BORANG 1 REKOD SEKOLAH

MAKLUMAT SEKOLAH

ARAHAN Sila penuhkan ruangan kosong di bawah. 1 NAMA SEKOLAH : SJKC DAMANSARA

2

ALAMAT SEKOLAH

: JALAN TROPICANA UTARA, 47410 PETALING JAYA, SELANGOR.

3

DAERAH

: PETALING UTAMA

4

NEGERI

: SELANGOR

5

LOKASI SEKOLAH

:

/

BANDAR LUAR BANDAR

6

KOD SEKOLAH

: BBC8402

7

JENIS SEKOLAH

: /

SEKOLAH KEBANGSAAN SJK (CINA) SJK (TAMIL)

8

BILANGAN MURID

:

29 40 15

TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6

9

NAMA GURU PROTIM : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CHENG KWONG KIONG EFFINDI BIN HUSSIN JEFFRY BIN SHAPI JOHARI BIN MAT JAP MOKHTAR BIN YAACOB OOI CHEE SENG TOR PHI EE VICTOR CHEE CHOON AUN

BORANG 2 REKOD SEKOLAH

BORANG RUMUSAN SEKOLAH KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM
KELAS SEKOLAH KOD SEKOLAH TAHUN 4 SJKC DAMANSARA BBC8402

: : :

Arahan:

1. Sila tandakan (x) pada ruangan kaum berdasarkan jantina. 2. Isikan markah hanya pada ruangan membaca dan menulis. KAUM CINA INDIA L P L P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH MARKAH MEMBACA M G 97 83 78 96 90 90 93 82 80 59 88 12 66 76 98 82 93 85 22 97 94 92 100 97 93 77 76 91 95 K TK TK K K K K TK TK TK TK TK TK TK K TK K TK TK K K K K K K TK TK K K JUMLAH MARKAH MENULIS M G 84 55 78 77 60 60 74 69 60 72 72 19 64 43 57 56 69 67 53 67 72 51 89 83 78 55 50 35 70 K TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK K K TK TK TK TK TK

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NG WEI SHONG HOLIYEN SIN PUI YERN YONG YENG FENG CHUAH JUN WEI THAM YU WEN WONG YONG JIE

NAMA

MELAYU L P

LAINL P

KEPUTUSAN LULUS GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL LULUS LULUS GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL #N/A

ANDREA OH CHIEH YEENG LOU JUN HUA

10 MUN JUN SEAK 11 TEO HUI YUAN 12 CHEONG WAI LOK 13 CHOONG CHI JERN 14 CHIN MUN CHUN 15 TEOH VOON HAN 16 YONG ZHEI BIN 17 CHIN GUAN SHAO 18 AUGUSTINE YI KANG 19 TAN WEI CHIN 20 PHANG WAI CHUN 21 CHOONG YEE SHIONG 22 CHUAH KEAN YEOW 23 NG JIA WEI 24 YAP YI YI 25 OOI EE VYON 26 CHUNG PICK WEI 27 CHOK WEN YING 28 LAI SHEAU KIM 29 TEOH TEIK KEAT 30 JANTINA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH L P 17 12 RUMUSAN MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 29

MEMBACA

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

CINA L P 10 5 7 7 CINA L P 2 1 15 11 CINA L P 2 1 15 11

INDIA L P 0 0 0 0 INDIA L P 0 0 0 0 INDIA L P 0 0 0 0

LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 15 0 0 14 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 3 0 0 26 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 3 0 0 26

MENULIS

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

KESELURUHAN Nota K : Kuasai TK : Tidak Kuasai

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

BORANG 2 REKOD SEKOLAH

BORANG RUMUSAN SEKOLAH KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM
KELAS SEKOLAH KOD SEKOLAH TAHUN 5 SJKC DAMANSARA BBC8402

: : :

Arahan:

1. Sila tandakan (x) pada ruangan kaum berdasarkan jantina. 2. Isikan markah hanya pada ruangan membaca dan menulis. KAUM CINA INDIA L P L P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH L P 17 13 RUMUSAN MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 CINA L P 9 4 7 9 CINA L P 2 0 14 13 CINA L P 2 0 14 13 INDIA L P 1 0 0 0 INDIA L P 0 0 1 0 INDIA L P 0 0 1 0 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 14 0 0 16 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 2 0 0 28 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 2 0 0 28 30 JUMLAH MARKAH MEMBACA M G 98 74 87 93 83 16 92 81 91 93 64 80 84 90 50 94 92 52 99 64 90 83 81 84 95 98 80 9 92 91 K TK TK K TK TK K TK K K TK TK TK K TK K K TK K TK K TK TK TK K K TK TK K K JUMLAH MARKAH MENULIS M G 47 59 72 61 52 30 47 29 80 65 62 54 55 45 37 52 62 54 64 59 52 68 62 67 65 73 59 8 81 74 TK TK TK TK TK TK TK TK K TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK TK K TK

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAN TREVORN LEE CHENG YIK LAY WEI XIAN KYRENE KONG YANG ZI XIN KHO WEI QUN CHING PEI QI LEE WAI KIAT SIN WING KEONG

NAMA

MELAYU L P

LAINL P

KEPUTUSAN GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL LULUS GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL LULUS GAGAL

10 CHONG WAI SHENG 11 TEY XUAN YANG 12 THERESA GOH SHI QIAN 13 JESSICA HENG 14 LIM ENG KEE 15 LOW HOR YING 16 SOO WAN TING 17 CHIN YOON ONN 18 CHIA JING YEE 19 ISAAC DYLAN 20 HENG BING HAN 21 TAM SHUET KIAT 22 ALLY GOH 23 CHOONG JIAN HAO 24 HIEW ZI SHING 25 HOO YI XUAN 26 KHOO JIA YU 27 LEE KAR YING 28 LIM CHEE CHOONG 29 NG ZU WEI 30 SATISILAN JANTINA LELAKI PEREMPUAN

MEMBACA

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

MENULIS

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

KESELURUHAN Nota K : Kuasai TK : Tidak Kuasai

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

BORANG 2 REKOD SEKOLAH

BORANG RUMUSAN SEKOLAH KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM
KELAS SEKOLAH KOD SEKOLAH TAHUN 5 SJKC DAMANSARA BBC8402

: : :

Arahan:

1. Sila tandakan (x) pada ruangan kaum berdasarkan jantina. 2. Isikan markah hanya pada ruangan membaca dan menulis. KAUM CINA INDIA L P L P X X X X X X X X X X JUMLAH MARKAH MEMBACA M G 14 92 70 89 96 94 94 80 97 93 TK K TK TK K K K TK K K JUMLAH MARKAH MENULIS M G 40 75 51 81 77 71 69 58 62 57 TK TK TK K TK TK TK TK TK TK

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TAN MAN HIN WONG EU CHENG EMILYN SONG XYEQ LIM XIN HUI YUVASHNI TAN WEI QI TAN WEI KIEN CHAN XIN YA TONG CHIAN WENN

NAMA

MELAYU L P

LAINL P

KEPUTUSAN GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 LEE WIN LEONG 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JANTINA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH L P 5 5 RUMUSAN MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 10

MEMBACA

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

CINA L P 4 1 1 3 CINA L P 0 1 5 3 CINA L P 0 1 5 3

INDIA L P 0 1 0 0 INDIA L P 0 0 0 1 INDIA L P 0 0 0 1

LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 6 0 0 4 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 1 0 0 9 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 1 0 0 9

MENULIS

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

KESELURUHAN Nota K : Kuasai TK : Tidak Kuasai

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

BORANG 2 REKOD SEKOLAH

BORANG RUMUSAN SEKOLAH KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM
KELAS SEKOLAH KOD SEKOLAH TAHUN 6 SJKC DAMANSARA BBC8402

: : :

Arahan:

