Τμήμα Φυτικής Παραγωγής και

Αγροτικού Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημερίδα:
‘’Επαγγελματικές προοπτικές στο Γεωπονικό Κλάδο’’
Απεντομώσεις- Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες- στο Αστικό και Περιαστικό περιβάλλον

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τετάρτη 4 Απριλίου 2012, 12.30-14.30
Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

12.15-12.30: Προσέλευση- Χαιρετισμοί
12.30-12.45: Παρουσίαση των υπηρεσιών της ΔΑΣΤΑ και των επί μέρους Δομών (Γραφείο
Διασύνδεσης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης)
12.45-13.15: Χρήστος Αθανασίου, Επίκουρος Καθηγητής , Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
«Τα αρθρόποδα ως ζωικοί εχθροί στο αστικό και το περιαστικό περιβάλλον- σημασία για
την δημόσια υγεία»
13.15-13.45: Σταμάτης Θωμαΐδης, Γεωπόνος
«Τρωκτικά και άλλοι συναφείς οργανισμοί στο αστικό και το περιαστικό περιβάλλον»
13.45-14.00 : Γιώργος Καραντούνιας, Καθηγητής , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Απεντομώσεις- Απολυμάνσεις-Μυοκτονίες: Προοπτικές για το Γεωπονικό Κλάδο»
14.00-14.30: Συζήτηση

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful