6.

3

PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 6.3.1.2 6.3.1.3 6.3.1.4 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.

6.3.2. CARTA ORGANISASI

PENGETUA

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

SETIAUSAHA SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

AJK SPBT

5 Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual. iaitu di awal dan di akhir tahun. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.3. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran.6. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. hilang.3.3.3. rosak.3 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT.3.3. o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) 6.3. 6.Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali.3.3. 6.3.3. SENARAI TUGAS 6.7 Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT .3. Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT 6.6 Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku.1.3.3.3.Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN. 6.2. 6.3. hapuskira.4.

3.• 6. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.3.3.10 6. Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.3.11 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan. .3.3.3.8 Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik 6. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.9 6. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois. bil dan pengesahan.3. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.

Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok.4. PROSES KERJA Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ waris Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. 5. 4.1 Proses Kerja JAWATAN Pengetua PK(HEM)/ PK(HEM)/Penyelaras SPBT/Guru Tingkatan Guru Tingkatan 1.6. 2.3. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.3. Pengetua/PK(HEM)/ JKSPBT Guru Tingkatan Penyelaras SPBT 6 7. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT (warganegara sahaja). Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS 6. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks. PK (HEM) Pengetua PK(HEM)/PTR 10. . 11. 3. 8. 12. 9. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin) Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen.4. JPNS.

kepada Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Le ngkapkan semua dokumen yang diperlukan Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan cadangan senarai pelajar yang layak. JPNS Tidak . Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan.6.3. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM pelajar untuk tindakan waris. Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks.4.

4.4. 9. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok.1.6.4 Borang Digunakan i.3 Senarai Semak Bil. 2. 5. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT Surat kepada waris memaklumkan sama ada anakanak mereka layak SPBT. 6. Borang Komputer BTBTR 190 Buku Stok .3. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. 10. 4. 1. 3.3. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks. 7. Tindakan Menerima Borang BMM Cetakkan Borang BMM Edar Borang BMM Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. 8. ii. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. 11. JPNS Tandakan (√) Catatan 6.2.

4.6.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Buku Stok Bilangan buku yang elok dalam stor + di tangan Bilangan pelajar yang layak Tidak perlu bekalan tambahan Bilangan buku yang elok Dalam stor + di tangan Memohon tambahan 3% bagi gantian kerosakan Isikan Borang Agihan Permohonan melalui Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03) PPD .3.

Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. 6.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. 3. 2. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3.3. 6. . 2. JPNS. Pembantu Tadbir/ Guru SPBT 4. Pastikan bahawa: 2.5. 5.5.1 URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS Proses Kerja JAWATAN Pengetua/Penolong KananGuru SPBT/KPT 1. 2.2 menulis tarikh penerimaan buku 3. PROSES KERJA Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku.6.4 mengisi “store certificate” Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. 6.1 Cop sekolah 6. Penerima mengisi invois dengan: 3.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. PK(HEM)/Penyelaras SPBT 7.3.3 meletak mohor sekolah 3.

Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.3. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT.6.5.5.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. .3.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. Tamat 6.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.3 Senarai Semak . JPNS. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.

URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS .6 Buku . 6.7 meletak mohor sekolah Tandakan (√) Catatan 3.5.6.3.3.Bil. 6. 2. Pastikan bahawa: 2. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks. ii. Borang BTBTR 460 Invois/SAP 6. 2.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. 6.dalam keadaan yang baik. JPNS. Penerima mengisi invois dengan: 3. 4.4 Borang Digunakan i. Tindakan Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.3 Cop sekolah 6. 3.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.6 menulis tarikh penerimaan buku 3. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. 5.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. 2.5 menurun tandatangan/ KP 3. 1.8 mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.

(KEW 300 V).2 Carta Aliran . Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod. PROSES KERJA Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. 7. Guru SPBT 10. 4.1 dijual (melalui sebut harga) 8. JPNS.00.000.2 ditanam (Buku Agama) 8.1 Proses Kerja JAWATAN Guru SPBT 1. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.3. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-V Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.6. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.6.4 dihadiahkan kepada pelajar dll Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. 6. 3. 2. 300-V dalam 7 salinan. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8. 8. 6.6.3. Mengisi Borang Kew.3 dibakar (Buku Agama) 8. PK(HEM)/Guru SPBT Pengetua/JK Pemeriksa Pelupusan Buku Teks PK(HEM)/Penyelaras SPBT Pengetua 5. 9.

Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30.3. Mengisi Borang Kew.000.6. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks. Tamat 6.3 Senarai Semak . Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 300-V dalam 7 salinan. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks.Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat.00. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT.

Borang Kew 300 . 9. 8. Mengisi Borang Kew. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks. 6. ii. 3.Buku Teks.6. 6.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan. Tindakan Asingkan dan ikat: 1.00. 10.ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn. 300-V dalam 7 salinan. JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera.3. JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. 7. 1.000. 4.. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual. 5.4 Borang Digunakan i. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30. Tandakan (√) Catatan 2. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan.X .V Borang Kew 300 .1 Buku teks yang usang/rosak 1.Bil.

tidak boleh dibawa keluar dari BOSS. MISI & OBJEKTIF BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH VISI Menjadi Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) sebagai penanda aras BOSS cemerlang dan pusat carian maklumat bagi Warga SK Jerantut Jaya dan . murid dilarang membuat bising. sila pastikan tiada sampah ditinggalkan. guru serta staf SK Jerantut Jaya. buku. Rekodkan penggunaan bilik di dalam buku log yang telah disediakan. Selepas menggunakan BOSS. Murid dikehendaki berpakaian seragam sekolah atau kokurikulum ketika berada di BOSS. Murid DILARANG masuk ke BOSS tanpa kebenaran guru SPBT. PENGGUNAAN BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH Bilik Operasi SPBT Sekolah akan dibuka sepanjang waktu persekolahan untuk semua murid.PERATURAN BOSS Dilarang membawa masuk beg. Murid/Pengawas BOSS yang tidak mematuhi peraturan BOSS boleh dikenakan tindakan. Guru SPBT perlu ada bersama sekiranya murid ingin menggunakan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) bagi tujuan P & P atau carian maklumat VISI. Buku-buku SPBT dari rak terbuka. minum atau berkelakuan tidak sopan. meja dan kerusi disusun rapi dan matikan suis lampu dan kipas. fail. makan. Semasa berada di BOSS. dan makanan termasuk Buku SPBT kepunyaan sendiri.

bersih dan ceria 2. Mengumpul. menyimpan dan mengedar maklumat 2. Menjalinkan permaufakatan dengan komuniti dan masyarakat setempat OBJEKTIF 1. selamat. Membina program media pengajaran dan pembelajaran WAKTU OPERASI BILIK OPERASI SPBT SEKOLAH ISNIN & SELASA : 7. Memantapkan pengurusan yang berkualiti 3.30 pg-1. Meningkatkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum melalui bahanbahan pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkesan 4.00 ptg JUMAAT : 7.30 pg-12. Menyediakan prasarana Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS)yang lengkap. Memberi khidmat runding dan khidmat nasihat 4.10 ptg RABU & KHAMIS : 7. Mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran 3.00 t/h (Waktu Persekolahan) . memproses.komuniti sekitarnya pada tahun 2014.30 pg-1. MISI 1.