Kabataan saan ka ba patungo?

Hindi ba’t napakalalim na salita,mahirap maarok ngunit maraming maaaring isagot,maraming maaaring ipakahulugan. Ngunit may dalawang paksa lamang ako na nais bigyan diin. Una ay ang pagtahak sa matuwid na daan patungo sa landas ng tagumpay.Ngunit masasabi kong hindi ito madali sapagkat napakaraming tukso na maaaring pumigil at humadlang sa ating daraanan.Kagaya na lamang halimbawa ng labis na kahirapan,na araw-araw nating nakikita at naririnig sa mga telebisyon at radio.Hindi ba’t napakahirap maging mabuting tao kung kumakalam ang iyong sikmura,kung ikaw ay isa sa sampung anak ng isa sa pamilya sa iskwater na nagkalat sa tabi ng lansangan.Ngunit sa bawat mga problema na dumarating sa buhay ay may katapat na solusyon.Kailangan lamang nating magpakatatag at matutong mangarap.At sa bawat pangarap na mayroon tayo,kailangan nating samahan ng tiyaga at pagkilos upang maabot natin ang ating mga pangarap.Huwag nating hayaan na maigupo tayo ng mga hadlang na ito.At huwag din nating hayaan na ang kasamaan ang maghari sa ating puso upang malubos natin ang kasiyahan na mararamdaman natin kapag naabot na natin ang tagumpay. Ang ikalawa naman ay ang daan na baluktot at liku-liko,kung saan naliligaw ng landas ang iba sa atin dahil mas pinili nila na tahakin ang landas ng kasamaan.May mga kabataan na nalulong sa masamang bisyo hanggang sa nasira ang kanilang buhay at naging patapon na lamang ang buhay hanggang maging salot na lang sila ng lipunan,sinusuka at pinandidirihan ng sinuman.Nakakalungkot ngunit talagang nangyayari ito sa totoong buhay lalo na sa panahon ngayon. Ikaw.ikaw.ikaw.Lahat tayo na naririto ngayon saan nga ba tayo patungo? Kabataan saan ka patungo? Hindi ba’t napakalalim na salita,mahirap maarok ngunit maraming maaaring isagot at maraming maaaring ipakahulugan.