1

Piramida sau bulgărele de zăpadă
presupune reducerea numărului de elemente, aspecte, fațete ale unei probleme/situații pentru focalizarea asupra celor existențiale

2

DESCRIEREA METODEI PIRAMIDEI sau BULGĂRELUI DE ZĂPADĂ
 are la bază împletirea activităţii individuale cu cea

desfăşurată în mod cooperativ, în cadrul grupurilor;  constă în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai amplu;  conduce la soluţionarea unei sarcini sau a unei probleme date, prin implicarea fiecărui elev.
3

4

Etapele de desfăşurare a metodei piramidei

1.Datele problemei

6. Decizia finală

2. Studiu individual

5. Soluţiile colective

3. Munca în perechi

5

Noţiuni cheie Metoda piramidei

4. Munca în grupuri

Avantaje
Ca şi celelalte metode care se bazează pe lucrul în perechi şi în colectiv, metoda piramidei are avantajele stimulării învăţării prin cooperare, al sporirii încrederii în forţele proprii prin testarea ideilor emise individual, mai întâi în grupuri mici şi apoi în colectiv. Dezvoltă capacitatea de a emite soluţii inedite la problemele şi sarcinile apărute, precum şi dezvoltarea spiritului de echipă şi întrajutorare.
6

Dezavantaje
sunt de ordin evaluativ, deoarece se poate stabili mai greu care şi cât de însemnată a fost contribuţia fiecărui participant.

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful