Do

:

Pomorski Urząd Wojewódzki Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski (sekretariat.wicewojewody@gdansk.uw.gov.pl)
K o mitet O by w atel s ki ' N I E dla ATO M U w L U B I ATO W I E "

Od:

g m. C h o cze w o Pr z e w o d n i c z ą c y: Ta d e u s z Pa s t u s i a k (niedlaatomu@lubiatowo.pl)

Kopalino: 29.03.2012r. Dot.: Terenów NATURA 2000 znajdujących się na obszarze działki potencjalnie przewidzianej pod budowę ELEKTROWNI JĄDROWEJ w Lubiatowie. Szanowny Panie Wojewodo W związku z kampanią informacyjną prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie budowy elektrowni jądrowej w lokalizacji LUBIATOWO-KOPALINO, Komitet Obywatelski z siedzibą w Lubiatowie, gmina Choczewo, w imieniu własnym oraz osób wspierających jego cele i działania zwraca się do Pana z prośbą o odpowiedź na następujące pytania: • Czy podpisując decyzję o wskazaniu lokalizacji wyżej wymienionej inwestycji był Pan świadomy, iż na omawianym terenie znajdują się obszary NATURA 2000 ? Czy jest Pan świadomy, że tzw. badania Lokalizacyjno-Środowiskowe (np. 60 odwiertów hydro-geologicznych) spowodują degradację środowiska przyrodniczego WYDMY LUBIATOWSKIEJ, drugiej LUBIATOWSKIEJ co do wielkości ruchomej wydmy w POLSCE ?

Jesteśmy przekonani, że podziela Pan naszą opinię, iż w żaden sposób, postulowana w niektórych środowiskach, konieczność udziału energii jądrowej w bilansie energetycznym kraju nie może usprawiedliwiać budowy siłowni w sposób kolidujący z celami ochrony obszarów NATURA 2000, a tym bardziej doprowadzić do całkowitej degradacji miejsca, które dla wielu Polaków jest 2000 symbolem dziedzictwa kultury narodowej. Zwracamy się do Pana z prośbą o odpowiedź na wyżej postawione pytania, ponieważ ani wójt Gminy Choczewo p. Wiesław Gębka, ani przedstawiciele inwestora p. Witold Drożdż i p. Marcin Ciepliński nie czują się merytorycznie przygotowani do rozpatrywania tego rodzaju problemów i nie pozostawiają jednoznacznego wrażenia rzetelności oraz pełnego poinformowania w temacie.
Z poważaniem, W imieniu Komitetu Obywatelskiego "NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE gm. Choczewo" Tadeusz Pastusiak