P. 1
Pengajaran Pembelajaran Penulisan Karangan

Pengajaran Pembelajaran Penulisan Karangan

Ratings:
(0)
|Views: 339|Likes:

More info:

Published by: Norhasliza Bt Ramli Liza on Apr 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2014

pdf

text

original

PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENULISAN KARANGAN

Zamzuri Mohamed Open University Malaysia (Kelantan)

1. Pengenalan Tugasan ini memberi tumpuan kepada pendekatan, kaedah dan teknik yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk menjawab tugasan ini, para pelajar diminta memberi pandangan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan, kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah, kecuali setiap pendekatan, kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan yang hendak diajar. Para pelajar juga dikehendaki mengaitkan pandangan mereka dengan dua pendekatan pengajaran penulisan yang dikemukakan oleh Raimes. Selain itu, para pelajar juga dikehendaki merangka satu model pengajaran berdasarkan kaedah bergambar dan carta.

Dalam tugasan ini, saya akan membincangkan perkara-perkara yang dikehendaki berdasarkan soalan yang dikemukakan dengan mengikut panduan yang telah diberikan oleh tutor. Perkara yang akan saya bincangkan dalam tugasan ini ialah tentang definisi pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran secara umum. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengajaran penulisan yang dikemukakan oleh Raimes. Seterusnya, saya akan mengemukakan pendapat dan pandangan saya tentang kesesuaian pendekatan pengajaran penulisan yang dikemukakan oleh Raimes dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

Untuk menjawab soalan kedua dalam tugasan ini, saya akan memilih gambar dan carta yang sesuai untuk membina model pengajaran sebagaimana kehendak soalan. Saya juga akan membuat rujukan untuk mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dan berbincang dengan rakan-rakan serta tutor untuk menghasilkan

tugasan yang baik. Saya berharap agar tugasan yang akan saya jalankan akan menepati kehendak soalan.

2. Definisi Pendekatan, Kaedah dan Teknik Kebanyakan orang sukar untuk membezakan antara konsep pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran. Apa lagi terdapat orang yang menganggap bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran sahaja. Ini adalah suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep-konsep tersebut adalah merupakan asas untuk membentuk sesuatu rancangan pelajaran harian yang sempurna oleh seseorang guru. Penjelasan tentang perhubungan di antara keempat-empat konsep adalah amat berguna bagi guru-guru supaya ilmu pedagogi yang dipelajari itu dapat diamalkan di dalam bilik darjah.

Berdasarkan beberapa sumber rujukan, saya akan memberi sedikit sebanyak penjelasan tentang pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran serta hubungan antara satu sama lain. Walau pun difikirkan bahawa konsep-konsep itu merupakan asas dalam perbincangan pedagogi tetapi kebanyakan pengarang buku pedagogi masih samar-samar tentang konsep-konsep tersebut.

Untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, perbincangan akan bermula dengan kaedah pengajaran dan diikuti oleh teknik pengajaran. Selepas kita telah jelas mengenai kedua-kedua konsep tersebut maka kita akan meneliti konsep pendekatan pengajaran. Akhir sekali kita akan mengulas perhubungan kesemua konsep tersebut dalam situasi pengajaran.

Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu), hukum atau prinsip. Justeru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat.

Lantaran itu, jika kita ingin memasak ikan maka kita perlu fikirkan apakah kaedahkaedah memasak yang kita boleh gunakan. Sudah tentunya, kaedah-kaedah yang

kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan adalah seperti menembak dengan senapang. merebus. kedudukan kaki serta tindakan menarik nafas. sepakan grounder. Umpamanya untuk menggoreng ikan. kita boleh ambil contoh memburu harimau. . kita mesti memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. gerakan tangan untuk membuat sasaran. Maka sudah tentu kita perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. Jadi. maka kemungkinan besar ia dimakan oleh harimau. Untuk menjelaskan lagi hubungan kaedah dengan teknik. memanggang atau mengukus. sepakan banana serta bermacam-macam lagi. bolehlah kita menyatakan bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. Itu sebabnya kaedah memburu yang dipilih adalah kurang sesuai walaupun teknik-teknik kaedah itu adalah baik. Satu lagi contoh ialah jika kita ingin peri memburu harimau di dalam hutan. Sebab itu. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. sudah tentu kaedah memburu harimau dengan kaedah memanah tidak begitu berkesan. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali. menjerat. Dalam zaman atom ini. kemahiran memegang ibu panah. menikam atau menombak.biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng. Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Kalau kita hendak memburu harimau dengan kaedah memanah maka teknik-tekniknya adalah seperti meneliti arah angin. Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola kita akan menyatakan kaedah-kaedahnya adalah seperti sepakan sering. sepakan tinggi. walaupun seorang pemanah itu betul-betul mahir dan telah menguasai segala teknik memanah dengan seratus peratus. memanah. Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza.

Selain itu. Memilih kaedah yang tepat tanpa menguasai teknik-teknik yang baik menurut kaedah tersebut tidak akan menjaminkan tercapainya matlamat kaedah yang diingini. perbahasan. lakonan. menyelesaikan masalah. soalan atau Socratik dan lain-lain lagi. Edward M. Anthony (1963). kaedah ialah satu rencana (prosedur) yang menyeluruh untuk mengajar sesuatu bahan bahasa. kuiz. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. . Lantaran itu.Oleh itu. main peranan. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. projek. yang secara keseluruhannya mestilah didasarkan kepada pendekatan yang digunakan. brain storming. mengatakan bahawa kaedah ialah cara atau peraturan membuat sesuatu. Beliau juga mendefinisikan kaedah sebagai satu siri tindakan guru yang sistematik dengan tujuan mencapai objektif pengajaran spesifik dalam jangka masa pendek. 2006). tidak ada bahagian- bahagiannya yang saling bertentangan dan semuanya berdasarkan pendekatan. untuk menjayakan sesuatu yang kita ingini kaedah yang dipilih mestilah disertai dengan teknik-teknik yang betul. Selain itu. latih tubi. beliau berpendapat bahawa kaedah ialah satu ikhtiar keseluruhan dikehendaki dalam satu prosedur yang tersusun berlandaskan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih. mendefinisikan kaedah sebagai satu rancangan menyeluruh untuk menyampaikan secara teratur bahan-bahan bahasa. kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cercerita. kaedah juga boleh didefinisikan sebagai satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran (Ishak Ramly. perbincangan. Parera (1986). Menurut Mangantar Simanjuntak (1982). bermain.

garis kasar kuliah yang disampaikan. penggunaan alatan yang berkenaan. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara. Beliau juga mengatakan bahawa teknik ialah kemahiran guru yang digunakan untuk pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktivitipengajaran dan pembelajaran. bahasa yang sesuai. gerakan tangan "facial expression". Kamarudin Hj. Teknik ialah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik.Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk . Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalanmaka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat. karang-mengarang dan sebagainya (Kamus Dewan Edisi ketiga). Anthony (1963). Edward M. Abdul Aziz (1988). Husin & Siti Hajar Hj. Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan. Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. mendefinisikan teknik sebagai satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. penggunaan OHP. kemahiran mengekalkan minat murid. Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. berpendapat bahawa teknik pengajaran ialah pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah dimana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada pada sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.

Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi. . kita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Sebagai kesimpulan. pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Manakala bagi pendekatan konvensional. suara haruslah jelas. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensional (tradisional atau acquired) atau biasa. mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya. Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Meskipun demikian. kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedahkaedah yang sesuai. nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan. Sebagai contoh. Bagi pendekatan Barat. semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsipprinsip sains yang sangat bersistematik. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. apabila kita menyebut teknik pengajaran. Bagi pendekatan Timur pula. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu. Bagi pendekatan profesional. layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid.menjawab.

sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Kamus Dewan (1988). hakikat pengajaran bahasa dan hakikat pembelajaran bahasa. Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Parera (1986). perbincangan informal serta dengan pemerhatian. pendekatan kumpulan. Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan tersebut. pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. pendekatan pasangan. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu. Sebab itu. cara-cara fakta disampaikan. berpendapat bahawa pendekatan ialah satu set andaian yang saling berkait dengan proses pengajaran dan pembelajaran serta mempunyai unsur aksiomatik. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid. pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain. Pendekatan yang dimaksudkan di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran. ada kalanya pendekatan menyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran. pendekatan juga dikatakan sebagai cara atau langkah-langkah bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas seperti menyelesaikan masalah. Edward M. keaktifan pengajaran atau pelajar. Kamarudin Hj. Selain itu. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran. mendefinisikan pendekatan sebagai satu kumpulan andaian yang saling berkait tentang hakikat bahasa.kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman. pendekatan kelas. Husin (1988). Anthony (1963). . mengatakan bahawa pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah atau pandangan mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu aksioma (pernyataan yang diterima umum dan menjadi asas kepada sesuatu huraian).

Geografi dan Kesihatan digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Fizik serta Kimia digabungkan dan diajar mengikut tema-tema tertentu.Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif. Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran. pendekatan situasi. Ini adalah kerana beberapa mata pelajaran seperti Sejarah. Contohnya pengajaran dalam Alam dan Manusia menggunakan pendekatan interdisiplin atau pendekatan bersepadu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavioris. Bagi teori behavioris atau S-R maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi. Cara-cara yang digunakan untuk . Pendekatan ini adalah sama dengan pengajaran Sains Panduan di mana Biologi. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang memusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang memusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah. pendekatan psiko-linguistik. Akhirnya. kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan. Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak. pendekatan eklektik. dalam pengajaran bahasa terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi. pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan memusatkan guru manakala pengajaran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan memusatkan murid. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adalah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. pendekatan deduktif.

Guru hendaklah bertindak sebagai pemudah cara. Sebagai contoh.menuju arah yang ditetapkan oleh sesuatu pendekatan pengajaran adalah kaedahkaedah pengajaran. melainkan masing-masing perlu disesuaikan dengan topik penulisan yang hendak diajar. Tidak ada satu pendekatan. guru mengawal secara menyeluruh. Pendekatan Terkawal Melalui pendekatan ini. pelajar masih diberikan kebebasan untuk memilih perbendaharaan kata atau struktur ayat mereka sendiri. guru dapat memandu danmengawal pelajar daripada melakukan kesalahan. Namun begitu. Kaedah pula adalah bersifat prosedur dan teknik merupakan perlaksanaan kaedah dalam kelas. 1990:214) i. Pendekatan Pola-Perenggan. Secara keseluruhannya. Pengajaran dan pembelajaran mestilah berpusatkan pelajar. kaedah. Raimes mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan wacana iaitu Pendekatan Terkawal. kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan di dalam bilik darjah. bentuk-bentuk kawalan yang diberikan oleh guru adalah dengan menyediakan sebuah penulisan yang menghendaki pelajar mengisi tempat-tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.1 Pendekatan pengajaran Penulisan Raimes Terdapat pelbagai pendekatan. Pada peringkat awal. Pendekatan Pengajaran Penulisan 3. guru memberikan senarai frasa yang berkaitan dengan sesuatu topik dan pelajar perlu membina ayat untuk . Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru kerana yang penting ialah pelajar dapat turut serta dan aktif dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di dalam bilik darjah. pendekatan adalah bersifat aksiomatik dan menggambarkan hakikat bahasa dan proses belajar bahasa yang dijadikan landasan untuk menyusun kaedah mengajar. 3. danteknik yang dapat diaplikasikan dalam pengajaran aspek-aspek bahasa termasuk pengajaran penulisan wacana. Pendekatan Bebas. dan Pendekatan Komunikatif ( dalam Juriah Long dan rakan-rakan.

Ini tidak bermakna dia sudah dapat berkomunikasi dengan baik dan berkesan memandangkan kecekapan berbahasa dan berkomunikasi itu juga menitikberatkan unsur-unsur lain yang boleh mempengaruhinya. ii. iaitu laras bahasa perubatan. penulisan tentang kemajuan teknologi perubatan mestilah memasukkan kata atau frasa yang ada hubung kait dengan teknologi tersebut. Walau bagaimanapun. iii. Oleh itu. pendekatan ini hanya sesuai digunakan bagi pelajar yang sudah dapat menguasai bahasa dengan baik. guru mengambil satu petikan yang menggambarkan sesuatu kejadian atau peristiwa kemudian pelajar disuruh menggambarkan semula keseluruhan pengalaman berdasarkan kejadian itu. . Sebagai contoh. Pendekatan Bebas Pendekatan ini memberikebebasan kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka tentang sesuatu topik penulisan. Pendekatan Komunikatif Dell Hymes yang merupakan pengasas pendekatan ini antara lain menyatakan bahawa kecekapan komunikatif merupakan penguasaan bahasa secara naluri yang dimiliki oleh seseorang pelajar. iaitu keupayaan pelajar mengguna dan memahami bahasa secara wajar dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu lain dan jalinannya dengan konteks sosial.melengkapkan frasa. Pendekatan ini menegaskan tentang seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan tentang struktur bahasa dan kebolehan membina ayat-ayat yang gramatis. Melalui cara ini pelajar akan lebih berminat. pendekatan ini membolehkan pelajar menggunakan bahasa yang sesuai untuk tujuan berkomunikasi termasuk dalam penulisan. Misalnya dalam pengajaran penulisan wacana yang ada hubung kait dengan masalah penggunaan dadah dalam kalangan remaja. aktif dan dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan. guru boleh keratan-keratan akhbar untuk ditunjukkan kepada pelajar dan menyuruh mereka memberikan pendapat melalui aktiviti sumbang saran. seperti aspekaspek sosiolinguistik dan psikolinguistik.

guru harus menyatakan kepada pelajar bahawa penulisan yang dihasilkan adalah untuk dinikmati oleh pembaca termasuk penulisan pelajar lain di dalam bilik darjah. 3. Selain itu. Pendekatan Komunikatif dan Pendekatan Pola-Perenggan. Antara latihan yang dapat diaplikasikan seperti latihan mengkaji contoh-contoh perenggan yang baik. pelajar mengenal pasti. Pendekatan Bebas.Dengan menggunakan pendekatan ini. dapat dikatakan bahawa pelajar menulis adalah untuk dibaca oleh orang lain atau masyarakat. atau teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah kecuali setiap pendekatan. menyusun ayat-ayat yang disediakan guru dalam satu perenggan yang kemas. Dalam hal ini. guru perlu memastikan dan menggalakkan pelajar menulis sama seperti dalam situasi kehidupan seharian mereka. Namun. Justeru. Penulisan wacana sekolah menengah juga mempunyai banyak kaedah pengajaran yang boleh digunakan bagi memastikan pelajar dapat menulis dengan baik.2 Kesesuaian Pendekatan Pengajaran Penulisan Raimes Kaedah dan teknik pengajaran dalam bilik darjah amat penting untuk memastikan pelajar dapat memahami dan mengaplikasi hasil daripada pengajaran yang dilaksanakan. Pendekatan Pola-Perenggan Pendekatan ini mengutamakan ciri-ciri pembentukan perenggan yang baik. Ini dapat melatih pelajar supaya berkeupayaan untuk memberikan pendapat dalam perenggan dengan kemas dan teratur. Raimes telah mengemukakan empat pendekatan pengajaran penulisan wacana iaitu Pendekatan Terkawal.pendekatan ini juga dapat membantu pelajar mengetahui cara-cara meringkaskan penulisan dengan baik. kaedah dan teknik tersebut disesuaikan dengan tajuk penulisan yang hendak diajar. Terdapat dua pendekatan yang menarik perhatian . pendapat mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan. kaedah. iv. memilih dan meninggalkan isi-isi untuk dimasukkan dalam satu perenggan dan pelajar mencari isi penting dan isi bantu dalam sesuatu perenggan.

Ini bermakna murid-murid tersebut mempunyai sedikit kebebasan untuk menjalankan aktiviti mengikut daya pemikiran atau kemampuan mereka tetapi masih dikawal oleh guru. Sebagai contoh.saya iaitu Pendekatan Terkawal dan Pendekatan Bebas. pada peringkat ini murid-murid akan melengkapkan ayat dengan menggunakan frasa yang diberi. Pendekatan ini memang sesuai untuk murid-murid yang lemah seterusnya dapat memberi motivasi kepada mereka untuk terus belajar kerana aktiviti yang dijalankan adalah bersesuaian dengan kebolehan mereka. para pelajar melakukan aktiviti mengikut panduan yang diberikan oleh guru. Selain itu. Sekiranya murid-murid telah menguasai sesuatu kemahiran dengan lebih baik. murid yang berbeza memerlukan pendekatan yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa pada peringkat ini latihan yang diberi adalah lebih mencabar berbanding dengan peringkat awal. faktor pelajar juga mendorong guru untuk menggunakan pendekatan yang berlainan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. pendekatan ini sesuai untuk diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang lemah atau masih belum menguasai sesuatu kemahiran dengan baik. Saya juga bersetuju dengan pendapat di atas yang mengatakan bahawa tidak ada satu pun pendekatan. kaedah dan teknik yang paling sesuai digunakan dalam bilik darjah kerana setiap guru mempunyai pendekatan yang berbeza untuk menyampaikan sesuatu pelajaran. kelonggaran akan diberikan kepada murid-murid tersebut untuk melakukan aktiviti yang lebih mencabar. Sebagai contoh. Ini kerana aktiviti pengajaran dan pembelajaran berdasarkan pendekatan ini adalah lebih mudah dan akan dapat dilakukan oleh murid-murid yang lemah. Berdasarkan Pendekatan Terkawal yang diperkenalkan oleh Raimes. Dengan kata lain. Jelas kepada kita bahawa Pendekatan Terkawal memulakan proses pengajaran daripada mudah kepada perkara yang lebih susah atau daripada konkrit kepada abstrak. jika pada peringkat awal murid-murid hanya mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai untuk melengkapkan karangan. Pada pendapat saya. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang agak sukar dan tidak sesuai dengan kebolehan murid-murid . murid-murid hanya perlu mengisi tempat kosong dengan perkataan yang diberi untuk melengkapkan sebuah karangan.

