Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA

INTRODUCERE ........................................................................................................................ 2 CAPITOLUL 1 - SCURTĂ PREZENTARE A S.C. COMAUTOSIB S.A. .............................. 5 CAPITOLUL 2 - ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. COMAUTOSIB S.A. ........................... 8 2.1. DIAGNOSTIC JURIDIC ................................................................................................ 8 2.2. DIAGNOSTIC COMERCIAL ...................................................................................... 18 2.3. DIAGNOSTICUL PRODUCŢIEI ŞI EXPLOATĂRII ................................................. 25 2.4. DIAGNOSTICUL PERSONALULUI .......................................................................... 30 2.5. PARTICULARITĂŢI ALE DOMENIULUI CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII ............ 32 CONCLUZII ȘI PROPUNERI ................................................................................................. 34 BIBLIOGRAFIE. ..................................................................................................................... 36 ANEXE..................................................................................................................................... 37

1

Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA

INTRODUCERE

INSTRUMENTARUL MANAGERIAL ŞI CONTRIBUŢIA SA LA PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI
Şi pentru România vremea întreprinderilor clasice a trecut. Au apărut întreprinderile mici şi mijlocii, a crescut considerabil ponderea sectorului privat în economie, se dezvoltă societăţi comerciale mixte, cu participarea capitalului străin, funcţionează numeroase filiale şi sucursalale firmelor multinaţionale pe teritoriul românesc.1 Aceste mutaţii reclamă un nou management caracterizat prin cerinţe noi, exigenţe noi, exprimate generic prin: valoare-client, valoare-acţionar, valoare-personal, viziune şi cultură, o nouă abordare a strategiei creşterii şi creativităţii, fuziune şi integrare, viteză şi flexibilitate, procese, proiecte, intreprinderi orizontale, reţea, parteneriat, întreprindere extinsă, specializare, alianţe, autonomie, putere şi implicare, managementul competenţelor, managementul calităţii totale, satisfacerea clientului, reengineering, benchmarking.2 Este foatre dificil, dacă nu imposibil de formulat reţete, care să asigure într-un anumit interval de timp, atingerea unor cote ridicate de performanţă şi competitivitate. Pentru elaborarea şi implementarea strategiilor care să asigure succesul oricărei organizaţii este necesară analiza mediului intern şi cuplarea rezultatelor obţinute cu cele prezentate în analiza mediului extern. Prin studierea mediului extern, organizaţiile identifică ceea ce ar putea face, în contextul competiţional dat şi al unui mediu extern general favorabil sau advers. Prin studierea mediului intern, organizaţiile determină ceea ce ar putea face în mod efectiv. Resursele sunt elemente care intră în procesul de producţie sau de realizare a unor servicii şi reprezintă contribuţii individuale, sociale sau organizaţionale. Resursele nu pot asigura prin simpla lor prezenţă succesul organizaţiei, materializat sub forma avantajului competitiv.3 O organizaţie poate dispune de resurse materiale şi de echipamente suficiente, dar, dacă nu are un management performant, eficienţa şi eficacitatea folosirii lor nu rezultă de la sine. Resursele unei organizaţii se pot grupa în resurse tangibile şi respectiv,resurse intangibile. Resursele tangibile sunt acele resurse care pot fi văzute şi cuantificate. Resursele

1 2
3

Verboncu, I.: Diagnosticul firmei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2008 Zapciu; Coteţ, M.; Costel, E.: Tehnici manageriale, Editura Bren, Bucureşti, 2001 Hada, T; Stănilă, G.: Diagnosticul firmei, studiu de caz, Editura Intelcredo, Timişoara, 2004

2

Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA

intangibile sunt mai greu de definit, dare le îmbracă forme diferite, de la proprietatea intelectuală,la cunoştinţe şi know-how. Resursele tangibile pot fi grupate astfel: Resurse financiare: capacitatea de împrumut financiar al organizaţiei, capacitatea de generare a veniturilor proprii şi influxurilor financiare generate de activitatea propriu-zisă a organizaţiei. Resurse fizice: echipamente performante, tehnologii de producţie eficiente, fabrici şi infrastructură, terenuri cât mai valoroase prin mărime, calitate şi amplasament. Resurse umane: angajaţi pe posturi de execuţie şi manageriale care să se distingă prin inteligenţă, creativitate, experienţă, studii generale de specialitate, loialitate şi adaptabilitate. Resurse organizaţionale: structura funcţională a organizaţiei, eficienţa conexiunilor, a comunicării, a coordonării şi respectiv a controlului. Resursele intangibile se pot grupa în: - Resurse tehnologice: stoc de patente şi mărci, drepturi de proprietate intelectuală şi secrete industriale. La toate acestea se adaugă cunoştinţele necesare pentru a le putea aplica în mod corect şi eficient. - Resurse pentru inovare: o cultură instituţională bazată pe modele de gândire creatoare, laboratoare pentru cercetare, documentaţie de specialitate care să permită inovarea şi o altitudine de acceptare a riscului. - Reputaţia: reputaţia organizaţiei în raport cu clienţii ei, percepţia unor produse de calitate, durabile şi fiabile, reputaţia organizaţiei în raport cu furnizorii, rezultată în urma unei colaborări eficiente şi fiabile. Experienţa ultimelor două decenii a demonstrat faptul că succesul organizaţiilor a fost asigurat într-o măsură mai mare de capacitatea intelectuală şi de eficienţa organizaţională, decât de existenţa materialelor primare, a echipamentelor şi a clădirilor. Capabilitatea unei organizaţii într-un anumit domeniu, reflectă capacitatea ei de a-şi folosi resursele cât mai eficient, astfel ca potenţialul existent să se transforme în rezultate benefice pentru organizaţie.4 O capabilitate cât mai emergentă o constituie capacitatea de a fi o organizaţie care învaţă. Aceasta înseamnă dezvoltarea continuă a bazei de cunoştinţe şi de perfecţionare a managementului cunoştinţelor. De asemenea, importantă este şi rata de achiziţie a noilor cunoştiinţe şi de integrare a acestora în structura celor deja existente. Marile companii au înfiinţat chiar postul de chief learning officer (CLO), respectiv managerul superior, însărcinat cu procesul de învăţare al organizaţiei.5
4 5

Zapciu; Coteţ, M.; Costel, E.: Tehnici manageriale, Editura Bren, Bucureşti, 2001 Verboncu, I.: Diagnosticul firmei, Editura Tehnică, Bucureşti, 2008

3

construirea suportului pentru realizarea avantajului strategic în mediul extern competiţional. siseme şi tehnici manageriale.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Având cunoştinţele necesare despre resursele şi capabilităţile organizaţiei. 4 . s-a reflectat în conturarea de metode. managerul ei superior este pregătit pentru identificarea şi dezvoltarea competenţelor fundamentale. Dezvoltarea intensă a managementului. pentru o perioadă de timp care se doreşte a fi cât mai lungă. respectiv. care dau unicitate organizaţiei şi generează valoare pentru clienţii ei. Integrând resursele şi capabilităţile unei organizaţii într-un mod creator şi eficient se obţin competenţele fundamentale.

