Latihan Modul 1 ( Buku Catatan Pertama ) Soalan 1 : Pada 1 Jun 2008, Puan Salina memulakan perniagaan Pusat Salun

Alina, yang berniaga alat-alat solek dengan baki-baki yang berikut Tunai di tangan Tunai di bank Lengkapan Pinjaman RM 3 850 RM 26 650 RM 2 320 RM 8 000

No. 461 Tarikh : 06.06.2008 INVOIS KEDAI PERABOT JATI 29 Jalan Maju Kota Tinggi Johor Kepada : Pusat Salun Alina 64 Jalan Sulaiman Kota Tinggi Johor

BIL 1 2

BUTIRAN Rak Alat Solek Meja Bulat

KUANTITI 2 Unit 3 Unit

HARGA SEUNIT 780.00 300.00

JUMLAH [ RM ] 1 560 900 2 460 246 2 214 00 00 00 00 00

Tolak diskaun niaga 10 % Jumlah Ringgit : Dua ribu dua ratus empat belas sahaja

………………………………………………… T.T. Penerima Dokumen 1

…………………………………………………. T.T. Pengurus

821 Tarikh : 15. Pengurus Dokumen 3 .00 untuk kegunaan sendiri ……………………. T. Pengurus Dokumen 2 18.T. T.2008 MEMO PUSAT SALUN ALINA 64 Jalan Sulaiman Kota Tinggi Perkara : Mengambil barang niaga RM 350.06.2008 INVOIS KEDAI KOMPUTER MAYA 60 Jalan Gemilang Kota Tinggi Johor Kepada : Pusat Salun Alina 64 Jalan Sulaiman Kota Tinggi Johor BIL 1 Komputer BUTIRAN KUANTITI 2 unit HARGA SEUNIT 2 800.T.06.No.T Penerima ………………………………………………… T.00 JUMLAH 5 600 5 600 560 5 040 00 00 00 00 Tolak diskaun niaga 10% Jumlah Ringgit : Lima ribu empat puluh sahaja ……………………………………………….

00 300 30 270 00 00 00 Ringgit : [ Dua ratus tujuh puluh sahaja ] …………………………………………… T. 721 Tarikh : 20. sediakan Jurnal AM bulan Jun 2008 Kata Kunci : Jurnal AM : Jun 2008 . PENERIMA ……………………………………………… T.T.T.No.2008 NOTA KREDIT KEDAI PERABOT JATI 29 Jalan Maju Kota Tinggi Johor Kepada : Pusat Salun Alina 64 Jalan Sulaiman Kota Tinggi Johor BIL 1 BUTIRAN Meja Bulat ( dipulangkan kerana retak ) Tolak diskaun niaga 10% KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH [RM] 1 Unit 300.06. PENGURUS Dokumen 4 Soalan : Berdasarkan dokumen di atas.

~ Junal Am bulan Jun 2008 ~ JURNAL AM TARIKH BUTIRAN FOL DEBIT [ RM ] KREDIT [ RM ] 2008 JUN 1 Tunai Bank Lengkapan Pinjaman Modal ( Merekod aset dan ekuiti pada tarikh ) 6 Perabot Kedai Perabot Jati ( Membeli rak alat solek dan meja bulat pada tarikh ini ) 15 Alatan Pejabat Kedai Komputer Maya ( Membeli computer PC pada tarikh ini ) 18 Ambilan Belian ( Mengambil barang niaga untuk kegunaan peribadi tarikh ini ) 20 Lengkapan Pulangan Belian ( Memulangkan meja bulat yang retak pada tarikh ini ) 3 850 26 650 2 320 00 00 00 8 000 24 820 00 00 2214 00 2214 00 5040 00 5040 00 350 00 350 00 270 00 270 00 .

2008 MEMO PUSAT KHIDMAT MESRA 20 Jalan Bentara 20 Skundal.Soalan 2 : Pada 1 Jun 2008. Johor Perkara : Mengambil pelbagai alat tulis RM 150.T.06. yang berniaga alat tulis dengan baki-baki yang berikut : Tunai di tangan Tunai di bank Perabot Kenderaan RM 3 150 RM 22 750 RM 6 020 RM 18 500 Tarikh : 20. T.. PENGURUS DOKUMEN 1 . ……………………………………. Puan Norhamimah memulakan perniagaan Pusat Khidmat Mesra.00 untuk kegunaan anak-anaknya.

T. 901 Tarikh : 24.06. PENERIMA ………………………………………………. Jalan Bentara 20 Skudai.2008 INVOIS PEMBEKAL PERALATAN PEJABAT 9 Jalan Maju Pontian Johor Kepada : Pusat Khidmat Mesra 20.T.T. T. Johor BIL BUTIRAN KUANTITI HARGA SEUNIT JUMLAH [ RM ] 1 Alat hawa dingin 2 unit 1 250 2 500 2 500 00 00 00 00 Tolak diskaun niaga 10 % Jumlah 250 2 250 Ringgit : Dua ribu dua ratus lima puluh sahaja ………………………………………………. PENGURUS DOKUMEN 2 Soalan Kata Kunci : : : Berdasar maklumat dan dokumen di atas Jurnal Am bulan Jun 2008 Jurnal Am Jun 2008 .No.

TARIKH BUTIRAN FOL DEBIT [ RM ] KREDIT [ RM ] 2008 JUN 1 Tunai Bank Perabot Kenderaan Modal ( Merekod aset dan ekuiti pada tarikh ini ) 20 Ambilan Belian ( Mengambil alat tulis untuk kegunaan peribadi ) 24 Alatan pejabat Pembekal Peralatan Pejabat ( Membeli alat hawa dingin pada tarikh ini ) 3 150 22 750 6020 18 500 00 00 00 00 50 420 00 150 00 150 00 2 250 00 2 250 00 .