.63) în care Hms se calculează cu relaţia (2. Utilizarea acestui model permite să se evalueze temperaturile interioare (temperatura aerului şi temperatura operativă). θm.4. θaer. Φd Fluxul Φd reprezintă un flux de căldură furnizat în încăpere prin sistemele de încălzire/răcire. valorile medii ale temperaturilor în nodurile de calcul se obţin cu următoarele relaţii : ⎧θ m = (θ m . La limită.t = θ m .r şi Cm se stabilesc conform relaţiilor de la § 2.3θ i + 0. Temperaturile interioară (θi) şi operativă (θop) se obţin cu relaţiile : ⎧θ i = (H isθ s + H vθ int r + Φ ia + Φ d ) / (H is + H v ) (2. θe.t + θ m .tot = Φ m + H emθ e + H 3 ⎢Φ st + H F θ e + H 1 ⎜ ia ⎟ ⎜ H v ⎠⎦ ⎝ ⎪ ⎣ ⎪ 1 ⎪H1 = ⎨ 1 / H v + 1 / H is ⎪ ⎪H 2 = H1 + H F ⎪ 1 ⎪H 3 = 1 / H 2 + 1 / H ms ⎩ Mărimile Hem .t-1 care sunt valori instantanee la momentele de timp t. conform relaţiei : θ m. în condiţiile în care există o sursă de încălzire/răcire şi trebuie să se aprecieze dacă aceasta este suficientă sau nu pentru asigurarea confortului interior.t −1 în care : [C m [Cm / 3600 + 0.t −1 ) / 2 ⎪ ⎡ ⎛ Φ ia + Φ d ⎞⎤ ⎨ + θ int r ⎟⎥ / (H ms + H F + H 1 ) ⎪θ s = ⎢ H msθ m + Φ st + H F θ e + H 1 ⎜ H ⎜ ⎟ v ⎝ ⎠⎦ ⎣ ⎩ (2. (2. Pentru un pas de timp de o oră.5(H 3 + H em )] / 3600 − 0. cu coeficienţii superficiali de schimb de căldură prin convecţie şi prin radiaţie. Soluţia numerică a modelului de calcul se bazează pe o schema de rezolvare de tip CrankNicholson cu un pas de timp egal cu o oră. se pot obţine temperaturile interioare.t-1 . Hv .64) ⎨ ⎩θ op = 0.62) ⎧ ⎡ ⎞⎤ ⎛ Φ + Φd + θ aer . 46 .t şi θm.r ⎟⎥ / H 2 ⎪Φ m .t se calculează la sfârşitul pasului de timp în funcţie de valoarea la ora precedentă.5(H 3 + H em ) + Φ m . când Φd = 0.

R Dacă această condiţie este satisfacută atunci nu este nevoie de încălzire sau răcire astfel încât ΦI.real . - Se consideră θi = θi0 (temperatura interioară în regim liber) şi se verifică indeplinirea condiţiei (dublei inegalităţi) : θi.R şi θi.5. modelul de calcul tip R-C permite calculul temperaturii interioare θi pentru orice flux de căldură furnizat de sistemul de încălzire sau răcire ΦI.real =0 şi θi. Incăperea necesită răcire iar energia de răcire disponibilă este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă. θi. Pot apare cinci cazuri distincte : Incăperea necesită încălzire.2. se determină aplicând ecuaţiile prezentate anterior la 2. iar energia de încălzire disponibilă nu este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă.R = 0 şi se aplică setul de ecuaţii 2. Temperatura interioară ce rezultă din acest grafic se află la intersecţia celor două curbe. în acest caz necesarul de răcire este limitat superior la valoarea corespunzatoare energiei maxime disponibile pentru răcire. în caz contrar se trece la pasul 2. nici răcire (regim ”liber” de evoluţie a temperaturii).set.I < θi0 < θi.set şi cu necesarul de energie maxim pentru încălzire sau răcire la ora respectivă. iar energia de răcire disponibilă nu este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă.t este calculată şi stocată în memorie. iar temperatura interioară ce se stabileste în încăpere/zonă este inferioară valorii prescrise θi. în acest caz necesarul de răcire este mai mic decât energia maximă disponibilă pentru răcire. Energia de încălzire sau răcire furnizată încăperii/zonei poate fi reprezentată pe acelaşi grafic cu temperaturile prescrise (de set-point) θi. în acest caz necesarul de încălzire este limitat superior la valoarea corespunzătoare energiei maxime disponibile pentru încălzire. fiind utilizată la pasul de timp următor. 47 .2. iar temperatura interioară ce se stabileşte în încăpere/zonă este egală cu valoarea θi.set.2. pentru două valori ale ΦI.3 Calculul temperaturii aerului şi energiei necesare pentru încălzire/răcire Pentru fiecare oră. Temperatura interioară se calculează din bilantul de energie pentru zona respectivă. când pierderile de caldură ale încăperii/zonei sunt maxime. fară a introduce în ecuatia de bilant nici un fel de energie auxiliară pentru încălzire sau răcire. iar temperatura interioară ce se stabileste în încăpere/zona este superioară valorii θi.62 – 2. Schema de rezolvare presupune o dependenţă lineară dintre ΦI.set.set. Acest fenomen se întâlneşte de obicei în perioada de demarare din sezonul de încălzire. Paşii de calcul sunt următorii: Pasul 1: se verifică dacă este nevoie de încălzire sau de răcire (cazul 3) se consideră ΦI. Pentru o oră dată.64.2.R.R.2. iar temperatura interioară ce se stabileşte în încăpere/zonă este egală cu valoarea θi. comportamentul termic al încăperii/zonei exprimat printr-o dreaptă. Incăperea necesită răcire.5. valoarea temperaturii θm. Incăperea necesită încălzire iar energia de încălzire disponibilă este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă.R.2. în toate cazurile.real şi valoarea necesarului de încălzire/răcire real ΦI.set.real =θi0 şi calculul se opreşte.set. în acest caz necesarul de încălzire este mai mic decât energia maximă disponibilă pentru încălzire. Incăperea/zona nu necesită nici încălzire. 1) 2) 3) 4) 5) Procedura de calcul stabileşte valoarea temperaturii interioare reale obţinute în încăpere.R.

7. 48 .R.max Se calculează apoi θi.R.R.real = ΦI.real = θi.62 – 2. Dacă ΦI.coeficienţii de transfer termic prin transmisie şi ventilare se vor lua în calcul cu valorile recomandate la § 2.10 cu Φnec I.4.R.nelim se situează între valorile ΦI.Pasul 2: Se alege valoarea temperaturii prescrise şi se calculează necesarul de încălzire şi cel de răcire.R.5.set Astfel.10 calculat la o valoare a ariei pardoselii de 10 ori mai mare (10*Ap). prezentată la § 2.R.I. NOTA: în acest caz temperatura de prescrisă nu este niciodată atinsă.nelim (nelimitat) adică necesarul de încălzire sau răcire nelimitat inferior sau superior pentru a se obţine temperatura prescrisă: θ − θi0 Φ nec .real = QR.10 set (2. se fac următoarele precizări pentru aplicarea metodei de calcul lunare.I . Precizări pentru aplicarea metodei orare Faţă de metoda lunară simplificată. Se înlocuieşte apoi θi = θi.I.max .set.R.real utilizând ecuaţiile (2.nelim şi θi. Dacă θi0 > θi.4.R = Φnec I.R se consideră θset = θset. sezon de răcire).R. .R. care reprezintă energia ce trebuie adăugată/extrasă la fiecare oră în/din nodul care reprezintă aerul interior (θi ) pentru a menţine temperatura interioară prescrisă. Această durată va fi luată în considerare şi pentru calculul energiei auziliare consumate în sisteme (pentru funcţionarea pompelor.4.real = ΦI.transferul de căldură prin sol şi luarea în considerare a punţilor termice aşa cum se precizează la § 2.nelim>0 se ia ΦI.set.max atunci : ΦI. R . se trece la pasul 4 (ultimul).62 – 2. Dacă nu s-a îndeplinit condiţia.I .64). Dacă Φnec. Se aplică apoi setul de ecuaţii 2. Pasul 4 : Se calculează temperatura interioară (cazul 1 sau cazul 5).R. ventilatoarelor etc). s-au obţinut valorile fluxurilor orare necesare şi calculul este incheiat.10 şi se calculează Φnec. R . Dacă θi0 < θi.nelim<0 se ia Φ I. pentru a calcula o temoeratură interioară ce se va nota cu θi. Astfel: ▪ Durata sezonului de încălzire şi de răcire (număr de zile sau ore) se determină considerând momentul de început şi de sfârşit al perioadei de încălzire/răcire atunci când necesarul de căldură sau frig depăşeşte 1 W/m2.R.7 şi § 2. prin însumarea valorilor orare.max şi ΦR. Pe baza valorilor orare de energie calculate. se determină.65) θ i10 − θ i 0 Pasul 3 : Se verifică după aceea dacă energia disponibilă pentru încălzire sau răcire este suficientă (cazul 2 sau 4). 2. dacă ΦI.8.64 luând ΦI. ▪ Condiţiile la limită şi datele de intrare se vor stabili după aceleaşi reguli ca în cazul metodei lunare simplificateşi anume: .4.I se consideră θset = θset.I .ne lim = Φ nec . energia totală pe perioda de calcul (lună.10.3.

calculul se va face în conformitate cu programul orar de utilizare a clădirii.4. a unei săptămâni etc. pentru ca programele să fie considerate conforme Metodologiei de calcul a eficienţei energetice. General Criteria and Validation Procedures”.3.9. Complexitatea datelor de intrare şi modul în care se efectueză calculul orar.4. în kJ/K.4.66) în care: Cm Am Aj Xj capacitatea termică internă a clădirii.4. conform scenariilor de funcţionare ale zonei/clădirii. ▪ Metoda orară prezentată.13.11.4. dar se introduc la fiecare pas de calcul (oră de oră). . aporturile de căldură solare se consideră conform datelor de la § 2. efectul radiaţiei nocturne trebuie luat în considerare direct la fiecare oră. Precizări referitoare la modul de calcul sunt date la § 2.Pereţi solari ventilaţi. ▪ Pentru răcirea continuă a clădirii pe timpul sezonului de răcire. trebuie utilizată ca temperatura interioară. aria masei interioare efective a clădirii. ▪ Pentru calculul orar simplificat. în curs de elaborare.10. capacitatea termica internă a elementului interior j. conform relaţiei: Am = Cm ∑ A j Χ 2j j (2. temperatura prescrisă θi.13. cu un singur nod capacitiv. în funcţie de graficul diurn de închidere a jaluzelelor şi corelat cu coeficienţii de transfer ai ferestrei neprotejate respectiv complet protejate (cu jaluzele. în cazul răcirii intermitente.4. cu un regim de solicitare diferit pe parcursul unei zile.Alte elemente ventilate ale anvelopei.- - degajările de la sursele interioare de căldură se consideră conform datelor de la § 2. în m2. determinată conform § 2. . ▪ Calculul energiei utilizate anual pentru răcirea clădirii se realizează în conformitate cu § 2. în kJ/(m2K). pun în evidenţă interesul aplicării acestei metode pentru situaţia unor clădiri cu sarcini interioare mari.4. sunt necesare metode detaliate pentru a modela comportamentul dinamic al următoarelor elemente de construcţie speciale: . complexitatea fenomenelor termice şi aeraulice din clădiri necesită utilizarea unor programe de calcul performante. Indiferent de modelul de calcul utilizat pentru integrarea ecuaţiei căldurii şi a modului în care sunt descrise solicitările interioare şi exterioare (condiţiile la limită). 49 . ▪ Ca şi în cazul metodei lunare simplificate. Pentru calcule mai riguroase. pentru diminuarea necesarului de energie pentru răcire. necesită determinarea “ariei masei interioare efective a clădirii”.8. dar se introduc la fiecare pas de calcul (oră de oră). în m2. în cazul perioadelor de întrerupere mare de funcţionare (de exemplu vacanţe şcolare) se aplică metoda expusă la § 2. aria elementului j determinată conform § 2.2. la o valoare a intensităţii radiaţiei solare >300W/m2 se consideră că trebuie utilizate protecţii solare la ferestre.Surse interioare de joasă temperatură. ele trebuie să fie testate conform standardului european “Thermal Performance of buildings – Sensible Room Cooling Load Calculation. obloane etc).

Domeniu de aplicare: clădiri ventilate şi climatizate clădiri ventilate mecanic (sisteme cu un circuit: evacuare sau introducere mecanică sau dublu circuit: evacuare şi introducere mecanică). evacuare naturală prin coşuri de ventilare (conducte de aer pasive). nu sunt tratate sistemele de ventilare industrială. nu fac obiectul metodelor de calcul expuse în acest paragraf. sistemul de ventilare. Debitul de aer necesar pentru asigurarea calităţii aerului interior. 2. Pentru bucătării. deschiderea ferestrelor. Calculul debitelor de aer ce traverseaza anvelopa cuprinde următoarele etape: .zonele pot fi considerate ca independente din punct de vedere al transferului de aer (nu există transfer de aer între zone) Calculul corect din punct de vedere fizic se bazează pe bilanţul masic de aer uscat din zona sau clădirea considerată. a sarcinilor de răcire/încălzire. datorită diferenţelor mari de densitate dintre aerul introdus de sisteme şi aerul interior.6.6. aerisire prin deschiderea manuală a ferestrelor. Obiectiv: calculul debitelor reale de aer de ventilare din clădiri. pentru evacuarea fumului în caz de incendiu precum şi permeabilitatea la aer a clădirilor.2 E.6 Calculul debitelor de aer pentru ventilare naturală şi mecanică 2. Conţinut general Debitele de aer sunt calculate pentru întreaga clădire sau pentru o zonă a clădirii. se notează cu valori pozitive debitele de aer ce intră în clădire şi negative cele ce ies din clădire. - Convenţional.stabilirea relaţiilor de calcul pentru debitele de aer. 2.6.1.calculul debitelor de aer pentru presiunea interioară de referinţă stabilită. se permite şi bilanţul volumic de aer. Bilanţul masic de aer este obligatoriu pentru sistemele de încălzire cu aer cald şi pentru sistemele de climatizare. sisteme hibride care comută în funcţionare naturală/mecanică. în completare se pot utiliza valorile din anexa II.zonele diferite sunt racordate fiecare la un sistem de ventilare propriu. De asemenea. necesare la calculul consumurilor de energie. orificii de ventilare. la evaluarea confortului termic interior şi a calităţii aerului interior. Pentru simplificare.2. în anumite situaţii. metoda este valabilă pentru situaţiile de preparare a hranei pentru uz imediat şi pentru restaurante. Datele de intrare pentru calcul sunt debitele de aer ale sistemului de ventilare şi caracteristicile debit-presiune ale orificiilor de ventilare sau ale neetanşeităţlor prin care se infiltrează aer. inclusiv neetanşeităţile conductelor de aer. .calculul presiunii interioare de referinţă pe baza bilanţului masic de aer pentru debitele care intră şi ies din clădire .3. Debitele de aer necesare se stabilesc în conformitate cu normativele naţionale (de exemplu I5). Divizarea interioară a clădirii se bazează la rândul ei pe următoarele considerente: 50 . pentru o presiune interioară de referinţă .2. O clădire poate fi separată în diferite zone în situaţia în care: . Datele de ieşire sunt debitele de aer ce intră sau ies din clădire prin : neetanşeităţi.

casa scării) Schema generală a acestei ipoteze de calcul este reprezentată în figura 2.climatul exterior (vânt şi temperatură). .condiţiile interiore (temperatura).debitele de aer pentru combustie în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (dacă este cazul)..calculul infiltraţiilor/exfiltraţiilor. Metoda de calcul iterativă este utilizată pentru a calcula debitul de aer al unei centrale de ventilare sau debitul care trec prin orificiile şi neetanşeităţile din anvelopa clădirii în condiţiile în care sunt cunoscute: . fiecărei dintre aceste zone ca sub-zone conectate la o zonă comună (hol.8. când anumiţi parametri pot fi clar identificaţi ca valoare pentru aplicaţia respectivă. . trebuie luaţi în considerare următorii coeficienţi de corecţie: 51 .funcţionarea sistemului Etapele de calcul ce trebuie parcurse sunt următoarele: . Pentru a transforma acest debit în debitul ce corespunde ventilatorului central.calculul ventilării mecanice.4 Calculul ventilării mecanice Acest calcul se bazează pe debitul de aer necesar (introdus qintr sau evacuat qev) în fiecare încăpere. . în ipoteza unui sistem de ventilare de tip ”amestec complet”.5). . dacă este cazul.calculul debitelor de aer suplimentare provenite din deschiderea ferestrelor. . . Soluţii explicite se folosesc numai punctual.calculul pentru conductele pasive pentru clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale mici.8 Schema de calcul pentru debitele de aer în ipoteza divizării în zone interioare Pentru toate tipurile de aplicaţii ale acestei metode de calcul. . . Figura 2.separarea clădirii în diferite zone independente aeraulic (între care se poate neglija transferul aeraulic). stabilit conform normelor naţionale (Normativ I.6.descrierea.calculul debitului total de aer 2. s-a ales soluţia de rezolvare implicită.

instalare. Eficienţa ventilării εv este mărimea care exprimă relaţia existentă între concentraţia de poluant din aerul introdus. pierd debitul de aer pierdut din conductă în lungul traseului de distribuţie (dm3/s). Ci concentraţia de poluant în interior. în zona ocupată. eficienţa se calculează pe baza relaţiei: Cev − Cint r Ci − Cint r unde : Cev concentraţia de poluant în aerul evacuat din încăpere.pentru conducta de refulare. 65 A KdP cond q V . Pentru sisteme de ventilare eficiente. Din considerente energetice. Acond aria laterală a conductei de transport (m2).68) 1000 în care: qV . asigurarea calităţii aerului şi de obişnuinţele ocupanţilor. 52 . etc. Coeficientul de permeabilitate a canalelor de transport ale aerului este dat de relaţia: 0 .67) Această mărime depinde de concentraţia din aerul evacuat şi de cea din zona de ocupare. pierd = cond (2. (valoare impusă din proiectarea instalaţiei). dPcond diferenţa de presiune dintre aerul din conductă şi aerul exterior (Pa) – cu următoarele particularizări: . igienă.nec (sau qev. coeficientul Ccontr (<1) reprezintă raportul dintre debitul de aer realizat la un moment dat de instalaţie qintr (sau qev) şi debitul necesar qintr. poate avea valori supraunitare. în vederea diluării poluanţilor acumulaţi. In lipsa unor date specifice se poate considera εv=1. valoare care corespunde sistemelor de tip „”amestec complet”. se consideră ca media dintre diferenţa de presiune măsurată la ieşirea din centrala de ventilare şi diferenţa de presiune măsurată înainte de ieşirea aerului din gura de refulare. Din considerente igienice.nec).1) Cutil : coeficient de utilizare corespunzător poziţiei ”pornit” (Cutil=1) sau ”oprit” (Cutil=0) a ventilatorului. 2) εV: indicele de eficienţă a ventilării 3) Ccontr: coeficient ce depinde de sistemul local de control al debitului de aer 4) Csist: coeficient ce depinde de imperfecţiunile componentelor sistemului (ajustare. în special pentru sistemele VAV (cu volum de aer variabil) Coeficientul Cutil descrie starea de funcţionare (”pornit” sau ”oprit”) a ventilatorului. El depinde de scopul instalaţiei de ventilare: consum redus de energie. cea din aerul evacuat şi concentraţia interioară din zona ocupată a încăperii.) 5) Cpierd: coeficient ce depinde de pierderile de aer din conductele de transport şi din centrala de ventilare 6) Crec: coeficient de recirculare. instalaţia ar trebui pornită înainte de începerea perioadei de ocupare în scopul ”curăţirii” aerului interior de poluanţii acumulaţi în perioada de neocupare şi oprită la câtva timp după plecarea ocupanţilor. se poate utiliza ventilarea pentru răcirea nocturnă. Coeficientul de control local al debitului de aer Ccontr trebuie calculat în funcţie de eficienţa sistemului de control al instalaţiei. Cintr concentraţia de poluant în aerul introdus în încăpere. εv = (2. Pentru sistemele de ventilare cu volum de aer variabil.

G ofera o metoda pentru determinarea acestui coeficient. tip VAV cu recirculare.2.70) unde debitul care se pierde în centrală. EN 1886. este exprimat prin: C pierd = 1 + qV . El ia în considerare necesitatea de a introduce mai mult aer proaspat decât cel recomandat. Aria canalului trebuie calculată conform EN 14239a.nec Ccont C sist *εv (2. qV. Pe baza coeficienţilor enumeraţi.ext = 1 + (1 − Rcond _ int )(1 − C pierd _ cond )C pierd _ CTA (2.72) în care: Acond unde Acond_int reprezintă aria laterală a conductelor situate la interior. se ia ca media dintre diferenţa de presiune măsurată imediat după intrarea aerului în gura de aspiraţie şi diferenţa de presiune măsurată la intrarea în centrala de ventilare etanşeitatea canalului de aer (m3/s. pierdCTA qV .nec Ccont C sist *εv (2. se determină debitele de aer.71) Dacă centrala de ventilare CV este amplasată la exterior atunci: C pierd .- K pentru conducta de aspiraţie-evacuare. Rcond _ int = Acond _ int NOTA: în dimensionarea ventilatoarelor si calculul debitelor de aer la ventilatoare. Coeficient de permeabilitate la aer interior si exterior se consideră: Dacă centrala de ventilare este amplasată la interior atunci: C pierd . Debitul de aer refulat si evacuat pe cale mecanică din zona ventilată Aceste două debite se calculează cu relaţiile: .69) Această ecuaţie poate fi aplicată fie pentru debitul refulat. Coeficientul de permeabilitate la aer al centralei de ventilare Cpierd.m2) pentru o diferenţă de presiune de 1 Pa – determinată conform EN 12337 (pentru conducte circulare) sau prEN 1507 (pentru conducte rectangulare) C pierd = 1 + qV .r C cont C pierd .int = 1 + Rcond _ int (1 − C pierd _ cond ) C pierd . Acest coeficient (>1) este utilizat în principal pentru sistemele cu debit de aer variabil.ext = 1 (2. Coeficientul de recirculare Crec .73) 53 .int C rec ) / ε v (2.int = C pierd _ c C pierd _ CTA si C pierd .pierdCTA se determină cf. pierd qV . fie pentru cel aspirat sau evacuat.debitul de ventilare introdus în zona de calcul. Anexa II. pierderile de aer ale conductelor de transport ale aerului si CTA-urilor trebuie adaugate la suma debitelor proiectate pentru refularea/aspiratie din încaperile ventilate. q v .r = (q v _ sup.

ext reprezintă pierderile de aer totale din instalaţie (la interior si la exterior. canal de transport al aerului.ref (dependenţa de zona eoliană în care se gaseste cladirea studiata) si de viteza aerului în conducta de evacuare vcond.debitul de ventilare evacuat din zona de calcul q v .5 Ventilarea pasivă si hibrida Un sistem de ventilare naturală cu coş de ventilare este compus din: 1. 2. dependent de viteza vântului de referintă vv. .r reprezintă debitul maxim ce trebuie refulat în zona (valoare de proiect) şi qv_ev. Debitul de aer refulat si evacuat pe cale mecanică din centrala de ventilare Aceste două debite se calculează cu relatii similare şi anume: qv .ev C cont C pierd . O căciulă de ventilare este caracterizată de următoarele mărimi: .74) în care: qv_sup. Pentru determinarea debitului din sistem. 2.debitul de ventilare refulat la iesirea din CTA.ev Ccont C pierd C rec ) / ε v .respectiv: . guri de evacuare a aerului din încăpere sau zona Scopul calculului este de a determina debitul de aer din sistem.78) 2 în care p din = ρ aer vv2 54 .pentru cazul absentei vântului (vv=0): ∆p caciula = ξ aer cond (2. iar vv (m/s) viteza vântului de 2 calcul. 4. vcond ) = ∆p caciula (-) p din (2.debitul de ventilare evacuat la iesirea din CTA (2.75) respectiv: qv . acest efect este caracterizat de un coeficient adimensional C conform relatiei: C (vv .ev _ CV = (qv _ sup.76) unde: Cpierd= Cpierd.int C rec ) / ε v (2. se urmăreşte curgerea aerului prin dispozitive de evacuare de tip ”căciuli de ventilare”. deflector). ∆p caciula (Pa) reprezintă diferenţa de presiune (pierderea de sarcină) la nivelul căciulii de ventilare. guri de introducere a aerului.77) (Pa) este presiunea dinamică datorată vântului.efectul de suctiune datorat vitezei vântului în jurul căciulii.r Ccont C pierd C rec ) / ε v . Un sistem de ventilare hibridă reprezintă un sistem ce comuta ventilarea naturală în ventilare mecanică si invers. 3.r reprezintă debitul maxim ce trebuie evacuat din zona (valoare de proiect).int + Cpierd. în functie de tipul de control utilizat.ev = (q v _ sup. (2.coeficientul de pierderi de sarcină ξ. dispozitiv de evacuare a aerului în exterior (căciula.6. ce se poate determina cu relatiile: ρ v2 . ţinand cont de conditiile interioare si exterioare.r _ CV = (qv _ sup.

2 pentru care ∆p caciula este mai mare decat ∆p caciula (vcond.ref ⎟ ⎠ ⎝ Relaţiile de mai sus se aplică după cum urmează: . vcond . Dispozitivele normale de evacuare a aerului în exterior (căciuli de ventilare.ref coeficienţii C raman neschimbati dacă vcond se înmulteste cu raportul vv. ci sunt suprainaltate cu o distanta de 0. ∆p caciula (vcond.2=2 vcond. curba pierderii de sarcina este ∆p caciula (0.80) vv . apoi: vcond.1. . S-au notat: 1.max v (2.1).2= 3 vcond.real . ∆p caciula se calculează utilizand legea similitudinii si prin interpolare între diferitele puncte obtinute în urma testarii experimentale. este posibilă utilizarea unei legi de similitudine după cum urmează: Pentru o viteză a vântului vv. Fig.1.1 pana la 2 m fata de aceasta.real/vv.vcond).ref în care vcond.pentru cazul prezenţei vântului: ∆p caciula = C (vv . Cazuri posibile: 1) pentru viteze ale aerului în conductă mai mici ca vcond.81) vv .max este viteza maximă a aerului în conducta obtinută la testare. 2. valoarea lui c se obtine prin interpolare liniara între cele 2 puncte: (vcond.real . Acest lucru se poate face prin încercari.2.ref ceea ce permite existenţa relatiei de similitudine: v ⎞ ⎛ C ⎜ vv .1 si asa mai departe.9.2.real = C (vv .1.2)) 4) pentru vcond mai mare decat vcond. ∆p caciula (vcond. 2) pentru viteze ale aerului în conductă mai mari ca vcond.se cunoaste viteza reală a vântului vv . vcond ) (2.real diferită de cea de referintă vv.ref vcond ) ρ aer vv2. punand întai vcond. Se poate introduce un factor de corectie în functie de unghiul acoperişului si pozitiafaţă de coamă a căciulii.1)) si (vcond. Presiunea dinamica a vântului exercitata asupra unui astfel de dispozitiv sau asupra unei guri de ventilare amplasate în fatada depinde si de unghiul de înclinare (panta) acoperişului . deflectoare) nu sunt pozitionate la nivelul coamei acoperişului.1. este importantă tranziţia către curba ce caracterizează situaţia ”fără vânt” pastrand totusi o curba monotona. Gura de evacuare sau dispozitiv de evacuare pe acoperiş (căciula ventilare) 2.1 si vcond. 3) pentru vcond situat între vcond.1 = vcond .. v .a se vedea figura 2. Inălţimea de 55 .9 Poziţia unei căciuli de ventilare pe acoperiş si a coeficienţilor de presiune dinamica.ref 2 (2.se aplică legea similitudinii pentru a afla viteza reală a aerului în conducta: v v cond . pentru aceasta se recomandă cautarea unui punct vcond.79) Pentru diferite viteze ale văntului.2.

acop Pentru Cp.6 Fas Ff P unde: Fas factor de aparat/sistem de combustie Ff factor de combustibil P puterea termică a aparatului [kW] Factorul de aparat/sistem de combustie tine cont daca debitul de aer pentru combustie traverseaza sau nu încăperea.loc de combustie este preluat din evacuate prin deschis (gaz) interior conducta separata .1 -0.0.soba de bucatarie este preluat din evacuate în încăpere . Panta acoperişului 7. Cp la nivelul coamei acoperişului Cp.căciula 4. Conducta de evacuare a aerului pe acoperiş Coeficientul de presiune datorat vântului la nivelul dispozitivului de evacuare se obtine prin însumarea celor trei coeficienţi de presiune definiti anterior: Cp=Cp.82) qv.12 Corecţii de înălţime Inaltimea căciulii de ventilare deasupra coamei acoperişului < 0. Tabelul 2.2 2. necesar pentru functionarea corecta a aparatelor de încalzire cu combustie locala (pe gaz sau alt combustibil) avand puterea instalata P (in kW) trebuie calculat astfel: [m3/h] (2.comb = 3.inalt (corectie pentru pozitionarea căciulii deasupra acoperişului) 5.inalt (corectia de înaltime) a se vedea tabelul 2.inalt (-) . Factorul de combustibil depinde de debitul specific de aer necesar pentru arderea tipului de combustibil utilizat (debit normalizat la temperatura interioară). Cp pentru căciula de ventilare Cp.0 -0.inalt+Cp. Cp mediu pe înaltime Cp.acop 6.5 m 0.aparat functionand cu gaz conform CR catre exterior 1749 tip B Aerul de combustie Gazele de ardere sunt specific .aparat este preluat din evacuate în aceeasi functionand cu gaz interior conducta în care este evacuat aerul extras din încăpere pe cale mecanica Factor de aparat/sistem 0 1 *) 56 .6.aparat functionand cu gaz conform CR interior 1749 tip A Aerul de combustie Gazele de ardere sunt .amplasare a dispozitivului deasupra coamei acoperişului 3. Tabel 2. valorile pentru acest factor fiind date în tabelul 2.13.12.0 m >1m Cp.6 Debite de aer pentru combustie (ardere) Debitul suplimentar de aer preluat din exterior.căciula+Cp.5 – 1.13 Date pentru factorul de aparat/sistem de combustie Situaţia aerului de Situaţia gazelor Sistemul de combustie combustie evacuate utilizat Aerul de combustie Gazele de ardere sunt .

presiunea interioară de referinţă (Pa). ref hcomp g .aparat functionand cu gaz conform CR 1749 tip C 0 .7 Calculul debitelor de aer infiltrat/exfiltrat prin metoda iterativă Debitele de aer sunt determinate de orientarea şi înălţimea la care este amplasat fiecare element aeraulic (orificiu. Ti în care: Pest . ρ aer. temperatura exterioară reală măsurată.ref : Te : Ti . dar cu volum de aer variabil.84) pentru debite exfiltrate/infiltrate prin fisuri sau neetanşeităţi ale anvelopei. egală cu 293.inf = Cinf semn (dPcomp ) dPcomp 0. depinzand de sistemul de evacuare si de tipul de aparat de combustie Aerul de combustie este preluat din exterior prin conducta separata. ref Pint.comp : Pint.ref : Te.comp şi . comp = Pint.ref ⎜ C p . temperatura exterioară de referinţă. densitatea de referinţă a aerului.2 kg/m3 (la 293. ref − ρ aer .comp vv2 − hcomp g ⎜2 Te ⎝ Ti . zonei şi gradului de adăpostire. în funcţie de care se aplică corecţiile necesare. carbune sau alternativ) *) NOTA: Considerat ca sistem mecanic de evacuare. temperatura interioară reală măsurată. egală cu 1.15 K).15 K.ref : Ti : ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ presiunea exterioară la nivelul componentului aeraulic (Pa).ref : Fiecare component aeraulic al anvelopei exterioare.coeficientul său de presiune dinamică Cp. în funcţie de oră. 57 . funcţie de ora zilei şi localitatea respectivă.comp − Pint. izolata fata de încăpere Gazele de ardere sunt evacuate prin conducta separata catre exterior 2. egală cu 293.înălţimea sa faţă de planul 0 al zonei considerate hcomp Diferenţa de presiune la nivelul acestui component se va scrie ca o diferenţă între presiunea exterioară şi presiunea interioară de o parte şi de alta a componentului aeraulic: dPcomp = Pext .loc de combustie închis (lemn.15 K. Fiecare component aeraulic al anvelopei exterioare este caracterizat prin: .comp : Pint.comp (2.83) în care: Te .667 (2.ref ⎛1 Pest .comp = ρ aer . presiunea interioară la nivelul componentului aeraulic (Pa).6. temperatura interioară de referinţă. supus unei diferenţe de presiune va fi traversat de un debit de aer volumic care se calculează cu relaţiile: qv . fisură) precum şi de caracteristicile clădirii.

Raportul dintre debitul de aer cu fereastra parţial deschisă şi debitul de aer cu fereastra complet deschisă se calculează în funcţie de unghiul de deschidere şi este independent de raportul dintre lăţimea şi înălţimea ferestrei: C k (α ) = q F (α ) qF (2.001 Ctt=0.19 * 10 −4 * α 2 + 1.01 Cv=0. în cazul când componentul a fost testat conform normei EN 13141-1 (pentru debitul prin deschideri).6 * 500 * AF * vv . 2.86) unde singura necunoscută este presiunea interna de referinţă pref . temperatura interioară (K).inf = Cinf semn (dPcomp ) dPcomp 0 . în m3/h) se exprimă prin relaţia: vv = C t + C v * v ref + C tt * H F * Ti − Te în care: AF: Ct=0. se determina valoarea acestei presiuni.87) în care vv (viteza vântului. Debitul real de aer care traversează fiecare component (deschidere) se calculează cu relaţiile (2.respectiv: qv . folosind diferenţele de presiune raportate la presiunea de referinţă calculată. 0. coeficient funcţie de efectul tirajului termic (presiunii termice).90) 58 .6 * 10 −7 * α 3 − 1. coeficient funcţie de turbulenţa vântului.88) aria ferestrei (m2).89) Acest raport se poate aproxima cu un polinom în funcţie de unghiul α : C k (α ) = 2. temperatura exterioară (K).8 Calculul debitului de aer prin deschiderile ferestrelor (aerisire) Pentru o fereastră amplasată pe o singură faţadă a încăperii de calcul (absenţa unei ventilări transversale) debitul volumic pătruns prin fereastră qF (m3/h) se scrie: q F = 3.84) şi (2.85).86 * 10 −2 * α (2. Rezolvând iterativ ecuaţia: qvinf + qvev +∑ qvcomp + qvpas + qvcomp = 0 (2. În cazul unor deschideri particulare. această ultimă ecuaţie poate fi înlocuită cu o alta mai precisă.0035 Vref : T i: Te: (2.6.85) pentru debite care pătrund prin orificii mari din anvelopă.5 (2. coeficient funcţie de viteza vântului.5 (2. viteza de referinţă a vântului măsurată la 10m înălţime deasupra solului.

fiind necesară intervenţia unui expert tehnic autorizat la instalaţia de ventilare. q F .sup . respectiv Cutil=1 pe perioada de funcţionare. Ca alternativă.6.2 . Se recomandă următoarele valori pentru permeabilitatea K (m3/s*m2) a canalului de aer. se consideră că utilizatorii recurg la un comportament în sensul măririi debitului de aer prin ferestre faţă de cel stipulat în reglementări ca valoare minimă. se pot utiliza valorile din anexa II. Acest coeficient trebuie definit pentru fiecare situaţie în parte.6. raportul dintre debitul pierdut din canal către exterior şi debitul total transportat. Ccontr=1 . se poate folosi un calcul simplificat. 59 . E date de proiectare 2. aerotermă etc. pentru mărimile utilizate în relaţiile din § 2.nec ) (2. r (%) şi pentru coeficientul de pierdere de aer din canal Cpierd.91) Coeficientul Caer ţine cont de frecvenţa şi perioada diurnă a deschiderii ferestrei de către ocupanţi. Csist=1. ▪ Valori implicite pentru sistemul de ventilare centralizat (centrală de ventilare CV) sau local (ventilator local. Coeficientul Caerare ţine cont de acest comportament. precum şi de gradul diurn de ocupare al încăperii în care se află fereastra respectivă.9 Calculul consumului anual de energie pentru ventilare naturală şi mecanică ▪ Valori de calcul pentru sistemele de distribuţie a aerului din încăperi Cutil=0 pe perioada nefuncţionării sistemului de ventilare (ventilator oprit). conform relaţiei: q F = C aer * max (q F . Pentru ventilarea în regim liber şi în regim de noapte nu se pot defini valori implicite. în special dacă ventilarea naturală prin deschiderea ferestrelor se consideră un sistem de ventilare separat şi autonom.Pierderile de aer în canalele de transport ale aerului aflate în suprapresiune şi CV Se propune neglijarea pierderilor de aer în centrala de ventilare dacă aceasta a fost testată conform normativului EN 1886 şi a obţinut clase de etanşeitate de minim L3. εv=1 .2. In lipsa altor valori în documentaţia tehnică. Caer=1.8 . după cum urmează: Atunci când criteriul de deschidere a ferestrei este îmbunătăţirea calităţii aerului interior.c. care să evalueze strategia de control a sistemului pe perioada de funcţionare a acestuia..) .cu condiţiile la limită: C k (α ) =0 pentru α=0 (fereastra complet închisă) şi C k (α ) =1 pentru α=180 (fereastra complet deschisă).

în funcţie de tipul faţadei şi de prezenţa acoperişului tip şarpantă: Tabel 2.Valori ale Cp pentru clădiri fără ventilare transversală În acest caz.060 Clasa B 9*10-6 0.7*10-5 0. după cum urmează: Cinfiltr/exfiltr.06 1. ▪ Repartizarea rosturilor şi neetanşeităţilor la nivelul întregii anvelope În cazul necunoaşterii amplasării exacte a rosturilor şi neetanşeităţilor anvelopei prin care se produc infiltraţii/exfiltraţii.01 1.06 1. se majorează Cp din cazul anterior cu 0.0 Cpierd.pentru acoperiş Cinf iltr / exfiltr . zona . se consideră următorii coeficienţi de pierderi aeraulice. A +A acoperis fatade (2.17 60 .CV 1.020 -6 Clasa C sau 3*10 0.c 1.Tabel 2. se consideră o repartizare convenţională a acestora pe cele două faţade.02 1. zona Aacoperis Aacoperis + A fatade (2.5* valoare clasa A Clasa A 2.15 Marimi necesare pentru calculul pierderilor de aer în conducte K r Valoare implicită= 6.00 superioară Valorile pentru CV sunt redate în tabelul de mai jos: Tabel 2.060 Clasa B 9*10-6 0. şi se scade Cp cu 0.75*10-5 0. Pentru acoperiş.02 1. valoarea lui Cp se consideră egală cu cea a faţadei adăpostite.zona (pierderea de aer din zonă) = 0.150 2.2.15 1.7*10-5 0.020 -6 Clasa C sau superioară 3*10 0.F atât pentru faţadele neadăpostite la vânt cât şi pentru cele adăpostite (opuse direcţiei vântului).5*valoare 6.93) .pentru faţadă A fatade Cinf ltr / exfiltr . .0 ▪ Valori ale coeficientului de presiune dinamică Cp ţinând cont şi de posibila ventilare transversală - Valori Cp pentru clădiri cu ventilare transversală Valorile lui Cp vor fi indicate în Anexa II.150 clasa A Clasa A 2.acoperis = C inf iltr / exfiltr . fatada = C inf iltr / exfiltr . .67 (convenţional).00 Cpierd.05 pentru faţada adăpostită.75*10-5 0.05 pentru aceasta.92) .În funcţie de poziţia pe înălţime a unui component aeraulic faţă de zona respectivă (Hc faţă de Hz înălţimea zonei). pentru a lua în considerare suprapresiunea vântului pe faţada neadăpostită.16 Marimi necesare pentru calculul pierderilor de aer în CV K r Valoare implicită=2.

25*Cintr. în tabelul 2. bioxidul de sulf.fatada Cinfiltr/exfiltr.19 : Exemple de concentratii ale poluantilor din aerul exterior Descrierea Concentratie amplasamentului CO2 CO 3 ppm mg/m Mediu rural .fatada 0. Pentru informaţii suplimentare se utilizează măsurările locale şi ghidurile naţionale. ghidurile PM10 nu sunt aplicabile şi cel mai important aspect îl constituie riscul imunologic sau infecţios reprezentat de aceste particule.o atenţie deosebită trebuie acordată particulelor mici.25* Cinfiltr/exfiltr.acoperiş Repartizarea gurilor de ventilare naturală la nivelul întregii anvelope Tabel 2.400 poluat <1 1–3 2-6 NO2 3 µg/m 5 – 35 15 – 40 30 .50 TOTAL PM 3 mg/m < 0.25*Cintr. De exemplu. Se ia în considerare impactul potenţial al amestecurilor de poluanţi şi nu numai al poluanţilor individuali. Impactul asupra mediului interior al acestor poluanţi exteriori depinde de reactivitatea acestora. monoxidul de carbon este relativ stabil şi prezintă o absorbţie redusă la nivelul suprafeţelor interioare.18 Înălţime component Hc=0.50 NOTĂ – Valorile indicate pentru poluanţii aerului reprezintă concentraţii anuale şi nu trebuie să fie utilizate pentru proiectarea instalaţiilor. sunt necesare interpretări documentate din partea proiectantului.0 PM103 µg/m < 20 10 – 30 20 .1 0. Alţi poluanţi gazoşi sunt în cele mai multe cazuri între aceste extreme. ozonul din aerul exterior nu este în mod uzual luat în calcul pentru proiectarea instalaţiei datorită reactivităţii sale ridicate şi reducerii foarte rapide a concentraţiei acestuia în instalaţia de ventilare şi în încăpere.fatada Faţadă adăpostită 0.25* Cinfiltr/exfiltr. Prin contrast.fatada Faţadă adăpostită 0. Tabelul 2. Prin conţinut de particule se înţelege cantitatea totală a particulelor solide şi lichide din aer. bioxidul de carbon.75*Hz Hc=Hz - 0.25*Cinfiltr/exfiltr.25*Cintr. Concentraţiile maxime sunt mai ridicate. solvenţi şi hidrocarburi poliaromatice).fatada 0.25*Hz Faţadă neadăpostită 0. În cazul în care este necesar să se ţină seama de particulele biologice. Poluanţii gazoşi tipici care se iau în considerare la evaluarea aerului exterior pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare şi de climatizare a încăperilor sunt monoxidul de carbon.1 – 0.2 – 1.Înălţime component Hc=0. Ca o recomandare.fatada Acoperiş Hc=0. 61 .25*Cintr.25*Hz Faţadă neadăpostită 0.3 0. fără 350 surse importante Oras mic 375 Centrul orasului . în scopul asigurării protecţiei sănătăţii. Majoritatea ghidurilor se referă la PM10 (conţinut de particule cu un diametru aerodinamic de până la 10 µm).75*Hz 0.25*Cinfiltr/exfiltr. oxizi de azot şi compuşi organici volatili (VOC – de exemplu benzen. de la praful vizibil şi până la particulele sub un micron.80 SO2 3 µg/m <5 5 – 15 10 .19 sunt prezentate exemple de niveluri pentru calitatea aerului exterior. însă se acceptă din ce în ce mai mult faptul că.fatada ▪ Concentraţii exterioare de calcul pentru poluanţii gazoşi Deoarece nu există recomandări sau reglementări pentru totalitatea poluanţilor şi cele existente nu sunt omogene între ţări.fatada Acoperiş Hc=0.