S. Aceştia activează în continuare în cadrul societăţii. S. astfel încât acţiunile societăţii S. COMAUTOSIB S. iar capitalul social este de 60. str. Comautosib S.A.C.A. Activitatea principală a S. 1A.A. Comautosib S. aceste investiţii s-ar fi situat în jurul sumei de 150. având forma juridică de societate pe acţiuni şi işi desfasoară activitatea în conformitate cu legislaţia română şi cu prevederile statutului. Boarta). societatea avea un capital social de 5. renunţându-se de comun acord cu importatorul (Porsche Romania) la colaborare datorită nivelului foarte mare de investiţii ce era obligată sa le efectueze în termen scurt (3 ani).C.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA CAPITOLUL 1 . sunt deţinute acum de către persoane fizice din România.A. judeţul Sibiu.C. Garoafei nr.C. Înainte de preluarea fabricii de către S. Aceasta fabrică a fost amplasată în spaţiile proprii din localitatea Tălmaciu jud. societatea a fost dealer Volkswagen şi Audi.C.000 lei. 17. siderurgică. Producţia se adresează exclusiv pieţei româneşti. plus o parte închiriată.000 EURO. a luat fiinţă în anul 2006 sub numărul de înmatriculare J32/1012/2006 şi codul fiscal R 10876785 având ca obiect de activitate principal comerţ şi service auto. iar denumirea produselor fabricate este următoarea: 5 . s-au adus definitiv din judeţul Teleorman 11 familii de specialişti în domeniul ţesăturilor tehnice. Produsele societăţii sunt utilizate în fabricarea benzilor de transport a anvelopelor şi furtunurilor utilizate în industria minieră. Pentru începera funcţionării în judeţul Sibiu.C. Societatea a schimbat la sfârşitul anului 2001 (decembrie) profilul de activitate prin preluarea unei fabrici de ţesături industriale.A. este producerea de ţesături tehnice (tip EP). COMAUTOSIB S. fabrica a funcţionat în Sibiu din 2004 (Loc. şi punctul de lucru în loc. Sibiu. La înfiinţare. împărţit în 1000 acţiuni cu o valoare de 5 lei / acţiune. industria producătoare a materialelor de construcţii. în acest moment funcţionează cu sediul social în Sibiu. Tălmaciu.000 lei. Comautosib S. Deoarece relaţiile comerciale cu firma importatoare şi cea exportatoare din Germania s-au desfăşurat în EURO.A. P-ţa Textiliştilor nr. Comautosib S. acţiunile fiind deţinute de persoane juridice şi fizice din România Pe parcursul existenţei societăţii s-au produs mai multe schimbări în ceea ce priveşte structura acţionarilor.SCURTĂ PREZENTARE A S. Pe o perioada de 3 ani (2007-2009) .A. Comautosib S. Comautosib S.C. La preluarea fabricii s-a făcut transferul întregului personal lucrător la S. etc. şi a structurii capitalului social. S. este persoană juridică română.A.C.

.A. La începutul anului 2010 societatea a stabilit contacte cu unii din producătorii externi. S. Pe întreaga piaţă internă. judeţul Sibiu.C. Resursele financiare pentru realizarea acestei activităţi de producţie sunt resurse proprii şi în ultimul timp şi creditele. Materia primă folosită în procesul de producţie este constituită din fire poliesterice şi fire poliamidice. sunt produse speciale. Pliocord Latex VP 106. Şeica Mare. stabilindu-se astfel relaţii de colaborare. "consumatoare" de astfel de produse societatea ocupă o cotă de 33% din piaţă. EP 250. . Comautosib S. cu reale posibilităţi de creştere în conformitate cu ultimele planuri pentru menţinerea capacităţii concurenţiale. 6 .C. EP 100.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA - EP 80.comerţ cu mărfuri provenind de la clienţii săi.comerţ cu materiale de construcţii prin depozitul aflat în proprietatea societăţii din loc. au fost exculusiv interne. EP 125. Alte activităţi: . din care. formă aldehidă (formol). EP 160. Pentru acest lucru este necesar ca societatea să reuşească să încaseze şi să-şi procure materia prima într-o perioadă mai scurtă de timp.C. Cifra de afaceri lunară este de 2.A. rezorcină.A. . are un numar de 82 de angajaţi. Comautosib S. EP 315.72 angajaţi în sistemul de productie Datorita faptului că produsele S. Până la începutul anului 2010 sursele de aprovizionare ale S.5-3 milioane lunar având posibilităţi reale de creştere la minim 4 milioane/luna. ele se adresează în special marilor producatori de produse din cauciuc. Comautosib S. iar pentru un proces de finisare al pânzelor se mai utilizează: Casabond E. EP 200.activităţi de compensare financiară a datoriilor şi creanţelor pentru diverse societăţi.10 angajaţi TESSA . EP 400.

Anexa 1c .Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Viabilitatea economică a societăţii se deprinde din datele financiare din ultimii trei ani prezentate în Anexa 1a – Bilanţul contabil al anului 2008. 7 .Bilanţul contabil al anului 2010.Bilanţul contabil al anului 2009. Anexa 1b .

100 lei. COMESO S.000 lei împarţit în 1000 de acţiuni nominative în valoare de 60 lei / acţiune.C.200 lei. Comautosib S. Acestea sunt menţionate în actele adiţionale la actul constitutiv al societăţii. astfel încât acţiunile societăţii S. terţii şi proprii salariaţi. 2. 8 . Conform statutului societatea era condusă de un Consiliu de Administraţie format din 3 persoane. COMAUTOSIB S.A.Aprecierea riscurilor la care s-ar supune societatea în principal în domeniile social. este persoană juridică română. societatea avea un capital social de 5.000 lei. Aportul asociaţilor la capital este urmatorul: -VLAIC PETRICĂ DAN deţine 820 de acţiuni în valoare de 49. 90 acţiuni.A. COMAUTOSIB S. -SAMOILA TRAIAN deţine 35 de acţiuni în valoare de 2. a) Constituire şi forma juridica S.C. -VLAIC IOAN GABRIEL deţine 85 de acţiuni în valoare de 5.MOLDOVAN EDIT ESTERA . La înfiinţare. 10 acţiuni.06.C.A. 55 acţiuni.NEGRILĂ MIRELA CORNELIA 835 acţiuni. 10 acţiuni.2006 Societatea Comercială COMAUTOSIB S. a luat fiinţă în anul 2006 sub numarul de înmatriculare J32/1012/2006 şi codul fiscal R 10876785. Actul constitutiv.ANALIZA DIAGNOSTIC LA S. Sibiu .NEGRILĂ GABRIEL IOAN .100 lei.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA CAPITOLUL 2 . Acţiunile erau deţinute de următorii acţionari astfel: . având forma juridică de societate pe acţiuni şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu legislaţia română şi cu prevederile statutului.S.MOLDOVAN HORAŢIU . şi capitalul social.A. fiscal şi commercial şi a situaţiei juridice a întreprinderii în raport cu proprietarii. Pe parcursul existenţei societăţii s-au produs mai multe schimbări în ceea ce priveşte structura acţionarilor. constituie şi statutul societăţii este înregistrat sub numărul 387 / 08.1.C. DIAGNOSTIC JURIDIC Obiective: .A. împărţit în 1000 acţiuni cu o valoare de 5 lei / acţiune. sunt împarţite după cum urmează: Capitalul social este de 60.

C.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA -BÎRZĂ BUCUR deţine 35 de acţiuni în valoare de 2. 156/1561 Fabricarea produselor de morari. De câte ori este nevoie se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor ce ia hotărâri cu privire la viitorul societăţii. urma să fie condusă de administrator unic. Garoafei nr. bugete. sunt: EA/15/151/1511 Producţia.500 lei. 9 . prin hotarârile Adunării Generale a Acţionarilor. Sibiu P-ţa Textilistilor Nr. etc. ce trebuie îndeplinite de către administratorul societăţii se regăsesc în procesele verbale de şedinţă şi registrele Adunării Generale ale Acţionarilor. şi verifică activitatea administratorului unic. Str. municipiul Sibiu pe baza unui contract de închiriere pe o durată de 10 ani. 1513 Produse pe bază de carne (inclusiv carne de pasăre). 1 în str. Deorece numărul de acţionari este foarte mic. prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre şi alte animale.1 şi punctul de lucru în localitatea Talmaciu Jud. s-a hotarât schimbarea sediului social din str. 1 /2010. 17. concretizată în Actul Adiţional nr.C. 172/1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac. conform Codului CAEN. Conform codului CAEN activităţile desfaşurate de S. 1A. aprobă bilanţuri. 2 / 2009 s-a schimbat forma de conducere a societăţii. Hotarârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor. Prin Actul adiţional nr. s-au înfaptuit mai multe acte adiţionale la Actul constitutiv al societăţii. formă de conducere menţinută şi în prezent. -VLAIC CONSTANTIN deţine 25 de acţiuni în valoare de 1. Deoarece societatea a desfăşurat mai multe tipuri de activităţi pe parcursul existenţei. Comautosib S. prelucrarea şi conservarea cărnii (exclusiv carnea de pasare). astfel în loc de a fi condusă de un Consiliu de Administraţie. Conform statutului societatea poate avea filiale şi sucursale şi în alte localităţi din ţară şi din străinătate. Printr-o hotarâre a Adunării Generale a Acţinarilor. nu are încheiate în acest moment contracte de asociere în participaţiune şi în viitorul apropiat nu intenţionează să încheie astfel de contracte. EB/17/171/1716 Fabricarea aţei. Onisifor Ghibu Nr.A. 1717 Pregătirea firelor şi filarea altor tipuri de fire. înregistrate la Registrul Comerţului prin care s-a completat obiectul de activitate. S. 1512 Producţia. Comautosib S. nu este necesar şi nu se folosesc registre ale acţionarilor şi registre ale acţiunilor. iar acţiunile nu sunt mişcătoare. b) Sediul social şi obiectul de activitate principal: Societatea a avut sediul social în Sibiu.A. Onisifor Ghibu nr.100 lei.

