IDENTIFICAREA SEGMENTELOR DE PIAŢĂ ŞI A ŢINTELOR DE PIAŢĂ

CUPRINS:
CAPITOLUL I : NIVELURILE DE SEGMENTARE A PIEŢEI CAPITOLUL II: SEGMENTAREA PIEŢELOR DE CONSUM CAPITOLUL III: CRITERII PENTRU SEGMENTAREA PIEŢELOR DE AFACERI CAPITOLUL IV: VIZAREA PIEŢEI

Pieţele sunt formate din cumpărători, iar cumpărătorii diferă într-un mod sau altul. Ei pot diferi în ceea ce priveşte dorinţele lor, resursele, poziţionarea, atitudinile de cumpărare şi practicile de cumpărare. Fiecare din aceste variabile poate segmenta o piaţă.

CAPITOLUL I : NIVELURILE DE SEGMENTARE A PIEŢEI

Pieţele pot fi vizate la patru niveluri:  al segmentelor  al nişelor  al zonelor locale  al indivizilor.

MARKETINGUL DE SEGMENT
Un segment de piaţă constă dintr-un grup de clienţi care au în comun un set similar de nevoi şi de dorinţe.

MARKETINGUL DE NIŞĂ
O nişă este un grup mai îngust definit de clienţi, care caută un mix particular de avantaje. De obicei, marketerii identifică nişele prin împărţirea unui segment în subsegmente.

MARKETINGUL LOCAL
Marketingul la ţintă conduce la programe de marketing adaptate nevoilor şi dorinţelor unor grupuri locale de clienţi (zone de comercializare, cartiere, chiar şi magazine individuale).

ADAPTAREA LA CLIENT
Ultimul nivel al segmentării duce la „segmente de câte o singură persoană“, la „marketing adaptat“ sau la „marketing individual/unu-launu“.

CAPITOLUL II: SEGMENTAREA PIEŢELOR DE CONSUM
Principalele variabile de segmentare sunt:  segmentarea geografică  demografică  psihografică  comportamentală

SEGMENTAREA GEOGRAFICĂ
Impune împărţirea pieţei în unităţi geografice diferite, cum ar fi naţiuni, state, regiuni, judeţe, oraşe şi împrejurimi ale oraşelor.

SEGMENTAREA DEMOGRAFICĂ
Constă în împăţirea pieţei în grupuri pe baza unor variabile cum ar fi:
 vârsta  sexul  mărirea

familiei  ciclul de viaţă al familiei  venitul  ocupaţia  religia  educaţia  rasa  naţionalitatea

SEGMENTAREA PSIHOGRAFICĂ
Se referă la împărţirea cumpărătorilor în grupuri delimitate pe baza trăsăturilor psihologice/de personalitate, a stilului de viaţă sau a sistemului de valori

SEGMENTAREA COMPORTAMENTALĂ
În cadrul segmentării comportamentale, grupurile de cumpărători sunt delimitate pe baza gradului de cunoaştere a unui produs, a atitudinii faţă de acesta, a modului în care îl utilizează sau a reacţiei pe care o au faţă de el.

CAPITOLUL III: CRITERII PENTRU SEGMENTAREA PIEŢELOR DE AFACERI
Marketingul către firme mici
Firmele mici, în special, au devenit un fel de „Sfântul Graal“ pentru marketerii pieţelor de afaceri.

Conform datelor comunicate de SBA, în Statele Unite aceste întreprinderi dau în prezent 50% din PNB şi segmentul lor creşte într-un ritm annual de 11%, depăşind cu trei procente ritmul de creştere al firmelor mari.

SEGMENTAREA SECVENŢIALĂ
Cumpărătorii organizaţionali caută combinaţii diferite de avantaje, în funcţie de etapa procesului decizional de achiziţie: 1. Clienţi potenţiali debutanţi 2. Clienţi novici 3. Clienţi exigenţi

CAPITOLUL IV: VIZAREA PIEŢEI
Odată identificate posibilităţile de segmentare a pieţei, firma trebuie acum să decidă câte segmente să abordeze şi pe care dintre ele. Din ce în ce mai mult, marketerii aleg să combine mai multe variabile de segmentare, în efortul de a identifica grupuri-ţintă mai mici şi mai bine definite.

CRITERIILE SEGMENTĂRII EFICACE
Pentru a avea vreo utilitate, segmentele de piaţă trebuie să fie:  Măsurabile  Substanţiale  Accesibile  Diferenţiabile  Valorificabile

EVALUAREA ŞI ALEGEREA SEGMENTELOR DE PIAŢĂ

În evaluarea unor segmente de piaţă diferite, firma trebuie să ţină cont de doi factori: 1. atractivitatea de ansamblu a segmentului 2. obiectivele şi resursele firmei

BIBLIOGRAFIE:
1. 2. 3. 4.

5.

6.

Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Managementul Marketingului, Philip Kotler, Principiile Marketingului, Editura Teora, Bucureşti, 1998 Danciu Victor, Marketing Internaţional: de la Tradiţional la Global, Editura Economică, Bucureşti, 2001 Danciu Victor, Marketing Internaţional: Provocări şi tendinţe la începutul secolului trei, Ediţia a 2-a, Editura Economică, Bucureşti, 2009 http://ideideafaceri.manager.ro/articole/piatamarketing/marketing-ul-de-nisa-pentru-afaceri-profitabile:pozitionarea-pe-o-nisa-neacoperita-3086.html (accesat în data 22.03.2012) http://www.ccib.ro/afacerea/Stire-6879-.htm# (accesat în data 22.03.2012)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful