Kokurikulum dan Rekreasi

PENGENALAN
Panduan kursus disediakan bagi membantu anda memahami sepenuhnya keperluan dan kandungan kursus. Pelajar dinasihatkan membaca bahagian ini dengan teliti dan selepas itu berusaha untuk mengikuti segala perkara yang disarankan bagi membolehkan anda melengkapkan kursus ini dengan cemerlang. Kursus KBK 3013 Kokurikulum dan Rekreasi merupakan kursus major Pendidikan Khas yang menggabungkan dua elemen utama iaitu pengajaran dan pembelajaran dan amalan pendidikan khas. Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan, kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersuaian untuk murid khas. Kursus ini bernilai 3 jam kredit dan mengambil masa 14 minggu untuk dilalui dan ianya merupakan salah satu kursus teras yang harus diambil dalam kursus ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian.

KUMPULAN SASARAN
Kursus ini ditawarkan kepada semua pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Khas) di UPSI. Walau bagaimanapun, modul ini digubal khas untuk pelajar Program Jarak Jauh.

PERUNTUKAN MASA PEMBELAJARAN
Mengikut piawaian UPSI dan MQA, setiap jam kredit memerlukan pelajar memperuntukkan 40 jam waktu pembelajaran. Oleh itu bagi setiap kursus ini pelajar perlu memperuntukkan 120 jam waktu pembelajaran. Anggaran agihan waktu pembelajaran bagi KBK 3073 seperti jadual . Jadual 1 Anggaran agihan masa pembelajaran (3 jam kredit) Aktiviti Pembelajaran Membaca modul, ulangkaji, menyiap tugasan Tutorial di Pusat Tutorial dalam talian (E-Learning, contohnya melalui BigBlueButton, Skype, dll.) Forum (E-Learning melalui MyGuru2) Video P&P melalui MyGuru2 Kuiz dalam talian melalui MyGuru2 Jumlah Masa Pembelajaran Jam Pembelajaran Bersemuka Tidak Bersemuka 48 10 32 20 10 42 120 78

A2. TS5). AKTIVITI KOKURIKUM DAN Mentarif definisi dan konsep kokurikulum dan rekreasi. KONSEP DAN LATAR BELAKANG REKREASI. SINOPSIS KURSUS Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami asas pergerakan dan jenis jenis aktiviti kokurikulum dan rekreasi suaian. isi kandungan kursus dibahagikan kepada sepuluh unit semuanya. Kursus ini juga akan menyentuh beberapa aspek peranan mainan . A2. A4. anda diharap dapat: 1. Jenis-jenis kokuriulum dan rekreasi yang ditawarkan kepada murid berkeperluan khas. Mengubahsuai. 2. MODUL 1 UNIT 1 TAJUK DEFINISI. Peranan guru dan ibu bapa dalam pelaksanaan aktiviti kokurikulum dan rekreasi murid berkeperluan khas. LL2). LL1). Tatacara menguruskan aktiviti kokurikulum dan rekreasi di dalam dan di luar kawasan sekolah. 3. Menganalisis kurikulum kokurikulum dan rekreasi kebangsaan dan keperluan membuat penyesuaian mengikut kategori kecacatan murid berkeperluan khas. kaedah pengajaran pergerakan dan cara mengendalikan kegiatan rekreasi suaian yang bersuaian untuk murid khas ISI KANDUNGAN KURSUS Untuk membantu anda mencapai hasil pembelajaran kursus ini. . mengetahui dan menyenaraikan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang sesuai untuk kanakkanak berkeperluan khas (C2. P7. Mengetahui pelbagai kemudahan aktiviti kokurikulum dan rekreasi yang disediakan oleh pelbagai agensi (C2. Berikut merupakan perincian bagi setiap unit. 2 PENGURUSAN KOKURIKULUM DAN REKREASI.Kokurikulum dan Rekreasi HURAIAN KBK 3013 KOKURIKULUM DAN REKREASI HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Di akhir kursus KBK 3013. mengurus dan menjalankan aktiviti kokurikulum dan rekreasi mengikut kategori murid berkeperluan khas (C4. Pekeliling iktisas yang melibatkan aktiviti kokurikulum dan rekreasi.

Menghasilkan laporan aktiviti. Peraturan permainan dan cara bermain. hidroterapi dan snozellan. paralimpik. 5 PERMAINAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Acara permainan yang kebiasaannya ditawarkan penglihatan. minggu pendidikan khas dan lain-lain. Syarat untuk menyertai acara tersebut dan peringkat pemilihan. kepada murid bermasalah 6 PERKHEMAHAN Cara menguruskan perkhemahan bagi murid berkeperluan khas. hippoterapi. 9 AKTIVITI REKREASI Jenis-jenis permainan dalaman (in door) untuk murid berkeperluan khas. PENAKSIRAN Tugasan 2 tugasan Forum Peperiksaan Akhir Jumlah % Wajaran 50 10 40 100 Kaedah dan Hasil Tugasan Dalam talian menggunakan MyGuru2 Dalam talian menggunakan MyGuru2 . Syarat untuk menyertai sukan tersebut dan peringkat pemilhan yang dijalankan 4 OLAHRAGA Acara olahraga yang boleh disertai oleh individu berkeperluan khas di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. pembelajaran dan pendengaran.Kokurikulum dan Rekreasi 3 SUKAN KHAS Sukan yang ditawarkan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan bagi individu berkeperluan khas. 7 LATIHAN AMALI Menjalankan aktiviti perkhemahan atau sukan atau rekreasi bagi murid berkeperluan khas. 8 JENIS-JENIS TERAPI Jenis-jenis terapi yang sesuai untuk murid berkeperluan khas.

Aktiviti termasuklah menjawab soalan. Kuiz yang perlu diambil dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Forum yang perlu disertai dalam talian yang menyumbang kepada markah kerja kursus Persembahan mikro. dan/atau mencari maklumat daripada Internet. buku.dan makropengajaran yang perlu dijalankan dan dimuat naik untuk dipersembahkan kepada pensyarah dan rakan-rakan lain Aktiviti latihan bagi membina kefahaman dan mengaplikasi konsep yang dibincangkan. A Aktiviti latihan yang disertakan jawapan serta maklum balas.Kokurikulum dan Rekreasi HURAIAN IKON YANG DIGUNAKAN Situasi yang memerlukan anda berfikir dan membuat refleksi mengenainya. melakar. Aktiviti yang harus dilakukan untuk memahami konsep yang dibincangkan. . dan sumber lain-lain. Kadang-kadang disertakan jawapan serta maklum balas di akhir setiap unit. mengisi tempat kosong.