You are on page 1of 1

STIFTET 29.

JUNI 1896

Protokoll
rsmte ble avholdt i Kommunegrden i Sandvika tirsdag 13. mars 2012. Det var fremmtt 21 personer, herav to par og alts 19 stemmeberettigede medlemmer. Deltagerfortegnelsen vedlegges protokollen. 1. 2. 3. Styreleder Torill Tysnes nsket velkommen og kunne konstatere at innkalling og dagsorden ble godtatt i forsamlingen, hvorp hun erklrte mtet for vre lovlig satt. rsmtet valgte styreleder til lede mtet, Hjalmar Aass til referere og Ragnar Klevaas til medundertegne protokollen sammen med mteleder. Mteleder gjennomgikk styrets rsberetning, og Hj.Aass gjennomgikk regnskapet for 2011. Herunder ble det pekt spesielt p at vellet avsetter midler som styret kan anvende om det kan bidra til f reist et minnesmerke i Sandvika over Donato Gaspare Brambani (1834-1906), vellets stifter og Sandvikas store industrigrnder. Revisor leste sin beretning. rsberetning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger. Aass gjennomgikk styrets forslag til budsjett, basert p uforandrede kontingentsatser. Ogs det ble godkjent uten bemerkninger. Thorbjrn Holum fremla valgkomitens forslag til styrevalg: Styremedlemmer: Bjrn Lune Hjalmar Aass Torill Tysnes Else Bakke Per ien Eivind Wolff (ny) gjenvelges for 2 r (perioden 2012-14) ikke p valg (valgt for perioden 2011-13) gjenvelges for 2 r (perioden 2012-14) ikke p valg (valgt for perioden 2011-13) ikke p valg (valgt for perioden 2011-13) velges for 2 r (perioden 2012-14)

4. 5.

Varamedlemmer: Styreleder:

1. Carl Johan Hustad (tidl.styremedlem) velges for 1 r (perioden 2012-13) 2. Marit Sigurdsen gjenvelges for 1 r (perioden 2012-13) Torill Tysnes gjenvelges for 1 r (perioden 2012-13)

Det var ingen andre forslag, og ingen ba om skriftlig votering. Valgkomitens forslag ble deretter bifalt og valgene beseglet med akklamasjon. Valgkomiten foreslo videre gjenvalg av Ingrid Srum som revisor for 2012-regnskapet og Leif K. Lie som hennes stedfortreder ved behov. Ogs dette ble godkjent av rsmtet. Endelig kommenterte valgkomiten styrets forslag om gjenvalg ogs p dette punkt, med at det nok mtte bli for siste gang. Deretter ble Thorbjrn Holum og Else Marie Bratsberg gjenvalgt til valgkomiten. Det var ikke kommet inn forslag til spesiell drftelse i rsmtet, som derfor kunne heves. Alle vedtak hadde vrt enstemmige. Etter rsmtet var det et pent mte med redegjrelse for sykehus og sykestell i Brum. Som innledere fikk vi hre tidl.overlege John Kjekshus, styreleder i foreningen Venner av Brum Sykehus, og Siw Wikan som er leder i Brum kommunes sektorutvalg for Bistand og Omsorg. Det var et 30-tall tilhrere, og mtet varte til ca kl 2100. Sandvika, den 14.mars 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------Postboks 32 1300 Sandvika sandvikavel@gmail.com www.sandvikavel.net