Borang Instrumen Pemantauan Koko J-QAF

No siri: ( Diisi oleh BPI

)

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

INSTRUMEN PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEM BESTARI SOLAT/KEM BINA JUARA/KEM LITERASI ALQURAN SEKOLAH-SEKOLAH PROGRAM j-QAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENGISIAN INSTRUMEN
Instrumen ini berkaitan dengan pelaksanaan Kem Bestari Solat di Sekolah Program j-QAF. Kandungan instrumen ini meliputi maklumat sekolah dan persoalan pelaksanaan program j-QAF. Bagi setiap item disediakan pilihan skor (ada / tiada) untuk ditanda oleh responden. Keterangan cara menanda instrumen ini dinyatakan di awal instrumen.

3. 2. 6. Lama Berkhidmat Catatan Ketua Panitia PI Keterlibatan Dalam Kem (Ya/Tidak) * Sila buat lampiran sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi 2| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Maklumat Asas Sekolah Negeri & Daerah : Nama Sekolah Jenis Sekolah SKM Kod Sekolah Alamat Sekolah : : Bandar Luar Bandar Gred Sekolah : A / B / Tahun Pelaksanaan j-QAF : : : No. 14. 13. 11.Faks: Senarai Nama Guru Pendidikan Islam : Nama Guru 1. 15. 10. 4. 9. 7. 8.Tel: No.A. 12. 5.

Jadual pelaksanaan iii. Objektif Tiada ii. Kertas kerja i. Instrumen Pemantauan Kem Bestari Solat Sila isi tempat yang berkenaan di bawah : Tahun Kem 1 Tahun 1 2 3 4 1 Tahun 2 2 3 4 1 Tahun 3 2 3 4 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 1 2 1 2 1 2 Bilangan Murid Bilangan Kehadiran Peratus Kehadiran Arahan : Tandakan  di petak yang berkenaan di bawah Ada 1 Pengurusan a. Carta organisasi 3| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Kewangan iv.B. Senarai fasilitator b. Jawatankuasa Pelaksana v.

Surat panggilan mesyuarat Tiada ii. Senarai kehadiran murid v. Penglibatan sebagai fasilitator i. Laporan pelaksanaan kem i. Laporan pencapaian murid vi. Senarai fasilitator iv.Ada c. Pemantauan pentadbir sekolah h. Kewangan iii. Penglibatan sebagai Jawatankuasa Pelaksana i. Gambar pelaksanaan aktiviti g. PIBG / ibu bapa iv. Laporan pencapaian murid i. Tarikh ii. Fail KBS diselenggara 2 Fasilitator / Jawatankuasa a. Guru akademik 4| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Laporan peringkat sekolah (setiap kem) f. Semua Guru Pendidikan Islam ii. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana i. Post-mortem vii. Guru sekolah berhampiran b. Guru KAFA / SAR v. Minit mesyuarat d. JK Masjid / Surau / Masyarakat setempat vi. e-Pelaporan j-QAF (2 kali setahun) ii. Guru akademik / warga sekolah iii. KBS dalam takwim sekolah e.

Bilangan kem Ya Tidak 5| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Sijil iv. Kehadiran murid / fasilitator Pencapaian murid iii. Staf sokongan iii.. Taklimat oleh ketua fasilitator Tiada ii. Lain-lain. Bahan edaran /alat tulis iii. PIBG / ibu bapa iv. KPM RM RM RM RM RM RM ii. JK Masjid / Surau / Masyarakat setempat v. Sumber kewangan diterima daripada i.Ada ii. Perbelanjaan i. Bidang tugas i. Nyatakan : …………………………………………………………. Catatan rekod 1. 2. Makan minum ii. Lain-lain RM RM RM RM Jumlah keseluruhan RM 4 Pelaksanaan a. c. Pelaksanaan LDK 3 Kewangan a. Kokurikulum sekolah v. PIBG iii. KAFA vi. Kawalan murid iv. Lain-lain Jumlah keseluruhan RM b. SUWA sekolah iv.

Kemudahan berwuduk 6 Bahan Bantu Belajar 6| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q .Okt 5 Prasarana a. Masa (tempoh jam setiap kem) : > 5 jam c.Ada i. Tarikh pelaksanaan kem i. Tahun 5 Kem 1 : Jan – Mei Kem 2 : Jun . Tahun 1 Kem 1 : Jan – Mac Kem 2 : April – Mei Kem 3 : Jun – Ogos Kem 4 : Sept – Okt ii. Tahun 4 Kem 1 : Jan – Mei Kem 2 : Jun . Tahun 3 Kem 1 : Jan – Mac Kem 2 : April – Mei Kem 3 : Jun – Ogos Kem 4 : Sept – Okt iv. Surau / bilik solat / ruang amali solat / tempat bersesuaian b. Tahap 1 : 4 kem Tiada ii. Tahun 6 Kem 1 : Jan – Mei Kem 2 : Jun .Okt v.Okt vi. Tahap 2 : 2 kem b. Bilangan LDK : 4 LDK d. Tahun 2 Kem 1 : Jan – Mac Kem 2 : April – Mei Kem 3 : Jun – Ogos Kem 4 : Sept – Okt iii.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….(Ketua) 2.……… ( ) 7| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q .…. Tandatangan Guru Besar Tandatangan Ketua Pemantau ……………………….......……… ( ) ……………………….Ada a. 4.………………………………………………………. 3. Senarai BBB KBS i.………………..………………… Senarai Pemantau . ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 1. Debu tayamum 7 Laporan pencapaian KBS terkini (dilampirkan) Ulasan / cadangan pemantau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………. BBB digunakan semasa LDK b. CD bacaan dan perlakuan dalam solat v. 5. Carta solat Tiada ii. Carta surah-surah pendek iv. Carta wuduk iii. ……………………………………………………………………………………………………………………………...………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Senarai fasilitator b.C. Kewangan iv. Laporan peringkat sekolah (setiap kem) 8| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Jadual pelaksanaan iii. Objektif Tiada Bilangan keseluruhan murid Bilangan Murid Baca Iqra’ 1-3 Bilangan Murid Baca Iqra’ 4-6 ii. KLaQ dalam takwim sekolah e. Laporan pencapaian murid i. Kertas kerja i. Minit mesyuarat d. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana i. Carta organisasi c. Surat panggilan mesyuarat ii. Laporan ke PPD ii. Instrumen Pemantauan Kem Literasi al-Quran (KLaQ) Sila isi tempat yang berkenaan di bawah (Laporan terkini) Tahun Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jumlah Arahan : Tandakan  di petak yang berkenaan di bawah Ada 1 Pengurusan a. Jawatankuasa Pelaksana v.

Senarai nama fasilitator iv. Lain-lain 9| I N S TR U M E N P E M A N TA U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Pencapaian murid (sebelum dan selepas) iii. Pelaksanaan LDK 3 Kewangan (peringkat daerah sahaja) a. Laporan pencapaian murid vi. Sumber kewangan diterima daripada i. Semua Guru Pendidikan Islam ii. Catatan rekod 1. Senarai kehadiran murid v. Kewangan iii. Laporan pelaksanaan kem i. Pemantauan pentadbir sekolah h. Penglibatan sebagai fasilitator i. SUWA sekolah iv. Murid Turus b. Fail KLaQ diselenggara 2 Fasilitator / Jawatankuasa a. Post-mortem vii. Tarikh Tiada ii. Kawalan murid iv.Ada f. Taklimat oleh penyelaras KLaQ ii. Kokurikulum sekolah v. Bidang tugas i. Gambar pelaksanaan aktiviti g. PIBG iii. KPM RM RM RM RM RM ii. Kehadiran murid / fasilitator 2.

Buku Panduan KlaQ v. Nyatakan : ……………………………………………………. Tempat yang sesuai. Kelas pemulihan Iqra’ iv. Makan minum vi. Lain-lain (Nyatakan :……………………………………………………………. Senarai BBB KLaQ i. Tahap 2 b. BBB digunakan semasa kem b. Buku Iqra’ ii. Perbelanjaan v. Bahan-bahan lain yang sesuai 10 | I N S T R U M E N P E M A N T A U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Kem Literasi al-Quran v. Tahap 1 Ya Tidak ii. Klinik Iqra’ (Kliq) ii.Ada Jumlah keseluruhan RM b.) 5 Prasarana a. Bentuk pelaksanaan (tandakan mana yang dilaksanakan) i. ‘Flash card’/ kad imbasan iv. Pelaksanaan kem i. Bahan edaran /alat tulis vii. Lain-lain RM RM RM RM Tiada Jumlah keseluruhan RM 4 Pelaksanaan a. 6 Bahan Bantu Belajar a. CD bahan P&P Iqra’ iii. Mentor Mentee iii. Sijil viii.

……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….……………………………………………………………………………………………………………………… Senarai Pemantau ...….(Ketua) 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tandatangan Guru Besar Tandatangan Ketua Pemantau ………………………..………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………. 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………..…. …………………………………………………………………………………………………………………………….……… ( ) 11 | I N S T R U M E N P E M A N T A U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q .. 3... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… ( ) ……………………….Ulasan / cadangan pemantau: ……………………………………………………………………………………………………………….. 1.

Al-Quran . 12 jam 5. Bahasa Arab . 5. 5.D. 5.Khat iii.8.10.1.4.6. Jawatankuasa Pelaksana Kewangan Syor Tiada b.2.7. Asas Pertimbangan (Kenapa ia perlu diadakan – isu semasa) 5.3. Latar Belakang (Punca Kuasa) 4. Nama Kertas 2. Jawi .5. Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana 12 | I N S T R U M E N P E M A N T A U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q .Tarannum ii.9. 5. Perkara Yang Dicadangkan 5. 5. Instrumen Pemantauan Kem Bina Juara (KBJ) – Peringkat Daerah Senarai Semak Pelaksanaan KBJ Peringkat Daerah Arahan : Tandakan  di petak yang berkenaan di bawah Ada 1 Pengurusan a. Tahap 2 5. Nama Aktiviti Matlamat Objektif Sasaran / Penyertaan i. 5. Jadual Program i. Tarikh dan Tempat Aktiviti / Pelaksanaan Modul i. 6 LDK (setiap modul) ii.Pengucapan Awam 5. Tujuan 3. Kertas cadangan 1.

Laporan ke JPN e. Surat panggilan mesyuarat Tiada ii. Jawi . Laporan pencapaian murid i. 4.Pengucapan Awam 4.8.4. Senarai nama kehadiran peserta dan fasilitator ii. Tempat dan Perasmi Aktiviti / Pelaksanaan Modul i.2.3. Latar Belakang (Punca Kuasa) 4. 4.7.6.1. Laporan pelaksanaan KBJ ke BPI (tindakan JPN) 1. Tujuan 3.Khat iii. Al-Quran – Tarannum ii. KBJ dalam takwim daerah d. 4.9. Tujuan 13 | I N S T R U M E N P E M A N T A U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . 4. Bahasa Arab .5. Perkara Yang Dilaporkan 4. 4. 4.Ada i. Laporan pelaksanaan KBJ ke JPN oleh PPD 1. Nama Aktiviti Bilangan peserta dan fasilitator Tarikh. Minit mesyuarat c. Gambar aktiviti f. 4. Jadual Program Jawatankuasa Pelaksana Kewangan Syor / Cadangan Lampiran i. Nama Kertas 2. Nama Kertas 2.

………………………. 1. 3. Jawi .5.……… ( ) ………………………. Kewangan – keseluruhan Lampiran i.………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………….6.……… ( ) 14 | I N S T R U M E N P E M A N T A U A N P E L A K S A N A A N K B S / K B J / K L a Q . Bahasa Arab . Perkara Yang Dilaporkan 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Gambar ii.. Tempat dan Perasmi – mengikut daerah Aktiviti / Pelaksanaan Modul – ikut daerah i..Pengucapan Awam 4. Tandatangan PPD / KS SPI JPN Tandatangan Ketua Pemantau ……………………….Ada 3..3. 4... ……………………………………………………………………………………………………………………………………….(Ketua) 2.4. 4.………………………………………………………………………………………………………………………… Senarai Pemantau .………………. Nama Aktiviti Jumlah peserta dan fasilitator – ikut daerah Tarikh.. Jadual Ulasan / cadangan pemantau: Tiada ……………………………………………………………………………………………………………….….2. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 4.Khat iii. 4.1. Al-Quran – Tarannum ii... Latar Belakang (Punca Kuasa) 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful