KỊCH BẢN VIDEO CLIP QUẢN TRỊ RỦI RO NHÓM LỚN Nhân vật: 5 o Hoàng hậu: có nhu cầu

tuyển 1 sát thủ để ám sát Bạch Tuyết  trở thành người đẹp nhất thế gian. o Trợ tá (nhân vật phụ): trợ giúp Hoàng hậu tuyển sát thủ o Thợ săn 1 o Thợ săn 2 o Thợ săn 3 - Cảnh 1: Giới thiệu các nhân vật và cảnh tuyển dụng sát thủ o Hoàng hậu hỏi gương thần  tiêu diệt Bạch Tuyết  tuyển sát thủ o Hoàng hậu đưa ra những tiêu chí tuyển chọn sát thủ o Hiếu ngồi với các bạn nữ o Thợ săn 1 vào phỏng vấn (nữ), tiêu chí nhân vật: lạnh lùng, ngầu  nhưng bị loại vì là nữ (Hoàng hậu mê trai) o Thợ săn 2 vào phỏng vấn (nam): tiêu chí nhân vật:nhìu chiện, nhí nhố, ưa nhảy nhót  bị loại vì… o Thợ săn 3 vào phỏng vấn (nam), tiêu chí nhân vật: chảnh, tài ăn nói, khoác loác, háo sắc, ba phải, tân bốc hoàng hậu được chọn vì gây ấn tượng với Hoàng Hậu.  Nên đưa ra một câu hỏi chung để có thể phân loại ứng viên. - Cảnh 2: Thợ săn ám sát Bạch Tuyết o Thợ săn lén lút theo dõi Bach Tuyết  tình huống này có thể biến tấu cho hài hài một tí. (dùng nhìu loại vũ khí) o Bạch Tuyết cảm hóa thợ săn (cười)  thợ săn không muốn ám sát nữa. o Thợ săn mang một vật thuộc về Bạch Tuyết trình diện Hoàng hậu, chứng thực Bạch Tuyết đã chết.(dép lào, hửi hôi rình) o Hoàng hậu hỏi lại gương thần  biết được Bạch Tuyết chưa chết. o Thợ săn bị gọi điện chất vấn  Hoàng hậu điều chuyển Thợ săn đi vô rừng để dò la tin tức ám sát Bạch Tuyết 1 lần nữa. o Bách tuyết tặng thợ săn bịch kẹo ku đơ. Thợ săn vứt bịch táo. Thơ săn tung tin dìm hàng hoàng hậu (Hoàng hậu bị shock)  Nên làm ấn tượng, đoạn này có thể đưa vô một số tình huống hài hước. - Cảnh 3: Thợ săn gặp Bạch Tuyết và bật lại Hoàng hậu o Thợ săn định làm một cuộc ám sát nữa nhưng bất thành (vì háo sắc) o Bạch Tuyết nhảy nhót (hoặc làm trò gì đó) với Thợ săn. o Thợ săn bắt đầu nghĩ kế ra bật lại Hoàng hậu o Những hình ảnh về bê bối của Hoàng hậu hiện ra.

Cuối cùng thợ săn nắm tay bạch tuyết đi trên con đường lãng mạn lá vàng bay phấp phới. . Gương thần hiện ra hỏi con có đồng ý lấy nhau không. Cảnh này quan trọng nhất phần làm sao cho cảnh Thợ săn theo phe Bạch Tuyết trở nên tự nhiên. tránh gượng ép.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful