1. Moment organizatoric Pregătesc materialele necesare lecţiei. Asigur disciplina şi ordinea în clasă. Notez absenţele. 2.

Verificarea temei Se verifică tema pentru acasă a elevilor şi se fac aprecieri asupra modului în care elevii au rezolvat tema; Ascultarea catorva notiuni predate anterior.

3. Captarea atentiei Înainte de a studia textul Les trois Graces ni se pare menit să expunem ,pe scurt, una dintre teoriile despre fantastic, care ne va sluji drept subiect de analiză. Este vorba despre teoria lui Tzventan Todorov, prezentată în lucrarea sa, Introducere în literatura fantastică. • Tvetan Todorov: “Fantasticul este ezitarea cuiva care nu cunoaşte decât legile naturale puse făţă în faţă cu un eveniment în aparenţă supranatural” • Roger Caillois: “Orice fantastic este o încălcare a ordinii inadmisibilului în sânul inalterabilei legalităţi cotidiene” • Castex : “Fantasticul se caracterizează printr-o irumpere brutală a misterului în cadrul vieţii reale”. * Termenul de fantastic este împrumutat prin filieră franceză, din latinescul phantasma= fantasmă, plăsmuire, din aceeaşi familie semantică cu fantezie < gr. phantasia = imaginaţie creatoare, liberă de a născoci şi inventa orice.

Care este deosebirea dintre proza fantastică de acest fel şi basm? Aduceţi-vă aminte de ce aţi învăţat la lecţia despre basm. 4. Anunţarea temei noi şi a obiectivelor Anunţarea subiectului lecţie şi a obiectivelor: Anunţă obiectivele operaţionale ale lecţiei (1, 2, 3 ).

5. Dirijarea învăţării

în viziune autorului..şi Euridice. unde trăiau alături de muze şi erau deopotrivă protectoarele poeţilor.M. Persefona este venerată sub numele de Proserpina.Frusinel Chiperii . Aglae Irimescu şi Italia Gîldău sunt cele trei paciente.. fiindcă presupune introducere mentalităţilor mitice în însuşi modul de a concepe istorisirile( La ţigănci. Persefona (Περσεφόνη. bazându-ne pe tradiţia mitologică. Euphrosyne.. adică "Cea care curmă lumina") este în mitologia greacă zeița care stăpânește în timpul iernii. Graţiile*Charitele-Karitele erau personificări ale graţiei şi frumuseţii feminine.. Ele ofereau muritorilor darurile cele mai de preţ: Agla împărţea gloria. prin două abordări diferenţiate: mitul propriu-zis şi modelul mitic.. Tinereţe fără de tinereţe) şi în comportamentul personajelor (care reproduc atitudinile fundamentale ale omului arhaic în faţa timpului. .cântăreaţa Leana din nuvela În curte la Dionis). Ce mituri fundamentale sunt actualizate în nuvela studiată ? Se identifică un prim mit la care va recurge M Eliade a) Mitul celor trei Graţii Graţiile. a bucuriei de a trăi plenar. Ele încarnau atributele seducţiei feminine. În mitologia greacă. alături de Hades. În mitologia romană. erau fiicele lui Zeus şi ale Eurynomei.Cum actualizează M. a rostirii. Trei la număr Aglae. Thalia insufla inspiraţie.devenit poetul Adrian. harul artistic şi Euphrosyne rămâne întruchipare frumuseţii şi a tinereţii. Thalia. adică actualizarea unui mit cunoscut(precum cel al Graţiilor feminine în Les trois Graces). a iubirii..Eliade mitul Graţiilor şi ce semnificaţii noi îi acordă în textul literar? * bucuria înţeleaptă Istoria celor 3.două abordări diferențiate: una a mitului propriu-zis şi alta a modelului mitic. lumea umbrelor. înţelegând prin ele modele exemplare ale comportamentului uman.. cea de-a doua modalitate epică presupune revigorarea arhetipurilor.Ce este mitul ? Miticul este categoria estetică pe care se fundamentează fantasticul eliadesc. fiind însă în timpul verii și zeița fertilității. . Pe stada Mântuleasa. Pe care dintre acestea credeţi că o utilizează – ca modalitate narativă.Eliade în povestirea studiată ? Fantasticul mitic presupune. Dacă prima abordare literară presupune o reluare a unui scenariu mitic dintr-o perspectivă modernă (vezi Orfeu. Este categoria narativă cea mai frecventă şi mai spectaculoasă în proza fantastică a lui Mircea Eliade. însufleţind cu farmecul lor ospeţele yeilor din Olimp.. sălăşluiau în Olimp. b) Mitul Persephonei. a morţii)...

Se deghizează. 3. știind prea bine că Persefona este păzită cu mare atenție de mama ei. care este și numele ei inițial). mama Persefonei. În limbaj mitologic aceasta vrea să spună că personajul camuflează misterul atunci când acesta se revelează. S-ar putea înţelege din această reacţie a eroului că nemurirea presupune o pierdere a memoriei. cea mai veche dintre temele literaturii. Într-o zi. Trăind într-o lume profană. pe când culegea împreună cu oceanidele flori la poalele Nysei. chiar dacă este ajutat de calul năzdrăvan. Frusinel Mincu a pierdut o parte din ceea ce omul mitic a pierdut. care figurează şi în cea mai veche epopee cunoscută. O demonstaţie epică.. Frusinel este o Persephona pregătită în laborator. zeița culturii și a roadelor câmpului. Zeus a fost nevoit să-i destăinuie prin Hecate lui Demetra unde se află Persefona și să mijlocească un compromis cu Hades. Semn al timpurilor moderne. Demetra a fost însă atât de disperată de dispariția fiicei sale iubite încât a părăsit Olimpul și timp de nouă zile a lăsat să se veștejeascăa întreaga vegetație care era sub oblăduirea ei.. Ipoteza unei mutaţii biologice poate fi acceptată ca premisă pt. Mitul tinereţii fără frumuseţe şi al vieţii fără de moarte Basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte este unul atipic. Acest fapt i-a fost trădat lui Hades de către Ascalafos.Legenda despre Persefona începe atunci când Hades. Epopeea lui Ghilgameş. Confruntarea nu mai este cea dintre bine şi rău. Știind că Demetra. devenit între timp soțul acesteia. Cu aceeaşi intensitate cu care dorea să ajungă în tărâmul unde nu există moarte. Persefona a fost răpită de Hades și dusă înInfern. adică fata. eroul doreşte acum să se întoarcă . Romanii menționează Enna. produs. Persefona a rămas legată de lumea umbrelor. Interdicţia este încălcată la vânătoare: eroul este copleşit de dorul de părinţi. acesta a consimțit la căsătoria dintre Hades și Persefona. În fiecare iarnă ea trebui deci să se întoarcă în Infern și să petreacă o treime a anului acolo. chiar dacă este fiu de împărat. s-a îndrăgostit de frumoasa fiică a lui Zeus și aDemetrei. ceea ce vrea să spună: misterul este din nou nevoit să se ascundă. tărâmul tinereţii veşnice. Hades a cerut-o de soție lui Zeus. al conjugării ştiinţei cu teologia. deoarece a apucat să mănânce acolo un sâmbure de rodie. Într-un târziu. şi fuge de frică şi de ruşine din mediul ei(am început atunci să mp ascund. Rămâne aspiraţia. pe insula siciliană. cu condiția ca Hades însuși să o poată duce în regatul său pe fată (Kore. ea tb. Mitul propus în subtext. M. nu va fi niciodată de acord cu o căsătorie. să ascundă mitul pe care îl poartă. Les 3 Graces dezvoltă Mitul Persephonei întrr-o intrigă aproape poliţienească. Peste tot are voie să colinde Făt-Frumos în spaţiul edenic. drept locul răpirii. mirajul şi perseverenţa cu care eroul caută să-şi îndeplinească dorinţa. De aceea iarna este anotimpul deznădejdii Demetrei. .Eliade o speculează în sensul teoriilor sale despre omul condiţia omuluidesacralizat. Neputând să-și refuze propriul frate. „Filozofia” basmului este realistă: omul nu-şi poate depăşi condiţia efemeră. Pe de altă parte. ci căutarea nemuririi. Frusinel este urmărită de Albini. doar pe Valea Plângerii nu. ca Cenuşăreasa. Mitul se lămureşte printr-un efort de imaginaţie. zeul morții. Demetra. Deși eliberată din Infern. cel în care vegetația moare. să-mi ascund tinereţea vrea să spun…). ea trăieşte între două tărîmuri diferite şi trecere de la o stare la alta implică o adevărată tragedie. în acelaşi timp. Ca fiică alui Zeus şi a lui Demeter. Interdicţia se referă la Valea Plîngerii.