203/2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplarie pentru construcţii. 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor. G/45/451/4511 Demolarea construcţiilor. 4526 Alte lucrări specifice pentru construcţii. 175/1754 Fabricarea altor articole textile. 1822 Fabricarea altor articole de îmbracăminte (exclusiv lenjeria de corp).Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA 1726 Alte ţesături. 454/4541 Lucrări de ipsoserie. 4533 Lucrări de instalaţii sanitare şi de încalzire centrală şi de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii inginereşti. 205/2051 Fabricarea altor produse din lemn. 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie. 1823 Fabricarea articolelor de lenjerie de corp. 176/1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare. materii prime textile şi cu semiproduse. 4522 Lucrări de învelitori. şarpante şi terase la construcţii. 452/4521 Lucrări de construcţii. 2812 Structuri şi tâmplării metalice. 4512 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii. minerale şi produse chimice pentru industrie. 4532 Lucrări de izolaţii şi protecţie anticoroziva. terasamente şi organizare de şantiere. 174/1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp). H/51/511/5111 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole. EK/28/281/2811 Construcţii metalice şi părţi componenente. ED/20/201/2010 Prelucrarea brută a lemnului şi impregnarea lemnului. animale vii. EH/25/251/2513 Fabricarea altor produse din cauciuc. 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii. 204/2040 Producţia de ambalaje din lemn. zugrăveli şi montări de geamuri. 5113 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de construcţii. inclusiv lucrări de artă. 4544 Lucrări de vopsitorie. 453/4531 Lucrări de instalaţii electrice. 10 . 4545 Alte lucrări de finisare. 5112 Intermedieri în comerţul cu combustibili. EB/18/182/1821 Fabricarea de articole de îmbracăminte pentru lucru.

5117 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare. 5125 Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat. 5133 Comerţ cu ridicata al produselor lactate. articole de menaj şi de fierărie. echipamente industriale. sticlărie. 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse. băuturi şi tutun. al altor produse alimentare. 5124 Comerţ cu ridicata al pieilor brute şi al pieilor prelucrate. 5115 Intermedieri în comerţul cu mobilă. tapete şi produse de intreţinere. cacao şi condimente. 545/5451 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. 5135 Comerţ cu ridicata al tutunului. 5142 Comerţ cu ridicata al îmbracămintei şi încalţămintei. 5123 Comerţ cu ridicata al animalelor vii. 5139 Comerţ cu ridicata nespecializat. băuturi şi tutun. 5145 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie. 5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodaresc şi al aparatelor de radio şi televizoare. 5134 Comerţ cu ridicata al băuturilor. 5118 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific neclasificate în altă parte. nave şi avioane. oualelor. 5137 Comerţ cu ridicata cu cafea. 5146 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice. uleiurilor şi grăsimilor comestibile. seminţelor şi furajelor. ciocolatei şi produselor zaharoase. lichizi şi gazoşi al produselor derivate. de produse alimentare. 5138 Comerţ cu ridicata specializat. 514/5141 Comerţ cu ridicata al produselor textile. 5144 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică. confecţii. 5122 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor. 11 . 5147 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare. 512/5121 Comerţ cu ridicata al cerealelor. ceai. 5136 Comerţ cu ridicata al zaharului. 513/5131 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor proaspete. 5116 Intermedieri în comerţul cu textile. încalţăminte şi articole din piele.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA 5114 Intermedieri în comerţul cu maşini.

5222 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne. băuturi şi tutun. 5165 Comerţ cu ridicata al altor maşini utilizate în industrie. în magazine specializate al produselor. 5166 Comerţ cu ridicata al al maşinilor. ipsoserie şi încalzire. crustaceelor şi moluştelor. 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrice de uz casnic. comerţ şi transport.. 52/521/5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă cu produse alimentare. al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic. 5163 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă. n. 5223 Comerţ cu amănuntul al peştelui. accesoriilor şi uneltelor agricole. 5156 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare. 5225 Comerţ cu amănuntul al băuturilor. n. 5154 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie. 517/5170 Comerţ cu ridicata al altor produse. 5233 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de toaletă. 524/5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor.c. 523/5231 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice. 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii. 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei. 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate. 5164 Comerţ cu ridicata al maşinilor şi materialelor de birou. 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei. 5224 Comerţ cu amănuntul al pâinii.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA 5152 Comerţ cu ridicata al produselor şi minereurilor metalice.c. cu vânzare predominantă de produse nealimentare. produselor de patiserie şi zaharoaselor. 12 .a. 5227 Comerţ cu amănuntul.a. 5232 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice. 522/5221 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete. n.a. 5157 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor. 5243 Comerţ cu amănuntul al încalţămintei şi articolelor din piele. 516/5161 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte pentru prelucrarea metalului şi lemnului. 5162 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru construcţii.c. maşinilor de cusut şi de tricotat. 5155 Comerţ cu ridicata al produselor chimice..

. Această fabrică a fost amplasată în spaţiile proprii din localitatea Talmaciu jud.C. contracte de închiriere. societatea a cumparat la sfârşitul anului 2009 o fabrică de ţesături industriale de la S. 6023 Transporturi terestre de călători. 7414 Activităţi de consultare pentru afaceri şi management.comerţ cu materiale de construcţii. industria producatoare a materialelor de construcţii. etc. judeţul Sibiu.A. Piteşti şi S.A. industria producatoare a materialelor de construcţii.1. etc.activităţi de compensare financiară a datoriilor şi creantelor pentru diverse societăţi.A. Sibiu. pe bază de grafic. Activitatea principală a S. 712/7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru. are în proprietate urmatoarele categorii de active fixe cu următoarele valori: tabelul 3.A. M/71/711/7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică.C.A. Comeso Sibiu S. ocazionale. 13 . Tg. Produsele societăţii sunt utilizate în fabricarea benzilor de transport a anvelopelor şi furtunelor utilizate în industria minieră. COMAUTOSIB S.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA J/60/602/6021 Alte transporturi terestre de calatori. Principalele activităţi desfăşurate efectiv de societate: După ce în anul 2009 s-a renunţat a ma fi dealer a celor două mărci germane de automobile Wolkswagen şi Audi. d) Proprietate. S. .A.vânzări de produse S. Oferă spre vânzare produse din cauciuc. nu are participaţii la capitalul social al altor societăţi. care se execută în atelierul de ţesătorie din localitatea Tălmaciu. Artego S. siderurgică. Rolast S. Jiu. Alte activităţi: .C. Produsele societăţii sunt utilizate în fabricarea benzilor de transport a anvelopelor şi furtunelor utilizate în industria miniera. 713/7132 Închirierea maşinilor şi echipamentelor pentru construcţii fără personal de deservire aferent. siderurgică. este producerea de ţesături tehnice (tip EP). COMAUTOSIB S. c) Participaţii În acest moment S.C.C. Comautosib S. 74/741/7413 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj.C.

2.A. Denumirea categoriei de active fixe Cladiri Maşini.A.06 . Comautosib S.Prorietarul bunului este S.Prorietarul bunului este Sindicatul Liber Românofir. Românofir S. Crt. Atlassib Lesing S.11.314.A.08.C.Prorietarul bunului este Porsche România .A.C.C. .Obiectul contractului este închirierea unui microbus Wolkswagen Transporter.2007 .A. 1. 9000942 /11228411228 – decembie 2009 .A. Activele din proprietatea S. 18 /13. . utilaje şi echipamente de lucru Terenuri Alte active TOTAL Valoarea în lei 108. Tălmaciu către S.08. 4.Contractul se desfăşoară pe o perioadă de 3 ani.Obiectul contractului este vânzarea de către S.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Tabelul 3. Tălmaciu. Comautosib S.7725 1.. 90747 / 20.414.  Contract de leasing financiar nr.Obiectul contractului este închirierea a încă unui atelier. a atelierului de producţie din localitatea Tălmaciu unde funcţionează în prezent compartimentul de producţie.725.Obiectul contractului este dreptul de folosinţa în calitate de chiriaş al unui autoturism Wolkswagen Golf III.C. Românofir S.Obiectul contractului este dreptul de folosinţa în calitate de chiriaş al unui autoturism Wolkswagen Pasat.488.  Contract de leasing financiar nr.2009 14 . Comautosib S. 2008 pe o durată de 5 ani . are încheiate urmatoarele contracte:  Contract de vânzare-cumpărare 2058/24.6674 14. 5041 /15.10.  Contract de închiriere 1514/7 oct.Proprietarul acestui atelier. .  Contract de leasing financiar nr.Contractul se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani.1.C. .2010 .  Contract de închiriere nr. .Contractul se desfăşoară pe o perioadă de 1 an.Termenul de închiriere este de 5 ani.1535 S. . 3. Nr. care se constituie parte locatoare în contract este de asemenea S.C. .

Comautosib S.Contractul se desfăşoară pe o perioadă de 2 ani. Contractul colectiv de muncă reglementează raporturile de muncă sub toate aspectele. .Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA .A.Agent compensări. Comeso Sibiu S. Comautosib S. Majoritatea personalului este calificat şi funcţionează după organigramele diferenţiate din Anexa 2a şi Anexa 2b. Jud. Societatea are 9 angajaţi ce îşi desfasoară activitatea la sediul social din Sibiu.Obiectul contractului este dreptul de folosinţa în calitate de chiriaş al unui microbuz Iveco Daily. Afin România S.C.2 angajaţi. Toate celelalte bunuri aflate în proprietatea S.C.C.A. Comeso Şeica Mare. 1A şi 73 de angajaţi la punctul de lucru din loc.S.  Contract de prestări servicii 1857/13. Sibiu.Director Comercial . . Str.A. toţi fiind salariaţi permanenţi.Director Eonomic. La nivelul societăţii este încheiat Contract colectiv de muncă şi fiecare salariat are încheiat contract individual de muncă. 1A se compune din: .  Contracte de comodat pentru o parte din autovehiculele folosite. cu A. . pentru a crea climatul organizatoric şi logic necesar realizării obiectului de activitate.12. .Director General.C. şi nu include participarea la beneficii a angajaţilor. . Toţi salariaţii de la punctul de lucru au fost transferaţi de la S.2009 între S.Asistent Manager. Garoafei Nr.A.Prorietarul bunului este S. .A. Garoafei Nr. Contractele individuale de muncă ale salariaţilor sunt pe perioadă nelimitată şi nu sunt afectate de transferul de proprietate. Comautosib S. atunci când a fost cumparată această fabrică de ţesături.Contabilitate Deconturi. 15 . Tălmaciu. şi sucursala Bucureşti CPP pentru prestarea serviciilor de compensare. au fost achiziţionate conform facturilor.ector General .. cuprinde în principal urmatoarele niveluri ierarhice: Adunarea Generală a Acţionarilor şi Administrator Unic.Secretară. .Operator PC contabilitate . Personalul ce activează la sediul social din Str.C. . e) Situaţie personal Organizarea managerială a S.

justificându-se activitatea lor la sfărşitul anului prin Fişa fiscală F2. ca şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă.membru. de accidente şi îmbolnăvire profesională. Pana acum nu s-au înregistrat mişcări revendicative ale salariaţilor. reducându-se astfel costurile cu carburanţii şi alte accesorii. proteste etc. VLAIC IOAN Dr.să aprobe programul anual de protecţia muncii. 16 . Ing. . Comitetul este format din cinci membri.maistru. Datorită faptului că unii angajaţi locuiesc în localitatea Şeica Mare judeţul.director comercial. . constituit în temeiul legii Protecţiei Muncii 90/96 şi art. Din luna ianuarie 2010 s-a introdus un sistem de recompensare în plus pentru salariaţi pe schimburi şi pe posturi de lucru. Salariile angajaţilor ce activează la sediul social sunt fixe şi sunt negociate periodic cu Directorul General. SAMOILĂ TRAIAN ..să efectueze cercetări proprii. Atribuţiile Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă sunt în general următoarele: .să urmărească modul în care se aplică regelmentările legislative privind protecţia muncii.director de producţie. Salariaţii la punctul de lucru lucrează în 3 schimburi. . Ele se stabilesc pe baza pontajelor şi a rapoartelor zilnice de producţie întocmite de către Directorul de Producţie.să promoveze iniţiativele proprii sau ale celorlalţi angajaţi. societatea asigură gratuit transportul pentru toate cele trei schimburi.să analizeze factorii de risc. după cum urmează: PREŞEDINTE: SECRETAR: Ing. Tocmai de aceea s-a achizitionat în sistem lesing în luna august 2010 un microbuz IVECO cu capacitate de 20+1 locuri ce a înlocuit alte mijloace de transport.VESZPREMI ŞTEFAN . Salariile angajaţilor ce activează la punctul de lucru sunt negociate şi se acordă în functie de producţie. ACHIM FLORIN VOICU IOAN . . La nivelul societăţii există un comitet de securitate şi sănatate în muncă. precum greve. în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei îmbolnăvirii profesionale. iar la nivelul societăţii nu există sindicat care să apere drepturile angajaţilor.medic. . Sibiu.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Membrii comisiei de cenzori sunt încadraţi la prestări servicii fără contract.31-39 din Norme Generale de Protecţia Muncii/96. existenţi la locul de muncă. vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. .

Ca şi garanţie se constituie utilajele şi echipamentele tehnice utilizate în procesul de producţie.000 lei pe care l-a rambursat în totalitate. cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii. În diverse situaţii şi nevoi. Comautosib S. angajaţii sunt instruiţi cu privire la protecţia muncii şi protecţia stingerii incendiilor. privind materiile prime utilizate etc.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA . Societatea a avut încheiat un contractat un credit de la BCD ROMEXTERRA pe o perioadă de 6 luni în valoare de 60.RAIFFAISEN BANK Sibiu .000 cu BCD ROMEXTERRA Sibiu. tehnologice. f) Bănci – Credite Bancare Societatea are conturi deschise la următoarele unităţi bancare: .).BANCA TRANSILVANIA Sibiu . comitetul responsabil cu protecţia muncii.C. Garanţia folosită pentru contractarea creditului a fost spaţiul deţinut de societate în loc. pentru aceasta având un contract semnat cu RAIFFAISEN BANK Sibiu. Linia de credit este utilizată pentru plăţi curente generate de activitatea societăţii.A. Activitatea acestui comitet se desfăşoară după un plan aprobat de directorul general. a încheiat în luna mai un contract pentru o linie de credit în valoare de 160. la iniţiativa conducătorului unităţii şi ori de câte ori este nevoie. Instructajele se fac din 6 în 6 luni. privind modul în care se asigură securitatea lucrătorilor. Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă se întruneste cel puţin odată pe trimestru. atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţia muncii sau când. g) Asigurări Societatea nu este asigurată facultativ pentru bunurile aflate în dotatrea sa. Tălmaciu. Periodic. între conducătorul unităţii şi ceilalţi membrii ai comitetului există divergenţe. . Societatea deţine toate autorizaţiile necesare pentru activităţile desfăşurate. decât cele de la autorizare.realizarea cadrului de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri ce vizează schimburi ale procesului de producţie (organizatorice.BCD ROMEXTERRA Sibiu . iar ca dovadă pentru aceasta. societata îşi trimite angajaţii la diferite cursuri sau instrucţii. 17 . S. iar în ultimii 3 ani nu s-au semnalat controale din patrea instituţiilor de profil.să sesizeze Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Protecţia Muncii Sibiu. care face instructajele îi va pune pe ceilalţi angajaţi sa semneze fişele de protecţie a muncii.BRD GSG Sibiu Societatea oferă angajaţilor salariile prin sistem CARD.