Berdasarkan keterangan di atas. mereka akan berasa lebih yakin untuk memberikan pendapat dan sudah pasti pendapat atau idea yang dikemukakan tidak akan terpesong. murid-murid pasti akan dapat menguasai sesuatu kemahiran itu sedikit demi sedikit. Kadangkala mereka akan mengemukakan pendapat atau pandangan yang tidak logik atau tidak berkaitan dengan topik yang dibincangkan. Misalnya. mereka akan dapat belajar tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahan-bahan yang diberi oleh guru sebagai contoh untuk melaksanakan tugasan yang baru. guru perlu memainkan peranan untuk memberi bimbingan kepada para pelajar sama ada secara kelas. kumpulan atau individu agar mereka tidak mudah berasa jemu atau memudahkan mereka untuk menyiapkan sesuatu tugasan. Oleh itu. Jadi. Dengan ini. para pelajar yang lemah biasanya tidak mampu untuk berfikir secara mendalam tentang sesuatu perkara dan tidak dapat mengemukakan pendapat atau idea yang berkaitan dengan sesuatu tajuk tanpa bantuan atau bimbingan daripada guru. Ini kerana mereka agak pasif dan masih belum menguasai sesuatu kemahiran dengan baik. guru perlu memainkan peranan untuk menggalakkan para pelajar mengemukakan pendapat dengan memberi gambaran tentang sesuatu perkara atau tajuk yang dibincangkan. Oleh itu. mereka akan dapat mempelajari sesuatu perkara berdasarkan contoh yang diberi tanpa melakukan banyak kesalahan.akan mematahkan semangat mereka untuk terus belajar. para pelajar akan diberi panduan dan bimbingan sepenuhnya. Jadi. mereka akan dapat menjadikan format surat rasmi tersebut sebagai contoh untuk menulis surat rasmi yang lain dengan tajuk yang berbeza. Dengan adanya bimbingan dan latihan yang berterusan. jelaslah kepada kita bahawa Pendekatan Terkawal yang diperkenalkan oleh Raimes ini sesuai diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang lemah. berfikiran terbuka dan mampu . Berdasarkan pengalaman. Mereka juga agak malas untuk berfikir. Dengan menggunakan Pendekatan Terkawal. Pendekatan ini tentu sekali tidak sesuai untuk diaplikasikan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang kerana mereka lebih aktif. jika guru memberi lembaran kerja yang mengandungi format surat rasmi untuk dilengkapkan oleh murid-murid.

Jadi. murid-murid membentuk kumpulan dan berbincang tentang perkara tersebut. Aktiviti sebegini akan memberi peluang kepada murid-murid untuk bergerak aktif dan menghilangkan rasa bosan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. kaedah dan teknik yang difikirkan sesuai berdasarkan ilmu yang hendak disampaikan agar murid-murid dapat menerima ilmu tersebut . Pendekatan ini dapat meningkatkan daya imaginasi dan pemikiran pelajar agar mereka berfikir dengan lebih kreatif dan kritis. Antara aktiviti yang sesuai untuk Pendekatan Bebas ialah perbincangan dan sumbang saran. guru mengemukakan soalan atau isu yang perlu dibincangkan. murid-murid diberi kebebasan untuk mengemukakan idea atau pendapat tentang isu-isu atau tajuk yang dibincangkan. wakil kumpulan akan membentangkan hasil perbincangan mereka. Selepas itu. Pelajar juga akan dapat menggunakan pengetahuan sedia ada mereka untuk mengemukakan pendapat yang bernas atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk Pendekatan Terkawal dan Pendekatan Bebas adalah berbeza. Pendekatan Bebas sesuai digunakan untuk mengajar muridmurid yang aktif dan telah menguasai kemahiran bahasa dengan baik. tidak ada pendekatan. Ini kerana setiap pelajar adalah berbeza. Melalui aktiviti tersebut murid-murid bebas memberi pendapat dan pandangan mereka berdasarkan pengetahuan sedia ada. pendekatan ini tidak sesuai untuk mereka kerana akan membataskan pemikiran mereka dan membuatkan mereka berasa terkongkong. Ini akan mendorong murid-murid supaya rajin membaca dan mencari maklumat untuk menambahkan pengetahuan mereka. Sebagai contoh. Pendekatan yang lebih sesuai perlu digunakan untuk murid-murid yang aktif. Mereka juga dapat bergerak aktif semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Satu lagi pendekatan pengajaran penulisan Raimes yang saya pilih ialah Pendekatan Bebas. Kemudian. guru perlu lebih kreatif untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar dengan menggunakan pendekatan.mengemukakan pendapat mereka berdasarkan sesuatu tajuk yang dibincangkan. Melalui pendekatan ini. Kesimpulannya. kaedah atau teknik yang terbaik untuk diaplikasikan di dalam bilik darjah. Jadi.

Sebagai contoh. Sekiranya guru menggunakan kaedah perbincangan atau sumbang saran untuk mengajar murid-murid yang lemah. kaedah dan teknik yang berbeza untuk mengajar murid-murid yang pandai dan murid-murid yang lemah. ditambah lagi dengan iringan irama muzik yang bersesuaian. terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti dalam menyampaikan pengajaran. Dalam menggunakan kaedah bergambar.1 Model Pengajaran Penulisan Kaedah Bergambar dan Carta Penggunaan kaedah ini bermaksud penulisan yang dihasilkan adalah dengan berasaskan gambar yang dilihat dan ditunjukkan. Namun. kaedah ini juga dapat dilaksanakan menerusi teknik penyampaian dengan menggunakan slaid. gambar bersiri akan digunakan sebagai bahan bantu mengajar dan peristiwa yang terdapat dalam gambar-gambar itu akan dijadikan bahan penulisan. Teknik slaid lebih menarik dan dapat menimbulkan minat pelajar kerana menyeronokkan. sudah pasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran tersebut tidak berkesan.   . kaedah dan teknik yang sesuai untuk mengajar murid-murid agar pengajarannya menarik dan berkesan. pelajar mesti mempunyai daya ingatan yang kuat untuk mengingati gambargambarslaid yang telah ditonton.dengan baik.  Guru mengarahkan pelajar meneliti gambar yang disediakan dan memikirkan perkara-perkara yang dapat diperkatakan mengenainya. guru perlu menggunakan pendekatan. umpamanya pertunjukan slaid tentang kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan. Oleh itu. teknik slaid memerlukan peralatan yang tertentu. Begitu juga jika guru menggunakan Pendekatan Terkawal untuk mengajar murid-murid yang pandai. 4. disamping tidak mengenepikan aspek kualiti gambar. guru perlu bijak memilih dan menentukan pendekatan. Model Pengajaran Penulisan 4. iaitu:  Gambar yang digunakan mestilah sesuai sebagai bahan bantu mengajar dan tahap peringkat pelajar. Namun begitu. sudah pasti muridmurid akan berasa bosan dan mengongkong kemahiran berfikir murid-murid. Jika menggunakan teknik ini. Kebiasaannya.

Prosedur-prosedur atau peringkat-peringkat itu boleh ditunjukkan dengan menggunakan penanda ‘anak panah’ atau berbentuk paparan carta. Teknik carta aliran agak bersistematik mengikut kronologi peristiwa. iaitu pelajar diberikan peluang menyuarakan pendapat dan idea mereka secara lisan dan kemudian guru menulisnya pada papan tulis. sambil menyemak kegramatisan ayat-ayat yang diutarakan.  Aktiviti sumbang saran dapat dijalankan. . dan   Pelajar menulis dengan berlandaskan perbincangan yang telah dilakukan. Berikut ialah model pengajaran penulisan kaedah bergambar dan carta yang saya cadangkan. Contohnya. Teknik ini ada persamaan dengan teknik gambar bersiri. teknik carta aliran bermaksud guru mengedarkan atau menunjukkan sebuah carta aliran berdasarkan proses-proses penghasilan sesuatu bahan atau produk. 4. Sementara itu.  Guru mengadakan sesi perbincangan dengan pelajar tentang isi-isi yang diberikan dan membuat rumusan tentang penyusunan isi-isi penting. bahawasanya setiap proses itu digantikan dengan frasa-frasa yang menceritakan secara ringkas apa-apa yang berlaku pada setiap peringkat yang dipaparkan dalam carta. carta aliran yang memperlihatkan proses membuat produk makanan. Oleh itu.2 Cara Melaksanakan Model Pengajaran Penulisan Kaedah Bergambar Dan Carta Pengajaran penulisan kaedah bergambar dan carta hampir sama. saya menggunakan satu model pengajaran sahaja untuk pengajaran penulisan kaedah bergambar dan carta.  Pelajar disuruh mencatat idea atau isi penting yang hendak diperkatakan berdasarkan gambar yang dilihat.

Jika aktiviti ini dijalankan secara individu. Contohnya. guru hendaklah memainkan peranan supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi aktif. Selain itu. Sekiranya guru ingin menjalankan aktiviti ini secara kumpulan. guru perlu bersoal jawab dengan murid jika tidak ada pelajar yang ingin memberi pendapat secara suka rela. Guru juga boleh menerapkan nilai murni kepada murid-murid semasa aktiviti kumpulan dijalankan. guru hendaklah membimbing mereka agar mereka dapat menyatakan idea dengan lebih yakin. nilai bekerjasama dan bertolak ansur. Guru boleh menetapkan jumlah aktiviti atau peristiwa yang dikehendaki bagi setiap gambar. Sebagai contoh. aktiviti atau peristiwa berdasarkan gambar yang diberi. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu atau kumpulan. Setiap kumpulan perlu melantik seorang ketua dan seorang pencatat. Guru hendaklah mengarahkan murid-murid supaya berbincang dalam keadaan yang terkawal. guru hendaklah mengarahkan para pelajar supaya berada dalam kumpulan masing-masing sebelum aktiviti ini dajalankan. Guru meminta murid-murid supaya meneliti aktiviti. Langkah 2 Murid-murid diminta mencatat perkara-perkara penting. Bagi pelajar-pelajar yang lemah. guru ingin murid –murid menyenaraikan dua aktiviti atau peristiwa penting bagi setiap gambar. peristiwa atau perkara-perkara penting yang dapat diperkatakan atau diceritakan berdasarkan gambar yang diberi. Contohnya. Murid-murid perlu diingatkan supaya mengambil bahagian dalam sesi perbincangan. guru juga boleh memberi kebebasan kepada murid-murid untuk mencari sebanyak mungkin aktiviti atau peristiwa daripada setiap gambar tersebut.Tajuk: Penternak Ayam Bahan Bantu Mengajar : Gambar Bersiri (Lampiran) Langkah-langkah Pengajaran Langkah 1 Guru mengedarkan gambar kepada murid-murid. Setiap pelajar diwajibkan mengemukakan pendapat berdasarkan perkara yang dibincangkan. .

Contohnya. Langkah 3 Setelah selesai sesi perbincangan.Semasa aktiviti kumpulan dijalankan. Untuk peringatan. Seelok-eloknya. Di samping itu. guru perlu memainkan peranan sebagai fasilitator dengan memantau setiap kumpulan dan memberi bimbingan kepada kumpulan yang menghadapi masalah. Kumpulan lain juga perlu peka terhadap idea atau isi penting yang yang telah dikemukakan oleh kumpulan terdahulu agar tidak berlaku pertindihan idea. penggunaan penanda wacana. guru mengadakan perbincangan dengan para pelajar tentang isi-isi yang diberikan dan membuat rumusan tentang penyusunan isi-isi penting semasa menulis karangan. penggunaan imbuhan. Murid-murid atau ahlikumpulan yang lain diminta mendengar pembentangan itu dengan teliti dan mencatat idea atau isi penting yang dibentangkan oleh kumpulan lain. guru juga perlu menyatakan masa yang diperuntukkan untuk sesi perbincangan supaya murid-murid tidak terleka. seorang lagi ahli kumpulan dikehendaki mencatat idea atau isi penting yang dibentangkan oleh pembentang kumpulannya pada papan tulis. murid-murid diminta membaca idea-idea yang tercatat pada papan tulis hasil perbincangan semua kumpulan. Selepas itu. Guru juga boleh memilih murid-murid secara rawak untuk membina ayat secara lisan dengan menggunakan idea yang telah diperoleh. Langkah 4 . Apabila setiap kumpulan selesai membentangkan hasil perbincangan mereka. kumpulan lain diberi peluang untuk memberi komen tentang idea atau isi penting yang dikemukakan oleh kumpulan tersebut. Kemudian. Idea atau isi penting yang sama tidak perlu dibentangkan oleh kumpulan berikutnya. kata tugas dan lain-lain. Semasa sesi pembentangan. setiap kumpulan dikehendaki menghantar wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan kumpulan masing-masing. setiap kumpulan dibekalkan dengan peralatan yang diperlukan untuk sesi pembentangan hasil kerja. guru juga boleh berbincang tentang sistem bahasa yang dirasakan perlu ada dalam karangan tersebut.