20 Debitul specific de aer proaspăt pe persoană Categorie Unitate masura m3/(s*pers) l/(s*pers) m3/(s*pers) l/(s*pers) m3/(s*pers) l/(s*pers) m3/(s*pers) l/(s*pers) de Debit de aer pentru o persoana Zona nefumatori Domeniu tipic Valoare prin lipsă > 54 72 > 15 20 36 – 54 45 10 – 15 12.35 – 0. Valorile trebuie să fie respectate în zona ocupată. cu o rată metabolică de 1.5 22 – 36 29 6 – 10 8 < 22 18 <6 5 Zona fumatori Domeniu tipic Valoare lipsă > 108 144 > 30 40 72 – 108 90 20 – 30 25 43 – 72 58 12 – 20 16 < 43 36 < 12 10 prin INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 Este recomandată în mod specia l alegerea materialelor de construcţie nepoluante sau cu poluare redusă. cât şi de emisiile tipice în clădiri cu poluare redusă.5 3 > 0. debitele de aer trebuie să fie mai mari.83 1. Aceste valori sunt utilizate în mod curent la proiectarea instalaţiei. Se recomandă definirea zonelor de fumători şi nefumători şi adaptarea instalaţiei la situaţia corespunzătoare. Debitele specifice de aer exterior raportate la aria pardoselii Această metodă poate fi utilizată în anumite cazuri la proiectarea instalaţiei pentru încăperi fără ocupare umană şi fără o destinaţie clară (de exemplu încăperi de depozitare). Debitele indicate pentru zone de nefumători ţin seama atât de metabolism.28 INT 1 INT 2 INT 3 INT 4 62 . Debitele de aer pe unitate de arie a pardoselii sunt indicate în tabelul 2. Acestea se bazează pe un timp de funcţionare de 50% şi pe o înălţime a încăperii de 3 m.3 – 2.21 Debite de aer exterior sau transferat pe unitate de arie utila a pardoselii pentru încaperi cu alta destinatie decat ocupare umana Categorie Unitate masura m3/(s*pers) l/(s*pers) m3/(s*pers) l/(s*pers) m3/(s*pers) l/(s*pers) m3/(s*pers) l/(s*pers) de Debit de aer exterior sau transferat pe unitate de arie a pardoselii Domeniu tipic Valoare prin lipsă * * * * > 2.21.Debite specifice de aer proaspăt (exterior) pentru o persoană Această metodă este o metodă practică bine fundamentată pentru toate situaţiile în care încăperile sunt destinate ocupării umane tipice. inclusiv mobila.5 2 0. Tabelul 2.7 0.2). În cazuri cu niveluri ridicate de activitate (met >1. Pentru timp de funcţionare mai mic şi pentru încăperi mai înalte. Tabel 2.20. debitele de aer exterior trebuie să fie majorate cu un factor de (valoare reala met)/1. Debitele indicate pentru zonele de fumători sunt valabile pentru zonele în care este permis fumatul.55 < 1. Debitele de aer exterior (furnizate de instalaţia de ventilare) pentru o persoană în cazul activităţii normale într-un birou sau în casă.3 1 < 0. sunt indicate în tabelul 2.2 met. covoarele şi instalaţia de ventilare propriu-zisă.2.7 0. în locul creşterii debitului de aer exterior în scopul diluării acestor emisii posibil a fi evitate.35 0.

.7. 2. se consideră că acest aer are caracteristicile termodinamice ale aerului exterior.1. ca parte a procedurilor complexe de evaluare energetică a clădirilor şi sistemelor aferente.7.calculul consumului de energie pentru vehicularea aerului şi .7.temperatura şi umiditatea aerului de ventilare care pătrunde în clădiri.2.4. ci doar ventilarea simpla. Dacă aerul este introdus în încăperi printr-un sistem de ventilare echilibrat sau nu aeraulic se determină modul în care se modifica parametrii termodinamici ai aerului. Dacă acest aer este preluat dintr-un spatiu adiacent zonei de calcul. Pot fi incluse şi sistemele de încălzire şi răcire cu aer. energia consumată pentru a realiza aceasta tratare - In cazul în care aerul este introdus în încăperi prin deschideri pasive (guri pentru ventilarea naturala) sau ferestre.7. fără controlul umidităţii interioare în perioada de vară.1 Pierderi de caldură prin suprafaţa canalelor de transport al aerului a) Pierderi de căldură prin conductele (canalele) situate în încăperea/zona climatizata Aceste pierderi trebuie luate în considerare doar atunci cand diferenta dintre temperatura aerului transportat si temperatura încaperii sau zonei climatizate este semnificativa.calculul energiei pentru pretratarea aerului de ventilare/climatizare. de exemplu daca un ventilator este utilizat în cadrul unor procese de încalzire. 2. în unele cazuri este necesar de precizat ipotezele de calcul.2.necesarul de energie la ventilatoare şi alte elemente auxiliare ale sistemului de ventilare. 2. . dacă acestea au şi rol de ventilare. Necesarul de energie pentru încalzirea aerului infiltrat nu face obiectul prezentului paragraf. Obiectiv: evaluarea impactului energetic al sistemelor de ventilare din clădiri. b) Pierderi de caldură prin conductele situate în afară încăperii/zonei climatizate : 63 .4. procedura de calcula: temperaturile si umidităţile debitelor de aer ce sunt refulate în zonele încalzite sau racite.7.energia necesara pentru dezgheţul bateriilor de preîncălzire si prerăcire. Calculul se aplică la clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora. precum si modul de calcul al energiei necesare pentru tratarea acestuai. răcire sau ventilare). Ele pot fi neglijate în cazul cand sistemul nu asigura încalzirea sau răcirea aerului.3. 2. Calculul consumului de energie pentru ventilarea clădirilor 2. Conţinut general In acest paragraf se dau metodele de calcul pentru: . în acest scop sunt detaliate: .4 Metoda de calcul Pe baza debitelor de introducere considerate cunoscute. temperatura acestui spatiu se calculeaza conform § 2. Domeniu de aplicare: clădiri dotate cu sisteme de ventilare şi climatizate.7. Aceste energii vor depinde de sistemul si de combustibil utilizat si vor fi defalcate pe tipuri de procese termodinamice (încălzire. răcire sau ventilare simpla.

puterea instalata la ventilator Pvent (W). qv. cp. nu exista o modificare a parametrilor termodinamici ai aerului transportat de aceasta. respectiv gvapori/kg aer uscat]. absorbită de aer Rrc – (valori în tabelul 2. [ºC]. ρaer (kg/m3) este densitatea aerului.22 ) La 20 ºC.6 de aer Pozitie 0.96) unde : ∆Tvent .7. Se cunosc: debitul volumic la ventilator qv. x2 temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la ieşre din conductă. către mediul ambiant. rata de transformare a energiei electrice în caldură. x1 temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrare în conductă.4.vent (2. respectiv gvapori/kg aer uscat]. produsul ρaer cp.22 Rata de recuperare e e puterii ventilatorului Motor plasat în 0.2 Ventilatoare Creşterea de temperatură a aerului la trecere prin ventilator.cta debitul de aer din conductă [m3/h].Temperatura şi umiditatea aerului din conductă se calculează cu relaţiile: θ2 = θ1 + ∆Tcta x2 = x1 (2. 2.95) unde : θ1.aer este aproximativ egal cu 1215 J/m3K.7. [0C. θ2.vent (m3/h).9 curentul de aer Motor plasat în afară curentului 0.75 necunoscuta 64 .6.34 qv . Daca însa se infiltreaza aer în conducta. Dacă aerul este exfiltrat din conducta.cta = (θ1 − θ ext ) ⎜ ⎝ ⎞ ⎟s ⎟ ⎠ (2.diferenţa de temperatură cu care se încălzeşte aerul în ventilator.94) şi ∆Tcta H cta − ⎛ ⎜1 − e 0. [W/K]. acesti parametri se modifica în functie de parametrii aerului infiltrat. Hcta pierderea de căldură a aerului prein pereţii conductei. ∆Tvent se calculează cu relaţia : ∆Tvent = Fvent Rrc ρcqv . care se amesteca cu cel transportat. Tabel 2. [0C.aer (J/kgK) caldura specifică masică a aerului. c) Pierderi de aer din conductele de transport ale aerului Aerul infiltrat în/din conductele de transport de aer se calculeaza conform § 2.

SR – Sibar de reglaj . Pentru sistemele VAV cu recirculare. 65 .5 pentru un sistem de tip CAV. IV – Inclinare variabila a paletelor de pe aspiratie. TV – Turatie variabila.10 : Curbe de dependenta qv – Pabs în diverse cazuri de reglare a ventilatoarelor PB – Palete curbate inapoi. De exemplu. se poate presupune ca puterea consumata este echivalenta cu puterea nominala la un raport de 50%.23 este redat raportul ce trebuie aplicat puterii absorbite la viteza maxima în functie de valoarea Ccont si de tipul de reglare. urmatoarele curbe caracteristice qv – Pabs (%) pot da o idee asupra diverselor tipuri de reglare posibile la ventilator – figura 2. Y 14 12 10 80 PB PI SR CV PB 60 TV 40 20 IV X 0 20 40 60 80 10 Figura 2. In orice situaţie. Ccont depinde de actiunea asupra clapetei de reglare pe aerul exterior în timp ce puterea absorbita de ventilator depinde de raportul dintre debitul mediu refulat si debitul maxim refulat. adica în acest caz 30% din puterea maxima cu variatia turatiei. In tabelul 2. reglarea ventilatorului trebuie luata în calcul pentru a determina cat de mult scade puterea absorbita de ventilator în raport cu puterea absorbita în conditii nominale de functionare. Daca nu este disponibila nici o informatie. CV PB – Control variabil al paletelor curbate inapoi. PI – Palete curbate inainte.10. daca s-a determinat un coeficient Ccont = 0.Pentru ventilarea mecanica controlata cu volum de aer constant (sistem CAV – Constant Air Volume) sau variabil (sistem VAV – Variable Air Volume) fără aer recirculat (adica 100% aer exterior) se poate afirma ca puterea medie consumata este similara cu cea obtinuta pentru un debit volumic de aer Ccont qv (m3/h). pentru simplificarea calculului.

1 − θ ref . xref.4 75% 55% 18% 0.23 Exemplu de rapoarte de putere absorbita în functie de reglare si de raportul de debite Raport de debit Control clapete reglare la ventilator cu palete înclinate înapoi Control clapete reglare la ventilator cu palete înclinate înainte Variatia turatiei 0.nec – puterea electrica necesara la recuperator (in W) .1 + ∆θ recup.θref.1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului exterior înainte de intrarea în recuperator.8 100% 100% 65% 2.Tabelul 2.θev.ref ⎪∆θ ⎪ recup.2 = θ ref . .ev = −∆θ recup.ref = ε recup(θ ev.ref .2 55% 50% 10% 0. xev.εrec – eficienta de transfer termic a recuperatorului pentru un set de debite refulat/evacuat aproximativ egale .ev ⎪x = xref . 2.3 Schimbătoare de caldură (recuperatoare) ▪ Recuperatoare de căldură sensibilă marimi de intrare : .1 .ref ⎨ ⎪θev.6 90% 70% 35% 0.4. qv.cresterea de temperatura a aerului datorata prezentei ventilatorului în curentul de aer (considerata atat pentru circuitul de refulare cat si pentru cel de evacuare). .θref.4 Recuperatoare de caldură sensibilă şi latentă (entalpice) ▪ Probleme legate de dezgheţ 66 .qv.2 ⎪xev.2 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului exterior dupa iesirea din recuperator.1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului evacuat înainte de intrarea în recuperator.Pel.4. . xref. . Pentru unitatile de recuperare din sectorul rezidential (testate conform EN 13141-7) eficienta globala include cresterea de temperatura la ventilator Elemente de calcul: ⎧∆θ recup.1 ⎪ ref .θev.1 + ∆θ recup. xev.∆θ recup .2 = xev.1 .2 .2 .1 ) ⎪ ⎪θ ref .7.1 ⎩ (2.7.ev – debitul volumic refulat si evacuat ce trec prin recuperator.2 = θev.97) marimi de iesire : .2 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului evacuat dupa iesirea din recuperator.

ref ) 2. 2 : ∆(∆θ recup.ev ) .max pentru a opri încălzirea excesiva a aerului refulat în timpul perioadei de răcire. 2 la o valoare foarte scazuta – ex. . este suficient să se aplice aceeaşi formulă de calcul setând θref.c = θ ref . a altor baterii auxiliare de încălzire sau a unui schimbator rotativ). ▪ Limitarea temperaturii de refulare la regimul de evoluţie liberă ”free-cooling” Temperatura θref.max la o valoare maximă. 2 + ∆(∆θ recup . 2 ) daca .2 : . aerul recirculat din încăperile climatizate este amestecat cu aerul exterior (proaspăt) în vederea recuperării energiei. 2 . aceeasi corectie trebuie aplicata si lui θref.θ ev .5 Camere de amestec In aceste aparate componente ale CTA. 2 .2 este limitata la +5 ºC pentru cladirile rezidentiale si la 0 ºC pentru cele rezidentiale.min − θ ev . . 2.4. cât si pe cea a aerului recirculat. Noua valoare controlată a temperaturii de refulare θref.ev ) = max(0.. θ ref .c se va scrie în această ioteză: θ ref . Valoarea diferentei de temperatura ∆θ recup .0 ºC pentru schimbatoare cu placi din sectorul non-rezidential. 2 .Prevenirea îngheţului apei în instalatiile de ventilare/climatizare se poate face în doua moduri: a) Control direct al dezghetului prin actiune asupra recuperatorului de caldura (prin montarea unui bypass. 67 . Valoarea de referinta pentru recuperatoarele cu regenerare higroscopica din cladirile comerciale este de –5 ºC. 2 ( ) Daca nu se impune o limitare.θref. 100 ºC.1 − θ ref . inainte de intrarea acestuia în recuperator In ambele cazuri.daca debitul refulat si evacuat sunt egale.în cazul lipsei oricarui element pentru dezghet.2 poate fi limitata maximal la o valoare θref. de ex.5 ºC pentru schimbatoare rotative din sectorul non-rezidential a) Control direct al dezghetului . b) Prin utilizarea unei baterii de pre-încălzire a aerului exterior. max − θ ref .ref pe circuitul de refulare inainte si dupa recuperator trebuie corectata cu valoarea : ∆ ( ∆ θ recup .2. este suficient de a seta temperatura θ ev . corespunzatoare iesirii aerului evacuat din recuperator.7. valoarea temperaturii la iesirea din compartimentul de preîncălzire .ref ) = −∆(∆θ recup . Camerele de amestec sunt echipate cu clapete de reglare a debitului atât pe partea aerului exterior.2.ev ) asupra temperaturii de iesire θ ev .2. ce serveşte la calculul θ ev . ref ) = min( 0 . max θ ref . – 100 ºC. b) baterie de preîncălzire pentru dezgheţ In acest caz aerul exterior este preîncălzit pana la o valoare θ dezghet .5 ºC pentru sectorul rezidential.în acest caz trebuie aplicata o corectie ∆ (∆θ recup .2 : ∆ (∆θ recup . Valori de referinta pentru θref.

Rrec = rec (-) reprezintă raportul de recirculare în camera de amestec.1 .θref.99) Mărimi de ieşire: θ2= θpreinc – temperatura aerului la ieşirea din bateria de preîncălzire x2=x1 – conţinutul de umiditate la ieşirea aerului din bateria de preîncălzire. xref.1 ) ⎪ ⎨ ⎪ x ref . în situaţia de vara. Mărimi de intrare: θ1 . x1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de preirăcire (aer exterior). ce pătrund în camera de amestec Marimi de iesire: . 2. Calculul raportului de recirculare al camerei de amestec: q .7.98) - qref.debitul masic de aer exterior (proaspat) prin camera de amestec. 2 = x ev . scris ca raport dintre q ext debitul masic de aer recirculat qrec si debitul masic de aer exterior.2=qext(1+Rrec) – debitul de refulare la ieşirea din camera de amestec. aerul este încălzit la o temperatura impusă θpreinc .4. în funcţie de condiţiile de diluare a nocivităţilor din aerul interior respirabil (condiţii igienico-sanitare).7 Prerăcirea aerului In general.1 + (1 − R rec x ref . x1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de preîncălzire (aer exterior sau ieşit din camera de amestec pe circuitul de refulare). 2 = θ ev .1 . θref. 68 . qext (echivalent ca notatie cu qref. egal cu cel de la intrarea în baterie (nu există schimb de energie latent) 2.1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului evacuat din încăperea (zona) climatizată înainte de intrarea în camera de amestec. calculate pe baza relaţiilor de bilanţ masic si de umiditate la nivelul camerei de amestec: ⎧θ ref . xref.2 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului exterior la ieşirea din camera de amestec. qpreinc – debitul masic de aer ce trece prin bateria de preîncălzire (aer exterior sau ieşit din camera de amestec pe circuitul de refulare).6 Preîncălzirea aerului In urma preîncălzirii.4. qrec (echivalent ca notatie cu qev.Marimi de intrare: - θev.1 + (1 − R rec θ ref .7.1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului exterior înainte de intrarea în camera de amestec. qev.1 ) ⎩ (2.2 .1) – debitul masic de aer recirculat prin camera de amestec. q preinc (θ preinc − θ1 )) (kW) (2. Mărimi de intrare: θ1 . aerul exterior este prerăcit până la o temperatură θprerac impusă. Calculul puterii termice necesare preîncălzirii : Ppreinc = max(0.2=qext – debitul evacuat în exterior.1). xev.

qv.8161 − 4110. Calcul: .eficienta procesului de prerăcire ε prerac : (2.7.qv. (x BR − x1 )(1 − ε prerac )) (2.101) ε prerac = min(1.4. prerac [0. în condiţiile menţionate).100) . procesul termodinamic de evoluţie a aerului în camera de umidificare fiind cvasi-izoterm. x2 = max(x1.xumidif) – conţinutul de umiditate al aerului la ieşirea din umidificator.θ2 – temperatura aerului la ieşirea din bateria de prerăcire: θ 2 = θ1 − ∆θ prerac .conţinutul de umiditate al aerului la suprafata exterioara a baterie de răcire xBR : (2. x2 .100) (2.8 Umidificarea izotermă a aerului iarna In special în situaţia de iarna.variaţia temperaturii aerului în timpul procesului de prerăcire ∆θ prerac : ∆θ prerac = max(0.34 / (θ BR + 235)) . θBR – temperatura medie a bateriei de răcire.103) x BR = EXP(18.puterea necesara pentru a asigura procesul de prerăcire Pprerac (kW) : Pprerac = qv . θ prerac − θ BR ) θ1 − θ BR (2.prerac – debitul volumic de aer ce trece prin bateria de prerăcire (aer exterior).104) .105) 69 . Calcul: θ2 = θ1 (temperatura la ieşirea din umidificator este egală cu cea la intrare. funcţie de temperaturile de tur/retur ale apei de răcire (în cazul prezenţei unui agregat frigorific de preparare a apei răcite) sau egală cu temperatura de vaporizare a fluidului frigorific (în cazul răcirii prin detentă directă). Pprerac 2.variaţia conţinutului de umiditate al aerului în urma prerăcirii ∆x prerac : ∆x prerac = min(0.conţinutul de umiditate al aerului la ieşirea din bateria de prerăcire x2 : x 2 = x1 − ∆x prerac (2. Acest proces se realizează tehnic prin injectarea de abur saturat în curentul de aer.83(x 2 − x1 ) + 0. acesta trebuie umidificat până la o valoare setată impusă xumidif . atunci când aerul exterior are un conţinut de umiditate redus. Mărimi de intrare: θ1 .102) .34(θ 2 − θ1 )] Mărimi de ieşire: θ2 . (2.umidif –debitul volumic de aer în procesul de umidificare. xumidif – valoare setată a conţinutului de umiditate al aerului după umidificare.θ1 − θ prerac ) . x1 – temperatura si conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în camera de umidificare (aer exterior sau nu).

Aplicaţii Domeniile principale de aplicare ale metodelor prezentate în acest paragraf sunt urmatoarele : . cu sau fără tratarea termodinamica a aerului).pentru metodele statistice ▪ Metode orare Daca aerul nu este introdus prin intermediul unui sistem de ventilare mecanica. In condiţii de vară.pentru metodele de calcul orare.106) izoterme a debitului de aer volumic qv. .pentru metodele anuale.puterea termică necesară umidificării (2. nu se utilizeaza umidificarea aerului. Mărimi de ieşire θ2 .prerăcire.umidif .Pumidif = 0. se definesc. . . ( xumidif − x1 )) . xext caracteristicile aerului interior (temperatură si conţinut de umiditate) θint . se recomandă preluarea valorilor calculate pentru ora precedentă valorile de temperatura si/sau conţinut de umiditate pre-setate (impuse).83 * qv . Aceste formule se vor aplica exclusiv în situaţia de iarna.încălzirea suplimentara a aerului la trecerea prin ventilator(oare) Aceasta ordine poate să nu fie respectată de funcăionarea reala a instalaţiei. Pumidif 2. însă ea este corectă principial ţinând cont de urmatoarele ipoteze: 70 . caracteristicile termodinamice ale aerului de ventilare corespund celor pentru aerul exterior. evacuat. se definesc la inceputul calculului anual.umidificare.5. In restul cazurilor (ventilare mecanica controlata pe circuitul de refulare. cu excepţia condiţiilor privind climatul exterior si interior. . cat si pe cel de evacuare. In acest caz.umidif * max(0. x2 . debitele de aer din sistem (exterior. pentru a evita probleme de convergenţă. la creştera umidităţii aerului înainte de a fi refulat în încăperile climatizate. b) se calculeaza caracteristicile termodinamice si energiile necesare pentru desfasurarea urmatoarelor procese termodinamice: . .pierderi de energie prin suprafata exterioara a conductelor de transport ale aerului amplasate la exterior. refulat) In continuare se procedează astfel: a) se calculează caracteristicile termodinamice ale aerului după recuperatorul de caldura (daca el exista) atat pe circuitul de refulare.preîncălzire. . xint .7. recirculat. pasii de calcul trebuie sa urmeze urmatoarea ordine cronologica: 1. caracteristicile sistemului de ventilare. 2. se va calcula numai energia necesara pentru antrenarea ventilatorului montat pe circuitul de evacuare al aerului viciat din încăperi (daca acesta exista). pentru a se evita senzaţia de uscăciune la interior din cauza unei umidităţi relative scăzute. ca valori orare: caracteristicile aerului exterior (temperatură si conţinut de umiditate) θext . .pentru metodele lunare.

care vor fi denumite generic ”clădire”.Sistem cu impact mediu sau mare asupra umiditatii Se mentin aceleasi ipoteze de calcul. în acest caz. cu controlul umidităţii. se introduce de asemenea o metodologie de calcul pentru energia necesară proceselor de umidificare şi vehiculare aer. 2.2. chillere cu absorbţie.utilizarea în cadrul sistemelor de climatizare a recuperatoarelor de căldură (sensibilă sau sensibilă şi latentă) .8.Sistem fără impact asupra umiditatii Se mentin aceleasi ipoteze de calcul ca în cazul metodelor orare. Domeniu de aplicare: clădiri climatizate.existenţa unor sarcini importante datorate debitelor mari de aer proaspăt . Pentru a se putea evalua consumul total de energie corespunzător tuturor echipamentelor din cadrul unui sistem de climatizare. Metoda de calcul poate fi dezvoltată pentru estimarea consumurilor energetice şi în cazul altor tipuri de sisteme de climatizare. chillere cu compresie mecanică.sisteme de climatizare de tip „aer-apă” cu aparate terminale – ventiloconvectoare Calculul se aplică la clădiri rezidentiale sau ne-rezidentiale sau părţi ale acestora.3.) Metoda de calcul a consumului de energie este lunară. prerăcire. chillere reversibile – pompe de căldură. corespunzători domeniului de aplicare şi anume: . Conţinut general Metoda de calcul pentru necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare este de tip „grade-zile”. impactul pierderilor de energie la suprafaţa conductelor si castigurilor de energie în ventilator sunt astfel compensate. sisteme cu aparate terminale de tip„aer-apă”.8. Calculul consumului anual de energie pentru sistemele centralizate şi descentralizate de climatizare şi aer condiţionat. 2. Rezultatele finale vor fi sub forma unor energii anuale (lunare) necesare pentru preîncălzire. ţinând cont de distributia anuala (lunara) a temperaturii si umiditatii exterioare si aplicand aceeasi ipoteza la calculul temperaturilor si umiditatilor interioare. 2. Rezultatele finale vor fi sub forma unor energii anuale (lunare) necesare pentru preîncălzire. prerăcire si auxiliarele acestora. etc. 71 . conţinutul de umiditate setat pentru umidificare este mai mic decât cel corespunzator temperaturii de saturaţie izoterme. umidificare si auxiliarele acestora. 2.- - controlul preîncălzirii si prerăcirii este realizat pentru aerul refulat în zona încălzită sau racită.sisteme de climatizare de tip „numai aer”. temperatura setata pentru prerăcire este mai mică decât cea prevăyută pentru preîncălzire. ▪ Metode anuale si lunare .varietatea mare de tipuri de instalaţii de climatizare şi a surselor de frig utilizate (sisteme centralizate „numai aer”. Sunt luaţi în calcul factori specifici. ţinând cont de distributia anuala (lunara) a temperaturii exterioare si aplicand aceeasi ipoteza la calculul temperaturilor interioare.consumurile de energie datorate sarcinilor de căldură latentă . .inerţia termică a elementelor de construcţie .8. Obiectiv: calculul energiei necesare climatizării clădirilor pentru asigurarea unei temperaturi şi a unei umidităţi interioare prescrise precum şi energia consumată de sistemul de climatizare în acest scop.1. .8. echipate cu unul din următorele tipuri de sisteme de climatizare: .

▪ pierderea de sarcină din sistem. variaţie continuă turaţie).71 Calculul consumului de energie pentru răcire şi dezumidificare se efectuează pe baza numărului de grade-zile şi a valorii coeficientului de performanţă al chiller-ului.8.3.8. Principalele date de ieşire (rezultate) sunt: necesarul de energie lunar şi anual pentru climatizarea clădirilor (răcire. ▪ modul de funcţionare al ventilatorului (1 treaptă de turaţie. astfel: Qchiller = Qr COP (kWh) (2.4. 2.1. încălzire. ▪ eficacitatea recuperatorului de căldură (dacă există). umiditate). valoare utilizată de regulă: 0. sursele interne de căldură şi umiditate.107) unde: N – număr de zile (pentru luna de calcul considerată) (zile) ϑaem – temperatura medie lunară a aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) (°C) ϑb – temperatura de bază calculată conform metodologiei de mai jos. în funcţie de tipul sistemului de climatizare (°C) K – constantă.8. Necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare Calculul de tip grade-zile se efectuează pe baza relaţiei: NGZ = 1 − e − k ×(θ aem −θ b ) N × (θ aem − θb ) (grade − zile ) (2.2.108) (2. scenariul de ocupare al încăperii climatizate. umidificare. debitul de aer proaspăt.- - 2. ▪ coeficientul de performanţă al instalaţiei frigorifice. vehiculare aer) 2. date privind sistemul de climatizare: ▪ debitul de aer.3. Principalele date de intrare necesare pentru efectuarea calculelor Datele necesare de calcul sunt: caracteristicile elementelor de anvelopă pentru încăperea climatizată. Necesarul de energie pentru climatizare 2.8. ▪ temperatura şi umiditatea aerului refulat în încăpere. ▪ valorile prescrise pentru parametrii de confort (temperatura. climatul exterior. ▪ randamentul ventilatorului.1. 2 trepte de turaţie.109) Qr = 24 ⋅ mc p NGZ (kWh) unde: Qchiller – necesarul de energie la sursa de frig a sistemului de climatizare (kWh) Qr – necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare (kWh) COP – coeficient de performanţă al chiller-ului m – debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (kg/s) cp – căldura specifică a aerului (kJ/kg°C) Temperatura de bază se calculează în funcţie de tipul sistemului de climatizare după cum urmează: a) sisteme de climatizare „numai aer”: Temperatura de bază utilizată în metoda de calcul grade-zile depinde de: 72 .4.

113) 73 . echipamente şi aporturi de căldură de la radiaţia solară – (kW). sarcina de răcire sensibilă datorată aerului proaspăt încălzirea aerului în ventilatorul de introducere (termenul al doilea din ecuaţia de mai jos). valoarea depinde de amplasarea geografică a clădirii climatizate Obs. degajările de căldură sensibilă de la surse interioare din încăperea climatizată şi aporturile de căldură datorate radiaţiei solare (termenul al treilea din ecuaţia de mai jos) aporturile de căldură prin transmisie pentru încăperea climatizată (termenul al patrulea din ecuaţia de mai jos) degajările de căldură latentă de la surse interioare din încăperea climatizată şi sarcina de răcire latentă datorată aerului proaspăt (ultimul termen din ecuaţia de mai jos) v∆P U' s (θ aezi − θ ai ) − 2400∆x (°C) θb = θ ai − − m− & & & mc pη v mc p mc p & Q (2.111) − k x e − xs 1− e ( ) cu xe . diferenţa medie de conţinut de umiditate se determină utilizând relaţia: x e − xs (xe − xs ) = (kg/kg) (2.5 k= (2. diferenţa medie lunară de conţinut de umiditate (pentru luna de calcul considerată). U – coeficient global de transfer termic al elementului de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (kW/m2°C) ϑaezi – temperatura medie a aerului exterior pe perioada de ocupare a încăperii climatizate (pentru luna de calcul considerată) (°C) ∆x = xe – xs.112) σx σx – deviaţia standard pentru conţinutul de umiditate lunar al aerului exterior. pe baza valorilor calculate se determină valoarea medie lunară (pentru luna de calcul considerată) (kW) U’ = AU (kW/K). 1) Pentru luarea în considerare a inerţiei termice.- temperatura de confort a aerului interior (valoarea setată) din încăperea climatizată. (kg/kg).110) unde: ϑai – temperatura prescrisă a aerului interior din încăperea climatizată (°C) v – debitul volumic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (m3/s) ∆P – presiunea introdusă în sistem de ventilator (Pa) ηv – randamentul ventilatorului Qsm – degăjări de căldură sensibilă de la surse interioare: ocupanţi.conţinutul de umiditate mediu lunar al aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) (kg/kg) şi k – parametru calculat pe baza expresiei: 2. iluminat. A – suprafaţa elementului de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (m2).conţinutul de umiditate la ieşirea din bateria de răcire (kg/kg). expresia de calcul a temperaturii de bază se modifică astfel: (θ aezi − θ ai ) − 2400∆x + c θ b = θ ai − − m− & & & & mc p mc pη v mc p mc p U' v∆P Qs Q (°C) (2. xe – conţinutul de umiditate al aerului exterior (kg/kg) şi xs .

în absenţa unei valori. m3/s) * Notaţiile din această ecuaţie sunt identice cu cele utilizate anterior. în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare: .densitatea materialelor elementelor de construcţie (kg/m3) cpm – căldura specifică a materialelor elementelor de construcţie (kJ/kg°C) V – volumul elementelor de construcţie (m3) Qc = ∆θi = e unde: − τ (θ ai − θ ae ) (°C) n t (2.115) unde: ε .cazul în care ventiloconvectoarele din încăperi preiau sarcinile latente.114) ∆ϑi – rata de răcire a elementelor de construcţie (diferenţa de temperatură între temperatura elementelor de construcţie şi temperatura aerului interior) (°C) t – perioada de neocupare a încăperii climatizate (h) τ – constanta de timp a elementelor de construcţie (h) ϑaen – temperatura medie a aerului exterior noaptea (pentru luna de calcul considerată) (°C) 2) în cazul în care există în cadrul sistemului de climatizare recuperatoare de căldură (numai sensibilă sau sensibilă şi latentă) calculul numărului de grade-zile se realizează pe baza relaţiei: ⎛ (θ aem − θb ) ε (θ aem − θ ai ) ⎞ ⎟(grade − zile ) * NGZ = N ⎜ − ⎜ − k ×(θ aem −θ b ) 1 − e − k ×(θ aem −θ ai ) ⎟ ⎝1− e ⎠ (2. cu menţiunea că în expresia temperaturii de bază se modifică calculul diferenţei medii de conţinut de umiditate după cum urmează: (xe − xs ) = 1 − e − k x e − xs x e − xs ( ) − 1 − e − k x e − xr ε x e − xr ( ( ) ) (kg/kg) (2. capacitatea termică a elementelor de construcţie ale încăperii climatizate ρ .116) unde: xr – conţinutul de umiditate din aerul recirculat (considerat egal cu conţinutul de umiditate din încăperea climatizată) (kg/kg) b) sisteme de climatizare de tip „aer-apă” cu aparate terminale – ventiloconvectoare Există două situaţii de calcul. se poate determina conform relaţiei: & m AP ε = 1− & & m +m AP R mAP – debitul de aer proaspăt (kg/s.eficacitatea recuperatorului de căldură.C ∆θ i (kW) 24 × 3600 Qc – rata medie zilnică de stocare termică a elementelor de construcţie (kW) C = ρcpmV (kJ/°C). în această situaţie metoda de calcul este similară metodologiei descrisă mai sus pentru determinarea temperaturii de 74 . m3/s) mR – debitul de aer recirculat (kg/s.

cazul în care ventiloconvectoarele asigură doar partea sensibilă.I) m’e – debitul de aer proaspăt raportat la unitatea de suprafaţă.117) unde: ϑs – temperatura aerului la ieşirea din bateria de răcire a ventiloconvectorului (°C) ϑr – temperatura aerului din încăperea climatizată (°C) 2.120) m' e Dacă sistemul de climatizare este prevăzut cu un recuperator de căldură latentă. umidificarea aerului exterior pe baza schimbului de masă din recuperator se determină astfel: ∆x = η recuperator (xi .119) [ ] Obs.2.121) 75 . g/m3 xi. bateria de răcire a centralei de tratare pentru aerul proaspăt asigurând sarcina latentă.umiditatea aerului exterior .sursele de umiditate din încăpere . Umiditatea transferată aerului din instalaţia de climatizare prin intermediul echipamentelor specifice se calculează conform relaţiei: ⎛ xg ⎞ ⎟ (g/m3) (2. Necesarul de energie pentru umidificarea aerului Consumul energetic se determină în funcţie de următorii parametrii: . min − xe − g > 0 (2. min − xe )) − x g (g/an) (2.debitul de aer proaspăt al încăperii In cadrul metodologiei de calcul se consideră valori medii zilnice pentru aceste mărimi.4.min – valoarea minimă a umidităţii din aerul interior.valoarea minimă a umidităţii aerului din încăpere .2.118) x z = xi.min − xe ) (2.m2 (valori recomandate conform Anexa II. Metoda de calcul ţine seama şi de eventuala prezenţă a unui recuperator de căldură latentă în cadrul sistemului de climatizare. Relaţia de mai sus este utilizată numai pentru momentele de timp pentru care este satisfăcută inegalitatea: x (x z − xe ) = xi . min − ⎜ ⎜ m'e ⎟ ⎝ ⎠ unde: xZ – umiditatea adăugată aerului tratat de sistemul de climatizare. m3/h.bază. g/m3 xg – degajările medii de umiditate de la surse interne.m2 Cantitatea totală anuală de apă utilizată pentru umidificare se determină pe baza debitului de aer tratat şi a diferenţei zilnice între valoarea conţinutului de umiditate al aerului refulat în încăpere şi valoarea conţinutului de umiditate al aerului exterior: W = 24h∑ (m'e ( x z − xe )) = 24h∑ (m'e (xi .8. în această situaţie expresia de calcul a temperaturii de bază pentru calculul numărului de grade-zile se scrie: θ = ⎢θ s + b ⎡ ⎢ ⎣ & m R & m (θ ae − θ r ) − & m ⎤ 2400∆x ⎥ & m ⎥ ⎦ AP (°C) (2. g/h. considerând toate ventiloconvectoarele prin intermediul unui ventiloconvector echivalent şi utilizând sarcini medii la nivelul întregii clădiri .

Consumul total de energie electrică pentru vehicularea aerului dintr-un sistem de climatizare se obţine prin înmulţirea consumului specific cu suprafaţa totală a spaţiilor climatizate din clădire: Qvt = Qv S Relaţia de calcul pentru consumul specific de energie electrică al motoarelor ventilatoarelor din cadrul sistemelor de climatizare este: Qv = Pv ⋅ N h / 1000 (kWh/m2. Consumul specific de energie electrică pentru clădirea climatizată sau o parte din aceasta rezultă prin medierea consumului specific pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi prin intermediul suprafeţei pardoselii.min − xe )(1 −ηrecuperator ) − xg > 0 (2.an) (∆p ⋅V ') (W/m2) Pv = (ηv3600 ) (2.124) Qh = Ch W unde: Ch – coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare. puterea electrică specifică se determină conform relaţiei: 76 .unde: ηrecuperator – eficienţa schimbului de căldură latent la nivelul recuperatorului In acest caz. valorile indicate sunt date în Anexa II. în funcţie de tipul procesului de umidificare folosit (umidificare cu abur sau umidificare cu apă) (Wh/g). 2.J. Calculul pe baza relaţiei anterioare se efectuează pentru momentele de timp pentru care: (xi. min − xe )(1 − η recuperator )) − xg [ ] (g/an) (2.K. m3/m2.8. Consumul specific de energie electrică se determină pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi cu aceeaşi destinaţie.2.4. în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare: (Wh/an) (2.2.an) (2.123) m 'e Energia consumată pentru umidificare se determină pe baza consumului de apă necesar pentru umidificare estimat cu relaţiile de mai sus.122) Obs. Observaţii : 1) Dacă nu sunt date disponibile privind pierderea de presiune şi eficienţa ventilării.125) unde: Qv – consum specific de energie electrică al ventilatorului (kWh/m2.3.h) ηv – eficienţa ventilării (pentru întregul sistem de climatizare) Nh – număr de ore de funcţionare la sarcină nominală (h/an) – valoarea se consideră conform datelor de funcţionare ale sistemului de climatizare. Necesarul de energie pentru vehicularea aerului Consumul de energie pentru vehicularea aerului se bazează pe calculul consumului specific de energie electrică.126) Pv – putere electrică specifică pentru antrenarea ventilatorului (W/m2) ∆p – pierderea de presiune din sistem (Pa) – valoarea luată în calcul este valoarea medie între două schimburi ale filtrului de praf V’ – debit volumic specific de aer (raportat la suprafaţa încăperii. cantitatea de apă necesară pentru umidificare este: W = 24h∑ (m'e (xi . Valorile recomandate sunt date în Anexa II.

2.127) η (W/m3/h) (2.2. 2) Numărul de ore de funcţionare la sarcină nominală este echivalat cu o valoare energetică echivalentă astfel încât pentru numărul de ore de funcţionare la sarcină parţială trebuie să se ţină cont de raportul dintre puterea electrică specifică la sarcină redusă şi cea la sarcină nominală pentru a obţine o mărime echivalentă. Dacă nu sunt disponibile date privind funcţionarea în sarcină redusă şi eficienţa energetică pentru aceasta.Pv = PspV’ (W/m2) unde: Psp = ∆p (2. se recomandă utilizarea valorilor din Anexa II.K. 77 .randament ventilator Valorile indicate pentru puterea specifică a ventilatorului (pentru întregul sistem de climatizare) sunt date în Anexa II.128) Psp – putere specifică ventilator (W/m3/h) η .L în funcţie de tipul instalaţiei (destinaţia încăperii) şi eficienţa energetică a instalaţiilor.