Cei trei avasează mai multe ipoteze. Hagi Pavel si Tataru erau student in Elvetia. În cazul nostru. De cînd eram toti trei la studii. Această intruziune a unei „alte realități” enigmatice în lumea obișnuită stârnește neliniștea sau spaima personajelor. Interogatiile personajelor intaresc acest dubiu: ”Amintiri din tinerețe. Firul narativ este condus in sensul acceptarii de catre lector a mai multor piste de interpretare. fără atingere cu realitatea cotidiană. spre deosebire de narațiunile fabuloase tradiționale – basmul.Elementul comun celor două opere este Aspiraţia cu care EROUL. ca unitate perfecta a generalului cu particularul. fapt ce potențează astfel incertitudinea . Aceste case erau păzite de un cîine ”mare. A ) Incipitul trebuie să realizeze condiția trecerii de la real la atmosfera fantastică. să găsească o justificare evenimentelor insolite în care sunt angrenate. botanistul Filip Zalomit și un alt medic. ţinând cont de: A. între prieteni săi: inginerul Hagi Pavel. ci o parcurgere tensionată a textului. Inceput sfarsit.dr. ● Prin echivocul și prin incertitudinea pe care le întreține.Zalomit . pînă la forma unei dispute mentale (între narator și receptor).ezitarea lectorului între explicaţia raţională(însă devenită insuficientă) şi una supranaturală. vilele alcătuiau ”o casă de vis” și. Eşecul. legenda.Moarte: Analiza momentelor epice cu etapele necesare justificării apartenenţei operei la categoria fantasticului.tentativa eşuată a raţionalizării faptului insolit . Aşadar. Aurelian Tătaru. infiripat la câteva ore după moartea intempestivă a dr. F. Fiecare pesonaj angrenat în discuție propune o posibilă interpretare.reprezentarea obiectivă a lectorului într-un personaj credibil . totuși formau un întreg architectonic seducător . acceptarea în final a soluţiei iraţionale. problematizant. Filip Zalomit se intoarce pe fluxul memoriei affective cu 39 de ani în urmă. avem dialogul. povestirea faptului misterios . Zalomit a avut revelatia Frumuseții ca prototip..cand el.avînd constința evenimentelor petrecute. + simetrii. Nicoleanu. răsucind la infinit o sintagmă pe care doctorul o spusese înainte de muri: les trios Graces. care perturbă ordinea firească a realității. care se străduiesc să înțeleagă ce se întîmplă de fapt. ● Acestă literatură fantastică se caracterizează prin apariția subită a unui element misterios. negru” al cărui lătrat il avertizase ca se pregateau sa paseasca intr-n teritoriu interzis. modern are un caracter „deschis” .deși constituiau corpuri distinct. lectura textului fantastic nu este relaxare spirituaăl. Contemplîndu-le constant. care înfățișează lumi „închise”. Ei vizitaseră o localitate și acolo descoperisera trei vile frumoase pe care le-au numit ”les trios graces”. Cu totii erau obsedati de posibila semnificatie a ultimelor cuvinte ale defunctului: les trios Graces. Pentru Zalomit . inexplicabil. Tătaru şi FătFrumos – caută să-şi îndeplinească dorinţa. în Elveția”.generarea tensiunii fantastice .

Cît se poate de curios. datorită masivității trupurilor. și nici voua nu vă e frică de moarte). les trois grasses. la drept vorbind. a treia fata no name. separate si formînd totuși un singur corp arhitectonic”. reluă Hagi Pavel. cînd. tot falsă. o perfectă integrare a tuturor facultatilor inalte cu care am fost dăruiți… Și-a adus aminte de perfecta armonie a celor trei vile. !!! Speculația este însă gratuită.”. Fiecare dintre noi am avut multe aventuri în tinerețe… De ce si-o fi adus aminte de Les trios Graces. spuse Nicoleanu: Les trios Graces. Alta.” ”. . ”(Yvonne și Henriette. ci și alti colegi de ai nostri._ viunea unui poet.Zalomit isi sustine idea: ”probabil a vrut sa ne spuna ( Imi dau seama ca sunt pierdut. Mai ales că. nu numai noi trei. Yvonne era mai mult sau mai puțin așa cum trebuia să fie o elvețiană de 25 de ani. îi ia locul: tinerii cunoscuseră trei fete cînd les trios graces. pista se dovedește falsă.În orice caz. așa cum căzuserăm de acord cu toții. e curios că astea au fost ultimele lui cuvinte. cum spune Hagi Pavel.) . dar nu mi-e frică. Și poate a vrut sa ne spună că moartea este o implinire. numai două dintre ele erau propriu zis grase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful