SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI

,
SETAPAK KUALA LUMPUR

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TEMA: SAYANGI KELUARGA
HUBUNGAN KELUARGA KEMBANGAN
( KELUAGA KEMBANGANKU DAN PESANAN UNTUK
AYAH)
5 DINAMIK

PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH
CATATAN REFLEKSI
1) KEKUATAN:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) KELEMAHAN:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3) CADANGAN MENGATASI/MEMPERBAIKI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Disemak oleh Guru Pembimbing

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Catatan:

Catatan:

………………………………………………………..

……………………………………………………………………

………………………………………………………..
.
…………………………………………………………

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………

………………………………………………………………….

…………………………………………………………

………………………………………………………………….

………………………………………………………….
.
………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Tandatangan:

Tandatangan :

Nama:

Nama :

Tarikh:

Tarikh :

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….