De zile 31 31 30 31 30 31 Nr. Datele climatice orare pentru un an reprezentativ trebuiesc selectate din baze de date recente. cum ar fi. NOTA: Un calcul multizonă al cuplajului termic inter-zone necesită: a) date de intrare precum: proprietăţi de transfer termic prin transmisie. B. conducând la o complexitate a calculului ce depăşeşte graniţa impusă pentru calculul global simplificat al consumurilor de energie.ANEXA II. Restaurante. . .viteza şi direcţia locala a vantului. De ore 744 744 720 744 720 744 Timp total Date climatice In ceea ce priveste datele climatice. [%].1 Generalitati Un calcul multizonă al cuplajului termic dintre zonele unei clădiri trebuie utilizat cu precautie şi pentru situaţii bine cunoscute. [ºC]. [W/m2]. debite de aer inter-zone (cu valoare şi sens) b) cunoasterea sistemului de reglare a temperaturilor din zone şi regulile de partitionare interna a zonelor.temperatura exterioară orară.indicatori pentru conversia radiaţiei totale în radiaţie incidenta pe suprafete verticale.2 Metoda lunară 78 . [m/s].albedoul (raportul dintre radiaţia solară reflectată şi radiaţia incidentă) solului.2. De zile 31 28 31 30 31 30 Nr.radiaţia totala orara pe un plan orizontal. De ore 744 672 744 720 744 720 Timp total Luna Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Nr. sunt necesară urmatoarele marimi climatice orare : . de exemplu : radiaţia directa orara perpendiculara pe directia razei solare şi gradul de acoperiri cu nori a cerului (grad de nebulozitate) . indispensabile simularii regimului termic al clădirilor şi a consumurilor de energie pentru încălzire/răcire. spitale etc.A – Date climatice Date generale – timpul total de simulare pe parcursul anului Luna Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Nr.2. prelucrate corespunzător cerinţelor de calcul. în contextul unei proceduri simplificate de evaluare a consumurilor de energie. . răcire şi ventilare pentru zone diferite.umiditatea relativa a aerului exterior.B Calcul multizonă utilizând cuplajul termic între zone adiacente B.) O complicatie în plus o reprezintă prezenţa unor sisteme diferite de încălzire. ANEXA II. cu restrictii speciale de temperatura (ex. .

k k θ y . med )T Q V . Aceasta temperatura se determina conform urmatoarelor doua relatii : . pentru un element k ce transfera caldura prin ventilaţie este egala cu θ a . z − y (θ z − θ y .k . Ulterior.rac + Qnec .med = Qap . trebuie adaugate la transferul de caldura prin transmisie şi ventilare caracteristice zonei z luate separat.2.k θ a . med )T în care : θ y .1.2.inc.rac .1.med reprezintă temperatura medie din zona y adiacenta zonei z incluzand orice supraîncălzire (în modul de imcalzire) sau suprarăcire (în modul de răcire) faţa de valoarea prestabilită de set-point.pentru modul de încălzire : Qap . z − y = H T .pentru modul de răcire : θ y .In cazul calculului multizonă cu cuplaj termic între zone. în MJ . în MJ/K . z − y (θ z − θ y . trebuie colectate datele referitoare la transferurile inter-zone. k în care : Qinc Hy. pentru un element k ce transfera caldura prin transmisie este egala cu θ e.2. temperatura de refulare a aerului în zona z prin elementul k Calculul necesarului de energie pentru încălzire şi răcire trebuie realizat iterativ (doua sau trei iteratii sunt în general suficiente) : 1) se face ipoteza iniţiala ca temperatura medie a zonei la pasul de timp curent este egala cu temperatura de set-point pentru încălzire sau răcire în zona respectiva (sau cu temperatura echivalenta interioară.1. coeficientul de transfer global (transmisie+ventilaţie) pentru elementul k catre zona y determinat conform 7. 79 .k k .rac + ∑ H y .2. determinat conform 7.inc Qrac θ a.1.inc. 2) calculul energiei necesare pentru încălzire sau răcire pentru fiecare zona în parte.ref .k . temperatura pe suprafaţa exterioară a elementului k .k θ a . în MJ .2. necesarul de energie pentru răcire pentru zona y.k necesarul de energie pentru încălzire pentru zona y. y . determinat conform 7. termeni ce reprezintă transferurile de caldura prin transmisie şi ventilare dinspre zonele adiacente zonei z catre zona z : Q T . daca avem un sistem de încălzire sau răcire intermitenta) .inc + Qnec .med = ∑ H y . conform celor descrise în B. în MJ .1. ţinând cont de contributia transferurilor de caldura prin transmisie şi ventilaţie dintre zone. rac .k Qap. z − y = H V . procedura de calcul lunara este descrisa în cele ce urmeaza. suma totala a surselor de caldura interioare în modul încălzire pentru zona y.2.k ∑H k k . asa cum s-a specificat . conform 7.2. In primul rand .inc + ∑ H y .inc .

1 Energia solara totala transmisa printr-o suprafaţa vitrata Energia solara transmisa catre încăperea climatizata printr-o suprafaţa vitrata transparenta depinde esential de tipul de geam utilizat (calitate.y-z pot fi diferite daca debitele de aer ce traverseaza interfaţa de aer dintre zona y şi zona z în cele doua sensuri sunt diferite. sali de spectacole sau magazine Valorile lui α 0.C Date pentru calculul aporturilor solare C. se seteaza aceasta noua temperatura ca data de intrare şi se reia calculul de la pasul 2). în W/K . locuinte şi penitenciare . HV. NOTA : HV. se calculeaza pentru fiecare zona temperatura medie interioară. de tipul de protectie solara (jaluzele. emisivitate. 4) daca temperatura medie calculata difera cu mai mult de o eroare relativa acceptabila faţa de temperatura impusa la pasul 1).z-y coeficient de transfer de caldura prin ventilaţie între zona z şi zona y. y − z în care qv.rac τ 0.z-y coeficient de transfer de caldura prin transmisie între zonele z şi y. z − y = ρ aer c aer q v .2).metoda lunara 1. Acesti doi coeficienţi se pot determina cu relatiile : H V .0 15 Clădiri racite numai pe parcursul zilei (mai putin de 12 ore pe zi). hoteluri.rac pot fi furnizate şi la nivel national. rulouri. obloane). precum scoli. y − z = ρ aer c aer q v . tratamente termice). spitale. în W/K . conform relatiilor deja prezentate . II 1.y-z (în m3/s) sunt debitele de aer ce trec din zona z catre zona y.3 Date de intrare pentru toate metodele de calcul Aceste date de intrare au fost deja detaliate în cadrul normativului.rac (ore) I Clădiri racite continuu (mai mult de 12 ore pe zi). z-y şi HV. şi de umbrirea suprafetei vitrate datorata prezentei unor obstacole exterioare în calea radiaţiei solare incidente (alte clădiri 80 . z − y .0 15 ANEXA II.y-z coeficient de transfer de caldura prin ventilaţie între zona y şi zona z. respectiv din zona y catre zona z.3) pe baza acestor rezultate. pana cand eroarea relativa devine cea minim acceptata B. respectiv : H V . în W/K . HV. de aceea aici vor fi doar reenumerate : HT.z-y şi qv. birouri. daca aceasta exista (vezi G. grosime.2.rac si τ 0. precum clădiri rezidentiale. Tipul de clădire din punct de vedere a functionarii sistemului de răcire α 0.

t = Q s .5 tratari selective Fereastra dubla obisnuită (doua ferestre) 0. dupa caz). C.3. definit ca raportul dintre transmitanţa totala τ la un unghi de incidenţă oarecare.2 Efectul elementelor de umbrire permanente Aceste elemente de umbrire (ecranare) a ferestrelor. Pentru metodele de calcul lunare.67 tratare selectiva a geamului Fereastra termoizolanta tripla 0. It (W/m2). care pot fi de tipul: perdele.tRef τ τ ref energia solara transmisa prin fereastra de referinţă (simpla sau dublă. τn Tipul ferestrei Fereastra simpla 0. de la caz la caz. τref transmitanţa totala a ferestrei de referinţă (-). Aceasta transmitanţa ”normala” se noteaza cu τn şi cateva valori ale sale sunt redate în tabelul G. τ transmitanţa totala a ferestrei oarecare (-). Rata de transmitere (sau transmitanţa) energiei solare prin elementele vitrate.7 Fereastra termoizolanta tripla cu doua 0. în acest mod. obloane. definită în EN 410. se calculeaza cu EN 13363-2.t (în MJ) se va scrie: Q s .75 Tabelul C.invecinate sau elemente de arhitectura exterioare ale clădirii) – vezi G. presupunand ca au suprafaţa curata şi geamuri normale netratate. energioa solara transmisa printr-o fereastra oarecare. exterior sau între geamuri). ref în care : Qs. cu un factor de umbrire gu ce depinde de tipul de element utilizat.1 : Valori ale transmitantei normale τn pentru tipuri uzuale de elemente vitrate O alta metoda de calcul a energiei solare transmise utilizeaza raportarea la energia transmisa printro fereastra de referinţă simpla sau dublă. ţinând cont de radiaţia solara incidenţă normala (perpendiculara) pe suprafaţa exterioară elementului respectiv. de culoarea şi proprietăţile optice ale acestuia. în MJ. în tabelul G. Jaluzele).1). Ele pot fi plasate la faţa interioară sau exterioară a ferestrelor sau între foile de geam (la ferestre duble).1. se utilizeaza un factor Fv (definit în 11. jaluzele. de latitudine şi de orientarea elementului vitrat.85 Fereastra termoizolanta dubla 0. 81 . pentru reducerea sau dimpotriva intensificarea aporturilor solare catre interior.2 sunt date cateva valori ale acestui coeficient gu pentru tipuri uzuale de elemente de umbrire permanente (de ex.75 Fereastra termoziolanta dubla cu o 0.4. manevrabile de ocupantii clădirii. Aceste elemente introduc o reducere a energiei solare transmise catre interior. precum şi de pozitionarea sa în cadrul ferestrei (la interior. reprezintă accesorii optionale. pentru elemente vitrate uzuale. în functie de sezon. în (W/m2) şi de radiaţia patrunsa în încăperea climatizata print transmisie. storuri. şi transmitanţa normala τn la un unghi de incidenţă egal cu 90º : Fv = τ τn Acest factor depinde de tipul de geam. Qs.t .

77 0. Unghi la orizont S 45º N latitudine E/V N S 55º N latitudine E/V N S 65º N latitudine E/V N 82 .1 0.17 colorate 0. forme de relief sau alte clădiri). Unghiul la orizont este un unghi mediu faţa de orizontala sub care ”se vede” obstacolul exterior din planul faţadei clădirii studiate (vezi figura C. se introduce un factor de umbrire adimensional datorat obstacolelor exterioare clădirii Fu.45 0.1 Principiu de calcul Prezenta unor clădiri invecinate sau a unor elemente de arhitectura anexe ce depasesc planul ferestrei la exterior (cornise. Fu.3 0.3 0.2 0.2 : Factor de reducere a energiei solare transmise la interior datorat prezentei unor elemente de umbrire permanente (gu) Alte elemente de umbrire cu utilizare intermitentă.Proprietăţi optice : Factor gu pentru: Jaluzele interioare Jaluzele exterioare Absorbtie Transmisie Jaluzele 0.55 obisnuite albe 0.57 0. balcoane. exprimat prin relatia : Tip jaluzea Fu .3 sunt redate valorile factorului de umbrire datorat obstacolelor exterioare de la orizont.3 Factori de umbrire datorati unor obstacole exterioare C.10 venetiene de 0.3.37 0.1 0. ce impiedica patrunderea prin fereastra a radiaţiei solare directe la nivelul acestei suprafete.30 0.oe-orizont Foe-v Foe-l factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont (copaci.5 0.3 0.57 Jaluzele de 0.05 0.1 0.25 0. C.oe −v Fu .3.1).oe −l . C. stalpi exteriori etc.80 0.05 0. stalpi exteriori) conduce la apariţia unei suprafete umbrite în planul ferestrei. de tip: retragerea ferestrei în plan lateral faţa de planul faţadei.5 0. pentru trei latitudini diferite şi patru orientari verticale diferite ale ferestrei. caschete etc.oe = Fu . în tabelul C.7 0.1 0. în care : Fu.15 culoare alba 0.9 0. balcoane.75 0. latitudine. în vederea evaluarii acestui tip de umbrire.35 Jaluzele 0. sunt luate în calcul în cadrul factorului de utilizare pentru modul de răcire.oe. permitand totusi trecerea radiaţiei difuze prin intreaga suprafaţa vitrata.oe −orizont Fu .95 Jaluzele textile 0. de tip: retragerea ferestrei în plan vertical faţa de planul faţadei.20 0.oe-orizont.65 0.08 aluminiu Tabel C.95 0. factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan vertical.42 0. factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan lateral.2 Umbrirea datorata obstacolelor exterioare aflate la orizont Efectul de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont depinde de unghiul la orizont. precum şi protecţiile solare reglabile. climatul local şi sezonul de încălzire.

00 1.80 0. J2. în funcţie de utilizarea clădirii.66 Tabelul C.93 0.00 0.00 1.46 1.74 0.84 0.84 1.75 0. trebuie utilizate datele din prezenta anexă.99 0.00 0.00 1.76 0.82 0.98 0. ce sunt detaliate pentru clădiri rezidentiale.62 0.66 65º N latitudine E/V 1.99 0.62 0.70 0.00 0.00 0.40 1.94 0.94 0.91 0.56 1.91 0.86 0.97 0.00 0.00 1.65 S 1.29 1.68 0.00 0.D Date de intrare conventionale D.54 0.93 0.90 0.74 0. trebuie în general definite la scara naţională.97 0.75 1. Fu.75 0.41 0.66 55º N latitudine S E/V N 1.00 0.81 0.91 0.00 0.oe-l ANEXA II.50 0.89 0.00 0.00 0.1 Introducere Aceasta anexa contine datele de intrare conventionale pentru anumiti parametri din cadrul normativului.92 0.80 0.00 55º N latitudine S E/V N 1.4: Valori ale factorului de umbrire partiala datorat obstacolelor exterioare verticale.82 0.89 0.61 1.95 0. precum şi degajarile provenite de la aparatura electrica de birou.99 0.58 0.89 1. gradul de ocupare şi scopul calculului. In absenta unor valori naţionale.49 1.0º 10º 20º 30º 40º 1.98 0.80 0.00 0.89 0.85 0.95 0.79 0.3.72 0.00 0. D.85 Tabelul C. Fu. 83 .5: Valori ale factorului de umbrire partiala datorat obstacolelor exterioare laterale. în W pentru un m2 de pardoseală ocupata.99 S 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1. în tabelele J1.73 N 1.2.85 0.00 1.49 0.1 : Unghiul la orizont α C.94 0.94 0.94 0.00 0.90 0.3 Factorul de umbrire datorat elementelor exterioare ale clădirii Unghi la orizont 0º 30º 45º 60º 45º N latitudine S E/V N 1.92 1.3: Valori ale factorului de umbrire partiala datorat obstacolelor exterioare aflate la orizont Figura C.90 1.00 0.85 0.65 N 1.00 0.68 0.58 0.00 0.95 0.61 0.00 1. în lipsa unor valori reglementate la nivel naţional. precum şi pentru o gama mai larga de utilizari a clădirilor.00 1.91 0.83 0.98 Tabelul C.90 0.98 0.60 0.73 65º N latitudine E/V 1.00 0.92 0.oe-v Unghi la orizont 0º 30º 45º 60º 45º N latitudine S E/V N 1. J3 şi J4 sunt date valori ale acestor degajari.2 Surse de căldura interioare de la ocupanti şi aparatura de birou Scenariile zilnice şi saptamanale privind degajarile de căldura provenite de la ocupanti datorită activitatii metabolice.92 0.80 0. birouri.86 0.00 0.

Dormitoare) Luni .0 1.00 2.00 2. definită în 6.0 6.0 3.0 23.00 20.00 2.25 10 III 0.00 – 07.00 – 07.5 14 20 Coeficient de simultaneitate Φ oc / A pard W/m2 84 . Tabelul D.00 8.00 2.0 Medie 9. holuri.0 Tabelul D.Clădiri rezidentiale Alte încăperi climatizate (ex.Vineri 07.42 3 V 0.0 1.15 15 II 0. coridoare (40% suprafată utilizata) Luni .67 Sambata-Duminica 07.2.0 2.0 1.00 – 23.0 17.0 1.0 2.00 8.3 : Densitatea fluxului de căldura degajat de ocupanti (în W/m2)-valori conventionale globale pentru sectorul non-rezidential.92 Sambata-Duminica 07.0 23.0 17.4 3.00 – 23.00 2.00 2.0 4.0 17.0 1.00 20.0 Medie 9.0 2.0 1.1 Tabelul D.Vineri 07.0 Medie 7. Apard este aria suprafetei utile. [W].83 Medie 9.1 : Densitatea fluxului de căldura degajat de ocupanti şi aparatura electronica (în W/m2)-valori conventionale pentru clădiri rezidentiale Ore Zile Camera de zi+bucatărie Birouri Alte spaţii.0 8.00 – 07.27 5 IV 0.0 6.3.0 17.00 20.00 – 17.00 – 23.0 23.2 : Densitatea fluxului de căldura degajat de ocupanti şi aparatura electronica (în W/m2)-valori conventionale pentru birouri Ore Zile Spaţii de birou (60% suprafată utilizata) Gradul de ocupare I 0.5 5.0 Medie 9.5 3.0 3.00 – 17.00 2.00 – 07.0 1.40 2 In care : Φ oc este fluxul de căldura degajat de la ocupanti.00 – 17.00 – 17.00 – 23.0 Medie 2. în funcţie de gradul de ocupare m2 de suprafată utila per persoana 1. [m2].0 1.0 23.

48 0.32 0.57 0.18 0.23 0. [W].20 non-clinica Catering 10 0.23 0.14 0. 4 3 3 3 1 2 2 1 Apard este aria suprafetei utile.00 1.24 0.Tip de utilizare a clădirii Flux de căldura unitar emis de aparatura electronica pe timpul de operare W/m2 Fractia de timp fapp Fluxul unitar emis pe m2 Φ app / A pard W/m2 3 1 Birou 15 0.47 0.25 0.34 0.50 Celula şi 4 0.53 90º SE/SV 0.16 0.93 1.84 1.39 0.21 0.96 0.32 0.31 0.28 0.19 0.25 Sala de sedinte 5 0.93 1.32 0.47 45º S 0.25 0.74 0.27 0.00 1. Tabelul D.00 45º E/V 0.82 0.43 0.00 1.00 1.26 0.44 0.16 0.41 0.32 0.00 1.37 0.00 0.87 0.28 0.69 0. Tabelul J.00 1.00 1.00 0.37 0.36 0.00 0.2.58 0.20 0.4 : Valori ale factorului de umbrire Fpsv datorat protectiilor solare variabile 85 .34 90º S 0.26 0. Factor de umbrire Fpsv Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec 90º N 1.3.50 clinica Unitate medicala 15 0.24 0.00 1.41 0. [m2].00 0. 1.25 0.00 Tabelul D.20 Sala de relaxare 4 0.00 1.31 45º N 1.17 0.66 0.98 0.29 0.96 45º SE/SV 0.25 In care : Φ app este fluxul de căldura degajat de la ocupanti. pentru diferite orientări şi înclinari ale ferestrei fată de planul orizontal.22 0. în funcţie de gradul de ocupare D.28 0.36 0.18 0.29 0.32 0.24 0.25 0.00 1.16 0.4 cuprinde aceste valori medii pentru toate lunile anului (exemplu preluat din Danemarca).37 ORIZ.33 0.00 1.98 1.42 0.00 90º E/V 0.32 0.29 0.00 1.24 0.38 0.00 1.23 0.00 0.94 0.00 1.29 0.40 0.29 0.26 0.33 0.15 invatamant Unitate medicala 8 0.36 0.36 0.51 0.4 : Densitatea fluxului de căldura degajat de aparatura electronica (în W/m2)-valori conventionale globale pentru sectorul non-rezidential. Fpsv.00 45º NE/NV 1.32 0.17 0.53 0.25 Magazin 10 0.00 1.19 0.00 90º NE/NV 1. Pentru fiecare tip de climat se pot utiliza valori conventionale (implicite) ale factorului pentru protectii solare variabile în timp. rulorui etc. definită în 6.20 Unitate de 5 0.29 0.99 0. este utilizată sau nu depinde în general de luna de calcul.00 1.58 0.30 0.31 0.63 0.18 0.26 0.26 0.78 0.39 0.00 1.50 penitenciar Sala se sport 4 0.31 0.48 0.22 0.19 0.32 0.65 0.98 0.34 0.71 1.3 Factori de reducere a radiaţiei solare datorati protectiilor solare variabile Perioada de timp în care protectia solara de tip: jaluzele.

E2 Debite de introducere a aerului E 2. Valorile de proiectare se bazează oriunde este posibil pe date reale specifice proiectului. E 2. se presupune că fumatul este interzis pentru toate destinaţiile indicate în tabelul E.5 de la 5 pana la 15 10 de la 5 pana la 20 10 de la 1. faptul că fumatul este permis sau nu.1. Tabelul E. În vederea prevenirii pierderilor necontrolate de aer introdus. în cazul în care nu este declarată nici o valoare.5 sau utilizând valori specifice pentru debitul de aer pe baza reglementărilor sau de experienţei. 1 .2 E Valori tipice pentru ocuparea umană sunt indicate în tabelul E . se recomandă cu tărie defalcarea clară între zonele de fumători şi cele de nefumători. şi emisiile din partea surselor altele decât metabolism şi fumat. De asemenea trebuie să se ţină seama de faptul că perceperea calităţii aerului interior se face într-o manieră negativă pe măsura creşterii temperaturii şi umidităţii.2 Ocupare umană Debitul de ventilare pentru ocupare umană se determină utilizând informaţiile din 5. ANEXA II.1 : Ipoteze de proiectare a debitelor de aer în funcţie de densitatea de ocupare a încăperii Emisiile din partea altor surse decât metabolism şi fumat trebuie să fie specificate cât se poate de clar.5 Birou Birou mic Sala de sedinte Magazin Sala de clasa Salon de spital Camera de hotel Restaurant *) Aria utilă a pardoselii pe încăpere. Cele mai importante ipoteze de proiectare cu referire la calitatea aerului interior sunt informaţiile cu privire la ocuparea umană. trebuie clarificat cu beneficiarul faptul că nu trebuie să fie luate în considerare emisii suplimentare. în m2 / persoana *) Domeniu tipic Valoare prin lipsă de la 7 pana la 20 12 de la 8 pana la 12 10 de la 2 pana la 5 3 de la 3 pana la 8 4 de la 2 pana la 5 2.Ipoteze şi valori necesare proiectării instalaţiilor de ventilare şi climatizare E 1. Dacă nu se specifică nimic. Destinatie Aria pardoselii pentru o persoana. conductele şi canalele trebuie să fie etanşe.2 pana la 5 1. 86 .1. Oricum. În cazul în care fumatul este permis.2. Dacă nu se specifică nici o informaţie cu privire la fumat.1 Generalităţi Debitul de ventilare (debitul de aer exterior şi introdus) se determină utilizând următoarele criterii: • ocupare umană cu sau fără fumat • alte emisii cunoscute • degajările pentru încălzire sau răcire sunt disipate prin ventilare. se aplică valorile prin lipsă indicate în tabelul E.

Dependenţa de timp a nivelului concentraţiei în încăpere se determină cu relaţia următoare (debit de aer introdus = debit de aer extras): C int (t ) − C ref în care : Cint(t) Cref : Cint(0) qv. E . este valabilă pentru regim staţionar (situaţie prin lipsă) cu emisie constantă pe o durată lungă de timp. Debitul de ventilare necesar pentru încălzire sau răcire se determină după cum urmează: q v . ≈ 1 Kj / kg K. debitul masic al emisiilor în încăpere. în mg / m3 . concentratia din aerul refulat. debitul volumic de aer refulat. ρ aer cp. 87 .E : Vinc : t: q v . în mg / s.ref = în care : qv. în mg / s. * c p .2. concentraţia de echilibru în regim staţionar nu poate fi atinsă sau debitul de aer poate fi redus pentru un nivel maxim de concentraţie precizat. temperatura interioara din încăpere.2.ref = C int − C ref in care : qv. în ºC. volumul încăperii. în mg / m3 . Atunci când durata emisiei este scurtă. în mg / m3 .. concentratia din aerul refulat. în m3 . în kW. ref t ⎞ q m. temperatura de refulare. ref ⎜ ⎝ ⎠ concentratia în încăpere la momentul t.4. se preferă reglarea sursei în loc de ventilare.E : Cint : Cref : debitul volumic de aer refulat. în ºC. în m3 / s. caldura specifica a aerului. concentratia maxima admisibila din încăpere. În cazul poluanţilor diferiţi este necesară verificarea tuturor poluanţilor relevanţi în vederea determinării celui mai critic dintre aceştia. în mg / m3 .ref qm.. q v .4 Sarcină de încălzire şi de răcire În anumite cazuri degajările de căldură pentru încălzire sau răcire care trebuie să fie disipate prin instalaţia de ventilare conduc la determinarea debitului de ventilare. q v .E 2. timpul. densitatea aerului din încăpere. în m3 / s. în mg / m3 . în m3 / s. E 2.ref ρ aer Φ .E ⎛ ⎜1 − e Vinc ⎟ = C int ( 0) + ⎟.ref qm.3 Alte emisii cunoscute Debitul de ventilare necesar pentru debitul emisiilor şi pentru nivelul admisibil al concentraţiei în încăpere conduce la diluarea emisiilor cunoscute după cum urmează: q m.. De regulă. concentratia în încăpere la momentul t=0. Relaţia indicată mai sus. Dacă din acest motiv debitul de ventilare devine mult mai mare decât cel precizat în 6. în kg / m3 . atunci poate fi mai eficientă din punct de vedere energetic o soluţie alternativă de disipare a căldurii. în s .aer * (θ int − θ ref ) Φ debitul volumic de aer refulat. debitul masic al emisiilor în încăpere.aer θ int θ ref sarcina termica a încăperii.

ţinând seama de normele locale şi de preferinţe.h-1 pentru o cabină de WC) E 4. debitele de aer extras trebuie să fie calculate conform unor cerinţe specifice. bucatarie pentru prepararea meselor calde) . Reclamarea aerului prea uscat este adesea cauzată de praf sau de alţi poluanţi din aer. Pentru durate de funcţionare mai mici sunt necesare debite mai mari.2. Tabelul E. în climate severe se permite convenirea unei umidităţi mai scăzută p o durată limitată. ţinând seama de asemenea de influenţa posibilă asupra mediului exterior. debitele de aer extras se calculează în conformitate cu principiile precizate în paragrafele de la 6. perioade prea lungi cu umiditate relativă prea ridicată trebuie să fie evitate.2.4 108 30 * 36 10 7. Pentru instalaţiile cu extracţie a aerului.Densitatea şi capacitatea termică a aerului depind de temperatura şi presiunea acestuia. În lipsa unor informaţii alternative.Utilizare obisnuita (de ex.pe încăpere (minim) m3 / h l/s * m3 / h l/s m3 / (h*m2) l / (s*m2) > 72 > 20 * > 24 > 6.4.Utilizare profesionala Toaleta/grup sanitar ** . debitul de aer extras este determinate de debitul de aer introdus şi de condiţiile de presiune necesare. 88 .pe arie de pardoseala * Debitele de aer extras pentru bucătării se dimensionează în conformitate cu situaţia specifică.2 până la 6. Totuşi. . Valori mai mici sunt posibile pentru aer extras direct din cabina de WC (valoare tipică: de la 10 până la 20 m3. proiectarea se bazează pe ipoteza că există alte surse de umiditate decât ocuparea umană şi aerul introdus şi infiltrat.4.2.2 : Valori de proiectare pentru debitele de aer aspirat din încăperi poluate UM Domeniu tipic Valori prin lipsă Destinatie Bucatarie : .2 2. Datorită faptului că umiditatea relativă ridicată stimulează dezvoltarea fungilor şi a acarienilor. Prin urmare în mod normal apar puţine probleme cu referire la confortul termic atunci când umiditatea relativă este între 30% şi 70%. între beneficiar şi proiectant. Umiditatea aerului interior În domeniul tipic al temperaturilor aerului dintr-o încăpere între 20°C şi 26°C evaporarea joacă un rol minor în reglarea temperaturii corpului omenesc. Valori tipice de proiectare pentru bucătării şi toalete/grupuri sanitare sunt indicate în tabelul E. Toate aceste cauze trebuie să fie luate în considerare înainte de prevederea umidificării. Aerul extras poate fi înlocuit cu aerul exterior sau cu aer din alte încăperi. Limita inferioară de 30% este precizată pentru a preveni uscarea ochilor şi iritarea mucoaselor.4.0 . Umiditatea relativă este adesea prea scăzută datorită temperaturii din încăpere şi/sau debitului de aer exterior prea mari. E3 Debite de evacuare a aerului Într-o instalaţie de ventilare mecanică la echilibru cu aer introdus şi extras. Calculul se efectuează cu valorile aplicabile pentru situaţia reală. Concentraţii prea ridicate în particule din aceste organisme pot constitui de asemenea un risc pentru persoanele sensibile şi trebuie sa fie evitate.0 > 1. Aceasta este în afară domeniului de aplicare al acestui document. precum şi degradarea materialelor de construcţie. ** În utilizare cel puţin 50% din timp.7 > 5. Pentru aplicaţii specializate (de exemplu anumite clădiri industriale şi spitaliceşti).

h2: rugozitatea terenului. în tabelul A1 sunt dati factorii de corectie în functie de rugozitatea terenulii la o inaltine de 10 m deasupra solului. . medie sau mare).25 0. în functie de adapostire: 1) partea joasa (inferioara).8 Tabelul F. Legea logaritmica de variatie a vitezei vântului cu înălţimea este data de relatia de similitudine: ln⎛ h2 ⎞ ⎜ z ⎟ v1 0⎠ . în m/s. în m/s. . intre 0 si 15 m inaltine.teren amplasat în mediu urban. si . pentru siteul respectiv.9 sau suburban Teren în mediu urban 0. .ANEXA II. h1: înălţimea h2. Pentru aceasta se considera trei tipuri de terenuri: . v2: înălţimea h1 . Viteza de referinta a vântului pe site vsite Trebuie introdusa o corectie pentru viteza vântului din site vsite în raport cu cea masurata vmeteo. trebuie urmati urmatorii pasi : . însă ea poate fi aplicată şi pentru viteze ale vântului > 2 m/s si pentru inaltimi h > 20 z0. . în m.gasirea valorilor Cp pentru aceste trei tipuri de adapostire. în functie de diferentele dintre rugozitatea terenului corespunzator siteului investigat si rugozitatea siteului meteorologic unde se face masuratoarea vmeteo.1: Factor de corectie pentru vsite/vmeteo la 10 m inaltimii Clase de adapostire Pe înălţime.determinarea valorilor Cp pe ansamblul intregii zone. în m.0 Teren în mediu rural 0. în m. intre 15 si 50 m înălţime. la mai mult de 50 m înălţime. de exemplu. 2 F Date privind coeficienţii de presiune dinamica Cp datorati vântului Descrierea procedurii In cadrul acestui calcul. Rugozitatea terenului vsite / vmeteo z0 pe site (m) Teren deschis 0.determinarea existentei si caracteristicilor de adapostire a fatadelor de catre elemente de constructie sau obstacole exterioare (de tipul : adapostire mica. 2) partea medie. z0: Aceasta lege este valabila strict de la o înălţime de 60-100 metri deasupra solului. = ⎝ v 2 ln⎛ h1 ⎞ ⎜ z ⎟ 0⎠ ⎝ in care: viteza vântului la înălţimea h1. fatadele cladirilor sunt divizate în trei parti. 3) partea inalta (superioara).03 1. Clasa terenului 89 . pentru un teren situat la altitudinea de 80 metri.teren amplasat în mediu rural sau suburban. neadapostit. v1: viteza vântului la înălţimea h2.teren deschis.5 0.calcululu vitezei vântului la o înălţime de 10 m deasupra solului.

20 Joasa 90 .daca Hobstacol > 0. Partea inalta 5. în care (figura A. Dobstacol : distanta dintre cel mai apropiat obstacol si cladire (m).50 . 1.30º > 30º Cp1 Neadapostita + 0. poate fi adapostita de un obstacol. daca sunt indeplinite conditiile: .5 – 4 Adapostitaa < 1. Latimea Lobstacol Vânt 6. Clasa de adapostire depinde de raportul Hobstacol / Dobstacol .60 . Lobstacol : Lcladire : latimea cladiri (m).25 .50 .5 Tabel F.20 Normala + 0. partea medie a fatadei este adapostita Pentru o viteza a vântului data. valorile coeficientului de presiune dinamica Cp datorată vântului sunt redate în tabelul F.5*min(Hcladire . aşa cum s-a afirmat anterior).0.0.5*min(Hcladire . latimea celui mai apropiat obstacol (m).0. 3. partea inferioara a fatadei este adapostita .0.0. 15).1): Hobstacol : înălţimea obstacolului cel mai apropiat (m).15 .0. fiecare parte de fatada. un obstacol este definit ca orice structura sau cladire invecinata pentru care Lobstacol / Lcladire > 0.70 .daca Hobstacol – 15 > 0.0.5.0. Distanta Dobstacol Înălţimea Hobstacol 8.La randul ei.50 . Partea joasa (0-15 m) Partea medie (15-50 m) 7. 2. mai putin cea inalta. Latimea Lobstacol Figura F.60 .3 : Partea de Adapostire fatada Coeficienţi de presiune adimensionali Cp Pentru Pentru Pentru acoperiş (functie de panta) fatada fatada Cp3 batuta de adapostita vânt Cp2 < 10º 10º .70 . 35).2 : Clase de adapostire funcţie de înalţimea obstacolului şi de distanşa relativş dintre obstacol si clşdire Valori ale coeficienţilor Cp pentru faşade In funcţie de partea de faţada considerată (dependenţa de înalţime.1 : Cladirea si obstacolul Clasa de adapostire a cladirii Distanta relativa Dobstacol / Hobstacol Neadapostita >4 Normala 1. 4.

65 + 0.0.6 3.60 .20 .30 . Cp -urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzatoare partilor inalte ale fatadei.2 7 20 Permeabilitate Mica Cladire Medie unifamiliala Mare Cladire Mica multifamiliala ne Medie rezidentiala Mare Cladire Mica industriala Medie Mare 91 .50 . debit = 0. .0.667) qv.0. ANEXA II.05 + 0. fisuri.40 .0.50 .infiltr pt.3 2 5 0.0. 4 Pa qv.infiltr corespunzator unor diferente de presiune exterior-interior de 4.numarul de schimburi de aer orare datorat infiltratiilor ninfiltr (in vol/h) sau debitul de aer infiltrat qv.infiltr raportat la aria laterala a anvelopei cladirii sau la aria pardoselii (in m3/h*m2).0.50 .8 0.3 0.20 .Medie Inalta Adapostita Neadapostita Normala Adapostita Neadapostita + 0.0.2.2 0.5 1.6 0.infiltr pt. Cp -urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzatoare partilor joase ale fatadei.50 .70 .60 . infiltratii de aer prin tamplaria exterioara).15 0.daca înălţimea medie este mai mare de 50 m.45 + 0. urmatoarele valori: . valorile coeficientului Cp sunt luate în considerare ţinând cont de înălţimea medie a fatadelor corespunzatoare acelei zone : . fiind exprimate prin debitul de aer total ce patrunde în cladire la o diferenţa de presiune exterior-interior data.0.0.5 1.70 .3 – Coeficienţii de presiune dinamica Cp NOTA : Coeficienţii de presiune dinamică datoraţi vântului sunt valabili pentru o deviere a vitezei vântului de ±60º faţă de normala la planul faţadei.20 Tabelul F.6 1 3. Cp -urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzatoare partilor medii ale fatadei.0. .2 0.60 .70 .0.6 1 3.80 . 10 sau 50 Pa L/s per m2 de anvelopa exterioara (exp. Se pot defini la nivel national sau se pot prelua ca valori implicite din tabelul B.1.0.25 + 0.debitul de aer infiltrat qv.25 0. 50 Pa 0.25 0.8 0. 10 Pa qv.3 0.daca înălţimea medie este mai mica de 15 m.20 .0.daca înălţimea medie este cuprinsa intre 15 si 50 m (inclusiv).30 .0.G Caracteristici de permeabilitate ale cladirii Caracteristicile de permeabilitate ale unei cladiri depind de numarul si tipul neetanseitatilor anvelopei exterioare (rosturi de dilatare.0.6 0.0.0. Valori ale Cp pentru zone Pentru fiecare zonă.40 .5 10 1.0.0.infiltr pt.70 .20 .0. .15 0.

Pa pt.4 1.8 10 Mare 7.6 2.ref.4 1.4 0. 10 50 Pa Pa Mica 0.5 2.6 21.3 Mare 0.2 Medie 0.3 Medie 0.4 4.0 6 16 Mare 2.8 1.8 2.667) Permeabilitate ninfiltr pt.2 0.6 Mica 2.4 0.ref .6 Mica 0.1 1.7 2.nec .2 Medie 0.i este debitul volumic total refulat în aceeasi încăpere i.75 0.5 0. 4 ninfiltr Pa pt.4 8 Mare 3 5 16 Mica 0.0 10 30 Suprafata pardoselii 1. 10 50 Pa Pa Mica 0.5 3 8 Medie 1. 4 ninfiltr ninfiltr pt.6 5 Mica 0.7 2. debit = 0.3 0.i ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ In scopul de a mentine un nivel de poluare echivalent în toate încăperile climatizate de acelasi sistem de ventilare.2 H Calculul coeficientului de recirculare Crec In cazul utilizarii unor debite de aer variabile în încăperile climatizate si a aerlui recirculat în CTA.4 0.3 Cladire unifamiliala Cladire multifamiliala ne rezidentiala Cladire industriala ninfiltr (vol /h) (exp.i C rec = 1 − max⎜ ⎜q ⎝ v .3 0.nec.4 4.4 0.7 1.75 0.2 0.6 20 Suprafata laterala / Volum 0.2 5.8 1.4 0.5 Mare 1.9 1.0 1. Daca qv.8 1.i este debitul minim de aer proaspat necesar pentru încăperea i si qv.5 1.3 Mare 1. Permeabilitate ninfiltr pt.8 10.1 1. se poate impune o valoare a Crec data de relatia : 92 .Cladire unifamiliala Cladire multifamiliala ne rezidentiala Cladire industriala ninfiltr (vol /h) (exp.1 1. se poate calcula si impune o valoare Crec data prin relatia : ⎛ q v .5 1.75 0.2 4 Medie 1.5 Tabelul G.7 8. debit = 0.667) ninfiltr pt. coeficientul de recirculare Crec (-) tine cont de necesitatea ca în fiecare încăpere sa fie asigurat debitul minim de aer proaspat.4 5 Medie 3.8 1.1 : Valori ale debitului specific infiltrat sau numarului de schimburi de aer infiltrate pentru diverse clase si geometrii de cladiri ANEXA II.

i ⎛ q v .i 1 − max i ⎜ ⎜q ⎝ v . 93 .nec .ref . ref .C rec = 1 ∑ qv.i ⎞ ⎟ ⎟ ⎠ Această relaăie se bazează pe respectarea concentraţiei limite admise de poluant în fiecare încăpere.i 1+ ∑q i i v .nec.

0 0. număr de plante redus). g/h. bucătării.I.m2) Destinaţie încăpere scăzută medie ridicată foarte ridicată 2 4 6 >10 locuinţe (număr de ocupanţi redus. birouri. număr mare de plante).J Coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare.m2 Clasa de umiditate Degajarea de umiditate (g/h.2.03 Anexa II.2. procese cu degajare de umiditate Anexa II.02 0. baruri restaurante.K Număr de ore de funcţionare pe an la sarcină nominală (echivalent energie) Tip instalaţie (destinaţie încăpere) Funcţionare instalaţie Număr de ore (echivalent energie) (h/an) Funcţionare instalaţie Număr de ore (echivalent energie) (h/an) Nr. şcoli. depozite locuinţe (număr de ocupanţi mărit.02 1.03 1.02 0.0 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 locuinţe birouri individuale/col ective birouri tip „open-space” săli de conferinţe retail retail cu produse refrigerate supermarket sală de curs atelier de practică sală de spectacole cămin 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 8760 2750 2750 1500 3600 3600 3600 2000 1800 640 6650 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 1 treaptă turaţie variaţie continuă turaţie 2 trepte de turaţie 8760 2750 2750 730 1140 1140 1140 1240 1800 510 6650 94 . săli de sport.03 0. magazine.Anexa II.02 0. Degajări medii de umiditate de la surse interne. spitale spălătorii. Wh/g Proces de umidificare Consum specific de energie pentru evaporare (Wh/g) Consum specific de energie pentru tratare apă (Wh/g) online offline Total (Wh/g) online offline umidificare cu abur umidificare cu apă 1.03 0.2.

birouri parcare publică cameră server 1250 15 1090 16 17 18 19 20 21 22 23 1250 2250 1110 1250 1460 2250 4730 8760 1 treaptă turaţie variaţie continuă turaţie variaţie continuă turaţie variaţie continuă turaţie variaţie continuă turaţie 2 trepte de turaţie variaţie continuă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 2 trepte de turaţie 1 treaptă turaţie 4370 340 470 700 1020 1890 610 1250 1460 2250 1670 8760 95 .12 13 cameră hotel cantină 1 treaptă turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 2 trepte de turaţie 1 treaptă turaţie 2 trepte de turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 1 treaptă turaţie 4370 670 14 restaurant bucătărie cantină bucătărie restaurant workshop WC zonă de circulaţie (hol) depozit (zonă de depozitare) parcare pt.

90 0.35 0.35 0.35 0.56 0.35 0.22 0.35 0.L Valori recomandate pentru puterea specifică a ventilatorului.42 0.42 0.Anexa II.35 0.35 0.2.35 0.28 0.0* 0.22 0.0* 0.42 0.28 0.08 0. birouri 22 parcare publică 23 cameră server * ventilare naturală Psp (W/m3/h) 0.17 0.28 0.08 96 .28 0.14 Eficienţă energetică instalaţie 0.22 0.35 0.22 0.22 0.22 0. Psp (W/m3/h) Nr.35 0.35 0.56 0.22 0.14 0.14 0.35 0.22 0.35 0.28 0.17 0.56 0. Tip instalaţie (destinaţie încăpere) 1 locuinţe 2 birouri individuale/colective 3 birouri tip „open-space” 4 săli de conferinţe 5 retail 6 retail cu produse refrigerate 7 supermarket 8 sală de curs 9 atelier de practică 10 sală de spectacole 11 cămin 12 cameră hotel 13 cantină 14 restaurant 15 bucătărie cantină 16 bucătărie restaurant 17 workshop 18 WC 19 zonă de circulaţie (hol) 20 depozit (zonă de depozitare) 21 parcare pt.17 0.22 0.56 0.56 0.

