UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Facultatea de matematică şi informatică Departamentul de matematică Domeniul fundamental : MATEMATICA Specializarea: MATEMATICA Forma de învăţământ

: cursuri de zi Durata studiilor : 3 ani FIŞA DISCIPLINEI Analiza functionala si teoria aproximarii

Aprobat din anul univ. 2008-2009

Titular curs: Prof.dr. Vicentiu Radulescu Cod : Mi 3601 Ciclul I : LICENTA Anul III, Semestrul I, Curs 28 ore, Seminar 28 ore Nr. credite : 6 Domeniul : Matematică Tip de disciplină : obligatorie Categoria formativă : disciplină fundamentală Obiective : Prezentarea principalelor rezultate de analiza functionala pe spatii Hilbert sau Banach, cu aplicatii in teoria aproximarii si ecuatii cu derivate partiale. Discipline anterioare cerute: disciplinele de ecuatii cu derivate partiale si analiza reala. Forma de evaluare: Examen (E) : o probă scrisă. Conţinut: A.Spatii normate Notiunea de norma. Spatii Banach si spatii Hilbert. Exemple. Spatii finit dimensionale. Proprietati fundamentale ale spatiilor normate: completitudine, separabilitate, reflexivitate. Siruri slab convergente. Spatii uniform convexe. Operatori liniari si continui pe spatii normate. Norma unui operator. Spatiul dual. B.Spatii Hilbert Regula paralelogramului. Teorema lui Riesz de reprezentare a functionalelor liniare si continue. Teorema de proiectie pe o multime convexa si inchisa dintr-un spatiu Hilbert. Aplicatii in problem de aproximare si de optimizare. Teorema lui Stampacchia si lema Lax-Milgram. Aplicatii la ecuatii diferentiale. Familii ortogonale si ortonormate. Baza Hilbertiana. Dezvoltarea in serie Fourier. Aplicatii la metoda separarii variabilelor. Inegalitatea lui Bessel si identitatea lui Parseval. Aplicatii la spatii Lebesgue si Sobolev. Bibliografie :

1. H. Brezis, Analiza functionala: teorie, metode si aplicatii, Ed. Academiei, Bucuresti, 2002
(traducere din limba franceza de V. Radulescu).