1. Sila tandakan (x) pada ruangan kaum berdasarkan jantina. 2. Isikan markah hanya pada ruangan membaca dan menulis. KAUM CINA INDIA L P L P X X X X X X X X X X X X X X X JUMLAH MARKAH MEMBACA M G 85 83 68 47 74 93 94 92 81 69 81 87 81 64 82 TK TK TK TK TK K K K TK TK TK TK TK TK TK JUMLAH MARKAH MENULIS M G 57 26 41 40 32 61 81 89 48 54 47 38 59 43 77 TK TK TK TK TK TK K K TK TK TK TK TK TK TK

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEE EUGENE NG KAI WENN CHIEW MEI LIAN KU HENG KANG LAI WAI HENG SEOW YEW PING JOSHUA JOEL VINSENT CHRISTINE LAI CHIN WEI TENG

NAMA

MELAYU L P

LAINL P

KEPUTUSAN GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL LULUS LULUS GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL GAGAL #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

10 LOH THENG LOONG 11 LIM JUN YAN 12 JOSHUA LOH KAI QING 13 CALVIN TAN 14 KU HENG JIANG 15 CHEW QIAN YU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JANTINA LELAKI PEREMPUAN JUMLAH L P 10 5 RUMUSAN MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 15

MEMBACA

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

CINA L P 2 0 8 4 CINA L P 1 0 9 4 CINA L P 1 0 9 4

INDIA L P 0 1 0 0 INDIA L P 0 1 0 0 INDIA L P 0 1 0 0

LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 3 0 0 12 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 2 0 0 13 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 2 0 0 13

MENULIS

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

KESELURUHAN Nota K : Kuasai TK : Tidak Kuasai

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

BORANG 2 REKOD SEKOLAH

BORANG RUMUSAN SEKOLAH KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM
KELAS SEKOLAH KOD SEKOLAH

: : : SJKC DAMANSARA BBC8402

Arahan:

1. Sila tandakan (x) pada ruangan kaum berdasarkan jantina. 2. Isikan markah hanya pada ruangan membaca dan menulis. KAUM CINA INDIA L P L P JUMLAH MARKAH MEMBACA M G JUMLAH MARKAH MENULIS M G

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JANTINA LELAKI PEREMPUAN

NAMA

MELAYU L P

LAINL P

KEPUTUSAN #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

JUMLAH L P 0 0 RUMUSAN MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 CINA L P 0 0 0 0 CINA L P 0 0 0 0 CINA L P 0 0 0 0 INDIA L P 0 0 0 0 INDIA L P 0 0 0 0 INDIA L P 0 0 0 0 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 0 0 0 0 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 0 0 0 0 0

MEMBACA

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

MENULIS

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

KESELURUHAN Nota K : Kuasai TK : Tidak Kuasai

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

BORANG 3 REKOD PPD/JPN/BPK

BORANG RUMUSAN SEKOLAH KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS PROTIM
TAHUN SEKOLAH KOD SEKOLAH 2011 SJKC DAMANSARA BBC8402

: : :

JANTINA LELAKI PEREMPUAN

JUMLAH L P 49 35 RUMUSAN MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 MELAYU L P 0 0 0 0 CINA L P 25 10 23 23 CINA L P 5 2 43 31 CINA L P 5 2 43 31 INDIA L P 1 2 0 0 INDIA L P 0 1 1 1 INDIA L P 0 1 1 1 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 38 0 0 46 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 8 0 0 76 LAIN-LAIN JUMLAH L P 0 0 8 0 0 76 84

MEMBACA

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

MENULIS

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

KESELURUHAN

ITEM KUASAI TIDAK KUASAI

NL X NP X GRED MEMBACA 0 TK 90 K NG K TK KEPUTUSAN K TK KEPUTUSAN 2 LULUS 3 GAGAL 0 2

LKM 0 1X PKM 0 1

LKC

LKI

LKL

PKC

PKI

PKL

GRED MENULIS 0 TK 80 K

0 1

1 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful