El baricentre

Autor: Ricard Peiró i Estruch

Nota: Intruduïu les coordenades dels vèrtexs i evalueu el libre. Coordenades dels vèrtexs
A1 2, 2 ; B1 2, 3 ; C1 3, 2 ;

Càlcul dels punts migs dels costats
Nota: El punt mig del segment PQ, P(a,b), Q(c,d) és M(
D1 5 , 2 E1 1 ,0 2 F1 5 0, 2 A1 B1 2 2 A1 C1 2 B1 1 C1 2
a c b d , 2 ) 2

Càlcul del Baricentre amb les coordenades
Nota: El baricentre del triangle ABC A(a,b), B(c,d), C(e,f) és G(
G1 1, 1 A1 B1 C1 3
a c e b d f , 3 3

)

Representació gràfica del triangle, el dels punts migs i dels baricentre, mitjanes
triangle punts ListLinePlot A1, B1, C1, A1 , PlotStyle Red, AbsoluteThickness 2 AbsolutePointSize 6 ; ; ListPlot A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1 , PlotStyle A1, D1 , B1, E1 , C1, F1 ;

mitjanes

ListLinePlot

2

baricentre.nb

Show triangle, punts, mitjanes
3

2

1

2

1

1

2

3

1

2

Propietats
Nota: Les tres migjanes s’intersecten en el baricentre AG=2·GD, BG=2·GE, CG=2·GF AD
2 b2 2 c2 a2 2

, BE

2 a2 2 c2 b2 2

, CF

2 a2 2 b2 c2 2

Càlcul de les mesures dels segments AG, GD, AG-2·GD=0
AG 10 GD 5 2 Simplify AG 0 2 GD Norm G1 D1 Norm G1 A1

Càlcul de les mesures dels segments BG, GE, BG-2·GE
BG 5 GE 5 2 BG 0 2 GE Norm G1 E1 Norm G1 B1

Càlcul de les mesures dels segments CG, GF, CG-2·GF
CG 13 GF 13 2 Norm G1 F1 Norm G1 C1

baricentre.nb

3

CG 0

2 GF

Càlcul de les mesures dels costats del triangle ABC
costatA 26 costatB 41 costatC 17 Norm A1 B1 Norm A1 C1 Norm C1 B1

Càlcul la longitud de la mitjana AD
AD Norm A1 5 3 2 2 costatB2 AD2 2 5 3 2 AD 0 AD2 2 costatC2 costatA2 D1

Càlcul de la longitud de la mitjana BE
BE 3 2 2 costatA2 BE2 2 3 2 BE 0 BE2 5 2 costatC2 costatB2 Norm B1 5 E1

Càlcul de la longitud de la mitjana CF
CF 3 Norm C1 13 2 2 costatA2 CF2 2 3 13 2 2 costatB2 costatC2 F1

4

baricentre.nb

CF 0

CF2

Funció: recta que passa per dos punts
recta2punts a_, b_ , c_, d_ : x a d b y b c a

Les tres mitjanes s’intersecten en un punt que s’anomena BARICENTRE
rectes mitjanes AD, BE, CF
rectaAD 3 2 2 rectaBE 3 2 x 2 rectaCF 9 3 2 x 3 2 y recta2punts C1, F1 x 2 recta2punts B1, E1 3 3 y recta2punts A1, D1 9 2 y

Intersecció AD, BE
Solve x G1 1, 1 rectaAD, rectaBE 1, y 1

Intersecció AD, CF
Solve x rectaAD, rectaCF 1, y 1

Intersecció BE, CF
Solve x rectaBE, rectaCF 1, y 1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful