BORANG PENGESAHAN PENDAPATAN (PENJAGA/PASANGAN PENJAGA) NAMA PELAJAR NO.

KAD PENGENALAN NO MATRIK/PELAJAR NAMA INSTITUSI KEPADA: : : : :

Ketua Eksekutif Perbadanan tabung Pendidikan Tinggi Nasional, Lot G2, Tingkat Bawah, Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur. PASANGAN PENJAGA NAMA: ……………………………………… NO. KP: ……………………………………... PERTALIAN: ………………………………. PENDAPATAN: RM………………..sebulan

PENJAGA NAMA: ……………………………………… NO. KP: ……………………………………... PERTALIAN: ………………………………. PENDAPATAN: RM………………..sebulan

Dengan ini saya mengakui bahawa keterangan yang Dengan ini saya mengakui bahawa keterangan yang diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan diberikan di atas adalah benar menurut Akta Akuan Berkanun 1960 Berkanun 1960

……………………………….…… ( ) Tandatangan

……………………………….…… ( ) Tandatangan

PENGESAHAN*

……………………………………. ( ) Tandatangan, nama serta nama jawatan dan jabatan pegawai yang mengesahkan
* Pengesahan hanya boleh dibuat sama ada oleh Wakil Rakyat, Pegawai Kerajaaan, Kumpulan

Pengurusan dan Professional, Pengamal Undang-Undang, Pesuruhjaya Sumpah, Jaksa Pendamai, Pengetua, Guru Besar Sekolah (sekolah kerajaan sahaja), Pegawai Polis berpangkat ASP ke atas, Pegawai Tentera berpangkat Kapten atau setaraf dan ke atas,Penghulu, Ketua Kampung , Penggawa, Tuai Rumah, Ketua Kaum atau Mukim yang Bertauliah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful