Diagrama cauză-efect (Ishikawa

)
08/02/2012 Ce este?

Diagrama Cauză-Efect, numită şi „Diagrama lui Ishikawa” sau „Diagrama os de peşte”, este unul dintre cele mai utile instrumente pentru ordonarea ideilor prin intermediul criteriului relaţiilor de cauzalitate. Este o metodă de analiză care constă în subdivizarea problemelor complexe, în subprobleme mai simple, permiţînd obţinerea posibilelor cauze, prin intermediul unei imagini detaliate, simplu şi uşor de vizualizat. Caracteristici principale - Impactul vizual: Arată interrelaţiile dintre un efect şi posibilele sale cauze, în mod ordonat, clar, precis şi vizibil la prima vedere. Procesul (Paşii) - Pasul 1: Definirea, simplă şi pe scurt, a efectului sau fenomenului ale cărui cauze trebuie definite. - Pasul 2: Poziţionarea efectului într-un dreptunghi la dreapta suprafeţei cu scris şi desenarea unei săgeţi, care va corespunde axei centrale a diagramei, de la stînga la dreapta, indicînd spre efect. - Pasul 3: Identificarea posibilelor cauze care contribuie la efectul sau fenomenul supus studiului. - Pasul 4: Identificarea cauzelor principale şi includerea acestora în diagramă (nu mai puţin de 2 şi în mod normal nu mai mult de 6) - Pasul 5: Adăugarea cauzelor pentru fiecare cadru principal - Pasul 6: Adăugarea cauzelor adiţionale pentru subcauzele notate. - Pasul 7: Verificarea validităţii logice a fiecărui lanţ cauzal

Pasul 8: Verificarea integrării diagramei .Pasul 9: Concluzia şi rezultatul ..