Proceduri de încercare şi metode de măsurare pentru recepţia instalaţiilor de ventilare şi climatizare a aerului Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât de locuit. Reţele de canale.Strength and leakage of circular sheet metalducts Ventilation for buildings . Cerinţe de performanţă pentru instalaţiile de ventilare şi de climatizare a încăperilor Ventilation for buildings . Determinarea indicilor PMV şi PPD şi specificarea condiţiilor de confort termic Ventilarea în clădiri.Ductwork .Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems Ventilation for Buildings — Symbols. Rezistenţa şi etanşeitatea canalelor circulare de tablă Ventilarea în clădiri.Part 2: Detailed calculation method Ventilation for buildings – Calculation methods for the determination of air flow rates în dwellings Technical energy systems – Basic concepts Technical energy systems – Structure for analysis – Energy ware supply and demand sectors Ventilation for non residential buildings – Performance requirements for ventilation and room conditioning systems Thermal performance of buildings – Calculation of energy use for space heating Thermal performance of buildings – Calculation of internal temperatures of a room în summer without mechanical cooling .Documente recomandate nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 referinta SR EN ISO 7730:2001 SR EN 12237:2004 SR EN 12599 SR EN 13779 EN ISO 12237 EN ISO 12599 EN ISO 12792 EN ISO 13363 EN ISO 13465 EN ISO 13600 EN ISO 13601 EN ISO 13779 EN ISO 13790 EN ISO 13791 EN ISO 15927 EN 13779 denumire Ambianţe termice moderate. Terminology and Graphical Symbols Solar protection devices combined with glazing – Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance .General criteria and validation procedures (ISO 13791:2004) Hygrothermal performance of buildings — Calculation and presentation of climatic data –Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling Ventilation for Non-residential Buildings — Performance Requirements for Ventilation and Room Conditioning Systems 97 .

..24 3..........25 3...............21 Pierderile de căldură recuperabile.....29 3.........23 3..............................................10 3.......................5 3...............15 Pierderi de căldură recuperabile......23 3............................................22 3..11 Pierderile de căldură aferente echipamentelor montate la punctele de consum .....................................26 3......... recuperate şi nerecuperabile ...........................................7 Pierderile de căldură aferente furnizării la consumator a apei calde de consum ..19 Pierderile de căldură aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum .......................13 3......6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă) .................3 Energia utilă pentru instalatiile de alimentare cu apă caldă de consum ..............................2 Clasificarea instalaţiilor de alimentare cu apǎ caldǎ de consum .......................17 Pierderile de căldură aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum ......................16 Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent echipamentelor de preparare şi acumulare a apei calde de consum .............................13 3....... notaţii ......................................26 3...............20 Proporţiile de calcul ale căldurii necesare preparării apei calde menajere în sistemele combinate ........ acte normative conexe.......30 Anexe 1 ............II..5 Energia auxiliară totală necesară pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum ..................10 Pierderile de căldură aferente unei reţele de distribuţie a apei calde de consum....2 3........................18 Pierderile de căldură aferente conductelor de distribuţie a agentului termic primar .......14 3........ domeniul de aplicare.......13 Pierderi auxiliare de energie necesara pentru încălzirea electrică a traseelor ...27 3............16 3...............................................................4 Recuperarea pierderilor de căldură ..............23 3.................................................. în cazul prezenţei reţelei de recirculare a apei calde de consum ................................... recuperate şi nerecuperabile ................8 Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent sistemelor de distribuţie a apei calde de consum .....................................................................................19 3.............. 3 CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE APĂ CALDĂ DE CONSUM CUPRINS 3...............................12 Pierderile auxiliare de energie aferente sistemelor de distribuţie a apei calde de consum .........9 Pierderile de căldură pe conductele de distribuţie a apei calde de consum.............1 Obiect.............14 Energia auxiliară necesară funcţionării pompelor ...19 3...............29 3..... terminologii.............

pe de o parte. Domeniul de aplicare este constituit de toate activităţile din domeniul construcţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare: Legea nr. acte normative conexe.calculul pierderilor de energie pe traseele distribuţiei şi recirculării pentru alimentarea cu apă caldă.1. terminologii.2 Acte normative conexe. stocării (acumulării) sau furnizării cu intermitenţă a apei calde de consum.d. Prezentul capitol se referă la calculul necesarului de energie corespunzător instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum din clădiri.1 Domestic hot water systems. atât pierderile de energie (căldură) aferente sistemului de distribuţie cât şi cele corespunzătoare unităţilor de stocare a apei calde. notaţii 3. pentru o zonă sau pentru o clădire având o anumită destinaţie.1. .calculul necesarului de energie aferentă consumului de apă caldă. notaţii Referinţe la alte acte normative/standarde sunt citate în locul cel mai indicat din text şi sunt listate la final. 10/1995 privind calitatea în construcţii. .p. distribution – TC 228 WI 00228 032.3 Domestic hot water systems.2 Domestic hot water systems.Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d'habitation 2 .STAS 1478 – 90 Alimentarea cu apă la clădiri civile şi industriale . Qac.1 Obiectul metodologiei şi domeniul de aplicare Acest standard reprezintă o parte dintr-o suită de standarde care cuprind metode de evaluare a performanţei energetice a sistemelor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum a clădirilor şi îşi propune să precizeze atât metodele pentru determinarea necesarului de apă caldă de consum cât şi metodologia generală pentru calculul necesarului de energie şi de eficienţă a sistemelor.Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3. characterisation of needs (tapping requirements) – TC 228 WI 00228 031. Reglementari si standarde tehnice recomandate: . . . Metodologia tratează.3. Aceste reglementări se referă la calculul consumurilor de energie termică. Qac. terminologii. generation – TC 228 WI 00228 033.1 Obiect. se vor lua în considerare şi pierderile de energie datorate risipei şi pierderilor de apă la armăturile de utilizare şi control. domeniul de aplicare.calculul pierderilor de energie corespunzătoare sursei de producere a căldurii.Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3. si a pierderilor de caldură in instalaţiile şi sistemele de preparare si distributie apa calda menajera. Pentru de a fi în concordanţă cu calculul consumurilor de energie din sistemele de încălzire. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.p.DTU 60 – Documents techniques unifiés .s şi Qac. Metodologia prezentată se referă la următoarele aspecte: . Qac.Heating systems in buildings — Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies — Part 3. respectiv energia utilizată de generatoarele pentru producerea apei calde de consum.g. .p. 3. Legea nr.

NP 047.Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora .RT 2005 – „Réglementation thermique 2005” .NP 049 .NP 048 .Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al clădirilor existente 3 .Normativ pentru realizarea auditului energetic al clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora ..

energie puterea termică puterea electrică volumul debitul volumic energia electică auxiliară eficienţa temperatura.- Notaţii.2 – Indici utilizati apă caldă pentru consum menajer consum la punctele de furnizare a apei calde de consum distribuţie stocare. apartament ambiant Λ hie K ac c d s g ar p arm loc amb 4 . unităţi de măsură şi indici. în grade celsius Densitate (masa volumică) conductivitate termică conductanţă termică Coeficientul de transfer convectiv Coeficient global de transfer de căldură Tabelul 3. perioada de timp temperatura absolută (termodinamică) cantitatea de căldură. Tabelul 3. acumulare preparare. punct de consum locuinţă. se aplică următoarele simboluri. generare apă rece pentru consum menajer pierderi armătură.K) W/(m2⋅K) W/(m2⋅K) W/(m2⋅K) t T Q ф P V • V W η θ ρ λ timpul.1 – Simboluri şi unităţi de măsură Simbol Denumirea A suprafaţă a necesar specific de apă caldă de consum c căldura specifică masică D diametrul conductei s grosimea peretelui conductei e grosimea termoizolatiei E energia primară f factor de conversie m masa • debitul masic M Unitate de măsură m2 J/(kg K) mm mm mm J kg Kg/s s K J W W m3 m3/s J o C Kg/m3 W/(m. unităţi de măsură Pentru acest standard.

dintr-un echipament de preparare a apei calde de consum. 3. respectiv: . eventual un rezervor de acumulare. inclusiv recircularea.sistemul de producere a energiei termice necesare preparării apei calde de consum (ex: cazane. 3. panouri solare. în general. clădirile sunt 5 .sistemul de furnizare a apei calde de consum (respectiv punctele de consum – bateriile amestecătoare etc). .sistemul de distribuţie a apei calde de consum.1 Sisteme de preparare a apei calde de consum în funcţie de numărul de surse de energie si de zone de distribuţie Instalaţiile de alimentare cu apă caldă de consum sunt constituite. unităţi de cogenerare).sistemul de preparare/acumulare a apei calde de consum. În vederea realizării acestor calcule. .3.2.2 Clasificarea instalaţiilor de alimentare cu apǎ caldǎ de consum Instalaţiile de alimentare cu apă caldă pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii: în funcţie de numărul de surse de energie utilizate pentru prepararea apei calde de consum si a numărului de zone de distribuţie . Fig. în funcţie de sistemele de încǎlzire adoptate pentru clădire. un sistem de conducte de distribuţie (eventual recirculare a apei calde de consum) şi din puncte de consum (armături sanitare)(vezi fig. 3. . în funcţie de regimul de furnizare al apei reci. 1 Clădire cu o singură zonă de consum şi o singură instalaţie de preparare a apei calde de consum În cazul în care clădirea are mai multe funcţiuni sau instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum deserveşte mai mulţi utilizatori. atunci calculul performanţei energetice poate fi aplicat întregii clădiri sau unei părţi a clădirii. în funcţie de combustibilul utilizat. pentru fiecare din cele patru sisteme constitutive importante ale instalaţiei de alimentare. după caz. Energia corespunzătoare instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum poate fi apreciată. pompe de căldură.1). separat.

clasificate în funcţie de numărul zonelor de consum existente în clădire. acumulator de apă caldă de consum. sursa de energie termică. separat. pentru fiecare instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum. În celelalte tipuri de clădiri. În fiecare caz. reţea de recirculare a apei calde de consum. echipamente (armaturi) pentru consumul de apă caldă Calculul necesarului de energie trebuie efectuat. de exemplu. acest caz corespunde unui încălzitor de apă caldă pentru baie şi. 3.2 O singură zonă şi mai multe instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum Acest caz corespunde unei zone în care necesarul de apă caldă este asigurat de mai multe echipamente de preparare a apei calde de consum. 3. separat. 3. volumul de de apă caldă necesar consumului este determinat de tipul armăturilor şi destinaţia consumului (e.2. Într-o clădire de locuit. precum şi în funcţie de numărul instalaţiilor de alimentare cu apă caldă corespunzătoare acestor zone. bucătărie sau baie). o instalaţie de alimentare cu apă caldă care presupune o preparare centralizată a apei şi o distribuţie către consumatorii unui singur apartament. Fig. 6 .2). Necesarul total de energie corespunzător zonei de consum se obţine prin însumarea necesarurilor de energie termică corespunzătoare sistemelor componente ale instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum. 4. 3. O zonă este definită ca o clădire sau o parte a clădirii cu funcţiune distinctă.1. 5. reţea de distribuţie. zonarea depinde de modul de organizare funcţională şi de echiparea cu instalaţii. 3. 2. un alt încălzitor pentru bucătărie (vezi fig.g.1.2 Clădire cu o singură zonă de consum şi mai multe instalaţii .2. pentru care se calculează necesarul de energie utilizată pentru prepararea apei calde de consum. 1.1 O singură zonă şi o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum Cea mai simplă instalaţie supusă analizei corespunde cazului unei singure instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum care deserveşte o singură zonă.

2.3. cu contorizarea consumurilor de apă caldă la nivelul scării sau al tronsonului de bloc. clădiri cu preparare centralizată a apei calde de consum: cu contorizarea consumurilor de apă caldă la nivelul centralizat (al punctului termic). 2. Fig. 5. clădiri (apartamente) cu preparare locală a apei calde de consum. acumulator de apă caldă de consum.1. sursa de energie termică . 7 . 3. iar necesarul total de energie corespunzătoare instalaţiei de alimentare cu apă caldă se calculează prin însumarea necesarului de energie al fiecărei zone. Fiecare unitate funcţională se constituie într-o zonă de consum. echipament (armături) pentru consumul de apă caldă de consum.3 Clădire cu mai multe zone şi o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum 1. fără contorizare.3. deservite în sistem local centralizat) – vezi fig. cu contorizarea consumurilor de apă caldă la nivelul apartamentului (unităţii funcţionale). Cazurile enunţate mai sus se pot concretiza în următoarele situaţii: 1. 3. cu/fără contorizare a consumurilor de apă: cu centrale termice individuale. cu încălzitoare locale de apă caldă. reţea de recirculare a apei calde de consum. 3. reţea de distribuţie. 2. 4.3 Mai multe zone şi o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum Această situaţie corespunde cazului în care clădirea este împărţită în mai multe zone cu funcţiuni distincte/unităţi funcţionale independente şi în care există o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum (exemplu : bloc de locuinţe având spaţii cu alte destinaţii.

. cu centrala termică amplasată în clădire sau alipită clădirii. existenţa unei centrale termice pentru ansambluri de clădiri conduce la creşterea pierderilor de căldură datorită lungimii mai mari a reţelei de alimentare cu apă caldă cât şi a modului de amplasare a conductelor.2 Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum în funcţie de sistemele de încălzire 3. 2. reţeaua de distribuţie a apei calde este de regulă amplasată în subsol sau în canale tehnice. 8 .2. .fără acumulare de tip schimbătoare tubulare.cu acumulare fără serpentină (rezervor de acumulare fără serpentină) şi schimbătoare de căldură de tip recuperativ ( tubulare sau cu plăci).2.cu acumulare cu serpentină de tip boilere.2. constă în următoarele: a. existenţa unei reţele exterioare obligă la prevederea unor conducte de recirculare a apei. Centrale termice pentru ansambluri de clădiri. se impune montarea de contoare de apă caldă la fiecare racord de intrare în clădire a reţelei de apă caldă.2. În cazul centralelor termice pentru o singură clădire. pot fi clasificate în două categorii: 1.2. după locul de amplasare a centralei termice. schimbătoare cu plăci. Sistemele centrale de preparare a apei calde de consum cu centrale termice. sub pardoseala parterului clădirii. b. Echipamentele pentru prepararea apei calde de consum sunt: . din punct de vedere al alimentării cu apă caldă de consum. 3. prezenţa reţelelor exterioare de alimentare cu apă caldă are drept consecinţă creşterea lungimii conductei de alimentare cu apă caldă. în cazul centralelor termice pentru ansambluri de clădiri. amplasate de obicei în canale de distanţă sau direct în pământ.2 Schemele de preparare a apei calde de consum adoptate în cazul utilizării centralelor termice locale sau centrale Din punct de vedere al schemei de preparare a apei calde de consum. În cazul centralei termice pentru ansambluri de clădiri.3. Diferenţa dintre cele două tipuri de centrale termice. nu există nici o diferenţă între schemele de preparare cu centrala termică pentru ansambluri de clădiri şi cele cu centrala pentru o singură clădire.1 Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum cu ajutorul centralelor termice În general sistemele centrale de preparare a apei calde de consum sunt caracterizate prin existenţa sursei centrale de preparare a apei calde şi de existenţa unei reţele de distribuţie a apei calde de consum. Centrale termice pentru o singură clădire. există următoarele particularităţi ale instalaţiei: sunt necesare reţele exterioare de alimentare cu apă caldă.

Utilizarea schimbătoarelor de căldură cu acumulare determină creşterea pierderilor de căldură în perioada în care apa caldă este acumulată. termică pentru încălzire.2. in care energia termică si electrică sunt generate de o sursă si sunt transmise prin intermediul unui sistem de reţele unui număr de clădiri.3 Combustibilul utilizat pentru cazanele centralelor termice Combustibilul utilizat pentru cazanele centralelor termice poate fi: .2.2. mai mult sau mai puţin îndepărtate.combustibil lichid. Spre deosebire de domeniul sistemelor de alimentare centralizată cu căldură.nerecuperativ. gaze petroliere lichefiate).4 Sisteme centrale/locale de preparare a apei calde de consum utilizând energii neconvenţionale Surse de energie neconvenţionale utilizate indirect pentru preparea apei calde de consum pot fi: Solară Biomasă Geotermală etc.combustibil gazos (gaze naturale combustibile. şi regimul de furnizare al apei calde poate fi asigurat cel puţin în aceleaşi condiţii ca şi pentru apa rece. faţă de celelalte cazane. În condiţiile furnizării intermitente a apei calde de consum (între anumite ore din timpul zilei). se constată că debitul este practic constant pe duratele perioadelor de consum.recuperativ în condensaţie. Energia electrică produsă poate fi utilizată in interiorul clădirii sau exportată în cazul în care sursa produce în exces acest tip de energie (şi depăşeşte necesarul consumatorului). 3. Cazanele în care se prepară agentul termic nu depind de schema de preparare a apei calde de consum. . unităţile de cogenerare integrate clădirii produc căldură numai pentru utilizarea acesteia în interiorul clădirii. 3.3 Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum cu centrale termice cu cogenerare O unitate de cogenerare presupune instalarea acesteia in scopul producerii de energie electrică. 3. pentru prepararea apei calde şi eventual pentru instalaţii de climatizare.combustibil solid natural. 3. .2. cărbune. In consecinţă.2. Cazanele utilizate sunt de tipul: . Din 9 . ci de sistemele de încălzire adoptate. Randamentul termic al cazanelor recuperative este mai mare cu până la 5%. Unitatea poate funcţiona independent sau poate fi cuplată cu alte surse de căldură (cazane clasice sau chillere).2.4 Regimul de alimentare cu apă rece şi temperatura apei reci Regimul de furnizare a apei reci poate fi continuu sau intermitent. etc). brichetat (lemne. .

Energia utilă pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum depinde de: volumul de apă caldă solicitat de utilizatori. care este temperatura minimă de utilizare a apei calde de consum în scopuri menajere. depinde de temperaturile agentului termic primar.măsurătorile experimentale efectuate pe instalaţii aflate în exploatare.3 Energia utilă pentru instalatiile de alimentare cu apă caldă de consum Energia utilă corespunzătoare instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum reprezintă suma energiilor utile pentru fiecare din cele patru sisteme constitutive importante ale instalaţiei de alimentare. respectiv: . furnizat la punctele de consum în cantităţi determinate de tipul armăturilor sanitare sau de numărul utilizatorilor şi norma specifică de consum (energia utilă netă)... definindu-se astfel şi modul de utilizare a energiilor. 10 . In calcule.4.2. volumul pierderilor de apă caldă de consum. θac = 60°C dacă agentul termic primar este apă caldă din sistemul de încălzire centrală sau apă fierbinte din reţeaua de termoficare. . 3. Impărţirea instalaţiei în sisteme componente şi utilizarea energiei sunt ilustrate în figura 3. . - 3. θac = 45°C . volumul total al pierderilor de energie (energie termică + energie electrică) aferente sistemelor de preparare şi distribuţie a apei calde de consum.5 Temperatura de furnizare a apei calde de consum Temperatura de calcul a apei calde de consum θac. oricare ar fi agentul termic primar.sistemul de preparare/acumulare a apei calde de consum.45°C. aceasta este cuprinsă între 7 şi 150C . unităţi de cogenerare). s-a constatat o creştere a debitului de apă caldă consumată în regim de furnizare intermitentă comparativ cu regimul de furnizare continuu. inclusiv recircularea. se consideră.sistemul de furnizare a apei calde de consum (respectiv punctele de consum – bateriile amestecătoare etc).. . panouri solare.70°C) şi de +12°C în cazul în care se consideră temperaturile apei fierbinţi din reţeaua de termoficare de 70°C 44°C corespunzător punctului de frângere a graficului de reglaj calitativ. care depinde de caracteristicile şi starea tehnică a instalaţiei de alimentare cu apă caldă . θac min = 35°C.sistemul de producere a energiei termice necesare preparării apei calde de consum (ex: cazane.50°C dacă agentul termic primar este apă încălzită într-un circuit solar etc. în general. o temperatură de calcul a apei reci θa.75°C sau 150°C .1 Elementele componente ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum Orice instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum poate fi descrisă cu ajutorul a patru sisteme componente. de + 10°C în cazul în care instalaţia de preparare se dimensionează corespunzător temperaturilor nominale de preparare a apei calde sau fierbinţi din sistemul de încălzire centrală (95°C . 3.3. In ceea ce priveşte temperatura apei reci. pompe de căldură.sistemul de distribuţie a apei calde de consum.

electricitate. care se calculează separat (în cazul în care se apreciază că este necesară estimarea lor). sau în lunile în care necesarul de căldură pentru incălzirea spaţiului este semnificativ ca valoare. pierderile de căldură aferente sistemelor. Pierderi recuperabile de caldura pentru incalzire Qac. cantitatea de energie utilă reprezintă consumul total de energie pentru furnizarea necesarului de apă (energia utilă netă) şi acoperirea pierderilor şi risipei din sistem.d Caldura + pierderi pierderi Qac. Calculele se consideră definitivate. In final. Calculul începe cu evaluarea consumurilor de energie necesară volumului de apă caldă furnizat la consumator (baterii amestecătoare montate la punctele de consum) şi se finalizează cu evaluarea energiei consumate pentru fiecare din sistemele componente ale instalaţiei.g Energie electrica auxiliara Energie electrica auxiliara Wac DIRECTIA DE CALCUL Furnizare ACM Distributie ACM Acumulare ACM Preparare ACM Fig. Pe perioada sezonului de încălzire. cât şi energiile auxiliare (electrice) necesare alimentării agregatelor de pompare şi/sau servomecanismelor.s Wac. energie solara. respectiv direcţia de calcul este inversă direcţiei fluxului de energie. pompa de caldura Qac Furnizare ACM Distributie ACM Acumulare ACM Preparare ACM Energie electrica auxiliara Wac.c Utilizare finala a caldurii Caldura + pierderi pierderi caldura Qac. pentru fiecare din sistemele considerate.d Wac. 3.e.s caldura Caldura + pierderi pierderi caldura Gaz natural combustibil. în momentul obţinerii valorii finale de energie utilă în sistem (utilă netă+ pierderi).Forme de energie consumate în instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum. prin calculul pierderilor de energie corespunzătoare fiecărui sistem. Biomasa.4 . Energia necesară acoperirii pierderilor cuprinde. Wac.Metodologia şi paşii de calcul urmăresc în sens invers direcţia de transmitere a energiei în instalaţia de alimentare cu apă caldă.g pierderi caldura Qac. 11 . o parte din pierderile de căldură aferente instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum şi o parte din energia auxiliară pentru fiecare din sistemele componente devin energii recuperabile. direcţia de calcul şi împărţirea în sisteme componente a instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum. pe de o parte.