Lucrează cu furnizori din toate regiunile ţării. 2. DIAGNOSTIC COMERCIAL Obiective: . i) Litigii Societatea nu are litigii cu terţe persoane fizice sau juridice care ar putea influenţa valoarea acesteia.ţesături de tip EP. Societatea comercializează în principal urmatoarele categorii de mărfuri .produse din lemn. h) Licenţe Pentru derularea activităţilor din obiectul de activitate. cauzată de încasarea greoaie a creanţelor. Comautosib S. a) Piaţa şi produsele: S. . cu punctul de lucru în localitatea Tălmaciu. Societatea lucrează cu o gamă largă de produse pe care le comercializează. clientelei. . j) Fiscalitate Societatea este plătitoare de impozit pe profit. distribuţiei şi marketingului. prevăzut în statut.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Societatea este asigurată facultativ pentru de accidente de persoane.2.A. fier-beton. Societatea are restanţe la plata impozitelor şi taxelor dar i s-au aprobat reeşalonări la plata acestora. . impregnate şi neimpregnate. pentru o perioadă de 1 an la societatea de asigurare OMNIASIG S.materiale de construcţii precum ciment. 18 . Această reeşalonare a fost determinată de lipsa de lichidităţi a societăţii. anvelope şi furtunuri. Societatea are încheiat un contract pentru inspecţia periodică de sănătate a angajaţilor cu clinica PALTINUL din municipiul Sibiu. tablă.A din mai 2010. Fabrica de ţesături de tip industrial produce urmatoarele tipuri de ţesături: .produse ale industriei cauciucului. produselor.Analiza situaţiei comerciale a societăţii prin prisma pieţei. îşi desfăşoară activitatea pe piaţa internă a ţării. pentru benzi transportoare.pânze utilizate în industria încalţămintei.C. plătiotoare de TVA şi celelalte impozite şi taxe la care sunt supuse societăţile comerciale. societatea nu are nevoie de licenţe.

b) Clienţi. EP125.A.C. 1100.2. S. sunt cei mai mari producători de produse din cauciuc pe plan intern.C. Moldosin S. Indicele ofertei generale.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Conform standadelor de firma (SF 1080. 1200. Kordana. sunt: EP80. EP 400. EP400. Heavytex. Vaslui.C. Realizarea producţiei pe sortimente este reflectată de coeficentul de realizare a ofertei pe ks  sortimente ( k s). Comautosib S. cu reale posibilitati de creştere în conformitate cu ultimele planuri pentru menţinerea capacităţii concurenţiale. Principalii concurenţi sunt firme din străinătate: Olbo. 1160. S. EP250. 19 . EP160. astfel încât dintre producatorii interni S.C. "consumatoare" de astfel de produse societatea ocupă o cota de 33% din piaţă. Alţi producători pe plan intern: S.2.R. EP100. IQM  Qm1 Qm 0 nu este calculabil în cadrul S. deoarece producţia se bazează numai pe comenzi ferme. Q' m Qm 0 *100 după cum urmeză în tabelul 3. producători interni de inserţie textilă au ieşit de pe piaţă.C. 1125.C.A.A. Kordsa. Comautosib S.A. Comautosib S. 1315. Coeficientul de structură k s Sortiment Ep80 Ep100 Ep125 Ep160 Ep200 Ep250 Ep315 Ep400 Coeficentul de structură k s 2% 5% 9% 4% 4% 48% 1% 27% Cele mai mari comenzi. Datorită personalului specializat. Principalii clienţi ai S. ocupă aproximativ 90% cota de piaţă. EP200.1250. Furnizori Clienţii societăţii sunt în principal persoane juridice.A este principalul producător pe plan intern de inserţie textilă pentru benzi transportoare şi furtunuri. Pe întreaga piaţă internă. aproximativ 75% sunt din sortimentele EP250. 1400) produsele oferite de S.C.A.L Roman. Comautosib S.: Tabelul 3. Vanirom S. Comautosib S. a calităţii produselor şi preţurilor.

atunci plata se face cu 20 .C.543.A.2679 Valoare 2011 pâna în prezent 1.C.A.A.A.C.A. Jilava Valoare 2010 1.C. Comautosib S. modalităţile de transport. Denumire client S. Tabelul. Piteşti.064.C.838. 2. S. ambalajele.362. Cauciucul S. condiţiile în care se acordă discount. Nr. Ducatex S.A. este principalul distribuiutor de inserţie textilă pentru S.A.C.9762 108.2011 Părţile contractante: 1. Artego S. Contractele de vânzare cumpărare comercială încheiate cu aceştia fixează valoarea minimă vândută de ţesături către ei.709.C.. Tg. Tg.049. S.281.3. Comautosib S. 3.A.2011 Părţile contractante sunt următoarele: 1.3068 47.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA S. iar modalităţile de plată utilizate frecvent sunt compensarea şi/sau instrumentele bancare.A.C. Artego S.03. Obiectul contractului: Vânzarea de ţesături industriale II) Contract de vânzare-cumpărare comercială 400/11. Tg. S.5952 2. Jiu S. Cei mai importanţi clienţi persoane juridice se prezintă conform tabelului 3. Comautosib S. Rolast S. S.947. Cauciuc S. Piteşti se constituie clienţii tradiţionali ai S.C. crt. S.A. Dacă în intermediul acestei perioade stingerea datoriei nu se face prin compensare. S. Rolast S. Sistemul de vanzare se bazează pe creditul comercial.03. Jiu.4890 - Societatea are încheiate următorele contracte ferme de desfacere: I) Contract de vânzare-cumpărare comercială 399/11. Comautosib S. Jiu şi S. 1.977.C.C.C. Piteşti. Tg. 2. 3. Artego S.C.C. Rolast S. Plata se efectuează de obicei conform contractului la 30 de zile. Piteşti S.8255 3. Baraolt S. Obiectul contractului: Vânzarea de ţesături industriale S.C. 4. Pentru alţi clienţi livrările se fac pe bază de comenzi ferme.A.A. modalităţile de plată şi penalizările.C. Baraolt.A.A.A.1886 125. Comautosib S. Cei mai importanţi clienţi ai S. Rolast S.3.108. Artego S.A. Jiu 2.

ro” pentru înregistrarea circuitelor şi confirmarea lor.A. Pentru ceilalţi clienţi transportul se face în funcţie de negociere.C. Vaslui S. Compensările. Săvineşti Rhodia Slovacia Brentag Romania Arnaud Chemicals Romania Valoare 2011 Valoare 2010 pâna în prezent 1. Fibrexnylon S.C. SIDERURGICA S.HUNEDOARA Principalii furnizori ai societăţii S. Pentru clienţii tradiţionali această perioadă se poate prelungi.074. îi este facturat clientului.4.165. BARAOLT .A. . SLATINA . Denumire furnizori Crt.A. Alţi clienţi importanţi pentru S.530. Nr. Terom S.C.796.S.2984 118.A.A. conform legii. dar dacă S. 4.C. Comautosib S.C. Cei mai importanţi furizori ai S. sunt prezentaţi în tabelul 3.A.A.C.A. CAUCIUCUL S. se efectueză prin IMI Bucureşti.933. Pentru a-şi recupera într-un timp cât mai scurt creanţele societatea primeşte comenzi în numele clienţilor săi principali. pentru S.C. iar pentru S. BISTRIŢA NĂSĂUD . HIDROCONSTRUCŢIA S.2960 8. livrarea se face franco depozit Tălmaciu. 1. SIBIU .A.C.013.S. Iaşi S. Olt Inferior .7003 670.A. ALPROM S.091.A. dar uneori se pretinde ca şi garanţie până la stingerea datoriei prin compensare bilet la ordin.5883 1.287. 6. Moldosin S. S. Tg.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA instrumente bancare. Comautosib S. efectuează transportul.651.C.C. 2.4. Comautosib S. iar transportul este prevăzut în contract pentru clienţii tradiţionali şi este asigurat de S.0289 25. CONCEFA S. 5.8971 21 .C.S.C. Acesta a pus la dispoziţia agenţilor economici portalul “gama. Comautosib S. 3.S.imi.C.C. Rolast S.A.S.2099 1. Tabelul 3. . sucursalele Caransebes. compartiment al Ministerului Industriilor şi Resurselor care ţine evidenţa operaţiunilor de compensare. plus penalităţi.A.A.A. Comautosib S. deoarece sunt bazate pe energie electrică.C. Jiu. Artego S. NETEX S.S. Olt Superior.226. Penalizările se încasează conform legii .C.A.

1586 13. iar pentru poliamida S.C.A. Pentru acest lucru este necesar ca societatea să reuşească să încaseze creanţele şi să-şi procure materia primă într-o perioada mai scurtă de timp.C. Comautosib S.5. După începerea efectuării comenzii se va aproviziona cu restul materiei prime pentru comandă şi menţinerea pentru mai departe a stocului de siguranţă. Terom S. iar la anumite perioade de timp să se negocieze preţurile. Moldosin S.5. Cu S. clienţilor săi. cu un stoc de siguranţă din fiecare sortiment de fir.6586 22 .C.C.A.A. Fibrexnylon S. An Indicator Cifra de afaceri (mii lei) Profitul net (mii lei) 2008 1.C.A are încheiat contract de vânzarecumpărare comercială pentru fire filamentare poliesterice. Vaslui se află în patrimonial APAPS. Moldosin S. Iaşi S.A.5105 2010 4.C Comautosib S. Comautosib S. Comautosib S.A. Cifra de afaceri şi profitul net la S. Vaslui. au fost exculusiv interne. Societatea a avut cifra de afaceri şi profitul net în anii trecuţi după cum sunt prezentate în tabelul 3.581. În ceea ce priveşte materia primă aprovizionările şi gestiunea stocurilor.C. S. dar pentru acest lucru se aşteaptă privatizarea acestuia.222. Comautosib S. şi figura 3.A.5-3 milioane lei lunar având posibilităţi reale de creştere la minim 4 milioane lei lunar.C. Principala sursă de venit este vânzarea produselor proprii şi produselor clienţilor societăţii.8730 62.C. S.082. se aplică metoda “just în time”.1. Achiziţia de materie primă se face prin credit comercial având aceleaşi condiţii ca şi cele pe care le pretinde S.A.C. intenţionează intensificarea relaţiilor comerciale cu S. Vaslui.A.A. Tabelul 3. Terom S. în funcţie şi de cerinţele clienţilor S. Cu ceilalţi furnizori s-a hotărât ca relaţiile comerciale să se defăşoare pe bază de comenzi ferme dar cu acordare de discount-uri în funcţie de cantitatea comandată. Comautosib S.A.0580 2009 1.C. Cifra de afaceri este de 2. Iaşi. Produsele obţinute sunt standardizate şi se prezintă cu caracteristicile din caietul de sarcini (Anexa 3) şi a standardelor de firmă pentru fiecare tip de ţesătură.C. dar anunţul pentru privatizarea ultimului combinat de fire filamentare poliesterice neprivatizat. S. a apărut în luna iunie. Săvineşti. Pentru poliester: S. Moldosin S.5348 61.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Până la începutul anului 2011 sursele de aprovizionare ale S.A.

C.A. Evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului net la S.C. Tabelul 3. Terom S. 23 .6586 Cifra de afaceri (mii lei) Profitul net (mii lei) 13. Jiu şi S.000 Întreprinderea este dependentă de principalii clienţi ai săi S. la care livrează aproximativ 90% din producţia executată.C.6.500 250 2012 6.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA 70 60 50 40 30 20 10 0 61.058 62. Rolast S. Prognoza cifrei de afaceri şi a profitului net An Indicator Cifra de afaceri (mii lei) Profitul net (mii lei) 2011 5.A. Artego S. Pentru următorii ani prognoza cifrei de afaceri şi a profitului net se prezintă ca în tabelul 3.400 4.A. Tg. S.C.6. Piteşti. În comenzile primate de către societate. Comautosib S.A.A. Tg.1. Artego S. Iaşi. Jiu doreşte ca produsele pentru ei să fie executate cu fire poliesterice produse numai de S.5105 0 1 0 2 0 3 Figura 3.C.

c) Politica de promovare Datorită proprietăţilor şi utilizării numai la scară industrială a acestor produse. În Anexa 4 avem comparaţia între preţurile practicate de S.7.C. Modul de calcul al preţurilor se bazează articolele de cost.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Posiblităţile de extindere ale pieţei sunt aproximativ reduse. nu are încheiate contracte publicitare în mass-media. Pentru mărfurile achiziţionate de la alţi producători şi vândute de societate se percepe un adaos comercial diferit sau chiar vânzări la preţ de producător. Pe piaţa pânzelor industriale. Tabelul 3. deoarece în România nu mai există utilizatori de astfel de produse. sau întreprinderea nu are cunoştinţă de existenţa lor. după cum este arătat în exemplul din tabelul 3. şi nici nu intenţionează acest lucru în următoarea perioadă. capacitatea concurenţială este dată foarte mult de preţuri. d) Preţul Comercializarea mărfurilor fabricate de societate se face la preţuri de vânzare care iau în considerare preţurile de fabricaţie şi un beneficiu de 8% adăugat la aceste preţuri. S. şi principalii săi concurenţi. Comautosib S.A. Comautosib S.A.C.. Calculaţia preţului la articolul EP 250 pe baza articolelor de cost Articol Materii prime Pierderi 5% Combustibil Amortisment Energie electrică Transport TOTAL I (materiale) Manoperă CAS Sănătate Fond accidente Şomaj TOTAL II (cheltuieli salariale) Cost lei/m2 59477 2973 2990 1128 412 856 67837 2525 619 177 13 126 3460 24 .8.

construcţii speciale etc. Mijloacele de producţie sunt de producţie italiană şi potrivite pentru tipul de activitate desfăşurat de S. Npm .98%. DIAGNOSTICUL PRODUCŢIEI ŞI EXPLOATĂRII Procesul de producţie se desfăşoară în spaţiile proprii societăţii aflate în localitatea Tălmaciu.A.5933 25 . Dinamica mijlocelor fixe se evidenţiază prin: IE . Coordonarea întregii activităţi de producţie se face de către directorul de producţie.100 F unde: Fi .7725 x 100 = 7.5933 K s utilaje = 1414314 .73984 lei 82 unde: Fe . Conform ultimului raprt de evaluare al mijloacelor fixe aflate în dotarea societăţii de către o comisie de inventariere formată din trei angajaţi ai societăţii şi un evaluator tehnic.6674 x100  91.efectiv mediu de personal productiv  Coeficentul de structură pe categorii: Ks  Fi .9423 *100  10 .).2010 se prezintă ca în Anexa 5.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Neproductive 5% TOTAL COSTURI BENEFICIU TOTAL PRET LIVRARE 3565 74862 7486 82348 2.8284  Echipament de producţie pe salariat: Fe Npm = 1414314. situaţia mijloacelor fixe la 30.C.12.3. 1537528 .100  Coeficientul intrărilor şi ieşirlor de mijloace fice F unde I= intrările de mijloce fixe şi E=ieşirile de mijloace fixe este (mii lei): 158 . 1537528 . K s construcţii = 108488 .mijloace fixe de categoria i (clădiri. utilaje.05%. Comautosib S.33 % 1537 .6674 = 17247.mijloace fixe în exploatare.

C. Starea mijlocelor fixe se poate exprimă astfel:  Gradul de uzură al mijloacelor fixe: Ku  UF F * 100 = 184696 .5933 unde: UF.5933 Toate mijloacele fixe din dotarea S.numărul de mijloace fixe.  Randamentul utilizării mijloacelor fixe (r): r Q.  Gradul de utilizare a capacităţii de producţie (Cp): Cp  Q Q m ax x100 = 9.22 % 1537528 .valoarea iniţială (de inventar) a mijloacelor fixe.A. 26 . Q Q N sau T = 70 % unde: T.2968  90 . Modul de utilizare a mijlocelor fixe se exprimă prin următorii indici:  Indicele de utilizare al mijlocelor fixe: IF  Fa Fi x100 = 1387158 .5933 unde: Fa.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA K s alte mijloce fixe = 14725 .96 % 1537528 .7321 x100 = 12.numărul sau valoarea mijloacelor fixe stabilite prin inventar. Qmax. sunt active şi se folosesc în activitatea curentă.numărul sau valoarea mijloacelor fixe utilizate în exploatare. N.01% 1537528 . Fi.producţia maximă.1535 x100  0.5444 ml unde: Q.timp de funcţionare a mijloacelor fixe. F . Comautosib S. . Utilajele nu au fost reînoite şi modernizate.volumul producţiei.6375 ml = 62 % 15.uzura reală (tehnică) a mijloacelor fixe.producţia obţinută.

Ţesătura obţinută se desfăşoară pe sulul de ţesătură.200°C. câmpul IV. Sunt diverse sortimente de fire ce se folosesc. Acest lucru se reazizează prin desfăşurarea urzelii de pe sulul de urzeală împletirea ei cu bătătura. câmpul V . Urzirea are ca scop obţinerea sulurilor de urzeală destinate maşinilor de ţesut.Preparaţie . în funcţie de ţesătura fabricată. Canetarea – este operaţiea de preparare a firelor poliamidice (bătătură). câmpul II .200°C. La cererile clientului se livrează şi pânze latexate. Compoziţia unei pânze de tip EP. în funcţie de tipul conform standardelor de firmă ale societăţii este aproximativ 75% poliester şi 25 % poliamidă.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Materia primă utilizată este formată din firele poliesterice (urzeală) şi firele poliamidice (bătătură). Operaţia constă în trecerea ţesăturii prin cele 5 câmpuri de temperatură după cum urmează: (câmpul I . pentru că aceste temperaturi se pot ajusta în funcţie de cerinţa expersă a clientului sau de caracteristicile tehnice ale firului). care introduse în suveici concură la relalizarea ţesăturii crude. Pentru detaliere privind tipurile de fir. prin înserarea bătăturii în urzeală cu ajutorul suveicii. compoziţia şi caracteristicile a se consulta Anexa 3 – Caietul de sarcini al S.C.170°C. Latexarea este un alt procedeu de finisare ce se aplică înainte de introducerea ţesăturii în campurile de termofixare. Toate firele pornesc însa de la un fir de bază care apoi este răsucit şi dedublat. Comautosib S.este operaţia de preparare a firelor poliesterice (urzeală): se face pe un urzitor în benzi şi pe un urzitor în lăţime. În secţia de ţesătorie. Operaţia constă în desfăşurarea firului de bătătură de pe bobine şi înfăşurarea lui pe formate mai mici numite canete. cu ajutorul maşinilor de ţesut prevăzute cu rolatoare de ţesătură se obţine ţesătura crudă prin împletire firelor de urzeală cu cele de bătătură .A. Acest lucru se realizează cu ajutorul utilajului de termofixare cu 5 câmpuri. Termofixrea are ca scop îmbunătăţirea caracteristicilor tehnice ale ţesăturilor. Acest lucru se realizează prin desfăşurarea firului de urzeală de pe bobinele aflate pe rastelul urzitorului şi înfăşurarea lor pe sulul de urzeală.150°C.Finisare În secţia de preparaţie se pregătesc firele poliesterice şi poliamidice astfel: Urzirea . Aceasta se realizează cu ajutorul a maşinilor de canetat şi are ca scop obţinerea canetelor destinate maşinilor de ţesut pentru bătătură.150°C – valori orientative. Aceasta 27 . Procesul de producţie se desfăşoară în trei secţii după cum urmează: . În secţia de finisare se termofixeză pânza obţinută după ţesere. câmpul III .Ţesătorie .

Comautosib S. poate ajunge până la 620 ml. Schema procesului de producţie de la punctul de lucru al S.C. În acest moment standardul de calitate se află în stadiul de implementare.C. însuşirea şi aplicarea reglementărilor sistemului de management al calităţii. Capacitatea de producţie a S. sul din lemn) cu o lungime ma mare decât la ţimea sulului de ţesătură. Latexul se aplică prin înmuierea produsului într-o baie de latex. După metrarea şi numărarea pliurilor ţesătura se balotează. Intrarea în fabricaţie a unor unor produse se face numai pe bază de comandă. Rolarea se va face pe o maşină de rolat şi are ca scop înfăşurarea ţesăturii pe un alt format (ţeavă. sau se rolează se leagă la două capete şi se depozitează pe paleţi pentru a fi livrată. tub carton. obţinerea certificării sistemului de management al calităţii de un organism autorizat şi recunoscut în acest sens de către clienţii noştri. Activitatea societăţii în domeniul calităţii este reglementată de Manualul Calităţii. de calitate. Comautosib S. este prezentată în Anexa 6. În cadrul S. urmând ca să îndeplinească obeictivele pe care şi le-a propus pe termen scurt şi mediu în domeniul calităţii: Obiective pe termen scurt şi mediu (6 luni – 1 an):     definirea şi punerea în aplicare a unui sistem de management al calităţii aliniat normei internaţionale SR EN ISO 9001:2009. Metrarea constă în plierea ţesăturii în pliuri de 1 m. pe sorimente este prezentată în Anexa 7.A.A. Controlul de calitate se va face pe rampa de control şi se va consemna în fişa F1. 28 . instruirea şi formarea unui responsabil al sistemului de management al calităţii: instruirea şi perfecţionarea întregului personal al societăţii pentru cunoaşterea. produsele nu se livrează din stoc. există o deosebită preocupare pentru calitate.C.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA constă în impregnarea pânzelor cu Latex VP 106 pentru a creşte aderenţa la cauciucare. cu ajutorul unui acceleraror de adeziune Casabond E. Metrarea se face pe o maşină de metrat şi are ca scop măsurarea lungimii de ţesătură controlată. care va consemna fiecare defect de ţesere sau abateri de la caracteristicile tehnice ale ţesăturii conform standardelor de firmă. iar prin numărarea pliurilor rezultă lungimea bucăţilor de ţesătură.A. Lungimea baloţilor de ţesătură este variabilă în funcţie de comandă. Comautosib S. Controlul de calitate se realizează prin trecerea ţesăturii pe rampa de control în faţa controloarei. instrucţiunile şi procedurile corespunzătore standardului SR 9001/2009. iar la lansarea în producţie se face de către funcţiunea comercială a societăţii la primirea comenzii.

A. Comautosib S. nu există un compartiment distinct de management al calităţii. Comautosib S.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA În cadrul S.C. Planul de audit este elaborat de Reprezentantul cu Managementul Calităţii şi este aprobat de Directorul General. În figura 3. fiind aduse la cunoştinţa funcţiunilor auditate. este prezentată arhitectura sistemului de management al calităţii pe care S.A. Neconformităţile identificate la audituri fac obiectul unor planuri de acţiuni corective şi atunci când este cazul şi de acţiuni preventive. funcţionalitatea.C. Comautosib S.C. S. Politici şi obiective Manualul calităţii Proceduri pentru procese esenţiale (cheie) Proceduri pentru Procese generale Proceduri pentru Procese locale Documente şi înregistrări suport 29 . dar activităţile de reglementare în domeniul calităţii în societare revin reprezentantului conducerii în domeniul calităţii. menţinerea şi eficacitatea dispoziţiilor sistemului de management al calităţii prin audituri interne.A. fiind pus în aplicare prin grija elaboratorului. Rezultatul auditului şi neconformităţile identificate în cursul acestuia sunt înregistrate. Auditurile interne efectuate în cadrul societăţii sunt planificate anual în funcţie de natura şi importanţa activităţilor care urmează a fi auditate. fiind efectuate de personal independent în raport cu acestea. asigură examinarea periodică a gradului de implementare. îl implementează conform ISO 9001/2009.2.

astfel. dar care se poate realiza numai la pânzele cu probleme de finisare (termofixare.C. Structura angajaţilor după sex Numar angajaţi 46 36 Sex Femei Bărbaţi 30 .A. după nota de constatare a delegatului trimis la faţa locului: .A. 2.C.10% refuzul la plată din partea clientului a întregii facturi şi declararea ca şi rebut a ţesăturii şi revânzarea acestora ca şi deşeuri. Societatea a aplicat o schemă de organizare activităţii salae pe bază de compartimente funcţionale şi ateliere de producţie cu formaţii de lucru. latexare) .2. păstrarea pe lista clienţilor aprobaţi. În general procentul de refuzuri este 3-4%. acestea identificându-se şi în organigramele de funcţionare ale societăţii.C. Comautosib S. Garanţia produselor este de şase luni în condiţiile depozitării corespunzătoare. DIAGNOSTICUL PERSONALULUI Organizarea managerială a S. (Anexa 1).8.. iar divergenţele în acest sens se rezolvă amiabil. Comautosib S.A.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Fig. În acest moment S.A. Comautosib S. Arhitectura sistemului de management al calităţii În afară de auditurile interne care sunt puse la punct de către S. Sibiu cuprinde în principal următoarele nivelui ierarhice: Adunarea Generală a Acţionarilor şi Manager General.70% reducerea preţului la ţesătura vândută de S. 3.4. 20% service. Produsul finit este controlat de compartimentul CTC şi i se întocmeşte certificat de calitate. are 82 angajaţi permanenţi cu următoarea structură: Tabelul 3.C. care au ca scopuri identificarea neconfomităţilor şi armonizarea colaborării. Comautosib S. la societate mai au loc şi audituri externe din partea clienţilor.

10. Comautosib S.25 ani Peste 25 ani Societatea are o structură a personalului după vârstă şi vechime în muncă care asigură în aceeaşi măsură dinamism dar şi competenţă: majoritatea celor angajaţi fiind tineri.9. Activitatea fiecărui angajat al S. şi cu o vechime în muncă de peste 5 ani. 31 . responsabilitatea.11.C.A. Structura angajaţilor după vârstă Numar angajaţi 4 42 30 6 Numar angajaţi 60 22 Vârsta Sub 25 ani Între 25 – 30 ani Între 35 – 45 ani Între 45 – 50 ani Peste 55 ani Tabelul 3.12. Numar angajaţi 76 7 Structura angajaţilor după vechimea în muncă Numar angajaţi 16 31 25 11 Vârsta Până la 5 ani Între 5 – 15 ani Între 15 . autoritatea angajatului din postul repectiv.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Tabelul 3. Structura angajaţilor după poziţia studii Tipul studiilor Studii medii Studii superioare Tabelul 3. este reglementată prin fişa postului care stabileşte sarcina. Structura angajaţilor după poziţia faţă de producţie Poziţia faţă de producţie Direct productivi Indirect productivi Tabelul 3.

şi anume de faptul că produsele sunt standardizate. Tabelul 3.volumul producţiei marfă. ţinănd seama şi de particularităţile domeniului. dar tratate.C.număr mediu scriptic de personal. încărcarea pânzei. instrucţiuni şi proceduri de calitate specifice domeniului. timp de maturare. se ocupă directorul de producţie.13.. iar la sediul social. În ceea ce priveşte fluctuaţia personalului.3 82 angajati unde: Qm.A. pentru obţinerea unui produs cu aproximativ aceleaşi calităţi. PARTICULARITĂŢI ALE DOMENIULUI CERCETĂRII-DEZVOLTĂRII La S.15. se estimează ca la începutul lunii august să fie terminate toate testele şi convenirea cu clienţii asupra celei mai bune reţete (concentraţie de substanţe. având ca scop reducerea costului de fabricaţie 32 .000 lei pentru punerea la punct a procesului de latexare. Ns .A nu există un compartiment specializat în domeniul cercetării dezvoltării.C. 2. Anul Angajări Plecări Diferenţă 2008 16 11 5 2009 95 4 91 2010 5 24 -19 Productivitatea muncii exprimată ca raport între volumul producţiei marfă şi numărul de salariaţi: W Qm Ns = 963785 ml = 1175. De asemenea.) de latexare încercate.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA Alături de fişa postului există şi un regulament intern de funcţionare.5. astfel ca în tabelul 3. conform cerinţelor pieţei. directorul general. cu concursul furnizorilor săi de fir.A. societatea va încerca realizarea unor pănze intermediare din fire mai subtiri. de aplicarea căruia la punctul de lucru. Comautosib S. Societatea a alocat în acest an un buget de 50.C. dar şi norme tehnice. la S. Coamutosib S. spre sfârşitul acestui an. aceasta prezintă o evoluţie. Fluctuaţia personalului la S. Comautosib S. etc. Incluzând materia primă necesară latexării.

pentru cara a trimis deja cereri de ofertă şi a discutat cu câţiva producători şî comercianţi.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA prin scăderea materiei prime. De asemenea într-un plan de dezvoltare al societăţii s-a luat în calcul şi achiziţionarea de noi maşini de ţesut speciale pentru pânzele mai uşoare (EP80. Deocamdată nu s-a primit însă nici o ofertă ce ar putea satisface nevoile sicietăţii. şi implicit vânzarea la un preţ mai mic. Pe lânga folosirea mai eficientă a resurselor disponibile societatea. 33 . ceea ce ar micşora costul de fabricaţie pentru aceste sortimente. EP125). Bugetul pentru realizarea acestui experiment este 30.000 lei (2 baloţi pânză). EP100. are în vedere ca pentru anul viitor să achiziţioneze din Italia o maşină de multiplicat şi torsionat firele în sistem leasing.

La fel se pune problema şi în domeniul managementului.A.capacităţile firmei au dus la eliminarea concurenţei din rândurile agenţilor români. acest proces este în curs de finalizare şi de stabilirea a reţetelor finale cu clienţii tradiţionali ai societăţii. nu s-au mai făcut achiziţii de utilaje pentru producţie. Puncte forte: .. dar este foarte greu de procurat o parte din agenţii de latexare (Cassabond E – produs în Anglia la Tomas Swan şi Latex VP 6 . 125. . iar ele au la bază contracte de vânzare comercială. Această fidelizare a clienţilor duce la neîncetarea activităţii din lipsă de comenzi. Daca pentru aceste sortimente s-ar mări cererea se recomandă achiziţionarea unor maşini de ţesut în sistem leasing.de când fabrica de ţesături se afla sub patronatul S.pentru pânzele mai uşoare (EP 80.A. Oricine ştie că nu poţi fi un doctor bun dacă nu eşti în măsură să stabileşti cu exactitate un diagnostic. ocupa o pondere mare în totalul cheluielilor firmei. Tehnologia există. Comautosib S.încasarea greoaie a creanţelor pune în dificultate uneori firma în achiziţionarea materiei prime şi la plăţi mari cu penalizările şi întârzierile către furnizori. Societatea are în planurile de dezvoltare ale întreprinderii şi posibilitatea unor astfel de achiziţii . La S.cheltuielile pentru transportul personalului şi pentru carburanţi. 100.majoritatea livrărilor sunt către agenţi importanţi pe plan internaţional în industria cauciucului. Comautosib S.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA CONCLUZII ȘI PROPUNERI În managementul întreprinderii metoda diagnosticării îndeplineşte acelaşi rol care îl are şi în medicină. ca şi alte cheltuieli neproductive.C. Comautosib S. ceea ce face ca preţurile pentru aceste sortimente sa fie mai mari în raport cu celelalte.C. .A. în urma diagnosticării funcţiunilor societăţii s-au identificat urmatoarele: Puncte slabe: . . 34 .C.în primul rând conform noilor cerinţelor pe această piaţă tot mai acută este cererea de pănze latexate.este cel mai mare producător intern de inserţie textilă. 160) utilajele generează costuri mari de fabricaţie. Este necesar ca managerii să fie capabili să diagnosticheze corect domeniul condus sau componenetele acestuia pentru a avea un fundament adecvat în stabilirea deciziilor care se impun. La S. .

deoarece spaţiul în care este amplasată fabrică de ţesături este în mare măsură propriu. Comautosib S. Odată cu realizarea acestui studiu de diagnostc la S.A. 35 .personalul firmei este pe de o parte tânăr. S. mai ales după implementarea standurdului de calitate SR 9001/2009. . vor face ca S. condiţiile de lucru) au facut-o să elimine o parte din concurenţa să se perfecţioneze şi sa se adapteze continuu la cerinţe. managementul de calitate şi neinfluenţabil. să îşi desfăşoare actvitatea ca lider pe piaţa internă în care activează. .A. reducerea costurilor cu chiria. viabilitatea clienţilor socităţii şi încrederea acestora. Există planuri certe ale societăţii pentru mărirea capacităţii de producţie pentru ca există promisiuni din partea clenţilor tradiţionali ca vor renunţa la alte pânze din import. Comautosib S. este o societate tânără în domeniul în care activează. Comautosib S. Încrederea în capacităţile societăţii. Problema este că nu ar trebui să se limiteze doar la piaţa internă şi ar trebui să încerce furnizarea de produse şi piaţa externă. dar experienţa oamenilor ce lucrează în compartimentul de producţie. trebuie remarcată promtitudinea angajaţilor în furnizarea datelor şi informaţiilor. dorinţa de afirmare a angajaţilor precum ceilalţi factori de natură organizatorica (atmosfera.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA .C.A. dar şi cu experienţă în domeniu. contează foarte mult în stabilirea preţurilor produselor societăţii. cu capacitate de adaptare la noile cerinţe ale industriei în care activează.posibilităţi viabile de reducere a cheltuielilor neproductive.C.C.

2005. metode şi tehnici.: Management.: Diagnosticul firmei. Editura Tehnică. Costel. Căprărescu. T. 2001. studii de caz Editura Economică. Bucreşti.. Gh. I. 2007. Stănilă.. Deaconu. metode. C. C. O. 2004. T. Bucureşti. Bucureşti. G. Editura Economică. Timişoara. Bucureşti. E. Editura Tehnică. Editura Expert.O. Editura Intelcredo. Russu. aplicaţii. G.Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA BIBLIOGRAFIE. concepte. 2008 Zapciu. Verboncu. Nicolescu.: Management.: Ghidul managerului eficient. Dima. G: Managementul firmei.2001. Coteţ. M. 2003 36 . studiu de caz.: Tehnici manageriale..: Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii: concepte. Bucureşti. Căprărescu... Burduş. E. Constantin. A. Timişoara. 2006. Editura Bren. 2001 Zolerţan. I. E. Hada.. O. Bucureşti. Burduş. Editura Scrisul românesc. Verboncu. Nicolescu . Bucureşti.: Diagnosticul firmei.. 2000. Nicolescu.: Managementul organizaţiei. Editura economică. Bucureşti.: Diagnosticul şi evaluarea întreprinderi Editura Intelcredo.

37 .Analiza SWOT – metodă de analiză strategică a SC COMAUTOSIB SA ANEXE.