ANALISA JENIS KATION SECARA BASAH

GOLONGAN I • • • Perak Merkuro Timbal (Ag+) (Hg2+) (Pb+)

GOLONGAN II • • • Merkuri Bismuth Kupri (Hg++) (Bi+++) (Cu++)

GOLONGAN III • • Aluminium Ferri (Al+) (Fe+++)

GOLONGAN IV • Kalsium (Ca++)

ANALISA JENIS ANION SECARA BASAH • • • • • • • • • • Yodida Ferrosianida Ferrisianida Rodanida Sulfida Karbonat Oksalat Tiosulfat Florida Sulfat (I) K4 Fe(CN)6 K3 Fe(CN)6 (CNS) (S) (CO3) (C2O4) (S2O3) (F) (SO4) .