You are on page 1of 2

Studiewijzer Nederlands

Eindexamentraining
VOORLOPIGE VERSIE!
Inleiding
Het laatste examen dat je voor Nederlands moet maken is het Centraal Schriftelijk Eindexamen
(CSE). We hebben maar weinig (les)tijd om dit onderdeel voor te bereiden. Daarom is het erg
belangrijk dat je tijdens de periode van de mondelinge schoolexamens Letterkunde alvast een
begin maakt met oefenen.
Voor de examentraining ga je intensief werken uit Taallijnen Werkboek H5.

Stofoverzicht
Paginanummers verwijzen naar Taallijnen handboek HAVO.
Begin eerst te lezen wat het CSE inhoudt door in Taallijnen p. 18 t/m 27 te bestuderen.
In onderstaand overzicht staat de leerstof voor het CSE.
Strategieën Theorie Compendia

Een eindexamen Nederlands kun je niet halen door er alleen over te lezen. Je zult ook uitgebreid
moeten oefenen. Dat oefenen doe je in eerste instantie door een paar examens op een hele intensieve
manier te maken. Het doel daarvan is dat je leert hoe een examen 'werkt'. Dit deel van het
trainingstraject doe je zelfstandig met behulp van je Taallijnen Handboek HAVO.
In de directe aanloop naar het CSE ga je ook een paar keer een examen simuleren: je maakt dat een
examen in de tijd die er daadwerkelijk voor staat. De examens die je daarvoor gebruikt kun je in
Blackboard en/of je cd-rom van Taallijnen halen.

Werkwijze
De examentraining is grofweg in 3 fasen te verdelen
1. Oriënteren
In maand maart ga je zelfstandig de stof uit Taallijnen bestuderen en begin je met de
examentrainingsopdrachten uit Taallijnen Werkboek H5 (zie de planning hieronder). Op basis van een
proefexamen wordt bepaald welke opdrachten je het beste kunt gaan maken.
2. Trainen
In de lessen direct na de herkansingen gaan in de lessen in op een aantal handige tips en trucs en je
leert wat meer strategieën die je kunnen helpen bepaalde delen van het examen goed uit te
voeren.
3. Oefenen
De laatste fase is het zelfstandig (onder begeleiding) oefenen van een aantal complete examens. Je
problemen en resultaten kun je dan bespreken met je docent.

Planning
Week Doel Stof
10 Geen les Zie stofoverzicht +
Theorie lezen Taallijnen werkboek HAVO p. 116 en verder.
Opdrachten verkennen Hst 3: Maak een proefexamen
11 Geen les Kijk het proef examen na en bepaal welke
Werken uit Taallijnen Handboek HAVO opdrachten je verder gaat maken
12 Geen les Werk aan de opdrachten die je hebt 'gekozen'
Werken uit Taallijnen Handboek HAVO
13 Toetsweek
14 Les: examentraining 1 Taallijnen Werkboek Hst 4
Hoe maak je de samenvatting?
Werken uit Taallijnen Handboek HAVO
15 Les: examentraining 2 Afronden opdrachten Hst 3.
Tekst met vragen: taaljungle vol valkuilen.
Werken uit Taallijnen Handboek HAVO
16 Les: examentraining 3 Oefenexamen 2005-II
Word ik er al beter in?
17 Herkansingen
18 Tulpvakantie Blackboard:
Complete examens oefenen.
19 Les: examentraining 3 Opdrachten maken en nakijken
Word ik er al beter in?
20 Les: examentraining 3 Opdrachten maken en nakijken
Ben ik er klaar voor