Högskoleprovet Stockholms universitet 106 91 Stockholm

Tel: 08-16 21 28 alt. 08-16 21 21 E-post: hp@su.se Fax: 08-16 80 06

Nästa högskoleprov sker lördagen den 27 oktober 2012
Information till dig som vill arbeta som provledare eller assistent

Trevligt att du är intresserad av att arbeta som provledare/assistent vid högskoleprovet. Stockholms universitet är provanordnare för högskoleprovet i Stockholms län. I mars 2012 var det över 17 000 anmälda provdeltagare i länet och cirka 700 personer arbetade på något av de 29 provställena runt om i Stockholms län. Vi behöver fler noggranna och ansvarstagande provledare eller assistenter inför kommande provtillfällen. Fyll i bifogad intresseanmälan och mejla eller sänd den till angiven adress snarast. Som provledare har du ansvar för ett klassrum/grupp om cirka 28 skrivande. Om det är en större lokal med flera grupper har provledaren assistenter till sin hjälp. På varje provställe finns en huvudprovledare som du som provledare kan vända dig till under dagen. Provledaren ansvarar i huvudsak för: • att provet genomförs på ett korrekt sätt • att regler och förordningar kring provet följs • att provdeltagarna får relevant och korrekt information innan provet börjar • att tider enligt schema hålls • att provdeltagarna legitimerar sig efter varje block. • att svarshäften, provhäften och övrigt material hanteras korrekt • att sätta sig in i de regler som omgärdar arbetet som provledare/assistent Som assistent har du ansvar för en grupp om 28 skrivande i en större lokal och är underställd en provledare. Assistenter ansvarar för vissa av ovanstående punkter. Arbetstiden är kl 07.15 – 16.30, d v s 8,15 tim. Du har inte betalt under lunchen. Arvode för provledare är 244,16 kr/tim och för assistent 181,44 kr/tim. I beloppet ingår semesterersättning. Reseersättning utgår ej.

Med vänliga hälsningar Vlado Kotevski Thomas Karlsson