Jika aktiviti ini dilakukan secara kumpulan. Semasa aktiviti ini dijalankan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. karangan tersebut akan dipulangkan kepada murid-murid dan setiap ahli kumpulan dikehendaki menulis semula karangan tersebut dalam buku masing-masing. Guru juga hendaklah membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh setiap kumpulan pada masa itu juga. Setiap kumpulan diminta membuat pembetulan terhadap kesalahan yang telah dilakukan sebelum menghantar karangan mereka kepada guru. guru perlu sentiasa mengingatkan para pelajar tentang kesalahan umum yang sering dilakukan oleh kebanyakan pelajar semasa menulis. murid-murid lain diminta mendengar dengan teliti dan memberi komen terhadap kesalahan yang terdapat dalam karangan tersebut. penggunaan imbuhan dan sebagainya. beberapa kumpulan akan dipilih untuk membacakan karangan masingmasing. penggunaan imbuhan. kesalahan ejaan. Selepas itu. Langkah 5 Seterusnya.Selepas itu. tanda baca. contohnya kesalahan dari segi struktur ayat. Semasa wakil kumpulan membaca karangan. murid perlu menyemak untuk memastikan sama ada terdapat tulisan yang kurang jelas. murid-murid diminta menulis karangan dengan menggunakan idea atau isi-isi penting yang telah dibincangkan atau dibentangkan oleh setiap kumpulan. seorang ahli kumpulan perlu menulis karangan manakala ahli yang lain membantu membina ayat-ayat yang gramatis. 5. Langkah 6 Guru menyemak karangan tersebut dengan teliti dan membetulkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Penutup . Setelah selesai menulis. Setiap kumpulan juga diminta menyediakan satu salinan karangan yang telah dibaiki untuk ditampal di dalam kelas atau dijilid untuk dijadikan sebuah buku sebagai rujukan murid-murid. Aktiviti ini boleh dilakukan secara individu atau kumpulan. Guru pula memainkan peranan sebagai fasilitator.

Sesungguhnya. Pengetahuan guru-guru tentang pendekatan. pengetahuan tentang pendekatan. Petaling Jaya: Fajar Bakti. Pedagogi Bahasa. Husin. Raminah Hj. (1990). Kesimpulannya. (1988). kaedah dan teknik yang sesuai untuk melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran demi kebaikan dan kejayaan para pelajar. Rujukan Juriah Long. kaedah dan teknik pengajaran khususnya dalam aspek pengajaran penulisan. Sabran. (1985). guru-guru perlu menggunakan pendekatan.Tugasan ini memberi penekanan kepada pendekatan. . Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Sabran & Sofiah Hamid. Raminah Sabran & Rahim Syam. kaedah dan teknik yang sesuai untuk digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kamarudin Hj. (1993). kaedah dan teknik serta pengaplikasiannya oleh guru-guru di dalam bilik darjah akan memberikan kesan yang positif kepada para pelajar seterusnya akan dapat meningkatkan pencapaian mereka dalam bidang akademik. saya lebih memahami tentang pendekatan. Semua guru sepatutnya mengenal pasti tahap pencapaian pelajar mereka untuk memudahkan mereka merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta pendekatan. Setelah melaksanakan tugasan ini. kaedah dan teknik pengajaran sangat penting untuk membolehkannya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah dengan lebih menarik dan berkesan. Kaedah pengajaran bahasa Malaysia. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Bhd. kaedah dan teknik pengajaran yang sepatutnya diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Pendekatan mengajar bahasa Malaysia. Kecekapan berkomunikasi dalam bahasa Malaysia.

(2003). . Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah bahasa Melayu. Bhd.Kementerian Pendidikan Malaysia [KPM]. Zainol Ismail. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Johor Bahru: Penerbitan Pelangi Sdn. Fokus Unggul/ UPSR Penulisan. (2001).

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
josan85 liked this
Azizah Azam liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->