Qac. . atât pe perioada de funcţionare a acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare.s + ΣQac.2 Pierderile de căldură aferente instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum Pierderile totale de căldură corespunzătoare instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum. de temperatura apei calde şi de sistemul de control aferent. • În cazul instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum în care distribuţia apei este însoţită de o instalaţie de recirculare.d + Qac.3. pierderea de căldură depinde de lungimea reţelei sistemului de distribuţie a apei calde de consum. • În cazul prezenţei sistemelor locale de încălzire şi preparare a apei calde de consum (de exemplu centrale murale). În unele situaţii. în care lungimea conductelor de distribuţie a apei calde este nesemnificativă). care permit determinarea unor valori medii globale (metodă aplicabilă clădirilor existente pentru care există date privind consumurile facturate de apă caldă de consum etc).g şi stocării acm Qac. • 3. de amplasarea conductelor de distribuţie.s pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare a apei calde de consum [ J ]. după cum urmează: Qac. şi determinând consumul total prin însumarea energiilor corespunzătoare pentru fiecare perioadă (metodă utilizabilă pentru clădiri noi şi pentru cele existente).p = Qac. Acest obiectiv poate fi atins în două moduri. de izolarea lor termică. după cum se poate exemplifica: Qac. cei doi termeni Qac. Qac. astfel că în final. săptămâni).3.3 Perioadele de calcul In final.g [J] (3.1) În care: Qac.s şi Qac. Qac.c + Qac. după cum urmează: .c (necesarul de căldură corespunzător furnizării apei calde la punctele de consum) şi Qac.p se exprimă prin suma pierderilor de căldură al fiecărui sistem component.c pierderea de căldură datorată furnizării / utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul [ J ] Qac.utilizând informaţii privind perioada de funcţionare anuală a instalaţiei.s. Qac. Pentru evaluarea instalaţiilor cu sisteme de recirculare.3.g trebuie să fie exprimaţi cumulat.împărţind anul într-un număr de perioade de calcul (ex: luni.d trebuie să fie determinat distinct pe zone din instalaţie cu şi fără recirculare. 12 . este mai greu de realizat o distincţie clară între cantităţile de energie necesare producerii Qac. din motive practice (de exemplu. aceste sisteme se combină sau se separă.d pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [ J ]. în cazul preparării locale a apei calde de consum. se urmăreşte stabilirea consumului anual de energie pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum.g pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de consum cât şi pe circuitul de agent termic primar.d (pierderile de căldură din reţeaua de distribuţie a apei calde de consum) pot fi combinate. este importantă considerarea distinctă a zonelor din instalaţie în care există recircularea apei calde şi celor în care recircularea lipseşte.

p = Wac.5 Energia auxiliară totală necesară pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum Energia auxiliară este energia necesară echipamentelor electrice prezente în instalaţia de alimentare cu apă caldă. dacă acelaşi echipament satisface ambele cerinţe (încălzire şi preparare a apei calde de consum). vanele şi echipamentele de control şi automatizare. nu toate pierderile de căldură ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum reprezintă pierderi efective. acest termen este neglijabil şi se admite să nu se ia în considerare. respectiv pompele de distribuţie.s + Σ Wac. Necesarul de energie auxiliară se calculează pentru fiecare sistem component al instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum: Wac. degajarea de căldură de la conducte poate contribui la încălzirea spaţiului. Wac. o parte din energia auxiliară (electrică) poate fi recuperată şi valorificată sub formă de energie termică în apă şi luată în considerare direct ca o reducere a pierderilor în cadrul sistemului de distribuţie a apei calde de consum. Dacă conductele sunt amplasate în interiorul spaţiilor încălzite. Dacă este luată în considerare pierderea de căldură recuperată de la sistemul de distribuţie a apei calde de consum către zona încălzită a clădirii. In mod similar. şi pot fi luate în considerare pentru reducerea necesarului de căldură pentru încălzire. 13 . De exemplu. De asemenea.c + Wac.4 Recuperarea pierderilor de căldură Când se analizează o clădire sau o parte a clădirii.g [kWh/an] sau [kWh/an] (3.x. transferul de căldură este neglijabil şi se admite să nu se ia în considerare. Wac. pierderile de căldură ale conductelor sunt pierderi efective în cazul în care conductele sunt amplasate în exteriorul clădirii. 3.3. acest fapt se datorează recuperărilor parţiale. în cazul în care clădirea studiată are un sistem de răcire. atunci se vor considera atât transferul de căldură de la clădire către conductele de alimentare cu apă rece cât şi influenţa asupra temperaturii apei reci. care poate fi tratată separat sau poate fi considerată împreună cu energia auxiliară necesară instalaţiilor de încălzire a clădirii.d energia electrică utilizată în sistemul de distribuţie (ex. În general.s energia electrică utilizată în sistemul de acumulare a apei calde de consum (exemplu sistemul de control şi automatizare pentru boilere). circulaţie.x . a apei calde la consumator (de exemplu armăturile cu celulă fotoelectrică) Wac. Wac. Qr. pompa necesară distribuţiei şi recirculării apei calde de consum).g energia electrică utilizată în sistemul de preparare a apei calde de consum. la punctul de consum.d + Wac. O parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură. Totalul energiei auxiliare se obţine prin însumarea energiei utilizate în fiecare element component a instalaţiei. Energia auxiliară este exprimată în kWh/an sau în kWh/lună.c energia electrică utilizată în sistemul de furnizare.2) În care: Wac. în acest caz. În general. pierderile de căldură ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum pot majora sarcina de răcire corespunzătoare. pierderile de căldură sunt considerate recuperate.

c căldura specifică a apei calde de consum [J/kg K] (tabel 3.7 999.9 999. In cazul în care există un sistem de contorizare al volumului de apă caldă consumată. după cum urmează: . θar temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum [oC]. la temperatura dorită.pentru igienă corporală – 35 – 40 oC. In cazul lipsei unui sistem de contorizare. i 1.3.2 4.2 Temperatura de utilizare a apei calde Temperatura de preparare a apei calde de consum se diferenţiază faţă de temperatura de utilizare a apei calde.0 985.6 c [J/(kg K)] 4. De exemplu. pe baza volumului de apă furnizat la consumator Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum corespunde energiei necesare încălzirii apei calde cerută de consumator.2 988. Formula generală de determinare a necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum. prin aplicarea formulei 3.6.3) poate fi aplicată diferitelor perioade de timp reprezentative pentru consum.θar ) (3.183 Relaţia de calcul (3.3) în care: ρ densitatea apei calde de consum[kg/m3] ( tabel 3. 3.3 ). Qac .200 4. se adoptă temperaturi de 45-60 oC.188 4. atunci necesarul de căldură pentru prepararea apei calde are valoarea anuală.3).6 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă) În acest capitol se descriu metode de calcul a energiei termice necesare pentru livrarea apei calde la consumatori. 3.182 60 oC 983. atunci necesarul de apă caldă poate fi determinat direct. θac temperatura de preparare a apei calde [oC].3.6. este dată de relaţia: Qac = ∑ i =1 n ρ * c * Vac * ( θac . iar pentru utilizare.182 4. necesarul de apă caldă de consum poate fi determinat în funcţie de numărul şi de tipul consumatorilor.densitatea şi căldura specifică a apei calde în funcţie de temperatură θ [oC] 5oC 10 oC 15 oC 40 oC 50 oC 55 oC 3 ρ [kg/m ] 999. pentru preparare.184 4. Vac volumul necesar de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3]. temperaturile se încadrează în intervalul 35 şi 60 oC.182 4. n reprezintă indice de calcul pentru categoriile de consumatori.3 .1 Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum. Tabel 3. 14 . acolo unde volumul de apă Vac reprezintă volumul anual de apă.1 992. Energia totală pentru încălzirea necesarului de apă caldă de consum se determină prin însumarea cerinţelor individuale.

în funcţie de poziţia echipamentului de preparare în raport cu punctele de consum. calculul volumelor de apă caldă de consum se diferenţiază în funcţie de prezenţa sau absenţa sistemelor de contorizare a apei. conform datelor din tabelul 3.6.5 12. de tipul consumatorului de apă caldă de consum şi de numărul de utilizatori / unităţi de folosinţă. Temperatura de preparare a apei calde menajere este cuprinsă in intervalul 45-60 oC. In cazul în care există un sistem de contorizare. Pentru clădiri noi. pentru calculele de evaluare. În mod convenţional. volumul de apă caldă de consum se determină cu următoarea relaţie de calcul: Vac = a x Nu / 1000 [ m3 ] 15 (3. In cazul clădirilor existente. aceasta se consideră egală cu 10 oC. Tabelul 3. In cazul în care nu există un sistem de contorizare locală a consumurilor de apă.4. se utilizează.6.zi] Pentru clădiri noi.5 3.1. Pentru a ţine seama de diferitele zone geografice se pot lua în considerare variaţii locale în funcţie de categoria sursei.4) .3 Temperatura apei reci Variaţia temperaturii apei reci poate avea un efect important în evaluarea necesarului de căldură pentru producerea apei calde de consum .5 11. In scopul definirii unei date comparabile de calcul.- pentru spălat / degresat – 50-60 oC. temperatura de 60 oC. în lunile anului: II III IV V VI VII VIII 8 9 11 12 13 14 14 8 10 12 15 18 20 18 9 10 10 11 11 11 12 11 13 12 13 12 14 12 IX 13 15 13 12 X 11 12 12 11 XI 9 10 10 11 XII 7 7 8 10 Medie 10.6.4 Volumul necesar de apă caldă de consum Volumul teoretic de apă caldă necesară consumului se determină în funcţie de destinaţia clădiri .Temperatura apei reci Captare a apei din: Rauri de munte Rauri de campie sau lacuri Puţuri de mică adancime Puţuri de medie adancime I 5 5 7 10 Temperatura apei reci (oC). se utilizează metoda descrisă la punctul 3.4 .6.4. 3. se va folosi ca temperatură nominală de preparare a apei calde de consum. pentru perioada de calcul. valorile volumului de apă înregistrat de apometre.0 11.1 Volumul necesar de apă caldă de consum calculat cu debite specifice [l/om. 3.4.6.4. se aplică metoda descrisă la punctul 3.1.

înşiruită sau bloc) şi de amplasarea acesteia (judeţ şi mediu – urban sau rural). tabel D.D. Nu numărul unităţilor de utilizare / folosinţă a apei calde de consum (persoană. .E.tipul activităţii desfăşurate în clădire.7 Pierderile de căldură aferente furnizării la consumator a apei calde de consum 16 .D. în funcţie de indicele mediu (statistic) de ocupare a suprafeţei locuibile a clădirilor. dormitoare. atunci când în clădire există mai multe activităţi care diferenţiază volumele de apă caldă consumate în clădire. 3. porţie etc) Valorile pentru a şi Nu depind de: .se determină suprafaţa locuibilă SLoc [m2] (camere de zi.D.tipul activităţilor. valorile prezentate au fost preluate si prelucrate din DTU60 şi EN 15316. în funcţie de numărul de încăperi.2 Volumul necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale In cazul apartamentelor. în funcţie de tipul clădirii (individuală. Pentru valorile lui a se vor putea utiliza fie valorile recomandate de STAS 1478.3.1.6. . pentru unitatea de utilizare/folosinţă. . N u = S Loc × iLoc [persoane/ap] (3. fie valorile recomandate in anexa II. care ilustrează consumul mediu zilnic de apă caldă. iLoc. unitatea de suprafaţă.3. .se determină numărul mediu normat de persoane aferent clădirii. Numărul de persoane Nu aferent clădirilor de locuit se determină ca valoare medie. la 60 oC [m3]. în funcţie de suprafaţa locuinţei unifamiliale. pe perioada considerată. din anexa II. .3.3. holuri locuibile. tabel D. tabel D. se pot utiliza valori medii.C. considerând valorile din anexa II. considerând valorile din anexa II. de dotarea cu obiecte sanitare a locuinţei unifamiliale.2.tipul şi destinaţia clădirii.3.3.3.se determină indicele mediu de locuire.4.standardele sau clasa de activitate. Acest calcul poate utiliza indici care ţin seama de următoarele: de consumul specific de apă caldă de consum.B – valori preluate din normele europene EN 15316 3-1).în care: a necesarul specific de apă caldă de consum.5) 3. considerând valorile din anexa II. statistice. pat. ca de exemplu numărul de stele pentru hoteluri sau categoria restaurantelor. etc). pe zone ale clădirii. conform metodologiei şi valorilor din anexa II. utilizând următoarea relaţie de calcul. utilizând următoarea procedură de calcul: .

respectiv pierderea de căldură datorată furnizării / utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul [ J ] . Qac. de amplasarea conductelor de distribuţie. de temperatura apei calde şi de sistemul de control aferent.s + ΣQac.d pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [ J ].c . Pentru evaluarea termenului Vac.p se exprimă prin suma pierderilor de căldură al fiecărui sistem component.Pierderile totale de căldură corespunzătoare instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum.zi evaluarea volumelor de apă pierdute cu ajutorul unor coeficienţi adimensionali.c.c + Qac. se propune iniţial realizarea unui program de măsurători ale 17 .3).g pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de consum cât şi pe circuitul de agent termic primar. c căldura specifică a apei calde de consum [J/kg K] (tabel 3. n reprezintă indicele de calcul pentru categoriile de consumatori.c pierderea de căldură datorată furnizării / utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul [ J ] Qac. reprezentând piederile ca procente din volumul total al consumului de apa caldă Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă. de izolarea lor termică.θar ) (3.c volumul corespunzător pierderilor şi risipei de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3].6) în care: Qac.g [J] (3.c se propune studiul mai multor aspecte: starea tehnică a echipamentelor de consum prezenţa reţelei de recirculare a apei calde de consum evaluarea volumelor de apă pierdute cu ajutorul unor debite pierdute specifice.d + Qac. Capitolul de faţă tratează modul de evaluare al termenului Qac. i =1. θar temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum [oC].1 In cazul clădirilor de locuit cu instalaţii racordate la un sistem de încălzire centralizat la care nu există un sistem de contorizare a consumurilor de apă caldă menajeră.7.3 ). după cum urmează: Qac. Vac. calculat cu pierderi specifice de apă caldă de consum 3.7) în care: ρ densitatea apei calde de consum[kg/m3] ( tabel 3. Qac. l/om. Formula generală de determinare a acestui termen este dată de relaţia: Qac.c * ( θac. Qac.c = ∑ i =1 n ρ * c * Vac. atât pe perioada de funcţionare a acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare.c temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum[oC]. în vederea estimării pierderilor şi risipei de apă caldă.p = Qac. θac.1.s pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare a apei calde de consum [ J ]. pierderea de căldură depinde de lungimea reţelei sistemului de distribuţie a apei calde de consum.

sunt necesare următoarele condiţii necesare: . in tabelul F. . unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere (valoare medie anuală). cu valori tabelare Pierderile de apă caldă de consum se pot estima şi cu ajutorul unor valori predefinite. calculat cu coeficienţia adimensionali Pierderile de apă caldă de consum se pot estima şi cu ajutorul unor coeficienţi de calcul.consumurilor de apă.f1 = 1. în funcţie de timpul de aşteptare pentru furnizarea. . numarul de utilizatori pe zi si volumul de apa estimat la o utilizare. 30 pentru obiective alimentate în sistem centralizat . 05 pentru instalaţii echipate cu baterii monocomandă în care: f1 depinde de tipul instalaţiei la care este racordat punctul de consum f2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă 3.livrarea apei calde în regim continuu de la PT/CT fără întreruperi în timpul nopţii. la punctele de consum (datorită lipsei sistemelor de recirculare a apei calde şi datorită stării tehnice a armăturilor) Vac + Vac . In anexa II. Aceste valori corespund unor coeficienţi de pierderi şi risipă de apă de 10-25% din volumul de apă normat.1.F sunt prezentate valori ale energiei pierdute la consumator. • în cazul armăturilor într-o stare tehnică precară (armături defecte) şi în cazul în care se constată că subsolul blocului/scării expertizate este umed.3 Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă.7. 10 pentru obiective alimentate în sistem local . astfel încât volumul real de apă caldă necesară consumului este determinat de valoarea teoretică a volumului de apă caldă amendată de coeficienţi supraunitari.1. fără recirculare . atunci se estimează pierderi de 5 l/om.f1 = 1.f2 = 1. In vederea realizării acestor măsurători.zi x (nac/24).8) Se propune adoptarea următoarelor valori pentru coeficienţii f: .c = Vac × f1 × f 2 [m3].7.zi x (nac/24). 20 pentru obiective alimentate în sistem local centralizat . care majorează valoarea teoretică. (3.f1 = 1.3. mediate în funcţie de temperatura de utilizare.1 18 . după cum urmează: • în cazul armăturilor într-o stare tehnică bună în proporţie de 30%. atunci pierderile de apă se estimează după starea tehnică a armăturilor din imobilul vizat.2 Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă.accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic.In cazul în care nu este posibilă realizarea măsurătorilor privind consumurile (pierderile) de apă caldă menajeră în timpul nopţii. 3. 10 pentru instalaţii echipate cu baterii clasice . pe durata a 5-10 zile consecutive şi care vizează consumurile de apă în intervalul de noapte 1:00 – 5:00. unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere (valoare medie anuală). atunci se consideră pierderi de 30 l/om.f2 = 1.

când apa caldă de consum din sistemul de distribuţie a atins temperatura dorită.8 Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent sistemelor de distribuţie a apei calde de consum Pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuţie a apei calde de consum Pierderile totale de energie termică (Qac. Qac. în primele momente ale furnizării apei calde la consumatori.d. în unele cazuri.d) prin sistemul de distribuţie se calculează prin însumarea energiei termice pierdute prin fiecare secţiune. 19 .d = Σ Qac. energia termică rămasă în sistemul de distribuţie se pierde în mediul înconjurător. Pierderile totale de energie se obţin prin însumarea pierderilor pe toate tronsoanele de conducte luate în calcul.d.ind + Qac.9.3.1 Generalităţi Conductele de distribuţie a apei calde de consum sunt reprezentate de conductele de transport a apei calde de consum. De cele mai multe ori. conductele de distribuţie a apei calde de consum sunt însoţite. 3.ind pierderile de căldură pentru fiecare sistem de distribuţie independent. pornind de la echipamentele de preparare a apei calde (de tip instantaneu sau cu acumulare) şi continuând cu traseele până la punctele de consum. armături etc). însă. pierderile de căldură corespunzătoare sistemului de distribuţie a apei calde de consum sunt mai mici ca valoare în comparaţie cu cantitatea de căldură conţinută de volumele de apă caldă de consum rămase în sistem între două utilizări până la obţinerea temperaturii dorite/de contorizare.d. Ca ordin de mărime.com pierderile de căldură pentru traseele comune de distribuţie a apei calde de consum. Energia utilizată pentru încălzirea iniţială a acestui volum de apă este considerată pierdută. De asemenea. in general. După ce s-a furnizat apa caldă necesară.9 Pierderile de căldură pe conductele de distribuţie a apei calde de consum 3. Qac. de reţele de recirculare a apei. temperatura apei calde de consum nu are valorile necesare consumului. apar pierderi de căldură ale sistemului pe toată perioada de livrare a apei calde. acest volum de apă este evacuat la canalizare.d. racordate la reţeaua de distribuţie a clădirii) . Energia termică rămasă în sistemul de distribuţie este dată de conţinutul de apă din sistem